[Výchozí strana - Home]
Pomoc při překonávání návykových problémů a prevence

Poznámka
Kliknutím pravého tlačítka myši na modře napsaný odkaz se objeví nabídky. Zvolte "uložit cíl jako". Na tuto možnost klikněte levým tlačítkem a publikaci uložte na svůj počítač.

Obsah této sekce
 1. Problémy s alkoholem.
 2. Drogové problémy.
 3. Problémy s hazardem.
 4. Závislost na tabáku.
 5. Počítače, internet, videohry.
 6. Práce.
 7. Pornografie.
 8. Nezdrženlivé nakupování.
 9. Návykové nemoci obecně.
 10.  Odborná pomoc.
 11. Rodina.
 12. Škola.
1. Problémy působené alkoholem
* Nešpor, K. Zůstat střízlivý: 11 oblastí. Jedná se o stručný jednostránkový přehled pro ty, kdo se rozhodli pro střízlivost.
* Nešpor K. Zůstat střízlivý. Určeno lidem závislým na alkoholu, závislostí ohroženým a jejich příbuzným. Inspiraci zde najdou i odborníci, kteří se zabývají léčením. Toto je pracovní verze rukopisu bez ilustrací, rukopis s ilustracemi pana Jiránka vyšel v prosinci 2006 v nakladatelství Host. Knihu lze objednat na adrese redakce@hostbrno.cz. Verze s fotografiemi cviků ve formátu pdf (přes 4 MB) bez ilustrací pana Jiránka se zde dá také stáhnout.
* Video Zůstat střízlivý: 10 okruhů.
* Svépomocná, velmi užitečná organizace Anonymní alkoholici. Informace o ní viz Nešpor K. Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým.

2. Drogové problémy
* Nešpor K. Zůstat čistý (pomoc pro drogový problém). Jedná se o stručný jednostránkový návod.
* Nešpor K., Müllerová, M. Jak přestat brát drogy. Svépomocná příručka určená zejména mladším lidem, kteří mají problém s nealkoholovými drogami. Verze z prosince 2006.
* Nešpor K. Svépomoc pro závislost na benzodiazepinech.
* Video Jak překonat drogový problém: deset okruhů
* Svépomocná, užitečná organizace Anonymní narkomani.

3. Problémy s hazardem
* Stručná základní informace pro ty, kdo chtějí překonat tento problém: Jak se zbavit hazardu.
* Nešpor K.: Už jsem prohrál dost. Kniha je určena hlavně patologickým hráčům a jejich příbuzným.
* Nešpor K. a spol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 160. Určeno spíše odborníkům. Tato kniha není ke stažení, možná objednat u nakladatele.
* Video Jak se zbavit hazardu.
* Svépomocná a velmi užitečná organizace Anonymní gambleři.

4. Závislost na tabáku
* Nešpor K. Za plíce krásnější čili Jak přestat kouřit.
* Video Jak přestat kouřit: jednoduchý svépomocný návod a další možnosti

5. Počítače, internet, videohry
* Nešpor K. Jak překonat nezdrželivost vůči počítačům a mobilním telefonům: šest oblastí
* Nešpor K. Co mohou udělat rodiče v prevenci u dětí. Z knihy "Jak přežít počítač". Vydalo nakl. Computer Media 2011, 128 stran. Lze objednat na webu www.computermedia.cz
* Nešpor K, Csémy L.  Zdravotní rizika počítačových her a videoher. (Určeno hlavně rodičům a odborníkům, četné odkazy).
* Video "Závislost" na počítačích: test, prevence, svépomoc, léčba

6. Práce
* Nešpor, K.: Závislost na práci. Grada, Praha, 1999. Zde uvedeno s laskavým souhlasem vydavatele. Informace o knihách nakladatelství Grada viz www.gradapublishing.cz.
* Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností
* Video Najednou bez práce: 20 dobrých možností

7. Pornografie
* Jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný návod).
* Video 25 způsobů jak přemoci internetovou pornografii.
* Anonymní sexholici.

8. Nezdrženlivé nakupování
Stručný svépomocný návod 48 tipů, jak zvládnout nezdrženlivé nakupování.
Video „Závislost" na nakupování: svépomocný návod.

9. Návykové nemoci obecně
* Nešpor K.  První pomoc pro lidi s návykovými nemocemi.
* Nešpor K. Jak zlepšit sebeovládání - praktické postupy.
* Nešpor K. Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře. 13 témat, jimiž se pravidelně zabýváme v pobytové léčbě.
* Nešpor K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Vydal Portál v roce 2011, objednat je možné u nakladatele.

10. Odborná pomoc
* Některé užitečné adresy a telefonní čísla. (pobytová zařízení v celém Česku a  pražské ambulance)
* Jaké věci si vzít s sebou do pobytové léčby pro návykovou nemoc.

11. Rodina
* Nešpor K. Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí.
* Nešpor K. Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen.
* Nešpor K. Pomoc dospělým dětem rodičů s návykovou nemocí.
* Nešpor K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti. (Zejména rodiče zde najdou cenné podněty pro prevenci v rodině.)
* Nešpor K., Scheansová A: Co by měli vědět rodiče o prevenci.
Videa
* Návykový problém v rodině: tři jednoduché zásady
* Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu

12. Škola
Nešpor K. Life skills training program G. J. Botvina a některé další americké preventivní programy
Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Zásady efektivní primární prevence
Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence.


Střízlivosti zdar!
[Výchozí strana - Home]