[Výchozí strana]
Deníček zápisníček od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
Zde nejdete nejdete mé zápisky, poznámky a krátké texty.
Reagovat lze e-mailem. Neručím, že jeho dopis uveřejním. Ručím ale za to, že ho žádný dopis neuveřejním, jestliže ho někdo označí jako důvěrný. Ještě důležitá zpráva: Střízlivosti zdar!
hohoho
Já mluvím, stačí na mě kliknout a chvíli počkat!

31.12.
Novinka Smích od srdce, máme i anglicky.
***
Nebe plné hvězd
V zimě je méně slunce a nedostává se jeho laskavého tepla. Je tu ale další možnost. Energie hvězd je také horká. Není divu, mnohé jsou nesrovnatelně větší než Slunce. Při cvičení nebo jiné vhodné příležitost si můžete představovat, že čerpáme hvězdnou energii. Naše cvičení neb procházka se tak mohou získat kosmický rozměr.
***
Video pro dnešní den: Slavíme střízlivě a tvořivě

30.12.
Koho napodobovat a koho ne?
Napodobování patří k nejúčinnějším způsobům, jak se něco naučit. To se týká dobrého i nedobrého.
Někdo se nechová hezky. Možná toho člověka znáte jen ze sdělovacích prostředků. Vy o tom dlouze přemýšlíte. Objevuje se podrážděnost nebo tendence dotyčného napodobit.
Není to příjemné, ani zdravé. Co teď?
Možností je řada, třeba tato: Požádejte Vyšší moc, vesmír, nějakého světce apod., aby pomohl onomu člověku se polepšit. Pak požádejte také o něco pro sebe: „Prosím, dej, ať se nezabývá špatným příklady, ale dobrými!“
Na závěr ještě užitečná rada Anonymních alkoholiků: Napodobuj vítěze (myslí se vítězové ve střízlivosti).
***
Video Napodob a zvítězíš

29.12.
Hlubiny nitra snadno a rychle
Lidé touží po sebepoznání. Chtějí porozumět i stinným stránkám svého nitra. K tomu vede snadná, i když ne příjemná cesta.
Stačí neúspěch, zranění nebo obyčejné nachlazení. A stíny jsou tu na to šup. Ve smečce divokých emocí nechybí sebelitování, vzdor nebo svěšené uši jezevčíka. Objevují se myšlenky a nápady hodné dítěte, kterému sebrali hračku. Určitým situacím je lépe se vyhnout. Ale když nastanou, dají se brát jako exkurze do podzemí. Buďte ale přitom na sebe hodní a projevujte si pochopení. Podobné zkušenosti mají další výhodu. Člověk se díky nim dokáže lépe vcítit do druhých lidí v podobných nesnázích. A má větší pochopení i pro ně.
Video s jezevčíkem
***
Ve sbírce „Písně střízlivého lidu“ se na straně 30 se objevil nový písňový text.

28.12.
Novinka Néti chrání nosní sliznici a projasňuje mysl, máme i anglicky.
***
Praktická rada proti nachlazení
Viry působící tyto problémy upřímně nesnášejí vlhko. Dýchací cesty proto chraňme dostatečným příjmem vody. Skvělé jsou různé bylinkové čaje. Alkohol a kofein působí močopudně, jejich vlivem tělo vodu naopak ztrácí. Logikou má také inhalace párou. V józe se používá cvičení néti, tedy nosní výplach mírně slanou vodou. Chce to cvik a správnou techniku. Viry se dost možná po osprchování slanou vodou urazí a zmizí.
:)
Čaj chudého muže obsahuje kofeinu velmi málo, zvláště navečer.

27.12.
Nová videa:
Dobře žiju
V pohodě a v bezpečí: relaxace za pomoci hezké vzpomínky, máme i anglicky.
***
Nově jsem upravil jednu starší nahrávku: Maestro Vždystřízliv a Dobře žiju v pěti jazycích.
***
Co je vytrvalost a co umanutost?
Umanutost
* Pan Úporný hledá úporně traktor. Není divu, má alkoholové delirium.
* Pan Naivní se chce povzbudit. Podaří se. Pod vlivem drogy prohledává celou noc jednu popelnici.
* Pan Velkooký chce přelstít hazardní automat. Promrhá měsíční mzdu.
Uvedené příklady patří k projevům návykových nemocí. Existují ale také jemnější a nenápadnější formy umanutosti. Upřímně zodpovězte tyto otázky. Pak vám bude jasné, oč běží:
* Při pěstování zálib a koníčků si odpočinete nebo vás vyčerpávají a dostávají do stresu.
* Otázka pro sběratele všeho možného. Nepřeháníte to? Nevynakládáte na rozšiřování své sbírky neúměrně mnoho peněz nebo času?
* Otázky pro sportovní diváky: Vyvolává ve vás ušlechtilé city pohled na pořízky, kteří se navzájem mydlí hokejkami nebo okopávají? Stáváte se tak lepším člověkem? Uklidníte se?
* Otázka pro aktivní sportovce: Nesoupeříte se sebou nebo druhými místo toho, abyste se ke svému tělu choval slušně? Věnujete se sportu způsobem, který prospívá zdraví?
* Úporně toužíte po nějaké pitomosti, a když ji získáte, divíte se, že nejste šťastný?
* Otázka vhodná zvláště pro sváteční dny: Nějaké jídlo vám velmi chutná. Dokážete s ním včas přestat? Jestli ne, přeplněný žaludek omezuje pohyby bránice a dýchání. Navíc si trávicí systém nemusí vědět s potravinovou lavinou rady. Nedivte se, jestli začne protestovat.
Vytrvalost
Díky vytrvalosti dosahují lidé úspěchů v mnoha směrech. Díky ní vznikají umělecká díla i velké objevy. Jenže vytrvalost patří do jiného košíku. Vytrvalý člověk jedná v souladu se svou přirozeností, kdežto umanutý člověk ji popírá.

26.12.
Novinka Jak posílit obrannou energii, máme i anglicky.
***
Dobře žiju, abstinuju
Jeden písňový text z pera docenta Skály začíná slovy „Dobře žiju, abstinuju“.
Na Nobelovu cenu za literaturu to jistě není, ale stejně mám tento verš rád.
Dobře neznamená vždy šťastně. Štěstí se často dostavit, jako vedlejší výsledek dobrého jednání. To ale nemusí být hned. Štěstí není tak důležité. Důležité je žít dobře.
***
Píseň Dobře žiju, abstinuju (česky, japonsky a rusky)
Máme ji a mnohé další verze také jako audio nahrávky.

25.12.
Novinka, video Vytrvale
***
Technika „co chceš?“
Mezi způsoby, jak zlepšit sebeovládání, zaujímá jeden zvláštní místo. Nepatří k těm nejsnazším. Možná proto se nepoužívá tak často, jako třeba práce s motivací.
V čem tento tajemný postup spočívá? Některá naše přání jsou celkem oprávněná a rozumná. Nevhodný bývá ale někdy způsob, jak je uspokojit. Chtělo by to příklady, zde jsou:
Pan X. má žízeň a ta vyvolá bažení po alkoholu. Pan X. si uvědomí, že má žízeň a že baží. Ví, že alkohol působí močopudně a že má další rizika. Vodu potřebuje. To je rozumná potřeba. Uspokojí hrnkem vody a je v pohodě.
Pan Y. je zadlužený a potřebuje peníze. Napadne ho myšlenka na hazard. Přesněji řečeno se objeví silné bažení. Pan Y. si uvědomí, že dluhy má z hazardu. Mít trochu peněz by ale bylo dobré. Pan Y. omezí zbytečně výdaje tím, že přestane kouřit. Tím ušetří měsíčně tisíce korun a potěší své tělo.
Paní Z. touží pro drahých hodinkách. I zeptá se sama sebe: „K čemu mi budou?“ Napadne ji postupně:
* Budu znát přesný čas. Uvědomí si, že přesný čas ukazuje i laciný mobil nebo ošoupaná časomíra na jejím zápěstí.
* Lidé si mě budou víc vážit. To také není pravda. Většinou si lidé jejich hodinek nevšimnou. Ti, co si jich všimnou, si budou myslet, že jde o podvrh. Nebo budou závidět. Po respektu ze strany druhých ani vidu, ani slechu. To, aby se člověk těšil vážnosti, lze zařídit jinak. Třeba by se mohla soustředit na něco, v čem vyniká a nač má nadání. Mohla by být klidnější a laskavější. Nebo najít způsob, jak být užitečná.
Paní S. si pustí televizi. Běží tam reklama a ta vyvolá bažení. Paní S. televizor automaticky vypne. Pak uvažuje, co si od televize slibovala. Měla těžký den. Musela hodně pracovat. Byla by ráda, kdyby na ní byl někdo hodný a staral se o ni. Jenže to televize neumí. Tak je na sebe paní S. hodná sama. Udělá si ovocný čaj, pustí si oblíbené CD a natáhne se na válendu.
Panu T. je smutno a připadá si sám. Dostane chuť zajít do místního smrdutého brlohu mezi tamní nestřízlivé brachy. Objeví se bažení. Pan T. má své zkušenosti. Nechce se mu druhý den probouzet s kocovinou, bez peněz a bez dokladů. Být občas mezi lidmi je ovšem rozumná potřeba. Proto vzhůru na setkání Anonymních alkoholiků! Ti se scházejí na Vánoce a o svátcích. Skvělé řešení!
Praktická rada na závěr: Postup „co chceš“ řadíme mezi techniky, které zlepšují sebeovládání za pomoci rozumu. Rozum pracuje lépe, když se člověk uklidní. Větší klid přinese procházka, cvičení, dýchání do břicha, rozhovor s někým pohodovým atd. Pak nás rychleji napadnou dobré možnosti, jak uspokojovat své skutečné potřeby.

24.12.
Sváteční video Nové světlo, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
***
Překvapivé vánoční přání
Kdosi mi nabídl, že mi splní vánoční přání.
Odpověděl jsem: „Přeji si, aby byli všichni vždy a za všech okolností střízliví.“
Splnit toto přání nebude úplně snadné.
:)

23.12.
Kdo jsem já?
Proslulý mistr Ramana Mahariši doporučoval dlouho a vytrvale meditovat nad otázkou „Kdo jsem já?“
Odpovědi, které se objevují nejdříve, se často týkají postavení v rodině, zaměstnání apod.
Člověk by se s nimi neměl spokojit, ale postupně se dostávat hlouběji ke své nejvnitřnější podstatě.
Zde si dovolím podotknout, že i dílčí pravdy mají cenu. Jestliže si někdo dobře uvědomí, že je elektrikář, otec nebo učitel, bude tyto role plnit lépe. To je důležité.
Ještě lepší je, když si navíc uvědomí, že dílčí pravdy o něm nevystihují jeho podstatu. Díky tomu dokáže své role pružně měnit v souladu s proměnami života.
***
Tou skutečnou podstatou je nevyšší pravda, plné vědomí a naprostá radost. Právě o tom se zpívá zde na tomto videu.
***
Nové audio:
skvělý výkon Vždystřízlivců s bravurním kytarovým sólem: Raduju se.

22.12.
Ještě jedno vánoční video Tichá noc.
***
Souvislosti mezi vnitřními a vnějšími spouštěči a tím, jak je zvládat
Spouštěč je podnět, který zhoršuje sebeovládání. Dost nepřesně dělíme spouštěče na vnější (brloh, škůdce atd.) a vnitřní (např. únava). Nepřesné je to proto, že vnější a vnitřní spouštěče v sebe navzájem přecházejí. Např. někdo je v nepohodě a způsobí zbytečnou hádku. V tomto případě přešel vnitřní spouštěč ve vnější, ale může to být i naopak. Např. riziková prostředí vyvolávají často idiotské fantazie.
Vzhledem k uvedenému je logické, že k zvládání obou typů spouštěčů se dají použít podobné postupy. Vyhýbání se vnitřním spouštěčům chrání před těmi vnějšími. Platí to i naopak. Když se jakýkoliv spouštěč objeví, je třeba zkrátit jeho působení na minimum. Je-li vnitřním spouštěčem riziková společenská akce, pomůže bystře zmizet (video). Jestli je spouštěčem únava, pomůže si odpočinout, jakmile jen to bude možné.
Kromě spouštěčů existují i střízlíci, tedy podněty a dobré návyky, které usnadňují sebeovládání. I zde se dá hovořit o vnitřních střízlicích (např. klidná pozornost) a vnějších střízlících (např. setkání Anonymních alkoholiků). A také v tomto případě se vnější a vnitřní střízlíci navzájem posilují a přecházejí jeden v druhý.
Mimochodem dodávám, že Anonymní alkoholici se scházejí v Praze 2x denně česky i anglicky i o svátcích.
***
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

21.12.
Video novinky:
Konečně svoboda (s původní hudbou), též anglicky.
Vnitřní klid s úsměvem: tři možnosti, máme i anglicky.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

20.12.
Nové video Narodil se Kristus Pán. Máme i anglicky.
***
Nové audio
Mirek Vždystřízliv Dlouhodobě.
***
Právě vyšlo
Nešpor K, Matanelli O. Jak porozumět iracionálnímu chování osob s návykovými nemocemi? Sociálná prevencia (Bratislava) 2014; 9(2):4-5.
***
Andělské cesty
Jedna dáma mě požádala, aby mohla použít moje básničky „Veselý anděl“ a „Vyučování“ ve své knize. Rád jsem souhlasil. Obě básně jsou na tomto webu hned nahoře.
V souvislosti s těmi anděly jsem si něco uvědomil. Některé střízlivé přátele závislost přiměla k sebezdokonalování v mnoha směrech. Nestačí jim být „normální“, chtějí víc.
Stávají se tak trochu anděly.
***
Video s andělem Štědrý večer nastal.

19.12.
V čem jsme si rovni?
Rovni jsem si mimo jiné v tom, že máme každý den k dispozici 24 hodin. Předpokládejme, že hodně naivní závislý člověk chce abstinovat, ale zároveň hodlá chodit do rizikového prostředí („brlohů“) nebo se stýkat se „škůdci“. Co může očekávat, i kdyby nakrásně dokázal abstinovat?
* Extrémně silné bažení: Jeho zvládání spotřebuje spoustu energie. Takový člověk bude nesoustředěný, roztržitý a nevýkonný.
* Ztracený čas, který by se dal využít mnohem lépe. Těžko lze zlepšovat vztahy s rodinou na dálku ze smrdutého brlohu.
* Chudý životní styl. Hospodské řeči nemívají informační hodnotu. Je to formální záminka se intoxikovat. Takový člověk namlouvá sobě a světu, že řeší problémy České ekonomiky, Evropské unie nebo vytváří koncepci zahraniční politiky. Od určitého stupně intoxikace se jedná o souběžně probíhající samomluvy lidí, kteří se navzájem ignorují.
* Zdravotní rizika: Lidé pod vlivem alkoholu a drog bývají často agresivní, do toho zakouřené prostředí, přepálený tuk, nabízení chemických roztoků různé koncentrace a někde i rámus. Při troše smůly by z toho mohla být třeba mozková mrtvice. Nedávno jsem se zúčastnil povinného školení první pomoci. Přednášel nám jeden zkušený záchranář. Nepřekvapilo mě, když říkal, že musí často zasahovat ve zmíněných brlozích.
Rdostný závěr
Vážení přátelé, což takhle vyvětrat, trochu se protáhnout, a pak si dopřát třeba chutný čaj?
***
Videa
Tři čaje pro tři typy lidí
Co nás učí čaj?

18.12.
Nová odborná práce:
Nešpor K, Karbanová H. Emoční nákaza: častý problém ve zdravotnictví i ve vztazích
***
Nové video Mladý chlapec (romantická píseň)
***
Ozývání se jinak
Známé přísloví nás poučuje: „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.“
To se většinou chápe negativně ve smyslu jiného přísloví „padla kosa na kámen“.
Někteří lidé volají do lesa mile a laskavě. Nepřekvapuje, že se jim často vrací hezky znějící ozvěna.
Jeden čínský mistr si koupil ojeté auto. Auto se mu porouchalo v hustém provozu uprostřed města.
Mistr autu domlouval: „Milé autíčko, prosím popojeď ještě pár kilometrů ke známým. Chápu, je toho na tebe moc, ale ještě chvilku vydrž. U známých si odpočineš. Bude tam u tebe lépe postaráno než tady.“
Auto si dalo říci a vydalo se s mírným hrkáním na cestu.
Automechanik nad ním pak kroutil hlavou. Nechápal, jak se něco tak porouchaného mohlo pohnout z místa.
Video: Laskavost: 12 snadných možností

17.12.
Nové audio, Petr Vždystřízliv procítěně: Mladý chlapec.
***
Novinka Čaj chudého muže, máme i anglicky.
***
O motivačních pastech a pastičkách
Motivační pasti se používaly odpradávna. Jistý středověký panovník přijal českou šlechtu v síni, která byla vyzdobena popravčími sekerami. Toto prostředí mělo motivovat vzpurné Čechy k větší poslušnosti k císařskému trůnu.
Motivační pasti v dnešní době většinou slibují a nabízejí. Cíl je i v tomto případě průzračně jasný. Do motivační pasti polapená oběť odevzdá své peníze za věci, které nepotřebuje nebo které jí dokonce škodí.
Asi tušíte, o čem je řeč. Motivačními pastmi jako hrom jsou pro střízlivé přátele veškerá kasina, putyky a pochybné večírky.
Kromě velkých motivačních pastí, existují i motivační pastičky. Jejich nebezpečnost spočívá v tom, že jich je hodně. Najdou se i tam, kde by to člověk nečekal. Naivní koncesionář si pustí televizi. Chce se rozněžnit při sledování pohádky. Místo toho na něj vyskočí obraz opentlené láhve obsahující alkoholový roztok vyrobený z plesnivého obilí.
Civilizované společnosti lidi před motivačními pastmi chrání lépe, než je tomu nás. S tím toho moc nenaděláme. Nezbývá než se motivačním pastem vyhýbat, jak jen to jde.
A motivaci ke střízlivosti udržovat doléčováním.
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

16.12.
Jak se bránit pocitům viny?
Jeden z našich přátel měl dojem, že v něm někdo záměrně vyvolává pocity viny. Ptal se, jak se bránit.
Nejdříve je třeba se zamyslet nad tím, zda jsou výčitky oprávněné. Jestliže ano, měli bychom se omluvit a v duchu poděkovat za upozornění. Swami Satyananda jde ještě dál a doporučuje
obdarovat, lidi, kteří nás oprávněně kritizují, . Třeba na Vánoce. :)
Jestliže výčitky oprávněné nejsou, pak stačí zůstat v pohodě. To, že se dotyčný mýlí, je jeho problém.
***
Další veselá novinka, Hudební smích, máme i anglicky.

15.12.
Nová videa
Betlémská hvězda, máme i anglicky.
Relaxace a vnímání: Dvě možnosti a jeden tip, existuje i anglická verze.

14.12.
Láska typu B jako medicína
Americký psycholog Maslow rozdělil lásku na dva typy:
Láska typu N (od anglického „need“ čili potřebovat). Někdo uspokojuje potřeby jiného člověka, a ten ho má proto rád.
Láska typu B (od „be“ čili být). Ta si na rozdíl od předchozí nic nenárokuje. Znamená to mít někoho rád jen proto, že je. Lásky typu B si cení různé duchovní tradice včetně křesťanství a buddhismu. Vánoce jsou svým způsobem oslavou lidské i Božské lásky typu B. Podle mistra Lina láska typu B prospívá duševnímu i tělesnému zdraví. Hostilita (nepřátelské naladění vůči světu) představuje rizikový faktor srdečních nemocí. Láska typu B působí opačně. Je ušlechtilá a zdravá.
***
Video Klidný advent a prosté Vánoce

13.12.
Zajímavé nebo nudné? Jak se to vezme
Přišla mi korektura mé nové knihy „Duševní pružnost“. Ta vyjde v nakladatelství Portál nejspíše v prvním čtvrtletí 2015. Hledat chyby ve vlastním rukopise nevypadá jako právě vzrušující záležitost. S rukopisem jsem od jeho odevzdání nepracoval. Připadá mi tak trochu jako kniha, kterou napsal někdo jiný. To je užitečné pro opravy a drobná vylepšení. Navíc je to i zajímavé.
Toto video se týká mé poslední vydané knihy o sebeovládání.

12.12.
Nové video Teče voda

11.12.
Dokonalé štěstí
Dokonalé štěstí jsem potkal na zvláštním místě.
Bylo to v čekárně u zubaře. Malý chlapec tam seděl na lavici. Nohy měl asi metr nad zemí. Točil čepicí, jako kdyby to byla vrtule. Radostně se při tom usmíval.
Ke štěstí stačí málo, třeba čepice s bambulí.
:)
Video Co mám, to mi stačí

10.12.
Nové video Jak zchladit  horkou hlavu: tři prosté kroky, máme i anglicky.

9.12.
Jednoduchý dotaz a prostá odpověď
„Co s lidmi, kteří musí mít za každou cenu poslední slovo?“
„Klidně jim ho nechat a jít svou cestou.“
***
Video Veď mě dál

8.12.
Dva proudy
Emoce se přenášení mezi jednotlivci, ve skupinách i ve společnosti. Kolem Vánoc se vynořují dva emoční proudy. Ten první je pachtění, shánění a snaha stihnout i to, co se stihnout nedá. Druhý proud v sobě nese laskavost, důvěru, tichou radost a dobrou vůli. Oba tyto citové proudy směřují opačným směrem.
My si můžeme vybrat ten, který na sebe necháme více působit.
Nyní se možná někdo zeptá, jak to udělat. Nejjednodušší je vhodné prostředí.
Nevím jak vás, ale osobně se cítím lépe s šálkem čaje při zapálené svíčce než v labyrintu města.
***
Videa
Emoce a vnímání: praktické důsledky
Meditace vnitřního míru: dva způsoby

7.12.
Nové video Cesty.
***
Věda, pověry a princezny
Pověra, která je rozšířená i mezi malými dětmi
Děti předškolního věku jsou svými rodiči uváděny v omyl. Rodiče jim tvrdí, že největší nebezpečí pro princezny představují draci. Abychom tuto pověru vyvrátili, provedli jsme průzkum mezi 30 muži. Nejprve jsme jim položili otázku: „Kolik princezen vám sežrali draci?“
Výsledek byl v naprostém souladu s našimi předpoklady. Jednalo se o 0,0 princezen.
Pak jsme se zeptali: „Kolik princezen vám sežraly alkohol, drogy a hazard?“
Celkem se jednalo o 46 princezen, což činilo více než 1,5 princezny na osobu.
Kritika našeho výzkum
Kritici namítají, že náš soubor nebyl reprezentativní a že v něm nebyly zastoupeny ženy. To je pravda. Předpokládáme, že podobný výzkum provedený mezi ženami by přinesl podobné závěry. I v tomto případě by se počet princezen sežraných draky rovnal nule. Naproti tomu závislost by v souboru žen nežrala princezny, ale prince!
Praktické důsledky
Jak jsme již opakovaně poukázali, při ochraně princezen nelze spoléhat na negramotného Honzu s vidlemi. Zde pomůže pouze a jedině… Ano, tušíte správně, střízlivost!!
***
Video Senzační zpráva

6.12
Jak nenaletět? Nebažit a zachovat klid!
Finanční nehoda
Zvláště před Vánoci se to ve sdělovacích prostředcích hemží „výhodnými“ nabídkami. Je to nebezpečné.
Otec velké rodiny měl dluhy z hazardu. Kdosi mu nabídl „výhodnou“ možnost, jak zlepšit finanční situaci. Výsledkem byly ještě větší dluhy a pocit trpkosti. Jak to, že jinak inteligentní člověk snadno naletěl podvodníkovi? Příčiny zahrnovaly bažení po penězích, stres a vyčerpání.
Jak v takových situacích postupovat?
1. Odložit rozhodnutí.
2. Uklidnit se a odpočinout si. Pomůže fyzická aktivita, dýchání do břicha, klidné prostředí, relaxace, dobře se vyspat atd.
3. Poradit se s lidmi, kteří věci rozumí.
4. Rozhodnout se až pak a v klidu (video)

5.12.
Právě vyšlo Nešpor K. Zůstat střízlivý: 11 oblastí. Bulletin sdružení praktických lékařů ČR 2014;24(6): 46-47.
***
Nejlevnější nápoj ze zákona
Objevil se návrh uzákonit, aby nejlevnější nápoj v restauracích byl nealkoholický. Je to rozumný návrh. Zákaz prodeje alkoholu nezletilým se v hospodách soustavně porušuje. To je jeden z důvodů, proč patří zdejší dospívající ve vztahu k alkoholu k nejhorším na světě. Cena by tuto ekonomicky slabší skupinu více motivovala ke koupi nealkoholického nápoje.
Ze všeho nejlepší je ale do českých hospod vůbec nechodit. Bývá tam nakouřeno. Pohled na opilé lidi a hazardní automaty nedělá dobře ani dospělým, natož dětem.
Mnohem zdravější a levnější je jídlo doma. A k němu šálek dobrého čaje a pak si pustit nějakou hezkou hudbu.
:)
Video Léčení hudbou, je to jednoduché

4.12.
Novinka Veselá, rychlá a jednoduchá relaxace, máme i anglicky.
***
Smích a relaxace
Naše nejsledovanější videa se týkají relaxace a smíchu. Některá si lidé zřejmě pouštějí opakovaně. Ta nejsledovanější byla spuštěna více než stotisíckrát. Smích je vlastně kapesní a vždy dostupná forma relaxace. Pohodlně se položit a důkladně relaxovat můžeme v soukromí. Usmát se a klidně dýchat do břicha se dá téměř kdekoliv. Pamatujte na to a využívejte toho.
***
Nová střízlivá pohlednice zde. Můžete si ji stáhnout posílat známým jako novoročenku.

3.12.
Nová odborná práce
Nešpor K, Karbanová H.: Vyčerpané sebeovládání
Nové video: Klidně proti proudu: odvaha být jiný, máme i anglicky.
***
Největší problém
Jeden zahraniční novinář se mě zeptal, jaký je nevětší problém závislých lidí v Česku.
Odpověděl jsem mu: „Stejný jako v jiných zemích. Jejich největším problémem je závislost.“
Dodávám, že nejlépe jsou na tom ti, kdo si tento problém uvědomují a věnují jeho zvládání potřebný čas pozornost.

2.12.
Nové audio Duo Vždystřízlivci v country písni Cesta.
Novinka,  hudební video s původní písní Malý a velký.

1.12.
Nové video Skutečný mír a jeho čtyři výhody, máme i anglicky.
K videu je i nová střízlivá pohlednice.

30.11.
Nové video: Ganéša: symbolika a kirtan, máme i anglicky.
***
Ukázka z naší nové odborné práce
Obnovit sebeovládání
Lidé hledající pomoc pro návykový problém obvykle zdůvodňují recidivu zátěžovou životní situaci, např. propuštěním z práce. Takové zhodnocení situace je nelogické a nekonstruktivní. Nezaměstnanost je logicky vzato důvodem k tomu, aby člověk šetřil prostředky a udržoval se v dobrém stavu, aby našel nové zaměstnání.
Řetězec vedoucí k recidivě lze popsat následovně: 1. zátěžová životní událost, 2. silné negativní emoce (strach, hněv, smutek), 3. vyčerpané sebeovládání, 4. recidiva.
K prevenci nebo zvládnutí recidivy je proto třeba se uklidnit (video) a odstranit negativní působení vyčerpaného sebeovládání (video).

29.11.
Nové audio, Petr Vždystřízlivý ve skladbě Jestli.
***
James Bond v Bohnicích
Hrdina slabomyslných filmů James Bond nebyl zrovna abstinent. Jeden britský lékař spočítal, že dávky alkoholu, které přijímal, mohly Bondovi způsobit demenci, impotenci a předčasnou smrt. Jak by vypadalo poslední dějství Bondova života, jsem viděl na vlastní oči. Dostal se k nám muž ve věku kolem 50 let s těžkou jaterní cirhózou, stavy zmatenosti a dalšími problémy. To vše ohrožovalo jeho život. Neudržel stolici ani moč. Podle dokumentace dříve pracoval v reklamě. Mohlo to být jeho krycí zaměstnání. „Tajný agent“ si na čelo nikdo nenapíše. Pistoli s ostrými náboji u sebe neměl. Proti alkoholu by mu stejně nepomohla. Lépe by bylo se včas léčit a chodit na setkání Anonymních alkoholiků.
Videa
12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie
Dobrý den

28.11.
Tuto sobotu 29.11. máme seminář na téma Pružné tělo a mysl. Vhodné i pro začátečníky, více zde.
***
Koště a duchovno
Podle jednoho průzkumu veřejného mínění mají v Česku nejnižší prestiž mezi povoláními ministři, uklízečky a poslanci.
Uklízeček se zastanu. V buddhistické tradici se považuje uklízení za velmi prospěšnou činnost nejen prakticky, ale i pro duchovní rozvoj. Člověk douklízí a může začít znova. To pomáhá si lépe uvědomit, co je pomíjivé a co ne.
V čínské nauce o prostoru feng-šuej mají jednotlivé části obydlí vztah k různým oblastem života. Uklízení může být i trochu magií. Při uklízení si lze představovat, že děláme pořádek ve svém nitru, ve vztazích, ve způsobu života atd.
Ještě je tu lékařské hledisko. Dlouhá práce vsedě není zdravá. Sezení bychom měli střídat se cvičením, chůzí anebo s uklízením. Lehká fyzická práce prospívá tělesně i duševně, mírní deprese a úzkosti a projasňuje náladu.
Jdu uklízet.
:)
Videa
Veselý metař
Požehnání osmi směrů
Veselá procházka během mikro přestávky

27.11.
Nové video Jak mít dost energie, máme i anglicky.
***
Včerejší hádanka byla lehká, lépe na tom byl ten z obou bratří, který byl střízlivý.
***
Krok je lepší než skok
Na doléčovací skupině hovořili déle abstinující přátelé o důležité změně ve svém životě. Dříve chtěli všechno hned. To vedlo k horečné aktivitě a stavům vyčerpání. Vytoužený úspěch se někdy dostavil. Jenže z něj nedokázali mít radost nebo samou radostí udělali něco nerozumného. Je to pochopitelné, kombinace silné emoce a vyčerpání
neprospívá sebeovládání.
Za střízliva je to jiné. Mají více trpělivosti. Velké cíle si rozdělují na menší. Jejich život je organizovanější a klidnější. To posiluje zdraví i sebeovládání.
***
Video: Trpělivosti se můžeme učit třeba od šneka
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

26.11.
Pohádka s hádankou
Milé děti, byli vám dva bratři. Co se inteligence týče, sudičky na nich nešetřily. Oba snadno vystudovali vysokou školu. První se stal univerzitním učitelem, druhý se dal do podnikání a založit středně velkou, prosperující firmu. A nyní, milé děti, ta hádanka. Který z těch dvou bratří byl úspěšnější?
S odpovědí si dejte čas, projděte se nebo si zacvičte, vyspinkejte a zítra mi na tuto otázku odpovíte.
Kdyby snad někdo nevěděl správnou odpověď, rád ji zítra prozradím.
:)
Video: Jak se dobře vyspat
***
Sbírka střízlivých textů "Lidové písně abstinentské" se dočkala aktualizace, stáhnout si ji můžete zde.

25.11.
Nové video Mnoho možností (původní píseň), máme i anglicky a s jinou hudbou.

24.11.
Nové video Veselý knoflík, máme i anglicky.
***
Trojí mír
Sanskrtské slovo „šánti“ znamená mír. Podle Swamiho Satyanandy pomáhá mantra „Óm šánti, šánti, šánti hí“ navození trojího míru, totiž míru těla, mysli a srdce.
Mír těla: Ten lze definovat a měřit. Projevuje se snížením svalového napětí, zpomalením tepu a krevního tlaku, změnou dýchání atd. Pro uvolnění je mimo jiné typické brániční dýchání, při kterém se lehce pohybuje břišní stěna.
Mír mysli: Myšlení je klidné a plyne volně. Člověk se snadno soustředí a lehce převede pozornost na to, co je právě třeba.
Mír srdce: Srdcem se zde míní hlavně emoce. Negativní emoce mizí a objevuje se např. laskavost, pohoda, vděčnost nebo vlídný zájem.
Jak dosáhnout trojího míru?
Můžete začít čímkoliv:
* Jestliže uvolníte tělo např. břišním dýcháním nebo cvičením, zklidní se i emoce a mysl.
* Jestliže určitý problém zvládnete díky rozumové úvaze, zklidní se i emoce a tělo.
* Jestliže si dokážete navodit pozitivní emoce, např. mírnou veselost, zklidní se i tělo a mysl.
***
Naše video s podobnou mantrou.

23.11.
Novinka Čaj genmaicha  pro dobré trávení a náladu, máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
***
Vlídnost
Vlídnost je jedna z těch skvělých emocí, které hřejí a prospívají nám i druhým lidem. Je asi ještě lepší než klid. To je co říci. Vlídně lze přijímat nejen lidi, ale i životní události, změny, rozmary počasí a dokonce i utrpení. Podle východní tradice se nevyhnutelným utrpením čistí karma a člověk se připravuje na nějaký důležitý úkol v budoucnu.
Nevyhnutelné je třeba přijmout tak či onak. Vlídné přijímání je určitě zdravější než nespokojenost.

22.11.
Proč jsou důležité důvěra a zároveň opatrnost?
Někdo dlouho praktikuje cvičení, která mu zdánlivě moc nepřinášejí. Někdo moudřejší než on mu to poradil. Nebýt důvěry dávno by toho nechal.
Takhle jednou zjistí, že jeho úsilí mělo smysl a výsledek předčil očekávání.
Důvěra ale není vhodná vždy. Např. někdo neustále hledá nové zázračné léky na závislost. Závislost se tím prohlubuje. Kdyby chodili co nejčastěji na setkání Anonymních alkoholiků, byl by na tom lépe.
Jak poznat, čemu důvěřovat a čemu ne?
Dobrý návod najdeme v díle Alberta Schweitzera. Lze se zeptat: „Prospěje to mému životu a životu druhých?“
Pro jistotu bych to ještě doplnil otázkou: „Existují o tom, co se o tom tvrdí, opravdu důkazy?“
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?
***
Ještě lepší možnost
Jeden z našich střízlivých přátel se mi napsal, že když mu kolem Vánoc někde nabídnou cukroví, vždy se ptá, zda tam není alkohol. Za opatrnost ho chválím, i když bych věděl ještě o lepší možnosti. Lepkavým kuchyňským výtvorům nejasného obsahu je nejlepší se vyhnout. Prospěje to střízlivosti i žaludku.
Video Klidný advent a prosté Vánoce

21.11.
Sebeuvědomování a cíle
K dobrému sebeuvědomování patří vnímat to, co chceme a na čem nám opravdu záleží.
I běžné každodenní činnosti jako je jídlo, plánování volna nebo komunikace by se měly dostávat do souladu s dlouhodobými cíli a hodnotami.
Často se mluví o tom, jak důležité je žít v současnosti. Ano i ne. Dobrý kormidelník má před očima cíl plavby. Zároveň dává pozor, co se děje v jeho okolí.
Člověk by si měl i vícekrát za den klást otázku „Je to v souladu s mými dobrými cíly?“
Jestliže ano, je to skvělé, jestliže ne, je třeba změnit směr.
Video: Jak si stanovit cíl: 9 užitečných otázek
***
Maso
Jedná dáma, původem z Kambodže, prozradila, jak se v její domovské zemi stavějí k jedení masa. Považuje se za přípustné, ale člověk by se měl mrtvému zvířeti omluvit, přát mu dobré zrození a slíbit, že bude jíst pouze tolik, kolik jeho tělo potřebuje.
Teď si možná někdo ťuká prstem na hlavu.
Jenže velkým problém jsou u nás cévní nemoci, obezita a nádory. Kdyby se lidé uvedenou zásadou řídili, podstatně by jich ubylo.

20.11.
Nové video: Vaši ochránci, máme i anglicky.
***
Prevence u dospívajících
V prevenci návykových nemocí zdaleka nestačí přihlásit dítě do sportovního oddílu. Děti a dospívající potřebují pohyb, ale rozumný. Sportovat by měli pro zdraví a ne proto, aby upokojovali ctižádost dospělých. Důležité je také, jestli mají v určitém sportovním klubu bezdrogové prostředí. Je velký rozdíl, jestli se po tréninku chodí domů, nebo tam, kde nezletilým nalévají alkohol. Ukázalo se, že např. fotbal riziko zneužívání alkoholu u dětí dokonce zvyšuje.
Co na co by měli rodiče při prevenci u dětí a dospívajících pamatovat?
Nabídnu zde čtyři jednoduché zásady. O jejich účinnosti svědčí psychologický výzkum. Podrobnější informace najdete v knize „Alkohol, drogy a vaše děti“, která je volně na www.drnespor.eu.
1. Dostatek času na dítě, laskavost, vřelost a pochopení.
2. Jasná a důsledně prosazovaná pravidla. Ukázalo se, že děti, kterým doma rodiče zakazovali alkohol, pily méně i mimo domov.
3. Střízliví rodiče to mají v prevenci snazší. Působí jejich dobrý příklad a navíc mají větší autoritu.
4. Alkohol by neměl být doma dětem dostupný a na očích. Nejlépe je alkohol zamykat. Předejde se tak zbytečným otravám a úrazům. Navíc je to prospěšné i v prevenci.
Video Jednoduchá rada rodičům
***
Jídlo na míru
Následující cvičení vyžaduje určitý nadhled a není zase tak snadné. Asi každému z nás se někdy stalo, že snědl něco, nač měl chuť, a pak se divil. Jazyk má právo na svůj názor, ale toto právo mají i další části těla, jako žaludek, střeva, dýchací systém nebo mozek.
Už při nakupování si představte, co by se stalo, kdybyste si určitou potravinu připravili a snědl ji. Jak byste se cítili nejen během jídla, ale i hodinu, dvě nebo tři po jeho skončení.
Video Jídlo a střízlivost

19.11.
Novinka Volnost (původní píseň), existuje i anglicky.
***
Další nové video Relaxace v medicíně, čchi-kungu a józe, máme i anglicky.
***
Máme i nové střízlivé pohlednice.
***
Jak se obrnit proti stresu?
Tuto otázku mi položil jeden novinář.
Odpověděl jsem mu: „Při stresu se člověk opravdu „obrní“. Půlmetrákový pejsek na někoho vycení zuby. Člověk napne břicho a zpevní hrudník. Ochrání to útroby a srdce, ale ztíží dýchání. Člověk ve stresu dýchá do horní části hrudníku. Je to namáhavé. Zvláště, když tak někdo dýchá celou pracovní dobu. Lépe je se neobrňovat, ale klidně dýchat do břicha. Pomůže při tom představa koule v břiše. Koule se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje.“
Brnění proti stresu nepomůže, ani neuklidní. Břišní dýchání a nadhled ano!

18.11.
Novinka, video Řidič, máme i anglicky.
***
Jak odpustit sobě?
Pro naše střízlivé přátele je tato otázka zvláště důležitá. Mistr Lin doporučuje následující možnosti:
* Odpusťte sobě jako byste byli svůj nejlepší přítel.
* Udělejte něco prospěného pro druhé lidi.
* Požádejte o odpuštění a radu mistra, světce nebo Boha.
* Chybě se příště vyhněte už proto, abyste si ušetřili nepříjemné pocity.

17.11.

Růženec a koule
Kamarád naučil svoji osmdesátiletou matku cvičení, které jsem pro naše potřeby pojmenoval „Pěstování koule“ (video, jde to i vleže).
Dámě se cvik zalíbil. Kromě Pěstování koule často odříkávala i růženec. Její zdravotní stav se zlepšil do té míry, že lékař, k němuž chodila na kontroly, nevěřil svým očím. Když kamarád matce telefonoval, právě hrabala listí. Koule, růženec a rozumná fyzická aktivita je skvělá kombinace!
***
Stručná historie mé střízlivosti
V roce 1984 jsme otvírali ženské oddělení. Chtěl jsem vyzkoušet, jaké je to nepít jeden rok žádný alkohol. Rok uplynul a já neměl důvod se zabývat nápoji z plesnivého obilí a shnilého ovoce. Zvláště, když existuje tolik jemných a ušlechtilých čajů.
:)

8.11.
Informace
Pokračování v mém deníčku můžete očekávat přibližně za týden. Nebudu totiž nějakou dobu na síti.
To víte, mladí lidé se potřebují vzdělávat.
:)
Nová střízlivá pohlednice
***
Dvě cesty
Řada duchovních cvičení má společný rys. Nejprve se člověk uklidní, a pak se dostane do lepšího souladu s tím, co Anonymní alkoholici nazývají Vyšší moc.
To ale není jediná možnost. Na počátku duchovního vzestupu může stát větší nebo menší malér. Příkladů by se našlo nespočet, např. Svatý Pavel, svatý František nebo Milarepa. Klid a pocit vnitřního naplnění se v jejich případě dostavily až po té, co se dostali do souladu s onou Vyšší mocí.
Co z toho vyplývá prakticky?
* Nejlepší je se včas uklidnit a uvědomit si, co je vhodné a co ne.
* Jestliže se objeví problém, komplikace či nesnáz, je dobré zachovat klid. Pak spíše pochopíme, čemu nás má nemilá zkušenost naučit.
Video Zahrada zázraků (11 tipů)

7.11.
Novinka Velká síla
***
Jak reagovat na křivdu?
Pocity ukřivděnosti se u lidí s návykovou nemocí objevují často. Střízlivost vede k větší objektivitě. Jeden z našich střízlivých přátel po letech abstinence řekl o své minulosti: „To, že mi zůstala rodina, určitě nebylo kvůli tomu, že bych se jim tehdy vyplácel.“
Skutečné křivdy ovšem mohou nastat. Jak se s nimi vyrovnat?
Uvažujme logicky. Jestliže nám někdo ublížil, měli bychom se sami k sobě chovat hezky. To proto, abychom si to vynahradili. A měli bychom se chovat dobře k druhým lidem. Ve světě tak přibude laskavosti.
Video Laskavost: 12 snadných možností
***
Může být odpouštění legrace
Někdo by považoval odpouštění za vážnou záležitost. Jenže když si uvědomíme své nesmyslné nároky, začne to být legrace. Příklady následují:
* Odpouštím svému šéfovi, že mě neustále nechválí. Asi má také jinou práci.
* Odpouštím té či oné krasavici, že se vdala za někoho jiného. Vlastně se jí nedivím.
* Odpouštím, svým známým, že jsou v tom či onom lepší.
* Odpouštím sobě, že nejsem mistr světa a nezískal jsem Nobelovu cenu.
* Odpouštím sobě i to, že se mi nechce cvičit. To ale neznamená, že cvičit nebudu!!
:)

6.11.
Zpráva pražské skupiny Anonymních gamblerů: Tato organizace zprovoznila včera svůj web.
Nachází se na adrese www.agpraha.org
***
Dvě nová, pohodová videa:
Veselá country
Kdo je  tady pánem? Máme i anglicky.
***
Napadají rozumné lidi hloupé myšlenky?
Jestliže se mohou považovat za rozumného, rozumné lidi napadají hloupé myšlenky často.
Rozumní lidé jsou ale přece jen ve výhodě. Vědí, že je napadají hlouposti a dokáží si od nich udržet odstup.
Tomu napomáhají některá cvičení, jako je meditace vnitřního ticha (audio v mp3, video).
***
Jako malé děti
Mistr Lin přirovnal naše nerozumné emoce k malým dětem. Ty také dělávají hlouposti.
Dítě je dobré uklidnit a přivést domů do bezpečí. Pak se uklidní.
Co se emocí týče, jejich energii vedeme do břicha, kde je její domov. Navíc do břicha volně dýcháme. A tak se uklidníme.
***
Video Meditace o tajemné nádobě s původní hudbou

5.11.
Nová odborná práce, Nešpor, K. Pomáhá drogově závislým docházení na setkání Anonymních alkoholiků?
***
Nové video Johnny Soberman: Country
***
Čím se liší jóga od sportů
Tělesný pohyb většina z nás velmi potřebuje. Rozumně bezpečně sportovat je skvělé. Není to ale jediná možnost. Kromě sportů, procházek a fyzické práce přichází v úvahu i jóga.
Čím se liší jóga od sportů?
Někdo možná odpoví, že skoro vším. Zmínil bych se o třech věcech.
1. Relaxace. Ta se vkládá mezi jednotlivá cvičení, je ale i jejich součástí. Svaly, které nepotřebujeme k udržení pozice, necháváme uvolněné. Jistě uznáte, že je velký rozdíl mezi uvolněným cvičením jógínky a úsilím rekordmanky ve vrhu koulí.
2. Sebeuvědomování. Pozornost není zaměřena do okolí a na vnější cíle, ale dovnitř. Vnímáme určitá místa v těle, proudění energie i to, psychiku i to, jak tělo na cvičení reaguje. To umožňuje mimo jiné přizpůsobit intenzitu, rozsah i techniku cvičení.
3. Nesoupeřivost. Sportovec chce být lepší než ostatní. Skutečný jógín si přeje, aby dokonalosti dosáhli všichni. Z pokroků druhých má stejnou radost, jako kdyby byly jeho vlastní.

4.11.
Jasná volba
Jeden hodně mladý pacient se mě zeptal: „Jak to mám udělat, aby se mi při léčbě nestýskalo po kamarádech a děvčatech?“
Řekl jsem mu: „Představte si, že jste krásná dívka. Ucházejí se o vás dva muži. Ten první pije, fetuje a hazardně hraje. Ten druhý nic z toho nedělá. Zato je spolehlivý, víc o sebe dbá a má na vás čas. Koho byste si na místě té dívky vybral?
„Toho druhého.“
„Léčíte se u nás také proto, aby vám v budoucnu dalo nějaké hezké děvče přednost.“
Ještě jsem žertem dodal: „Coby miloučkému abstinentovi.“
Video: Dva jednoduché způsoby, jak být sympatičtější
***
Dvě nové country písně, první poetická, druhá svižnější. Johnny Soberman: 1. Rozváže řetězy 2. Vybírám si.
***
Nová básnička zde.

3.11.
Nové video Jak uctít ty, kdo odešli? Máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Jak telefonovat do nebe?
Chtěli byste si zatelefonovat do nebe?
K tomu potřebujte správné telefonní číslo. Tím číslem je starobylá mantra nebo modlitba, kterou před vámi opakovaly mnohé generace duchovně pokročilých lidí.
Řekněme, že se rozhodnete pro mantru „Óm šánti“ (šánti znamená mír, je to tedy mantra vnitřního míru).
Jestliže někam voláte, je docela možné že telefon zvoní, ale nikdo ho nebere. Pak je nutné to zkoušet znova a znova. Jednou se dovoláte.
Nebešťan vyslechne váš telefonát a řekne jinému nebešťanovi: „Hele, on opakuje mantru míru, co kdybychom mu to usnadnili?“
„Jasně, tak mu s tím mírem, pomůžeme. Jde se na to!“
:)

2.11.
Předpověď
Jeden pán poznamenal: „ Počasí předpověděli přesně. Jenže ta předpověď se vyplnila ve Španělsku, ale ne u nás.“
Vlastně je hezké, že ten pán našel v nesprávné předpovědi něco pravdy.
***
Nové video, dalo mi dost práce, doufám, že tomu odpovídá i výsledek: Relaxace ušima: nepatrné ušní svaly jsou důležité, máme i anglicky.
***
Nové audio, maestro Střízlivid a jeho původní skladba Vesele na doléčování.

1.11.
Jíte jako hroznýš? Nedělejte to!
Hroznýš slupne bez kousání a najednou kořist, a pak ji několik dní tráví.
Někteří lidé celý den nejedí. Večer slupnou celodenní dávku jídla a ještě něco navíc. Pak se diví, že nemohou spát a mají nadváhu. Po snídaních se netloustne, protože přijatá energie se během dne spálí.
Jíst jako hroznýš a nežvýkat je nezdravé pro každého. Pro naše střízlivé přátele obzvlášť. Hlad vyvolává bažení po alkoholu. Proto doporučujeme jíst pravidelně, žvýkat a pamatovat na vydatnou snídani.
***
Video Duchovní vaření: čtyři dobré možnosti

31.10.
Novinka, video Problémoví lidé: jednoduchá možnost, máme i anglicky.
***
Odpovědnost
Někteří lidé si dobře uvědomují svoji odpovědnost v rodině nebo v zaměstnání. Co je to ale platné, jestliže při tom zapomínají na odpovědnost vůči sobě. Aby mohl člověk dobře dostát závazkům vůči druhým lidem, musí dbát o svoji kondici, spánek a mít zdravé záliby.
Čínští ministři mají údajně nařízeno ujít denně nejméně 10 tisíc kroků. Asi jsou pak zdravější a lépe jim to myslí.
Video: Veselá chůze na místě s původní hudbou

30.10.
Novinka, video Nový objev Sherlocka Holmese, máme i anglicky.
***
Dvě nové písně ve stylu country, Johnny Soberman: A. Nová doba, B. Velká móda
***
Energie dětství má řadu výhod
V čínské tradici existují cvičení, při nichž si člověk představuje, že je malé dítě. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký to má smysl.
* Podle tradice je energie dětství zdravá a omlazuje.
* Myšlení malých dětí je jednoduché. Když budeme na chvíli jako děti, náš mozek si odpočine. Navíc se uklidníme.
* K dětství patří tvořivost, hravost a schopnost se rychle učit.
* Někteří psychoterapeuti hovoří o „vnitřním dítěti“. To je dětská složka naší osobnosti. Při těchto cvičeních můžeme s touto částí osobnosti lépe navázat kontakt. Různé složky osobnosti se tak dostávají do lepšího souladu.
* Biologický potenciál být dítětem mají i dospělí. I v jejich krvi totiž kolují kmenové buňky. Kmenová buňka se dokáže přeměnit podle potřeby v jakoukoli jinou buňku v těle. Vzletněji řečeno, kmenové buňky umí tělo omladit.
* Nerozumné myšlenky mohou být pro nás dospělé zdrojem vnitřního konfliktu. Jestliže je začneme brát jako projev dětské části své osobnosti, je mnohem snazší mávnout nad nimi rukou.
* Kromě toho se děti často smějí. Dětinsky se zasmát zlepší náladu raz dva.
Kdyby vám snad někdo řekl, že se chováte dětinsky, berte to jako pochvalu.
:)
Videa
O veverce a vlkovi: veselá pohádka pro děti i dospělé
Energie dětí

29.10.
Další rozesmátá novinka: Jak vesele překonat idiotskou myšlenku, máme i anglicky.
***
Jak se směje kočka?
Jedna dáma reagovala na anglickou verzi videa „Úsměv s přivřenými víčky: jednoduchý recept na lepší náladu“ zajímavou poznámkou. Vypozorovala, že podobně jako se směje Nešpor se smějí spokojené kočky.
Je to pravda a má to logiku. Lidé i kočky se přivírají oči v situacích, kdy se cítí bezpečně. Za takových okolností není třeba dávat pozor na okolí. Oči se samy mhouří nebo i zavírají.
***
Nové hudební video: Cena country * Country Award (Johnny Soberman)
O jakou cenu se jedná se dočtete na konci videa.

28.10.
Co je to super znalost?
Začátečník dostane do ruky složitý fotoaparát. Než nastaví vhodný režim, zvolí kompozici a zaostří obraz, uplyne několik minut.
Profesionál to zvládne bleskově. Stihne při tom zapnout sériové snímání a má za chvilku desítky snímků.
Kdybyste se zeptali začátečníka, jestli umí s foťákem zacházet, hrdě odpoví, že ano. Jenže profesionál to díky praxi umí mnohem lépe. To je výhoda, když bude fotografovat v obtížných podmínkách, ve stresu nebo v časové tísni.
Stejně bychom měli uvažovat o střízlivosti. Zdravé návyky se vytvářejí díky mnohaletému doléčování, četným setkáním Anonymních alkoholiků a častému používání naučených postupů. Takový člověk zachová střízlivost i v obtížných podmínkách, ve stresu nebo v časové tísni.
***
Video Rada mužům (původní píseň)
***
Nově zařazeno mezi publikované práce: 
Nešpor, K., Csémy, L. Domácí násilí a alkohol. Česká a slovenská psychiatrie 2005, 101(3):74-175.

27.10.
Další novinka, ta je vhodná zvláště pro ty, kdo chtějí být krásní a ještě mít hezký hlas.
Řvoucí lev (simhásana), máme i anglicky.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

26.10.
Nové video: Odkud a jak čerpat klid: 16 příkladů, existuje i anglicky.
***
Čistota a kmenové buňky
Před mnoha lety jsem se setkal se zajímavou meditační technikou. Údajně ji praktikovali žáci proslulého jógína Rámakrišny. Spočívala v tom, že se člověk soustředil na kvalitu čistoty ve svém těle. Prý se pak měnil i pach potu. Technika mi tehdy připadala prostinká a nepříliš užitečná. Ale mýlil jsem se.
Někteří mistři čchi-kungu odstraňují blokády a nevhodné energie v těle tak, že si je představí jako odcházející kouř. To mi moc nejde. Mnohem lepší mi připadá soustředit se na kvalitu čistoty nebo světla.
Že vy ani já v sobě moc čistoty nemáme?
To nevadí. V krvi nám kolují kmenové buňky. Jak známo, z kmenové buňky si tělo dokáže vyrobit cokoliv. Třeba i tu čistotu.
***
Video Ametyst (ten je symbolem střízlivosti a také čistoty)

25.10.
Duo Vždystřízlivci ve skladbě Kamarádi
***
Nesmět nebo nemuset?
„Nesmíš zbytečně utrácet, kouřit, chlastat a ponocovat!“
Takové příkazy nezní právě přívětivě.
Zkusme se na to podívat jinak.
„Blahopřeji, nemusíš se mačkat v obchoďácích a tahat domů hlouposti.“
„Je skvělé nemuset hledat ve čtyři ráno smradlavá cigára. Člověk má klid, ušetří, nemá žluté zuby a špinavé záclony.“
„Nemusíš být dlouho vzhůru, ale můžeš se klidně vyspat. Kolegové, kteří mají noční, na tom tak dobře nejsou.“
„To je skvělé vstávat ráno včas, svěží a bez kocoviny."
***
Video Princip opaku: prostředek ke svobodě

24.10.
Chvála předstíraného smíchu
Předstíraný smích je skvělá věc. Je ale důležité při něm stáhnout kruhový oční sval. Tento sval má zhruba tvar obrouček brýlí. Stáhněte tento sval, až se vám v koutcích očí udělají jemné vrásky. Zároveň táhněte koutky úst šikmo vzhůru směrem k uším. Říkáme tomu „Lišácký úsměv“ a prokazatelně aktivuje centra dobré nálady v mozku. Kromě toho tak působíme dobře i na své okolí. Dva lidé se náhodou potkají, vymění si úsměvy, a hned jsou si sympatičtější.
***
Nové video Úsměv s přivřenými víčky: jednoduchý recept na lepší náladu, máme i anglicky.

23.10.
Nové video Poselství mimozemšťana, máme i anglicky.
***
Z dopisu jedné příliš hodné mamince
Váš dospělý syn je prakticky neléčitelný. Každá léčba by mu v porovnání s maminčiným komfortem připadala moc náročná. Není divu, že se léčit nechce.
Radím zrušit trvalý pobyt, jestli ho má u Vás. To mimo jiné i s ohledem na možnou exekuci. Jestli se k Vám bude syn dobývat, od toho je tu policie.
Nebo dělejte, jak uznáte za vhodné, je to ostatně Vaše věc.
Video Návykový problém v rodině: tři jednoduché zásady

22.10.
Úspěšná transplantace
Mnozí z našich střízlivých přátel mají před závěrem léčby strach ze života v nechráněném prostředí.
Dochází k tomu i přesto, že chodili během léčby na propustky a v závěru pobytu měli denní stacionář.
Jeden muž středního věku se
obrátil s podobnými obavami  na sestru.
Ta mu výstižně řekla: „Strach ne, respekt ano.“
Byla to dobrá odpověď, ale bylo by dobré k ní ještě něco dodat.
Léčbu je třeba transplantovat do života. Nejúspěšnější bývají podle našich zkušeností právě ti, kdo si včlenili do života prvky léčebného programu.
Jako příklady lze uvést:
* Vstávají v čas a v rozumnou dobu, i když právě nemusí
* Ráno cvičí a snídají.
* Vyhýbají se „smrdutým brlohům“ i „škůdcům“.
* Doma nemají jedovaté nápoje připravované z plesnivého obilí a shnilých brambor.
* Zaměřují se na ty vztahy, které jsou opravdu důležité.
* Pravidelně jedí
* Pravidelně chodí spát.
* Plní své role v životě podobně, jako plnili své role v komunitě.
* Docházejí pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací nebo na psychoterapii.
Kdo  léčbu transplantoval do svého života, může být klidný. Už proto, že jeho léčba pokračuje, i když jinou formou a v jiném prostředí.
***
Video Léčíme životní styl: prostě a účinně


21.10.
Dnes hned dvě nová videa:
1. Střízlivé ženy: deset výhod, máme i anglicky.
2. Kuchařský smích, také zde existuje anglická verze.

20.10
Další novinka s příjemnou hudbou: Odpolední procházka
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Hlavonožec a ponorka
Velký hlavonožec si spletl ponorku s rybou a pokoušel se ji ulovit. Chapadly zasazoval ocelovému plášti ponorky mistrovské údery, vypouštěl jedovatý inkoust, vytrvale útočil se všech stran. Jenže ponorka ne a ne chcípnout. To hlavonožci nezlepšilo náladu ani mu nepřipadalo na sebevědomí. Kdyby měl lidský rozum, ponorky by nelovil, ale šel jim z cesty. Ačkoliv kdo ví?
Někteří patologičtí hráči připomínají hlavonožce, kteří loví ponorky. Ztrácejí čas a energii a zadlužují se. Udělali by lépe, kdyby se hazardu z dálky vyhýbali.
Ostatně vyhýbat se spouštěčům doporučujeme i lidem s jinými návykovými nemocemi. Zlepšuje to sebeovládání i rozumové schopnosti.
***
Video: Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

19.10.
Nové video Srdečné blahopřání s původní hudbou, máme i anglicky.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Srdce v zajímavých souvislostech
„Srdce Bohu, ruce lidem,“ toto heslo si dala Armáda spásy. Srdce s rukama souvisí i z hlediska čínské medicíny. Na konečcích prstů končí nebo začínají čtyři meridiány, které mají vztah k srdci. Se srdcem souvisí také jazyk. Jestliže někdo opakuje modlitbu nebo mantru a navíc používá růženec (v indické tradici mála), aktivuje tím fyzické i duchovní srdce trojnásob: emočně, rukama a ještě jazykem.
Vlastně k něčemu podobnému dochází, když někomu pomáháte a při tom vlídně hovoříte.

18.10.
Nové video Veselé medvídě, máme i anglicky.
***
Opravdu chcete spravedlnost?
Mnozí začínající abstinenti mají pocit, že se jim v tom či onom děje bezpráví. Možná mají i pravdu. Ona totiž absolutní spravedlnost na této planetě nikdy nebyla, není a v dohledné době nebude. Jak je tomu na onom světě se spravedlností, to je diskutabilní. Některé církve nebo sekty se domnívají, že jejich členové mají nahoře protekci. Dost o tom pochybuji. Jestli mají pravdu, spravedlnosti bychom se nedočkali vůbec nikde.
Ve východní tradici zosobňuje naprostou spravedlnost Jama. Na rozdíl od antické Diké nemá Jama oči zavázené, ale doširoka otevřené včetně třetího oka. Tím vidí hluboko do nitra každé duše. Zvažuje tak naprosto přesně veškeré činy i jejich motivy. Bytost je to strašlivá. Málokdo se s ní chce setkat dříve, než nutno.
Dovolte otázku, vážení a milí čtenáři: „Opravdu požadujete naprostou spravedlnost?“

17.10.
Nové video: Velký poklad
***
Velké, malé nebo největší cíle?
Ve správné pohádce zvítězí dobro na celé čáře. Ale jak je to ve skutečnosti?
Každý, kdo uklízí, ví, že dokonalého pořádku nedosáhne. Víme ale také, že neuklízet by byla chyba. Mírný nepořádek je lepší než naprostý nepořádek. Populární psychologie radí, abychom si dávali dosažitelné a spíše malé cíle. Těch snadněji dosáhneme a to posílí sebevědomí. Na tom jistě něco je.
Jenže mistr Xu Mingtang radí něco úplně jiného, alespoň co se týče duchovního života. Měli bychom usilovat o naprostou dokonalost. Dávat si malý cíl přirovnal mistr ke studentovi, který se na zkoušku učí tak, aby těsně prošel. To se mu nemusí podařit. Kdyby se učil s cílem dostat jedničku, možná by dostal třeba dvojku.
Příkladem opravdu velkého cíle je to, co si přejí světci různých duchovních tradic: „Ať všichni  šťastní, osvícení nebo vykoupení!“
To se jim dosud zjevně nepodařilo. I tak si zachovávají nadzemský klid a trpělivě nám pomáhají.
***
Jak
jednoduše zlepšit zdraví (mistr Xu Mingtang)

16.10.
Odborná aktualita: Rakovina prsu u žen a alkohol: nová zjištění
***
Novinka, video Kardamom: malý klenot, máme i anglicky.
***
Je to normální?
Jeden z našich střízlivých přátel se těšil, až ho zastaví policie, udělá mu dechovou zkoušku a nezjistí žádný alkohol. K tomu opravdu došlo. Měl z toho velkou radost.
Na doléčovací skupině se ptal, jestli je to normální.
Řekl jsem mu: „Ano to je naprosto normální. Problematické by bylo, kdybyste objížděl policejní hlídky a dechovou zkoušku aktivně vyžadoval.“
Tomu jsme se společně zasmáli a připomněli si, že střízlivost přináší nové a nečekané zdroje potěšení.

15.10.
Pohádka o chlapci Absťovi a hrrrózném čaroději
Milé děti, byl vám jeden hodný chlapec. Jmenoval se Absťa.
Jednoho dne mu řekl tatínek: „Dnes zůstaneš sám doma. Jdu na doléčování. Kdyby se objevil čaroděj Spoušťa, nevšímej si ho!“
Sotva tatínek odešel, čaroděj Spoušťa klepe na okno. Vemlouvá se úlisným hlasem: „Milý Absťo, domů mě pouštět nemusíš, ale mohl by ses na mě jenom podívat. Třeba koutkem oka.“
Chlapeček chvílí váhá. Pak se dá přemluvit a na Spoušťu jen tak mrkne.
V tom se strhne mela. Do místnosti divoce vtrhne ježibaba Báža. Dělá velký zmatek a nepořádek. Absťa se vyděšeně krčí v koutku.
Naštěstí se v poslední chvílí vrátí tatínek. Mocným hlasem zvolá „Moje paže, Baže zaže!!“
Ježibaba Báža zavrčí: „Tak já jdu“ a mizí.
Tatínek obrátí k synkovi a řekne:
„Nebezpečí rozpoznám,
spouštěčům se vyhýbám!“
„A co když to nejde?“ namítá Absťa, kterému už otrnulo.
Pak počítej s tím, že se může objevit Báža. V tom případě si připomeň rizika, uklidni se dýcháním do břicha, s někým se poraď nebo třeba odveď pozornost. Vyhnout se spouštěčům je ale ještě lepší.“
Chlapec tatínkovi poděkoval. Jeho radou řídil do písmene. Díky tomu spokojeně a po celý život abstinoval.
***
Video Úspěšná obrana

14.10.
Nové video Objev.
***
Je lepší být rytířem nebo krávou?
Jeden z našich učitelů přirovnával sympatický nervový systém sympatickému rytíři připravenému k boji.
Parasympatickou část autonomního nervstva srovnával s krávou. Ta odpočívá, žvýká, vyměšuje a občas si schrupne.
Odpověď na otázku, co je lepší, není jednoznačná. Jsou chvíle, kdy je žádoucí aktivita a zvýšená pozornost.
Ale při jídle, spánku nebo odpočinku je lepší být parasympatickou krávou.
Měli bychom umět obojí, rytíře i krávu.

13.10.
Čajová víla, máme i anglicky.
Je to taková legrácka.
:)

12.10.
O
pačné emoce jednoduše
Opačné emoce podle tradice
Podle tradice pěti orgánům neprospívá nebo emocí pět emocí.
* Ledviny nemají rády strach, prospívá jim moudrost s ní související nadhled.
* Játra nemají ráda hněv, prospívá jim laskavost.
* Srdce nemá rádo divoké nadšení a prospívá mu pořádek.
* Slezina nemá rada zbytečné přemyšlení a hloupostech a prospívá jí důvěra.
* Plíce nemají rády smutek a prospívá jim poctivost a důstojnost.
Zahrada zázraků (viz toto video)
Mistr Lin považuje za opak hněvu klid. Má jistě také pravdu. Pomocí klidu lze zvládnout jakoukoliv negativní emoci. Kromě toho tvoří klid úrodnou půdu pro laskavost a další pozitivní emoce. Je to zahrada, v níž se daří například laskavosti, moudrosti, vděku a pohodě. Vyrostl a dozrát zde také mnohý dobrý nápad.
Je něco lepšího než klid?
Další možností je to, čemu buddhisté říkají milující laskavost. Milující laskavost posílí oblast srdce i plic, zklidní slezinu i játra a potěší ledviny. Z energetického hlediska přináší oproti klidu ještě něco navíc. Meditaci milující laskavosti
máme jako i audio nahrávku i videa (viz dále).
Co na to Západ?
Někdo namítne, že je to východní folklór vzdálený evropské tradici i medicíně.
To, že Bůh je láska, nenapsal buddhista, ale dočteme se to v Bibli. Týmy amerických odborníků publikovaly v roce 2014 práce, podle které je hostilita (nepřátelské naladění vůči světu) jedním z rizikových faktorů cévních mozkových příhod a srdečních onemocnění. Příznivý vliv pozitivních emocí zdůrazňuje např. profesorka Fredrickson. Ta působí ne na americké univerzitě v Severní Karolíně. To není v Himalájích, ale v USA.
***
Související videa
Meditace milující laskavost (mettá): 4 varianty
Jednoduchá minutová meditace
Meditace o tajemné nádobě s původní hudbou

11.10.
Sebeovládání a semafor: spousta výhod a dva problémy
Semafor je elegantní technika, kterou jsme převzali od amerických kolegů. Její popis najdete v našich publikacích a na toto téma máme i toto video.
Začnu výhodami.
* Tou základní je lepší schopnost se rozhodovat. Člověk při tom bere v úvahu dlouhodobá rizika nebo výhody té které volby.
* Snadněji se udrží střízlivost.
* Lepší vztahy.
* Větší úspěšnost v práci.
* Lepší nakládání s penězi.
* Pomocí semaforu se můžete předem a v klidu připravit na určitou náročnou situaci.
Nyní dva problémy:
1. To, aby člověk rozsvítil červenou, vyžaduje, rozpoznat rizikový duševní stav nebo zevní nebezpečí. V tom pomáhá dobré uvědomování.
2. Domýšlení následků a výběr nejlepší možnosti je snazší, když se člověk uklidní. Možností je spousta, např. procházka, dýchání do břicha, relaxace nebo jóga. Člověku to pak lépe myslí.

10.10.
Nové video Zahrada zázraků (11 tipů), máme i anglicky.
***
Co je důležitější než úspěch?
Někdy se stává, že na mé semináře reagují lidé hezky. Občas dokonce tak hezky, že je mi to trapné. Asi je to tím, že jsem srdečnější a užijeme více legrace.
To ale není nejdůležitější. Podstatné je to, co z toho účastníci uplatní a využijí v praktickém životě. Právě na to se docent Skala ptával v závěru svých seminářů. Dělávám to po něm.

9.10.
Novinka Dva jednoduché způsoby, jak být sympatičtější,
máme i anglicky.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Právě vyšlo:
Nešpor K, Csémy L. Kolik stojí společnost hazard? Bulletin sdružení praktických lékařů ČR 2014, 24(5):35-38.
Csémy L, Nešpor K. Sociální a psychologický kontext zneužívání alkoholu u českých dětí a dospívajících: důsledky pro praxi. Bulletin sdružení praktických lékařů ČR 2014; 24(5):24-30.
***
Nádobí a střízlivost
Jeden z našich střízlivých přátel má dobrou zásadu.
Jestliže po sobě večer neumyje nádobí, zbystří pozornost a dává velký pozor na bažení. Jak souvisí bažení s nádobím?
Bažení mimo jiné zhoršuje soustředění a úsudek. Člověku, který nebaží, je jasné, že umýt nádobí hned, je lepší než čekat až zbytky zaschnou.
S něčím se vám svěřím. I když nejsem závislý, mýt nádobí po jídle se mi někdy také nechce. Může to souviset s emocemi, únavou nebo pohodlností.
I to jsou dobré důvody, proč zbystřit pozornost.
:)

8.10.
Nové video Velmi slabý čaj: čtyři výhody, máme i anglicky.
***
A vyplatí se to?
Duchovní tradice se shodují v tom, že být prospěšný se člověku vrátí v dobrém, i když ne vždy hned.
Bible hovoří o moudrých lidech, kteří shromažďují poklad v nebesích.
Podle východních tradic si zásluhy a duchovní pokroky přenášíme na onen svět i do dalších zrození.
Jenže, co když to není pravda?
Vyplatilo by se ti i pak. Kdyby nic jiného, takový člověk by měl lepší pocit.

7.10.
Nová odborná práce, na rozdíl od jiných není volně šiřitelná, je psána pro jeden časopis. Přečíst si ji ale klidně můžete.
Nešpor K., Matanelli O. Jak porozumět iracionálnímu chování osob s návykovými nemocemi?
***
Nově na tomto webu, Nešpor K. Pain management and yoga. International Journal of Psychosomatics 1991, 38:76-81.
***
Nové audio, trio Eversobers rychle a radostně: Co je hlavní?

6.10.
Takové popostrčení
Při placení v samoobsluze mi
řekl pán u pokladny : „Když jsem v nenáladě, tak si pustím nějaké vaše video.“
Trochu jsem se zastyděl. Uvědomil jsem si, že jsem delší dobu nic legračního nenatočil.
Tak vzniklo video Čemu se ten medvěd tak směje?
Anglická veze je zde, kdyby chtěl někdo pro známé v cizině.
Čemu se medvěd směje, se dozvíte na konci videa.
Zde jen prozradím,že medvěd je abstinent.
:)
Novinka Dobře zvažte a buďte v pohodě, máme i anglicky.

5.10.
Nevděk
Jeden z naších střízlivých přátel se ve volném čase věnuje práci v odborech. Na doléčovací skupině si stěžoval na nevděk kolegů v práci.
Zatvářil jsem se na oko přísně. Pak jsem se ho silnějším hlasem zeptal: „Jste snad víc než svatý František, Matka Tereza nebo Gándhí? Ti všichni naráželi na nevděk a nepochopení. Jste snad více než oni?
Na to jsem se oba rozesmáli.
***
Související videa
Děkovná mantra
Jednoduchá čajová meditace

4.10.
Další novinka, video Čtyři nejlepší čaje brzy ráno a večer, máme i anglicky.
Novinka, video Jak udělat kuličku z energie, máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
***
Zvláštní přání
Co bychom měli přát lidem, kteří se nechovají dobře – ať už k nám nebo ke druhým lidem.
Nejlogičtější je přát jim, aby dosáhli osvícení.
Proč? Protože jedině osvícený člověk nedělá chyby.
Přesně totéž a ze stejného důvodu bychom měli přát sami sobě.

3.10.
Jak lvové bijem o mříže? To by byla pitomost!
Pokoušet se o nemožné vyčerpává, vede to k problémům a negativním emocím. Příkladů by se našla hojnost.
Když je někdo závislý, je veliký nerozum je zkoušet kontrolované pití, fetování nebo hazard,
Někde jsem četl, že úspěšní lidé vědí, kdy prohrát. Šetří tak síly, aby sáhli vítězství jinde.
Třeba aby se dopracovali trvalé střízlivosti.
***
Video Velká radost

2.10.
Nová odborná práce
Nešpor K. Problémové nakupování na internetu: nová diagnostická jednotka nebo kombinace známých poruch
***
Chybička
Jedna známá se ptala, jak vznikají naše abstinentské písně. Někdy střízliví přátelé slouží text i hudbu. Jindy máme nejdříve text. Ten uveřejníme v internetové sbírce „Lidové písně abstinentské“. Text také posíláme nebo dáváme naším střízlivým hudebníkům. K tomu jedna humorná historka.
Jednomu novináři jsem omylem poslal text abstinentského songu se žádostí, aby ho zhudebnil.
Velmi se divil, protože nebyl ani abstinent ani hudebník.
Omyl vznikl tím, že poštovní server automaticky doplnil e-mailovou adresu. Jenže tu nesprávnou.
Dost možná jsem tak pobavil nejen toho pána, ale i jeho kolegy redakci.
***
Video: Senzační zpráva

1.10.
Náš první mítink GA
V roce 1992 jsem byl v USA a zúčastnil se tam skupiny Gamblers Anonymous (Anonymních hráčů).
Přivezl jsem jejich materiály a přeložil je (později jsem je převzal i do knihy „Už jsem prohrál dost“).
Doufal jsem, že se některý patologických hráč chopí iniciativy a tuto organizaci zde založí. Jenže se nic nedělo.
Tak jsem svolal u nás léčené patologické hráče a řekl jim: „S hazardem jsem nikdy problém neměl, ale pro dnešek jsem gambler Karel. Povedu váš první mítink. Ty další už si povedete sami.“
To se také stalo a GA v Praze fungují nepřetržitě od roku 1994. Na setkání u příležitosti dvacetiletého trvání skupiny se sešlo 53 účastníků.
***
Video Falešný Mikuláš (jak překonat hazard)

30.9.
Nové audio, Vždystřízlivci: Voda dobrá
***
Kdo má pravdu?
Jeden z na našich střízlivých přátel se zajímá o východní filosofii. Jenže duchovní knihy si někdy protiřečí. Zeptal se mě, kdo má vlastně pravdu.
Řekl jsem mu, že číst duchovní knihy a nepraktikovat nedává velký smysl. Je to jako studovat kuchařky a nevzít vařečku do ruky. Ostatně i ty kuchařky si často protiřečí.
Ještě jsem dodal, že jestli to myslí vážně, ať se přihlásí do kurzu jógy nebo čínských cvičení a denně alespoň trochu cvičí. Po nějaké době mu bude jasné, co je pro něj vhodné.
***
Video Tři velké dary

29.9
Novinka, tentokrát instruktážní: Jak překonat nezdrženlivé nakupování: 48 tipů, máme i anglicky.
Naši střízliví přátelé rozpoznají na tomto videu mnoho povědomého. Je to pochopitelné, léčení různých návykových nemocí se dost podobá.
***
Ke včerejšímu videu máme i novou střízlivou pohlednici.

28.9.
Novinka Včela samotářka: nenápadná a užitečná (původní píseň), máme i anglicky.
***
Duchovní tradice
Člověk vstoupí do starého chrámu, např. Svatovítské katedrály. Okamžitě je mu jasné, že je v posvátném prostoru. Ne snad pro umělecká díla kolem, ty by našel i v muzeu.
Důvodem duchovní život, který zde probíhal po dlouhá staletí.
Některé mantry, např. mantra míru, jsou starší než všechny zdejší chrámy. Opakovaly je nesčetné generace jógínů a učenců. Taková mantra je vlastně cosi jako velmi starý chrám.
***
Videa
Katedrála
Mantra míru

27.9.
Dobrá otázka pro nepříjemné situace
Každý z nás se občas dostává do situací, do kterých by se dostat nechtěl. To se může týkat vztahů, zdraví, financí atd.
Užitečná otázka, kterou si položit v nesnázích, zní: „Co mě tato může situace naučit?“
Otázka má logiku. Přírodní vědy uvažují o lidstvu jako u druhu, který se vyvíjí, zdokonaluje a přizpůsobuje novým životním podmínkám.
Východní tradice takto hledí i na každého z nás jednotlivě. Na cestě k dokonalosti nám podle těchto tradic pomáhají zkušenosti mnoha zrození.
To či ono musíme zvládnout. Teprve pak lze postoupit o stupínek výš.
***
Video Pět zásad karma jógy

26.9.
Nová odborná práce Nešpor K. Bažení (craving) a emoce.
Související videa:
Pozitivní emoce: jak a proč?
Okamžitá relaxace: 12 snadných možností
***
Kde se rozhoduje o zdraví?
V rozvinutých zemích se rozhoduje o zdraví hlavně mimo lékařské ordinace a nablýskané kliniky.
To nejpodstatnější se odehrává během každodenního života.
Jinak řečeno, o zdraví v těchto zemích rozhoduje hlavně životní styl a střízlivost.
Viz naše poslední video.

25.9.
Nové video Léčíme životní styl: prostě a účinně, máme i anglicky.
***
Nové video Svatý Václav ráno v plné slávě
***
Nově na tomto webu
Nešpor K. Bez nadměrného stresu se žije lépe a zdravěji
***
Udržet spojení
Střízlivost se našim přátelům vyplácí tím více, čím déle abstinují.
Přesto se někteří nedokáží motivovat k jejímu udržování. Zdánlivě to postrádá logiku.
Důvodem je to, že neudržují myšlenkové spojení mezi střízlivostí výhodami, které přináší.
Abych tuto vazbu posílil, nabídl jsem našim střízlivým přátelům jednouché cvičení.
Měli dokončit větu, která začínala slovy „díky střízlivosti“:
A tak jsem se dozvěděl např. toto:
Díky střízlivosti jsem zlepšil své vztahy
Díky střízlivosti jsem si polepšil v zaměstnání
Díky střízlivosti zdravější.
Díky střízlivosti jsem svobodnější.
Díky střízlivosti mám zajímavější život.
Ona se ta střízlivost asi opravdu vyplácí.
:)

24.9.
Důležitý předstupeň rizikových emocí a bažení
Silným emocím nebo bažení předchází rozumové vyhodnocení situace (anglicky „cognitive appraisal”).
To poskytuje skvělou možnost jak emoci nebo bažení předejít. Nabídnu příklad.
Předpokládejme, že mě někdo nazve pruhovaným šakalem.
Nejprve si vybavím to málo, co vím o šakalech. Dospěji k závěru, že se nejedná o sympatického tvora a že mě dotyčný urazil. Měl bych se mu pomstít. Třeba tím, že ho nazvu skvrnitou hyenou. Jestliže to opravdu udělám, naše vztahy se tak nezlepší.
Titul „šakal“ lze ale zpracovat i jinak. Opět si vybavím to málo, co o šakalech vím. Dospěji k závěru, že onen člověk se mýlí. Už proto, že bych nedokázal dohnat zajíce.
Proč se onen člověk mýlí?
Asi bude pod vlivem silné emoce.
To ovšem udělám lépe, když s rozhovorem počkám, až se uklidní.
***
Video Jak ochladit horké emoce: 6 možností

23.9.
Nové video Náhlá sympatie, máme i anglicky.
***
„Zakázané ovoce“ je rozšířená pověra
Někdo se ostýchá svým dětem cokoliv zakazovat, aby to pak nechtěly ještě víc. O „zakázaném ovoci“ také mluví s oblibou zastánci a propagátoři alkoholu, hazardu a drog.
Jenže psychologický výzkum prokázal, že děti, kterým rodiče alkohol doma zakazovali, na tom byly lépe. Svého času jsem připravoval seminář pro vojáky z povolání. Zajímalo mě, jestli jsou na tom jejich děti lépe nebo hůře než ty ostatní. Vojáci z povolání cestují, mají nepravidelnou pracovní dobu a jsou vystaveni stresu. Předpokládal jsem, že se vojáci nemohou dětem tolik věnovat a že jejich děti budou více ohroženy. Podle zahraničních výzkumů to ale vypadá přesně naopak. Děti vojáků pily a braly drogy méně. Je to asi tím, takový nadporučík dokáže jasně stanovit a prosazovat pravidla.
Koho prevence v rodině zajímá hlouběji, může si z drnespor.eu zdarma stáhnout rukopis naší knihy „Alkohol, drogy a vaše děti“. Najde tam další tipy.
***
Video Jednoduchá rada rodičům
***
Nové audio
Maestro Střízlivid: Dobrý ráno.

22.9.
Novinky
Obětina vyšší moci prostě a jednoduše, existuje i anglická verze Ganesh Pooja Simply and Easily.
Mantra vnitřního míru (Óm šánti óm), máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice je zde.
***
Zasmrádlý uheráček
Jeden z našich střízlivých přátel si pochvaloval, že místo uheráku a dalších hospodských lahůdek jí více zeleniny a stravuje se doma. Prospělo mu to zdravotně i finančně.
Uherák je drahý i v obchodě, natož v brlohu. Pojďme prozkoumat, co obsahuje.
Značnou část uheráku tvoří vepřové sádlo z uzené slaniny. Je tam také maso, spousta soli, pepř, koření a chemické konzervační látky. Celé se to vyudí a během zrání nechá pokrýt plísní. Jestliže si někdo dá uherák v brlohu, dostane ho navíc posypaný popílkem a dehtem z tabákového kouře. Možná bude jeho uheráček navíc pěkně odleželý. Pochybuji, že by drahou šišku salámu vyhodili hned druhý den po té, co jí projde záruka.
Co říci závěrem? To, že našemu střízlivému příteli blahopřeji, že uherák a brlohy přežil.

21.9.
Novinka: Co se naučit  od motýla s původní kytarovou hudbou, máme i anglicky.
***
Babička měla pravdu
Starostlivé babičky obvykle říkají dětem, aby vzaly pořádné boty a držely krk v teple. Někdy navíc dětem vnutí šálu, o kterou potomci nestojí. Ale babičky mají pravdu.
Nohy souvisejí podle čínské tradice s ledvinami. Vystavovat teplomilné ledviny chladu by byl nerozum. Na krku a po zádech běží řada důležitý drah. Přílišný chlad by se podle mistra Lina nelíbil ledvinám, ale ani játrům nebo plicím.
Milá babičko, moje ledviny, játra plíce ti velmi děkují.
:)

20.9.
Zajímavá střízlivost
Se střízlivými přáteli jsme se bavili o tom, co je na střízlivosti zajímavé a překvapivé.
Jeden abstinent poznamenal: „Dříve jsem měl zaplatit 3 tisíce za nájem a nestačilo mi na to ani 20 tisíc. Teď jsem zjistil, že k zaplacení 3 tisíc stačí jenom 3 tisíce.“
***
Střízlivost a smysl pro humor
Řadě a našich přátel pomohla střízlivost k většímu nadhledu a smyslu pro humor.
Pan X. má nepříjemného nadřízeného, který umí udělat pořádné dusno. Tím pan X. dříve trpěl.
Po léčbě se pan X. vrátil do zaměstnání.
Šéf
zase podnikl nájezd na jeho pracoviště. Pak předvedl obvyklou tirádu příkazů, výtek a nesplnitelných požadavků.
Když šéf odešel, řekl pan X. v duchu s úsměvem směrem k nadřízenému: „Zase jsi nezklamal“.
***
Video O veverce a vlkovi: veselá pohádka pro děti i dospělé

19.9.
Další novinka, tentokrát z přírody Dřišťál (s původní hudbou), máme i anglicky.
Naše nová pohlednice zde.
***
Trocha vzpomínání
Na středoškolská léta vzpomínám v dobrém. V roce 1968 přijela do Karlových Varů paní Ossius, americká jógínka českého původu. Bylo jí před 70 let a cvičila obdivuhodně. Bylo to osudové setkání. Zájem o jógu mi vydržel celý život. Během středoškolského studia jsem chtěl být nejdříve spisovatelem a studovat knihovnictví, později psychologem.
Tatínek si přál, abych šel na medicínu a použil lest. Sháněl jsem tehdy psychologickou literaturu. Táta mě poslal za kamarádem lékařem, že mi něco půjčí. Onen lékař mi knihy opravdu půjčil, ale také mě přemluvil ke studiu medicíny. Nejen psychoterapie a jóga, ale i medicína se při léčení návykových nemocí velmi hodí. Tátovi jsem za jeho fintu vděčný. Co se spisovatelství týče, napsal jsem asi 30 knih. Beletrie to ale není. Patří k nim např. „Léčivá moc smíchu“, „Sebeovládání“ nebo svépomocné manuály pro lidi s návykovými nemocemi. Některé rukopisy jsou volně na drnespor.eu.
Rád vzpomínám i na své učitele, třeba na češtináře. K němu bych měl historku. Po roce 1968 ho vyhodili z politických důvodů ze školy. Našel si práci u dráhy. Humanisticky vzdělaný intelektuál se tak stal odborníkem na natírání drážních zařízení. Po čase mu svěřili mu sklad. V něm pracovalo i několik jeho podřízených.
Po příchodu pro práce zdravil pan profesor spolupracovnice slovy: „Dobré jitro, děvčátka.“
Statné čtyřicátnice mu s úsměvem odpovídaly: „Dobrý den, pane profesore.“
I v nesnázích si udržel veselou mysl a dobrou náladu.

18.9.
Novinka, video Slavnostní čaj
***
Podzim a emoce
Podzim bývá spojen s výraznými emocemi. Řekl bych, že to souvisí s tisíciletou historií lidstva. V létě bylo třeba sklidit, na podzim uskladnit zásoby a připravit obydlí na dlouhou zimu. Jestliže někdo nesklidil, kolik bylo třeba, byl to důvod k obavám nebo ke smutku. To není ovšem vůbec zdravé.
Podle čínské tradice se podobně chová lidská energie. Na podzim začínáme energii schraňovat a v zimě se tělo do značné míry uzavírá, aby si energii udrželo.
Co z toho vyplývá prakticky?
Pomáhá také spokojenost s tím, co máme. V podzimím čase bychom se měli soustředit na to podstatné ve svém životě. Pro řadu našich přátel je tím opravdu podstatným střízlivost.
Jak řekl jeden z nich: „ I ten nejhorší den prožitý ve střízlivosti je lepší než nejlepší den v době, kdy jsem střízlivý nebyl.“

17.9.
Co je opakem hněvu, klid nebo laskavost?
Jak vyplyne z následujících řádků, je to prakticky důležitá otázka.
Hněv a bažení podle čínské tradice velmi neprospívají játrům.
Játra souvisejí s imunitou, šlachami, očima, trávením, krvetvorbu a mají podle východních i západních lékařů spoustou dalších funkcí.
Dobrý způsob, jak odstranit negativní emoci, je vyvolat emoci přesně opačnou.
Ale co je opakem hněvu? Některé autority tvrdí, že laskavost, jiní že klid.
Jistě, klid prospívá téměř vždy a fyzická aktivita a pak relaxace rozhněvaného člověka většinou spolehlivě uklidní. Ale je klid opravdu opakem hněvu?
Hněv je útočná emoce, rozhněvaný člověk má sklon věci a lidi slovně i jinak napadat.
Hněv je také dvojsečná zbraň. Její druhé ostří zraňuje toho, kdo se rozhněval.
Osobně bych se přiklonil k názoru, že opakem hněvu je laskavost – k sobě i k druhým (video Laskavost: 12 snadných možností).
Celé se to trochu zkomplikuje, jakmile začneme přemýšlet o příčinách hněvu.
K nejčastějším patří pocit křivdy nebo překážka, která stojí v cestě různým tužbám.
Pak by bylo dobré přidat k laskavosti i spokojenost (co mám, to mi stačí) nebo vděčnost.
Hněv někdy nastává v důsledku bažení. Vnitřní napětí, podrážděnost a hněv se objevují, i když člověk bažení zvládne. Jestliže došlo k recidivě, jsou ještě silnější.
O tom, jak zvládnout bažení zde hovoříme často.
Způsobů existuje hodně a patří k nim i výše zmiňovaný klid.

16.9.
Pravdivost vůči sobě
To, že se nemá druhým lhát, vědí i děti. Jenže pravdivost je vhodná také vůči sobě.
Např. děláme nějakou práci, která nás baví. Jenže jsou tu také jiné povinnosti.
Řekneme si: „Ještě dodělám tohle, a pak toho nechám.“
Doděláme to, ale máme chuť pokračovat, i když by to byl nerozum. Jak je to možné?
Řekl bych, že v tom má prsty bažení nebo silná emoce.
Podobně se chovají závislí, kteří „jdou na jedno“ a vrátí se ve tři v noci nebo patologičtí hráči.
Ti nesou do brlohu omezenou částku peněz, jenže pak celou noc kmitají mezi brlohem a bankomatem. Říkáme tomu „hazardní běhavka“.
Teď bych měl asi navrhnout něco konstruktivního, že?
Dobře, Řekněme, se jedná o rozumnou věc, ve které je třeba zachovávat míru (např. jídlo). Pak je třeba dodržet slovo a bažení ukázat dlouhý nos.
Jestliže se jedná o pitomost (alkohol, hazard atd.), pak je správné ukázat bažení dlouhý nos okamžitě.
A třeba cvičit nebo uklízet.
:)
Video: Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

15.9.
Další výživná novinka Mořské řasy pro chuť i zdraví, máme i anglicky.
***
Na rovinu
To, že Vás zmíněné úlety trápí, je pochopitelné. On by z toho mohl být pořádný malér. Jedna dáma, kterou jsme kdysi léčili, takhle nechala dítě v čekárně u lékaře. Pak jí dalo opravdu hodně práce dostat ho zpět do své péče.
To, co Vám napíšu, se Vám asi nebude líbit. Klíčovým znakem závislosti je zhoršené sebeovládání ve vztahu k alkoholu. To Vy zjevně máte. Doba bezstarostného popíjení je pryč. Budete si muset vybrat:
1. Zhoršující se sebeovládání ve vztahu k alkoholu, rostoucí problémy včetně zdravotních a společenský sestup.
2. Naprostá střízlivost, tj. žádný alkohol („lékař mi to zakázal“). To ovšem bude chtít si najít jiné přátele, jinak trávit volný čas a uvědomit si, že už nejste dospívající dívka, ale žena, která má odpovědnost. Netvrdím, že tato druhá možnost je snadná. O třetí ale nevím.
Střízlivost vám usnadní spojenci. Na mém webu jsou pražské ambulance. Velmi užiteční jsou Anonymní alkoholici. Nemusíte se tam předem objednávat nebo říkat jméno.

14.9.
Další nové video Spolknutý smích, máme i anglicky.
***
Bažení a pohyb energie
Energie se při bažení většinou hrne do hlavy. Člověk něco „hltá očima“. To podle čínské tradice to vyčerpává játra.
Dávní lékaři zakazovali pacientům s jaterními nemocemi pozorovat pestrobarevné průvody. Mohlo to být kvůli přemíře zrakových podnětů, ale i z jiného důvodu. V slavnostních průvodech se jistě objevovalo mnohé, po čem by pacient mohl toužit. To by játra vyčerpávalo mnohem více, než kdyby člověk hleděl na východ slunce nebo duhu.
Co z toho plyne pro naši dobu a situaci?
Zdraví, rozhodování se, vztahům i financím prospívá, když se dokážeme vyhnout bažení.
Nebo alespoň bažení rychle zastavit. Způsobů, jak zvládnout bažení, je řada. Zmiňovali jsme je zde opakovaně. Patří sem i to, že stáhneme energii z očí a hlavy dolů do břicha.
***
Video Stáhněte energii dolů a zůstaňte v klidu a v pohodě (tři možnosti)

13.9.
Novinka, video Pro muže i ženy.
K videu máme i střízlivou pohlednici.
***
Zkušenost
Moji přátelé abstinenci se mnou někdy nesouhlasí.
Někdo má rád jiný druh a hudby a další považuje televizi za největší vynález lidstva.
Nehádám se a nepřesvědčuji. Říkávám přibližně toto: „Stejně si budete dělat, co uznáte za vhodné. Ale uvědomujte si alespoň, jak na vás působí ten či onen televizní pořad. Jestli dobře, jste klidnější a lépe se po něm ovládáte, tak vám blahopřeji. Jestli ne, asi byste to měli změnit. To proto, že jste si na to přišli. Bude to vaše zkušenost.

12.9.
Pochrupování
Na konci společného cvičení s přáteli abstinenty praktikujeme většinou relaxaci.
Bývá naprosté ticho přerušované pouze instrukcemi. A do toho začne někdo hlasitě chrápat.
Další cvičenec na něj mlaská a jiný se pochichtává.
Obvykle na to říkám: „Lépe je starat se o vlastní zahrádku, než koukat sousedovi přes plot. To, že někdo chrápe, je jeho věc. To, že na to reagujte, je vaše věc. Soustřeďte se hezky každý sám na sebe.“
Kdo nevěří na karmu a takové věci, ať si připomene česká přísloví: "Jak si kdo ustele, tak si lehne. Co si kdo uvaří, to si také sní. Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá."
***
Jedno z našich nejsledovanějších videí Uvolněte se na doplňte energii

11.9.
To se dalo čekat
Pan X. Y. se léčí pro úzkosti. Poslal mi seznam léků, které užívá. Ptal, se, zda bych mu ještě nedoporučil nějaké další.
Odepsal jsem přibližně toto:
Spíše než na hledání ideálního léku bych se zaměřil na to, jak zlepšit účinek stávající léčby. Nabízím některé příklady:
* Nepít alkohol a nebrat drogy.
* Dostatečně cvičit, chodit nebo tělesně pracovat.
* Přiměřeně spát a vnést pořádek do svého denního rytmu.
* S tím souvisí střední zátěž, tj. nenudit se ani nebýt přetížený.
* Využívat relaxační techniky - řada z nich je volně zde:
Poslal jsem mu také některá videa:
Jak překonat strach: 1+15 možností
Řízená relaxace pěti prvků pro tělo i mysl
Zázračný lékař
To se ode mě dalo čekat, že?
:)

10.9.
Nové hudební s původní písní Co mám, to mi stačí
***
Lichocení sobě samému je častější, než myslíte
Někteří lidé se domnívají, že druzí myslí hlavně na ně. Kladou znova a znova otázku: „Co si o mně pomyslí?
Jestliže dospějí k závěru, že je druzí obdivují, nafouknou se jako dobře vypasený krocan.
Jestli se naopak domnívají, že jimi druzí opovrhují, připadají si jako zmoklé kuře.
Jestli je celé dětinské lichocení sobě samému a chyba myšlení jako vystřižená.
Čím se tedy druzí lidé opravdu zabývají, když ne mnou?
Sami sebou, případně tím, co si o nich myslí druzí.
Možná se zabývají tím, co je právě třeba, např. čistí zeleninu, myjí se nebo uklízejí.
To by bylo ze všeho nejrozumnější.
***
Video Vyžehlete si vztahy

9.9.
Výživná novinka, video Kukuřice: pro a proti, máme i anglicky.
***
Když příběhy, tak s dobrým koncem
V dětství nám vypravovali pohádky. Jako dospělí si příběhy vytváříme sami pro sebe. K tem problémovým patří katastrofy a všelijaká neštěstí, která se stala jen a jen v naší mysli.
Jestli je to i váš problém, tak své příběhy opatřujte šťastnými konci Pro povzbuzení fantazie příklady:
* Jeden z našich střízlivých přátel velmi trpěl kvůli válce v jedné cizí zemi. Mohl by si třeba představit znepřátelené státníky, jak hloubí v pustině studnu. A při tom se náramně skamarádí. V příštím životě nebo očistci by se jim to klidně mohlo přihodit.
* Nepoctivec se zastydí, zázračně se polepší a svůj majetek rozdá na charitativní účely.
* Z nadutého hrubiána se stane trpělivá jeptiška v nemocnici.
Že píšu nesmysly?
Ne tak docela. Swami Šivananda napsal, že dnešní zločinci jsou světci budoucnosti. Na jejich výchově se právě pracuje.
Někdy to jde hodně rychle. Vezměte si třeba, jak to bylo s obrácením svatého Pavla.

8.9.
Novinka, video Křen má velkou sílu, někdy až moc, máme i anglicky.
***
Opravená reklama
Jedna abstinentka dostala při sledování televizní reklamy bažení.
Vzpomněla si na to, jak jsme opravili slogan propagující roztok z plesnivého ječmene na „chlapi sobě cirhózu.“ Bažení ji přešlo.
Uvažoval jsem, jestli podobně neopravit další slogany. Pak jsem se rozhodl, že ne.
Zkušený abstinent si vybírá to, co mu prospěje. Jestliže se rozhoduje, zda pustit televizi nebo ne, zvažuje výhody a rizika.
Většinou ji nechá vypnutou. Nebo tento přístroj odnese do sběrného dvora jako elektroodpad.
:)

7.9.
Plíce a hrušky
O hruškách máme video. Tam se dozvíte, co obsahují a k čemu mohou být dobré.
Dnes na jiné téma. Co mají společného plíce a hrušky?
Je to tvar. Pravá i levá plíce se podobají hruškám. Sice trochu nesymetrickým, ale hruškám.
Plíce jsou dole baňaté a nahoře skoro do špičky. Nejhornější část plic se dokonce jmenuje plicní hroty.
Je jasné, že člověk se více nají spodní části hrušky než vršku.
A stejně jasné je to, že dýchání do dolních částí plic (břišní nebo také brániční dýchání) je efektivnější. Navíc je zdravější a uklidňuje.
S blížícím se podzimem je dobré na správné dýchání myslet ještě více než v jiných ročních obdobích.
To proto, abychom měli dost energie a klidu. Připravíme se tak dobře na zimu.
***
Video Dech a psychika prakticky.

6.9.
Nová střízlivá pohledenice zde.
***
Malé a velké
Nebylo by poctivé slibovat lidem, kteří začnou abstinovat, bezstarostnou blaženost. Mnozí i dlouhodobě abstinující zjistili, že i za střízliva mají starosti.
Jenže starosti jsou mnohem menší. V době, když se chovali závislostně, měli starosti jako Sněžka.
Nyní něco optimistického: Způsoby, jak zvládat bažení a negativní emoce nebo stres, jsou si podobné. Přátelé abstinenti zjistili, že klidněji a lépe uvažují, komunikují a rozhodují se.
Je to díky střízlivosti, ale díky tomu, že se na cestě ke střízlivosti naučili mnoho užitečného. O tom je ostatně i tato kniha (video).

5.9.
Nová odborná práce,
Nešpor K, Karbanová H. Bažení (craving) u návykových nemocí a jeho léčba: stručný přehled
***
Nové video Jablka poskytují dvojí ochranu,
máme i anglickou verzi.
***
Co je opakem sebelítosti?
Řekl bych, že opakem sebelítosti je vděčnost. Mistr Lin doporučuje pěstovat pocity vděčnosti nejen vůči druhým lidem, ale i ke svému tělu a jednotlivým orgánům. To je podle mistra Lina zvláště důležité právě na podzim. V té době je třeba je podle čínské tradice pečovat hlavně o plíce. Smutek by jim rozhodně neprospěl.
Někdy je v sebelítosti i trocha hněvu a ukřivděnosti. Pak by bylo dobré se  uklidnit a rozvíjet laskavost a pochopení. To proto, abychom chránili játra.
A co když to nejde? Pak lze ušlechtilé city předstírat. Podle mitra Lina pomůže i to.
Další možností je negativní emoce pozorovat nechat odejít.
Lze to k tomu přidat i trochu humoru a s úsměvem říci příslušné emoci: „Ahoj, to už jsi zase ty se svojí starou písničkou.“
Kdo má opravdu velký smysl po humor, může si představit, jak ho třeba jeho šéf chválí, nosí mu květiny a dárky nebo servíruje čaj.

4.9.
Úplně jiný pohled
Vnímání člověka, který baží nebo je pod vlivem negativních emocí, se podobá obrazu skrze silně zamžené sklo. Všechno je nejasné a rozmazané.
Už to, že si člověk bažení uvědomí, je krok ke zřetelnějšímu vnímání.
Člověk se pak trochu uklidní a ehjhle! Jeho pohled se najednou stal dokonale ostrý a přesný.
Připomíná to silně krátkozrakého člověka, který si nasadí ty správné brýle.
Video: Okamžitá relaxace: 12 snadných možností

3.9.
Nové video Jak si stanovit cíl: 9 užitečných otázek, máme i anglicky.
***
Fyzická aktivita: ano, ale
O tom, že přiměřená tělesná aktivita prospívá tělesnému i duševnímu zdraví, existují četné doklady (viz video).
Je to také skvělý způsob, jak zvládat bažení na návykových látkách a divoké emoce.
Je tu ale háček. Při bažení a pod vlivem silných emocí se zhoršuje soustředění i pozornost.
Proto je správné si vybírat takové formy fyzické aktivity, které jsou naprosto bezpečné.
Tak kupříkladu chůze je vhodnější než jízda na kole, a vytírání podlahy lepší než štípání dříví.

2.9.
V co přeměnit negativní myšlenky?
Možností je mnoho, původně jsem je zde chtěl vyjmenovat, ale zabralo by to příliš mnoho místa.
Zůstaneme pro dnešek tedy pouze u jediné a asi nejlepší. Nevhodné myšlenky se dají změnit v pravý opak, tj. v dobré myšlenky. Této možnosti s východní tradice velmi cení. Mezi pěti buddhistickými způsoby, jak přemáhat špatné myšlenky, ji najdeme hned na první místě. Tento postup používá i tradiční indické lékařství. Někdy je nesnadné vyrobit k negativní myšlence opačnou. V tomto případě stačí se soustředit na to, co je třeba. To je také dobré (viz předchozí text „Co je to odchyl pozornosti“ a související video).
***
Vždystřízlivci: Sláva.
Nové audio s původním a osobitým zpěvem.

1.9.
Novinka, video Jakou zvolit mantru a navíc čtyři užitečné tipy, máme i anglicky.

31.8.
Co je to odchyl pozornosti?
Jestliže někdo baží, tj. má craving, jeho pozornost se zaměřuje na podněty, které souvisejí s návykovým chováním. Nemůže se proto dobře soustředit např. na práci nebo komunikaci. Anglicky se to jmenuje „attention bias“, což profesor Říčan navrhuje přeložit jako odchyl pozornosti.
Jak tento problém vyřešit? Jistě tím, že člověk zvládne bažení (viz video). Může také použít starodávnou techniku označování.

30.8.
Novinka, video Skryté bažení: jak ho poznat a zvládat, máme i anglicky.
Novinka, video Jak odpustit: snadná cesta, máme i anglicky.

29.8.
Úryvek z chystané odborné práce.
Příklad programu rozvíjejícího uvědomování
Dobré uvědomování usnadňuje střízlivost, zvládání stresu a má i další výhody. Witkiewitz a spol. (2014b) nacvičují s klienty sebeuvědomování v pěti sezeních. Po teoretickém úvodu se nacvičuje meditační technika bdělé pozornosti (ta je podobná meditaci vnitřního ticha, máme ji také jako audio) a její modifikace, kterou autoři nazvali SOBER (stop, breathe, observe, expand, respond).
SOBER (česky „střízlivý“)
* S (stop)
* Breathe (dýchat, tj. uvědomovat si břišní dech, což má zklidňující efekt.)
* Observe (uvolněně pozorovat, co se právě odehrává).
* Expand (rozšířit uvědomování na celé tělo).
* Respond (reagovat vědomě, tj. nikoliv automaticky).

28.8.
Psaní dopisů jako psychoterapie
Psaní dopisů je hezká psychoterapeutická technika. Stačí k ní papír a propisovačka.
Hodně z nás má neuzavřené problémy s někým důležitým. Ten člověk už možná nežije nebo není vhodné ho kontaktovat přímo. Můžeme mu ale napsat dopis. Jestli takový dopis pošlete nebo ne, záleží na vašem zdravém úsudku. I neposlaný dopis má to svoji cenu. Psaní dopisu pomáhá své přesněji formulovat své pocity a zároveň získat nadhled.
Někdo má možná pocit, že je k němu život nespravedlivý a že nedostává to, co by zasluhoval. Tak ať napíše dopis panu řediteli vesmíru. Odesílat ho nemusí. Ředitel vesmíru bude znát jeho obsah dříve, než ho dopíšete.
Video s dopisem.

27.9.
Nové video: Jak se snadno uvolnit, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
Nové, svižné audio ve folkovém duchu: Sláva
***
AA doma i ve velké dálce
Málokoho překvapí, že se Anonymní alkoholici setkávají ve velkých evropských a amerických městech. To ale není zdaleka vše. Klidně si zajděte na setkání AA třeba v Chile, Číně, Ekvádoru, Indii, Kambodži, Mongolsku, Japonsku, Spojených arabských emirátech, Thajsku nebo Turecku.
:)

26.8.
Nová odborná práce Nešpor, K. Nalmefen: pokrok nebo plané naděje?
***
Jak udělat z JUCH juchů
„JUCH“ znamená „já ubohý chudáček“. Ve velké knize Anonymních alkoholiků se píše, že člověk usilující o střízlivost si nemůže dovolit „sladký jed sebelítosti“. Můžete namítnout, že mnoho lidí má v životě více důvodů k JUCH než k juchů. S tím lze souhlasit, ale což nadělat z oněch JUCH důvody ke spokojenosti. Nabízím vám pár inspirací v tomto směru:
* Mnoho lidí by chtělo mít zajímavý život. Ležet celý den někde na pláži mi moc zajímavé nepřipadá. Všelijaké problémy a komplikace běžného života jsou mnohem zajímavější.
* V jednom starém spise stojí, že když někdo považuje své bolesti za formu pokání, budou mu jako pokání uznány. Málokdo z nás může říci, že je dokonalý a že nikdy nikomu neublížil. V tomto smyslu máme důvody k pokání všichni.
* Vlastní nesnáze nám umožňují lépe chápat druhé, kteří mají podobné problémy. Někdy jim pak dokážeme lépe pomáhat.
---
Video
Hloupý úsměv  pomáhá

25.8.
Novinka, video Mudra odpoutání a předání, máme i anglicky.
***
Začínající herec
Jistý mladý umělec nás žádal z titulu své profese o zvláštní privilegia.
Řekl jsem mu asi toto: „Kdybyste byl závislá hollywoodská hvězda a já psychiatr v Los Angeles, poradil bych vám, abyste se první rok soustředil na udržení střízlivosti stůj, co stůj. Střízlivost je v tomto období naprostá priorita. Ostatní musí počkat. To platí pro herce, právě tak jako pro mzdové účetní, řemeslníky, zdravotníky nebo metaře.“
Video Pocta šťastné vlajce
***
Nová básnička zde.

24.8.
Dobrý přítel
Řekněme, že je třeba si vyléčit nějaký drobný problém, třeba nachlazení, zatuhlé staly nebo lehké problémy s páteří. Mistr Lin radí, abychom nepřistupovali ke svému tělu jako ke svému majetku. Není dobré se za této situace rozčilovat, jako kdyby se nám porouchal počítač těsně po záruční době. Jaký je tedy správný postoj?
Mistr Lin doporučuje přistupovat k sobě, jako kdybychom pomáhali nejlepšímu příteli.
Má jistě pravdu. Pozitivní emoce, jako vlídnost nebo laskavost, jsou pro tělesné i duševní zdraví mnohem prospěšnější nežli naladění nespokojeného zákazníka.
***
Související videa
Jednoduchá minutová meditace
Laskavost: 12 snadných možností

23.8.
Video novinky:
Ave Maria
Agnisára dhauti - očištění (trávicím) ohněm, máme i anglicky.

22.8.
Vytrvalci
Závislost na alkoholu je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí dlouhodobě. Vysokoškolsky vzdělaný muž byl u nás opakovaně. K delší abstinenci se dopracoval, až když se začal soustavně doléčovat. Dlouho docházel do doléčovacího klubu, a pak jsme o něm nějakou dobu neslyšeli. Po 16 letech došlo k recidivě. Tu zastavil a nyní se doléčuje.
Jeden z našich střízlivých přátel je vytrvalec. Maratón mu nestačí, a tak běhá na delší vzdálenosti. Podstatné je ale to, že je vytrvalec i ve střízlivosti. Jedenáctým rokem abstinuje a stále dochází vícekrát týdně na setkání Anonymních alkoholiků. Před takovou vytrvalostí se sluší smeknout.
Video: Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

21.8.
Pilot nešika
Přestavte si tuto situaci. Pilot zjistí, že ručičky a ciferníky na palubní desce ukazují nepříznivé údaje, např. klesající výšku nebo nedostatek paliva. To se mu nelíbí, a proto přelepí palubní desku neprůhlednou páskou. A má klid. Jenže na jak dlouho?
Podobně se chovají někteří lidé při problémech a ve stresu.
Místo lepicí pásky používají návykové látky, hazard a další nerozumnosti.
Když vystřízliví, bývají překvapeni. Málokdy příjemně.
Radost jim jejich palubní přístroje začnou dělat až po nějaké době střízlivosti.
Stres a všelijaké problémy jsou pádným důvodem. Důvodem k čemu?
No přece ke střízlivosti! Člověk lépe zvládne, co je třeba.
***
Postup procvičující klidnou poznost, video Meditace vnitřního ticha  (antar mouna)

20.9.
Velký diplom
Někdy v roce 2013 jsem dostal e-mail, že jsem byl nominován na cenu organizace Mensa. Tato organizace sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. Vyhlášení ceny mělo proběhnout v Hradci Králové a se mnou byly nominovány vědecké veličiny. Neměl jsem čas a krom toho jsem považoval za vyloučené, že bych tu cenu dostal.
Jenže kupodivu dostal. Odhaduji, že důvodem byla má kniha o smíchu a s ní související aktivity.
Zhruba po roce se nám s Mensou podařilo najít vhodné místo a čas k předání ceny a mé přednášce.
Dostal jsem diplom, kde stálo, že jsem významně přispěl k inteligenci národa.
K inteligenci našich závislých přátel, kteří začali abstinovat, jsem opravdu asi trochu přispěl.
Přednáška proběhla dobře. Jak mívám ve zvyku, byla napůl veselá a napůl vážná, trochu jsme cvičili, trochu se smáli.Velký zarámovaný diplom jsem nemusel vrátit a nesl jsem ho domů. Pravda, při nakupování zeleniny mi trochu překážel.
Doma jsem uvažoval, co s diplomem. Pak jsem se rozhodl pověsit ho na zeď.
To abych si to rozmyslel, kdyby mě napadlo udělat něco, co nepřispívá k inteligenci národa.
:)
Videa
Šťastný mozek
Jak probudit centrum veselosti?

19.8.
Nové video: Po dešti (původní hudba), máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
***
Zaříkávání proti hadům a jiná kouzla
V některých asijských zemích jsou velkým problémem hadi. Proti nim se v buddhistické tradici používá zaříkávání, které začíná: „Jsem přítelem všech stvoření bez nohou“ a končí: „Prosím (hadi), ale jděte pryč.“
Středoevropané by si měli dávat pozor na jiná rizika.
Mistr Lin radí nemocem poděkovat přibližně takto: „Děkuji ti, že jsi mě přivedla na správnou cestu. Už jsem na správné cestě. Můžeš proto odejít.“ Pak si lze bolest, blok energie nebo jinou potíž představit jako barevné motýly, kteří vesele odlétají s pocitem dobře vykonané práce.
Tento postup není tak nevědecký, jak by se mohlo zdát. Vděčnost a jiné pozitivní emoce napomáhají léčení všeho možného, negativní emoce by působily opačně.
Je otázka, zda by šlo podobnou metodu použít i k léčení závislosti.
Asi ne jako jediný postup, ale jako součást širší léčby by mohlo to být užitečné.
Mnoho našich nyní střízlivých přátel nežilo dobře už v době před tím, než se u nich rozvinula závislost.
Honili se za povrchními potěšeními, stýkali se s nevhodnými lidmi, neuměli odpočívat atd. Koledovali si o problémy v mnoha oblastech.
Až závislost je přivedla na správnou cestu.
Možná by se slušelo jí poděkovat.
***
Toto zaříkávání asi neznáte: Překvapivý jazykolam

18.8.
Novinka Kukicha: japonská čajová specialita, máme i anglicky.

17.8.
Odborná novinka, Nešpor, K. Zůstat střízlivý: 11 oblastí. Jedná se o stručný jednostránkový přehled pro ty, kdo se rozhodli pro střízlivost.
Text se sice zaměřuje na překonávání závislosti na alkoholu, ale většina z uvedeného je vhodná i při zvládání jiných návykových nemocí.
***
24 hodin v lidském těle
Podle čínského lékařství mívá kolem půlnoci nejméně energie srdce. Srdce v čínské tradici souvisí s psychikou. Svému srdci i duševnímu zdraví prospějeme, když budeme v té době spát. Časné ráno asi do šesté či sedmé hodiny je doba, kdy jsou na minimu ledviny a močový měchýř. Ty souvisejí s vitalitou, životním elánem a mládím. Maximálně aktivní je v té době trávicí systém. Ráno prospívá lehké cvičení, meditační nebo relaxační praktiky a důkladná snídaně. Káva ani silný čaj se časné ráno nedoporučují, protože by zatěžovaly ledviny. Po snídani nebo odpoledne přijde šálek čaje více vhod. Dopoledne bychom také měli pamatovat na fyzickou aktivitu, i kdyby to byla třeba jen kratší chůze cestou do práce. Kolem poledne ještě dobře pracuje trávení,toho je třeba využít a v té době se naobědvat. Kolem poledne jsou na minimu játra, proto bychom si měli dávat pozor na hněv a být co možná v klidu a pohodě. Odpoledne se mají málo energie plíce. Hodně z nás nebývá v té době právě na vrcholu svých sil. Nejobtížnější z pracovního dne je proto lépe dělat dopoledne. Mezi 18. a 22. hodinou má nejméně energie trávicí systém. Jestliže se v té době někdo nacpe, koleduje si o poruchy trávení a neklidný spánek. Večeře by měla být lehká a dobře stravitelná. Pokud možno, je dobré se najíst nejpozději do 19. hodiny. Kolem 22. hodiny se dbalý svého zdraví člověk ukládá ke spánku. Potěší tím srdce.
***
Video - lehoučké cvičení před usnutím nebo po probuzení: Dýchání patami

16.8.
Novinka, country video Zelenina.
***
Děkuji
Dvě důležité věci
Někdy po roce 1990 se mi dostala do rukou brožura jednoho amerického duchovního.
Utkvělo mi z ní v paměti to, že onen dobrý muž pro sebe považoval za nejdůležitější dvě věci. Tou první bylo, že se zbavil televize. Druhou to, že začal Bohu za všechno děkovat.
Představme si, že bychom se ocitli bez práce a prostředků v cizí zemi.
Pak bychom našli slušně placené místo vrátného v mamutí nadnárodní společnosti.
Rozumnější z nás by pocítili vděčnost a chovali se podle toho.
Málokdo by se odvážil radit generálnímu řediteli, jak má vést firmu.
Také by nebylo rozumné, aby vrátný usiloval o místo ředitele.
Opačné emoce
Vděčnost patří mezi ty mírně hřejivé emoce, které člověku prospívají.
Mnoho našich přátel bývá na počátku střízlivosti nespokojeno se sebou i s okolím.
Snazší než odstraňovat negativní emoce je nahrazovat je pozitivními – třeba vděčností.
Video: Princip opaku: prostředek ke svobodě
***
Nová střizlivá pohlednice zde.

15.8.
Novinka Zůstat střízlivý: 10 okruhů, máme i anglicky.

14.8.
Stařec
Na videu jsem viděl velmi starého Číňana cvičícího na invalidním vozíku.
Rukama prováděl pohyby podobné cviku „ruce jako mraky“ (video).
Podle tradice toto cvičení zmnožuje a vyrovnává vitální energii – podobně jako našim abstinentům známé „pěstování koule“.
Na starci obdivoval jeho chuť do života a houževnatost. Navíc dokázal pružně přizpůsobit techniku cvičení svému zdravotnímu stavu a okolnostem.

13.8.

Nové video Pečárka hnědá, máme i anglicky.
***
Pohádky
Ve správné pohádce dobro zvítězí nad zlem, i když to s dobrem na začátku pohádky nevypadá právě slavně. 
Život není pohádka, ale i v něm se střetávají dobré o nedobré. 
V pohádce je i dítěti předškolního věku rychle jasné, co je dobro a co ne. 
V životě je to jiné a mnohem složitější. Existuje zde dobré, lepší a ještě lepší. 
Ke sváru mezi dobrým a nedobrým dochází také v nitru většiny z nás. 
Definitivní vítězství dobra je v nedohlednu. 
I tak bychom se měli upřímně snažit, abychom byli na dobré straně.
Video O veverce a vlkovi: veselá pohádka pro děti i dospělé

12.8.
Nové audio Duo Vždystřízlivci a jejích píseň Cmunda
***
Zní to jednoduše
Swami Šivananda doporučuje lidem, kteří překonávají závislost, něco zdánlivě jednoduchého. Mají si připomínat vznešenost a ušlechtilost své věčné duše.
Při vší úctě k tomuto velkému mistrovi bych zmíněný postup doporučoval kombinovat s jinými technikami. Při bažení a pod vlivem silných emocí se dostávají ke slovu stránky osobnosti, které mají daleko k ušlechtilosti. Není vůbec snadné vnímat za všech okolností vznešenou podstatu svoji i druhých lidí. Schválně to zkuste třeba při tlačenici v hromadné dopravě.
:)
Videa
Swami Šivananda o závislostech
Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

11.8.
Nové video Proč a jak posilovat ledviny, máme i anglicky.
V čínské tradici souvisejí ledviny s kostmi, žlázami s vnitřní sekrecí, reprodukčním systémem, ušima, vitalitou, mládím atd. Kromě toho jsou ledviny „matkou jater“, tj. jejich energie jemně a bezpečně posiluje játra. To je důležité pro naše střízlivé přátele a pro ty, kdo chtějí posílit energii jater.

10.8.
Novinka Tajemná brahmamuhúrta, máme i anglicky.
***
Lepší možnost
Někteří naši přátelé se dostali do prostředí, kde jim kdosi nabídl alkohol.
Na to reagovali otevřeně, např. léčil jsem se, abstinuji, měl jsem s tím problémy a nepiju atd.
Jejich střízlivost je většinou respektována a dokonce přijímána s určitou úctou.
To je jistě dobře.
Ještě lepší je do rizikového prostředí nechodit, případně co nejrychleji odejít.

9.8.
Nové video Tři šálky čaje a každý trochu jiný, existuje i anglicky.
***
Mozek potřebuje odpočinout
Možností, jak nechat mozek odpočívat je hodně, třeba přiměřeně spát, zaměstnat jiné části těla a lehce cvičit nebo pracovat.
Připomínám, že přiměřená tělesná aktivita prokazatelně zvyšuje duševní výkonnost.
Mistr Xu Mingtang učí zvláštní meditační techniku. Jmenuje se „Hloupě sedět a čekat.“ Tento název plně vystihuje obsah.
Hloupě sedět a čekat v sobě zahrnuje velkou důvěru. Podle čínské tradice chrání důvěra slezinu, žaludek a slinivku, kdežto přílišné myšlení je vyčerpává.
Zmíněná meditace může být tedy užitečná nejen pro mozek, ale také pro trávicí systém.
***
Technika „Hloupě sedět a čekat“ nás inspiroval k videu „Jak šetřit energií? Prostě!

8.8.
Novinka, video Recidiva závislosti: příčiny a prevence, máme i anglicky.
***
Odkud se bere klid?
Klid není pouhá nepřítomnost stresu. To platí i z čistě biologického hlediska.
V mozku, konkrétně v hypothalamu, mají lidé i zvířata centrum stresu.
Je tam ale také centrum relaxace a klidu.
Jakožto lidé můžeme dosáhnout hlubšího klidu než zvířata.
Člověk dokáže tušit nebo chápat smysl svého života, svůj úkol v něm i to, co nás přesahuje.
To se stává zdrojem klidu i za nepříznivých okolností.

7.8.
K dobré životní úrovni patří nelhat
Skvělý způsob, jak si usnadnit život, je nelhat.
Mnoho našich střízlivých přátel pocítilo velikou úlevu, když přestali lhát.
Před tím si ani nepamatovali, co komu namluvili. Někteří dokonce začali svým lžím sami věřit.
Za střízliva a bez lží se jim žije mnohem lépe.
Člověk nemusí říci všechno, co ho napadne.
Jeden kolega psychoterapeut poznamenal: „Pravda není kyj.“
Stačí nelhat.
Odměnou je větší klid, pohoda a dobrý pocit.
***
Video s duchovním zpěvem, který opěvuje pravdu.

6.8.
Nové video Žampióny: zdravá lahůdka, máme i anglicky.
***
Jaké knihy
Moje odpověď na otázku jednoho častopisu, jakou knihu bych otevřel ve „slabé chvilce“:
Záleží na okolnostech. Odpovědi na věcné problémy hledám v odborné literatuře. Kdyby se jednalo o duchovní oblast, sáhl bych do jiné přihrádky. Napadá mě např. Dhammapadam, Nový zákon nebo Tibetská kniha o životě a smrti (autor Sogjal Rinpočhe). Možná bych otevřel některou z knih, které jsem napsal, třeba tu o sebeovládání. Pak bych si řekl s úsměvem: „Když, Nešpore, pořád někoho poučuješ, měl bys pomoci také sobě.“
:)
Ještě praktická poznámka: Proti neradostné náladě pomáhá skvěle tělesné aktivita. Třeba vytřít podlahu nebo se projít. Dobrá kniha, klidná hudba, relaxační techniky apod. přijdou vhod až pak.

5.8.
Partnerská krize
Jistý mladý muž se k nám dostal po té, co pod vlivem drog napadl přítelkyni.
To dáma nám pak volala a ptala se, zda jeho agresivita přetrvává.
Pacient dal souhlas s poskytováním informací.
Dámě jsem řekl: „Nyní je klidný, ale nedokážeme odhadnout, co by se stalo, kdyby si vzal drogu.“
V jedné z našich střízlivých písní se zpívá: „Střízliv zůstat, to je základ.“
Střízlivost vytváří solidní základnu stabilních vztahů, kariéry, slušného zdravotního stavu atd.
Lidé s návykovou nemocí proto udělají dobře, když se soustředí především na její udržování, stůj co stůj.
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

4.8.
Nové video Tři velké dary, máme ho i anglicky.
***
Pozdvižení v nebi
Nehezký démon pronikl do jedné z nebeských říší. Drze usedl na andělský trůn.
Nebešany tím pohoršil. V jejich jindy poklidných srdcích se objevovaly hněv a svárlivost.
Démon si z toho pranic nedělal. Byl čím dále tím silnější a větší.
Pak se vrátil anděl.
Usmál se a velmi zdvořile démona vítal: „To je od vás hezké, že jste nás navštívil. Sedí se vám dobře? Nechtěl byste polštář? Mohu vám nabídnout šálek čaje? Nebo byste raději ovocnou šťávu?“
Démon se začal stydět. Najednou si připadal na andělském trůnu směšný.
Kromě toho se zmenšoval a ubývalo mu síl.
Slezl z trůnu, na znamení úcty se uklonil a tiše zmizel.

3.8.
Výživná novinka, video Hlíva ústřičná  je chutná a pomáhá, máme i anglicky.
:)
Překonat pokušitele
V buddhistické tradici byl pokušitelem Mára.
Buddha mu řekl „Já tě vidím, Máro“.
To stačilo, aby zmizel.
Kristus reagoval na ďábelské sliby známým „Odstup, Satane!“
Co mají tyto dva příběhy společného?
V okamžiku, kdy byli Mára a ďábel rozpoznáni, ztratili moc.
Závislý člověk, který rozpozná bažení, má z velké části vyhráno.
To není úplně snadné. Bažení může být slabé nebo skryté.

2.8.
Novinka Čirá blaženost, máme i anglicky.
***
Malá hrst listů
Buddha nabral ze země malou hrst listů. Pak se zeptal: „Je více listů na zemi a na stromech nebo v mé dlani?“
„Více listů je na stromech,“ odpověděli žáci.
Buddha pokýval hlavou a řekl: „Je mnoho věcí, které může člověk poznat. Těch, které jsou opravdu důležité, je málo. Jako listů v dlani.“
Mezi ty opravdu důležité věci bych zařadit to, že se člověk chová slušně k sobě i druhým.
V tom pomáhá klid i naše oblíbené cvičení, viz video Jednoduché a geniální

1.8.
Nově vyšlo, plné texty jsou zde.
Nešpor K, Csémy L. Kolik stojí společnost hazard? Vita nostra 2014, 23(2):24-56.
Nešpor K., Karbanová H. Placebo, nocebo a psychologické účinky léků. Cognitive Remediation Journal 2013, 2(3)2-6.
Nešpor K. Změna vztahového rámce v psychoterapii a medicíně. Cognitive Remediation Journal 2013, 2(3)11-15.
Nešpor K. Mnoho způsobů, jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný materiál). Cognitive Remediation Journal 2013, 2(3)21-26.
Nešpor K, Csémy L. Závažný trestný čin, který zůstává většinou nepotrestán. Cognitive Remediation Journal 2013, 2(3)33-37.
Nešpor K, Csémy L. Impulzivní chování a jeho léčba. Cognitive Remediation Journal 2013, 2(2): 2-5.
Nešpor K, Csémy L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu? 2013, 2(2): 6-11.
***
O formě a obsahu
Někdo formalitami pohrdá. Jiní lidé považují dodržování formálních pravidel za to nejdůležitější.
Pravda je kdesi uprostřed. Formální zdvořilost, formální úsměvy, formální oslovení atd. jsou užitečné.
Vedoucím bývá sympatičtější zaměstnanec, který řekne zdvořile „ano pane vedoucí“, nežli ten, kdo zavrčí „jó“.
Formality jsou ale prostředek, ne cíl.
Člověk podle tradice Anonymních alkoholiků požádá ráno Vyšší moc o střízlivost pro začínající den (video).
Večer pak za střízlivý den poděkuje. To je forma.
Střízlivost je cíl.

31.7.
Nové country video: Mornings * Jitra
***
Dvakrát pět se rovná lepší sebeovládání
Možná jste se v mé knize o sebeovládání setkali s  buddhistickými způsoby, jak překonávat nedobré myšlenky.
Mnohem později na ně přišli i psychoterapeuti. Málokdo si dnes uvědomuje, že je používali lidé už před 2,5 tisíci lety.
Jak zvládat nedobré myšlenky
* Vyvolat opačné myšlenky (místo alkoholu se napít vody, místo agrese klid a dýchání do břicha atd.).
* Uvědomit si následky špatných myšlenek (napři kocoviny, konflikty, únavu atd.).
* Pozorovat myšlenky a nereagovat na ně. Viz meditační technika vnitřního ticha na tomto webu.
* Hledat příčiny špatných myšlenek. To pomáhá, i kdyby člověk na nic nepřišel, už proto, že se tak odvede pozornost.
* Zatnout zuby, přitlačit jazyk k dásním a prostě vydržet.
Pět překážek na duchovní cestě
* Všelijaká bažení a touhy. Člověk si při nich připadá jako dlužník. Pomáhá uvědomit si pomíjivost předmětu touhy. Ani nejkrásnější žena nevypadá v 70 stejně jako ve 20. I to nejlepší jídlo vypadá jinak za dvě hodiny po té, co ho člověk snědl.
* Odpor a hněv. Ty se přirovnávají k nemoci. Zde stačí si je klidně uvědomit. Ovládneme tak lépe své chování. Neměli bychom se pro takové myšlenky na sebe hněvat, protože to by situaci nezlepšilo.
* Lenost se přirovnává k vězení. K jejímu překonání často stačí se např. opláchnout studenou vodou.
* Neklid se přirovnává ke sluhovi, kterého pán posílá sem a tam. Rozumné je se uklidnit, třeba příjemným prostředím, uklidňující představou, dýcháním do břicha či hudbou.
* Pochybnosti se přirovnávají k bloudění v poušti. Pomůže, když se člověk soustředí na to nejlepší, co v něm je.

30.7.
Video novinka Předsevzetí pro tento den, máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
***
Z odborného tisku
Holmes MV, Caroline E Dale CE,  Zuccolo L.
Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. BMJ 2014; 349:g4164.
Jedná se významnou studii provedenou u velkého počtu osob pocházejících z evropské populace. Studie se zabývala rizikem srdečních onemocnění u osob, které z genetických důvodů špatně tolerují alkohol, a proto od něj abstinují nebo ho pijí v jen velmi omezené míře. Riziko kardiovaskulárního onemocnění bylo u nich statisticky signifikantně nižší než v běžné populaci včetně skupiny osob, které pily alkohol zdrženlivě.

29.7.
Dvě z mnoha výhod relaxace
Vyjmenovávat všechny výhody relaxace zde nebudu, pomáhám nám tělesně i duševně a usnadňuje střízlivost.
Zastavil bych se u pouze ze dvou z mnoha:
1. Účinek relaxace přetrvává mnoho hodin po jejím skončení. Jestliže budete např. relaxovat po návratu z práce, budete klidnější během celého večera, lépe usnete a spánek bude zdravější.
2. Existují způsoby, jak se uvolnit během normálních denních aktivit. Pravidelní čtenáře mého deníčku si asi vzpomenou na klidné a hluboké dýchání do břicha neboli pěstování koule. Není to ale jediná možnost. Více video Okamžitá relaxace: 12 snadných možností.

28.7.
Další novinka, pointa, jak bývá zvykem, je až na konci Namaskár mudra, dva pozdravy a krátká namaskár meditace, máme i anglicky.
***
Sebelítost z více hledisek
Anonynmní alkoholici jsou vůči sebelítosti nekompromisní. Hovoří o sladkém jedu sebelítosti, který si nemohou dovolit. Humorněji nazívají sebelítost JUCH („já ubohý chudáček“).
Utrpení patří k životu. Swami Satyananada říká, že nebýt utrpení, tak bychom se jako hloupé opice povalovali pod stromy. Díky všelijaké nepohodě jsme se začali oblékat, stavět si obydlí a pěstovat kulturní rostliny. Právě negativní motivace, tedy nesnáze všeho druhu, stojí na počátku cesty ke střízlivosti a lepšímu životu.
Sebelítost zmiňuje nepřímo i Ježíš: „Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“
Východní náboženství hovoří o karmě. Tou vládne jasnovidný a absolutně spravedlivý Jama.
Jestli to snad v životě někdo schytal příliš, Jama o tom ví a časem mu to vynahradí.
Sebelitováním bychom si u něj ale nepolepšili.
:)

27.7.
Novinka Dhjána mudra: symbolika  a používání, máme i anglicky.
***
Nová básnička zde.

26.7.
Co nás zajímá
Jeden výtvarník mi nabídl svůj hrůzostrašný obraz zavbývající se alkoholem.
Odpověděl jsem mu toto: „Vážený pane, mohl byste své dílo věnovat třeba pivovarníkům. Nás zajímá střízlivost.
:))
Video: Konečně dobrá zpráva!
:))

Reflexe na duchovní četbou
* Hindské „naham kartá, Hari kartá“ znamená „já nekonám, koná Bůh“. Možná tento citát někomu připomene křesťanské „fiat voluntas tua“ (buď vůle tvá).
* Jedním z principů karma jógy (jóga činu) je konat a nečekat za to odměnu. Odměna přijde tak jako tak, ale není naší věcí se starat o to, kdy a v jaké podobě. Za touto myšlenkou lze tušit přesvědčení, že existuje absolutní spravedlnost.
* Podle Swamiho Šivanandy nejsou známkou duchovní pokročilosti úžasné zážitky nebo zjevení, ale to, že takový člověk dokáže zachovat klid a nadhled za všech okolností. Klid neznamená chladnokrevnost ani otupělost, ale klidnou a moudrou laskavost. Klidná laskavost za všech okolností je měřítko jasné a srozumitelné. Poměřovat jím své pokroky na duchovní cestě vede ke skromnosti.

25.7.
Nová odborná práce
Csémy L, Nešpor K. Sociální a psychologický kontext zneužívání alkoholu u českých dětí a dospívajících: důsledky pro praxi
***
Novinka: Zásady pro každého (s původní hudbou), máme i anglicky.
K videu existuje také střízlivá pohlednice.
***
Velká kulová pravda
Velká kulová pravda říká: „Koule je nejlepší přítel člověka.“
Životní energii si lze představit jako kouli zářivé energie mezi pupkem a páteří. Ta se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Je dobré si při práci s koulí v duchu říkat „větší“ a „menší“. Udrží se tak lépe pozornost.
Zmíněnou pravdu můžeme ilustrovat následujícími příklady:
1. Někdo se v noci probudí a nemůže usnout. Tak pěstuje kouli. Možná usne, což je dobře. Nebo neusne, ale ráno bude mít krásně vypěstovanou kouli. To je také dobře.
2. Někomu se daří, na co sáhne. Pěstuje kouli a chrání se tak před divokou radostí, která by oslabila jeho soudnost.
3. Jinému se moc nedaří, třeba nemá peníze. Tak pěstuje kouli. Ta je zadarmo a on je s koulí v pohodě.
Jde to i vleže.

24.7.
Novinka Krásky od Mississippi (s původní hudbou), máme i anglicky.
***
Umět zdrhnout
Jeden z našich střízlivých přátel se svěřil s problémem.
Potkal známého z brlohu. Nechtělo se dávat do řeči, tak raději rychle odešel. Bylo to správné? Nebyla to zbabělost?
Rychlé způsoby odmítání (ignorovat, odmítnou gestem nebo jasným „ne“) mají řadu výhod:
* Předejde se tak bažení.
* Člověk neztrácí čas s někým, komu jde hlavně o alkohol nebo drogy.
* Člověk nekazí svoji pověst i pověst rodiny veřejným přátelením se s problematickými lidmi.
Zbabělé to rozhodně nebylo. Velcí vojevůdci také věděli kdy bystře ustoupit. A byli to odvážní a stateční lidé.

23.7.
Nové video Meditace vnitřního míru: dva způsoby, máme i anglicky.
***
Jak ušetřit čas a přijít k penězům
Nejlepším způsobem, jak mít více času a prostředků, je u člověka s návykovou nemocí střízlivost.
A střízlivost je třeba udržovat. Znám hodně lidé, kteří se chodí denně doléčovat. Díky Anonymním alkoholikům, je to možné ve většině evropských velkoměst včetně Prahy.
Vyplácí se to. Řekněme, že každodenní docházení někam zabere i s dopravou 2 hodiny denně. Pak člověku zůstane 22 hodin volných.
To dříve neměl. Všechen čas, včetně toho, kdy spát, spolykala závislost.
Teď je na tom mnohem lépe časově, finančně a hlavně zdravotně.

22.7.
Nové audio Zdar. Zkomponoval, zahrál a zazpíval ho Patrik Vždystřízlivý.
***
Tři „R“ pro lepší vztahy
1. Restrikce neboli omezení
Nejdříve je třeba zpřetrhat nebo oslabit neperspektivní a nedobré vztahy. To je důležité pro střízlivost i proto, že nelze stihnout všechno, třeba být zároveň doma a v „brlohu“.
2. Radost
Vztahy posiluje společně prožitá radost, například zdařilý společný výlet, společné jídlo nebo společný úspěch, kupříkladu při zvelebování domácnosti.
3. Respekt
Dělat si navzájem radost není vždy možné. Ale můžeme alespoň projevit respekt. Přiměřený respekt neznamená automaticky souhlas. Ale i tak respekt posuje vztahy – ať už v rodině nebo v zaměstnání.
Poznámka: Před zmíněná „tři R“ je ještě třeba předřadit velké „S“. Toto písmeno zastupuje střízlivost.

21.7.
Novinka s hezkou písní: Pohodový čas, máme i anglicky.
K videu je také nová pohlednice.
***
Střízlivá svoboda
Závislí se chovají v mnoha ohledech stejně nebo podobně.
Střízliví lidé jsou naproti tomu mnohem svobodnější a jejich chování je méně předvídatelné.
Jenže ani jejich střízlivá svoboda není ráj na zemi. I za střízliva může člověk dělat dobrá nebo méně dobrá rozhodnutí. Ty pak mají dobré nebo méně dobré následky.
Je tu ale ohromná výhoda střízlivosti. Spočívá v tom, že si člověk následky určitého jednání mnohem lépe uvědomuje.
***
Video Užaslý úsměv

20.7.
Sláva
Staré přísloví říká, že „světská sláva, polní tráva.“ Má pravdu.
Někteří lidé chtějí být slavní. Je to velký nerozum. Sláva přináší hlavně komplikace.
Na sobotu jsem se přihlásil na cvičení čchi-kungu. Akce se konala v dendrologické zahradě v Průhonicích. Bylo nás tam poměrně hodně. Paní u poklady se domnívala, že jsem si tam přivedl pacienty.
Možná nejsem slavný tím správným způsobem.
:)
Video se slavými abstinenty a písní Ach synku

19.7.
Novinka: Chvilka klidu, máme i anglicky.
***
Jak reagovat na nedobré věci?
Svět, v němž žijeme, není dokonalý. Chtě nechtě se setkáváme s nehezkými věcmi, které nezměníme. Můžeme se jimi prostě nezabývat a soustředit se místo nich na to, co je v našich silách. To doporučují Anonymní alkoholici, Modlitba míru i dávní mistři jógy.
Lze také použít princip opaku. Potkáme-li na ulici opilého člověka, můžeme se soustředit na vlastní střízlivost. Jestliže potkáme rozhněvaného člověka, můžeme se zaměřit na kvality klidu a laskavosti v sobě. Prospějeme tak sobě a možná i světu. Bude v něm o trošičku více laskavosti.
***
Video: Princip opaku: prostředek ke svobodě

18.7.
Skryté bažení
Někteří střízliví přátelé považují pro svoji trvalou střízlivost za rozhodující to, že se naučili rozpoznávat skryté bažení.
Jak se skryté bažení projevuje?
* Objevily se známky stresu – např. napětí, neklid, podrážděnost a nepohoda.
* Zhoršilo se soustředění, paměť a schopnost se dobře rozhodovat.
* S tím souvisejí myšlenkové zmetky, tj. myšlenky, které jsou v  rozporu se životní zkušeností i zdravým úsudkem.
Člověk si např. řekne: „Pro jednou se nic nestane.“
Ono „pro jednou“ mu při tom způsobilo v minulosti obrovské problémy.
* Dalším znakem je zhoršené sebeovládání. Člověk se přestává vybývat rizikovým lidem a situacím. Odtud už je k recidivě krůček.
Kdo rozpoznává skryté bažení, je v ohromné výhodě. Může na něj totiž reagovat, dokud je ještě slabé a dá se snadno zvládnout.
***
Videa
Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů
Okamžitá relaxace: 12 snadných možností

17.7.
Další novinka Ach, synku, opět v profesionálním provedení.

16.7.
Novinka Američanka v Praze, máme i anglicky.
Je k němu i hezká střízlivá pohlednice.

15.7.
Hudební video s naprosto profesionálním pěveckým výkonem: Andělský chléb, máme i anglicky.
***
Kolik stojí vzdušný zámek?
Někdo by myslel, že stavba vzdušných zámků a denní snění jsou zadarmo.
To je ale omyl. Zamysleme se nad tím, proč je zřízení takového vzdušného zámku drahá záležitost.
1. Jeho stavba zabere hodně času. Ten by se dal využít lépe.
2. Konstrukce vzdušného zámku a jeho vybavení spotřebují spoustu energie. Ta potom schází v končetinách, trávicím systému i jinde.
3. Na židli, kterou si představujeme, se nedá sedět. Z takové židle by člověk spadl. Tím spíše to platí pro člověka, který by se chtěl ubytovat ve vzdušném zámku. Místo v posteli s baldachýnem by se ocitnul v blátě.
Vážení přátelé, lepší než vzdušný zámek je střízlivost – v užším i širším smyslu slova.

14.7.
Novinka, video Co nás učí čaj? Máme i anglicky.
***
Z dopisu kolegovi
Medicína založená na důkazech není jen medicína založená na lécích. Existují jasné doklady o prospěšnosti střízlivosti, vyvážené výživy, přiměřené tělesné aktivity, rozumného spánku, některých léčivých rostlin, životního stylu, relaxace a meditace nebo dokonce spirituality.
Není jisté, jestli to pacienti přijmou, či spíše kolik z nich a kolik z toho přijmou.
Je to hlavně jejich odpovědnost. Naše odpovědnost je jim to opakovat.
:)
13.7.
Nové video Pět střízlivých radostí názorně (původní hudba) máme i anglicky.
***
Aktualita o fotbale (z korespondence)
Vyhraje ten, kdo toto pošetilé honění se za vzduchovou bublinou prostě ignoruje.
:)

12.7.
Hned dvě nové audio nahrávky.
Tom Vždystřízliv: Dobrá nálada
Jaroslav Střízlirád zpívá píseň, kterou složil a na fošnu zapsal jistý zednický učeň: Vlastenecká
***
Nové video Květy pro hrdinky, máme i anglicky.
K videu existuje i střízlivá pohlednice.
***
Peníze: sny a realita
Jeden z našich střízlivých přátel trefně poznamenal: „Dříve jsem chtěl mít pětkrát tolik peněz, než mám dneska. Dělal jsem akorát dluhy. Teď za střízliva ty dluhy splácím.“
Ano, ke střízlivosti patří i střízlivé uvažovaní a to i ve finančních věcech.

11.7.
Nové video Koriandr: zajímavé koření a užitečná léčivá rostlina, máme i anglicky.
***
V Rokycanech i ve Stockholmu
Jeden z našich střízlivých přátel si pochvaloval, že měl doléčování i během dovolené. Navštívil totiž skupinu Anonymních alkoholiků (AA) v západních Čechách.
Jít na AA je možné v Rokycanech jako ve Stockholmu.
Někde jsem slyšel, že někteří vážení američtí obchodníci si po příjezdu do Prahy ani nevybalí v hotelu věci. Jdou totiž rovnou na mítink zdejších AA.
Dobře dělají.

10.7.
Mé odpovědi na anketní otázky serveru osobnirozvojonline.cz.
1)  „Osobní rozvoj“; co pro Vás znamená?
Je třeba pamatovat na tělo, emoce, intelekt i duchovní potřeby. Ono to spolu souvisí. Např. rozumný pohyb mírní deprese a úzkosti a zvyšuje odolnost mozku vůči stárnutí.
Jiný příklad: Vlídnost a příbuzné emoce uklidňují. To prospívá tělu a rozšiřuje vnímání skutečnosti. Takový člověk pak snadněji nachází nové cesty a dobrá řešení. To nemám ze své hlavy, ale zjistila to profesorka Barbara Fredrickson.
2)    Co Vás nejvíc naplňuje, baví?
Už jako dítě jsem byl hodně zvědavý. To je většina dětí, jenže mně to zůstalo. Úplně nejlepší je, když přijdu na něco užitečného. Třeba moje poslední vydaná kniha „Sebeovládání“ je založena na jednoduchém zjištění, totiž že stres, negativní emoce a bažení (craving) se dají zvládat podobnými postupy.
3)    Kdy jste sám sebe naposledy příjemně překvapil?
Obvykle spíše překvapuji druhé. Ale dobře, zkusím si na něco vzpomenout. Dostal jsem e-mail z Ministerstva financí, že se jim nedaří vyčíslit společenské náklady hazardu. Zvládli jsme to s kolegou zadarmo a poměrně rychle za pomoc kalkulačky. Tak vznikl článek Nešpor K, Csémy L. Kolik stojí společnost hazard? Ten je volně dostupný na www.drnespor.eu.
4)   Jaké hodnoty Vás nejvíc vystihují?
Důležité v mém životě bylo a je pomáhat lidem ke střízlivosti v užším i širším slova smyslu.
5)    V čem vidíte smysl života?
Život je klíčová hodnota sama o sobě. Volně zde odcituji Alberta Schweitzera: „Dobré je to, co život chrání a pomáhá mu.“
Člověk by také měl dělat to, co mu přísluší a k čemu má předpoklady. V jedné moudré knize se píše, že je lépe plnit nedokonale své povinnosti než plnit dokonale povinnosti druhých.
***
Video: Okamžitá relaxace: 12 snadných možností

9.7.
Nové video: Květy pro hrdiny, máme i anglicky.
***
Šlechtická mentalita
K užitečným technikám psychoterapie patří zkoumat chyby myšlení a opravovat je.
U jedné takové chyby se dnes zastavíme. Nazval jsem ji „šlechtická mentalita“.
Šlechta měla v dřívějších dobách v porovnání s ostatními velká privilegia.
Řekl bych, že i v dnešní době si mnoho lidí připadá jako šlechtici. Mají dojem, že to co platí pro ostatní, se jich netýká.
Zůstanu u svého oboru. Řada závislých lidí má dojem, že vzhledem ke své výlučnosti se nepotřebují léčit, vyhýbat se rizikovým prostředím nebo dbát na rozumný způsob života.
Když se ukáže, že se zmýlili, vnímají to jako křivdu a velkou nespravedlnost. Mají vztek. To jim rozumu nepřidá.
Místo toho je lépe zkoumat legitimitu svých nároků.
Měli snad životní cestu vyslanou sametem šlechtici ducha, jako světci různých tradic, geniální umělci nebo vynálezci?
Mají ji vystlanou moji sousedé nebo příbuzní?
Tak proč bych ji měl mít vystlanou zrovna já?

8.7.
Nové audio:  Úspěšná obrana
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Čaj s nízkým obsahem kofeinu: jak a proč
Proč
Jeden z našich střízlivých přátel začal pít velká množství čaje. To vedlo k častému močení a pocitům žízně.
Čaj obsahuje budivý kofein, ale i látky, které spíše zklidňují. Když někdo potřebuje doplnit vodu, kofein to neusnadní. Kofein totiž působí močopudně. Navíc může u někoho vyvolávat neklid nebo při pití čaje večer nespavost.
Jak to udělat, aby bylo v čaji co nejméně kofeinu?
* Nejjednodušší možností je udělat si velmi slabý čaj. To někdy dělávají i čajoví znalci, aby vychutnali jemné, chuťové odstíny kvalitnějších čajů.
* Z jedné porce čaje připravit 3 nebo více nálevů. Obsah kofeinu v třetím a dalším nálevu je téměř zanedbatelný.
* Existují čaje zbavené kofeinu. Ty jsou trochu dražší (tak kolem 200 Kč za 100 gramu) a všude se nedostanou, ale dají se koupit přes internet.
* Hira Bancha je japonský pražený čaj téměř bez kofeinu, takže ho mohou pít i ději.
* Další možností jsou čaje, které neobsahují čajovníkové listy, ale byliny nebo ovoce. V teplém počasí přijde vhod např. máta peprná.
Poznámka
Močopudně působí i alkohol a to zdaleka není jeho největší riziko.
***
Video: Čaj a mozek
7.7.
Novinka: Chůze nebo běh. Máme i anglicky.
***
Proč je dobré mít dobrý cíl?
Mít dobrý cíl usnadňuje rozhodování.
Jestliže jste si vybrali správný cíl, třeba střízlivost, stačí se vždy zeptat: „Je to v souladu s mým cílem?“
Pokud existuje více možností, zeptáme se např.: „Co z toho je v nejlepším souladu s mým cílem?“
Počkáte si na odpověď a problém je vyřešen.
:)

6.7.
Nové video O veverce a vlkovi: veselá pohádka pro děti i dospělé, máme i anglicky.

5.7.
Nové video čerpající s z tradic AA: Dobrý den, máme i anglicky.
***
Nové hudební video Věž
***
Věčné světlo
Podle tradice duše sídlí ve středu hrudníku ve výši srdce. Jak duše vypadá?
Na tuto otázku odpovídají různé tradice odlišně.
Mně vyhovuje představa duše jako věčného světla.
Věčné světlo symbolizuje přítomnost Boha v chrámu.
A tělo je chrám duše.

4.7.
Musí se léčba líbit?
Jeden z našich střízlivých přátel trpěl příšerným bažením.
Byl na pokraji recidivy. Šel na setkání Anonymních alkoholiků.
Nevěřil, že mu to pomůže, ale byl alespoň ochoten to zkusit.
Na Anonymních alkoholicích se mu vůbec nelíbilo, avšak jeho bažení zmizelo.
Tak tam chodí už více než deset let, i když ne každý den, jako na začátku.
***
Naše video z roku 2009: Pocta šťastné vlajce

3.7.
Včera jsem měl volné dopoledne, tak jsem dokončil dvě nová videa. Obě jsou veselá, ale každé jinak.
Tři radosti, máme i anglicky.
Tři veselé krásky, také zde existuje anglická verze.
***
Nebezpeční lidé
Někteří lidé pro nás představují riziko. Mohou ohrožovat naši střízlivost, duševní rovnováhu nebo zdraví.
Znamená to, že jsou tito lidé špatní? Nebo že bychom je měli odsuzovat?
To jistě ne. Znamená to ale, že bychom se jim měli vyhnout. Když to není možné, je třeba jednat opatrně a chytře.
Bažiny jsou útulným domovem pro spoustu zajímavých živočichů a rostlin.
Nevím jak vy, já bych se bažinami raději neprocházel.
Zvláště ne bez bez holínek.
:)

2.7.
Nové audio: Maestro Vždystřízliv se svojí kytarou v původní písni Zelí
***
Vztahy a nevztahy
Některým střízlivým přátelům se nelíbí, že by měli přerušit vztahy s partou z hospody nebo toxického bytu.
Jenže pak si uvědomí, že se většinou nejednalo o skutečné vztahy. Scházení se bylo pro všechny jen záminkou k intoxikaci.
Za střízliva člověk hledat záminky nepotřebuje.
Zvláště když mu začne střízlivost přinášet výhody včetně lepších vztahů – těch skutečných.
***
Video: Jak se žehlí vztahy?
1.7.
Novinka, hudební video Dvě tajemné krásky.
Máme i anglickou verzi s velmi odlišnou hudbou.
Též nová střízlivá pohlednice.
***
Děravé vědro
Lidé s návykovými nemocemi mají hodně problémů a bolestně je prožívají.
Je pochopitelné, že chtějí zlepšit vztahy, zdraví, finance nebo pracovní uplatnění.
Jenže mnozí nejsou ochotni se zabývat návykovou nemocí, která je do problémů přivedla.
Jejich pachtění se v tom případě podobá snaze člověka, který chce domů donést vodu v děravém vědru. Nepřinese nic a ještě nacáká kolem.
Propletenec problémů, které má závislý člověk, vyžaduje na prvním místě střízlivost.
Ta někdy sama o sobě všechno srovná. Jindy ne, ale i tak je to nutná podmínka jakéhokoliv dalšího konstruktivního postupu.

30.6.
Vlídnost
Vlídnost, přívětivost, laskavost, dobrosrdečnost, přátelskost, srdečnost, pohoda, vnitřní mír patří do skupiny mírných a hřejivých emocí. Karel Čapek říká ústy Boha hlavnímu hrdinovi v závěru svého románu, aby místo třaskavin vymyslel to, co svítí a hřeje.
S emocemi je to podobné. Třaskavé emoce jsou nebezpečné, kdežto klidné a mírné emoce prospívají zdraví a přinášejí úspěch. To nemám ze své hlavy, ale zjistila to profesorka Barbara Fredrickson. Vlídnost a příbuzné emoce uklidňují. To prospívá tělu a rozšiřuje vnímání skutečnosti. Takový člověk pak snadněji nachází nové cesty a dobrá řešení.
***
Video Laskavost: 12 snadných možností 

29.6.
Novinka: Energie dětí, máme i anglicky.
***
Malé jubileum
„Deníček zápisníček“ oslavil 27. 5. 2014 páté výročí. Docent Skála se spolupracovníky vydávali dlouhá léta měsíčník „Zápisy z Apolináře.“ Ten sloužil bývalým pacientům.
Časopis měl dobrou úroveň a také odborníci tam nacházeli zajímavé informace.
Jenže doba se změnila. Zdražil papír, poštovné i tisk. Vydávat dnes časopis bez inzerce a dotací je moc nákladné.
Ale zase máme internet. Pro naše střízlivé přátele jsou tu „Deníček zápisníček“ a s ním související Vždystřízlivé zprávy.
Myslím, že je to dobrý způsob, jak navázat na Skálův odkaz.
***
Video Skálův text „Dobře žiju“ česky, japonsky a rusky

28.6.
Novinka: Anýz a badán pro chuť i zdraví (původní hudba), máme i anglicky.
***
Chvála nudy
Našim střízlivým přátelům doporučujeme dobrou organizaci času, tj. ani se nenudit, ani nebýt přepracovaný. Přece jen bych ale k nudě nebyl tak přísný.
Prof. Otto Wichterle dostal během těžkých válečných let nabídku pracovat v Baťových závodech. Měl tam perfektně vybavenou laboratoř, dobrý plat a nikdo od něj nic konkrétního nechtěl.
Bylo mu to trapné a trochu se nudil. Tak svému zaměstnavateli objevil nylon, přesněji řečeno objev nylonu zdokonalil do té míry, že bylo z nylonu možné vyrábět tkaniny.
Trochu se nudit je zdravé. Nesmíme se ale věnovat povrchní zábavě (televize, hloupé hry atd.).
Když člověk dovolí pocitu nudy chvíli trvat, často se z ní vynoří dobrý nápad.
***
Nevhodná nabídka
Dostal jsem hromadný e-mail, kterým mě kdosi zval na golfový turnaj.
Uvádělo se tam, že vítěz dostane půjčené luxusní auto.
Místo abych dopis jednoduše smazal, tak jsem na něj odpověděl přibližně toto: „S golfovou holí to neumím, možná bych trefil míčkem to auto.“
:))
Úplný nešika nejsem, viz toto video.

27.6.
Nová odborná práce: Nešpor, K. Zvládání stresu v lékařských profesích. Medicína pro praxi 2014; 11(4):139.
***
Novinka: Čistá * Pure (Folk)
***
Z čeho žije hazard?
Hazard živí problémoví a patologičtí hráči. Za peníze lidí, kteří do hazardního brlohu jednou zabloudili nebo vsadili jednou za uherský rok, by provozovatele hazardu nezaplatili ani odvoz odpadků.
To majitelé vědí, i když nepřiznají. Fyzická i virtuální hazardní prostředí jsou přizpůsobena tomu, aby v patologickém hráči vyvolala bažení. Takový člověk se přestane ovládat a odevzdá všechno co má a často i to, co mu nepatří.
Proto radíme se hazardním prostředím vyhýbat.
Podobně je třeba uvažovat i o alkoholu nebo drogách.

26.6.
Video Jak využít čas. Také jako anglická verze.
Existuje k němu i nová střízlivá pohlednice.
***
Pan Kotulán
Pan Stanislav Kotulán byl prvním pacientem pan docenta Skály. Od své léčby, tj. od konce 40. let 20. století pan Kotulán nepřetržitě abstinoval. Byl prvním předsedou Skálova socioterapeutického klubu KLUS.
Docenta Skálu k založení KLUSU inspirovali Anonymní alkoholici, s jejichž činností se seznámil na kongresu v Dánsku. Po únoru 1948 by Anonymní alkoholiky v  ryzí podobě komunistický režim nepovolil. KLUS se musel profilovat jiným směrem. Postupem času se z něj stala svébytná forma léčby, která inspirovala mnoho odborníků v Československu i v zahraničí. Jak naši střízliví přátelé vědí, náš socioterapeutický klub ELPA (Elitní klub pohodových abstinentů) se schází na oddělení 31 každé všední úterý od 16:45.
Ale zpět k panu Kotulánovi. Skálova KLUSU jsem se jako mladý lékař ze zvědavosti opakovaně zúčastňoval. Potkal jsem tam i pana Kotulána. Tento důvěryhodně vyhlížející člověk vyššího věku vypravoval o svých alkoholových malérech velmi živě. Člověk by si myslel, že to všechno prožil před týdnem. Jenže on v té době důsledně abstinoval více než dvacet let.
Někteří abstinenti začátečníci chtějí udělat za minulostí „tlustou čáru“. Kdyby jim někdo jejich alkoholové problémy připomínal, netvářili by se na něj přívětivě. Nevědí, že problémová minulost je silným motivačním motorem střízlivosti. K tomu dochází více méně automaticky při sdílení zkušeností na setkáních Anonymních alkoholiků nebo klubech. Medicína a psychoterapie objevily důležitost ovlivňování motivace v 90. letech 20. století. To ovšem bylo až za více než 40 let po vzniku Anonymních alkoholiků.

25.6.
Novinka, video Trojí mír (mantra „óm šánti"), máme i anglicky.
K videu existuje také nová střízlivá pohlednice.
***
Dva kruhy Můžeme si vybrat z těchto možností:
Bludný kruh: Nezdravý způsob života, např. přepracovanost nebo nevhodné trávení času, zvyšují riziko návykové nemoci. A návyková nemoc zpětně zhoršuje životní styl.
Zdravý kruh: Střízlivost a rozumná disciplína vedou ke zdravějšímu životnímu stylu. Ten pak zpětně usnadňuje střízlivost a dává dobrý pocit.

24.6.
Nové video Cukrový hrášek, máme i anglicky.
***
Nové audio: Přišla doba
***
Ta, která soucitně naslouchá hlasům světa
Zejména v katolické tradici se těší velké úctě Panna Maria. Mariánských památek je jen v Česku tolik, že by se jich člověk nedopočítal.
V čínské mytologii Marii nejvíce odpovídá světice Kuan Jin. Ta soucitně naslouchá hlasům světa. Právě proto, že stále naslouchá, přichází její pomoc rychle. Má tisíc rukou, a tak pomáhá tisícům bytostí zároveň. Legenda vypráví, že se dokonce odvážila do pekla na pomoc trpícím. Jasnovidný a dokonale spravedlivý vládce pekel Jama ji upozornil, že tak narušuje vesmírný řád. To světice uznala. Po jejím odchodu ale v pekle zůstala spousta nenapravitelně polepšených duší. Ty pak musel Jama z pekla vyházet.
Sošky Kuan Jin nápadně připomínají Pannu Marii. V dřívější dobách vydávali čínští křesťané mariánské obrázky nebo sošky za vyobrazení Kuan Jin. Chtěli se tak vyhnout trestu. Zrovna hrdinské to nebylo, ale myslím, že Panna Maria i Kuan Jin jim to okamžitě odpustily.

23.6.
Další novinka, tentokrát s půvabnou písní: Klíče a světlo.
***
Začneme tam, kde jsme skončili?
Mistr Xu Mingtang i někteří další míní, že na onom světě nebo v příštím převtělení, začneme přesně v bodě, kde jsme v předchozím  životě skončili.
Myslí se tím duchovní vývoj, dá se to vztáhnout na jiné záležitosti.
Co když jsme se v životě nenaučili to, co jsme měli? Nebo nezvládli určitý problém?
Pak to dostaneme znova důrazně naservírováno.
Dnes se mnozí ohánějí slovy právo a spravedlnost.
Málokdo z nich bude ale absolutní spravedlností nadšen.

22.6.
Nové video: Ředkvička proti bakteriím a plísním: dvě zásady, máme i anglicky.
Ředkvičky jsem studoval nejen teoreticky. O víkendu jsem jich dost snědl. Mimochodem, nať ředkviček můžete použít třeba do polévky místo pažitky.
***
Trénink pozornosti
Jedná se  o starou buddhistickou techniku, kterou můžeme snadno požívat v praktickém životě.
Předpokládejme, že paní Jiřinka krájí mrkev.
Při tom se ji napadne otázka, zde ji má její manžel opravdu rád. Touto otázkou se nezabývá.
Řekne si v duchu „krájím mrkev“ a krájí mrkev, ať už ji má rád nebo ne.
:)
Video „Označujte" pro soustředění, sebepoznání a sebeovládání

21.6
Nové video Čaj sencha: Japonská klasika, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.

20.6.
Zkouška
Za studií jsem skládal zkoušku z mikrobiologie. Zkoušející pan docent mikroorganismy miloval. Dlouze a s láskou si o nich povídal. Studenti proto museli nekonečně dlouho čekat, než na ně přijde řada.
Čekat a mít trému není nic příjemného. Zkusil jsem tedy jógovou relaxaci jóga nidru. Našel jsem si celkem útulné místo stranou v rohu a pohodlně se tam uvelebil.
Za chvíli jsem byl ve stavu příjemného polospánku. Na řadu jsem se dostal pozdě večer. Bylo to v zimě a venku už dávno nastala tma. Svěží a v pohodě jsem asi působil sebevědomě. To by ale nestačilo. Při zkoušce vybavoval fakta, která jsem rozhodně neměl naučená spolehlivě.
Pan docent mi napsal jedničku a pravil: „Jen tak dál.“
Nevěděl ovšem, že jeho laskavá slova platí relaxačním technikám, ne jeho milovaným mikrobům.
Způsobů, jak si navodit relaxaci, je hodně. Audio nahrávky některých najdete zde.
Zmíněnou jóga nidru máme i jako video.

19.6.
Objev
Občas se mě někdo zeptá, jestli jsem v životě udělal nějaký objev.
Na toto otázku někdy žertem odpovídám: „Objevil jsem, že se mozek neskládá z pravé a levé hemisféry, ale že se dělí na rychlý a pomalý. Rychlý jedná automaticky a neuváženě, kdyžto pomalý domýšlí následky a pečlivě vybírá nejvýhodnější možnost.“
Nyní už ale vážně. Na něco jsem opravdu přišel. Stres, negativní emoce (např. hněv nebo skutek) a bažení po tom či onom je možné zvládat stejnými nebo podobnými prostředky. Podrobněji se tím zabýváme v své knize „Sebeovládání“. Ta vyšla v roce 2013 a setkala se zájmem a dobrou odezvou. Možná by se dala ještě někde sehnat.

Jak zvládat stres, negativní emoce a bažení: šest okruhů
* Vyhýbat se rizikovým zevním podnětům nebo jejich působení.
* Vyhýbat se rizikovým vnitřním podnětům nebo omezit jejich působení.
* Pracovat s motivací.
* Postupy navozující relaxaci.
* Stres zvládat rozumem a nácvikem.
* Používat individuálně vhodné postupy.
Uvedené možnosti se dají kombinovat, což zesiluje jejich efekt. To si můžeme ukázat na příkladu. Při silném stresu bývá možné opustit stresující prostředí, uvědomit si rizika neuváženého jednání, klidně dýchat do břicha a odložit rozhodnutí na dobu, když se člověk uklidní.
Video

18.6.
Nová odborná práce, Nešpor K. Mettá (meditační technika milující laskavosti) jako forma psychoterapie
***
Novinka, video Napodob a zvítězíš, máme i anglicky.
***
Uvědomování
Jeden novinář se mě zeptal, zda používáme při léčbě uvědomování (také se mluví o vědomé pozornosti, anglicky mindfulness).
Odpověděl jsem přibližně toto: Mindfulness (uvědomování) používáme a je o ní celá kapitola mezi našimi 13 klíčovými formami léčby. Více viz: Nešpor K. Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře, od strany 6.
Uvědomování souvisí s dalšími formami psychoterapie, i když se to většinou nezmiňuje. Uvedl bych to na příkladech z naší praxe.
* Aby si závislý člověk uvědomil, že nějaký spouštěč vyvolává craving (bažení), musí si tento spouštěč uvědomit, musí si uvědomit, že se objevilo bažení a ještě obojí propojit.
* I prosté zvládnutí bažení předpokládá jistou míru uvědomování. Aby závislý člověk bažení překonal, musí si bažení nejdříve vzít na vědomí.
* Při skupinové terapii nebo na setkání Anonymních alkoholiků někdo vypráví, jaké zdravotní a rodinné problémy mu působil alkohol. Další členové skupiny při tom bezděčně porovnávají jeho zkušenosti a své vlastní. To je také forma uvědomování.
***
Video: Meditace vnitřního ticha  (antar mouna) na mém webu je i jako audio.

17.6.
Novinka: Černý bez je přírodní poklad, máme i anglicky.
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
***
Nová píseň s kytarou: Kdo.

16.6.
Šest říší
Podle tibetské tradice má duše, která nedosáhla vysvobození, šest možností. Ty je možné si vykládat také jako šest stavů vědomí, mezi nimiž se naše emoce každodenně pohybují.
Svět lidí: Tato možnost se považuje za velmi cennou, protože poskytuje velký prostor po sebezdokonalení. Podmínkou je zdravá disciplína a řádné plnění přirozených povinností.
Svět zvířat: Zvířata jednají instinktivně a automaticky, a tak se vystavují všemožnému utrpení. Vysvobození z tohoto světa vyžaduje modrost a povznesení se nad instinkty.
Pekelný svět: Tato oblast patří k nejhorším. Bytosti zde trpí a své utrpení zvyšují hněvem a nenávistí. Zde vysvobozuje pouze trpělivost, naděje a důvěra.
Svět hladových duchů: Tito duchové lační po potravě a nápojích, ale nedokáží je pozřít. Jejich stavu odpovídá bažení u návykových nemocí, hromadění zbytečností a podobné pošetilosti. Vysvobodí je spokojenost i s málem a ochota se dělit s druhými.
Svět démonů: Jejich znaky zahrnují soupeřivost a sklon k násilí. Vysvobodit je může respekt k druhým a soucit.
Svět nebešťanů: Potěšení, která dávají nebesa, v sobě nesou také nebezpečí. Duše se zde může domnívat, že potěšení bude trvat navěky. Pak se ale může rychle ocitnout v některé z nižších sfér. Záchranou je odstup, nadhled, nelpění a vědomí pomíjivosti.
Praxe: Během normální denních aktivit se několikrát denně na chvilku zastavte. Uvědomte si, v které z uvedených oblastí právě jste. Pak kratičce uvažujte o tom, co je v tu chvíli nejlepší.
***
Video Meditace vnitřního ticha  (antar mouna)

15.6.
Novinka Společně * Together (Folk), k videu máme i novou vždy střízlivou pohlednici.

14.6.
Přednáška v Hradci Králové proběhla dobře. Bylo tam asi 300 dětských a praktických lékařek a lékařů.
To je opravdu hodně, zvláště uvážíme-li, že je sobota.
Související video: Hradec Králové

13.9.
Zítra mám od 9:00 přednášet v Hradci Králové lékařům, deníček bude muset počkat.
:)
Kombinace způsobů, jak zvládnout bažení
Vhodná kombinace postupů proti bažení pronikavě zvyšuje jejich účinnost. Následující možnost není jediná možná. Dobře budou fungovat i jiné a mnohem jednodušší kombinace.
1. První pomoc při úrazu elektřinou je vypnout proud. První pomoc při bažení je přerušit působení spouštěče. Tzn. např. opustit rizikové prostředí, napít se vody proti žízni nebo si odpočinout při únavě.
2. Na to navazuje práce s motivací. Nejprve vybavíme bolestivé zkušenosti s návykovým chováním, a pak si připomeneme výhody střízlivosti.
3. Po té je dobré se uklidnit. Člověku to pak bude lépe myslet. Pomůže tělesná aktivita, klidné dýchání do břicha, relaxační technika, uklidňující lidé a prostředí, úsměv atd.
4. Pak použijeme některý postup založený na rozumu. Např. lze odložit rozhodnutí, až bažení pomine, poradit se, odvést pozornost nebo pozorovat myšlenky a nereagovat na ně.
Na stejné téma
Video Kombinujte a zvítězíte
Nešpor K.  Bažení (craving): kombinovaná obrana je nejefektivnější. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2012; 47(4):205-213.
***
Nové video Čaj a dobré přání, máme i anglicky.

12.6.
Nová odborná práce
Nešpor K, Csémy L. Kdo v Česku a ve světě abstinuje?
***
Nové video Symbolika bambusu. Máme i anglicky.
***
Mají prominenti lepší léčbu?
Jeden z mých vysokoškolských učitelů tvrdil pravý opak. Lékaři u nich někdy berou nemístné ohledy. Snaží se je ušetřit nepříjemných zákroků a omezení.
Po mnoha letech praxe bych řekl, že pan profesor měl pravdu.
Neplatí to ale vždy. Sestra jednoho z bývalých prezidentů USA se protialkoholně léčila. Po léčbě souhlasila s tím, aby se novináři zeptali na průběh její terapie.
Ředitel onoho zařízení jim tehdy řekl: „Ano, byla to dobrá pacientka. Zvláště vytírání podlahy jí šlo dobře.“
:)

11.6.
Nové video Blanšírovaná zelenina má hodně vitaminů a je hotová rychle. Máme i anglicky.
***
Kamarádi z basy Asi málokterý lékař vede tak čilou korespondenci s osobami ve vazbě nebo ve vězení.
Možná vás zajímá, o čem si to s kámoši v base píšu.
Bulvární odhalení to nebude. Naše korespondence vypadá obvykle takto:
Pisatel: „Bral jsem drogy (hazardně, hrál, pil alkohol). Zavřeli mě. Prohlédl jsem. Chci se léčit.“
Nešpor: „Až to bude možné, kontaktujte ve všední den mezi 10:15 až 11:00 centrální příjem, tel. 2840 14 144. Budete zapsán do našeho pořadníku. Přikládám seznam dalších zařízení, kdyby měli někde místo dříve než zde. Z www.drnespor.eu si lze zdarma stáhnout svépomocné materiály pro závislé na alkoholu, na drogách i patologické hráče. Jestli nemáte možnost, ať Vám je někdo stáhne a vytiskne.“
Víc toho, myslím, udělat nemohu.

10.6.
Novinka, video Jak šetřit energií? Prostě!
Máme i anglicky.
***
Nové, velmi netypické audio, kde také účinkuji: Svoboda

9.6.
Místo, kde se plní přání
V městě Deogharu ve státě Bihar na severu Indie stojí chrám. Za dávných časů zde žila rodina britského důstojníka. Důstojník byl z poklidné Indie náhle převelen na jih Afriky, kde probíhala burská válka. Manželka důstojníka měla velký strach. Vypravila se na poutní místo, o němž místní lidé věřili, že tam všemocný Šiva plní lidská přání. Požádala tam Šivu, aby jejího manžela chránil.
Důstojník byl v bitvě raněn a zůstal ležet na bojišti. Neschopen pohybu spatřil, jak se blíží nepřátelský voják a dobíjí raněné. Nepřítel kráčel přímo k němu. V tom se zjevila postava oděná do tygří kůže. Držela v ruce trojzubec. Právě tak se v Indii zpodobňuje Šiva. Šiva nařídil pánovitým gestem vojákovi, aby se odešel. Ten okamžitě uposlechl. Důstojník vyprávěl po návratu do Indie ženě, co se mu přihodilo. Ta dala z vděčnosti postavit Šivovi chrám. Ten tam stojí dodnes.
Onen chrám jsem kdysi navštívil. Tehdy jsem si přál, abych se nikdy nedal zkorumpovat. Dnes bych byl náročnější. Přál si bych si, abych žil v souladu s tím nejlepším, co je ve mně i ve světě i ve vesmíru.
***
Při psaní těchto řádků jsem si uvědomil, že mám fotografii zmíněného chrámu. A tak vzniklo naše nové video Om Namo Shivaya (with Deoghar Temple and Mantra).

8.6.
Nová kniha
O moji knihu "Sebeovládání" je značný zájem (viz video). Nakladatelství, které ji vydalo, mě požádalo, abych jim napsal další.
Tento týden jsem odevzdal rukopis. Není jisté, jak se bude kniha jmenovat a kdy vyjde. Pojednává mimo jiné o duševní pružnosti.

7.6.
Nové video:  Kdy se i moudrý chová jako osel?
Máme i anglicky.
***
Nová odborná práce Nešpor K. Svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků: praktické informace.

6.6.
Divný nápad
Telefonoval mi jedna novinářka. Ptala se na hazard. Řekl jsem jí cosi jako: „Nejlépe zrušit, zakázat, zlikvidovat!“
Namítla, že v jistém moravském městě tvrdí tamní radní, že část peněz z hazardu používají na prevenci u mládeže.
Na to jsem jí poznamenal: „V Česku hazardně hrají i nezletilí. Používat peníze z hazardu na prevenci je jako používat jako používat peníze za prodej heroinu na prevenci drogových závislostí“
Tím náš rozhovor skončil. Nevím, jestli to uveřejní nebo ne. To už ale není moje odpovědnost.
***
Jak motivovat studenty
Jeden pan docent se mě zeptal se, jak to udělat, aby studenty přednášky více zajímaly. Získat dojem, že študákům jde jenom o to, složit zkoušku. Odpověděl jsem zhruba toto:
* Mít hotovou zkoušku, pak diplom, těšit se jisté vážnosti a vydělávat peníze jsou také motivace. Propojit tyto motivace s výukou není jistě vždy snadné. Ale užitečné to je.
* Dlouhé sezení oslabuje pozornosti i soustředění. Asi po 30 minutách je dobré studenty zvednout, něco jednoduchého udělat. Třeba je vyzvat, aby vyvětrali a minutu se protahovali.
I když to přednáškách to nebývá zvykem.
* Smích, žertík, legrace zvyšují pozornost, je dobré jimi nešetřit. Američtí profesoři často zahajují své učené prezentace právě anekdotou. Vědí jistě proč.
* Student, i když se to neuvědomuje, je citlivý na mimoslovní komunikaci přednášejícího a jeho vyladění. Radím udržovat si dobrou náladu a klid stůj, co stůj a děj se, co děj.
Můžete namítnout, že tohle se snadno řekne, ale obtížněji udělá.
S tím jistě souhlasím.
:)
Video Tři jednoduché motivační pomůcky

5.6.
Novinka: Naprostá střízlivost: nutnost i volba, máme i anglicky.
***
Dá se závislost vyléčit?
Na tuto otázku jsem odpověděl takto: „Člověk, který je závislý a myslí si, že jeho závislost pominula, má zaděláno na recidivu. Člověk, který si svoji závislost uvědomuje a připomíná si ji třeba na doléčování, může prožít celý život v pohodě a naprosté střízlivosti.

4.6.
Náš další objev, více viz video Jak probudit centrum veselosti?
Máme i anglicky.
***
Co udělá s řidičem 0,6 promile?
Tuto otázku mi položil jeden novinář. Zde je má odpověď:
Účinek alkoholu není dán pouze jeho hladinou. Hodně záleží např. na zdravotním stavu a tom, zda člověk užívá nějaké léky nebo je pod vlivem drog.
Předpokládejme, že se jedná o zdravého dospělého muže, který léky neužívá. Taková hladina zvyšuje sklon riskovat, objevuje se nepřiměřená sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla i barvy a odhaduje vzdálenosti. Dochází k prodloužení reakčního času a oči se hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy. Trpí také soustředění a
úsudek. Negativní vliv alkoholu na řízení může zhoršovat i kocovina, nebo odvykací stav. Ty se někdy objevují už v době, kdy je alkohol přítomen v krvi.

3.6.
Nové video Velmi pracovitá * Extremely Diligent (Original Music)

2.6.
Co je to zdravé a co nezdravé sobectví?
Zdravé sobectví: Člověk se k sobě chová dobře, rozumně se stravuje, přiměřeně spí a cvičí. Opatří to, co opravdu potřebuje. Dobrá péče o sebe mu umožňuje, být užitečnější i druhým. Odmítá přebírat odpovědnost za jiné a nedělá práci, kterou by měli dělat oni. Tím jim vlastně pomáhá, protože je učí odpovědnosti. K druhým se ale chová hezky. Ví, že dobré nebo nedobré chování se mu většinou vrátí nazpátek.
Nezdravé sobectví: Člověk si opatřuje hlouposti, které ho vyčerpávají. Soupeří s druhými lidmi dokonce i v oblastech, kterým nerozumí. Přejídá se, a pak se diví, že je mu špatně. Místo spánku sleduje televizní horory. Druhé uráží a ponižuje a ti mu to vracejí. Nebo chce, aby ho všichni měli rádi, což nejde.
***
Video: Jak se dobře vyspat?

1.6.
Dnes vedu seminář o relaxačních technikách pro učitele jógy. Lidé relaxaci potřebují. Řadu relaxačních nahrávek najdete zde.
Jedno z našich nejspěšnějších videí Uvolněte se na doplňte energii bylo spuštěno cca 118 000krát. Motýlí relaxace byla otevřena skoro 30 000krát.
Lidé se také rádi smějí což je také forma uvolnění. Nepřekvapuje, že k naším hitům patří také Melodický smích a Smích hlemýždě.
:)

31.5.
Další nové video: Meditace milující laskavost (mettá): 4 varianty, máme i anglicky.

30.5.
Novinka: Co opravdu sluší? K videu máme i novou pohlednici
***
Černá obluda
Vycházíte ráno z domu. Zpod kontejneru na váš vyrazí chlupatá nestvůra a začne zuřivě štěkat. V této situaci se většina lidí lekne. Je ale důležité, co bude následovat pak.
* Začnete uvažovat o vzteklině, zda byl kříženec očkován a co by se stalo, kdy vám natrhl nohavici. To jistě nálady nepřidá.
* Budete se pohoršovat, že majitel zrůdy neplní své povinnosti. Příšeru měl držet na vodítku a opatři ji náhubkem!
* Zasmějete se. To vás uklidní. V dobré náladě pokračuje za svými záležitostmi.
Můžete si vybrat. Jako lékař vás mohu ubezpečit, že třetí z uvedených možností je daleko nejzdravější.
Video 

29.5.
Zveřejnit
Lidem, kteří abstinují, doporučujeme „zveřejnit střízlivost“.
Tím myslíme informovat o svém rozhodnutí abstinovat rodinu, nejbližší přátele a spolupracovníky.
Přináší to řadu výhod:
* Tito lidé to většinou přijmou, a předejde se tak rizikovým situacím v budoucnu.
* Je to i tak trochu test. Jestliže by to někdo z okolí nebral v úvahu, bude bezpečnější se mu vyhýbat.
* Zmíněné odmítnutí „jednou provždy“ má psychologický efekt a může abstinujícího motivovat k trvalé střízlivosti.
Důvody, proč dotyčný abstinuje, je možné říci, ale není to nutné.
Jeden deset let abstinující muž se svěřil s tím, že má těch  deset let připravené vysvětlení pro svoji abstinenci.
Toto vysvětlení  ale nepoužil, nikoho totiž nezajímalo.
***
Video Co říci, komu, proč a jak?

28.5.
Další novinka, docent Skála by řekl, že velmi výživná: Záření dobrotivosti za pomoci dechu, máme i anglicky.
***
Nové hudební video Drobnost stačí * Just a Small Thing (Country)

27.5.
Jak uniknout peklu?
Jistý světec měl hádavou a nesnášenlivou matku. Světec věděl, že jeho matku na onom světě nečeká nic dobrého. Pak ale dostal nápad. Navrhl matce, aby opakovala jistou mantru, kdykoliv cinkne zvonek u dveří. Matka to slíbila a slib dodržovala. Na jejím chování se to ovšem viditelně neprojevilo.
Po smrti se dostala rovnou do pekla. Spatřila tam hrozivého ďábla, který cosi tyčí míchal v kovovém kotli. Ďábel bezděčně zavadil tyčí o boční stranu kotle. Žena uslyšel cinknutí. Automaticky opakovala naučenou mantru. Ta ji okamžitě vymrštila nahoru z pekla ven. Jaké plyne poučení z tohoto příběhu?
To, co máme dobře naučené, si dokážeme vybavit i pod vlivem emocí nebo při bažení. Při léčení návykových nemocí je bývá proto užitečně základní věci opakovat znova a znova.
Video Mantra jóga: proč, jak a mantra „Aham Brahmásmí"

26.5.
Sport a charakter
Funkcionáři tvrdí, že vrcholový sport dělá mládež lepší. Buď se mýlí nebo lžou.
U našich dospívající se zjistilo, že některé disciplíny, jako fotbal nebo box, jsou spojeny s vyšším rizikem neužívání návykových látek.
Uvažujme o sportovní terminologii. Najdeme zde výrazy jako střela, ofenzíva, útok, obrana, vyloučení, faul, trestné střílení nebo pokutový kop. Někteří krvežízniví komentátoři obohacují tento slovník o další perly jako darda, pecka, dělovka, rozdrtit, převálcoval, vymazat nebo deklasovat. Po ušlechtilosti ani stopy.
To by se musely hodnotit zdvořilost, takt, ohleduplnost, laskavost, mírnost, dobrá nálada a uklidňující úsměv.
Je tu ještě další problém. Tím je reklama. Někteří profesionálové jsou ochotni prodat své jméno komukoliv. Vůbec jim nevadí, že propagují alkohol, hazard, škodlivé potraviny a předražené pitomosti. Myslíte, že přeháním?
Legenda světového fotbalu Pelé svého času propagoval lék na zvyšování potence. Naši fotbalisté vychvalovali alkohol a hokejisté si dali platit za reklamu hazardu.
Rozumný tělesný pohyb je zdravý. Ale profesionální sport neprospívá ani sportovcům, ani divákům.
***
Video Tělesná aktivita dělá zázraky: 11 výhod


25.5.
Na včerejším seminář byla příjemná atmosféra. Doufám, že je to slyšet i na nahrávkách, které jsme natočili po semináři.
Mantra soucitu
Kirtan Jaya Sivam

24.5.
Dnes mám v Bohnicích seminář (více zde),  bude to rušnější den.
***
Nové hudební video Pevný základ.
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.

23.5.
Meditace po časové ose
Řekněme, že cvičíte brzy ráno.  Nadechněte tělem světlo a při výdechu ho posílejte ze srdce jednou nebo vícekrát sami sobě. Opakujte si při tom v duchu „všechno dobré“. Pak posílejte světlo a všechno dobré těm, které potkáte cestou do práce, v práci, během polední pauzy, všem, s nimiž budete komunikovat na dálku, všem které potkáte cestou domů a všem, s nimiž strávíte večer. Zakončete opět tím, že pošlete světlo a přání všeho dobré sami sobě.
***
Video Jednoduchá minutová meditace

22.5.
Nové hudební video s pozoruhodnou květinou: Můj poklad.
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
***
Na úterním klubu ELPA („elitní pohodoví abstinenti“) proběhl menší recitál maestra Vždystřízlivého. Naše vydavatelství Sober Records (tj. „střízlivé nahrávky“) toto skvělé vystoupení pružně zaznamenalo. Věříme, že tyto střízlivé nahrávky potěší a povznesou. Zejména doporučují vaší laskavé pozornosti skladbu „Poklad“. Jedná se totiž o vrcholný projev střízlivého realizmu.
Maestro Vždystřízliv
1. Poklad.
2. Hlava.
3. Milá
4. Je to základ

21.5.
Veselá novika Dlouhý smích při výdechu, máme i anglicky.
***
Životní kompas
Albert Schweitzer byl všestranný génius. Stal se vyhledávaným varhanním virtuózem, teologem, lékařem v pralese, mírovým aktivistou i nositelem Nobelovy ceny míru. Odkázal nám  jednouchý kompas, s jehož pomocí se snadno zorientujeme i ve složitých životních situacích. Dobré je to, co chrání život, podporuje život a pomáhá životu. Týká se to vlastního života i životů jiných.
***
Video Květina pro  Alberta Schweitzera (1875 - 1965)

20.5.
Tuto soboru máme v Bohnicích seminář. Známe už také datum příštího semináře, informace zde
***
Radost a respekt, kterých jsme se zmiňovali v souvislosti se vztahy, se dají použít i k tomu, aby člověk našel lepší vztah k sobě. Někde jsem četl, že člověk si  ideál krásy už v dětství. Pak hledá tu ženu nebo muže, kteří je mu podobají. Jestli nás někdo má nebo nemá rád, neříká nic o nás jakožto o jedinečných a úžasných lidské bytosti. Mimochodem, kdyby mě provozovatelé hazardu nebo výrobci alkoholu začali chválit, asi bych z toho necítil úplně dobře. V  souvislosti s mužskou vrtkavostí vám nabídnu jeden skutečný příběh.
Dámu středních let, povoláním zdravotní sestru, opustil manžel kvůli o hodně mladší ženě. Ona dáma nebyla žádná abstinentka ani před tím. V době kolem rozhodu se její pití ještě podstatně zhoršilo. Setkali jsme se s ní, když byla v hodně zbědovaném stavu. Ona dáma byla vzorná pacientka, léčbu dokončila a soustavně se doléčovala.
Manžel po nějaké době zjistil, že prohloupil. Jeho mladá žena ho, kromě jiného, nutila stavět dům. Na to neměla náladu ani síly. Onen muž proto vyslal svojí matku, aby promluvila s naší abstinentkou o možnosti dalšího soužití.
***
Video Jak se stát přitažlivější: je to jednoduché
19.5.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Šunka a lejno
Někdo má  kvůli pití, hazardu nebo drogám problémy, kam se podívá. A přesto v tom pokračuje. Proč?“
To mohu vysvětli pomocí jednoho drsnějšího přirovnání. Dámám se za ně předem omlouvám.
Někdo jde do obchodu pro šunku. Šunka mu chutná, jenže druhý den najde v poštovní scházce úplně maličké prasečí lejno. Lejno vyhodí.
Jak čas běží, dostává za své peníze čím dále tím méně šunky. Podobně pokračující návykové chování přináší čím dále tím méně radosti.
Zato prasečích výkalů mu přivážejí čím dále tím více. Jenomže ty chodí až druhý den.
Jaké je navrhuji východisko?
Více předvídavosti – zříci se gramu šunky a ušetřit si tunu, však víte čeho.
***
Video Tři jednoduché motivační pomůcky

18.5.
Novinka a s původní hudbou: Kde hledat bezpečí? 6 příkladů, máme i anglicky.
***
Důležité se má opakovat. Podrobnosti k schématu viz kniha (video).

Strizliva pohoda

17.5.
Nedávno jsem zde zmiňoval o tom, že v Česku abstinovalo za posledních 12 měsíců téměř 11 % osob ve věku nad 15 let. Můžeme na to být hrdí?
Jak se to vezme. V USA činilo toto číslo skoro 25 % abstinujících a spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele ve věku na 15 let tam byla asi o 30 % nižší.
Podobně jako u nás američtí abstinující přestali pít alkohol většinou až v průběhu života např. na základě své životní zkušenosti.
Video
***
Nové audio: Pevný základ

16.5.
Komu se zavděčit?
Někdo je oblíbenější, někdo méně, ale nikdo nevyvolává souhlasné reakce na všech stranách. Krom toho se mnozí vážení a obdivovaní lidé po čase dostávají do situace, kdy se jim každý raději vyhne.
Někteří lidé jsou pro nás důležitější než jiní. Například rodiče nebo manželka jsou většinou mnohem důležitější než náhodný známý, kterého člověk potká jednou na deset let.
Než se k něčemu rozhodneme, často se v duchu ptáme: „Co by tomu řekla ta nebo ten? Jak na to budou reagovat rodina, přátelé, terapeut nebo svépomocná skupina?“
Duchovní člověk to má v něčem jednodušší a složitější zároveň. Ptá se totiž také nebo především na názor svého duchovního ideálu nebo Boha.
***
Video Duchovní vaření: čtyři dobré možnosti

15.5.
Užitečná novinka: Základ sebeovládání (s původní hudbou). Máme i anglicky.
***
Abstinenti v Česku – je jich více, nežli lidé myslí
Podle výzkumu Světové zdravotnické organizace z roku 2010 se během posledních 12 měsíců ani jednou nenapilo alkoholického nápoje téměř 11% osob ve věku nad 15 let.
Z nich 2,6 % alkohol nepilo nikdy, tj. jednalo se o celoživotní abstinenty.
Naprostá střízlivost může mít řadu důvodů – morální a náboženské (např. Adventisté), zdravotní nebo třeba ten, že se někdo pod vlivem alkoholu špatně ovládá.
Tak či onak je abstinence od alkoholu v Česku nejen možná, ale dokonce poměrně častá.
***
Video Střízlivý úsměv

14.5.
Další novinka Santolanásana (balanční pozice) 
***
Vždystřízlivci se svým sbormistrem a sólistou v jedné osobě: Velká síla
***
Nová odborná práce: Nešpor, K., Csémy, L. Rituály v prevenci a léčbě návykových nemocí

13.5.
Novinka Skvělé dopoledne: 6 tipů, máme i anglicky.

12.5.
Zajímavý pokus
Docent Skála radil lidem, kteří se zabývají léčením závislostí, aby rok abstinovali od alkoholu a zjistili, jaké je to zvládat různé situace za střízliva. Jeho nápad se mi zalíbil. V roce 1984 jsem přestal pít alkohol. Po roce jsem zjistil, že alkohol nepotřebuji a nechci. Tak abstinují do dneška. I když to možná nepotřebujte, vyzkoušejte si, jaké je to celý měsíc se nedotknout alkoholu. Ono se to člověku může hodit –  nejen závislým, ale třeba řidičům nebo ženám, které otěhotní a vědí, že je za této situace to nejlepší po ně i pro dítě.
***
Video Střízliví lidé - respektujte je! 
11.5.
Mít, nebo nemít u sebe peníze?
U patologických hráčů a často i u závislých na drogách nebo alkoholu vyvolávají peníze bažení. Je to celkem pochopitelné. Návykové chovaní není zadarmo. Člověk s návykovou nemocí často vnímá peníze hlavně jako prostředek, jak živit svoji závislost. Někdy žertem říkáme, že patronem patologických hráčů je svatý František, protože vyznával dobrovolnou chudobu. V době, kdy patologický hráč hrál, byl chudý. Začala se léčit, abstinuje, ale je zase chudý. Peníze ani přístup k nim totiž nemá. Tentokrát z opatrnosti.
Někteří lidé s sebou nosí zbytečně mnoho peněz nebo kreditní kartou platí i za ředkvičky. Zbytečně mnoho peněz někdy vyvolává rizikové emoce i u lidí, které nejsou patologičtí hráči. Může se jednat o strach z okradení, hloupou pýchu nebo touhu po nesmyslech.
Někdo tady namítne: „Vezmu víc peněz. Kdyby se naskytla příležitost, tak bych si mohl to či ono koupit.“
Zda kupovat něco dražšího, to je lépe si rozmyslet v klidu a doma. Často zjistíte, že to, co máte, bohatě stačí.
A co kdyby ne? Pak si můžete zase doma a v klidu uvažovat, co koupit, kde a za kolik.
Dovolte dvě jednoduché otázky:
* Jako se cítíte, když z nějakého důvodu u sebe máte více peněz než obvykle?
* Jaké emoce ve vás peníze vyvolávají?
***
Video „Závislost" na nakupování: svépomocný návod

10.5.
Střízlivá cesta
Většina z našich střízlivých přátel se při doléčování cítí dobře. Na setkání Anonymních Alkoholiků, našeho klubu ELPA (elitní pohodoví abstinenti) nebo doléčovacích skupinách se rádi rozdělí o své zkušenosti a vyslechnou jiné. Často tam užijí nějakou legraci.
Není to ale pravidlo. Jeden z našich přátel byl pronásledován úporným bažením. V bezpečném prostředí obvykle bažení odezní během několika minut. Jeho se ale drželo a drželo. Bažení, jak známo, znesnadňuje sebeovládání a soustředění na běžné povinnosti. Onen přítel zašel na Setkání Anonymních alkoholiků. Vůbec se mu tam nelíbilo, ale bažení zmizelo.Tak tak chodí osm let.
Řekněme, že se vydáte na výlet s cílem navštívit nějakou pamětihodnost. Cesta povede krásnou krajinou, jenže třeba i kolem čističky nebo velké hromady kompostu. Kdo chce dosáhnout cíle, půjde onou cestou, ať už se mu bude líbit nebo ne.
***
Tentokrát instruktážní video Co když vás někdo nemá rád? Devět možností. Máme i anglicky.

9.5.
Další hudební novinka, možná si někdo vybaví, odkud pochází obrázek: Pohoda
***
Můj oblíbený sport
Můj oblíbený sport střízlivý čtyřboj. Spočívá v abstinenci od alkoholu, tabáku, drog a hazardu. Někteří naši přátele si z něj udělali hezký a zdravý koníček.
:)

8.5.
Nové video Veselé Country, máme k němu  i novou pohlednici.
***
Pobavenost
Na těchto stránkách jsme zmiňovali pojem „duch smíchu“. Jak víte, nejedná se o nějaké smějící se strašidlo.
„Duch smíchu“ dobře vystihuje slovo pobavenost. Nevím jak vás, ale mě často napadají hlouposti. Mohl bych se na sebe hněvat, ale lépe je hloupé myšlenky pobaveně pozorovat a nechat je odejít. Stejně lze přistupovat k nerozumnému chování druhých lidí. V klidu a třeba i lehce pobaveně se s nimi člověk lépe domluví, než kdyby řval jako tur.
Pobavenost je zdravější, a to nejen pro hlasivky.

7.5.
Jedna paní reportérka se mě zeptala na nejmladší dítě, u něhož se zjistila otrava drogou.
Odpověděl jsem, že některé děti jsou intoxikováné ještě před tím, než se narodí.
Alkohol, nikotin i jiné drogy se  dostávají do krevního oběhu plodu.
 Proto by se měly všechny žen, které jsou těhotné nebo nevylučují těhotenství, těmto látkám vyhýbat.
Ještě dodávám, že plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o graviditě nemusí žena ještě vědět.
***
Video Návyková rizika, sex a reprodukční zdraví

6.5.
Další video novinka, tentokrát svěží a jarní: Májová
***
Upadají v dnešní době dobré vztahy?
Možná ano, možná ne.
Dovoluji si v této souvislosti upozornit na zvolání, které pochází z 1. století před Kristem.
Cicero tehdy zvolal: „O tempora, o mores!
To bychom mohli volně přeložit jako „Jaké jsou to časy a jaké nedobré mravy!“
Jeden moudrý člověk řekl: „Lépe zapálit malé světýlko, než žehrat na tmu.“
***
O tom je také jedno z našich dřívější videí: Laskavost: 12 snadných možností
5.5.
Novinka Olivovník: listy, plody a olej, máme také anglickou verzi.

4.5.
Typy vztahů K čemu je takové třídění vztahů dobré?
Člověk  lépe odhadne, co ve kterém vztahu čekat. Ušetří si tak i nějaké to zklamání. Např. chtít od šéfa aby někoho chválil pořád, to by bylo příliš. To by pak nemohl dělat nic jiného. Stejně nerealistické je, když nadřízený touží po tom, aby ho jeho zaměstnanci neustále obdivovali.
Opakovaně se setkávám s lidmi středního věku, kteří si stěžují, že je jejich rodiče nemají dost rádi a dost se o ně nestarají. Upřímně řečeno se těm rodičům moc nedivím. Ano, jedná se o důvěrný vztah, jenže ten se v čase mění. Vztah rodičů a malých dětí je nesymetrický, rodiče děcku dávají víc, než od něj dostávají. Vztah zdravých a dospělých dětí a zdravých rodičů je symetrický, tj. rodiče a děti si stejně pomáhají. Vztah dospělých dětí a hodně starých rodičů je opět nesymetrický. Rodiče by zde měli dostávat více než dávají.
Dobře si uvědomovat charakter tohoto kterého vztahu usnadní člověku problémy. Vzpomínám na svoji babičku. Byla to vzácná žena. Ale působilo komicky, když čtyřicetiletému synovi odcházejícímu do práce mávala u okna a volal na něj: „Dávej na sebe pozor!“
Důvěrné vztahy: Sem patří vztahy k rodičům, dětem, souzencům, vztahy mezi manželi atd. Je pro ně typická větší míra otevřenosti, více společně stráveného času a také větší ochota a připravenost si navzájem pomáhat. Tyto vztahy mohou být symetrické, tj. člověk ve vztahu přibližně stejně dává jako dostává, např. vztah mezi manželi. Příkladem nesymetrických vztahů je vztah rodičů k malému dítěti nebo vztah dospělých dětí k hodně starým rodičům.
Přátelství: Ta často vznikají v souvislosti s pěstováním společného zájmu. Míra otevřenosti, společný čas a vzájemná pomoc zde obvykle bývají o něco nižší než u důvěrných vztahů.
Známí: Ty často neznáme jménem a mnoho toho o sobě nevíme. Společně strávený čas a ochota si pomáhat zde bývají obvykle nižší než předchozích skupin. I tyto vztahy mají určitý význam, člověk se mezi známými lidmi většinou cítí lépe.
Pracovní vztahy: Se spolupracovníky mnozí z nás trávíme v pracovní dny tráví více času než s rodinou. Míra otevřenosti zde bývá různá a ochota si pomáhat a uspokojovat své citové potřeby bývá obvykle nižší. Cílem pracovních vztahů bývá výdělek, často pocit užitečnosti, někdy i prestiž. Od pracovních vztahů nelze tedy čekat příliš, i když s dotyčným člověkem trávíme hodně času.
Terapeutický vztah: Je po něj typická velká míra otevřenosti na straně klienta, např. lidé v dobře pracující  skupině toho o sobě často vědí více než jejich rodiny. Terapeutický vztah má ale velmi jasné hranice. Ty se týkají délky a obsahu společného času nebo mlčenlivosti. Vypomáhání si penězi nebo vzájemný sex zde bývají naprosto nepřijatelné.
***
Video Laskavost: 12 snadných možností

3.5.
Nové video Veselá chůze na místě s původní hudbou, máme i anglicky.
***
Nové audio: Maestro Vždystřízliv s kytarou: Střízlivá svoboda
***
V práci mi telefonovala kolegyně, že se mnou chce mluvit jakási mladá žena ohledně pacienta.
Požádal jsem kolegyni, ať za mnou onu dámu pošle i s pacientem.
Pak jsem se toho pacienta zeptal, jestli souhlasí s tím, abych o něm poskytl informace.
On souhlasil a já se zeptal děvčete, které s ním přišlo, v jakém jsou vztahu.
Předpokládal jsem, že mi řekne, že je jeho sestra, sestřenice nebo přítelkyně.
Místo toho děvče odpovědělo: „Ve vztahu komplikovaném.“
Bylo to vystižné. Ano, vztahy bývají často komplikované.
:)
Video: Jak se žehlí vztahy?

2.5.
Další video novinka Jak se nedopálit, ale  uklidnit: 9 kroků, máme i anglicky.

1.5.
Když máme ten květen, zde jsou hned dvě nové básničky.
***
Srovnávání se
Při skupinové terapii se nám jeden rok abstinující přítel svěřil s problémem. Mluvil o něm s humorem. Bylo vidět, že si v tomto směru vytvořil zdravý nadhled. Vypozoroval u sebe sklon se porovnávat s druhými. Např. jel v metru a vedle něj někdo cosi studoval. Našeho střízlivého přítele okamžitě napadlo, proč on také zrovna nic nestuduje. Začal si to vyčítat a onomu člověku jeho píli závidět.
Žertem jsem mu řekl, ať nechodí do Národního divadla na balet. Vyčítal by si totiž to, že neumí tančit na špičkách jako profesionální tanečníci. Zároveň jsem si ale uvědomil, že se jedná o velmi rozšířený problém. Tento sklon mívá někdy skoro každý.
Je jasné, že jedná o negativní emoci, i když trochu komplikovanější. Je v ní smutek, že člověk není tak dobrý, úspěšný, bohatý, dokonalý zdatný, šikovný atd. jako je někdo jiný. Nezřídka se do toho přimísí hněv na toho, kdo je lepší. Z toho pak vyplývá poťouchlost, když se druhému něco nepovede.
Jak tento problém překonat
* Nejprve je třeba si takové myšlenky a pocity uvědomit a připustit.
* Další možností je uvědomit si následky takového uvažování. Člověk, který se chce vyrovnat každému a ve všem, si dal nadlidský úkol. Bude roztěkaný a zklamaný z toho, že neumí zároveň házet oštěpem, zavařovat, hrát na violu a zpívat operní árie. Daleko rozumnější by bylo se zaměřit se na to, jak dobře využít svého jedinečného nadání. Důležité je také se soustředit na plnění svých přirozených životních úkolů a rolí.
* Jestliže se při tom někdo dokáže zasmát sám sobě, tím lépe. Smích a humor mírní negativní emoce včetně nepřejícnosti.
* Další otázka, kterou by si měl člověk položit, je zda by opravdu chtěl být v kůži člověka, kterému závidí. Být úspěšným politikem znamená také vysedět dlouhé hodiny na nekonečných jednáních. Než se stane člověk dobrým lékařem, musí napsat nepředstavitelné množství různých potvrzení, propouštěcích zprávy, výkazů atd. Ani v době, kdy dosáhl jisté úrovně, nemá vyhráno. Stačí totiž nějaká větší chyba a lékař se musí zodpovídat u soudu. Nakonec je rád, že vyvázne s podmíněným trestem. O „snadném“ životě herců a profesionálních sportovců si také žádné iluze nedělám - s řadou z nich jsem se sekal při své práci.
* Umíte si představit, že byste byli ve všem nejlepší a nejschopnější v celé zemi. Já tedy ne. Nevypadalo by to tady vůbec dobře. Kromě toho by od člověka pořád někdo něco chtěl a neměl by žádný klid. Lidé, kteří lépe rozumějí počítačům, kohoutkům u vodovodu a elektřině potrubí, nejsou žádní konkurenti, ale usnadňují nám podstatně náš vlastní život. Vysoká úroveň, ať technická nebo charakterová, jedněch prospívá všem.
***
Video Vzájemná pomoc
30.4.
Úžasná zpráva, právě kvete štědřenec odvislý. Můžete si ho prohlédnout na novém videu se skvělou písní. Pravda, píseň pojednává o střízlivých medvědech, to ale jistě oceníte jako projev umělecké svobody: Štědřenec odvislý
***
Máme s kolegou rozdělaný článek o prospěšných a neprospěšných rituálech v prevenci a léčbě návykových nemocí. K rituálům patří i různé oslavy.
Zatím posílám odkaz na video se spoustou skvělých nápadů, jak oslavovat.
Video Slavíme střízlivě a tvořivě.

29.4.
Nové video: Mantra míru, nová střízlivá pohlednice zde.
***
Právě vyšlo: Palušková M, Száz K, Nešpor K. a spol. Drogy a závislosti v ambulancii všeobecného lekára. Nové Zámky: Societa 2014; 196.
Tři kapitoly, které jsem do této knihy napsal, jsou zde.

28.4.
Nové video Vpřed s původní hudbou. Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
***
V tom jsme si rovni
Představte si, že jste po své pratetě Adélce zdědil zahradu, o kterou se mnoho let nikdo nestaral. Zahrada vypadá jako Boubínský prales. Sázet sem zeleninu nebo květiny by postrádalo smysl. Je potřeba to tam pořádně vyplet a vyčistit.
Se vztahy je to podobné. I ten nejbohatší člověk planety má každý den k dispozici právě jen 24 hodin a ani o vteřinu navíc. Člověk musí spát, jíst, pracovat atd., takže na pěstování dobrých vztahů mu v pracovní dny zbude hodně omezená doba.
Když na toto téma přáteli abstinenty hovořím, občas někdo namítne: „Snad nechcete říci, že když už nepiju, tak bych se měl rozejít se známými z hospody?“
Můžete si vybrat, jestli sedět v hospodě nebo si hezky doma povídat s rodinou. Obojí současně se dělat nedá.
Pro zajímavost bych vám ještě ocitoval malinko drsnější výrok docenta skály: „Chlubit se střízlivostí v hospodě, je jako se chlubit panictvím v bordelu.“

27.4.
Nové video Automasáž poplácáním podle drah (s původní hudbou), máme i anglicky.

26.4.
Nové audio, svérázný maeastro Vždystřízliv, kytara a píseň Medvědi
***
O juchání
Anonymní alkoholici nazývají sebelítost „JUCHL“ (já ubohý chudáček). 
Nahradit sebelítost humorem a smíchem se mi líbí. Smích je kamarád, na kterého lze spolehnout ve většině svízelných situací. Moderní svět a život jsou složité. Člověk se snadno dostane do nepříjemné situace. Neví si rady. To vede ke stresu. Ve stresu toho moc nevymyslí. Naštěstí existuje záchrana! Tou je hloupý úsměv (video)!
Používám ho často. Smíchem dáváme tělu i okolí najevo, že je všechno v pořádku. Stres a negativní emoce se tak zmírní. To povzbudí tvořivost, myšlení a dobrou vůli.
Čím hloupěji se smějeme, tím je to účinnější. Hloupý úsměv pomáhá dobře i proti bažení a nerozumným myšlenkám.
Někdo může namítnout: "Něco zkoním, a pak se mám ještě usmívat jako idiot?"
Přiměřená omluva je v některých situacích vhodná. Ale hloupý úsměv je také užitečný. I kdyby člověk nic nevymyslel, smát se je zdravější než se vztekat.
Lidé si pak řeknou: „Sice to či ono neumí, ale je to hodný člověk.“

25.4.
Novinka s původní hudbou Veselá kvítka
***
Lékaři, sobě pomoz!
Jeden z našich střízlivých přátel, který bral dříve drogy, se na mě obrátil s problémem. Myšlenky mu těkají a nemůže se pořádně soustředit. Řekl jsem mu, že po nějaké době střízlivosti se soustředění zlepší samo od sebe. Poradil jsem mu také starou techniku, která se jmenuje označování. Při ní si člověk v duchu říká, co právě dělá. Tento postup se používá třeba při „pěstování koule“, o kterém více na jiném místě této knihy. Praktikující v duchu komentuje, jak se koule při nádechu zvětšuje („větší“) a při výdechu zmenšuje („menší).
Označování je možné použít i v jiných situacích, třeba při psaní nějakého textu, studiu, procházce nebo vaření.
Tady možná někdo namítne: „To mám vařit polévku a říkat si tiše: „Míchám, míchám, míchám“?
Polévce označování prospěje více, než kdyby člověk uvažoval třeba o tom, co bude dělat o víkendu.
Další den ráno, jako téměř vždy, jsem si zacvičil.
Myšlenky začaly těkat v prostoru i v čase. Vzpomněl jsem si na rozhovor z předchozího dne a zastyděl se. Což takhle si naordinovat vlastní medicínu?
Začal jsem si v duchu komentovat, co dělám a proč. Ejhle, ono to opravdu funguje!
***
Video „Označujte" pro soustředění, sebepoznání a sebeovládání

24.4.
Novinka Duhové dýchání. Máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.

23.4.
Naplnit svůj životní úkol
V jednom staroindickém  spise se uvádí, že je lépe konat nedokonale vlastní povinnosti než vykonávat dokonale povinnosti druhých.
Někdo se možná zeptá: „Není to  sobecké, soustředit se na svůj úkol a nesrkat nos do cizích věcí?“
Představte si, že pracujete pro nějakou vodárenskou společnost. Někdy prasklo potrubí a šíf vás poslat to s vaší partou opravit. Cestou minete zanedbaný parčík. Zastavíte a dáte se svými lidmi do práce. Což o to, park za dopoledne hezky prokoukne. Vaši šéfové vás ale nepochválí. Celé dopoledne jim totiž telefonovali zákazníci, kteří zůstali bez pitné vody.
:)
Video Kohoutková voda: ano nebo ne?

22.4.
Nové video Čaj a čínská medicína (původní hudba), máme i anglicky.

21.4.
Nové video Automasáž horní části zad, máme i anglicky

20.4.
Manželský problém
Bylo by to šťastné manželství, kdyby tito lidé uměli hospodařit s penězi. Poradny pro rodinu tehdy neexistovali, a tak se manželé vydali za rabínem.
Moudrý rabín pokýval hlavou a řekl: „Pomohu vám, ale úplně příjemné to nebude.“
Manželé mu slíbili, že udělají všechno, to co jim řekne.
Rabín je tedy vyzval: „Roztáhněte co nejvíce prsty a nechte je roztažené. Přijďte za hodinu.“
Manželé obtížemi za pomoci loktů otevřel dveře.
Za hodinu se vrátili celí rudí a stěžovali si: „Taková ostuda! Nedalo se tak nic kloudného udělat a lidé z nás měli legraci.“
Rabín se usmál a řekl jim: „Teď zatněte co nejvíce ruce v pěst. Přijďte za hodinu!“
Manželé se vrátili a prosili rabína, aby jim už podobné úkoly nedával:
Rabín řekl: „Váš poslední úkol bude jednoduchý. Nechte ruce přirozeně a dlaň otevírejte nebo zavírejte, jak to vyžadují okolnosti.“
Manželé se touto moudrou radou řídili po celý život. Jejich finance a společný život se daly do pořádku.
A když dostal někdo z nich hloupý nápad, stačilo, aby na něj ten druhý roztáhl prsty.
***
Video 10 důvodů proč pít vodu a 3 tipy

19.4.
Nové audio: Maeastro Vždystřízliv, kytara a píseň  Semafor
Máme i jako video.
***
Proč se jóga nebo  čínská cvičení provádějí  pomalu? 
Společným rysem zmíněných cvičení je:
* Cvičí se uvědomovaně. Pohyby při těchto cvičení člověk průběžně vnímá, to umožňuje lépe přizpůsobit rozsah pohybu nebo intenzitu cvičení. Pomalé pohyby si uvědomujeme mnohem lépe než rychlé.
* Uvolněnost znamená, že necháváme uvolněné svaly, které nepotřebujeme k provedení určitého cviku. To vyžaduje dobré vnímání těla. Např. obličej je uvolněný, nejvýš na něm bývá lehký úsměv. Sportovec vrhající kouli se tváří úplně jinak.
* Uvolnění se přenáší i na duševní rovinu. Starý aforizmus říká, že při těchto cvičeních je tělo aktivní, ale mysl zůstává v klidu.

18.4.
Nové, předvelikonoční video Hlava a srdce

17.4.
Novinka Jak jednoduše prospět páteři a celkovému zdraví, máme i anglicky.

16.4.
Už z antiky známé rčení "v zdravém těle, zdravý duch" neznamená,  že největšími mysliteli jsou svalovci a rekordmani.
O profesionálním sportu nemám vysoké mínění. Neprospívá  tělesnému ani duševnímu zdraví. Riziko návykových nemocí je zvláště u některých sportů, třeba fotbalu,  větší než v běžné populaci.
Ale rozumný a přiměřený pohyb je něco úplně jiného. Jestliže se někdo jde projít nebo proběhnout do lesa a nějaké místo se mu zalíbí, může tam zastavit a třeba si tam zacvičit.
Kdyby se jednalo o závody, nepřicházelo by to v úvahu.
Co je ještě důležitější, ryzí amatér si fyzickou aktivitu přizpůsobí svým potřebám a kondici. Nebude se přemáhat, aby někoho trumfnul.
Video: Zázračný lékař
15.4.
Novinka Hrušeň ve svátečním, máme k ní také střízlivou pohlednici.
***
Trocha matematiky
Který ze způsobů, jak zlepši sebeovládání, je nejdůležitější?“
Určitě vyhýbání se spouštěčům a omezováním jejich vlivu. Dokážeme to za pomoci matematiky. Mimochodem, na střední škole jsme matematikou většinou spíše pohrdali. Temperamentní pan profesor mám tehdy říkával: „Ať už budete dělat cokoliv, matematiku budete určitě potřeboval!“ Tehdy jsem mu nevěřili, ale měl pravdu. Takže provedeme jednoduchý výpočet.
Nejprve si stanovíme jednotku bažení. Tou je 1 Bž, což je nejslabší intenzita bažení, která ovlivní myšlení a cítění.
Pan Chytrý jde po ulici do práce. Je závislý na alkoholu a musí minout putyku U páchnoucího kňoura. Jde rychle a bude mít bažení o síle 1 Bž po dobu 2 vteřin, čili 2 Bž sekund. Když existuje kilovat hodina, proč by neexistovala Bž sekunda, že? Slaboučké a krátce trvající bažení pan Chytrý snadno zvládne. Do práce dorazí včas a v pořádku.
Pan Nechytrý je také závislý, jenže do putky vstoupí. Hospoda U Páchnoucího kňoura je pro závislého alkoholu plná spouštěčů. Bažení pana Nechytrého bude proto silné 1000 Bž a bude trvat řekněme hodinu. To je ovšem intenzita odpovídající 1 000 Bž hodinám, což je 3 600 000 Bž sekund. Jedná se o bažení nesrovnatelně silnější než v případě pana Chytrého.
Je to asi takový rozdíl jako mezi proudem z baterie do hodinek a vedením vysokého napětí.
***
Video

14.4.
Nové country video Mladý strom * Young Tree.
Máme k němu i střízlivou pohlednici.
***
Pavouk
Jeden mladý mnich narazil při své pravidelné meditaci na nečekanou překážku. Toužil spatřit anděly a světce, ale místo nich se mu před vnitřním zrakem pravidelně objevoval velký pavouk. Rozhodl se k ráznému kroku a při nejbližší příležitosti se s ním svěřil mistrovi. Připraví si nůž a pavouka probodne.
Mistr zakroutil hlavou a dal mu kousek křídy: „Až se ten pavouk objeví, stačí ho označit malým křížkem.“
Žák dělal, co mu mistr řekl.
Meditace skončila. Mistr ho vyzval: „Podívej se na svoje břicho!“
Byl tam křídou namalovaný křížek.
Tato příhoda změnila celý mnichův život. Stal se z něj nejlaskavější a nejtrpělivější člověk v celém klášteře. Jeho druzi si ho díky tomu vážili a mnozí se k němu obraceli o radu.

13.4.
Chvála pravidelnosti
* Když si zvyknete pravidelně jíst, bude vaše trávicí ústrojí v určenou hodinu připravené.
* Podobně i pravidelné cvičení na stejném místě tělo i mysl na cvičení dobře naladí. Zvyk chodit pravidelně spát např. ve 22:30 usnadní usínání.
* Pravidelnost ve studiu, práci, cvičení vede k lepším výsledkům.
Pro některé lidi je pravidelnost zvláště důležitá. Ten kdo odešel do důchodu nebo je dlouhodobě nemocný, měl by si den dobře rozvrhnout a naplánovat. Předejdete tak nudě, sebelítosti a rizikovým duševním stavům.
* Pravidelnost v jídle mírní bažení po jídle i alkoholu.
* Pravidelné pití dostatečného množství vody může u lidí závislých na alkoholu předejít bažení po alkoholu.
* Pro zajímavost ještě dodávám, že podle čínské tradice chrání pravidelnost a uměřenost zvláště srdce.
Před lety jsem pracoval na oddělení, kde se léčily závislé ženy. Bývalých pacientek jsme se po nějaké době ptali, co jim z léčení nejvíce pomohlo. K našemu překvapení to nebyla kupříkladu psychoterapie ale pravidelnost a dobré rozvržení času.
***
Video

12.4.
Novinka Dřevo a květy
***
Další novinka, tentokrát praktická 15 jednoduchých tipů, jak nakupovat potraviny, máme i anglicky.
***
Nové audio, Vždystřízlivci a Střízlivá entnohudba

11.4.
Nové video Sladké jaro, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.

10.4.
Jeden abstinent začátečník se zeptal dlouhodobě abstinujících kolegů: „Jak se změnil váš životní styl?“
Dostal tuto zvláštní, řekl bych, že skromnou, odpověď: „Životní styl se mi skoro nezměnil. Jenom nechodím do hospod a nestýkám se s bývalými známými. Také včas vstávám, cvičím a chodím do práce. A ještě pravidelně jím a spát chodím v rozumnou dobu.
Video Lepší rovnováha pro lepší zdraví

9.4.
Odborná novinka, Nešpor K, Csémy L. Kolik stojí společnost hazard?
***
Do skupiny pro léčící se patologické hráče přicházejí různí lidé – od vysokoškoláků až po prosté duše se základním vzděláním. Jeden, který nepatřil k těm nejbystřejším, během skupiny mlčel a hleděl do prázdna. Pak se z ničeho nic celý rozzářil.
Někdo se ho zeptal, nač myslí. Dostal odpověď, která vyvolala bouři smíchu.
Onen muž bezelstně pravil: „Vymyslel jsem systém, jak obelstít automat.“
Chtělo se mi také se smát, ale zachoval jsem profesionalitu: „To je zajímavé. Kdo z vás si, pánové, někdy myslel, že objevil systém, jak v hazardu vyhrávat?“
Přihlásili se všichni.
Stále s vážnou tváří jsem se tedy zeptal: A komu z vás systém fungoval?
Tentokrát se nepřihlásil nikdo.
Nejednalo se totiž žádný systém, ale o myšlenkový zmetek. Myšlenkové zmetky vznikají v důsledku bažení nebo silných emocí. Slušelo by se nabídnout příklady:
* „Nikdo mě nemá rád.“ Z toho, že člověka nemá v lásce jedna určitá dáma, nelze vyvozovat takto dalekosáhlé závěry.
* Člověk kráčí po ulici a teskně hledí do rozsvícených oken. Říká si při tom: „Všichni tito lidé jsou šťastní, jenom já ne. Taková nespravedlnost.“
Kdyby se onen člověk stal na chvíli jasnovidný, jistě by se velmi divil. Zjistil by, že je na tom vlastně docela dobře.
* Pozor  na past nazvanou „jenom“. Závislý na hazardu si říká „jenom na chvíli“, ten, kdo se neovládá vůči sladkostem, si řekne „jenom ochutnám tohle“ nebo abstinující od tabáku naletí myšlence „jenom jednu cigaretu.“ Na takové „jenom“ je nesprávnější reagovat striktním dodržováním dobrých zásad a předsevzetí.
***
Video Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

8.4.
Další, tajemně znějící novinka: Co říci, komu, proč a jak?
Máme i anglicky.
***
Není relaxace jako relaxace
Někdo tvrdí, že relaxuje u televize, když tam dávají sportovní přenos.
Možná by se uklidnil, kdyby se díval na uměleckou gymnastiku. Napínavý zápas stres nemírní, ale vyvolává.
V některých hospodách instalovali velkoplošné televize. Je tam nakouřeno. To samo o sobě zvýší tepovou frekvenci a stres.
Lidé tam často pijí alkohol, to jim tep i tlak zvýší také. A když do toho ještě někdo dá gól, jsou přítomní zralí na hromadný odvoz na koronární jednotku.
Mnohem lepší je lehká fyzická aktivita nebo relaxační techniky. Můžete si je stáhnout z mého webu, vyzkoušet je a vybrat si tu, která je pro vás nejvhodnější.
Tu pak používejte pravidelně.
Mimochodem, jedno z našich nejledovanějších videí je právě relaxační technika: Uvolněte se na doplňte energii

7.4.
Novinka Energie dřeva: 11 možností, jak ji posílit, máme i anglicky.

6.4.
Koho se zeptat?
Předpokládejme, že narazíte na problém. S kým se poradíte?
Asi s někým, kdo tomu rozumí nebo s těmi, kterých se to týká.
Obojí je správné. Představte si paní XY jakoskupinu malých lidiček. Někdo z nich je chytřejší a někdo méně, někoho se určitý problém týká a jiného ne.
Řekněme, že právě zatoužila slupnout velkou tabulku čokolády.
V  nitru dojde k rozhovoru mezi složkami  osobnosti, které by se daly nazvat 1. moudré srdce, 2. žaludek a 3 mlsná koza
Mlsní koza: „Sem s tím!“
Žaludek: „Tohle lepidlo nechci! Ne a ne a ne!“
Moudré srdce: „Mlsná koza by dala pokoj nejvýš pět minut. Pak by chtěla něco jiného. Nespokojený žaludek by tě trápil mnohem déle. Navíc bys neměla dobrý pocit. Slíbila jsi, že sladkosti vynecháš.“
Z těch tří se problém týká nejvíce žaludku a nelépe radí srdce. Hlavní slovo by měli mít proto právě oni.
***
Video Jednoduchá minutová meditace

5.4.
Nové video Modrá hvězda
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
***
Dělat hloupého
Myslím, že tohle mi jde docela dobře. Do skupiny patologických hráčů přichází nováček.
Ptám se ho na tři hlavní důvody, proč s hazardem přestat. Odpoví, že dluhy.
Zatvářím se užasle: „Vy jste se kvůli hazardu zadlužil??“
Obracím se na skupinu: „Je tady snad ještě někdo, kdo má dluhy z hazardu??“
Přihlásí se všichni a já žasnu ještě více.
***
Video Hloupý úsměv  pomáhá
***
Nově na totomto webu: Nešpor K, Csémy L. Psychotropní účinky tělesné aktivity. Praktický lékař 2006, 86(11):672.

4.4
Pohodová novinka: Dobré ráno!
:)

3.4.
Kouzlo paradoxů
Za americkým psychoterapeutem Miltonem H. Ericksonem přišli dva mladí lidé. Jejich manželství by bylo spokojené, nebýt jednoho problému. Každý rok k nim přijížděli na několik týdnů manželčiny rodiče. Do všeho jim mluvili, přestavovali v bytě nábytek, domácí práce dělili po svém a organizovali jim život. Chovali se k nim, jako kdyby to byly malé děti. Nedalo se to vydržet. A nyní se opět blížil čas rodičovské invaze.
Erickson mladým lidem poradil, aby okamžitě přestali uklízet, platit účty a starat se o domácnost. Pomoc rodičů, kterou dříve vehementně a neúspěšně odmítali, měli nyní dokonce vyžadovat. Rodiče tentokrát odjeli už za tři dny. Na stole nechali dopis, kde stálo, že dcera a zeť jsou dávno dospělí a že by se o sebe měli starat sami.
***
Hezký příklad prospěšného paradoxu najdeme v prvním kroku Anonymních alkoholiků:
Ten říká: „Přiznali jsme bezmoc vůči alkoholu. Naše životy se staly neovladatelné.“
To nezní právě optimisticky, ale má to smysl. Jiný Američan  Bateson to považuje za elegantní paradox.
Dříve se snažil závislý člověk dokazovat, že umí pít s mírou. To pravidelně končilo problémy všeho druhu.
Ten, kdo přizná bezmoc vůči alkoholu, se mu raději vyhne. To mu podstatně usnadní střízlivost a normální život.
***
Video

2.4.
Právě vyšlo: Nešpor K. Relaxační techniky během normálních denních aktivit. Bulletin sdružení praktických lékařů 2014; 24(2):33-37.
***
Nové video Pohodová relaxace s původní písní, máme i anglicky.
***
Nové audio, Vždystřízlivci a původní píseň Tajný.

1.4.
Každý máme dva mozky
Možná jste o tom ještě neslyšeli, ale mozek se dělí na pomalý a rychlý.
Rychlý mozek jedná automaticky a instinktivně.
Pomalý mozek je výsadou nás lidí. Ten zvažuje souvislosti, varianty a následky. To zabere více času. V řadě situací je to ohromná výhoda. Nyní menší kviz.
Jaký mozek má pštros?
Ano, správně rychlý mozek.
Jaký mozek má sýkorka?
Také rychlý.
Nyní pozor, chyták: „Jaký mozek má hlemýžď?
Jestli jste odpověděli, že rychlý, není to přesné.
Hlemýžď nemá žádný mozek. Musí se spokojit shlukem nervových buněk.

Co se dvěma mozky?
Ale zpátky k lidem. U nich dochází k přepínání mezi pomalým a rychlým mozkem.
Možná se ptáte, proč vždy pořád nepoužíváme ten jedinečný pomalý mozek.
Proč ho často přepínáme pomalý mozek na rychlý?
Má to své výhody. Automatické jednání je totiž rychlejší. Představte si, že někdo jde po ulici kolem otevřeného okna brlohu U smrdutého leoparda. Z otevřeného okna brlohu vylétá sklenice s těžkého skla.
Pomalý mozek by zkoumal balistickou dráhu křivky nebo to, komu byl tento předmět určen.
V této situaci je výhodnější, když rychlý mozek uhne hlavou.
Kromě instinktů se do rychlého mozku dostávají častým opakováním naučené vzorce chování.
Obouvání dělá maličké dítě pomalým mozkem, kdežto dospělý ho zvládá automaticky.
Jistě máte nyní radost, že to máme v hlavě tak krásně zařízené.

Problém
Jenže je tu velký problém. Co když se něco automaticky naučíme, ale ono je to špatně?
Nedobré návyky se mohou týkat jídla, alkoholu, hazardu, tabáku, rozbíjení nádobí ve vzteku atd.
Pak je třeba automatizovanou činnost vracet znova a znova pomalému mozku.
K tomu používáme naši oblíbenou techniku semafor (viz video)
Uvažovat o zdánlivých samozřejmostech je ale namáhavé a chce to více času.
Proto také doporučují Anonymní alkoholici ve shodě s mnoha psychoterapeuty první rok střízlivosti se zaměřit hlavně na její udržování.

Video: Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost.
31.3.
Včerejší video Najednou bez práce: 20 dobrých možností vyvolalo řadu pozitivních reakcí.
Můžeme na tuto oblast podívat také z jiného úhlu. Plútarchos napsal: „Práce je člověku jako vláha rostlině. Živí ho, ale může ho i zatopit.“
Jak to udělat, aby za sebou člověk viděl kus práce a zároveň dobře hospodařil se silami?
Je třeba využívat svoji pozornost dvojím způsobem. Představme si letce. Ten pozoruje skrze průhledná okna dění kolem letadla a zároveň dává pozor na to, co ukazují přístroje palubní desky. Míru pozornosti rozděluje podle potřeby a okolností.
Podobně i my bychom měli při práci vyhradit přiměřenou míru pozornost vnímání sebe.
To nám umožní respektovat své možnosti. Zároveň tak zvýšíme produktivitu práce. V kratším čase toho zvládneme více.
***
Zákončíme vesele, video Profesionální úsměv

30.3.
Novinka Najednou bez práce: 20 dobrých možností, máme i anglicky.

29.3.
Další novinka: Co neposlouchat: devět příkladů, máme i anglicky.

28.3.
Novinka, video Jak přemoci mikroby a plísně jednoduše a přirozeně, máme i anglicky.
***
Co má společného duševní pružnost se střízlivostí?
Víte, jaký je rozdíl mezi opilým inženýrem a opilým dlaždičem?
Ten první má pozvracené sako a ten druhý pozvracené montérky.
A nyní otázka, na kterou ještě nikdo správně neodpověděl: „Jaký dobře to myslí, inženýrovi, který baží po alkoholu, drogách nebo hazardu, a mezi dlaždičem, který také baží?“
Záleží na síle bažení. Silně bažící inženýr by mohl dokonce uvažovat ještě hůř než slabě bažící dlaždič.
Vaše jedinečná nadání a osobnost se mohou plně projevit jedině za střízliva.
Když už jsem v těch hádankách. Víte jaký je rozdíl mezi deliriem tremens po luxusním alkoholu a deliriem po tom obyčejném?
Jediný. Delirium po luxusním alkoholu je podstatně dražší.
Dražší je také krásná starožitná střízlivost. Aby ji člověk získal, ,musí vynaložit více času a projevit větší vytrvalost.
Alkohol může způsobit u řidiče tzv. tunelové vidění, tj. zúžit jeho zorné pole, takže není schopen vnímat např. okraje vozovky.
K něčemu velmi podobnému dochází i na úrovni myšlení.
Překonávání závislosti duševní pružnost pronikavě zvýši.
Za střízliva je všechno jiné, počínaje ranním vstáváním a konče spánkem namísto alkoholové nebo toxické narkózy.
Jak se léčí různé typy závislostí zde popisovat nebudu. Kdo potřebuje, může si z adresy www.drnespor.eu si volně stáhnout svépomocné materiály.

27.3.
Nové video Mezinárodní smích
***
Co je opakem velkých očí?
Občas se o někom říká, že má velké oči. Většinou to neznamená okatost, ale nedostatek realizmu.
Někdo  sní o tom, jak bude šťastný, až bude mít to či ono. Pak, když to má, ale štěstí nikde.
Co je opakem velkých očí?
Řekl bych, že jsou to úsměv nebo smích. 
Při nich se zúží oční štěrbiny a člověk se uvolní.
Nerozumné bažení zmizí a dostaví se nadhled, humor a klid. A to zadarmo.
:)
Video Tři druhy smíchu pro dobrou náladu

26.3.
Novinka s původní hudbou Velikonoce.
***
Z dopisu kolegyni
Ano, pocity strachu vyvolávají média, hlavně televize, v mnoha lidech,
Není dobré je sledovat, pokud vůbec, před 11:00. Podle jednoho vysvětlení je mysl po ránu citlivější, podle TČM strach nesvědčí ledvinám  a ty jsou ráno na minimu aktivity.
Když se setkáte s cizím neštěstím, což se lékařům stává často, udělejte, co je v přiměřené a v rámci možností.
Jste-li duchovně orientovaná můžete ještě připojit kratičkou tichou modlitbu nebo mantru (třeba mantru míru "óm šánti"). Pak předejte věc „Vyšší moci.“
Dýchání do břicha či "pěstování koule", používejte i během denních aktivit a kombinujete ho s úsměvem. Prospěje Vám to i jinak.
:)

25.3.
Zdánlivě nudná cvičení: čím jsou zajímavá?
V čchi-kungu i v józe je běžné, že člověk cvičí mnoho let stejná nebo podobná cvičení. To může někomu připadat nudné. Kdyby se jednalo jen o mechanicky prováděné pohyby, nuda by to jistě byla. Možná zdravá nuda, ale nuda. Jenže tato cvičení mají vnitřní rozměr. Můžeme si to ukázat na příkladu břišního dýchání.
Vstoje, vsedě nebo vleže se soustředíme do břicha a představujeme si tam kouli zářivé energie. Ta se zvětšuje a zmenšuje. Na tom, že provádí jednoduché pohyby rukama není mnoho zajímavého. Zajímavé je to, co se děje uvnitř těla. Předně ta koule nevypadá vždy stejně. Mění se její barva, teplota i konzistence. Dostává se do ní energie více shora, zdola nebo ze stran? Jakou má přicházející a odcházející energie barvu? Jak barevnou a energetickou kvalitu koule vylepšit? Někdy přátelům abstinentům říkám z legrace a s nadsázkou: „Je nesmysl navštěvovat nějakou laserovou show, když si ji můžete udělat sami a uvnitř svého těla.“
***
Video: Váš kouzelný míč

24.3.
Další novinka, tentokrát čajová: Jak udělat čaj ještě zdravější: šest tipů.
K videu máme další střízlivou pohlednici
***
Která z pozitivní emoce je nejlepší?
Jako vážní kandidáti mi  připadají klidná radost a spokojenost. Podobný je také vnitřní mír. Je v něm možná o něco méně slasti a o to více stability, klidu a rozvahy.
Právě vnitřního míru si velmi cení různé duchovní tradice. Zvláště jestliže ho člověk dokáže zachovat v příznivých i nesnadných situacích.

23.3.
Novinka: Řízená relaxace pěti prvků pro tělo i mysl
K videu máme i novou střízlivou pohlednici a existuje k němu čistě zvuková verze ve formátu mp3.

22.3.
Životní úroveň
V čem spočívá dobrá životní úroveň? Jistě se mnou budete souhlasit, že to není jen otázka peněz.
Bohatý mafián trne, kdy u něj zazvoní policie. Vlastně žije uboze. Za podstatný rys dobré životní úrovně považuji čisté svědomí.
K životní úrovni patří i vnitřní svoboda. Ta dovoluje se soustředit na to, co je pro určitého člověka opravdu důležité.
Životní úroveň lidí, kteří překonávají závislost, se díky střízlivosti často zázračně zvýšila.
Netýká se to jen peněz, i když i po této stránce si časem většinou podstatně polepší.
***
Video Svobodný úsměv

21.3.
Různé typy škůdců vyžadují odlišný přístup
V našem střízlivém nářečí míníme slovem „škůdce“ člověka, které škodí střízlivosti. Neříkáme tím, zda je dobrý člověk nebo není. Znamená to opravdu jen to, jaký má vliv na střízlivost člověka překonávajícího závislost. Tím netvrdím, že neexistují jiní škůdci, kteří jsou neprospěšní v jiných oblastech. Hodně z toho, o čem se zde zníme, lze vztáhnout i na ně.
O jaké typy škůdců se jedná a jak k nim přistupovat?
1. Neinformovaní škůdci: Ti to myslí dobře. Jenže vzhledem k neinformovanosti nadělají více škody než užitku. Hodná prababička nabídne na alkoholu závislému pravnoučeti vaječný koňak, který zbyl ve skříni po před lety zesnulém pradědečkovi. Nebo laskavý strýček z Ameriky pošle synovci peníze, aby zaplatil dluhy. Jenže ty peníze pak zmizí v páchnoucím chřtánu hazardu. Neinformované škůdce je třeba naučit, jak pomáhat. Pak mohou být velmi užiteční. Co se nejlepšího způsobu odmítnutí, doporučujeme v tomto případě odmítnout např. zmíněné alkoholické lepidlo jednou pro vždy.
2. Pitomí škůdci: Ti se domnívají, že objevili v jedovatých nápojích připravovaných z plesnivých obilnin nápoj nesmrtelnosti. Dokud se sami nedostanou do nesnází, nedá se s nimi rozumně mluvit. Jako obranu doporučujeme změnit telefonní číslo a vyhýbat se jim. Jestliže dojde k náhodnému setkání, je nejlepší je ignorovat, rychle odmítnou gestem nebo říci jasné „ne“ a bystře zmizet.
3. Zištní škůdci. Ti někdy představují ten největší problém. Něco jim vysvětlovat by mělo asi takový efekt, jako přesvědčovat vlka, aby snědl místo Karkulky hlávku zelí. I jim se vyhýbáme, ale to je obtížnější. Mají hodně peněz, a tak si mohou dovolit bombardovat kdekoho reklamou škodlivých látek a aktivit. Reklama může být i nepřímá. Říká se tomu PR článek (z anglického „public relations“). Neznamená to nic jiného, že zaplacený novinář napíše např. o alkoholu lichotivé nepravdy. Z tohoto důvodu radíme vůči sdělovacím prostředkům velkou obezřetnost. Mediálně gramotný člověk si z médií opatrně vybírá. Kdyby na něj přesto zištný škůdce z obrazovky zaútočil, odpojí televizor ze sítě nebo ho dá výše zmíněné prababičce. Podskupinu zištných škůdců tvoří tzv. konkurenti. Těm by se nestřízlivost soupeře hodila, aby mohli získat cizí místo, majetek, manželku apod.
Na tento typ škůdců reagují někteří naši střízliví přátelé slovy: „Tu radost jim neudělám!“
***
Sousející videa:
13 způsobů, jak odmítnout
Mediální gramotnost jednoduše

20.3.
Novinka Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností, máme i anglicky.

19.3.
Novinka: Relaxace s pěti prvky pro tělo i mysl (technika), máme i anglicky.

18.3.
Plachetnice pohání vítr a parníky pára. Co ale pohání člověka?
Na toto otázku odpovídá indická tradice takto: Většinu lidského chování lze vysvětlit dvěma principy. Ten první je „rága“(přitažlivost) a druhý „dvéša“ (odpor, nechuť).
Nelíbí se vám  představa člověka jako pasivního tvora, kterého motivace táhnou chvílí tam a chvíli jinam?
Nemusí to tak být. Někde jsem četl, že zkušení námořníci dokážou nastavit plachtoví tak, že plachetnice pluje téměř proto větru.
Jinak řečeno stejnou motivaci můžeme využít různými způsoby. Uvedl bych to na příkladu. Někteří naši přátelé dosáhli značné dokonalosti ve využívání téměř čehokoliv k posílení motivace zůstat střízlivý. Něco se jim podaří, třeba dostanou v práci přidáno.
Řeknou si: “To je tím, že jsem střízlivý.“
Jenže pak firma, kde pracují, zkrachuje. Zareagují na to podobně: „Ještě že jsem střízlivý. Teď musím víc šetřit. Navíc je potřeba vypadat dobře, abych si našel nové místo.“
Skvělé důvod ke střízlivosti jsou opravdu  dole i nahoře, napravo i nalevo.
***
Video Tři jednoduché motivační pomůcky


17.3.
Červená plácačka na myšlenky
Některé myšlenky člověk obtěžují asi tak, jako dotěrný komár, který vytrvale vrací. Jiné se dají přirovnat k oblaku, který člověka jakoby pohlcuje. Co s tím?
Nejjednodušší postup doporučovaný od pradávna mistry různých tradic tradici je uvědomit si, že se jedná pouze o myšlenky, pozorovat je, nereagovat na ně a nechat je odplynout. 
Psychoterapeuti doporučují také „stop techniku“. Co to znamená? Jestliže výpravčí zdvihne červenou plácačku, vlak se zastaví. Podobně i vy můžete na hloupé myšlenky vytáhnout červenou plácačku a tak je zastavit.
Nabídnu vám variantu toho postupu, který se osobně líbí víc a připadá mi účinnější. Hodí se zvláště pro ty, kdo pracují s počítači. V pravé polovině klávesnice se nachází tlačítko „delete“ nebo zkráceně „del“. Jeho stisk smaže v cuku letu vybrané soubory nebo části textu. Tak si namísto plácačky přestavte, že zmačknete toto tlačítko. Třeba i opakovaně – del, del, del!
***
Video Meditace vnitřního ticha  (antar mouna)

16.3.
Nové video Lepší život bez kouření
***
Nové audio: Duo Vždystřízlivci a píseň Známe
***
Posílám novou lidovou poezii. Můžete ji zhudebnit a připojit se k mistrům střízlivé kultury, jakými jsou Johnny Soberman nebo maestro Střízlivid.

Vítězím
Nad bažením,
já zvítězím
Vždy střízlivost
je má radost.

Moudře rázně,
také klidně
pohotově
V každé době.

Žádné divy,
svoje sliby
zachovávám
bažení zvládám!

Moudře rázně,
také klidně
pohotově
V každé době.
Ze střízlivého mudrosloví
Čistá voda rozum chrání, tělu svědčí!

15.3.
Duch smíchu
Pojem „duch smíchu“ pochází od známého indického lékaře a propagátora smíchu jménem Dr. Madan Kataria.
Podle něj spočívá duch smíchu v tom „být šťastný a pomáhat ke štěstím i druhým.“
To se může podle okolností projevovat smíchem, úsměvem, uznáním, omluvou, nebo třeba hlasitým řehotem.
Je to právě smích, který tohoto ducha smíchu probouzí. Děje se to i tehdy, když se člověk do smíchu nutí.
Možná to není přirozené, ale děje se to běžně a prospívá to. Víte, kdy a proč se lidé nejčastěji smějí?
Je to ze společenských důvodů. Potkají se dvě známé. Ta první se usměje. Dává tak najevo mírumilovné úmysly.
Zároveň tak sděluje, že tuto známou považuje za sympatickou a mírumilovnou osobu.
Ta druhá se také „uměle“ usměje.
Začnou si povídat.
Po chvíli se už chichotají naprosto spontánně.
***
Videa
Okamžitý smích
Hloupý úsměv  pomáhá

14.3.
Novinka, video Návykový problém v rodině: tři jednoduché zásady, máme i anglicky.

13.3.
Druhá strana téže mince
Občas mi chodí podivné dopisy. Tak jakási reklamní agentura mě svého času zvala na Hradčany. Měla tam být ochutnávka pravé skotské whisky. Pozvánku jsem okamžitě vyhodil.
Vzpomněl jsem si na v souvislosti s mladším mužem ze Skotska. Vypravil se do Prahy a zde dostal delirium tremens. Chtěl jsem mu dát kontakty v jeho domovském Edinburghu. V tomto zhruba půlmiliónovém městě působilo v březnu 20014 celých 82 skupin Anonymních alkoholiků.
Jen pro zajímavost: V miliónové Praze je skupin Anonymních alkoholiků v češtině šest: Pravda některé z nich se scházejí vícekrát týdně. Navíc se zde konají i setkání v angličtině. To někteří střízliví přátelé využívají, coby příležitost se zdokonalit zároveň v angličtině i střízlivosti.
Někde jsem četl nedoloženou informaci, že výrobci whisky chtěli přidávat do toho nápoje tiamin, aby jim jejich nejlepší zákazníci předčasně neumírali. Z toho ale nakonec sešlo. Je to pochopitelné. Alkohol totiž znemožňuje dobré vstřebávání thiaminu. Účinnější by bylo k oněm alkoholickým roztokům přidávat brožuru s kontakty na Anonymní alkoholiky. To by ale kazilo kšeft. Střízliví odběratelé by už jejich nápoj ze zkvašeného a dost možná i plesnivého ječmene nepotřebovali.
***
Video Je vitamin B1 (thiamin) problém nebo ne?


12.3.
Nové country video: Proč jsou sovy moudré? K videu máe i novou střízlivou pohlednici.
***
Emoční nákazu lze zvládat
Emoční nákaza se lépe šíří od výše postavené osoby k  níže postavené osobě. To znamená, že pohoda nebo nepohoda generálního ředitele se snáze přenese na paní uklízečku nežli nálada paní uklízečky na generálního ředitele. Podobně jako rozumné otužování zvyšuje odolnost vůči infekcím, je možné si vypěstovat odolnost vůči emoční nákaze. Nabídnu příklad.
Paní Dr. Milada Bartoňová se někdy v 70 letech 20. století ocitla kvůli józe u výslechu na tehdy obávané Státní bezpečnosti. Vyslýchající důstojník byl nevrlý. Tvářil se na jógínku, jako kdyby to byla písečná zmije.
Proslýchá se, že se paní Bartoňová se na policistu zářivě usmála. Pak mu řekla: „Vy ale nemáte dobré držení těla. Vám by jóga velmi prospěla!“
Dobře praktikovaná jóga prospívá nejen páteři. Zvyšuje také emoční odolnost. Totéž lze říci o některých tradičních čínských cvičeních nebo relaxačních a meditačních technikách i dalších formách duchovního života.
Jaký je nejpříjemnější a nejsnazší způsob, jak zvýšit psychickou odolnost?
Pravděpodobně je to smích.
***
Video Usměvavý den (5 příkladů)

11.3.
Novinka, video Ach synku
***
Kde se vzalo "bažení"
Slovo „bažení“ je divné a zni zastarale. Proč právě tento výraz?
Před lety jsem stál před problémem, jak přeložit anglické slovo „craving“. Chtěl jsem tento jev odlišit od běžného chtění nebo chuti na něco. Nakonec jsem se rozhodl pro slovo „bažení“. Dnes už se téměř nepoužívá, ale je stále srozumitelné. To mi připadá jako je jeho velká výhoda.
***
Video: Tajemství sebeovládání

10.3.
O víkendu jsem měl víc času, další video se jmenuje Jednoduchý cvik pro zdravé oči a zdravá játra, máme k němu i anglickou verzi.
***
Další novinka: Odvážný začátek (Country)
Opět k ní máme střízlivou pohlednici.
***
Dost často kolegům zdravotníkům přednáším o tom, jak se chovat k intoxikovaným a rozrušeným lidem. Zdůrazňuji při tom důležitost mimoslovní komunikaci. K ní patří vzdálenost, výraz tváře nebo tón hlasu. Následující zkušenost svědčí to tom, že právě mimoslovní komunikace bývá v těchto situacích důležitější než význam slov.
Čekal jsem na autobus. V tom mě oslovil neznámý, silně opilý člověk: „Tak co, jak je v cvokárně?“
Udělal jsme krok vzad a něžně se usmál. Hlasem ještě líbeznějším než hlas milující matky jsem odpověděl: „Tím vy myslíte úctyhodnou instituci, kde působím? Však se tam brzy uvidíme.“
Myšlení intoxikovaných lidí bývá pomalejší. Po určité pauze dotyčný namítl: „Po práci je to normální. Já mám pití pod kontrolou.“
Pokýval jsem hlavou a pokračoval medovým hlasem: „To říkají všichni.“
Pak přijel autobus. Než jsem nastoupil, stihl jsem pánovi zamávat a velmi zdvořile se rozloučit: „Nashledanou.“

9.3.
Novinka: Uznalý smích
***
Někdo se čínského mistra zeptal: „Jak to přijde, že někteří dosahují rychle úspěch a zázračně se uzdravují? Jiní cvičí dlouho a usilovně, ale dělají jen malé pokroky?“
Mistr odpověděl: „Ti první při cvičení vnímají své tělo a tajemné energie, které jím protékají. Ti druzí cvičí mechanicky a přemýšlejí o svých potížích nebo o tom, kdy se objeví kýžený výsledek. Tím se z velké části připravují o prospěch z této praxe.“

8.3.
Chladnokrevný abstinent
Jeden z našich střízlivých přátel měl hrozného šéfa. Tiše si hledat místo. Konečně se podařilo. Už, už chtěl dát výpověď.
V tom přiběhl rozlícený šéf. Opět se mu cosi nelíbilo. Nevrlý monolog skončil šéf výzvou: „Takhle to dál nejde. Měl byste dát výpověď!“
Náš střízlivý přítel zachoval klid. Chladnokrevně odpověděl: „Dobře, když mi dáte čtyři platy, podám tu výpověď.“
Dopálený šéf odsekl. Čtyři ne, tři vám musejí stačit!“
Byl to od něj hezký dárek na rozloučenou.
***
Ještě jedna novinka: Romantický příběh (Country). Existuje k němu i nová střízlivá pohlednice.
***
Novinka: Hezká procházka ve skvělé společnosti, máme i anglicky.

7.3.
Z dopisu: Jezdím do jedné instituce, kde  vulgární uklízečka. V podstatě čeká na  podněty ke konfrontaci. Vím, že jste jednou uváděl, žeexistuji techniky pro situace, kdy se musíte setkat s někým takovým. Myslíte si, že byste mi mohl poradit? Vře ve mně vždycky vztek, snažím se to nedat najevo a jen poškozuji své zdraví a ta paní je zřejmě v pohodě. Asi nemá cenu řešit celou situaci s vedením oné instituce, byla by to jen voda na její mlýn. Předem děkuji …
Moje odpověď
Dobrý den, vážený pane, můžete používat stejné postupy, jako se používají ke zvládání bažení nebo jiných emocí:
1. Vyhnutí se spouštěči, tj. tu dámu zbytečně nevyhledávat. Kdybyste si na ni vzpomněl, rychle odvést pozornost jinam.
2. Práce s motivací. Nejprve negativní motivace (když se dopálím, budou mít ze mě lidi akorát legraci), a pak pozitivní, tj. třeba si vzpomenout na někoho sympatického, s nímž se ten den setkáte.
3. Relaxace, nejjednodušší je usmát se, dýchat klidně do břicha a prodlužovat výdech bez ohledu na počet uklízeček v okolí.
4. Strategie pracující s rozumem, třeba si uvědomit, že ta dáma nemá v tomto zaměstnání a při své povaze lehký život, brát ji jako svoji trenérku trpělivosti, představit si ji jako malé, roztomilé děvčátko (to nebude ten nejsnazší způsob), technika „semafor“ atd. Více viz moje kniha Sebeovládání.
Přeji vše dobré, Nešpor
***
Video: Dobré sebeovládání jednoduše
6.3.
Jak vypadá Vyšší moc?
Anonymní alkoholici nechávají plně na každém z nás. Může to být síla skupiny lidí, kteří se spojili ke společnému cíli, nekonečný Vesmír s jeho tajemnými silami nebo to být některý světec. Z východní tradice by to mohla být ctihodná Kuan Jin. Ta získala díky usilovné duchovní praxi tisíce rukou, aby jimi mohla v jediném okamžiku pomáhat tisícům bytostí.
Možná se teď zeptáte: „A není to házení odpovědnosti na někoho jiného?“
Je zde řeč o problémech, jejichž řešení přesahuje naše možnosti. Vlastní povinnosti je třeba plnit. A právě proto je třeba šetřit síly tam, kde by to nemělo velký smysl.
Tisíc rukou vypadá trochu složitě, ale určitě jste někdy posílali na poště balík. 
V tom případě vezměte problém, který nemůžete vyřešit. Může to být válka ve vzdálené části světa nebo něčí nemoc.
V průvodním dopise požádejte Vyšší Moc, aby nastal mír, ten člověk se uzdravil a podobně. Balík odešlete a už se jím nezabývejte.“
***
Video Deset možností pro "bezvýchodné" situace

5.3.
Novinka: Dlouhý život: jednoduchý tip
:)
Některá fakta a tipy, které se týkají jídla
* Důkladná snídaně zvýši výkonnost a myšlení během celého dopoledne. Navíc se po ní netloustne, protože takto přijatá energie se spotřebuje během dne.
* Rizikové emoce, zejména hněv a divoká radost, zhoršují schopnost se ve vztahu k jídlu ovládat. Někteří psychologové hovoří v této souvislosti o „emočním jídle“.
* Zdravé emoce, jako klid, laskavost nebo pohoda, zlepšují trávení. Navíc usnadňují sebeovládání ve vztahu k jídlu.
* Jídlo a spánek nejdou dohromady. V medicíně se používá pojem syndrom nočního jídla. Tyto lidé obvykle nesnídají a více než 50 % své stravy snědí po 18. hodině. Pak mívají ovšem poruchy spánku. Po krátké svalové relaxaci se u těchto „nočních jedlíků“ sebeovládání zlepšilo (Pawlow a spol., 2003).
* Hlad a ještě více žízeň vyvolávají u lidí závislých na alkoholu bažení po alkoholu. Z tohoto důvodu doporučujeme zvláště jim pravidelnost v jídle, pít dostatek vody. Pro jistotu je navíc dobré mít nějakou vodu stále s sebou.
* Nevhodný je nadbytek cukru a přeslazená jídla. Jejich vlivem dochází ke kolísání hladiny krevního cukru. Jeho prudký vzestup přiměje slinivku reagovat zvýšenou sekrecí insulinu. Hladina cukru pak klesne často pod normální úroveň. To může vyvolávat úzkost a hlad při plném žaludku.
* Na jídlo je dobré si vyhradit dost času a důkladně ho žvýkat. Při jídle je dobré nechat část žaludku prázdnou. Usnadní to dýchání do břicha a prospěje to také dobrému využití potravy.
* Důležitou složkou potravy je vláknina. Dostatek vlákniny je dobrá prevence rakoviny tlustého střeva. Vyšší obsah vlákniny také snižuje kolísání hladiny krevního cukru.
* Je třeba varovat před přepálenými tuky a smaženými jídly. Podle našich pacientů, kteří pracovali jako kuchaři, téměř v žádném zařízení hromadného stavování nevyměňují tuk po každém smažení. Někde údajně dokonce smažili na jednom tuku týden a pak ho ještě dávali do základů omáček. Přepálený tuk poškozuje játra a zvyšuje riziko dalších onemocnění, podobně jako uzeniny, chemické látky a aflatoxinem z potravin napadených plísní.
* Psychologický efekt jídla. Jídlo bývá zdrojem příjemných pocitů. To, co se k němu váže, máme obvykle rádi. Kupříkladu společné chutné jídlo posiluje vztah k lidem, s nimiž ho sdílíme. Z tohoto hlediska je mnohem vhodné stolování v rodinném kruhu nebo s kvalitními přáteli.
* Pravidelnost v jídle napomáhá vytváření zdravého způsobu života a také usnadňuje trávení.
:)
Video Rituály související s jídlem: principy a šest možností

4.3.
Jak rychle zvládnout nepříjemné duševní stavy
Řekněme, že se objeví rizikové emoce jako je strach, úzkost, smutek, divoká veselost nebo bažení. Všechny tyto stavy oslabují úsudek, a je proto dobré je rychle překonat.
1. Položte si dlaně na pupek nebo vedle něj. Dýchejte klidně do břicha a prodlužujte výdech.
2. Pokračujte v klidném dýchání do břicha. Navíc se usmějte se. Je to snadný a účinný způsob, jak se uvolnit. Vždy při výdechu opakujte v duchu: „klidná radost“.
Opakujte nejméně 3x..
***
Související video

3.3.
Jeden z našich střízlivých přátel mě požádat o informace o bylině ostropestřec mariánský. Informace najdete v našem nové videu. Jsou tam i další tipy, jak chránit a posilovat játra.
Video Ostropestřec mariánský játra milují, máme ho i anglicky.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.

2.3.
Střízlivá novinka, video Ptáče se učí létat
:)

1.3.
Princip opaku
Snazší než odstranit negativní emoci, např. strach nebo hněv, je nahradit ji pozitivní emocí. Podobně se lépe zamění zamračený výraz tváře za úsměv, než kdyby se člověk snažit tvářit neutrálně. Princip opaku znamená udělat opak toho, k čemu člověku nutí hloupá myšlenka. Může to také znamenat na něco opačného myslet. Tento postup doporučoval už Buddha. I on ho nejspíše převzal z ještě starší tradice. Nabízím několik příkladů.
„Místo s partou půjdu domů k rodině.“
„Místo utíkání před tímto problémem ho vyřeším.“
„Místo poflakování se pustím do něčeho užitečného.“
„Nebudu si brát další práci, když jsem unavený. Místo toho udělám jen to nejnutnější a odpočinu si.“
„Kocovina není odměna, ale utrpení. Odměním se střízlivostí.“
„Místo vystrašeného pobíhaní po bytě se uklidním – třeba tak, že budu klidně dýchat do břicha.
Možná se někdo zeptá: „Co když mě žádný opak nenapadne? Třeba se dívám na televizi na zprávy a něco mě příšerně dopálí. To mám také klidně dýchat do břicha?“
Ano je to možné. Dívat se na zprávy a dýchat do břicha (říkáme tomu pěstovat kouli) je mnohem lepší nežli se dívat na zprávy bez koule Ale za opak rozptylování se neužitečnými informacemi lze považovat i to, když se člověk soustředí na to, co je právě zapotřebí.
***
Video: Váš kouzelný míč

28.2.
Střízlivá zajímavost: Kolik zeleného čaje pro zdravá játra? Máme i anglicky.
***
Nové básničky na tomto webu jsou zde

27.2.
Modlitba s batohem
Asi znáte Modlitbu míru. Budu ji zde citovat: „Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které změnit mohu, a moudrost mezi nimi rozlišovat.“
Autorství modlitby se připisuje Reinholdu Niebuhrovi, pastorovi z Detroitu a vznik se datuje kolem roku 1920.
 Je možné, že modlitba má dávnější původ. Ve svépomocné organizaci Anonymní alkoholici si Modlitbu míru oblíbili a často ji používají. Dá se uplatnit i při zvládání krizí.
Jeden z našich střízlivých přátel si ji následovně přizpůsobil: Představoval si, jak problém, který nemůže řešit, skládá do batohu. Batoh i s problémem pak předá Vyšší moci, Bohu nebo Vesmíru. Problémem se pak už nezabývá.
Střízlivost a tvořivost se dobře rýmují.
:)
Video Mantra míru a jógín Pepan

26.2.
Novinka, video Lepší rovnováha pro lepší zdraví, máme i anglicky.

25.2.
 Nové audio, Klavírní duo Vždystřízlivci a zpěv: Jestli
***
Odvedení pozornosti
Je to jeden z nejčastějších způsobů, jak se ovládnout a zvládnout stres nebo bažení. Lidé tento postup často používají intuitivně. Obtěžující myšlence můžete třeba říci: „Teď na tebe nemám čas. Jestli chceš, přijď dnes v 19:30. To už na tebe chvilku najdu.“ Obtěžující myšlenku si můžete navíc zapsat i s dobou, kdy jedině se jí hodláte věnovat. Pak se soustřeďte na to, čím je třeba se právě zabývat.

Jistě, bylo by možné třeba zařvat něco neslušeného a praštit do stolu. Jedné málokdo pracuje jako lesník a bydlí na samotě. Lepší možnost je se opláchnout vodou. Člověk se uklidní a ještě navíc umyje. Kdo chce, může k tomu přidat představu, že umýváním se zároveň zbavuje zbytečných myšlenek.
Nebo se můžete důkladně soustředit na nějakou, nejlépe fyzickou, činnost. Třeba na vytírání podlahy.
Jedna naše známá se svěřila kamarádkám: „Když mám problém, tak vytřu byt. Když je to velký problém, vezmu k tomu ještě chodbu, co máme společnou se sousedy.“
Nedalo mi to a poznamenal jsem: „V případě katastrofy k tomu přidejte společné schodiště!“

Opakující myšlenky, které se vracejí znova a znova, jsou jistě nepříjemné. Člověka napadá pořád dokola si koupit něco, o čem ví, že to nepotřebuje. Vytvořte si spojení od této nerozumné myšlenky k něčemu dobrému. Např. dáma zatouží po nové kabelce (doma jich má dvacet). Může si dát předsevzetí, že kdykoliv si vzpomene na kabelku, se usměje a bude dýchat do břicha. To hezky uklidní a přijde to mnohem levněji. Co více, po čase se toto spojení tak upevní, že se bude v této situaci usmívat a klidně dýchat automaticky.

Související video.

24.2.
Nové video je zvláště vhodné pro ty, kdo rádi kuchtí: Adzuki: královna mezi luštěninami máme i anglicky.
K videu existuje tako střízlivá pohlednice.

23.2.
Video novinka Jak se stát přitažlivější: je to jednoduché, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.

22.2.
Nové video: Lepší
***
Semafor pro tvořivost a duševní pružnost
Semafor je skvělý způsob, jak zlepšit sebeovládání. Je to ale i cvičení v tvořivosti a duševní pružnosti.

Semafor pana Rozvahy
Pana Rozvahu napadne, že by si po práci zašel do hospody, čili, jak říkáme, do smrdutého brlohu.
Jeho sebeovládání ve vztahu k alkoholu není úplně stoprocentní. Reakce paní Rozvahové na pach piva a tabáku by mu navíc nestála za to. Rozsvítí červenou, zastaví automatické jednání. Pak rozsvítí žlutou a rozhodne se pro cestu domů. Zelená spočívá v tom, že domů opravdu dojde. Pak vyhodnotí, jestli to bylo výhodné rozhodnutí.
Teď se může právem někdo zeptat, co je na uvedeném příkladu tvořivého.

Žlutá tvořivost
Tvořivé je žluté světlo našeho semaforu. Namísto jedné nevýhodné možnosti, člověk zkoumá řádu dalších. Pan Rozvaha si vybral pouze mezi dvěma možnosti.
Kdyby si dal záležet, mohl volit mezi tolika možnostmi, až by se divil. Počítejte se mnou:
* Mohl zavolat ženě a pozvat ji na výstavu do muzea nebo na procházku. Řekněme, že vhodných míst se v jeho městě najde 20.
* Mohl cestou koupit CD s příjemnou hudbou a doma ho rodině pustit. V obchodě jich mají  hudebních nosičů na výběr stovky.
* Mohl cestou domů nakoupit čerstvou zeleninu.
* Mohl jít domů třemi různými trasami. Pocházka by mu prospěla a jeho hlava se hezky „vyvětrala“.
* Mohl navštívit příbuzné a zeptat se, jestli něco nepotřebují.
* Mohl zavolat ženě a sejít se s ní v obchodě. Společně by si vybrali něco do domácnosti
Nabídka se nám hezky rozrostla a to jsme nezmínili různé formy vzdělání, tělesná cvičení nebo způsoby, jak posilovat zdraví.
Vybírat pouze z jedné hloupé možnosti není žádný výběr a svobodná volba. Je to nevolnictví.
Svoboda spočívá v tom, že máme na vybranou mezi dvěma nebo více eventualitami.
***
Video Dobré sebeovládání jednoduše

21.2.
Nové video Likhita džapa: jednoduchá a účinná, máme i anglicky.

20.2.
Šetřit správně
U patologických hráčů dochází k podivnému jevu. Na jednu stranu plýtvají neuvěřitelně velkým částkami a na druhou stranu nevhodně šetří. Škudlí na jídle, oblečení, vzdělání a na rodinách. V  mozku se jim peníze spojily s hazardem. Patologický hráč nevnímá finance jako prostředek k obživě, ale jako hazardní žeton. Je logické, že za této situace doporučujeme se větším částkám vyhýbat. Často  žádáme přátele abstinenty, aby prohrané peníze přepočítali na tuny brokolice, ovesných vloček nebo zeleného čaje. Jednak se tím posiluje motivace k abstinenci a také spojujeme peníze s něčím prospěšným.
Peníze si lze představit jako energii. Energie někdy prospívá a jindy ne. Pomáhá jen tomu, kdo s ní zachází moudře.
Šetření na správné místě se týká jen peněz, ale i času. Mnozí lidé tvrdí, že nemají čas.
Jenže kolik hodin denně stráví bezduchým sledováním televize, zbytečným brouzdáním po internetu nebo četbou bulváru?
Někdy z legrace říkám, že přátelům abstinentům závidím. Oni začnou abstinovat a ušetří spoustu peněz. To já, jako letitý abstinent, neušetřím abstinencí nic.
:)
Video 9 věcí, na které je dobré si udělat čas

19.2.
Nové video z jiného košíku - pohodové a s county zpěvem: Připraveno růst 
***
Nové video: Dobrý přítel diář: sedm výhod a tipů, máme i anglicky.
***
Jeden z našich střízlivých přátel nám nabídl, že nám pro pošle pro přátele abstinenty film o tom, jak kdosi intoxikovaný málem zavinil letecké neštěstí.
Odpověděl jsem mu toto: „Dobrý den, vážený abstinente, pro nás jsou důležitější pozitivní příklady. O tom, jak někdo v pohodě a klidu 20 let abstinuje asi film hned tak někdo nenatočí.

18.2.
Jeden z našich střízlivých přátel se zmínil, že si ráno kupuje k snídani čerstvé rohlíky. Časně ráno tak potkává zoufalce, kteří se třesou a shánějí alkohol.
Následoval tento dialog:
„Doufám, že kupujete celozrnné rohlíky?“
„Ne, ty jsou dražší.“
„Aha. Kolik vás dříve stála jedna proflámovaná noc?“
Provedli jsme výpočet.
Vyšlo nám, že by se za ty peníze dala nakoupit zásoba celozrnných rohlíků přibližně na rok.
***
Video: Zdravé a levné

17.2.
Jak to děláte, že jste pořád šťastný?
Tuto otázku mi někdo poslal po shlédnutí našich videí na www.youtube.com/drnespor.
Odpověděl jsem toto: „Je to jednoduché. Pravidelně cvičit, dost spát, trochu relaxace nebo meditace a duševní pružnost.
A také nechtít být pořád šťastný, protože to nejde.“
:)
Video Duševní pružnost jednoduše: 18 možností          

16.2.
Novinka, video Divoká rýže není rýže, ale je zdravá, máme i anglicky.

15.2.
Bezmoc
Pojem „naučená bezmoc“ pochází od amerického psychologa Martina Seligmana. Pokusná zvířata, která byla vystavována bolestivým podnětům, které nemohla ovlivnit, se měnila. Stávala se z nich pasivní a rezignovaná stvoření, trpělo jejich zdraví a celková odolnost. S něčím podobným se lze setkat i u lidí.
Dvě cesty, jak změnit situaci
Asi každý z nás se někdy dostal do situace, kdy se o něco pokoušel a ono to nešlo a nešlo. Moje zkušenost říká, že v tom případě je nejlépe si odpočinout, zacvičit si dýchat do břicha nebo dělat něco jiného. Když se pak vrátím k „neřešitelnému“ problému, obvykle se nějaké východisko objeví.
Proč? Protože místo toho, abych znova zkoušel to, co nefunguje ve vnějším světě, jsem změnil cosi uvnitř sebe sama. Trochu se mi rozproudila krev, doplnil jsem energie a získal jsem větší klid. A ejhle, ono to jde!
Častý rodinný problém
Chtělo by to příklad opravdu závažného problému. Nabídnu jeden, se kterým se potýká mnoho českých rodin. Je to nekontrolované pití někoho ve spolčené domácnosti. Pokusy, jak změnit chování člověka, který takto pije, často nepřinášejí efekt. Nepomáhají výhrůžky, domluvy ani výčitky.
Je v tom přídě nevyhnutelná deprese a bezmoc?
Rozhodně není. Východisko hledejte v duševní pružnosti. Je třeba hledat jiné cesty. A také se zaměřit více na sebe a méně na problémového příbuzného. Často tak prospějeme i jemu.
Video: Deset možností pro "bezvýchodné" situace

14.2.
Nové video s původní písní Priority
***
Nová odborná práce Nešpor K, Mráčková E. Nekonformní abstinent.

13.2.
Valentýnská
Namísto předražených nesmyslů předneste milované bytosti báseň.
Jestli Vás žádná nenapadá, zde je náš tip:
Dívka vždy střízlivá,
ta je chlapcům milá!
Chlapec vždy střízlivý,
ten se dívkám líbí!

A co ti, kterým milovaná bytost zdrhla, třeba s cirkusem?
Ti mohou použít toto video.
12.2.
Pružný optimismus
Pojem „pružný optimismus“ pochází od významného amerického psychologa Martina Seligmana. Seligman zjistil, že optimisté jsou na tam v mnoha ohledech lépe. Většinou bývají zdravější a úspěšnější. Jenže optimismus má také stinnou stránku. Může vést k přeceňování vlastních schopností a špatnému odhadu situace. Kdy se určitě optimismus nevyplácí?
Je to v situacích, kdy příznivý výsledek přináší jen malý prospěch a nepříznivý výsledek je spojen s velkým neprospěchem. Příkladem je neopatrné přecházení silnice. Příznivý výsledek znamená ušetřených deseti vteřin, což je zanedbatelné. Nepříznivý výsledek by znamenal mnoho měsíců v nemocnici. Za této situace je lépe být opatrným pesimistou a přecházet velmi opatrně.

Video Veselá procházka během mikro přestávky

11.2.
Buddhistické patero pravidel a jejich výhody
Následující doporučení se týkají všech lidí. Patří sem:
1. Nezabíjet.
2. Nekrást.
3. Rozumná sexuální zdrženlivost.
4. Nepomlouvat.
5. Abstinovat od alkoholu a drog.
Jaké mají tyto zásady výhody?
Podle tradice tak chráníme jiné a zároveň sebe před nebezpečím, nepřátelstvím a útiskem.
Možná to někomu připomnělo Desatero Božích přikázání a starozákonní zásadu nečinit druhým to, co nechceme, aby oni činili nám.
***
Video Důležitá informace

10.2.
Tentokrát nová legrácka: Žabí smích.

9.2.
Nové video: Nožní uzávěr (supta pawanmuktásana), máme i anglicky.

8.2.
Nové audio, Bob Vždystřízlivý s kytarou: Nota.

Moje odpovědi na studentskou anketu
Cítíte se v životě šťastný a pokud ano, jak si tento stav udržujete?
Slovo štěstí může znamenat ledacos. Jestli tím myslíte klidnou radost, tu prožívám poměrně často. Stačí k tomu málo, např. procházka, klidná práce, čaj, cvičení, relaxace nebo meditace. Pak existuje divoké, intenzivní štěstí a nekritické nadšení. To se objevuje málokdy. Podobně jako jiné silné emoce divoká radost zhoršuje schopnost se dobře rozhodovat, vede k přeceňování vlastních schopností a není zdravá.
Dále bych Vás poprosil o tři věci, které ve svém životě považujete (nebo jste považoval) za velké inspirace, které vás přivedly na dobré nápady?
Dobrých inspirací bylo nespočet. Důležité bylo např. v 17 letech sekání s paní Ossius, americkou jógínkou českého původu, která sem přijela učit jógu. Bylo jí přes 70 let a cvičila fantasticky. Za důležité považují setkání s  čínským čchi-kungem a buddhistickou meditační technkou mettá čili záření dobrotivosti. Její nahrávku najdete na mém webu www.drnespor.eu.
Poslední otázka se bude týkat motivace, jaké myšlenky Vás dokáží podnítit k vytouženému cíli (třeba co vás dokázalo přimět napsat knihu)?
Motivací k psaní knížek bývá více, např. ta, že jsem to němomu slíbil. :) Ale vážně, knih jsem napsal přes třicet. Při jejich psaní často cítím zvědavost. Neprobíhá to tak, že bych text sypal z rukávu. Je za tím snaha o hlubší pochopení a hledání. Obvykle píšu o věcech, které považuji za prospěšné pro sebe i pro čtenáře a které mě zajímají. V posledních letech je to např. smích, sebeovládání nebo duševní pružnost.

Video 15 prostých radostí

7.2.
Novinka: Usměvavý, malý kamarád, máme i anglicky.

Anonymní alkoholici prakticky
Anonymní alkoholici mají řadu praktických výhod:
* Jsou zdarma, což je důležité např. pro zde nepojištěné cizince.
* Není třeba se na jejich setkání předem objednávat.
* V Praze se scházejí i vícekrát denně.
* Jejich setkání se konají i o sobotách, nedělích, na Vánoce, na Silvestra, tedy v době, kdy nemusí být, kromě krizové pomoci, profesionální léčba dostupná.
* Navíc působí i v mnoha dalších městech u nás i cizině. To ocení zvláště na alkoholu závislí lidé, kteří z pracovních důvodů hodně cestují.
* To nejdůležitější nakonec: usnadňují střízlivost.
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

6.2.
Další novinka provázená svěží hudbou Nový pohled.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.

5.2.
Novinka Rozmáchlý smích
:)
Trpělivost
Při terapeutické skupině jsme hovořili o tom, jak se vyrovnávat s neúspěchem.
Jeden střízlivý přítel se přítomných zeptal: „Víte, jak se člověk nejlépe naučí trpělivosti?“
Pak si sám odpověděl: „Tím, že je trpělivý!“
Závislí lidé chtějí často všechno hned teď. Jenomže to většinou nejde.
Ke střízlivosti v širším slova smyslu patří realismus, schopnost dávat si rozumné cíle nebo větší cíle rozdělit na menší.
***
Video: Šnek se směje v televizi


4.2.
Relaxace, meditace a tvořivost
Jedna studentka se mě zeptala, jestli relaxace a tvořivost spolu souvisejí. Asi vás nepřekvapí, že souvislost existuje. Důvodů by se našlo více:
* Relaxace mírní negativní emoce, únavu a vyčerpání. To jsou všechno nepřátele pružnosti a tvořivosti. Relaxace připravuje půdu, v níž dobré myšlenky a nápady lépe vyklíčí.
* Ve stavu uvolnění se dostáváme do bližšího kontaktu s nevědomou částí své psychiky. Vědomí si můžeme představit, jako paní knihovnici, která nese několik knih. Podvědomí je pak veškerý fond knihovny s mnoha tisíci svazky.
* Stav klidu a uvolnění také pomáhá lepšímu pochopení a hlubšímu prožitku. Na počátku a na konci relaxační techniky si můžeme položit určitou otázku. Odpověď, kterou dostaneme, nelze automaticky považovat za správnou. Je ale určitě dobré se na ní zamyslet.
* Díky relaxaci lze hlouběji procítit a pochopit nějaké umělecké dílo. Ve stavu klidu a uvolnění si v duchu zopakujte nějaký povznášející verš nebo myšlenku. Stav relaxace také pomáhá ocenit příjemnou a melodickou hudbu. Vzpomínám, že jsem jednou pouštěl během relaxace závislým pacientům barokní hudbu. Jeden mladší muž to pak komentoval slovy „to bylo krásný!“ Jistě se nesetkal s tímto druhem hudby poprvé. Je ale rozdíl takovou hudbu poslouchat při hudební výchově a ve stavu hlubokého klidu při relaxaci.
* Relaxace a meditace povzbuzuje představivost a usnadňují vnímání vlastního těla. To si můžete sami ověřit. Stačí si uvědomit některou část těla v normálním stavu vědomí a při relaxaci. Podobně si můžete představit třeba jezírko s průzračnou vodou v záři slunce bez předchozí relaxace a během relaxační techniky.
***
Video Deset možností pro "bezvýchodné" situace

3.2.
Nové video s původní hudbou Zimní pohoda: 13 snadných možností, máme i anglicky.
K videu si můžete stáhnout i novou střízlivou pohlednici.

2.2.
Dlouhé lžíce
Jeden zbožný člověk chtěl spatřit, jak to vypadá v pekle a jak v nebi.
Bůh jeho přání splnil. Muž se náhle se ocitl v jakési velké místnosti se spoustou špinavých a vyhladovělých bytostí. Uprostřed místnosti byl kotel s kaší. Každý se tlačil, aby se mohl najíst, ale kaše byla horká. Nedala se nebrat jinak než dlouhou lžící. Lžíce byly příliš dlouhé. Snaha s jejich pomocí jíst končila dalším zapatláním sebe a druhých.
Otřesený muž se pak, ke své úlevě, ocitl v nebi.
I tam byla velká místnost s kotlem kaše uprostřed. Také nebešťané ji mohli nabírat jedině dlouhým lžícemi. Vlídně a s úsměvem nabízeli kaši jeden druhému. Společně dbali na čistotu a pořádek. Místnost zářila čistotou, všichni měli dobrou náladu a vládla tam pohoda a soulad.
Muž se vrátil na zem. Pak o tom mnohokrát vyprávěl dětem a vnukům.
Chtěl, aby pochopili, že nebe a peklo nezáleží ani tak na zevních okolnostech.
Spočívají hlavně v tom, jak se v určité situaci zachováme.
***
Video: Laskavost: 12 snadných možností

1.2.
Veselé a zároveň užitečné nové video Smějící se ruce, máme i anglicky.
:)
Nová střízlivá pohlednice je zde.

31.1.
Maximálně využitý čaj
Znalci místních poměrů uvádějí, že typický Číňan nebo Číňanka ráno udělají  do větší nádoby čaj. Ten si pak vezmou ho do práce nebo do školy.
Ušlechtilý čajový nápoj během dne zvolna upíjejí. Do své nádoby průběžně dolévají horkou vodu.
Čajové lísky na dně nádoby, které si večer přinesou domů, tak zužitkují naprosto dokonale.
:)
Video Jednoduchá čajová meditace s původní hudbou
30.1.
Nové hudební video s asi pět minut trvající kytarovou improvizací: Vzájemná pomoc.
***
Práce je jako vláha
Nadpis jsem si vypůjčil od Plútarcha. Ten napsal: „Práce je člověku jako vláha rostlině. Živí ho, ale může ho i zatopit.“
Jak to udělat, aby za sebou člověk viděl kus práce a zároveň dobře hospodařil se silami?
Je třeba využívat svoji pozornost dvojím způsobem. Představme si letce. Ten pozoruje skrze průhledná okna dění kolem letadla a zároveň dává pozor na to, co ukazují přístroje palubní desky. Míru pozornosti rozděluje podle potřeby a okolností.
Podobně i my bychom měli při práci vyhradit přiměřenou míru pozornost vnímání sebe. To nám umožní respektovat své možnosti. Zároveň tak zvýšíme produktivitu práce. V kratším čase toho zvládneme více.
***
Video Pět zásad karma jógy

29.1.
Nové audio, dvě kytary a sbor "Vždystřízlivci": Cestou
***
Mezi pozitivní a zdraví prospěšné emoce řadí profesorka Fredrickson zejména tyto: 
Veselost: Dostavuje se v situaci, kdy všechno funguje, jak má, a hezky do sebe zapadá. Takhle se často smějí malé děti a my dospělí bychom se to od nich měli znovu naučit.
Vděčnost: Je to krásná emoce, která nás učí vážit si druhých i toho, čeho se nám v životě dostává. Vděčný člověk cítí určitý dluh. Proto podle možností rád a druhým to vynahradí.
Pohoda, klidná radost: Je v ní vnitřní mír, duševní stabilita a stálost. Pro mozek krásná dovolená.
Zájem: V této emoci lze rozpoznat pozornost, bdělost, zvědavost, inspiraci nebo úžas. Je to příjemně aktivující stav.
Naděje: Jejím základem je hluboké přesvědčení, že se vždy najdou dobré možnosti a že se věci mohou obracet k lepšímu.
Hrdost: Hrdost má, na rozdíl od pýchy, naprosto reálný základ. Hrdí můžeme být na to, co jsme dokázali, co jsem se naučil a co se podařilo.
Pobavenost: Prožíváme ji např. při veselém překvapení. Tato emoce je příjemná. Navíc pomáhá se na okolnosti života dívat z jiné, často překvapivé, stránky.
Inspirace: Podnětem bývá např. dech beroucí krása, dokonalost v různých podobách nebo úspěšné překonání nějaké překážky.
Obdiv: Dochází k ní při sekávání se s dobrem v různých podobách, velikostí přírody nebo lidskou ušlechtilostí.
Láska: Ta zahrnuje mnoho z výše uvedeného, např. vděčnost, radost, naději nebo obdiv.

Která z tohoto seznamu pozitivních emocí je vám nejbližší? Osobně se mi nejvíce líbí klidná radost nebo spokojenost.
***
Video Spokojenost s původní písní

28.1.
Nové pohodové, zimní video Most

27.1.
Na této stránce přibyly dvě veselé básničky.

26.1.
Nové video Skvělé zimní ráno: 6 osvědčených tipů, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Včera jsem přednášel zájemcům o psychoterapii. Největší úspěch měl krtek abstinent.
:)

25.1.
Nové video Otáčející se kobra. Máme i anglicky.
Je to jedno z nejlepších záklonových cvičení, i když není úplně snadné a nehodí se pro každého. Cvičím ho většinou denně.
***
Nové audio, Bob Eversober a píseň Jemine.

24.1.
Nedostatek podnětů, malá pestrost života, nedostatek hodnot a dobrých cílů
Jedná problémy, které se částečně překrývají, i když nejsou totožné.
Nedostatek podnětů a nuda často vyvolávají bažení a negativní emoce. Mohou také vést k riskování nebo jinému problémovému chování. Už staří Římané věděli, že „zahálka plodí neřest“. Pomáhá dobrá organizace času a plánování povinností, ale i zájmových i rekreačních aktivit. Velmi prospívá fyzická aktivita. Ta je pro mozek zdrojem silných podnětů. Lidé vyššího věku nebo ti, kdo onemocněli a nemůžou vykonávat původní práci, by si měli hledat „druhou kariéru“. Tím se myslí najít si způsob, jak svých zkušeností a dovedností a být v rámci možností prospěšný.
Malá pestrost života: Pravidelnost a dobrá organizace času jsou prospěšné, ale užitečné může být i něco neobvyklého. Živost závislého člověk se točí kolem alkoholu, drog, hazardu atd. a bývá neobyčejně chudý. Mnozí naši střízliví přátelé se začali za střízliva starat o zvířata, vylepšovat domácnost a našli nebo obnovil dobré zájmy. Jeden z našich střízlivých přátel poznává zapadlé kouty železnic, jiný pěstuje obojživelníky a mnozí další se více věnují hudbě, tvořivému psaní nebo výtvarnému umění. Zajímavé se stávají dokonce i každodenní záležitosti a to, co člověk dříve přehlížel.
Nedostatek hodnot a dobrých cílů: Zkusme si představit následující situaci. Před tím, než jsme se narodili, dal každému z nás jeho duchovní ochránce úkol. Jestliže budeme svěřený úkol plnit, můžeme spoléhat na jeho ochranu a pomoc. S pomocí ovšem nemůže počítat člověk, který by se pustil do něčeho úplně jiného. Teď se rozpomeňme, co to bylo za úkol. Uvažujme i o tom, jak ho nejlépe naplnit.
***
Video Konečně dobrá zpráva!

23.1.
Veselá novinka, přesněji řečeno Veselý krtek
:)
Novinka: 15 prostých radostí, máme i anglicky.

22.1.
K čemu slouží pozitivní emoce?
U negativních emocí je to jasné. Např. strach vedl k tomu, že pračlověk utíkal před medvědem rychleji, než kdyby byl v pohodě. Medvědů po Praze už moc nechodí.
V dnešní době je strach často k ničemu.
Prožívali pralidé také pozitivní emoce?
Jistě ano. Vždyť pozitivní emoce znají i zvířata. Pravda pejsci se neumějí tak smát jako my, ale zase vrtí ohonem. To my neumíme.
K čemu jsou pozitivní emoce lidem nebo zvířatům dobré?
S jistotou lze říci, že pozitivní emoce byly, jsou a budou pro přežití ještě důležitější než emoce negativní.
Člověk i zvíře prožívající klidnou radost lépe myslí, lépe tráví, lépe spí, lépe komunikuje, je přátelštější, tvořivější, má lepší imunitu, takže se rychleji uzdravuje a dožívá se vyššího věku.
:)
Video Jak udržet vřelé vztahy prostě a jednoduše

21.1.
Pozitivní a prospěšné emoce
Pozitivní a prospěšné
Pozitivní a prospěšné není také úplně totéž. Někdo přecpe lepkavými sladkostmi. Když je pak uvidí, pocítí cosi jako odpor. Pozitivní emoce to není, ale prospěšná ano. Prospěšné emoce mají většinou menší intenzitu, takže zůstává schopnost rozumně uvažovat. Bylo by jistě příliš, kdyby onen sladkostmi znechucený člověk zdemolovat cukrárnu.
Pozitivní emoce jsou příjemné a zároveň prospěšné. Divoká radost a nekritické nadšení mezi ně nepatří. Uznáte, že není prospěšné, když někdo řve jako pominutý „gól“ a při tom si vykloubí čelist. Typické pozitivní emoce jsou laskavost, klidná pohoda, vstřícnost, respekt k sobě i druhým, spokojenost atd. Pozitivní emoce nepůsobí jako požár, ale jako ohýnek, který pěkně hřeje.

Jaké emoce jsou pozitivní a prospěšné
Jeden zahraniční autor jich napočítal přes 300. Zde bych raději citoval uznávanou profesorku psychologie Barbaru Fredrickson (2009). Ta uvádí deset hlavních.
Pozitivní emoce podle Barbary Fredrickson: Veselost (joy), vděčnost (gratitude), pohoda (serenity), zájem (interest), naděje (hope), hrdost (pride), pobavenost (amusement), inspirace (inspiration), obdiv (awe), láska (love).
Pozitivní emoce mají podle této paní profesorky následující výhody:
* Rozšiřují vědomí a umožňují širší vnímání skutečnosti.
* Takový člověk nachází v životě více příležitostí a dokáže je lépe využívat.
* Pozitivní emoce zlepšují vztahy.
* Zvyšují také odolnost vůči stresu a prospívají zdraví.
* Napomáhají duchovnímu životu.

Dají se pozitivní emoce nacvičit?
Podle Profesorky Fredrickson rozhodně ano. K tomu lze použít např. tradiční meditační techniku mettá (záření dobrotivosti).
Nahrávka této meditace je volně ke stažení z mého webu.
***
Video: Laskavost: 12 snadných možností (s původní hudbou)

20.1.
Další novinka, veselá a informativní zároveň Zázračný lékař, máme i anglicky.

19.1.
Po dnešním semináři jsme natočili video Jaya Guru. Tato mantra oslavuje duchovního učitele.
***
Dostatečný příjem vody
Proč zrovna voda? Předpokládá se, že život se zrodil v pradávných mořích. Ve vodě se rozpouštějí látky potřebné pro život a díky ní dochází v těle k mnoha biochemickým pochodům. Prostřednictvím vody se živiny dostávají se tam, kde jsou třeba. Navíc odpařování vody pokožkou můžeme ovlivňovat tělesnou teplotu. Lidské tělo je z větší části tvořeno právě vodou. Ta tvoří 70 – 80 % hmotnosti u novorozeňat, kolem 60 % normální hmotnosti dospělých mužů a 50-55 % hmotnosti dospělých žen.
Nedostatek vody zhoršuje duševní i tělesnou výkonnost. Navíc vyvolává u závislých bažení po alkoholu. Vodu ztrácíme pocením, dýcháním a vylučováním. Proto je třeba ji průběžné doplňovat. Žízeň se objevuje už při poklesu množství vody v těle o 0,5 %. Při vyšších ztrátách nastávají zácpa, stavy vyčerpání nebo dokonce mdloby.
Kdy dochází k velkým ztrátám vody: Např. za horkého počasí, v přetopených místnostech, při horečce, při fyzické aktivitě, ve stresu a účinkem močopudných látek (alkohol, kofein a některé léky). Lidé závislí na alkoholu, i když už abstinují, mají dočasně utlumenou sekreci hormonu, který brání ztrátám vody (ADH). Na dostatečný příjem vody by proto měli pamatovat i z tohoto důvodu.
Jak vodu doplňovat: Silná káva, sladké limonády s kofeinem a alkoholické nápoje by situaci zhoršily. Vhodnější jsou slabý čaj, ovocné čaje, polévky, minerálky nebo obyčejná voda. Její příjem by se měl u zdravého člověka za normálních okolností pohybovat kolem 2 litrů (včetně vody v jídle).
Některé nápoje:
* Nejjednodušší je pít vodu nebo si tzv. kohoutkovou vodu upravit ve filtrační konvici.
* Druhým nejrozšířenějším nápojem na světě po vodě je čaj. Jestliže nechce s čajem přijímat močopudně působící kofein, můžete ho spařit vařící vodou a pít až druhý, třetí a čtvrtý nálev. Množství kofeinu se tak pronikavě sníží. Takový čaj pak může dokonce uklidňovat. Kromě kofeinu obsahuje čaj také látky, které zklidňují a chrání mozek (např. EGCG, L-theanin). Ty vstupují do interakce kofeinem a zjemňují jeho působení. Zklidňující látky se do čaje dostávají více po delším nebo opakovaném spaření.
* Švédský minimální nápoj: Do větší konvice s vodou dáme plátek okurky, kousek ovoce atd. Voda tak získá jemnou a sotva rozpoznatelnou příchuť.
* Tradičním českým nápojem je káva z obilnin a kořene čekany.
* Skvělou možností jsou ovocné a bylinkové čaje.
* Minerálky lze také doporučit. Nadbytek minerálů v nich většinou nebývá. Přírodní zdroj může sice obsahovat např. nadbytek sodíku, ten se při výrobě minerálky odstraňuje.
***
Video 10 důvodů proč pít vodu a 3 tipy

18.1.
Novinka: Anantásana, máme i anglicky.
Je to skvělé cvičení pro pánev, kyčle a nohy. Oceníte ho po delším sezení nebo stání.

17.1.
Nové video Den po dni, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.

16.1.
Silné emoce a bažení po něčem
Silné emoce (divoká radost, smutek, strach a úzkost) zužují vědomí. To mohlo být užitečné v pravěku. Tehdy emoce usnadňovaly plné soustředění na přežití. Ve složitém, moderním světě jsou silné emoce neštěstí a problém. Člověk pod vlivem emocí připomíná inženýra, který odložil přístroje a bere do ruky klacek. Silné emoce a bažení se od běžné myšlenky liší hlavně následujícím charakteristikami:
* Většinou se objevují po té, co se člověk setkal s  rizikovým podnětem (spouštěčem). Spouštěče mohou být zevní (např. konflikt) nebo vnitřní (např. nedostatek spánku).
* Emoce a bažení k něčemu přitahují (např. bažení nebo silná radost) nebo od něčeho odpuzují (např. strach). Jinak řečeno, emoce mají motivační efekt.
* Silné emoce i bažení bývají provázeny stresem.
* Pod vlivem silných emocí dochází k zúžení vědomí, zhoršuje se schopnost přijímat a zpracovávat informace a  správně se rozhodovat. Ze zmíněných charakteristik emocí a bažení lze odvodit, jak emoce a bažení zvládat.

Zvládání emocí a bažení
Bývají vyvolány spouštěči: Proto je lépe vyhýbat se spouštěčům nebo omezit jejich vliv.
Mají motivační efekt (přitahují nebo odpuzují):   Vyvolat opačnou motivaci, např. při bažení a radosti si uvědomit rizika a při smutku nebo strachu dobré možnosti.
Jsou provázeny stresem:  Sem patří  relaxační techniky, klidné dýchání do břicha, přiměřená fyzická aktivita, uklidňující společnost a smích.
Zhoršují myšlení: Uvědomit emoci, počkat, až přejde, pozorovat myšleny a nereagovat na ně, poradit se, „opravovat“ chybné myšlenky, vyvolat opačné pocity, humor, nadhled, poradit se atd.
***
Video: Tajemství sebeovládání

15.1.
Dobré sebeovládání je jako mozaika
Jak víte, mozaika se skládá s malých kamínků. Podobně i dobré sebeovládání vytváří spousta zdánlivých maličkostí. Namátkou jmenuji:
* Jestli je člověk vyspalý a odpočatý.
* Jestli má jeho tělo dostatek vody.
* Jestli si člověk udržuje silnou motivaci ke střízlivosti.
* Jestli prostředí, kde se člověk nachází, motivuje k dobrému nebo nedobrému.
* Jestli se člověk dokáže uklidnit a uvolnit, např. za pomoci cvičení, procházky, smíchu, klidné hudby nebo relaxační techniky.
* Jestli si dokáže dobře organizovat čas a vyhýbá se i jinému zbytečnému stresu.
* Jestli má v obtížné situaci potřebné informace a znalosti.
* A jestli má člověk kolem sebe lidi, kteří na něj dobře působí. Pokud navíc umějí poradit, tím lépe.
Další tipy viz tento odkaz.
:)
Nové video Čaj a mozek, máme i anglicky.
Existuje k němu i nová střízlivá pohlednice.

14.1.
Aktualizace sekce Semináře a akce pro veřejnost
***
Právě vyšlo: Nešpor K. Specifika zneužívání psychoaktivních látek a vznik závislosti u dětí, žen a lidí vyššího věku. Sociálná prevencia (Bratislava) 2013; 8(2):2-14.
***
Další praktická a užitečná novinka Chůze vsedě, máme i anglicky.

13.1.
Nové video Vesele se otřepat!  Máme i anglicky.

12.1.
Nový odborný text:
Nešpor K. 1. Prevence zneužívání léků a přístupy při zvládání lékové závislosti. 2. Problémy působené hazardní hrou

11.1.
Nové audio: Bob Vždystřízlivý a Chytrá ryba.
***
Předsevzetí v pěti krocích
Předsevzetí jsou dobrá věc. Lidé chtěli být lepší a lepší už kdysi dávno a slezli ze stromů. Následují užitečné tipy.
1. Realizmus
Kdybych se chtěl stát královou krásy, jistě se mi to nepovede. Je lépe v předsevzetích rozumný, ale důsledný při jejich provádění. Chtělo by to příklad. Anonymní alkoholici radí zachovat střízlivost právě dnešní den. To je celkem snadné. Další dny znovu a znovu. Ze dnů se stávají týdny a z nich měsíce a léta. Člověk abstinuje 20 let, ani neví jak.
2. Motivace
Moderní léčba návykových nemocí pracuje hodně s motivací. Osvědčilo se použít nejdřív negativní, a pak pozitivní motivaci. Ve vztahu k alkoholu to znamená, že si člověk řekne: „Kdybych se choval nerozumně, vykašlali by se na mě doma i v práci. Za střízliva můžu čekat večeři a slušné zacházení.“ Nový rok nebo narození nebývají samy o sobě dostatečnou motivací. Je třeba nacházet pádnější důvody. A připomínat si je. Může pomoci např. „kartička kamarád“ (video). Zkušení abstinenti dokážou získat motivaci ze dobrého i nedobrého, např.:
To je malér, ještě že jsem střízlivý. Tak to lépe zvládnu.
Skvělý úspěch! Bez střízlivosti bych to nedokázal“
3. Technika
„Přestanu a bude to,“ si někteří lidé říkají. A pak se diví, že to není tak snadné. Je třeba si opatřit informace a osvojit techniku. Třeba chirurg samouk by se dostal rychle do nesnází. Informace a inspiraci najdete v našich svépomocných materiálech na www.drnespor.eu, na setkáních Anonymních alkoholiků nebo v léčbě.
4. Spojenci
Těmi mohou být lidé ze svépomocné organizace, terapeuti, dobří přátelé nebo příbuzní.
5. Autosugesce
Viz video Umění autosugesce s příklady.

10.1.
Rady mistra
Mistr Li ťing-juan se údajně dožil 256 let. Jestli opravdu ano, tomu můžete věřit a nemusíme. Ale jeho rady mi připadají velmi rozumné
1. Zbytečně nespěchat. Měli i tiše sedět jako želva, chodit čile jako pták a spát tvrdě jako pes. K tomu bych poznamenal: „Důkladně si rozmyslete, co čeho se pouštět a do čeho ne.“
2. Vyhýbat se silným emocím. Ty vyvolávají nadměrný stres. Naopak vnitřní mír posiluje trávení, imunitu a usnadňuje dobré rozhodování.
3. Denně cvičit čchi-kung. Zde bych dodal, že pomáhají i jiné formy fyzické aktivity, např. jóga nebo chůze.
***
Video Tělesná aktivita dělá zázraky: 11 výhod

9.1.
Zvláště v zimě bychom měli pamatovat na dostatek energie.
Důležitý, přirozených způsob, jak doplnit energii, je spánek.
Vyspalý člověk je odolnější vůči nemocem, tvořivější a produktivnější.
Zdravý spánek usnadňujte i střízlivost.
***
Video: Jak se dobře vyspat?

8.1.
Odborná novinka, Nešpor K. Je možné, aby se alkohol vstřebal kůží?

7.1.
Malá judistka
Jedno děvčátko se narodilo bez ruky. Jinak to ale byla zdravá a veselá holčička. Když jí bylo asi deset, dostala zvláštní nápad. Chtěla se naučit judo. Maminka jí to nejdříve rozmlouvala. Pak si dala říci a vypravila se s ní za mistrem.
Ten se šibalsky usmál a souhlasil. Děvče trénovalo to jako ostatní. Byl zde ale přece jen rozdíl. Na jeden málo známý chvat kladl mistr zvláště velký důraz. Děvčeti tušilo, že to má nějaký smysl.
Přiblížil se čas závodů. Holčička myslela, že bude povzbuzovat druhé. Mistr ji ovšem navrhl, aby se aktivně zapojila. Její výkon všechny překvapil, nejvíce ji samotnou.
„Jak tom, že jsem dokázala porazit i zkušenější a zdatnější soupeřky?“ zeptala se mistra.
Mistr jí řekl: „Proti chvatu, který jsem tě naučil, existuje jediná obrana. Tou je chytit soupeře za druhou ruku. Tu ty nemáš.“
Nevýhoda, se může za určitých okolností stát předností. To se týká i návykových nemocí. Někteří naši střízliví přátelé si v důsledku návykové nemoci uvědomili důležitost zdraví. Dnes také dokáží lépe rozpoznávat a pěstovat opravdu důležité vztahy. Kromě střízlivosti se lépe stravují, více cvičí nebo chodí, pravidelně relaxují a umějí lépe komunikovat.
***
Video Jemná masáž pěti hlavních orgánů

6.1.
O víkendu jsem měl více času, takže ještě něco nového: Sušené ovoce: pro a proti, máme i anglicky
***
Další čajová novinka Zdravé antioxidanty v čaji a jak je z něj dostat, máme i anglicky.
Všechna naše videa o čaji jsou i s odkazy na tomto seznamu.

5.1.
Veselá novinka Medvědí smích, máme i anglicky.

4.1.
Nové audio: Bob Vždystřízlivý v písni Čaje různé
***
Zvyky
Během tehdy povinné vojny jsem si zvykl v sobotu uklízet. Na vojně se tomu říkalo "velitelský den". Bylo třeba vyklepat deky, vytřít podlahu a srovnat své věci. Od té doby uplynulo hodně let. Přesto, když to dovolí okolnosti, v sobotu uklízím dodneška. Ne protože by mě někdo kontroloval, ale ze zvyku. Některé činnosti děláme mechanicky a bez přemýšlení. Častým opakováním se zautomatizovaly. Je to dobře nebo není?
* Jednat podle svých dobrých zvyků se daří i v situaci, kdy to člověku moc nemyslí. Dobré zvyky jsou naši přátelé. Ti pomohou i v době, kdy to nejvíce potřebujeme. Dobré zvyky bychom proto měli hýčkat, pěstovat a prohlubovat.
* Špatné zvyky působí právě naopak. Mají tendenci nahrazovat střízlivé myšlení. Tomu je třeba zabránit. Špatné zvyky je třeba rozpoznat a nahradit rozvahou. Zde pomůže např. semafor.
* Pak jsou ještě zvyky neutrální, které ani neškodí ani nepomáhají. I tyto zvyky je dobré si uvědomovat. Občas tyto zvyky změnit dělá život zajímavější. Navíc set tak bystří mysl. Je např. možné zvolit jinou trasu obvyklé procházky, koupit si zeleninu jinde než obvykle nebo vyzkoušet neznámý druh čaje.
***
Video Šťastný mozek
3.1.
Novinka, video Čaje, které voní nebo chutnají po květinách, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.

2.1.
Některé zajímavosti z odborné literatury týkající se čínských cvičení qigongu (nebo čchi-kungu, jak se u nás také říká). Z těchto cvičení považujeme pro naše potřeby za nejdůležitější "pěstování koule". Lze ho  bez pohybu rukou praktikovat v situacích každodenního života a tak zlepšovat sebeovládání.

Wang F, Man JK, Lee EK a spol. Účinky qigongu na úzkost, deprese a psychologickou pohodu: systematický přehled a meta-analýza.  Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:152738.
Autoři shrnují výsledky prací uveřejněných mezi lety 2001 až 2011. Z nich vyplývá, že qigong zlepšuje duševní pohodu lidí s chronickými nemocemi.
Johansson M, Hassmén P. Emoční odpověď na qigong: pilotní studie u pravidelně praktikujících.
J Bodyw Mov Ther. 2013;17(2):177-84.
Po absolvování cvičební jednotky qigongu došlo  u 46 žen pravidelně praktikujících qigong k navození příjemného emočního stavu.
Hwang EY, Chung SY, Cho JH, s spol.: Účinek krátkého programu prevence stresu založeného na qigongu na stresem trpící korejskou populaci. BMC Complement Altern Med. 2013; 13:113.
Osoby, které absolvovaly tento čtyřtýdenní program, zaznamenaly v porovnání s kontrolní skupinou méně stresu, nižší úzkost a vyšší kvalitu života.
Chan JS, Ho RT, Wang CW a spol. Účinek qigongu na únavu, úzkostnost a depresivní příznaky u pacientů s chronickým únavovým syndromem: randomizovaná, kontrolovaná studie.Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:485341.
Autoři zjistili u pokusných osob v porovnání s kontrolní skupinou nižší únavnost, navíc se u této skupiny zmírnily depresivní obtíže.
Chang C, Tsai G, Hsieh CJ. Psychologické, imunologické a fyziologické účinky programu qigongu smíchu u dospívajících.
U pokusných osob se v porovnání s kontrolní skupinou zjistilo zlepšení nálady a snížení imunologických příznaků stresu. Autoři považují a qigong smíchu za levný způsob, jak pomoci dospívajícím zvládat každodenní stres.
***
Další video novinka Uvolněný úsměv s původní hudbou, máme i anglicky.

1.1. 2014
Novinka: Jednoduchá čajová meditace s původní hudbou, máme i anglicky.
***
Životní zvraty
V jedněch čínských horách žil za dávných času stařec. Společně se synem obdělávali malé hospodářství.
Jednoho dne se jejich jediný kůň kamsi ztratil. Vesničané starce litovali, ale on jen řekl: „Třeba to bude k něčemu dobré.“
A bylo. Koník se vrátil a přivedl s sebou menší stádečko divokých horských koní. Lidé k tomu starci blahopřáli.
Ten se tvářil vážně a řekl: „To by nemuselo být dobré.“
Druhý den si syn při krocení koní zlámal ruku. Všichni starce litovali. On jim opět řekl: „Třeba to bude k něčemu dobré.“
I tentokrát měl pravdu. Do vesnice vtrhli verbíři a všechny mladé muže odvedli do armády. Toho se zlámanou rukou ale nechali na pokoji.
Starcova moudrost spočívala v tom, že nepropadal smutku ani radostnému nadšení. Udržoval si odstup a nadhled. Díky tomu viděl dál.
***
Video Velká změna

31.12.
Novinka, video Ořechy: výhody, nevýhody a pět tipů, máme i anglicky.
K tomuto videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
***
Princip Pollyanna
Nejdříve, kdo to byla Pollyanna. Hrdinka této knihy pro děti z roku 1913 to neměla lehké. Osiřela a její výchovy se ujala přísná a podivínská teta. Malá Pollyanna se naučila od svého tatínka cosi velmi užitečného. Byla to „hra na radost“ („glad game“). Hra na radost spočívá v nacházení něčeho radostného v jakékoliv situaci. Pro zajímavost dodávám, že macecha Pollyanny nebyla potrestána. V závěru knihy se naopak š�astně vdala.
Maličká Pollyanna vstoupila do dějin literatury i do psychologické vědy.
Jako Pollyannin princip se označuje skutečnost, že nepříjemné věci a zkušenosti zapomínáme rychleji než příjemné. Vypadá to jako užitečný mechanismus, který nás zbavuje přítěže neradostných vzpomínek.
Jenže i bolestné myšlenky mají cenu. Při zvládání návykové nemoci zvyšují trpké zkušenosti motivaci k uzdravení. Ten, kdo se soustavně doléčuje, udržuje trpké vzpomínky živé. Navíc si uvědomuje výhody střízlivosti. Ti, kdo se dostatečně nedoléčují, by si rozhodně měli dát na Pollyannin princip velký pozor. A zajít třeba na setkání Anonymních alkoholiků.
Psychologové možná nebyli k Pollyanně spravedliví. Ona totiž vnímala skutečnost naprosto přesně. Díky tomu nacházela za každé situaci to dobré. To je něco úplně jiného než zkreslovat vzpomínky a idealizovat minulost. Pollyanna byl duševně pružná. Buďme také takoví.
***
Nové audio: Bob Vždystřízlivý a píseň Rada.

30.12.
Nové video: Samota: 22 možností, máme i anglicky
Nová střízlivá pohlednice.
***
Silvestrovská logika
Proč se někteří lidé chovají na Silvestra pošetile? Tradicí to nebude.
Svatý Silvestr by počestný muž, který stavě kostely a konal dobré skutky. V duchu této tradice by bylo vhodné uklidit okolí nějaké kapličky. Postavit kostel za den se totiž nestihne.
31. leden je  posledním dnem roku. Cosi končí. Možná to lidem připomíná, že nic není na tomto světě na věky. Moudré by bylo čas, včetně silvestrovského, použít rozumně a prospěšně. Budeme z toho jednou někde nahoře skládat účty.
Letošní Silvestr připadl na běžný pracovní den. V úterky bývám v práci dlouho. Kolem 19. hodiny končí doléčovací skupina. Bude se konat jako obvykle. Také jako obvykle bude na jiném místě v Praze probíhat setkání Anonymních alkoholiků. Naši střízliví přítel se následující den probudí vyspalí a odpočatí. Na Nový rok ráno bývá v Praze  klid a ticho. Skládání účtů z toho co člověk dělá a nedělá, probíhá částo už zde v tomto životě.

29.12.
Energie a informace
Myšlenky a představy bychom neměli přeceňovat.
Jak řekl jistý americký psycholog: „Vytvořte živou a věrnou představu židle. Pak se na zkuste posadit!“
Je ovšem pravda, že zbytečné přemýšlení unavuje, rozptyluje a odvádí nesprávným směrem.
Jedna z  tradičně doporučovaných možností je tato. Uvědomujte si, že myšlenky jsou nehmotné. Pak je nechte je rozplynout.
Ale jsou myšlenky opravdu nehmotné? Posadit se na představu židle jistě nejde. I tak bych řekl, že myšlenky nesou informaci a energii, někdy dokonce značnou energii.
Riziko určité myšlenky spočívá v nesprávné informaci. Energie myšlenky sama o sobě není ani dobrá ani špatná.
Předpokládejme, že někdo klidně dýchá do břicha, čili „pěstuje kouli“, jak tomu říkáme.
Napadne ho nevhodná myšlenka. Informační složku myšlenky nechá rozplynout a energii, která po myšlence zbyla, uloží do břicha.

28.12.
Dvojnásobná laskavost
Jistý americký psycholog udělal zajímavý pokus. Studenti dostali za úkol, aby se celý den věnovali příjemným věcem. Jejich další úkol spočíval v tom, že dělali další den něco prospěšného pro druhé. Výsledek může překvapit. Studenti se cítili š�astnější během dne, kdy pomáhali druhým.
Jiný výzkum se zabýval patronstvím v organizaci Anonymních alkoholiků. Tzv. „patroni“ pomáhají nováčkům, např. jim dávají k dispozici svá telefonní čísla pro případ krize. Dělají to zadarmo. Vlastně ne tak docela. Zjistilo se, že dělat někomu patrona usnadňuje patronovu střízlivost.
Co z toho všeho vyplývá?
Laskavost k sobě a laskavost k druhým se často překrývají a přecházejí jedna v druhou.
***
Video Jednoduchá minutová meditace

27. 12.
Novinka: Vznešený úsměv, máme i anglicky.
***
Jak léčit sebe i druhé?
Tento návod pochází od mistra Lina. Nenahrazuje obvyklou zdravotní péči. Může ji ale doplnit. Nejdříve, jak léčit druhé.
* Usmějte se.
*  Dýchejte pomalu do břicha a prodlužujte výdech.
* Vytvořte vizi vám blízké duchovní bytosti. Vychází z ní světlo. Světlo přijímejte celým povrchem těla.
* Přímo nebo prostřednictvím rukou pošlete energii ze srdce člověku nebo skupině lidí, kterým chcete pomoci.
* Pak si je představujte jako zdravé a spokojené.
Jestliže léčit sebe, je postup podobný.
* Nejdříve řekněte svému tělu i mysli, že je milujte. Kdyby vám to nešlo, tak lásku předstírejte, i to má cenu. Pak se omluvte. Jen málokterý člověk se k sobě chová dokonale.
* Usmějte se.
* Dýchejte pomalu do břicha a prodlužujte výdech.
* Vytvořte vizi vám blízké duchovní bytosti. Vychází z ní světlo. Přijímejte ho celým povrchem těla..
* Při výdechu pošlete ze srdce energii tam, kde je třeba. Toto místo může také masírovat nebo opatrně procvičovat. Nechte při tom léčené místo se usmívat, Má radost z toho, že se o něj hezky staráte.
Poznámka: Existuje poměrně vlivný psychoterapeutický směr, který se jmenuje pozitivní psychologie. Kladné emoce jako laskavost, pochopení a soucit působí přímo i nepřímo tím, že se k sobě i druhým lépe chováme.

26.12.
Novinka: 10 důvodů proč pít vodu a 3 tipy, máme i anglicky.
***
Nové video Úsměv  v devadesáti s původní hudbou maestra Střízlivida.
***
Střízlivá svoboda
Náhodou jsem potkal mladého muže. Před časem u nás na oddělení krátce pobyl. Sotva se trochu postavil na nohy, nechal se propustit. Nyní si stěžoval, že sice abstinuje, ale otec mu nevěří.
Řekl jsem mu přibližně toto: „Jestli opravdu abstinujete, není tátova důvěra důležitá. Střízlivost dává svobodu. Střízlivý člověk se obvykle dokáže o sebe postarat. Ten, kdo je závislý, se naopak často dává od druhých živit. Něco provede, a ještě chce, aby mu rodiče platili advokáta. Závislý člověk je odkázaný na druhé. Jejich přízeň nebo nepřízeň zde hodně důležitá.
Mít dobré vztahy je hezké. Ale střízliví lidé bývají v pohodě, i když je nemají. Jsou soběstačnější a svobodnější.“
***
Video Slavíme střízlivě a tvořivě (s původní kytarovou hudbou) 
Jeden z našich střízlivých přátel složil hezkou píseň „Střízlivá svoboda“, můžete  si ji stáhnout.


25.12.
Noinka, video Jak udržet vřelé vztahy prostě a jednoduše, máme i anglicky.
***
Na otázku, proč bychom měli respektovat sebe i druhé, existuje jednoduchá odpověď: Protože to prospívá.
Není to ale jediný důvod. V srdce každého z nás je „Boží jiskra“, tedy cosi dokonalého, co nás přesahuje. To zasluhuje úctu, by� si to většina lidí neuvědomuje a nejedná podle toho.
Respekt zasluhuje i poslání nebo úkol, se kterým přicházíme svět.
Úctu zasluhuje i naše karma, tedy naše většinou klikatá a složitá cesta k dokonalosti.

24.12.
Zvláštní otázka
Jeden mladší k nám muž byl přijat pro duševní poruchu po drogách.
Na otázku, kolikátého je dnes, odpověděl: „Před Kristem nebo po Kristu?“
Bohužel to z jeho strany nebyl žert. Otázku myslel vážně.
Mimochodem dva tisíce let před Kristem tady začínala doba bronzová.
Předkové dnešních Slovanů tehdy žili v daleké Asii. Na území dnešního Česka začali Slované přicházet až od 6. století po Kristu. Oni ti staří Slované byli vlastně migranti z asijských zemí.
Je proto logické se chovat s pochopením k cizincům, kteří sem přicházejí odjinud.
***
Video Dobrá cesta
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

23.12.
Nové video: Usměvavý čaj, máme i anglicky.
:)
Znalosti a vybavení
Kolegové se mě žertem ptali, jestli mám na Vánoce napečeno.
Nemám. Nevlastním potřebný hardware, tj. troubu, a postrádám i know-how, tedy znalosti. Navíc slaké pečivo není můj šálek čaje, jak říkají Angličané.
Co se týče čaje, ten vařit umím.
Také toho o Vánocích využiji.
:)
Video: Co podávat k čaji?
Naše další čajová videa najdete zde.

22.12.
Po delší době jsem přidal na tento web novou básničku. Nic hlubokomyslného ale nečekejte.
:)
Technopýcha
Podobně jako technostres existuje i technopýcha. Technostres a technopýcha nikomu nepropívají.
O technostresu více na našem videu Technostres: příčiny a svépomoc.
Nyní o technopýše. Ta je na rozdíl od technostresu dokonale zbytečná. Špičkový fotoaparát, mobil nebo počítač jsou za pár let k smíchu. Jejich cena se scvrkne na malý zlomek, jestli je pak vůbec někdo koupí. Zvláště pitomá je technopýcha v tomto případě: Někdo to či ono koupí jen proto, aby se tím chlubil. K ničemu jinému ono zařízení nepoužívá. To by se měl ovšem stydět, že vyhazuje peníze za zbytečnosti.

21.12.
Novinka, video Tři varianty sfingy (pro páteř, pánev a kyčle), máme i anglicky.
***
Nové audio, Vždystřízlivci při kytaře: Kdo je střízliv
***
Našich 12 vánočních videonahrávek najdete na této adrese.
***
Princip opaku je skoro všelék
„Používáte princip opaku?“ Tuto otázku požil jeden začátečník zkušenějším střízlivým přátelům.
Princip opaku znamená udělat opak toho, k čemu člověku nutí hloupá myšlenka. Může to také znamenat na něco opačného myslet. Tento postup doporučoval už Buddha. I on ho nejspíše převzal z ještě starší tradice.
Zatímco střízliví přátelé hovořili, uvědomil jsem si, že princip opaku lze najít skoro všude. Pojďme to vzít systematicky.
1. Skupina způsobů, jak zvládat bažení a silné emoce, je vyhýbání se vnějším spouštěčům. Princip opaku zde může vypadat např. takto: „Místo do brlohu půjdu na doléčování.“ „Místo utíkání před problémy je začnu řešit.“
2. Skupina je vyhýbání se vnitřním spouštěčům. Princip opaku zde: „Místo nudy se pustím do něčeho užitečného.“ „Jsem utahaný. Místo toho, abych si nabíral další povinnosti, udělám jen to nejnutnější a odpočinu si.“
3. Skupina je práce s motivací: „Abs�ák a kocovina nejsou odměna, ale utrpení. Vím o tom své. Za střízliva jsem na tom lépe.“
4. Skupina je uklidnit se. Jestliže nahradíme stres relaxací, je to opak už samo o sobě.
5. Skupina je používat rozum. Lze postupovat v těchto krocích:
A. Uvědomit si a rozpoznat bažení.
B. Poznat, to, k čemu člověka bažení nutí.
C. Vymyslet pravý opak.
D. Opak také udělat.
***
Video: Princip opaku: prostředek ke svobodě

20.12.
Novinka: Odmítnutí s úsměvem
:)
Proč je lépe místo „nealkoholického“ piva pít dobrý čaj
Důvodů je více než dost:
* U závislých vyvolává tzv. nealkoholické pivo bažení po alkoholu.
* Tato piva alkohol obsahují, i když je ho tam málo.
* Abstinent si pitím něčeho takového může kazit dobrou pověst.
* Tyto nápoje jsou zbytečně drahé.
* Existuje možnost záměny nebo podvrhu za alkoholické pivo. K tomu může dojít v „brlohu“ i někde na návštěvě u známých.
* Piva obsahují konzervační chemikálie. Navíc tam bývají i jedy z plesnivého sladu. To se ukázalo při nedávném testování. Jedovaté látky z plísní se našly ve 33 z 50 druhů zdejších piv. 
* Pivo se nehodí pro lidi s nadváhou. Obsahuje totiž hodně kalorií.
Existuje mnoho lepších možností, namátkou třeba voda, bylinné, ovocné i klasické čaje nebo minerálky. Zvláště v zimě potěší uvařit si jablko nebo jiné ovoce s trochou koření a rozmixovat to.
Nejjednodušší je voda. Naší střízliví přátelé ji často nosí s sebou. Pití vody zahání bažení.
***
Videa
Jednoduché řešení problémů (tři kroky) 
Dva nejrozšířenější nápoje 

19.12.
Nové video: Uklidnit se: tři jednoduché kroky ***
Co nefunguje a co ano?
V nesnázích se dá jednat rozumě i nerozumě.
Ke způsobům, které složitou situaci komplikují, patří různé formy návykového chování. Lze se také litovat, rozčilovat se nebo třeba tupě civět na televizi.
Naši střízliví přátelé v době, kdy střízliví nebyli, tohle všechno často dělali.
Se střízlivostí přišla velká změna. Povinnosti, odpovědnost a problémy v rámci možností zvládají. Za střízliva z toho dokonce mívají i radost.
:)
Video Velká změna

18.12.
Největší umění
Někteří učitelé jógy končí hodiny hezkým rituálem. Sepnou ruce na prsou, ukloní se a řeknou: „Klaním se Tomu nejvyššímu ve vás i ve mně, co máme společného.“
Swami Niranjanananda používá hezké přirovnání. Rodiče někdy rozpoznají ve svých dětech své vlastní rysy. To zvyšuje jejich náklonnost. Duchovně vyspělí lidé rozpoznávají společné rysy ve všech lidech. Podle toho k nim přistupují.
Křes�ané by v této souvislosti hovořili o dotyku Boží ruky v nitru každého z nás.
Kdo dosáhl této úrovně, bude si kdekoliv na světě připadat jako doma v kruhu přátel a příbuzných.
Indické přísloví říká, že největší umění je neubližovat. Jiný aforismus uvádí, že v přítomnosti mírumilovného člověka ustávají veškerá nepřátelství. Máme-li tutéž podstatu, ztrácelo by nepřátelství smysl.
Často bývá třeba s tím či oním nesouhlasit. Na naší společné podstatě to nic nemění. Nesouhlasit lze také v pohodě a s respektem.
***
Ještě poznámka ke včerejšímu videu. Hudební doprovod tvoří skladba „Pochod šesti měsíců“. Umělec tímto dílem oslavil půl roku své střízlivosti

17.12.
Nové video Senzační zpráva * Breaking News
***
Nová odborná práce, Nešpor K, Karbanová H. Placebo, nocebo a psychologické účinky léků

16.12.
Sváteční novinka: Vánoční hvězdy.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Baterie
Hluboké a klidné dýchání do břicha a podobná cvičení fungují jako nabíjení baterie do mobilního telefonu. Doplňují energii.
Telefony jsou různé. Ty levné za několik stovek vydrží týden i déle bez nabíjení. Naproti tomu některé rafinované přístroje se spoustou zbytečných funkcí vyžadují nabíjení každý den.
Jestliže někdo energií šetří a soustředí se na to opravdu podstatné v životě, je ve výhodě.
Když se ještě umí nabíjet, je to dvojnásobná výhoda.
:)
15.12.
Novinka, video Čaje, které zahřejí a které ochladí, máme i anglicky.

14.12.
Nové audio, Vítězslav Vždystřízlivý a jeho půvabné zpracování písně Stále
***
Prevence návykových rizik u dětí předškolního věku
Prevenci je třeba přizpůsobit věku. Čím nižší věk, tím je prevence méně specifická a je více orientovaná na obecnou ochranu zdraví. Co to prakticky znamená?
U předškoláků budeme hovořit o tom, že je dobré se vyhýbat jedům. To se týká i alkoholu. Otravy u nich nastávají i po malých dávkách, takže je to plně namístě. Je také dobré dýchat čerstvý vzduch (ne zakouřený). Mluvit např. o heroinu by byl v tomto věku nesmysl.
Informace, dovednosti a zdravé návyky lze u takto malých dětí předávat poměrně direktivně z pozice autority zkušeného dospělého. Dovednosti získané odmítáním alkoholu a tabáku se přenesou i k dalším drogám. Neplatí to ale naopak.
Naopak čím je dítě starší, tím je prevence více zaměřena na jednotlivé návykové látky. Dospělejší děti a dospívající by také měli být do preventivního programu aktivně zapojeni.
***
Video: Jednoduchá rada rodičům
13.12.
Novinka, video Ovocné čaje, máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Přistihnout a odměnit
Rodinný terapeut může nabídnout lidem, kteří chtějí zlepšit svůj vztah, následující postup. Mají za úkol co nejčastěji „přistihnout“ toho druhého při něčem, zač je možné pochválit.
To, jestli je „přistižení“ následováno pochvalou nebo, mi nepřipadá rozhodující. Pocit respektu, uznání a vděčnosti si obvykle najde cestu, jak se projevit. Jistě uznáte, že v přítomnosti člověka, jehož si vážíme, se tváříme jinak, než kdybychom si ho nevážili.
***
Video Jak se žehlí vztahy?

12.12.
Novinka, další veselá rybka, video Chytrá ryba

11.12.
Hudební video novinka: Mužný pozdrav.
Máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Novinka, video Rituály související s jídlem: principy a šest možností, máme i anglicky.

10.12.
Nové audio: Bob Vždystřízlivý ve stylu country: Lepší
***
Harfy a Vánoce
Člověk se podobá harfě. Hodně záleží na tom, jaké struny se dotkneme, a� ve vlastním nitru nebo v nitru jiné bytosti.
Říkat o někom, že je dobrý nebo není, ho nevystihuje. V jiné situaci a vlivem jiných zkušeností by onen člověk jednal odlišně.
Přeji Vám i sobě, abychom dávali rozeznít tomu nejlepšímu v sobě a pomáhali k tomu i druhým.
Nejen o Vánocích.
***
Video: Laskavost: 12 snadných možností

9.12.
Včerejší téma jsem rozpracoval do větší hloubky, nové video: Jak být v zimě zdravý, máme i anglicky.

8.12.
Praktická rada na zimu
V zimě je v přírodě méně sluneční energie. Svoji energii bychom proto měli chránit. Podle mistra Lina uniká hodně energie temenem hlavy.
Kromě toho je třeba zvláště v zimě pečovat o ledviny. První bod jejich dráhy „Bublající pramen“ se nachází uprostřed přední třetiny chodila.
Dalším  místem, jemuž je třeba v zimě věnovat pozornost, je krk.
Co z toho vyplývá prakticky?
V zimě je rozumné pamatovat na šálu a chodit v pořádných botách, tlustých ponožkách a v kulichu.
:)
Jak pracovat s body na temeni hlavy, posílit mozek a uklidnit se, viz toto video.

7.12.
A ještě jedna novinka, tentokrát poetická: Zrození motýla.
***
Nové video: Jak si nezavařit mozek. Na zavařování se hodí třeba dýně, mozek používejte jinak. Máme i anglickou verzi.
***
Nové audio, Vítězslav Vždystřízlivý v písni Moje cesta
***
Nová střízlivá pohlednice.

6.12.
Zavřené nebo otevřené?
Při cvičení jógy nebo čchi-kung často zavíráme oči, abychom se lépe soustředili dovnitř svého těla. Není to ale pravidlo. Řekněme, že někdo při zavřených očích myslí na všechno možné nebo se v jeho vnitřním světě objevují zneklidňující myšlenky a obrazy. V tom případě by bylo lepší cvičit s otevřenýma očima, při rozsvíceném světle a ve skupině.
A kdyby nestačilo ani to?
Pak navrhují jít se projít nebo vytřít podlahu.
:)
Video Veselý uklízeč

5.12.
Nové video: Šípkový čaj chrání  a pomáhá, máme i anglicky.
***
Podezřelá a samozřejmá střízlivost
Jeden začátečník položil zkušenějším střízlivým přátelům tuto otázku: „Nebude to, že nepiju, někomu podezřelé?“
Záleží, kde a komu to bude říkat. Kdyby to vykřikovat v nějakém brlohu, bylo by to jistě podezřelé a riskantní.
To, že někdo abstinuje, ale rozumní lidé pochopí. Důslednou střízlivost dokážou navíc ocenit.
„A co podnikové večírky?“ zněla další otázka.
Tam je nejlépe nechodit. Míchat pracovní a osobní život není zdravé a opilecké objímání generálního ředitele člověku nijako nepomůže. Kdyby někdo ředitele pozvracel, bylo by to ještě horší.
Zábavy se tím nikdo nezřekne. Přiopilí lidé si nepovídají. Jen tak mumlají. Jiné přiopilé osoby jejich řeči často nevnímají.
Naší střízliví přátele zjistili něco zajímavého: Čím déle abstinují, tím více si všímají jiných střízlivých lidí. Inu „rovný rovného si hledá“.
***
Video: Slavíme střízlivě a tvořivě

4.12.
Associated Press a český Kocourkov
Associated Press (AP) je jedna z nejvýznamnějších tiskových agentur světa.
Její korespondent povšiml jedné zdejší kuriozity, totiž toho, že se má v lékárnách prodávat víno. Zeptali se mě, co si o tom myslím.
Řekl jsem jím, že taková „léčba“ by měla hodně vedlejších účinků včetně úrazů a nádorů. Víno není zdaleka jediným zdrojem antioxidantů, jak by se mohlo zdát z reklamy. To by spíše měli prodávat v lékárně švestky. Antioxidanty švestky obsahují a předávkování švestkami není spojeno s takovými riziky.
Humor mě přešel, když jsem se dozvěděl, že reklama doporučuje ono víno ženám, které chtějí otěhotnět.
Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o něm žena nemusí vědět.
Po pilném pití vína by se jí mohlo narodit dítě s vrozenou vadnou, nižší inteligencí nebo sklonem ke kriminalitě.
Zcela se vyhnout alkoholu v těhotenství ostatně doporučuje i oficiální stanovisko Amerického ministerstva zdravotnictví.
***
Video: Proč se pro ženy hodí jedině střízlivost?
***
Nové hudební video Dobrá orientace

3.12..
Novinka, Jóga a dlouhověkost, máme i anglicky.
***
Krásná dáma
Přišla za námi vnitřně krásná, postarší dáma.
Vychovala čtyři děti. Jeden dospělý syn jí působil problém. Pil a nechodil do práce. Snažila se mu domlouvat a, jak mohla, tak mu vypomohla. Nevedlo k to ničemu.
Řekl jsem jí: „Při ohrožení života volejte 155. Pití mu neusnadňujte. Pomoc podmiňte tím, že se bude léčit a abstinovat. Soustřeďte se na vlastní život a jiné, uspokojivější vztahy.“
Dáma byla věřící, proto jsem ještě dodal: „Až přijdeme ke Stvořiteli, bude se nás ptát, jak jsme naložili s hřivnou (tj. kapitálem), který nám svěřil. Budeme se zodpovídat z toho, jak jsme využili čas a energii.“
Paní bezděčně uklouzlo: „To bude průšvih.“
Myslím si, že, na rozdíl o jiných, může být klidná.

2.12.
Jeho i vaše svoboda
Z rozhovoru se manželkou závislého muže: „Váš manžel je svobodný člověk. Pro léčbu se rozhodnout může a nemusí.
Také vy jste svobodný člověk. Můžete se rozhodnout a za jakých podmínek s ním budete žít.“
***
Další nové video, tentokrát adventní: Klidný advent a prosté Vánoce, máme i anglicky.

1.12.
Včera jsme měli seminář. Po jeho skončení jsme nahráli  tradiční duchovní zpěvy.
Z nich jsem udělal tato nová videa:
Om Maha Guru
Mantra Om Namo Narayanaya

30.11.
Nové video Mužné vyznání
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Reklama na žvýkačky
Občas dostávám zajímavé e-maily. Napsala mi jedna PR agentura. Ono PR znamená, že jsou placeni za to, aby malovali to či toho na růžovo. Navrhovali mi, abych se podílel na reklamě žvýkaček.
Odpověděl jsem, že nemám čas.
Napsali, že by mi to čas nezabralo.
Napsal jsem jim, že se mi do toho opravdu nechce. A poslal jim odkaz na složení oněch žvýkaček.
Byla tam rozsáhlá sbírka neprospěšných chemikálií.
Malování na růžovo jsem tím oné agentuře neusnadnil. Už se neozvali.
***
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?
***
Nové audio, Vítězslav Vždystřízlivý v písni Nade všechno

29.11.
Přejídání, žaludek, játra, bránice
Pro naše střízlivé přátele je důležitá pravidelnost v jídle. Hlad a ještě více žízeň mohou u závislých na alkoholu vyvolávat bažení (video Jídlo a střízlivost).
O Vánocích ale lidem hrozí opačný extrém, než je hladovění. Předpokládejme, že to někdo s jídlem přežene.
Tím si naplní a roztáhne žaludek. Zpracovat takové množství potravy je pro trávicí systém dřina, zejména jestli někdo dobře nekousal. Zabere to dost času. Dokud zůstává jídlo v žaludku, je omezeno brániční dýchání. Žaludek sousední s bránicí a nacpaný žaludek ji téměř znehybní.
Velké množství glycidů nepotěší slinivku a cokoliv smaženého a příliš tučného vyčerpává játra. Pak je obtížné být na Vánoce š�astný.
Abych skočil konstruktivně. Podle mistra Lina je ideální, když se při jídle naplní žaludek tak do 70 % kapacity.
To umožní trávit i dýchat.

28.11.
Další novinka, tentokrá z jiného košíku: Snadné vaření.

27.11.
Novinka, video Úsměv ve spánku: tři jednoduché možnosti. Máme i anglicky.

26.11.
Kolíčky
V samoobsluze jsem zahlédl podivný předmět. Bylo to z nerezu a blýskalo se to.
Zjistil že to má sloužit k zavírání načatých pytlíků s potravinami, aby se obsah nevysypal.
Cena byla nepřiměřeně vysoká. Zakroutil jsem hlavou a šel si koupit zeleninu.
Až později doma jsem si uvědomil, že ona spona je dobrý nápad. A nemusí být z nerezu. Stačí obyčejné kolíčky na prádlo.
Od té doby s nimi zavírám načaté pytlíky, kde mám jáhly, čaj, oříšky nebo luštěniny.
Děkuji ti vám za inspiraci, luxusní spony.
***
Video: Jídlo přemáhající mikroby: 29 příkladů

25.11.
Jak na karmu?
Málokdo se choval vždy a za všech okolností dokonale. Podle některých duchovních tradic jsou naše chyby i zásluhy ukládány do vesmírné špižírny.
Z našich zásob nám pak osud uvaří to či ono. Někdy nám to pak nechutná.
Jak očistit nebo vylepšit svoji karmu? Mistr Lin nabízí následující jednoduché kroky:
1. Nejdříve se je třeba omluvit těm, kterých se naše jednání dotklo. To je možné i v duchu a i když tito lidé nežijí. Kdo věří Boha, měli se omluvit i jemu.
2. Pak je třeba vytvořit dobrou karmu, tj. pomáhat, těšit, radit a být prospěšný. Dobrou karmu vytváří i péče o stromy nebo zvířata.
3. Lze si navíc představit, jak proud nebeského světla člověka promývá, čistí a léčí od hlavy až dolů k chodidlům.
***
Video Pět zásad karma jógy

24.11.
Další novinka, tentokrát hudební: Cesty (původní píseň)
Novinka, Automasáž kyčlí, máme i anglicky.

23.11.
Uznání
Nedávno jsem vedl seminář, nejednalo se o naše střízlivé přátele, ale o „ normální lidi“.
V jednu chvíli jsem se zeptal přítomných: „Kdo z vás měl v poslední době pocit, že se vám nedostává dost uznání?“
Z nějakých šedesáti lidí se přihlásili skoro všichni.
Trochu mě to překvapilo. Pocit přijetí a uznání ze strany druhých patří k základním psychologickým potřebám. Vypadá to ale, že i úspěšné lidé trápí cosi jako hlad po uznání.
U těch, kdo úspěšní nejsou, to jistě nebude lepší.
Asi bychom se měli navzájem více chválit a oceňovat.
Kromě toho nabízím další možnost (video).
***
Nové audio, Vítězslav Vždystřízlivý a jeho píseň Cestou.

22.11.
Perlička
Občas říkám přátelům abstinentům něco, co mě pak samotného překvapí.
Příkladem budiž perla, kterou jsem pronesl při společném cvičení: „Když cvičíte, tak cvičte, když si s někým povídáte, tak si s ním povídejte, když pracujete, tak pracujte! Budete úspěšnější.“
Tato poznámka nebyla určena jen mým střízlivým přátelům, ale i mně samotnému.
:)
Video

21.11.
Nové video Fazole jsou plné síly, máme také anglicky.

20.11.
Jak navodit pozitivní emoce?
Jedna organizace mě požádala o krátký seminář na toto téma, a tak jsem o tom trochu přemýšlel. Nejprve zásadní otázka: Co jsou pozitivní emoce?
Mezi pozitivní emoce lze zařadit klidnou veselost, pocit pohody nebo laskavost.
Naproti tomu divoká radost sem nepatří. Neprospívá totiž ani zdraví, ani rozhodování. Někdo řve u televize „gól“ jako pominutý! Pak si z toho může vykloubit čelist. Médii proběhla následující historka. Jistý fotbalista vsítil branku, ze samé radosti udělal salto, a z hřiště ho pak odnesli. Tomu říkám v naší hantýrce „radost idiota“.
Ale zpět k našemu tématu.
Jak si navodit pozitivní emoce, stručně a jasně?
1. Uklidnit se: K tomu lze použít dýchání do břicha, některou relaxační techniku, ale i přiměřený pohyb. Často se pak pozitivní emoce objeví samy o sobě.
2. Usmát se: Úsměv je skvělý způsob jak se uvolnit a povzbudit centra dobré nálady v mozku.
3. Pozitivní emoce: Možností je hodně, např. hudba a jiné druhy umění, hezká prostředí (např. příroda), meditace záření dobrotivosti (zde jako audio a zde jako video), jiné duchovní praktiky, pohodoví přátelé atd.

19.11.
Novinky s původní hudbou: Záchrana: 8 nejlepších způsobů,  jak se ovládnout, máme i anglicky.

18.11.
Jak na luštěniny
Luštěniny patří k nejzdravějším potravinám (video), navíc jsou levné a snadno dostupné. Existují ale také dva problémy.
Dlouho se vaří: To neplatí pro čočku, zvláště loupanou a loupané fazolky mungo. Navíc se některé luštěniny dají koupit jako předvařené, ale to zbytečné. Dobu varu lze krátit delším máčením (vodu vícekrát vyměníme) a naklíčením (video). Další možností je namočené luštěniny rozmixovat a vařit je až pak. V tom případě je třeba jídlo průběžné míchat.
Nadýmání: Z tohoto hlediska jsou lepší loupané luštěniny. Pomáhá i dlouhé máčení nebo naklíčení. Luštěniny vaříme s kmínem, oreganem, fenyklem, což také tento nadýmání zmírní.

17.11.
Novinka, video Máte zelenou * Green Light to You
***
Jsou všude
Zkušený abstinent , nachází motivaci ke střízlivost všude.
Když se mu vede dobře, řekne si, že je to díky střízlivost. Jestliže se vyskytnou problémy, uvědomí si, že střízlivý je vyřeší mnohem lépe.
Mistr Lin radí něco podobného. Měli bychom nacházet klid všem – v tělesných pocitech, v dýchání, v druhých lidech, v různých prostředích, ve spánku i v práci.
Střízlivost a klid jdou ruku v ruce. Navzájem se posilují. A jsou všude.
Související video: Okamžitá relaxace: 12 snadných možností
***
Právě vyšlo: Nešpor K, Csémy L. Impulzivní chování a jeho léčba. Sociálná prevencia (Bratislava) 2013 (8):1:5-6.

16.11.
Čisté ruce
Nebudu se pouštět do symboliky čistých rukou. Místo toho zůstanu pěkně na zemi a u konkrétních věcí.
Už jako dětem nám říkali, abychom si myli ruce. Bylo to správné. Podle výzkumu amerického námořnictva je dokonce i mytí rukou špinavou vodou lepší než žádné mytí.
Při mytí rukou ale existuje slabé místo. To jsou nehty. Zjistilo se, že největší šmudla je nehet palce. Vzhledem k jeho velikosti to dá rozum. Chirurgové si myjí ruce desinfekčním mýdlem a kartáčem dlouho, předlouho. Pak ještě si vezmou sterilní rukavice. Co z toho vyplývá prakticky?
A� je to moderní nebo ne, z hlediska čistoty jsou výhodnější krátce zastřižené nehty.
***
Nové audio, Vítězslav Vždystřízlivý něžně: Tuze milá.

15.11.
Další novinka, hudební video Ó, má brokolice

14.11.
Novinka Okamžitá relaxace: 12 snadných možností, máme i anglicky.

13.11.
Smích a pláč jako léčba
Pláč
Slzet lze z různých důvodů. Zde budeme uvažovat o pláči jako projevu smutku. Proč člověk pláče?
Důvody jsou dva – vnitřní a vnější. Pláč mírní utrpení a usnadňuje lépe se vyrovnat s neradostnou situací. Dobrý účel má i smutek. Podle jedné teorie je smyslem smutku soustředit energii na zvládnutí naléhavého problému. Při tom člověk ztrácí zájem o jiné věci. Pláčem informujeme okolí o svém rozpoložení i okolí. Možná nám druzí pomohou. I kdyby ne, spíše nám umožní se soustředit na sebe a své záležitosti.
Někdy dosáhne smutek a jeho projevy nepřiměřených rozměrů a trvají příliš dlouho. Pak je vhodná specializovaná léčba. Existuje ale i zdravý smutek. Je lépe být smutný nad ztrátou falešných iluzí, než se žít v mimo realitu. Mnozí za hlasitého nářku pohřbili iluze o hazardu, tekutých a chemických rájích nebo vlastní všemohoucnosti. Člověk tak vystřízliví, a� doslova nebo obrazně. Uvědomí si, že zabloudil. Smutek, který doprovází neradostné poznání, je zdravý. Může stát na začátku lepšího života.
Smích
Smích říká tělu i psychice, že situace je bezpečná a že je možné se uvolnit, uzdravovat a odpočívat. Stejnou informaci vysíláme i k druhým lidem. O léčivé moci smíchu jsem napsal knihu, ta zatím vyšla ve čtyřech vydáních. V ní jsem popsal desítky druhů smíchu.
Který z nich mám nejraději? Asi lehký úsměv, při kterém trochu přimhouříme oči, a táhneme koutky úst k uším. Ti zvláště snaživí mohou ještě přitahovat botce uší k hlavě. Schválně to zkuste. Možná pocítíte tichou radost.
***
Video: Buddhův úsměv

12.11.
Pozdní podzim a začátek zimy
Mít dostatečné zásoby obilí na zimu bylo pro naše předky životně důležité. Jenže nejde jen o jídlo. Toho má dnes většina z nás dost i v zimě. Konec podzimu a začátek zimy vede k tomu, abychom začali šetřit energií, a tak se připravili dobře na zimu. Opatřit si energii v mrazu je možné. Není to ale tak snadné. Z nastřádaných zásob léta a podzimu bychom měli čerpat ještě v únoru a březnu.
Z tohoto hlediska je předvánoční shon velký nerozum. V práci se lidé snaží stihnout, co se dá. Ve volném čase se pak tlačí v nákupních centrech. Obojím se energie nestřádá, ale ztrácí.
Předvánoční čas má i duchovní souvislosti. Slovo „advent“ znamená příchod, tedy přípravu na příchod Božího dítěte.
I citlivější ateista vycítí, že tato doba vybízí k soustředění do vlastního nitra a ne k nerozumnému spěchu.
***
Video: Jak kultivovat životní energii téměř kdykoliv

11.11.
Další novinka, dopoledne bylo ještě pěkně: Hezký den
Novinka: 24 spolehlivých cest, jak si prodloužit život, máme i anglicky.
***
Jiný kalendář
Dostal jsem e-mail z Velké Británie. Jógíni v Birminghamu chtějí vydat obrázkový kalendář. Nebudou na něm mladá děvčata, ale staří jógíni.
V této souvislosti mě požádali, abych jim poslal odbornou literaturu o józe a dlouhověkosti. Nějaké souhrny odborných prací jsem našel a krom toho připojil pár vlastních řádků.
Dlouhověkosti prospívají:
* Potraviny s nízkým obsah nasycených tuků. Tento způsob stravování je u lidí kolem jógy častý.
* Přiměřená tělesná cvičení. Těch je v józe spousta.
* Zvládání stresu. K tomu lze využívat jógovou relaxaci a meditaci. Navíc je částečná relaxace standardní součástí jógové praxe.
* Vztahy: Při cvičení jógy se uplatňuje vliv dobré, střízlivé a pohodové spolčenosti a přátel. To k dlouhověkosti přispívá také.
* Pozitivní emoce: Některé směry jógy rozvíjejí i pozitivní emoce, zejména bhakti jóga (video).
* Smysluplnost a duchovní hodnoty. Ty také prospívají tělu, psychice a dlouhověkosti (video).

10.11.
Proč došlo k recidivě?
Recidivou míníme návrat k návykovému chování po kratší nebo delší střízlivosti. Než se člověk začne léčit, obvykle zkouší problém zvládat sám. Jestli problém příliš nepokročil, někdy se to podaří. Jindy člověk po mnoha recidivách a karambolech vyhledá pomoc.

Jednoduchá otázka i odpověď
Našich léčících se abstinentů jsem se zeptal: „Proč došlo k recidivě?“
Většinou zmiňovali stres, neúspěch, nevhodnou společnost nebo špatné prostředí.
Vyslechl jsem to, a pak řekl: „Při vší úctě k vám, to co říkáte nedává logiku.
Jestliže má člověk problém v rodině, je to důvod ke střízlivosti, jestli má málo peněz, je to důvod ke střízlivosti, dokonce i smrt blízkého člověka je důvod ke střízlivosti. Za střízliva člověk problémy lépe zvládne a může být oporou druhým. Prapříčinou recidivy je nepřiznaná závislost nebo její popření.“

Soukromé peklo
Pak přichází zdánlivě nevýznamné rozhodnutí, třeba návštěva „smrdutého brlohu“. A dojde k recidivě.
Za dávných časů si lidé představovali peklo jako oblast někde pod zemskou kůrou. Jenže peklo se může rozpoutat v lidském nitru.
Člověk bývá při recidivě zaplaven silným bažením, úzkostí, depresí, vztekem na sebe i na svět nebo se objeví to, čemu říkám „radost idiota“ a co obvykle trvá tak pět minut. K tomu přistupuje vliv alkoholu nebo drog, kocovina, stres a nevyspání. Je jasné, že mozek je výrazně oslabený. Sám toho moc nevymyslí.

Jak z toho ven?
* Vyhledat pomoc sympatizujících a s problematikou závislostí seznámených lidí.
* Zintenzívnit ambulantní léčení, např. půl roku chodit denně nebo ob den na AA.
* Recidivu a její průběh prozkoumat a příště se chovat prozíravěji.
***
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

9.11.
Novinka: „Sto soustředění" a „Čtyři moudrosti boží" pro klid  a sebeovládání máme i anglicky,
***
Proč zrovna já?
Tuto otázku si většinou lidé kladou v souvislosti s něčím nepříjemným.
Otázka „proč zrovna já?“ je v podstatě chybná.
Velkým trápením byli vystaveni duchovní mistři minulosti i současnosti.
Trpí ovšem také ti, které duchovní záležitosti naprosto nezajímají.
Swami Satyananda napsal, že nebýt bolesti, tak by se lidé pouze povalovali pod stromy a čekali, co spadne.
Působit si zbytečné utrpení je nerozumné. Moudré je snášet to nevyhnutelné a učit se z něj.
Duchovní život nezbavuje utrpení, určitě ne docela. Dává ale trampotám smysl.

8.11.
Nová odborná práce, Nešpor K. Specifika zneužívání psychoaktivních látek a vznik závislosti u dětí, žen a lidí vyššího věku
***
Novinka Co podávat k čaji?
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.

7.11.
Karma
V jednom starém textu se uvádí, že „karma vede“.
Jak tomu rozumět?
Pojem karma zdomácněl v mnoha jazycích. Lze ho chápat ve smyslu „co, kdo zaseje, to sklidí“.
Karma se dá vnímat i jako síla, která napomáhá vývoji všeho živého.
Starý mnich šel po cestě a jakýsi spěchající neurvalec do něj vrazil. Mnich spadl do bláta.
Jiný člověk pomohl mnichovi na nohy a očistit se. Překvapil ho mnichův klid.
Mnich řekl: „Tím, že do mě ten muž vrazil, vytvořil nedobrou karmu. Kdybych se na něj hněval, vytvořil bych nedobrou karmu já sobě. Tobě děkuji, protože poděkovat je dobrá karma. Pomohl jsi mi a také jsi vytvořil dobrou karmu sobě.“
Co tedy znamená ono „karma vede?“
Řekl bych, že se tím míní schopnost předvídat následky jednání, pocitů a myšlenek.
To prospívá každému, ať věří na karmu nebo ne.
***
Video: Pět zásad karma jógy

6.11.
Nové video 12 způsobů, jak si udělat večer pohodu, máme i anglicky.
K videu existuje i střízlivá pohlednice.
***
Jak dosáhnout vnitřního míru?
Kdybych se následujícími řádky vždy řídil, mohl jsem si v životě mnohé zjednodušit a více se soustředit na to podstatné.

Jestliže je někdo šťastný a spokojený, přejte mu to.
Jestliže někdo trpí, pociťujte soucit.
Jestliže je někdo ctnostný, mějte z toho radost.
Jestliže se někdo chová špatně, pociťujte lhostejnost.
Tak se mysl očistí a bude v míru.
(Patandžali, Jóga sútry, volný překlad verše 1/33.).
***
Nové audio, John Vždystřízlivý svižně a vesele: Brokolice, máta

5.11.
Děti a dospělí
Jako dítě jsem měl strach z holičů.
Dnes to chápu. Malým dětem připadá svět větší než nám dospělým.
Přestavte si, že by se k vám blížil úlisně se usmívající obr s nůžkami na větve? Nebo s něčím, co vypadá jako sekačka na trávu a co vydává podobné zvuky?
Dospělému se okolí zmenšuje, a proto by měl vnímat skutečnost s větším nadhledem.
Musím se ale k něčemu přiznat. K holiči nechodím.
Stříhací strojek mám vlastní. Jednou za čas si s ním přejedu hlavu a je to.
***
Video Zdravý nadhled: jak a proč

4.11.
Nové video Emoce a vnímání: praktické důsledky (s původní hudbou), máme i anglicky.
Poznámka: Skvělý způsob, jak pěstovat pozitivní emoce je meditace mettá (viz www.drnespor.eu)

3.11.
Nové video Jednoduchá akupresura pro lepší sebeovládání, máme i anglicky.
***
Služba a svoboda
Sloužíme stále, ať se nám to líbí nebo ne. Každý nádech a výdech je službou našemu tělu.
Je osvobozující vědět, že jsme služebníci. Ti, kdo si myslí, že ostatní mají sloužit jim, bývají zklamáni.
I jako služebníci máme svobodu. Můžeme si vybrat komu a jak sloužit. To je zásadní rozhodnutí.
Co může čekat člověk, který slouží nedobrým a zbytečným věcem nebo nepravdě?
Albert Schweitzer radí sloužit životu v různých podobách.
To je mnohem lepší.
***
Video Albert Schweitzer hraje J.S.Bacha 

2.11.
Novinka: 11 nebeských radostí, máme i anglicky.

1.11.
Všeobecná omluva
Anonymní alkoholici hovoří o „sladkém jedu sebelítosti“. Ten si podle nich nesmí rozumný člověk v zájmu střízlivosti dovolit. Poněkud méně vzletně, zato s humorem, se v jejich materiálech hovoří o příznaku JUCH (já ubohý chudáček).
Východní tradice doporučuje měnit rizikové myšlenky v jejich opak (video). Co je opakem sebelítosti?
Možná je to vděčnost za to, co života i druhých dostáváme.
Opakem sebelítosti je také cosi jako pokání. Každý z nás mnohokrát v životě ublížit – a� vědomě nebo bezděčně. Na mnohé chyby jsme dávno zapomněli a jiné jsme si vůbec neuvědomili.
Kdyby nic jiného, měli bychom se za to všem a najednou hezky omluvit.
***
Video Princip opaku: prostředek ke svobodě
***
Nově na  webu: Nešpor K. Alkohol a kožní nemoci.Česká a slovenská psychiatrie 2006; 102(7):389.

31.10.
Novinka s hezkou původní hudbou: Od jara do podzimu
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Z dopisu jedné mamince
Mladí mužové si někdy zjednodušují život. Jsou zdraví, když jim někdo navrhne léčbu, a jsou nemocní, když mají pracovat. Je-li zdráv, dejte mu nějaký časový limit, do kdy začne přispívat na domácnost. Jestliže to odmítne nebo nesplní, zrušte mu trvalý pobyt. Je-li nemocen, měl by se léčit.

30.10.
Novinka Oregano (dobromysl) ochucuje a léčí, máme i anglicky.
***
Střízlivě v mnoha jazycích
Složit střízlivou píseň v různých jazycích napadlo kdysi docenta Skálu. Jeho „Dobře žiju, abstinuju“ jsme převzali a zpracovali jako video. Na Skálovo dílo jsme také navázali a složili něco podobného.
Střízliv zůstat,
to je základ!
Střízliv, bratři,
jaksepatří!
Naše píseň má díky přátelům text česky, anglicky, japonsky, maďarsky a španělsky. Texty najde ve sbírce „Lidové písně abstinentské“ na této stránce
To kdyby chtěl někdo složit další cizojazyčnou sloku nebo dílo zhudebnit.

29.10.
Novinka Falešný Mikuláš (jak překonat hazard), máme i anglicky.
***
Výcvik kosmonautů a léčení závislostí
V čem se podobá překonávání závislosti výcviku kosmonautů?
V obou případech dochází nejen k učení, ale dokonce k super učení.
Kosmonauti se učí obsluhovat přístroje, závislí se učí zvládat bažení.
To je rozdíl. Podobná je ale intenzita. Kosmonaut musí své dovednosti použít i při stresu, pod vlivem silných emocí nebo při únavě.
Totéž platí také pro naše střízlivé přátele.

28.10.
Aktualita
Jeden z našich střízlivých přátel reagoval na toto video. Zde je moje odpověď:
Vážený abstinente, kdybych byl český král, měl bych problém.
To málo, co jsem ve věci voleb mohl udělat, jsem udělal.
A věc pouštím z hlavy. AZ!
***
Nové hudební video: Dva nejrozšířenější nápoje na světě
Nové video, tentokrát s hezkým cvičením: Tisíce paží Kuan Jin. Máme i anglicky.

27.10.
Nové video Náš vlak
***
Proč bývá úspěšné léčení závislostí dlouhodobé: tři důvody
1. Časem proti času: Závislost vznikala a trvala většinou mnoho let. Za tu dobu se vytvořily nezdravé automatizmy. Zafixovat si zdravé návyky chce také čas. To, co máme dobře zažité, dokážeme použít i při bažení, při stresu nebo pod vlivem silných emocí.
2. Spontánní změny motivace: Motivace ke střízlivosti může slábnout, jak člověk zapomíná na bolestné zkušenosti s hazardem, alkoholem a drogami. Také výhody spojené se střízlivostí mohou po nějaké době připadat samozřejmé. Dlouhodobá léčba např. formou Anonymních alkoholiků posiluje motivaci, připomíná rizika závislosti a výhody střízlivého života.
3. Motivační útoky: Motivační útoky páchají tzv. škůdci. Dělají pro zisk (např. reklama škodlivých látek) nebo z hlouposti. Motivačním útokům je dobré se vyhýbat. Někdy to ale není úplně možné. Dlouhodobé ambulantní léčení, docházení na náš klub ELPA, doléčovací skupinu, AA atd. spolehlivě vyváží vliv neodvratitelných motivačních útoků.
***
Video o tom, jak byl vytrvalý šnek abstinent po zásluze odměněn.

26.10.
Nové audio: Harry Vždystřízlivý a Kamarádi
***
Zvláštní rada
Nedávno jsem vedl seminář o relaxaci a zvládání stresu. Po semináři za mnou přišla dáma zralého věku a svěřila se mi s problémem. Je v důchodu a manžel jí zemřel před dvěma lety. Často na něj myslí. Někdo jí říká, aby na něj nemyslela, druhý se domnívá, že je to v pořádku.“
Řekl jsem jí: „Jestli na něj myslíte nebo ne, to je jedno. Důležité je, abyste měla v životě pořádek. Pravidelně vstávejte, ráno lehce cvičte, nasnídejte se atd. Rozplánujte si celý den. Dbejte na rovnováhu mezi prací a odpočinkem.“
Něco podobného radím i střízlivým přátelům. Pravidelnost a pořádek pomáhají skoro každému.
Video Pravidelný a pružný 
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

25.10.
Antioxidanty
Antioxidanty chrání naše zdraví. Je proto dobře, že antioxidantů existuje velké množství. Vydatnými zdroji jsou mimo jiné většina luštěnin, mnohé bobuloviny (např. borůvky, kustovnice, maliny, arónie atd.), ovoce (např. jablka, švestky, meruňky, broskve, mango a třešně), koření (např. oregano, tymián, rozmarýn, kurkuma, hřebíček, skořice, kmín, zázvor, hořčice, bazalka), nealkoholické nápoje (např. kakao, zelený čaj i další druhy čaje, máta, šípky), zeleniny (např. cibule, česnek, rajčata, zelí, cuketa), vlašské ořechy, panenský olivový olej atd.
V lékárnách, kromě potřebných léků, často prodávají i nesmysly. Měli by tam nabízet cukety, čočku, cibuli a vlašáky. Zdraví jejich zákazníků by to prospělo - Češi jedí v porovnání s jinými zeměmi málo zeleniny.
***
Video Zdravé zelené natě (s původní písní)

24.10.
Novinka, video Pohodička
***
Za jak dlouho?
„Za jak dlouho se mi zlepší paměť na normální úroveň?“
Tuto otázku mi položil jeden mladší muž, který dříve zneužíval alkohol i marihuanu a nyní abstinuje.
Moje odpověď zněla následovně: „Zlepšování se děje postupně v průběhu mnoha let, nejnápadnější je v prvních měsících abstinence. Pro mozek můžete dělat mnoho dobrého. Pak na tom můžete být jednou dokonce lépe, než vrstevníci, kteří návykový problém neměli.
Inspirace zde:
Jak zlepšit paměť: praktický a jednoduchý návod
Deset draků pro uklidnění
Štastný mozek

23.10.
Bilancování
Z jednoho nakladatelství mi nabídli, zda bych nechtěl napsat paměti.
To jsem opravdu nechtěl. Žertem jsem odpověděl, že jsem příliš mladý. Nejsem ale tak mladý, abych se nemohl ohlédnout zpět.
Za jedno ze svých nejlepších rozhodnutí považuji to, že jsem nikdy nevstoupil do žádné politické strany. Dvě nebo tři nabídky kandidovat ve volbách jsem okamžitě odmítl.
Za nejméně uspokojivou část své dráhy považují účast v odborných komisích. Tím neříkám, že politika a komise jsou z gruntu nedobré.
Pravda, někteří politici, jako pánové Kalousek a Zeman, se podporou alkoholu, tabáku nebo hazardu upsali ďáblu.
Ale existují i dobré příklady. Podle jednoho z našich střízlivých přátel „starostka Prahy 2 zrušila šedesát odporných smrdutých brlohů“ (tj. kasin). Statečná žena.
Na závěr by to chtělo moje jasné politické prohlášení. Zde je:
Hledím zprava,
hledím zleva,
střízlivosti sláva!!!
Související video

22.10.
Nové audio: Harry Vždystřízlivý v pohodové písni Franta a Lenka.
***
Čtyři kulové pravdy
Životní energii si může představit jako kouli zářivé energie mezi pupkem a páteří. A nyní už ony kulové pravdy:
1. Kdo má kouli, ten se má.
Proč? Protože má dost energie na běžné povinnosti. Navíc lidé s dostatkem energie bývají přitažlivější. Nejjednodušší způsob, jak si udělat kouli, je položit středy dlaní na pupek a dýchat pod ně (video).
2. Koule umí být zábavná.
Představte si kouli jako usměvavou tvářičku a vytáhněte ji do středu hrudníku ve výši srdce. Kulička se na vás usmívá a vy na ni také.
3. Koule je chytrá.
Často ji stačí dát úkol a ona už ví, jak to zařídit. To zvládne až vycvičená kulička. Lze ji např. říci:
„Milá kuličko, uvolni záda.“
„Milá kuličko, vylepši mi náladu.“
„Milí kuličko, zařiď a� usnu a spím zdravě a hluboko.“
4. Lidé mají starosti, já mám kouli.
Kuličku můžete pěstovat i během zemětřesení nebo kdyby přišel konec světa. Při řízení auta ale nechte kuličku na pokoji. To je lépe se soustředit na bezpečnou jízdu.
***
V tomto videu posiluje kulička naše orgány.

21.10.
Nová videa
Zprava, zleva, což je tak trochu žertík.
Proč si uvařit teplé jídlo: šest důvodů, máme i anglicky.
***
Co se učit od Slunce a od Měsíce?
V čchi-kungu i v józe se ke slunci přistupuje s velkým respektem. Za chladného počasí člověka zahřeje i jen představa slunečního kotouče. Slunce zářící ve středu hrudníku ve výši srdce nebo v oblasti pupku je ještě lepší. Kdo se chce ochladit a uklidnit, udělá lépe, když si bude představovat chladný svit měsíc. Od měsíce se učíme klidu a chladnokrevnosti v pravém slova smyslu.
Slunce má ještě další význam. Dává světlo každému. Neptá se, co za to. Dává ze své hojnosti a s potěšením. Nečeká uznání. Pohybuje se po své dráze s jistotou a spolehlivě. Září. Je v plném v souladu se svou světlou přirozeností.
***
Video Nové světlo

20.10.
Další novinka: Veselé odpoledne
Novinka: Šnek se (opět) směje v televizi

19.10.
Politici a uklízečky
Podle průzkumů veřejného mínění figurují na posledních místech popularity uklízečky a politici.
U těch uklízeček je to překvapivé. Různé duchovní tradice považují úklid za velmi povznášející činnost.
Jenže není uklízečka jako uklízečka. Některá chápe svoji práci jako službu druhým a koná ji s úsměvem, v pohodě a nenápadně. Jiná dáma uklízí nedbale, hudruje a ruší kdekoho.
Přesně totéž platí pro všechna další zaměstnání.
***
Související videa
Veselý metař
Profesionální úsměv

18.10.
Krok za krokem
K závislosti patří snaha mít všechno hned.
Spousta věcí vyžaduje čas a trpělivost – např. zlepšování vztahů, vzdělání nebo pěstování kondice.
Někdo se ptá, jak vydrží celý život abstinovat.
Tato otázka může být projevem snahy mít všechno hned, v tomto případě trvalou střízlivost.
Dosáhnout trvalé střízlivost je možné jedině den po dni.
***
Dnes dvě veselá, nová videa:
Velká změna
Chytrá ryba znovu v televizi

17.10.
Novinka, video Duševní pružnost jednoduše: 18 možností, máme i anglicky.

16.10.
Odpuštění
Existuje jednoduchý důvod, proč se cítíme uraženi nebo dotčeni. Často se považujeme za střed vesmíru. Druzí lidé ovšem právě tak často považují za střed vesmíru sebe.
Opuštění není milostí druhému člověk. Je to skvělý způsob, jak se zbavit zbytečné zátěže. Bez ní se člověku půjde životem mnohem lépe a lehčeji. Odpuštění rozšiřuje obzor a otevírá nás  novým možnostem.
Mistr Lin zdůrazňuje, že důležité je odpouštět také sobě. Naše chyby a z nich vyplývající utrpení učí praktické moudrosti. Člověk, který si vytvořil závislost, se naučil vážit si vnitřní svobody. Proto se pak vyhýbá návykovým rizikům.
***
Video Svobodný úsměv

15.10.
Nepřijatelné politické strany
Na otázku, koho budu volit, prozradím, koho volit nebudu.
Nevolitelná je pro mě TOP. Její zakladatel Kalousek se dal zvolit za lidovce pod praporem boje proti hazardu. Pak, už jako ministr financí, povolil hazard přes internet. Tato věrolomnost vyvolala mezi lidovci rozruch. Kalousek od nich odešel a založil TOP09. Coby ministr za tuto stranu hazard všemožně chránil a podporoval.
Nevolitelní jsou i Zemanovci. Na jednom z jejich setkání se krátce před vypuknutí metylalkoholové aféry rozdával destilát. Na něm nebyl v rozporu se zákonem, uvedený výrobce ani obsah alkoholu. Nejspíš ho poskytl sponzor. Výroky pana prezidenta, týkající se alkoholu jsou navíc krajně povážlivé. Nelíbí se mi také jeho přátelský vztah k tabákovému průmyslu. Asi neví, že dělá prezidenta v zemi, která má s alkoholem a kouřením obrovské problémy.
***
Odborná novinka: Změna vztahového rámce v psychoterapii a zdravotní péči
***
Nová videa s klasickou indickou hudbou, přijemné a uklidňující, zvláště večer.
Raga Puriya, Alap
Raga Puriya, Jhaptal
Raga Puriya, Drut Tintal
***
Omluva každý den
Indický lékař Madan Kataria, jehož proslavila jóga smíchu, doporučuje každý pátek se někomu omluvit. Prý to chrání před pýchou.
Je rozumné nenechávat omluvy až na pátky. Někdy se omluvám i předmětu, který mi omylem spadl na zem. Omlouvám se také části těla, kterou jsem přepínal. Lidé dělají chyby, dokonce bych řekl, že často. Pak je rozumné se omluvit.
Můžeme se omlouvat i mistru, světci či té či oné podobě Boha. Tu jsme mohli určitým chováním rozesmutnit. Omluva vaše duchovní ochránce potěší, protože změna k lepšímu začíná často omluvou.

14.10.
To nejlepší, co přát sobě i druhým, je vnitřní mír. To se ostatně používá v některých jazycích jako běžný pozdrav. Je to také součástí náboženských rituálů.
Pozdrav „mír tobě“ lze doplnit: „Mír tobě a skrze tebe všem.“
***
Další nové video, zvuk jsem k němu tentokrát obstaral já: Jednoduchá mantra a její  používání, máme i anglicky.

13.10.
Nové video Veselá podzimní procházka, k němu máme i střízlivou pohlednici.

12.10.
Nové video Jednoduše posílit pět hlavních orgánů, máme i anglicky.
***
Nové audio, Harry Vždystřízlivý: Spokojena

11.10.
Novinka: Duchovní vaření: čtyři dobré možnosti, máme i anglicky.

10.10.
Toto jsou podklady k rozhovoru, o který mě požádala jedna televize. Moderátor se pak ptal na něco jiného, ale na to jsem zvyklý.
Je hospitalizovaných pro závislost moc nebo málo?
Je jich mnohem více, než říkají statistiky. Řada lidí se v nemocnicích léčí pouze pro následky závislosti – například onemocnění jater, opakované úrazy, nádory a cévní mozkové příhody. Tabák také vyvolává závislost, kdybychom počítali i závislé na tabáku, možná bychom se dostali až někam ke 3 miliónům závislých lidí, tj. každý 3. až 4. obyvatel Česka. Abych byl konstruktivní: Na mých webových stránkách jsou zdarma svépomocné materiály pro lidi různými návykovými nemocemi a jejich příbuzné.
Které závislosti převažují, objevují se nějaké nové?
Patologické hráčství není závislost, ale závislosti se podobá. Patologických hráčů po listopadu 1989 dramaticky přibylo. To souvisí s krátkozrakostí nebo úplatností některých politiků. Lidé by měli hazard důsledně bojkotovat.
Jsou nějaké ohrožené skupiny lidí?
V pracovní oblasti existují určité rizikové činitele. K nim patří stres, nepravidelná pracovní doba, snadná dostupnost návykových rizik v zaměstnání a rizikoví spolupracovníci.
Jak je léčba úspěšná?
Nejméně účinné je neléčit závislost, ale pouze její následky, např. jenom játra, zlomeniny nebo slinivky. Specializovaná léčba pro závislost bývá efektivní, když se s ní začne včas. Léčení bude pravděpodobně úspěšné u středoškolského profesora, který na ústavní léčení věnuje prázdniny, řádně se doléčuje a chodí na setkání Anonymních alkoholiků (video). Dementnímu bezdomovci, který pil mnoho let krabici vína denně, by takou naději nedával
Kdy jde o závislost?
Závislost je pouze jedním z mnoha rizik alkoholu, drog a tabáku. Na mém webu najdete přesné definice i dotazníky. Zde jen stručně. Pro závislost je typické zhoršené sebeovládání. Takový člověk, když začne pít, neumí přestat. Udělá lépe, když se alkoholu vyhne úplně a naprosto. Existuje například spousta skvělých čajů!

9.10.
Nové hudební video Dobře žiju: česky, japonsky a rusky.
***
Nové audio: Harry Vždystřízlivý: Dobře žiju (česky, japonsky, rusky).
***
V čem nemají pohádky pravdu?
Pří vší úctě k našim předkům včetně Boženy Němcové je třeba říci, že pohádky poskytují zkreslené informace.
Draci a princezny
Nebyl dosud dokumentován ani jediný případ, kdy drak sežral princeznu. Na draky jsou odborníky Číňané. Ti považují draky za ušlechtilé bytosti. Draci se živí tajemnými energiemi moří, země i nebes a ne obézními děvčaty. Z naší praxe víme, že princezny žere závislost. Většině našich střízlivých přátel závislost princeznu sežrala nebo ji ožižlávala.
Pořád šťastní?
To je další velký omyl. Tím, že se někdo ožení nebo vdá, nedostane patent na štěstí a ani nevyléčí závislost. To jestli je nebo není šťastný, se odvíjí od mnoha dalších skutečností. K těm nejdůležitějším patří střízlivost i v s širším smyslu slova.
Svět není černobílý, ale barevný
I zlé čarodějnice mají dobré stránky a bývají často užitečné. A i hodný člověk může mít slabou chvilku a zachovat se nevhodně. Každý z nás je mnohotvárná bytost. Nedá se jednoduše zastrčit do přihrádek „dobrý“ nebo „nedobrý“.
***
Video Tisíc barev

8.10.
Novinka: Veselé vytřásání. Máme i anglicky.
***
Dávné zvuky
Některá slabily a slova opakují lidé po tisíce let.
Patří k nim i mantra „Óm šánti, šánti, šánti, hí“ a její zkrácená verze „Óm šánti“.
Šánti znamená mír, a ono trojí opakování vykládá Swami Satyananda jako mír těla, mysli a srdce.
Jistě by šlo místo této mantry opakovat „mír, mír, mír.“
Osobně dávám přednost mantře v původním znění. Je v ní síla tradice a také energie a moudrost mnoha duchovně pokročilých lidí, kteří ji používali v minulosti.
***
Video: Mantra Óm šánti. Mimochem je to jedna z mých prvních videonahrávek.


7.10.
Důležité samozřejmosti
Skoro každý chce být šťastný. Co k tomu potřebujeme?
Jsou to zdánlivé samozřejmosti: vzduch, teplo, voda, spánek, pohyb, bezpečí a výživa. Také aktivní odpočinek, aby vyrovnal jednostrannou zátěž. Důležité jsou i péče o zdraví a citové i duchovní potřeby.
Motivem návykového chování bývá touha po štěstí nebo snaha netrpět, což je skoro totéž.
Jenže takový člověk dýchá kouř, je vyschlý (alkohol působí močopudně), nespí (spánek neznamená narkózu) a necvičí. Navíc se ocitá v rizikových situacích, nevěnuje se dobrým zájmům a ubližuje druhým. Co může čekat? Štěstí určitě ne.
Snaha zpříjemnit si život je v pořádku.
Je třeba volit dobré prostředky.
***
Video Povznášející radosti (13 příkladů)

6.10.
Ještě jedna novinka, velmi praktická: Jak ochladit horké emoce? Máme i anglicky.
***
O pýše a sebelítosti
Pýcha: Pýchu jsem dlouhou považoval za obyčejnou chybu myšlení. Jednou jsem si as na minutu záměrně vyvolal co největší pýchu. Zjistil jsem, že mi to energii vytáhlo až vysoko do hlavy. Rčení „ sloupla mu sláva (tj. pýcha) do hlavy“ má tedy něco do sebe. Energie v hlavě znamená, že se jí nedostává v okolí srdce a že neproudí volně tam, kde je jí třeba. To je nebezpečné pro zdraví, vztahy i správná rozhodnutí.
Sebelítost: Pak jsem se pro zajímavost zkusil litovat. Měl jsem dojem, že mi energie spadla někam dolů do až lýtek. To také není zrovna výhoda.
Co z toho vyplývá prakticky?
Mistr Lin nechal jednu těžce nemocnou ženu posílat laskavost a dobrou vůli celému světu. Asi chtěl negativní emoce nahradit pozitivními. To člověku velmi prospívá.
***
Novinka: Meditace o Kuan Jin. máme i anglicky.
Pozitivní emoce je možné rozvíjet podobně, jako např. tělesnou zdatnost nebo rukodílné dovednosti.

5.10.
Jak to vydržím celý život?
Tuto otázku si kladou někteří přátelé na počátku střízlivosti.
Anonymní alkoholici používají něco lepšího. Vždy ráno požádají Vyšší Moc (přírodu, vesmír, kolektivní vědomí atd.) o střízlivost pro tento den. Večer za to pak poděkují.
Jednomu z našich střízlivých přátel jsem poradil, aby si otázku pozměnil: „Jak to vydržím celý život bez deliria? Bez zvracení? Bez abs�áku a kocoviny?“
Něžnější varianta pro citlivější povahy: „To je skvělé, čeká mě úžasná střízlivost!“
***
Nové video s původní písní: Nové možnosti * New Horizons

4.10.
Novinka: Cibule: tajemná a trochu problematická, máme i anglicky.
***
Tři stupně odmítání
1. stupeň. Střízlivý začátečník odmítá rizikové nabídky provinile asi tak, jako kdyby mu praskly kšandy.
2. stupeň. Střízlivý pokročilý odmítá normálně, samozřejmě a klidně.
3. stupeň. Střízlivý velmi pokročilý odmítá spokojeně. Střízlivost mu vyhovuje. Co si o tom kdo myslí, to ho nezajímá. Ví své.
Související video

3.10.
Čaj zachránce
Tvrdí se, že v období průmyslové revoluce rostla spotřeba alkoholu do té míry, že ohrožovala evropskou vzdělanost. V té době se začal ve velkém dovážet čaj. Tento ušlechtilý nápoj pomohl snížit spotřebu alkoholu, a tak zachránil evropskou kulturu.
Co je na tomto tvrzení pravdy neumím posoudit, jedno však vím jistě: Přátelům abstinentům čaj velmi pomáhá. Jedovaté roztoky etylalkoholu nahradili čajem, opíjení se střízlivostí a tupou intoxikaci jasným úsudkem.
Čajům jsme věnovali náležitou pozornost, naše čajová videa najdete zde 
***
Naše zatím nejnovější video natočené včera se jmenuje Je zelený čaj vhodný za chladného počasí? Máme i anglicky.

2.10.
Novinka: Úsměv trilobita, máme i anglicky.
***
Léčba smíchem
Nedávno jsem našel v poště několik e-mailů s podobným obsahem. Neznámí lidé s nejrůznějšími problémy žádali o radu či pomoc. K něčemu takovému obvykle dochází krátce po té, co se objevím v některém sdělovacím prostředku.
Odhaduji, že tentokrát to mohlo souviset s internetovou televizí Cesty k sobě a jejich pořadem, který se objevil také na YouTube: Léčba smíchem.

1.10.
Ještě úvaha ke včerejšímu videu Jednoduché a geniální.

Einsteinovy otázky
Einsteinovi řekla studentka: „Pane profesore, ty letošní otázky jsou stejné, jako ty loňské.“
Einstein odpověděl: „Otázky jsou stejné, ale odpovědi jiné.“
Proč jsou jiné, anekdota neříká. Napadají mě dvě vysvětlení.
První možností je vědecký pokrok. Co stačilo dříve, může být málo dnes.
Druhou možností je, že pokročilejší studenti odpovídají na stejnou otázku do větší hloubky.
Podobné je to i s některými cvičeními, jako je naše „pěstování koule“. To znamená klidně dýchat do břicha a představovat si tam kouli. Ta se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Nejdříve to člověk bere jako způsob, jak se uklidnit. Navíc se naučí stát s napřímenou bederní páteří a správně dýchat. Pak začne  kouli více nebo méně vidět a naučí se s ní pracovat.
A co přijde pak?
Podle mistra Xu Mingtanga lze podobným cvičením dosáhnout dokonce osvícení.

30.3.
Jedno z našich nejoblíbenějších a nejužitečnějších cvičení jako video: Jednoduché a geniální. Máme i anglicky.

29.9.
Nová odborná práce
Nešpor K, Csémy L. Závažný trestný čin, který zůstává většinou nepotrestán

28.9.
Po včerejším semináři jsem nahráli dvě mantry, udělal jsem z nich tato videa:
Om Soham Ananda (mantra k vnitřnímu Já) zpívá Yogamandala
Mantra k Božské matce, zpívá Jakub Brunner.

27.9.
Novinka, video Věčné světlo * Eternal Light (Original Music)
Novinka: Vyčerpání: 16 dobrých možností, máme i anglicky.
***
Co je těžší?
Je těžší přestat kouřit nebo přestat pít alkohol?
Na tuto otázku jsem odpověděl takto: „Nejtěžší ze všeho by bylo tělo i mozek v obojím pokračovat.
A pro naše zdraví nejsnazší je střízlivost od alkoholu i od tabáku.“
AZ!
Strizliva pohoda!

26.9.
Nové video:  Dobrá nota * Happy Note (Original Song)
K němu máme i novou střízlivou pohlednici.
Nové audio, Harry třízlivý mužně: Dobrá nota

25.9.
Autosugesce k odvykání kouření
Formulace „jsem nekuřák“ není ideální, autosugesce by neměla obsahovat zápor.
Vymyslel jsem něco lepšího: „Dýchám volně, žiji zdravě.“
To je vhodné i pro lidi, kdo nikdy nekouřili.
Podobně „klidný, moudrý střízlivý“ prospívá i lidem, kteří nejsou závislí.
Už proto, že střízlivost znamená také realizmus a dobrý odhad situace.
***
Video Jak přestat kouřit
24.9.
Nové audio, Vždystřízlivci v písni Klika
***
Z dopisu člověku, který se rozhodl přestat kouřit
Nikotinové žvýkačky jsou rozhodně lepší než tabák.  Jestli to s nikotinovými žvýkačkami přeháníte, zkuste střídat nikotinové žvýkačky a normální. U této závislosti bývá někdy důležité zaměstnat jinak ústa. Lepší než žvýkačka je starý čínský omlazovací cvik: Kroužit 9x špičkou jazyka v jednom směru, pak naopak. Lze opakovat vícekrát. Na konci se mají spolknout sliny, které se při tom v ústech vytvoří.
Další možnosti viz tento návod a toto video.
Také toto video, je-li probléme stres:
Po čase Vám bude nepochopitelné, proč si někdo kazí kouřením vzduch.
:)
Přeji vše dobré, KN

23.9.
Nové video: 25 způsobů jak přemoci internetovou pornografii , existuje i anglicky.
Odborná novinka (textová verze): Nešpor K. Mnoho způsobů, jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný materiál).

22.9.
Novinka, příjemná a oddychová: Úsměvy od rána do večera (6 příkladů), máme i anglicky.
*** To moje sluníčko
Láska může znamenat ledacos. Označuje se tím např. náklonnost k určitému druhu zeleniny i  „láska“ k vlasti.
Konkrétnější je říci o někom, že laskavý.
Jestliže o člověku prohlásíme „ to je naše sluníčko“, je to jasné.
Sluníčky bývají nejčastěji maminky, babičky, učitelky jógy, malé děti atd.
Slunce, podobně jako sluníčko, vyzařuje životodárnou energii. Druhým je v blízkosti sluníčka dobře. Sluníček je dobré si vážit. Co víc, sami bychom měli usilovat, abychom se stali takovými sluníčky.
***
Video Nové světlo

21.9.
Nové video: Veselý déš�.
Nové audio: Maestro Střízlivid v nejlepší kondici a jeho veselá píseň Prší
***
Bažení v rizikových situacích
„Co mám udělat, kdybych dostal bažení při řízení auta?“ zeptal se jeden z našich střízlivých přátel.
Na to mu mnoho let abstinující muž řekl: „Já měl bažení a způsobil jsem bouračku!!“
Řidič, který baží, by měl zastavit na bezpečném místě.
V jízdě lze pokračovat, až bažení přejde. Dříve ne.
Totéž platí pro jiné rizikové situace, třeba práci na cirkulárce.
***
Video: Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

20.9.
Bez másla na hlavě
Ti, kdo se chovají závislostně, mívají na hlavách mnoho másla.
Z toho pramení pocity viny a snaha každému vyhovět a udobřit si ho.
To vede k vyčerpání a vyčerpání zvyšuje riziko recidivy.
Střízlivý člověk má lepší sebevědomí a větší úctu ke svému zdraví.
Jednomu našich přátel volali v době, jeho volna z práce, že „nestíhají“.
On jim na to řekl: „Vy nestíháte, kdybych přijel, taky bych nestíhal.“
***
Video Organizace času:  jednoduše a efektivně!

19.9.
Opět novinka, Stejný čaj, ale různý účinek, máme i anglicky.
Zajímavost: Video provází původní kytarová improvizace na čínskou hudbu.

18.9.
Novinka: Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů, máme i anglicky.
***
Jak se v Asii za dávných časů léčila závislost?
Tuto otázku jsem dostal e-mailem. Odpověď není snadná.
Jistě i za oněch časů byli lékaři dobří a méně dobří. Dobrý starověký lékař asi usiloval o lepší harmonii mezi tělesnými energiemi. Možná také posiloval játra a srdce, protože podle tradice souvisejí s moudrostí. Doporučil patrně vhodné cvičení a nějakou duchovní praxi. Možná navrhl i cosi jako pokání, podobně jak to zmiňují kroky Anonymních alkoholiků a podobných organizací, viz video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie.

17.9.
Novinka: Kmín umí víc, než myslíte, máme i anglicky.
Nové audio, Vždystřízlivci a Skvělý výsledek.

16.9.
Osudy
V čínské a indické duchovní tradici lze nalézt mnoho laskavých a dobrotivých bytostí. Je zde ale také Jama, pán osudu. Ten odměřuje každé bytosti s neúprosnou spravedlností. Někdy se tak děje na tomto světě, jindy na onom.
Výhoda mého povolání je, že smím nahlížet do mnoha osudů. Bývalý generální ředitel usiluje, aby ho zaregistrovali na úřadu práce, vážený starosta se ocitá ve vězení, kdysi movitý číšník má jen dluhy. Vídáme naštěstí také pozvolný vzestup a rozlet našich střízlivých přátel.
Stejný zákon platí pro všechny.
Všichni bychom si měli dávat pozor, vy jako já.
Video Pět zásad karma jógy

15.9.
Novinka: Slzovka v asijských lékárnách a kuchyních, máme i anglicky.
***
Kdo je na tom lépe?
Recidiva závislost za alkoholu i nebo jiného návykového problému může nastat i po letech. Dávat si trvale pozor vypadá jako nevýhoda. Pojďme se na to ale podívat z jiného úhlu. Kdo je tom lépe?
* První člověk není závislý. Pije ovšem způsobem, který je nebezpečný nebo škodlivý.
* Druhý člověk je závislý, ví, že ze závislý a alkoholu se důsledně vyhýbá.
Lépe je na tom ten druhý. Většinu škod působí alkohol těm, kdo nejsou závislí. Závislost je pouze jedním z mnoha rizik. Jejich úplný seznam by dal spoustu práce a zabral by hodně místa. Stejně lze uvažovat o drogách nebo hazardu.
Střízlivost je výhodná pro všechny. Abstinující závislí lidé si to často uvědomují lépe a zřetelněji.

14.9.
Dobrá společnost vždy a všude
Našim střízlivým přátelům radíme, aby se drželi v dobré společnosti.
Lze oprávněně namítnout, že není to vždy možné. Extrémním příkladem je vězení. Ale i zde existují určité možnosti. Mezi odsouzenými jsou lidé lepší a méně dobří. Navíc dobrou společností se myslí i to, na koho myslíme.
Jistý zbožný kněz se ocitl v pekle. Považoval to za nespravedlnost, protože žil spořádaně.
Dostal toto vysvětlení: Spoustu času promrhal uvažováním o prostituce, která bydlela ve stejném domě. Příběh jde na můj vkus příliš daleko v tom, že chudá prostitutka se dostala do nebe. Skoro pořád totiž myslela na zbožný život ctihodného kněze.
Řekněme, že je někdo závislý na alkoholu. Jestliže na alkohol pořád myslí a schválně si ho připomíná, ohrožuje střízlivost. Navíc si dělá ze života peklo. Bažení mu působí stres a napětí. Měl by myslet na brokolici, ušlechtilý čaj a společnost dobrých a moudrých lidí.
:)
Video Dobré jídlo v dobré společnosti 

13.9.
Novinka, video Malý a veselý kamarád, máme i anglicky.

12.9.
Tři kulové pravdy
Pěstování koule znamená klidně dýchat do břicha a představovat si tam kouli. Ta se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje, více viz toto video
1. Kulová pravda: Kdo má kouli, ten se má!
Práce s koulí totiž uklidňuje, zlepšuje sebeovládání a dává energii.
2. Kulová pravda: Koule umí zabavit.
Lze ji například posílat s nádechem do hrudníku a výdechem vracet zpátky. Můžeme ji i do nohou nebo komkoliv jinam. Během cvičení nebo procházky lze také kouli pozorovat, zda a jak pohybuje. Na konci cvičení se kulička vrací zpět mezi pupek a páteř.
3. Kulová pravda: Koule je chytrá.
Někdy ji stačí říci, co od ní chcete, třeba očistit a posílil játra nebo zlepšit náladu. Bližší instrukce nepotřebuje. Je šikovná a často si dobře poradí.

11.9.
Nové hudební video Rozkvět, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
Tony Vždystřízliv a svižná skladba Velká změna.

10.9.
Novinka: Před spaním se usmějte. Máme i anglicky.
:)
Jak jsem nebyl v Sanitce
Svého času se na mě obrátili z televize, zda bych nechtěl zahrát epizodní roli v seriálu „Sanitka“.
Seriál natočili, ale obešlo se to bez mé maličkosti. Odpověděl jsem, že se věnuji vlastní tvorbě.
A poslal jim jedno naše střízlivé video.
:)

9.9.
Novinka: Úžasný dárek
***
Jak připravit usměvavý čaj?
Recept na usměvavý čaj pro dvě osoby
* Vezměte šálek s čajem.
* Usmějte se.
* Pošlete úsměv do čaje.
* Se srdečným úsměvem šálek někomu nabídněte.
Recept na usměvavý čaj pro jednu osobu
Postupujeme stejně, a pak čaj s líbezným úsměvem nabídněte sami sobě.
***
Video Čajový úsměv, jiná varianta 

8.9.
Další novinka z našich ateliérů: Deset možností pro "bezvýchodné" situace, máme i anglicky.
***
Z dopisu jednoho z našich střízlivých přátel
Bohnice mi zachránily život a Anonymní alkoholici mě naučili žít.

7.9.
Novinka Doplnit a očistit energii vesele a jednoduše, máme i anglicky.

6.9.
Nové video Jiná jitra, máme k němu i střízlivou pohlednici.
***
Kolega a kamarád mi řekl, že kniha „Sebeovládání“ je pěkně napsaná. Na dvě hodiny do ní začetl, ani nevěděl jak.
***
Naše malé impérium
Při vší úctě ke všem poctivým novinářům mám dojem, že média nepůsobí moc dobře. Jsou tam násilí a reklamy.
Násilí vyvolává stres. Reklama vybízí lidi k tomu, aby vyhazovali peníze za nesmysly a škodliviny.
Místo lamentování jsme zvolili konstruktivnější cestu. S minimálními náklady provozujeme pro naše střízlivé přátele filmové studio. V něm vznikají četná střízlivá videa.
Máme i vlastní týdeník, pravda, jeho rozsah je nevelký a rozesílaní se děje elektronicky.
"Deníček zápisníček"  zase  připomíná tiskovou agenturu.
Kromě toho produkujeme střízlivou hudbu (odkaz).
Toto snažení nemá podnikatelské ambice. Jde nám hlavně o jediné: střízlivost!

5.9.
Novinka, video Dobré cesty
***
Starý problém
Lidé se odpradávna chlubili otrokyněmi, kožešinami, dobytkem a později auty, elektronikou a všelijakými pitomostmi. Vytahování se bývá někdy reakcí na ponížení v minulosti. Podle některých theologů mohou být přehnaně sebevědomé pasáže ze Starého zákona reakcí na ponížení, jemuž byli Izraelité vystaveni.
Velká radost, podobně jako jiné silné emoce, zhoršuje sebeovládání a schopnost se dobře rozhodovat. Proto někdy mluvíme o „radosti idiota“. Proti přehnané radosti a hloupě nafoukaným myšlenkám používáme stejné postupy jako proti bažení. Namátkou jmenuji tyto: pozorovat je a nereagovat, dělat si z nich legraci a uvědomit si následky - třeba ten, že nám superluxusní mobil někdo ukradne. Pomáhá i dobré prostředí a vhodná společnost, fyzická aktivita, odvedení pozornosti, pěstovat kouli, semafor, duchovní praktiky atd.
Video Ovládnout se, a tak chránit srdce

4.9.
Fronta
Nejvíce energie se ztrácí vlivem stresu a negativních emocí.
Situace ze života: Dva lidé stojí ve frontě. Fronta se pohybuje velmi pomalu.
Ten první se co chvílí dívá na hodinky. V duchu spílá kdekomu a strachuje se, zda stihne to či ono.
Druhý „pěstuje kouli“. To v našem nářečí znamená klidně dýchat do břicha a představovat si tam kouli. Zmíněná koule se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje.
Oba jsou ve stejné situaci, je tu ale rozdíl.
Ten první energii ztrácí.
Ten druhý ji doplňuje z nevyčerpatelných zdrojů matky přírody.
***
Nová hvězda střízlivého folku Tony Vždystřízliv v písni Víme dobře

3.9.
Nové video Sedm způsobů vaření: výhody a nevýhody, máme i anglicky. K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
***
Nové audio: Vždystřízlivci v písni Aleluja

2.9.
Příklad hodný následování
Tibetský mistr meditoval osamělé horské jeskyni. V tom se zjevili hrůzostrašní démoni. Cenili tesáky a mávali zbraněmi.
Mistr se usmál a řekl. „Nechcete čaj?“
„Jak to, že se nebojíš!“ zařval největší démon.
Mistr s úsměvem opakoval svoji nabídku: „Nechcete čaj?“
Démoni zmizeli. Asi neměli rádi čaj.
Přeji si sobě i vám, abychom se na své démony usmívali s nadhledem.
Video: Přísady do čaje: chutné a zdravé

1.9.
Novinka Technostres: příčiny a svépomoc, máme i anglicky.
***
Pochvala
V závěru společného cvičení se závislými ženami jsem se zeptal: „Kdo se cítí po cvičení lépe než na jeho začátku?“
Dámy se přihlásily skoro všechny.
Dodal jsem: „Myslíte si, že Nešporovi se chce v pět ráno cvičit? Nechce. Chtěl by se válet v posteli jako prase!“
Ozval se chichot a já pokračoval: „Jenže cvičím, protože vím, že se mi to vyplatí. Potom se budu cítit mnohem lépe, než kdybych necvičil.“
Moje otevřenost se dočkala pozitivní odezvy. Na odchodu se u mě zastavilo děvče závislé na drogách a řeklo uznale: „Vy jste frajer.“
:)
Video Úsměv po ránu dělá divy

31.8.
Novinka, video Srdečný úsměv, máme i anglicky.
***
Z čeho má strach jógín
Nebojím se ničeho kromě sebe sama, když zkouším oklamat vlastní svědomí. Paramahansa Yogananda
***
Jak překonat strach: 1+15 možností

30.8.
Z korespondence
* Lehká fyzická práce, jako je uklízení, prospívá. Intelektuálům obzvláště, vážený abstinente, AZ!
* Jeden mistr výstižně řekl, že auto má velké čelní sklo a malé zpětné zrcátko. Hledět je třeba hlavně dopředu. Mnohem důležitější než to, co nás potkalo a ještě potká, je to, jak se k tomu postavíme. Mnoho významných lidí mělo příšerné dětství. I tak, možná i proto, byli mimořádně úspěšní.
* Tomu, co popisujete, říkáme "odpřiznání závislosti". Popření závislosti, kterou si člověk přiznal v minulosti, nekončí dobře. Navrhuji navštěvovat mnoho let setkání Anonymních alkoholiků a současně se podle potřeby léčit u profesionálů. Mezi Anonymní alkoholiky je dobré na počátku abstinence nebo po recidivě chodit denně či obden.
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

29.8.
Aktualizoval jsem stránku o knihách na tomto webu, navíc zde obálka mé poslední knihy a její obsah.

Klidny, moudry, strizlivy! Obsah
Úvod
Co mají společného stres, silné emoce a bažení?
Co je to vlastně bažení
Zevní spouštěče: vyhnout se jim nebo je omezit
Dovednosti odmítání
Vnitřní spouštěče a všeobecná psychická odolnost
Co to znamená?
Příklady z praxe
Praktická cvičení
Motivace jako problém i jako řešení
Uvolnit se pomáhá – proč a jak?
Tělesná aktivita je skoro všelék, ale…
Může být rozum silnější než emoce?
Rozum může nad emocemi zvítězit, ale snadné to nemá
Jednoduché a účinné: semafor a třístupňová obrana
Jaké spouštěče jsou nejnebezpečnější, jaká obrana neúčinnější?
Emoce mohou být nebezpečné i prospěšné
Spiritualita (duchovnost)
Životní styl zlepšuje sebeovládání a prospívá zdraví
Recidiva je tvrdá zkušenost
Širší souvislosti a vztahy   
Jak je to s mozkem?
Svérázná návyková nemoc: nezdrženlivé nakupování
Úskočná reklama   
Prevence u dětí v rodině
Závěr
Literatura

28.8.
Dnes jsou dostal autorské výtiky nové knihy Nešpor K. Sebeovládání: stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat. Praha: Portál 2013; 152.
Kniha se dá sehnat přímo u nakladatele za cca 212 Kč a asi i jinde.
***
Další nové video Kuan Jin s dítětem - kdy a jak se k ní obracet, máme i anglicky.

27.8.
Novinka: Jasný úmysl, lepší výsledek, máme i anglicky.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.

26.8.
Smutek, pohoda a plíce
Možná se ptáte, proč mluvit o plicích, když nálada bude někde v mozku. Podle čínské tradice se při smutku energie v plicích „zauzluje“ a ztrácí. Vhodnými cvičeními můžeme energii doplnit a rozproudit. Zde je příklad ze včerejška: Jednoduché cvičení proti smutku a 12 dalších možností
Jak asi víte, podobné postupy pomáhají zvládat různé emoce, stres i bažení, namátkou lze jmenovat fyzickou aktivitu, relaxační techniky a břišní dýchání, pohodové prostředí, úsměv a smích, dobré vztahy nebo příjemnou hudbu. Doporučuje se také vyhnout se podnětům, které vyvolávají smutek. Poslouchat celý den zprávy nikomu náladu nezlepší. Vhodné je vyhnout alkoholu a drogám. Kocoviny a „dojezdy“ působí deprese samy o sobě. Odborníci navíc radí kriticky zkoumat katastrofické fantazie. Nešpor k tomu dodává, že si z těchto fantazií můžete dokonce dělat legraci (třeba takto). Ještě lze zmínit např. duchovní praktiky (mantra, modlitba, rituály) a profesionální pomoc.

25.8.
Novinka: Jednoduché cvičení proti smutku a 12 dalších možností, máme ho i anglicky.
***
Strach a jak ho překonat
Podle čínské tradice při strachu klesá energie ledvin. K překonání strachu je tedy dobré energii naopak zdvíhat a vytahovat ji do ledvin. A také se zasmát. Smích a veselost stačí k překonání strachu samy od sebe. Podobně jako u jiných emocí a bažení, lze ke zvládání strachu použít postupy, které jsme už opakovaně zmiňovali. Namátkou jmenuji: fyzická aktivita včetně uklízení a chůze, relaxační techniky, klidné břišní dýchání, uklidňující prostředí, smích a úsměv, dobré vztahy, uklidňující hudba, vyhnout se zbytečným podnětům, které vyvolávají úzkost (např. některá média) a vyhnout se se drogám (i kofein může úzkost zhoršit). Pomáhá zdravá rovnováha mezi prací a odpočinkem, vybavit si někoho, kdo zvládl podobnou situaci, vhodné jednání si lze někdy předem nacvičit, připravenost přijmout všechny eventuality, duchovní praktiky (mantra, modlitba, rituály atd.) a profesionální pomoc.
Video Jak překonat strach: 1+15 možností 

24.8.
Novinka: Jak překonat strach: 1+15 možností, máme i anglicky.
***
Ošidná radost
Někteří naši střízliví přátelé měli problémy po té, co dosáhli úspěchu. Mnozí v tom hledali cosi tajemného, např. měli dojem, že sobě úspěch nepřáli.
Skutečnost bývá jednodušší. Silné emoce, včetně velké radosti, zhoršují úsudek i rozhodování. S trochou nadsázky lze říci, že divoká radost na chvíli ohlupuje. Podle čínské tradice to neprospívá srdci. O tom je také naše včerejší video „Ovládnout se, a tak chránit srdce“ 
Ke zvládání radosti lze také použít podobné postupy, jako ke zvládání stresu nebo bažení.

23.8.
Novika: Ovládnout se, a tak chránit srdce, máme i anglicky.
***
Nově vyšlo:  Nešpor K, Csémy L. Hazard a obec. Čes-slo Pediat 2013; 68(4):278-280.
***
Útok, o kterém málo mluví
Reklama alkoholu zaměřená na ženy je chemický útok na genetický fond populace. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o těhotenství žena často neví.
Postižené dítě může trpět vrozenou vadou, poruchami chování nebo se hůře učit.
Škoda, že se média více nevěnují opravdu vážným problémům. Málokomu prospěje např. hlavní zpráva jednoho internetového média, že se hledá se kupec protonové kliniky.
Video Návyková rizika, sex a reprodukční zdraví

22.8.
Nové video Tichý břišní smích přemáhá starosti a zlepšuje trávení, máme i anglicky.
***
Hezky poděkovat
V křes�anství i v jiných duchovních tradicích se používají děkovné modlitby. Pro duchovní rozvoj, léčení i pohodu je děkování lepší než prosby. Člověk si tak ušetří nespokojenost, že požadavek nebyl z vesmíru dost rychle uspokojen. Děkování a prosbu lze spojit. Formulace běžně používaná v dopisech zní „předem děkuji za odpověď.“
Podobně lze děkovat např.:
* Za dobré zdraví, pravda, mohlo být lepší, ale také méně dobré.
* Za vyřešení určitého problému. Jestliže dobré řešení neexistuje, je tím vlastně problém také vyřešen.
* Za vnitřní klid. Pro někoho to může znamenat tiché pohroužení,. Jiný se o něco lépe ovládne a nebude kopat do nábytku. Obojí má cenu.
:)
Video

21.8.
Veselá novinka: Úsměv časně zrána
***
Uvědomování je skvělé, ale ne vždy snadné
Je úžasné vnímat své tělo, myšlenky a okolí střízlivě a realisticky. Člověk pak jde životem podle přesných map a rozhoduje se na základě spolehlivých informací. Člověk je tvor se skvělým sluchem, zrakem a vnímavostí. Můžeme se proto ptát, z jakého důvodu mnohdy ignoruje své tělo a reálné potřeby nebo klíčové vztahy.
Hlavní důvod je ten, že vnímat může také bolet. Moderní svět nabízí mnoho „úžasných“ prostředků, jak unikat do rozplizlých fantazií a nekonečných bažin pitomých přání. Velká část dnešní produkce neslouží našemu prospěchu. Pouze odvádí pozornost od skutečnosti. To nemá dobré následky.
Střízlivost a statečnost jsou slova, která se rýmují.
Video Proč je uvědomování důležité? Jak ho zlepšit?

20.8.
Z korespondence
* "Víte, závislostní chování je nudné – ať už se odehrává v Hollywoodu nebo ve Vršovicích. Zajímavý život začíná až za střízliva."
* Dobré známé: "Uklízení je také forma cvičení, zkus to s pokrčenými koleny a přitom dýchej do břicha."
:)
Video

19.8.
Co dělat po jídle?
Odpovědi na tuto jednoduchou otázku se liší. Mistr Lin cituje čínské přísloví, které říká: „Ujdi po jídle sto kroků a dožiješ se 99 let.“ Materiály Bihárské školy jógy doporučují lidem, kteří mají problémy s trávením, po jídle dýchat klidně do břicha. K tomu se nejlépe hodí sed na patách (vadžrásana), jestliže ho člověk zvládne.
Jak to, že se autority rozcházejí?
Nerozcházejí se tak úplně. Dýchání do břicha i chůze stahují energii z hlavy a krku dolů, což trávení prospívá.
Osobně po jídle myji nádobí. Asi to funguje podobně a možná při tom udělám i těch sto kroků.
:)
Video Jak snadno zlepšit trávení

18.7.
Novinka: Automasáž proti hněvu a bažení, máme i anglicky.
***
Poznámka k videu
Tím je pro naše přátele abstinenty bažení (craving). Bažení má blízko k silným emocím, zejména k hněvu. Při bažení i hněvu stoupá podle čínské tradice energie jater nahoru do očí. To působí zmatek a oslabuje další orgány včetně ledvin (což je „matka jater“) a srdce, jejichž matkou jsou právě játra. Navíc játra mají pomáhat trávení. Stoupání jaterní energie nahoru trávení proto rozhodně nezlepší. Logickou obranou je držet energii jater dole – chůzí, hlubokým dýcháním do břicha, automasáží nebo cvičením vstoje. Prospívá to sebeovládání i zdraví.

17.8.
Novinka: Veselý delfín
:)
S čím se nikdy nenudím
Jedna mladší žena prohodila během rozhovoru s kamarádkou: „Se svým mobilem se nikdy nenudím.“
Mobil mám. Nevzrušuje mě ale do té míry, abych s ním trávil více času, než je nutné.
Kromě toho mám kouli. Myslím tím kouli z energie v oblasti břicha. To nejjednodušší a často nejúčinnější je zvětšovat a zmenšovat ji při nádechu a výdechu. Kouli je také možné při nádechu zdvíhat do hrudníku, při výdechu nechat sestoupit zpět do břicha. Lze s ní otáčet nebo ji rozdvojit a posílat až do chodidel atd.
Kdybych se někdy nudil, vzpomenu na kouli. Ta mě hezky zabaví.
:)
Video

16.8.
Dvojí motivace a jak ji používat
Už staří Indové si povšimli, že lidské chování je ovlivňováno dvěma principy. Nazývali je rága (přitažlivost) a dvéša (odpor). Podobně i my hovoříme o pozitivní a negativní motivaci.
Když jde o to zvládnout bažení, je negativní motivace účinnější. Sebeovládání zlepší negativné motivace rychle. Jenže bažení bývá provázeno stresem a ten se použitím negativní motivace nezmírní. Proto je dobré na negativní motivaci navázat ještě pozitivní motivací. Lze to ukázat na příkladu.
Někdo dostane bažení a řekne si: „Zase bych pak zvracel jako čokl, mám to zapotřebí?“
Aby se uklidnil, naváže pozitivní motivací. Připomene si, co se mu během střízlivosti podařil a v čem je na tom coby střízlivý člověk lépe.
Zklidnit je možné se i za pomoci klidného a hlubokého dýchání do břicha (video).

15.8.
Z dopisu:
Vážený pane kolego,
Děkuji Vašim čtenářům za zájem o naši práci.
Přikládám souhrny, ze kterých vyplývá, že virus žloutenky typu C je přítomen ve slinách, spermatu i jiných tělních tekutinách. Zvláště poslední práce Vaše čtenáře nepotěší. Ukazuje totiž, že ani dva kondomy riziko zcela neodstraní, i když ho podstatně sníží. Ti, kterých se to týká, udělají nejlépe, když se budou léčit třeba z některé z Vašich komunit, budou spolupracovat s odborníky na léčbu jaterních onemocnění a abstinovat.
Video

14.8.
Kuchařka
Jeden z našich střízlivých přátel se mi po společném cvičení svěřil: „Co jsem se naučit dýchat do břicha, tak usínám snadno a rychle. Dříve to nešlo, i když jsem toho přečetl o józe hodně.“
Řekl jsem mu: „Víte, četbou kuchařské knihy se nikdo nenajedl.“  Video
***
Novinka, video Častý problém má jednoduché řešení, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.

13.8.
Chutná a výživná novinka: Pórek živí a chrání, máme i anglicky.
Nové audio, Vždystřízlivci v nápaditém aranžmá: Generál Střízlivý

12.8.
Dobrá zpráva
Nedaleko místa, kde bydlím, fungovala herna-bar čili brloh.
Už nefunguje. Prostory se upravují. Bude tam mateřská školka.
Tato zpráva se jistě nedostane do televize či velkých médií. V nich mají privilegované postavení katastrofy, politici a pošetilci, kteří se honí po trávnících za vzduchovými bublinami.
Tak jsem se podělil o dobrou zprávu zde, přátelé.
***
Video Konečně dobrá zpráva!

11.8.
Novinka: Jak mít dost energie: dvě snadné cesty, máme i anglicky.
***
Rozhovor o mé nové knize "Sebeovládání", kterou vydá v srpnu 2013 nakladatelství Portál Ústředním pojmem knihy je bažení, tedy iracionální tužba po určité věci, zážitku apod. Co v nás tuto touhu vyvolává?
Bažení, anglicky craving, vychází z primitivních částí mozku. Má blízko k silným emocím. Zhoršuje úsudek, vyvolává stres a znesnadňuje sebeovládání. Bažení se dá zvládat. K překonávání stresu, silných emocí a bažení lze použít podobné prostředky.
Z výzkumů vyplývá, že ve vztahu k marihuaně, alkoholu, jiným návykovým látkám i hazardu patří čeští dospívající i dospělí k nejohroženějším v Evropě. Jsme následování ostatními zeměmi z bývalého socialistického bloku? Pozorujete nějakou souvislost mezi vyšší mírou závislostí a obyvateli ze zemí, kde vládl totalitní režim?
Vidím to v jiných souvislostech. Po listopadu 1989 zde převládal pocit, že je doveleno vše. Zpochybňovaly se i rozumné normy a zákony. To se ostatně děje stále. Co se alkoholu a drog týče, Polsko je na tam mnohem lépe než my. Polští dospívající zneužívají alkohol a drogy méně než jejich vrstevníci ve Velké Británii nebo Dánsku. Minulý režim nebyl dobrý, ale za všechny současné problémy nemůže. Od té doby uplynulo hodně let. Na situaci u nás se mimo jiné podílí neomezená reklama hazardu a alkoholu, lehkomyslnost vůči drogám a slabé a málo prosazované zákony. To je pochopitelné. Mnozí politici se s alkoholovým, tabákovým a hazardním průmyslem velmi přátelí. To by jim jinde neprošlo.
V knize nabízíte různé rady a tipy, jak posilovat sebeovládání. Také pořádáte a vedete kurzy sebeovládání. Jak vypadá jejich program?
Semináře o zvládání profesionálního stresu, prevenci návykových nemoci a na podobná témata opravdu vedu poměrně často. Hodně z toho, čím se tam zabýváme, najdete právě ve zmíněné knize o sebeovládání.
V knize uvádíte: „Obvykle to není tak, že by se člověk buď ovládal dokonale, nebo vůbec ne. Většina z nás se pohybuje někde mezi oběma krajnostmi.“ Jak Vy osobně čelíte bažení?
Po více než třiceti letech léčení návykových nemocí cítím k alkoholu, tabáku a drogám upřímnou nechu�. K dokonalosti mám ale daleko. Můj životní styl není vždy vyvážený. V tomto směru je dobré sebeovládání i můj úkol. Pomáhají mi např. vyhýbat se zbytečnému riziku, jóga, čchi-kung, relaxační a meditační techniky, klidná hudba nebo úsměv.
:)
Video o sebeovládání

10.8.
Priorita
Na okraj včera zmíněného videa Objevitelský smích. Střízlivost je opravdu základ. Moudří závislí lidé se zaměřili na udržení střízlivosti jako na prioritu. Dobře udělali. Obvykle dostali ke střízlivosti  mnoho dalšího – např. lepší vztahy, pevnější zdraví a větší pohodu. Ti méně moudří se soustřeďovali na jiné hodnoty. Pak ale nedosáhli ničeho nebo si získané dlouho neudrželi.

9.7.
Nové veselé video: Objevitelský smích.

8.7.
Novinka: Užitečné a neužitečné  fantazie, máme i anglicky.
Toto video souvisí s vnitřními činiteli, které usnadňují nebo znesnadňují střízlivost.

7.8.
Jak si po dovolené uchovat duševní zdraví?
Z dovolené je dobré se vrátit alespoň od den dříve. Člověk si tak stihne vybalit a ztavit se z cestování. Je přirozené, že mnozí si po návratu do práce připadají jako Alenka v říší divů. Adaptace vyžaduje čas. Je dobré se nejdříve klidně zorientovat, a teprve pak rozhodovat o závažnějších věcech. Dobrou činností po návratu z dovolené je třeba shromažďování a studium podkladů. Během dovolených nebývají mnohdy po ruce klíčoví lidé, na jejichž názoru záleží. Jestliže to či ono snese odklad, je lépe počkat.
Nepřáteli správného rozhodování a dobrých pracovních vztahů jsou silné emoce. Sem patří třeba podrážděnost, netrpělivost a to, čemu říkám „radost idiota“. Po dovolené pozor zejména na onu bláznovou radost. Řekněme, že se dovolená podařila. Člověk se vrátil s rozumným předstihem a dobře se přizpůsobil doma i v práci. V tom případě ať dává pozor na „fenomén závodního koně“. Co to znamená?
Utahaný, nevyspalý a tabákem či alkoholem chronicky intoxikovaný člověk většinou pokazí, co se dá.
Po dovolené je odpočatý, vyspalý a v pohodě. Všechno se daří. Onoho člověka to svádí k ještě vyššímu tempu. chce další a další úspěchy. Připadá si, jako kdyby vyměnil utahanou herku za silného závodního koně. Jenže i závodní kůň potřebuje vodu, oves, péči a odpočinek. Jinak by se z něj stala utahaná herka.
Angličané říkají „slow a steady wins the race“. Volně přeloženo to znamená, že vítězí ti, kdo postupují zvolna a vytrvale.
Video

6.8.
Odborná zajímavost
Oberlin BG, Dzemidzic M, Tran SM, Soeurt CM, Albrecht DS, Yoder KK, Kareken DA.
Pach piva vyvolává u mužů pijících alkohol uvolňování dopaminu ve striatu: zprostředkovaný vliv závislosti na alkoholu v rodinné anamnéze.

Beer flavor provokes striatal dopamine release in male drinkers: mediation by family history of alcoholism. Neuropsychopharmacology. 2013;38(9):1617-24.
Ke zvýšenému vyplavování dopaminu ve striatu dochází po aplikaci většiny zneužívaných drog včetně alkoholu. Podněty spojené s těmito drogami mohou vyplavování dopaminu ve striatu také podněcovat a tak vyvolávat bažení a motivovat k návykovému chování.
Autoři použili u 49 mužů pozitronovou emisní tomografii (PET). Skupina osob, které vnímaly pach piva, vykazovala vyšší vylučování dopaminu v porovnání s kontrolní skupinou, která čichala k nealkoholickému nápoji. Tento efekt byl nejsilnější u osob, jejichž rodiče byli závislí na alkoholu. To by mohlo do jisté míry vysvětlovat jejich větší zranitelnost.
Tato práce má praktické důsledky. Závislým pacientům doporučujeme vyhýbat se rizikovým prostředím, kde se vyskytuje alkohol. Toto doporučení má nejen empirický, ale i neurofyziologický základ.
***
Novinka: Obrovský rozdíl, máme i anglicky.

5.8.
Nově na tomto webu: Nešpor K, Knor J, Csémy L. Alkohol, neúmyslně způsobená poranění a násilí vůči záchranářům. Cas Lek Cesk. 2004;143(11):779-80.

4.8.
Alkohol, tabák a oči
To, že očím prospívá vitamin A, ví skoro každý. Uvařená, středně velká mrkev obsahuje asi 1,5 doporučené denní dávky tohoto vitaminu.
 Jak je to s očima a alkoholem a tabákem, naproti tomu ví málokdo.
Tabák působí očím řadu problémů, např. makulární degeneraci, glaukom, uveitis, poruchy refrakce, tupozrakost nebo postižení optického nervu. Tabák také zhoršuje diabetickou retionopatii. Nápisy na krabičkách s kuřivem v Austrálii přímočaře varují před oslepnutím.
Alkohol může vyvolávat neuropatii optického nervu, přispět k makulární degeneraci, způsobit úraz oka (např. při pádu), krvácení do očních struktur a zhoršení periferního vidění.
Cukrovka, zejména neléčená, představuje pro oči riziko. Už jsme se zmiňovali o diabetické retinopatii.
Jestliže někdo kouří, pije alkohol a má navíc cukrovku, rizika se nejméně sčítají. To pak samotná mrkev nepomůže. Chce to i střízlivost.
Video.
***
Nové video: Jak vesele a jednoduše překonat hloupý nápad, máme i anglicky.
***
Nová odborná práce: Nešpor K, Csémy, L. Impulzivní chování a jeho léčba.
***
V naší sbírce přibyla nová střízlivá pohlednice.

3.8.
Některá rizika alkoholu
Včera mě telefonovali z rozhlasu kvůli rozhovoru. Rozhovor proběhl, ale nestihl jsem při něm odrecitovat všechno, takže ta rizika:
Riziko náhlé smrti: Fibrilace síní, hypertenze, arytmie, srdeční selhání, cévní mozková příhoda, úrazy, krvácení do trávicí trubice, akutní pankreatitida, život ohrožující odvykací stav s křečemi nebo deliriem.
Další rizika: Nádory, jaterní nemoci, hormonální poruchy, oslabení imunity, poruchy paměti a soustředění, alkoholická demence, emoční krize, deprese a jiné duševní choroby.
Alkohol a cukrovka: Prudký pokles krevního cukru a bezvědomí, postižení periferních nervů na nohou, oslepnutí, interakce s léky.
***
Novinka: Tajemství
***
Upřímná odpověď
Pána zralého věku k nám přivezli se zrakovými halucinacemi. Mimo jiné viděl na oddělení svoji manželku, i když tam nebyla. Stav se  upravil. Uvažovali jsme o tom, zda onoho pána začlenit do aktivní léčby.
Ukázal jsem na poblíž stojící se sestru a zeptal jsem se: „Je to vaše manželka?“
„Bohužel není,“ řekl muž.
Do aktivní léčby byl pán zařazen.
Jeho smysl pro humor jsme považovali jasnou za známku zlepšení.
Video Usměvavý den

2.8.
Hagger-Johnson G, Sabia S, Brunner EJ a spol.  Kombinovaný efekt kouření a těžkého pití alkoholu na úbytek kognitivních funkcí ve stáří. Combined impact of smoking and heavy alcohol use on cognitive decline in early old age: Whitehall II prospective cohort study.   Br J Psychiatry. 2013; 203:120-125.
Jedná se o kvalitní prospektivní studii. Autoři prokázali, že kombinovaný efekt těžkého pití alkoholu a kouření na kognitivní funkce (tj. paměť, pozornost, pohotovost atd.) je ještě závažnější, než by bylo samotné kouření nebo samotné pití alkoholu. Úbytek kognitivních funkcí byl u skupiny zneužívajících alkohol a tabák o 36 % větší než v kontrolní skupině.
***
Ovladač
Porouchal se mi malý dálkový ovladač na audio.
Chtěl jsem něco bytelnějšího. Zakoupil jsem „univerzální ovladač, který rozpozná více než tisíc zařízení“.
Moje audio ovladač nepoznal. Na technické podpoře jsem se dozvěděl, že u některých zařízení nemusí ovladač fungovat. To jsem už věděl. Dáma, která tam radí, mi ještě vtipně napsala, že mají dražší ovladače. Ty by prý možná fungovaly.
Problém jsem vyřešil následovně. Kabel přehrávače jsem spojil s prodlužovací šňůrou, která má vypínač. Vlastně je to také dálkové ovládání, byť jen se dvěma možnostmi.
Jaké z toho plyne poučení? Možná to, že se nedá věřit reklamě (video).
***
Nové video Co se naučit od psa?
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

1.8.
Jak vypadá léčba závislosti?
Tuto otázku mi poslední době kladou novináři poměrně často.
Není jisté, co se z mých odpovědí nakonec někde objeví, takže jak vypadá léčba?
Léčba může mít různé podoby od svépomoci, přes Anonymní alkoholiky či ambulantní léčbu až k ústavnímu léčení. Mnohdy je třeba zkombinovat vše uvedené.
Jak dlouho léčba trvá?
Nejlépe celý život. Po mnohaleté abstinenci a při zdravém způsobu života stačí k udržení dobrého stavu  nižší intenzita. Rozumná ale pravidla pomáhají stále.
Střízlivost a vytrvalost jsou dobré kamarádky.
Veselé video, které se týká vytrvalosti, najdete zde.

31.7.
Novinka: Co uklidní a co ne: 11 příkladů
Máme i anglicky.

30.7.
Novinka Zdravá vyváženost: jednoduchý test, máme i anglicky.
***
O důvěře a nedůvěře
Důvěra se v taoistické tradici zmiňuje jako jedna z pěti základních ctností. Prospívá údajně slezině, žaludku a slinivce. Má to svoji logiku. Tyto orgány nemají podle čínské medicíny rády nekonečné uvažování a přemýšlení. Člověk, který důvěřuje, si ušetří zbytečné dumání. Navíc je tu souvislost s trávením. Aby člověk něco dobře strávil, musí tomu věřit.
Potud je to hezké. Jenže každý z nás někdy v životě důvěřoval, a pak byl pořádně zklamán. Spousta lidí se dostává do větších či menších nesnází proto, že důvěřují reklamě (video), těm, kdo to nezasluhují, nebo ideologiím. Že by se čínští mudrci mýlili?
Možná se považovalo za samozřejmé, že člověk důvěřuje jen opravdovým hodnotám a důvěryhodným lidem. Nejdříve realismus a důvěra až pak.
Čemu bych velmi nedůvěřoval, jsou výrobci alkoholu a dalších škodlivin. Skrze lobbyisty a peníze ovládají z velké části politiky a prostřednictvím reklamy často i média (video). To, co se v této oblasti u nás děje, je doslova katastrofa. Jestli nevěříte, podívejte se na tento přehled.

Studie ESPAD, sběr dat v roce 2011, věk 16 let, jedná se srovnání 36 evropských zemí.
Cigarety za posledních 30 dní: ČR 2. nejhorší
Alkohol za posledních 12 měsíců: ČR nejhorší
Alkohol za poslední 3 měsíce: ČR nejhorší
Opilost za posledních 30 dní: ČR 8. nejhorší
Problémy kvůli alkoholu za 12 měsíců: ČR 4. nejhorší
Ilegální drogy za celý život: ČR nejhorší (horší i v porovnání s USA)
Marihuana za celý život: ČR nejhorší (horší i v porovnání s USA)
Marihuana za posledních 30 dní: ČR 3. nejhorší.

Co z toho vyplývá?
Střízlivý člověk by kromě důvěry měl pěstovat také ostražitost a obezřetnost. V Česku dvojnásob.

29.7.
Impulzivita je problém, ale dá se překonat
Na toto téma máme rozpracovaný obsáhlejší text, zde jen stručně.Impulzivita představuje překážku při překonávání návykových i jiných problémů. Lze ji rozdělit na 1. impulzivitu týkající se pozornosti, 2. impulzivitu týkající se jednání a 3. nedostatečné plánování.
Jak mírnit impulzivitu týkající se pozornosti (bývá zúžena): Nácvik pozornosti (mindfulness, viz video), uvědomit si svůj stav, vyvážený životní styl (pozornost se oslabuje při únavě, hladu, žízni, nevyspání, nudě atd.), odvedení nebo rozšíření pozornosti, opatřit si informace, které umožní se soustředit na podstatné a naučit se zvládat emoce. V tom pomáhají relaxační techniky, klidná a melodická hudba, klidné břišní dýchání (video), změna vztahového rámce atd.
Jak mírnit impulzivitu týkající se jednání: Odložit rozhodnutí, např. zásada svépomocných organizací typu Anonymních alkoholiků „dnes budu střízlivý a zítra se uvidí“, opustit rizikové prostředí, bezpečná fyzická aktivita, atd.
Jak zvládat nedostatečné plánování: Komunikace s lidmi, kteří rozumějí danému problému, psychoterapie, dopřát si na  rozhodování čas, zkoumat různé alternativy a jejich následky, práce s motivací, technika „semafor“ (video) atd.
Prakticky vše, co pomáhá zvládnout bažení a zlepšuje sebeovládání, zároveň mírní impulzivitu.

28.7.
Nové video Spokojený úsměv. Dlouhodobá spokojenost je mnohem lepší než kratičké štěstí.
***
Nové video s původní hudbou Mocné síly
Máme k němu i střízlivou pohlednici.

27.7.
Nové video Veselá melta s čekankou, máme i anglicky.
***
Nové, velmi živé audio, Ferenc Vždystřízlivý a struhující píseň "Co se stalo".

26.7.
Nové video Mediální gramotnost jednoduše, máme i anglicky.

25.7.
Přítel hrobník
Jeden z našich střízlivých přátel kamarádí s abstinujícím hrobníkem.
Znají se dlouho. Jejich mokrý vztah se po čase změnil ve střízlivé a bezpečné přátelství.
Čas od času hrobník telefonuje.
Hlásí, že ten a ten „je tam připíchnutý.“
Co to znamená?
Smutnou skutečnost, že parte dalšího štamgasta z místního hospody se ocitlo na tamní vývěsce.
Trochu drsný způsob, jak se motivovat ke střízlivosti.
Potvrzuje ovšem zkušenost, že střízlivý člověk si důvody ke střízlivost najde vždy.
Důvody ke střízlivosti bývají totiž v dobrém i v méně dobrém.
***
Interview
V rádiu jsem slyšel přeuctivý rozhovor s jakýmsi význačným malířem.
Redaktor se ho ptal, co způsobilo překvapivý obrat v jeho tvorbě směrem k řádu a uměřenosti.
Malíř po pravdě odpověděl: „Přestal jsem chlastat.“
Překvapivé obraty k lepšímu jsou u střízlivosti běžné.
:)
Video Konečně dobrá zpráva!

24.7.
Novinka Veselé ranní vaření, máme i anglicky.

23.7.
Lehká hádanka
Co patří do střízlivé tašky, aktovky, diplomatky, kufříku, batohu nebo třeba nůše?
No přece dostatek vody. To platí vždy a v létě dvojnásob.
Video Horké počasí: 12 užitečných tipů

22.7.
Video  „Oči kolene" pomáhají: jednoduché a účinné, jsem upravil, nová verze je zde.
***
Nová odborná práce: Csémy L, Nešpor K. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo postižením mozku při zneužívání alkoholu?
***
Pro tělo, mysl a srdce
Jedná z nejznámějších mater zní "Óm šánti, šánti, šánti, hí." Šánti znamená mír a opakuje se třikrát – pro tělo, mysl a srdce plus emoce.
Existuje také její kratší verze Óm šánti. To je podle Swamiho Satyanandy nejlepší mantra právě pro srdce a emoce.
Přát někomu klid a mír je běžné. V některých jazycích je to dokonce obvyklý pozdrav.
Přát mír sobě i druhým je také rozumné: člověk se lépe ovládá, lépe se rozhoduje a více pohody se šíří i kolem něj.
Pro svůj vnitřní mír můžeme mnoho udělat. Pomáhá např. rozumný pohyb, relaxace, rovnováha mezi prací a odpočinkem a třeba i duchovní cvičení.
***
Zmíněná mantra míru jako video.

21.7.
Ještě novinka: „Oči kolene" pomáhají: jednoduché a účinné, máme i anglicky.
***
Na tanto web přibyla další veselá báseň.
***
Novinka, video Tulipány na stromě. Máme i anglicky.
***
Naprosté začátky
S jógou jsem se setkal v dospívání. Chtěl jsem  zvládnout co nejrychleji ty nejtěžší cviky. Byl to nesmysl, nízká ctižádost do vznešené jógy nepatří.
Moji přátele abstinenti, s nimiž v současnosti cvičívám, bývají  začátečníci. Tomu je třeba přizpůsobil volbu cviků.
Díky nim se vracím k základům, které jsem dříve přehlížel. Jená se při tom o cenná cvičení, vhodná pro praktikující na každé úrovni.
Chtělo by to konkrétní příklady.
1. Břišní dýchání, kterému říkáváme „pěstování koule“: video 
2. Procvičování chodidel, při tom lze nechávat s dechem proudit energii nahoru a dolů, video.
3. Sfinga, v té jde dýchání chodidly téměř samo. 

20.7.
Nové video: Hrdinský smích pro dámy
***
Nové audio, Patrik Eversober a jeho svižná píseň Semafor.
Jestli to někdo neví, jedná se o užitečnou techniku, jak zlepšit sebeovládání, více viz toto video.
***
Prokopat se!
Léčba závislosti je jako kopání tunelu. Je třeba kopat tak dlouho, až se člověk prokope a pak udržovat tunel střízlivosti v dobrém stavu.

19.7.
Rychloléčba
Na doléčovacím klubu si jeden abstinent stěžoval, že mívá silné bažení.
Řekl jsem mu, aby se na mě dobře, opravdu dobře díval.
Nastalo rozpačité ticho.
Po chvíli jsem se ho zeptal, jestli má bažení.
Odpověděl, že ne.
Řekl jsem mu: „Problém je vyřešen! Držte se v dobré společnosti a bude se vám snadno abstinovat!“
Pak jsme se všichni rozesmáli.
:)
Video

18.7.
Nový odborný text
Nešpor K, Chalupa P, Karbanová H, Matanelli O. Užitečná pomůcka pro pacienty s virovou hepatitidou C
***
Pevnost
Představte si, že na Moravě hájíte pevnost proti Turkům. Nelze úplně zabránit tomu, aby se k ní nějaký ten Turek nedostal. Ale je velký obrovský rozdíl, jestli to bude jeden Turek nebo 10 tisíc Turků. A je to jiné, jestli to budou nezkušení rekruti nebo elitní a dobře vycvičená jednotka.
Všem spouštěčům (tj. podnětům znesnadňujícím sebeovládání) se nedá vyhnout. Spouštěče ale můžete pronikavě omezit. Co víc, můžete se úspěšně vyhýbat těm nejsilnějším. Vaše střízlivá pevnost pak bude v bezpečí.
Video Hrad 

17.7.
Mezi radostí moudrou a pitomou je velký rozdíl
Letmo jsem si všiml zprávy, že jakýsi fotbalista dal gól. Pak udělal salto a odnesli ho na nosítkách. Byla to radost dvojnásob pitomá. Radovat se z nakopnutí kožené bubliny je dětinské samo o sobě. Druhý problém je intenzita radosti. Silná radost, podobně jaké jiné emoce, zhoršuje sebeovládání a schopnost se dobře rozhodovat. Někteří naší přátelé abstinenti v minulosti recidivovali po nějakém úspěchu. Vysvětlení je jednoduché. kdyby se radovali uměřeně, byla by abstinence snazší. Ale pitomá radost je riskantní. Nebezpečná byla zvláště v kombinaci s nadměrnou námahou, která často předcházela dosažení cíle. Jeden pan inženýr bezprostředně po významném pracovním úspěchu navštívil doléčovací skupinu. Bylo to velmi rozumné.
Nakonec dobrá zpráva: Ke zvládání radosti, jiných emocí, bažení i stresu lze používat stejné nebo podobné postupy. To je i námětem mé nové knihy, která vyjde v srpnu v nakladatelství Portál. Jmenuje se prostě „Sebeovládání“. Zatím posílám toto video.
***
K našemu novému videu Odvaha jsem autorovi hudby neskromně napsal: „Parádní píseň, parádní fotky“.
Máme k němu novou střízlivou pohlednici zde.

16.7.
Novinka Veselé a zdravé třešně, máme i anglicky.
K videu je i nová střízlivá pohlednice.
Nové audio: Pečujeme

15.7.
Jelen na paloučku
Babička měl na zdi obrázek jelena na paloučku. Určitě to nebylo vrcholné umělecké dílo, ale k její domácnosti se hodilo. Navíc byl tento obraz v souladu se zásadami čínské nauky o prostoru feng-šuej. Ta radí si obydlí a pracovní prostředí vyzdobit klidnými a pohodovými motivy. V místnosti, kde probíhala terapie, jsem vlastnoručně sundal ze zdi obraz znázorňující námořní bitvu. Pestrou kytici v baňatém květináči bych tam nechal. I když při pohledu na takovou kytici by estét obracel oči v sloup.
Naše video týkající se  feng-šuej.

14.7.
Novinka: Léčení za pomoci stromu i bez něj, máme i anglicky.
***
Z toho si člověk nevybere
Jeden pán se měl ptal co je horší, jestli pít středně vysoké dávky alkoholu denně nebo se jednou za čas opít.
Obojí má velká rizika. Pití vyšších dávek denně je spojeno s častějším poškozením jater. Játra nemají čas na to, aby se zotavila.
Těžká opilost působí závažnější poškození mozku. Přináší s sebou i větší riziko náhlé smrti. Může dojít k cévní mozkové příhodě, srdečnímu selhání, krvácení do trávicí trubice atd.
Existuje mnoho lidí, pro které přestavuje velké riziko i nízká dávka alkoholu, natož vysoká, viz video Naprostá střízlivost.
***
Nové video s původní písní Vesele do kopce.
Nová střízlivá pohlednice zde.

13.7.
Zajímavá střízlivost
Někdo každý pátek po šichtě zapadne do brlohu a větší část víkendu se z toho vzpamatovává. To je stereotyp a velká nuda. Zdravotní následky takového jednání mohou být ovšem velmi zajímavé, ty ale nikomu nepřeji. Jiný závislý člověk abstinuje a do brlohů nechodí. V tom případě má nekonečně mnoho možností jak strávit víkend. Každý týden může prožít něco nového a zajímavého. Střízlivost je prostě vzrušující! (Viz též video Užaslý smích). 
***
Nové video: Čmelák v růžovém ráji (podprahové video), máme i anglicky
***
Nové audio Frank Eversober: Každodenně

12.7.
Brokolice
Jeden přítel abstinent mi poslal odkaz z něhož vyplývá, že oblíbeným jídlem prezidenta Obamy je brokolice. Prezident Obama dělá dobře (viz video Zázračná brokolice).
***
Nové video Zdravý odstup ve třech směrech jógy, máme i anglicky.

11.7.
Dvě levé pantofle
Vydal jsem se k místním Vietnamcům koupit lehké pantofle. Chvíli trvalo, než jsem v krabici vyhrabal správnou velikost. Při placení se ukázalo, že jsou obě pantofle levé. Jak na takovou situaci reagovat?
1. Mohl bych se rozčílit, že to tam nemají lépe srovnané, a pak „hrdě“ odejít.
2. Mohl bych se zasmát, odnést si správný pár a popřát oněm obchodníkům trochu veselosti na můj účet.
Druhá množnost je samozřejmě lepší.
Také jsem se trochu zastyděl. Odnést si dvě levé pantofle by znamenalo nechat tam dvě pravé. Ty by se těžko prodávaly.
***
Video Hloupý úsměv  pomáhá

10.7.
Novinka Stydlivý úsměv, též anglicky.

9.7.
Praktické a užitečné nové video: Jednoduché řešení problémů (tři kroky), máme i anglicky.
***
Kopřivy
Často se zabývám tématy, které televize a film opomíjejí. Tak třeba video o kopřivách dalo hodně práce. Slušně vyfotografovat kopřivu v přírodě není snadné. Třeba sedmikrásky se fotografují daleko lépe. Ještě těžší bylo shromáždit podklady. Byla to práce o dovolené a zadarmo.
No, úplně bez odměny to nebylo. Dozvěděl jsem se o kopřivě mnoho zajímavého. Navíc mi z videa zůstal dobrý pocit. A ještě je tu další odměna. Ke kopřivám jsem pojal důvěru. Kopřivový čaj má svěží chuť, která se dá srovnávat s kvalitními zelenými čaji. Kratičce podušené kopřivové lístky s pár kapkami sezamového oleje chutnají lahodně. Navíc jsou zdravé.
Jedna paní redaktorka mi poslal otázku týkající se jistého skandálu. Odpověděl jsem, že nevím, ale že bych věděl něco o kopřivách. Poslal jsem jí odkaz. Už se neozvala, asi šla sbírat kopřivy.
:)
8.7.
Novinka Mudra čistého jangu, máme i anglicky.

7.7.
Nové video s původní hudbou: Dobrá rada

6.7.
V chrámu
Jeden křesťanský kněz vyzýval věřící, aby denně alespoň chvíli pobývali v chrámu svého srdce. V chrámu srdce totiž sídlí Duch svatý. Je to krásná myšlenka a stojí za domyšlení. Onen chrám a onen Duch svatý jsou tedy v každém člověku. To bychom se měli k sobě podle toho chovat. Vlastně to znamená přistupovat k druhému člověku jako k posvátnému svatostánku, kam právě zavítal nejvyšší přestavený všech církví. Pravda, cesta do některých kostelů bývá zarostlá, na podstatě věci to ale nic nemění.
***
Video

5.7.
Existují odpustky?
Řekněme, že někdo závislý udělá chybu a sejde se s rizikovými lidmi nebo se dostane do rizikového prostředí. Kromě okamžitého nebezpečí se efekt takových chyb sčítá. Jednoho dne se tak může objevit velmi silné a nečekané bažení. Existuje cosi jako odpustek za neopatrnost?
Ano, existuje. Je to rozhodnutí příště se podobnými lidem a místům vyhýbat. A také na nějakou dobu chodit častěji na doléčování. Jestliže nedošlo k recidivě, mělo by to stačit.
***
Novinka Kopřiva jako léčivo a potravina, máme i anglicky.

4.7.
Další novinka Poslední možnost (s původní hudbou), máme i anglicky.

3.7.
Nové video Dvojí samoléčba, máme i anglickou verzi.
***
Právě vychází: Nešpor K, Csémy L. Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2013; 48(2):109-112.

2.7.
Nové video: Naklíčené luštěniny a semena jsou lepší. Máme i anglicky.
***
Absťák
Důvody, proč přestat kouřit marihuanu mohou různé: zdravotní, pracovní, rodinné, obavy o duševní zdraví atd. Jestliže člověk s touto drogou po delším pravidelném kouření přestane, musí počítat s odvykacím stavem. Toto jsem odpověděl pisateli, který měl právě takový problém.

Dobrý den…
Jak asi víte, toto doporučuje svépomocná organizace Marihuana Anonymous (citováno podle mé knihy „Jak přestat brát drogy“):
* Horké koupele působí příznivě na emoční stav i tělesné obtíže.
* Přijímat dostatek vody, vodných šťáv atd. Z ne zcela jasných důvodů se tradičně doporučuje šťáva z brusinek.
* Při silném pocení je třeba doplňovat draslík. K potravinám s vysokým obsahem draslíku patří např. melouny, citrusy, listová zelenina a rajčata.
* Při poruchách trávení je vhodné omezit obsah tuků v potravě.
* V případě třesů a nespavosti nepít nic, co obsahuje kofein.
* Při nespavosti může pomoci sklenka teplého mléka před spaním.
* Přiměřené tělesné cvičení mírní deprese a jiné negativní emoce a příznivě ovlivňuje i tělesný stav.
Podívejte se také na toto video o zvládání stresu. Tento stav není nebezpečný, i když je nepříjemný. Mnohem horší by bylo s drogou pokračovat. Prostudujte ještě tento článek.
Můžete se těšit na to, že Vám to brzy začne lépe, myslet, budete lépe dýchat a budete svobodnější.
V případě krize volejte linku telefonické pomoci (tel. 284 016 666).
***
Ke včerejšímu videu přibyla nová střízlivá pohlednice.

1.7.
Mám dnes volno, takže se věnuji mimo jiné i střízlivé kultuře. Další novinkou je country video Mužné!
***
Novinka: Fialová a růžová hodina jsou důležité! Máme i anglickou verzi.

30.6.
Inspirace pro střízlivé umělce

To se stalo
To se stalo:
Vždy střízlivost
zachránila
co se dalo.

Zachránila,
posílila
co se dalo,
to se stalo.

Co se stalo,
není málo.
Střízliv zůstat,
stojí psáno.

Střízliv zůstat,
to je základ,
a� se stalo,
co se stalo.

29.6.
Jak se dostat z vězení?
Závislost je svým způsobem vězení. Formálně je člověk svobodný, ale fakticky ho závislost omezuje ve všem včetně myšlení. Jak se člověk léčí a abstinuje, brány věznice se mu otevírají. Jenže jakékoliv propuštění z tohoto vězení je podmínečné. Míra vnitřní svobody se mění podle toho, jak člověk žije. Ti moudřejší jsou rozumní, vyhýbají se spouštěčům a doléčují se. Míra jejich svody pak roste. A ti pošetilí se do vězení vracejí.
To je zákonité.
Video Užaslý úsměv 

28.6.
Další, tentokrát veselá novinka: Povznášející radosti (13 příkladů), máme i anglickou verzi.

27.6.
Něco velmi poetického: Jasmín není jen vůně, máme i anglicky.

26.6.
Novinka: Pět zásad karma jógy, máme i anglicky.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.

25.6.
Zahrádka
V jednom staroindickém spise stojí psáno, že je lépe konat vlastní povinnosti nedokonale, než konat povinnosti jiných dokonale. V dnešní době se rozšířil zvyk strkat nos do cizích věcí. Je lépe se starat o vlastní zahrádku, než závistivě nebo kritiky koukat k sousedům přes plot. Je lépe se zaměřit na vlastní povinnosti a vlastní úděl.
Video Milý dopis

24.3.
Jiné video než na jaké jste u nás zvyklí: Šest vážných varování, máme i anglicky.

23.6.
Novinka: Příjemné ochlazení zdola. Jedná se o lehké cvičení, video máme i anglicky.
***
Důrazná varování
1. Varování: někdo pije alkohol, bere drogy nebo hazardně hraje déle, než původně chtěl, nebo v nevhodných situacích.
Takový člověk je buď závislý, nebo přinejmenším závislostí ohrožený. Měl by abstinovat.
2. Varování: alkoholové okénko.
Mozek vypovídá službu. Jestliže by dotyčný takto pokračoval, je ohrožen alkoholovou demencí.
3. Varování: psychotický stav po marihuaně nebo pervitinu.
Někdo se z drog krátkodobě zblázní. Stav rychle odezní. Když v braní pokračuje, existuje velké riziko, že se to stane brzy znovu a v horší podobě.
4. Varování: reakce okolí
Výtky týkající se alkoholu, drog a hazardu je třeba brát velmi vážně. Jinak by se člověk mohl ocitnout dočista sám.
5. Varování: tělo se bouří
Bolesti žaludku, ranní zvracení, vyšší jaterní testy, podivné zhoršování chronických nemocí a různé bolesti atd. Tyto potíže jsou ve skutečnosti dobrými přáteli. Vedou člověka k rozumnému chování. Je to lepší než dostat po alkoholu nebo pervitinu rovnou mozkovou mrtvici.
6. Varování: nespokojená psychika
Deprese, úzkosti, nesoustředěnost, poruchy paměti a zhoršená duševní výkonnost atd. jsou často vyvolány návykovou nemocí. Takový člověk udělá dobře, když bude nejméně 40 dní abstinovat. Pak ať posoudí, kolik z jeho obtíží vyřešila samotná abstinence a zda potřebuje ještě nějakou další pomoc.

22.6.
Noví video Velmi něžně: podprahové video s původní hudbou, máme ho i anglicky.
***
Nové audio, Patrik Vždystřízlivý a píseň Vždy střízlivost

21.6.
Novinka: Taoistický úsměv, máme i anglicky.
***
Kdo nemá rád práci, práce nemá ráda jeho. Kdo má rád práci, toho má práce ráda. Mistr Lin.
Video Profesionální úsměv

20.6.
Novinka: Salát je lehký a ochlazuje, máme i anglicky.

19.6.
Aktualita: Horké počasí: užitečné tipy
Anglicky zde.
***
Nová odborná práce:  Nešpor K. Relaxační techniky během normálních denních aktivit
***
Novinka, video Božský úsměv, máme ho i anglicky.

18.6.
Byl jsem u kolegyně v pracovně. Měla puštěné rádio. Právě hlásili, že v Německu se koná volba nejkrásnější krávy.
Poznamenal jsem, že jsem se tam nestačil přihlásit. Na to jsme se oba začali řehtat.
***
Odpověď na otázku jednoho ženského časopisu, proč mají někteří lidé strach z klaunů:
Přehánět to s líčením asi není dobré.
:)

Video Hygienický smích
17.6.
Z korespondence Vážený pane,
co si tak vzpomínám, špičkoví výtvarníci se u nás léčili nejméně tři.
Jména Vám pochopitelně nikdo neřekne. Jeden z nich nám vytvořil hezké logo (viz dále).
Podle toho co říkali, střízlivost jejich tvorbě pomohla.
Co je důležitějšího, střízlivost jim zachránila život.

Strizliva pohoda

Dobrý den, vážený abstinente,
Jak víte, nejnebezpečnější jsou kombinované spouštěče (únava plus peníze plus stres plus nedostatečné doléčování). Nejlepší obrana je kombinovaná (viz video).
Rádi Vás uvidíme na skupině na odd. 31. Od navázání nového vztahu si nyní nic neslibujte, jeho budování vyžaduje energii a tu momentálně nemáte.

16.6.
Novinka: Co umějí stromy? Devět příkladů. Máme také anglickou verzi.

15.6.
Uvolněně
Na třetím stupni systému Zhong Yuan Qigong se stojí hodinu nehybně s pokrčenými koleny a dlaněmi ve výši obočí.
Na kurz třetího stupně se nedopatřením přihlásila dáma důchodového věku. Před tím nikdy nic podobného necvičila. Ocitla se mezi o generaci až dvě mladšími sportovně vyhlížejícími lidmi. Přišla řada na výše zmíněný stoj. Ona dáma se náležitě postavila a v pohodě stála. Za hodinku cvičení skončilo. Sportovci kolem vypadali  znaveně.
Ona dáma jim vlídně řekla: „Ale chlapci, co na tom máte?“
Jak je to možné?
Některé věci se nedají vydřít silou. Čchi-kung nebo jóga vyžadují uvolnění. Ta paní se uměla uvolnit i v takto náročné pozici. Bylo to důležitější než svaly.
Zde najdete naše relaxační nahrávky a toto je jedna z našich nejsledovanější video nahrávek: Uvolněte se a doplňte energii
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Patrik Vždystřízlivý a píseň Složitosti všelijaké, zpracováno poeticky a přijemně.

14.6.
Relaxační techniky během normálních denních aktivit
Má rozepsanou práci na toto téma, zatím bych jen vyjmenoval, oč se jedná. Pomoci těchto postupů lze zvládat rizikové emoce, bažení i stres.
* Svalové uvolnění některé části těla
* Břišní dýchání
*Smích a úsměv
*Bezpečná tělesná aktivita
*Sebeuvědomování
*Využívání představivosti
*Zklidňující prostředí
*Duchovnost
*Klidná a melodická hudba
*Komunikace
*Kombinace uvedeného

Video Jak a proč uvolnit ramena?

13.6.
Šlo to rychle a snadno, nové video: Užaslý úsměv.
***
Láska typu B
B-lásku („b“ od slova být) popsal americký psycholog Maslow. Znamená to, že člověk má něco nebo někoho jen tak, aniž by z toho měl osobní prospěch nebo požitek. Mít rád tímto způsobem je znakem vyspělých osobností. Zní to hezky, ale jak se b-lásce naučit? Je to vůbec možné?
Praktický a jednoduchý návod nabízí mistr Lin:
1. Usmějte se.
2. Dýchejte klidně do břicha a prodlužujte výdech.
3. Požádejte nějaký duchovní vzor, aby vám pomohl. Může to být matka Tereza, Albert Schweitzer, světec nebo duchovní učitel. Jestliže nikoho takového nemáte, vybavte si opravdu laskavého člověka, s nímž jste se někdy setkal.
4. Představte si, jak z nebes proudí do vašeho srdce světlo.
5. Do tohoto světla umístěte někoho dalšího nebo skupinu lidí, aby z něj i oni měli prospěch.
***
Video Usměv jako hezký dárek

12.6.
Nové video: Naprostá pohoda, je anglická verze, kdyby někdo potřeboval pro přátele.
***
Hitler nebyl abstinent, ale feťák
Hitler byl těžce závislý na amfetaminu (látka příbuzná pervitinu) a zemřel šílený a napůl slepý.
Nebyl ani vegetarián. Jen mu nefungovalo v důsledku drogové závislosti trávení. Dokud mohl, pochutnával si na nadívaných holoubátkách.
Zdůvodňovat nezdrženlivé pití Hitlerovou abstinencí je nesprávné a trapné.
To už by bylo logičtější požadovat od českých prezidentech abstinenci. Masaryk, na rozdíl od Hitlera, abstinentem byl.
***

Video Masarykova oblíbená píseň, závěr trochu jinak
11.6.
Novinka Úsměv jako razítko, máme i anglicky.

10.6.
Pozměněná rčení
* Kdo se směje střízlivě, ten se směje nejlépe.
* Střízlivě měř, jednou řež nebo neřež.
* Střízlivé ráno moudřejší nestřízlivého.
* V nouzi poznáš přítele. Tím je střízlivost.
* Střízlivé čelo lepší než poplužní dvůr.
* Dneska střízlivě, zítra také!
***
Nové video Beruška nám  dobře radí 
K videu i nová střízlivá pohlednice zde.

9.6.
Veselé a půvabné nové audio maestra Střízlivida: Složitosti všelijaké
***
Novinka: Cvik „Velký  strom“: praktická využití. Máme i anglicky.
***
Počítačový klid
Ráno bývá člověk dehydratovaný, má nízkou hladinu cukru v krvi a tělo je ztuhlé. Potřebuje se napít vody, lehce si zacvičit a nasnídat se. E-maily obvykle neobsahují hřejívé a povznášející zprávy. Nepočítám ovšem spam oznamující, že náš e-mail vyhrál astronomickou částku. Obvykle nezůstává u e-mailu a člověk se podívá, co je nového. Internetová média dávají ve zprávách přednost všelijakým neštěstím. To náladu také nezlepší. Mysl je ráno ovlivnitelná a rozrušení ze zpráv může dlouho přervávat. Mnohem lepší by bylo nechat počítač či mobil vypnutý a po ránu se usmát (video Ranní úsměv).
S pouštěním počítače v noci a brzy ráno mám vlastní špatné zkušenosti. A tak jsem si stanovil pravidlo „počítačového klidu“  a to od 22:00 do 6:00. Osvědčuje se.

8.6.
Další výživná novinka: Okurka osvěží  a ochladí (s původní písní). Máme i anglicky.

7.6.
Nové audio: Patrik Vždystřízlivý a jeho píseň s kytarou nazvaná prostě Zdraví
***
Klub lordů
Překonání závislosti obvykle vyžaduje mnoho trvající ambulantní léčbu a spolupráci se svépomocnou organizací, jako jsou Anonymní alkoholici. To nezní právě optimisticky. Někdo by mohl protáhnout obličeji a říci si: „mnoho let, ach jo.“
Mezi návštěvou klubu ELPA nebo setkání Anonymních alkoholiků a návštěvou zubaře je velký rozdíl. Ano obojí je třeba, ale řada našich střízlivých přátel se doléčuje ráda. Chodí na doléčovací setkání asi tak, jako když lordi navštěvují svůj oblíbený klub.
Doléčování pomáhá a často také líbí, zvláště když si na něj člověk zvykne a chodí tam či onam pravidelně.
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie 

6.6.
Novinka: Mungo: jemné a zdravé.  Máme i anglicky.
***
Jako hejno vos
Jistý střízlivý přítel šel ulicí, ve které se nacházely „smrduté brlohy“, které dříve pilně navštěvoval. Onen abstinent byl unavený, bylo horko a on měl žízeň. Najednou se objevilo mimořádně silné bažení po alkoholu. Důvodem byla trojkombinace spouštěčů (únava, rizikové místo a žízeň). Bystrý abstinent situaci zvládl: Změnil trasu, uvědomil si negativní následky recidivy a zrychlil chůzi. Mohl se také napít vody (měl ji mít s sebou), někomu zatelefonovat nebo se uklidnit dýcháním do břicha. Jestliže na člověka útočí více spouštěčů, je dobré použít více způsobů obrany.
Video: Kombinujte a zvítězíte 

5.6.
Nové audio - maestro Střízlivid a jeho původní dílo Zdravě žiju
***
Poděkování
Jeden z našich střízlivých přátel (abstinuje devět let) si vytvořil hezký a užitečný zvyk.
Když mu někde leze na nervy, řekne si v duchu „Bože děkuji, že mě učíš trpělivosti.“
Je to chytré a prospěšné. Ale pozor, nahlas to rozhodně neříkejte! :)
***
Další novinka: Zelí je křehký poklad, existuje také anglicky.

4.6.
Nové video: Zajímavé a levné kroupy, máme i anglicky.
***
Změna vztahového rámce a duchovnost
Změna vztahového rámce je užitečný psychoterapeutický postup. Nespočívá v natírání nepříjemných skutečností na růžovo, ale v konstruktivnějším pohledu na realitu. Podobně jako existuje pružnost těla, existuje i pružnost myšlení.
Řekněme, že je někdo přepracovaný. Je to důvod k hloupostem nebo ke střízlivosti?
Je to důvod ke střízlivosti. Unavená játra, páteř, oči a mozek potřebují čas na obnovu sil. Další stres a chemické útoky vůči vlastnímu tělu by situaci zhoršily. Přepracovanému člověku pomůže spánek, vhodné cvičení, relaxace a kompenzační aktivity. Při nich se zaměstnají jiné části těla a mozku než při práci.
Stejně lze uvažovat o problémech v práci nebo v rodině. Střízlivost prospívá i tam.
Jak to souvisí s duchovností?
Každý z nás někdy setkal s většími nebo menšími nepříjemnostmi. Lze na ně reagovat hněvem, sebelítostí nebo agresí. To nepomáhá, ale jen situaci komplikuje. Různé duchovní tradice nabízejí v podobné situaci konstruktivnější možnosti.
Buddhisté a hinduisté by mohli křivdu považovat za splátku na starý karmický dluh, možná i z minulých životů. Takovou zkušenost je třeba přijmout, poučit se z ní a stát se lepším člověkem. Křesťanská tradice říká, že je třeba nést svůj kříž, tedy trpělivě přijímat nutné utrpení a naplnit své životní poslání. Tak či onak negativní zkušenost zde dostává pozitivní smysl. To mírní stres. Klidnější člověk lépe myslí a nachází lepší řešení. Navíc mu to prosívá také zdravotně.
Video Co je to spiritualita, čemu prospívá? 

3.6.
Vyšší hodnota
Řekněme, že jste v úžasné galerii a po vašem boku kráčí krásná a milá žena (dámy si představí statného elegána). Po prohlídce kulturních pokladů vás čeká jídlo od špičkových kuchařů. Vypadá to dobře, že?
Ano, ale pouze v případě, že člověka nebolí stolička. Bolavý zub může snadno způsobit, že vám obrazy i blondýna polezou na nervy. A jídlo byste si nechal rozmixovat na beztvarou kaši, protože s oteklou pusou toho člověk moc nenakouše. Je zřejmé, že některé hodnoty, jako je zdraví, mají před jinými hodnotami jasnou přednost.

Video Jak zlepšit zdraví jednoduše (mistr Xu Mingtang)

2.6.
Po včerejším semináři jsme nahráli tradiční indický zpěv obracející se k duchovnímu učiteli a mantru Óm.
Video Mere Swami Satyananda
Mantra Óm
1.6.
Novinka, video Chrpa bělavá s pěknou, původní písní.
***
Rychlý ústup
Je časné jitro. Skupina vybraných dobrovolníků vyráží splnit nebezpečný úkol v týlu nepřítele. Tito muži chápou rizika a jednají rychle a účelně. Po splnění úkolu se bleskově vracejí ke své jednotce. Pak jsou zaslouženě vyznamenáni.
Nežijeme v ideálním světě. Nejlépe je se spouštěčům vyhýbat, zvláště těm silným. Co když je ale pro někoho spouštěčem supermarket? Tam člověk občas zajít musí, i když supermarkety nepřipomínají chrámy střízlivosti.
V tom případě je třeba jednat rychle efektivně a po splnění úkolu (brokolice, ovesné vločky, jáhly a mrkev) se bleskově vrátit do střízlivého bezpečí.
A pak se poplácat po ramenou (video).

31.5.
Co je a co není radost a jako to souvisí s „dlouhým“ mozkem
Dlouhý mozek dokáže, na rozdíl od krátkého mozku, předvídat dlouhodobé následky.
Dlouhý mozek např. ví, že stavy navozené chemicky jsou  zdrojem utrpení.
Mezi intoxikací a radostí je kromě jejich následků řada rozdílů.
Alkohol a drogy otupují. Zhoršuje se schopnost vnímat realitu a klesá schopnost pružně se přizpůsobovat novým a nezvyklým situacím.
Klidná radost naproti tomu vnímavost, tvořivost a přizpůsobivost zvyšuje.
Je pravda, že divoká radost („radost idiota“) vnímání reality také zhorší. To se týká všech silných emocí.
K jejich zvládání se používají podobné postupy, jako při překonávání cravingu (bažení).
Video Tajemství sebeovládání

30.5.
Hudební, vzhledem k počasí aktuální video: Voda dobrá, čistá
***
Jak se uvolnit, když to nejde?
Relaxaci nejvíce potřebujeme při stresu. Její navození za této situace ale není úplně snadné. Co v takovém případě dělat?
Pomáhá tělesná aktivita, např. procházka v bezpečném prostředí nebo třeba následující cvičení. Je velmi jednoduché a nevyžaduje mnoho místa: Vědomé třesení.
Pak se obvykle uvolnění podaří.
***
A ještě jedna z našich úspěšných video nahrávek "Uvolněte se na doplňte energii". Na YouTube byla otevřena téměř 100 tisíckrát.

29.5.
Nová videa
Veselé poplácání, máme i anglickou verzi.
Jubileum
***
Odborné zajímavosti Vliv ceny na a škody působené alkoholem
Zvýšení ceny alkoholu nad určitou minimální úroveň může podstatně snížit míru problémů, které alkohol působí. Např. data z Kanady uvádějí, že zvýšení ceny alkoholu o 10 % sníží jeho spotřebu o 8 %, od 9 % poklesne počet akutně přijímaných do nemocnic a o 32 % se sníží počet úmrtí působených alkoholem. Pramen: Stockwell T, Thomas G. „Is alcohol too cheap in the UK? Setting the case for a Minimum Unit Price [MUP] for alcohol. Citováno podle www.ias.org.uk

Alkohol a vězeňství
Evropská kancelář Světové zdravotnické organizace vydala publikaci „Graham, L, Parkes T, McAuley A, Doi L. Alcohol problems in the criminal justice system: an opportunity for intervention“. Tento materiál je volně dostupný na www.euro.who.int/en/ a pojednává o specifických intervencích pro problémy působené alkoholem vhodných ve vězeňském prostředí.

28.5.
Vyhánění temných sil
V médiích se objevila debata, zda papež prováděl exorcismus, tj. vyhánění démonů.
Jak se exorcismus provádí? Odhlédnu od komplikovaných formulací rituálů v různých kulturách. Soustředím se na to, co považuji za podstatné. Exorcista nevyhání temné síly jako soukromá osoba, ale jménem Boha, Buddhy nebo jiných duchovních ochránců.
Překonávání závislosti vlastními silami je ošidná záležitost. Mít ku pomoci dobrého terapeuta, svépomocnou organizaci (např. Anonymní alkoholiky) a další spojence je velká výhoda.
Oproti exorcizmu je tu ale podstatný rozdíl. Vyhnat démona se obvykle chápe jako jednorázová záležitost. Naproti tomu překonávání závislosti je dlouhodobý proces.
Video Sebeovládání snadno a rychle
***
Nové video: Tři časté problémy a tři snadná řešení. Máme i anglicky.
***
Nové audio: Oldřich Vždystřízlivý procítěně: Jubileum

27.5.
Orgánové hodiny prakticky
Podle čínské tradice putuje během, 24 hodinového cyklu energie všem hlavními orgány. Co z toho vyplývá prakticky?
* Doba asi do 5 či 6 hodiny, kdy jsou slabé ledviny, není ideální k vydatné fyzické námaze nebo sexu. Pozor bychom si měli dívat na strach a naopak pěstovat moudrost. Tento čas je nejlepší k vyprazdňování, tlusté střevo bývá nejaktivnější.
* Nasnídaní bychom měli být nejpozději do 8:00, protože tehdy je nejaktivnější žaludek.
* Kolem oběda jsou nejslabší játra, a tak je žádoucí se nerozčilovat, to by jim nepomohlo. Místo toho se vyplatí pěstovat soucit a chránit játra před chemikáliemi (přepáleným tukem, etylalkoholem atd.). Játra souvisejí s očima. Hledět dvě hodiny kolem oběda do zeleně může málokdo. Tak alespoň nečtěte na slunci, to oči nesnášejí. Také je dobré mít při slunečné polední procházce na nose tmavé brýle.
* Odpoledne jsou nejslabší plíce a tlusté střevo, proto pozor na prochladnutí a pocity smutku. Pomáhá důstojnost a poctivost.
* Večeře nech� je lehce stravitelná, např. z obilovin, a lehká, žaludek je na svém minimu. Cpát vepřovým po 19:00 je čirý nerozum. Pozor na mudrování, to žaludek ani slezina nemají v oblibě. Pomáhá důvěra a jednoduchost.
* Půlnoc se považuje za dobu temnou a strašidelnou. Plným právem. Srdce je na svém minimu. V té tobě bychom měli už dávno spát a zapomenout na bláznivé nadšení. Srdce má rádo uměřenost a jako císař všech orgánů zasluhuje úctu.
* V této souvislosti mě napadlo, jak působí bažení. Jestliže člověk baží po čemsi, co vidí očima, odskáčí to hlavně játra. Jestliže je naštvaný, že to či ono nemá, pro játra tím hůře. Pomáhá soucit. Soucit s kým? No přece s vlastními játry.

Video Kombinujte a zvítězíte

26.5.
Tři související problémy a tři související řešení
Podle čínské tradice jsou tělesné a duševní problémy působeny hlavně třemi příčinami:
1. Nedostatek energie v celém těle nebo některé oblasti.
2. Zablokování volného průchodu energie. To logicky vede k nedostatku energie za blokádou a často se projevuje bolestí.
3. Nesprávně informace, názory a obrazy. My mohou vyčerpávat, blokovat energii a působit zmatek.

Nyní se zeptejme, jak tyto související problémy překonat.
1. Pohyb: Šetrný a pozvolný pohyb rozproudí energii a zlepšuje její příjem a zpracování. Ale pozor, prudký pohyb do krajní polohy a švihy mohou naopak energii zablokovat. Nadměrná fyzická aktivita zase vyčerpává.
2. Dýchání: Dýchat musíme stejně, tak proč ne dobře? Klidné dýchání do břicha dodá energii, zklidní (tj. působí na informační složku) a pomáhá dobrému proudění energie. Navíc dech a pohyb bývají v čchi-kungu i józe často sladěny a jejich efekt se navzájem posiluje.
3. Pěstovat pozitivní emoce: K nim patří spokojenost, pohoda, laskavost a přátelství. Působí na hlavně informační složku. Navíc vedou k tomu, že člověk s energií lépe hospodaří. Negativní emoce a bažení totiž vyvolávají stres a ten vyčerpává. Uvolněnost související s pozitivními emocemi také usnadňuje volné proudění energie.
Mimochodem tuto sobotu budeme mít seminář právě na téma, jak rozproudit energii , více zde.
***
Nová odborná práce: Nešpor K, Csémy L. Hazard a obec

25.5.
Něžná novinka Laskavost: 12 snadných možností, existuje i anglicky.

24.5.
Novinka, video Jiná rána
Máme také nové střízlivé pohlednice.

23.5.
Velký rozdíl
Papež František řekl, že je třeba rozlišovat mezi hříchem a zkažeností.
Hříchu člověk lituje a chce ho napravit. Zkaženost znamená, že dotyčný je se špatným chováním velmi spokojen.
Zkusme to vztáhnout na návykové nemoci. Někdo jde do rizikového prostředí a objeví se bažení. On toho lituje a příště se mu vyhne. Jiný vleze do „smrdutého brlohu“ a je hrdý, že to zvládl. Možná se tím dokonce chlubí. Po čase začne pochybovat, jestli je závislý. Tomu říkáme „odpřiznání závislosti“ a je to předzvěst recidivy.
Co se děje pak? Recidiva přináší velké a zbytečné utrpení. Dotyčný si závislost zase přizná. Obvykle ho to přišlo hodně draho -  nejen co se týče peněz.

Video Milý dopis

22.5.
Oděv na balkóně
Často používám pro místa, kde se pije alkohol nebo provozuje, hazard označení „smrdutý brloh“. Je trochu nadsázka, ale má to svůj smysl. Jeden z našich střízlivých přátel si v této souvislosti vzpomněl, že v dobách jeho temné minulosti mu žena vynášela oblečení na balkón. Nesnášela totiž tu podivnou směsici pachů pocházející s vyčpělého etylalkoholu, tabákového kouře a přepáleného tuku.
Divíte se jí? Já ne.
***
Novinka: Zdravá arónie, máme i anglicky.

21.5.
Lepší myšlenky
Co dělat, když člověka při relaxaci nebo cvičení ruší myšlenky?
nejlépe je si je uvědomit, ale nezabývat se jimi.
Můžete si říci: „Odpočinu si, načerpám sílu a objeví se mnohem lepší myšlenky. Těmi současnými se nemá smysl zabývat.“
***
Novinka: Dopřejte si svůj oblíbený čaj na i cestách (s původní písní). Máme i anglicky.

20.5.
Nové audio, Oldřich Vždystřízlivý a píseň Vždy střízliví kamarádi.
***
Dobrá společnost
Cvičení, kterému z nás říkáme „pěstování koule“ údajně praktikují mistři všech úrovní. Je to totiž skvělý způsob, jak doplnit a hlavně zušlechtit energii. Jestliže toto cvičení provádíme, ocitáme se tak ve vybrané společnosti duchovně velmi pokročilých. Cvičení navíc uklidňuje. Klid a dobrá společnost jsou velcí přátelé střízlivosti.
Video Přeměna

19.5.
Z mého dopisu střízlivému příteli
Vážený abstinente, mobily nepovažuji k čaji za nejvhodnější.
Do čaje je mnohem lepší kustovnice (video).
:)

18.5.
Novinka: Tři druhy tuků, máme i anglickou verzi.
***
Rovnice střízlivosti
Objevil jsem rovnici střízlivosti. Došlo k tomu při semináři s přáteli abstinenty. Myslím to vážně a hned vás o tom přesvědčím.
Rovnice střízlivosti vypadá takto:

S = M > Z
S  znamená střízlivost, M motivaci a Z závislost.
Rovnice říká toto: Pro udržení střízlivosti je třeba motivaci ke střízlivosti udržovat na vyšší úrovni, než je momentální síla závislosti.
Jaká je momentální velkost závislosti? Obecně lze říci, že čím déle člověk abstinuje, tím se závislosti snižuje, i když úplně nezmizí nikdy. Závislost oslabují bezpečná prostředí, střízliví přátelé, střízlivé zaměstnání, kde není nadměrný stres atd.
Jaká je síla motivace? Na počátku střízlivosti bývá velmi silná negativní motivace, člověk kvůli následkům návykového chování obvykle velmi trpěl. Negativná motivace ale po delší abstinenci může zeslábnout, jak člověk zapomíná. Časem slábne i pozitivní motivace, protože člověk začne považovat lepší myšlení, zdraví, vztahy a životní situaci za samozřejmosti.
A nyní kardinální otázka: Jak udržovat trvale vysokou míru motivace ke střízlivosti? Možnosti je více. Nejdůležitější je účast ve svépomocné organizaci typu AA, psychoterapie či socioterapeutický klub. Člověk si díky zkušenostem druhých připomene i své vlastní (negativní motivace) a uvědomí si, v čem je na tom lépe (pozitivní motivace).  Motivaci posiluje třeba i to, že si člověk pročte si deník z počátků abstinence nebo motivační pomůcky (viz video). Někteří mistři střízlivosti dokážou vyzískat motivaci ze všeho, např. když přijdou o práci, je třeba šetřit. Podobně když se něco podaří, tak si uvědomí je, že to díky střízlivosti.
A co v případě, že si člověk není jist, jak má silnou motivaci? Pak a� ji posiluje, protože silná motivace funguje jako pojištění proti nepředvídatelným situacím.

17.5.
Obrana i test
Mezi způsoby odmítání zaujímá zvláštní místo „odmítnutí jednou pro vždy“.
To je například:
„Alkohol zásadně nepiju.“
„O hazardu přede mnou ani nemluv.“
„Drogy odmítám.“
„Odmítnutí jednou pro vždy“ se používá hlavně u lidí, s nimiž přicházíme často to styku. Sem patří sousedi, spolupracovníci nebo příbuzní. Je to obrana i test. Jestliže nás ten člověk respektuje, byla to z jeho strany poslední nabídka tohoto druhu. Jestliže nás nerespektuje a nebere naše zásady vážně, budeme se mu vyhýbat jak jen to půjde.
Video 13 způsobů, jak odmítnout

16.5.
Další novinka, tu jsem měl už delší dobu rozpracovanou: Dandásana: zajímavá  a užitečná meditační pozice, máme i anglicky.
***
Novinka: Přání * Wish (Original Music)

15.5.
Nově vyšlo: Nešpor K. Spiritualita v psychiatrii. Psychiatrie pro praxi 2013; 14(2):51.
***
Nejprve
V Písmu “ (Matouš 6,33) se lze dočíst: „Hledejte především jeho království a spravedlnost a to všechno vám bude přidáno.“
Tento výrok bych si dovolil přizpůsobit pro potřeby našich střízlivých přátel: „Nejprve hledejte střízlivost a mnohé další vám bude přidáno.“ Ti závislí, kteří usilovali o všechno možné, jen ne střízlivost, se často ocitli s prázdnýma rukama. Naopak ti, kdo se soustředili na udržení střízlivosti, obvykle zjistili, že se jim postupně zlepšuje zdraví, vztahy, finanční situace i prestiž.
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost
14.5.
Novinka: Pozoruhodná paprika. Existuje i anglicky.

13.5.
Nová odborná práce, Nešpor K. Dalekosáhlé změny.

12.5.
Další video novinka: Skvělé využití jedné minuty. Existuje i anglická verze.
Máme také nové střízlivé pohlednice.

11.5.
Nové video: Lepší perspektiva
***
Audio novinka Franta Střízlivý a jeho hezká píseň Usmívám se

10.5.
Rozmnožování
Jeden z našich střízlivých přátel popsal následující zkušenost z doby před léčbou.
Dostal se jakž takž z dluhů a měl i nějaké peníze. Napadlo, že je „rozmnoží“.
Bylo to asi stejně chytré, jako chtít množit ovce za pomoci vlků.
Proč ho tato hloupost napadla?
Protože měl bažení.
Proč měl bažení?
Protože větší peníze jsou pro patologického hráče spouštěč.
A proč měl ty peníze u sebe?
Protože si myslel, že zaplacením dluhů zmizela i návyková nemoc.
Vlastně si návykový problém „odpřiznal“, jak jsme o tom nedávno mluvili.
To se ne nevyplatilo. Příště si dá pozor. Že je tato úvaha silně zjednodušující?
Ano, kromě uvedeného mechanismu působily i další vlivy. Namátkou jmenujme motivační útoky (např. reklama), přílišná radost, podobně i jiné emoce zhoršují sebeovládání, možná byl onen člověk příliš unavený, málo se doléčoval atd. I to ale většinou souviselo se zmíněným „odpřiznáním“.
Zkušení a mnoho let abstinující přátele mají jednu společnost vlastnost.
Svoji závislost si po dlouhé abstinenci zřetelně uvědomují.
***
Novinka: Zlateň indická jako zdravý čaj
Existuje i anglicky.

9.5.
Snadná hádanka
Podle mistra Lina je na jaře dobré umýt okna a vchodové dveře, aby v bytě proudila volně energie. Zde se čínská nauka o prostoru a energii (feng-šuej) dostává do přímého rozporu s reklamou. Ta lidi přesvědčuje, že čím více předmětů budou vlastnit, tím budou š�astnější. Vzpomínám je jednu ještě neškodnou reklamní fotografii. Muž středních let držel vysavač a blaženě se usmíval.
Feng-šuej radí odklidit překážky. Zbytečnosti je nejlépe rozdat nebo vyházet. Zvláště okenní parapet by měl zůstat volný. Jestliže má někdo hodně velká okna a místnost je přesvětlená, je ale dobré použít např. závěs. To prý svědčí zraku.
Co myslíte, že jsem dělal včera?
No přece myl okna a dveře.
Video Požehnání osmi směrů

8.5.
Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí a jejich příčina
Když dva dělají totéž, není to totéž. Jestliže se závislý na alkoholu nebo jiné látce pečlivě vyhýbá rizikovým prostředím, je to dobré zdánlivě nevýznamné rozhodnutí. Člověku bez závislosti by ignorování různých „brlohů“ také prospělo. Není to pro něj ale zdaleka tak zásadní záležitost. Tato prostředí totiž u něj nevyvolají bažení. Opakem dobrých zdánlivě nevýznamných rozhodnutí jsou špatná zdánlivě nevýznamná rozhodnutí. Co se tím míní, si domyslíte.
A nyní k příčinám. Dobré zdánlivě nevýznamné rozhodnutí vychází z toho, že si člověk závislost uvědomuje. Špatné rozhodnutí vychází z popření závislosti. Závislost si někteří lidé nejen přiznávají, ale i „odpřiznávají“. Bránit se proti „odpřiznávání“ lze účastí ve svépomocné organizaci, ambulantním léčením i jinak.
***
Sváteční, barevná novinka: Původní píseň

7.5.
Nové audio: Perspektiva
***
Další novinka. svěží květina a mužná, melodická píseň Lunaria

6.5.
Novinka: Pampelišky: léčivé a snadno dostupné
Též anglicky.

5.5.
Z korespondence
Střízlivost a opatrnost jsou velké kamarádky.
Video Dobré sebeovládání jednoduše
***
Ještě ke včerejšmu deníčku:
Logicky domyšleno opakem myšlenky je žádná myšlenka. Jde tedy asi opět o princip opaku.
Co je opakem bažení? Asi spokojenost, možná vděčnost, za to, co člověk má. Ať je toho hodně nebo maličko.
Jestli si teď někdo myslí, jak jsem originální, tak ať se podívá sem.

4.5.
Další novinka: Úsměv jako úleva - je to jednoduché. Existuje i anglicky.
Nové hudební video Blahopřání. K některým blahopřáním existuje velmi dobrý důvod.
***
Židle
Za terapeutem přichází člověk, kterého zneklidňují nepříjemné vzpomínky a fantazie.
Terapeut ho požádá, aby si představil solidní a bytelnou židli.
Onen člověk to udělá a terapeut mu navrhne, ať se na tuto židli posadí.
Samozřejmě to nejde. Naše myšlenky jsou i nejsou skutečné.
Bránit se proti nevhodným myšlenkám je možné různě, např.:
* Na Východě oblíbený je princip opaku, tj. vyvolat opačné myšlenky (video).
* Další možností je uvědomovat si tyto myšlenky, ale vědět, že jsou to pouhé myšlenky. Stačí nechat je plynou a nezabývat se jimi. To se děje např. při meditaci vnitřního ticha, jejíchž nahrávka je k dispozici jak audio i jako video.
* Je také možné nechat myšlenky rozplynout v prázdnotě. Ta je jejich skutečnou podstatou. Na židli ve fantazii se opravdu posadit nedá.

3.5.
Nové audio: Cestou střízlivosti
***
Božský lékař
Staří Indové, Řekové i jiné dávné národy měly své bohy lékařství. Jak by takový lékař ordinoval v dnešní době?
Jistě by v odůvodněných případech předepisoval léky. Místo toho nebo k tomu by často uplatňoval a doporučoval jiné možnosti. K těm patří psychoterapie, krizová pomoc, zdravotní cvičení, nácvik toho či onoho, práce s rodinou a relaxační techniky. Dozajista by často navrhoval zlepšení životního stylu. Zdravější a vyváženější životní styl vyléčí mnoho problémů, na které by samotné léky nestačily.
Video Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život.

2.5.
Žrádlo pro psy
Některým spouštěčům se nedá úplně vyhnout. Patří k nim kvanta etylalkoholu v samoobsluhách.
S pokračující abstinencí dochází k vývoji, který lze shrnout takto:
1. Ti nejnaivnější si prohlížejí cenovky. Přemýšlejí, kolik ušetří tím, že si to či ono nekoupí. To je projevem bažení a bažení se tím zesiluje.
2. Dalším stupněm je podrážděnost. Abstinent na této úrovní ví, že spouštěčům je lépe se vyhnout. Vyhýbá se jim a je při tom trochu rozladěný, že mu někdo komplikuje střízlivost.
3. Následuje lhostejnost. Abstinent rizikové regály mine tak rychle, jak to jde. Dávno ví, že se jedná o spouštěče. Krom toho mu je alkohol dokonale lhostejný.
Lidi, kteří nechovají pejsky, také nezajímá tam vystavené psí žrádlo.
:)
Video: Úspěšná obrana

1.5.
Dnes je volno, tak ještě něco nového: Veselá procházka
***
A ještě jedno hudební video tentokrát z indického prostředí: Jay Ganesha
Nové, jarní video s názvem Květinová procházka

30.4.
Nové audio, Vždystřízlivici na tradiční notu

Jřrgen G Bramness JG,  Gundersen OH,  Guterstam J. a spol. Psychóza indukovaná amfetaminem.
(Amphetamine-induced Psychosis). BMC Psychiatry. 2012;12: 221.
Jedná se o užitečný přehled přinášející klinicky důležité informace. Jak známo, poločas vylučování amfetaminu činí 12 až15 hodin a k jeho zneužívání dochází často ve vícedenních tazích. Kromě vlivu samotného amfetaminu se proto může uplatňovat i spánková deprivace. Klinické projevy amfetaminové psychózy se podobají atace akutní schizofrenie a zahrnují nejčastěji nesoustředěnost, zrakové halucinace, paranoidní bludy, zvýšenou motorickou aktivitu, dezorganizaci myšlenek atd. Podle některých autorů bývají u amfetaminové psychózy častěji přítomny magalomanické bludy a zrakové halucinace. Odlišit amfetaminovou psychózu a schizofrenii často umožní až průběh. Amfetaminová psychóza odeznívá obvykle rychleji. Za užitečný považujeme zvláště přehled rizikových faktorů amfetaminové psychózy. K nim patří:
* Prodělaná amfetaminová psychóza v minulosti. To se vysvětluje senzitizací dopaminového systému.
* Závislost na amfetaminu.
* Některé duševní poruchy, např. schizoidní porucha osobnosti, schizofrenie, afektivní poruchy.
* Časná kognitivní dysfunkce, jako se vyskytuje v prodromálním stadiu schizofrenie.
* V rodinné anamnéze se vyskytlo psychotické onemocnění nebo závislost na psychoaktivní látce.
Co se léčby týče amfetaminové psychózy, je metodou volby podávání antipsychotik, např. olanzapinu. Výhodou antipsychotik je mimo jiné to, že do jisté míry chrání mozek před neurotoxickým vlivem amfetaminu. (Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a MUDr. Hana Karbanová)
***
Video: Pomoc pro problém s drogami - jednoduché kroky
***
Úsměv je někdy lepší než smích
Hlasitý smích je dobré odreagování. Navíc je to poměrně vydatné cvičení. To se pro někoho velmi hodí, pro jiného ne. Hlasitý řehot lidi kolem potěší, ale jindy může rušit.
S úsměvem je to jiné. Ten je tichý, nenápadný a prospěje prakticky každému. Úsměv může být veselý, chápavý, mírný, laskavý, soucitný, pohodový spokojený, vstřícný a třeba sympatizující. To podle situace a okolností. Nabízím několik úsměvů, všechny jsou k dispozici i jako videa:
* Lišácký úsměv
* Hloupý úsměv
* Úsměv před jídlem
* Čajový úsměv
* Obdivný úsměv
* Úsměv jako hezký dárek.

29.4.
Zlaté pravidlo má úctyhodný rodokmen
Zlaté pravidlo asi většina z nás někdy slyšela v biblické podobně „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ Toto pravidlo se v různých obměnách objevilo v mnoha kulturách a tradicích dlouho před tím, než byl napsán Nový zákon. Znali ho žáci Konfucia, Buddhovi učedníci, podobně hovořil i Sókratés, staří Indové a mnozí další. Zlaté pravidlo existuje také pozitivní podobě, opět citováno podle bible "Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“
Co z toho vyplývá prakticky? To, že mnozí v různých dobách a z odlišných kultur se v tomto bodě shodují. Zlaté pravidlo bychom proto měli brát vážně.
Váženě ano, ale ne úplně do puntíku. Nejsem si například jist, že moje záliby a drobná potěšení by se líbily každému. Zvláště, kdyby měl kvůli cvičení vstávat v pět hodin ráno.

Video
Strom ve větru

28.4.
Po vědě, ještě uměni, video s tajemným názvem Mahonia
***
Nová odborná práce: Nešpor K. Stres, bažení (craving) a terapie.

27.4.
Další novinka: Jednoduchá okamžitá relaxace, máme i anglickou verzi.
***
Vůle nebo dovednost
Výraz „silná vůle“ považuji v souvislosti s návykovými nemocemi za málem neslušný.
Představte si zahradníka, který by měl silnou vůli, ale nerozuměl by rostlinám.
Jestliže zahradník silnou vůli nemá, ale umí své řemeslo, je to daleko lepší. Zahradníka pak stačí trochu motivovat poctivým výdělkem.
Při překonávání návykové nemoci je třeba si osvojit určité dovednosti. K nim patří např. rozpoznávat a zvládat bažení, rozpoznávat spouštěče a vyhýbat se jim, naučit se relaxovat a vést rozumný způsob života. A také si udržovat motivaci ke střízlivosti – třeba skupinovou terapii nebo setkáními svépomocné organizace.
Jestli má někdo pevnou vůli nebo ne, mi pro trvalou střízlivost připadá celkem jedno.
***
Novinka: Kvetoucí vrba a její symbolika
Anglická verze.

26.4.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Novinka: Hudební, jarní video Pestřenka a orsej

25.4.
Co je to allostatická zátěž?
O tom, že stres vyvolává u lidí závislých na psychoaktivních látkách bažení, se ví již delší dobu. Kromě závažných zátěžových zátěžových životních událostí, jako jsou rozvod, ovdovění apod., se uplatňuje i tzv allostatická zátěž. Jedná se o poměrně slabou, ale dlouhodobou nebo opakovanou zátěž, která vede zvýšeným adaptačním nárokům a chronickému stresu. Tento koncept je v případě návykových nemocí velmi užitečný. Řekněme, že se jedinec závislý na alkoholu opakovaně vystavuje televizní reklamě alkoholu. Tento podnět je sice relativně slabý, ale jeho časté opakování zvyšuje míru stresu a také riziko recidivy alkoholové závislosti, jestliže kompenzováno není ochrannými faktory, jako jsou léčba nebo účast na setkáních Anmonymních alkoholiků. (Tento text je součástí rozepsaného odborného článku.)
Video: Střízlivý úsměv
24.4.
Nové video: Potraviny a hlen: prakticky a jednoduše Anglická verze téhož.

23.4.
Novinka: 9 věcí, na které je dobré si udělat čas
Máme i anglicky.

22.4.
Nové audio: Oldřich Vždystřízlivý a svižná píseň "V dobrém"
***
Štěstí najdeš ve spánku
„Štěstí najdeš ve spánku“ je japonské přísloví. Ano, spánek může být zdrojem potěšení. Potud dobře. Jenže příjemné zážitky posilují náš vztah k tom, co s nimi souvisí. To se týká jídla i spánku. Lidi, v jejichž blízkostí usínáme, máme obvykle rádi. Naše náklonnost se vztahuje i na prostředí a další okolnosti usínání.
Jestliže někdo usíná pří puštěné televizi, posiluje vztah k ní. To není rozumné. Jeho spánek pak ruší výstřely televizních detektivek a vtíravé zvuky reklam.
Měli bychom si dobře vybírat kde, s kým a za jakých okolností usínáme nebo jíme.
Video Jak se dobře vyspat?

21.4.
Nové video: Naprostá střízlivost: pro koho a proč? Lidí, pro které je naprostá střízlivost nutná, je mnohem více, než by se zdálo.
Anglická verze.

20.4.
Já chci!
Jeden pán mi v dopise popsal typické rysy závislosti na alkoholu. Sděloval mi také, že o problémy s alkoholem nestojí, ale abstinence se mu také nezamlouvá. Chtěl by pití omezit, aby mu nepůsobilo takové komplikace.
Kdybych si já usmyslel, že chci být britskou královnou, také by se mi to nepodařilo.
Odepsal jsem mu, ať  abstinuje a chodí na AA. Žádna lepší možnost pro něj neexistuje.
Video: Smějící se chytré ryby
***
Nové audio nahrávky zde, autor hudby Petr Vždystřízlivý

19.4.
Novinka: Jarní večer (podprahové video). Existuje i anglicky.
***
Profesor překvapil
Během studia medicíny jsem vyslechl následující historku. Jeden vážený pan profesor anatomie začal mít podivné potíže. Vyhledal pomoc kolegů lékařů. Ti ke svému úžasu diagnostikovali kurděje. Kurděje jsou, jak známo, onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu C. Jaká byla příčina?
Pan profesor se stravoval po hospodách. V knedlících vitamin C (viz video) samozřejmě není.
Možná vám bude nyní připadat pochopitelnější video Jak zlepšit zdraví jednoduše (mistr Xu Mingtang)

18.4.
Nové video: Říše květů  (podprahové video), existuje i anglicky.
***
Právě vyšlo
Nešpor K., Csémy L. Prevence problémů působených alkoholem v rodině – nová zjištění. Prakt. Lék 2013; 93:57-58.
Nešpor, K, Matanelli O., Karbanová H. Vleklý problém a jeho řešení (kasuistika). Čas. Lék. čes. 2013; 152:76-78.
***
17.4.
Vitamin C – není to s ním tak snadné
Setkáváme se někdy s tvrzeními, že to či ono obsahuje vitamin C.
Jenže je tu problém. Mnoho potravin tento vitamin sice obsahuje, ale v malém množství. Navíc se asi polovina zničí vařením. Mimochodem, jestliže někdo vaří brambory, měl by je dát do horké vody. Ztráty jsou nižší, než kdyby se brambory daly do studené vody a ta se přivedla k varu.
Když už jsme u těch brambor, obsah vitaminu C v nich kolísá, řekněme, že se jedná o brambory nedávno sklizené takže obsah vitaminu C se může pohybovat kolem 20 mg/100 g. To z ní nadějně, jedná se o čtvrtinu doporučené denní dávky. Jenže uvařené brambory ztratí vitaminu C asi polovinu. Takže na denní dávku vitaminu C bychom potřebovali 0,8 kg uvařených brambor. To už je pořádná porce.
Dobrá zpráva je, že při vaření ve slupce se ztratí u nových brambor jen asi čtvrtina vitaminu C. Vařit staré, často klíčící brambory ve slupce by byl ale nesmysl.
Další dobrá zpráva je, že existuje řada potravin s podstatně vyšším obsahem této důležité látky, namátkou jmenuji brokolicei paprika, různé natě, červené zelí atd.
Vice viz video ze včerejška  Potraviny bohaté  vitaminem C.

16.4.
Novinka týkající se výživy: Potraviny bohaté  vitaminem C, existuje i anglicky.

15.4.
Novinka Lehký čaj  * Mild Tea (Original Country Song)

14.4.
Nová odborná práce: Nešpor. K. Bažení (craving) u návykových nemocí a uvědomování (mindfulness)
***
Novinka: Uvolněná sfinga je lepší než sezení. Existuje i anglická verze.

13.4.
Chytrý velbloudář
Velbloudář během dlouhé cesty pouští ztratil provaz. Ten ovšem velmi potřeboval. Každý večer totiž velbloudy vždy přivazoval, aby mu neutekli.
Velbloudář to byl ale zkušený a dokázal si poradit. Navečer prováděl obvyklé pohyby, jako byl velbloudy přivazoval.
Pak šel klidně spát.
Ráno našel zvířata na svém místě a chtěl pokračovat na své pouti. Jenž ouha! Velbloudi neudělali ani krok!
Velbloudář pochopil a usmál se. Předstíral, že velbloudy odvazuje a pak se s nimi vydal na další cestu.
Tento příběh jsem si vybavil v souvislosti s naší oblíbenou technikou „semafor“. Někteří lidé jdou bez přemýšlení v určitou dobu do hazardního nebo jiného brlohu. Formálně vzato, jsou sice svobodní, fakticky ale nejsou.
Skutečná svoboda nastává v okamžiku, kdy si uvědomí, že mají nespočet lepších, zdravějších a výhodnějších možností.
***
Video Semafor

12.4.
Novinka: Půvabní poslové jara (původní píseň), máme i anglicky.

Převleky
Mám rozpracovaný nový článek o bažení. Bude se z velké části zabývat tím, jak bažení poznat.
Není to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Důvodem je mimo jiné to, že bažení a závislost se někdy lstivě převlékají.
 Zatím posílám toto video: Triky závislosti: jak se bránit.

11.4.
Nová videa: Rýže: hnědá, bílá nebo parboiled?
Anglická verze pro vaše přátele v cizině.

10.4.
Novinky:  
Které svaly jsou pro páteř nejdůležitější?
Římský hrách

Dvě důležitá slova

Některá slova jsou důležitější než jiná. K těm důležitým patří slůvko „ne“. Je zajímavé, že zní podobně v mnoha jazycích. „Ne“ od pradávna chránilo před nevhodnými nároky a návrhy. To má velký význam i dnes, kdy k nám nabídky všeho možného přicházejí z mnoha stran.
K  významným slovům patří také slovo „mír“. Jeho česká podobá má všeslovanský základ. V staroindickém jazyce sanskrt se používá „šánti“. Toto slovo se stalo součástí mnoha manter. V mantře „Óm šánti, šánti, šánti, hí“ se šánti opakuje hned třikrát. To znamená mír těla, mysli i srdce. Podobně znějí a přibližně totéž znamenají hebrejské šalom a arabské salám.
Slovo mír se stalo součásti náboženských obřadů včetně křesťanských. Je škoda, že v češtině nemáme běžně používaný pozdrav, kterým bychom druhým přáli mír. „Mír s tebou“ se dnes používá asi jen v kostele.
I když „dobrý den“, z angličtiny k nám přišlé „hezký den“ a sokolské „nazdar“ mají také něco do sebe.
Krom toho není je důležité jenom to, co říkáme. Důležitější je to, co při tom cítíme.
Takže „hezký den!“
***
Videa
Mantra Óm šánti 
Pax vobis (mír s tebou)

9.4.
Odborná zajímavost
Griffith-Lendering MF, Wigman JT, Prince van Leeuwen A a spol.: Užívání kanabis a zranitelnost vůči psychotickému onemocnění v časné adolescenci – studie TRAILS
(Cannabis use and vulnerability for psychosis in early adolescence-a TRAILS study). Addiction. 2013;108(4):733-40.
Jednalo se o rozsáhlou prospektivní studii prováděnou u holandských dospívajících. Byla zjištěna signifikantní souvislost mezi zneužíváním kanabis a psychotickým onemocněním. Zneužívání kanabis v 16 letech bylo prediktorem psychotického onemocnění v 19 letech. Naopak náchylnost vůči psychotickému onemocnění byla prediktorem zneužívání kanabis.
Autoři uzavírají, že mezi zneužíváním kanabis v dospívání a vznikem psychotického onemocnění existuje obousměrná příčinná souvislost.
Voda, která proudí
Připravuji si podklady pro seminář na 1. 6. 2013.
Ten se bude se týkat toho, jak rozproudit energii.
Dávní čínští mudrci věřili, že voda, která proudí, zůstává zdravá. S námi lidmi je to podobné.
Nejjednodušší, i když ne jediný, způsob, jak rozproudit energii, je pohyb.
Ten má řadu výhod i z hlediska současné medicíny (video).

8.4.
Novinka: Buddhův úsměv
Anglická verze.

7.4.
Inspirace pro jarní dny, nové video Lesní koupel
Máme i anglicky.

6.4.
Nová jednotka bažení a její praktické důsledky
Objevil jsem jednotku bažení. Původně jsem ji chtěl pojmenovat „1 nešpor“, pak ale zvítězila skromnost. Onou jednotkou je „1 bž“, což je nejslabší možné bažení, které by mohlo oslabit pozornost.
Představte si následující situaci: Bystrý abstinent se ubírá svižným krokem do zaměstnání. Musí minout smrdutý brloh, tj. hospodu či hazardní sluj. I když půjde po druhé straně, objeví se bažení po dobu 10 sekund o síle 1 bž, což činí 10 bžsekund. To se dá snadno zvládnout.
Nyní jiná situace. Někdo velmi naivní se domnívá, že závislost přemůže silou charakteru. I vleze do onoho smrdutého brlohu. Tam setrvá 100 minut. Vyvolá si tím bažení o síle 1000 bž po dobu 6000 vteřin, čili 6 miliónů bžsekund. To je nerozum. Jedná o 600 000x silnější bažení než v případě bystrého abstinenta, jenž brloh rychle minul.
Vyhýbání se podnětům, které vyvolávají bažení, má krom střízlivosti další pozitivní efekt. Člověk se díky tomu zabývá něčím jiným a mnohem lepším. Střízlivost zde otevřela dveře tvořivému uvažování.

Nové video: Jaro je opravdu tady (s původní písní)
Nové audio: Jožka Střízlivý a píseň a Čistá hlava
Nová střízlivá pohledince zde.

5.4.
Dvě nové básně zde a nový střízlivý text jako inspirace pro naše střízlivé hudebníky:

Jednoduchá rada pro jaro
Mistr Lin radí pro jarní období toto:
* Choďte do zeleně.
* Jezte zelené (tj. třeba různé natě)
* Dívejte se do zeleně.
Podle čínské tradice prospívá zelená barva játrům a o ta je třeba na jaře zvláště pečovat.
Video: Zdravé zelené natě (s původní písní)

4.4.
Nově na internetu: Nešpor K. Yoga in addicted people – critical problem of compliance. J. Res. Educ. Indian Med. 2007; 13(1):17-26.
Chytré radosti
S výjimkou pár dní do roka cvičím každé ráno.
Není to projevem askeze nebo silné vůle. Je to docela obyčejné zdravé sobectví.
Zrovna dnes se mi nechtělo ani vstávat, natož cvičit.
Jenže jsem už dávno zjistil, že se vyplatí ignorovat počáteční nechuť.
Rozhodně jsem se po cvičení cítili lépe než před ním.
A určitě mi pak bylo mnohem lépe, než kdybych jedl, spal a nic jiného.
Video: Tělesná aktivita dělá zázraky: 11 výhod

3.4.
Jak zhubnout?
Není to úplně můj obor, ale i tak jsem jedné dámě poradil toto:
Kdyby to souviselo se stresem, viz video 33 způsobů, jak zvládnout stres.
Jinak jednoduché a osvědčené tipy:
* Před každým jídlem alespoň 10 minut nějakého pohybu, třeba i jen rychlé chůze. Krev se dostane z útrob do svalů a člověk toho sní méně.
* Nevečeřet nebo jen ovoce či lehkou polévku. Po večeřích se tloustne, po snídaních ne. Poslední jídlo do 18:00.
* Vynechat sladkosti, kolísání hladiny cukru vede k bažení po jídle.
* Jídlo nemít doma na očích, ale uklizené mimo zorné pole. Důvod je jasný.

2.4.
Novinka: Střízlivý úsměv, existuje i anglicky.
Ještě krátký text ke včerejšímu videu Usměvavý den (5 příkladů)
:)
Smích po celý den
Smích, úsměv a dobrá nálada prospívají nejvíce tehdy, když k nim nemáme mnoho důvodů. Jak může vypadat smích po celý den?
Třeba takto:
* Ráno, když se člověk dohrabe do koupelny, se na sebe zasměje. Je to tak absurdní, že se pak směje ještě víc (viz ranní úsměv).
* Usmívat se může i při ranním cvičení a snídani, prospívá to trávení (video).
* Po příchodu do práce je dobré se usmát na šéfa. Podle okolností lze použít lišácký úsměv nebo úsměv obdivný. Při práci se ovšem usmíváme profesionálně.
* O svačině se smějeme hrdinským smíchem. Ten ale raději jen tehdy, jestliže pracujeme někde stranou od kolegů.
* Smích prospívá trávení, před obědem proto přijde vhod vydatný břišní smích.
* Kolem 14. hodiny se někdy dostavuje útlum, takže by to chtělo něco dynamického. Třeba folklórní smích.
* Cestou z práce otevřeme libovolnou knihu a bez ohledu na její obsah se tiše pochechtáváme. Spolucestující si budou myslet, že se jedná o humoristický román.  (viz video).
* A už je tu večer. Příjemně unavenému člověku přijde vhod něco něžného. Třeba usměvavá relaxace, ospalý úsměv nebo melodický smích.
A víte, jaký je nejlepší smích?
No přece střízlivý úsměv.

1.4.
A ještě jedna novinka, tentkrát veselá: Usměvavý den (5 příkladů) * A Smiling Day (5 Examples)
Novinka: Cizrna (římský hrách): málo známý a zdravý
Anglická verze.
:)
31.3.
Novinka s živou a povzbuzující hudbou Správný směr, máme i anglicky.

30.3.
Nové video "Hezké svátky" s původní písní. Existuje i anglicky.
***
Nové video: Naprostá priorita
Existuje i anglicky.

29.3.
Nové audionahrávky
Jožka Střízlivý a píseň Mužové

Ctnosti
***
Novinka: Jak sedět na zemi: tři skupiny a tři tipy
Anglicky
***
Něco navíc
Závislý člověk, který se zaměří na udržení střízlivosti, dostává ke střízlivosti ještě mnoho dobrého navíc.
Závislý člověk, který se zaměří na všechno možné, ale ne střízlivost, dobrého nedostane nic.
Proto je dobré se zaměřit na střízlivost.
Video 

28.3.
Jak se stát terapeutem?
Občas dostávám dopisy od lidí dlouhodobě abstinujících a ti se ptají, jak se stát terapeutem.
Odpovídám obvykle toto:
Doba není právě ideální, existuje tendence personální stavy spíše snižovat. Po formální stránce by bylo nejlepší doplnit si kvalifikaci v některé pomáhající profesi. Po stránce praktické je prospěšný psychoterapeutický výcvik. Ten probíhá na řadě míst a je časově i finančně dost náročný.
Pak existuje další možnost a to jsou Anonymní alkoholici nebo Anonymní gambleři, jestli jde někomu čistě o to být prospěšný.
V Anonymních alkoholicích a podobných organizacích pomáhá člověk sobě i druhým. Jestliže v okolí nepracuje skupina, lze jí tam založit. Formální požadavky na vzdělání zde nejsou žádné. Kontakty: www.anonymnialkoholici.cz
Abstinenci zdar!
***
Video: 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie 

27.3.
Sice nesměle, ale přišlo jaro. Podle čínské tradice bychom měli na jaře pečovat hlavně o játra. Játra mají ráda zelené natě, laskavost, střízlivost a rozumný pohyb. Pro játra je dobré se vyhnout hněvu. Podrážděnost může být projevem nedostatku energie jater nebo jejího bloku. Prospívá také vyhýbání se smaženým jídlům , zvláště přepálenému tuku, a chemikáliím v jídle.
***
Video: Zdravé zelené natě (s původní písní)

26.3.
Novinka Dávné vody (původní píseň)
Máme i anglicky.

25.3.
V poslední době se diskutuje o zákazu kouření v restauracích. Z odborného hlediska je věc jasná. Dále uvedenou práci jsem svého času poslal i do parlamentu. Nebylo to z osobních důvodů. Do podobných míst bych nechodil, ani kdyby byly nekuřácké. Už vzhledem k tomu, co jsem se dozvěděl od našich pacientů, kteří tam pracovali jako kuchaři.
***
Přelomová práce týkající se účinku zákazu kouření na veřejných místech
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Meyers a spol. (2009) uveřejnili v září 2009 metaanalýzu 11 prací z deseti různých lokalit. Tato studie zahrnovala téměř 24 miliónů osob. Zákaz kouření na veřejných místech (pracovištích, restauracích, v obchodech apod.) vedl k snížení počtu srdečních infarktů o 17 %, při čemž efekt byl nejvyšší u mladších nekuřáků. Incidence (tj. výskyt nových případů) klesal ročně dokonce o 26 %. Autoři použili ve studii mimo jiné i data z nám geograficky blízké Itálie, která zakázala kouření v kavárnách, barech restauracích a na diskotékách v roce 2005. Efekt zákazu kouření je velmi rychlý a výskyt srdečních infarktů klesá už za tři měsíce po zavedení zákazu.
Tato práce má dalekosáhlé důsledky pro politickou reprezentaci. Je pro politiky výzvou, aby odolávali lobbyistickým tlakům. Je zároveň pobídkou vedoucím pracovníkům a podnikatelům na všech úrovních. Ti by měli důsledně prosazovat zákaz kouření v pracovním prostředí, a chránili tak svoji pracovní sílu.
Literatura: Meyers DG, Neuberger JS, He J. Cardiovascular effect of bans on smoking in public places: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2009;54(14):1249-55.
***
Tento týden se při ústavní léčbě zabýváme životním stylem a tím, jak ho uzdravit. S tím souvisí i jedna z našich úspěšných video nahrávek (otevřena byla skoro 45 tisíckrát):
Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život
***
Opět novinka, opět se skvělou písní a opět o výživě: Je vitamin B1 (thiamin) problém nebo ne?
Anglicky

24.3.
Novinka: Vláknina: proč, jak a kolik?
Anglicky

23.3.
Nové audio, Jožka Střízlivý a píseň Jubileum střízlivosti

22.3.
Nejlepší odmítnutí
Nejlepší odmítnutí návykových rizik je takové, jemuž se člověk vyhne.
Podobně je nejlepší bažení to, jemuž člověk předejde.
Někteří naši dlouhodobě abstinující přátelé dostávají otázku, jestli jim někdo nabízí to či ono.
Obvykle odpovídají, že si ani nepamatují, kdy jim někdo nabízel třeba etylalkohol.
Mnozí z nich také nebývají vystaveni silnému bažení.
Důvod je jasný: Žijí vyváženě a pohybují se ve střízlivých prostředích.
Je to bezpečnější a příjemné.

Video 13 způsobů, jak odmítnout

Opět ze života: Proč si do práce nosit oběd?
Anglická verze

20.3.
Nové, velmi praktické video: Kohoutková voda: ano nebo ne?
Anglická verze.
Nové veselé video: Více čaje! Původní píseň

19.3.
Odborná zajímavost
Wong J, Abrishami A, Yang Y, Zaki A, Friedman Z, Selby P, Chapman KR, Chung F.:
Perioperační intervence s vareniklinem u kuřáků: dvojitá slepá, randomizovaná placebem kontrolovaná studie.
(A perioperative smoking cessation intervention with varenicline: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.).
Anesthesiology. 2012;117(4):755-64.
Jednalo se o rozsáhlou, metodologicky kvalitní studii provedenou u 286 pacientů, u nichž byla nejdéle do čtyř týdnů od intervence provedena operace. Studie zjistila pozitivní efekt u skupiny léčené vareniklinem po 3, 6 a 12 měsících a nenašla žádné negativní vedlejší účinky. Studie je zajímavá i z hlediska léčení závislostí. Někteří lidé pochybují, zda je správné současně léčit závislost na tabáku a alkoholu nebo jiné látce. Jsme přesvědčeni, že je to možné a výhodné. Ke kouření a pití alkoholu docházelo často souběžně. Překonání závislosti na tabáku odstraní některé spouštěče bažení po alkoholu, a tak pomáhá léčit závislost na něm.
Nové audio nahrávky dua Soberboys
Řepa
Hodinka

18.3.
Další novinky z víkendu - Deset draků pro uklidnění
Anglická verze

17.3.
Nové video: Mudra moudrosti podle čínské tradice

16.3.
Z nakladatelství Portál mi oznámili, že mi vydají knihu s pracovním názvem „ Sebeovládání- stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!“.
Možná, že vyjde už ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
Nové video Jemná automasáž kyčle
Anglická verze
Pé�a Vždystřízlivý, kytara a píseň Teď vím


Novinka: Čočka je zdravá, levná a snadno se vaří. Navíc původní píseň ve stylu country.
Anglická verze.

14.3.
Čaj tvořivě
Udělali jsem video o přísadách do čaje.
Jeden z našich střízlivých přátel mě v tomto směru překonal. Do čaje si přidává i to, co jsem v životě nezkoušel, např. nakrájené kivi nebo eukalyptový sirup.
Přední sklo
Mistr Lin řekl:  "Auto má malé zpětné zrcátko, ale velké čelní sklo."
Řidič se do zrcátka podívá jen občas. Většinu času hledí kupředu.
Někdo měl těžké dětství, jiný hezké.
Ten či onen by ale měli hlavně hledět do budoucna.

13.3.
V rámci možností
Jeden z našich střízlivých přátel se po léčbě svěřil, že se „má v rámci možností dobře.“
Poblahopřál jsem mu.
Mít se dobře v rámci možností je mnohem lepší, než se mít dobře na rámec svých možností.
***
Video: Jak zlepšit zdraví jednoduše (mistr Xu Mingtang)

12.3.
Nové video Lněné semeno velmi pomáhá
Anglická verze

11.3.
Další novinka: Jemná masáž kolen vleže. Snadné, příjemné a uvolňující. Toto cvičení oceníte zvláště po delším stání nebo sezení.
Anglická verze zde.

10.3.
S tímto videem bylo dost práce, doufám, že je vidět to na výsledku: Jídlo přemáhající mikroby: 29 příkladů
Anglická verze

9.3.
Novinka Ospalý úsměv provázená veselou původní písní.
Anglická verze s jinou hudbou

8.3.
Novinka: Dřímota, meditace a sebeovládání
Též anglicky.

7.3.
Odborná zajímavost
Kulesza M, McVay MA, Larimer ME, Copeland AL. Randomizovaná klinická studie porovnávající dva aktivní přístupy ke krátké intervenci u alkohol silně pijících vysokoškoláků.
(A randomized clinical trial comparing the efficacy of two active conditions of a brief intervention for heavy college drinkers). Addict Behav. 2013;38(4):2094-101
Autoři porovnávali krátkou intervenci u ohrožených vysokoškoláků. Ukázalo se, že krátká asi 10 minut trvající intervence byla stejně účinná jako 50 minut trvající intervence. U obou těchto skupin se zjistil signifikantní pokles spotřeby alkoholu oproti kontrolní skupině. Domníváme se, že praktický závěr z této studie je následující. Mnohem důležitější než to, jak dlouho krátká intervence trvá, je to, zde se provede nebo neprovede.

6.3.
Novinka: Tyto tři otázky vyřeší  složité situace.
Máme i anglicky.

5.3.
Dostal jsem fotky ze včerejší přednášky a bystře jsem je využil. Nové video Všeobecný jásot

4.3.
Ryba
Jeden z našich nejstarších druhů smíchu je příběh o chytré rybě. Na jeho počátku stála myšlenka Swamiho Satyanandy, že duchovní člověk je jako chytrá ryba. Některá potěšení se velmi rychle obracejí v pravý opak. Jinak řečeno, je v nich háček. Těm je lépe se vyhnout a vysmát.
Chytrou rybu cvičívám s pacienty, praktikoval jsem jí opakovaně i se zdravotníky, studenty (naposledy dnes) i jinde.
Naše chytrá ryba se také dostala do televize: video.

3.3.
Zítra přednáším pro studenty pedagogiky. O tom, že jsem se pečlivě připravoval, svědčí toto video: Prevence ve škole
Jeho anglická verze zde.

2.3.
Další novinka, tentokrá výživná: Rajče je skvělé
Máme i anglicky.

1.3.
Novinka: Uctivé pozdravy. Podívejte se koho uctivě zdravím, proč a jak.
Máme i anglicky.
Kvalitní jídlo
Kvalitní jídlo je často podstatně levnější než jídlo nekvalitní.
Ovesné vločky, různé luštěniny, zelí, mrkev nebo mátový čaj si může dopřát i nemajetný člověk.
Zvláště, když nebude kupovat zbytečnosti. K těm počítám více či méně koncentrované roztoky etylalkoholu, rakovinové, tj. tabákové, tyčinky, oplatky „vylepšené“ chemickými barvivy a umělými sladidly, nesmysly v konzervách a lepkavé sladkosti.
Pravda, zdravé potraviny obvykle vyžaduji jistou kuchyňskou úpravu.
Ale vaření je snadné. Prostě to či ono člověk vaří tak dlouho, až to změkne.
Video Úžasné luštěniny

28.2.
Všelék
Relaxační techniky se úspěšně používají v prevenci a léčbě nejrůznějších nemocí a podněcují tvořivost. Proč právě relaxace?
Protože relaxace je opakem stresu a nadměrný stres působí nebo komplikuje kdeco.
Další informace najdete v knize „Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka“.
Ta je volně dostupná na www.drnespor.eu. Tam jsou i volně relaxační nahrávky.

Video: Uvolněte se na doplňte energii

27.2.
Novinka:
Mám na toto téma přednášet zdravotníkům, z podkladů jsem udělal video Alkohol a cukrovka: souvislosti a praktické důsledky
Anglicky
Závažné rozhodnutí
Jednoho z našich střízlivých přátel zajímala zásadní životní rozhodnutí dlouhodobě abstinující lidí.
Řekl jsem mu asi toto: „To nejzávažnější a nejlepší rozhodnutí jste už udělal. Bylo to v okamžiku, kdy jste se rozhodl pro střízlivost. Tomuto rozhodnutí se přizpůsobí mnohé další. Střízlivost změní vztahy, způsob trávení volného času a někdy i zaměstnání. Promítá se to i do zdánlivých maličkostí, např. že člověk pravidelně ráno cvičí a snídá.“


Video Proč snídat: tři důvody a dva tipy
26.2.
Novinka: Jemná masáž pěti hlavních orgánů
Máme i anglickou verzi.

25.2.
Vždystřízlivci tentokrát při klavíru: Jestli
Novinka: Fenykl: zelenina, koření i lék

24.2.
Jeden z našich střízlivých přátel považuje za jistý pokrok varovné nápisy na krabičkách s kuřivem.
S tím lze souhlasit. Já bych se ale rakovinovým tyčinkám vyhýbal, i kdyby tam bylo napsáno cokoliv.
Video Jak přestat kouřit: jednoduchý svépomocný návod a další možnosti

Recept
Následující recept je užitečný. Téměř všechny jeho složky přemáhají viry, bakterie i plísně. Připouštím, že citlivý žaludek by tato kombinace právě nepotěšila.
* Do misky nakrájíme na malé kousky ředkvičky.
* Přidáme na maličké, opravdu malinkaté kousky nakrájený zázvorový oddenek.
* Doplníme o česnek utřený s majoránem a špetkou soli.
* Pokapeme panenským olivovým olejem a promícháme.
Video: Překvapivá síla ředkviček

23.2.
Nezdární rodiče
Poměrně často se na mě obracejí dospělé děti rodičů závislých na alkoholu. Rádi by otci nebo matce pomohli, ale nevědí jak.
Obvykle doporučuji toto:
Z www.drnespor.eu stáhněte text "Zůstat střízlivý" je tam kapitola pro příbuzné. Najdete tam také údaje o tom, kdy je možná nedobrovolná léčba. Lze kontaktovat i poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, i když to rodič odmítne.
Dospělé děti závislých rodičů udělají dobře, když se budou celý život alkoholu vyhýbat a totéž poradí sourozencům a vlastním dětem. Závislost se nedědí, ale dispozice k ní ano.
Možnosti, jak pomoci otci nebo matce, jsou často omezené. Jestliže není pomoc možná, je správné se soustředit na vlastní život.
V případě krize je třeba volat linku telefonické pomoci (tel. 284 016 666) nebo lékaře (tel. 155).
Video: Co poradit dospělým dětem závislých rodičů

Na veselejší téma jen novinka Velký vědec a malý pes

22.2.
Nové video: Jak udělat pohodu: 12 snadných možností
Anglická verze zde.
***
Jak je to s náladou a sluncem?
Jedna televize chtěla vědět, jak ovlivňuje nedostatek slunce náladu. Chtěli to do zpravodajství a očekávalo se ode mě pár vět. Ty jsem také způsobně řekl.
Zde máme na toto téma větší prostor. Předně citlivost na počasí je velmi individuální a výzkumy v této oblasti nejsou jednoznačné. Následující řádky proto berte s rezervou.
Ano, sluníčko, vysoký tlak vzduchu a sucho dobré náladě v zimě většinou prospívají. Není to ale tak, že by mraky na obloze byly příčinou deprese. Deprese jsou nejčastější na jaře a na podzim, kdy je slunce více než v zimě. Navíc slunné počasí za horkého letního dne náladu zhoršuje.
I u citlivých lidí nebývá počastí pro náladu tím nejdůležitějším. Náladu si většina z nás snadno zlepší smíchem, dobrou společností , rozumnou fyzickou aktivitou nebo sledováním našich usměvavých nahrávek (třeba této). A také střízlivostí.
Za větší problém považuji v zimě nedostatek vitaminu D. Ten vzniká vlivem UV záření v kožním mazu, tedy když se člověk na slunci zapotí. Jestliže někdo vleze vymydlený do solária, nezíská vitamin D, ale kožní nemoc. Když nechcete nebo se nemůžete potit na slunci, pak je dobré si zajistit vitamin D potravou nebo potravinovými doplňky.
Novinka: Krása všedního dne (původní hudba)
Anglická verze

21.2.
Nejlevnější nápoj
Někde mají ve zvyku nalít po jídle do misky nebo hrnku vodu nebo vlažný čaj. Takto vzniklá tekutina se pak vypije. Dělávám to často. Ne proto, že bych byl skrblík, ale je praktické.
Navíc tak člověk projeví úctu vůči těm, kdo potraviny vyrobili a dopravili do jeho kuchyně.
***
Novinka: Vítejte (původní hudba)
Máme i anglicky

20.2.
Jarní úklid
Jedna abstinentka nám napsala, že bažení se u ní objevovalo nejčastěji doma. Není divu, právě tam se totiž dříve intoxikovala. Tento problém vyřešila následovně: Důkladně byt uklidila a vyházela to, co vyvolávalo bažení. Pak se cítila doma mnohem lépe.
Dodávám, že někdo navíc přestaví nábytek. Známe i abstinenty, kteří se dokonce z tohoto důvodu přestěhovali. Ale to většinou nebývá nutné.
„Jarní úklid“ obvykle stačí.
***
Jak překonat silné bažení
Na toto téma jsme hovořili s našimi přáteli abstinenty po léčbě.
Nabídnu zkušenost, která je romantická, dramatická a inspirující zároveň.
Jistý abstinent se vracel na Štědrý den v noci z nemocnice. Byl navštívit nemocnou přítelkyni. Náladu neměl nejrůžovější. Šel kolem hospody čili slizkého brlohu, jak těmto podnikům říkáme. Zaslechl opilecký ruch. Pak přišlo strašné bažení.
Abstinent si vybavil techniku semafor (viz toto video), uvědomil si následky (negativní motivace), to že bude lépe se další den probudit svěží a střízlivý (pozitivní motivace). Pak se vydal bezpečnou trasou do bytu, kde nocoval (opustil rizikové prostředí).
Co z toho plyne?
I velmi silné bažení se dá překonat kombinací více postupů.
Video Kombinujte a zvítězíte

19.2.
Ještě před odchodem do práce jsem nahrál novinku: Zdravé zelené natě
Anglická verze s jinou hudbou.

18.2.
Nové video: Mladý drak oblétá poprvé hnízdo 

Čaj bez kofeinu

Cokoliv s kofeinem se nehodí před spaním a také člověka neuklidní. Existuje čaj bez kofeinu?
Na druhu čaje až tak nezáleží: Obsah kofeinu ovlivňuje i to, ze které části rostliny čaj pochází, nižší lístky obsahují kofeinu méně (to je např. japonský čaj bancha). Obsah kofeinu ovlivňuje i způsob pěstování a klima. Většinu kofeinu v čaji lze zlikvidovat tím, že se čajové lístky opraží, jak to dělají v Japonsku. Tento typ čaje je třeba „hira bancha“ a dá se u nás sehnat zhruba deset deka za stovku. V Japonsku ji dávají i dětem a pijí ho klidně před spaním.
Existují i čaje uměle zbavené kofeinu, na internetu jsem našel takové čaje v sáčku i sypané, černé i zelené.
A je tu ještě další možnost. V Číně prý bývá zvykem připravovat z jedné porce čaje tři nálevy. Někteří znalci považují za nejchutnější druhý nálev. Jistý americký profesor chemie jménem Bruce Branan si dal práci a zjišťoval obsah kofeinu ve druhém a třetím nálevu. Doba louhování činila vždy tři minuty. Obsah kofein se ve druhém nálevu snížil na nějakých 30 až 40%. Ve třetím nálevu už bylo kofeinu jen asi 20 %, u některých černých čajů dokonce poklesl obsah kofeinu na 10 %. To už je opravdu velký rozdíl.
A jestliže někdo nechce v čaji vůbec žádný kofein a nemá chuť shánět čaj hira bancha?
To je jednoduché. Ať si připraví čaj z máty peprné. Ta spíše ochlazuje, prospívá trávení i játrům a mírní plynatost.
Videa:
Hira bancha
Máta

17.2.
Letec
Myška Míša se svěřuje myšce Máše: „Seznámili jsme se s úžasným myšákem.“
„Ukaž mi ho,“ žadoní Máša.
Míša se protáhne úzkou chodbičkou. Společně s Mášou se ocitnou na potemnělé půdě.
„Ale to není myšák, Míšo, to je netopýr!“
„Teda, a mě tvrdil, že je letec,“ špitne Míša.
Dělat ze sebe letce je nerozum. Mnohom lepší by říci hrdě: „Jsem netopýr. A my netopýři přinášíme podle Číňanů na svých křídlech štěstí.“
Mimochodem naší střízliví přátelé vnímají jako velkou výhodu abstinence to, že už není třeba si na nic hrát a nic předstírat.
Lhaní je stresující a vyčerpává. Čisté svědomí dává klid.
Video

16.2. Nové video: Kdy se lidé nejčastěji  smějí?
Anglická verze

15.2.
Dá se to poznat?

Jeden z našich střízlivých přátel našel na ulici bezvládně ležícího člověka.
Zavolal k němu záchranku. Pak se zeptal, jestli se dá odlišit prostá opilost od vážné nemoci u opilého člověka.
Odpověděl jsem mu toto: Bez přístrojů a laboratoře to na ulici často nepozná ani lékař. A laik už vůbec ne.
Opilost zvyšuje mimo jiné riziko cévní mozkové příhody, krvácení do lebeční dutiny po úrazu hlavy (pády a rvačky), možnost srdečního selhání v důsledku arytmií, nebezpečí krvácení do trávicí trubice atd.
Stručně řečeno, lze být opilý a těžce nemocný zároveň. Takové lidi potkáváme často. S tou záchrankou jste jednal správně.
Abstinenci zdar!
Nové video (začíná strašidelně, ale závěr je optimistický): Příběh

Zjednodušil jsem stránku s osobními údaji a přidal tam fotku.

14.2.
Dobrá zpráva: V nakladatelství Portál vydají moji knihu s pracovním názvem „Sebeovládání jednoduše“.
Rukopis je prakticky hotov. Sazba, korektury a tisk ovšem ještě nějaký ten měsíc zaberou.
***
Jedna dáma reagovala na včerejší článek. Ptala, jak často se doléčovat.
Napsal jsem jí toto:
Čím více a déle, tím lépe.
Když to člověk přežene, pojistí si abstinenci.
Náročnější možností je přizpůsobovat intenzitu ambulantního léčení a návštěv AA délce abstinence a momentálnímu stavu.
Je-li vše v pořádku, za 2-3 roky abstinence mnoha lidem stačí např. 1x za 14 dní. Ale je i tak je to záležitost na mnoho let.
Ona  závislost také nevznikla přes noc, AZ!
Video

13.2.
Nová odborná práce: Vleklý problém a jeho řešení (kasuistika) ***
Moje odpověď na otázku, co si myslím o návrhu, aby v každé restauraci (v našem slangu brlohu) pro dávali jako nejlevnější nápoj nealko:
Návrh hodnotím rozhodně pozitivně. Máme dispozici tvrdá data, která svědčí o tom, že se věková hranice 18 let nedodržuje. Ani v oněch podnicích ne.
Dospívající v Česku patří ve vztahu k alkoholu, drogám a hazardu k nejohroženějším na světě. Mají většinou nižší kupní sílu než dospělí.
Ekonomické zřetele by je mohly vést k větší střízlivosti. Materiály o prevenci problémů působených návykovými riziky u dětí a dospívajících  jsou voně na www.drnespor.eu. Novinka, velmi praktická: Smích před jídlem  zlepšuje trávení
Máme i anglicky.

12.2.
Právě vyšlo:
Nešpor, K, Csémy, L. Kolik dospívajících je v Česku ohroženo trvalým poškozením poznávacích funkcí v důsledku kouření marihuany? Praktický lékař 2013; 93(1):21-22.
***
Novinka: Půvabná zima * Nice Winter (Original Music)
Audio stopa je zde: Klidný, moudrý, střízlivý

11.2.
Volal mi jeden pan redaktor. Ptal se, co si myslím o jisté osobnosti, která propaguje hazard.
Řekl jsem, že osobnost neznám a zmíněné reklamy také ne.
Připouštím ale, že někteří lidé pěstují intelektuální prostituci.
I když by si člověk myslel, že to nemají zapotřebí.
Video: 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

10.2.
Memoáry
Z jednoho nakladatelství mí vzkázali, jestli bych nechtěl napsat své memoáry.
Víte, co jsem jim odpověděl?
Že jsem na to ještě příliš mladý.
Mezi námi, je tu další důvod.
Nejsem jistý, jestli by bylo dostatečně vzrušující popisovat to, jak připravuji čaj a tiše cvičím. :)
Novinka: Uvolněte snadno záda a otevřete hrudník
Máme i anglicky.

Rozhlížení se

Za oknem mám krmítko. Venku je zima a sníh. Sýkorky v přírodě hledají potravu těžko. Je pochopitelné, že přijímají mé pozvání a přilétají si zobnout. Chovají se ale zvláštně.
Po té, co elegantně přistanou, se otočí ke krmítku zády. Pozorují krajinu. Jistě ne proto, aby se kochaly výhledem. Spíše dávají pozor, zda nepřilétá nějaký velký pták, který by jim pocuchal peříčka.
Zobat začnou, až když se ujistí,, že je všechno v pořádku.
Inu, dávají přednost bezpečí a zdraví před okamžitým požitkem.
V tom si můžeme my lidé vzít ze sýkorek příklad.
Video Bezpečnější domov (s původní písní)

9.2.
Nové, romanticky laděné video: Ptáci v zimě * Birds in Winter (Original Music)
Nová střízlivá pohlednice.

8.2.
Nové audio: Maestro střízlivid a původní píseň Zůstat.

Klid 

Tento příběh pochází z okruhu žáku indického jógína a lékaře Šivanandy.
Farmář ztratil ve stodole hodinky. Usilovně se snažil je najít. Ve stodole nebyl pořádek. Najít malé, památeční hodiny mezi senem, slámou a krmivy se nedařilo.
O ztrátě hodinek se dozvěděl farmářův malý synek. Vypravil se do stodoly a za chvíli byl zpátky i s hodinkami.
„Jak to, že jsi je tak rychle našel?“ zeptal se táta.
„Jenom jsem se tiše posadil a čekal. Po nějaké době jsem zaslechl tikání,“ odpověděl chlapec.
Uklidnit bývá často to nejlepší, co může člověk udělat.
Relaxční nahrávky jsou zde
Další nové video s jednoduchým názvem a s původní písní: Spokojenost
Anglická verze, ta má jiný hudební doprovod.

7.2.
Novinka, video Jako za starých časů se známou lidovou písní v provedení maestra Střízlivida

6.2.
Z mého rozhovoru pro média: Je třeba rozlišovat rizikové pití alkoholu. Tam patří lidé, kteří pijí přes nebezpečně, ale ještě se jim nic nestalo. Škodlivé užívání alkoholu už lidi tělesně nebo duševně poškodilo, ale pořád mají zachovalé sebeoovládání, lidově řečeno záklopku. V těchto případech je snížení dávek na  rozumné minimum přijatelnou možností. Třetí skupinu tvoří lidé závislí na alkoholu, kteří mají  zhoršené sebeovládání.  Je nereálné chtít od člověka, který je takto závislý, aby  pití ovládal. Ukázalo se, že tam, kde je zhoršené sebeovládání,  nefungují pokusy o umírně pití. Ani nemohou. Video

Před odchodem do práce jsem dokočil toto: Vyvažující dýchání
Toto cvičení se používá ke zklidnění před meditací nebo samostatně. Navíc, podle tradice, pomáhá v prevenci i léčbě kašle a nachlazení.
Anglická verze href="PHA/KMuz.mp3">Každý muž

5.2.
Omlazující kůra
Jeden z našich střízlivých přátel abstinujících od hazardu mi napsal toto „Potkal jsem před týdnem kamaráda.  Naposledy mě viděl v době mé nejhorší závislosti na hazardu. Ptal se, co se mnou stalo, že jsem omládl o deset let a jsem takový vyrovnaný. Ptal se, jestli náhodou necvičím jógu.“
Nebylo to ale jógou. Stačilo abstinovat.
Video

4.2.
Vždystřízlivci tentokrát s klavírem a píseň Čistá hlava (autor maestro Střízlivid)
***
Nové video: Naléhavá výzva (původní píseň)

3.2.
A zase jedno instruktážní video: Mudra vědomí z různých hledisek
Máme i anglicky.

Ze zákulisí
Ještě ze zákulisí Všechnopárty, která se vysílala 1.2. na ČT. Natáčení se dělo živě před skutečným publikem, které si koupilo lístky. Celé to trvalo skoro dvě hodiny. To, co se vysílalo, byl  sestřih. Africký smích tak přišel o  závěr, který je nejdůležitější. Nemyslím, že schválně. Spíše se nepředpokládalo, že budou diváci vestoje cvičit. Rozestavění kamer na to nebylo ideální. Kdo chce vidět Africký smích kompletní, ten může. Tento Africký smích se natáčel ne v televizi, ale v lese. Odkaz je zde.

2.2.
Po příznivé odezvě na včerejší video hned další premiéra: Co mám, to mi stačí

1.2.
Nové a vysloveně pohodové video: Úsměv po ránu dělá divy
Existuje i anglická verze.
Nové audio, maestro Střízlivid v něm promlouvá mnoha střízlivým přátelům z duše: Co mám, to mi stačí

31.1.
Novinka s původní hudbou: Ve vší úctě

30.1.
Nové významy některých slov
Lehká droga je droga, po které se člověk lehce zblázní.
Kasino, je místo, kde lidi pořádně zkasírují. Známe člověka, který tam prohrál oblečení a šel domu přioděn do jutového pytle.
Na viděnou je nový pozdrav, kterým se častují návštěvníci hospod neboli brlohů.
Střízlík znamená kromě drobného ptáčka i situaci, okolnost nebo osobu, které usnadňují střízlivost.
A máme další novinku, video Skutečný Mikuláš s původní hudbou

29.1.
Volala mi jedna dáma ohledně toho, co jsem měl napsat na sociální síti Twitter.
Jenže já na žádné sociální sítí nebyl, nejsem a pravděpodobně nikdy nebudu.
Mé účty na Twitteru, Facebooku atd. jsou podvrhy.
Mám tento internetový deníček a to mi stačí.

Jak je to doopravdy?
Jeden dávný čínský lékař napsal jako mladý muž, že pochopil příčinu všech nemocí. Je to zablokovávání volného prodění tajemné energie čchi. Úkolem lékaře je tyto blokády odstranit.
Dosáhl střední věku a opravil svůj názor takto: Nemocí mají dvě příčiny, zablokování energie a její nedostatek. Úkolem lékaře je odstranit blokády a doplnit energii.
Jako stařec pak onen lékař opravil svůj názor potřetí. Příčinou nemocí je nedostatek energie a tu je třeba léčbou doplnit a obnovit. Tomu napomáhá zdravý způsob života, přiměřená výživa a vhodná cvičení.
Jak je to doopravdy?
Ono i zablokování energie vede k jejímu nedostatku a to za místem, kde k bloku došlo. A jestliže je energie málo, blok vznikne snadno. Je to podobné jako s potokem, kde je málo vody. I ta se snadno zastaví.
Naopak, když je vody dost, často sama překoná překážky a vesele teče dál.
Nové video Zimní pohoda

28.1.
Maestro Střízlivi nám poslal svá nová díla, jedno z nich si můžete poslechnout v tomto videu: V bezpečí

27.1.
Pravidelnost pomáhá
Podle čínské tradice prospívá pravidelnost a pořádek srdci. Pravidelnost při usínání dozajista pomáhá spánku, pravidelnost v jídle zlepšuje trávení a pravidelnost při cvičení vede k lepší kondici a pohodě. Pravidelnost také dává pocit bezpečí a klidu. To se týká nejen denního, ale i týdenního rytmu, např. naši předkové „světili neděli“.
Týdenní rytmus může vycházet z osobní zkušenosti. Kdysi jsem absolvoval povinnou vojenskou službu. V sobotu se na vojně uklízelo. Dělám to dodneška.
Pravidelnost více nebo méně vládne i v přírodě. Je moudré se tomu přizpůsobit. Video
***
Dnes vedu pětihodinový seminář o relaxačních technikách, nevím, jestli se k deníčku ještě dostanu.
I kdyby ne, zde najdete audio nahrávky a zde seznam videí týkajících se relaxace.
Zajímavost: Video Uvolněte se na doplňte energii sil lidé otevřeli více než 90 tisíckrát.

26.1.
Naše čajová videa najdete všechna na tomto seznamu.

Z mého dopisu příteli ženy závislé na drogách, která odmítá léčbu.
Mohu Vám poradit toto:
1. Udělejte si šálek čaje.
2. Držte se od ní co nejdál.

Toto  video vám ukáže, jak ozvláštnit svůj čaj. A může to klidně být i čaj z pytlíku ze samoobsluhy.
Přísady do čaje: chutné a zdravé
Máme i anglicky pro vaše přátele v cizině.

25.1.
Další přemiéra. Připravte se na silný zážitek: Dvě scény z pravěku

24.1.
Další, tentokrát pohodová novinka Klidná noc
Mimochodem spánek pod  vlivem alkoholu je spíše narkóza. Mnohem lepší je usnout při příjemné hudbě nebo za pomoci relaxace.

23.1.
Další novinka: Čištění bran energie
Anglicky

22.1.
Další novinka: Proč snídat: tři důvody a dva tipy
Anglická verze

21.1.
Nové audio, autorem a interpretem je Maestro Střízlivid: Každý den ***
Novinka ze včerejška: Čaj s přáteli

20.1.
Byl jsem o víkendu mimo Prahu a přivezl jsem  námět na nové video, uvidím, zda ho natočím.

Velekněz zdvíhá ruce k nebi:
   Tajemné nebeské úkazy!
   Veliká střízlivost přichází!

Na to lid jásá:
   Střízliví a na suchu,
   ejchuchů, ejchuchů!

19.1.
Novinka, video Meditace vnitřního ticha
Anglická, dosti odlišná verze

18.1.
Životní styl úzce souvisí se sítí sociálních vztahů a lze hovořit i o životním stylu rodiny nebo životním stylu lidí určité profese nebo sociální skupiny. Změna okruhu lidí, s nimiž se člověk stýká, často přivodí pozitivní nebo negativní změnu životního stylu a naopak změna životního stylu vede často ke změnám ve vztazích.
Video Jak se žehlí vztahy?
Nová střízlivá pohlednice zde.

17.1.
Novinky, videa Květ pod listem s původní hudbou a jeho anglická verze.

16.1.
Včera zmíněná Všechnopárty se má vysílat 1. 2. 13. ***
Vlastenecká tématika se v našich písních objevuje málokdy, o to cennější je následující zhudebněná báseň. Zpívá se na nápěv „Čechy krásné, Čechy mé“.
Ještě dodáváme, že někteří literární vědci tvrdí, že se nejedná o vlasteneckou báseň. Jde prý o střízlivou legrácku.
Další střízlivá lyrika je zde. Je to žena bezvadná
ta střízlivost občana.
Vyjdi štěstí svému vstříc,
abstinence dá ti víc!
15.1.
Nové video: Velký dárek (původní hudba) Včera jsem byl v televizi na natáčení "Všechnopárty." Mimo jiné jsem ctěné publikum v divadle Semafor naučil Africký smích. Vysílat by se to mělo sestříhané asi na třetinu 1. 2. 13 (změna).

14.1.
Jedna domácnost
Co dá více práce, udržovat jednu domácnost nebo více domácností?
Jistě že jednu. Podobně je mnohem snazší a úspornějších dělat jednu věc a být na jedno místě.
Člověk tak ušetří spoustu energie.
Mistr Lin proto radí si říkat: „Moje tělo je tady, moje mysl je tady, moje duše je tady.“

13.1.
Další video novinka je tak trochu hudební žertík: Jógín v pohodě

12.4.
Nové video: Óm Satčidánanda je tradiční mantra, záznam živé nahrávky z dnešního odpoledne. *** Novinka: video Bezpečnější domov (s původní písní)
Existuje i anglicky.

11.1.
Suchý dům nebo byt
Mít suchý dům je výhoda. Suchý dům neznamená jen dobrou střechu, ale také nepřítomnost spouštěčů v domácím prostředí, tj. nemít doma alkohol, drogy, zbytečně moc peněz a nic, co by vyvolávalo silné negativní emoce. Staří Číňané radili, aby si člověk dával doma na zeď je obrazy znázorňující hezké a příjemné věci. Obraz květin je tedy vhodnější než obraz námořní bitvy. ***
Video: Jak žít déle a lépe: 26 tipů
10.1.
Novinka: Konečně dobrá zpráva!

9.1.
Hubertus
Většina žen a vlastně i mužů, chce působit přitažlivě.
Na jedno semináři, kde byly samé dámy jsem jim řekl: „Jestliže budete mít dost energie, budete přitažlivá i v hubertusu a gumákách.“
Jak si opatřit energii? Možností je více
* Energie bývá v dobrých prostředích a v dobré společnosti.
* Pomáhá i lehké tělesné cvičení nebo procházka.
* Dostatečně spát.
* Dobře a inteligentně se stravovat, jíst pokud možno čerstvé potraviny.
* Klidně dýchat do břicha.
* Nejvíce energie ztrácení lidé divokými emocemi, zbytečným přemýšlením, stresem a přetěžováním se. Tomu se dá předejít.
Video 33 způsobů, jak zvládnout stres (s původní hudbou)

8.1.
Novinky:
Stará legenda a její praktické využití
Existuje i anglická verze

7.1.
Nevděčná právnička
Před lety jsem pracoval se závislými ženami. Stalo se, že nám přivezli právničku. V zprávě z ambulance psali, že paní doktorka je z alkoholu dočista dementní. Její intelekt prý poklesl do pásma debility.
I byli jsme na paní doktorku hodní. Ta chtěla asi po měsíční léčbě propustit.
Vlídně jsme namítli, že by domů možná ani netrefila.
To ovšem paní doktorku nepotěšilo. Napsala obsáhlou stížnost.
Stížnost měla překvapivě dobrou formální stylistickou úroveň.
Pro jistotu jsme psychologické vyšetření zopakovali.
Vyšlo nám, že intelekt odpovídá jejímu vzdělání. Tato dáma byla pak rychle propuštěna.
 Jak si vysvětlit rozpor mezi nálezem v ambulanci a naším vyšetřením?

Vysvětlení může být více:
1. Paní doktorka byla během psychologického vyšetření v ambulanci opilá, měla odvykací stav, kocovinu nebo silné bažení po alkoholu. To by jistě výsledky podstatně zhoršilo.
2. Také byla možná nevyspalá, dehydratovaná, vyhladovělá nebo nervózní a nesoustředěná kvůli hromadícím se životním problémům.
3. Mozek má značnou schopnost obnovy. I po měsíční abstinenci se duševní výkonnost většiny závislých podstatně zvýší. K tomu patně došlo i zde.

Vděku jsme se tehdy nedočkali. Zato jsme si mohli uvědomit, jak jaké zázraky dělá střízlivost.
***
Video: Š�astný mozek

6.1.
Sebeovládání z ústřice
Jistý král milovat ústřice. Lovit je ale bylo za oněch dávných časů bylo nesnadné a nebezpečné. Není divu, že poddaní reptali. Přísun ústřic do královské kuchyně nebyl zdaleka tak plynulý, jak by si panovník přál.
Jednou kdosi přinesl velkou ústřici.
Král ji nedočkavě otevřel.
Namísto toho, co by člověk v ústřici čekal, z ní vystoupila světice.
Neříkala nic, jen na krále vyčítavě pohlédla.
Král v jediné vteřině pochopil, jak byl pošetilý a co působil.
Ústřic se pak nikdy v životě ani nedotkl.
Poddaní mu časem rádi odpustili, protože se z něj stal moudrý a laskavý člověk.
***
Další novinka: Mobilní telefony: jejich největší riziko (s původní hudbou)
Anglická verze

5.1.
Novinka: Osvěžte oči, posilněte játra, uklidněte mysl
Máme i anglicky pro vaše přátele v cizině.
***
Proč nejdou jídlo a televize dohromady
* Sledování nějakého napínavého filmu zpráv atd. vyvolává stres. A ten zhoršuje trávení.
* Pozornost je zaměřená na obrazovku a to znesnadňuje kontrolu v jídle, co se množství a kvality týče. Následky si domyslíte - zkažený žaloudek a obezita.
* Sušenky, crackery, brambůrky atd. jsou těžce stravitelné a obsahují málo zdraví prospěšného. Zato se v nich najde množství tuku, soli, cukru a konzervačních a jiných chemických látek. Tomu by bylo lépe se vyhnout. Nejvhodnější je podobné kalorické bomby doma vůbec nemít.
* Jídlo konzumované ve pozdních večerních a nočních hodinách se hůře tráví. Navíc takové jídlo znesnadňuje zdravý a hluboký spánek.
* Po jídle na noc se tloustne. To je velký rozdíl oproti snídani.

4.1.
Stavební zdravého životního stylu? Jídlo a příjem tekutin
 Paní Z. ráno peláší do práce, aniž by se nasnídala. Má při tom ještě navíc pocit hrdinky, která drží štíhlou linii. K obědu sní něco nevábného v bufetu, to aby trochu uklidnila vyhladovělý žaludek. Pak přijde domů a slupne, co jí přijde pod ruku. Žaludek ovšem hlasitě naříká, tenkrát proto, že je přecpaný.
Paní A. je chytřejší. Vstane včas, stihne se trochu protáhnout, nasnídat se a ještě si připravit jídlo do práce. To si tam v poledne ohřeje. Paní A. ví, že po snídani se netloustne, protože takto získaná energie se snadno spotřebuje během dne. Nasnídaný člověk je navíc celé dopoledne výkonnější a v lepší náladě. Po čem se tloustne, to jsou vydatné večeře. Tady asi paní A. dává velký pozor. Rozhodně nic nechroustá u televize, dobře ví, že tohle by ji velmi neprospívalo.
Ještě je třeba zmínit, že hlad a zejména žízeň vyvolávají bažení po alkoholu. Pro závislé na alkoholu jsou proto pravidelnost v jídle a dostatek vody zvláště důležité. Podstatné je i to, kde a s kým člověk jí. Jídlo totiž posiluje kladný vztah k příslušným místům a osobám. Společný oběd v kruhu rodiny je z tohoto hlediska mnohem vhodnější než jídlo v hospodě nebo ve špatné společnosti.

Potraviny důležité pro sebeovládání a zdraví.
* Vařené jídlo je mnohem stravitelnější než syrové a smažené. Při stresu a silných emocích trávení nefunguje dobře. Vařená strava je k žaludku ohleduplnější.
* S vitaminem B1 (thiamin) si netřeba lámat hlavu. Je sice pro nervový systém důležitý, ale v běžné stravě je ho dostatek. Protistresový význam má i vitamin C, ten najdeme např. v paprikách, černém rybízu, ovoci, ale i v třeba bramborách.
* Vláknina působí jako prevence rakoviny tlustého střeva. Riziko tohoto onemocnění je u závislých na alkoholu vyšší, zejména pokud hodně pili pivo (např. Benedetti et al., 2009). Vyšší obsah vlákniny také snižuje kolísání hladiny krevního cukru, a může tak stabilizovat náladu.
* Užitečným prvkem výživy jsou omega 3 mastné kyseliny. Jejich zdrojem jsou např. ryby nebo lněné semeno. Snižují riziko kardiovaskulárních nemocí a mohou se uplatňovat i jako pomocná léčba u depresivních poruch (Freeman, 2009).
* Vzhledem k častým jaterním postižením varujeme před přepálenými tuky a smaženými jídly. Podle našich pacientů, kteří pracovali jako kuchaři, prakticky v žádném zařízení hromadného stavování nevyměňují tuk po každém smažení. Někde údajně smažili na jednom tuku týden a pak ho ještě dávali do základů omáček. Varujeme také před uzeninami, chemickými látkami a aflatoxinem z potravin napadených plísní.
* Nevhodný je i nadbytek rafinovaného cukru a přeslazená jídla. Jejich vlivem dochází ke kolísání hladiny insulinu, což by také mohlo souviset s bažením.
* Nadbytek nápojů a potravin obsahujících kofein může přispívat k poruchám spánku a zhoršovat úzkosti. U kombinované závislosti na alkoholu a budivých látkách může kofein vyvolat bažení po pervitinu.
* Přesolená jídla vyvolávají žízeň. Tu mívají závislí na alkoholu často spojenou s bažením po alkoholu. Zneužívání alkoholu vede často k dehydrataci. Proto je lépe se přesoleným jídlům vyhnout.
* Doporučujeme dodržovat pitný režim a mít vždy po ruce nějaký nealkoholický nápoj. Napití se nealkoholického nápoje představuje u mnoha závislých účinný způsob, jak zvládnout bažení po alkoholu. To se týká začátečníků i lidí, zkušených borců abstinujících mnoho let.
* Doporučení týkající se diety je třeba individuálně přizpůsobit věku, míře fyzické aktivity, zvláštním potřebám atd.
* Pro některé závislé je těžko přestavitelné, že by zapíjeli např. masité jídlo čajem. Zde obvykle poznamenávám, že staří Číňané zapíjeli vydatná jídla čajem už před tím, než naši předkové dorazili do Evropy.

Spánek
Nedostatek spánku (spánková deprivace) zhoršuje paměť, schopnost se učit, pozornost či schopnost se rozhodovat. To s sebou nese rizika např. v dopravě nebo v pracovním prostředí. Využívání některých postupů, jak zvládat bažení a negativní emoce, vyžaduje přiměřenou schopnost vnímání sebe i situaci a vybavit si vhodnou techniku. To nedostatek spánku znesnadňuje. Spánková deprivace navíc může zvyšovat efekt intoxikace alkoholem a riziko srdečních arytmií po alkoholu. Nedostatek spánku vyvolávala u závislých na tabáku bažení po této látce. Závislé varujeme před zaměstnáními, kde je trojsměnný provoz, protože ta spánkovou hygienu znesnadňují. K léčbě poruch spánku doporučujeme relaxační techniky, přizpůsobení životního stylu atd. (podrobněji viz video).

Tělesná aktivita a sporty
Zde jen dodáváme, že tělesný pohyb je přirozená lidská potřeba, podobně jako např. spánek. Praktická, levná a dostupná je chůze, i čtvrthodinová procházka je mnohem lepší než nic.

Relaxační techniky
O nich jsme už také  podrobněji jinde. Jenom připomínám, že tělesná aktivita a relaxační techniky se výborně doplňují.

Sdělovací prostředky
Podle zpráv českých médií lidé starší 15 let strávili v říjnu 2010 před televizní obrazovkou denně v průměru více než tři hodiny. K tomu je třeba připočíst vliv internetových a tištěných médií. Je jasné, že se jedná o vliv, který ovlivňuje životní styl mnoha lidí a to ne vždy příznivě. Zejména televize a film mohou pomocí reklamy alkoholu, hazardu či nedostupného zboží vyvolat bažení. Podstatným prvkem prevence a léčby návykových nemocí je proto mediální gramotnost (např. Kupersmidt a spol., 2010, Austin a Johnson, 1997). Cílem mediální gramotnosti je média efektivně využívat a minimalizovat jejich rizika.

Vztahy
Životní styl úzce souvisí se sítí sociálních vztahů a lze hovořit i o životním stylu rodiny nebo životním stylu lidí určité profese nebo sociální skupiny. Změna okruhu lidí, s nimiž se člověk stýká, často přivodí pozitivní nebo negativní změnu životního stylu a naopak změna životního stylu vede často ke změnám ve vztazích.
Video

3.1.
Novinka a velmi užitečná: Co znamená velké břicho?
Máme i anglicky pro přátele v cizině. Novinka: Video Čisté ráno

2.1.
Poruchy životního stylu a jak životní styl uzdravit
Přepjatý životní styl: Člověk toho chce stihnout příliš moc. Má svůj program většinou přeplněný, ocitá se proto v časové tísni a ve stresu.
Léčba: Nepřibírejte si další povinnost, dokud nevypustíte jinou nejméně tak časově i jinak náročnou. Vyhraďte si na své záležitosti přiměřený čas a vyhýbejte se stavům vyčerpání. Nemusíte také všechno udělat sami, o práci se dá často rozdělit. Nechávejte si časovou rezervu na nepředvídané komplikace. Odpočinek plánujte stejně zodpovědně jako důležité pracovní úkoly. Více viz moje kniha „Závislost na práci“ (Nešpor, 1999)“. Rukopis je volně ke stažení z www.drnespor.eu.
Prázdný životní styl: V něm převažuje nuda a prázdnota. Prázdný životní styl může vyvolat např. nezaměstnanost, nemoc nebo nedostatek dobrých zájmů. Ne nadarmo říkali staří Říkané „Otia dant vitia“ čili „nečinnost vede k nepravostem“.
Léčba: V této situaci je dobré věnovat si se pracím, které by vás dříve nenapadlo dělat. I když vás k tomu nikdo nenutí, vstávejte v určitou dobu, čas si rozvrhněte a rozvrh dodržujte. Uvažujte o dobrých možnostech, které vám daná situace poskytuje. Můžete např. rozvíjet své zájmy, pomoci blízkému člověku, studovat atd.
Chaotický životní styl: Pro chaotický životní styl je typické střídání období mimořádného vypětí a naprosté nečinnosti. To může být působeno zevními okolnostmi (termínovaná práce, to jestli někdo dostane nebo nedostane zakázky atd.). Často příčinou je ale také sklon nechávat věci na poslední chvíli, např. přípravu na zkoušku nebo odevzdání nějaké rozsáhlejší práce.
Léčba:  Rozdělte si své záležitosti na ty, které opravdu spěchají, a na ty, které mohou počkat. Těmi méně naléhavými se v situaci, kdy nemáte čas, vůbec nezabývejte. Určitě si pořiďte diář a používejte ho a plánujte do něj práci i odpočinek. Dbejte na rovnoměrnější rozložení a větší rovnováhu. Žertem tomu říkáme „strategie Jánošík“. To znamená z příliš bohatého programu ubrat a příliš chudý program naopak obohacovat
Rizikový a stresující životní styl: Ten se týká lidí, kteří se nacházejí v těžké situaci nebo vykonávají rizikové a stresující zaměstnání (policisté, servírky, pracovníci kasin, ale i vedoucí pracovníci velkých firem a bank, zdravotníci, nebo novináři). Problémem zde není nadbytek práce, ale hlavně její charakter.
Léčba: Uvažujte o tom, jestli máte na to, uvedenou práci dlouhodobě vykonávat, nebo jestli by bylo lepší si najít něco klidnějšího. Určitě byste se měli naučit nějakou relaxační techniku a hlavně ji používat pravidelně. Máte-li někoho, komu se svěřit, jste ve výhodě a stres zvládnete lépe.
Neradostný životní styl:  Zde scházejí radosti a potěšení. Takový člověk často lopotně pokračuje do okamžiku, kdy jeho trpělivost přeteče, pak udělá hloupost, je zaplaven výčitkami svědomí, v neradostné lopotě zas pokračuje, dokud jeho trpělivost zase nepřeteče. Často to souvisí s přepjatým životním stylem.
Léčba: Pamatujte na drobná potěšení a udělejte si na ně čas. Je to lepší než mučednictví a trpitelství. Vztahy zbytečně zhoršuje, jestliže někdo vyvolává v druhých pocity viny a dává jim najevo, jak se pro ně obětuje. Radosti a potěšení si plánujte. Jestliže do těchto příjemných aktivit zapojíte i své blízké nebo přátele, vztahy to obvykle posílí. Při nacházení drobných radostí buďte z velké části soběstační. Nespoléhejte, že vám budou druzí lidé servírovat potěšení na stříbrném podnose, zvláště jestliže ani nevědí, co od nich chcete.
Video: Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život

1.1.2013
Tělesná aktivita je skoro všelék, ale… Souvislost s relaxací
Mezi tělesným cvičením a relaxací existují úzké souvislosti. Po předchozí tělesné aktivitě je uvolnění snazší. To se týká celkového uvolnění i uvolňování specifických svalových skupin. Santaella a spol. (2006) zjistili, že po skončení tělesného cvičení dochází k poklesu krevního tlaku pod úroveň, na které byl před cvičením.

Výhody a přednosti rozumné tělesné aktivity
* Mírní úzkosti, deprese i další silné emoce.
* Odbourávají se látky uvolněné ve stresu, dochází tak vlastně k vnitřnímu úklidu.
* Je to prevence i součást léčby mnoha onemocnění. To se týká jater, srdce, cév i prevence nádorů.
* Rozumná tělesná aktivita posiluje imunitu, ale pozor, nadměrná ji naopak oslabuje.
* Po skončení tělesné aktivity nastává relaxace.
* Vyrovnává se tak nedostatek pohybu i jednostranná zátěž.
* Pohyb je nepostradatelný u dětí. To platí zvláště pro hyperaktivní neposedy, s nimiž mívají rodiče u pedagogové nemalé potíže.
* Lze tak mírnit bažení po alkoholu, drogách i tabáku (např. Angelo a spol., 2012, Buchowski a spol., 2011). Zvláště dobré zkušenosti jsou s fyzickou aktivitou u patologických hráčů, kde pronikavě zlepšuje sebeovládání.

Jenže ouha Sportovci a funkcionáři ne vždy příkladní
Sportovní funkcionáři s oblibou zdůrazňují, že sportem lze předcházet drogovým závislostem. Bohužel se mýlí. Původní data z české populace svědčí naopak o tom, že fotbal, zápas, box nebo kik box, posilování a tanec byly spojeny s vyšším rizikem zneužívání alkoholu u žáků 9. tříd. Box nebo kik box byly navíc spojeny s vyšším rizikem zneužívání marihuany. V tomto případě předpokládáme vliv sociálních faktorů a u fotbalu navíc jeho provázanost s reklamou alkoholu a hazardu (Nešpor a Csémy, 2012).
Vrcholový sport
Ne všechny druhy tělesné aktivity prospívají. Je třeba odlišovat cílené rehabilitační cvičení, rekreační sport a lehkou tělesnou práci na jedné straně a na druhé straně vrcholový sport (Nešpor, 2005). Zatímco u rekreačního sportu lze předpokládat příznivý efekt, u vrcholového sportu často převažují rizikové faktory (stres, jednostranný způsob života, stavy vyčerpání, vyšší riziko úrazů, doping, častý pobyt mimo domov atd.).
Úrazy
Podle údajů z roku 2006 shromážděných došlo ve Spojených státech k půl milionu zraněním při basketbalu, další dva miliony byly spojeny s jízdou na kole, fotbalem, běháním a dalšími sporty. Cyklistika byla nejrizikovější vzhledem ke smrtelným úrazům a z tohoto hlediska byly zvláště rizikové i plavání a lyžování. Největší nebezpečí hrozí začátečníků, kteří se učí novou sportovní aktivitu. U bojových sportů to ale neplatí, tam jsou ohroženi úrazem zejména ti nejpokročilejší. Důvodem může být to, jsou schopni vynakládat větší sílu a vyvinout větší rychlost.
V Česku dochází podle Centra úrazové prevence v Motole nejčastěji k úrazům při fotbalu, gymnastice, zápasu a hokeji. Riziko úrazů bylo nejvyšší na začátku, nebo na konci sezóny.
Jestliže využíváme tělesnou aktivitu při léčbě závislostí, je třeba mít pamatovat na následující skutečnosti. Závislí nemívají dobrou kondici, v počátcích abstinence jsou oslabeny jejich kognitivní funkce a je u nich větší riziko osteoporózy. K úrazům proto mívají větší sklon. Doc. Skála svého času pacientům v ústavní léčbě zakazoval fotbal. Po špatných zkušenostech s úrazy při této aktivitě ho nepovolujeme ani u nás. Značné riziko úrazů při fotbalu ostatně existuje i v normální populaci dospívajících (Dahlström a spol., 2012).
Rozhodně bychom také varovali před sporty, kde dochází k úrazům hlavy. To se netýká je zmiňovaného boxu, ale i např. hlavičkování při fotbale, cyklistiky, hokeje atd.

Je možné být uvolněný a o pohybově aktivní zároveň?
Zajímavou práci týkající se volby tělesné aktivity publikovali Elibero a spol. (2011). Podle jejich výsledků rychlá chůze na trenažéru mírnila akutní bažení po tabáku, kdežto tělesná cvičení jógy snižovala obecnou úroveň bažení. Při cvičení jógy nebo čchi-kungu se kromě tělesné aktivity může projevovat i efekt relaxace, která je součástí těchto cvičení.
Další zajímavou možností, jak spojit fyzickou aktivitu a relaxaci představují různé formy masáže a automasáže. Výhodou automasáže je její snadná dostupnost a to, že je zdarma. Fyzická aktivita, kterou je třeba při automasáži vynaložit, je také prospěšná. Např. při energické automasáži chodidel zlepšujeme krevní oběh v této oblasti, ale také posilujeme  svaly rukou a hrudníku. Některé jednoduché formy automasáže najdete na www.youtube.com/drnespor nebo ve specializované literatuře na toto téma.
Video: Masáž jater
***
Novinka Video Přátelství
Ho ho ho

 [Výchozí strana - Home]

počítadlo.abz.cz