Výchozí strana]
Deníček zápisníček 2012
Zde nejdete mé zápisky, poznámky a krátké texty. Reagovat na ně můžete e-mailem. Nikomu neručím, že jeho dopis uveřejním. Ručím ale za to, že ho žádný dopis neuveřejním, jestliže ho někdo označí jako důvěrný. Střízlivosti zdar!
hohoho
Já mluvím, stačí na mě kliknout a chvíli počkat!

31.12.
Nové audio, 
Vždystřízlivci při kytaře v písni Střízlivý chlapík
***
Máša
Máša byla makak, tedy opička. Občas jí dal ošetřovatel z legrace rohlík.
Opička po pečivu chňapla a začala ho loupat jako banán. Z rohlíku tak nezbylo dočista nic.
Co z toho vyplývá?
Třeba to, že nemá smysl loupat rohlíky.
Video s opičákem.
:)
Nová střízlivá pohlednice zde.

30.12.
Nové návodné video: Samoléčení: tři jednoduché kroky
Máme i anglicky.
AZ!
29.12.
Nové a veselé video: Energické vykročení
***
Emoční nákaza
Pojem „emoční nákaza“ („emotional contagion“) se často používá v souvislosti s chováním jednotlivce v davu. Emoce se ale mohou přenášet i z jednoho člověka na druhého např. v rodině nebo v zaměstnání. Právě u lidí, kteří se dobře znají, je emoční nákaza nejčastější a dochází k ní nejsnáze. Děje se tak pozorování výrazu tváře druhého člověka, nasloucháním tónu jeho hlasu a samozřejmě i prostřednictvím toho, co nám sděluje slovy. Přenos emocí je snazší od člověka s vyšší prestiží ke člověku s nižší prestiží. Přenos emocí je snazší u pozitivních emocí, jako je radost.
V praxi to znamená, že k přenosu dojde snadněji od radostného pana ředitele než od nevrlé paní uklízečky. Nejméně příznivá situace nastane v případě, že je nevrlý ředitel i uklízečka.
Co z toho vyplývá prakticky?
To, že bychom si při interakci s lidmi pod vlivem emocí měli dávat pozor. Zejména v případě negativních emocí je za této situace totiž sebeovládání obtížnější. A hlavně, že bychom si pokud možno měli vybírat dobrou společnost.
Video: Pozitivní emoce: jak a proč?

28.12.
Maestro Střízlivid nám poskytl svoji studiovou nahrávku. Tento náš přední střízlivý umělec je autorem textu, hudby a také interpretem: Mladý muži
***
Nové video: Hezká vzpomínka.

27.12.
Důležité drobnosti a tajemství luxusní aktovky
Jistý náš abstinující přítel pracuje v Praze na centrálním úřadě. Rodinu má na Moravě a jezdí za ní o víkendech. Tento bystrý abstinent si povšiml čehosi zajímavého. Jestliže se navečeří a nechce se mu umýt nádobí, je něco v nepořádku. Mohlo by to být projevem únavy nebo skrytého bažení po alkoholu. Tak či onak to pro něj znamená výzvu ke zvýšené obezřetnosti.
Tento elegantní muž chodí i na doléčování v obleku a klasickou tmavou aktovkou. Nemá v ní ale nejnovější elektronické vymoženosti, jak by si mohl někdo myslet. Velkou část prostoru aktovky zabírá plastová láhev s vodou. Kdyby se objevilo bažení, vypije onen moudrý muž přiměřené množství vody. Mimochodem, voda je nejtradičnější český nápoj. Má vyzkušeno, že bažení pak rychle zmizí. Podobnou ostatně udělali i mnozí další přátelé abstinenti.
***
Nové audio: Vždystřízlivci při klavíru: Srdce jásá
***
Novinka: Jak a proč uvolnit ramena?
Jednoduché a užitečné cvičení s překvapivě dalekosáhlým efektem.
Anglická verze

26.12.
Nová sváteční videa:
Klidný večer * Peaceful Evening (Original Music)
Připraveno * Ready (Original Music)
***
Pozitivní emoce prospívají
Radost a štěstí se mezi nepočítají škodlivé emoce. Působí právě naopak – uklidní, podněcují tvořivost a usnadňují správné rozhodování. navíc jsou zdraví prospěšné (Nešpor, 2011). Jaké jsou podle amerického psychologa Martina Seligmana hlavní zdroje zdravého štěstí?
Zdroje štěstí podle Seligmana
* Potěšení z jídla, koupele atd.
* Zaujetí nějakou aktivitou vyžadující pozornost a úsilí.
* Vztahy.
* Pocit smysluplnosti.
* Dosahování vytčených cílů.

Pozitivní emoce jako lék
Navozování pozitivních emocí představuje skvělou možnost, jak mírnit negativní emoce a stres. To se týká smíchu, laskavosti, pochopení, klidné náklonnosti atd. Americká profesorka psychologie Barbara Fredrickson formulovala teorii „rozšířit a stavět“ (broaden-and-build). Podle této teorie vedou pozitivní emoce k širšímu a lepšímu vnímání skutečnosti. To jedinci umožňuje využívat dobrých možností, které se v té které situaci nabízejí. Na nich pak lze stavět. To, že pozitivní emoce rozšiřují vnímání, lze doložit (Johnson a spol., 2010). Citovaní autoři zjistili větší pružnost pozornosti u osob, u nichž se aktivoval kruhový sval oční. To je, jak známo, typické pro úsměv a smích. Pozitivní emoce také zvyšují psychickou odolnost a pomáhají pocitu životní spokojenosti. Navíc se projevují i na úrovni autonomního nervového systému (Kok a Fredrickson, 2010), žláz s vnitřní sekrecí a také aktivací příslušných částí mozku. Proto nepřekvapí, že pocity štěstí, radosti atd. posilují imunitní systém a zvyšují odolnost.

Na pozitivní emoce nemusíte čekat, dají se navodit
Pozitivní emoce prožívají i lidé v obtížných životních situacích. Řekl bych dokonce, že tehdy je člověk potřebuje nejvíce. Při navozování pozitivních emocí tedy nespoléhejme na zevní okolnosti, události nebo nějaké zboží.
Efekt záměrně navozeného smíchu, relaxačních a meditačních technik (Nešpor, 1998) se po dlouhodobějším opakování zesiluje. Důvodem je to, že zkušený praktikující si příslušný postup lépe osvojil. Nahrávky některých relaxačních a meditačních technik a je možné volně stáhnout z adresy www.drnespor.eu.
Zvláštní místo mezi způsoby, jak dosáhnout uvolnění má klidné brániční dýchání. Z lékařského hlediska je to pochopitelné. Při stresu jsou břišní svaly stažené během celého dechového cyklu, aby chránily vnitřní orgány. Naproti tomu při klidném bráničním dýchání se během nádechu břišní svaly uvolňují. Feldman a spol. (2010) zjistili, že vědomé dýchání pomáhalo méně reagovat na vtíravé myšlenky než progresivní relaxace nebo samotná meditace milující laskavosti (mettá). Podobně Barnhofer a spol. (2010) uvádějí, že meditace laskavosti lépe působila na lidi s malým sklonem k hloubavému uvažování. Na ty, kdo měli tendenci nadměrně hloubavě uvažovat, působila lépe meditace pracující s uvědomováním dechu. Meditaci laskavosti lze ale s uvědomováním dechu spojovat, příkladem je dále uvedená „Meditace o kouzelné nádobě“.
Pozitivní emoce: některé možnosti
* Smích, úsměv, humor, veselost.
* Pěstovat dobré vztahy zvláště s relativně pohodovými a usměvavými lidmi.
* Poslech klidné a melodické hudby.
* Další druhy umění (aktivně i pasivně provozované).
* Nějaká pohodová záliba.
* Starat se zvířata, nejčastěji o kočky a o psi. Pejsci chodí pravidelně vyvenčovat své pány a paničky, což jim svědčí.
* Fyzická aktivita.
* Jednoduchá rada zvláště těm, kdo mají sklon se podceňovat. Navečer nebo v jinou vhodnou dobu si připomeňte, co se vám za posledních 24 hodin podařilo a v čem jste byli úspěšní. A pak se pochvalte.
* Střídejte během dne různé činnosti. Pak vás bude i jednoduchá práce více bavit.
* Spiritualita: Zdrojem pozitivních emocí je pro mnoho lidí také nějaká zdravá forma duchovního života, o tomto tématu se ještě zmíníme dále.
U některých z uvedených bodů se ještě podrobněji zastavíme.

Smích
Možná vás to překvapí, ale zjistilo se, že psychologické i tělesné účinky spontánního smíchu jsou stejné jako u smíchu navozeného záměrně. Příkladem využívání spontánního smíchu je zjištění, že návštěva klauna mírnila úzkosti u dětí před operací lépe než premedikace. Podrobný materiál zabývající se účinky záměrně navozeného smíchu viz např. Nešpor (2010).

Meditace milující laskavosti (mettá)
Účinky
Jistý kanadský lékař ji doporučoval kolegům praktickým lékařům s jako prevenci stresu i s ohledem na pacienty. Williams a spol. (2005) zjistili, že meditace milující laskavosti spolu s masáží podstatně zlepšily kvalitu života lidí v konečných stadiích onemocnění AIDS. Přibližně ve stejné době publikoval jiný tým práci o pozitivních zkušenostech s meditací milující laskavosti u pacientů, kteří byli léčeni pro bolesti zad (Carson a spol., 2005).
Fredrickson a spol. (2008) uvádějí, že meditace milující laskavosti vedla v jejich souboru k větší míře pozitivních emocí. To pak poskytovalo další možnosti při vnímání sebe i okolí, vytváření sítě vztahů i mírnění psychických i tělesných obtíží. Johnson a spol. (2009) použili meditaci milující laskavosti s dobrými výsledky u pacientů léčených pro negativní příznaky schizofrenie. Je ovšem třeba zdůraznit, že tito pacienti byly zároveň léčeni obvyklým způsobem. Hutcherson a spol. (2008) zaznamenali pozitivní vliv meditace milující laskavosti na mezilidské vztahy, takže by se tento postup mohl hodit pro lidi, kteří chtějí překonat sociální izolaci.
Lepší schopnost vnímat své duševní stavy, ať navozená pozitivními emocemi, meditací nebo psychoterapií, je užitečná i při léčbě návykových nemocí. Garland a spol. (2010) zjistili u závislých na alkoholu po nácviku uvědomování (mindfulness) nižší stres a rychlejší psychologické zotavení při setkání se spouštěči návykového chování. K podobným výsledkům dospěli i Bowen a spol. (2009).
Technika

Jedná se o tradiční techniku, v textu Mettá sutta se píše: „Takto uvažuj: Šťastné v pokoji ať jsou šťastné v srdci všechny bytosti. Ať jsou to bytosti slabé i silné bez výjimky, dlouhé, velké, střední, krátké, malé, hlučné, viditelné i neviditelné…“ 


Nahrávka je zde, máme i jako videa, např. toto: Jednoduchá minutová meditace

Spiritualita (duchovnost)
Na spiritualitu lze pohlížet mimo jiné i ze zdravotního hlediska (Nešpor a Csémy, 2006). Koncem roku 2012 se v databázi „U. S. National Library of Medicine“ nacházelo téměř 6 tisíc prací v jejichž souhrnu se vyskytovalo slovo „spirituality“.
Prvky spirituality
* Duchovnost dává smysl minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
* Duchovnost pomáhá rozlišovat hodnoty.
* Duchovnost zahrnuje transcedenci čili zkušenosti s něčím, co přesahuje osobní já.
* Duchovnost vede k spojení se sebou, s druhými lidmi, tradicí, přírodou, Bohem, Vyšší sílou nebo vesmírem.
* Duchovnost napomáhá vnitřnímu růstu a rozvoji.
Praktické důsledky spirituality
* Lepší duševní stav ve zdraví i nemoci.
* Vyšší odolnost vůči stresu a lepší zvládání zátěžových událostí, jako jsou bolest nebo ovdovění.
* Obvykle i lepší spolupráce při léčbě a její lepší průběh.
* Prevence i léčba návykových nemocí.
* Nižší riziko předčasné smrti.
* Lepší schopnost se vyrovnat se smrtí.
* Některé náboženské zásady a doporučení prospívají zdraví a motivují ke zdravému životu (nekouřit, nezneužívat alkohol a vyhýbat se hazardu).
* Některé formy duchovního života zlepšují sebeovládání.
* Náboženské a duchovní rituály poskytují pocit jistoty a bezpečí.
* Duchovní život posiluje naději.
* Duchovní život obvykle napomáhá větší stabilitě rodinných vztahů a může vést k vytvoření bezpečnější sítě mezilidských vztahů.
Rizika spirituality
Rizika souvisejí s věroukou konkrétních náboženství nebo osobností jejich představitelů či následovníků, ne s duchovností jako takovou. Sem patří například pocit výlučnosti a nadřazenosti nebo odmítání prokazatelně účinných léčebných nebo preventivních postupů.
Jak rozvíjet spiritualitu?
Zde záleží na duchovní orientaci toho kterého člověka a jeho preferencích. Nejobvyklejší formy duchovního života zahrnují účast na náboženských obřadech, praktikování modlitby, mantry nebo rituálu, studium duchovní literatury, meditace – ať nehybně, nebo za pohybu (např. jóga nebo čchi-kung), souznít s přírodou, dobrým uměním, návštěva posvátných míst, využívání symbolů, kontakty s duchovně založenými lidmi, pomoc druhým, dobročinnost atd.
Video Spiritualita

25.12.
Novinka: Štědrý večer nastal * On Christmas Eve
***
Jak zvládat rizikové emoce
Rizikové emoce lze zvládat podobnými způsoby jako bažení. Mezi účinnými postupy můžeme jmenovat např. fyzickou aktivitu, relaxační techniky, klidné dýchání do břicha nebo uklidňující prostředí.

Hněv
Podle čínské tradice škodí hněv játrům. Hněv obvykle souvisí se zklamáním a snahou se pomstít. Děje se tak často v situacích, kdy někdo jednal jinak, než bychom si přáli nebo od něj očekávali. Možná nás někdo urazil nebo nám odepřel něco, nač jsem si mysleli, že máme právo. Rozhněvaný člověk často přeceňuje své síly a možnosti. To zvyšuje riziko úrazů a i dalších komplikací. Navíc společnost někoho, kdo má vztek, jeho okolí neuklidní, právě naopak může vyvolat podobné pocity i v druhých lidech. A ti pak reagují podobně.
Léčba a svépomoc: Pomáhá to, co i u jiných emocí: tělesná aktivita, relaxace, klidně dýchat do břicha a někomu se svěřit a spolu s ním přemýšlet o příčinách hněvu. Dost možná se pak hněv změní v pochopení a odpuštění. Často pomůže i jen to, že si člověk hněv včas uvědomí. Více se pak hlídá. Uvědomit si včas pocit hněvu je důležité i z jiného důvodu. Neuvědomovaný hněv se často projevuje nepřímo a někdy se obrací i vůči vlastní osobě nebo lidem, kteří za nic nemohou. Hněv a pacient křivdy ale může mít také příznivý efekt. Někteří z našich přátel použili jako silnou motivaci to, že chtěli dokázat určitému člověku svoji cenu. To je dobře, i když by se ke střízlivosti našly i pádnější důvody. Ještě jednoduchá rada na závěr. Zvláště v případě hněvu se vyplatí počkat, až se člověk uklidní. Mohlo by se velmi nevyplatit třeba podat v rozčilení výpověď nebo někoho urazit.
Příběh pro inspiraci: Střízlivost dává klid a rozvahu a chrání před hněvem do značné míry sama o sobě. O tom se přesvědčil jeden z našich střízlivých přátel. Ten měl problematického nařízeného, a proto se rozhodl si tiše najít lepší místo. Podařilo se.
Chtěl o tom na rovinu informovat v práci. V tom ale přiběhl šéf a začal mu cosi hlasitě a důrazně vytýkat. Litanie nadřeného končila výzvou, aby onen náš přítel raději podal výpověď.
Náš přítel se líbezně usmál a odpověděl: „Když mi dáte tři platy.“
Šéf zaburácel: „Dva vám musí stačit.“
Měl pravdu, opravdu stačily.

Úzkost
Úzkost se netýká konkrétního předmětu nebo události, ale jsou to neurčité starosti a obavy. To je rozdíl od strachu např. z hadů nebo výšek. Úzkost představuje do značné míry normální reakci na stresující podnět. Úzkost mlže ale být také příznakem některých duševních poruchy. Podobně jako jiné emoce provázejí úzkost tělesné změny typické pro stres. K nim patří nevolnost, bušení srdce, svalové napětí, dýchavičnost, pocení, třesy, únava bolesti hlavy atd.
Léčba a svépomoc: Při léčení úzkostných stavů se používá zejména kognitivně-behaviorální psychoterapie, rodinná terapie a relaxační techniky. Pomáhá i fyzická aktivita, to, že člověk omezí kávu a další budivé látky. Podávají se zklidňující léčivé rostliny a některé léky. Zde ale musíme varovat před návykovými léky ze skupiny benzodiazepinů. Těm je lépe se vyhnout, protože úzkosti by se tak z dlouhodobého hlediska jen zhoršily. Lidem se sklonem k úzkostným stavům lze doporučit i linky telefonické pomoci. Klidu často dodá už jen to, že člověk ví, že se tam může kdykoliv obrátit.

Strach
Strach váže k něčemu konkrétnímu. Hovoří se o fobiích, např. sociální fobie znamená strach z toho, aby člověk nebyl středem pozornosti a neztrapnil se. Agorafobie znamená strach z volných prostranství, lidé mívají také strach ze zkoušek, letadel, hmyzu, hlodavců atd.
Léčba a svépomoc: I když se při strachu aktivují jiná mozková centra než při úzkosti, léčba bývá podobná. V případě izolovaného strachu navíc velmi pomáhají nácvikové metody. Ty obvykle zahrnují postupné vystavování se situacím nebo podnětům, které vyvolávaly strach. To se může dít ve fantazii i při nácviku v reálním životě.

Smutek
Smutek neznamená vždy duševní nemoc. Častěji je to normální reakce na zátěžovou životní situaci nebo zdravotní problém. Podle jedné teorie umožňuje smutek ignorovat nepodstatné záležitosti a soustředit všechny síly na zvládnutí určité obtížné situace, jako je např. přizpůsobení se ztrátě blízkého člověka. O depresivních poruchách hovoříme v případě, že zhoršená nálada trvá delší dobu nebo je porucha nálady hlubší, než je v podobných situacích běžné. Poruchy nálady se objevují i při různých tělesných onemocněních, v tom případě je třeba léčit především příslušné onemocnění (např. nedostatečnou funkci e štítné žlázy).
Léčba a svépomoc: Opět se zde úspěšně uplatňují tělesná aktivita, relaxační techniky a psychoterapie. Léky ze skupiny antidepresiv nevyvolávají závislost a mohou být u těžších depresí užitečné. Mají ale zásadní nevýhodu. Jejich plný účinek se dostavuje až po dvou až čtyřech týdnech podávání. Antidepresiva se proto nehodí k léčbě krátkodobých poruch nálady.
Svépomoc u deprese - mnoho možností
* Cvičte, choďte, pohybujte se a tělesně pracujte.
* Naučte se nějakou relaxační techniku a pravidelně ji používejte. Jóga některá tradiční čínská cvičení kombinují výhody fyzické aktivity a relaxace a mohou být proto zvláště užitečná.
* Pěstujte a chraňte své vztahy.
* Udržujte v životě pravidelnost a pořádek.
* Přiměřeně jezte a pamatujte především na snídani. Ta často zlepší náladu a duševní výkonnost během celého dopoledne.
* Dostatečně spěte, spát choďte v pravidelnou dobu. Jestliže se v noci probudíte, použijte nějakou relaxační techniku, rozhodně si nepouštějte televizi nebo počítač. Více na toto téma a viz kapitola a spánku v této knize.
* Vyhněte se nadměrnému stresu a dávejte si pouze rozumné a přiměřené úkoly.
* Pomáhají také různé formy psychoterapie. Nejrychlejší výsledky přináší obvykle tzv. kognitivně-behaviorální terapie. Používá se i terapie zaměřená na lepší sebeuvědomování (mindfulness based psychotherapy) a interpersonální terapie, která se zaměřuje především na vztahové záležitosti.
* Pro někoho mohou být užitečné i další formy léčby, např. akupunktura, léčba jasným světlem, některé léčivé rostliny, klidná a melodická hudba, potravinové doplňky (např. omega-3 mastné kyseliny) atd. Už to, že za temný zimních jiter na chvíli rozsvítím všechna světla v bytě  mi často projasní náladu a pořádně mě probudí.
* Dávejte pozor na JUCHY! „JUCH“ znamená „já ubohý chudáček“, tedy zbytečně sebelitování. To náladu pochopitelně nezlepší ani náladu, ani sebeovládání. Co s tím? Často stačí si sklon k sebelitování uvědomit, říci si „JUCH!“ a pak se tomu zasmát.

Radost idiota
Od zdravého a prospěšného štěstí, o kterém více příště, je třeba odlišit „radost idiota“. Takový idiot si vesele zapálí ohýnek na koberci a má radost, jak to pěkně hoří. Radost idiota se objevuje i v životech moudrých a rozumných lidí. Např. radost z pomsty se často obrací proti mstitel, stav intoxikace alkoholem nebo drogami končí kocovinou a problémy a vzrušení při hazardu ústní v nudu a vyčerpání. Podobně nebezpečné bývají opojení mocí, nepodložená pýcha nebo přehnané sebevědomí.
Léčba a svépomoc: Pomáhá prakticky totéž, co při zvládání jiných rizikových emocí: fyzická aktivita, relaxace, klidné prostředí, komunikace a zdravý rozum. Žádný úspěch totiž naprostý. Ve světě lidí bychom těžko hledali něco, co by nemohlo být ještě lepší, než jaké to je. Jestliže už člověk chce něco oslavit, může to udělat inteligentně (viz dále).
 
***
Video, jedno z našich populárních, spuštěno skoro 30 tisíckrát: Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život

24.12.
Něco praktického: Anonymní hráči. Pravidla účasti a povinnosti vedoucího setkání
***
Novinka a to tajemná, jak se na dnešní den sluší: Magie jídla
Ještě její anglická verze.

23.12.
Novinka Úplný konec páteře  je důležitý
Anglicky zde.
:)
22.12.
Semafor pro sebeovládání
Proč semafor
Jedná se skvělý a při tom jednoduchý postup. Naši střízliví přátelé s ním mají výborné zkušenosti.
Nejprve v čem spočívá genialita semaforu pro sebeovládání. Velkou výhodou je to, že skutečný semafor viděl každý z nás v životě mnohokrát. Jeho vzhled máme proto hluboko vštípen v mysli a snadno si ho vybavíme. Taková informace je velmi odolná vůči stresu, silným emocím nebo bažení. A právě to jsou situace, kdy semafor pro sebeovládání nejvíce potřebujeme.

Proč semafor funguje
* Protože si ho dokážeme snadno vybavit.
* Protože při něm povzbuzujeme a posilujeme rozumnou a zodpovědnou část své osobnosti.
* Tím, že člověk domýšlí následky určitého rozhodnutí, posiluje motivace k rozumnému a výhodnému jednání a oslabuje motivace k jednání pod vlivem emocí nebo bažení.

Kdy použijete semafor?
* Semafor pomáhá v situaci, kdy se objeví bažení po alkoholu, tabáku, hazardu atd.
* Semafor použijete i ke zvládání silných emocí, jako jsou hněv nebo strach. Člověk si tam může ušetřit spoustu komplikací.
* Semafor oceníte i při nakupování, při rozhodování se v pracovních záležitostech, při zvldání osobních a rodinných problémů a v mnoha dalších situacích. Vaše rozhodování bude díky semaforu lepší zodpovědnější.

Jak semafor pracuje?
Můžeme si to ukázat na příkladu. Řekněme, že pan A. dostane při sledování televize silné a bažení po alkoholu, tabákovém kouři nebo luxusních nesmyslech.
 * Červená: Nejdříve rozsvítí červenou, uvědomí si, že baží a vypne televizi.
 * Žlutá: Pak si postupně uvědomí následky toho či onoho rozhodnutí, včetně zdravotních rizik, finančních výdajů nebo problémů v rodině.
* Zelená: Po chvíli dospěje k závěru, že je třeba zacházet opatrně se zdravím i s penězi. Ve vztahu k televizi je v důsledku této zkušenosti opatrnější. Místo bezduchého sledování čehokoliv si programy si cíleně vybírá.
   
Trojí semafory
Semafory dělíme do tří skupin a to na místní, časové a situační
Místní semafory: Ty se umisťují na nebezpečná místa. Sem patří hospody (my jim říkáme brlohy), kasina (lidi tam zkasírují), jiná místa spojená s návykových chování, cukrárny pro lidi, kteří mají sklon se přejídat a všechna další místa, kde je sebeovládání obtížné.
Časové semafory: Ty umístíme do nebezpečných časů, např. na konec pracovní doby, do doby kolem výplaty apod.), v pátek odpoledně, když je člověk unavený, atd.
Situační semafory: Umístíme je před nebezpečné situace a duševní stavy. Sem třeba patří hádka, zklamání, nuda nebo únava.
   
Jak pracují semafory?
Jak výše uvedené typy semaforů fungují, ukazují následující příklady.
Příklad místního semaforu
Pan A. přestal kouřit. Pak si uvědomil, že kupování si noviny v trafice u něj vyvolává bažení po tabáku. Před trafiku umístil místní semafor. Červená: Kdyby ho to automaticky táhlo k trafice, kde se dříve zásoboval kuřivem, tak zastaví a dobře si vše rozmyslí. Žlutá: Rozváží, jestli tam chodit a za jakou cenu, jestli není lépe tisk oželet nebo jestli si ho opatří bezpečnějším způsobem. Zelená: Tisk oželí, už proto že spěchá do práce.
Příklad časového semaforu
 Ty se umisťují do nebezpečných chvil a dob, např. na konec pracovní doby, do termínu kolem výplaty, do pátečních večerů nebo na den vlastních narozenin. Řekněme, že se bude jednat o konec pracovní doby. Červená: Zastavit automatické jednání. Žlutá: Přemýšlet o možnostech a jejich následcích. Ty následky jsou v některých případech neblahé (např. návštěva brlohu), jindy naopak výhodné (procházka, cvičení, setkání s blízkými lidmi, příprava na víkendový výlet atd.). Zelená: Rozhodnutí např. jít po práci domů a odpočinout si člověk večer vyhodnotí. Asi mu bude připadat výhodné a použije ho v podobné situaci i příště.
Příklad situačního semaforu
Pan B. zjistil, že vyjednávání s bývalou manželkou v něm vyvolává stavy hněvu, což choulostivou situaci ještě komplikuje. Červená: Tu umístí do okamžiku, kdy se bude rozhodovat, zda se onou dámou setkat nebo radeěji ne. Žlutá: Zváží, nakolik je takové jednání nutné a účelná. Uvědomí si, jaké může očekávat reakce, jestliže se pro setkání rozhodne. Ujasní si to, čeho chce dosáhnout. Nakonec se rozhodne přecházet kousavé poznámky a raději se držet toho, co je třeba dohodnout. Zelená: Porovná výsledech tohoto jednání a výsledky dřívějšího jednání, kdy reagoval pod vlivem emocí. Zjistí, že uvážlivost se mu opět vyplatila.
***
Video: Dobré sebeovládání jednoduše

21.12.
Autogenní trénink jako video: Autogenní relaxace.
Anglická verze.
***
Přátelé abstinenti si přáli, abych jim vyrobil nahrávku autogenního tréninku. Stalo se a tuto nahrávku si můžete stáhnout i vy: Autogenní trénink.

20.12.
Jaké spouštěče jsou nejnebezpečnější, jaká obrana neúčinnější?
Ty nejrizikovější spouštěče
To je jistě individuální. Záleží na druhu závislosti nebo na tom, co v tom kterém člověku vyvolává největší stres. Nezáleží jen na druhu spouštěče, ale i na počtu spouštěčů. To lze ukázat na příkladu. Řekněme, že někdo závislý na alkoholu přijde do brlohu „U rozpláclé žáby“. Už mezi dveřmi ho uhodí do nosu typický hospodský puch (1. spouštěč). Zrak nově příchozího zaznamená v místnosti lidi, které se intoxikují jedovatými roztoky etylalkoholu (2. spouštěč). Sotva dosedne, už před ním stojí pivo (3. spouštěč). Pivo sice odmítne, ale musí poslouchat toxické řeči člověka, který sedí poblíž (4. spouštěč). Jestliže je dotyčný ještě navíc unavený z práce, přidává se k tomu navíc vnitřní spouštěč, kterým je únava.
To nejrozumnější, co se dá v této situaci udělat, je rychle zmizet a příště se podobným místům vyhýbat. A také použít kombinaci více způsobů, jak zvládnout bažení, jak o tom budeme ještě hovořit.

Mistrovská škola sebeovládání: kombinovat!
Proč kombinovat
Je to, jako když schopný vojevůdce nasadí v rozhodné bitvě postupně nebo najednou pěchotu, dělostřelectvo, tanky i letectvo. Kombinací způsobů, jak zvládat bažení, lze dosáhnout silnější efekt, než při použití jediné strategie. Kombinování těchto postupů se může dít souběžně, např. rychlým krokem opustit rizikovou situaci (tj. fyzická aktivita plus opustit rizikové prostředí). Častější bývá kombinování následné, např. uvědomit si negativní důsledky, uvolnit se a někomu vhodnému zatelefonovat.
Lze využívat kombinací postupů z jedné skupiny, např. negativní a pak pozitivní motivace v tomto pořadí, protože negativní motivace je ke zvládnutí akutní krize účinnější. Častěji kombinujeme postupy z různých skupin, příklady najdete v dalším textu.
Poznámka: Podávání naltrexonu jako prostředku, jak mírnit bažení u závislých na alkoholu, se v Česku rozšířilo jen málo. Podle našeho názoru se zde kromě vysoké ceny uplatňuje i tato skutečnost. Tento lék byl původně prezentován jako samospasitelná alternativa jiné léčby. Jeho aplikace v kombinaci s jinými postupy by byla podstatně účinnější a vhodnější.

Některé příklady kombinací postupů, jak zvládnout bažení a zlepšit sebeovládání 
Některé vhodné dvojkombinace
* Uvědomit si následky recidivy (negativní motivace) plus opustit rizikové prostředí.
* Odmítnout rizikovou nabídku plus zavolat střízlivému příteli.
* Rychlá chůze v bezpečném prostředí nebo tělesná práce a pak relaxace.
* Uvědomit se, že se jedná o bažení, plus odvedení pozornosti.
* Odložit rozhodnutí, jak postupovat, plus se s někým spolehlivým poradit.
* Klidně dýchat do břicha (tj. relaxace) plus nereagovat a počkat, až bažení přejde.
Některé vhodné trojkombinace
* Uvědomit si následky recidivy plus opustit rizikové prostředí plus zavolat střízlivému příteli.
* Nereagovat a odložit rozhodnutí plus relaxace plus se s někým poradit.
* Vyhledat bezpečné prostředí plus nějaká bezpečná tělesná práce nebo cvičení plus uvědomit si následky různých možností (tj. motivace).
* Uvědomit si minulé negativní zkušenosti (negativní motivace) plus uvědomit si rizika nedostatku sebeovládání (opět negativní motivace) plus vyhledat bezpečné prostředí.
Příklady kombinací čtyř postupů
* Uvědomit si, že se jedná o bažení, plus vyhledat bezpečné prostředí plus tělesná aktivita plus telefonát střízlivému příteli.
* Uvědomit si, že se jedná o bažení, plus klidně dýchat do břicha nebo použít jinou formu relaxace plus jít na doléčování nebo setkání Anonymních alkoholiků plus si uvědomit výhody sebeovládání.
Příklad kombinace pěti postupů
Opustit rizikové prostředí plus uvědomit si rizika (negativní motivace) plus zavolat střízlivému příteli nebo příbuznému plus uvažovat o tom, co bažení vyvolalo, plus tělesná aktivita.

Bezděčné kombinování
Kombinace způsobů, jak zvládat bažení, se dějí i bezděčně. To lze ilustrovat na příkladu.
Jistý muž závislý na alkoholu tvrdil, že žádné kombinace nepoužívá. Jestliže se objeví bažení, vzpomene si na spory s bývalou manželkou. To stačí. Bažení pak hned zmizí. Při bližším zkoumání se ale ukázalo, že se jedná o trojkombinaci. Dotyčný totiž:
A. Pochopil, že se jedná o bažení.
B. Použil negativní motivaci, tou byla bývalá manželka, s níž vedl soudní spor.
C. Pak ještě použil pozitivní motivaci, když si vzpomněl na syna a na odpovědnost vůči němu.
Ke kombinování způsobů, jak zvládat bažení dochází také např. na setkání organizace Anonymní alkoholici nebo při skupinové terapii. Návštěvami setkání Anonymních alkoholiků se oslabí vazby na rizikové známé a posílí bezpečná síť vztahů (Kelly a spol., 2011), dojde k posílení negativní motivace (ožijí vzpomínky na minulé problémy působené alkoholem) a pozitivní motivace (jedinec si uvědomí, v čem je na tom za střízliva lépe).
***
Video: Kombinujte a zvítězíte

19.12.
Novinka. Síla kedlubny
Též anglicky.
***
Z mého rozhovoru pro jeden časopis:
Spotřeba alkoholu v roce 2010 poprvé po více než dvaceti letech poklesla. Nemyslím, že by si zásluhu na tom mohli připisovat politici. Důvodem bude patrně nižší kupní síla obyvatel, a tím i relativně vyšší cena alkoholu než dříve. Srozumitelněji řečeno, člověk si dnes více rozmyslí zač utrácet peníze. Jestli za alkohol nebo třeba za nájem.
Video: Lidová píseň o vodě, což je tradiční český nápoj
:)
18.12.
Právě vyšlo:

Nešpor K, Csémy L. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko. Prakt. Lék. 2012; 92(10): 509–513.
***
Může být rozum silnější než emoce?
Ano, ale snadné to není
Asi vás nepřekvapí, když na otázku v nadpisu této kapitoly rovnou odpovím kladně. Ano, rozum je často silnější než emoce. Ale rozum to nemívá snadné. Jak víme, bažení zhoršuje soustředění, duševní výkonnost a schopnost se dobře rozhodovat. Proto je výhodné se nejdříve alespoň částečně uklidnit, třeba některým z výše popsaných způsobů.

Příklady toho, jak k sebeovládání využívat rozum
* Užitečným postupem, který zlepšuje sebeovládání u návykových nemocí je sebeuvědomování. Možná jste se setkali s podobnou situací: někdo silně rozšílený řve silným hlasem: „Já jsem úplně klidný!!!“ To je ovšem pravý opak toho, oč zde usilujeme. Dobré sebeuvědomování je efektivní samo o sobě (Rogojanski a spol., 2011). Navíc, aby někdo mohl použít nějakou techniku ke zvládnutí bažení, musí si bažení nejdříve uvědomit. Dokonce i vyhýbání se spouštěčům vyžaduje to, aby si osoba uvědomila, že na ni nějaký podnět působí jako spouštěč. V této souvislosti je užitečné zmínit debatu o tom, zda je při léčení návykových nemocí vhodné posilovat sebevědomí nebo učit „pokoře“. Domníváme se, že nejefektivnější je zlepšovat sebeuvědomování. To totiž umožňuje pacientovi, aby si uvědomil své silné stránky a možnosti a zároveň zůstával přiměřeně opatrný. Často stačí uvědomit si, že určitý pocit je bažení, tj. příznak návykové nemoci. Někdy v této souvislosti hovoříme o „maskovaném bažení“, tj. bažení, které se tváří jako rozumná myšlenka a přitom se jedná o myšlenkový zmetek. Uvědomění si toho, že se jedná o bažení, vede obvykle k lepšímu sebeovládání.
* Opravovat „myšlenkové zmetky“, tj. myšlenky pokrocené bažením. Ono opravování se často týká bláhových očekávání, zlehčování následků návykového, agresivního nebo jinak nevhodného chování nebo iluzí o zachovaném sebeovládání, když už ho člověk dávno nemá.
* Při meditaci i v psychoterapii se používá klidné a odtažité pozorování myšlenek a pocitů. Člověk sice myšlenky uvolněně a pozorně vnímá, ale nereaguje na ně. To se někdy označuje jako „surfing“tj. myslí, jakoby kloužeme po povrchu myšlenek, aniž by se do nich člověk „namočil“. Praktikující si vytrvale udržuje odstup, nadhled a postoj pozorovatele, což se přenáší i do každodenního života a zlepšuje sebeovládání. Nahrávka této meditační techniky zvané Meditace vnitřního ticha“ je volně ke stažení z www.drnespor.eu. Ještě pár slov k jejímu názvu. Vnitřní ticho zde neznamená naprosté ticho v mysli, to by bylo nesnadné. Znamená to, že člověk je zticha, tj. na myšlenky nereaguje a uvolněně je pozoruje.
* Jak jsme se už zmiňovali v souvislosti s relaxačními technikami, skvělým způsobem, jak zlepší sebeovládání je představivost (Knäuper a spol., 2011, May a spol., 2010). Vhodné představy by měly být naprosto bezpečné a nevyvolávat bažení. Může se mimo jiné jednat o následující možnosti: Představa oblíbené fyzické aktivity, vybavit si klidné prostředí a zapojit při tom prostorovou představivost, představy spojené s posilováním ať pozitivní nebo negativní motivace nebo si představit si terapeutickou skupinu nebo terapeuta a případně se s nimi v duchu poradit.
* Poradit se s někým, kdo to s námi myslí dobré a problému tomu či nomu problému dobře rozumí. Člověk tak často získá prospěšné informace a navíc se uklidní, což zesiluje příznivý efekt lepšímu porozumění situaci. Jak uvedeno výše, je to možné i ve fantazii. Člověk se v duchu ptá, jak by se zachoval vzor nebo, co by poradila skupina. V duchu jedné ze zásad svépomocné organizace Anonymní alkoholici člověk „napodobuje vítěze“.
* Užitečně postupy zlepšující sebeovládání jsou semafor a třístupňová obrana (např. Nešpor, 2011). Oba postupy máme zpracované jako videa na www.youtube.com/drnespor a jejich popis najdete v závěru knihy v sekci „Doplňující informace a přehledy“.
* Často pomáhá zastavit rizikové myšlenky (tzv. „stop technika“). Potlačení rizikových myšlenek může být u lidí se sklonem k úzkosti užitečnější než prosté sebeuvědomování.
* Je také možné udělat opak toho, k čemu člověka nutí bažení, to znamená např. místo návštěvy rizikové společnost jít na doléčování, místo alkohole se napít vody nebo místo zbytečného ho rozčilování se uvolnit za pomoci klidného dýchání do břicha.
* Lze rovněž přemýšlet o příčinách bažení a jeho souvislostech. I když člověk na nic nepřijde, získá tak čas a bažení obvykle zmizí.
* Změna vztahového rámce neboli přerámování. Např. ztráta zaměstnání není důvodem k recidivě. Právě naopak je to důvod k abstinenci. Za této situace je třeba zvláště třeba šetřit. Navíc při hledání nové práce je výhodné budit dobrý dojem. Podobně lze uvažovat o partnerském rozchodu, zdravotních obtížích nebo problémech s úřady.
* Humor na rozdíl od smíchu, který se odehrává na tělesné rovině, vychází z rozumu. Humor i smích pomáhají zvládat obtížné situace už jen tím, že se člověk uvolní a získá větší odstup a nadhled. Pochopitelně usnadňuje sebeovládání a rozhodování.
***
Video do předvánočního času: 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

17.12.
Novinka s původní hudbou i obrázky: Zimní harmonie

16.12.
Nové, tradiční vánoční video s původní hudbou: Děti o Vánocích
***
Novinka: Veselá zima
Skladbu do videa vytvořil maestro Střízlivid k oslavě svého střízlivého jubilea.

15.12.
Uvolnit se pomáhá – proč a jak?
Ze studentského života
Stojíme ve frontě na lístky, na základě kterých jako studenti dostáváme levnější jídlo. Je nás tam hodně a fronta je dlouhá. Navíc se nezdá, že by dáma vydávající lístky patřila k nejrychlejším administrativním pracovnicím v okolí. Atmosféra je dusná fyzicky i psychologicky. Napadne mě „co takhle zkusit relaxaci?“ Postupně uvolňuji pravou ruku počínaje jednotlivými prsty a konče ramenem. Pro jistotu ještě jednou. Pak se objeví pocit za nepochopitelné radosti a klidu. Zjišťuji, že relaxace opravdu funguje!

Jak se uvolnit? Existuje mnoho možností
Jak už více, jedním z projevů bažení i silných emocí je stres. Relaxace vyvolává v těle i psychice zcela opačné změny nežli stres. Její využívání je zde naprosto logické. Jedná se o účinné postupy mírnící bažení, deprese, strach i hněv (např. Elibero a spol., 2011). Jaké existují konkrétní možnosti?
* Tělesné cvičení, nebo tělesná práce. Relaxace se obvykle dostaví skončení fyzické aktivity. Výhodou jógy a některých tradičních čínských cvičení je to, že relaxaci a tělesný pohyb integrují do jednoho celku. Jistý japonský lékař se proslavil tím, že doporučoval pro zdraví ujít alespoň 10 tisíc kroků. Těch zhruba 5 km není mnoho, ale určitě to mnoha lidem velmi pomohlo. Za rozumný peníz si člověk může dokonce koupit nějaký krokoměr a s jeho pomocí se ubezpečovat, že dostal svoji denní porci pohybu. Tím lépe, jestli někdo použije své dolní končetiny k tomu, aby se dostal do uklidňujícího prostředí. Vliv prostředí je totiž důležitý, procházka v parku nebo přírodě zklidní určitě víc, než stejně dlouhá procházka po velkém nádraží.
* Bezpečný a klidný domov a jiná dobrá prostředí. Uklidňujícím způsobem by mělo působit především místo, kde žijeme. Asi na vás bude dobře působit i reprodukce poklidného obrazu s přírodními motivy, klidní a tichá hudba a přiměný pořádek. Není dobré si obydlí přecpat vším možným. Hlavní zásada tradiční čínské nauky o prostru a bydlení feng-šuej je prostá. „Energie by měla dobře proudit.“ A k tomu potřebuje volné místo. Zbytečné věci je proto lépe rozdat nebo vyházet.
* Pocitům klidu a uvolnění také blízkost sympatizujícího člověka, dotek atd. Máte jistě podobnou zkušenost. Člověk někoho sympatického a laskavého potká, svěří mu, uklidní se a situaci, se kterou si před tím nevěděl rady, pak snadno vyřeší.
* Dostáváme se k jedné z nejúčinnější a nejpraktičtější metod, jak se uklidnit a uvolnit. Tou je klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem. Praktické je už proto, že dýchat musíme stejně. Dýchání je naprosto nenápadné, na rozdíl od takové relaxace vleže. Kobereček na celkovou relaxaci si na zastávce autobusu vybalí málokdo, uvolnit se za pomoci dechu je v této situaci mnohem praktičtější. Následující přehled ukáže, proč je správné dýchání tak důležité.

Dýchání při relaxaci: Břicho je pohyblivé a ve svislé poloze trupu se rytmicky stahuje a uvolňuje. Stažení břišních svalů pomáhá výdechu, jejich uvolnění umožňuje nadechovat za pomoci bránice. Vleže na zádech se břicho může uvolnit docela, protože výdech z velké část obstará hmotnost útrob, které vytlačují bránici nahoru. Dýchání se děje především břicha a dolní části hrudníku, což je efektivní a zklidňující. Dech je klidný a pomalý.Zdůrazněn je výdech (člověk si „oddechl“), výdech bývá delší než nádech.

* Svalové uvolnění spočívá v tom, že si člověk postupně uvědomuje části těla jednu za druhou. Toho se využívá především v Jacobsonově progresivní relaxaci, řadě jógových relaxačních technik i v čínském čchi-kungu. Svalová relaxace se nejčastěji praktikuje vleže, protože tato poloha dobře umožňuje celkové uvolnění. Svalová relace se dá ale uplatnit i v každodenních situacích. V tom případě se použije tzv. částečné relaxace. Při ní se uvolní pouze některé části těla, např. pravá ruka, čelist nebo celý obličej. Pro zajímavost dodáváme, že uvolněně, tj. za použití částečné relaxace se praktikuje většina cvičení jógy nebo čchi-kungu.
* Někdo umí stav klidu a uvolnění navozovat za pomoci meditačních technik, např. za pomocí opakování manter nebo meditační techniky „Vnitřního ticha“. Ta i řada dalších meditačních a relaxačních nahrávek je volně ke stažení z www.drnespor.eu. Doporučuji je všechny vyzkoušet a tu, která se nejvíce osvědčí, používat pravidelně, nejlépe každý den.
* K navození relaxace se také používají uklidňující představy, např. představa rozkvetlé louky, místa, kde se člověk cítí dobře, nebo představa oblíbené pohybové aktivity. Tento postup se osvědčil zejména při zvládání bažení. Uklidňující představy vytlačí z vědomí fantazie týkající se návykového chování, což je výhodné.
* Hudba může vyvolávat uvolnění, ale i stres. Stresující bývá zejména hodně hlasitá a silně rytmická hudba. Při navození relaxace pomáhá klidná, melodická klasická i meditační hudba nebo pomalý jazz. O příznivém účinku uklidňující hudby svědčí zkušenosti s jejím používáním i u pacientů před nebo po operaci a po srdečním infarktu (např. Hatem a spol., 2012, Trappe, 2012).
* Velmi rychlý a praktický způsob, jak se uklidnit, je smích a úsměv (např. Nešpor, 2010). Smích zahrnuje tělesné projevy a vyvolává změny v mnoha ohledech podobné těm, které nastávají při relaxaci. Při smíchu dochází kupříkladu k svalovému uvolnění, je pro něj typický dlouhý výdech atd. V situacích každodenního života nejspíše uplatníme některý jemný druh smíchu, např. dále poslaný lišácký úsměv.

Lišácký úsměv
Při výzkumu mozku se zjistilo, že dobrou náladu nejlépe navozuje smích, při kterém se stahuje a zužuje kruhový sval obkružující oči. Tento sval má zhruba tvar obrouček brýlí. Stáhněte kruhový oční sval, až se vám v koutcích očí udělají jemné vrásky. Zároveň táhněte koutky úst šikmo vzhůru směrem k uším a povolte čelist, takže se zuby nedotýkají. Výsledným pocitem je chytrá a inteligentní veselost.
Video: Lišácký úsměv
***
Relaxační nahrávky jsou volně zde.

14.12.
Nové video: Jak kultivovat životní energii téměř kdykoliv
Anglická verze.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

13.12.
Nové, pohodové video s původní hudbou: Průhled

12.12.
Motivace jako problém i jako řešení
Motivace jako problém
Emoce i bažení motivují. Mohou člověka k něčemu přitahovat, což je typické pro bažení. Nebo naopak mohou vést ke snaze se od spouštěče vzdálit a ukrýt do bezpečí, jak se to děje při strachu. Je to právě motivační efekt bažení, který zhoršuje sebeovládání. Je ale naštěstí možné se mu bránit.

Jak oslabit motivační vliv bažení a emocí
* Pomáhá připomenout si minulé zkušenosti s návykovým chováním nebo nekontrolovanými emocemi. U alkoholu to mohou být např. kocoviny a odvykací stavy. Sebeovládání rozhněvaného muže se zlepší, když si uvědomí, že v případě domácího násilí ho může policie vykázat na dlouhou dobu z jeho vlastního bytu. Návykové chování i silné emoce mají četná zdravotní, vztahová, pracovní a jiná rizika. Je tedy z čeho vybírat.
* Uvědomit si výhody střízlivosti a dobrého sebeovládání. Tato tzv. pozitivní motivace nepůsobí u návykových problémů tak rychle a silně, jako zmíněná negativní motivace. Pozitivní motivace ale může negativní skvěle doplnit a pomoci, aby se člověk uklidnil.
* Prospívá také odložit rozhodnutí na dobu, až bažení zmizí. Důvod je jasný, s bažením zmizí i jeho motivační efekt, tj. zlepší se sebeovládání.
* Využívat dobrá předsevzetí. Takové předsevzetí by mělo být stručné, kladné a jednoznačné. Opakuje se třikrát (při autogenním tréninku 10x) na konci relaxační techniky. Vhodnou dobou je také čas před usnutím a po probuzení.  Příklady:
1. Obvykle našim střízlivým přátelům, doporučujeme „Klidný, moudrý, střízlivý!“
2. V případě hněvu lze použít např. „Jsem klidný vždy a za všech okolností!“
3. U lidí se sklony ke smutku a zádumčivosti je působí dobře tato formulace: „Život je zajímavý!“
* Léky mírnící bažení jako naltrexon, u závislých na alkoholu nebo některá antidepresiva u patologických hráčů. O jejich vhodnost je třeba se poradit s lékařem a jedině lékař je může předepisovat.
* Motivační efekt mohou mít také senzitizující přípravky (disulfiram). Ten je ale u závislosti na alkoholu účinný jen tehdy, jestliže se podává pod dohledem zdravotníka (tj. supervidovaně). I v tomto případě je třeba kontaktovat lékaře.
* U patologických hráčů se používá s úspěchem technika zvaná „desenzibilizace ve fantazii“ O ní se více dočtete v naší knize „Už jsem prohrál dost“, která je volně ke stažení z www.drnespor.eu nebo v knize „Jak překonat hazard!“ (Nešpor 2006, Nešpor a spol., 2011). Nahrávka desenzibilizace ve formátu mp3 je také dostupná na adrese www.drnespor.eu.
* Je také možné používat motivační symboly a pomůcky (např. Nešpor, 2011). Co se tím míní?
Bankovka pro sebeovládání: Čistý papír se vystřihne do formátu bankovky. Člověk si napíše na jednu stranu hlavní výhody sebeovládání nebo střízlivosti. To případně doprovodí vhodným obrázkem. Na druhou stranu si napíše a nakreslí nevýhody špatného sebeovládání. Abstinentskou bankovku je nejlépe umístit mezi jiné bankovky do peněženky a při nákupech se takto motivovat.
Kartička pro sebeovládání: Postup je podobný. Na jednu stranu si člověk napíše několik výhod sebeovládání a střízlivosti, na druhou nevýhody návykového chování.
Symbol sebeovládání: Může to být fotografie nebo obrázek dobrého vzoru, duchovního ideálu i blízkého člověka. Anonymní alkoholici používají obrázky, mince a přívěsky s obrázky velbloudů (ti snadno vydrží 24 hodin nepít). Tradičním symbolem střízlivosti a sebeovládání je ametyst. Tyto polodrahokamy se dají pořídit celkem levně: Nepraktičtější jsou ty oblé ametysty, protože se dají snadno nosit např. v kapse.
Video: Tři jednoduché motivační pomůcky

11.12.
Nové pohodové video s původní hudbou: Věčná harmonie

10.12.
Další novinka, natočeno o víkendu: Posílení a očista ledvin
Máme i anglicky.

9.12.
Nové video Bazalka je koření a lék bylo diváky vlídně přijato, máme ho i anglicky.

8.12.
Vnitřní spouštěče a všeobecná psychická odolnost

Co to znamená?

Už jako školáček jsem zjistil, že mi to hůře myslí, když jsem nastydlý. Podobně nepříznivě působí na duševní výkonnost a sebeovládání nevyspání, únava, silný hlad či žízeň, bolest atd.

Příklady z praxe
* Televizi nemám. Kdybych ji měl, tak se v ní nebudu dívat na detektivky. Tím neříkám, všechno, co se tam uvádí, jsou úplné nesmysly. Dlouhé a vyčerpávající výslechy obviněných oslabují jejich pozornost i sebeovládání. Za této situace na sebe spíš něco prozradí, než kdyby byli vyspalí a odpočatí.
* Anonymní alkoholici varují abstinující závislé na alkoholu mimo jiné před hladem. Jsou k tomu dobré důvody, protože hlad někdy vyvolává bažení po alkoholu. Ještě nebezpečnější než hlad je žízeň. Napití se vody mnozí úspěšné používají tehdy, když chtějí zvládnout bažení po alkoholu. Vybavuji si nyní jednoho pana inženýra. Pracuje na ministerstvu. Ve své luxusní kožené aktovce nemá notebook, ale nejméně půl litru vody. Voda mu složí jako pohotovostní prostředek, jak překonat bažení po alkoholu. Už to, že ji má s sebou, mu dává větší jistotu a klid.
* Nespat je nejlevnější cesta k tomu, jak se zbláznit. Stačí pár bezesných nocí a člověk začne mít halucinace a podobné poruchy i za střízliva a bez drog. Ale i jen mírně nevyspalý člověk bývá podrážděný, hůře mu to myslí a na jeho sebeovládání je to znát. Dobrý spánek proto není luxus, ale povinnost vůči vlastnímu tělu a psychice. Tipy pro dobrý spánek najdete zde.
* Jestliže je typickým spouštěčem nuda nebo střídání nadměrné aktivity a nudy, je prevencí dobrá organizace času.
* Někdo by si mohl domnívat, že v poměrném dostatku žijící moderní člověk po tělesné stránce nijak nestrádá. To je ale omyl. Kromě zmíněného nedostatku spánku lidem škodí i nedostatek pohybu. Pohyb je přirozená lidská potřeba. Naši předkové mnoho a mnoho tisíc let obdělávali půdu a překonávali pěšky velké vzdálenosti. I takový Karel IV. cestoval do Francie ne letadlem, ale na koni. Nedostatek pohybu zhoršuje duševní i tělesnou výkonnost i sebeovládání. Na konci tříhodinové porady bych radil dávat si pozor na pusu, protože přítomní budou patrně podstatně podrážděnější, než kdyby se celá záležitost vyřídila během půl hodiny.

Praktická cvičení
* Prozkoumejte nejméně tři situace, kdy jste se nadprůměrně dobře ovládali. Jak jste na to byli v následujících ohledech: 1. Odpočinek nebo únava či nevyspáním? 2. Jak byly uspokojeny vaše další základní potřeby (jídlo, tekutiny, pohyb, pocit bezpečí)? 3. Jaké myšlenky a fantazie se v té době objevovaly?
* Prozkoumejte nejméně tři situace, kdy jste se nedostatečně ovládali. Jak jste na to byli v následujících ohledech: Byli jste odpočatí nebo unavení? Jak v té době byly uspokojeny vaše další základní potřeby (jídlo, tekutiny, pohyb, pocit bezpečí)? Co vám v podobných situacích pomáhá se lépe ovládat?
* Vyzkoušejte následující jednoduché způsoby, jak zlepšit sebeovládání. Který z nich na vás působí nejlépe? A. Napít se vody (účinné u závislých na alkoholu). A. Tělesné cvičení nebo práce? Ta účinkuje prakticky na každého, dobré zkušenosti s ní mívají zvláště patologičtí hráči. C. Odvedení pozornosti a soustředění na běžné záležitosti. Ideální bývají činnosti neslučitelné s návykovým chováním. D. Odložit rozhodnutí až na dobu, kdy si odpočinete nebo až se vyspíte? Při únavě je to často to nejlepší, co se dá udělat. E. Dobrá organice času, aby se člověk ani nenudil, ani aby nebyl přetížený? S tím souvisí i pravidelnost v jídle včetně snídaně.

7.12.
Novinka: Srdce a plamen (meditace)
Máme i anglicky.

6.12.
Zevní spouštěče: vyhnout se jim nebo je omezit

Co to znamená?
Představte si dům, kde mají dobrého vrátného. Ten zdvořile pustí dovnitř obyvatele a jejich hodné návštěvníky. Nepustí ale dále nikoho, kdo by obyvatelům škodil, dělal neplechu a působil zmatek. Oním domem je mozek, návštěvníky podněty, které do něj vstupují, a vrátným naše kritické uvažování. Víme většinou, co nám škodí a co prospívá. Škodlivé podněty přes práh mozku zbytečně pouštět nebudeme. Anglicky se tomu říká „stimulus control“, což bychom volně přeložili jako „ovládání přístupu k mozku“.

Příklady z praxe
Neklidná rána
V psychoterapeutickém výcviku se jeden lékař svěřil ostatním s tímto problémem. Bylo to ještě před listopadem 1989. S manželkou se sice měli rádi, ale přesto se každé ráno pohádali. Při bližším zkoumání se ukázalo, že ráno poslouchali stanici Svobodná Evropa. Ta se, jak známo, o poměrech v tehdejším Československu vyjadřovala velmi kriticky. To vyvolávalo v rodině napětí a podrážděnost. Onomu lékaři skupina doporučila, ať doma ráno nikdy neposlouchají Svobodnou Evropu. Jestliže tuto stanici chtějí poslouchat, pak jedině v jinou dobu. Jakmile k tomu došlo, rázem ustaly i ranní hádky.
Není práce jako práce
Řada našich střízlivých přátel zjistila, že se jim mnohem lépe abstinuje, jestliže mají bezpečná zaměstnání. I  když v nich vydělají méně, díky střízlivosti jsou na tom finančně lépe než dříve. Z číšníků se proto někdy stávají prodavači, z pracovníků kasin administrativní síly a z podnikatelů lidé v pracovním poměru s pravidelnou pracovní dobou.
Bažení a reklama
Podobně mnoho střízlivých přátel zjistilo, že zejména televizní reklamy v nich vyvolávají bažení po alkoholu, a proto se takovým reklamám vyhýbají. Televizní reklamy na alkohol a hazard jsou štědře financované. Jejich tvůrci na nákladech šetřit nemusí. Výsledek pak bývá řemeslně dobře zpracovaný a rafinovaný. V této souvislosti hovoříme o „motivačních útocích“.

Další tipy a inspirace
Jídlo na polici
Odborníci na léčení poruch příjmu potravy doporučují potraviny, které vyvolávají bažení po jídle, uschovat tak, aby nebyly na očích.
Suchý dům
Lidem závislým na drogách radíme mít tzv. „suchý dům“. Co to znamená? Doma by rozhodně neměl být alkohol, drogy, ani nic, co by je připomínalo. V takovém prostředí se totiž abstinuje mnohem snadněji.
Bažení po luxusu
Reklama často dovedně vyvolává touhu po předražených předmětech, které člověk nepotřebuje. To pak vede k půjčkám, snaze vydělávat peníze i nevhodnými způsoby nebo k hazardu. Hazard je ovšem pro finance učiněná katastrofa. Člověk chtěl původně věci, které nepotřeboval. Pak se ale dostane do situace, kdy nemá prostředky ani na to, co opravdu potřebuje.
Spouštěči bývávají často určití lidé
Rizikoví lidé mohou být ještě nebezpečnější než nevhodná prostředí. To se týká kamarádů z mokré čtvrti (říkáme jim „škůdci“). Někteří lidé v nás zase z nějakého důvodu vyvolávají silné emoce. Vysloveně rizikovým lidem bývá užitečné se zcela vyhnout. Ty středně problematické lidi, s nimiž musíme jednat, je třeba si přiměřeně dávkovat. To znamená uvědomit si, kolik času s tímto člověkem je ještě únosné. Tuto hranici bychom měli respektovat.

Praktická cvičení
* Jmenujte nejméně tři činnosti nebo situace, které ve vás vyvolávají negativní emoce nebo bažení. Uvažujte o tom, jak by jejich působení omezit nebo mu zabránit.
* Jmenujte nejméně tři činnosti nebo situace, které vás uklidňují a vyvolávají ve vás pozitivní emoce nebo zlepšují sebeovládání. Uvažujte o tom, jak působení těch příznivých vlivů zesílit.
* Zpětně si ten který den uvědomujte, co vám prospívalo a co škodilo. Pak z toho vyvoďte závěry pro následující den.

Video Úspěšná obrana

5.12.
Novinka, video Zdravé zavrtění
Máme i anglicky

4.12.
Trapas
Nikoho nepřekvapí, že nemoudří lidé dělají pošetilosti. Proč se jich ale dopouštějí také chytří a vzdělaní lidé?
Odpověď na tuto otázku nám dá následující příběh.
V některých duchovních tradicích, jako je Zen, si na dobrém sebeuvědomování a sebeovládání zakládají. V japonském klášteře daleko v horách zažili silné zemětřesení. Po té, co se zem uklidnila, se mniši sešli k rozpravě.
Opat kláštera sebekriticky přiznal: „Ani já jsem nebyl tak úplně klidný. Uklidnil jsem se, až když jsem vypil misku s vodou.“
Jeden z mnichů mu na to řekl: „Mistře, v té misce, co jste vyplil, nebyla voda, ale sójová omáčka.“
Voda a sójová omáčka se liší v mnoho ohledech. Jak je možné, že je si popletl i duchovními cvičeními zocelený mistr?
Roli zde jistě sehrály roli rozrušení, strach a stres.
Lidé dělají hlouposti i proto, že po něčem iracionálně touží. Takové tužbě, až ať se týká jídla, sexu, návykových látek nebo hazardu, se anglicky říká craving. Tento výraz jsme přeložili slovem „bažení“. Toto nezvyklé slovo jsme zvolili proto, abychom odlišili bažení od běžné chuti nebo zájmu. Je hodně velký rozdíl mezi tím, jestli někdo má zájem o historii rodného města a jestli někdo časně ráno silně baží po nikotinu.

Dobrá zpráva
Tou dobrou zprávou je následující skutečnost. Stejné nebo podobné postupy se dají úspěšně používat ke zvládání stresu, bažení i silných emocí. Jedná se tedy o jakési víceúčelové nástroje. To je prakticky důležité. Častým používáním např. klidného dýchání do břicha proti stresu si ho osvojíme a snadno ho dokážeme uplatnit i při překonávání bažení nebo hněvu. Podobně lze uvažovat i o většině dalších postupů, které zmiňujeme v našich materiálech.
***
Video: Tajemství sebeovládání

3.12.
Ještě před odchodem do práce jsem stihl nové video: Prosté Vánoce
Podtitul je "Vánocům sluší prostota".
Mimochodem v době kolem Vánoc je dobré chránit svoji střízlivost zvláště pečlivě - častými návštěvami AA, vhodnou společností i jinak.

2.12.
Další video, opět naučné: Vlašské ořechy jsou mimořádné
Existuje i anglická verze.
Na toto téma je i naše nová střízlivá pohlednice.

1.12.
Novinka, video Posilování pěti hlavních orgánů
Bude k dispozici i anglicky.

30.11.
Řešení na jiné rovině
Někdo pocítí podivnou úzkost. Začne přemýšlet, odkud se bere. Napadne ho množství důvodů z dávné i nedávné minulosti. Jenže jeho stav se tak nezlepší, ale právě naopak.
Podle čínské tradice souvisí strach s ledvinami.
Kdyby místo toho klidně dýchal do břicha, doplnil energii a posílil ledviny, strach by možná rychle zmizel. Stejně je možné uvažovat o hněvu v souvislosti s játry, bláznivou radostí v souvislosti se srdcem, pochybami a neplodným přemýšlením v souvislosti se slezinou a smutkem v souvislosti s plícemi.
Klidné a hluboké dýchání do břicha by pomohlo i zde.
***
Jedno z našich nejúspěšnějších videí: Uvolněte se na doplňte energii

29.11.
Pohodová novinka: video Malé nebe a maestro Střízlivid.
***
Jednoduché rozhodování
Často je třeba se rozhodnout, jak naložit časem, tedy s tím nejcennějším, co máme.
Existují důmyslnější postupy usnadňující dobré rozhodování, např. semafor.
Zde vám ale nabídnu něco velmi jednoduchého.
Stačí si položit tyto dvě otázky:
1. Prospěje to mně?
2. Prospěje to mým přátelům?
Člověk tyto otázky zodpoví a obvykle je mu pak vše jasné.

28.11.
Dnešní novinka, něco střízlivé romantiky: Pozvání
V této souvislosti jsem udělal další střízlivou pohlednici volně ke stažení.
***
Ze včerejška: Ganesha Gayatri.
Vice inforamcí tam.

27.11.
Nové audio, Vždystřízlivci a píseň "Malý, velký"
***
Havrani
Statný havran stál pevně rozkročen s otevřeným zobákem. Druhý ho do rozevřeného zobanu vší silou kloval. Pro toho s otevřeným zobákem to vypadalo nebezpečně.
Pak jsem si uvědomil, že právě on našel před chvílí velké sousto. Ukryl ho do tlamy a právě o něj se rozdělil.
Jestliže je člověk dospělý, je celkem jedno, co dostane na Vánoce.
Mnohem důležitější je umět se rozdělit o, co člověk má. Jako ten havran.
***
Toho se ostatně týkalo i naše nedávné video Meditace milující laskavosti.

26.11.
Mezi písněmi hrdých abstinentů je od včera nově malý recitál hvězdy střízlivé country Johnnyho Sobermana.
***
Nové video Meditace milující laskavosti. Existuje i anglická verze.
O užitečnosti této tradiční techniky svědčí i moderní psychologický výzkum.

25.11.
Novinka - video ve stylu country: Nejdřív jedno
***
Nestoudnost
Podle nedávné zprávy z médií chtějí pivovarníci, aby se pivo s obsahem 0,5 % alkoholu považovalo za nealkoholický nápoj.
Jaký k tomu mají důvod?
No přece, aby mohli své produkty lépe propagovat mezi dětmi.
Představuji si, jak by to asi vypadalo, kdyby např. do třídy 4. B přišla paní učitelka. Smrdělo by to tam po pivu jako v putyce. Nikdo by ji neposlouchal. Pak by se odvážila konstatovat, že žák, který spadl ze židle, je opilý.
Onen chlapec by zamumlal: „To bylo nealko“.
A pak by usnul či spíše se propadl do narkózy.
V Česku prý zanikají v poslední době dvě hospody denně.
Pro veřejné zdraví to dobře. Byl by nerozum jíst v zakouřených hospodách drahé jídlo na přepáleném tuku a z nekvalitních surovin. Zdravější a levnější je si vařit doma. Navíc se dnes z většiny hospod stala hráčská doupata. Často je tam víc hazardních automatů než položek na jídelním lístku.
V době ekonomické krize se do existenčních nesnází dostávají i slušní lidé. kteří mají užitečná zaměstnání.
Nezbývá než ubrat ze svých, třeba i skromných, nároků.
Přemýšlel jsem tom, a objevil se mi před očima venkovský kostelík. Hořelo tam věčné světlo.
Nebylo to ani smutné ani veselé. Dýchal z toho velký klid.
Video Jednoduchá rada rodičům

24.11.
Nové video, což je kuchařská inspirace: Dýně je plná živin
Bude k dispozici i anglicky.

23.11.
Právě vyšlo:
Nešpor K.  Bažení (craving): kombinovaná obrana je nejefektivnější. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2012; 47(4):205-213. Související video zde.
***
Nový odborný text: Nešpor K., Csémy L. Prevence problémů působených alkoholem v rodině – nová zjištění.
***
Napůl žertem
Včerejší oříškové video se lidem líbí.
Občas říkám přátelům abstinentům: „Čekají vás požitky střízlivého života, o nichž se vám ani nesnilo!“
Je to tak trochu žert, ale je na tom i hodně pravdy.
Video Slavíme střízlivě a tvořivě

22.11.
Nové video: Líska: skvělá potravina i léčivá rostlina
Máme i anglicky.

21.11.
Co je opravdu důležité?
Není zdaleka tak podstatné, co nás v životě potká, jako to, jak se k tomu postavíme.
Včera ráno mi spadl regál na nohu. Nedělo se dlouho nic. K večeru noha otekla a začala bolest. Z práce jsem jel raději taxíkem. Další den jsem měl přednášet o zvládání stresu.
Na kotník jsem vyzkoušel kde co, včetně octového obkladu, který mi poradila kamarádka Alena Knapová. Noc nebyla právě pohodová. Ráno se noha srovnala do té míry, že jsem risknul a to bez následků veřejnou dopravu.
Jaké z toho plyne poučení. Asi to, že je dobré si dávat pozor. Nejen na regály.
***
Tento týden se s přáteli abstinenty zabýváme uvědomováním.
Máme i související video: Proč je uvědomování důležité? Jak ho zlepšit?

20.11.
Nová videa: Dýchání kůží pro zdraví i jako meditace
Také máme anglicky.

19.11.
Nahrávka písně s originálním názvem Řepa v provedení Vždystřízlivců
***
Těžké rozhodování
Jeden z našich střízlivých přátel je zdravotník a chodí pomáhat dlouhodobě nemocným k nim domů.
Jistý jeho svěřenec se na něho obrátil s nezvyklou žádostí. Chtěl ho aby mu onen zdravotník ubalil marihuanovou cigaretu.
Zdravotník odmítl. Poctivě řekl, že byl na návykových látkách závislý a že by to v něm vyvolalo bažení.
Bylo to správné z jiných důvodů. Marihuana nic neléčí, nejvýš mírní příznaky. Za to se platí vysoká cena. Hrozí např. vyšší riziko úrazu, nehody, nesnášenlivosti s léky, srdečního infarktu nebo duševní nemoci.
Kdyby se cokoliv z toho stalo, pro onoho zdravotníka by to znamenal vyhazov, soudy, náhradu škody atd.
Video Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

18.11.
O víkendu jsem byl moimo prahu a něco jsem přivezl.
Novinka: Zdravé tleskání
Bude i anglicky.

17.11.
Inspirace pro příjemné probuzení
Několikrát zhluboka nadechněte a dlouze vydechněte.
Pak si namasírujte si obličej.
K tomu může přidat i ty části těla, které to právě potřebují.
A teprve pak s úsměvem vstaňte.
Je to rozhodně lepší než vyletět z postele jako vyplašená koroptev.
Víkend z zvláště vhodná doba, kdy si to nacvičit.
Video Jak se dobře vyspat

16.11.
Novinka: Tajemná černá houba (s původní hudbou)
Máme i anglickou verzi

15.11.
Patero cest ke klidu
Pět taoistických ctností podle tradice prosívá pět orgánům. Tyto orgány ale mají mnohem větší působnost, než jak se chápe u nás. Třeba do působnosti ledvin patří i zuby, kosti, žlázy s vnitřní sekrecí, vlasy, uši atd.
Každá ze zmíněných ctnost dává navíc klid, i když jinak.
* Moudrost prospívá ledvinám. Dává klid tím, že dokážeme věci vnímat z širší perspektivy a s  nadhledem.
* Laskavost prospívá játrům. Dává klid tím, že máme větší pochopení a mírumilovné úmysly.
* Pořádek prospívá srdci. Dává klid tím, že se život stává organizovanější a předvídatelnější.
* Důvěra prospívá slezině. Dává klid tím, že zjednodušuje život.
* Poctivost prospívá plicím. Dává klid tím, že člověk má v tom či onom čisté svědomí.
Video: Jednoduchá minutová meditace
***
Novinka v naší sbírce, kdy chtěl někdo zhudebnit.
Hahahhá, hahahhá,
střízlivost pomáhá!
Hohohó, hohohó,
střízlivých tu mnoho!
Hehehé, hehehé,
střízlivě, vesele.
14.11.
Nové video Hojicha, což je osobitý japonský čaj.

13.11.
Nové audio: Johnny Soberman a Drobnost stačí (kytara, harminika a zpěv).
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Studené a horké
V čínské tradici se hovoří a o horkém principu (jang) studeném (jin). Pro zdraví je důležité, aby byly oba tyto principy v rovnováze. Podle mistra Lina má sedavý způsob života a duševní práce charakter jin. Takový člověk by se měl více pohybovat, cvičit a fyzicky pracovat.
S tímto závěrem by souhlasila i většina lékařů, i když by to zdůvodňovala jinak.
***
Video Tělesná aktivita dělá zázraky

12.11.
Zmoudření sedláka
Byl jednou jeden sedlák. Onen muž měl koně a na poli spoustu práce.
Po čase sedlák zjistil že jeho kůň zlenivěl. Práce šla od ruky pomalu a ztěžka.
Požádal proto souseda o radu.
Ten koně prohlédl a řekl: „Kůň potřebuje, abys mu pravidelně dával vodu, krmil ho a nechal vyspat a odpočívat.
Sedlák poslechl a koník mu věrně a dobře sloužil mnoho a mnoho let.
Koněm v je naše vlastní tělo. Nejen ke zvířatům, ale tím spíše sami k sobě bychom se měli chovat slušně.
***
Můžete začít třeba tímto. Mimochodem je v to poslední době naše nejsledovanější video: Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život

11.11.
Název našeho nového videa mluví za vše: Červená řepa: laciná  a zdravá
Existuje i anglicky.

10.11.
Nové vzdělávací video: Jednoduchá rada rodičům
Máme i anglicky.

9.11.
Další novinka, video Cesta ke svobodě s původní hudbou.
***
Nové video s původní písní Rada mužům

8.11.
Nová a podle mého názoru skvělá audionahrávka: Maestro Střízlivid a jeho původní píseň Mužům.
***
Co předchází recidivě a jak ji předejít
Recidivě většinou předchází nahromadění většího počtu spouštěčů. Ty mohou být vnitřní, jako únava, nuda nebo silné emoce, i vnější. K vnějším spouštěčům řadíme zejména rizikovou společnost („škůdce“) a riziková prostředí („brlohy“).
Prevence recidiv je z tohoto hlediska prostá. Stačí se spouštěčům, vyhýbat. Jestliže to není možné, dají se zvládat.
Při tom se osvědčilo využít více postupů současně nebo v rychlém sledu za sebou.
***
Novinky
30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?
Anglicky

7.11.
Nově publikováno:
Nešpor K, Csémy L. Marihuana: rizika a krátká intervence. Praktický lékař 2012; 92:455-459.

6.11.
Právě vyšlo: Nešpor, K. Návykové nemoci a sebepoškozování. Sociálná prevencia 2012, 7:5-6.

5.11.
Novinka: Samoléčení je jednoduché
Anglicky
***
Další video z dovolené: Radostné uvítání s původní hudbou
Anglická verze bude za chvíli zde.

4.11.
A ještě jedna novinka, natočeno o dovolené, zpracováno nyní:
Tleskání pro zdraví: jednoduché a účinné
Anglicky
:)
Další nové video s původní písní Dobré jídlo v dobré společnosti
Anglická verze se jmenuje Good Meal with  Good Friends

3.11.
Možná někoho zajímá, co jsem dělal o dovolené, mladí lidé se potřebují vzdělávat. V čem jsem se vzdělával, viz video:
Jak zlepšit zdraví jednoduše (mistr Xu Mingtang)
Anglická verze
***
Tak opět doma. Z video s původní hudbou maestra Střízlivida se nahrál pouze začátek, přesto ho vidělo hodně lidí a líbilo se. Což teprve až uvidí video celé.
Je zde: Pohoda

26.10.
Od zítřka nebudu několik dní na internetu, pak se, přátelé, opět ozvu.
:)
Novinka: V pohodě
V pohodě lze být bez ohledu na počasí. Stačí se trochu projít, uvolnit a dýchat do břicha. Můžete si také stahovat a pouštět naše relaxace.
:)
Nové video: Lidová píseň s kytarou.
V hlavní roli videa Ořechokřádlatec kladonský.
Že jste o něm nikdy neslyšeli?
Já také ne, dokud ho pro nás neurčila jedna dáma zběhlá v přírodních vědách.


25.10.
Srdce na dlani
V místě, kde se ohnutý prostředník dotýká dlaně, se nachází zajímavý akupunkturní bod. Jeho název znamená v překladu „palác práce“. Mistr Lin upozorňuje u tohoto bodu na některé zajímavé souvislosti.
* Tento bod souvisí se srdcem jeho jedna až tři minuty trvající masírování (nejdříve vlevo) se používá jako součást léčení srdečních problémů a problémů s krevním oběhem.
* Jestliže se s někým potřásáme pravicí, tyto body se při tom setkávají. To může přispět k větší srdečnosti.
* V Číně lze prý potkat lidi věku již dávno dospělého, kteří si během půlhodinové procházky tleskají rukama. Prospívají tím také své kondici a zejména srdci. Asi by to šlo i při chůzí na místě a stálo by to za natočení na video. Jestli budu mít čas.
Video na podobné téma z hlediska západní medicíny

24.10.
Mám to říct?
„Mám povědět o léčení pro závislost nadřízenému, spolupracovníkům, přátelům nebo sousedům?“
Tuto otázku si znova a znova kladou mnozí závislí.
Považuji za nejdůležitější říci lidem, s nimiž se stýkáte často, o rozhodnutí se alkoholu, drogám a hazardu zcela, úplně, trvale a důsledně vyhýbat.
Jestli někdo svoji naprostou abstinenci odůvodní léčbou nebo ne, není zásadní.
Při zdůvodňování radím držet na uzdě fantazii. Onen člověk třeba o vaší závislosti dávno ví. Výmluvy na játra a slinivky by mu pak připadaly směšné. To by bylo lépe zdůvodnění nenabízet.
Nebo je možno říci něco neurčitého, ale pravdivého např.: “Mám s tím špatné zkušenosti.“
Můžete také říci: „Lékař mi to zakázal.“
Jestli nezakázal, tak se mi ozvěte, rád a klidně to udělám.
Video
:)
Máme další střízlivé pohlenice.

23.10.
Nová odborná práce
Nešpor K, Csémy L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo trvalým poškozením poznávacích funkcí v důsledku kouření marihuany?
***
Nové video Harmony
***
Současnost
Anonymní alkoholici radí, soustředit se na to, zachovat střízlivost právě tento den.
Podobně některé duchovní tradice zdůrazňují, jak důležité je žít v současnosti.
O tom, je také následující příběh.
Mistr se svým žákem putovali v horách do jiného kláštera. Byla zima, sychravo a nevlídno.
„Kdy budeme u cíle?“ zeptal se žák.
„Už tak jsme,“ odpověděl mistr.
Žít v současnosti znamená mimo jiné zříci se úniků do fantazie a vzít na vědomí nepříjemné skutečnosti.
Není to vždy radostné, je to ale statečné a pomáhá to.

22.10.
Údiv
Včera jsem vedl seminář „Veselé mikropřestávky“ (viz video) pro manažery. Byl opravdu veselý a velkou část z oněch 90 minut jsme strávili v pohybu.
Našim přátelům abstinentům by bylo mnohé z onoho semináře velmi povědomé.
Možná někdo namítne, že je to ode mě drzost učit totéž podnikatele a závislé lidi.
V roce 1984 jsme otevírali oddělení pro závislé ženy organizované na principech terapeutické komunity. Nic takového v léčebně dosud nebylo, a tak se k nám chodili kolegové dívat.
Jeden z nich poznamenal o pacientkách: „Ony vypadají úplně normálně“.
Měl pravdu.
Takže to ode mě zase tak velká drzost nebyla.

21. 10.
Další  vzdělávací video: SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy
Anglická verze bude zde.

20.10.
Novinka: Meditace ke zklidnění
Máme i anglickou verzi.

24.10.
Mám to říct?
„Mám povědět o léčení pro závislost nadřízenému, spolupracovníkům, přátelům nebo sousedům?“
Tuto otázku si znova a znova kladou mnozí závislí.
Považuji za nejdůležitější říci lidem, s nimiž se stýkáte často, o rozhodnutí se alkoholu, drogám a hazardu zcela, úplně, trvale a důsledně vyhýbat.
Jestli někdo svoji naprostou abstinenci odůvodní léčbou nebo ne, není zásadní.
Při zdůvodňování radím držet na uzdě fantazii. Onen člověk třeba o vaší závislosti dávno ví. Výmluvy na játra a slinivky by mu pak připadaly směšné. To by bylo lépe zdůvodnění nenabízet.
Nebo je možno říci něco neurčitého, ale pravdivého např.: “Mám s tím špatné zkušenosti.“
Můžete také říci: „Lékař mi to zakázal.“
Jestli nezakázal, tak se mi ozvěte, rád a klidně to udělám.
Video
:)
Máme další střízlivé pohlenice.

23.10.
Nová odborná práce
Nešpor K, Csémy L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo trvalým poškozením poznávacích funkcí v důsledku kouření marihuany?
***
Nové video Harmony
***
Současnost
Anonymní alkoholici radí, soustředit se na to, zachovat střízlivost právě tento den.
Podobně některé duchovní tradice zdůrazňují, jak důležité je žít v současnosti.
O tom, je také následující příběh.
Mistr se svým žákem putovali v horách do jiného kláštera. Byla zima, sychravo a nevlídno.
„Kdy budeme u cíle?“ zeptal se žák.
„Už tak jsme,“ odpověděl mistr.
Žít v současnosti znamená mimo jiné zříci se úniků do fantazie a vzít na vědomí nepříjemné skutečnosti.
Není to vždy radostné, je to ale statečné a pomáhá to.

22.10.
Údiv
Včera jsem vedl seminář „Veselé mikropřestávky“ (viz video) pro manažery. Byl opravdu veselý a velkou část z oněch 90 minut jsme strávili v pohybu.
Našim přátelům abstinentům by bylo mnohé z onoho semináře velmi povědomé.
Možná někdo namítne, že je to ode mě drzost učit totéž podnikatele a závislé lidi.
V roce 1984 jsme otevírali oddělení pro závislé ženy organizované na principech terapeutické komunity. Nic takového v léčebně dosud nebylo, a tak se k nám chodili kolegové dívat.
Jeden z nich poznamenal o pacientkách: „Ony vypadají úplně normálně“.
Měl pravdu.
Takže to ode mě zase tak velká drzost nebyla.

21. 10.
Další  vzdělávací video: SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy
Anglická verze bude zde.

20.10.
Novinka: Meditace ke zklidnění
Máme i anglickou verzi.

19.10.
Domácí úkol
Jeden americký psychoterapeut dával klientům roztomilé úlohy.
Jestliže měl někdo strach z toho, že se zesměšní, dostal za úkol třeba požádat v obchodě o šroubovák pro leváky.
Onen psychoterapeut ale mohl tyto lidi klidně posílat fotografovat.
Fotku do včerejšího videa jsem pořizoval vestoje na okenním parapetu. V jedné ruce jsem držel foťák a v druhé filtr. Kolem šel právě nějaký pán a hleděl nevěřícně.
Nejednou jsem se téměř plazil u cest, když jsem zblízka fotografoval drobné květinky.
Také jsem si koupil něžný, bílý deštníček a putoval s ním prosluněným městem.
Tento deštník neslouží ochraně před nepřízni živlů, ale rozptyluje umělé světlo při focení nebo natáčení.
Myslím, že požádat o šroubovák pro leváky bych po těchto zkušenostech snadno zvládl.

18.10.
Novinka Dobré ráno s rozhodnutím
Důležité věci se mají opakovat.
Máme též anglicky
***
Přesadit si květinku
Někdo se vypraví na výstavu květin a některé se mu obzvláště zalíbí. Využije toho, že se dají koupit.
Sazenice či semínka si přinese domů. Tam je zasadí a časem z nich prospěch a radost.
Podobně jednají úspěšní abstinenti. I oni totiž přenášejí prvky z léčby do každodenního života.
A mají z nich prospěch a radost.
Video s původní písní

17.10
Novinka, pro naše střízlivé přátele velmi užitečná: Rozhodnutí
Exsistuje i anglická verze.

16.10.
Delfín plave spokojeně,
voda chrání tělo pevné.
Moudrý delfín stále svěží
střízlivosti pevně věří.

Video
Další střízlivé texty zde.
:)
Nová pohlednice volně ke stažení v naší sbírce zde.

15.10.
Nové podprahové video s původní hudbou "Romanticky"

14.10.
Včera přátelé nazpívali dvě mantry. Tato je velmi praktická a zlepšuje sebeovládání Prátipakšá Bhávanam. Její anglická verze.
Druhá mantra pochází z buddhismu Prajnaparamita  Mantra

13.10.
Novinka z dnešního semináře, který jsem vedl. Je užitečná: Dýchání patami
Anglická verze bude zde.
***
Sebeovládání
Nedostatečně sebeovládání je projevem všech návykových nemocí. Rozhodně to ale nejsou pouze závislí, kdo mají patent na nedobré sebeovládání. Občas se neovládnou muži, ženy, děti, starci, politici i bezdomovci a vlastní každý z nás Proč?
Důvodem bývají silné emoce a stres.
Klíčem dobrému k sebeovládání je se uklidnit.
Na stejné téma je i toto naše  video
Odložte a zvítězíte

12.10.
Novinka, video o čaji opravdu zvláštním: Hira banča. Opět máme i anglicky.
:)
Výzva
Ozvali se z Českého rozhlasu 2, zda bych neřekl něco k týdnu duševního zdraví. Příležitost jsem radostně využil a takto nabádal národ:
1. Více se pohybujte, ujít denně alespoň 5 km je minimum. Mírní se tak úzkosti i deprese a zlepšuje paměť.
2. Více se usmívejte, zvláště ráno.
3. Soustřeďte se na to, co se dá změnit. Tím, co změnit nemůžete, se nezabývejte.
4. Místo alkoholu pijte vodu.

11.10.
Novinka: Pravidelný a pružný
Také anglicky.
***
O znecitlivění
Je jistě užitečné, jestliže student medicíny přestane omdlévat při pohledu na krev. Znecitlivění je přirozená obrana jeho psychiky a slouží zde dobré věci.
Neprospívá ale, jestliže člověk otupí a znecitliví vůči přemíře nedobrých zpráv, jimiž nás častují média?
Prospěšné ovšem nebude také se kvůli tomu hroutit.
Existuje také jiná cesta. Čínský mistr Lin žijící v USA radí posílat soucit a lásku těm, kterých se tyto zprávy přímo týkají. S tím jsou spojené dva problémy:
1. Mnohým z nás může být proti mysli posílat soucit a lásku kdejakému vychytralému podvodníkovi a jeho ještě vychytralejšímu advokátovi. Má ale to logiku. Myslíte, že je zmíněný podvodník šťastný? Já o tom silně pochybuji. Na tomto světě není šťastný. Existuje-li další rozměr existence, tam ze svého jednání a jeho následků bude mít radost ještě menší.
2. Druhý problém spočívá v tom, že posílat lásku a soucit všem aktérům všech zpráv by zabralo neúměrně času, jestliže by tyto zprávy někdo poslouchal mnoho hodin. Takový člověk by si ráno nestačil vyčistit zuby, zacvičit si a nasnídat se. Co s tím?
Je rozumné média opatrně dávkovat. Třeba po ránu je lépe nechat a elektroniku vypnutou.
Video Čajový úsměv10.10.
Novinka: Hezká procházka s pejskem.
Procházení se se má řadu výhody, dozvíte se zde jaké.  Právě se nahrává i anglická verze.
***
Počasí
Mírně upravené severské přísloví říká, že špatné počasí neexistuje, že jen stačí se dobře obléknout.
Dobře se připravit se velmi hodí, nejen v případě počasí.
Zvládnutí leckteré obtížné situace se dá předem nacvičit.
Používá se to v psychoterapii i v jiných oblastech.
Důkladný nácvik a příprava usnadňují mnohé.
I střízlivost. Proto se závislým vyplatí chodit dlouhodobě na AA či jinou formu doléčování.
Video Kombinujte a zvítězíte

9.10.
Počkat
Buddha poslal jednoho ze svých žáků, aby mu přinesl vodu z blízkého jezera.
V jezeře právě koupali vesničané dobytek. Voda tam vypadala kalná a špinavá.
Žák se vrátil s nepořízenou.
Buddha se usmál a za půl hodiny poslal žáka k jezeru znova. Kal se usadil a voda byla nyní čirá a průzračná.
Buddha řekl: „S lidskou myslí je to podobné. Dopřeji mysli trochu času, aby se usadila. Jde to snadno a není třeba vynakládat úsilí. Vnitřní mír je tvojí podstatou.“
P.S.: Na stejné téma je i toto naše video
Odložte a zvítězíte

8.10.
Nové audio: Vždystřízlivcí a původní píseň Žasnu
***
Nové video: Odložte a zvítězíte
Jeho anglická verze.
***
První stupeň
Co je to trojstupňová obrana?
Na prvním stupni se vyhneme podnětům, které vyvolávají závislost.
Až jestliže to není možné, přichází druhý stupeň. Ten obnáší tyto podněty bezpečně odvrátit.
Třetí stupeň znamená rychlé zastavení recidivy za pomoci dalších lidí. Je to nejzazší možnost.
Nejdůležitější a nejlepší je první stupeň. Většinu rizikových podnětů odfiltruje, takže se s nimi člověk nesetká. Nebo alespoň rizikové podněty pronikavě oslabí. Je velký rozdíl mezi tím, když někdo sedí v brlohu a když ho míjí rychlostí 6 km za hodinu nebo vyšší.
Kdybychom uvažovali naprosto důsledně, druhý stupeň není nutný téměř nikdy.
Vyhazov z práce, rozchod s kráskou, setkání s člověkem, který pije nebo fetuje, únava nebo radostná událost jsou totiž všechno důvody ke střízlivosti.
Jak praví básník:
V pohodě i nepohodě
střízlivý je ve výhodě.
Video Úspěšná obrana

7.10.
Nové video popisující zvláštní způsob, jak se uvolnit Dlouhé, velmi dlouhé prsty
Existuje i anglicky.

Veršíky prosté, ale pravdivé, další podobné jsou zde.
Nejdřív
Nejdřív jedno
a pak druhé.
Věci mnohé
snadno zvládneš.

Moudří věří
střízliv nejdřív
a pak jiné
dobré cíle.

Nejdřív střízliv
Napodobíš
lidí moudré.
To je dobré!


6.10.
Novinka: Jak se dobře vyspat?
Dozvíte se zde, co dělat před spaním, při usínání, v noci a po probuzení. Existuje i anglicky.

5.10.
S kým se přátelíte?
Tato otázka je opravdu důležitá.
Nejde jen o naše přátele v lidské podobě, ale i o myšlenky, emoce, zdroje informací nebo prostředí, kam chodíme.
Řekněme, že se někdo přátelí s hněvem a pocity, že mu druzí ubližují. K tomu si ještě vybírá násilné filmy prošpikované reklamou alkoholu a navštěvuje různé brlohy. Takový člověk asi mnoho skutečných přátel mít nebude.
Na rozdíl od toho, kdo věří v jakousi vyšší spravedlnost, je v pohodě a k jeho zálibám patří melodická hudba a procházky v přírodě.
Schválně, vážený čtenáři těchto řádků, s kým byste raději kamarádil vy?
Video

4.10.
Nové hudební video Čajový dýchánek
***
Mír komu?
Ve staré mantře „Óm šánti, šánti, šánti hí“ se slovo šánti (mír) opakuje třikrát. Proč právě třikrát?
Může to například znamenat mír těm, s nimiž jsem se setkali, těm, s nimiž se setkáváme, a těm, s nimiž se setkáme v budoucnu.
Swami Satyananda nabízí jiný výklad. Podle něj to znamená mír tělu, mysli a srdci.
Připadá mi to nikoliv jako sobectví, ale naprosto logické.
K uklízení se také hodí lépe hodí čisté koště.
Video s mantrou

3.10.
Něco velmi praktického, novinka
Jednoduchá masáž uší pro dobré sebeovládání
Též anglicky

2.10.
Nové hudební 
video Drsná krása

1.10.
Kytara a sólový zpěv s Pepou Vždystřízlivým: Lepší život za střízliva.
***
Nová odborná práce Nešpor K. Práce s motivací a motivační posun při léčbě návykových nemocí

30.9.
Novinka: Ruce jako mraky. Tentokrát ne legrácka, ale klasika.
Anglická verze.

29.9.
Nová kvítka v naší hudebně-poetické zahrádce.

Já mám
Já mám čaje, také vodu,
doma dobrou shodu.
Chráním suchý domov,
má to řadu výhod.
Vesele já vařím
mimo jiné tuřín.

Žasnu
Žasnu nad tou střízlivostí,
proměnila okolnosti,
v kterých žiju velmi.
Mou střízlivost přej mi!

Žasnu nad tou velkou změnou,
škůdci, ti mě nedoženou.
Střízliv zůstat, to je skvělé,
usmívám se na přátele.


28.9.
Čaj se umístil až na druhém místě
Čaj pijí lidé na celém světě, je to ale až druhý nejrozšířenější nápoj. Tím prvním je voda.
O vodě se zmiňuje i česká hymna a zpívá se o ní v nejedné lidové písni.
Video

27.9.
Čaj hira bancha
O čaji bancha (čti banča) jste možná slyšeli. Je to druh japonského zeleného čaje s nízkým obsahem kofeinu. Jestliže se tento čaj opraží, až lísky a větvičky zhnědnou, vnikne hira bancha. Praktičtí čtenáři se možná ptají, k čemu je dobré?
* Pražení sníží obsah mnoha látek, zejména kofeinu, ale jistě i vitaminu C a prospěšných antioxidantů. To vám asi nepřipadá jako výhoda. Čaj prakticky bez kofeinu se ale dá pít i večer před spaním nebo se hodí pro děti.
*Čaj hira bancha zlepšuje trávení, obsahuje hodně minerálních látek a je alkalický.
* Vporovnání se zelenými čaji více zahřeje, jinak řečeno, má teplejší povahu. To se může hodit během chladnějších měsíců v roce.
* Chuť někoho  nadchne, jiného ne. Osobně mi tento čaj chutná. Rozhodně má jinou chuť než zelené čaje a jinak vypadá i nálev.
* Ještě něco praktického: Cena se pohybuje mezi 80 až 100 Kč na 100 g, což je na čaje dovezené z Japonska relativně málo. Těch 100 g znamená velký sáček a to člověku vydrží dlouho.
***
Video

26.9.
Před odchodem do práce jsem ještě stihl natočit další veselé video "Úžas"
:)
25.9.
Vylepšíl jsem náš text
Léčba návykových nemocí- interaktivní semináře,  viz dále:
***
Motivační okruhy a jejich proměna
Motivační okruhy vedoucí k návykovému chování lze přeměnit v motivační okruhy vedoucí ke střízlivosti.
Následující přehled si nečiní nárok na úplnost. Jedná se ale o časté a typické situace.

Motivační okruh dočasného úniku
Návykové chování se používalo jako k unikání před nepříznivými zevními okolnostmi (např. rodinné konflikty) nebo nepříjemnými duševními stavy (např. vyčerpání nebo úzkost). Zmíněné problémy se v bludném kruhu jen zvyšovaly a člověk trpěl ještě více. Řešení je hrdinský motivační okruh. Ten znamená přijmutí nepříjemných skutečností. Sem patří i přiznání si závislosti. Některé okolnosti lze změnit, jiné skutečnosti je třeba přijmout a nezhoršovat.

Motivační okruh požitek
Návykové chování sloužilo navození příjemných stavů. Jenže postupem času se místo potěšení objevovaly potíže, kocoviny a odvykací stavy. Člověk chtěl být šťastný, ale dosáhl pravého opaku. Řešení je moudré užívání života. Člověk si vybírá takové zdroje potěšení, které nezhořknou, ale naopak prospívají i dlouhodobě. Příkladem je procházka v přírodě a další formy tělesné aktivity, dobrá snídaně, střízlivé vztahy nebo uklidňující hudba.

Motivační okruh přizpůsobení ve špatné společnosti
Vztahy v hospodských a drogových partách bývají povrchní a člověk od nich nemůže čekat nic jiného než problémy. Jestliže se člověk začne chovat závislostně, jeho pijáčtí známi, nejsou-li sami závislí, jím pohrdají. Navíc se tak oslabuji mnohem důležitější vztahy v rodině nebo s kvalitními přáteli. Řešení je ohleduplný okruh motivací. Při něm bere člověk ohledy na pro něj důležité lidi ze svého okolí, na kterých mu záleží a kteří jeho návykovým chování trpěli nebo by trpět mohli.

Motivační okruh vzrušení
Alkohol, drogy nebo hazard zde slouží k navožení vzrušení a hledání nových zážitků. Časem se život závislého člověka stává naopak velmi stereotypní (sehnat, aplikovat, sehnat, aplikovat atd.). Řešení je moudré užívání života s důrazem na nové a zajímavé. Zvláště lze doporučit různé formy tělesné aktivity proto, že při nich je mozek stimulován silnými podněty zejména z pohybového systému.

Motivační okruh beznaděje
Závislí lidé mají mnoho problémů. Mnozí propadají beznaději a přesvědčení, že nemá smysl se o cokoliv pokoušet. Jejich pesimismus je bezbřehý
Řešení představuje prozíravě pesimistický okruh. Při něm člověk zúží své pesimistické cynické vnímání na to alkohol, drogy a hazardy. Jsou to přece právě tato rizika, která ho především přivedla do svízelné situace. Takový člověk si např. s reklamou alkohol nebo hazardu řekne: „Mně nic nenamluvíte, já vím své a trpěl jsem dost!“

Motivační okruh sebelítosti
Anonymní alkoholici zde mluví o „JUCH“ čili „já ubohý chudáček“. Logická odpověď je zdravé sobectví, tj. dobrá péče o zdraví a dostatek spánku a aktivního odpočinku. Možná se k nám druzí nechovají tak, jak bychom zasluhovali. V tom případě bychom si to měli inteligentně a rozumně vynahradit.

24.9.
Co poradit?
Co poradit lidem, kteří hledali v alkoholu, drogách nebo hazardu štěstí, ale našli jen a jen utrpení?
Aby byli jako chytré ryby, kterou se vyhýbají návnadě. To není askeze, ale rozumná vypočítavost.
Co poradit těm, kdo chtěli mírnit utrpení, a pak zjistili, že je závislost ho zhoršuje?
Aby se uklidnili. Pak spíše najdou východisko, jestliže existuje. A jestli nenajdou východisko, ať nesou svůj úděl statečně. Je lépe mít jeden problém než dva.
Co poradit těm, kdo chtěli mít život zajímavý a místo toho zafičeli do šedi neprostého nevolnictví?
Ti by měli vědět, že střízlivost otevírá dveře z vězení. Zajímavý život je čeká za jeho zdmi.

23.9.
Proso, ze něhož se dělají jáhly, je možná ještě starší kulturní plodina než rýže a to je co říci. Je také zajímavé ze zdravotního hlediska. Viz nové video
Jáhly jsou poklad, máme i anglickou verzi.
***
Jednoduché věci (z korespondence)
To, že se vyhýbáte alkoholu a drogám, je velmi rozumné. Zkuste si ještě odpovědět na následující otázky:
* Spíte hodně, málo nebo přiměřeně?
* Fyzické aktivity máte za den hodně, málo nebo přiměřeně?
* Snídáte?
* Kolik času trávíte s lidmi, kteří na vás působí dobře a s nimiž se cítíte bezpečně? Hodně, málo nebo přiměřeně?
* Věnujete se zálibám, které zaměstnají jiné části těla a mozku než vaše zaměstnání? Hodně, málo nebo přiměřeně?
Video: Šest jednoduchých kroků,   jak zlepšit život

22.9.
Město, které neexistuje
Byl šedivý den. Chtěl jsem udělat fotografii, na níž bude voda. Potřeboval jsem ji do nového, střízlivého videa.
Což o to, malá fontána by se našla. Fotka ale vyšla nevýrazná, žádná sláva.
Stačilo několik minut u počítače a došlo k proměně. Obrázek se rozzářil, odstranil jsem jedno auto a nějaké stožáry. Město na této nové fotce ovšem nikdy neexistovalo. Fotografie byla pořízena krabičkou, která se vejde do kapsy. S úpravou obrázku jsem se také právě nemazlil. Navíc jsem amatér a samouk.
Naproti tomu reklamní fotografie pořizují profesionálové s velikými a drahými přístroji. A digitální úpravě dobře zaplacených fotografií jistě věnují hodně času.
Co myslíte, lze reklamě věřit?
P.S.: Nové video se zmíněnou fotkou: Voda je skvělá
***
Hrdličky (humor všedního dne)
Přišel jsem do pracovny, kde právě spolupracovnice o něčem diskutovaly.
„Jako hrdličky,“ poznamenal jsem žertem.
Kolegyně se usmála a řekla: „Ano, my tady tak vrkáme.“

Video


21.9.
Nové audio:
Janko Vždystřízlivý a Voda čistá jako svižný a procítěný folk.
***
Pestrá společnost
U řady našich střízlivých videí existují anglické verze. To se týká např. videa „Relaxace před spaním pro zdraví a klid“, jehož anglická verze mi dala dost práce.
Má to nějaký smysl?
Myslím, že ano. Někteří z našich přátel mají známé v zahraničí. Kromě toho k návštěvníkům našich stránek na www.youtube.com/drnespor patří opravdu pestrá mezinárodní společnost. Kromě Čechů a Slováků jsou to Američané, Indové, Britové i další Evropané, ale i lidé ze Singapuru, Malajsie, arabských zemí, Japonska, Brazílie atd.
Ona ta globalizace má asi také pozitivní stránky.

20.9.
Novinka, opět instruktážní a praktická: Relaxace před spaním pro zdraví a klid
Česká verze je už na internetu, anglickou zpracovávám.

19.9.
Novinka, instruktážní video Váš kouzelný míč
Máme i anglicky.


18.9.
Závěr rozhovoru pro jedny noviny: "Připíjím vašim váženým čtenářům na zdraví oblíbeným čajem. Jistý uznávaný čínský mistr doporučuje smíchat horku vodu se studenou. Tento vlahý nápoj údajně vyrovnává v těle teplo a chlad. V každém případě je levnější než alkohol. A to nejen finančně."
Video

17.9.
Joy Eversober a jeho skvělý sólový výkon: Voda čistá.

16.9.
Novinka, půvabaná i užitečná: Jak se rychle a jednoduše uklidnit (Alena Knapová)
Anglicky

15.9.
Koupel nohou v moři téměř zadarmo
Léky na spaní bývají návykové, i když jejich výrobci často tvrdí opak. Následující postup, jak usnadnit usínání, má také vedlejší účinky. Jenže přiznivé! Jaké?
Člověk si při něm navíc umyje nohy. Je to jednoduché. Do kbelíku nebo umývadla dáme 3 lžíce soli. Pak přidáme dosti teplou vodu a nohy si v ním radostně hřejeme. Na závěr nožky důkladně vysušíme třením ručníku a vezmeme si volné a teplé ponožky. A pak, milé děti, hezky do postýlek! Postup se používá proti nachlazení a také proto, aby se člověku lépe spalo. A to nejen u nás , ale i v daleké Číně. Tato rada totiž pochází mistra Lina a z hlediska čínské tradice dává logiku. Energie se při teplé koupeli nohou stáhne z hlavy dolů, překrvený mozek si odpočine a člověk se lépe uvolní. Křečové žíly si ale tak člověk nevyléčí. Jestli někdo má, ať nohama před usnutím ještě trochu cvičí, aby se zlepšil krevní oběh.
A kde je to moře? Dnešní kamenná sůl v koupeli byla nejspíš součástí dávno vyschlého oceánu. V něm plavali podivné prehistorické ryby. Teď si ve stejné soli my čvachtáme nohy.
Video: Smějící se chytré ryby
***
Zákaz
Možná vás zajímá, jak se dívám na zákaz prodeje lihovin při této epidemii otrav.
Byla to jediná rozumná věc, která se dala udělat.
Morální apely, výzvy a varování
v případě psychoaktivních látek nefungují na zákazníky, na prodejce na ty už vůbec ne.

14.9.
Zveřejnit střízlivost
Zveřejnit střízlivost je důležitější nežli uvést její důvody. Technicky vzato je to odmítnutí jednou provždy (video).
To střízlivost velmi usnadňuje. Jen zdravotních důvodů je celá řada a kromě toho mnoho lidí abstinuje z důvodů morálních nebo náboženských. Lze třeba zmínit adventisty. Ti zasluhují respekt z velmi praktických důvodů. Tím prvním je skutečnost, že provozují síť kvalitních prodejen zdravé výživy Country Live. Druhým důvodem je jejich humanitární organizace Adra.
Kdo by měl od alkoholu zcela abstinovat ze zdravotních důvodů
* Lidé závislí na alkoholu.
* Nemocní s chorobami, které alkohol zhoršuje (nemoci jater, epilepsie, onemocnění slinivky břišní atd.).
* Ti, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí.
* Ti, kdo řídí automobil či se věnují rizikovým činnostem.
* Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí. Alkohol jejich sebeovládání ještě oslabuje.
* Těhotné ženy.
* Děti a dospívající (otravy u nich nastávají i po malých dávkách, hrozí poškození vyvíjejícího se mozku, závislost se vyvíjí rychle a je zde pak vyšší riziko problémů s ilegálními drogami).
* Závislí na nealkoholových drogách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti z ilegální drogy na alkohol a s tím souvisejícímu zhoršování zdravotního stavu.
* Patologičtí hráči (alkohol zhoršuje jejich sebeovládání).
* Dospělé děti závislých a lidé se zvýšeným rizikem rozvoje závislosti.

13.9.
Jeden pan redaktor mi poslal sbírku naivních otázek, jsem opravdu zvědav, jak naloží s mými odpověďmi. Tato se týká alkoholu a svobody:
***
Největší nesvoboda je závislost. Totalitní režim může sice člověka uvěznit, ale nemůže mu nařídit nač, má myslet. Závislost to dokáže. Překonávání závislostí je cosi jako útěk černochů z otrokářského Jihu na svobodný sever ve Spojených státech v 19. století. V tomto směru můžeme na www.drnespor.eu zdarma nabídnout rukopis knihy „Zůstat střízlivý“. Dobrou možností je také navštěvování setkání organizace Anonymní alkoholici (www.anonymnialkoholici.cz).
***
Video: Sober Freedom (Střízlivá svoboda)

12.9.
Náš článek
Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění vyvolat příznivou odezvu u kolegů a ozvali se také z jednoho deníku.
Posílám jednu svoji odpověď, která se týká praktických důsledků této práce.
***
* Studii považujme za prakticky důležitou. Někteří rodiče by si na základě řečí funkcionářů mohli myslet, že stačí přihlásit dospívajícího do exkluzivního sportovního klubu. Adolescent věnující se drahému sportu je pak může překvapit pořádnou ostudou nebo dokonce závislostí.
* Je také třeba rozlišovat rekreační a vrcholový sport. Při rekreačním sportu je cílem dobrá kondice. Tu děti velmi potřebují. Při vrcholovém často sportu jde naproti tomu o výkon, někdy i za každou cenu. To je fyzicky i psychologicky nebezpečné.
* Při prevenci problémů působených alkoholem a jinými drogami v rodině jsou prokazatelně nejdůležitější: 1. Dostatek času věnovaný dítěti a přiměřený dohled ze strany rodičů. 2. Vřelost a laskavost. 3. Schopnost rodičů stanovit a prosazovat zákazy týkající se alkoholu a drog. Pokud je nám známo, nic z toho se nedá nahradit sportováním.
* Jestliže vás zajímá prevence ve rodině můžete si zdarma stáhnout rukopis naší knihy „Alkohol, drogy a vaše děti“. Ta vyšla v minulostí ve více vydáních a současnosti je už dávno rozebraná.
Video

11.9.
Novinka: Relaxace před spaním – podrobný návod
Možná časem přibude i nahrávka, ale to není jisté.

10.9.
Napůl žertík, napůl lehké cvičení, toť naše nové video Cesta do školy (3 možnosti)
***
Nový text v naší sbírce, kdyby chtěl  někdo zhudebnit:
Dobrá voda čistá
voda, dozajista.
nežli v břiše bláto,
lepší voda tato.

Dobrá voda čistá
voda, dozajista.
voda osvěžuje,
kvete zdraví moje.

Dobrá voda čistá
voda, dozajista.
Stojí málo peněz,
s vodou každý vítěz.

9.9.
Něco konstruktivního: Nové video Jahody - ovoce i lék
Existuje i anglicky.
***
Lidová předvolební píseň
Všude samé automaty
V Praze, Hradci,
u nás taky,
schvalované politiky,
co milují benefity,
proto ohnou záda,
tady těžká rada.
***
Relaxace před spaním
Jeden z nejzdravějších způsobů, jak usnout, je za pomoci relaxace. Jak by měla taková relaxace vypadat?
Ideální je, když člověk umí nějaký relaxační postup dobře a zpaměti. Před usnutím býváme unavení. Co je dobře naučené, to se lépe vybavuje. Je také možné použít nějakou relaxační nahrávku. Na www.drnespor . eu jich máme slušnou sbírku. S nahrávkami je ale potíž. Je to jejich závěr. Relaxace před usnutím trvá tak dlouho, dokud člověk neusne. Kdežto relaxační nahrávky mívají konec. Na něm nahraný hlas vybízí k ukončení relaxace, protahování se a podobným výstřednostem, které usínání nepomohou. Tento pokyn je při nejlépe ignorovat. A co když člověk neusne ani pak? V tom případě radím vyčistit sporák, vytřít podlahu nebo se věnovat podobným ne právě atraktivním činnostem. Člověk začne být ospalý na to šup.
Televizi ani počítač si ale nepouštějte, o cigaretách ani nemluvě. Jsou to totiž úhlavní nepřátele zdravého spánku.
Video

8.9.
Aktuální novinka na začátek školního roku: video Žáček se protahuje
***
Novinka, pohodové video U cíle
***
Není čaj jako čaj
Někdo mi napsal, že v sáčkovaných čajích se zjistily pesticidy. Oč konkrétně jde? Ze 17 testovaných čajů v sáčcích bylo skutečně v jednom množství pesticidů přesahující normu. Onen výrobek značky „Aro“ byl okamžitě stažen z prodeje. V některých dalších sáčkovaných čajích se také našly stopy pesticidů, ale jednalo se o množství nepřesahující hygienickou normou EU. Mezi námi, ten nejhorší čaj je jistě pravým nektarem proti tomu, co od přiopilý personál roznáší v zakouřených putykách. Ale držme se tématu. Jak a kde si opatřit nejčistší a nejzdravější čaj?
* Předně je lépe kupovat spíše čaje listové. Výrobce čehokoliv bývá opatrnější, když je jasné, že zákazník si jeho zboží může důkladně prohlédnout.
* Jestli to někomu nestačí, je to ještě další možnost. Jedna naše známá pracovala na velvyslanectví Srí Lanky čili cejlonské ambasádě. Tamní diplomaté si černý čaj nejprve propláchli studenou vodou. Takto umytý čaj pak už připravovali v jižní Asii obvyklým způsobem, tj. s mlékem.
* Jste-li fanatický milovník čistoty, existuje ještě další možnost. Používám ji u levných vietnamských zelených čajů, které stoji snad 30 Kč deset deka. Chutnají slušně a lze je připravovat standardně. Čekat, až voda vychladne na 70°C nemám ale vždy náladu. Proto spařím čaj vařící vodou a tento nálev okamžitě vyliji. Pak se čaj znovu zalije vařící vodou. Takto vzniklý nálev patří jistě k těm nejčistším nápojům, jaké existují. Poněkud se tak sice sníží obsah kofeinu, ale to může někomu vyhovovat. Tento způsob přípravy čaje se u zelených čajů většinou nepoužívá často. Je ale běžný při přípravě čajů ze skupiny puerh. Jejich první nálev se nepije, ty další už pochopitelně ano. I u čajů puerh je lépe si koupit listový čaj než čaj lisovaný.
* Na otázku, jaký čaj je nejlepší, se nedá odpovědět, aniž bychom se zároveň ptali kdy a pro koho. Jemné zelené čaje spíše ochladí, kdežto černé čaje a puerh spíše zahřejí. Japonci zelený čaj někdy praží – tím také získá teplejší energii a sníží se obsah kofeinu do té míry, že se hodí i pro děti.
Video: Tři čaje pro tři typy lidí

7.9.
Semafor pro elektrikáře
Semafor patří k oblíbeným a účinným způsobů, jak zlepšovat sebeovládání. Našim střízlivým přátelům usnadňuje semafor dobré rozhodování a střízlivost.
Pomáhá ale i elektrikářům. Verzi pro elektrikáře používají v jedné zahraniční firmě a vypadá takto:
Červená: Odhadněte riziko.
Žlutá: Prozkoumejte, jak případné riziko snížit. Uvědomte si možnosti, které máte včetně vybavení a ochranných pomůcek.
Zelená: Jednejte bezpečně. Jestliže to není možné, práci nezačínejte.
Tento postup vytištěný na kartičce velikosti vizitky musí nosit každý zaměstnanec hezky zavěšený na krku.
Řekl mi to jeden z našich střízlivých přátel. Od něho jsem také tuto kartičku dostal.
Video: Dobré sebeovládání jednoduše

6.9.
Malý průvodce cukry
Podle čínských lékařů jedí lidé západního světa příliš mnoho sladkostí. Taková přemíra cukrů poškozuje slinivku, pomáhá množení kvasinek, zhoršuje trávení, vede k obezitě a přispívá ke vzniku nádorů. Kolísání krevního cukru může nepříznivě působit i na psychiku. Radikální zastánci zdravé výživy hovoří dokonce o „třech bílých jedech". Tím míní cukr, bílou mouku a sůl. Trávení neprospívá v potravinářství běžná kombinace cukru a soli. A není cukr jako cukr.
To nejběžnější: K jednoduchým cukrům patří glukóza (např. řepný cukr), fruktóza (ovoce, med), maltóza (slad, tedy i pivo, štěpí se na glukózu). Jejich nadbytek není zdravý, právě naopak. Sorbitol patří k složitějším cukrům, je vhodnější pro diabetiky a přeměňuje se na fruktózu. Mezi námi to také není nic moc.
Ušlechtilejší cukry: Med, nerafinovaný cukr a ty nejkvalitnější ovocné sirupy a šťávy obsahují sice výše zmíněné cukry, ale také cosi navíc, zejména stopové prvky a vitaminy. V rozumném množství mohou být pro někoho i prospěšné.
Šidítka, ta strašná: Přidávají se i do levných marmelád a sladkých nápojů, sladkostí, aby výrobce ušetřil na cukru. Kalorickou hodnotu nemají žádnou, člověk po nich netloustne, ale to je na nich to jediné pozitivní. U sacharinu se objevily zprávy, že může zvyšovat výskyt rakoviny močového měchýře. Aspartam, který ho měl nahradit, není o nic lepší. Americký úřad pro kontrolu potravin a léků ho sice povolil, ale zdokumentoval jeho 92 škodlivých účinků.
Přijatelná šidítka: K mnohem lepším možnostem patří sladivá bylinka stevia. Její jeden lístek vydá asi za kostku cukru a slinivce prospívá. Xylitol a dávkuje stejně jakou cukr a je rovněž rostlinného původu. Pomáhá při léčbě cukrovky a dokonce i proti infekcím, kvasinkám a osteoporóze. Obě tato sladidla jsou neškodná. Kdyby někdo slupnul čtvrt kila xylitolu, asi by dostal průjem, ale to rozumného člověka nenapadne.
Další a to velmi vhodná možnost: Tou je nesladit a pořádně žvýkat. Obiloviny, když se dobře rozžvýkají, chutnají sladce. A také se lépe stráví.
***
Oborný článek Nešpor K. Dietetická doporučení pro závislé na alkoholu
***
Jeden bulvární deník chtěl znát můj názor na návrh nové, přísnější právní úpravy týkající se obalů tabákových výrobků. Napsal jsem jim toto:
Reklama tabákových koncernů veřejnost klame. Slibují potěšení a prodávají rakovinu. Navrhovaná úprava jen uvádí věci na pravou míru. Přestat kouřit je pro někoho snadné. Většinou se to povede až na několikátý pokus. Vážení čtenáři, i den bez tabáku je jako poslat plíce na dovolenou do Tater! Nebudete své peníze dávat bohatým plantážníkům! Ti jich mají nadbytek.
Návod, jak přestat kouřit, si můžete zadarmo stáhnout zde. K dispozici je i toto video.
Ochrana nekuřáků před tabákovými zplodinami je u nás malá. Vyspělé země jsou dále. Toto je malý krok správným směrem.

5.9.
Další nové video je užitečný návod: Čtyři jednoduché věci, které je správné předstírat
Existuje i anglicky.

4.9.
Nové hudební video Jednoduchá řešení.
Johnny Soberman se svou kytarou zná jednoduchá řešení složitých problémů.
***
Nový odborný text: Nešpor K. Návykové nemoci a sebepoškozování

3.9.
Nové audio:
Vždystřízlivci a píseň Úžasná
***
Novinka: video Jak snadno zlepšit trávení
Též anglicky

2.9.
Dávná moudrost říká: „Ušlechtilý člověk má jednoduché potřeby, které lze snadno uskutečnit.“
Zde bych jen dodal, že lidé nemají povahy jen černé nebo bílé. I malý krok správným směrem člověku podstatně zjednoduší život.
Video Dobré  sebeovládání jednoduše
***
Nová odborná práce Nešpor K, Csémy L. Tělesná aktivita a návykové nemoci: překvapivá zjištění

1.9.
Síla země
Podle čínské tradice bychom měli věnovat zvláštní pozornost trávení zvláště v době, kdy se mění roční období a během časného podzimu. Co tro znamená konkrétně?:
* Vařená nebo dušená strava je lépe stravitelná, a proto vhodnější, než syrová nebo smažená.
* Teplé nebo vlažné pokrmy a nápoje jsou lepší než studené.
* K hůře stravitelným potravinám patří sýry, citrusy nebo těžká masa. Ve vztahu k nim je lépe být zdrženlivý.
* Při jídle bychom měli sedět, ne chodit. Rozhodně při jídle žádnou televizi!
* I prosté jídlo lze tiše vychutnávat a pečlivě rozžvýkat. Prospívá to trávení.
* Snídaně by měla být důkladná. Vydatnější jídla je lépe jíst v první polovině dne, v té tobě je trávení výkonnější. Poslední jídlo by se mělo odehrát nejpozději 2-3 hodiny před spaním.
* Trávicí systém souvisí podle čínské tradice se živlem země. Při procházkách v přírodě je dobré vnímat sílu země, její stabilitu a spolehlivost.
* Pomáhá také pravidelnost v jídle a střídmost. Pocit sytosti se do mozku dostává opožděně, proto je lépe přestat jíst ještě před ním.
* Kromě chůze prospívá trávení i masáž břicha po směru hodinových ručiček a další klidná a plynulá cvičení.
* Po duševní stránce neprospívá nadměrné a zbytečné rozvažování, prospěšná jsou důvěra a klid.
Video

31.8.
Nevolníci
Jaké je to pracovat v kasinu (kasinu proto, že tam člověka zkasírují) nebo jiném hazardním brlohu?
Předně je třeba říci, že průmysl hazardu je zaměřen na výrobu patologických hráčů a jejich vysávání. Z člověka, který přijde do brlohu, prohraje a vícekrát tam nevstoupí, by totiž nikdo nezaplatil ani uklízečku.
Není divu, že v zakouřeném a potemnělém prostředí lítají vzduchem silné negativní emoce. To už je příjemněji i v kriminále, kam jsou zasloužilí hazardní hráči často přemísťování. Potápět i tak se topící se ubožáky, kteří právě prohráli zpronevěřené peníze, chce na straně personálu značnou morální otupělost.
Někteří pracovníci brlohů sami hazardně hrají v brlohu, kde jsou zaměstnáni. Prohrávají, a pak už nedostávají plat, ale jen jim majitel na konci měsíce, umázne část dluhu. Dluh brzy znovu naroste, nikoliv na původní, ale na mnohem vyšší úroveň. Z pracovního poměru se stává otrokářství a ze svobodného člověk nevolník.
Rozumný člověk se brlohům z dálky vyhne, i když není patologický hráč. A jestli někdo patologický hráče je, měl by se těmto špatným prostředím vyhýbat tím spíš.
Video

30.8.
Kousek z nové, rozepsané odborné práce
Malá ohleduplnost vůči sobě i druhým lidem (např. rodině) je pro návykové nemoci typická. Po  úspěšné léčbě a při abstinenci dochází ke změně i v této oblasti. Vztah k sobě i druhým se pak pronikavě zlepšuje. To lze právem považovat za známku pokroku v léčbě.
Je otázka, zda by nebylo možné pozitivní emoce ještě navíc navozovat a kultivovat přímo. Zajímavou možnost představuje v tomto směru meditace milující laskavosti a podobná technika z tibetské tradice zvaná tonglen. Aktivita mozku během meditace milující laskavosti byla v posledních letech zkoumána i za pomoci moderních zobrazovacích metod (Tatia a spol., 2012) a prokázal se její na pozitivní efekt emoční a sociální život (Hutcherson a spol., 2008). Uvedené postupy jsou ve formě nahrávek ve formátu mp3 zdarma dostupné na www.drnespor.eu.

29.8.
Na křídlech střízlivosti
Řada našich přátel udělala podobnou zkušenost. Léta nezvládané problémy za střízliva zvládali docela snadno. To někdy vedlo k přílišnému nadšení a k přepínání sil. Únava a vyčerpání patří mezi vnitřní spouštěče závislosti. Střízlivost rozhodně neusnadní.
Zbytečnému riziku lze snadno předejít. Zásadu Anonymních alkoholiků „Easy does it“ můžeme volně přeložit jako „žij v pohodě a vyváženě, bude se ti abstinovat snadno“.
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

28.8.
Novinka: Velký strom je klasické cvičení, s novou původní skladbou maestra Střízlivida. Video je zde.
***
Nové video: Slunečnicová semena:  zdravá lahůdka (s původní hudbou). Existuje i anglická verze.
***
Nové audio: Vždystřízlivci a Střízlivý čardáš

27.8.
Nový rozhovor se mnou uveřejněný na internetu zde.
***
Novinka: Zdvořilý úsměv (pointa na konci)

26.8.
Novinka: Meditace tonglen.
***
Jeden z našich střízlivých přátel podkreslil některé relaxační techniky na tomto webu jemnou hudbou. Stahovat si je můžete z této stránky.
***
Opatrnost
Jak se pozná opatrný muž na první pohled?
Nosí zároveň opasek a šle.
Jestliže jde o zdraví a střízlivost, není přehnaná opatrnost k smíchu, ale zaslouží respekt.
Jde totiž o jiné hodnoty, než jsou padající kalhoty.
Video

25.8.
Další nové video Cvičení pěti ctností
Anglická verze se právě nahrává.
S našimi přáteli abstinenty praktikujeme toto cvičené často a s chutí.

24.8.
Novinka: video Nové světlo
***
Včera jsem cvičil se manažery telekomunikační společnosti, přáteli abstinenty a ještě s abstinentkami z ženského oddělení. Tem všude přišel vhod tento jemný, ochlazující cvik:
Stříbrný déšť.

23.8.
Číňané pijí za horkých dní zelený čaj nebo čaj z chryzantémy.
Skvělou možností je také naše stará a dobrá máta (video).

22.8.
Nové video s výkluvným názvem Tělesná aktivita dělá zázraky. Tělesná aktivita může nahradit mnoho léků, ale žádný lék nenahradí tělesnou aktivitu.
Ecistuje i anglicky.
***
K včerejšímu videu přibyla anglická verze.

21.8.
Nové video: Masáž vnitřních orgánů a jater
Dochází zde přímo nebo nepřímo k masáží nejdůležitějších orgánů a k rozproudění energie. Zlepšuje se trávení. Cvičí se obvykle po směru hodinových ručiček, jestli má někdo sklon k průjmům, je lépe v opačném směru. Masáž jater může předchozí cvik doplnit a je zvláště vhodná pro naše přátele překonávající závislost.

20.8.
Laskavost, ale jak?
Různé duchovní systémy, doporučují, abychom se k sobě i druhým chovali laskavě. To je jistě správné, ale problém je často v nedostatku energie. Takový člověk je nerudný,i když nechce. To, že se hlídá, sice trochu pomůže. Důležitější je ale doplnit energii. Dosáhne tak větší pohody a laskavosti. O tom, je i naše nové video:
ZYQ: Jang-Čchi a malý nebeský okruh (Alena Knapová)
Anglicky
***
O víkendu jsem byl s přáteli mimo Prahu cvičit, praktikovali jsme mimo jiné toto.

18.8.
Nové video: Drobná radost

17.8.
Nové video: Můj oblíbený čaj
***
Nové audio - maestro Střízlivid a Lepší osud
***
Úklid
Podle některých duchovních tradic je úklid skvělý pro sebezdokonalování.
Dokonale uklidit se dá těžko. A když člověk s uklízením skončí, často může začít znovu. To učí skromnosti.
I když není úklid dokonalý, sotva si ním může přestat úplně - to učí vytrvalosti.
Ještě je tu další výhoda: tělesná práce spojená s uklízením uklidňuje.
Video Profesionální úsměv

16.8.
Právě vychází Nešpor K. Takzvaně problémový pacient. Prakt. Lék. 2012, 92(7): 401–403.
***
Z našich cvičení považujeme některá za zvláště důležitá. Patří k nim „Otevírání a zavírání“ na úrovni pupku.
Dává klid a energii a jeho variantu se čtyřma rukama lze používat i v situacích každodenního života.

15.8.
Pro koho a kdy?
Jednoho známého lékaře se někdo zeptal, jak má vypadat správná výživa.
Odpověděl. „Správná výživa pro koho?“
Měl pravdu, odlišně by se měli stravovat třeba kopáč a sekretářka.
Nejde jen o to, pro koho, ale i kdy.
Za horkého letního dne přijde vhod šťavnaté ovoce – dodá tělu vodu, minerály a ještě ochladí. V lednu by nám stejné ovoce zdaleka tak nechutnalo. Je proto dobré si uvědomovat energii potravin a také měnící se vlastní stav a potřeby.
Video

14.8.
Nové video: Zázračný sezam, existuje i anglicky.
***
Co se naučit od krávy
Kdosi moudrý řekl, že od každého se může něco naučit. Co se naučit od krávy?
Žvýkat a nepřemýšlet. Důkladné zpracování potravy v ústech a její promíšení se slinami velmi prospívá trávení. Při myšlení stoupá energie do hlavy, kdežto při trávení ji potřebujeme o dvě patra níže, tj. v břiše.
A ještě něco, co nemá s kravičkami mnoho společného. Jídlo posiluje vztahy k lidem, s nimiž jíme, a k prostředím, kde jíme. Obojí bychom si měli dobře vybírat.

13.8.
Tajemná baterie
Přátelé abstinenti někdy hovoří o tom, že při léčbě nebo doléčování si „nabijí baterky“. Co tím míní?
Napadají mě dvě vysvětlení.
To první je posílení motivace ke střízlivosti.
To druhé je pocit klidu, bezpečí a to, že si člověk aktivně odpočine a opravdu doplní jakousi životní energii.
Anonymní alkoholici mají mezi zásadami „easy does it“. Volně přeloženo to znamená, že člověku se abstinuje snadno, jestliže žije klidně a vyváženě. Příjem a výdej energie je tak v rovnováze.
Video

12.8.
Nové, veselé video: Široký úsměv
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Nezvyklá položka pracovní smlouvy
Podle mistra Xu Mingtanga mají čínští ministři a jejich zástupci nařízeno ujít denně nejméně 10 tisíc kroků.
Nevím, jak se to kontroluje. Nemám také tušení, jak je dlouhý krok ministra.
Odhadují, že by to mohlo být něco kolem šesti km za den. To není až tak moc, ale rozhodně je to lepší než nic.
Západní i východní medicína se shodují v tom, že chodit je zdravé.
A netýká se to jen ministrů.

11.8.
Novinka: Užaslý smích
***
Potraviny nebo drogistické zboží?
Jednou jsem čekal návštěvu. Uvažoval jsem o tom, že k čaji by se hodily sušenky. Vypravil jsem se nějaké koupit. Nejprve jsem hledal mezi slanými, pak mezi sladkými. Nenašel jsem naprosto nic alespoň relativně neškodného. Kombinace cukru a soli podle čínské medicíny nesvědčí trávení ani glutamát rozhodně není zdravý. Další ingredience ve mě také nevyvolávaly nadšení: sbírka barviv, konzervační látky, mouka a nějaká ta glukóza, aby to bylo sladké. Některé z těchto vymožeností moderního potravinářského průmyslu by vzhledem k obsahu chemikálií patřily do drogérie.
Jak jsem to vyřešil? Koupil jsem sušené ovoce. Do čaje se dá použít místo cukru. Člověk počká až prosákne a vychladne, a pak ho jí lžičkou.
Video o zeleném čají
Čajový úsměv

10.8.
Z korespondence
Dotaz: Nejistota, problémy s bydlením, malý plat, alimenty, nájem - jsou spouštěče?
Moje odpověď: Jak se to vezme, vážený abstinente, mohou to být i skvělé důvody ke střízlivosti, neboť:
V pohodě i nepohodě
střízlivý je ve výhodě.

AZ! Nešpor
***
Další text v naší střízlivé sbírce
Lepší osud

Lepší osud

nežli dosud
zasluhuji.
Lepší osud
střízlivostí
přičaruji.
Lepší osud,
lepší osud.

9.8.
Odborná novinka: 
Nešpor K, Csémy L. Překvapivý efekt poměrně malé změny
***
Bilance
Někteří střízliví přátelé jezdí na skupinovou terapii patologického hráčství i z poměrně vzdálených měst. Zeptal jsem jedno z nich, jestli se mu to vyplatí.
Dotyčný snadno spočítal, že proti době, kdy hazardně hrál, má nyní mnohem více času. A samozřejmě i peněz. A není to jen proto, že cestovné na terapii započítává do nákladů podnikání.
:)
Video

8.8.
Nové video: Ostružiny a jiné bobuloviny
Užitečné informace a příjemná původní píseň maestra Střízlivida.
Existuje i anglicky.

7.8.
Nová odborná práce:
Nešpor K, Csémy L. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko
***
Novinka: Lepší perspektiva (s písní ve stylu country)
***
Jak se bránit stresu?
Jeden kolega píše knihu o profesionálním stresu. Udělal si proto mezi známými anketu, je se oni brání stresu.
Já jsem mu odpověděl: Při zvládání stresu bažení nebo negativních emocí je nejlépe kombinovat více postupů. Namátkou uvádím:
* Omezit vliv zbytečných podnětů, které vyvolávají stres: Např. nemám televizi
* Posílit všeobecnou odolnost: Vždy snídám, zásadně nekouřím a vyhýbám se i jiným psychoaktivním látkám.
* Tělesná aktivita: Hlavně jóga a v posledních letech čchi-kung. Spojují výhody cvičení a relaxace.
* Rozumem proti stresu: Třeba humor
* Uvolnění: To mám nejraději.
:)
Počet let praxe: od roku 1976 už to nějaký ten pátek bude.
Video: 33 způsobů, jak zvládnout stres

6.8.
Novinka Africký smích.Přátelům abstinentům se tento vtípek líbil, doufám, že se bude líbit i vám.

5.8.
Nové video: Borůvky.
V borůvkách je více než byste čekali - přesvědčte se o tom a poslechněte si příjemnou hudbu!

4.8.
Novinka: Snadná usměvavá relaxace (sed)
Existuje i anglicky.
***
Mistrovské sebeovládání
Stres, negativní emoce a bažení se dají zvládat stejnými nebo podobnými postupy. Čím častěji člověk tyto postupy používá, tím lépe působí. Mistrovská škola sebeovládání zahrnuje kombinaci více postupů – např. 1. opustit prostředí nebo činnost, 2. dýchat klidně do břicha („pěstování koule“), 3. uvědomit si negativní následky nevhodného chování a 4. uvědomit si výhody rozumného chování.
Vídeo

3.8.
Nové video se zpěvem k Božské matce a lekníny. Provedení Jakub Brunner a další.
***
Svatý Pavel
Jeden upřímně věřící člověk, který mnoho let abstinuje, se mi s něčím svěřil. Měl výčitky svědomí, Trápilo ho, co dělal a jak se choval v době, kdy se opíjel. Své chování vnímal jako velký hřích.
Zeptal jsem se ho: „Jste větší hříšník než svatý Pavel?“
Oba jsme se rozesmáli. Svatý Pavel totiž před tím, než byl obrácen, pronásledoval křesťany a působil i jinak velkou neplechu.

2.8.
Rajče
Před samoobsluhou žebral zbědovaný bezdomovec. Bylo mi ho líto. Peníze jsem mu dávat nechtěl. Proměnil by je v cosi jedovatého v krabici nebo plastu. Tak jsem mu nabídl dvě rajčata ze svého nákupu.
Překvapilo ho to. Chvíli přemýšlel. Pak řekl: „jedno.“
Dostal rajče a já jsem si pomyslel: „Jaká zdrženlivost vůči rajčatům! Kdyby byl v minulosti stejně zdrženlivý vůči roztokům etylalkoholu, vypadal by jeho život jinak!
***
Naše nové video Současné umění
Je k němu i nová střízlivá pohlednice zde.
***
Je střízlivost snadná?
Takto se zeptal střízlivý jeden náš přítel v ústavní léčbě dlouhodobě abstinujících kolegů z nechráněného prostředí.
Následovalo zajímavé sdílení zkušeností. Stručně bych tutu debatu shrnul takto: Je tak snadná, jak snadnou si ji člověk udělá.
Docela snadné je zůstat střízlivý je pro člověka, který má suchý dům, střízlivé přátele a ještě suché zaměstnání.

1.8.2012
Nové video: Rychlá a snadná usměvavá relaxace
Česky už na internetu, anglická verze se nahrává.
***
Chytrý kardinál
Kardinál Richelieu musel, vzhledem k ke svému postavení, pořádat různé společenské akce.
Vyskytl se ale problém. Jeho ne vždy střízliví hosté se při hostině občas pohádali, a pak se pobodali jídelním náčiním.
Jednoho dne došla kardinálovi trpělivost. Nařídil, aby upilovali špičky všem nožům používaným při jídle. Móda jídelních nožů s tupou špicí se rychle rozšířila po Paříži a odtud do celého světa.
Málokdy si dnes v závodní jídelně při používání takto upraveného nože vzpomene na chytrého kardinála.
Existuje ale ještě jeden účinnější způsob, jak předcházet násilným incidentům a zbytečným hádkám.
Je to střízlivost.
Video: Agresi předcházejte chytrostí: 17 způsobů

Starší letošní videa zde.


12.8.
Nezvyklá položka pracovní smlouvy
Podle mistra Xu Mingtanga mají čínští ministři a jejich zástupci nařízeno ujít denně nejméně 10 tisíc kroků.
Nevím, jak se to kontroluje. Nemám také tušení, jak je dlouhý krok ministra.
Odhadují, že by to mohlo být něco kolem šesti km za den. To není až tak moc, ale rozhodně je to lepší než nic.
Západní i východní medicína se shodují v tom, že chodit je zdravé.
A netýká se to jen ministrů.

11.8.
Novinka: Užaslý smích
***
Potraviny nebo drogistické zboží?
Jednou jsem čekal návštěvu. Uvažoval jsem o tom, že k čaji by se hodily sušenky. Vypravil jsem se nějaké koupit. Nejprve jsem hledal mezi slanými, pak mezi sladkými. Nenašel jsem naprosto nic alespoň relativně neškodného. Kombinace cukru a soli podle čínské medicíny nesvědčí trávení ani glutamát rozhodně není zdravý. Další ingredience ve mě také nevyvolávaly nadšení: sbírka barviv, konzervační látky, mouka a nějaká ta glukóza, aby to bylo sladké. Některé z těchto vymožeností moderního potravinářského průmyslu by vzhledem k obsahu chemikálií patřily do drogérie.
Jak jsem to vyřešil? Koupil jsem sušené ovoce. Do čaje se dá použít místo cukru. Člověk počká až prosákne a vychladne, a pak ho jí lžičkou.
Video o zeleném čají
Čajový úsměv

10.8.
Z korespondence
Dotaz: Nejistota, problémy s bydlením, malý plat, alimenty, nájem - jsou spouštěče?
Moje odpověď: Jak se to vezme, vážený abstinente, mohou to být i skvělé důvody ke střízlivosti, neboť:
V pohodě i nepohodě
střízlivý je ve výhodě.

AZ! Nešpor
***
Další text v naší střízlivé sbírce
Lepší osud

Lepší osud

nežli dosud
zasluhuji.
Lepší osud
střízlivostí
přičaruji.
Lepší osud,
lepší osud.

9.8.
Odborná novinka: 
Nešpor K, Csémy L. Překvapivý efekt poměrně malé změny
***
Bilance
Někteří střízliví přátelé jezdí na skupinovou terapii patologického hráčství i z poměrně vzdálených měst. Zeptal jsem jedno z nich, jestli se mu to vyplatí.
Dotyčný snadno spočítal, že proti době, kdy hazardně hrál, má nyní mnohem více času. A samozřejmě i peněz. A není to jen proto, že cestovné na terapii započítává do nákladů podnikání.
:)
Video

8.8.
Nové video: Ostružiny a jiné bobuloviny
Užitečné informace a příjemná původní píseň maestra Střízlivida.
Existuje i anglicky.

7.8.
Nová odborná práce:
Nešpor K, Csémy L. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko
***
Novinka: Lepší perspektiva (s písní ve stylu country)
***
Jak se bránit stresu?
Jeden kolega píše knihu o profesionálním stresu. Udělal si proto mezi známými anketu, je se oni brání stresu.
Já jsem mu odpověděl: Při zvládání stresu bažení nebo negativních emocí je nejlépe kombinovat více postupů. Namátkou uvádím:
* Omezit vliv zbytečných podnětů, které vyvolávají stres: Např. nemám televizi
* Posílit všeobecnou odolnost: Vždy snídám, zásadně nekouřím a vyhýbám se i jiným psychoaktivním látkám.
* Tělesná aktivita: Hlavně jóga a v posledních letech čchi-kung. Spojují výhody cvičení a relaxace.
* Rozumem proti stresu: Třeba humor
* Uvolnění: To mám nejraději.
:)
Počet let praxe: od roku 1976 už to nějaký ten pátek bude.
Video: 33 způsobů, jak zvládnout stres

6.8.
Novinka Africký smích.Přátelům abstinentům se tento vtípek líbil, doufám, že se bude líbit i vám.

5.8.
Nové video: Borůvky.
V borůvkách je více než byste čekali - přesvědčte se o tom a poslechněte si příjemnou hudbu!

4.8.
Novinka: Snadná usměvavá relaxace (sed)
Existuje i anglicky.
***
Mistrovské sebeovládání
Stres, negativní emoce a bažení se dají zvládat stejnými nebo podobnými postupy. Čím častěji člověk tyto postupy používá, tím lépe působí. Mistrovská škola sebeovládání zahrnuje kombinaci více postupů – např. 1. opustit prostředí nebo činnost, 2. dýchat klidně do břicha („pěstování koule“), 3. uvědomit si negativní následky nevhodného chování a 4. uvědomit si výhody rozumného chování.
Vídeo

3.8.
Nové video se zpěvem k Božské matce a lekníny. Provedení Jakub Brunner a další.
***
Svatý Pavel
Jeden upřímně věřící člověk, který mnoho let abstinuje, se mi s něčím svěřil. Měl výčitky svědomí, Trápilo ho, co dělal a jak se choval v době, kdy se opíjel. Své chování vnímal jako velký hřích.
Zeptal jsem se ho: „Jste větší hříšník než svatý Pavel?“
Oba jsme se rozesmáli. Svatý Pavel totiž před tím, než byl obrácen, pronásledoval křesťany a působil i jinak velkou neplechu.

2.8.
Rajče
Před samoobsluhou žebral zbědovaný bezdomovec. Bylo mi ho líto. Peníze jsem mu dávat nechtěl. Proměnil by je v cosi jedovatého v krabici nebo plastu. Tak jsem mu nabídl dvě rajčata ze svého nákupu.
Překvapilo ho to. Chvíli přemýšlel. Pak řekl: „jedno.“
Dostal rajče a já jsem si pomyslel: „Jaká zdrženlivost vůči rajčatům! Kdyby byl v minulosti stejně zdrženlivý vůči roztokům etylalkoholu, vypadal by jeho život jinak!
***
Naše nové video Současné umění
Je k němu i nová střízlivá pohlednice zde.
***
Je střízlivost snadná?
Takto se zeptal střízlivý jeden náš přítel v ústavní léčbě dlouhodobě abstinujících kolegů z nechráněného prostředí.
Následovalo zajímavé sdílení zkušeností. Stručně bych tutu debatu shrnul takto: Je tak snadná, jak snadnou si ji člověk udělá.
Docela snadné je zůstat střízlivý je pro člověka, který má suchý dům, střízlivé přátele a ještě suché zaměstnání.

1.8.
Nové video: Rychlá a snadná usměvavá relaxace
Česky už na internetu, anglická verze se nahrává.
***
Chytrý kardinál
Kardinál Richelieu musel, vzhledem k ke svému postavení, pořádat různé společenské akce.
Vyskytl se ale problém. Jeho ne vždy střízliví hosté se při hostině občas pohádali, a pak se pobodali jídelním náčiním.
Jednoho dne došla kardinálovi trpělivost. Nařídil, aby upilovali špičky všem nožům používaným při jídle. Móda jídelních nožů s tupou špicí se rychle rozšířila po Paříži a odtud do celého světa.
Málokdy si dnes v závodní jídelně při používání takto upraveného nože vzpomene na chytrého kardinála.
Existuje ale ještě jeden účinnější způsob, jak předcházet násilným incidentům a zbytečným hádkám.
Je to střízlivost.
Video: Agresi předcházejte chytrostí: 17 způsobů

31.7.
Nové audio: Vždystřízlivci a jejich píseň Povolání

30.7.
Nové video: Hrušky: sladké a zdravé. Kromě zajímavostí o hruškách je zde také původní píseň souboru Vždystřízlivci.

29.7.
Nová střízlivé pohlednice.
***
Nová odborná práce: Nešpor K. Takzvaně problémový pacient.
***
Na této stránce jsou dvě nové básničky, obě do legrace, ale každá jinak.

28.7.
Nové video: Pozitivní emoce: jak a proč? Existuje i anglická verze.
***
K čemu je lékařství?
Podle nejstaršího čínského lékopisu léčivých rostlin má lékařství trojí cíl:
1. Pomáhat člověku naplnit svůj osud a prožít život, který mu vyměřila nebesa.
2. Vyživovat jeho podstatu.
3. Léčit nemoci, což je ovšem nejnižší úroveň.

27.7.
Nové audio: Franta a Lenka
***
Mé odpovědi na otázky časopisu Dekontaminace

Jak se díváte na injekční zneužívání heroinu, pervitinu a buprenorfinu?
Je to velké riziko, už s ohledem na žloutenky typu C.
Vnímáte nějaké rozdíly mezi uživateli těchto návykových látek?
U pervitinu bývají nejnápadnější dramaticky probíhající intoxikace a tzv. toxické psychózy. Měli jsme u nás člověka, který si myslel, že je ryba. Z Vltavy ho vylovili nějací lidé z parníku. Jiný vylezl Vietnamcům, na střechu tržnice a spadl jim do stánku. Pak ho obklopili ho drobní lidé ozbrojení mačetami. To musel být jistě silný zážitek. Pro člověka v jeho stavu zvlášť. A třeba taková kombinace pervitinu s hazardem se pořádně prodraží.
Co by si měl z Vašeho pohledu injekční uživatel drog ujasnit, než nastoupí na detoxifikaci?
Člověk v psychóze nebo těžkém odvykacím stavu si toho obvykle moc neujasní. Jeho mozek se pořádně nastartuje až po nějaké době abstinence. Lidé se k nám dostávají v zásadě dvojím způsobem. Za prvé přes pořadník, třeba proto, že pak chtějí do komunity. To je samozřejmě nejlepší. Druhá možnost je nějaká náhlá příhoda vyvolaná drogami.
Pro koho z lidí, kteří berou drogy a přemýšlejí o léčbě, je vhodné Oddělení léčby závislosti Psychiatrické kliniky v Bohnicích, které vedete?
Ono v Praze není mnoho jiných alternativ, zejména když se jedná o neplánované přijetí člověka v těžkém stavu. Kromě oněch způsobných a cílevědomých mladých mužů, kteří jdou do komunit, se k nám dostanou i mnozí další. Třeba někdo, koho vyřadili z metadonového programu, protože míchal metadon se vším možným.
Uživatelé drog často příliš dlouho v léčbě nevydrží. Stěžují si např. na tvrdé podmínky, nemožnost si dát cigaretu, na to, že nedostávali dostatek léků tišících bolest... Jak se na to díváte?
Zdravotnické zařízení může povolit kouření jen v odvětrané kuřárně, která splňuje příslušné normy. Zřídit kuřárnu by u nás znamenalo zrušit lůžka. Těch máme nedostatek. Je ale možné nechat si na oddělení přinést nikotinové náplasti nebo žvýkačky. V pozdějších stadiích léčby se dá kouřit na zahradě. To ale až po detoxifikaci.
Dávat na odvykací stav po opiátech analgetika je nesmysl. Mimochodem analgetika jako brufen způsobí v USA více úmrtí než AIDS. Může po nich nastat např. krvácení do trávicí trubice. Jak vypadají výživa a trávení u závislých, vám nemusím říkat. Odvykací stavy léčíme buprenorfinem (tj. Suboxonem). Ten je možné nasadit až po odeznění intoxikace opiáty. Jinak by totiž stav zhoršil. Jestli má někdo těžší odvykací stav, se dá snadno zjistit podle tepové frekvence. Při tepu 70 za minutu to nebude tak horké.
Co je důležité, aby člověk po léčbě nespadl zpátky do drog?
To je individuální. Pro někoho je nejdůležitější se rozejít s toxickým partnerem nebo známými. Mnozí závislí tak trochu ustrnuli ve vývoji. S nadsázkou se dá říci, že vrátit se dobrým a bezpečným zájmům by pro ně znamenalo vrátit se na pískoviště. Tady velmi pomůže rok v terapeutické komunitě. Před časem jsem někam jel autobusem MHD. Tam se ke mně radostně přihlásil mladší muž. Nadšeně a dost hlasitě popisoval, jaké to bylo v komunitě skvělé, že tam měl svého terapeuta atd. Důchodkyně s nákupními taškami se po nás hleděly s úžasem.
Co byste vzkázal injekčním uživatelům drog, našim čtenářům?
Varoval bych před alkoholem. Jedna návyková nemoc snadno přejde v jinou. Alkohol je to poslední, co játra závislého na drogách potřebují. Vídáme často lidi, kteří se z drog „přesmykli“ na alkohol. Bývají ve špatném zdravotním stavu.  Stručně a jasně: Lepší než jehla je substituce. Lepší než substituce je střízlivost. Naši abstinující přátelé si na střízlivosti nejvíc cení „úžasnou svobodu“. A také nabídka na www.drnespor.eu jsou je volně ke stažení rukopis knihy „Jak přestat brát (drogy)“.
Video

26.7.
Nové video: Prsty u nohou: praktické a účinné. Bude k dispozici i anglická verze, ta se právě nahrává.
Proč prsty nohou: 1. Při stresu se prsty stahují, jejich protahování zklidňuje. 2 . Chodidla nás spojují s energií země,  ta dává stabilitu, zakořeněnost a klid. 3. Nevhodná obuv prstům neprospívá, měli bychom jim to vynahradit. 4. Podle čínské tradice souvisejí nohy především s ledvinami, což o orgán mládí a vitality.
***
Přízrak
Někteří lidé k nám přicházejí v celkem slušném stavu, není to ale pravidlo. Jistého gentlemana přivezli silně roztřeseného s těžkým odvykacím stavem po alkoholu. V nemocnici, kde byl před tím, mu zavedli močovou cévku. Navíc ho natřeli sinou mastí, protože měl svrab. Na večerní vizitě mi onen dobrý muž sdělil, že by potřeboval další den v osm ráno propustku, aby si dohodl nové zaměstnání.
Představil jsem si, jak by se tvářili na osobním oddělení, kdyby tam přišel třesoucí se člověk, s plastovou nádobou na moč v ruce, natřený sirnou mastí a s podivnou vyrážkou.
Střízlivost je přednost a střízlivost má přednost.
Video: Střízliví lidé - respektujte je!

25.9.
Pomáhá si znovu vybavit?
Lidé si někdy myslí, že k tomu, aby člověk překonal nějaký duševní problém stačí vybavit si bolestnou událost, která ho způsobila. Někdy to tak funguje, často ale ne. V případě posttraumatické stresové poruchy nutkavě vracející se vzpomínka nejen nepomáhá, ale je to naopak velký problém.
Důležitý je rámec, v němž si člověk to či ono vybaví. Jestliže člověk sklouzne k sebelítosti, bolestínství a obviňování kdekoho sebe nevyjímaje, rozhodně si nepomůže. Anonymní alkoholici zde hovoří o příznaku JUCH (já ubohý chudáček).
Čínský mistr Chunyi Lin radí toto: Ty, kdo nám v minulosti ublížili, naše různá bažení atd. „nechat být s laskavostí“. Není to jistě jediná možnost. Připadá mi to ale velmi vhodné.
***
Nové video s příjemným cvičením. Někteří přátelé abstinenti tato cvičení znají, cvičíme je často: ZY čchi-kung (Alena Knapová)

24.7.
Oslava a psychoterapie
Jeden z našich více než čtyři roky střízlivých přátel zaznamenal pokrok v mnoha oblastech života. jestliže se mu něco podstatného podaří, jde a navštíví doléčovací skupinu nebo setkání Anonymních alkoholiků.
Je to moudré. Silné emoce včetně radosti oslabují sebeovládání a psychoterapie  sebeovládá zlepšuje.
Má to i logiku. Úspěchu dosáhl proto, že si udržuje střízlivost.
A chce v to pokračovat.
Video Zdravý nadhled: jak a proč

23.7.
Hudbou i obrazem svěží nové video Dostatek pro všechny
***
Nové audio - Vždystřízlivci při kytaře v písni Slyším

22.7.
Novinka: Poetické, pohodové, barevné video Laskavost

21.7.
Nové, vysloveně pohodové video: 
Fialová harmonie

20.7.
Japonský model
V typické japonské rodině odevzdá manžel celou mzdu své ženě. Ta mu pak odměřuje kapesné, aby si mohl v práci koupit zelený čaj a suši. Pojem „japonský model“ není přesný, moji rodiče nebyli Japonci a tát nejedl suši, ale měli to zařízeno právě takovým způsobem.
Proč se o tom zmiňuji?
Dostupnost zejména většího množství peněz může vyvolat u člověka s návykovou nemocí bažení. Bažení, jak známo, nesvědčí sebeovládání, soustředění ani správnému rozhodování se. To se týká zvláště patologických hráčů. Jestliže není po ruce vhodná dáma, doporučujeme pověřit úlohou ministra financí jiného důvěryhodného člověka, třeba rodiče. Usnadní to střízlivost.
***
Video pro patologické hráče se smyslem pro humor.

19.7.
Zvláštní osud
Přivezli nám muže střední let v těžkém stavu.
Domluva s ním nebyla. Lékař, který ho k nám poslal, se domníval, že příčinou je alkohol.
Pro jistotu jsem zavolal jeho matce. Ta mi řekla přibližně toto: „Syn kdysi pracoval v pivovaru. Posledních více než deset let je bez práce. Pije a ona ho živí.“
Návykové nemoci nemají jednu příčinu. Kdyby ale tento člověk před lety nastoupil třeba do obchodu se zdravou výživou, mohl se jeho osud vyvíjet jinak.
Video: Zdravé a levné

18.7.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Právě vyšlo: Nešpor K. Prevence návykových nemocí v rodině. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2012; 47(2):115-120.
***
Nové video: Svěží ráno (Johnny Soberman Live)
***
Nové audio: Johnny Sobermann a jeho píseň Slyším

17.7.
Jak je to s princeznami?
Pohádky přesvědčují děti, že draci žerou princezny. Je to nesmysl. Ilustrace k pohádkám zobrazují draky jako překrmené husy, které jsou tak akorát pro legraci.
Je to jinak. Princezny žere závislost. Mnoho z našich nyní střízlivých přátel přišlo ne o jednu o více než jednu princeznu kvůli alkoholu, drogám nebo hazardu. Nebo jim závislost jejich princezny přinejmenším ožižlávala.
Princezny nezachraňuje nějaký negramotný Honza, ale střízlivost.
Video: Jak vyžehlit vztahy
***
Nové folkové video: Procítěně

16.7.
Nové audio: Semafor, ale úplně jinak.
***
Zatím nezhudebněná novinka v naší sbírce střízlivých textů.

Smysly
Jsem střízlivý, slyším
také zvuky tišší.
Jsem střízlivý, vidím
svoji cestu žitím.
Jsem střízlivý, má chuť
pozná čajů příchuť.
Jsem střízlivý, vnímám,
krásným se dojímám.
Jsem střízlivý, cítím
svěží vůní květin.
Jsem střízlivý, poznám
věcí skrytý význam.
vidím, slyším, cítím,
rozumem se řídím.

15.7.
Nové svižné video: Vyhánění devíti duchů
Též anglicky
***
Skryté dobrodiní
Karma se někdy chápe jako trestní zákoník. Podle něj to každý, kdo něco provede, pořádně schytá. Leda by to napravil nebo nějak vykompenzoval. Toto pojetí je časté na západě i na Východě a lze se s ním setkat také ve Starém zákoně. Není to ale jediný způsob, jak zákon karmy chápat.
Karma nutí člověka, aby se zdokonaloval. Je to podnět k nitřnímu růstu, jakýsi evoluční impulz. Asi to potvrdíte z vlastní zkušenost. I v nepříjemných a bolestných zkušenostech se totiž často objeví skryté dobrodiní. Stává se třeba, že díky zvládnuté návykové nemoci se stal člověk lepší, než byl v době, než se u něj vytvořila.

14.7.
Novinka: Velmi důležité malé pohyby existuje i anglická verze.
Dlouhé sezení zatěžuje páteř, blokuje proudění krve i energie a znesnadňuje správné držení těla. Nejlépe je udělat přestávku, zacvičit si nebo se projít. Někdy to ale nejde. Tehdy přijdou vhod drobné pohyby. Lze cvičit i na židli.
***
Nové hudební a přírodopisné video: Chlapík

13.7.
Johnny Soberman dnes nahrál dvě nové písně:
Chlapík
Semafor
***
Co říká znalec
Mám doma archivní nahrávku Bachovy skladby Toccata BWV 564, jejímž interpretem je Albert Schweitzer.
Přidal jsem k ní obrázky a umístil ji na YouTube.
Na toto video mi přišla odezva jednoho znalce hudby z Itálie.
Píše: „Nikdo dnes na varhany takhle hrát neumí. Jednou se kdosi zeptal Schweitzera, kterému s přikázání Desatera dává přednost. Schweitzer odpověděl: Bůh nám dal jediné přikázání a to přikázání lásky. Schweitzer hraje podle tohoto přikázání tak, jako niko jiný.“

12.7.
Zajímavé zaměstnání
Na otázku, co by chtěli dělat, někteří naši přátelé odpovídají, že něco, co je bude bavit.
Správná odpověď by měla znít jinak: „Něco, aby mi to usnadnilo střízlivost a mělo to smysl.“
Posledních několik týdnů jsem aktualizoval šest let starý rukopis příručky pro patologické hráče. Jmenuje se „Už jsem prohrál dost“. Bylo to asi tak zajímavé, jak přebírat metrák čočky. Věřím, ale, že to někomu usnadní střízlivost a že to má smysl.
:)
Nová, aktualizovaná verze knihy pro patologické hráče "Už jsem prohrál dost".
***
Cesta ke svobodě
Včera jsme měli skupinu patologických hráčů. Bylo nás tam 36 a mimo jiné jsme se zabývali technikou „Semafor“ (tu máme zpracovanou i jako video).
Uvědomil jsem si, že semafor otevírá cestu ke svobodě. Člověk, místo jedné hloupé možnosti, kterou dříve stereotypně opakoval, si díky semaforu a střízlivosti dnes může vybírat z velkého množství různých aktivit. Třeba způsobů, jak zahnat nudu je tolik, jako zrnek písku.

11.7.
Další novinka, lehké, příjemné a pohodové cvičení: Stříbrný déšť
Anglická verze

10.7.
Nové video: Proměna (p
roměna přírody i života)
Původní píseň s kytarovým doprovodem Vítězslav Střízlivý

9.7.
Vždystřízlivci a jejich píseň Vybírám si

8.7.
Byl jsem čtyři dny cvičit u paní Aleny Knapové (video zde).
Bylo to, jak říkával docent Skála, výživné.
:)

5.9.
Relaxace na míru
Jestliže budete mít někdy víc času, měl bych návrh. Na webu www.drnespor.eu najdete na stránce věnované relaxaci jedenáct relaxačních a meditačních technik. Můžete si je všechny vyzkoušet. Nepouštějte si je ale jednu po druhé. Mezi jejich poslechem něco dělejte, cvičte, choďte atd. U každé techniky si zapište, jak na Vás působila. Nakonec si vyberte tu nejvhodnější. Tu pak používejte soustavně. Naučíte se ji tak nazpaměť a nahrávku až nebudete potřebovat.
Mezi námi, podobné nahrávky si pouštím i já, i když by si jejich obsah dokázal přibližně vybavit. Poslouchat relaxační komentář bývá pohodlnější a příjemnější.
***
Nová pohlednice v naší sbírce je zde.
***
Nové audio: Johnny Soberman v country stylu: Lepší

4.9.
Novinka: video Odolný a krásný

3.9.
Koule
Jaké cvičení je nejvhodnější pro mé přátele abstinenty?
Bude to „Pěstování koule“.
Proč právě toto cvičení?
Dá se tak uklidnit, zvládnout bažení a silné emoce, doplňovat energii a cvičení usnadňuje sebeovládání.
Kdo má kouli, ten se má. Ten, kdo jí nemá, může sice vést filosofické řeči, ale to je asi tak všechno.
Jak se ona koule pěstuje?
Je to jednoduché. Mezi pupkem a páteří máme kouli z energie.
S nádechem ji zvětšujeme, s výdechem zmenšujeme.
Na konec cvičení kouli zmenšíme a uložíme. To je ostatně vhodné i po skočení nějaké práce, aby energie nezůstávala zbytečně v rukách nebo v hlavě.
Cvičení jsme zpracovali jako videa v mnoha variantách, např. jako Přeměna, Dýchání čtyřma rukama nebo Dýchejte, a tak doplňte síly!

2.7.
Nové video Slézová růže a původní píseň
***
Nové, jemné a pohodové audio: Šikula

1.7.
Novinka: Smích ptakopyska
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

30.6.
Okamžitá odmítnutí
Jeden z našich seminářů se zabývá odmítáním. To je užitečné a to nejen lidem závislým.
Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Nedávno jsem okamžitě odmítl kandidovat za jednu politickou stranu, hrát psychiatra v televizním seriálu a podílet se na reklamě tzv. „nealko“ piva.
Poslední bod zasluhuje vysvětlení. Ono „nealko“ totiž alkohol obsahuje, i když v malém množství. Kromě toho zmíněný produkt vyvolána u závislých na alkoholu bažení (craving) po alkoholu a zvyšuje riziko recidivy. Lepší než nealko pivo je nealko voda nebo nealko čaj.
Přijdou levněji po všech stránkách. A jsou zdravější.
***
Nové hudební video: Chladivé světlo měsíce

29.6.
Právě vyšlo:
Nešpor K. Prevence problémů působených alkoholem v pracovním prostředí je naléhavý problém. Praktický lékař 2012; 92 (5):270-272
***
Nový text jako inspirace pro střízlivé hudebníky, další zde.

Zkušenost
Má střízlivost dává sílu,
žiju klidně, žiju v míru,
zvládám, co je třeba,
vydělávám si na chleba.

Soběstačný víc než dříve,
díky za ty dobré chvíle.
Mohu vám to doporučit,
střízlivosti si moc vážit.

28.6.
Zavírání a otevírání
Toto cvičení praktikujeme s přáteli abstinenty často a pochází z čínské tradice. V příslušném stoji člověk pohybuje dlaněmi na úrovni břicha. Břicho je tak chráněno a lépe se uvolní. Existuje i varianta tohoto cvičení nenápadně použitelná v každodenním životě. Jmenuje se „Dýchání čtyřma rukama“. Natočili jsme ji jako video a uveřejnili na zde.
Dýchat do břicha v každodenním životě rozhodně doporučujeme – dává to klid i sílu.

27.6.
Nové video Mám rád * I do like
***
Právě vyšlo: Nešpor K. Návykové látky a pracovní prostředí. In: Vybrané kapitoly z Pracovního lékařství, Praha: IPVZ 2012; 213-223.
***
Johnny Soberman svižně ve stylu country: Mám rád sebe

26.5.
Pro změnu video naučného rázu: Pozoruhodná shiitake
***
Video novinka pro ty, kdo mají rádi folk a legrační, malé pejsky: Sympatie
Zvuková stopa videa v mp3 ke stažení zde: Mám rád

25.6.
Deník
Zdravému sebevědomí abstinenta pomáhá deník nebo diář. Navečer zhodnoťte svůj den a zaměřte se hlavně na to, co se podařilo. Jestliže člověk udělal chybu, může si říci: „Příště to udělám lépe“ a už se tím nezabývat.
Po náročném dnu by člověk mohl mít na nose ne růžové, ale naopak tmavé brýle a vidět věci zbytečně pesimisticky. Pak se ale podívá do diáře nebo deníku a uvědomí si, že se ledacos podařilo. Po vzdoru svépomocných organizací typu AA na to poděkuje za střízlivý den a hezky si odpočine.
***
Jedno z našich nejnějžnějších videí, jestlio ho snad někdo ještě neviděl: Milý dopis

24.6.

Nové video Aha smích existuje i verze v angličtině.
***
Aktualizuji teď text knihy „Už jsem prohrál dost“, přátelé abstinenti si ho možná vydají svépomocí. Zde něco, co jsem doplnil k technice „semafor“.

Kdy ještě je možné semafor používat a proč ho používat co nejčastěji
Semafor je užitečná pomůcka při jakémkoliv závažnějším rozhodování. to se týká vztahů, zaměstnání, nákupů, hospodaření i péče o zdraví.
Proč používat semafor co nejčastěji?
Má to praktické výhody, člověk se rozhoduje více rozumem a lépe,
Čím častěji semafor používáme, tím lépe ho umíme a tím lépe nám bude sloužit.
Video Semafor

22.3.
Energie, mrkev a vztahy
Nač myslíme, tomu posíláme energii. Týká se to i naprosto konkrétních záležitostí.
Je nemoudré přemýšlet o smyslu života, mít energii v hlavě a zároveň krájet mrkev.
Při krájení mrkve je třeba věnovat velkou pozornost a hodně energie rukám, noži a mrkvičce.
Týká se to i vztahů. Člověk vycítí, kdy s ním mluvíte a posíláte mu dobrou energii a kdy jste vnitřně jinde a s někým jiným. Lidé to často poznají okamžitě.
***
Video Přeměna

22.6.
Kritéria výběru
Proč máme tolik, způsobů, jako odmítat návyková i jiná rizika?
Jsou k tomu nejméně tři důvody.
1. Lze vybrat ten nejvhodnější s ohledem na zevní situaci a člověka, jehož návrhy odmítáme.
2. Způsoby odmítání lze kombinovat.
3. Volba může být ovlivněna i vnitřním situací. Např. člověk, který si potřebuje odpočinout, nemá obvykle chuť někomu něco vysvětlovat. Použije jasné „ne“ a jde domů.
Za jiné vnitřní situace by bylo v hodnější odmítnout třeba způsobem „jednou provždy“.
Video
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
Máme jich k dnešnímu dni už přes 60.
:)
21.6.
Novinka
Možná jedno z našich nejpůvabnějších videí Šikulka * Smart

20.6.
Nové hudební video Jednoduchý soulad
***
Kam s ním?
Způsoby odmítání máme rozdělené do 12 skupin. Ty jsou užitečné nejen při odmítání alkoholu, drog, hazardu a rizik. Více viz naše materiály - např. text „Léčba návykových nemocí- interaktivní semináře“.
Některá odmítnutí není snadné zařadit.
Tak jeden z našich střízlivých přátel, profesí umělec, odmítl nabízený alkohol slovy: „Rozhodně ne!! Nechceš přece, abych tě zase pozvracel!
Nejednalo se o nadsázku. K pozvracení onoho nabízejícího člověka v minulosti skutečně došlo.
Video

19.6.
Další novinka, naforeno o víkendu, jméno vida vám asi mnoho neřekně Čičorka
:)
Nové hudební video: Folk po našem
***
Nové audio: Vždystřízlivci a jejich sólista na známý nápěv Střízlivost a pořádek

18.6.
Dnes mám volno, tak jsem trochu tvořil: Video Hrdinský smích (varianta pro pány i pro dámy)
Bude k dispozici i anglicky, to ale až kolem 11:00
:)
Nový text v naší sbírce střízlivých veršů

Lepší život za střízliva.
Překvapení roztodivná
přicházejí nečekaně,
milá paní, milý pane!

Vyzkoušeno, ověřeno,
Pepo, Jirko, Franto, Véno!
Má střízlivost velký luxus,
projev vybraného vkusu.

17.6.
Fanynka z Brazílie
Přes víkend jsem udělal nějaké fotky.
To podařenější časem zpracuji a použiji.
Jistě i vhodná hudba se k nim najde.
Jednu dámu z Brazílie zaujalo naše hudební video Byzantské inspirace.
A to a nevěděla, o čem se tam zpívá.
Pochopitelně o střízlivosti.
:)
Video Byzantské inspirace

16.6.
Obnova sil
Posíláme energii tomu, co děláme, tomu, na co se díváme, a tomu, o čem uvažujeme.
Obnovu sil usnadní, jestliže věnujeme pozornost svému tělu, dechu a energii.
A uklidníme se.
Video

15.6.
Máme další střízlivou pohlednici
:)
14.6.
Hudební video Perspektivy s květinou Lobelia.

13.6.
Johnny Soberman ve stylu country: Perspektivy
***
Novinka: Soulad: relaxační podprahové video
Též anglicky.

12.6.
Přiměřená cena
Jeden z našich střízlivých přátel mi napsal zhruba toto.
Co mi nejvíc pomáhá zůstávat střízlivý?
Mám se teď mnohem lépe než dřív.
To je samozřejmě pravda. Problém je jinde. Aby se měl člověk lépe, musí nejprve obětovat rizikové vztahy a záliby. Střízlivost vyžaduje také čas a úsilí.
Mnozí by chtěli být střízliví, ale rádi by za střízlivost usmlouvali nižší cenu.
Pak dostanou aušuš a ne střízlivost.
A v budoucnu si ještě rádi připlatí.
***
Novinka: Šťastný den s původní písní ve španělštině.
Námětem je Hořčice rolní a Pilatka třezalková. Zpěv Johnny Soberman.
Též anglicky.

11.6.
Španělská verze Skálova textu "Dobře žiju, abstinuju". Hudbu složil a píseň provedl Johnny Soberman.
***
Složité a jednoduché
Připadá vám život složitý?
Možná opravdu složitý je. Jednoduché věci ale v životě fungují nejlépe, alespoň podle mých zkušeností.
K nim patří klidné dýchání do břicha nebo pěstování pozitivních emocí, jako je laskavost.
Ještě něco bych měl zmínit. Slovy jedné z našich zhudebněných básní:

Dosti bylo složitostí,
přišla doba střízlivosti."

10.6.
Odborný text "Bažení (craving): kombinovaná obrana je nejefektivnější" odslán do tisku.
Související video zde.
***
Další střízlivá pohlednice (s růží)

9.6.
Nové video Park s mužným zpěvem Johnnyho Sobermana.
Název jsem  nemusel překládat do angličtiny, protože park je park.
:)
Nové veršíky z našeho almanachu, kdyby je chtěl někdo ze střízlivých přátel zhudebnit.

Kvítek
Střízlivost vykvetla
rostlina léčivá.
Prospívá mé duši,
velice mi sluší.
***
Nová střízlivá pohlednice v naší sbírce.

8.6.
Novinka - Něha: relaxační podprahové video s flétnou
Existuje i anglicky.
***
Myšlenkové zmetky: co s nimi?
Myšlenkové zmetky vznikají v hlavách lidí s návykovými nemocemi při bažení. Bažení většinou rychle zmizí, jestliže se člověk nachází v bezpečném prostředí. Často k tomu stačí pár minut. Jenže i když bažení zmizí, může po něm zůstat myšlenkový zmetek. Příklady si domyslíte, např.:
* Pro jednou se nic nestane.
* Jsem silná osobnost.
* Jenom se do hospody (v našem slangu „brlohu“) podívám. Popovídám si tam se známými (tj. se „škůdci“).
Nebezpečnost myšlenkových zmetků spočívá v tom, že mohou přetrvávat déle než samotné bažení. Naštěstí ne o mnoho déle. Jestliže je člověk ignoruje, většinou zmizí.
Další možnost je tyto zmetky opravovat, např.:
* Ono „pro jednou“ znamená recidivu. Tu je obtížné zastavit.
* Když jsem silná osobnost, tak si dokážu poručit a držet se v bezpečném prostředí.
* Brloh vyvolá bažení. Člověk, který baží, má oslabené sebeovládání a úsudek. Tomu se vyhnu.
Video

7.6.
Šikovný řemeslník
Šikovný řemeslník, řekněme truhlář, se nespokojí s používáním jediného nástroje. Sáhne, jak je právě potřeba, po dlátku, hoblíku nebo brusce.
Šikovný abstinente si také střízlivost udržuje kombinací různých postupů. Střídá je podle potřeby a navzájem je kombinuje. Tím dosahuje skvělých výsledků. To neznamená, že by nemohl mít nějaký z nich raději a nepoužíval ho častěji než ostatní. To dělají ostatně i zruční řemeslníci.
Video

6.6.
Novinka. Pohankový čaj pro zdraví i osvěžení
***
Paradoxy střízlivosti
* Prvním paradox je to, že, slovy Anonymních alkoholiků. „přiznání si bezmoci“ vůči alkoholu a návykovým rizikům vede k tomu, že člověk získává schopnost závislost překonat.
* Druh paradox spočívá v tom, že namísto zoufalé snahy řešit životní problémy se člověk soustřeďuje na udržení střízlivosti. Je to totiž jediná cesta, jak dát do pořádku pracovní, vztahové i zdravotní záležitosti.
* Další paradox je skutečnost, že rozhodnutí zůstat střízlivý právě tento dnešní den vede mnoho lidí k trvalé střízlivosti.
* A paradox je i to, že větší disciplína a zřeknutí se rizikových prostředí a vztahů přináší nakonec nesrovnatelně větší svobodu. Na konec této úvahy ještě říkadlo:

Závislost přiznávám
takto ji přemáhám.
Střízlivost udržím,
ostatní odložím.
Střízlivý dnešní den
s tím velmi spokojen.
Střízlivá pravidla
všude se promítla.

5.6.
Novinka, tentokrát se anglická a česká verze liší nejen textem, ale i hudbou a to velmi podstatně:
Tavolník s původní nahrávkou známe písně
Japanese Spirea and Original Piano Improvisation

4.6.
Nové video: Zelená
***
Vždystřízlivci se skvělým sólistou "O své zdraví"
***
Pohankový čaj
Pohankový čaj mají rádi v Koreji a Japonsku. Příprava čaje je jednoduchá.
Loupaná a přebraná pohanka se na sucho opraží za míchání, až začnou semínka pukat. Tuto surovinu lze vyrobit do zásoby a uchovávat ji v uzavřené nádobě.
Dvě lžičky pražené pohanky dáme do hrnku a zalijeme asi 2 dcl vařící vody. Až nálev vystydne, slije se. Čaj chutná příjemně, tak trochu jako melta.
Pohanku je možné spařit znovu, klidně ještě dvakrát. Pak už je velmi měkké a je možné ji sníst.
Kofein nálev neobsahuje, kde by se v pohance vzal. Zato jsou v tomto čaji vitaminy, minerály a ledacos dalšího prospěšného zdraví.
:)
Nová střízlivá polednice zde.

3.6.
Jsme jedné krve
Rudyard Kipling je u nás známý jako autor „Knihy džunglí“ a básně „Když…“.
Obojí bylo výrazně ovlivněno indickou kulturou. To je pochopitelné, Kipling se v Indii narodil a léta tam žil a pracoval. Báseň „Když…“ má blízko k principu klidného, stoického přijímání dobrého i nedobrého. V indické tradici se mluví o vlastnosti zvané vajrágja. Ideální muž, o němž báseň hovoří, se vyznačuje především a hlavně smyslem pro povinnost a snahou dokonale naplnit vlastní úděl a životní roli. Podobně hovoří indické klasické texty a s podobnými myšlenkami se lze setkat také v karma józe (józe činů).
Známá věta z Knihy džunglí „jsme jedné krve, ty i já“ se netyká krevních skupin. Týká se naší společné podstaty. Viz včerejší video.

2.6.
Novinka: Swami Šivananda  o závislostech: jeho  jednoduché řešení
Též anglicky.
***
Nový standard
Mistr Lin si povšiml něčeho zajímavého. Jestliže nějaký problém trvá příliš dlouho, tělo ho začne považovat za normu a přestává ho řešit. Jestliže si při relaxaci nebo meditaci klidně řekneme např. jsem „zdravý, šťastný klidný“, nastolujeme nový standard. A věci se dávají do pohybu správným směrem, třeba se tak dělo zvolna.
Nejspíš se to týká nejen těla, ale i psychiky, vztahů i jiných oblastí.
Video Jednoduchá minutová meditace

1.6.
Nové hudebně-přírodopisné video Hojnost (Krasec lesklý s původní hudbou)
Anglická verze.
***
O dobrém a méně dobrém
Co je dobré a co méně záleží na okolnostech. Zahrádkaření je jistě ušlechtilá záliba. Nedobře by ale udělal hasič, který by místo hašení zahrádkařil.
Otázka tedy nestojí „co je dobré?“
Je třeba se ptát, co je teď nejlepší, co je za této situace naprostou prioritou?
Pro naše střízlivé přátele je onou prioritou udržení střízlivosti stůj co stůj a za každou cenu.
Závislý člověk, který podřídil střízlivosti vše ostatní, bývá úspěšnější. Vyplatí se mu to dříve či později ve vztazích, v zaměstnání, co se zdraví týče i jinak.
Video Tajemný tanec
***
Ke včerejšímu videu Kombinujte a zvítězíte přibyla i anglická verze, ta je zde.

31.5.
Nové instruktážní video týkající se sebeovládání: Kombinujte a zvítězíte

30.5.
Novinka: video Tesařík a růže.
***
Kombinace způsobů, jak zvládat bažení, se dějí i bezděčně
To, že ke kombinování způsobů, jak zvládat bažení, dochází i neuvědomovaně, lze ilustrovat na příkladu.
Jistý náš střízlivý přítel tvrdil, že žádné kombinace nepoužívá. Jestliže se objeví bažení, vzpomene si na spory s bývalou manželkou. To stačí. Bažení pak hned zmizí. Při bližším zkoumání se ale ukázalo, že se jedná o trojkombinaci. Dotyčný totiž:
A. Pochopil, že se jedná o bažení.
B. Použil negativní motivaci, tou byla bývalá manželka, s níž vedl soudní spor.
C. Pak ještě použil pozitivní motivaci, když si vzpomněl na si na syna a na odpovědnost vůči němu.
Video 33 způsobů, jak zvládnout stres

29.5.
Nové audio: Vždystřízlivci a píseň Jestli
***
Čaj nebo káva?
Čemu dávám osobně přednost, je vám asi jasné. Důvody jsem měl spíš estetické. Nedávno jsem ale viděl zajímavé video. Jeho autoři si dali práci a prozkoumali, co se v českých supermarketech prodává jako káva. O předem namleté kávě se tam vyjadřovali nelichotivě, dělá se prý z podřadných surovin. Nemletá zrnková káva, kterou zkoumali pak, obsahovala mnoho zajímavého: zuhelnatělá zrna, kamínky, stopy po červíčcích a plísně. Plísně jsou z toho všeho nejhorší. Jedy, které produkují, se mohou dostal do kávy a poškodit játra. Autoři videa doporučovali kupovat kávu zásadně v pražírnách, nikoliv supermarketech.
Zde možná někdo namítne, že měli prozkoumat čajový pytlík. Čaj v sáčku považuji za nouzové řešení. Co je přesně je v sáčku, není opravdu jasné. U listového čaje je situace jiná. Zde si můžeme obsah dobře prohlédnout. Čaj lze navíc připravit dvoufázově. Nejprve ho spařit vodou, tu okamžitě vylít a pít až druhý a třetí nálev. Je to hygienické, rychlé a bezpečné.
Kofein z čaje se do krve dostává pomaleji než z kávy, ale také pomaleji klesá, takže se po odeznění účinku nedostavuje útlum. To mi připadá jako výhoda. Kofein působí močopudně. Čaj se obvykle podává ve větším množstvím vody, proto tak nevysušuje.
Vypadá to, že zůstanu u čaje. Může to být třeba máta, za teplého počasí je zvláště příjemná.
Video Máta peprná a její blahodárné účinky
***
Nové video a nová píseň: Lněnice květel

28.5.
Co je důležitější?
Stará moudrost říká, že voda, která proudí, zůstává čerstvá.
To je přirovnání ne návod na úpravu vody. Energii a krev bychom měli nechat hezky proudit. Díky tomu zůstaneme čerství. Skvěle k tomu poslouží vhodné cvičení nebo i chůze.
Jednou mi ale cosi řeklo: „klid je důležitější než proud.“
Klid a volné proudění spolu souvisejí. Člověk, který je stažený anebo napjatý blokuje krev, dýchání i energii.
Jestliže se uklidí, jeho energie začnou volně proudit, i když zrovna necvičí.
Ještě jedna moudrost na závěr. „Při aktivních cvičení by se mělo tělo pohybovat a mysl zůstávat v klidu.“
***
Nové video: Úsměv zdola a jeho anglická verze.

27.5.
Motivace - dvoufázové působení
Motivace je klíčem k pochopení mnohého v tomto zdánlivě podivném světě. U návykových nemocí působí motivace dvoufázově, slovy indického klasického textu nejprve chutná jako nápoj nesmrtelnosti, pak jako jed. Po nějakém čase je člověku je zle pořád. Návykové chování to trochu zmírní, jenže z dlouhodobého hlediska ještě zhorší.
Naštěstí si to my lidé, na rozdíl od zvířat, dokážeme uvědomit. A dokážeme s motivací inteligentně pracovat.
***
Další video novinka: Játrům prospívá soucit a laskavost
Též anglicky.

26.5.
Nové video se skvělou písní, tu nahrál Sam Soberway: Barevný život
***
Negativní motivace
Negativní motivace patří při zvládání bažení k nejúčinnějším, je to ale způsob trochu netypický. K překonání běžení se velmi dobře hodí postupy, které uklidňují – např. dýchat klidně do břicha, uvolnit některou část těla, vyhledat klidné prostředí nebo zpomalit.
Negativní motivace klidu právě nepřidá. Např. jedna elegantní dáma středního věku zjistila, že se nachází nahá a přivázaná k posteli v jakési vykachlíkované místnosti. Byla to záchytka. Neměla potuchy, jak se tam dostala. Jestliže si tuto zkušenost ona paní při bažení vybaví, tak ho zažene. Pochybuji ale, že se uklidní.
Proto je vhodné kombinovat negativní motivaci s dalšími postupy. Na negativní motivaci lze navázat pozitivní, např. uvědomit si své pokroky. Je také možné relaxovat, projít se v bezpečném prostředí, nebo někomu zatelefonovat.
Video

25.5.
Sam Soberway nám nabídl recitál ze svých písní. Dvě z nich jsou nově zde:
Lidé různí
Usmívám se

24.5.
Nešpor K. Bažení (craving): kombinovaná obrana je nejefektivnější
Jedná se o koncept práce, odevzdávat ji budu v polovině června. Umístil jsem ji sem už teď ze dvou důvodů: 1. považuji ji pro přátele abstinenty za užitečnou. 2. Související připomínky a zkušenosti abstinentů mohou text obohatit.

23.5.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Premiéra skladby maestra Střízlivida v novém videu  Mnoho květů

22.5.
Nové hudební video: Roční doby * Seasons

21.5.
Vždystřízlivci a jejich novinka. Dynamická a pohodová píseň při kytaře: Roční doby.
***
Nové video: Mini: podprahové video s původní hudbou
Také anglicky

20.5.
Nový odborný text: Prevence návykových nemocí v rodině
***
Video natotočené po našem semínáři: Óm Satja (satja znamená pravda).

19.5.
Naše nová pohlednice zde.
***
Jama
Těžko bychom hledali méně sympatickou postavu nežli Jama. Tibeťané ho zobrazují s drápy a špičatými, vyčnívajícími zuby. Jama má navíc doširoka otevřené třetí oko. Duši každého zemřelého prokoukne jediným pohledem. Jestliže pošle dušičku na nějaký ten rok do pekla, výmluvy nepřicházejí v úvahu.
Duchovní učitelé nabádají, abychom Jamovi projevovali soucit. Ne proto, že bychom si ho tím naklonili. Důvodem je to, že Jama soucit zasluhuje. Asi se něčím závažným provinil, že se mu dostalo ve vesmírném pořádku takového neradostného údělu. Ano, Jama s vyceněnými špičáky zasluhuje soucit. Tím spíše ho zasluhuje každý člověk, i když je pyšný a o soucit nestojí. Vlastně v tom případě tím spíš.

18.5.
Video novinka: Léčivý a krásný
***
Motivace
Udržovat si dlouhodobě vysokou motivaci ke střízlivosti usnadňuje co?
Pochopitelně dlouhodobou střízlivost.
Našich přátel se někdy ptám na jejich nevětší motivaci ke střízlivosti.
Odpovědi jsou předvídatelné: klid v rodině, úspěch v práci, lepší finance, udržet si důležitý vztah atd.
K tomu dodávám: „Ano, to jsou silné motivace. Ale věděl bych ještě o jedné silnější.“
„O jaké?“
„No přece pochvala primáře.“
Na to se většina střízlivých přátel rozesměje.
Že by to pro ně nebylo to nejdůležitější?
Video: Tři jednoduché motivační pomůcky

17.5.
Nové, praktické video: Tři čaje pro tři typy lidí
Existuje i anglicky.

16.5.
Vyšší stupeň
V pekle se objevil nový druh bytostí. S podivnými klacíky zmateně pobíhají sem a tam. Za nimi vlají jakési dráty.
 Tyto duše hledají vyšší „level“ neboli stupeň počítačové hry, kterou náruživě provozovaly zaživa.
Kdy budou tito nešťastníci vysvobození?
Až pochopí, že žádný vyšší stupeň neexistuje.
Podobné i hazardní hráč udělá dobře, když si uvědomí, že jediná výhra je bojkotovat hazard.
Závislý na alkoholu se na vyšší úroveň dostane, až když začne místo kontrolovaného pití alkoholu pít vodu a čaj.
Pro závislého na drogách je zase vyšší úrovní zjištění, že nejlepší droga je střízlivost.
***
Video Svobodý úsměv
Video Závislost" na počítačích: test, prevence, svépomoc, léčba

15.5.
Přišly odezvy na naše poslední video Nový rozměr.
Jedna abstinentka napsala, že dřívější nestřízlivý život byl opravdu placatý.
Střízlivý život je naproti tomu mnohem zajímavější.
Také jsem se dozvěděl, že květina na videu je azalka japonská.

14.5.
Původní video novinka Nový rozměr

13.5.
Nová pohlednice zde.
***
Změna
V mládí jsem druhé poučovat a vést.
To se mi do značné míry splnilo.
Teď jsem naopak rád, když někdo poučí mě.
Stává se to v poslední době často v souvislosti s čchi-kungem, což jsou tradiční čínská cvičení.
:)
Video

12.5.
Nové video s velmi zvláštním názvem Čimišník stromovitý
Že nevíte, co to je?
 Já jsem o tom  do včerejšího dne také neměl ani tušení.
:)
11.5.
Bohyně, která učí pokoře
Slova „pýcha“ a „pokora“ nepatří k mým oblíbeným výrazům. Jestliže se někdo vyhýbá alkoholu, protože s ním má bolestné zkušenosti, není to pokora. Je to realizmus. A jestliže někdo inteligentně hájí svá práva, není to pýcha, ale opět realizmus. Přece jen z odmítavého postoje k pokoře trochu slevím.
Peršané si přivezli do Řecka velký balvan. Z něho chtěli vytesat sochu na památku svého vítězství.
Po té, co byly poraženi, vznikla z onoho kamene socha bohyně Nemesis.
Bohyně Nemesis není bohyní pomsty, jak si někdo myslí. Je to bohyně osudu. Nadělí každému, co zasluhuje – to dobré i méně dobré.
Pyšní lidé to s ní mají těžké. Ne pro svoji pýchu, ale proto, že z přílišné pýchy se obvykle naděla více pitomostí, než z přílišné opatrnosti.
Teď se možná ptáte, jestli působnost této bájné bytosti pokrývá i českou kotlinu.
Myslím, že pokrývá. Jen vesmírné hodiny tikají jinak, nežli ty pozemské.

10.5.
Novinky: Dech a psychika prakticky
Anglická verze
***
Tak trochu jako doplnění nebo jiná poloha včerejšího videa Bhakti jóga: základní technika:

Vozataj
Vozataj, který je vtělením Boha, přiváží hrdinu do prostoru mezi dvě vojska připravená k bitvě.
Hrdina je zmítaný vnitřním konfliktem. Neví, jestli bojovat a proč.
Vozataj toto dilema nemůže rozhodnout, ale může mu poradit jako dobrý přítel.
Takto vypadá scéna, na které se odvíjí děj proslulé Bhagavadgíty, mnohokrát přeložené i do češtiny.
A to je i naše situace. Bitva ale probíhá v nitru každého z nás.

9.5.
Nové audio: píseň na text maestra Střízlivida Čistá hlava jako sbor s kytarou.
***
Ještě před odchodem do práce jsem stihl toto: Bhakti jóga: základní technika
Též anglicky.

8.5.
Obřad
Ctihodný mnich prováděl v setmělém a liduprázdném chrámu tajemný obřad.
Všude bylo naprosté ticho. Mnich náhle uslyšel podivný šramot. Zvuk vycházel od oltáře.
Mnich zahlédl prchající myšku a zjistil, že myš drze okusovala oltářní obraz.
To mnicha vyděsilo. V jeho srdci se ozvala pochybnost.
„Bože, jak potrestáš takové rouhání?“ zeptal se v duchu.
Chrámem se rozzářilo zvláštní světlo a atmosféra se proměnila.
Jemný hlas, vším pronikající hlas řekl: „Já netrestám. Mě se nikdo bát nemusí. Bát je třeba se jedině vlastní karmy.“
(Volně podle Swamiho Satyanandy)
***
Nové pohodové video: Veselá sojka

7.5.
Divné nebe
Jistý pan Ota Pohodlný zemřel.
Na onom světě, ho uvítal zdvořilý anděl: „Kdyby pán něco potřeboval, ať se na mě s důvěrou obrátí,“ řekl mu na uvítanou.
Pan Pohodlný využíval této velkorysé nabídky způsobem, který zde nebudu popisovat.
Postupem času ho dokonalý servis přestal bavit.
Přivolal anděla a zeptal se: „Nějaká práce by tady nebyla?“
Anděl se rozesmát: „Tady těžko.“
Pan Pohodlný měl dojem, že si z něj dělá anděl legraci.
Podrážděně zareagoval: „ To bych byl raději v pekle!“
„A kde myslíte, že jste?“ odpověděl anděl.
Tento příběh vyprávěl svým žákům Swami Satyananda.
Příběh lze chápat různě, třeba jako ilustraci toho, jak se z chtěného může snadno stát nechtěné a naopak.
Mě příběh připomíná skutečnost, že mnozí naši přátelé si pilně plnili různá přání.
A pak se už zde na tomto světě dostali do pekla.
To, po čem začali toužit ze všeho nejvíce, byla střízlivost.
A těžce nabytou střízlivost si považují a chrání.

6.5.
Nová střízlivá pohlednice zde.
Nové veršíky, tentokrát na jiné téma nežli střízlivost
:)
Nové video pro uvolnění a klid: Jednoduchá očistná meditace
Jeho anglická verze

5.5.
Náprava
Rčení, že chybovat je lidské, není úplně pravdivé. Chybovat umějí i zvířata.
Pro chybování mám ale pochopení už proto, že sám mám k dokonalosti daleko.
Řekněme, že člověk něco „zorá“ nebo „zoře“.
Co teď?
Ta největší pitomost by byla dělat další chyby.
Druhá špatná možnost je začít si nadávat.
Silné emoce včetně hněvu totiž rozumu nepřidají.
Mnohem lepší je zorané napravit.
A co když to není možné?
Můžeme si prospěšnější chování v podobné budoucí situaci nacvičit ve fantazii.
Člověk je pak lépe připraven.

4.5.
Nové veselé video: Obdivný úsměv
Existuje i anglicky.

3.5.
Duha
Včera jsem viděl krásnou duhu. K tomuto nebeskému úkazu se váže bohatá symbolika, zde vám ale nabídnu něco praktického. Podle čínské tradice jednotlivým orgánům prospívají určité barvy - ledvinám tmavomodrá, játrům zelená, srdci červená, slezině sytě žlutá a plicím bílá.
Co když člověk neví, který orgán by právě potřeboval jeho něžnou péči? Tak ať stahuje duhovou! Tělo si z ní vezme, to co potřebuje. Navíc se traduje, že lidé, kteří mají duhovou energii v auře jsou krásní.
Video

2.5.
Další novinka: Slunečno: relaxační podprahové video s původní hudbou
Obrázek, který jsem zde použil, mi připadá zajímavý a líbil se i autorovi hudby.
***
Včera večer v blízkém lesíku vzniklo další dílko: Doplňte energii jednoduše. Je to hezké a jednoduché cvičení pro dospělé i děti.
Existuje i anglicky pro přátele v cizině.

1.5.
Romantické duše budou žasnout! Nové video Jarní píseň
:)
30.4.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Audio novinka: Opravodný zvuk country: Cesty střizlivosti
***
Rozdíl
Možná jste někdy slyšeli hovořit o náboženství jako o „berličce“.
Z čistě odborného hlediska je ošidné pouštět se do debaty o tom, jestli existuje to, co tvoří podstatu náboženství, totiž Bůh.
Jsou ale věci, které jednoznačně prokázat lze. K nim patří skutečnost, že nějaká forma duchovního života lidem prospívá. Umožňuje např. lépe zvládat stresové situace, snášet bolest a je užitečná i v prevenci i v léčbě návykových nemocí.
Berlička to tedy není. Když už a kdyby nic jiného je to solidní berle.
Asi taková, s jakou se zobrazuje svatý Mikuláš.
Video

29.4.
Nový odborný text:  Nešpor K. Návykové látky a pracovní prostředí. Kapitola do učebnice pracovního lékařství, vydá IPVZ Praha.
***
Natočeno venku, dnes časně ráno: Síla země
Existuje i anglicky.

28.4.
Nové video s jemnou narážkou: Barevné koupání.
Množství barev a veselá původní hudba. Nejrozšířenější nápoj na světě je a bude voda.
:)
27.4.
Odpovědi na otázky, které si domyslíte
Vážený abstinente,
1. Odklízení trosek a napravování škod není příjemné. Je ale nutné. Mělo by se dít postupně a pozvolna.
2. Bažení po delší abstinenci slábne. Podmínkou je to, že se člověk zdržuje v bezpečných prostředích, tj. nechodí do "brlohů" atd.
3. Jen lépe, když se člověku o špatných věcech zdá, ale jedná správně, než naopak. Za sny odpovědný nejste, za jednání ano.
4. Mozek potřebuje čas na to, aby doplnil zásoby látek, které působí dobvou náladu a vyplýtvaly se v době pití. Po čase Vás začnou těšit maličkosti, které jste dříve nevnímal. Za jak dlouho, to je individuální. Je také třeba přiměřeně odpočívat. Uštvaného člověka nebaví nic. Ani kdyby nikdy nepil.
5. Anonymní alkoholici řadě lidí také „neseděli“. Pak se ale ukázalo, že po účasti na jejich setkání zmizelo na čas bažení. Střízlivost s nimi je snazší.
***
Lichotka
Alkoholem silně poškozený gentleman vystřihl zdravotní sestře překvapivou poklonu: „S vámi sem přiletělo několik andělů!“
Andělé ho potěšili. Není divu, před nimi měl v posteli velké množství termitů.
Anděl by se mezi našimi střízlivými videonahrávkami také našel a to zde.

26.4.
Novinka: Relaxační podprahové video s původní hudbou
***
Mnozí si představují japonské turisty jako drobné lidi s velkými fotoaparáty. To ale neodpovídá skutečnosti. Nejprodávanějším fotoaparátem byl svého času v Japonsku tenký přístroj s dotykovým displejem o váze asi 150 g. K jeho zvláštnostem patřilo to, že uměl snímat obličej lehce rozostřený. Tím vyhlazoval na fotkách vrásky a přidával půvabu. Tři čtvrtě kila vážící zrcadlovky si nejčastěji kupovali ne Japonci, ale Američané.
V parku léčebny, kde pracuji, jsem vyfotil krásně kvetoucí keř. Domníval jsem se, že se jená o růži. Dostalo se mi poučení, že jde o kdoulovce japonského. Jeho zelené plody zvané malvice, používají v Rusku k přípravě čaje. Video s turistou z Japonska, tj. zmíněným kdoulovcem, najdete zde.

25.4.
Výroční setkání Anonymních alkoholiků v Praze se bude konat 5. 5. 2012. Program začíná v 11:00 v divadle léčebny a končit bude „mítinkem“ v místním kostele (16:00-17:00).
Bohnický park je hezký, jestli sem pojedete, udělejte si čas a trochu se zde projděte.
***
Novinka: video Prostě rozdíl * Simply Different. Původní hudba maestro Střízlivid.

24.4.
Nelibost a bažení
K typickým rysům bažení patří přitažlivost něčeho.
To ale neznamená, že bažení je vždy motivováno touhou po požitku. Často ho vyvolávají negativní emoce – např. strach nebo smutek. V tom případě se nejedná o snahu být šťastný. Jde zde o to mírnit nepohodu.
Jak to dopadá, to si dokážete představit.
Co by měl člověk v takové situaci udělat?
Může si položit si tyto tři jednoduché otázky?
* Co cítím?
* Co chci?
* Jak toho střízlivě, dobře a inteligentně dosáhnout?
Video

23.4.
Další pohodové video: Díky

22.4.
Nové video navazující na včerejší text: Veselá procházka během mikro přestávky
Existuje i anglicky

21.4.
Mikropřestávky
Velkým problémem mnoha lidí je dlouhé a nepřetržité sezení v práci i doma.
Mikropřestávka spočívá v tom, že např. po 20 minutách uděláme čaj, přejdeme místnost a zase se vrátíme nebo si něco jednoduchého zacvičíme. Prospěje to krevnímu oběhu, nohám, páteři, očím i psychice. Navíc se tak může podstatně zvýšit pracovní výkonnost. Cvičení, která jsou vhodná během mikropřestávek, najdete na www.youtube.com/drnespor hodně – třeba Dvojitý kruh nebo Tygr v kanceláři 

20.4.
Dnes pozdě odpoledně jsem měl kratší prezentaci pro lidi z podnikatelských kruhů. Organizátoři si speciálně přáli šnečí smích. Přidal jsem samozřejmě ještě několik dalších smíchů.
A bylo veselo.
:)
Zvláštní pochvala
Někteří abstinenti začátečníci mívají zvláštní nejistoty. Třeba, že jim závislost bude někdo z rodiny vytýkat i po letech naprosté střízlivosti.
Říkávám jim přibližně toto: „Je to nepravděpodobné. Kdyby tomu ale došlo, berte to jako velkou pochvalu. Jste tak dobrý, že už není vám není vytknout. Proto se onen člověk vrací do minulosti.“
Jeden z našich střízlivých přátel při nějaké manželské rozmíšce tohle opravdu zažil.
Rozzářil se a bystře ocitoval to, co slyšel v léčbě.
Jeho choť ztuhla.
Tak úplně taktické to od něj nebylo.
:)

19.4.
Jak vypadá ráno člověka závislého na alkoholu?
Kocovina, třes, deprese, někdy zvracení.
Jak vypadá ráno silného kuřáka?
Zběsile hledá rakovinové tyčinky.
Jak vypadá jitro člověka, který nemá na další dávku, drogy?
Blije a…, pardon, má průjem.
Jak vypadá svobodné ráno?
Viz naše nové video.
***
Video novinka Svobodný úsměv
Existuje i anglicky
***
Některé chyby myšlení, které se týkají vztahů
Tyto chyby myšlení jsou časté u patologických hráčů, ale lze se s nimi setkat i u lidí, kteří nemají žádnou návykovou nemoc.
1. chyba: Dost peněz zaručuje to, že má člověk dobré vztahy
Přiměřené zajištění existence rodiny má určitý význam. Je to ale pouze jeden z mnoha činitelů. K těm dalším a často důležitějším patří hezký, společně prožitý čas, pozornost, kterou si lidé věnují, ochota si naslouchat nebo umět druhému citlivě pomoci.
2. chyba: Stačí dávat domů peníze
To rozhodně nestačí. Role manžela, otce, dospělého dítěte atd. vyžaduje mnohem více. Je to, jako kdyby herec přišel na scénu a ledabyle oddrmolil prvních pár vět své role.
3. chyba: Problém je to, že mi nevěří
Člověku, který opakovaně nesplnil slib, by věřil jenom idiot. Nedůvěra je hlavně na začátku abstinence oprávněná. Zdravá nedůvěra obezřetnost okolí je dokonce prospěšná, protože může motivovat ke střízlivosti.
4. chyba: Na vztahy nemám čas
Fungující síť vztahů chrání člověka před stresem, a tak zvyšuje i jeho pracovní výkonnost. Čas investovaný do zdravých a střízlivých vztahů se mnohonásobně vrátí – třeba lepší pohodou nebo zdravím.
5. chyba: Génius
Někdo se považuje za zcela výjimečného, věří na své schopnosti, intuici, sílu vůle atd. Rady, léčbu nebo pomoc ze strany druhých proto nepotřebuje.
6. chyba: Druzí jsou tu pro mě.
Jejich jedinou povinností je, aby mu sloužili. Měli by plnit má přání ještě dříve, než je vyslovím. Jestliže se nechovají tak, jak si přeji, je to obrovská nespravedlnost.
7. chyba: Druzí přemýšlejí především po mě a neustále mě pozorují
Ve skutečnosti každý přemýšlí hlavně sám o sobě.
8. chyba: Chci abstinovat a mít dobré vztahy, ale se starými známými se budu stýkat dál.
Všechno se stihnout, nedá, den má jen 24 hodin. Člověk může být s rodinou nebo v brlohu, ale ne obojí současně. Navíc rizikové vztahy a nebezpečná prostředí zvyšují riziko recidivy. Ta by dobré vztahy ohrozila. Obětovat špatné vztahy pro ty dobré a pro střízlivost se ohromně vyplatí.
***
Video se cvičením, které pomáhá navodit dobré emoce, a tak zlepšit vztahy.

18.4.
Právě vyšlo: Nešpor K, Babková A. Co uvolnit a proč? Praktický lékař 2012; 92:171-172.
***
Nové audio: Pěvci Vždystřízlivci a píseň Semafor
***
Mé odpovědi na otázky paní redaktory Evy Vlčkové. Tento materiál posloužil článku, který vyšel 18.4.2012 v Lidových novinách.
***
Oči
V odborné literatuře se v posledních letech věnuje pozornost sebeuvědomování. To je jistě důležité. Co bychom si měli ale uvědomovat především? Kandidátů na přednostní uvědomování si by se našlo více:
* Jistě dech. Psychický stav se promítá do způsobu dýchání a naopak způsob dýchání ovlivňuje duševno i tělesné funkce.
* Odborník na fyzioterapii by zdůrazňoval držení těla. Je to pochopitelné, protože správné držení těla např. v práci chrání klouby a páteř.
* Jiní by doporučovali věnovat pozornost myšlenkám a emocím. I ti by našli dostatek pádných důvodů.
* Dovolím si skromně upozornit ještě na oči a okohybné svaly. Proč právě ty? Kamarád Petr Kochlík, který zde vyučuje čínská cvičení, to vystihl stručně: „Kam se díváme, tam posíláme energii.“ A také to, co vidíme, ovlivní emoce, dýchání i držení těla. Tvůrce progresivní relaxace E. Jacobson napsal, že uvolnění očních svalů vede k tomu, že ustávají myšlenky v podobě obrazů. Psychoterapeutka F. Shapiro za pomoci očních pohybů odstraňovala vtíravé a obtežující myšlenky.
Nějak se to komplikuje, že? Takže čemu věnovat pozornost?
Asi všemu uvedenému, třeba na chvíli. A také tomu, kam posíláme energii očí.
Videa
Jednoduché cvičení, které prospívá očím
Cvičení pro oči uživatelů počítačů

17.4.
Vztahy
Tento týden přemýšlíme s přáteli abstinenty nad mezilidským vztahy a na hledáme cesty, jak je zlepšit. Klíčová je samozřejmě střízlivost a lze udělat i ledacos dalšího, viz video.
Při společném cvičení jsem si ale uvědomil, že jsme na něco důležitého zapomněli. Jestliže je člověk odpočatý, vyspalý, trochu cvičil a klidně dýchá, pak má více energie.
A je mnohem přitažlivější. I bez módního oblečení nebo kosmetiky.
***
Mnich
Velmi starý, vážený mnich tiše a v míru odešel na věčnost. Další den se zjevil představenému kláštera.
„Máš nějaké poselství pro své bratry?“ zeptal se představený.
„Ano,“ odpověděl mnich. „Nemáme tam vůbec žádnou protekci.“

16.4.
Video novinka: Jemné a krásné
***
Eintopf
Původně německé slovo „eintopf“ zdomácnělo v mnoha zemích a jazycích. Jak znalci německé kultury potvrdí, jedná se o jídlo z jednoho hrnce. V hrnci se uvaří to, co má člověk právě po ruce. To usnadní mytí nádobí, zvláště když to pak kuchař z onoho hrnce sní. Znalci kuchařského umění k tomu dodávají, že výsledná chuť eintopfu se vytvoří vzájemným prostoupením vůní a chutí všech použitých složek a je nenapodobitelná. Toto jídlo jsme oslavili videem nazvaným Eintopfem ke střízlivosti.

15.4.
Nové video: Srdečný úsměv: je to prosté
Jednoduché, užitečně, vhodné ke každodennímu a častému používání. Existuje i anglicky.

14.4.
Jak se zdokonalit v anglické konverzaci?
Dostal jsem dopis od pana D. Píše v něm o anglicky hovořících skupinách Anonymních alkoholiků v Praze. Ty se, pokud vím, setkávají 2x denně (ano denně!).
Do anglicky mluvících skupiny chodí kromě zde žijících cizinců i Češi a jsou zde vítáni. Člověk se tak utvrdí ve střízlivosti. Navíc si rozšíří slovní zásobu o výrazy, s nimiž by ho sotva seznámil nějaký akademik v jazykové škole.
:)
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

13.4.
Novinka: Hudbení video Lepší časy
***
Výsledek není nejdůležitější
Cílem vážně umělecké tvorby je vytvořit dílo. Cílem muzikoterapie, arteterapie nebo léčby za pomoci poezie není výsledek, ale co se děje v nitru tvůrce.
Mohu to ilustrovat na příkladu. Naši přátelé abstinenti nazpívali text, který začíná slovy „Nebezpečí rozpoznám, spouštěčům se vyhýbám“ na jednu Beethovenovu melodii.
Nahradili tak poněkud známější text Ódy na radost. Na Internet jsem se tuto originální skladbu dát neodvážil.
Z hlediska muzikoterapie byla ale perfektním pořádku. Už proto, že se při tom zpěváci náramně bavili.
Video: Léčení hudbou, je to jednoduché

12.4.
Kičrí
Slov „kičrí“ asi většina lidí u nás dosud neslyšela. Při tom ale toto jídlo tvoří základ výživy více než půl druhé miliardy Indů. Tradičně se tento pokrm vyrábí z půlených fazolek mungo. Ty se několik hodin máčejí ve vodě a připravují se společně s rýží. Fazolky mungo může zastoupil z nás dostupnější čočka nebo jiné luštěniny. Nejpraktičtější je namočit je přes noc, ráno je rozmixovat a uvařit s rýží. Tento jednoduchý pokrm je možné vylepšit různými kořením, přidat trochu kvalitního oleje, zeleninu atd.
Ještě zajímavost: Kombinace luštěnin a rýže nebo jiné obiloviny obsahuje všechny potřebné aminokyseliny a z tohoto hlediska může nahradit maso nebo mléčné výrobky.
***
Nové video „Ze tmy ke světlu“
Název jsem si vypůjčil z jednoho staroindické textu. V něm se píše: „Veď mě od nepravdy k pravdě, ze tmy ke světlu a ze smrti k věčnosti.“

11.4.
Přednost
Lidé s návykovými nemocemi mají mnoho složitých problémů. Je pochopitelné, že si často nevědí rady.
Co jim mohu nabídnout, když se mi svěří s čímsi bolestným a dramatickým?
Obvykle je to pochopení. A pak jednoduchá rada soustředit se na udržení střízlivosti.
Tím se za čas mnoho problémů vyřeší, jestliže mají dobré řešení.
Naopak nestřízlivost by nevyřešila nic, ale právě naopak způsobila další problémy.
Proto platí prakticky vždy: Střízlivost ze všeho nejdříve!
Na toto téma máme video i tento nový obrázek.
***
Navenek a uvnitř
Jaký je rozdíl mezi zdravotním čchi-kungem a jógou na straně jedné a běžným cvičením na straně druhé?
Zmíněná východní cvičení se praktikují uvolněně, tj. svaly, které nepotřebujeme, relaxují. Pohyby jsou často sladěné s dýcháním a bývají vědomé, pozvolné a řízené. Tato cvičení jsou navíc nesoupeřivá. Jediným kritériem úspěchu je prospěch toho, kdo se jim věnuje.
K tomu dodává starý aforismus: Při vnějších (tj. tělesných) cvičeních je tělo aktivní a mysl v klidu.
Video

10.4.
Nový odborný text:  Nešpor K. Prevence problémů působených alkoholem v pracovním prostředí je naléhavý problém
***
Nové audio: Sam Soberway: Rozpoznám
***
Čas od času se někdo ptá, jestli k nám může chodit na doléčování, když se léčil v jiném zařízení nebo když se neléčil vůbec.
Ano, je to možné. Nenabízíme ale oficiální ambulantní léčbu, nepíšeme neschopenky ani léky.
Naše ambulantní aktivity jsou zdarma, není se předem hlásit a je možné se účastnit i anonymně.
Pojišťovnám naše doléčování nevykazujeme.
Přehled našich ambulantní aktivit je zde.
***
Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí: proměňuje je
Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí dělíme na špatná a dobrá.
Do první skupiny patří návštěva tzv. oslavy.
Ve skutečnosti se nejedná o oslavu, ale o chemický útok na jaterní tkáň zúčastněných osob.
Mezi dobrá zdánlivě nevýznamná rozhodnutí patří na takovou akci nejít. Místo toho si člověk může odpočinout, promluvit si s někým střízlivým nebo se vydat na ambulantní skupinu či setkání Anonymních alkoholiků.
Ze žabáka tak vyčarujeme prince – ze špatného zdánlivě nevýznamného rozhodnutí je najednou dobré.
Technicky vzato je to první stupeň trojstupňové obrany.
Její popis najdete v našich příručkách na www.drnespor.eu. Na toto téma máme na Internetu také video.

9.4.
Včerejší video Profesionální úsměv by podle prvních reakcí mohlo být internetovým hitem.
Nejsem jediný, kdo smích prakticky studuje. Jedna paní mi poslala popis nového druhu smíchu. Cituji doslova: "Jedná se o tzv. stowattový úsměv. Pro jeho realizaci je nejlépe: být holčičkou ve věku od 3 do 7 let, mít lokýnky a ďolíčky, mít chuť na něco dobrého a ve svém okolí někoho dospělého, jež by toto "něco dobrého" mohl poskytnout. Funguje to skvěle!"
:)
8.4.
Veselá video novinka Profesionální úsměv
Také anglicky pro přátele v cizině.
***
Relativita
Na to, aby člověk pochopil, co je to relativita, nemusí být hned Einstein.
Jeden z našich střízlivých přátel je zaměstnán u pohřební služby.
Je to milý a pohodový člověk. Je vidět, že pracuje s lidmi.
Jednou přišel na ambulantní skupinovou terapii v neveselé náladě.
Řekl nám, že kvůli účetní chybě přišel v práci o stovku.
„O co víc vás připravil hazard?“ zeptal jsem se.
Onen hodný člověk se srdečně rozesmál.
A všichni ostatní také.
Video: Okamžitý smích

7.4.
Mám dnes volno. Maestro Střízlivid poslal novou hudbu a hle, nové video: Přátelství a láska!
***
Nové video: Růst s půvabnou a původní hudbou.
Název je symbolický, může znamenat i vnitřní růst a sebezdokonalování.
***
Nové audio v naší sbírce lidových střízlivých písní: Sam Soberway: Čaje

6.4.
Velikonoce
Velikonoce jsou svátky optimistické.
Křesťané v té době oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, Židé vysvobození z egyptského otroctví a jiní třeba jaro.
Zmrtvýchvstání, vysvobození z otroctví a jaro nastávají nejen v přírodě.
Dochází k nim také v životech závislých lidí, kteří se dopracovali střízlivosti.
Video, dnes sváteční.

5.4.
Nové instruktážní video: Úspěšná obrana
Totéž anglicky
***
Co je to bž?
Bž je jednotka bažení. 1 Bž odpovídá slaboučkému a sotva rozpoznatelnému bažení, naproti tomu 999 Bž znamená téměř šílenství. Když člověk chtě nechtě musí cestou do prácerychle  minout  několik brlohů, může očekávat tak 4 Bž. Kdyby do některého z brlohů vlezl, riskuje intenzitu bažení kolem 400 Bž. To je ovšem velký rozdíl.
Včera jsem potkal v práci jednu mladou patologickou hráčku. Chtěla překonat problém s hazardem a nadále pracovat v kasinu.
Budete se divit, ale nebyla to blondýna .
Video

4.4.
Nová střízlivá pohlednice v naší sbírce.
***
Nové video se zvukomalebným názvem Bim bam a příjemnou hudbou.

3.4.
Slábne závislost?
Dotaz: Setkáváte se i s těmi, co už abstinují delší čas, třeba několik let. Zajímalo by mě, jestli časem chuť na alkohol slábne?
Moje odpověď: Ano, závislost slábne a člověk si navíc vytvoří zdravější návyky. To střízlivost usnadňuje Problém je ale v tom, že může slábnout i motivace k udržování střízlivosti. Tu je třeba posilovat doléčováním nebo návštěvami Anonymních alkoholiků. Tamní abstinenti se s Vámi rádi rozdělí o své zkušenosti. Kontakty jsou zde.
***
Před odchodem do práce jsem stihl natočit toto:
Příprava čaje jednoduše a rychle
Anglická verze téhož

2.4.
Tiskem vyšel článek Nešpor, K. Podprahové vnímání, medicína a návykové nemoci. Prakt. Lék. 2012; 92(2):107-108.
S ním související video např. zde: Na břehu

1.4.
Veselé ptáče se naučilo létat  Veselé ptáče v pohodě
***
Po včerejším trochu pracnějším videu 33 způsobů, jak zvládnout stres dnes něco oddychového: novinka Veselé ptáče (první let)
***
Nový kvítek v naší zahradě střízlivé poezie:
Vybírám si, co je dobré,
dělám pouze věci moudré,
chodím světem obezřetně,
vážím kroky zodpovědně.

Jen střízlivost mě vyléčí,
poskytuji tomu péči.
Druzí hledí překvapeně
na mé mravy uhlazené.

31.3.
Video novinka: 33 způsobů, jak zvládnout stres
Též anglicky
***
Složité problémy a jednoduchá řešení
Mistrovi položil někdo otázku: „Který zdravotní problém léčit nejdříve, když jich mám víc?“
Obvykle se na takovou otázku odpovídá, že ten nejnaléhavější.
Mistr ale odpověděl jinak. Doporučil klidně dýchat do břicha.
Má to svoji logiku i z hlediska západní medicíny. Dýchání do břicha uklidňuje a klid prospívá všemu.
Video
***
Opražená semena
Opražená semena neklíčí. To, že člověk dělá v životě to, co má, nesvazuje. Naopak to dává svobodu. V jedné moudré knize stojí napsáno, že je lépe konat nedokonale vlastní povinnosti, nežli konat dokonale povinnosti jiných. Tyto staré pravdy jsou dnes důležitější než dříve. Strkat nos do cizích věcí je vlivem médií a elektroniky velmi snadné. Tak snadné, že člověk zapomene třeba na vařiči na hrnec s luštěninami.
Mnohem důležitější než to, co se děje ve společnosti, bývá pro naše přátele abstinenty střízlivost. Díky ní se mohou zlepšit vztahy, zdraví, prestiž a kvalita života.

30.3.
Nově zařazeno: Nešpor K,  Scheansová A. Hazardní hry a pracovní prostředí. Praktický lékař. 2008; 88(7):401-402.
***
Řešení na vyšší úrovni
Léčit se pro závislost přichází člověk v politováníhodném stavu. Manželství i kariéra se hroutí. Chtěl by se rychle vrátit domů a všechno dát do pořádku. Jenže kdyby se objevil doma nebo v práci v takovém stavu, rozhodně by to nepomohlo.
Spousta věcí se dá napravit. Ale na jiné a vyšší úrovni.
Je třeba se dát tělesně i duševně do pořádku. A hlavně zůstat střízlivý.
To chce čas a trpělivost.
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

29.3.
Spolknuté Slunce
Opičí rek Hanumán dokázal spolknout Měsíc a nescházelo mnoho a spolknul by i Slunce.
Své slunce a měsíc máme každý z nás uloženy v hloubi břicha někde mezi pupkem a páteří.
Jestliže dýcháme klidně a uvolněně do břicha, tato nebeská tělesa v nás krásně a jasně září.
***
Novinka a to velmi praktická. Lze cvičite e stoji i v sedu: Rychlé doplnění energie
Anglická verze

28.3.
Píseň umělce, jehož pseudonym je Sam Swaberway, zasloužila zpracovat i jako video. Novinka: Život

27.3.
Další hvězda střízlivé kultury -Sam Soberway a jeho píseň Díky
***
Bůh lékařství
Bůh lékařství je v indické mytologii zářivá bytost. V rukou drží velkou nádobu naplněnou nektarem nesmrtelnosti a jemně se usmívá. Jeho schopnosti jsou nadpozemské. Vyléčí vše včetně charakterových nebo návykových problémů.
Nejsem si ale jist obsahem zmíněné nádoby. Ano, je v ní hodně soucitu, pochopení a podpory.
Jenže některé léky jsou hořké, trpké a nevábné. Dhanvantari, jak se onen bůh jmenuje, je dozajista zná.
A určitě je také používá – jestliže to nejde jinak.

26.3.
Důvěra
Pěti orgánům prospívá podle čínské tradice pět ctností: moudrost ledvinám, laskavost játrům, pořádek srdci, důvěra slezině a poctivost plicím. Slezina v čínském pojetí vládne nejen krvetvorbě, ale i žaludku, slinivce, ovlivňuje svalovinu a dokonce i paměť. Důvěra má v souvislosti trávením logiku. Abychom něco dobře strávili, je třeba tomu věřit.
Rozvinout důvěru není lehké. Většina z nás se v tom či onom zklamala.
Dávní učenci nás ale nenabádají věřit hloupostem. Zmíněné ctnosti jsou provázané a navzájem souvisejí.
Důvěra má být moudrá, má být i laskavá a přiměřená. A také podložena a poctivými úmysly.
Video
***
Někteří vždy střízliví přátelé si oblíbili střízlivé pohlednice. Včera jsem mezi ně zařadil dvě další.

25.3.
Jaro, vítej s původní hudbou ještě jednou a jinak
***
Jarní novinka s původní hudbou zde: Jaro, vítej!

24.3.
V dobré společnosti
Rčení „člověk je tvor společenský“ zní jako fráze. Je na něm ale kus pravdy. I když jsme sami, často uvažujeme o druhých lidech a svých vztazích k nim. Jestliže někdo sleduje pořady o lidech nepevného charakteru, ocitá se v jejich neutěšené společnosti. Naštěstí to platí i naopak. Čteme-li o světicích, mistrech a duchovních učitelích, dostáváme se v mžiku do vybrané společnosti. A nemusíme si to ani uvědomovat.
Latinský název čajovníku Camellia sinensis nese jméno po českém botanikovi, lékárníkovi a jezuitském misionáři Georgu Josephu Kamelovi (Camellus). Tento dobrý muž působil v 17. století na Filipínách. Staral se tam o nemocné a studoval místní rostliny. Až budete příště pít čaj, vzpomeňte na při tom na pana Kamela. Rázem se tak ocitnete v opravdu dobré společnosti.
A k čaji přivoňte ještě před tím, než ho přelijete vodou. Některé jemnější druhy čaje voní po květinách. Jak by, když to jsou kamélie.
Video

23.3.
Novinka: Mrkev nejen pro oči. Ta mrkev je hotový oranžový poklad!
Delší anglická verze s jinou hudbou.
***
V sobotu povedu první ze tří seminářů pro studenty psychologie. Téma semináře je „Práce s tělem v psychologii“.
K těmto seminářům jsem napsal skripta, ta jsou volně ke stažení zde.
Související video

22.3.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Nové video, tentokrát něžné a poetické: Skrytá krása

21.3.
Nové instruktážní video, jeho téma považují za klíčové: Sebekontrola elegantně (cca 40 možností)
Existuje také anglicky.
***
Sprcha
Jistý pán říká doktorovi: „Mám problém. Lidem nějak smrdím.“
Lékař: A sprchu jste zkoušel?“
Pán: „Ano, ale pomohla mi jen na pár týdnů.“
Tato anekdota se netýká jen mytí.
Týká se i udržování střízlivé kondice.
Video

20.3.
Nové video s původní písní: Dlouhá cesta.
Jeho anglická verze.

19.3.
Skvělé, nové audio: Johnny Soberman a přátelé Střízlivost a pořádek.
Tato původní píseň připomíná trochu spirituály.
***
Nejlepší čaj
Během víkendového cvičení byl volně k dispozici čaj.
Vděčně jsem se ho napil a užasl nad jeho lahodnou chutí.
Pak se ukázalo, že to byl obyčejný vietnamský čaj s jasmínem.
Tak jsem zjistil, jaký čaj je nejlepší.
Je to čaj s příchutí předchozího vydatného cvičení.
Video

18.3.
Video žertík z víkendového výletu: Prostě rozdíl
Anglická verze.

17.3.
Imunita na jaře
Přes zimu trávíme hodně času v uzavřených místnostech. Tam bývají často alergeny a chemikálie. Pro imunitní systém a játra to přestavuje určitou zátěž.
Na jaře bychom měli více chodit do přírody, samozřejmě přiměřeně oblečení. Podle Švédů neexistuje nehezké počasí. To se jen někdo nevhodně oblékl.
:)
Videa
Usměvavá chůze
Procházka pro krční páteř

16.3.
Romantické video s trochou střízlivého humoru v závěru: Milý dopis
***
Nový odborný text. Nešpor K.  Zdravotní rizika kanabis. Revue České lékařské akademie 2012; 8:21-23.
***
Článek Nešpor K. a spol. Jak rozdělit postupy, které mírní bažení (craving). Prakt. Lék. 2011, 91(12):703–706 se dočkal anglické verze. Eistuje i ve formátu pdf.
***
Způsob jak se uklidnit
Spouštěče jsou podněty, které vyvolávají bažení. Mohou být vnější (např."škůdci") a vnitřní (např. silné emoce).
Terapeut: „Jaký byl váš vnitřní spouštěč? Jak se mu vyhnete nebo ho budete zvládat?“
Nejmenovaný abstinent: „Vnitřní spouštěč byl strach.“
Terapeut: „Jak mu předejdete?“
Nejmenovaný abstinent: „Přestanu krást auta.“
Terapeut má chuť se začít pitomě chichotat. Místo toho věcně poznamená. „To by mělo pomoci.“
Jak se onen abstinent jmenoval, to ovšem terapeut dávno zapomněl. Vlastně si ani není jist, jestli k tomuto rozhovoru vůbec došlo.
Video

15.4.
Technicky sice nedokonalé, ale prakticky velmi užitečné video: Dýchání čtyřma rukama
Existuje i anglicky, kdyby někdo chtěl.
***
Dřívější úroveň
Někteří naši abstinující přátelé na tom byli po hmotné stránce velmi dobře.
Pak přišla návyková nemoc a s ní nedostatek a dluhy.
Dostat se z nesnází je možné jedině za střízliva. Ani tehdy to není snadné.
Získat dřívější majetek se některým sotva podaří. A to nálady nepřidá.
„Kdyby se to dalo vrátit!“ říkají si někteří. Ve skutečnosti je v současnosti jejich životní úroveň většinou vyšší než dříve. K životní úrovni totiž patří i čisté svědomí, rozumný odpočinek, dost času na důležité vztahy a dobré zájmy.
Vodeo Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život

14.3.
Novinka: Devátý poklad.
Barevné video s velmi příjemnou hudbou.
***
Mám na něj být tvrdá nebo měkká?
Tuto otázku mi položila matka jednoho závislého mladíka.
Odpověděl jsem jí zhruba toto: Záleží na okolnostech. Jestliže abstinuje a léčí se, zasluhuje pochopení, případně i jistou podporu. V případě, že by se choval nerozumně, měl by také nést následky. To se netýká snad jen situací ohrožení života. V tom případě je třeba zavolat číslo 155.
Další informace  pro závislé i jejich příbuzné najdete v našich svépomocných příručkách.

13.3.
Přidávat něco do čaje nebo ne?
Záleží na druhu a čaje a na tom, co tím chceme dosáhnout.
Do jemných zelených čajů s květinkovou vůní nebo darjeelingu bych nic nepřidával.
Hutnější černé čaje a oolongy klidně snesou přísady. Nemusí to být rovnou jačí máslo, které do čaje přidávají v Tibetu. Většina lidí u nás asi dá přednost třeba kustovnici čínské nebo datlím. Ostatně to dělají také Indové nebo Číňané. Jedna z čínských čajových směsí se jmenuje „čaj osmi pokladů“. Jak patrno z názvu, najde se v ní ledacos zajímavého. Čaj chutná nasládle a vypadá hezky.
Abstinenti zdar!
Video

12.3.
Nové, hudebně poetické video: Trpělivost a důvěra, původní hudba maestro Střízlivid.
***
Pohleďte, poetický kvítek se rozvinul! Což textík zhudebnit?

Střízlivé vstávání,
Střízlivé svítání,
Střízlivá postýlka,
hezky se vyspinkám.

Video: Nešpor jako včela
Povšimněte si závěru, který souzní s výše uvedenou básní.
:)
11.3.
Smích pro použití v soukromí (většinou)
V knize „Léčivá moc smíchu“ jsem popsal některé nápadné druhy řehotu. Ty je lépe používat v soukromí nebo v úzkému kruhu dobrých přátel.
Nedávno jsem ale jeden takový druh smíchu použil na poště. Vypravil jsem se tam, protože mi přišly nějaké tiskoviny.
Úřednice: „Balíček jsme vám nemohli doručit, měl poškozený obal.“
Já: „To je v pohodě.“
Úřednice: „Balíček už poškozený přišel.“
Já: „To je v pohodě.“
Úřednice: „Můžeme o tom sepsat protokol. “
Já: „To je v pohodě.“
Úřednice se směje.
Já předvedu smích mladé ryby, která pochopila radu zkušenější rybí kolegyně.
Směje se i paní, která čeká za mnou.

Video - na něm se rybě směje paní v televizi

10.3.
Novinka: Veselý bubeník
Existuje i anglicky.
***
Opravit, ale jak?
Určitě se vám někdy stalo, že jste něco viděli a řekli si „ach!“
Jestliže má člověk s sebou foťák, začne cvakat.
Přijde domů a zjistí, že svislé linie chrámu se sbíhají. Svatostánek připomíná stan.
Ano, dalo se tomu předejít – za pomoci fotoaparátku, který by i s objektivem vážil tak dvě kila.
Naštěstí je tu počítač. V příslušném programu se obrázek deformuje na opačnou stranu a svislice se narovnají.
Doc. Skála kdysi řekl, cituji volně: „Když jde o abstinenci, je trocha fanatismu v pořádku.“
Myšlení mnoha lidí je ve vztahu k návykovým rizikům pořádně deformované. A doplácejí na to.
Aby se myšlení narovnalo, je často třeba přejít do opačného extrému. To je v pořádku, život se tak narovná.
Mimochodem video s narovnanou fotkou se jmenuje "Chrám a světlo"
***
Nové video: Chrám a světlo
***
Co je to UPM a co s nimi?
UPM znamená „úplně pitomá myšlenka“.
Kde se berou UPM v hlavách moudrých a rozvážných lidí?
Příčinou bývají silné emoce nebo bažení.
Co dělat, když se UPM objeví?
Mnohdy stačí si uvědomit, že se jedná o UPM. Ona často zmizí automaticky.
Nebo je možné UPM pozorovat, dokud se nerozplyne, udělat pravý opak toho, k čemu nebádá, odpočinout si, relaxovat, cvičit, klidně dýchat do břicha atd.
Rozhodně je ale třeba si od UPM udržovat odstup.
:)
9.3.
Anglická verze muzikálu  Překvapivá síla celeru s novou skladbou maestra Střízlivida se jmenuje Surprising Powers of Celery.
Nový muzikál Překvapivá síla celeru
:)
Největší poklad je…?
V tom, co má největší hodnotu, se různé duchovní tradice více nebo méně shodují.
Je to dobrá karma, jak tomu říkají na Východě, nebo poklad v nebesích řečí Bible.
Nejbohatší je ten, kdo má dobré karmy nejvíce.
Z tohoto hlediska je na tom skvěle světice Kuan Jin.
Má tisíc rukou, jimiž současně pomáhá tisícům bytostí na všech stranách.
A ještě stihne meditovat uprostřed jezera vysoko v horách.
Z jezera vytékají řeky a rozvádějí její laskavou dobrotu do všech směrů.
Obdivuhodné!
My obyčejní lidé takové schopnosti nemáme.
Uděláme proto dobře, když budeme plnit své povinnosti postupně, hezky jednu po druhé.
A také máme dbát na to, jak se udržet v slušné kondici.
:)
Video Jak světice Kuan Jin napravila krále (mudra poučení)

8.3.
Překvapení na premiéře
Přátelům abstinentům jsem promítal náš nový film  Cuketa: co jste o ní nevěděli.
Na závěr jsem řekl tajemně: „Pánové, přichází představitelka hlavní role!“
Na to jsem zamával půlkou cukety.
Ta druhá se premiéry nemohla zúčastnit.

7.3.
Nové audio; tím je mužný a přesvědčivý projev Johnnyho Sobermana v písni Víme dobře
***
Video novinka: Cuketa: co jste o ní nevěděli
Existuje i anglicky pro přátele v cizině.
***
Pestrý průvod
Na toto téma jsem už psal, ale některé věci mi docházejí pomalu, proto znovu.
Játra podle tradiční čínské medicíny souvisejí s očima. Lidem, kteří měli problémy s játry, se za dávných časů nedoporučovalo pozorovat pestrobarevné průvody. To mělo energii jater chránit a šetřit. Pochybuji, že v těch dobách se pestrobarevné průvody odehrávaly příliš často. I kdyby průvod kráčel důstojně, jistě bude za půl hodiny dávno pryč. Přesto toto doporučení mělo smysl. Nejde totiž jen o barvy. V průvodu byli patrně krásně oblečení a hezcí lidé a vybraná zvířata. Možná se zaleskly i okázale vystavované šperky.
Asi tušíte, kam mířím. Problémem nebyla pestrobarevnost, ale bažení.
Ono totiž není jedno, jestliže:
1. Někdo barevný průvod nebo cokoliv jiného klidně a s nadhledem pozoruje
2. a když takovou podívanou „hltá očima“.
Druhá možnost je nevýhodná pro játra, psychiku i zásoby tajemné energie „čchi“.
Z tohoto hlediska dává smysl používat vnitřní zrak. Ne, nejde o nic tajemného.
Místo, abychom se dívali kolem, je možné hledět dovnitř. Třeba můžeme pozorovat kuličku mezi pupkem a páteří, která se nádechem zvětšuje a s výdechem zmenšuje.
Nebo se zeptat „císaře“ orgánů, jímž je srdce, jestli je spokojené.
Video

6.3.
Příběh hodný zaznamenání
Devátý krok organizace Anonymních alkoholiků, hovoří o tom, že abstinující „alkoholici“ v určitém stadiu svého vývoje pokud možno napravují škody, které nadělali během pití.
Někteří lidé berou tuto zásadu opravdu vážně.
Jeden už více let abstinující muž udělal v minulosti nepoctivost v zaměstnání.
Dodatečně se bývalému zaměstnavateli přiznal a nabídl mu kompenzaci.
Očekával fakturu na částku ve výši mnoha desítek tisíc korun.
Místo toho si bývalý zaměstnavatel řekl přibližně o její desetinu.
A navíc pak ty peníze poslal dětem onoho abstinenta.
Ale nemusel.

5.3.
 Nové video: Vítězové
Jsou to ti  nejněžnější vítězové, jaké si lze představit.
:)
Jsem závislý?
Občas mi někdo napíše, že vypije to či ono množství něčeho, co není minerálka. Ptá se, jestli je už závislý.
Odpovídám, že nevím.
Obvykle ho ještě vybídnu, aby si vyplnit dotazníky z knihy „ Zůstat střízlivý“, která je volně ke stažení. Pro diagnózu závislosti je totiž mnohem důležitější než množství oslabené sebeovládání.
Video

4.3.
Novinka, natočeno a sestříháno dnes: Posílání laskavosti sobě a všemi směry
Totéž anglicky.
***
Odezva na video Veselá housenka:
"Kazdy den zacinam veselou housenkou, tech 80vterin s usmevem na tvari me naladi do bajecneho pohodoveho dne. Jak malo staci dat svemu telu aby se citilo dobre..."

Básnička volně navazují na některá naše videa (brolokolice, ředkvička, jablka, zázvor, jídlo a střízlivost atd.):

Mám rád zeleninu
s trochou kmínu
a taky psinu.
Střízlivostí okořením
svoji zeleninu.
Potom, já vím
přidám trochu kmínu.
:)

3.3.
Novinka na netradiční téma: Překvapivá síla ředkviček
Anglická verze
***
Záření dobrotivosti
Prastaré duchovní cvičení vypadá tak, že člověk přeje zdraví, štěstí a klid sobě, pak všem okolo a pak zase sobě. Má to logiku a je to v naprostém souladu se zdravou sebekázní nebo rozumnými nároky na druhé.
Video

2.3.
K odbornému článku jsem také udělal toto video, je praktičtější než text: Čaj puerh.
Existuje i jeho anglická verze.
***
Nový odborný text: Puerh a jiné čaje v širších souvislostech

1.3.
Mám rozdělanou práci o jednom z nejzajímavějších čajů. Tím je puerh. Dokončení předpokládám zítra nebo o víkendu. Zatím posílám toto video.
***
Dětský sen
Jako dítě jsem měl zvláštní sen. Zdálo se mi, že jsem na světě úplně sám.
Tento sen byl kupodivu příjemný a spojený se zvláštním klidem.
S druhými lidmi jsme spojeni spoustou zjevných i skrytých vazeb.
Přesto jsme ale zodpovědní svému svědomí nebo Bohu pouze a jedině za sebe.

29.2.
Nové video Zdravý nadhled: jak a proč
Jedná se zároveň o způsoby, jak zlepšit sebeovládání. 
***
Psychoanalýza
Lidé si někdy představují, že zajdou někým, kdo je „rozebere“. Oni tak pochopí příčinu závislosti a budou vyléčení.
Odkud pochází tato víra?
V první polovině 20. století dominovala psychoterapii psychoanalýza. Ta podstatně ovlivnila mimo jiné populární umění a film. Psychoanalýza je ovšem drahá, časové náročná v a léčbě závislostí většinou naprosto neúčinná.
Dnešní psychoterapie zahrnuje i svépomocné organizace, rodinnou terapii, nácvikové metody a mnoho dalšího.
Přesto myslím, že je správné přistupovat k psychoanalýze s úctou. Asi tak, jako k předkům.
Vážíme si jich, i když víme, že s jejich znalostmi bychom dnes nevystačili.
Video: Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

28.2.
Vyšel mi nový odborný text: Nešpor, K. Podprahové vnímání, medicína a návykové nemoci. Prakt. Lék. 2012; 92(2):107-108.
Nové audio: Johnny Soberman: Jarní píseň (velmi hezké)
Nová střízlivá pohlednice zde.

27.2.
Nové, myslím, že hezké video s původní písní: Vítání jara (Johnny Soberman Live)
***
Včera jsem vedl seminář o relaxaci pro učitele jógy.
Pochopitelně jsme relaxovali (video) a uvolňovali se za pomoci dechu (video) a také se radostně zasmáli, třeba při rybě abstinentce.

26.2.
Lev mezi jógíny
Swami Satyananda pocházel, podobně jako Buddha, z mocné a vlivné rodiny. Podobně jako Buddha i on se rozhodl pro asketický život mnicha. A podobně jako Buddha, šel v duchovním hledání na hranici toho, co se dá přežít. Zde ale podobnost končí.
Swami Satyananda dlouho hledal svůj vztah k Bohu. Našel ho až jako poslušný služebník, ačkoliv to bylo v jistém smyslu proti jeho přirozenosti. To ho přivedlo k tomu, aby pomáhal chudým venkovanům a jejich dětem.
I u nás věří většina lidí v nějakou nadpozemskou moc. Někteří se dokonce k Bohu obracejí a chtějí to či ono. Kolik z nás je ale připraveno Boha poslechnout na slovo?
A právě o to a o nic jiného se žádá v jedenáctém kroku svépomocné organizace Anonymním alkoholici.
Jestli si ho právě někdy nevybavuje zní takto: „Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme ho chápali, a modlili se pouze za to, aby se nám dostávalo poznání jeho vůle a síly ji uskutečnit.“
Pro někoho to může být ona vůle právě pomoc druhým, pro jiného lepší péče o sebe a pro dalšího něco úplně jiného.
Smekám před těmi, kdo to dokáží.
Video: Dvanáct kroků a dvanáct tradic AA

25.2.
Bezdomovci
Názory na bezdomovce se různí. Romantici je považují na svobodomyslné duše nespoutané konvencemi. Jiní jsou přesvědčeni o blahodárném účinku tělesné práce. Tento problém by řešili způsobem, který nemá daleko k fašismu.
Bezdomovce známe zblízka - na rozdíl od těch, kdo je vídají pouze z okének aut. Přivážejí je k nám zblázněné po krabicovém vínu, pivu z plastu a dalších vymoženostech alkoholového průmyslu. Za nějakou dobu přestanou halucinovat a vyléčíme jim některé z jejich mnoha nemocí, jako třeba svrab. Pak obvykle odcházejí proti radě lékaře nazpět do ulic.
Bezdomovci ukazují celé této společnosti, že problém s alkoholem drogami a hazardem vysloveně nezvládá. Je to odvrácená strana reklamního pozlátka. Tím marketingové agentury za tučný peníz snaživě natírají návyková rizika. To by si měli jasně uvědomovat zvláště ti, kdo měli s alkoholem, hazardem nebo drogami sami problém.
***
Nové video: Zázračná brokolice. Jeho anglická verze.
***
Vizážista potravin
Ano, takové zaměstnání existuje. Výbava potravinářského vizážisty zahrnuje štětečky, dlátka, rozprašovače a podobné v kuchyni nevídané nástroje. Úkolem vizážisty je připravit tu či onu potravinu. Ta se vyfotografuje do reklamy nebo vystaví. Štětečkem ulízané jídlo asi nepůjde jíst, což lze započít do výrobních nákladů.
Mohu vás ubezpečit, že potraviny na našich videích se obešly bez vizážistů. A po chvilce filmové slávy byly slupnuty.
:)
24.2.
Nově zařazeno mezi odborné práce zde: Nešpor K. Pasivní kouření jinak. Čas. Lék. Čes. 2008; 148:364
***
Novinka a to pro mnozhé praktická: Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost
Totéž anglicky.

23.2.
Zvláštní přání
Malá holička píše dopis panu Bohu: „Milý Bože, prosím, udělej ze mě televizor. Aby se o mě máma s tátou víc zajímali.“
Humorná příhoda má trpkou příchuť. Riziko problému s alkoholem a drogami totiž snižuje zejména:
1. Dostatek času a pozornosti dítěti ze strany rodičů.
2. Jasná a důsledně prosazovaná pravidla, např. rodiče by měli trvat na tom, že jejich nezletilé dítě bude abstinovat od alkoholu, tabáku a drog.
3. Schopnost rodičů řešit problémy
Čeští rodiče bývají nadprůměrně dlouho v práci. A prosazování rozumných pravidel také často není jejich silná stránka. Do návykových problémů se mohou dostat i děti rodičů, kteří si na ně čas udělali. Je to ale méně pravděpodobné. V dobře fungující rodině se na to většinou přijde dříve.
Na dítě působí kromě rodiny i další činitele. Alkoholový průmysl si u nás ve velkém kupuje čas a prostor v médiích a přízeň politiků. To už je ale jiný příběh.
Z www.drnespor.eu si můžete stáhnout knihu „Alkohol drogy a vaše“ děti.“ Je to zdarma dozvíte se tam více.
Video

22.2.
Nová odborná práce navazující na včerejší video: Nešpor K. Přetížení informacemi není jen problém zdravotníků
***
Léčba, která by nepomohla
Někteří abstinenti začátečníci mívají nesplnitelné přání. Chtěli by se vrátit do doby před tím, než vznikla závislost.
Lékařská věda neumí posílat lidi nazpátek v čase. Ale i kdyby to bylo možné, příliš by to nepomohlo.
Životní styl mnoha lidí byl ještě před vznikem závislosti strašlivý.
Dny a noci u počítače, vydělávat bez ohledu na sebe a druhé a hnát se za sobeckými a nesmyslnými tužbami.
Nemohlo to skončit jinak, než malérem. Kdyby nepřišla závislost, nastaly by srdeční komplikace, mozková příhoda nebo nehoda. Asi po delší době, ale stejně.
Zkušení abstinenti obvykle prožijí změnu ve vnímání světa. Na větším významu získávají zdraví, vztahy, vzdělání, někdy i duchovní hodnoty. A to je dobře.
Návrat zpět není možný. A nebyl by ani žádoucí.
Video: Jak posílit sebeúctu a respekt k druhým

21.2.
Nové video a v dnešní době velmi potřebná doporučení: Přetížení informacemi: příznaky a svépomoc, existuje i anglicky.
***
Jiskřička
Jedno přísloví říká: „Nikdy nevíš, kam zaletí jiskra tvého ohniště.“
Někdy se to člověk dozví.
Doneslo se mi, že na jednom pracovišti si naprosto oficiálně pouštějí moje rozesmátá videa z www.youtube.com/drnespor. To proto, aby se zaměstnanci dobře naladili před odchodem do terénu. Ještě odkaz na ta videa.
:)
20.2.
Drobná radost
Schopnost se těšit z drobností je dobrou známkou toho, že je člověk na cestě k trvalé střízlivosti čili po našem vždystřízlivosti.
O tom pojednává i tato básnička.

Drobnost stačí
střízlivému
zeleň, ptáčci.
Chryzantému
obdivuje.
Chutné čaje,
dobré to je,
pozdrav z ráje.
Slunce, mraky
všechno těší,
špačci, straky
kouzlo pěšin.
Drobná štěstí,
je to zdravé,
ratolesti
zelenavé.
Video s něčím maličkým

19.2.
Útok narcisem
Narcis byl pohledný mladík, který se zamiloval sám do sebe. To se mu nevyplatilo. Bohyně lásky ho vytrestala a přeměnila ve stejnojmennou květinu.
Narcistické motivační útoky se zneužívají v reklamě.
Jeden ještě mírný příklad. V samoobsluze mají napsáno „Zasluhujete to nejlepší!“
Myslí se tím samozřejmě to nejdražší. Některým návštěvníkům tohoto zařízení by místo toho ze všeho nejvíce prospěl mátový čaj a půlhodinové cvičení.
Nejstrašnější narcistické útoky se dějí v souvislosti s reklamou alkoholu a hazardu, nacionalismem a rasismem.
Motivační útoky jsou ale časté i v běžném společenském styku. Často bývají neškodné, ale stejně radím v takovém případě zpozornět.
Cílem reklamních i jiných narcistických útoků často bývá snaha udělat z člověka narcisa.
A pak ho oškubat.
Skvělou obranou je střízlivost v širším slova smyslu, tedy smysl pro realitu.
Pomáhá i humor.
***
Nedělní chvilka poezie. Říkadlo ke včerejšímu videu Smích mývala.
:)
Mýval myje jídlo,
sice nemá mýdlo,
avšak vodu tu má
mýval myje čumák.

Malé motovidlo,
mýval myje jídlo,
voda jemu svěčí,
proto bude větší.

Velké motovidlo
mýval myje jídlo,
voda jemu svěčí
to už, méďo, stačí!

18.2.
Další nové video: Smích mývala, anglická verze Racoon Laughter
Jeden z našich střízlivých přátel mě požádal o smích mývala. Při studiu tohoto tvora jsem se dozvěděl, že patří do čeledi "medvídkovití". Není to roztomilé?
***
Novinka: Prázdný kříž * Empty Cross.
Toto video je velmi optimistické. Proč a v čem, to se dozvíte hned na jeho začátku.

17.2.
Mám dnes volno, takže nová videa:
Rozeznít nebeské bubny je hezké a uklidňující cvičení, dokonce prý "projasňuje myšlení". Existuje i anglicky.
***
Šroubovák pro leváky
Lidé si často pod pojmem psychoterapie představují přehrabování se v minulosti. Jenže psychoterapie znamená často vytváření nového a nácvik. K tomu dochází i při léčení návykových nemocí. Jistý Albert Ellis byl velmi plachý. Tento problém překonal nácvikem. Každý den totiž oslovil v městském parku neznámou ženu. Byl vyléčen mnohem dříve, než neznámé ženy došly. Později, už jako známý psychoterapeut, dával Ellis podobné úkoly i pacientům. Např. jeden z nich měl velký strach před zesměšněním.
Ellis ho poslal do obchodu koupit „šroubovák pro leváky“.
Video: Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

16.2.
Právě vyšlo:
Nešpor K, Vincent L. Zneužívání psychoaktivních látek a diabetes mellitus. Prakt. Lék. 2012; 92(1):50-52.
Pro zajímavost: Ve stejném čísle je článek kolektivu lékařů z Olomouce. Ti zjistili, že lidé cvičící jógu jsou na tom lépe vzhledem k prevenci srdečních nemocí.
***
Na okraj myšlenky matky Terezy
To, jak se chováme k druhým lidem, je záležitostí mezi námi a Bohem.
Není to záležitost mezi námi a druhými.
To, jak se druzí chovají k nám, je záležitostí mezi nimi a Bohem.
Není to záležitost mezi nimi a námi.
Co z toho vyplývá prakticky?
Kdyby nic jiného, pomáhá to udržet si nadhled a klid.
***
Toto znáte?
Usměvavá relaxace pro větší klid i sílu

15.2.
Jak naložit s nemoudrou myšlenkou?
Nemoudré myšlenky, což je mírně řečeno, napadají naprostou většinu lidí. Mě dokonce velmi často.
Co s nimi? Lidé se někdy snaží se těmto myšlenkám přijít na kloub. Tím k jedné nemoudré myšlence přidávají řadu dalších. V  čchi-kungu na to jdou jinak. Myšlenku s výdechem pošlou nekratší cestou kůží pryč. Poetické duše mohou myšlenku nebo jinou nežádoucí energii před tím proměnit v motýla. Třepotavý, barevný motýl poletující v únoru po sídlišti spoluobčany překvapí a potěší. Mimochodem motýlí relaxaci máme zpracovanou jako audio i jako video a jsou volně dostupné.

14.2.
Nové video: Tři jednoduché motivační pomůcky (pomáhají překonávat závislosti a podobné problémy)
Existuje i anglicky.
***
Ještě k videu ze včerejška. V jednom pokusu skutečně doporučili lidem nepoužívat výtah a jíst více vlákniny. Tyto dva jednoduché kroky stačily k tomu, aby se u nich podstatně snížilo riziko srdečních problémů. A což teprve, jestli někdo z nich při funění do schodů zjistil, že bude lépe také nekouřit!
:)
13.2.
Nové video: Jak jednoduše a zadarmo zlepšit kondici a zdraví
Exiastuje i anglická verze.
***
Nové audio: Johnny Soberman: Rada (mužné odhodlané)
***
Dobrý úmysl
Předpokládejme, že pojmu ušlechtilý úmysl udělat si čaj. Budu nadšený a plný pozitivních očekávání.
Do varné konvice dám vodu. Jenže se nic neděje. Konvice není zapnutá.
Chtít překonat závislost je opravdu chvályhodné.
Ale je také třeba změnit způsob trávení volného času, okruh lidí, s nimiž se člověk stýká, nebo se naučit zvládat stres a bažení.
To, co zde píšu, není až taková novinka. Už staří Římané říkali: „Res, non verba“ (činy, ne slova)!
Video Čajový úsměv

12.2.
Záměna je možná
Požádali mě z jednoho lékařského časopisu o fotografii.
Poslal jsem dvě. Na jedné se tvářím způsobně a jsem navlečen do obleku.
V ruce držím nápis „Abstinenci zdar“!
Ta druhá mě zobrazuje coby předškoláka na předvánoční besídce. Tu jsem poslal pro legraci.
Ještě větší legrace bude, jestli do časopisu omylem použijí tuto druhou fotku.
***
Nové hudební video: Barevný sníh
***
Účelné nástroje
Účelný nástroj plný dobře účel. Některé nástroje jsou nutné, bez jiných bychom se obešli a další jsou zbytečné a samoúčelné.
Jak je to se střízlivostí? Je to cíl nebo prostředek?
Je to prostředek k lepšímu životu.
Pro ty, kdo překonávají závislost, je to nutný prostředek.
Podobně jako cenný nástroj i střízlivost zasluhuje dobrou péči a udržování.
***
Video Velká radost

11.2.
Nové video s původní hudbou: Přibližování
K němu navíc nová střízlivá pohlednice zde.
***
Lepší zdraví, slušná práce,
to je moje motivace.
Snídám, svačím, mám se lépe,
Div se světe, div se světe!“

Video: Vítězové nad závislostí: devět typů

10.2.
Nový odborný text:
Prim. MUDr. Karel Nešpor a Mgr. Alžběta Babková: Co uvolnit a proč?
Související video: Uvolnit se pro krásu i zdraví:co, jak a proč. 

9.2.
Kromě návštěvy paní zubařky a finačního úřadu jsem si včera trochu hrál s foťákem. Výsledek viz střízlivé pohlednice.
Oddělení 31 znají přátelé abstinenti, kteří se u nás léčili, možná ale ne z této strany.

8.2.
Vážení přátelé, jestli si někdo z vás kupuje za své těžce vydělané peníze kašel, ať si otevře toto video: Jak přestat kouřit: jednoduchý svépomocný návod
***
Ševcovský učeň
Jeden starý humoristický román popisuje život ševcovského učně.
Hlavní učňovou povinností bylo starat se o mistrovy malé děti.
Přišel čas tovaryšské zkoušky. Učeň si byl vědom, že se toho moc nenaučil. To mu klidu nepřipadlo. Podešev přišil obráceně.
Zkoušku ale udělal. Bylo to proto, že se o děti staral hezky.
I Bůh, Příroda nebo Vyšší moc ledacos odpustí těm, kdo se dobře chovají k jejich dětem.

7.2.
Nová videa: Uvolnit se pro krásu i zdraví:co, jak a proč.  Existuje i anglicky.
:)
Komentář diváka k videu Usměv dlouhověkosti. "Nejdříve mě toto video až zase tolik nenadchlo...nicméně dnes ráno jsem vstal a najednou dostal chuť pohladit své dlouhé vousy a musel jsem se usmívat, při mých sto letech...ten nadhled....prostě to funguje."
:)
Nové audio: Usmívám se. Temperamentní, radostné.

6.2.
Zdroj energie
Většina myšlenek je neužitečných. Kromě informace, často pochybné ceny, nesou také energii.
Patří už k naší mentalitě, že chceme všechno pochopit. Lze jistě uvažovat, proč nás napadají takové a onaké věci.
Někdy to může být užitečné, většinou je to ale plýtvání energií na výrobu dalších neužitečných myšlenek.
Existuje jiná možnost?
Naštěstí dokonce více. Pozorovat myšlenky a nereagovat na ně je mnohem výhodnější (viz technika antar mauna).
Myšlenku lze také vzít a stáhnout do břicha mezi pupek a páteř. Tam máme každý svoji elektrárnu. Palivo se zde bude hodit. Některé myšlenky jsou zvláště výhřevné. Jsou to učiněné brikety.
Video
:)
Nová báseň v naší sbírce střízlivé poezie. Přímo volá po zhudebnění, jistě se jí někdo ujme.

Střízlivost vítězí
Střízlivost vítězí,
rozváže řetězy.
Střízlivost vítězí,
vítězí, to se ví!

Střízlivost vítězí,
v životě, v příbězích.
Střízlivost vítězí,
v každičké soutěži.

Střízlivost vítězí,
nade vším i penězi
Střízlivost vítězí,
vítězí, to se ví!

5.2.
Novíé video s původní hudbou maestra Střízlivida: V nebi
***
Jedna dáma projevila zájem o podprahovou nahrávku se sugescí „klidný, moudrý střízlivý“ s hudbou maestra Střízlivida. Nahrávka je volně ke stažení zde.  Informace o podprahovém vnímání najdete v tomto článku.

4.2.
Nové video: Usměv dlouhověkosti, též anglicky.
Původně jsem chtěl natočit něco úplně jiného, ale nešlo to a nešlo. Tohle bylo na to šup. A je to užitečnější.
***
Nové audio Střízlivá krajina.
Zpěv, kytara, perkuse, živé a energické.
:)
3.2.
Právě vyšlo:
Nešpor K. Bažení (craving) po alkoholu a jeho zvládání. Bulletin sdružení praktických lékařů ČR 2012, 22(1):32-34.
***
Z mého dopisu jedné dívce či paní
Ten přítel mi moc perspektivní nepřipadá. Podle množství alkoholu závislost nelze diagnostikovat.
Z www.drnespor.eu si stáhněte text „Zůstat střízlivý“ a přečtěte si kapitolu pro příbuzné a o diagnostice, dotazníky na závislost jsou tam. Láhev vína denně je tak či onak hodně, po vysazení nejspíš nemá depresi, ale odvykací stav. To je při řízení auta hrůza a děs. Navíc si koleduje o jaterní poškození.
Alkoholu a rizikové společnosti se sama vyhýbejte, ženy jsou zranitelnější, viz kapitola o ženách ze zmíněné knihy.
V případě krize volejte linku telefonické pomoci (tel. 284 016 666) nebo lékaře (tel. 155), to třeba kdyby dostal epileptický záchvat nebo delirium.
Přeji vše dobré…
Odkaz na video
***
Mám rozdělaný článek o relaxaci, časem ho zde najdete.
Mimochodem naše relaxační video Uvolněte se na doplňte energii si lidé otevřeli skoro 62 000 x. Asi si ho mnozí pouští opakovaně.

2.2.
Záhada japonského čaje s rýží genmaicha (viz 25.1.) odhalena!
Japonci používají popkornovač! Místo kukuřice do něj dávají rýži. Přístroj surovinu praží a zároveň se rychle otáčí na způsob pračky, takže v něm zrníčka vesele poletují, důkladně se propečou, ale nepřipálí. Nejlevnější popkornovač přijde asi na 500 Kč. Jestliže někdo pije genmaichu pravidelně, asi se mu už vyplatí.
Video Čajový úsměv

1.2.
Plavoucí mozek
Mozek neleží v hlavě na kosti, ale plave v mozkomíšním moku.
Jak si za chvíli ukážeme, je to podstatný a důležitý fakt.
Nejdříve něco z tak zvaného sportu. Ve skutečnosti je to vlastně show business.
Poblíž postranní čáry uniká obráncům pravé křídlo a sprintuje téměř do rohu hřiště.
Posílá dlouhý centr na hranici pokutovému území.
Nabíhající útočník zavěsí mocnou hlavičkou míč pod břevno.
Davy jásají.
Mozek štká a pláče.
V okamžiku, kdy útočníkova hlava narazila na míč, dostal mozek první pořádnou ránu.
Mozková tkáň se od kosti odrazila a mozek se praštil podruhé.
To ve chvíli, kdy narazil na kost na opačné straně lebeční dutiny.
To se děje také u opileckých pádů, úrazů a rvaček.
Opilci štěstí nemívají, právě naopak. Alkohol zvýší krevní tlak a sníží srážlivost krve. To zvýší riziko krvácení do lebeční dutiny a ohrožuje život.
Filmový střih. Nyní se nacházíme v psychiatrické léčebně.
Nově přijatý pacient si plete sestru s řidičem taxi.
Žádá ji o odvezení do brlohu „U pardála“.
Diagnóza?
Alkoholická demence, stav po úrazu hlavy.
Video
***
Včera jsem udělal nějaké fotky. Tu, co se mí líbila, jsem použil do nového videa Na břehu - podprahové video
Existuje i anglicky.

31.1.
Sýkorky
Sýkorky obdivuji, jsou skvělé akrobatky.
Jejich přílety a odlety na misku za oknem působí impozantně. Pohybují se střelhbitě, bystře a účelně.
Jestliže se jim něco nezdá, udělají za letu bleskový obrat o 360° a frčí jinam.
Inu, abstinentky
:)

:)
YouTube umožňuje vytvářet seznamy videí. Takovému seznamu se také říká playlist. Na www.youtube.com/drnespor najdete následující (podle abecedy):
Čaj
Jóga a meditace
Maestro Střízlivid
Relaxace
Překonat hazard
Qigong
Smích
Střízlivost
Swami Satyananda
Učitelé
Vánoce
Záření dobrotivosti (mettá)
***
Nové audio - "Paní kráva". Píseň je to rychlá, živá, barevná a veselá.

30.1.
Vyšel nám článek Nešpor K. a spol. Jak rozdělit postupy, které mírní bažení (craving). Prakt. Lék. 2011, 91(12):703–706
***
Komentář k videou Lišácký úsměv a hlemýždí smích:
...  :D možná při tom vypadá jak blázen ale zato mi zvedl náladu minimalně o 200%!!
***
Nová básnička zde.

29.1.
Článek o čaji genmaiča jsem vylepšíl a doplnil, najdete ho pod datem 25.1.12.
***
Jemné barvy a jemná flétnová hudba, provedení  maestro Vždystřízliv, to je nové video Světlo
***
Nové, myslím, že hezké video, původní hudba maestro Střízlivid: Veď mě dál * Lead Me On

28.1.
Příjemná, romanticky laděná píseň maestra Střízlivida: Veď mě dál.
***
Z českých brlohů
Číšníci a kuchaři bývají mezi našimi pacienty zastoupeni nadprůměrně.
Někteří z nich jsou sdílní. Člověk se od nich leccos dozví.
Je celkem známo, že utahaný číšník plivne nesympatickému hostovi do jídla.
Ze zdravotního hlediska by se ale našly strašnější věci.
Někde na jednom tuku praží celý týden.
Pak takto vzniklou vazkou chemikálii přecedí a nalijí do základu omáčky.
Játra pláčí. Zvláště, když to někdo pořádně zapije.
Kávičku by bylo libo?
To si rozmyslete!
Vyhodit lógr by byla škoda, hezky se usuší na kamnech. Recyklovaný prášek lze pak servírovat dalšímu hostu.
Ve většině českých hospod jsou dnes hazardní automaty a mnohde drogy.
Ani dýchat se tam často nedá, jak tam mají nakouřeno.
Občas tam  opilý host začne střílet nebo mávat nožem, ale to už by člověk musel mít smůlu.
Lépe je uvařit si doma, je to zdravější a levnější.
Videa
 Úžasné luštěniny
Jak přestat kouřit

27.1.
Video novinka: Hloupý úsměv pomáhá
Také existuje anglicky.
***
Hlasatel v pyžamu
Televizní studio už dost pozdě večer.
Kamera snímá mladšího muže. Na době má perfektně střižené sako, světlou košili a slušivou kravatu.
Mimo záběr kamery je dolní část oděvu. Tu tvoří jakési ležérní světlé kalhoty.Klidně by mohly sloužit jako pohodlné pyžamo. Přes ně plandala košile.
Strážci dobrého vkusu by jistě nesouhlasili. Ti ale naštěstí vidí jen vršek.
Já to chápu a tleskám.
Práce v médiích je stresující. Zvláště, když se od člověka chce, aby působil na obrazovce uvolněně.
Ty plandavé legrační kalhoty zde slouží dobré věci.
Video: Nešpor jako šnek

26.1.
Nové video: Elegance
Původní píseň a kytara maestro Střízlivid. Kromě něj ve videu účinkuje ještě kočička abstinentka.

25.1.
Tohle mi vyšlo v jednom  časopise:
Mám nějaké kilo navíc a doktor mi řekl, že potřebuju pohyb. V práci celý den sedím. Běhat se svojí figurou po sídlišti v teplákách se mi ale vážně nechce. Máte nějaký nápad?
Jeden slavný francouzský lékař řekl, že tělesný pohyb nahradí spoustu léků, ale žádný lék nenahradí pohyb. Je to pravda. Člověk tisíce let těžce tělesně pracoval a překonával pěšky velké vzdálenosti. Pohybovat se je naše přirozenost. Možná za několik tisíc let se člověk přizpůsobí sezení a bude vypadat jako améba. Tato situace ale nenastala. Nejdříve o výhodách rozumného pohybu, tedy ne škodlivého profesionálního sportu.
Přiměřené tělesné cvičení a vhodný tělesný pohyb
•    Mírní úzkosti, deprese, stres a zlepšuje duševní výkonnost.
•    Je to skvělá prevence i léčba. Kromě obezity a cukrovky 2. typu tak lze předcházet srdečním nemocem, vysokému krevnímu tlaku i nádorům.
•    Posiluje se imunita, tedy odolnost vůči nemocem. Ale pozor: extrémní vyčerpání imunitu oslabuje.
•    Po skončení cvičení nebo tělesné práce se spontánně dostaví uvolnění.
•    Vhodné cvičení vyrovná nedostatek pohybu i jednostrannou zátěž.
•    Pohyb je nepostradatelný pro dospělé i pro děti. Hyperaktivní děti by bez přiměřeného pohybu snad ani vychovávat nešlo.
Řekli jsme si proč, nyní o tom, jak. Běhat po asfaltu s nadváhou bych neradil. Pro klouby i páteř je šetrnějších chůze. Ženy rády cvičí jógu. Populární jsou i tradiční čínská cvičení. Doporučuje se také plavání. Pohyb tělu dopřejete i při uklízení. Jestli chcete cvičení, které by vám bylo „ušité na míru“, kontaktujte zkušenou fyzioterapeutku.

***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Genmaicha
Jaká je historie tohoto typicky japonského nápoje?
Podle legendy sluha připravoval samurajovi čaj. Při tom mu do čaje omylem spadla rýže. Spořivý aristokrat nápoj nevylil, ale naopak si na něm velmi pochutnal.
Ve skutečnosti se jednalo o nápoj prostých lidí. Pro ně byl čistý zelený čaj příliš drahý. Tím, že do čaje přidali opraženou rýži, získali za méně peněz více hodnotného nápoje. Japonci patří k národům s nejvyšší životní úrovní na světě. Zeleného čaje by si většina z nich mohla dopřát podle libosti. Genmaicha se ale v zemi vycházejícího slunce těší oblibě a i ve vyšších vrstvách. Možná se ptáte proč?
•    Prvním důvodem bude to, že čaj má zajímavou, trochu nasládlou chuť.
•    Navíc zelený čaj spíše ochlazuje a v Japonsku ani u nás není stále jen teplo. Opražená rýže dodá čaji jangovou (teplou) energii.
•    Genmaicha zlepšuje trávení.
•    Takový čaj obsahuje jen málo kofeinu. Ve druhé a třetím nálevu až nejspíš nebude kofein skoro žádný. Proto tento čaj dostávají také školáci.
•    Tento nápoj je úžasně zdravý zvláště tehdy, jestliže nahradí jiné nápoje, které zdravé nejsou.
Jak si podobný čaj vyrobit?
U nás se genmaicha koupí prakticky jen ve specializovaných obchodech s čaji. A úplně levná také není. Zkoušel jsem ji vyrobit podomácku. Nejdříve je třeba rýži proprat. Asi nejrychlejší cestou je pomalu pražit rýži na pánvi. Úplně ideální to nebylo. Rýže v čaji z Japonska není na povrchu připálená, ale je stejnoměrně hnědá i uvnitř. Moje rýže se naproti tomu připalovala, i když jsem ji pražil pomaloučku. Lepšího výsledku jsem dosáhl asi dvacetiminutovým pečením rýže v toustovači. Úplně nejlepší je ovšem popkornovač. Místo kukuřice do něj dáme rýži. Přístroj surovinu praží a zároveň se rychle otáčí na způsob pračky, takže v něm zrníčka vesele poletují. Nejlevnější popkornovač přijde asi na 500 Kč. Jestliže někdo pije genmaichu pravidelně, asi se mu už vyplatí.
Vlastní kutění s rýží má výhody. Mohl jsem přizpůsobit poměr čaje a rýže tak, aby mi vyhovoval. Navíc rýže byla čerstvě upravená a tedy více „jang“. Ještě pár slov k druhu rýže. Ideální je prý nebroušená (hnědá) rýže. Jde to i s rýží parboiled nebo s rýží broušenou, tj. tou úplně obyčejnou. Běžnou rýži, alespoň myslím, použili do zde koupené genmaichi také Japonci. Dobrý kompromis je rýže parboiled – obsahuje hodně vitaminu B, je snadno dostupná, celkem levná a nerozmáčí se.
Závěrem
Může to sami zkusit a podělit se o zkušenosti s přáteli. Nebo je na čaj rovnou pozvat.
Video: Přednosti zeleného čaje

24.1.
Nové video Mírná zima s původní folkovou písní Johnnyho Sobermana (Sober man znamená česky střízlivý muž, je to umělecký pseudonym)

23.1.
Nové video Původní píseň o krávě. Jemné a úsměvné.
***
Nové audio Střízlivý jsem doma (naopak velmi mužné)
***
Lékořice a dobré vztahy
V čínském lékařství se používá lékořice nejčastěji ze všech bylin. Důvodem budou její dvě pozoruhodné vlastnosti. Za prvé zesiluje účinek ostatních rostlin. Lékořice obsahuje hodně saponinů a ty umožňují lepší průnik účinných látek do těla. Druhý důvod je ještě zajímavější. Lékořice se dobře snese s kteroukoliv jinou bylinou a navíc způsobí, že byliny ve směsi se lépe snášejí navzájem. Jinak řečeno lékořice má harmonizační účinky.
Lékořici podobní jsou někteří lidé. Usnadňují ostatním, aby spolu lépe vycházeli. Navíc zesilují a podporují jejich dobré vlastnosti. Blahopřeji všem, kdo patří mezi lidské lékořice!

22.1.
Vylepšil jsem jedno starší video: Jednoduchá minutová meditace
Existuje i anglicky.
***
Systémová teorie není teorie, ale fakt
Podle systémové teorie je zdraví nebo jeho nedostatek, pohoda, klid a všechno ostatní výsledkem stálého, vzájemného působení různých systémů. V oblasti duševního zdraví má jistě smysl uvažovat o tělesných a psychologických dispozicích, rodině, zaměstnání, vlivu reklamy a médií, dostupnosti, daňové politice státu atd.
Systémová teorie nevysvětluje a také nabízí řešení. Při léčbě i prevenci čehokoliv je správné ovlivnit co nejvíce systémů tak, aby převážily dobré, ochranné vlivy. Některé systémy ovlivnit nelze. Ale jejich vliv bývá možné oslabit. A lze se zaměřit pozornost na jiné, ovlivnitelné činitele. Můžete si tu rovnou zkusit. Následující seznam si můžete rozšířit podle toho, co považujete za důležité.
Tělesná rovina
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Duševní rovina
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Vztahy (rodina, přátelé)
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Práce
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Zájmy, kultura, volný čas
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Pohybové aktivity včetně chůze a tělesné práce
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Media
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
Duchovní oblast
Dobré vlivy:
Nedobré vlivy:
Co zlepším:
***
O systémové teorii jsme natočili muzikál: Nejdůležitější šachová partie

21.1.
Novinka, video "Jak světice Kuan Jin napravila krále (mudra poučení)"
Anglicky
***
Pokrok
Při skupinové terapii jsem přemýšleli, jak zlepšit vztahy v rodině.
Padaly různé, předvídatelné návrhy jako spolehlivost, udělat si dostatek času a trpělivě naslouchat.
Až jeden statný abstinent řekl: „Nebudu doma rozbíjet nábytek.“
Celá skupina se začala řehtat.
Jenže onen muž to myslel naprosto vážně.
Video: Agresi předcházejte chytrostí: 17 způsobů

20.1.
Ještě před odchodem do práce jsem natočil toto: Vnitřní chrám
Název je trochu dvojsmyslný. Je to chrám uvnitř léčebny, ale název lze chápat i jako chrám v nitru člověka.
***
Pil jsem čím dál víc a malování už mě nebavilo. Vlastně už mě nebavilo ani to pití.
Teď je to jiné a maluji s chutí.
(Abstinující výtvarník).
***
Kutání
Někdo se mě zeptal, jestli má smysl léčit závislost opakovaně.
Odpověděl jsem asi toto: Je to jako kutání tunelu. Dá to práci a zabere to čas. Kutat je třeba tak dlouho, dokud se člověk neprokutá. Pak by měl tunel udržovat v dobrém stavu.
Známe dost lidí, kteří se k trvalé střízlivost dopracovali až po opakovaných pokusech.
Ostatně i závislost na tabáku se obvykle lidem podaří problém překonat až po více pokusech.
Trubicové video

19.1.
Obrany
Šel jsem v léčebně přes park do mzdové účtárny pro nějaký papír. Cestou se ke mně přidal mladší muž, zjevně pacient, a zeptal se: „Z kterého jsi pavilónu?“
Dorazil jsem do účtárny. Úřednice pořádně nezdvihla hlavu z lejster a zeptala se: „Z kterého jste oddělení?“
Podle Vaillanta se psychologické obrany dělí na patologické (např. bludy), nezralé (např. pasivní agrese nebo návykové chování), neurotické (např. racionalizace nebo regrese, tj. návrat do dřívějších vývojových stadií) a zralé obranné mechanismy. Mezi ty zralé patří altruismus, humor nebo sublimace čili zušlechtění a přeměna.
Z výjimkou zralých obranných mechanismů jsou ty ostatní z dlouhodobého hlediska nevýhodné. Co vede lidi k tomu, že se jejich používání člověk rychle nezřeknou?
Možná je to skutečnost, že přinášejí chvilkovou úlevu. Za to ale pak člověk tvrdě platí větším utrpením.
Jestli je člověk psychiatricky léčen a případně na jakém oddělení, závisí na tom, jaké obranné mechanismy používá. A zda dokáže přijmout realitu.
Připojuji Vaillantův přehled psychologických obran. Většina z nás včetně mě jich používá povícero a nejen ty zralé. Je dobré o tom alespoň vědět.

1. Patologické obrany
Bludná a extrémní projekce. Popření. Zkreslení. Rozštěpení skutečnosti na jen dobré a jen špatné.
2. Nezrané obrany. Ty se často vyskytují u dospívající , ale nejen u nich.
Acting out (nevědomý impulz nebo přání se projeví, aniž by si člověk byl vědom příčiny). Fantazie. Idealizace. Pasivní agrese. Projekce a projektivní identifikace. Somatizace (obrácení negativních pocitů vůči sobě a svému tělu).
3. Neurotické obrany
Nahrazení (člověka rozhněvá jeho nadřízený, místo toho, aby projevil hněv vůči němu, projeví ho vůči jiným lidem). Disociace. Hypochondrizace. Intelektualizace. Izolace, tj. oddělení myšlenek a pocitů. Racionalizace (nacházení výmluv). Reaktivní formace (převedení rizikových tužeb a impulzů na jejich opak). Regrese, tj. návrat do dřívější vývojových stadií. Potlačení. Odčiňování. Stažení se dovnitř.
4. Zralé obrany
Altruismus. Předvídavost. Smích a humor. Identifikace a schopnost se vcítit do druhého. Introjekce (ztotožnění se s určitým ideálem do té míry, že se stává součástí osobnosti). Sublimace (přeměna a zušlechtění v něco pozitivního). Vědomé potlačení myšlenky, což umožňuje lepší zvládnutí určité situace.

Obrany a návykové nemoci
Kam z tohoto hlediska zařadit návykové chování? Jistě je to forma „acting out“, ale nejen to. V souvislosti s návykovým chováním se objevuje celá sbírka primitivních obranných mechanismů. Namátkou jmenujme tyto: popření, rozštěpení, disociace, projekce, pasivní agrese, racionalizace nebo stažení.
***
Jeden z mých internetových hitů: Hlemýždí smích.

18.1.
Nové video: Zázvor jako domácí lék
Také anglicky.
***
Střízlivá svoboda
Abstinující závislý muž nebo žena mají svobodu a svobodně se rozhodují. Pak mohou často terapeuty překvapit. Jeden náš abstinující přítel nám poslal svoji fotografii v kimonu. Stal se mistrem republiky, nebudu říkat v čem. Jiný poslal místo novoroční pohlednice své zlepšené jaterní testy. Další se stal úspěšným podnikatelem a jiný chová ve obojživelníky. Závislí lidé mě ale nepřekvapují. Chovají se stejně. Většinou se podobají se jeden druhému jako vejce vejci.
Ještě historka z doby, kdy jsem pracoval na ženské oddělení.

Balkónová scéna po česku
Jakýsi prominent nám přivedl manželku a řekl nám toto: „Je to alkoholička, doma ji nechci, nechte si ji tady natrvalo.“
Vysvětlili jsme mu, že to nejde.
Paní se léčit chtěla a v léčbě dobře spolupracovala.
Její den před léčením končíval tím, že teskně hleděla z balkónu do tmy. Čekala až se pán tvorstva vrátí.
Po léčbě se situace otočila. Žena si našla dobré zájmy, začala cvičit, chodit do divadla atd.
A manžel? Ten seděl na balóně a čekal.
Video

17.1.
Telefonát
„Čau, chceš matroš.“
„Prosím? Tady vazební věznice Pankrác. Co si přejete?“
„Promiňte, to je omyl.“
Jak k omylu došlo?
Bystrý abstinent přesměroval příchozí hovory drogového dealera na Pankrác.
Aby dealer věděl co ho nejspíš čeká. Hlavně ale proto, aby měl onen abstinent klid.
Technicky vzato je to odmítnutí vyhnutím se.
Nejlepší odmítnutí je takové, které nenastane. K žádné nabídce ani nedoje.
Video

16.1.
Včera jsem ještě stačil natočit video Barevný život s příjemnou hudbou maestra Střízlivida.
***
Vztahy
Se vztahy našich střízlivých přátel se děje hodně zajímavého.
* Vztahy získávají na důležitosti. Člověk jim věnuje pozornost. Vztahy tím přinášejí mnohem větší uspokojení a prohlubují se.
* Paradoxně je ale střízlivý člověk na druhých méně závislý. To mu dává větší svobodu.
* Střízlivý člověk nemívá na hlavě máslo. Stává se rovnoprávnější, než tomu bylo dříve. Druzí lidé někdy potřebují čas, aby si na to zvykli.
Video: Vyžehlete si vztahy

15.1.
Zkušenost
Střízlivý zanechal iluzí.
Nevěří lživému čemusi
Cení si pravdivou zkušenost.
Rozhodl se, a proto dost!

Střízlivý pochopil situaci
v pohodě i s málem vystačí.
Střízlivý zanechal iluzí.
Střízlivá rozvaha vítězí.
***
Láska v katedrále
N 80. letech 20. století  jsem se vypravil do Svatovítské katedrály. Byla zima, snad deset pod nulou.
Katedrála byla skoro prázdná. Turisté sem tehdy moc nejezdili a zmrzlých věřící přišlo poskromnu.
O čem duchovní kázal si nepamatuji. Utkvěla mi v paměti jediná věta: „Sice je tu zima, ale nás hřeje láska.“
Nemohla to být póza. Něco předstírat pro těch pár lidí by ani nestálo za to.
Navíc byla v hlase duchovního velká vroucnost.
Křesťanství je silné láskou.
A když v něm láska není?
Pak je otázka, jestli je to křesťanství.

14.1.
Nové video, nahráno živě dnes: Óm Guru
Dobrý  způsob, jak  video použít, je připojit se ke zpěvu. Můžete při tom vděčně vzpomenout na své duchovní učitele a vzory.
***
Sezónní vitamin
Vitamin D vzniká na kůži vlivem UV záření. Podmínkou je přítomnost kožního mazu. Vymydlit se vlézt do solária je tedy k ničemu. Tohoto vitaminu je to také dost v rybách. Na jaře a v létě si denní dávku snadno opatříme dvacetiminutovou procházkou s nezakrytou hlavou a rukama. Někdo ryby nerad a na hory na zimě nejezdí. Pak udělá dobře, když si za pár korun nějaký D-vitamin koupí. Je mimo jiné důležitý pro kosti. Kostra dětí a dospívajících roste. Vitaminu D potřebují více než my dospělí. Jako děti jsme dostávali rybí tuk. Bylo to mírně řečeno nelibé. Nechápal jsem to. Dnes vím, že to bylo lepší než křivice.
***
Dnes vedu v léčebně seminář na téma Cesty ke spokojenosti (více viz zde).
Minule jsme nahráli tuto mantru.

13.1.
Mám dnes volno, ještě tedy nové video se zvláštním názvem: Sáček čaje pro draka
***
Na jedno z našich podprahových videí na YouTube zareagoval jeden pán z Brazílie poznámkou, že maestro Střízlivid je velký umělec.
A to ještě nemohl znát tuto novinku: Podprahové květiny
Existuje také i v anglické verzi.

12.1.
Obživlá mrtvola a jiné horory
Jistý muž spatřil vraždu.
Kdosi vrazil jeho známému nůž do zad.
Coby řádný občan ohlásil zločin policii.
Než přijela policie, mrtvola obživla.
Začala chodit s nožem v zádech. Pak zmizel i nůž a mrtvola vypadala úplně jako živá.
Tím policii oklamali a zakryli stopy hrůzného činu.
Onoho muže odvezli do Bohnic.
Tamní lékaři byli úplně vedle. Místo o vraždě s ním chtěl mluvit o půllitrovce rumu, která v poslední době představovala jeho denní dávku.
Opravdový horor – když se po alkoholu zblázní relativně mladý člověk.
***
Nahrávka maestra Střízlivida zasloužila lepší obrazový doprovod, zde je v novém hávu: Relaxační podprahové video - kytara, klávesy (II.)
Anglicklá verze
***
Máme také novou střízlivou pohlednici.
***
Nový odborný text: Nešpor, K. Podprahové vnímání, medicína a návykové nemoci

11.1.
Další se séríe podprahových videí: Relaxační podprahové video (kytara, klávesy)
Hudna maestro Střízlivid, existuje i anglicky.
***
Nové video: Připraveno
Původní skladba, zpěv a kytara Johnny Soberman. Přijemné a pohodové.

10.1.
Vyšel nový odborný text:
Nešpor K. Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti. Psychiatrie pro praxi 2012; 13(1):7-9.
***
Tento týden se s přáteli abstinenty zabýváme technikou „semafor“.
Je to velmi užitečný postup. Pomáhá nejen při zvládání závislostí, ale také v obtížných jednání, při nakupování a v mnoha dalších situacích.

9.1.
Nebylo to úplně snadné, ale myslím, že se to povedlo. Co?
Nové video Relaxační podprahové video s flétnou
Anglická verze by měla být k dispozici kolem 20:45.
***
Cesta
Japonské slůvko „Dó“ pochází z čínského „Tao“ a znamená cestu. Přidává se k všemu možnému. Třeba jemná cesta je judo. To neznamená jen dovedně podrážet někomu v bílém kimonu nohy, ale zároveň se tak přibližovat dokonalosti. Podobně existuje cesta bohů, čaje, písma, vůní atd.
Ano, cestou se může stát ledacos. Jestliže to člověk dělá pořádně. A to Japonci zase ano.
Vlastně střízlivost je také cesta.
Video

8.1.
Nesnadná situace
Mistr Chunyi Lin doporučuje si v nesnadných situacích říci: „Nepatřím, této situaci. Patřím vesmíru.“
Jakkoliv to zní prostince, je to překvapivě účinné.
A navíc je to pravda.
Jsou i jiné způsoby, jak se uklidnit, např. Okamžitá relaxace - čtyři způsoby

7.1.
Ozvali se abstinenti z Opavy, jejich stánky jsou zde.
Použili tam jednu naši publikaci
***
Novinka (video): Vysílání
***
Spokojenost
Chystám právě pro přátele seminář o spokojenosti (více zde).
Klasické jógové texty doporučují být spokojený. Tečka.
Za nepřátele spokojenosti se na Východě považují chtíč po hmotném i nehmotném a hněv. Hněv a nenávist mohou mít skrytější podoby a projevovat se třeba jako kritika. Je jasné, že tohle by spokojenosti nepřidalo.
Na Západě na to jdeme jinak. Spokojenosti dosáhneme, když uspokojíme své potřeby. Ale jaké?
Americký psycholog Maslow rozdělil potřeby na základní (ty máme společné se zvířaty), psychologické a sebeaktualizace, čím se míní uplatnění jedinečných schopností. Takže bychom měli být skoro všichni spokojení. Jíst co máme, oblečení jsme také, stačí jen být na druhé hodný a uplatňovat svá nadání.
Jenže místo spokojenost často nastává zmatek. Naše atavismy, reklama i další vlivy vedou k vytváření uměných potřeb. Tím trpí ty skutečné. Moderní člověk je obklopen elektronikou, nad níž by se Edisonovi protáčely panenky. Jenomže ta ho připravuje o spánek, tj. základní potřebu. Prostředky, jak zvýšit osobní bezpečnost, jako jsou zbraně, klidu nepřidají. Snaha být někde o chvíli dřív nebo se předvádět vede k zběsilému počínání v autech nebo na motorkách. To je pro řidiče i okolí jasně neblahé. Vody je zde dostatek, ale přesto jsou mnozí z nás dehydratovaní, protože místo vody pijí podivné, močopudně působící chemikálie.
Základní potřeby nijak skvěle neuspokojujeme. A co ty psychologické? Průměrný Američan stráví šest hodin týdně nakupováním a 40 minut týdně tím, že se hraje s dětmi. Je velká otázka, jestli jsme na tom lépe tady mezi Krkonoši a Šumavou. Skvěle komunikujeme na velké vzdálenosti, ale už mnohem méně dobře tváří v tvář.
A co ta sebeaktualizace? „Normální“ dospívající prý stráví bezúčelně u počítače tolik času, že by se za tu dobu mohl stát profesionálním klavíristou. To by ovšem musel trénoval s jinou klávesnicí.
Na závěr by to chtělo něco konstruktivního. Na Východ bych se nestěhoval. Neřekl bych, že úplně všichni lidé v Asii jsou dokonale spokojení. Někde jsem četl, že vznešený člověk má jednoduché potřeby, které lze snadno uspokojit. To znamená, že přiměřeně jí, spí, cvičí pracuje a komunikuje. A je spokojený.

6.1.
Jiskra
Bezděky jsem vyslechl debatu dam středního věku na téma plastická chirurgie. Ptaly se mě na názor.
Odpověděl jsem přibližně toto: Přitažlivost člověka zdaleka nezávisí jen na proporcích. Francouzi o některých ženách říkají: „Ona není krásná, ale má něco“.
Ono něco znamená cosi jako jiskru nebo životní energii. Tu lze získat vhodným cvičením, správným dýcháním (video) a vyváženým způsobem života. Zbytečné operace člověka o energii spíše připravují.

5.1.
Vrstevník
Před časem se k nám dostal člověk mého věku. Má alkoholickou demenci.
Nedávno mě překvapil zprávou, že ve věži místního kostela našel nábojnice z pistole ráže 8,5 mm. V té době ovšem neopustil oddělení.
Dnes mi zdravotní sestra sdělovala, že ji nechtě pustit do ložnice, protože tam mají schůzku detektivové.
Z tohoto hlediska zavánějí reklamy piva a jiných alkoholických nápojů černým humorem.
Video
***
Nově zařazená odborná práce
Nešpor K. Jak zvládat profesionální stres u pracovníků v oblasti duševního zdraví. Psychiatrie pro Praxi 2009; 10(1):41-43.
Je mi jasné,. že tento deníček čtou lidé různých profesí.
Text můžete použít jako inspiraci k prozkoumání rizikových a ochranných činitelů v té které práci.
Hlavně  ale může nabídnout inpiraci, jak stresu předcházet.
Video 20 způsobů , jak zvládat stres

4.1.
Dveře
Lidská bytost se někdy přirovnává k domu. U každého domu jsou důležité dveře.
Dobré dveře jsou spolehlivé. Správní návštěvníci jimi projdou snadno. Nevhodné návštěvníky dveře nepustí.
Návštěvníci znamenají smyslové podněty – ať už k nám přicházejí přímo nebo na dálku.
Psychoterapeutická technika zvaná „stimulus control“ (ovládání podnětů) znamená právě toto.
Člověk se dobře rozhoduje, co si do hlavy pustit a v jaké míře a co pokud možno vůbec.
To mu podstatně usnadňuje střízlivost a přispívá k jeho duševnímu zdraví.
Analogii s dveřmi lze rozvést ještě dále. Dobré dveře těsní a nepouštějí dovnitř prach ani zimu.
Tím prachem jsou útržky hovorů, zvuk televize z vedlejší místnosti, různé formy reklamy, zneklidňující a často zbytečné informace z médií.
Aby byl uvnitř čisto a útulno.
Video: Záření dobrotivosti (mettá) do kruhu

3.1.
Další nové video: Rybí smích (TV Metropol, živě 31.12.2011)
***
Dnes vyšel v Hospodářských novinách materiál o hazardu. Na otázku, jak se proti hazardu bránit, jsem odpověděl toto:
Nejlepší obrana je spotřebitelský bojkot. Jestliže mi někdo k výrobku nabízí možnost výhry, tak si to zboží nekoupím. Buď je to podvod nebo ošidili ono zboží o cenu výhry. Abych chodil do zakouřených brlohů, to už mě vůbec nenapadne. U počínajících problémů s hazardem může stačit svépomoc, proto poskytujeme zdarma na internetu svépomocné materiály pro tyto lidi i jejich rodiny (viz www.drnespor.eu).
***
Video novinky
Minulý týden jsem byl nakupovat a vzal jsem si foťák. Kromě obvyklé zeleniny jsem si přinesl i podklady k  videu "Vážný nebo veselý".
Jedná se o havrana a ne o vránu, jak jsem si původně myslel.
***
Malý zlepšovák pro odpočinek a pohodu:
Jednoduchá ochrana krku vleže
Totéž anglicky pro přátele v cizině.
:)
2.1.
Nové audio:
Ať si kdo chce, co chce říká. Velmi zvukově barevné a dynamické (sbor, kytara, klávesy).
Také nám přibyla další střízlivá pohlednice

1.1.2012
Další novinky: Hudba s podprahovou sugescí (aktivační). Podprahovou sugescí je zde "klidný, moudrý, střízlivý".
Existuje i v anglické verzi.
Hudba a zvuk maestro Střízlivid.
***
Nově uspořádána sbírka střízlivé poezie, přibyly tam další texty.
***
Nové video: Noční vysílání.
Včera jsem totiž byl v živém vysílání jedné menší televizi. Původní hudba maestra Střízlivida.

31.12.
Z mého dopisu jedné mladé dámě
To si musíte vybrat. Vaše pití a jeho abstinence nejsou dohromady. Pití vás obou a výchova dítěte už vůbec ne.
Mimochodem plod je ve vztahu k alkoholu nejzranitelnější na začátku těhotenství, kdy o něm žena ještě nemusí vědět. Bezpečná dávka v těhotenství  neexistuje. Alkohol také přechází do mateřského mléka. A zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu i v malých dávkách. Z www.drnespor.eu si stáhněte text "Zůstat střízlivý" a přečtěte si kapitolu o ženách.
***
Chcete vidět veverku?
Nové video Veselá, vždy střízlivá veverka leze vzhůru
***
Slavný jako veverka
Lidé se stávají slavní z různých důvodů. Mě proslavila smějící se veverka, kterou jsem předvedl v televizi.
Po nějaké době po vysílání jsem stál na přechodu.
Vedle zastavilo auto. Z auta se vyklonil muž v montérkách a  hlasilě zavol, aby přehlušil motor: „Ukaž veverku!“
I rozesmál jsem se, i když ne jako veverka.
Ukázka z knihy Veselá vykouknutí, kterou vynalo nakladatelství Oftis.

Ho ho ho

 [Výchozí] [Smích] [Relaxace] [Závislosti] [ Písně ] [Akce] [Poezie] [Videa] [Osobní  [Sponzorství] [Kontakty] [Knihy] [Jóga] [Satyanandova jóga] [Střízlivé pohlednice]