[Výchozí strana]
31. 1.
Nové audio: Eversobers: Správná věc.
---
Hezké poděkování
Jeden pán mi poslal e-mail, v němž se svěřoval s problémy kvůli alkoholu.
Doporučil jsem mu chodit co nejčastěji na setkání Anonymních alkoholiků a poslal mu odkazy na naše svépomocné materiály.
Další den mi ten pán napsal, že materiály na něj působí „tak nějak přívětivě“. Pocítil naději, že svůj problém zvládne.

30. 12
Vzdálit se, získat odstup, mít nadhled
Našim střízlivým přátelům radíme, aby se vyhýbali podnětům, které znesnadňují sebeovládání. Jestliže se i tak nějaký rizikový podnět objeví, je třeba přerušit jeho působení, např. se vzdálit z určitého prostředí. Ono „vzdálení se“ lze chápat doslova i přeneseně. Některé nepříjemné skutečnosti se nedají změnit. Můžeme ale od nich a od duševních stavů, které vyvolaly, získat větší odstup a nadhled. Zdivočelé emoce lze s odstupem klidně pozorovat. Tím se uklidní. K tomu slouží meditace vnitřního ticha.
Jestli je to na vás příliš složité, nabídnu něco tak jednoduchého, že to umí i malé dítě. Skvělý způsob, jak získat nadhled, je smích. Jakmile se dokážete svému problému a svým emocím zasmát, objeví se odstup a objektivnost samy od sebe.
Videa
Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů
Meditace vnitřního ticha  (antar mouna)
Smích se zázračnými brýlemi

29. 12.
Nové video Co je a není závislost: znaky a test, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.

28. 12.
Léky proti nudě
Někteří z našich střízlivých přátel považují svůj problém nudu. Dovolím si nabídnout tři způsoby, jak tento problém zvládnout:
1. Nuda může být projevem bažení. Někomu se do ničeho nechce jednoduše proto, že baží. V tomto případě je třeba zvládnout bažení. Člověk pak zjistí, že může čas využít mnoha skvělými způsoby.
2. Druhou možnou příčinou je nechuť zabývat se nepříjemnými záležitostmi. Někdo se raději nudí, než aby šli k zubaři, řešil osobní nebo pracovní problém či si doma pořádně uklidil. I v tomto případě je pomoc snadná: To, co čeho se člověku nechce, ať hezky a svižně udělá!
3. Nuda může být také projevem nedostatku dobrých hodnot. Řešení bude v tomto případě o něco složitější. Takový člověk by si měl ujasnit své cíle, uvědomit si jak a v čem může být užitečný sobě i druhým, stanovit si priority a někdy ještě uvažovat o svém duchovním životě.
---
Videa
Pět jednoduchých kroků, jak zlepšit sebeovládání
SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy
Jak jednoduše zvýšit sebevědomí

27. 12.
Nové video Kocovina: devět věcí, kterým se vyhnout, a šest, které udělat, máme i anglicky.
---
Spokojená střízlivost
Lidé, kteří mají návykovou nemoc, by měli abstinovat a měli by s tím být spokojení.
Závidět někomu alkohol nedává logiku. To už by mohli závidět delirium, cirhózu, problémy a kocovinu.

26. 12.
Velká změna
Na doléčovací skupině se jeden začínající abstinent zmiňoval o tom, že  po léčbě dokáže vnímat své duševní stavy s větším nadhledem. Dříve emocím podléhal, nyní je pozoruje s odstupem, a emoce se pak většinou rychle zklidní.
Skupiny se účastnil 14 let abstinující přítel, který se vytrvale a mnoho let se věnuje meditaci. Když to slyšel, jenom souhlasně pokýval hlavou.
Postoj diváka a uvolněného pozorovatele rozvíjejí některé buddhistické meditační techniky a jógová meditace vnitřního ticha.
Podobně může působit i psychoterapie a samozřejmě… Ano, správně, střízlivost!

25. 12.
Nové video Jak povzbudit brzlík a imunitu, máme i anglicky.
---
Melodický smích
Zjistilo se, že na druhé lidí působí příjemně právě melodický smích.
V soukromí nebo s přáteli se můžete smát třebas na nápěv písně „Skákal pec přes oves“. Mimochodem to jsme opravdu na některých seminářích společně dělali a byla to velká legrace. V běžném životě ale bohatě postačí kratičký trylek.
---
Seznam našich vánočních videí najdete zde.

24. 12.
Nadšení nebo vyrovnanost?
Nemám vám do toho co mluvit, ale z hlediska tělesného i duševního zdraví jsou lepší vyrovnanost a spokojenost. Spokojenosti si lidé cenili už od pradávna a její užitečnost uznává i dnešní psychologie. Spokojenost má blízko ke klidné radosti. Taková radost nepředstavuje problém, ale výhodu.
Problémem bývá až divoké štěstí zbavující soudnosti. Rada našim střízlivým přátelům pro podobnou situaci zní takto: Když se vám něco velikého podaří, oslavte do účastí na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinou formou doléčování! Uklidníte se a lépe zachováte rozvahu.
Na doléčování je dobré chodit tak jako tak. V době, kdy jsou emoce tak či onak rozbouřené, je to ale zvláště důležité.
Anonymní alkoholici fungují i o svátcích a setkání Anonymních gamblerů bude na oddělení 31 také 26. 12. 2016.
---
Video: Jak mít kdykoliv Vánoce

23. 12.
Nahraďte zlozvyky dobrozvyky
Dobrozvyk je slovo, které vymyslel jeden z našich střízlivých přátel.
Dobrozvyky jsou odolné vůči stresu, bažení i silným emocím a jsou zdravé. Určitě bychom je měli pěstovat. Ale kde začít?
Navrhují následující postup:
1. Uvědomte si nějaký svůj zlozvyk.
2. Vytvořte k němu opačný dobrozvyk.
3. Svůj nový dobrozvyk upevňujte, pěstujte a posilujte.
Chtělo by to příklad: Pan Sova sedává dlouho do noci u počítače nebo u televize a při tom něco chroustá. Ráno se mu nechce vstávat a přes den je ospalý. Jeho figura mohutní, ovšem ne v ramenou, ale v pase.
Pan Sova si řekl dost a rozhodl se překonat své zlozvyky za pomoci dobrozvyků.
1. Uvědomil si zlozvyky, což jsou v tomto případě média a jídlo v nevhodnou dobu.
2. Vytvořil dobrozvyky. Dal si tato dvě jednoduchá předsevzetí:
- Všechny obrazovky budou od 22:00 po celou noc vypnuté.
- Po 20:00 nebudu nic nejíst.
3. Následoval třetí krok, tedy dobrozvyky pěstovat a upevňovat. Panu Sovovi se sice občas během noční cesty ze záchodu zachtělo usednout k počítači a někdy to i udělal. Podobných chybiček ale postupně ubývalo.
To, že se v noci spí, se pro pana Sovu časem stalo naprosto samozřejmé.
Takže, vážení a milí, kde začnete vy?
---
Video 12 velkých ochránců

22. 12.
Skutečná scéna ze života, jak ji popsal jeden abstinent
Policistka: Vaše doklady prosím.
Řidič abstinent: Bude dechová zkouška?
Policistka: Vypadáte dobře, není potřeba.
Řidič abstinent: Prosím!
Policistka provede dechovou zkoušku na alkohol. Zkouška je negativní.
Řidič abstinent: A uděláte mi ještě test na drogy?
Policistka obrací oči v sloup.
Pak zavelí: Už jeďte!
---
Do sekce "Pomoc" tohoto webu jsem přidal text Nešpor K, Matanelli O. Co poradit dospělým dětem rodičů s návykovou nemocí.

21. 12.
Dobrá rada sobě
Obrátil se na mě jeden u našich přátel s tímto problémem: Při relaxaci často usíná.
To je výborné před spaním nebo během noci, když se člověk probudí.
Méně skvělé je to ovšem, když se chce člověk uvolnit během dne.
Poradil jsem mu, aby během dne relaxoval krátce a pro jistotu navíc s budíkem nebo kuchyňskou minutkou.
Pak jsem si uvědomil, že mívám podobný problém a hned jsem si to vyzkoušel.
Fungovalo to. Poradil jsem dobře sobě i jemu.

20. 12.
Nové video Uvolnění za 90 vteřin, máme i anglicky.
---
V čem je kouzlo situačního humoru?
Jeden z našich střízlivých přátel vypravoval, jak dobře vycvičil psa. Jeho bystrý pejsek pak získal četná ocenění.
Řekl jsem mu: „Ten váš pes má víc titulů než já.“
Nato jsme se začali všichni smát. Smáli jsme se asi mnohem víc než vy, když to nyní čtete.
V tom je ono kouzlo situačního humoru.
 
19. 12.
Zvláštní pokrok
Přátelé abstinenti nacvičili starodávno koledu. Byli mezi nimi dva kytaristé a houslista a znělo to velmi hezky.
Když porovnám starou hudbu s dnešní běžnou hudební produkcí, začínám pochybovat o tom, že se lidstvo vyvíjí správným směrem.
Nejedná se pouze o hudbu. Po listopadu 1989 přibylo lidí závislých na drogách, a hlavně patologických hráčů. S případy deliria tremens jsme se dříve setkávali u lidí nad čtyřicet let, dnes k nám běžně přivážejí i ty, kterým je hodně pod třicet. Relativně nový problém představují závislí bezdomovci. Jejich zdravotní stav bývá neutěšený.
Pravda, v mnoha jiných oblastech došlo k velkému pokroku, třeba v tom, jak rafinovaná je dnešní reklama.
Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi deliriem tremens po kvalitním alkoholu a deliriem po tom obyčejném?
Delirium po kvalitním alkoholu je dražší.
Po normální, běžné a laciné vodě jsme žádné delirium nezaznamenali.
Neříkám to proto, že by mě platily vodárny, ale že je to fakt.

18. 12.
Předvánoční aktualita, nové video Jak přijmout dárek, máme i anglicky.
:)
17. 12.
Jaký je vztah mezi odmítáním a zvládáním bažení
- Rychlé odmítnutí může předejít tomu, aby bažení vzniklo.
- Zjistilo, se, že ti, kdo umějí odmítat návyková rizika, mají slabší bažení a lépe ho zvládají.
- Ten, kdo zvládl bažení, dokáže lépe odmítat. Lépe mu to myslí a je psychicky odolnější.
- Některé způsoby, jak zvládat bažení a odmítat se podobají, např. odmítnutí vyhnutím a vyhnutí se zevnímu spouštěči.
- Ten, kdo se vyhýbá vnitřním spouštěčům, např. nevyspání nebo dehydrataci, lépe zvládne bažení. Vyspalý člověk také snadněji odmítne to, co se pro něj nehodí.
---
Videa
Jak odmítat: 12 možností
Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

16. 12.
Dělání ze spouštěčů střízlíky
Spouštěči se myslí podněty aktivující závislost a střízlíky podněty, které napomáhají střízlivosti. To, zda se určitý podnět stane spouštěčem nebo střízlíkem, záleží na jeho zpracování. Terapeut v tom může pomoci, např. pomocí vhodných otázek. Některé příklady následují.
1. spouštěč: Ztráta zaměstnání
Příklady otázek: Když nemáte práci, to bude třeba více šetřit? Na čem by se dalo ušetřit? Kolik ušetříte, když budete abstinovat? Jak udělat při hledání nové práce dobrý dojem?
2. spouštěč: Partnerská krize
Příklady otázek: Co můžete udělat, abyste vztah udržel? Jak vám v tom pomůže střízlivost? Kdyby došlo k rozchodu, jak se s tím vyrovnat? Co vám pomůže k většímu nadhledu a soběstačnosti?
3. spouštěč: Nuda
Nestal v posledních letech ze závislého života nudný a stereotypní kolotoč? K jakým zajímavým zkušenostem by vám pomohla střízlivost? Jaké budete mít za střízliva nové možnosti?
4. spouštěč: Únava
Cítil jste se po návykovém chování odpočatý. Co se děje v těle při intoxikaci nebo hazardu? S jakými formami skutečného, zdravého odpočinku máte dobré zkušenosti?
---
Videa
Jak posílit motivaci ke  střízlivosti a dobrým cílům
Sebeovládání za půl minuty
Co jde dělat vesele

15. 12.
Nové video Novoroční přání, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Největší úspěchy
Jeden z našich střízlivých přátel se mě zeptal, co považuji za své největší úspěchy. Odpověděl jsem toto:
1. Postupně se nám podařilo zpracovat pro svépomocné materiály pro nejrůznější návykové nemoci. Na mém webu se najdou texty určené závislým na alkoholu, na drogách, patologickým hráčům, lidem, kteří to přehánějí s nakupováním (shopping addiction) i s dalšími návykovými problémy.
2. Rád se v rámci doléčování setkávám s abstinujícími přáteli, kteří se u nás léčili a jsou fit. To ale není můj úspěch, ale jejich.
3. Bažení, stres a silné rizikové emoce se dají zvládat stejnými nebo podobnými způsoby. Na této jednoduché skutečnosti je založena moje kniha „Sebeovládání“, která se dobře prodává a zcela jistě ji kupují i lidé, kteří závislí nejsou.

14. 12
Moje odpověď na otázku, jak by měl vypadat dobrý terapeut
V poslední době se zabývám zdravými emocemi, v roce 2017 vyjde na toto téma moje kniha „Jak být milejší“. Laskavost, pohoda a vlídné pochopení se hodí ve vztazích i při terapii. Dobrý terapeut také vnímá dobré možnosti toho, jemuž pomáhá. Měl by mu pomoci objevit to dobré, co je v každém z nás.

13. 12.
Nový odborný text: Nešpor K. Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen.

12. 12.
Dnes hned dvě nová videa:
Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen: osm oblastí, máme i anglicky.
Půjdem spolu do Betléma

11. 12.
Jak se motivovat ke střízlivosti?
Tuto otázku mi položil jeden inteligentní závislý muž středního věku.
Odpověděl jsem mu toto: „Choďte 90 dní denně, v krajním případě ob den, na setkání Anonymních alkoholiků.
Pak porovnejte tři měsíce střízlivosti s předchozími třemi měsíci nestřízlivosti. A budete mít motivaci jako Sněžka.“

10. 12.
Podivná kytice
Jedna odborná společnost se rozhodla mě poctít cenou. Rituál předávání proběhl hladce, byla to navíc milá příležitost se setkat s kolegy. Dostal jsem sošku hrdě nazvanou „S hlavou vzhůru“ a od studentů ještě kytici. Kytice to byla velmi zvláštní.
Pacientům často doporučuji jíst více zeleniny. Asi proto se v kytici ocitly vedle něžných poupátek i dvě brokolice a svazek mrkve. Z kytice kromě toho trčela spodní část pórku a našly se tam i ředkvičky. Tato roztomilá věc měla v průměru přes metr. Nacpat ji do tašky nepřipadalo v úvahu. Vracel jsem se do práce metrem a přemýšlel, jestli bych za kytici neměl zaplatit jako za nadměrné zavazadlo. V metru jsem se s ulehčením posadil a kytici si položil na klín. Raději jsem ji přidržoval oběma rukama, aby se třeba nerozpadla. Cestující veřejnost na mě hleděla s údivem. Naštěstí to byli taktní lidé, takže se mě nikdo nezeptal, co to mám. Někteří spolucestující možná správně usoudili, že jedu do Bohnic.
Notně utahaný jsem dovlekl kytici do práce. Vyndal jsem z ní jednu mrkev pro sebe. Pak jsem požádal sestru, aby kytici rozebrala, květiny si nechala a zeleninu rozdala pacientům.
Nakonec to přece jen bylo k něčemu dobré.
:)
9. 12.
Na co je dobré nemít čas?
Je dobré nemít čas na hněv, smutek, sebelítost, závist a závislost.
Díky tomu zbude dost času na laskavost, spokojenost, vděčnost, přejícnost a střízlivost.

8. 12.
Nové video Je střízlivost normální? Máme i anglicky.

7. 12.
Štěstí zdravé i ošidné
Štěstí
Při své práci jsem se setkal s mnoha lidmi, pro které se stalo štěstí za každou cenu, teď a hned životním programem. Někteří z nich byli vzdělaní a velmi inteligentní. I tak se ale ocitali ve svízelných situacích a hodně trpěli. Proti štěstí nic nemám. Být šťastný je hezké a vám i sobě to přeji. Štěstí si můžeme představit jako vodu – některá je léčivá, jiná obyčejná, a ještě další otrávená. Jestliže není nablízku pramen dobré vody, jde zkušený poutník raději dál.
Příklady forem štěstí s ostnem utrpení
- Alkohol, tabák, drogy, hazard a další návyková rizika připomínají lichváře. Nejdřív něco málo dají, a pak toho hodně seberou.
- Jíst v noci nebo dlouho do noci sledovat televizi nebo počítač působí v těle i psychice zmatek. Zhorší to výkonnost během dalšího dne.
- Soupeřit s druhými lidmi a někoho ponižovat se člověku většinou člověk vrátí jako bumerang. Na rozdíl od bumerangu to ale není vždy hned, ale často v tu nejméně vhodnou dobu.
Některá dobrá štěstí
- Skvělým zdrojem štěstí je tělesný pohyb. Významný britský historik G. M. Trevelyan napsal: „Mám dva lékaře, svou pravou a levou nohu.“ Chůze se hodí pro profesory v Cambridge i pro lidi, kteří se živí jinak. Páteř člověka se sedavým zaměstnáním po půlhodinové procházce pookřeje. V chladnějších obdobích roku je ovšem potřeba se na procházku přiměřeně obléknout, protože páteř a klouby mívají rády teplo. K zdravým pohybovým aktivitám patří také plavání, posílí se při něm svaly, aniž by se zatěžovaly klouby. Jóga a čchi-kung v sobě spojují výhody relaxace a fyzické aktivity.
- Klidný spánek je pro duševní zdraví a psychickou pohodu nutností. Jestliže si na něj vyhradíte dost času, budete zdravější, produktivnější a šťastnější.
- Štěstí přinášejí také různé druhy umění, např. hudba. Na většinu lidí působí zvlášť dobře klidná a melodická hudba. Toho se využívá i v psychosomatické medicíně a psychoterapii.

6. 12.
Nová audio nahrávka, Eversobers: Koleda.
---
Vděčnost
Vděčnost patří ke skvělým duševním stavům, které stojí za to pěstovat. Skvělý způsob, jak rozvíjet vděčnost, je hezky poděkovat. Přesně to mám nyní v úmyslu.
- Předně děkuji svým rodičům a učitelům. Svoji výchovu a vzdělávání jsem jim vždy neusnadňoval.
- Je třeba poděkovat i za setkání s jógou a později také čínskými cvičeními. Dost možná, díky nim, jsem vydržel svoji dělat práci více než 36 let.
- Mnozí z mých učitelů byli výborní odborníci a výrazné osobnosti. Vzpomínám na akademika Dostálka, v jehož ústavu jsem rok a půl pracoval, a zejména na docenta Skálu. Za tím jsem přišel jako mladý lékař a nabídl mu, že jeho závislé vyléčím jógou. Objektivně vzato to byla to neomalenost. Ke cti pana docenta patří to, že mě nevyhodil. Docenta Skálu jsem pak potkával mnoho let a mohl jsem obdivovat jeho tvořivost a energii.
- Panu Dr. Kubičkovi z tehdejšího Výzkumného ústavu psychiatrického jsem v době svých začátků přinesl svoje data. Pan doktor se mi nejdříve vysmál a pak mi je pomohl zpracovat. Spolupráce s ním a zejména s jeho nástupcem Dr. Csémym mi přinesla mnoho užitečného.
- Jsem také zavázán kolegům v zahraničí. S většinou z nich jsem se osobně nesetkával, ale mohl jsem čerpat z jejich zkušeností.
- Na půdě Bohnic musím vzpomenout na paní prim. Fanfulovou. Byla to laskavá nadřízená s širokým rozhledem a dávala mi potřebný prostor.
- Z mnohé vděčím svým kolegům a spolupracovníkům.
- Především děkuji lidem, kteří se u nás léčili pro návykovou nemoc. Někteří z nich k námi i po letech abstinence chodí na doléčování nebo se podílejí na práci Anonymních alkoholiků a Anonymních gamblerů.


5. 12.
Včera jsme měli seminář. Po jeho skončení nazpívali přátelé tyto tradiční indické mantry:
Om Nama Shiva
Shiva, Shiva, Shiva Shambho

4. 12.
Co není závislost?
Někteří lidé mají o závislosti zkreslené představy. Následují příklady:
- Závislí se válejí v příkopu. Většina našich pacientů se v příkopu nikdy neválela. Ono by to vlastně dalo dost práce najít vhodný příkop třeba v takové Praze.
- Závislí lidé pijí, berou drogy, nebo hazardně hrají každý den. Ani to není naštěstí pravda. Mnohdy by se to totiž nedalo vydržet.
- Závislí nechodí do práce a nestarají se o rodinu. Závislost zabere hodně času, ale i tak mnozí zvládnou přijít do práce a jakžtakž zajistit i rodinu. Žádná sláva to ovšem není. Když začne závislý člověk abstinovat, pronikavě se tím zlepší jeho pracovní výsledky i rodinný život.
Přiznání si závislosti je první důležitý krok k jejímu překonání. Znaky závislosti podle Mezinárodní klasifikace nemocí najdete v našich materiálech, zde jen velmi stručně. Pro závislost je typické zhoršené sebeovládání. V případě alkoholu to znamená, že dotyčný pije i v situacích, kdy původně pít nechtěl nebo pije mnohem víc, než měl v úmyslu.
Za této situace je ze všeho nejlepší abstinovat. Jedno rčení Anonymních alkoholiků říká: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“
Je to naprostá pravda.

3. 12.
Střízlivost jako sport
Někteří naši střízliví přátelé si ze střízlivosti udělali něco tak trochu sport. Podobně jako bývají sportovci hrdí na své rekordy, jsou někteří abstinující závislí hrdí na délku své abstinence. Vlastně proč ne, osobní rekord ve střízlivosti má pro zdraví a rodinný život mnohem větší cenu než osobní rekord ve vrhu kladivem.
Na druhou stranu je také pravda, že každá střízlivost, má velkou hodnotu a zasluhuje respekt. Ať je krátká nebo dlouhá.

2. 12.
Nové vánoční video Tichá noc.
---
Co zesiluje a zeslabuje bažení
Zesiluje:  Krátká abstinence, prostředí, kde jsou silné spouštěče, hlad, žízeň, nevyspání, tělesné i duševní problémy, malé nebo žádné doléčování,  zátěžové životní události, životní styl je nevyvážený,  převládají negativní emoce, např. sebelitování.
Zeslabuje: Dlouhá abstinence, prostředí, které motivuje ke střízlivosti, dobrý tělesný a duševní stav, intenzivní a dlouhodobé doléčování, stabilní životní situace, vyvážený životní styl včetně přiměřené fyzické aktivity, převládají zdravé emoce, např. pohoda.
Poznámka: Léky, které by mírnily bažení po drogách a hazardu v současnosti neexistují. Léky, o kterých se tvrdilo, že mírní bažení po alkoholu, jsou patrně neúčinné a navíc jsou drahé.

1. 12.
Nové video Čaj a mozek, máme i anglicky.
---
Náš další objev
Zjistili jsme, že po kvalitním francouzském alkoholu bývá kvalitní francouzské delirium, po kvalitní skotské whisky kvalitní skotské delirium a po kvalitním tuzemském alkoholu kvalitní tuzemské delirium. Jak se liší skotské delirium např. od obyčejného ukrajinského, to je předmětem dalšího výzkumu. Zatím jsme žádný významnější rozdíl nezjistili.
Tak či onak, ze všeho nejlepší bude skotská, francouzská a tuzemská co? Ano správně, střízlivost.

30. 11.
Veselý závěr
V sobotu 26. 11. 2016 jsem přednášel pro farmaceuty. Většinu publika tvořily pracovnice lékáren. Hned zkraje jsem se jich zeptal, jestli chtějí jen poslouchat, nebo si také něco zkusit. Vybraly si druhou možnost, a tak jsme dýchali do břicha, smáli se a dělali další věci, které se ode mě daly čekat. Mezi jinými jsem přítomným poradil, co nabídnout člověku, který přijde do lékárny a žádá lék na psychiku: „Prodejte mu nějaký B-vitamin, aby se vám zvýšila tržba, a řekněte mu, aby denně alespoň 40 minut chodil.“
O závěrečnou legraci se postarala moderátorka. Jako projev uznání mi podávala v papíru zabalenou láhev vína. Zatvářil jsem se zděšeně a láhev jsem okamžitě vrátil.
Publikum se smálo a tleskalo. Důsledně abstinovat se dá vždy a za všech okolností a je to snadné.

29. 11.
Další nové video Starodávná česká koleda. Za pozornost zde stojí zvláště brilantní houslový part.
Máme i jako audionahrávku.

28. 11.
Nové video Velikánský úsměv, máme i anglicky.

27. 11.
Na 27. 11. připadá první adventní neděle.
Naše nové video: Česká vánoční píseň z 15. století.
K videu je i nová vánoční pohlednice. Přibyly také dvě původní nahrávky vánočních písní.

26. 11.
Zdravý pohyb energie v každodenním životě
Při nádechu energii přijímáme do břicha do oblasti mezi pupek a páteř. Při výdechu ji posíláme tam, kde je právě třeba: při práci rukama do rukou, při mluvení do hlasivek, při pozorování něčeho do očí a při chůzi do nohou. Pak je třeba energii opět vrátit do břicha.
Lze namítnout, že třeba pracovat se dá i při povrchním dýchání do horní části hrudníku. To se sice pravda, ale v tom případě čerpáme energii z rezerv a ty nejsou nevyčerpatelné. Proto bychom měli na klidné a hluboké dýchání pamatovat i při běžných činnostech. Výjimkou jsou situace, které vyžadují naprosté soustředění, např. zacházení se stroji nebo řízení čehokoliv.
Uvědomovaně dýchat do břicha po dlouhou dobu dokáže málokdo. Velkou cenu má ale i to, když si na klidné dýchání do břicha tu a tam vzpomeneme.
---
Voidea
Co znamená velké břicho?
Přeměna

25. 9.
Výdech v souvislostech
Výdechem jsme se v „Deníčku“ už zabývali, nyní to uděláme znovu a o něco důkladněji.
- Výdech přináší klid na tělesné i duševní úrovni. Snižuje se při něm tepová frekvence, napětí naprosté většiny svalů i aktivita mozku.
- Svalové uvolnění při výdechu usnadňuje protahování zkrácených svalů. Dlouhý výdech napomáhá také celkové relaxaci.
- Díky dlouhému výdechu můžeme mluvit, zpívat a pořádně se zasmát.
- Dlouhý výdech přispívá k čistotě vnitřního prostředí. Zbavujeme se tak prachu v dýchacích cestách a posíláme pryč to, co tělo nepotřebuje. V čchi-kungu se člověk očišťuje od nerozumných myšlenek a nevhodných energie během důkladného výdechu.
- Výdech má emoční rozměr. Člověk, který zvládl obtížnou situaci, si pořádně oddechne. Dlouhý výdech chrání před nafoukaností a nasupením. Díky dlouhému výdechu se stáváme skromnější a přizpůsobivější. Výdech nás učí se zříkat toho, co nepotřebujeme. Výdech souvisí také s laskavostí. Jestliže někomu dáváme dárek, říkáme něco milého nebo posíláme energii, děje se tak většinou při výdechu.

24. 11.
Co za střízliva mohu
Střízlivost dává větší svobodu. Následují některé příklady,  jak o nich hovořili naši střízliví přátelé:
- Mohu si klidně nechat udělat dechovou zkoušku.
- Dokážu se o sebe i rodinu postarat.
- Když nemám máslo na hlavě, můžu s druhými lidmi klidně nesouhlasit a to či ono odmítnout.
- Dobře využívám čas.
- Ušetřené peníze používám účelně.
- Za střízliva se dají věci naplánovat, a pak i uskutečnit.
- Nemám mozek zavařený bažením a můžu myslet, nač chci.
- Dá se cestovat.
- Mohu dodržet  slovo.
- Pamatuji si, co jsem dělal včera.
- Mohu se starat o děti.
- Mám pestřejší život.
- Koupil jsem si traktor (to jeden z našich střízlivých přátel opravdu udělal a dal za něj asi 250 tisíc).
---
Videa
Konečně dobrá zpráva!
Senzační zpráva

23. 11.
Nejsou dluhy jako dluhy
Většina lidí, kteří se přicházejí léčit pro návykovou nemoc, je zadlužená. Co se tím myslí?
- Často se jedná o značné finanční dluhy. V tomto ohledu zvláště vynikají patologičtí hráči.
- Existují i dluhy vůči rodině, protože se jí dotyčný dostatečně nevěnoval.
- A pak jsou tu dluhy vůči sobě a tělesnému i duševnímu zdraví. Namátkou jmenuji zanedbávání zdravotní péče, nedostatek pohybu, nepravidelná a nezdravá strava a málo spánku.
Splácení všech těch dluhů chce trpělivost, hodně času a hlavně střízlivost.

22. 11.
Mové audio, Eversobers: Nová doba.
---
Včera jsem odevzdal rukopis knihy „Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše“.
Vyjde v nakladatelství Portál v první polovině roku 2017. Obálka knihy bude asi vypadat takto:

 Strizliva pohoda.

21. 11.
Nové video Tichý břišní smích ke zvládání stresu, máme i anglicky.

20. 11.
Dva největší objevy při léčení závislostí
K tomu nejdůležitějšímu při léčení návykových nemocí došlo v druhé polovině 30. let 20. století na severu USA. Byl to vznik Anonymních alkoholiků. Anonymní alkoholici přispěli k demokratizaci medicíny, přinesli důležité podněty pro psychoterapii návykových nemocí a podnítili vznik dalších svépomocných organizací.
Druhým mezníkem byl objev toho, jak se mění motivace k překonávání závislosti a jak motivaci ovlivňovat. K tomu došlo v 80. a 90. letech 20 století.

19. 11.
Z rozhovoru pro studenty
Jaký byl důvod, kvůli kterému jste se rozhodl léčit závislé lidi a kdy?
Působně jsem chtěl zkoumat lékařskými metodami jógu. To bylo koncem 70. let 20. století v Československu dosti výstřední přání. Kupodivu se mi to na rok a půl podařilo na jednom pracovišti tehdejší akademie věd. Kromě jógy mě zajímala i psychoterapie, a tak jsem hledal obor, kde bych tyto zájmy uplatnil. Léčení návykových nemocí byla dobrá volba.
Pokud se setkáváte se svými pacienty tak jak byste popsal Váš vztah k nim?
Rád se setkávám s bývalými abstinujícími pacienty v rámci socioterapeutického klubu nebo na doléčovací skupině. Je to prospěšné pro ně i povzbuzení pro ty, kdo se začínají léčit.
Jaký je Váš osobní vztah k alkoholu?
Nápoje z plesnivého ječmene a shnilého ovoce nepiju od roku 1984. Byl by to nerozum, když existuje tolik skvělých čajů.
Jaký je Váš názor na alkohol u mladistvých?
Mozek se vyvíjí ještě dlouho v dospělosti. Během dospívaní se v mozku vytvářejí nové neuronové sítě. Je to pochopitelné, v tomto období je třeba zvládnout mnoho nových dovedností. Alkohol jiné drogy vývoj mozku narušují. To by dospívajícího znevýhodňovalo v porovnání s vrstevníky.
Na závěr nabídka: Kdyby někdo potřeboval, na mém webu drnespor.eu jsou zdarma ke stažení svépomocné matriály pro lidi s různými návykovými problémy.

18. 11.
Nové video Proč, kdy a jak posilovat ledviny, máme i anglicky.

17. 11.
Nová odborná práce Nešpor K. Hudba, zpěv a návykové nemoci.

16. 11.
Nové video Maličký amarant stojí za pozornost, máme i anglicky.

15. 11.
Klíč k soustředění, sebeovládání a dobrým rozhodnutím
Tímto klíčem je dobré vnímání sebe i okolí, jinými slovy uvědomování nebo vědomá pozornost. Proč tomu tak je:
- Aby člověk zvládl bažení, musí si nejdříve uvědomit, že se bažení objevilo. Jestliže si navíc uvědomí, co bažení vyvolalo, může se tomu příště vyhnout.
- Abychom se dobře soustředili na práci, je třeba vnímat myšlenky a pocity, které nás odvádějí od práce. Těmi je lépe se nezabývat a klidně, znova a znova se vracet k tomu, nač je třeba se soustředit.
- Abychom se životě dobře rozhodovali, potřebujete vnímat širší obraz skutečností vnějšího světa i naše vnitřní zdroje.
Jedna z meditačních technik, které zlepšují uvědomování, je jako audio na mém webu. Existuje i jako video. Skvělou možností, jak rozvíjet uvědomování, je také náš každodenní život.

14. 11.
Nové video S uznáním (původní píseň).

13. 11.
Zdravé emoce jako ukazatel cesty
Lidské snažení mívá smysl a účel. Může to být úspěch v práci, péče o rodinu, nové zážitky, pocit bezpečí, peníze, hromadění moci a vlivu, chvála a uznání a mnoho jiného.
Je dobré si uvědomit, jaký pocit máme při dosahování toho či onoho cíle.
Jestliže se jedná o rizikové emoce, jako je pýcha nebo hněv, zvolili jsme nejspíš chybně.
Jestliže je to klidná radost, spokojenost a hluboký klid, bylo naše rozhodnutí patrně dobré.

12. 11.
Veselé objevy
- Na otázku jedné televize, jaký energetický nápoj je nejlepší, jsem odpověděl, že voda. Byla to pravda, aby to člověku myslelo, měl by mít v těle vody dost. V tomto směru nemohou přeslazené roztoky s kofeinem vodě konkurovat. Dostatečná hydratace je zvláště důležitá pro závislé na alkoholu. Žízeň u nich často vyvolá bažení po alkoholu a napití se vody bažení většinou odstraní. Člověku, který překonal bažení, to rozhodně myslí mnohem lépe.
- Zpívat a usmívat se je možné i při čištění zubů s kartáčkem v ústech (viz včerejší video).
- Překonávání závislosti se dá přirovnat ke kopání tunelu. Je třeba kopat tak dlouho, až se člověk prokope, a pak udržovat tunel průchodný.

11. 11.
Nové video Jednoduchý tip pro veselé ráno, máme i anglicky.

10. 11.
Nové video Jak posílit motivaci ke  střízlivosti a dobrým cílům, máme i anglicky.
---
Motivace
Motivace je jako elektřina v akumulátoru, topivo na zimu, jídlo ve spižírně, je jako voda.
Motivaci ke střízlivosti je třeba doplňovat a udržovat. Kdo to soustavně dělá, má z větší části vyhráno.
---
Nové audio, Eversobers (dvě kytary, housle a zpěv): Velmi sluší.

9. 11.
Jak ušetřit spoustu času
Velkým žroutem času je dělání chyb a jejich napravování.
Čas ušetříme, když se uklidníme, budeme se lépe ovládat a díky tomu se i dobře rozhodovat.
Ve stresu, při bažení a pod vlivem silných emocí doporučujeme následující jednoduchý postup:
- Odložit svoji reakci.
- Usmát se.
- Stáhnout ramena dolů.
- Třikrát klidně nadechnout do břicha a dlouze vydechnout.
- Reagovat až pak.
Video: Sebeovládání za půl minuty

8. 11.
Novinka, video Hodně náročný den: jednoduchý tip, máme i anglicky.

7. 11.
Jak překonat bezmoc
Místo dlouhý řečí vám nabídnu pár příkladů. Vyplyne z nich, že i průměrný člověk bez velkého vlivu má řadu dobrých možností.
- Před samoobsluhou, kterou mám blízko bydliště, se objevily velkoplošné reklamy alkoholu. S tím se zdánlivě nedá nic dělat. Rozhodl jsem se do této prodejny nechodit nejméně do doby, než ty reklamy zmizí. Budu to mít sice o něco dál, ale zase z toho budu mít lepší pocit.
- V nějaké vzdálené zemi zuří válka. Vypravil se tam s bílým praporem by byl čirý nesmysl. Je ale možné zahrnout válčící strany do meditace milující laskavosti a posílat oběma stranám a zejména civilistům mír a světlo. Jestli jim to pomůže, to nevím, ale kdyby nic jiného člověk se tak uklidní.
- Někdo, o jehož ryzím charakteru mám pochybnosti, vytrubuje v médiích své názory. Můžeme ignorovat a děkovat dobrému osudu, že jsme svobodnější než on, protože se nemusíme vnucovat médiím a voličům.

6. 11.
Jak „bojovat“
Na 26. 6. připadá Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. S tím, že je třeba proti drogám bojovat, bude souhlasit kdekdo. Jenže mezi drogy patří i alkohol. Už vidím znojemskou radnici, jak bojuje proti zneužívání vína, a plzeňskou, jak brojí proti zneužívání piva. Bývalý prezident Klaus se v boji proti drogám právě nevyznamenal, když otevřel linku na výrobu cigaret. Nevšiml jsem si také, že by prezident Zeman rázně vystupoval proti alkoholu a jeho reklamě.
Světová zdravotnická organizace ve svých materiálech cituje zásadu: „Myslet globálně, jednat lokálně“. Nejlepší způsob, jak oslavit 26. červen bude zamyslet se nad tím, co může každý z nás udělat v okruhu své působnosti. To lze ilustrovat příklady:
- Vytvořit kvalitní preventivní program ve školním prostředí. To není právě snadné. Nemyslím tím zbytečnou přednášku, ale nácvik sociálních dovedností a nabízení lepších alternativ v rozsahu např. 30 hodiny během tří let.
- „Boj proti zneužívání drog“ znamená také přesvědčovat rodiče, aby v přítomnosti dětí nekouřili a neopíjeli se a aby nebyl alkohol dětem doma dostupný.
- Velkou cenu má osobní příklad každého z nás. Překonat např. vlastní závislost na tabáku nebo jiné droze vyžaduje mnohem větší hrdinství než hrozit na dálku drogovým dealerům v Jižní Americe.

5. 11.
Nové video Rizika nadměrného hluku a hlasité hudby, možnosti prevence, máme i anglicky.
---
Co je to úhlavní brloh?
Brloh je v našem slangu místo, které ohrožuje střízlivost, zdraví a další důležité hodnoty.
Úhlavní brloh je brloh, kam člověk s návykovou nemocí dříve pravidelně docházel. Úhlavní brloh vyvolává nejsilnější bažení, a proto je výhodné se mu důsledně vyhýbat. Doporučujeme kolem něj ani nechodit.
Podobně lze uvažovat o škůdcích. Škůdce je člověk, který ohrožuje střízlivost. Úhlavní škůdce je v tomto směru zvláště nebezpečný, proto se vyhýbáme místům, kde by se mohl zdržovat. Krom toho zablokujeme jeho číslo, aby nám nemohl volat. Jestliže má někdo úhlavních škůdců povícero, udělá dobře, když si změní telefonní číslo a e-mail.
---
Videa
Vyhazuji simku (původní píseň)
Jak odmítat: 12 možností

4. 11.
Nové video Veselý podzim (původní hudba). K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
---
Netypické spouštěče
Před některými spouštěči je možné všechny naše střízlivé přátele varovat předem. Udělají jistě dobře, když se vyhnout toxickým prostředím a tzv. škůdcům, budou mít u sebe jen nutné minimum peněz nebo budou předcházet vyčerpání, nudě a dehydrataci.
Kromě těchto častých spouštěčů se ale lze setkat s netypickými spouštěči. Ty bývají rizikové jen pro někoho. To lze ukázat na příkladech:
- Jeden z našich střízlivých přátel při výrobě bramborového salátu na Vánoce pil alkohol. Výroba salátu mu později a za střízliva vyvolala bažení.
- Pro hodně našich střízlivých přátel je nebezpečné techno, rocková hudba a někdy i country. Jeden z nich ale jako spouštěč pro většinu lidí neškodný dixieland.
- Typický spouštěč je pro řadu závislých konec pracovní doby. U jednoho do ale byla hluboká noc, kdy tajně odcházel z domova.
Obrana proti netypickým spouštěčům: Ta je založena na uvědomování. Jestliže se objeví bažení, měl by ho člověk co nejrychleji překonat. Pak je třeba si uvědomit, co bažení vyvolalo, aby se dotyčný příště netypickému spouštěči vyhnul nebo omezil jeho působení.

3. 11.
Předsevzetí pro tento den
Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a Anonymní narkomani mají hezký a užitečný rituál. ráno požádají Vyšší moc o střízlivý den. Večer pak za střízlivý den poděkují.
Jaký má tento rituál smysl:
- Předně člověku připomíná, že je abstinující závislý a že by se podle toho měl také chovat.
- Abstinovat tento den je velmi konkrétní cíl. Soustředit se na něj je užitečnější než se zabývat nereálnými fantaziemi.
- Jedno rčení svépomocných organizací tohoto typu říká: „Každý střízlivý den byl úspěšný den.“ A úspěch člověka potěší.
- Lékařský výzkum prokázal, že duchovního život je zdravý a obracet se k Vyšší moci je z tohoto hlediska prospěšné. Jestliže ale někdo ve Vyšší moc nevěří, může si prostě říci: „Dnes budu střízlivý.“ Bude to užitečné i tak.
---
Související videa
Užitečný rituál
Váš přítel budík
Moudrost pro nový den

2. 11.
Nové video Jak šetřit životní energií, máme i anglicky.

1. 11.
Nové audio, trio Eversobers (housle a dvě kytary): Den po dni střízlivý.
---
Kdy praktikovat vleže, vsedě a vestoje?
Řadu cvičení, např. meditaci milující laskavosti nebo „pěstování koule“, je možné praktikovat v libovolné poloze. Jestliže se budete chtít vysloveně uvolnit, je lépe cvičit vleže. Poloha vsedě, a ještě více vestoje má také své výhody, usnadňuje totiž soustředění, hluboké dýchání a může pomoci stáhnout energii dolů do oblasti břicha.

31. 10.
Na začátek strany o relaxaci jsem přidal kratší text "Relaxační techniky: stručná informace".

30. 10.
Legrace při cvičení
Cvičil jsem společně s pacienty. Při jednom trochu namáhavějším cviku jeden z nich tiše poznamenal: „Ty krávo…“
Když jsme docvičili, řekl jsem mu: „Jestli to oslovení patřilo mně, hrdě hlásím, že nejsem sudokopytník, ale primář.“
Nato jsme se začali všichni smát.
---
Video Jak vypadá humor pro pokročilé?

29. 10.
Nové video Jak udělat při telefonování dobrý dojem, máme i anglicky.
---
Ke včerejšímu videu ještě praktická poznámka: Při zvládání stresu a bažení je možné kombinovat dvě a více možností, a tak dosáhnout většího účinku.

28. 10.
Nové video Jak se uklidnit během denních aktivit: 12 snadných možností, máme i anglicky.
---
Zázrak
Kdosi se zeptal starého mnicha: „Říkají, že jste více než třicet let prožil v klášteře. Žijete prý příkladně a disciplinovaně. Čeho jste za ta léta dosáhl?“
„Nedosáhl jsem ničeho, co by stálo za řeč,“ odpověděl mnich.
„Tak pro v tom pokračujete?“
„Kdykoliv se může stát zázrak.“
„A když žádný nenastane?“
„Tak si nebudu vyčítat, že nenastal mojí vinou,“ uzavřel mnich.
---
Na stranu 34 textu Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře jsem doplnil užitečnou tabulku, je také na koci tohoto videa.

27. 10.
Nové audio, maestro Eversober a sólová kytara: Střízlivý a v míru.
---
Jaký nápoj je nejlepší proti únavě a pro duševní výkonnost?
Tuto otázkami před časem položila jedna novinářka.
Odpověděl jsem jí toto: Skvělou možností je nejrozšířenější nápoj světa, totiž voda. Přiměřená hydratace prospívá tělesnému zdraví, ale také duševní výkonnosti. To se hodí na cestách, před zkouškou a v mnoha dalších situacích.
Druhý nejrozšířenější nápoj světa čaj má tu výhodu, že dávka kofeinu přijatá z čaje je nízká, jeho efekt pozvolnější, takže po odeznění účinku čaje obvykle nenastává útlum.
Nejdůležitějším lékem proti únavě je ale přirozený spánek.
Ten se nedá nahradit ničím a nijak.
---
Aktualizoval jsem stránku Semináře a akce pro veřejnost.

26. 10.
Zdravé emoce a léčení sebe sama
Velkou část zdravotních problémů si léčíme sami, např. odřeniny nebo lehkou bolest v krku. Kloktat nálev heřmánku lze nevrle a netrpělivě. Jak ale víme, nezdravé emoce vyvolávají stres a stres zpomaluje hojení a zvyšuje bolest.
Úsměv, pohoda, relaxační techniky a zdravé emoce působí opačně. Jaké emoční vyladění je pro léčení sebe nejlepší?
Myslím, že je to kombinace více emocí. Prospěje vlídná, laskavá pozornost, důvěra, trpělivost, soucit i respekt vůči potřebám svého těla.
Jakkoliv bývají zdravotní problémy nechtěné a nevítané, je to skvělá příležitost, jak se ve ztížených podmínkách zdokonalovat a rozvíjet zdravé emoce.

25. 10.
Nové audio: Maestro Eversober Střízlivá rozvaha (klarinet).
---
Nové video S úsměvem (původní nahrávka).
---
Jak poznat nezdravou emoci?
Jedná se o důležitou otázku, nerozpoznané nezdravé emoce nelze ovládat a takový člověk si nadělá zbytečné problémy. Kromě toho je vytěsňování emocí riskantní pro duševní a tělesné zdraví. Nezdravé emoce lze poznat podobně jako bažení podle projevů. K těm patří tělesné změny, neefektivní a ulpívavé myšlení, poruchy soustředění a zkreslené vnímání skutečnosti.
Co když zjistíme, že jsme pod vlivem nezdravé emoce?
Pomůže se uklidnit, usmát, stáhnou ramena dolů, dýchat klidně do břicha a prodlužovat výdech.
Pak můžeme navíc vyvolat některou zdravou emoci, např. veselost spojenou s humorným nadhledem.
---
Video Sebeovládání za půl minuty

24. 10.
Ukradený sen
Někdo sní o tom, že najde štěstí v návykových látkách nebo hazardu. Místo trvalého štěstí dostane ale jenom kocovinu a problémy. Místo toho, aby si uvědomil svůj omyl, má takový člověk pocit, že mu jeho štěstí někdo ukradl a pokazil. Obviňuje kdekoho – manželku, rodiče, zaměstnavatele atd.
Hněv mu rozumu nepřidá a jeho situaci to ještě zkomplikuje.
Mnohem lepší je se uklidnit, chodit na setkání Anonymních alkoholiků a využít další možnosti léčby.
Střízlivý mozek situaci lépe vyhodnotí, dotyčný se začne chovat slušně a časem přijde i nějaká ta radostná chvíle.

23. 10.
Přirozená relaxace
Seminář o relaxačních technikách pro zdravotníky jsem začal optimisticky: „Relaxovat už umíte! Jak jsem to poznal? Podle toho, že jste naživu.“ Byla to pravda, stav klidu a uvolnění je pro zdraví stejně důležitý jako třeba voda.
Způsoby, jak se uvolnit, máme vrozené. Patří k nim:
- Spánek.
- Smích.
- Uvolnění tak nastává většinou automaticky v dobré a společnosti a v bezpečném prostředí.
- Uvolňuje i dlouhý výdech (oddechnout si) dýchání do břicha.
- Uvolnění nastane většinou automaticky po předchozí fyzické aktivitě.
- Stav klidu a uvolnění navozují i zdravé emoce jako laskavost, vděčnost nebo důvěra.
---
Videa
Uvolněte a posiluje pět částí těla, živá nahrávka
Relaxace pro klid, odpočinek a inspiraci

2. 10.
Nové video Dobré naděje (původní píseň).
---
Radostná zpráva
Svým střízlivým přátelům jsem nedávno řekl: "Mám skvělou zprávu. Závislost jistě překonáte. Stačí, abyste věnovali jemu překonání tolik času a energie, kolik jste věnovali jejímu vytvoření."

21. 10.
Jak jste na tom se zdravými emocemi?
Vyberte tři zdravé emoce, které vám jdou nejlépe, a tři, které nejobtížněji.
Vděčnost, laskavost, veselost, vytrvalost, svědomitost, odhodlání, odvaha, spokojenost, pokora, důvěra, skromnost, velkorysost, klidné štěstí, hrdost, obdiv, respekt, okouzlení, úleva, zájem a zaujetí, soucit, přejícnost, vyrovnanost, láska.
A k čemu to je dobré?
Jestliže se bude chtít rychle přeladit a zlepšit si náladu, použijete ty, které si umíte nejlépe navodit.
A když budete chtít rozvíjet svoji osobnost a objevovat nové, budete se zabývat těmi nesnadnými možnostmi.

20. 10.
Nejdůležitějším způsob, jak získat energii
Nejdůležitějším způsob, jak získat energii, je dýchání. Podle čínské tradice dýcháme také pokožkou. To uznává i západní věda. Kožní dýchání pokryje klidovou spotřebu kyslíku u žáby. U lidí slouží kyslík z okolí k výživě pokožky, dál nepronikne. Čínská tradice nehovoří o kyslíku, ale o tajemné energii čchi a ta kůží prostupuje v obou směrech. Zvláště některá místa těla jsou pro tuto energii snadno prostupná, např. temeno, středy dlaní nebo body ve středu přední třetiny chodidel. Místo, kde se energie shromažďuje a zušlechťuje, se nachází přibližně mezi pupkem a páteří.
Nejjednodušší je nestarat se o to, kudy se do břicha energie dostává, ale tuto oblast pocitově zvětšovat (nádech) a zmenšovat (výdech). Pomáhá při tom představa červené, pulzující kuličky. Je to jednoduché, ale je tu i problém a tím je naše mysl. Kulička ji za chvíli přestane bavit.  Při tomto cvičení pomáhá, když je člověk uvolněný a ke kuličce se laskavě a vytrvale vrací. Dá se to naučit, ale chce to čas a trpělivost.

19. 10.
Nové video V bezpečí (původní píseň)
---
Sebeovládání naprosto jednoduše
Často stačí zpomalit. Nezdravé emoce člověka často zrychlují. Nabídnu příklad. Nějaká práce se nedaří, chceme ji mít rychle hotovou, nejsme dost pozorní a něco popleteme a celé to trvá o dost déle. Mnohem lepší je zpomalit, uklidnit se, a teprve pak pokračovat.


18. 10.
Nové audio nahrávky
Maestro Eversober velmi procítěně: Chrání.
Maestro Eversober a píseň s kytarou Tři světla.
---
Zásobárna zdravých emocí
Dýchejte klidně do břicha. Můžete cvičit kdykoliv, ale nejlepší doba je ráno před snídaní. Mezi pupek a páteř nabírejte např. laskavost nebo jinou zdravou emoci. Při výdechu laskavost soustřeďujte v břiše. Kdykoliv budete během dne potřebovat, dýchejte klidně do břicha a vezměte ti odtud tolik laskavosti, kolik právě potřebujete. Podobně můžete vytvářet zásobu vděčnosti, spokojeností, důvěry atd.
K doplňování zásoby zdravých emocí může použít i schůzi, cestu do práce a z práce nebo třeba čekání někde na úřadech.

17. 10.
Nové video Posilněte a protáhněte záda (variace poloviční kobylky), máme i anglicky.

16. 10.
Cvičení pro spokojenost
Můžete praktikovat v jakékoliv poloze, Dýchejte klidně do břicha a prodlužujte výdech. Při výdechu si v duchu říkejte např.: Jsem spokojený se svým věkem, jsem spokojený se svými vztahy, jsem spokojený se svým zdravím, jsem spokojený se svým vzhledem.
Spokojenost vás uklidní a třeba i něco z toho, s čím jste spokojený, ještě zlepšíte a budete s tím ještě spokojenější.
---
Video
Spokojené tělo: jednoduchá relaxace
Jak být spokojený: 15 možností

15. 10.
Hra na hodnou sudičku
V libovolné poloze se soustřeďte na dýchání do břicha a položte si dlaně na pupek nebo po stranách pupku. Představte si tam sebe jako malé dítě. S nádechem přijímejte do břicha světlo a mír zvenčí. Při výdechu tam posílejte další dlaněmi. Po chvíli předejte nějaké dobré přání, např. „budeš zdravý“. Pokračujte v klidném dýchání a po chvílí tento postup zopakujte s jiným přáním, např. „budeš laskavý“. Tento postup zopakujte ještě jednou s jiným přáním, např. „budeš moudrý“.
Kdo si chce tento postup zjednodušit, může opakovat jedno přání třikrát, třeba budeš střízlivý.
Pak cvičení pomalu ukončete a příjemně se protáhněte.

14. 10.
Nová odborná zajímavost Nešpor K. E-cigarety zvyšují spotřebu alkoholu: důsledky pro praxi.

13. 10.
Nové video s původní písní Voda čistá.

12. 10.
Velká výhoda
Včera jsme mluvili o výhodách střízlivosti.
Jeden z našich střízlivých přátel řekl: „Neklepou se mi ruce.“
Někdo se ho zeptal, co má za práci.
Onen abstinent odpověděl: „Jsem svářeč.“
---
Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností.

11. 10.
Kdo a co vám zapíná rychlý mozek a proč?
Rychlým mozkem myslím instinktivní část lidského mozku, kterou máme společnou se zvířaty. Možná jste si všimli, že v některých situacích se snadno rozčílíte, zesmutníte nebo cítíte bažení. Tyto situace nepropívají zdraví, duševní výkonností ani sebeovládání. Pojďme se zamyslet nad příčinami:
1. Jedná si o přecitlivělost na určité lidi, témata nebo situace. Zde pomohou způsoby, jak se nenápadně uvolnit a nácvik zvládání problematické situace.
2. Nerozumné jednání by druhým přineslo zisk. Nízké pudy probouzí v lidech kupříkladu reklama, hazard, alkohol, drogy, profesionální sport a televizní i jiný brak. V tomto případě pomůže si to uvědomit a spouštěče negativních emocí odstranit nebo podstatně omezit.
3. Někdo vyvádí druhé z klidu jen tak pro zábavu, protože se nudí. Jestliže si to uvědomíte, máte možnost se dotyčnému osobě vyhnout nebo jednat jinak než očekává.
Chodit ve 20. století po světě s mozkem lidoopa není bezpečné. Způsoby, jak zvládat emoce a bažení jsem podrobně popsal jinde, zde jen něco jednoduchého. Často stačí zastavit automatické jednání a zpomalit nebo počkat.
 
10. 10.
„Pěstování koule“ jako koníček
Lidé mají různé koníčky, některé jsou i dost zvláštní. Tak proč si neudělat soukromý koníček z tradičního čínského cvičení, které jsem pro naše účely pojmenoval „pěstování koule“. Údajně ho cvičí mistři na všech úrovních. Do notýsku, diáře nebo mobilu si můžete zaznamenávat, kolikrát jste kouli zvětšil a zmenšil, a pak porovnávat své výkony v jednotlivých dnech.
Výhodou pěstování koule je skutečnost, že se dá cvičit nenápadně např. při čekání nebo cestování hromadnou dopravou. Jestliže ale někdo autobus, vlak, bagr apod. právě řídí, ať místo koule raději soustředí na bezpečnou jízdu.
O víkendu jsem vedl seminář pro jógíny. V závěru jsem se zeptal, co ze semináře použijí v běžném životě. Jedna dáma poznamenala: „S koulí bude můj život jiný.“
---
Videa
Dech a psychika prakticky.
Vnitřní klid s úsměvem: tři možnosti

9. 10.
Výhody semaforu
Semafor je hezká, účinná a oblíbená psychoterapeutická technika. Jaké má výhody:
- Lepší rozhodování, člověk je úspěšnější ve vztazích, v práci i co se jeho zdraví týče.
- Lepší sebeovládání.
- Snazší střízlivost.
- Rozvíjí se tak tvořivost.
- Člověk je klidnější a jistější.
- Čím častěji semafor používáme, tím je účinnější.
---
Související videa
Dobře se ovládat, správně se rozhodnout!
Dobré sebeovládání jednoduše.

7. 10.
Nové video Naprostý soulad.
---
Vyrovnanost
Slova vyrovnanost, rovný a rovina mají stejný praslovanský základ. Vyrovnanost znamená schopnost projasňovat smutek radostí, radost tlumit skromností, hněv zklidňovat soucitem, pýchu mírnit pokorou a pocity méněcennosti vyrovnávat rozumnou hrdostí. To vyžaduje dobré sebeuvědomění a emoční pružnost.

6. 10.
Nové audio, duo Eversobers (klarinet a klavír): Střízlivá pohoda.
---
Právě vyšlo: Nešpor K, Matanelli O. Střízlivá fakta o pivu. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2016; 26(5):7-9.
---
Božská hra
Staří Indové uvažovali o světě jako o Božské hře a Shakespeare napsal, že „Celý svět je jeviště a všichni lidé jenom herci.“ Na rozdíl od hereckých profesionálů si můžeme své role volit a podle okolností je střídat. Je možné, že tou nejoblíbenější se pro někoho stane paní Vděčná, nebo pan Laskavost. Ať už si z  dobrých emocí vyberete kteroukoliv, hrajte ji procítěně a s chutí. Vaše okolí vás za to možná odmění – ne potleskem, ale tichým uznáním a vlídnou odezvou.
A co když neodmění?
I tak hrajte svoji roli tak, abyste s ní byli vy i vesmírný režisér i spokojeni.
Přízeň publika je vrtkavá a jeho uznání není to nejdůležitější.

5. 10.
Nové video Šípkový čaj: 4 recepty a 3 tipy, máme i anglicky.
---
Širší obraz
Venku prší. Jedná se o vytrvalý a pozimní déšť. Pohled z okna na potemnělou oblohu mi dobré nálady nepřidává. Skutečnost, že prší, se nedá popřít. Právě tak je ale pravda, že slunci jsou nějaké mráčky nad střední Evropou naprosto lhostejné. Svítí klidně dál dnes jako před mnoha tisíci let. Podobně jako o mracích a slunci se dá uvažovat i o drobných nebo větších nepříjemnostech, s nimiž se většina lidí denně setkává.
---
Video Meditace pro vyrovnanost

4. 10.
Nová píseň s kytarou Pevnost.
---
Přizpůsobivost
Je překvapivé, v jak různých podobách existuje život. Od zvířat a rostlin se my lidé můžeme mnoho naučit. Třeba to, jak dobře žít i v podmínkách, které nejsou ideální.
---
Video Co jde dělat vesele

3. 10.
Nové video Dosti bylo (původní píseň). K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Starodávná rada, jak být v míru
Mysl zachová nerušený klid tím, že rozvíjí postoj přátelství vůči šťastným, postoj soucitu vůči nešťastným, postoj radosti vůči ctnostným a postoji nevšímavost vůči zlým. (Pataňdžali, Jóga Sútra, 2.století před Kristem).

2. 10.
Zbavujeme se zbytečností
Při uklízení nebo jiné vhodné příležitosti se zamyslete nad tím, co z věcí, které máte doma a potřebujete a co ne. Věci, které nechcete používat, někomu věnujte, případně je vyhoďte. Možná pak zjistíte, že není potřeba kupovat další skříň, protože v té staré je dost místa.
:)
Video Jak se doma cítit lépe: 9 jednoduchých tipů podle feng šuej

1. 10.
Nácvik ve fantazii
Řekněme, že chcete být spokojenější. Uvolněte se za pomoci libovolné relaxační techniky nebo klidným dýcháním do břicha.
Pak si postupně si představujte, jak spokojeně vstáváte, cvičíte, snídáte, jdete do práce, pracujete, obědváte atd.
Někdo možná namítne: "Představovat si sebe sama, jak radostně vstávám, je nad moje síly."
S trochou cviku to jistě zvládne nejdříve ve fantazii, a pak i ve skutečnosti.
Můžete být spokojení třeba s tím, že  nezaspali, že jste celkem zdraví, že vás čeká dobrá snídaně nebo být spojení jen tak.

30. 9.
Úleva
Citelná úleva obvykle nastává po zvládnutí stresové situace. Je to cosi jako zrušení zbytečného poplachu. Pocit úlevy chrání před napětím, vyčerpáním a zdravotními problémy a přináší klid. Díky úlevě se dá i ušetřit. Kdo s úlevou zjistí, že nemusí mít nejmodernější zbytečností, ušetří peníze i čas. Ten, kdo si uvědomí, že se nemusí zabývat neřešitelným problémy, ušetří energii a lépe ji využije.
Jak se úleva projevuje: Typické je dlouhé oddychnutí si, tj. výrazně prodloužený výdech. Většinou se objevuje i úsměv nebo smích. Dochází k celkovému svalovému uvolnění, držení těla se tak stává spíše nedbalé, může se objevit mírný předklon a pokrčení končetin.
---
Video Úsměv jako úleva - je to jednoduché.

29. 9.
Nové video Vydatný břišní smích, máme i anglicky.
---
Jak vzniká zdraví?
Pozornost některých odborníků upoutala otázka, proč zůstávají lidé zdraví, i když jsou vytaveni stresu a dalším rizikovým vlivům.
Zaměřím se zde zejména na činitele, které můžeme ovlivnit.
- M. Seligman považuje za podstatné pozitivní emoce, jako laskavost nebo skromnost, dobré vztahy, smysluplnost a schopnost dosahovat dobrých cílů.
- A. Bandura zdůrazňoval víru v účinnost vlastního jednání (self-efficacy).
- S. C. Kobasa hovořila o schopnosti vnímat překážky jako výzvu. Zmiňovala také zaujetí, vědomí užitečnosti a možnost ovlivňovat to, co se člověka týká.
- M. Csikszentmihalyi konstatoval, že odolnější lidé většinou směřují k nějakému cíli. Jestliže se intenzivně věnujeme určitému úkolu a zvládáme překážky, můžeme prožívat příjemný pocit, který autor nazval „flow“ (plynutí).
- A. Antonwsky považoval za podstatné tyto činitele: schopnost orientovat se ve světě, pocit zvladatelnosti a smysluplnost.
Z dalších faktorů, které zvyšují odolnost, lze ještě zmínit duševní pružnost (flexibilitu) a nějakou formu duchovního života.

28. 9.
Buď vůle tvá
„Buď vůle tvá“ je jedna z nejkrásnějších modliteb, které znám. V češtině zní navíc libozvučně. Je kratičká a velmi vhodná, když se chceme uklidnit během normálních denních aktivit. Možná pak pocítíme nejen klid, ale proud energie neznámo odkud. Těmito třemi slovy projevujeme respekt vůči tomu, co nás přesahuje, a navíc vyhlašujeme připravenost přijmout nevyhnutelné a přizpůsobit se tomu. Je to část modlitby Otčenáš. Jeden z našich střízlivých přátel používá Otčenáš ke zvládání silných emocí. Slova se mu při tom někdy pletou, v tom případě pokračuje tak dlouho, až je to správně.
---
Video Nové světlo.

27. 9.
Nové video Amálce to sluší.
---
Důvěra jako závazek
Nijak zvlášť majetní rodiče podporují syna během vysokoškolského studia. Z jejich strany je to projev důvěry v synovy schopnosti a pilnost.
V ideálním případě bude taková důvěra rodičů syna zavazovat. Studiu bude věnovat potřebný čas a dosáhne dobrých výsledků.
Vzpomínám, že když jsem začal studovat medicínu, otec mi řekl: „Já ti věřím.“
Ani táta ani já jsme neměli tušení, co studium medicíny obnáší. Byla tu ale důvěra.
Video Důvěřuji a usmívám se.
---
Nové audio, píseň s kytarou "Dobré to je".

26. 9.
Vyhaslé?
Kdosi mi napsal, že jeho bažení „úplně vyhaslo“.
Jestliže má závislý člověk dojem, že bažení definitivně vyhaslo, asi ho právě prožívá.
Po delší abstinenci bývá bažení slabší a mívá méně nápadné projevy. I tak je nebezpečné.
---
Video Skryté bažení: jak ho poznat a zvládat.

25. 9.
Nová odborná práce: Nešpor K. Pozitivní motivace a naděje při léčbě návykových nemocí.
---
Nové video Paganiniho menuet (kytara).

24. 9.
Nové video Od koho se učit spokojenosti? Máme i anglicky.
---
Nové audio nahrávky. Maestro Eversober hraje dva Paganiniho menuety: první a druhý.

23. 9.
O něco čistší svědomí
Lidé o sebe někdy říkají: „Já dokonale mám naprosto čisté svědomí.“
Většinou to není pravda. Mít dokonale čisté vědomí mi připadá nadlidské. Mít svědomí o něco čistší je daleko realističtější.
1. Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči svému tělu.
2. Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči svým dobrým zásadám nebo duchovním ideálům.
3. Udělejte něco, abyste měli čistší svědomí vůči druhým lidem nebo přírodě.

22. 9.
Nové video Vlídný podzim. K němu je i nová střízlivá pohlednice.
---
Je to takové, jaké to je
Jeden buddhistický mistr končíval se promluvy takto: „Je to takové, jaké to je.“
Můžeme to považovat pobídku průběžně vnímat sám sebe i to, co se děje kolem. Nevím jak vám, ale mě to nepřipadá právě snadné. Prospívá to ale duševnímu i tělesnému zdraví, komunikaci, vztahům i práci. I malý pokrok v tomto směru má velkou cenu.
---
Video Uvědomované mikro přestávky pro zdraví a tvořivost

21. 9.
Těšit se klidně můžete, ale bažení je riziko
Jako vhodný překlad anglického „craving“ jsem zvolil slovo bažení. To se už běžně nepoužívá, ale je srozumitelné. Chtěl jsem tak odlišit bažení od např. chutí nebo těšení se. Bažení a chuť jsou dvě úplně jiné kategorie.
Člověk, který se v práci těší na procházku cestou domů, bude pravděpodobně výkonnější. Perspektiva procházky ho uklidní a usnadní jeho komunikaci. Ten, kdo baží po chemických roztocích z plesnivých obilovin, bude naopak ve stresu. Na práci se nesoustředí a může riskovat např. pracovní úraz.
Na závěr jedno z našich rčení: Nejlepší bažení je takové, kterému dokážete předejít.
Video Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat
---
Souladná komunikace
Souladnou (kongruentní) komunikací se zabýváme v souvislosti s odmítáním alkoholu, drog, hazardu a rizikových prostředí.
Co se tím míní? Spolupracovník nabídne panu Vždystřízlivému, aby zašli do „slizkého brlohu“.
Pan Vždystřízlivý odpoví: „Ne, do hospod nechodím a alkohol nepiju. Měl jsem s ním velké problémy.“
Říká to zřetelně a přiměřeně silným hlasem a intonace věty je klesavá, což je typické pro oznamovací větu. Odmítá i výrazem tváře. Odmítavý význam má také to, že se pan Vždystřízlivý od spolupracovníka poodstoupil stranou a hledí si svého.

20. 9.
Nové video Snadný způsob, jak se uvolnit, máme i anglicky.
---
Nové audio, píseň s kytarou Dosti bylo.

19. 9.
Nové video Slunečno.
---
Z dopisu
Zkušenosti s překonáváním závislosti na alkoholu můžete využít i ke zvládání problému s přejídáním.
Příklady:
- Suchý domov - nemít doma alkohol, ale ani žádné sladkosti.
- Vyhýbat se brlohům - vyhýbat se místům se škodlivými potravinami.
- Vést vyvážený životní styl - člověk se lépe ovládne, když není vyčerpaný ani se nenudí.
Jednoduché tipy:
- Žádné sladkosti! Působí rozkolísaní hladinu krevního cukru a vedou k bažení po dalším cukru.
- Nejíst nic po 19:00, takové jídlo se totiž nespálí, ale jde na tloušťku.
- Pohybovat se - alespoň 40 minut denně chodit atd. Při své hmotnosti tak spálíte hodně kalorií.

18. 9
Jak zvládnout hlodající pochybnosti
Častým problémem mnoha lidí je podceňování vlastních schopností a katastrofické fantazie.
Při psychoterapii se tyto myšlenky často podrobují kritice a uvádějí na pravou míru.
Zde vám nabídnu něco hodně jednoduchého. Jestliže se objeví nerozumná myšlenka, zeptejte se sami sebe: „A to říká kdo?“
Lépe si uvědomíte, odkud se taková myšlenka vzala. A i kdybyste na nic nepřišli, může to stačit k tomu, abyste se uklidnili.
Video Pět Buddhových způsobů, jak překonávat špatné myšlenky a psychoterapie.

17. 9.
Maestro Eversober nám nově natočil tyto audio nahrávky
Společně (píseň s kytarou)
Aj, ty svatý Vavřinečku (píseň s kytarou)
Kdo je střízliv (píseň s kytarou)
V míru se sebou i světem (klasická skladba pro koncertní kytaru)
---
Co bylo nejtěžší?
Na doléčovací skupině se sešli nováčci a i mnoho let abstinující přátelé. Jeden nováček se zeptal ostatních: „Které období střízlivosti bylo nejtěžší?“
Asi tři roky abstinující muž středního věku mu odpověděl: „Tím nejtěžším jsem prošel před tím, než jsem začal abstinovat.“
Připomnělo mi to rčení Anonymních alkoholiků: „I ten nejhorší den za střízliva byl lepší než kterýkoliv den v době, kdy jsem střízlivý nebyl.“
Video: Slogany Anonymních alkoholiků a psychoterapie

16. 9.
Odmítnutí s úsměvem
K našim 13 způsobům odmítání škůdců a spouštěčů přibyl další. Je to odmítnutí s úsměvem.
Jakou má toto odmítnutí výhodu? Úsměv uklidní, je to vlastně vrozený způsob relaxace. Člověk se usměje, a pak odmítne převahou a nadhledem. Zůstává v pohodě a věrný svým dobrým zásadám a cílům.
Ještě technická poznámka: Jestliže chcete dát za pomoci úsměvu najevo převahu, pohled směřuje dolů jako, když obr hledí na sádrového trpaslíka. Další možnosti je se na nabízejícího ani nepodívat a jít pryč. Tím projevíte naprostý nezájem.
---
Video Odmítnutí s úsměvem

15. 9.
Relaxační nahrávku ze včerejšího dne máme i jako nové video Spokojené tělo: jednoduchá relaxace. Existuje i její anglická verze.
---
Z dopisu jednomu mladému muži
Alkohol přiměje mozek vyplavit působky, které vyvolávají dobrou nápadu a které si mozek střádá pro lepší příležitosti. V kocovině a v důsledku problémů vyvolaných alkoholem, má depresi skoro každý. Není divu, když si alkoholem vyždímal mozek. Američtí psychiatři proto považují u lidí, kteří zneužívají alkohol, nutné alespoň 3 měsíce abstinence, aby se dala diagnostikovat deprese nebo jiná porucha.
Moderní psychoterapie nespoléhá na nějaký objev z minulosti, který vše zázračně vyléčí. Taktová duševní archeologie je obvykle naprosto k ničemu. Je lépe nacvičovat sociální dovednosti, zlepšit životní styl, naučit se lépe zvládat stres atd. To vyžaduje střízlivost. Mimochodem dodávám, že jednoduchý způsob, jak zmírnit depresi různého původu je přiměřená fyzická aktivita.
---
Video Zůstat střízlivý: 10 okruhů

14. 9.
Nová, asi čtyřminutová nahrávka Spokojené tělo: jednoduchá relaxace.
---
Láska a bolest
Svatý Jan Maria Vianney řekl, že trpět musíme na tomto světě tak jako tak. Je lépe trpět s láskou k Bohu než bez ní. Láska je podle něj jako olej, který když se smísí s octem, zmírní jeho palčivost.
To, že láska mírní trápení, vědí i rodiče, kteří musí mnohokrát za noc vstávat k dítěti. Láska pomáhá překonávat těžkosti lidem, kteří působí jako dobrovolníci v nehostinných a válkami sužovaných krajinách. Hlavně díky lásce lidstvo přežilo do dnešních časů.
---
Video Jak se naučit lásku B.

13. 9.
Nové video Dobrá rada hodné paní mušky, máme i anglicky.
---
Píseň "Je hezká" v sólové verzi a ve sborové verzi.Která verze se vám více líbí?
---
Hodně velká rodina
Jednou za Gándhím přišly školní děti. Gándhí mě na sobě pouze pruh látky omotaný kolem boků.
Jeden chlapec se ho s dětskou bezprostředností zeptal, proč nemá kurtu. Kurta je volná bavlněná halena, což je v Indii běžné oblečení.
Gándhí mu odpověděl: „Protože jsem velmi chudý. Nemůžu si to dovolit.“
„Ach tak,“ politoval ho chlapec. „Máma je švadlena, řeknu jí, aby ti kurtu ušila.“
„Kolik kurt by mi mohla tvoje maminka ušít?“
„Dvě, tři, kolik potřebuješ,“ řekl chlapec.
„Jenže já nejsem sám, nebylo by hezké, kdyby měl kurtu a druzí ne.“
„Tak kolik těch kurt potřebuješ, máma ti jich udělá klidně víc.“
„Víš, chlapče, já mám velkou rodinu. Mám milióny bratří a sester.“
Chlapec se zamyslel. Až po chvíli pochopil, že Gándhí považuje za svoji rodinu celé lidstvo.

12. 9.
Nová odborná práce: Nešpor K. Alternativy k běžným cigaretám.
---
Jednoduchá pravda o bažení
Bažení působí utrpení, i když ho člověk překoná.
Jestliže si někdo bažení neuvědomí nebo ho nezvládne, trpí o to více.
Proto je dobré se vyhnout všemu, co bažení vyvolává .
A mít klid.
---
Video Hněv a bažení: co funguje a co ne?

11. 9.
Nové video Trojí odvaha, máme i anglicky.
---
Užitečné rituály mohou dobře naladit
Jena kolegyně lékařka nemá vůbec snadné povolání. Když na ni dolehne pracovní stres, otevře zásuvku psacího stolu. Má tam fotografie svých vnoučat. Řekne jim s láskou v duchu: „Ahoj Jaruško, ahoj Mirku, ahoj Vendulko. “ Tento krátký rituál stačí většinou k tomu, aby se uklidnila a mohla zdárně pokračovat v práci.
Příklady další rituálů navozujících zdravé emoce
- Duchovní praktiky a cvičení.
- Krmení rybiček.
- Procházky se psem.
- Příprava čaje.
- Vypravování pohádky dětem před spaním.
Rituály se používají i při psychoterapii a ve svépomocných organizacích. Např. nováček a ten, kdo má výročí střízlivosti, dostává na setkání Anonymních alkoholiků speciální minci. Tu nosí u sebe, a připomíná si tak své odhodlání zůstat střízlivý.
Jaké rituály požíváte k navozování zdravých emocí vy?

10. 9.
Nové audio nahrávky
Píseň hrdinů.
Romance pro koncertní kytaru.
---
Duch smíchu
Indický lékař Dr. Kataria doporučuje si udržovat „ducha smíchu“. Tuším, co tím míní, obtížně se to vyjadřuje slovy a ještě nesnadnější je takové emoční vyladění průběžně udržovat.
Někteří lidé se nechovají dobře a jsou ve vleku pošetilých přání a ctižádostí. Podobná hnutí při troše vnímavosti rozpoznáme i sami v sobě. Třeba nedávno jsem s jistým pobavením zjistil, že se rozčiluji nad něčím, co se nestalo, ale pouze by se stát mohlo. Diktátoři v různých částech světa i v našem nitru jsou vlastně směšné a komické figury. Brát svoji nedokonalost i nedostatky druhých s humorem je zdravé. Humor a úsměv  uklidní a vedou k tomu, že získáme odstup a nadhled. Díky tomu se lépe vyznáme v sobě i ve světě, jednáme účelněji a lépe se chováme. Prospíváme tak svému okolí dvojím způsobem – správným jednáním a také dobrou náladou, která se často přenese na druhé.

9. 9.
Nové video Hezká cesta.
---
Co všechno nemusíte?
Udělejte si seznam záležitostí, jimiž se bez valného výsledku zabýváte, ale zabývat byste se nemuseli. Pro inspiraci příklady:
- Nemusím se zabývat cenami zboží, které nepotřebuji.
- Nemusím být každému sympatický.
- Nemusím to mít hned.
- Nemusím být nejlepší.
A nakonec si řekněte: A mám klid.

8. 9.
Devět důvodů proč se vyhýbat spouštěčům
Spouštěče jsou podněty, které vyvolávají bažení, stres a rizikové emoce. Některým spouštěčům se vyhnout nedá, většině ovšem ano. K těm, kterým se můžeme vyhnout, patří závist, sbírka katastrof, kterou přinášejí média, a zabývání se tím, co nelze změnit.
Výhody vyhýbání se spouštěčům
* Lepší sebeovládání.
* Lepší nálada.
* Lepší zdraví.
* Lepší soustředění, paměť a výkonnost.
* Lepší komunikace a vztahy.
* Ušetřený čas se dá lépe využít.
* Člověk lépe vypadá a lépe působí na okolí.
* Více klidu, rychlejší obnova sil.
* Jsme tak užitečnější sobě i druhým lidem.

7. 9.
Nové hudební video Růže. Nová střízlivá pohlednice k němu zde.
---
Udělat radost
Udělat radost je možné snadněji lidem, které znáte a v situaci které rozumíte. Už jako dítě jsme zjistili, že uděláme radost rodičům, když přineseme ze školy přijatelné známky. Coby dospělí lidé máme více množností než děti. Druhé potěší např. pochvala, pochopení, dárek a čas, který někomu věnujeme. Kdo věří dobré duchovní síly, může dělat radost i jim – kupříkladu poctivostí nebo tím, že se zabývá tím, čím má.
---
Video Šest velkých ochránců

6. 9.
Nové audio nahrávky:
Procítěná píseň s kytarou Na rozcestí.
Klavírní skladba Drobné střízlivé radosti.
---
Jednoduché cvičení pro větší vyrovnanost
Co nejčastěji v duchu opakujte větu „Přijímám s klidem…“
Nabídnu několik příkladů: Přijímám s klidem, že nemůže najít druhou ponožku. Přijímám s klidem, že nejede autobus. Přijímám s klidem oběd, který mi nechutná. Přijímám s klidem svoje narozeniny. Přijímám s klidem pochvalu. Přijímám s klidem rýmu. Přijímám s klidem počasí.
---
Video Meditace pro vyrovnanost

5. 9.
Po sobotním semináři jsme nahráli dvě mantry:
Kirtan "Om Drum Soha", tato mantra se spojuje se zdravím, dlouhověkostí a nesmrtelností duše.
Kirtan "Jaya Jaya Shiva Shambho", tato mantra se váže k nejvyššímu vědomí, úspěchu a štěstí.

4. 9.
Přímý přenos z mistrovství republiky ve zdravých emocích
Vážení rozhlasoví posluchači, právě začíná mužské finále mistrovství republiky ve zdravých emocích.
Škoda, že nemůžete spolu se mnou vidět finalisty. Oba jsou to nesmírně sympatičtí lidé. Jistě byste si je zamilovali na první pohled.
První finalista
Právě začíná volná sestava pana Milana Přelaskavého. Finalista se zářivě usmívá a blíží se ke stolu, kde zasedá porota. V jeho tváři můžeme rozeznat zájem, zájem, vřelost a laskavost. Není divu, že porota je z něj úplně paf.
Teď jedné porotkyni padá na zem propisovačka. Pan Přelaskavý ji pozorně zdvihá a s úklonou ji podává porotkyni. Ta na něj hledí jako v hypnóze. Pak Přelaskavý právě provedl skvělý emoční obrat. Živě vypravuje divákům i porotě veselý příběh. Porotci se popadají smíchem za břicho. Publiku jásá a volá: “Opakovat, opakovat.“
Opravdu pozoruhodný výkon na tak mladičkého, teprve padesátiletého borce. Překonat tuto skvělou sestavu nebude snadné.
Druhý finalista
Potlesk ustává. Do napjatého ticha přichází pan Lubomír Radostný. Svojí volnou sestavu zahajuje netradičně zpěvem. Spolu s ním se rozezpívá publikum. Zpívají i porotci, někteří z nich ovšem dost falešně. Pan Radostný to velkoryse přejde a usedá do houpacího křesla. Září z něj spokojenost a klidná radost. Ano, vážení posluchači to je poloha, ve které je pan Radostný nepřekonatelný. Nyní náš borec vstává z křesla a okouzleně hledí na publikum a publikum okouzleně na něj. Úžasný výkon!! Pan Radostný právě vděčně děkuje porotě i divákům a vlídné přijetí. Většina přítomných má slzy na krajíčku.
Závěr
Porota se krátce radí. Je rozhodnuto. Pan Radostný zvítězil. Ale co to? Pan Radostný podává protest. Jeho soupeř pan Přelaskavý byl prý lepší. Pan Přelaskavý vzápětí protestuje proti protestu pana Radostného. Jak dojemné!
Vážení rozhlasoví posluchači, úroveň mužské soutěže je rok od roku vyšší. Brilantního výkonu ženských finalistek muži ovšem zdaleka nedosahují.

3. 9.
Nové video Uvolněte a posiluje pět částí těla, živá nahrávka.
---
Jak být okouzlující
Svého času mě jedna organizace jógy nabídla, abych pro ně udělal seminář na libovolné téma. Vybral jsem ti téma „Jak být okouzlující“. Přihlásilo se víc lidí, než byla kapacita tělocvičny.
Zabývali jsme se následujícím okruhy.
Držení těla: Lépe vypadá ten, kdo má nepřímenou šíji a uvolněná ramena. Lehce stažené hýždě pomáhají správné poloze bederní páteře a usnadňují dýchání. Schválně si před zrcadlo stoupněte hodně nedbale a pak hezky rovně. Co myslíte, v jaké poloze budete na druhé působit sympatičtěji?
Zdravé emoce a jejich projevy: Kdo se usmívá, volně dýchá, působí uvolněně, udržuje přiměřený oční kontakt a chová laskavě a projevuje zájem, bývá mnohem sympatičtější než např. uražený buldok. Uvolnění svalů, které člověk v určité poloze nebo při pohybu nepotřebuje, dává ladnost a eleganci.
Dostatek energie: Lidé, kteří mají dost energie, působí přitažlivě, i když třeba nejsou nijak zvlášť hezcí. Nabídnu vám jednoduchý pokus. Až budete někdy pořádně unavený, podívejte se na sebe do zrcadla a sebekriticky posuďte, nakolik jste sympatický. Pak si odpočiňte, lehce si zacvičte nebo se jděte projít. Pak se na sebe znovu podívejte. Se kterým z těch dvou lidí v zrcadle byste se snadněji spřátelil?
Zevnějšek: Je důležité i to, jak je člověk upravený a co má na sobě. Není ale vliv jediný a často ani nejdůležitější.

2. 9.
Je to vzrušující!
Při jednom jednoduchém cvičení a přáteli abstinenty opakujeme „Mladící, mužové, staříci, žasnou, šeptají: Střízlivost je tak, tak, tak vzrušující, ach!!“
Řekněme, že se vám ani v nejmenší nechce vyčistit si boty. Řekněte dvakrát nebo třikrát si: Čištění bot je tak vzrušující!!
A pak jděte ty body vyčistit.
Možná si tady někdo ironicky pomyslí: Leštění obuvi je ještě mnohem větší vzrůšo! Ach!
Naše předsudky se často týkají běžných činností. Někdo myslí, že to žehlení je otrava a jít výlet hezké. Dopadne to tak, jak předpokládal. To ho v předsudku utvrdí. Naštěstí se dají předsudky při troše pozornosti a nápaditosti překonávat.

1. 9.
Nové video s původní písní a elegantní páskovkou keřovou: Vítězí.
---
Mírumilovný mistr meče
Na dálném východě bylo zacházení s mečem považováno za umění a svým způsobem i duchovní cestu. Ostatně cvičení s mečem praktikují adepti tai-či a japonského kendó dodnes.
Jistý dávný mistr dosáhl v tomto oboru neskutečné dokonalosti a těšil se obdivu mnoha svých žáků.
Jednou za ním přišel jakýsi domýšlivý floutek a vyzval ho na souboj.
Mistr odmítl.
Mladík začal mistra hrubě urážet.
Žáci zděšeně přihlíželi. Bylo jim jasné, že mladík si hraje s ohněm. Co nevidět může být navždy umlčen.
Mistr ale jen netečně naslouchal a nehnul ani brvou.
Mladík zjistil, že mistra nevyprovokuje, prohodil ještě něco o starých zbabělcích a nasupeně odešel.
Jeden z žáků si dodal odvahy a zeptal se mistra: „Jak jste si to mohl nechat líbit?“
Mistr se usmál: „Když ti někdo přinese dar a ty ho nepřijmeš, komu ten dar patří?“
„Dárci,“ odpověděl žák.
Mistr se usmál a řekl: „Já jsem o jeho dárek nestál. Zůstal jemu.“
Tento příběh se mi velmi líbí a má nadčasovou platnost. Nepřiměřená kritika a urážky vypovídají více o tom, kdo je říká, než o tom, komu jsou určeny.
---
Video: Hněv a bažení: co funguje a co ne?

31. 8.
Ještě k řízení pod vlivem alkoholu
Můj názor na cyklisty alkoholem intoxikované se objevil v médiích.
Jeden kolega lékař se mi poslal dotaz, zda 0,2 promile alkoholu v krvi skutečně zhorší schopnost řídit.
Napsal jsem, že ano a poslal jsem mu nějaké podklady, mimo jiné tento přehled.
---
Nové video Kdy si udělat čaj: deset příkladů a rada, máme i anglicky.
---
Metoda Kutuzov
Možná si ze školy vzpomenete, že Kutuzov porazil Napoleona. Jak k tomu došlo? Historici mi prominou jisté zjednodušení, ale Kutuzov dlouho ustupoval a ustupoval. Že to je mistr ústupu projevil už dříve po bitvě u Slavkova. Tehdy se mu podařilo uniknout z hrozícího obklíčení. Metodou Kutuzov myslíme schopnost opustit prostředí, které vyvolává bažení nebo příliš silné emoce. Mnoho našich přátel se přesvědčilo, že takový ústup se vyplatí. Chrání střízlivost, vztahy, majetek i dobrou pověst.

30. 8.
Dvakrát o obdivu
Obdiv není zbožňování
Obdiv vychází z reality, kdežto zbožňování ji popírá. Pubertální mladík zbožňuje populární zpěvačku. Automaticky předpokládá, že má milou povahu a že umí vařit ještě lépe než jeho maminka. Ve skutečnosti je ta zpěvačka unavená a nevrlá. Krom toho je zvyklá držet v ruce mikrofon, ne vařečku. Umí uvařit tak akorát porcovaný čaj. Měli bychom druhé obdivovat a zároveň na nich vnímat i to méně dobré, co je v každém z nás.
Trocha praxe: obdiv vyžaduje vynalézavost
Při troše snahy a dobré vůle najdete téměř na každém člověku něco obdivuhodného. I u lidí, kteří se chovají špatně, to může být např. odvaha. V duchu nebo podle situace i nahlas, řekněte deseti lidem, které znáte, co na nich obdivujete. Může to zlepšit vaše vzájemné vztahy. Snazší je to u lidí, kterých si vážíte, ale vyzkoušejte si i obtížnější možnosti. Pro inspiraci tři příklady:
1. Obdivuji na tobě mírnou povahu.
2. Obdivuji tvůj takt.
3. Obdivuji tvůj smysl pro humor.
---
Nové audio nahrávky
Klavírní improvizace Chvilka klidu
Píseň s kytarou Vítězí

29. 8.
Nové, poetické a zároveň instruktážní video Jednoduchý způsob, jak pěstovat zdravé emoce, máme i anglicky.
---
Evropské hodnoty: co by to tak mohlo být?
Sem tam se někdo ohrazuje proti lidem jiného než evropského původu a poukazuje při tom na evropské hodnoty. Co tím asi myslí?
- Jistě ne etnický původ. Slované totiž přišli do Evropy z Asie.
- Co se křesťanství týče, dovoluji si připomenout, že Ježíš a všichni apoštolové byli asijského původu. Dokonce i svatý Pavel. Ten byl sice římským občanem, ale pocházel z Turecka. Mezi deseti zeměmi s největším počtem křesťanů jsou jen dvě Evropské (Rusko a Německo). Co se kontinentů týče, nevyšší podíl křesťanů je v obou Amerikách. Křesťanů je v třeba v Nigérii přibližně 37 % obyvatel, kdežto v Česku asi 14 %.
- A pak je tu demokracie. Paradoxně evropskou nadřazenost zdůrazňují mnozí z těch, kdo nemají daleko k fašismu. Mám dojem, k demokracii patří rovnost všech bez ohledu na jejich urozenost nebo původ.

28. 8.
Další novinka, hudební video Zamilovaný.
---
Jak překonat pýchu?
Žák přišel za mistrem a zeptal se: „Jak mám přemoci pýchu.“
Mistr se zeptal: „A proč ji chceš překonat?“
„Dělám kvůli ní chyby, a pak trpím.“
„Jsi na to hrdý?“
„Vůbec ne, naopak se stydím.“
„Chovají se tak ušlechtilí lidé?“
„Ne.“
„A na co jsi vlastně pyšný?“
Žák se místo odpovědi uklonil a tiše se vzdálil.

27. 8.
Nové video Naděje: moudré i bláhové (původní hudba a příklady), máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Nové audio nahrávky, na nich je procítěný zpěv váženého maeastra Vždystřízlivého:
Za tú horú
Dělá divy

26. 8.
Zoufalí senátoři
Senátoři v zoufalé snaze přilákat voliče vymysleli pořádnou pitomost – 0,8 promile alkoholu v krvi u cyklistů.
Kdyby tento idiotský návrh prošel, co by to pro cyklisty znamenalo: Vyšší sklon riskovat, nadměrná sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla, slabší odhad vzdálenosti, obtížně dělá dvě věci současně. Zhoršený úsudek a koordinace. Pomalé reakce, oči se hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy, horší vnímání barev (semafory!), klesá soustředění. Obtíže při zatáčení. Poruchy rovnováhy (na kole!). Horší vnímání okraje zorného pole. Obtíže při zpracování informací. Roste bezohlednost. Klesá soustředění a zhoršuje se krátkodobá paměť.
Alkoholem intoxikovaný cyklista představuje riziko pro sebe, chodce i řidiče motorových vozidel.
A senátoři, kteří pro návrh hlasovali, představují riziko pro veřejné zdraví.
---
Rozpoznávání zdravých emocí v okolí
Psychologové popisují tzv. výběrovou pozornost. Při ní upřednostňujeme jeden vjem nebo skupinu vjemů. Ty ostatní jakoby ustupují do pozadí. Smutný člověk nachází ve svém okolí důvody ke smutku, veselý důvody k veselosti a optimista důvody k optimismu. Výběrovou pozornost můžete využívat k nácviku zdravých emocí. Řekněme, že chcete pěstovat laskavost. Všímejte si drobných i větších projevů laskavosti ve svém okolí. K rozvoji laskavosti i jiných zdravých emocí využívejte také přírodu apod. Slunce nás má rádo a posílá nám světlo, ptáci vesele zpívají a květiny, když je zalijete, jsou vám jistě vděčné. Voda na čaj může vesele bublat, rostliny hledět ke světlu s důvěrou a mezi dlažebními kameny roste skromná tráva.
---
Nová básnička zde.

25. 8.
Nové video Velkolepé (hudba J. S. Bach).
---
Nové audio: Původní klavírní skladba Veselé doléčování.
---
Co se děje při bažení podle čínské medicíny
Tuto otázku jsem položil panu Janu Soldánovi, který získal v Číně doktorát z tamní medicíny. Budu ho zde více méně citovat: Neuspokojitelná touha zablokuje játra. K  úkolům jater patří zabezpečovat v těle pohyb energie, krve, živin a tekutin. Tato transportní funkce jater při bažení trpí a v játrech se hromadí energie. To vyvolává nepohodu, zhoršuje trávení a oslabuje jiné orgány. Navíc může takto nahromaděná energie explodovat, takže se objevuje podrážděnost a záchvaty hněvu. Vynořují se divoké a agresivní myšlenky. To vyčerpává játra i ledviny.
Jestliže by se někdo za této situace napil alkoholu nebo si vzal drogu, játra se ještě by se ještě více zatížila a zmatek v těle i emočním životě by se dále prohloubil.
Ať se na to díváme očima čínské medicíny nebo moderní psychoterapie, bažení je třeba co nejrychleji přerušit a uklidnit se.

24. 8.
Nové, veselé video Zkrocení dvou šelem.
:)
Zdravá emoce pro tento den
Kdyby to nevyzkoušel, nikdy bych neřekl, jak velkou změnu k lepšímu způsobí už jen to, že si člověk ráno řekne např. „Dnes budu spokojený“ a do diáře si napíše slovo „spokojenost“.

23. 4.
Píseň s kytarovým doprovodem: Ratolesti
---
Co se děje při bažení s energií z hlediska čínské medicíny
Co je jisté, že energie se při bažení zdvíhá vzhůru. Nejspíš to bude energie sleziny, ta souvisí s přijímáním potravy a tohle je něco jako nenasytnost. Jestliže se nedostaví uspokojení, objevuje se hněv a ke stoupající energii sleziny se přidá oheň jater. Objevují se divoké a agresivní myšlenky. To vyčerpává játra i ledviny  a vyvolává strach a posléze vyčerpání.
Ať se na to díváme očima čínské medicíny nebo moderní psychoterapie, bažení je třeba co nejrychleji přerušit a uklidnit se.
---
Video Bažení (craving) a stres. Jak je zvládat

22. 8.
Nové video Královská stráž: příběh pro děti  i dospělé.

21. 8.
Nové video Čisté jitro (původní píseň).
---
Dá se okouzlení naučit
Jakoukoliv zdravou emoci můžeme nejdříve jenom předstírat. Po čase se stane předstíraná emoce autentickou. Připouštím ale, že rozdíl předstíraným a spontánním okouzlením je větší rozdíl než např. v případě respektu.
Pro pocit okouzlení ale můžeme vytvořit dobré zevní a vnitřní podmínky. Nabídnu příklady:
Zevní podmínky: Časně ráno se jít podívat na východ slunce, vyhradit si chvíli pro sebe, meditovat nebo poslouchat Bachovu hudbu.
Vnitřní podmínky: Uklidnit se např. cvičením nebo procházkou, odpočinout si a mít relativně čisté svědomí.

20. 8.
Nové audio, Maestro Eversober v písni Rozvaha.
---
Duchovní oblast a vyrovnanost
Významným zdrojem vyrovnanosti je duchovní oblast.
- Jestliže někdo věří ve vyšší spravedlnost, nejenže že nezávidí úspěšným rošťákům, ale dokonce je lituje.
- Kdo věří, že duchovní podstata všech lidí stejná nebo podobná, vnímá druhé lidi jako blízké příbuzné. Těm toho hodně odpustíme. Přimhouříme oko, i když nejednají úplně nejlépe.
---
Video Meditace pro vyrovnanost

19. 8.
Cvičení mírní deprese
Cvičení zlepšuje příznaky deprese u starších osob: souhrnný přehled systematických recenzí a meta-analýz. Catalan-Matamoros D, Gomez-Conesa A, B Stubbs, Vancampfort D. Psychiatry Res. 2016; 244: 202-209.
Deprese vyššího věku se stává rostoucím problémem pro veřejné zdraví. Autoři zpracovali souhrnný přehled, do něhož zahrnuli tři metaanalýzy a 1487 osob. Žádné negativní vedlejší účinky nebyly zjištěny. U osob vyššího věku, které praktikovaly cvičení, došlo oproti kontrolám k signifikantnímu snížení depresivní symptomatologie. Vzhledem k tomu, že cvičení má mnoho dalších prokázaných zdravotních výhod, je třeba ho považovat za intervenci zásadního významu při multidisciplinární léčbě depresivních poruch u osob vyššího věku.
Poznámka: Fyzická aktivita vhodná pro naprostou většinu osob vyššího věku zahrnuje např. chůzi nebo přiměřená cvičení jógy.
---
Nešpor K. Závislost: co je a co není, jak vypadá a jak ji překonat (tento text si můžete přečíst, ale není volně šiřitelný).

18. 8.
Jak jsme honili králíka
Dáma středního věku s malým chlapcem seděli na lavičce. S sebou měli králíčka, který pokojně uždiboval trávu. Požádal jsem paní, jestli bych si mohl králíka vyfotografovat.
Ráda souhlasil, a tak jsem čapnul ke králíkovi na zem.
Focení zkomplikovat černý kokršpaněl, který přiřítil zpoza mých zad. Králík se dal na útěk těsně pronásledování hafajícím psem. Kokršpanělova paní honila psa, maminka s dítětem králíka a já psa i králíka. Posléze se obě zvířata podařilo nějak chytit.
Králík, který je v pohodě, má dlouhé uši hezky složené na zádech. Tenhle v pohodě nebyl a měl slechy vztyčené, i když už pes zmizel.
Dodávám, že ušní svaly mají i lidé, i když ne tak vyvinuté. Nenápadný způsob, jak se uklidnit, spočívá v tom, že přitahujeme uši k hlavě. Funguje to, i když se boltce nepohnou ani o milimetr.
---
Videa
12 velkých ochránců (zde je ten králík)
Relaxace ušima: nepatrné ušní svaly jsou důležité

17. 8.
Nová videa:
Skromné krásky z města
12 velkých ochránců, máme i anglicky.
---
Zázračný lék
Lidé se mě občas ptají za různé zázračné léky, které mají odbourávat alkohol, mírnit kocovinu nebo léčit závislost na alkoholu. Tyto „léky“ jsou naprosto neúčinné, některé z nich jsou vysloveně nebezpečné, např. Alka-Seltzer může způsobit krvácení do žaludku. Mohl by se také velmi divit ten, kdo by na účinek těchto šidítek spoléhal a usedl pod vlivem alkoholu za volant nebo šel pracovat s cirkulárkou.
V prevenci a léčbě problémů působených alkoholem je nejlepší střízlivost. Ta je zadarmo a funguje.

16. 8.
Vstávání
Jednoho rána mě probudil budík. Bylo už dost chladno. Čekal mě rušný den a vstávat se mi nechtělo. To, že bych strávil den v posteli, ale nepřipadalo v úvahu. Neochotně jsem se začal zabývat ranní rutinou. Pak jsem si vzpomněl na rozepsaný rukopis knihy o emocích. Co takhle zkusit den ve znamení vděčnosti? Chvíli jsem v duchu děkoval za všechno možné, počínaje zeleninou a konče duchovními učiteli, kteří mají s lidstvem a se mnou takovou trpělivost. Nálada se rychle projasnila a ranní vstávání mi začalo připadat jako legrační problém.
---
Videa
Skvělá jitra: 6 tipů
Předsevzetí pro tento den

15. 8.
Čajová alchymie
Přinesli jste si domů nebo jste dostali nějaký čaj typu pu-erh nebo čaj s hodně svinutými listy. Na přípravu čaje vyhraďte si přiměřený čas. Odměnou vám bude plná konvička kvalitního čaje, kterou můžete vychutnávat mnoho hodin. Vezměte 1 až 2 lžičky čaje. Nejdříve ho propláchněte horkou vodou a tu vylijte. Pak přelijte čaj asi 100 ml horké vody a 5x klidně nedechněte do břicha. Nálev přelijte do konvičky a čaj spařte po druhé. Tentokrát ho nechte louhovat pouze dva nádechy a výdechy. Třetí nálev se louhuje opět 5 nádechů a výdechů, čtvrtý 7 dechů, pátý 9 a šestý 11.
Pro přehlednost to celé ještě zopakuji:
- 1-2 lžičky čaje se spaří vodou, která se vylije.
- 1. nálev (100 ml) louhovat 5 dechů.
- 2. nálev (100 ml) louhovat 2 dechy.
- 3. nálev (100 ml) louhovat 5 dechů.
- 4. nálev (100 ml) louhovat 7 dechů.
- 5. nálev (100 ml) louhovat 9 dechů.
- 6. nálev (100 ml) louhovat 11 dechů.
Lze namítnout, že dýchání je proměnlivé, nadechnout a vydechnout je možné třikrát i dvacetkrát za minutu .
Zde se předpokládá, že budete jednat klidně přibližně šestkrát za minutu. Čaj je také možné připravovat i s pohledem upřeným na hodiny, ale počítání dechů dává z přípravy čaje mnohem lepší pocit.

14. 8.
Nové hudební video Cesta je volná.
---
Nové básničky zde.

13. 8.
Nové audio, Eversobers: Jubileum.
---
Klidné štěstí
Štěstí motivuje. Snáze abstinují ti naši přátelé, kteří si umějí udělat čas na sebe a nacházejí v životě drobné zdroje štěstí. Štěstí také posiluje vztahy.
Hezký pocit z chutného jídla se přenese i na prostředí, kde jíme, a lidi, s nimiž stolujeme.
Štěstí chrání před smutkem i apatií a zvyšuje chuť do života.
Příliš silný pocit divokého štěstí má ale určitá rizika pro tělesné zdraví a navíc může vést k nepozornosti nebo neopatrnosti.
Člověk, který je „štěstí bez sebe“ by se měl nejdříve uklidnit, a teprve pak se rozhodovat.

12. 8.
Nové video Mladí muži, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Odborná informace
Chabé doklady o efektivitě nalmefenu vytvářejí dilema pro lékaře a vedou k otázkám ohledně regulace a výzkumu
Fitzgerald N, Angus K, Elders A. a spol. Weak evidence on nalmefene creates dilemmas for clinicians and poses questions for regulators and researchers. Addiction 2016; 111(8):1477-87.
Tým britských autorů nabízí přehled prací, které se týkají namefenu. Konstatuje, že závěry příslušných studií jsou nepřesvědčivé a navíc je většinou financoval výrobce nalmefenu nebo napsali zaměstnanci farmaceutické firmy, která tento preparát vyrábí. To je v rozporu s masivní reklamou preparátu, jež zcela ignoruje skutečnost, že k redukci spotřeby alkoholu docházelo ve srovnatelné míře také v kontrolních skupinách.
Autoři vyjadřují údiv nad tím, že bylo klinické používání namefenu příslušnými institucemi schváleno. Dále vyslovují pochybnosti o tom, zda je současná praxe schvalování léků pro léčení závislosti efektivní. Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
---
Dluhy, které se nedají splatit
Jak splatit svůj dluh slunci, vodě a stromům, které čistí vzduch a dávajíí nám kyslík?
Jak splatit dluhy lidem, kteří už nežijí? Nebo těm, které ani neznáme?
To není možné. Můžeme je ale napodobit je a vedeni vděčností  pomáhat i těm, od kterých nemůžeme nic očekávat.
---
Video Meditace Tonglen

11. 8.
Novinka, video Jogurt: pro, proti plus čtyři tipy, máme i anglicky.
---
Bavení a bažení je velký rozdíl
Jeden zajíc okusuje muchomůrku.
Druhý to vidí a říká: „Nech toho nebo ti bude blbě!“
„Ale když mě to baví,“ odpoví ten první.
S podobným chováním se u zajíců nesetkáváme, u lidí ale ano.
Jeden z našich pacientů, když přemýšlel o příčinách své závislosti, řekl: „Mě to baví.“
Ve skutečnosti se nejednalo zábavu, ale o bažení.
Člověk, který se jen tak baví, je v pohodě, má normální krevní tlak i tep a dobře mu to myslí.
Ten, kdo baží, je ve stresu, srdce mu buší a nedaří se mu pořádně myslet na nic jiného než na předmět své závislosti. Při bažení navíc stoupá energie do hlavy a rukou a může se snadno zablokovat. To vyčerpává.
Zábavu je možné si v pohodě užívat, kdežto bažení je třeba léčit.

10. 8.
Nové video: Moje interview na Mňam TV
---
Přehled postupů, jak si udržet motivaci ke střízlivosti
Následující postupy lze využívat k posilování motivace ke střízlivosti nebo jiným dobrým cílům:
* Vyhýbat se motivačním útoků, tj. lidem, prostředím, reklamě, které by motivaci oslabovali.
* Vyhledávat lidi a prostředí, která motivaci posilují, jako jsou svépomocné organizace, doléčovací skupiny a střízliví přátelé nebo příbuzní.
* Využívat vlastní negativní zkušenosti s návykovým chováním i zkušenosti jiných lidí.
* Podobně je možné využívat vlastní pozitivní zkušenosti ke střízlivosti i zkušenosti jiných.
* Kartička kamarád: Na první stranu se v bodech napíší rizika návykového chování a druhou výhody střízlivosti. Kartičkou je dobré mít u sebe. V krizi si je vhodnější si nejdříve přečíst stranu s riziky závislosti, a pak druhou s výhodami střízlivosti.
* Motivační bankovka se od kartičky liší formátem a tím, že doplněna obrázky.
* V závěru relaxace, před usnutím nebo hned po probuzení lze použít vhodnou autosugesci, např. „Klidný, moudrý střízlivý!“ Opakuje se třikrát.
* Motivuje i krizový plán. Ten zahrnuje kroky, které by bylo třeba udělat v případě recidivy, např. vyhledat pomoc druhých lidí, zintenzívnit léčení a z recidivy se poučit. Člověk si tak lépe uvědomí, že recidivě je lépe se vyhnout.
* Využívání motivačních symbolů. K symbolům střízvosti patří např. ametyst nebo velbloud. Lidé ale takto využívají i fotografie blízkých lidí a duchovní symboly.
*Zkušení abstinenti umějí motivaci ke střízlivosti získat ze všeho. Když se jim daří, je to proto, že jsou střízliví. Jestliže mají problémy, připomenou si, že za střízliva je lépe zvládnou.
* Doléčování, tj. svépomocné organizace terapeutické kluby, skupiny, psychoterapie atd. To je ze všeho nejdůležitější, k posilování motivace zde  dochází automaticky a i když si to člověk neuvědomuje.
* Vést rozumný způsob života, který zahrnuje také střízlivé radosti (pozitivní motivace).
* Zdrojem motivace jsou dobré vztahy a dobrá prostředí.
* Zdrojem motivace jsou pro řadu lidí duchovní hodnoty.
* Motivaci posiluje si přečíst deník z léčby, zejména jeho začátek. Psaní deníku pomáhá si připomenout rizika nevhodného chování a také si uvědomit své pokroky.
* K posílení motivace poslouží i různé životní události. V případě problémů si zkušení abstinenti říkají: „Ještě že jsem střízlivý!“ Když dosáhnou úspěchu, připomenou si, že je to díky střízlivosti.

9. 8.
Nové video Pro dobrý pocit.
---
Nové audio, píseň v lidovém duchu Mladý muži.
---
Hledání ztraceného
Stalo se vám někdy, že jste něco ztratili a nemohli to najít.
Rto se často stává, když  spěcháme.
Pak následuje horečně hledání, často s nevalným výsledkem. Po nějaké době se dostaví únava a člověk se v duchu se ztraceným předmětem rozloučí.
 Po nějaké době ho najde úplně náhodou. Přestanete podezírat z krádeže Marťany a pocítíte úlevu. Máte pro to nějaké vysvětlení?
Vaše pospíchání vyvolalo stres a při stresu to člověku nemyslí. Ztráta stres ještě zvýší. Člověk hledá a nic. Tím pádem dostane navíc vztek a myslí mu to ještě hůře.
Nemusíte nad tím rovnou jásal.
Stačí se uklidnit. Až budete mít čas, oblast, kde by mohla ztracená věc být, pečlivě ukliďte. Možná ji najdete.
A jestli ne, budete mít alespoň hezky uklizeno.

8. 8.
Další video novinka Mudra pozdravu: čtyři významové vrstvy, máme i anglicky.

7. 8.
Nové video s původní písní: Cestou
---
Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí
Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí bývají nevýznamná pro většinu lidí, ale pro někoho jsou naopak náramně důležitá. Nabídnu příklad. Pan Vlastimil prodělal infarkt. Lékaři ho varovali před kouřením. Přestat kouřit dalo Vlastimilovi dost práce, ale podařilo se to. Jednou ho kamarád pozval na nějakou akci do prostředí, kde bude jistě nakouřeno. Jít tam by neprospělo nikomu, ale pro Vlastimila to představovalo dvojnásobné nebezpečí. Jeho srdce by mohlo poškodit i pasivní kouření. Kromě toho by se objevilo bažení po tabáku. Recidiva tabákové závislosti bylo to poslední, co potřeboval. Vlastimil pozvání odmítl a byl s tím spokojený.
Co kdyby neodmítl? Kdyby tam Vlastimil šel, a až na místě zjistil, že je to nebezpečné, rychle by zmizel. S tím by mohl být spokojený také. A kdyby tam přesto nějakou dobu zůstal? Tak by mohl být spokojený s tím, že nedostal další infarkt a víckrát na podobná místa nechodit.

6. 8.
Nová audio nahrávka:
Trio Eversobers v instrumentální skladbě Střízlivý a v pohodě.
---
Holubí ráno
Jednoho letního dne časně ráno jsem otevřel okno a podíval se ven. Kolem bylo ticho a liduprázdno. Najednou se ze střechy zdvihlo hejno holubů. Možná dvacet ptáků letělo blízko sebe. Ve vzduchu opsali několik velkých kruhů, a pak se opět vrátili na původní místo. Přemýšlel jsem, jakou měla tato vzdušná akrobacie smysl. Jistě to nebyl způsob, jak si opatřit potravu. Mohlo to souviset se společenským životem ptáků. Ještě spíš to bylo cosi jako rozcvička. Dovedu si představit, že holubi během ladného kroužení průzračným vlahým vzduchem pociťovali štěstí.
Myslím, že i holub dokáže být šťastný. Šťastný jistě ano, ale ne jako člověk. Šťastní ptáci postrádají odstup, nadhled, postoj objektivního pozorovatele, jehož jsou schopni lidé. Neznámý staroindický mistr už velmi dávno zjistil, že naší „nejvyšší podstatou je vědomí.“

5. 8.
Další novinka, video Dneska, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Bažení je problém, ale i známka pokroku v léčbě
Bažení je klíčový znak všech návykových nemocí. Vyvolává stres, znesnadňuje sebeovládání a oslabuje schopnost se dobře rozhodovat. Důsledné vyhýbání se podnětům, které vyvolávají bažení, má tedy logiku.
Bažení ale může být známkou pokroku v léčbě, zejména v těchto situacích:
1. To, že někdo o bažení neslyšel, neznamená, že ho neměl. Dotyčný pochopil, oč se jedná, bažení sice nezmizelo, ale on ho umí rozpoznat, a dokáže se tak lépe bránit.
2. Někdo se naučí lépe vnímat tělo a dříve rozpozná tělesné příznaky stresu a bažení. Navíc si lépe uvědomuje svoji mysl a rychle pozná myšlenkové zmetky, které bažení vyvolalo. To je výhoda, protože bude bažení zvládat dříve, dokud je ještě slabé. To je mnohem snazší.

4. 8.
Novinka, video Mikro přestávky: jedenáct výhod a sedm tipů, máme i anglicky.
---
Střízlivost a vztahy
To, že střízlivost zlepšuje vztahy, asi překvapí málokoho. Zároveň ale pro dlouhodobě střízlivého člověka, přestává být tak důležité, jestli ho druzí mají nebo nemají rádi. Důvod je prostý: za střízliva je nezávislejší a soběstačnější.

3. 8.
Nové audio nahrávky:
Barevná střízlivost (klarinetové trio)
Cestou (klarinetové trio a zpěv)
Dneska (kytara a zpěv)
---
Jak se odhypnotizovat?
Občas se na mě někdo obrátí s dotazem, jestli používám při léčení závislostí hypnózu. Kvalifikaci na to mám, nějaké zkušenosti také, ale nedělám to. Relaxační techniky považuji za užitečnější. Mají většinu výhod hypnózy a navíc vedou k soběstačnosti, protože při nich není člověk odkázán na pomoc jiného.
Lidé, kteří překonávají návykovou nemoc, potřebují spíše odhypnotizovat. Návyková nemoc se mnohem lépe překonává, když si dotyčný naplno uvědomí nepříjemné zkušenosti s návykovým chováním a často si připomíná, že je závislý.
Odhypnotizovat by ale potřebovali i mnozí další: Spoustu lidi hypnotizují média, reklama, demagogové a ideologie. Před listopadem 1989 jsem zahlédl v novinách fotografii postaršího komunistického funkcionáře, který dostával vyznamenání. Onen stařík vypadal, jako kdyby ho někdo zhypnotizoval do kojeneckého věku. Jediné co ještě scházelo, byl sací reflex. Kdyby se onen funkcionář probral ze své hypnózy, uvědomil by si, že nic tak záslužného neudělal. Také by pochopil, že se jedná o výměnný obchod a že za vyznamenání se od něj očekávat nějaká protislužba.

2. 8.
Právě vyšlo: Nešpor K. Prevence škod působených alkoholem a jinými psychoaktivními látkami v dětství a dospívání. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2016; 51(6):17-23.
---
Kde šetřit a kde ne
Lidé s návykovou nemocí se chovají v mnoha ohledech nepochopitelně. Např. patologický hráči posílá jen tak, pro nic za nic obrovské částky hazardním baronům a při tom šetří na jídle i oblečení a neplatí nájem.
Co se financí týče, radíme japonský model hospodaření. V japonské rodině má finance na starosti žena a peníze jdou na její účet, i když nemá vlastní příjem. Z rodinných peněz platí potřebné výdaje. Když zbude, dá i nějaké ty drobné i svému samurajovi, aby si mohl koupit čaj. Japonský model jsme ještě trochu vylepšili. Platební karta patologického hráče se zlikviduje. Namísto chytrého telefonu, který lze připojit na internet, ho rodina vybaví jednoduchým přístrojem, který umí jen telefonovat a posílat vzkazy. Mimochodem můj mobil je také prostinký. To má své výhody. Nabíjím ho jednou týdně a kdybych ho ztratil, snadno bych se s tím vyrovnal.

1. 8.
Uchazeč
Jeden mladík požádal o přijetí do proslulého kláštera.
„Co si od toho slibuješ?“ zeptal se ho představený.
„Chci dosáhnout osvícení?“
„K čemu ti to bude dobré?“ vyzvídal představený.
Mladík byl zaskočen a nevěděl, co říci.
Přestavený mu řekl, ať přijde za rok.
Po roce začal jejich rozhovor stejně, ale tentokrát měl uchazeč připravenou odpověď.
Řekl: „Chci být pro druhé lidi vzorem!“
„Přijď za rok!“ řekl mu představený.
Když se představený mladíka za další rok zeptal na totéž, ten dopověděl: „Budu pak druhým prospěšnější.“
„To je pravda, souhlasil představený a mladíka konečně přijal.
---
Videa
Malá osvícení
Problémoví lidé: jednoduchá možnost

31. 7.
Nové video Jak mít kdykoliv Vánoce, máme i anglicky. K videu existuje i nová pohlednice.
---
Kostruktivní lítost
Trápit se výčitkami zdraví nezlepší a náladu už vůbec ne. Lítost může být ale i užitečná. Přiznat si něco nedobrého ve svém jednání může být projevem střízlivosti a realizmu. Řekněme, že si vzpomenu na nějakou svoji chybu. Někdy ji lze napravit. Jindy stačí si dát předsevzetí, že budu v podobné situaci jednat lépe. Také je možné si připomenout, kdy jsem jednal správně a přát si, abych dobré ve svém životě rozvíjel.

30. 7.
Poznámka na okraj videa „Humor pro pokročilé
Co myslíte, je zdravější brát své nedostatky i nedostatky druhých s humorem, nebo se nad nimi hlasitě pohoršovat?
Od pohoršování je blízko k hněvu a ten je špatný rádce. Humor a úsměv naopak uklidní a vedou k tomu, že získáte odstup a nadhled. Díky tomu se lépe vyznáte v sobě i ve světě,  jednáte účelněji a stáváte se lepší.

29. 7.
Je možné uvolnit klouby a vnitřní orgány?
Klouby: Co se týče kloubů, ty jsou výborně inervované a díky tomu se informace o přítlaku kloubních ploch snadno dostávají do mozku. Co tento tlak kloubních ploch o sebe ovlivňuje?
Je to poloha těla, ale důležité je také napětí okolních svalů. Typicky kosterní sval začíná nad kloubem a končí pod ním. Když se napne, tlak v kloubu stoupne a kdy se uvolní tak klesne. Jestliže tedy uvolníte určitý kloub, uvolnil jste také svaly v jeho okolí.
K čemu je to dobré? Kromě obecných výhod relaxace, jako je rychlé zotavení ze stresu, zlepší oddálení kloubních plošek výživu kloubní chrupavky. To se týká i páteře. Meziobratlovými prostorami procházejí důležité nervy a cévy, uvolnění páteře, přesněji řečeno svalů, které ji obklopují, proto působí příznivě i na vzdálené části těla.
Orgány: Pojďme se nyní zamyslet nad vnitřními orgány, konkrétně nad játry. Předpokládejme, že by vás v době kamenné napadli vlci. Napnete břicho, krev se z vnitřních orgánů dostane do rukou, abyste kolem sebe mohl lépe mávat oštěpem. Zvýšený nitrobřišní tlak a menší prokrvení povedou k tomu, že se játra zmenší a stanou kompaktnější. Tuto změnu bychom s nadsázkou mohli přirovnat ke změněně čerstvé houby na sušenou. To bylo svým způsobem výhodné, snížilo se tak riziko poranění jater a vnitřního krvácení. Náš statečný prapředek vlky zahnal a nachází s v jeskyni s milými praženami a přáteli pramuži. Pračlověk je proto v pohodě. Kosterní svaly se uvolnily a játra pookřála. Nebylo to jen tím, že dostala pradávnou zeleninu. Důležitější je klid a pocit bezpečí. Játra jsou nyní hezky prokrvená, v břiše mají díky uvolněným břišním svalům dost místa a při dýchání do břicha je bránice rytmice shora masíruje. Tento stav játrům ovšem velmi vyhovuje. Podobně je možné uvažovat i o jiných orgánech.
---
Videa
Řízená relaxace pěti prvků pro tělo i mysl
Relaxace pro klid, odpočinek a inspiraci

28. 7.
Nová videa
Jak vypadá humor pro pokročilé? Máme i anglicky.
Projasnit život (původní píseň).
---
Nový, trochu delší text Třetí štěstí není žádné štěstí, ale problém. Tento text není na rozdíl od většiny ostatních volně šiřitelný.

27. 7.
Nové audio nahrávky:
Eversobers Noc i den.
Maestro Eversober: A je střízliv pořád.
---
Nehledané štěstí
Štěstí často najdeme tam, kde jsme ho nečekali. Na jedné americké univerzitě proběhl zajímavý pokus. První den dostali studenti za úkol dělat to, co se jim bude líbit. Druhý den měli pomáhat druhým lidem. Ukázalo se, že míra štěstí byla druhý den vyšší než ten první.
To, že člověk najde štěstí, kde ho nehledal, není problém. Problém je v tom, že ho často hledá a štěstí nikde. Řada lidí, kteří začínají cvičit jógu, čchi-kung nebo se obrátí k Bohu, si chce zlepšit zdraví a život. Zázračná uzdravení skutečně existují. Jenže je nelze nikomu zaručit. Přílišná dychtivost a touha být už rychle zdravý nepomůže. Mnohem lepší by byla klidná důvěra. Jestliže se výsledek neobjevuje nebo nepřichází dostatečně rychle, někdy se objeví roztrpčenost. Tím se to celé ještě zkomplikuje.
Navrhuji nechápat život jako továrnu na štěstí, ale spíš jako řadu povinností. Jestliže se při jejich plnění štěstí objeví, je to skvělé. A co když se místo štěstí objeví nějaké to trápení? Pak je lépe neprotestovat, ale přijímat to co možná s klidem.
---
Videa
Meditace pro vyrovnanost
18 dobrých radostí

26. 7.
Dvě zajímavosti týkající se respektu
- Dopisy často začínáme oslovením „vážený pane“ nebo „vážená paní“ a to i v případě, že adresáta neznáme. Je to formalita, ale užitečná. Říkáme tím druhému, že si ho vážíme. Navíc to ovlivní i náš způsob komunikace. Obsah našeho dopisu bude jistě zdvořilejší, než kdybychom začali dopis slovy „Ty jeden…“
- Při prevenci násilí vůči zdravotníkům se doporučuje oslovovat opilého nebo z jinak nebezpečného pacienta „pane“. Tento drobný projev respektu dokáže ocenit i člověk, jeho mozek není právě v nejlepší kondici.

25. 7.
Myšlenky, emoce a chování
Proč vedou negativní emoce rychleji k určitému chování než myšlenky?
Problémové emoce mají blízko k instinktivnímu jednání. V pravěku bylo důležité utíkat okamžitě a bez velkého uvažování – třeba před roztomilým půltunovým medvídkem.
Naše jednání ovšem ovlivňují i zdravé emoce jako laskavost nebo pochopení. Ale na to, aby dal pračlověk někomu na ohni upečenou placku, nebyl zase takový spěch.
Lidová moudrost správě říká: „Příliš velký spěch je ďáblova věc“, ale také hovoří o „andělském klidu“.
---
Videa: 
Kdy je lépe počkat: sedm příkladů
Jak se nedopálit, ale uklidnit: 9 kroků

24. 7.
Nízký krevní tlak
Jedna dáma se na mě obrátila s dotazem, co má dělat, když má nízký krevní tlak. Možná to bude zajímat i někoho dalšího.
Podle čínské medicíny je důležité, jakou má člověk tepovou frekvenci, jestli nízkou, je třeba hlavně povzbuzovat, jestli vysokou, je třeba se kromě toho také uklidnit.
Životní styl: Tak či onak je třeba vnést pořádek do životního stylu: pravidelně spát, jít, odpočívat. To je většinou nejdůležitější.
Voda: Přijímat dost vody, kofein ale neuklidní a navíc působí močopudně, různé koly  a silná káva jsou nevhodné, čaj je v pořádku.
Cvičení: Spíše dynamická, např. pozdrav slunci z jógy, pozice s obrácenou polohou hlavy, ale pozor mají kontraindikace, dechová cvičení, čchi-kung, chůze, plavání atd. Ale nemělo by dojít k přílišné únavě a nadměrnému pocení.
Automasáž: Skvělá je celková automasáž, jeden mistr doporučuje zvláště masáž prstů.
Výživa: Tradičně se doporučuje červená řepa, sezam.
Relaxační techniky: často, spíše kratší dobu prokládat s cvičením, nahrávky viz můj web.
Z bylinek např. kozlík a jemu příbuzný nard pravý (jatamansi) – lidi se sklonem k zimomřivosti zahřejí a uklidní, pro ty, kterým se pořád horko, se ale nehodí. Ženšen, reishi (tato houba je skvělá, dokáže tlak zvýšit a i snížit, navíc uklidní).
---
Nové video Malá a plná síly: srovnání sezamu, lnu, slunečnice a chia. Video mi dal hodně práce, doufám, že někomu pomůže ke zdravějšímu stravování. Máme i anglicky.

23. 7.
Nové video Jednoduchá možnost, jak být šťastnější, máme i anglicky. K videu existuje i nová pohlednice.

22. 7.
Zdravé emoce usnadňují střízlivé a přesné myšlení
Slovo „střízlivost“ má několikerý význam, znamená mimo jiné uměřenost, věcnost, realizmus, abstinenci a objektivitu.
Nezdravé emoce myšlení deformují. Rozhněvaný člověk vidí kolem jen to špatné a ten, kdo je smutný, má pocit, že je ten nejhorší tvor na světě. Divoká radost zase svádí přeceňování vlastních schopností a podceňování problémů. O vlivu intoxikace na psychiku lépe ani nemluvit.
Zdravé emoce myšlení ovlivňují také, např. laskavost dává našemu vidění světa měkké a teplé zbarvení. Laskavost ale nebrání vnímat sebe i svět objektivně, ale naopak vnímání zlepšuje. Podobně i další zdravé emoce umožňují  lépe přijímat i vyhodnocovat skutečnost. Takový člověk se lépe vyzná v sobě i ve světě. Zdravé emoce tedy prospívají střízlivosti ve všech uvedených významech.

21. 7.
Nová odborná práce, Nešpor K, Karbanová H. Anonymní alkoholici a další organizace založené na 12 krocích a síť sociálních vztahů.
---
Nové video Slézová růže (původní folková hudba).

20. 7.
Maestro Eversober pro nás natočil nové, velmi hezké audio nahrávky:
Střízlivost přináší růže,
Veselá střízlivost,
Co chceš.
---
Královská stráž
Jak už se to v pohádkách stává, byl jednou jeden král a ten měl tři syny. Byli to statní a zdraví chasníci a král z nich měl radost. Jenže tu byl problém. Koho určit následníkem trůnu a komu svěřit vládu nad říší. Bylo to vážné rozhodnutí a tak si král dával na čas. Syny pozoroval a zkoumal, ale na nic nepřišel. I vypravil se za jedním moudrým člověkem, jehož úsudku důvěřoval. Krále doprovázel sluha. Nedostali se ale daleko. Ještě ani neopustili hradby zámku, sluha se shýbl a cosi zdvihl ze země. Překvapeně vykřikl. V ruce držel zlatý prsten s velikým kamenem. Král si prsten prohlédl a bylo jasné, komu prsten patří. Král poručil sluhovi, aby prsten odevzdal  knížeti, kterého dobře znal a na jehož ruce prsten vícekrát spatřil. Sám se zamyšlen vrátil domů. Sluha si mohl prsten nechat a ukrýt ho ve svém oděvu, ale neudělal to. Proč asi?
Další den, si dal král zavolat své syny. Poručil, aby každý z nich řekl, jestliže se stanou vládci, koho pověří svojí ochranou.
První syn řekl: „Korouhevné rytíře!“
Druhý namítl: „V době míru postačí jeden nebo dva urození přátelé.“
Třetí řekl: „Krále nejlépe ochrání jeho vlastní svědomí.“
Nemusím vám asi říkat, kdo z těch tří zdědil království.

19. 7.
Pocit uspokojení za deset let
Může přinášet léčení návykových nemocí pocit uspokojení?
Docent Skála, který věděl, o čem mluví, řekl, že ano, ale až tak po deseti letech.
Jak to pan docent myslel? Pocit uspokojení se může dostavit velmi rychle, např. když se z halucinujícího a třesoucího se chudáka stává za pár týdnů léčby milý a inteligentní člověk. Docent Skála tím měl ale na mysli něco jiného, totiž uspokojení z toho, že přibývá dlouhodobě abstinujících bývalých pacientů. Z nich mnozí se pak podílejí na léčbě nováčků, např. v klubu abstinujících. Kromě toho za těch deset let získá terapeut zkušenosti a svou práci dělá lépe.
---
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

18. 7.
Nové video Veselý míč, veselé tělo, máme i anglicky.

17. 7.
Nové video Úspěch (původní píseň)
---
Emoce a životní události
Hodně lidí si myslí, že když se ji daří, tak se automaticky objevují dobré emoce, a když se nedaří, tak opačné.
Je to ale složitější. Často stačí si odpočinout a to, co vypadá jako konec světa, se scvrkne na drobnou nepříjemnost. Nabídnu vám tady ještě jinou možnost. V psychoterapii existuje hezká technika, která se jmenuje změna vztahového rámce. Její princip je jednoduchý. Není to popírání skutečnosti, ale pohled z jiného úhlu. Předpokládejme, že vám někdo v práci vyvede cosi nemilého. Mohli byste se naštvat, onoho napodobit zloducha a chovat se stejně jako on. Z jednoho padoucha by se stali dva padouchové. Vaše pracovní prostředí by pak ovšem zdaleka nebylo tím nejradostnějším místem na světě. Můžete si také říci, že jste lepší a máte úroveň a být ještě milejší a způsobnější.
Možná někdo namítne: Tím myslíte, že bych mu třeba mohl vařit čaj nebo ho ovívat?
Pozvat ho na čaj klidně můžete, ovívání bych nedoporučoval.

16. 7.
Nové video Černé oči.
---
Svědomí
Slovo „svědomí“ je praslovanského původu a znamenalo „vědoucí, co dělá.“ Na uvědomování si sebe sama klade velký důraz dnešní psychoterapie i buddhismus. Aby se člověk mohl k sobě i druhým chovat správně, je třeba si sám sebe uvědomovat. C. G. Jung napsal: „Člověk se nestává osvícený tak, že si představuje zářivou postavu, ale tím, že si uvědomí temnoty svého nitra."
Uvědomit si „temnoty nitra“ ale nemusí sttačit. Představte si, že někde doma máte koš s odpadky. Odpadky jsou tam dlouho a rozkládají se. Jestliže ten koš nevezmete na vědomí, těžko můžete jeho obsah vyhodit. Kdybyste ale o odpadcích věděl a jenom tak se v nich přehraboval, nijak byste si nepomohl. Stíny nitra je dobré vnímat, ale nahrazovat je něčím lepším - např. zdravými emocemi.

15. 7.
Nová informace: 3. 9. 2016 bude Bohnicích po delší přestávce opět seminář, podrobnosti najdete zde.
---
Nejlepší pšenice
Jeden farmář vynikal v pěstování pšenice. Dokonce zvítězil ve významné pěstitelské soutěži.
Jednou se ho kdosi zeptal, v čem spočívá tajemství jeho úspěchu.
Tazatel čekal, že bude farmář dělat drahoty a vykrucovat se, ale v tom se mýlil.
Farmář mu řekl: „Pyl z pšenice nemůžete uhlídat. Mezi sousedními pozemky se pohybuje, jak zrovna fouká vítr. S tím nic nenadělám. Tak jsem se se sousedy rozdělil o svoji vyšlechtěnou pšenici. Měli radost, získal jsem mezi nimi dobré přátele a ještě tak prospěl kvalitě vlastní sklizně. Pomohl jsem druhým, a tak i sobě.
„A to je všechno?“ ptal se zklamaně tazatel.
Farmář pochvíli váhání řekl: „Nechtěl jsem o tom mluvit, abyste si o mě nepomyslel, že jsem pověrčivý. Víte, mám dojem, že dobré sousedské vztahy svědčí nejen lidem, ale i úrodě.“
---
Videa
SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy.
Jak se žehlí vztahy?

14. 7.
Nové hudební video Dobrú noc, má milá.
---
Hrdopych a květák
Pan Hrdopych se po letech snažení vypracoval na pozici náměstka ředitele. Byl na to patřičně hrdý a začal vystupovat velkopansky.
Jednou nakupoval v samoobsluze. Jako naschvál neměli na regále jeho oblíbenou zeleninu. Zeptal se proto prodavačky, jestli by se nějaký květák nenašel ve skladu.
Prodavačka mu vesele odpověděla: „To se budete muset zeptat našeho náměstka přes zeleninu.“ Ukazovala při tom na mladíka, který opodál cosi kutil.
Pan Hrdopych ztuhl. Napadlo ho, že si z něj dělá prodavačka legraci. Pak si uvědomil, že tu ženu nezná a ani ona jeho.
Usmál se a odpověděl: „Dobře, projednám to s panem náměstkem.“
Po této příhodě se pan Hrdopych už choval normálně a dalo se s ním vydržet.
---
Video Rozumné potřeby

13. 7.
Nové audio nahrávky
Maestro Eversober v krásné původní písni Muži klidní.
Maestro Eversober zpívá dvě lidové písně Dobrú noc a Černé oči.
---
Nové video Upřímný zájem

12. 7.
Novinka, video Kdy je lépe počkat: sedm příkladů, máme i anglicky.
---
Poslušnost
O německém císaři Jindřichu III., který byl později prohlášen za svatého, existuje půvabná legenda.
Unavený vládnutím, intrikami a válkami se Jindřich vypravil do blízkého kláštera.
Opatovi kláštera sdělil, že chce celý další život prožít v jeho klášteře jako prostý mnich.
Opat se cítil polichocen, ale zároveň si uvědomil ošidnost této situace. Bylo by riskantní krále jen tak odmítnout. A přijmout ho do kláštera v sobě skrývalo větší nebezpečí.
Po chvíli ticha opat odpověděl: „Vaše veličenstvo, být mnichem vyžaduje naprostou poslušnost. Vy jste zvyklý vládnout a poroučet. My mniši se naopak pokorně podřizujeme nadřízeným. Jejich prostřednictvím k nám promlouvá Bůh.“
„Poslechnu vás ve všem, vždy a za všech okolností,“ řekl Jindřich netrpělivě.
„Dobře, v tom případě se vraťte zpět ke dvoru a vládněte tak, aby to bylo ku prospěchu lidem a líbilo se to Bohu.“
Králi nezbylo než poslechnout.
---
Videa
Důvěřuji a usmívám se
Silentium (ticho)

11. 7.
Tiše naslouchat
Jestliže chcete dobře slyšet zvuk, který přichází z dálky, budete nejspíš zticha.
Hra na buben nebo hlasitá samomluva by naslouchání znesnadnila.
Podobně uděláte dobře, když budete tiše naslouchat hlasu tomu nejlepšímu v sobě nebo ve vesmíru.
Jistě, můžete děkovat, můžete něco chtít nebo si stěžovat na nedokonalosti světa.
Většinou je ale lepší mlčet a klidně, pozorně naslouchat.
Možná se někdo zeptá: "Ale jak to mám konkrétně udělat?"
Nejde zde o to, abyste vy něco dělali, ale aby se to stalo.
Někteří lidé našli zalíbení v určitém duchovním systému nebo náboženství. Mají pocit, že díky tomu jsou v naprostém bezpečí. Myslí si, že mohu klidně zanedbávat spánek, mizerně se stravovat, mít málo pohybu atd. Po nějaké době se diví, že se objeví zdravotní nebo psychologické problémy. Něco jiného je udělat si např. z jógy vývěsní štít nebo výkladní skříň a něco jiného je pravidelně jógu cvičit, v noci nejíst , pěstovat neubližování vůči sobě i druhým a dobře si uvědomovat sám sebe.
---
Videa
Jak být zdravější: 21 tipů
Léčíme životní styl: prostě a účinně

10. 7.
Marcel a drn
Pan Marcel jede v naleštěném autě venkovskou silnicí. Možná jede trochu rychleji než by měl, a tak si ani nevšimne kluka gestikulujícího u cesty.
Vtom mu něco pleskne o kapotu. Je to velký mastný drn. Pan Marcel prudce zastaví. Opodál stojí ušmudlaný klučina. Ani se nepokouší utéci.
Zde náš příběh přerušíme.
Co myslíte, vážení čtenáři, že Marcel udělal?
Poslechněte si, jak náš příběh pokračuje!
Marcel přiběhl ke klukovi. Ten mu zkroušeně říká: „Nikdo mi nechce zastavit. Se sestrou se převrhl vozík. Sám ji nahoru nedostanu. A mobil jsem zapomněl doma.“
Překvapený Marcel uvidí opodál kolečkové křeslo a vedle něj na zemi invalidní dítě. Pomůže holčičce do vozíku. Pak řekne: „To, že chceš sestřičce pomoci, je hezké. Ale nemůžeš kvůli tomu ubližovat druhým. Co kdyby někdo naboural?“
Marcel si při tom trochu zahanbeně uvědomí, že jsou mnohem důležitější věci než jeho nové, nablýskané auto.

9. 7.
Nové video Pět barev a pět chutí, máme i anglicky.
---
Skromnost je praktická
Bez ohledu, jaký máte byt, bude vám za určité situace asi připadat příliš velký. Onou situací je důkladnější úklid.
Jestli někdo bláhově touží bydlet na zámku, ať si představí, že by ho měl každou sobotu hezký sám a důkladně uklidit.
Bez uklízení to nejde. To je jako kdybyste měli vdoma květiny a nechtěli je zalévat.
Tím, jak květiny zaléváte a staráte se o ně, si k nim vytvoříte hezký vztah. Možná i květiny vás budou mít rády.
S uklízením je to trochu podobné. Je dobré uvědomit si, že uklízení je projev dobré vůle vůči sobě i dalším lidem, kteří v bytě bydlí nebo tam přicházejí.
Při vytírání podlahy si můžete říkat např.: „Uklízím, abych (abychom) se tu cítil dobře?“
:)

8. 7.
Zdravé emoce a realita
Zdravé emoce na rozdíl od silných a problematických, nevedou k popírání skutečnosti, ale naopak k jejímu lepšímu vnímání.
Slečna Hortenzie je bláznivě zamilovaná. Její nápadník je ten nejlepší muž na světě. Je přesvědčena, že po svatbě bude ještě lepší, protože si ho vychová podle svých představ. Po té, co se Hortenzie vdá, zjistí, že to mezi nimi skřípe. Dopálí se a začne trpce vyčítat manželovi, že se před svatbou přetvařoval. To je sice pravda, ale jejich se tím vztah nezlepší.
Slečna Růženka je také zamilovaná, v její lásce je ale více klidu a pochopení. Svého snoubenec má ráda, ale zřetelně vnímá oblasti, kde by to mezi mini mohlo neladit. Na její vkus je trochu pohodlný a nepořádný. Ví, že po svatbě to lepší nebude. Je připravena na to, že společné soužití bude vyžadovat, aby se jeden druhému přizpůsoboval. To nebývá vždy snadné. Růženčino manželství se tak bude vyvíjet mnohem lépe, než kdyby bylo založeno na iluzích.
---
Video Jak se žehlí vztahy?

7. 7.
Nová videa
Rožnovské hodiny
Jak si pochutnat, máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

6. 7.
Nové video Nesu ti tulipán (původní píseň). Něžná květina na něm kontrastuje s mužným zpěvem.
---
Nové audio nahrávky
Eversobers v písni Muži rada.
Maestro Eversober zpívá profesionálně a procítěně píseň Rožnovské hodiny.
Maestro Eversober a píseň Cti pravdu.
Duo Eversobers (kytara a klarinet): Střízlivá svoboda.
---
Hnízdo
Král jedné vzdálené země měl nelehký život. Trápily ho klevety dvořanů i intriky nepřátel. Kromě toho jeho zemi často sužovaly přívalové deště i dlouhá sucha.
Jednou si dal zavolat dvorního malíře. Požádal ho, aby namaloval, jak vypadá mír.
Malíř pochopil, co vládce cítí a dal se do práce. Po několika týdnech přinesl obraz. Nahoře bylo podmračené nebe a v popředí vodopád. Ve skále blízko padající vody se nacházel skalní výklenek. V něm si udělali hnízdo ptáci a trpělivě se tam starali o maličká písklata.
Král dlouze hleděl na obraz a smířil se se svým údělem.
---
Video Divoká kachňátka šťastně přistála ze střechy!

5. 7.
Bambus
Čínský bambus první čtyři roky svého života téměř neroste. Vypadá jako maličká a ubohá rostlinka. Jenže pod povrchem se něco chystá. V pátém roce života překonává bambus rychlým růstem všechny okolní rostliny. Jestliže budete střízliví a pěstovat zdravé emoce, nemusí se nějakou dobu mnoho dít. Ale po čase budete pozitivní změnou překvapeni vy i vaše okolí. A nemusíte čekat pět let.
Stačí malý pokrok a začnete se lépe cítit. Nečekejte ale, že vám hned každý padne kolem krku. To, jak se chováte k druhým a co k nim cítíte, ovlivní jejich chování k vám. Není to ale jediný vliv. Důležitá je také jejich vlastní schopnost prožívat a vyjadřovat zdravé emoce. Navíc jsou tu i situační vlivy. I kdybych se stal v disciplíně pozitivních emocí mistrem světa, takoví provozovatelé hazardu mě stejně nebudou mít mít rádi.
---
Video Symbolika bambusu

4. 7.
Nové video Jak jemně povzbudit srdce, máme i anglicky.
---
Přirozený nárok
Jeden mladý muž si trpce stěžoval filosofovi na svého zlého otce.
Filosof Epiktétos mu na to řekl: "Máš snad přirozený nárok na dobrého otce? Ne, máš nárok jen na otce!"
Mimochodem, Epiktétos neměl lehký život. V mládí byl otrokem. Navíc kulhal, podle jedné verze už od dětství, podle druhé mu nohu zlámal jeho pán. Později, už jako svobodný člověk, musel odejít do vyhnanství. Navzdory tomu všemu měl laskavou povahu. Svědčí o tom skutečnosti, že jako starý člověk adoptoval a vychoval sirotka.
---
Video Jak být spokojený: 15 možností

3. 7.
Nové video Tajemství čínské misky, máme i anglicky.

2. 7.
Nové video Hezké chvíle (původní hudba).
---
Nové audio, Duo Eversobers (kytara a klarinet): Hezké chvíle za střízliva.
---
Jednoduchá technika, jak se stát laskavější
Změňte obsah své tiché samomluvy.
Jestliže v duchu nazvete nějakou dámu na úřadě sudokopytníkem, budete si na mimoslovní úrovni komunikovat jako se sudokopytnicí. To by vám jednání neusnadnilo.
Namísto toho přidejte v duchu před oslovení této dámy slovo milá, tedy milá paní úřednice, milý pane revizore hromadné dopravy, můj miloučký šéfe.
Člověk se tak obklopí samými milými lidmi a laskavost mu půjde přirozeně a snadno.
:)
Videa
Laskavý úsměv
Laskavost: 12 snadných možností

1. 7.
Pozitivní a negativní zdánlivě nevýznamná rozhodnutí
Negativní zdánlivě nevýznamné rozhodnutí (např. se jít jen podívat do „brlohu“) mívá pro závislého ve skutečnosti závažné negativní důsledky.
Naopak pozitivní zdánlivě nevýznamné rozhodnutí (např. jít se doléčovat) je velmi prospěšné.
Zdánlivě nevýznamné rozhodnutí na prvním stupni trojstupňové obrany
Negativní: Např. neodmítnout účast na nějaké nestřízlivé akci.
Pozitivní: Např. nosit s sebou jen minimum peněz, změnit telefonní číslo a e-mail, mít suchý dům.
Zdánlivě nevýznamné rozhodnutí na druhém stupni trojstupňové obrany
Negativní: Např. při náhodném setkání se „škůdcem“ se s ním dát do řeči.
Pozitivní: Použít rychlý způsob odmítnutí, v případě únavy si odpočinout, úzkost nebo depresi zmírnit fyzickou aktivitou
Zdánlivě nevýznamné rozhodnutí na třetím stupni
Negativní: Tajit recidivu.
Pozitivní: Požádat o pomoc, recidivu rychle zastavit a vyhodnotit.
---
Video Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí jsou ve skutečnosti důležitá

30. 6.
Třístupňová obrana: přehled
1. Stupeň chrání před bažením
Předem rozpoznat rizikovou situaci a vyhnout se rizikové situaci nebo člověku.
2. stupeň při setkání se spouštěčem chrání před recidivou
- Přerušit působení vnějšího spouštěče (např. prostředí nebo reklama).
- Přerušit působení vnitřního spouštěče (např. únava nebo nuda).
- Pracovat s motivací (negativní, tj. vnímat rizika návykového chování, pak pozitivní motivace, tj. výhody střízlivosti)
- Uklidnit se (cvičení, chůze, dobrá společnost, klidné prostředí, úsměv, klidné břišní dýchání, relaxační techniky atd.)
- Použít rozum: Rozpoznat bažení, odvedení pozornosti, zpracování spouštěče (např. problémy jsou důvodem ke střízlivosti, protože se za střízliva lépe zvládnou), požádat o radu, vyvolat opačné myšlenky, pozorovat myšlenky atd.
3. stupeň znamená recidivu rychle zastavit a předejít tak debaklu.
Vyhledat pomoc, zintenzivnit léčení a prozkoumat vznik recidivy, aby se jí budoucnu předešlo.
---
Video Úspěšná obrana

29. 6.
Nová odborná práce: Nešpor K, Matanelli O. Střízlivá fakta o pivu.
---
Pokoušet se o nemožné
Nepřestanu obdivovat lidi, kteří se pokoušejí o zdánlivě nemožné. Někteří z nich uspějí a stanou se z nich objevitelé, vynálezci a dobrodinci lidstva.
Pravda, mnohem víc takových lidí ničeho nedosáhne, Jejich jména upadnou v zapomenutí. V čem jsou ti vaši objevitelé jiní?
Může to být jejich větší moudrost. Nebo se někteří z těch úspěšných stali nástroji toho, čemu Anonymní alkoholici říkají Vyšší moc.

28. 6.
Nové video Jak hrách slavně přemohl pivo, máme i anglicky.
---
Nové audio, duo Eversobers nazpívalo píseň Klidný, moudrý, vždy střízlivý.

27. 6.
Zázračné chvíle
Malý chlapec se za letní noci zadíval na hvězdnatou oblohu. Náhle pocítil, že je součásti tohoto úžasného a nekonečného vesmíru. Na okamžik se stal vesmírem a zároveň zůstal sám sebou. Vzpomínka na tuto zkušenost mu pomáhala v dalším životě překonávat drobné i větší.
Můžete namítnout: „To je sice hezké, ale pro mě celkem k ničemu. Nic takového jsem jako dítě neprožil.“
Tak si to vynahraďte nyní v dospělosti. Můžete si dát dobré předsevzetí, že si každý den uděláte hezkou chvilku, i kdyby to bylo na minutu nebo dvě.
Nebudu vám radit, jak to udělat. Sami víte, kdy se cítíte dobře.
Videa
13 maličkostí, které udělají radost
Chvilka klidu

26. 6.
Naše zahrádka
Myslíte si, že člověk se může měnit lepšímu? Člověka přece ovlivňují genetické dispozice a zkušenosti z časného dětství. Lze s tím něco dělat?
Každého z nás si můžete přestavit jako svéráznou zahradu. Některá zahrada má úrodnější půdu, jiná méně, na určitých místech se daří zelenině a jinde skalničkám. Tak či onak je důležité, co si do své zahrádky nasadíte a jak o to budete pečovat. Roztomilá květinka je například střízlivost v užším i širším smyslu slova. O tom, že se mohou lidé stávat lepší, mě přesvědčilo mnoho let lékařské praxe. Když se trochu zamyslíte, jistě najdete také příklady ve svém okolí.
---
Video Zahrada zázraků (11 tipů)

25. 6.
Nové video Kráska v dešti (původní klarinetová hudba), máme i anglicky. Existuje k němu i nová střízlivá pohlednice.
---
Nové audio, maesto Eversober (klarinet): Střízlivé vztahy.

24. 6.
Novinka, video Užitečný rituál. Máme i anglicky.
---
Jeden z našich střízlivých přátel nám přeložil slova „střízlivá svoboda“ do japonštiny. Japonsky mluví málokdo. Text si můžete vystřihnout a nalepit v práci na skříňku nebo monitor jako své tajné připomenutí.

地味な自由 (Džiminadžijú)

Zpověď
Starý kněz v jednom bohatém italském městě neměl růžovou náladu. Toho dne zpovídal jednoho místního floutka. To, co mu synek vlivných a bohatých rodičů říkal, nebylo pro kněze nové ani překvapivé. Kněze ale pobouřil tón mladíkovy řeči. Skoro to vypadalo, jako kdyby byl na svůj rozmařilý život pyšný.
Kněz se spíše ze zvyku za mladíka pomodlil. Nedělal si ale o osudu jeho duše žádné iluze.
Odpovědí na jeho modlitbu mu bylo cosi jako laskavý úsměv přicházející z veliké dálky.
Vraťme se ale k onomu mladíkovi. Jmenoval se Giovanni Battista Bernardone. Toto jméno vám asi nic neřeklo. Mnohem známější je jeho jiné jméno, totiž František z Assisi.

23. 6.
Ještě aktualita, za horkých dní jako je tento, pijte dost vody, více viz video Voda pro zdraví: 9 důvodů a 5 poznámek.
---
Úsměv a smích
Typickým projevem klidné radosti je lehký úsměv. O tom jsem se zde už zmiňoval, ale důležité věci stojí za to opakovat. Oči se přimhouří, ústa protáhnou se koutky. Zvláště snaživí mohou přitahovat uši k hlavě. Lidé mají tyto svaly velmi malé a uši se obvykle nepohnou ani o milimetr, to ale nevadí, protože naším cílem není se ušima ovívat, ale navodit klidnou radost. Na youtube.com/drnespor jsem dal i jiné a mnohem zajímavější druhy smíchu, ale tento je nejpraktičtější a lidé ho používají nejčastěji.
Dokonce i usmívající se lidé, kteří o ušních svalech nikdy neslyšeli a mají dobrou náladu, je také mimovolně přitahují k hlavě.
---
Video Relaxace ušima: nepatrné ušní svaly jsou důležité

22. 6.
Nová odborná práce:
Nešpor. K. Pozitivní emoce, integrativní psychoterapie a léčba návykových nemocí. 2. mezinárodní konference Současná integrativní psychoterapie, Praha 22-23. 6. 2016.

21. 6.
Onyx a křišťál
Sedmnáctiletá dívka se vypravila na trh koupit si nějaké oblečení. Bezděky se zastavila u stánku, kde prodával stařičký pán různé kamínky a minerály.
Jen tak z rozmaru se zeptala: „Jaký kamínek by se hodil ke mně?“
Stařík ji podal nevzhledný na polovinu rozříznutý valoun. Na vybroušeném řezu se leskl černý onyx a pod ním svítily malé krystaly křišťálu. Dívka si kamínek koupila, doma ho dala do přihrádky stolu a dočista na něj zapomněla.
Uplynul necelý rok. Jarka se nedostala na vysněnou školu a rozešel se s ní přítel. Ještě ke všemu dostala chřipku. Bolelo ji celé tělo. Jakou měla náladu, to si snadno domyslíte.
Ani nevěděla proč, otevřela zásuvku psacího stolu. Ležel tam nevzhledný valoun se zářivými křišťálky uprostřed. Dívka si uvědomila, že její jí osmnáct. Narovnala se. Až na tu chřipku je zdravá a v životě ji čeká hodně zajímavého. Vystudovat vysokou se jí určitě povede. A vdát se taky, když bude chtít.
Z kamínku se stal její dobrý kamarád. Provázel ji celým životem. Jednou, to už jí bylo hodně před sedmdesát, otevřela krabičku s polodrahokamem. Vzala kamínek do ruky a poodešla s ním k oknu. Světlo křišťálu jí připadalo nadpozemsky krásné. Jako kdysi dávno, i nyní pocítila důvěru a naději.
---
Videa:
Důvěřuji a usmívám se
Jemné emoce

20. 6.
Odhodlání a sebedůvěra
Představte si, že jste dělník, kterého sem jeho nadřízený z vesmíru poslal udělat na tuto planetu nějakou práci. Dal vám k tomu dost sil i chytrosti a brašnu s nářadím. Šéf je daleko, můžete mu sice zkoušet volat, ale spojení není vždy spolehlivé. Co teď?
Nejlépe bude podívat se, co v té brašně s nářadím máte a také se objektivně zamyslet nad svými schopnostmi.
Jestliže se rozhodnete správně, možná odněkud zdáli zaslechnete cosi jako tichý souhlas. To posílí vaše odhodlání i sebedůvěru.
---
Videa
Reinkarnace
Jak jednoduše zvýšit sebevědomí

19. 6.
Novinka, video Jak se naučit lásku typu B

18. 6.
Informační skromnost
Mít dobré informace bylo od pradávna velká výhoda. Díky včasným informacím se dařilo zabezpečit úrodu, uniknout nepříteli, vyhrát bitvu nebo ulovit medvěda. Zásadu, že informace mají velkou cenu, máme zakódovanou v genech i v podvědomí. A tak informace hromadíme a hromadíme.
Aby bylo jasno, proti informacím nic nemám, ale měly by to být užitečné informace. To, co nabízí většina médií, je z velké části informační balast, který zbytečně zahlcuje a zneklidňuje mozek. Informace, namísto toho, aby pomáhaly, dělají pravý opak. Namísto odborných argumentů  nabídnu příklad. Co se stane, když pevný disk svého počítače zaplníte spoustou neužitečných informací a programů, nemluvě o počítačových virech a dalším digitálním haraburdí?
Nakonec vám nezbyde než přeinstalovat operační systém.
Pak si budete dávat velký pozor, co do počítače pustit a co ne.
S naším mozkem je to podobné. A proto ať žije informační skromnost!
Videa
Přetížení informacemi: příznaky a jednoduchá svépomoc
Osm skvělých důvodů,  proč pracovat nepřipojený  k internetu

17. 6.
Z dopisu
Rozhodně bych nic neplatil, dokud se nezačne pořádně léčit a abstinovat.
Když se lije voda do děravého vědra, je to k ničemu a díra se ještě zvětší.
---
Vlastní život
Přední česká spisovatelka Daniela Fischerová si svého času posteskla na nadprodukci příběhů.
Je to pravda. Příběhů nechutně podrobných i lehce načrtnutých je přespříliš a není to jen záležitost audiovizuálního bulváru.
Jednoho z našich střízlivých přátel vykradli a sebrali mu jeho velkou televizi.
Svěřil se s tím na doléčovací skupině. Vyslechli jsme ho s pochopením, ale nikdo ho moc nelitoval.
Jeden z našich střízlivých přátel na okraj ukradené televize poznamenal: „Proč bych žil životy jiných, když mám svůj vlastní.“

16. 6.
Další novinka a to video Tři otázky, jedna odpověď, máme i anglicky.
---
Vypočítavá laskavost
Slovo vypočítavost nezná právě hezky. Vypočítavá laskavost v řadě situací vhodná a připadá mi v naprostém pořádku. Řekněme, že jdete k holiči. Ten je na vás vypočítavě laskavý, protože ví, že mu za jeho službu zaplatíte. Je to pořád lepší, než být ostříhán nevrle. Kromě toho má předstírání pozitivních emocí další výhodu: Mohou příslušnou vyvolat. Holič je na vás vypočítavě laskavý, dáte se do řeči a holičova laskavost začne být z části upřímná.

15. 6.
Nové video Usměvavý strom.
---
Nové audio Duo Eversobers a Střízlivý úsměv.
---
Počet střízlivých pohlednic se nám rozrostl do té míry, je jsem je rozdělil na ty, které vznikly do roku 2015, a na ty od roku 2016. Tam jsem přidal  ještě jednu novou.
---
Humor, smích a veselost
Jedna malá soukromá televize mě pozvala do studia. Natáčení neprobíhalo právě hladce. Televize se přestěhovala do nových prostor a moc to tam nefungovalo. Natáčení mělo začít v osm ráno, bylo devět a nic se nedělo. Herec, který to měl moderovat, začal jen tak a z ničeho nic šaškovat.
Režisér se zasmál a řekl mu: „Jestlipak víš, že venku stojí dlouhá fronta lidí a všichni se třesou na tvoje místo?“
Herec vesele odpověděl: „Ti lidé tam čekají na můj autogram.“
Jednalo se samozřejmě o vtip. Byl víkend a venku bylo liduprázdno. Všichni se zasmáli a nálada se uvolnila.
Co se to vlastně stalo? Herec se začal smát, smích vyvolat humor a humor smích. A hlavně se všichni uklidnili.

14. 6.
Více než hrnec
V mnoha pohádkách a legendách se opakuje stejný motiv. Nemajetný hrdina se rozdělil o to málo, co měl. Udělal to jen tak, z dobroty srdce a nic za to nechtěl.
Ten, jemuž laskavost prokázal, se mu pak mnohonásobně odměnil. Mohlo se jednat o pomoc v obtížné situaci nebo hmotné statky.
Pohádky nelze chápat doslova. Skutečnost často vystihují, ale na hlubší rovině. I my býváme za svoji laskavost mnohonásobně odměněni.
Nejedná se ovšem o hrnec starožitných mincí. Ty by se stejně musely odevzdat do muzea. Naši odměnou bývají dobré vztahy, vyšší sebevědomí a rozvoj lepších stránek osobnosti.
Díky tomu se stáváme také laskavější sami k sobě. K tomu ke všemu možná dostaneme jednou někde v nebi drobný nadstandard.
Proto buďme vděční těm, kterým jsme někdy pomohli.

13. 6.
Nové audio: Duo Eversobers: Slovenská lidová jinak.
---
Zázračná voda
Co se děje s energií, když se napijete vody?
Spolu s vodou klesá energie dolů. Energie stoupá naopak nahoru při bažení a hněvu.
Napití se vody je tedy jednoduchý způsob, jak se lépe ovládnout. Doporučuje se zejména závislým na alkoholu, protože dehydratace u nich vyvolává bažení. Napití se vody vlastně řeší dva problémy nejednou - doplní  vodu a stáhne energie dolů. Voda je v tomto směru mnohem vhodnější než např. nápoje s kofeinem.
Tak trochu pod čarou dodávám, že voda se od pradávna považuje za skvělý nosič energie a informací. Toho se využívá v rituálech mnoha duchovních tradic.
Do vody můžete posílat třeba poselství „klidný, moudrý střízlivý.“
:)
12. 6.
Nové video Ranní rozcvičení nohou: vážně i vesele, máme i anglicky.

11. 6.
Trolling je lepší než banning, nebo je to naopak?
Nejprve informace pro ty, kdo neznají internetový slang. „Troll“ je v online diskusích člověk, který posílá provokativní a urážlivé příspěvky. „Banning” znamená zakázat někomu účast v diskusi. Slogan „trolling je lepší než banning” tedy znamená, že je lépe, když lidé v diskusi provokují, než kdyby z ní byli vyřazeni. „Trolling“ totiž může zvýšit sledovanost, čehož si lidé z reklamní branže velmi cení.
Proč o tom všem píšu. Moje video „ Jaký smích bývá lidem příjemný?“ vzbudilo značný zájem zejména pubertální části návštěvníků YouTube. Toto zaujetí se přeneslo i na moje další videa. Dlužno podotknout to nebyl zájem lichotivý. Ještě něžná reakce spočívala v tom, že mi jedno děvče radostně sdělovalo, že dalo mému novému videu o borůvkách „první dislike“. Ve většině reakcí se objevovaly označení související s dolní části trupu. Sledovanost mých videí stoupla mnohonásobně a přesáhla sedm tisíc za den. Radost jsem z toho neměl.
Rozhodl jsem se pro důsledný „banning“ všech, kdo posílají slizké komentáře. V průběhu asi 14 dní jsem postupně zablokoval kolem 250 pisatelům možnost přidávat k mým nahrávkám komentáře. Jinak jsem na komentáře nereagoval, i když mě trochu svrběl jazyk a už, už bych napsal třeba: „Chlapečku mluv slušně nebo to řeknu tvojí mamince a jsi bez kapesného.“
Sledovanost se snížila a počet výroků hodnoticích moji inteligenci, charakter a duševní zdraví také. Mohu tedy z vlastní zkušenosti potvrdit, že „banning je lepší než trolling.“
Ostatně jiný internetový slogan říká „nekrmte trolly“, tj. nereagujte tak, jak by si provokující diskutéři přáli. To je už velmi dobrá rada.

10. 6.
Ta největší radost
Střízlivých přátel se někdy ptám, jakou největší radost dává střízlivý život.
Jejich odpovědi jsou předvídatelné: Lepší zdraví, větší spokojenost v rodině, udržím si práci atd.
Pokyvuji hlavou, ale říkám, že existuje ještě větší radost.
Začínají se objevovat i peprnější nápady jako např.: „Ráno nezvracím, ale snídám.“
Předstírám, že stále nejsem spokojen. Po dramatické pauze prozrazují správnou odpověď: „Největší radostí střízlivého života je pochvala primáře Nešpora!“
Pak obvykle následuje všeobecný řehot.

9. 6.
Nové video s původní hudbou Elegance. Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Rada Čechoameričana
Lidé závislí na alkoholu bývají na zpočátku střízlivosti hodně zmatení. Jejich mozek ještě nepracuje normálně. Kromě toho si alkoholem nedělali hodně problémů v práci, ve vztazích i ve zdravotní oblasti. Někdo takový právě přichází na setkání svépomocné organizace a chce poradit, jak dál.
Jistý Čechoameričan, který se v Česku zakládal Anonymní alkoholiky, lidem v podobné situaci říkal: „Buď střízlivý a zítra sem přijď znova!“
Bylo to velmi rozumné. Je třeba si dávat cíle, na které člověk v dané situaci stačí.

8. 6.
Odborná novinka, právě vyšlo: Nešpor K, Matanelli O. Depresivní symptomatologie u návykových nemocí. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2016; 26(3): 23-25.
---
Nové audio: Duo Eversobers (kytara a klarinet): Střízlivost je lepší.
---
Proč bychom neměli přebírat odpovědnost jiných
- Protože tak šetříme silami na to, co bychom měli dělat my, a za co odpovídáme právě a jedině my.
- Protože se tak vyhneme zbytečnému stresu a budeme klidnější a laskavější.
- Protože přebírání odpovědnost za druhé může druhé svádět k lehkomyslnosti.
- Lidé, kteří přebírají odpovědnost za druhé, to často dělají s trpitelským výrazem. Není to právě sympatické a nezlepšuje to vztahy.
To, co zde uvádím, není žádná novinka. Jeden z prastarých indických textů říká , že je lépe konat nedokonale vlastní povinnosti než konat dokonale povinnosti jiných.
Související video Moc hezká pohádka  o umazaném kouzelníkovi

7. 6.
Nové video Mír za soumraku: klasická indická hudba a šest tipů, máme i anglicky.
---
Kde se daří skromnosti?
Podobně jako jiným zdravým emocím se i skromnost daří v některých prostředích dobře a v jiných méně dobře. Skromnost pocítíte spíše v přírodě než v obchodním centru a spíše ve společnosti neokázalých lidí nežli ve společnosti těch, kdo mají přesně opačné vlastnosti.
Kvůli skromnosti se nemusíte přestěhovat do lesa. Jestliže nejsou dobrá prostředí zrovna dostupná, můžete si je krátce představit. Postačí také si na někoho skromného vzpomenout – třeba na svatého Františka nebo Alberta Schweitzera, který si jel pro Nobelovu cenu třetí vlakovou třídou.

6. 6.
Nové video Jednoduché cvičení k doplnění a zušlechtění energie, máme i anglicky.
---
Nové audio, kytara sólový zpěv Perspektivy.
---
Důvěrný vztah
Výraz „důvěrný vztah“ naznačuje, že je mezi určitými lidmi větší důvěra a s tím související otevřenost a ochota si navzájem pomáhat. Ti, kdo překonávají návykovou nemoc, si někdy přejí, aby jim rodina okamžitě a bezvýhradně důvěřovala. To není s ohledem na negativní zkušenosti příbuzných právě realistické. Jistá míra nedůvěry a ostražitosti okolí bývá dokonce užitečná, protože zvyšuje motivaci ke střízlivosti. Jinak řečeno tzv. důvěrný vztah naprostou důvěru nevyžaduje.
Video SUPR: jednoduchá metoda, jak zlepšit vztahy

5. 6.
Chyby při zvládání rizikových emocí a bažení
- Při hněvu se hádat, vyhrožovat atd. Tím hněv jen zesílí. Kromě toho si lidé většinou nenechají slovní útoky líbit a začnou být útoční také. To zhoršuje konflikt a zesiluje emoční nepohodu.
- Pořád dokola přemýšlet o příčině: „Mentální archeologie“ není právě nejlepším koníčkem pro člověka, který ztrácí hodně energie neplodným přemýšlením. Jak už víme, to vyčerpává a blokuje to energii v systému sleziny.
- Smutná nálada svádí ke smutným úvahám a smutné myšlenky prohlubují smutek.
- Člověk pod vlivem nezdravé emoce si pustí zprávy nebo násilný film. Jeho duševní stav se tím rozhodně nezlepší, právě naopak.
- Někdo baží po zbytečném luxusu. Najde si příslušné zboží na internetu, prohlíží ho a jeho bažení tak ještě vzroste.
- Někdo baží po zbytečném luxusu. Najde si příslušné zboží na internetu. Prohlížením reklamy bažení  ještě vzroste.
- Nahrazovat jednu nezdravou emoci  jinou. Třeba smutek hněvem nebo bažení smutkem. Ani to není dobrá cesta. Např. člověk po něčem touží, koupí si to, zjistí, že je to k ničemu a je mu z toho smutno. Jenže po nějaké době se celá situace opakuje. K tomu dochází, kteří mají sklo k chorobnému nakupování.
Abych skončil konstruktivně: Až už se jedná o jakoukoliv nezdravou emoci, pomůže se uklidnit  a mít dost energie v oblasti břicha Je také možné nahradit rizikovou emocí něčím lepším. Třeba hněv, když se někdo nechová dobře, soucitem, protože ten člověk na to jistě někdy doplatí. Podobně např. chtivost je možné nahradit skromností a vděčností za to, co člověk má, ať je toho hodně nebo málo.

4. 6.
Novinky, videa s indickou hudbou:
Klidná noc
Mír za noci
---
Návod k použití
Jednomu z našich střízlivých přátel jsem poslal odkaz na skladbu Vesele na doléčování. Připojil jsem i návod k použití: Skladbu si poslechněte a pak choďte denně nebo ob den na setkání Anonymních alkoholiků. To je v Praze dobře možné, Anonymní alkoholici se zde scházejí dvakrát denně česky a dvakrát denně v angličtině.

3. 6.
Nové video Růžička, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Veselé trapasy
Dalajláma přebíral na jedné americké univerzitě čestný doktorát a při té příležitosti přednesl projev.
Na sobě měl mnišské roucho, na hlavě kšiltovku se znakem univerzity a usmíval se. Působilo to trochu komicky.
Projev začal slovy: „Je pro mě velká čest mluvit na této slavné univerzitě…“
Nastala chvíle ticha. Jeho svatost si zjevně nemohla vzpomenout, jak se ta slavná univerzita jmenuje.
Publikum se hlasitě smálo.
Jiného by to vyvedlo z míry, dalajláma zůstal v pohodě. Smál se společně s publikem.
Pak se úsměvem se omluvil a vesele pokračoval: „Není to úplně spravedlivé. Jiní se musí hodně snažit a skládat zkoušky. Kdežto já ne.“
Trapasy všeho druhu jsou skvělou příležitostí se zasmát sám sobě. Ten, kdo to dokáže, snadněji zachová klid a situaci lépe zvládne. Navíc mu lidé ledacos odpustí.

2. 6.
Nové audio, trio Eversobers (klarinet, kytara a klavír) a skladba Vesele na doléčování
---
Večerní cvičení
Následující cvičení můžete cvičit kdykoliv budete mít chvilku klidu, ale nejlogičtější je praktikovat ho navečer.
Postupně si položte si následující otázky:
- Kdy jsem dnes cítil nezdravé emoce, a jaké? Jak působení nezdravých emocí předejít nebo ho omezit?
- Kdy jsem dnes prožíval zdravé emoce, a jaké? Jak tyto zdravé emoce vyvolávat a jejich působení posílit?
To, co jste zjistil, si pak zapište do diáře na další den jako předsevzetí.
Video Předsevzetí pro tento den

1. 6.
Novinka. video Zdravé proudění energie: malý nebeský okruh vstoje, máme i anglicky.
---
Emoce a orgány podle čínské medicíny
Jestliže má někdo např. problém s játry, může mít větší sklon sklon ke vzteku. A jestliže se hněvá,  poškozuje játra. Je to tak trochu bludný kruh.
Jestliže vyvoláte laskavost, posílíte systém jater. Díky tomu snadněji vyvoláte pocit laskavosti. To pak posílí játra atd. Z nahněvaného kruhu uděláte laskavý kruh.
To se týká i jiných částí těla a jiných zdravých emocí.
Videa
Pět zdravých emocí pro pět oblastí těla
Jemné emoce

31. 5.
Jak si odpočinout od chytrosti
Být ten nejchytřejší dá dost práce a unavuje to. Zvlášť v dnešním světě, který je čím dál tím složitější.
Mohu to ilustrovat na osobní zkušenosti. Chtěl jsem si koupit sluchátka, která chrání sluch. Ne že bych pracoval se sbíječkou, ale aby mě nerušil hluk zvenčí.
Sluchátka jsem přinesl domů a zjistil, že se skládají ze dvou polovin. Zkoušel jsem je spojit, ale marně. Přiložený návod mi v tom ani trochu nepomohl.
Pak mě padlo se podívat na internet. Zjistil jsem, že tento model je určen k montáži na přilbu.
Po lidi, kteří si občas nevědí rady, mám velké pochopení. Nabídnu vám proto něco, při čem si mozek báječně odpočine, totiž video Jak ztlumit mozek

30. 5.
Nová, hezká píseň s kytarou Sláva.
---
Láska vznešená i praktická
Americký psycholog Abraham Maslow rozdělil lásku do dvou typů. Láska typu B znamená, že mít někoho rád jen proto, že je. Naproti tomu láska typu N (od anglického slova „need“ tj. potřeba) znamená mí mít rád toho, kdo uspokojuje naše potřeby.
Tyto roviny se ale v praktickém životě často mísí a prolínají. Třeba pan Miláček má rád svoji ženu láskou typu B (líbí se mu) a zároveň láskou typu N (umí skvělou polévku).
---
Videa
Co mají společného polévka a sebeovládání?
Polévky:  osm výhod a pět tipů

29. 5.
Novinka, video Skvělá jitra: 6 tipů, máme i anglicky.

28. 5.
Nové video Borůvky jako potravina a léčivá rostlina. máme i anglicky.
---
Jak stáhnout energii z horní části trupu a hlavy dolů a tak zvládat bažení, hněv a pýchu
- Aktivovat nohy, např. cvičit prsty nohou a chodidly, chodit, lehce se vytřásat nebo namasírovat kolena a chodidla, vstoje lehce pkrčit kolena.
- Dýchat do břicha.
- Prodlužovat výdech.
- Stačí také soustředit se do břicha, nebo na nohy. Soustředění do břicha je snazší, když položíme dlaně na pupek, jde to ale i bez toho.
- Stáhnout energii za pomoci jedné nebo obou rukou, které se pohybují dlaní dolů před trupem.

27. 5.
Nové video Jednoduchá rada pro ty, kdo mají hodně práce, máme i anglicky.
---
Nové audio v lidovém tónu Překvapení.
---
Nejlepší čaj
Pan Nadutý přijde do obchodu s čajem. Ani nepozdraví a řekne: Chci ten nejlepší čaj, jaký tady máte.
Prodavačka mu přinese zelený čajový prášek z Japonska a cosi nevábně vyhlížejícího zabaleného v zašlém papíře.
Pan Nadutý řekne: Obal je poškozený!
Čím starší čaj typu pu-erh, tím se více cení, řekne prodavačka. Tenhle čaj je hodně starý. Obal vypadá podle toho.
Pan Nadutý přijde domů. S těmito typy čajů nemá zkušenosti a neumí je připravovat. Výsledek vypadá podle toho.
Pan Pokora přijde do téhož obchodu a řekne: Zatím jsem pil jenom čaje z pytlíku. Chtěl bych zkusit něco lepšího. Co byste mi poradila?
Jestli chcete spíš ochladit, tak nějaký zelený čaj, jestli potřebujete spíš zahřát, tak spíše tmavý.
Raději zahřát, řekne pan Pokora.
Mohu vám třeba nabídnout tenhle zlatavý čaj z Yunnanu. Je sice trochu dražší, ale z jedné porce snadno připravíte tři nebo čtyři nálevy. Příprava je jednoduchá. Čaj spaříte vařící vodou a necháte tři až pět minut.
Za dvě hodiny už si pan Pokora spokojeně pochutnává na voňavém čaji ze vzdálených čínských hor.

26. 5.
Hněv, bažení a jak dosáhnout klidu
Hněv a bažení vyčerpávají játra a vedou k tomu, že jejich energie stoupá do horní části trupu a do hlavy. Jsou to útočné emoce a mají za cíl něco přemoci nebo uchvátit.  K tomu je třeba mít silné ruce a zřetelně vidět. Proto energie stoupá nahoru.
Posílit játra zde nepomůže. Játra spojuje tradice s dřevem. Jestliže dřevo hoří, je lépe do ohně nepřikládat.
Navrhuji dvě lepší možnosti:
- Tou první je během výdechu stáhnout jednou nebo oběma rukama do břicha.
- Druhou možností je posílit ledviny. Ty souvisejí s vodou a voda dokáže hořící dřevo uhasit. Navíc ledviny „jsou matkou jater“, takže jejich doplněním se posílí také játra, ale jemně a nepřímo.

25. 5.
Další novinka Sebeovládání za půl minuty, máme i anglicky.
---
Včera se mnou vysílal Radiožurnál rozhovor. Je dostupný v jejich archivu.

24. 5.
Nové video Hlubokým hlasem, nová střízlivá pohlednice zde.

24. 5.
Legrace s tužkou
Jeden psychologický experiment vypadal takto: Lidem promítali grotesky. Diváci při tom drželi tužku v puse. Buď ji drželi mezi zuby, nebo v sešpulených rtech.
Komu myslíte, že se grotesky líbily víc?
Ti, co měli rty sešpulené, se nemohl ani usmát natož smát. Grotesky je nebavily. Ti druzí to, co se smíchu týče, měli mnohem snazší, a proto se jim grotesky líbily o hodně víc.
Tento pokus ukazuje na vzájemnou propojenost mimických svalů a nálady. Stačí, abyste zaťali pěsti a zuby, a budete si připadat jako rozzuřený neandrtálec.
K tomu, aby se z vás opět stal milý člověk, postačuje uvolnit ruce a ramena, usmát se a dýchat do břicha.
Usmívající člověk prožije více hezkých momentů a bude potkávat více přátelských lidí.
Ještě něco praktického: Než se pustíte do důležitého jednání, dělejte v soukromí ty nejpodivnější škleby. Tuto obličejovou akrobacii provádějte minutu nebo dvě. Pánové to mohou spojit s holením a dámy s líčením. Obličej se vám hezký uvolní a vy budete na své okolí působit mnohem přívětivěji. Podobně působí i lví grimasa z jógy. Ta je možná účinnější, ale zase to není taková legrace.
---
Nové audio, zpěv a kytara v písni Lepší život.

23. 5.
Další užitečná novinka, video Jak usmířit mozek a játra, máme i anglicky.
---
Dvě nové básničky zde.

22. 5.
Novinka, video Pět zdravých emocí pro pět oblastí těla, máme i anglicky.

21. 5.
Svoboda
V 80 letech 20. století zde držela moc v rukou komunistická vláda. Nutila k drobným či větším ústupkům i ty, kdo nechtěli mít nic s politikou nic společného. Kupříkladu součástí specializační zkoušky v medicíně byla práce z marxismu. V případě psychiatrie to dnes zní jako vtip.
V té době jsem navštívil jedny manžele. V oné rodině žili po svém. Vládl tam duch svobody. Žili sice v nesvobodné zemi, ale byli svobodní.
Svoboda znamená stav duše. Někdy se ptám našich dlouho abstinujících přátel, co se jim na střízlivosti nejvíce líbí.
Často odpovídají, že svoboda.
Před člověkem, který přestal sloužit závislosti, se otevírají nové možnosti. Může se mezi nimi rozhodovat a vybírat si ty, které jsou v souladu s jeho posláním a přirozeností.

20. 5.
Kryšpín a Květa
Kryšpín se nechoval hezky. Nedalo se s ním vydržet. Kamarády žádné neměl. Bylo mu smutno.
Jednou šel kolem kvetoucího stromu. Z jednoho květu vyskočilo na cestu děvče.
Zvětšovalo se a zvětšovat, až bylo vyšší než Kryšpínova paní učitelka.
Kryšpín se vzpamatoval a řekl: „Jestli v tom květu bydlíš, je z tebe brzo bezdomovec.“
Děvče mu řeklo: „ Ahoj, Kryšpíne, já jsem Květa. Tobě není veselo, viď? Kamarády nemáš a každý se ti vyhýbá. Dá se to změnit. Jestli chceš.“
Kryšpín pochopil, že mu Květa vidí až do žaludku. Začervenal se a řekl: „To víš, že chci.“
Květa ze všeho nejdřív naučila Kryšpína vděčnost. Kryšpín celé odpoledne děkoval a děkoval.
Pak přišly na řadu zájem, laskavost, pochopení, spokojenost a obdiv.
Po nějaké dobře řekla Květa Kryšpínovi: „Zítra bude pršet a květy na něm opadají.
Vydám se do jiné země. Ty už mě nepotřebuješ. Umíš dost. Dokážeš si dobře poradit.“
Pak Květa zmizela.
Kryšpín stačil jen špitnout: „Děkuji.“

19. 5.
Spokojenost a jiné zdravé emoce
Spokojenost lze snadnou spojit s téměř jakoukoliv zdravou emocí. Líbila by se mi třeba kombinace spokojenosti a laskavosti nebo spokojenosti a zájmu. Tím by se spokojenost stala aktivnější a snadno se šířila i na druhé lidi. Jejich spokojenost by se pak vracela k nám a posilovala naši spokojenost.
Rada dávného mistra Pataňdžaliho zní: „Buď spokojen s tím, co máš!“
To se týká i vztahů a toho, jak se druzích chovají k nám.
Kdyby to mistr myslel jinak, jeho rada by zněla: „Bud spokojený, když se k tobě budou lidé chovat andělsky vlídně.“
Takové doporučení by ovšem bylo dočista k ničemu.
---
Video Jak být spokojený: 15 možností

18. 5.
Nové video Plynutí času
---
Svěšená ramena
Říci o někom, že má svěšená ramena není žádná lichotka. V roce 2015 jsem se účastnil v Bratislavě jedné akce, na které přednášel vysoce postavený mnich ze Šaolinského kláštera. Byl i na naše poměry vysoké a statné postavy. Jeho ramena byla svěšená a ruce naprosto uvolněné. Během své přednášky demonstroval jedno cvičení. Jeho vztažená ruka se na chvíli proměnila ve vedení vysokého napětí. Mnich vzbudil všeobecnou pozornost a velký zájem. Jedna známá o něm s obdivem řekla, že je v něm obrovská pokora. Jeho svěšená ramena vyjadřovala hluboký klid a nepřítomnost hněvu nebo chtivosti. Nebyla projevem slabosti, ale ovládnuté vnitřní síly.
Uvolňovat ramena je důležité. Zdvižená ramena vedou dýchání do horních částí hrudníku. To je stresující a namáhavé. Ramena dole směrují dýchání do břicha, což je snadné a uklidňující.
Můžete se o tom jednoduše přesvědčit. Zdvihněte ramana a uvědomujte si, kam dýcháte, pak je uvolněte a táhněte dolů. Zjistíte, že s rameny nahoře dýcháte do hrudníku a s rameny dole do břicha.
---
Video Jak a proč uvolnit ramena?

17. 5.
Dno kbelíku
Právě jste dokončili úklid a spokojeně se rozhlížíte po svém úhledně poklizeném obydlí. Ještě je třeba dát někam kbelík, který posloužil při vytírání podlahy. Vezmete kbelík a podíváte se na něj zespoda, což dělá málokdo. Na spodní stranu kbelíku se nalepila spousta nečistoty. Co teď?
Předstírat, že váš kbelík je ten nejčistší v širokém okolí, asi nebudete. A také nebudete lomit rukama, že veškeré uklízení bylo k ničemu. Kbelík prostě dáte do pořádku. S duševním životem je to podobné.
---
Video Ametyst (ten je symbolem střízlivosti i čistoty)

16. 5.
Nové video Co jde dělat vesele, máme i anglicky.
---
Laskavost zabarvená jinou zdravou emocí
Velmi příjemně působí laskavost zabarvená veselostí. V jednom kostele mají vedle pokladničky nápis „Bůh miluje veselého dárce.“
Častým motivem k laskavému chování bývá vděčnost, láska nebo soucit.
Vlastně bych řekl, že se člověk začne chovat laskavěji, už i tím, když se uklidní.

15. 5.
Emoce mohou přecházet jedna v druhou
Proměny nezdravých emocí
Pana Nepokojného rozčílilo chování pana Bručouna, což byl jeho nadřízený. Oheň hněvu ještě přiživoval vzpomínkami na všemožné křivdy, které ho v životě potkaly. Začal horečně přemýšlet, jak by se daly ty skutečně i domnělé nespravedlnosti napravit. Rozumného nevymyslel nic. Hněv a nekonečné rozvažování ho vyčerpaly. Objevila se sebelítost a zármutek. Po nich přišly bezmoc, beznaděj a strach z budoucnosti.
Proměny zdravých emocí
Pana Přívětivého rozčílilo chování nadřízeného Bručouna. Svěřil se kolegovi v práci. Ten se pousmál a řekl: „Bručoun se takhle chová ke každému.“ Pak vypravoval panu Nepokojnému humornou historku, která se přihodila jejich netrpělivému a uspěchanému šéfovi na zahraniční cestě. Oba se tomu s chutí zasmáli. Pan Nepokojný se uklidnil. Uvědomil si, že jejich šéf má své nadřízené, s nimiž není snadné vyjít. Pan Přívětivý pustil příhodu s Bručounem z hlavy. Soustředil se na práci. Domů přišel v pohodě a v dobré náladě.
Sebeuvědomění
Klíčem k tomu, jak zamezit sérii nezdravých emocí a povzbudit dobré emoce, je dobré vnímání sebe sama. Pan Přívětivý si uvědomil, že má dva problémy. Tím prvním je chování šéfa, které lze obtížně ovlivnit. Druhým problémem je vlastní podrážděnost a hněv. Tento problém se dá ovlivnit snadno a vícero způsoby. Pan Přívětivý se svěřil spřízněné duši v podobné situaci, zasmál se a soustředil na práci. K tomu, aby se uklidnil, to bohatě stačilo. A kdyby snad ne, existují i další možnosti. Namátkou uvádím:
- Klidné dýchání do břicha.
- Chůze, třeba vyjít v práci a patro o nebo o dvě výš a zase se vrátit.
- Těšit se na víkend na venkově.
- Nenápadně použít nějakou relaxační nebo meditační techniku. Jednouchá a v běžném životě snadno použitelná je např. následující „meditace na tři dechy. Postup je jednoduchý. Klidně nadechnout do břicha a během dlouhého výdechu si v duchu říci „klid a mír mně.“ Nadechnout a při výdechu si říci „klid a mír všem.“ Nakonec znovu nadechnout při výdechu si opět říci klid a mír mně.“

14. 5.
Více nebo méně?
V případě nemoci nebo závažné životní události se lidé často stáhnout do sebe a ztrácejí zájem o okolní svět. Svým způsobem je to zdravá reakce. Umožňuje člověku se plně soustředit na zvládnutí nové situace. Nejedná se rezignaci, ale o soustředění se na novou sitauce a její zvládnutí.
Na mistry čchi-kungu se obracejí lidé, kteří chtějí překonat nějakou zdravotní obtíž. Často se jedná o vážné problémy, s nimiž si neví rady ani moderní medicína.
Doporučení, která lidé dostávají, vás možná překvapí. Mistři jim radí hodně cvičit, často i více hodin denně. Větší problém mnohdy vyžaduje více úsilí i času.
Cvičit se dá i nehybně vleže na zádech, například lze v této poloze klidně dýchat do břicha.
Podobně i my doporučujeme našim, střízlivým přátelům, aby v obtížnějších životních obdobích více dbali na sebe, chodili častěji na setkání svépomocné organizace a využívali psychoterapii. Má to logiku a přináší to jasné výhody.

13. 5.
Nový odborný text Nešpor. K. Jak by měla vypadat prevence škod působených alkoholem a jinými psychoaktivními látkami v časném dětství.
---
Nové hudební video Šeříky
---
V indické tradici se zdůrazňuje význam duchovního učitele.
V této souvislosti poznamenal Swami Satyananda něco skoro kacířského: Důležitější než dobrý učitel je dobrý žák, protože dobrý žák získá maximum i od průměrného učitele.
Proslulých žáků, kteří překonali své učitele, bylo bezpočet.
Předpokládám, že jste nikdy neslyšeli jméno Josef Spitz. Největší zásluhou tohoto muže bylo, že naučil hrát na housle jednoho venkovského kluka.
Ten kluk se jmenoval Antonín Dvořák.

12. 5.
Nové video Důvěřuji a usmívám se. Máme i anglicky.
---
Dárek do pekla
Jeden malý chlapec chtěl pomoci těm, kdo to nejvíc potřebují, totiž duším v pekle.
Nejdříve jim ve své dětské fantazii nechal dopravit zbraně, aby se mohly bránit.
Jenže zbraně se rozpadly v prach a z pekla se ozval ďábelských chechot.
Rozhodl se tedy postat do pekla peníze. Ty se ale cestou změnily v bezcenné, povadlé listí
Chlapec bezradně pokrčil rameny. Pocítil velký soucit. Škoda, že nemůže být těm tam dole užitečnější.
Pak ucítil jemný, chladivý vánek. Vytušil neslyšné přitakání.

11. 5.
Dobrá investice
Někteří naši střízliví přátelé k nám jezdí do doléčování zdaleka, třeba až ze severních Čech, Moravy nebo Slezska. Vědí, že je to dobře investovaný čas. Doba, kterou stráví na cestách, a cestovní výdaje se nedají srovnávat s tím, kolik času a peněz je dříve stála závislost. Doléčování je výhodné – člověk ušetří a navíc si odnáší dobrý pocit, že pro sebe něco udělal.
---
Divná otázka
V jisté firmě probíhalo školení, v jehož závěru měli účastníci psát test.
Jedna z otázek testu zněla: „Jaké je jméno a příjmení člověka, který zde pracuje jako vrátný?“
Jeden frekventant se zeptal, co je to za divnou otázku.
Vedoucí kurzu mu řekl: „Jestliže toho člověka po příchodu do práce oslovíte jménem a usmějete se na něj, nejspíš se usměje i on na vás. Váš pracovní den začne mnohem lépe, než kdybyste ho zamračeně ignoroval."
---
Video Dva druhy smíchu používané při pozdravu

10. 5.
Další video novinka Kvetoucí stromy, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Novinka audio, píseň Zůstaň klidný.

9. 5.
Nové video Slunce v trávě, máme i anglicky. K videu je i střízlivá pohlednice.
---
Zdravé odhodlání často vychází z vlastních zkušeností i ze zkušeností a rad druhých lidí. Pak Suchý má problém s alkoholem. Kdosi mu poradil, aby chodil první tři měsíce denně nebo ob den na setkání Anonymních alkoholiků. Pan Suchý důvěřuje zkušenostem, které od roku 1935 Anonymní alkoholici nashromáždili. Na jejich setkání chodí a jeho problém se tak daří zvládat.

8. 5.
Nové video Jak se směje slon, máme i anglicky.
---
Trojí obdiv
Někdy se našich střízlivých přátel ptám, proč zasluhují obdiv.
Důvodem je to, že si přiznali závislost a překonávají ji. U těch, kdo abstinují dlouhodobě, obdivuji navíc jejich vytrvalost.

7. 5.
Pátý nálev čaje
Jeden z našich střízlivých přátel pracuje v potravinářství.
Firmu, kde působí, navštívili vrcholové manažeři jednoho mamutího čínského podniku. O jejich příjmech si může většina z nás jenom zdát.
Onen střízlivý přítel připravoval pro čínské hosty čaj.
Jeden z manažerů mu řekl: „Z jedné porce čaje můžete připravit pět nálevů.“
Když jsem tuto příhodu vyslechl, trochu jsem se zastyděl. Z jedné porce připravují obvykle tři nálevy.
Pět nálevů místo tří má ekonomické i zdravotní výhody. Třeba tu, že v pátém nálevu bude jen o málo více kofeinu než ve vodě z horského potůčku.
:)
Video Čaj chudého muže

6. 5.
Z rozhovoru pro jedny noviny
Překonání závislosti je běh na dlouhou trať, ne sprint.
Ve výhodě jsou ti, kteří si návykový problém včas uvědomí, zmírní pracovní tempo, naučí se odpočívat a doléčují se formou Anonymních alkoholiků nebo jinak.
Jen pro zajímavost: Někteří naši bývalí pacienti chodí na setkání Anonymních alkoholiků v angličtině. Berou to jako doléčování i výuku anglické konverzace.
Je běžné, že na takové setkání přijede anglicky mluvící manažer nebo obchodník se zavazadlem přímo z letiště. Střízlivost má přednost.
---
Video Jak se směje buldozer?

5. 5.
Nové video Laskavý úsměv, máme i anglicky.
---
Laskavost v Jihoafrické republice
Nelson Mandela neohroženě kritizoval rasovou segregaci v Jižní Africe. Byl pronásledován a strávil v jihoafrických vězeních 27 roků.
V padesátých letech 20. století uviděl na kraji silnice bezradnou bělošku, které se porouchalo auto.
Zastavil, nabídl jí pomoc a auto opravil.
Ona mu za to dávala peníze.
Mandela řekl: „Není třeba. Jsem rád, že jsem vám mohl pomoci.“
Žena se ho zeptala: „Když nechcete peníze, proč jste to vy, černoch, dělal?“
„Protože jste byla v nesnázích,“ řekl Mandela.

4. 5.
Mají Češi rádi smích?
To jsem si bezděčně otestoval na videu „Jaký smích bývá lidem příjemný?“
Jeho česká verze měla za týden 114 přístupů (líbilo se 5x. nebílilo se 0).
Anglickou verzi vidělo za stejné období skoro 5000 lidí (líbilo se 7x, nelíbilo se 14x).
Srovnání tedy dopadlo pro Čechy a Moravany dost dobře.
---
Velká kulová otázka
Míra odhodlání souvisí s tím, kolik máme energie. Tradice umisťuje naši vnitřní baterii mezi pupek a páteř. Zde se především se energie vytváří a uchovává. Soustřeďovat se při dýchání do břicha do této oblasti je důležité i proto, že břišní dech uklidňuje. Doporučuje se představovat si v břiše zářivou kouli, která se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje.
I během běžných denních aktivit je dobré si klást otázku“ „Kde mám kouli?“
Tím se míní uvědomovat si, kam a jak člověk dýchá a co se děje s jeho energií. Např. při odpočinku by byl nesmysl mít zbytečně přemýšlet a mít energii v hlavě. Mnohem lepší je stáhnout energii dolů a dýchat do břicha.

3. 5.
Nové video Miláčci.
---
Císař je nahý! Ale jak to bylo dál?
V pohádce, kterou asi znáte, předstírali dospělí, že vidí na císařově těle krásné šaty.
Pak ale jedno dítě zvolalo: „Císař je nahý!“
Byl z toho náramný poprask. Všichni se smáli nahatému císaři a také trochu i vlastnímu pokrytectví.
Tady Andersenova pohádka končí, jenže jak to bylo dál?
Možná byl císař ješitný trouba a nechal poslat upřímné dítko do polepšovny.
Třeba to ale bylo jinak. Císař si uvědomil, že by měl být dítěti vděčný. Chodit v Dánsku celý rok bez oděvu není slušné, ani zdravé. Císař proto dítěti hezky poděkoval, odměnil ho a dal mu vyznamenání. Dítko přece uchránilo majestát před další ostudou rýmou a revmatismem.
A teď mi řekněte naprosto upřímně: Kdybyste tím císařem byli vy, jak byste reagovali?

2. 5.
Nové video Vděčný úsměv, máme i anglicky.
---
Zajímavost: Indický lékař Dr. Kataria vyhlásil vždy na 2. května Světový den smíchu. S Organizací spojených národů si to nejspíš nedohodl, ale to je, myslím, úplně jedno.

1. 5.
Nové básničky zde.
---
Odpovědná střízlivost
Odpovědné pití je oblíbená fráze výrobců alkoholu. Neříkají ale, že alkohol je psychoaktivní látka. V mozku alkohol působí mimo jiné na dopaminové receptory jako pervitin nebo opiátové receptory jako heroin. Z tohoto důvodu oslabuje alkohol sebeovládání i u lidí, kteří na něm nejsou závislí. Odpovědné chování pod vlivem alkoholu je iluze. Násilí vůči zdravotníkům záchranné služby se nejčastěji dopouštějí lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu. Podle jednoho výzkumu, který proběh v Česku, byli ve dvou třetinách domácího násilí jeden nebo oba aktéři pod vlivem alkoholu. Mnohem lepší nežli odpovědné pití je odpovědná střízlivost. Platí to ve vztahu k sobě i druhým.

Odpovědná střízlivost ve vztahu k sobě
Existuje velmi mnoho lidí, pro které je jedinou odpovědnou možností naprostá střízlivost. Sem patří mimo jiné:
- Lidé závislí na alkoholu.
- Nemocní s chorobami, které alkohol zhoršuje (nemoci jater, epilepsie, onemocnění slinivky břišní atd.).
- Ti, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí.
- Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí.
- Těhotné ženy a ženy, které těhotenství nevylučují.
- Děti a dospívající. Otravy zde nastávají i po malých dávkách, závislost se rozvíjí velmi rychle, alkohol také zvyšuje riziko problémů s ilegálními drogami. Kolega Dr. Ladislav Csémy zjistil, že v důsledku zneužívání alkoholu je téměř 50 tisíc českých dospívajících ohroženo postižením mozku a nižší inteligencí.
- Závislí na nealkoholových drogách. Alkohol pro ně představuje velké riziko sám o sobě a navíc zvyšuje riziko recidivy drogové závislosti.
- Patologičtí hráči, protože alkohol u nich zhoršuje sebeovládání.
- Dospělé děti závislých rodičů a lidé se zvýšeným rizikem rozvoje závislosti.
Tento výčet není zdaleka úplný, např. alkohol zvyšuje riziko rakoviny prsu u žen, a to už v dávce, která odpovídá dvěma dcl vína nebo půl litru 12°piva za den.

Odpovědná střízlivost ve vztahu k jiným lidem
Naprostá střízlivost přináší druhým jasné výhody. Střízlivý člověk se lépe stará o své děti nebo na ně alespoň platí výživné. Odpovědná střízlivost napomáhá prevenci dopravních i pracovních úrazů. Střízliví lidé se k sobě lépe chovají. Odpovědná střízlivost pomáhá, aby byl v českých městech v noci klid a lidé mohli spát. Ženy, které nevylučují těhotenství, by měly od alkoholu zcela abstinovat. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy žena často o své graviditě ještě neví.

Jak v Česku snížit spotřebu alkoholu?
Lze se zaměřit se na sebe a svoji rodinu. Materiály o prevenci problémů působených alkoholem v rodinách jsou volně na mém webu drnespor.eu. Na témž webu je volně svépomocná příručka pro lidi, kteří mají s alkoholem problém. Můžete také spolupracovat s organizací Anonymní alkoholici nebo vyhledat specializovanou léčbu.
Na politiky spoléhat nemůžeme. Poslední pokus o prevenci škod působných alkoholem se u nás odehrál v 80. letech 20. století. Komunistická vláda tehdy vlažně a neochotně napodobovala Gorbačova. Od té doby se u nás situace jen zhoršovala nebo zůstávala nepříznivá.
Kdyby měli politici na prevenci problémů působených alkoholem zájem, řídili by se doporučeními Světové zdravotnické organizace. K doporučovaným postupům patří vyšší zdanění alkoholu, zavedení licencí na maloobchodní prodej alkoholu, snížení dostupnosti alkoholu pro děti a dospívající a důsledné prosazování zákazu alkoholu v rizikových prostředích (řízení, pracovní prostředí, sportovní zápasy apod.).
Místo toho se politici nanejvýš zmohli na řečnění o tom, že je třeba dělat osvětu.
Zapomínají, že alkoholový průmysl platí reklamu v nejsledovanějších televizních časech. Vytrvale a vemlouvavě vnucuje svoji toxickou produkci dětem, dospívajícím i dalším lidem, kteří by se měli alkoholu zcela vyhnout.

30. 4.
Návykové chování a stres
Dobré zvládání stresu je důležité pro každého, ale pro lidi s návykovou nemocí obzvláště.
* Návykové chování přivádí člověk do svízelných situací, které jsou zdrojem stresu.
* Nezvládnutý stres může spouštět návykové chování.
* Intoxikace návykovou látkou vyvolává stres, např. po tabáku, alkoholu nebo marihuaně stoupá tepová frekvence i krevní tlak. Na této skutečnosti nic nemění skutečnost, že si to lidé někdy neuvědomují.
* Typickým znakem návykového chování je bažení (craving). Bažení je provázeno stresem a to i tehdy, jestliže ho dotyčný zvládne. Už proto je výhodné se vyhýbat bažení a všemu, co ho vyvolává.
---
Videa
Relaxace v každodenním životě: 13 skvělých možností
Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností
33 způsobů, jak zvládnout stres (s původní hudbou)

29. 4.
Nové video Lunaria (hudba J. S. Bach). Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Příběh o štěstí
Štěstí často najdeme tam, kde jsme ho nečekali. Na jedné americké univerzitě proběhl zajímavý pokus. První den dostali studenti za úkol dělat to, co se jim bude líbit. Druhý den měli pomáhat druhým lidem. Ukázalo se, že míra štěstí byla druhý den vyšší než ten první.
---
Video Jak jednoduše zvýšit sebevědomí

28. 4.
Nové video Jaký smích bývá lidem příjemný?
---
Z dopisu
Když si člověk trochu odpočine a uklidní se, začne ho všechno víc bavit.

27. 4.
Snaha zasloužit si lásku
Snaha zasloužit si lásku bývá problém starších sourozenců nebo dětí, na které rodiče neměli čas.
Už dávno jako dospělí mají tito lidé dojem, že se musí více snažit, být úspěšní, hodně vydělávat nebo mít vlivné postavení.
Teprve pak je druzí budou mít rádi.
Často dosáhnou vytouženého úspěchu. Někdy se tak děje i na úkor zdraví. Jenže láska a přijetí nikde!
Je to pochopitelné. Druzí mají raději ty, kdo jim naslouchají a jsou vlídní. To nebývá právě silná stránka úporných dříčů.
To, co takový dříč opravdu potřebuje, je větší laskavost – k sobě i k druhým.

26. 4.
Nové video Na dobré cestě
---
Z rozhovoru pro jedny noviny
Smějí se podle Vás Pražané dost?
Záleží na tom jací Pražané. Naprostými přeborníky ve smíchu jsou malé děti.
Jaké mohou být důvody toho, že se lidé dost nesmějí?
Třeba zrovna někdo převrhl konvici s vodou na koberec.
Pokročilí smíškové se ale dokážou zasmát i v této situaci.
Čím je smích pro člověka důležitý?
Je to forma uvolnění, mírní se tak stres a usmívající se člověk lépe vypadá.
V čem je smích léčivý?
Smích působí podobně jako relaxační techniky a jóga. Navozuje klid a ten prospívá např. imunitě, trávení a duševní činností.
Napsal jste knihu o smíchu, jak jste se k tomuto tématu dostal?
Swami Satyananda napsal báseň, kde stálo:
Jak se naučíš smíchu,
nejznamenitější ze všech jóg?
Cestu najdeš.
Tak jsem tu cestu hledal.
Smích využíváte i v terapii při své práci, jak to probíhá, funguje, jaké máte výsledky?
Překonávání závislosti není vždy snadné a příjemné. Humor a smích působí na pacienty dobře, projasní náladu a zlepší pozornost. Některé druhy smíchu jsem vymyslel přímo pro pacienty a uveřejnil je na YouTube – třeba video „Jak se směje buldozer?
---
Maestro Vždystřízliv a jeho instrumentální kytarová kompozice Dobrou cestou.

25. 4.
Příběh o spokojenosti
Devadesátiletý muž zemřel a jeho duše putovala k nebesům.
Tam ho uvítal anděl a vedl ho nebeským městem.
Všude bylo plno jasu a záře.
Muž se pohyboval těžce. Připadalo mu, že ještě zestárnul.
Anděl měl pro muže pochopení. Nikam nepospíchal.
Ubírali se mezi vznosnými nebeskými paláci. Všude bylo plno světla a jasu.
Potkávali mladé, krásné a šťastné lidi.
Muž a anděl prošli městem. Ocitli se v řídkém lese. Tam stála polorozpadlá chatrč.
Anděl řekl: „To je tvůj příbytek.“
Muž poděkoval a zdvořile se rozloučil.
Když osaměl, trochu se pousmál a dal se do uklízení.
Pak, když udělal trochu pořádek, usedl k meditaci.
Děkoval Bohu, že se dostal do skromného, ale přece jen nebe.
Náhle se octil v záplavě světla.
Vlídný hlas neznámo odkud řekl: „Obstál jsi. Tvá spokojenost a čistota srdce zaslouží odměnu. Dám ti schopnosti, jimiž vládnou andělé. Budeš je používat pro dobro všech."
---
Video Jak být spokojený: 15 možností

23. 4.
Další novinka Skvělá oběť, máme i anglicky.
---
Z dopisu
Pod novozákonní „Bůh je láska“ by se nejspíše podepsal i Dalajláma.
Dalajlámův výrok „mé náboženství je laskavost“ by se jistě líbil i papeži Františkovi.
Některé hodnoty mají obecný charakter – např. pomáhat ke střízlivosti sobě i druhým, tím, že člověk chodí na setkání Anonymních alkoholiků.

22. 4.
Nové video 24 pozitivních emocí, máme i anglicky.
---
Dobrozvyky
Jeden z našich střízlivých přátel vymyslel nové slovo dobrozvyky. Dobrozvyky, jsou na rozdíl od zlozvyků prospěšné. Dobrozvyky se ovšem nedají vytvořit přes noc, ale vyžadují dlouho udržovaný zdravý způsob života, doléčování pro návykovou nemoc, to že se člověk pohybuje v dobré společnosti atd.
Dobrozvyky mají železnou košili. Odolají i stresu, negativním emocí nebo bažení.
A proto dobrozvykům třikrát sláva.

21. 4.
Pomoc
Prezident George Washington jel kamsi na koni. Spatřil vojáky, jak se snaží pohnout těžkou kládou. Opodál přihlížel poddůstojník.
Washington se ho zeptal: „Proč jim nepomůžete?“
„Protože jsem kaprál,“ řekl poddůstojník.
A tak Washington, coby nejvyšší armádní velitel, seskočil z koně a vojákům s kládou pomohl.
Se závislostí je to podobné jako s tou kládou. Je třeba slézt z koně a vypravit se třeba na setkání Anonymních alkoholiků.

20. 4.
Nové video Jak šašek zachránil pana krále

19. 4.
Kůň
Paní učitelka se zeptala třídy: „Které zvíře začíná písmenem k?“
Jako první se přihlásil Honzík a bystře odpověděl, že kůň.
Paní učitelka Honzíka pochválila a zeptala se: „Které zvíře začíná na d?“
Honzík řekl: „Dva koně.“
Třída se začala pochichtávat a paní učitelka se zakabonila.
Pak se zeptala: „Které zvíře začíná písmenem a?“
Přihlásil se zase Honzík.
Paní učitelka myslela, že řekne antilopa, ale zmýlila se.
Honzík řekl: „Asi kůň“.
To už se třída smála na celé kolo a Honzík dostal místo pochvaly poznámku do žákovské knížky.
Někdy střízlivým přátelům z legrace říkám, že správná odpověď na většinu mých otázek zní „střízlivost“.
Něco na tom je. Střízlivost v užším i širším slova smyslu umožňuje se pružně přizpůsobovat proměnám života.

18. 4.
O paní Lence Dusilové se zvláště v poslední době hodně mluví. Na tuto dámu máme hezkou vzpomínku, více viz nové video Lenka Dusilová živě.
---
Nové video Pohádka o Chytrolínovi  Roztomilém

17. 4.
Skvělý žert
Za jistým mistrem přišel jeden z jeho žáků. Řekl mu: Dosáhl jsem osvícení.
Mistr se začal hlasitě smát. Plácal se při tom do stehen a nedal se utišit.
Žák uraženě odešel. Jen to v něm vřelo. Cítil se ponížen, zneuznán a pošpiněn. Hlavou se mu honily fantazie o tom, jak se pomstí.
Po chvíli si mladík uvědomil, co se to v jeho nitru děje. Pochopil, že má k osvícení daleko.
Dal se do hlasitého smíchu. Plácal se při tom do stehen a nedal se utišit.

16. 4.
Básník a řeka
Na břehu veliké řeky žil básník. Lidé ho považovali za podivína, ale měli ho rádi.
Básník miloval řeku. Často na ni vyplouval ve své lodičce a dával se kolébat vlnami.
Sousedi básníka varovali. Řeka skrývala nebezpečí. Říční proud byl místy silný a na řece se nacházely mohutné víry.
Básník sousedy vyslechl a děkoval jim za starostlivost. Ve svých zasněných projížďkách ale pokračoval.
Jedno dne strhl jeho lodičku proud. Řeka byla silnější než básníkovy ruce a nesla loďku, kam chtěla.
Už se zdálo, že se loďka dostala do tišiny u břehu, ale v tom ji strhl vír a loďka se převrhla.
Lidé na břehu ustrnuli. Básník se na chvíli vynořil z vody a vypadalo to, že se usmívá. Pak se nad ním voda zavřela.
Po chvíli se básník vynořil o kus dál. Už se neusmíval, ale lapal po dechu.
Sousedi mu pomohli na břeh. Divili, že to přežil.
Básník jim řekl: Jakmile jsem zjistil, že proti proudu nic nezmůžu, přestal jsem se namáhat. Šetřil jsem silami. Ještě jsem se stačil nadechnout, a pak jsem nechal vír, ať mě unáší. Dole jsem se odrazil se ode dna a dostal na hladinu.
Našla se i básníkova loďka, a tak mohl básník ve svých projížďkách pokračovat. Loďku při tom ale nechával přivázanou u břehu.
Z této příhody plyne dvojí poučení: 1. Dobře míněné varování zkušených přátel bychom měli brát vážně. 2. Kdo šetří silami v situacích, kdy se nedá nic dělat, tomu zbude dost sil na později. Pak lépe zvládne, co je třeba.

15. 4.
Kolik váží stres?
Jistý odborník přednášel o zvládání stresu.
V jednu chvíli zdvihl ze stolu láhev s minerálkou a držel ji v natažené ruce.
Pak se zeptal posluchačů: „Kolik myslíte, že ta minerálka váží.“
Z publika se ozývaly různé odhady.
Přednášející zavrtěl hlavou a řekl: „Záleží na tom, jak dlouho ji budete tahle držet. Po půl hodině už by bylo hodně obtížné."
Se stresem je to podobné. Chvíli se dá snadno vydržet. Ale nedovolte, aby trval příliš dlouho.
K tomu lze dodat, že existuje mnoho možností, jak zvládat stres. Některé z nich jdou požívat i v každodenním životě.

14. 4
Nové video Krátká ranní usměvavá meditace, máme i anglicky.
---
Nová odborná práce Nešpor K. Smích a klinická medicína: novinky a zajímavosti.
---
Dva tisíce pokusů
Edison se svými pracovníky hledal vhodný materiál na vlákno žárovky.
Bezvýsledně vyzkoušeli dva tisíce možností.
Pak mu jeden spolupracovník řekl: „ Celá naše práce je k ničemu, nic jsme se nenaučili.“
Edison odpověděl: „Urazili jsme kus cesty. Víme, že existuje dva tisíce materiálů, ze kterých se vlákno nedá vyrobit.“
Tento příběh povzbuzuje k vytrvalosti a zároveň slouží jako útěcha.
I neúspěchy a nezdary mají smysl. Hodně nás naučily.

13. 4.
Síla větší než naše
V materiálech Anonymních alkoholiků a sesterských organizací se objevuje pojem „síla vyšší než naše“. Ten lze chápat různě. Nabídnu zde možnosti, které se navzájem nevylučují:
- Většinu lidí asi napadne, že to je Bůh. Nikde v materiálech Anonymních alkoholiků se ale neříká jaký Bůh. Může to být Bůh křesťanský, nebo hinduistický, soucitná Kuan Jin čínského buddhismu, tajemné tibetské božstvo, nebo neosobní a věčná podstata života.
- Silou větší než naše je i příroda nebo vesmír a jejich zákony.
- Je zde také síla tradice. Návykové problémy existují od pradávna a potýkalo se s nimi velké množství lidí. Díky tomu máme dnes mnoho cenných zkušeností a dobrých příkladů.
- Skupina Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů nebo Anonymních narkomanů je víc než jen součet jejich členů. Matematika tady nefunguje. U vzniku Anonymních alkoholiků stáli dva závislí lidé. Jeden závislý plus jeden závislý nedalo dohromady dva závislé, ale velmi mnoho střízlivých.

12. 4.
Budu pak opravdu šťastný?
Lidé si někdy říkají, že musí dosáhnout toho či onoho, a pak budou šťastní.
Dosažení vysněné mety ale poskytne trvalé štěstí málokdy. Divoká radost, pýcha a únava nejsou zdravá kombinace.
Střízlivým přátelům radíme, aby úspěch oslavili návštěvou Anonymních alkoholiků nebo jinou formou doléčování.
Některé cíle ovšem stojí za námahu. Týká se to hlavně těch, které přinesou radost i druhým lidem.
Jejich radost k nám vrací zpátky a to je dobré.
Spíše než říkat si: „Až toho dosáhnu, budu šťastný“, bychom si měli říkat: „Až toho dosáhnu, tak si odpočinu.“

11. 4.
Nové video Moc hezká pohádka  o umazaném kouzelníkovi

10. 4.
Nové video Jarní květy.
Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Jak zlepšit trávení (odpověď na dopis)
- Vyhněte se všem smaženému a přeslazenému.
- Jezte pomalu a důkladně žvýkejte.
- Po jídle se můžete trochu projít. Čínské přísloví říká: „Udělej po jídle sto kroků a dožiješ se 99 let.“
- Jestliže to umožní situace, lehněte si pak na záda, položte dlaně na pupek a klidně dýchejte pod dlaně.
- Máte-li svůj žaludek rádi, nepijte nalačno silnou černou kávu a nekuřte.
- Zaznamenali jsme zázračná uzdravení trávicího ústrojí díky střízlivosti. Destiláty dokáží i u zdravého člověka vyvolat krvácení do žaludku. Hodí se proto tak nejvýš na mytí oken.
Střízlivosti zdar!
:)

9. 4.
Lisovaný čaj, sypaný čaj nebo čaj v sáčcích?
Čajové sáčky nejsou zrovna novinka. V Číně se používaly v 7. až 10. století. Pak tam ale upadly v zapomenutí. K jejich znovuobjevení došlo až počátkem 20. století v USA. Výhoda je jasná. Příprava čaje ze sáčku je jednoduchá a člověk nepobryndá stůl nebo oblečení. Čajové sáčky někdy používám, ale spíše jako nouzovou možnost třeba na cestách. Je možné se kochat rozvíjejícími se čajovými lístky, ale asi už ne tolik louhujícím se čajovým sáčkem.
Lisovaný čaj má rovněž prastarou tradici. Ve staré Číně se jednu dobu dokonce používal jako platidlo. Lisovaný čaj se dobře dopravoval, což byla vzhledem k rozlehlosti čínské říše velká výhoda. Při přípravě nápoje z lisovaného čaje není úplně snadné odhadnout správné množství. Do šálku nebo konvice bychom ho měli dávat méně než listového čaje.
A tím se dostáváme k dozajista nejstarší a nejtradičnější formě čaje, což jsou čajové lístky. Osobně jim většinou dávám přednost. Příprava takového čaje ve sklenici můžete potěšit nejen jazyk, ale také oči.
---
Všechna naše videa o čajích najdete na tomto seznamu.

8. 4.
Nové video Veselá pohádka o velmi hrozném strašidle.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

7. 4.
Zázrak za tři měsíce
Je možné být závislý a mít k tomu ještě duševní nemoc?
To je sice možné, ale nedá se to v nestřízlivém období poznat. Alkohol, drogy i hazard působí potíže, které napodobují různé duševní choroby.
Někteří američtí psychiatři proto radí počkat se stanovením diagnózy až po třech měsících abstinence.
O tom, že je to rozumné, svědčí zkušenosti mnoha střízlivých přátel.
Jeden z nich si myslel, že má kdejakou duševní nemoc. Dlouhá léta obcházel různé lékaře a vyžadoval od nich exkluzivní a tajemné léky. Řečeno jeho slovy „slabší povahy mezi lékaři“ mu ty léky psali. Pochopitelně to nikam nevedlo.
Nyní se ambulantně léčí pro závislost a abstinuje. Duševní problémy zmizely.
Stačí mu střízlivost, fyzická aktivita a čaj z meduňky.
---
Video Velká změna

6. 4.
Další nové video Jak se směje basista
---
Čarodějův učeň
Čaroděj varoval před svým odjezdem učně, aby neotevíral jeho knihy.
Učeň neposlechl. Za pomocí tajných zaklínadel přivolal démony, s nimiž si nevěděl rady.
Mistr se naštěstí včas vrátil a zachránil situaci. Tolik říká dávná pověst.
Kdo probudí závislostní nebo jiné démony, velmi riskuje.
Můžeme si vybrat: Poslechnout ty, kdo jsou moudřejší, nebo trpět. Cesta k moudrosti může vést přes dobré příklady, ale i přes utrpení.
Mnozí střízliví přátelé přestali „experimentovat“ až díky utrpení. Různé nesnáze je přiměly pravidelně chodit na setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací a vyhýbat se rizikovým prostředím. Jinak řečeno, své démony nechávají na pokoji.

5. 4.
Novinka, video Kde najít dobré a veselé přátele, máme i anglicky.

4. 4.
Pocity méněcennosti mohou být problém i výhoda
Většina z nás se někdy připadala trapně, měla výčitky a svědomí nejraději by se ani neviděla. Člověk v takovém rozpoložení by nejraději vlezl pod umývadlo na WC a tiše tam štkal.
Ponechme stranou, zda je takový pocit namístě nebo ne. Mnohem důležitější je to, jaké z této situace vyvodíme závěry:
- Začněme nepříznivou možností. Někdo využívá myšlenku, že je „ten nejhorší člověk na světě“ jako omluvenku, aby se i nadále choval jako idiot.
- Je tu ještě druhá a mnohem lepší možnost. Člověk si uvědomí hranice svých možností, bude pravidelně chodit na setkání Anonymních alkoholiků, dá si poradit, přimkne se k nějaké dobré duchovní tradici atd. Jestliže v tom vytrvá, nebude mít po nějaké době k pocitům méněcennosti důvod.

3. 4.
Další novinka, video Jemný, zdravý a levný nápoj, máme i anglicky.

2. 4.
Nové video Smích pro klid a sebevědomí, máme i anglicky.
---
Melodický smích hlubokým hlasem na veřejnosti
Zdálo by se, že tento druh smíchu se nehodí k používání na veřejnosti (video). Není to ale pravda.
Musel jsem se po ránu vydat do deště. Vůbec se mi nechtělo. Na ulici jsem se zasmál v duchu, neslyšně hlubokým smíchem.
Téměř okamžitě jsem se povznesl nad situaci. Déšť i moje rozladěnost mi připadaly jako náramná legrace.
----
Maestro Vždystřízliv zpívá veselé lidové písně: Stála basa..., Jede, jede..., Na tom pražským mostě.

1. 4.
Nováček
Nový zaměstnanec přichází na pracoviště. Jeho nadřízený mu dlouze, důkladně a dopodrobna vysvětluje, jaké má povinnosti.
Po půlhodinové přednášce dospěje nováček k závěru, že to není místo pro něj. Chtějí tedy od něj za málo peněz příliš mnoho muziky.
Pokusí se zažertovat: „Kde tady, prosím, máte kotelnu?“
„Proč kotelnu?“ podiví se šéf.
„Kdyby mi zbyl nějaký čas, že bych tam ještě nosil uhlí.“
Náš příběh má dvojí pokračování.
To první vypadá tak, že se šéf naštve, začne křičet nebo rovnou ukáže nováčkovi dveře. Tím nováčka utvrdí v jeho prvním dojmu, že v této práci se prostě vydržet nedá.
V druhém případě se šéf chápavě zasměje. Pak řekne cosi jako: „ Je mi jasné, že vám z toho jde hlava kolem. Ale za pár týdnů se zapracujete a spousta věcí vám bude připadat samozřejmá. Budete je dělat automaticky. Vzdělání na to máte a schopnosti jistě také.“
Nováček se uklidní, řekne si, že to zkusí.
Opravdu za pár týdnů zjistí, že se v této práci dá vydržet a že ho dokonce občas i baví.
Je ovšem možné, že se pro něj tato práce opravdu nehodí. V tom případě podá ve zkušební době výpověď, ale rozejde se se zaměstnavatelem v klidu a na úrovni.
Firmu, kdy byl dříve zaměstnán, nebude zbytečně mezi svým známými pomlouvat.
V situacích, kdy je možné se rozčílit nebo usmát, je většinou mnohem lepší se usmát.
Jeden mladý učitel nastoupil do školy, která neměla právě nejlepší pověst.
Před svojí první hodinou se zeptal zkušeného kolegy, jak má nezvedené pubertální žáky zvládat.
Starý učitel mu řekl: „Když se začnou smát, nerozčiluj se, ale směj se s nimi.“
Někdo by mohl považovat usmívání se a smích za ponižující.
To ale není pravda. Smíchem dáváme najevo mírumilovné úmysly, ale také laskavou převahu.
Člověk, který se usmívá, působí důstojnější než ten, kdo se vzteká a vypadá jako rozčilený kokršpaněl.

31. 3.
Nové video Proměny. Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Chvilka klidu
Při psychoterapii jsme hovořili s přáteli abstinenty o tom, jaký kdo dosáhl pokrok.
Jeden z nich řekl: „Umím si udělat chvilku klidu.“
Uvědomil jsem si při tom, že téměř nikdo nedokáže zachovávat andělský klid vždy a za všech okolností.
Téměř každý ale umí si udělat chvilku klidu.
Klid, nadhled a dobrá nálada se z těchto chvilek šíří dál a zabarvuje dříve šedivé dny příjemným světlem.
---
Jak zhubnout (odpověď na dotaz)
Nevečeřet nebo jen polévku, ovoce atd.
Zvláště nebezpečně je bezmyšlenkovité chroupání čehokoli u televize. Kalorie se přes den spálí, v noci ne.
Můžete také před jídlem cvičit, běhat nebo chodit. Krev se tak odvede z břicha a utlumí to chuť k jídlu.

30. 3.
Nové video Zázračná kulička, máme i anglicky.
---
Přiznat, omluvit se a napravit
Těm, kdo znají dvanáct kroků AA, GA a NA je zmíněné „přiznat, omluvit se a napravit“ povědomé.
Ale co když člověk ublížil především sám sobě?
Někdy se při psychoterapii omlouváme např. svým játrům: „Milá játra, nechoval jsem se k vám dobře, velmi se omlouvám.“
Pak si člověk může játra hezky namasírovat, příjemně si zacvičit, udělat si čaj z máty nebo pampelišky, nakoupit zeleninu, uvolnit se a vnímat játra jako šťastná a obklopená zeleným světlem. To všechno játrům prospívá.
Ostatně na jaře, bychom se měli o játra více starat i v případě, že jsme se k nim chovali slušně.

29. 3.
Úmysl nestačí
Lord obědvá, ale jídlo mu připadá divné.
Obrátí se na komorníka a ukáže na svůj talíř: „To je ta kachna, co jsem včera ulovil?“
Komorník odpoví: „Sire, neulovil jste kachnu, ale koně.“
Lord v této anekdotě to myslel dobře, ale scházely mu potřebné dovednosti a trpělivost.
Dobrý úmysl nestačí. Pan Dobromyslný chce přestat pít, protože mu alkohol působí zdravotní problémy. To, že chce abstinovat, je hezké, ale samo o sobě málo.
Abstinovat začne, až když přestane pracovat jako číšník a bude chodit ob den na setkání Anonymních alkoholiků.

28. 3.
Nové video Pohádka o hokynářce
---
Nová básnicka zde.

27. 3.
Jaro je čas lásky, jenže jaké?
Americký psycholog Abraham Maslow už před lety popsal dva typy lásky. Ta první se jmenuje N (z anglického „need“, tj. potřeba). Je založena na tom, že si od někoho nebo něčeho slibujeme uspokojení své potřeby. Jestliže k tomu dojde, jsme nějakou dobu spokojení, jestliže ne, přichází to, čemu předkové říkali „lásky žal“.
Druhý typ lásky se nazývá B (jako „být“). Spočívá v tom, že máme to či ono rádi jen tak, jednoduše protože je, a dost. Na rozdíl od předchozího typu nebývá láska typu B spojena s hysterií a kocovinou.
Vyznávat neustále někomu lásku typu N zavání promiskuitou.
Tiše a v duchu vyznávat lásku typu B můžete od rána do večera.
Hezký vás to naladí a navíc je to zdravé.

26. 3.
Novinka, video Vlnění pro páteř, vitalitu a proudění energie, máme i anglicky.

25. 3.
Nové jarní video Žasnu. Máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Dvě užitečná rčení
Jedno z rčení Anonymních alkoholiků a podobných organizací říká, že střízlivost dá všechno, co závislost jen slibovala.
Je to naprostá pravda. Alkohol, drogy nebo hazard působí místo radosti utrpení, místo zvládání problémů jejich růst a místo vzrušení bludný kruh intoxikace a shánění peněz. Občasné zpestření se této šedivé nudy nejvýš zajistí policie.
Za střízliva nacházejí lidé radost i tam, kde ji nečekali. Problémy se většinou daří postupně překonávat a zbude čas i na dobré zájmy.
Další výstižné rčení říká: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro komplikované lidi, kteří mají složité problémy.“
Poznámka: Anonymní alkoholici se v Praze scházejí i o Velikonocích a na velikonoční pondělí bude na odd. 31 obvyklé setkání Anonymních gamblerů.

24. 3.
Požádat o dovolení
Počátkem 90. let jsem byl v severní Indii, konkrétně v Bihar School of Yoga.
Bylo tam zvykem žádat mistra, který centrum vedl, o dovolení. Dělo se to i v situacích, kdy bylo jasné, že dotyčný souhlas dostane.
Považovat jsem to za místní folklór a nevěnoval jsem tomu pozornost.
Zpětně si uvědomuji, že to mělo smysl:
- Byl to projev respektu vůči autoritě.
- V případě souhlasu měl dotyčný dobrý pocit, že jedná správně.
- Asi byl také přesvědčen, že má duchovní pomoc a ochranu.
- Člověk se učil nespoléhat přespříliš na sebe a vlastní úsudek. U tohoto posledního bodu se trochu zastavíme. Někteří lidé trvají na tom, že závislost zvládnou sami a ještě ke všemu nějakým svérázným způsobem. Neuvědomují si, že nejsou první a jediní, kdo mají tento problém. Při zvládání návykových nemocí se nashromáždilo mnoho užitečných zkušeností. Ten, kdo neobjevuje dávno objevené, je úspěšnější.

23. 3.
Letní čas
Letní čas není pro člověka taková úžasná novinka. Lidé s přibývajícím světlem vstávali dříve od nepaměti. Určitý problém působí náhlá jarní změna. Člověku se večer ještě nechce spát, ale ráno vstát musí. Zkracování doby spánku má rizika a neprospívá duševní výkonnosti ani náladě.
Tento problém se dá poměrně a snadno překonat. Stačí se přes den více pohybovat a večer jít včas spát. Před usnutím je možné použít nějakou relaxační techniku nebo nahrávku. Na mém webu drnespor.eu je jich volně ke stažení celá řada.
---
Video Jak se dobře vyspat?

22. 3.
Nové video Pohádka o slepičce workoholičce.
---
Trio Eversobers v písni Žasnu.

21. 3.
Nové video Jarní světlo. Máme k němu i novou střízlivou, jarní pohlednici.

20. 3.
Nové video Očištění mozku, máme i anglicky.
---
Jarní úklid v mozku
Úklid v těle vykonávají především játra a játrům je třeba věnovat na jaře zvláštní pozornosti.
Kromě cvičení, která jsou na videu, pomáhají ještě např.:
- Protahovací cviky.
- Nejíst na noc. Játra využívají spánek k velkému úklidu v těle. Jestliže někdo v noci jí, dělá v těle i nepořádek. Za to mu játra nepoděkují.
- Relaxace, meditace napomáhají čistotě vnitřního prostředí a mírní stres, který by v těle působil binec. Výborné jsou např. "pěstování koule" a malý nebeský okruh. Obě tato cvičení lze praktikovat i vleže.
- Prospívají procházky v přírodě, pamatujte ale na dobré oblečení.
- Na jaře jezte více zeleniny. Kdo má slabší trávení a je mu zima, měl by si ji podusit.
- Játra může také jemně namasírovat.

19. 3.
Dotahování
Mnozí naši střízliví přátelé udělali tuto podobnou zkušenost.
V době, kdy se chovali návykově, měli mnoho plánů. Něco málo z toho začali uskutečňovat, ale nedokončili nic nebo málo.
Za střízliva si cíle vybírají opatrně a lépe zvažují své možnosti.
Dokážou pak započatý úmysl postupně a promyšleně uskutečnit.
K tomu by podotkl starověký básník: „Finis korona opus“, tj. konec korunuje dílo.
A východní mistr by dodal: „Jestliže jsi ušel devět desetin cesty, jsi právě v polovině.“

18. 3.
Nové video Váš přítel budík, máme i anglicky.
---
Jednoduchý způsob, jak zlepšit uvědomování sebe a okolí
Je to opravdu jednoduché, stačí zpomalit.
Zpomalený pohyb: Pro člověka, který nezná jógu, jsou nejnápadnější dlouhé výdrže a to, že se cviky provádějí pomalu. Má to svůj význam. Pomalý pohyb si člověk lépe uvědomuje. Příslušný cvik tak přizpůsobit svým potřebám a možnostem. Navíc umožňuje pozvolný pohyb lépe uvolnit části těla, které nejsou aktivní. Tato částečná relaxace a přispívá k navození klidu a pohody.
Zpomalené reakce: Ve světě zvířat je třeba reagovat rychle. Káně myšilov, které by se pohybovalo zvolna, by toho moc neulovilo. Rychlá reakce ve stresu nebo pod vlivem emocí často vychází z primitivní, instinktivní části osobnosti. To je ve složitém světě dneška nevýhoda. Dalším důvodem, proč lidé jednají bleskově, je to, že mají určitou činnosti důkladně naučenou častým opakováním. To je užitečné, třeba při zavazování tkaniček. Neprospěšné je to při překonávání návykové nemoci, kdy je třeba si vytvořit zdravější návyky.
Zpomalené úsudky: Škatulkování lidí na dobré a špatné neodpovídá skutečnosti. Všichni máme silné i slabé stránky. Uvědomovat si to dobré i méně dobré je užitečné ve vztahu k sobě i druhým.

17. 3.
Uklidit nebo zakrýt?
S jistou mírou zjednodušení lze říci, že dobré vnímání sebe i okolí (mindfulness) odlišuje navozování pozitivních emocí a tzv. „pozitivní myšlení“.
Uvědomování si také méně dobrých stránek vlastního vnitřního života a navozování pozitivních emocí lze přirovnat k úklidu.
„Pozitivní myšlení“, jak ho chápe populární psychologie, spíše připomíná zakrývání nepořádku růžovou dečkou.
Navozování pozitivních emocí není jednou možností, jak rozvíjet sebeuvědomování. K těm dalším patří střízlivost, vyvážený životní styl, určité meditační a relaxační techniky, jóga a čchi-kung, různé formy psychoterapie, nácvik, vedení deníku atd.

16. 3.
Další text odborného rázu: Alchymie mozku.
---
Nové video Masáž pro dlouhověkost, kolena a nohy, máme i anglicky.

15. 3.
Odborná novinka: Upravil jsem materiál "Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře". Je to 13 témat, jimiž se pravidelně zabýváme v pobytové léčbě.
---
Co s prezidentem?
Napsala mi jedna mnoho let abstinující dáma. Výroky prezidenta Zemana týkající se alkoholu se jí velmi dotkly. Pisatelka vyjadřovala obavy z nepříznivého vlivu prezidenta na mládež, konkrétně na své dva vnuky. Ptala se, co tím lze dělat.
Napadaly mě různé možnosti:
* Psát na Hrad by nemělo smysl. Omluvit se a přiznat chybu Zeman neumí. Možná těm nesmyslům, které říká o alkoholu, věří, možná mu za ně platí lihovarníci.
* Co se veřejného mínění týče, to lze ovlivnit těžko. Ve službách prezidenta pracuje mašinérie odborníků na manipulaci s veřejností, proti které jedinec mnoho nezmůže.
* S návrhem na trestní stíhání pro narušování mravní výchovy mládeže by si Zemanovi právníci poradili jedna dvě.
Přiznal jsem se té paní, že neumím udělat z tohoto prezidenta gentlemana. Poslal jsem jí naše materiály o prevenci v rodině a napsal jsem jí, aby dál abstinovala a byla v pohodě. Mohl jsem ještě připojit modlitbu míru Anonymních alkoholiků: „Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat.“

14. 3.
Nové video Zdravé jaro, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Pohled zezadu
Jeden východní mistr nabízí radu, jak se lépe soustředit na cvičení. Představte si, jak se na sebe díváte zezadu. Jestli máte odvahu, můžete si představit, že se na vás zezadu dívá váš duchovní učitel, strážný anděl nebo jiná vyspělá duchovní bytost.
V jednom žalmu se říká, že před Pánem Bohem se nedá schovat nikam, ale opravdu vůbec nikam.
Je dobré si to připomínat, abychom žili lépe.

13. 3.
Začarovaný osel
Za dávných časů žil muž a ten měl osla.
Za jedné temné, bezměsíčné noci probudil muže ze spánku hrozivý sen. Jeho osel rostl a zvětšoval se, kdyžto on, jeho pán, byl čím dál tím menší. Osel na něj hleděl s velkým pohrdáním a nutil ho, aby mu posluhoval.
Hned ráno vzal muž osla a zavedl za moudrou stařenou, která bydlela poblíž. Chtěl vědět, jestli není jeho osel začarovaný.
Stařenka se usmála a řekla: „Osel je v pořádku. Sen znamenal varování. Kdo posluhuje hloupé, zvířecí části své bytosti, ten se stává jejím otrokem. O svého osla se dobře starej a dávej mu, co potřebuje. Měj ale vždy na paměti, kdo je osel a kdo jeho pán.“
Muž si vzal slova moudré stařeny k srdci a dožil se ve zdraví vysokého věku.

12. 3.
Jak zlepšit vztah k sobě
Dalajláma svého času navštívil jedno buddhistické centrum v USA.
Jistý Američan mu položil otázku, která se týkala prastaré meditační techniky mettá (záření dobrotivosti). Tato technika spočívá v tom, že meditující přeje bezpečí, štěstí a zdraví sobě, druhým a pak opět sobě.
Onen Američan, ať se snažil, jak se snažil, to nedokázal ve vztahu k sobě.
Dalajláma mu řekl: Máš přirozenost Buddhy!
V moci každého člověka je dříve nebo později dosáhnout dokonalosti.
To je samo o sobě dobrý důvod, proč si sebe vážit a proč se mít rád.

11. 3.
Nová odborná práce Nešpor K, Matanelli O. Depresivní symptomatologie u návykových nemocí
---
Bludný kruh a kruh ctnosti
Nejvíce energie ztrácíme vlivem negativních emocí. Řekněme, že pan Pospíšil je unavený. Práce se mu proto nedaří, jak by chtěl. Je z toho podrážděný, což je mírnější forma hněvu. Lidová mluva má pro tento stav jadrný výraz, který si snadno domyslíte. Hněv i jiné rizikové emoce vyčerpávají. Práce se panu Pospíšilovi daří čím dál tím méně a podrážděnost v bludném kruhu roste.
Naštěstí si pan Pospíšil uvědomí, že takhle to dál nejde. Jde se projít, a pak si udělá si čaj. Zatímco čaj stydne, pan Pospíšil vyvětrá a trochu se protáhne. Uklidní se, má dost sil, práce se daří mnohem lépe a pan Pospíšil pocítí spokojenost. To působí dobře na jeho výkon a sebeovládání. Začne lépe hospodařit se silami a spokojenosti bude v jeho životě přibývat. Latinsky se tomu říká circulus virtuosus (kruh ctnosti).

10. 3.
Novinka, video Tři zlaté věci.
---
Klidná radost
Jaká pozitivní emoce je nejlepší, záleží asi hodně na okolnostech:
- U člověka se sklonem k sebelítosti to může být vděčnost
- U toho, kdo trpí nebo se setkává s utrpením, soucit.
- Tomu, kdo touží po zbytečnostech, prospěje spokojenost.
Na otázku, jaká pozitivní emoce je vhodná pro většinu situací, bych asi odpověděl, že klidné štěstí.
Je to stav, který prožívají vzrostlé stromy navečer za slunného dne.

9. 7.
Správný směr
Pan Pravomil neměl zrovna nejlepší ten den. Z práce se vrátil domů ve stavu, který ani trochu nepřipomínal jarní svěžest.
Chtěl si udělat čaj, jenže jeho oblíbený hrníček mu spadl na zem.
Pan Pravomil uklidil střepy a rozhodl se, že si pustí relaxační nahrávku.
Hlas na nahrávce ho vybízel, aby třikrát opakoval autosugesci, např. „klidný, moudrý, střízlivý.“
Pan Pravomil v duchu zavrčel, že v jeho případě se o klidu a moudrosti nedá mluvit. Není to celé vlastně jen takové obelhávání sama sebe?
Rozhodně není. Předpokládejme, že jste na výletě. Uvidíte turistickou značku. Ukazuje, jakým směrem se máte dát, abyste dosáhl cíle. Nejste ještě u cíle, ale směr je správný.
Autosugesce při relaxaci nebo před usnutím působí podobně.
Mimochodem, pan Pravomil je díky relaxaci klidnější než dříve.
K dokonalosti má sice daleko, ale to má většina z nás.

8. 7.
Nové video Co mají společného polévka a sebeovládání? Máme i anglicky.
---
Nové audio, Duo Vždystřízlivci: Pro radost
---
Vnitřní úklid
Meditace se obvykle spojuje s příjemnými pocity, klidem a uvolněním. To je sice pravda, ale k meditaci patří také schopnost uvědomit si to, čemu se lidé většinou vyhýbají.
V jedné rodině měli podivný zvyk. Než k nim přišla návštěva, kvapně naházeli veškerý nepořádek do jedné místnosti a tu zamkli. Takhle to dělali dost dlouho. Jednoho dne dveře té místnosti povolily. Zdánlivě uklizený byteček najednou vypadal jako smetiště.
Uvědomovat si ve vnitřním světě také nepříjemné věci, je jako vnitřní úklid. Důležitý je zde postoj. Správné je vnímat stíny svého nitra objektivně, s humorem nebo se soucitem.
K čemu je to dobré? Kdo to dokáže, ten se dopracuje skutečného klidu a navíc bude mít mnohem větší pochopení pro druhé lidi.
Video Meditace vnitřního ticha (antar mauna).
Máme i jako audio nahrávku.

7. 3.
Duchovní snílci a neumyté nádobí
Někteří mladí lidé, s nimiž se setkávám, jsou duchovními snílky. Představují si, že jsou tak vyspělí, že je Buddha poplácává po ramenou, nebo oni jeho. Je pod úroveň vznešené bytosti, za jakou se považují, např. pravidelně cvičit jógu nebo relaxovat. Uvědomovat si kousek po kousku tělo, jak se to děje při relaxaci, považují nanejvýš za prostinkou praktiku pro začátečníky. Z duchovních výšin, kde se nacházejí, nemohou rozeznat tokové malichernosti, jako je třeba neumyté nádobí.
Jeden zenový mistr kdysi řekl: „Než jsem byl osvícen, nosil jsem dříví a vodu. Teď, když jsem osvícen, nosím dříví a vodu.“ Svatý Pavel se si po svém obrácení vydělával na živobytí výrobou stanů. V jedné ze staroindických Upanišad stojí psáno, že „vědomí je brahma“. Autor tohoto výroku nebyl duchovní snílek. Dobře si uvědomovat sebe i okolí je hluboce duchovní záležitost. Takže, milí snílci, hezky běžte umýt to nádobí.

6. 3.
Nové video Zdánlivě nevýznamná rozhodnutí jsou ve skutečnosti důležitá, máme i anglicky.
---
Poradit se v nepřítomnosti
Málokdo z nás má takové štěstí, že se může kdykoliv a o čemkoliv poradit s moudrým člověkem.
Právě v době, kdy bychom to velmi potřebovali, není takový člověk dostupný. Co teď?
Psychologové doporučují následující jednoduchou možnost. Onoho moudrého člověka si představte a hovořte s ním, jako kdyby byl ve vaší blízkosti.
Můžete si také představit, co by vám poradila terapeutická skupina nebo známí ze svépomocné organizace.

5. 3.
Na tomto webu přibyly nové básničky.
---
Jak si zlepšit náladu a sebevědomí
Američtí psychologové doporučují jednoduchou možnost. Vždy na konci dne si zapište tři zlaté věci.
Tím se míní drobné i větší úspěchy, hezké chvilky, dobré skutky apod.
„Zlaté věci“ si můžete zapisovat i průběžně během dne a ke svému seznamu se vracet pro lepší náladu a inspiraci.

4. 3.
Právě mi vyšla kniha Kudy do pohody. Tisíc snadných rad, jak se uklidnit

   Strizliva pohoda

Jak se naučit mít rád sám sebe
Mít rád sám sebe není zdaleka tak snadné, jak si někdo myslí. Do důsledku dovedená sebeláska znamená, že člověk abstinuje, zdravě jí, pravidelně cvičí a dobře si rozmyslí, s kým se stýkat a jak se bavit.
Profesorka psychologie Barbara Fredrickson se zabývala psychologickým studiem meditace milující laskavosti (jiný název zní „záření dobrotivosti“). Fredrickson doporučuje, aby se během prvních dvou týdnů nácviku praktikující soustředil na rozvoj sebelásky. V tomto směru existuje více možností:
1. Nejjednodušší je opakovat např.: „Ať jsem v bezpečí, klidný, šťastný, zdravý.“
2. Další možností je připomínat si své dobré vlastnosti. To neznamená popírat problematické stránky své osobnosti, jen se jimi během této meditace nezabývat.
3. Třetí možností je připomínat si, jak se k nám druzí lidé chovali laskavě, nebo si jejich laskavé chování a pozitivní emoce představovat.
4. Čtvrtá možnost mi připadá nejzajímavější a nejpraktičtější. Praktikující při ní používá množné číslo, tedy např.: „Ať jsme v bezpečí, klidní, šťastní, zdraví.“ Zájmeno „my“ může znamenat rodinu, ty, kdo překonávají návykovou nemoc, ty, kdo praktikují tuto techniku atd.

3. 3.
Výhody uvědomování
V posledních letech se v psychoterapii zdůrazňuje význam uvědomování si sebe i okolního světa. Je to pochopitelné, protože uvědomování přináší řadu výhod:
Lepší zdraví: Dobře si uvědomovat své tělo a jeho potřeby je výhodné. Člověk pak lépe chápe potřeby a možnosti těla a lépe o něj pečuje. Uvědomování je důležité v prevenci i léčba naprosté většiny nemocí včetně úrazů.
Lepší sebeovládání: Ovládat můžeme pouze to, co si uvědomujeme. Např. rozhněvaný člověk, který ví, že je rozhněvaný, si bude dávat pozor. Je na tom lépe, než ten, kdo je dopálený, mlátí pěstí do stolu a vykřikuje, že je klidný.
Střízlivost a pohoda: Spouštěče jsou podněty, které vyvolávají negativní emoce, stres a bažení. Patří k nim běžná televizní produkce, přelidněná nákupní centra, hlučná prostředí, různé brlohy, hazard všeho druhu atd. Střízlíci jsou naopak podněty a situace, které napomáhají, střízlivosti, klidu a vyrovnanosti. Na většinu lidí působí dobře např. procházka v přírodě, lehké cvičení a klidná hudba. Dobré uvědomování pomáhá rozpoznávat spouštěčům střízlíky. Díky uvědomování se vyhýbáme zbytečným spouštěčům a vyhledáváme střízlíky.
Lepší vztahy: Schopnost pozorně naslouchat druhému člověku usnadňuje komunikaci a zlepšuje vztahy. Jestliže druhým lidem porozumíme, dokážeme s nimi lépe vycházet.
Lepší pracovní výsledky: Člověk lépe vnímá, k čemu vede jeho úsilí. Dokáže také lépe hospodařit se silami, umí si včas odpočinout a má lepší výsledky.
Cíle: Dobré uvědomování pomáhá nacházet realistické cíle, kterých lze dosáhnout. To je důležité pro sebevědomí, zdraví a pocit spokojenosti.
Humor: Uvědomovat si vlastní nerozumné myšlenky může být docela legrace. Uvědomování také pomáhá nacházet humorné situace v okolí.
Nácvik: To nejlepší jsem nechal na konec. Uvědomování se dá zlepšovat. Děje se tak za pomoci meditačních a relaxačních technik, při cvičení jógy nebo čchi-kungu a během psychoterapie. Uvědomování je možné procvičovat i v běžném životě. Stačí se čas od času zeptat sám sebe: „Co vnímám?“ nebo „Čemu věnuji pozornost?“ Jedno čínské rčení říká: „Kde je pozornost, tam je i energie.“ Pozornost i energii jen nejlépe směrovat správným směrem.

Jak zlepšit uvědomování
* Abstinovat.
* Vést vyvážený životní styl.
* Nácvik, např. cvičení vnitřního ticha.
* Lepší vnímání těla i mysli usnadňují relaxační techniky, jóga a čchi-kung.
* Důležitá je psychoterapie a účast ve svépomocné organizaci.
* Pomáhá také svěřit se, komunikovat o svých pocitech, zajímat se o druhé, dobře naslouchat.
* Psát deník.
* Dobré vnímání těla zlepšuje i vhodné fyzické cvičení.
* Schopnost využívat různé zdroje informací a vzdělávání pomáhají se soustředit na to podstatné v sobě i okolí.
* Uvědomování je snazší v bezpečném a klidném prostředí.
* Je také možné si uvědomovat si tělo, emoce, nálady a myšlenky v každodenním životě, když to umožní situace. Člověk se tak může o sobě dozvědět ledacos zajímavého.


2. 3.
Nové video Jak jednoduše překonat zbytečný strach, máme i anglicky.
---
Jak být šťastnější a velkorysejší
Následující potup lze cvičit jako tichou meditaci. Zde nabídnu možnost, kterou lze včlenit i do každodenního života. Všímejte si spokojených a šťastných lidí. Jakmile nějakého uvidíte nebo si na něj vzpomenete, nechte jeho radost působit na své srdce. Pak opakujte v duchu: „Ať tvoje štěstí trvá.“

1. 3.
Nové audio, píseň Moudrý jelen.
---
Děti a zodpovědnost
E-mailem i přišel tento dotaz: Jak vysvětlit dítěti pojem „zodpovědnost“, když já, jako rodič, jsem se v minulosti choval nezodpovědně.
Moje odpověď: Je lépe být konkrétní. Jestliže se jedná o pití alkoholu, je v určitém věku správné dítěti říci, že je více ohroženo a že by mělo abstinovat i v dospělosti. Děti potřebují rodičovský čas a laskavost, ale také hranice. Kdyby se kupříkladu dítě vrátilo domů a byl z něj cítit alkohol, mělo by to pocítit na kapesném nebo míře volnosti.
Jiný příklad. Dítě hraje na počítači hry a neučí se. Je třeba mu laskavě vysvětlit výhody vzdělání. Také je třeba zdůraznit, že po sezení ve škole potřebuje pohyb a ne další sezení. Jestli si ale dítě si nedá říci, počítač mu seberte a půjčte na rozumnou dobu, až bude mít hotové úkoly.
Videa
Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu
Jednoduchá rada rodičům
Dospělé děti závislých rodičů: jak mít lepší život

29. 2.
Další nové video Je láska stálá nebo není? Máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.

28. 2.
Nové video Medvědí smích.

27. 2.
Mě to nebaví
Psychoterapie a sekání Anonymních alkoholiků nebo podobných organizací mívají hezkou atmosféru a lidé se tam většinou cítí dobře. Občas ale někdo argumentuje: „Mě to tam nebaví.“
Na to odpovídám, že doléčování nebo loutkové divadlo a jeho hlavní účelem není se hezky bavit.
Někdo se vydá na služební cestu a chce se ubytovat v hotelu. Jenže hotelový pokoj připomíná stoku městské kanalizace.
Host se vrátí do recepce a žádá vysvětlení.
Recepční mu s úsměvem řekne: „Víte, nás tady nebaví uklízet.“
Jednoho rána jsem jako obvykle cvičil. Najednou jsem zjistil, že mě to nebaví.
Tak jsem si řekl, že cvičení není loutkové divadlo.
Cvičil jsem dál. Není to sice důležité, ale za chvíli mě cvičení začalo i bavit.

26. 2.
Nové video Šest výhod vděku a jedenáct možností, jak ho rozvíjet, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
---
Jak dodržet předsevzetí
Nabídnu vám něco jednoduchého a praktického. Propojte předsevzetí s konkrétní událostí v budoucnu.
Nejlépe bude to ukázat na příkladech:
* Až přijdu do zaměstnání, dám se do práce, kterou jsem odkládal.
* V sobotu hned po obědě uklidím sklep.
* Hned po práci se půjdu projít.
* Jakmile přijdu domů, tak si zacvičím.
* Udělám si čaj a pak půjdu na Anonymní alkoholiky.

25. 2.
Nová odborná práce Nešpor K. Spiritualita a religiozita: jejich vliv na zneužívání alkoholu a závislost na něm.
---
Objev
Jeden z našich přátel zjistil něco roztomilého.
Co je střízlivý, tak se pod ním nekývou schody a také dlaždice v koupelně přestaly klouzat.
:)

24. 2.
Novinka Naklíčená čočka je zdravá pochoutka, máme i anglicky.
---
Z mého rozhovoru pro jedny noviny
Stát v prevenci u dětí selhává. Naštěstí mají určité možnosti i rodiče. Pomáhá laskavost a dostatek času na dítě, ale zároveň jasná pravidla včetně zákazu alkoholu. Alkohol by neměl být doma dětem dostupný a na očích a rodiče by se měli chovat zdrženlivě.
Video: Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu

23. 2.
Nové audio, Vždystřízlivci: Cesta chlapů
---
Opak stresu
Stres se také někdy nazývá reakce „útěk nebo boj“ (fight or flight).
Opakem stresu je podle profesorky Fredricksonové reakce „uklidni se a navaž kontakt“ (calm and connect).
Bojování a utíkání je nezdravé a dnešním složitém světě většinou zbytečné.
Být v klidu a dobře komunikovat je naproti tomu obrovská výhoda.
Videa
Uvolněte se a doplňte energii
Okamžitá relaxace: 12 snadných možností

22. 2.
Smysluplnost prakticky
Pocit smysluplnosti zvyšuje psychickou odolnost. Zamysleme se nad tím, jak tuto skutečnost prakticky využít v každodenním životě.
Řekněme, že jíte polévku, cvičíte nebo uklízíte. Stačí se zeptat sám sebe: „Proč to dělám?“
Na otázku, proč jíte polévku nebo proč cvičíte, si možná odpovíte, že proto, abyste byli zdraví a šťastní.
Co se uklízení týče, může znít odpověď: „V uklizeném bytě se budu cítit lépe.“
Tolik psychologické hledisko. Těm kdo věří v nehmotnou energii, mohu nabídnout ještě jiné vysvětlení.
V polévce, kterou člověk jí, je energie, která se z ní dostává do těla.
Ten, kdo si řekne, že jí, aby byl zdravější, dává této energii úkol, jak má v těle působit.
Podobně můžete ovlivňovat energii bytu a energii, která vznikne při cvičení.

21. 2.
Novinka, video Jak zvýšit duševní odolnost: 14 tipů, máme i anglicky.

20. 2.
Mezinárodní den jógy
Mezinárodní den jógy připadá na 21. červen. Tak to vyhlásilo valné shromáždění OSN na návrh indického ministerského předsedy v prosinci 2014.
Mezinárodní den jógy se tedy poprvé slavil v roce 2015. Jestli jógu cvičíte, označte si 21. červen 2016 v kalendáři. Ten den věnujte ten den józe o trochu více času než obvykle.
Drobné inspirace zde:
Sfingy
Nožní uzávěr
Kobra
Kočky

19. 2.
Nové video Masáž prstů: šest výhod a návod, máme i anglicky.

18. 2.
Nové video s květinkou Dobře žiju (píseň v pěti jazycích)
---
Mozek neždímejte, ale hýčkejte
Alkohol, některé drogy a hazard z mozku ždímají působky (neurotransmitery), které se tam vytvořily.
Po intoxikaci přichází kocovina, odvykací stavy a podobné problémy.
Mozku může trvat někdy dny, jindy měsíce než zásoby působků opět vytvoří.
Ke svému mozku bychom se měli chovat hezky. Prospívá mu pravidelně a přiměřeně spát, snídat, pít dost vody, cvičit, relaxovat a pěstovat pozitivní emoce.
Pak je člověk zdravější a šťastnější.
Související videa:
Šťastný mozek
Jak ztlumit mozek

17. 2.
Nové audio, maestro Vždystřízliv a jeho strhující výkon v písni Dobře žiju v pěti jazycích.
---
Menší trapas
Někdo má na sobě sváteční oblečení. Jde po ulici a neznámý opeřenec mu pošle obsah svých střev rovnou na rameno.
Málokdo bude pátrat po tom, o jakou ptačí čeleď se jedná, čím se živí a jaké je složení výkalů.
Nejrozumnější je dát svůj oděv prostě do pořádku.
V čchi-kungu bývá zvykem posílat nadbytečné a nevhodné energie a hloupé myšlenky skrz pokožku nejkratší cestou pryč.
Někteří učitelé radí je poslat na druhý konec vesmíru, jiní hluboko do země.
Já někdy našim střízlivým přátelům říkám, ať pošlou hloupé myšlenky do přírody k recyklaci.
Příroda je moudrá a nadělá z takových myšlenek, co uzná za vhodné. Třeba květiny, pěnkavy nebo králíky.
:)

16. 2.
Lichvář závislost
Jedna dáma si povšimla, že závislost se chová jako lichvář. Spoustu toho nabízí, skoro nic nedá, a pak tvrdě vymáhá nehorázné úroky.
Úroky se týkají nejen peněz, ale i zdraví, duševních schopností nebo vztahů.
Návykovému chování a lichvářům je nejlépe se vyhýbat. Chráníme tím důležité hodnoty, k nimž patří střízlivá svoboda.

15. 2.
Velikonoční půst v souvislostech
Postní dobou se v křesťanství nazývá doba před Velikonocemi. Neznamená to, že bychom v této době neměli jíst, ale spíše se uskromnit. Našim předkům časně zjara zbývalo po dlouhé zimě málo zásob a sil. Střídmost a uměřenost byla v těch dobách nutností. Lze namítnou, že se časy změnily a že dnes máme v této části světa dost jídla i v únoru a březnu. To je sice pravda, ale v našich genech je zakódováno něco jiného. Zdrženlivě jíst a moudře nakládat se silami je vhodné vždy. Koncem zimy a začátkem jara obzvláště.

14. 2.
Nové video 18 dobrých radostí, máme i anglicky. K videu existuje i střízlivá pohlednice.
---
Dva úsměvy
Možná znáte někoho, kdo používá úsměv jako masku. Za ní skrývá skutečné pocity. Je docela dobře možné, že si vlastní pocity ani neuvědomuje. Takový člověk neodkládá úsměv ani v situacích, kdy by měl přiznat chybu nebo se omluvit. To mu přináší problémy. Úsměv totiž může někdy znamenat povýšenost.
Nejčastěji ale úsměvem komunikujeme vstřícnost, pohodu a mírumilovnost. Jenže to je jiný úsměv. Je dynamický, živý a hřejivý. Není to maska, ale čistý potok, který se vesele klikatí přes kameny a překážky.

13. 2.
Nové audio: Jožo Vždystřízlivý v písni Žasnu.
---
Jánošík naruby
Dost často mi píší lidé, kteří mají problém s hazardem.
Nedávno jsem jednomu z nich odpověděl: „Je nesmysl, abyste vy, člověk chudý a zadlužený, posílal peníze někomu, kdo jich má nadbytek. Je to jako chudým brát a bohatým dávat.“
Totéž platí pro lidi s jinými návykovými nemocemi.
Výrobci alkoholu a provozovatelé hazardu se topí v penězích. A jejich zákazníci?
Ti se ocitají v dluzích a problémech.

12. 2.
Nové video Střízlivá svoboda. K videu je i nová pohlednice.
---
Střízlivá svoboda trvá i v nepohodě
Naši střízliví přátelé oceňují na střízlivosti především svobodu.
Střízlivá svoboda neznamená, že si člověk vybral idylický život zbavený problémů. To není možné.
Za střízliva je ale problémů podstatně méně a navíc se dají mnohem lépe zvládat.
I střízlivý člověk může udělat chybu. Jenže za střízliva si chybu uvědomí a příště se jí vyhne.
Střízlivou svobodu lze přirovnat k situaci námořníka, který drží v rukou kormidlo.
Ví, kam se plaví, a ví také proč.

11.2.
Příčina není tak důležitá
Někteří z našich přátel se snaží hledat příčiny své závislosti v časném dětství. Neuvědomují si, že podstatnou příčinou závislosti na alkoholu nebo jiné droze je prostě to, že se jedná o návykovou látku. Návykový problém obvykle trvá bez ohledu na to, zda dotyčný zjistí jeho příčinu nebo ne. Pokusy o kontrolované užívání vyvolávají tak či onak silný craving (bažení) a to znesnadňuje sebeovládání. Nejlepší je abstinovat, ať je příčina jakákoliv.
Jak praví rčení Anonymních alkoholiků a podobných organizací: "Střízlivost je snadná cesta pro složité lidi, kteří mají komplikovaný problém."
 
10. 2.
Nové video Jednoduchá možnost, jak být šťastnější, máme i anglicky.
---
Zásadní rozdíl
Čím déle někdo užívá návykové látky, tím mají na psychiku nižší účinek.
U postupů, jako jsou např. semafor, sebeuvědomování, klidné dýchání do břicha a relaxační techniky je to přesně naopak. Čím častěji je používáme, tím jsou účinnější.

9. 2.
Mnoho veselých možností
Smějeme se nejen obličejem. To ví i prostý lid, když o někom říká, že si vesele vykračuje. Vesele můžeme nejen chodit. Dalších příkladů se najde nespočet. Vesele se dá loučit, zdravit, uléhat ke spánku, hovořit, dívat se, mrkat, studovat, zametat, krmit morče, psát dopis, pít čaj a hrát na fujaru, pikolu nebo heligón. Třeba taková vesele uvařená polévka chutná lépe než polévka truchlivá. Zvláště, když tu veselou polévku vesele sníme.
Lze namítnout, že některá zaměstnání tak úplně veselá nejsou, alespoň ne na první pohled. Nebývá zvykem, že by románová hrdinka s rozzářenýma očima vesele pracovala na mzdové uzávěrce a při tom si radostně zpívala. Ale i zaměstnání náročná na přesnost nebo takt zpříjemní forma veselosti, kterou můžeme nazvat pobavenost. Lehce a nenápadně pobavený lze být vrtochy nadřízených, chováním softwaru nebo svéráznými reakcemi okolí.
Slyšel jsem, že existuje jakési webová stránka, na které si člověk může naplánovat vlastní pohřeb. Kdybych si už měl nějaký vybrat, byl by to veselý pohřeb. To by ovšem vyžadovalo veselou rakev, veselé pracovníky pohřební služby a veselé pozůstalé. Myslím, že by se to sotva podařilo zorganizovat. A tak bude lépe tuto záležitost odložit na neurčito.
Nyní se možná někdo zeptá, k čemu je veselost dobrá. Proč by měl třeba vesele vytírat podlahu nebo vesele cvičit?
Veselost je výbornou prevencí a léčbou stresu, veselému člověku to navíc lépe myslí a takový člověk lépe vypadá a snadněji komunikuje. Je tu ještě další výhoda. Tomu, kdo je veselý, připadá veselá nepřeberně mnoho věcí. Veselé mohou kupříkladu být vlnky na vodě, šumění větru, veselé vypadá slunce i déšť. Dokonce i lidé v hromadné dopravě připadají veselému člověku veselejší. Tou úplně největší výhodou veselosti zůstává ale nejspíš právě veselost sama.

8. 2.
Jak odpouštějí hraběnky?
Jednou týdně cvičívám s abstinentkami na ženském oddělení. Nedávno jsme praktikovali jednoduchou praktiku, která usnadňuje odpuštění. S nádechem při ní nabíráme světlo a mír a při výdechu ho posíláme těm, kdo nám ublížili. Během cvičení jsem napůl žertem dodal: „Představte si, že jste hraběnka a velkoryse opouštíte sedlákovi, který vám krade v lese chrastí.“
Mladší žena, která byla poblíž, se usmála a řekla: „Takhle to jde mnohem lépe.“
Velkorysost a odpuštění mají k sobě blízko. Podle indické tradice je podstatou každého z nás, i když si to neuvědomujeme, „sat čit ánanda“. Sat čit ánanda znamená nejvyšší pravdu, vědomí a radost. Je to opravdu dobrý důvod k velkorysosti.

7. 2.
Další novinka, video Vytřásání pro klid, zdraví a kondici, máme i anglicky.

6. 2.
Nové video Blahopřání, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Lordi a abstinenti
Abstinenti z nechráněného prostředí, kteří k nám přicházejí na doléčování, se zde většinou cítí dobře.
S nadsázkou říkáme: „Britští lordi chodí do svých klubů, protože jsou tam jiní lordi a ti je chápou.
Podobně i závislí chodí do svépomocné organice nebo na doléčování, protože je zde druzí chápou.“

5. 2.
Jak vypadá střízlivé myšlení?
První příklad: Objeví se myšlenka, že závislý člověk není závislý nebo je závislý, ale jinak. Dotyčný si uvědomí, že se jedná o myšlenkový zmetek. To je produkt bažení a bažení je znak závislosti.
Druhý příklad: Je tolik práce, že člověk neví, co dřív. Proto si trochu odpočine, aby mu to lépe myslelo a aby to zvládl.
Třetí příklad: Závislý člověk dosáhl významného úspěchu. Připomene si, že je to díky střízlivosti a oslaví to doléčováním.
Čtvrtý příklad: Narození dítěte, vnuka atd. Člověk si uvědomí svoji zodpovědnost. Chce být dítěti oporou a dobrým příkladem. To vyžaduje střízlivost.
Pátý příklad: Náhle vzniklé finanční nebo existenční problémy. Za takové situace a je třeba zvláště šetřit. Je to skvělá motivace k abstinenci od tabáku, alkoholu, hazardu atd.
Šestý příklad: Objeví se rodinný nebo partnerský problém. Člověk si uvědomí, že jeho řešení vyžaduje diplomacii, zdravý úsudek a střízlivost.

4. 2.
Nové video s původní písní: Čistý
---
Právě vyšlo
Nešpor K, Karbanová H. Vyčerpané sebeovládání. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2016; 26(1): 48-50.
Nešpor K, Csémy L. Impulzivní chování a jeho léčba. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2016; 26(1): 51-53.

3. 2.
Nové video Jak se naučit vděčnost, odpouštění a vyrovnanost, máme i anglicky.
---
Diogenés
Diogenés zrovna jedl čočku.
V tom za ním přišel jeden dvořan. Řekl mu: „Nauč se lichotit králi, a nebudeš muset jíst čočku.“
Filozof mu odpověděl: „Nauč se jíst čočku a nebudeš muset lichotit králi.“
Nenáročnost, poctivost a střízlivost dávají svobodu.
Krom toho je čočka zdravá. Mnohem zdravější než to, co nabízela královská kuchyně.

2. 2.
Z korespondence
Z dopisu dámě závislé na alkoholu
Motivační útoky lze vyrovnat docházením na Anonymní alkoholiky (v Praze jsou 2x denně česky i anglicky).
Připomenete si tak, že ve Vašem zájmu je abstinovat.
Jinak by se s Vámi manžel rozešel jako s alkoholičkou a zmíněná kamarádka také.
Abstinovat je projevem zdravého sobectví.
Mějte se hezky a střízlivosti zdar, Nešpor
Z dopisu patologickému hráči
Nedává smysl nacházet příčiny nerozumného chování, a přitom se chovat dál nerozumně.
Mnohem lepší je chování změnit, tj. chovat se správně, ať příčiny znáte nebo ne.
Blahopřání
K narození vnuka blahopřeji a přeji mu, aby měl stále střízlivého dědečka, na kterého lze být hrdý.

1. 2.
Nové video Úsměvy opičáka

31. 1.
Nové video Střízlivá rána, máme k němu i novou střízlivou pohlednici.
---
Co mohu, to mohu, a co ne, to ne
Nějaký pán mi pošle e-mail, ale moje odpověď vrátí jako nedoručitelná. Dotyčný má plnou schránku. S tím nic nenadělám.
Někdo je v nesnázích. Napíšu mu, ať abstinuje a chodí denně nebo ob den na setkání Anonymních alkoholiků.
On to udělá a je v pořádku. Jiný to neudělá a v pořádku není. S tím také nic nenadělám.

30. 1.
Důmyslný myšlenkový zmetek
Myšlenkové zmetky vznikají v i u jinak rozumných lidí v důsledku bažení, silných emocí a stresu.
Přátel abstinentů jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi myšlenkovým zmetkem člověka velmi inteligentního a podprůměrně inteligentního. Většinou odpovídali, že žádný.
Odpověď je trochu složitější. Záleží na síle bažení nebo emoce. Často říkám, že silně bažící inženýr může myslet hůř než slabě bažící debil.
Předpokládejme ale, že síla bažení, stresu nebo emoce je stejná.
V tom případě že možné, že myšlenkové zmetky inteligenta budou důmyslnější.
Takový člověk si bude nerozumné chování zdůvodňovat rafinovaněji. Tento rozdíl není prakticky důležitý. Zmetek jako zmetek.

29. 1.
Souvislosti mezi pozitivními emocemi
Podle některých mistrů prospívají specifické emoce určitým orgánům, např. vděčnost ledvinám nebo klid a laskavost játrům.
Dovolím si tvrdit, že kterákoliv pozitivní emoce prospívá všemu, i když možná ne úplně ve stejné míře.
Klid a laskavost jistě uklidní játra, ale prospějí také srdci. Navíc pozitivní emoce mohou snadno přecházet jedna v druhou.
Můžeme to ilustrovat na příkladech:
* Paní Vděčná pocítí vděk. Zároveň začne laskavěji uvažovat o svém okolí a bude se také vlídně chovat.
* Pan Pohoda je v pohodě. Díky tomu nachází humor v každodenních situacích a je často veselý
* Paní Naděje prožívá naději, lépe vnímá své dobré možnosti a má z toho radost.
* Pan Zájem má zájem o druhé, lépe jim rozumí. To mu pomáhá být laskavější a ještě ho to inspiruje.

28. 1.
Novinka Uvědomované mikro přestávky pro zdraví a tvořivost
---
Když to neumím, tak to nedělám!
Se střízlivými přáteli jsme hovořili o motivaci ke střízlivosti.
Jeden dvanáct let abstinující muž řekl: „Když to neumím, tak to nedělám.“
Tanec nikdy nebyl mojí silnou stránkou. Kdybych se přihlásil do taneční soutěže, byla by z toho pořádná ostuda.
Hlásit se do taneční soutěže mě ani nenapadne. Znám své hranice.
Jestliže se někdo ve vztahu k návykovým rizikům neovládá, měl by se jim vyhnout.
Je to logické a snadno pochopitelné.

27. 1.
Při stresu nehrabat
Jeden americký profesor psychologie radil lidem v nesnázích toto: „Kdo spadne do jámy, neměl by ještě hrabat.“
Člověk, který je ve stresu a intoxikoval by se, kouřil, hazardně hrál atd., stres ještě zvyšuje.
Když jsem o tom mluvil s přáteli abstinenty, jeden z nich namítl, že mu to tak nepřipadalo.
Odpověděl jsem mu: „Pilot zjistí, že podle přístrojové desky dochází benzín a přehřívá se motor.
A tak pilot vezme náplast a desku přelepí. Díky tomu má klid. Jenže na jako dlouho?
Je to přesně, jako spadnou do jámy a hrabat.
Při tom existuje velké množství mnohem lepších možností.
---
Video 33 způsobů, jak zvládnout stres

26. 1.
Nové audio, Maestro Vždystřízliv a jeho hezká, původní píseň Inspirace.
---
Osvícení v pekle
Podle tibetské tradice se vesmír dělí do šesti sfér, což lze chápat i jako stavy vědomí.
Nejhorší sférou je peklo. Údajně i bytost, která se dostala do pekla, může dosáhnout osvícení. Těm, kdo právě prožívají peklo, se doporučuje utrpení snášet a nedělat nic, co by jejich stav zhoršilo. To stačí k tomu, aby se duše po čase dostala výš. Pro osvícení je třeba v sobě ještě probudit hluboký, nekonečný soucit.
---
Video Meditace o šesti světech

25. 1.
Novinka: Om Gam Ganapataye Namaha (Kirtan)
Poznámka: Ganéša je podle indické tradice laskavá a vlídná duchovní mocnost. Lidé se na něj často obracejí i v praktických, každodenních záležitostech.
---
Posílání energie očima
Podle čínské tradice stoupá při hněvu energie jater do očí. I u nás se říká „zpražila ho pohledem“.
Energie jater stoupá do očí také při bažení. V lidové mluvě člověk něco nebo někoho hltá očima.
Energie se zdvíhá do očí i při úzkosti. Strach se, na rozdíl od úzkosti, týká něčeho konkrétního a energie se soustřeďuje v nohách, aby člověk rychleji utíkal. V případě úzkosti, ale není jasné, před čím utíkat a kam. Člověk se ustrašeně rozhlíží, „odkud přiletí facka“.
Jsou jistě situace, kdy je dobré „mít oči na stopkách“, většinou ale takto energií zbytečně plýtváme.
Nabízí se zde jednoduché řešení – oči prostě zavřít. Jenže to vždy nejde a navíc se i při zavřených očích často objevují nepříjemné obrazy a fantazie.
Elegantnější řešení nabízí jóga. Je to „obrácení smyslů dovnitř“ neboli pratjáhára. Jestliže se díváme vnitřním zrakem na určité části svého těla, posíláme jim energii. To je výhodné a prospěšné. Děje se tak např. při důkladné jógové relaxaci jóga nidra (audio nahrávka zde).
---
Jedno z našich nejsledovanější, videí: Uvolněte se a doplňte energii

24. 1.
Nová odborná práce, Nešpor K, Karbanová H. Epileptické záchvaty při odvykacím stavu po alkoholu.
---
Nové video Čaj zahřeje i ochladí, máme i anglicky.

23. 1.
Šest důvodů, proč má být léčba závislostí dlouhodobá
Motivace: Vysokou motivaci být střízlivý je třeba soustavně udržovat. Motivaci oslabují motivační útoky (reklama, škůdci atd.), zapomínání na problémy, které působila závislost, i zapomínání na výhody střízlivosti. Ti, kdo se soustavně léčí ve svépomocné organizaci, jako jsou Anonymní alkoholici nebo jinou formou, si udržují vysokou motivaci po celý život.
Vědomí závislosti: Člověk si při doléčování připomíná svoji návykovou nemoc i to, že je třeba dodržovat určité zásady.
Opakování: Časté opakování určitých zásad (např. naprostá abstinence, vyhýbání se rizikový prostředím a suchý dům) pomáhá si tyto zásady dobře vštípit. Člověk si je pak dokáže vybavit i za ztížených podmínek, tj. např. při bažení nebo stresu.
Emoční působení: Dotyčný si uvědomí, že podobné problémy nemá jen on sám, ale mnozí jiní. Navíc si zjistí, že jeho návyková nemoc se dá zvládat. To ho uklidní. Často se na různých doléčovacích aktivitách vytvoří hezká atmosféra a objevují se pozitivní emoce, jako laskavost vlídnou nebo humor a s ním související veselost.
Informace: Informace o alkoholu, drogách a hazardu, které nabízejí média, jsou často zavádějící. Důvodem je skutečnost, že média na reklamě škodlivých látek a hazardu vydělávají. Soustavné doléčování a věcné informace o návykových nebezpečích pomáhají čelit dezinformacím.
Sociální učení: Doléčování pomáhá získávat dovednosti, jako jsou schopnost komunikovat, umění naslouchat nebo zvládání konfliktů. To je užitečné při udržování střízlivosti i v mnoha dalších situacích.
Závěrem uvedu poučku, kterou opakuji často a střízliví přátelé ji znají: Závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc, tj. dlouhodobě.

22. 1.
Opakování je matka nejen střízlivosti
Dobré dovednosti a návyky, které máme častým opakováním vštípené do paměti, si vybavíme i ve stresu, nepohodě a pod vlivem silných emocí. To je jeden z důvodů, proč našim střízlivým přátelům radíme se doléčovat dlouho a vytrvale.
Hluboce vštípené dobré návyky představují ohromnou výhodu pro každého. Mahátma Gándhí, když umíral, tiše vyslovil mantru, která se váže k Rámovi. Ráma je v indické tradici zosobněním aktivního, činorodého dobra. Gándhí za svého života zmíněnou mantru jistě často opakoval. Díky tomu se objevila v jeho mysli i v tak kritickém okamžiku. Možná pomohla jeho duši se vydat správným směrem.
---
Swami Satyananda Saraswati zpívá mantru, která se také obrací k Rámovi: Shri Ram Jaya Ram.

21. 1.
Typy lidí, kteří to přehánějí s prací
Urputný typ: Jak název napovídá, pracuje nadměrně vždy a za všech okolností - ve dne i v noci, když je to potřeba i když není, když ho to baví i když ho to nebaví. Odpočinek, rekreace a zábava mu mnoho neříkají. Tito lidé by si měli plánovat odpočinek stejně zodpovědně jako důležité pracovní úkoly.
Záchvatový typ: Tento typ pracuje v nárazech, které jsou následovány zhroucením, apatií nebo depresí a nezájmem o práci. Celkový pracovní výkon bývá nižší než u normálního pracovníka a takový člověk je navíce nepředvídatelný. Tyto lidé by se měli naučit si dobře organizovat čas. Strategie „Jánošík“, znamená přidat práce tam, kde je jí málo, a ubrat tam, kde je jí přespříliš.
Příliš aktivní typ je poděs a hledač silných podnětů. Nesnáší, když se nic neděje, a ze všeho nejméně má rád nudu. S oblibou vyvolává krize, problémy, chaos a komplikace, které pak řeší. Pracovat s takovým člověkem není žádný med. Spoustu věcí začne, málo jich dokončí a postrádá smysl pro realitu. Fyzická aktivita, relaxační techniky, jóga a čchi-kung, které kombinují obojí, jsou užitečné pro všechny, kdo to s prací přehánějí, pro tento typ ale obzvláště.
Vychutnávač: Postupuje pomalu, metodicky, se snahou o nejvyšší dokonalost. Problémy, které působí spolupracovníkům, jsou jiného druhu. Mnoho záležitostí se kvůli němu zdrží. Zbytečným puntíčkářstvím komplikuje život sobě i druhým. Zde pomáhá nadhled a velkorysost.
Pečovatel: Problém je v tom, že pečovatel klade zájmy druhých vždy vysoko nad zájmy vlastní a dostává se tak snadno do stavů naprostého vyčerpání. To zhoršuje jeho zdraví a pracovní výkonnost. Zde pomáhá si uvědomit, že přiměřená péče o vlastní osobu je nutnou podmínkou toho, aby byl člověk užitečný druhým.
Další informace viz moje kniha Závislost na práci, jejíž rukopis je volně a www.drnespor.eu a tam jsou volně i nahrávky relaxačních technik.

20. 1.
Nové video Osvědčené, staré, zázračné!
---
Prapůvodní vztah
Jedna meditační technika začíná představou, že v celém vesmíru existuje pouze meditující a Bůh.
Vztah k Bohu je prapůvodní. Je dávnější než všechny ostatní. Existoval už před narozením. Tento pradávný vztah ovlivňuje další vztahy včetně vztahu člověka k sobě samému. Uvedenou skutečnost si nemusíme uvědomovat, ale na její podstatě to nic nezmění.
Dobrou možností, jak překonat negativní emoce, je vyvolat emoce pozitivní.
Duchovní lidé to se místo toho mohou prostě zeptat: „Kde je Bůh?“
Díky tomu ho najdou i v nesnázích a nepříjemnostech.

19. 1.
Nové video Masáž nohou na zádech, aby lépe proudila krev a energie, máme i anglicky.
---
Kousnout do kyselého jablka
Většinou se kousáním do kyselých jablek myslí pustit se do něčeho nepříjemného nebo se s něčím takovým potkat. Lidé dělají všechno možné, aby do kyselých jablek nemuseli kousat. Jenže vyhýbání se problémům nikam nevede a problémy narůstají. Z jednoho kyselého jablka se tak může stát celý košík. K tomu dodává jiné rčení, že co si člověk nadrobil, to si také sní. Nejlepší bývá střízlivě, klidně a trpělivě dávat do pořádku, co jsme nadrobili.

18. 1.
Nové video Srdce a střízlivost, máme i anglicky.
Řekl bych, že právě v této oblasti jsou podložené informace velmi potřebné.

17. 1.
Přímočaře
S přáteli abstinenty hovořím často velmi otevřeně. Zde je příklad:
Chce dát svůj život do pořádku?
Dýchejte klidně do břicha a uklidněte se. Rozčilený nebo vystrašený mozek pracuje sotva na 30 %.
A také abstinujte. Intoxikovaný mozek pracuje tak na 3 %.
V klidu a za střízliva vám to bude lépe myslet.
---
Video Jak si nezavařit mozek

16. 1.
Novinka, video Spiritualita prakticky a jednoduše, máme i anglicky.

15. 1.
Nové video Skvělý úspěch.
---
Respekt k závislosti – ano nebo ne?
Někdy z legrace ukazují pacientům loutku ježibaby a říkám jim, že je to baba Závislost. Ta jim slibuje všechno možné, ale ve skutečnosti chce jejich játra.
Někteří naši střízliví přátelé považují to, že získali vůči závislosti respekt, za důležitý krok na cestě k trvalé abstinenci.
Pochybují, že oním respektem míní šest znaků závislosti podle mezinárodní klasifikace nemocí. Jedná se o respekt vůči vlastní životní zkušenosti se závislostí. Tu porovnávají s mnohem lepším střízlivým životem.
Respekt ke své poznání a schopnosti se poučit je vlastně respektem vůči sobě.

14. 1.
Nové video Veselý déšť
---
Červená
Jedna dáma se mě ptala na techniku Semafor.
Odpověděl jsem jí toto: Jestliže jste se naučila rozhodovat rychle, můžete se také naučit rozhodovat uvážlivě.
A právě k tomu slouží semafor. Nejdůležitější je červená, protože říká zastavit automatické jednání.
Červená navíc připomíná červenou kuličku v břiše, což je skvělý způsob, jak se uklidnit, viz video.

13. 1.
Nové video Jak ztlumit mozek
---
Maestro Vždystřízliv, jeho profesionálně nazpívaná  píseň: Semafor. Video k této písni je zde.
---
Neteče voda!
Právě jsem nastrouhal červenou řepu. Chtěl jsem si umýt načerveněné ruce a otočil kohoutkek. Kohoutek na mě zachrochtal. Voda netekla. O tom, jak zvládat negativní emoce, jsem toho hodně napsal. Přišel čas něco z toho vyzkoušet. Mé nitro připomínalo sopku pět minut před výbuchem.
Nádech do břicha a prodloužený výdech s opakováním mantry zafungovaly slušně. Uvědomil jsem si, že velká část lidstva by byla ráda, kdyby jim voda tekla alespoň občas. V Praze teče voda většinu času a já si dovoluji reptat.
Zastyděl jsem se a poněkud se uklidnil. Pak jsem se vydal do supermarketu pro zásobu balené vody.
Cestou jsem chtěl vyzkoušet, jak bude za této situace působit meditace mettá neboli záření dobrotivosti.
Přát sobě a vodárnám, ať jsme šťastní, mi nepřipadalo úplně ideální. I popřál jsem sobě, abych byl osvícen a dokázal zachovat klid za všech okolností. Pak jsem popřál pracovníkům vodáren, ať jsou osvícení, protože jen osvícení lidé nedělají chyby. Při představě osvícených vodohospodářů jsem se začal pochichtávat. Zjevně to zafungovalo.
Přišel jsem domů a otočil kohoutkem. Kohoutek opět zachrochtal. Pak z něj začala vytékat voda.
Posuzováno zpětně, mnohé naše problémy jsou vlastně malicherné.

12. 1.
Farář a dívka
Mladá dívka se zpovídá postaršímu faráři.
Po chvíli mlčení dodá s uzarděním: „Musím se ještě k něčemu přiznat. Jsem pyšná. Když si obléknu hezké šaty a podívám se do zrcadla, často si říkám, jaká jsem krásná.“
Kněz jí na to dobrácky řekne: „To není pýcha, ale omyl.“
Někteří závislí lidé si svoji závislost nechtějí přiznat, což také není pýcha. Je to omyl.
Přiznání si závislosti, jestliže je někdo závislý, není pokora. Je to pravda a projev střízlivosti v širším slova smyslu.

11. 1.
Nová odborná práce Nešpor, K. Anonymní alkoholici: nové poznatky.
---
Nové video Rozumné potřeby, máme i anglicky.

10. 1.
Deset žárovek
E-mailem mi přišla zajímavá zpráva. Jakási mladá dáma se mi svěřovala, že jsou s manželem bez sebe štěstím, protože ušetřili za elektřinu. Tohoto úspěchu dosáhli tak, že si koupili deset úsporných žárovek, juchů! Ona dáma mě chtěla také učinit šťastným a navrhla mi, abych si ty žárovky koupil také. Pak budu tak šťastný, jako je ona.
Dámě jsem vlídně odepsal: Vážená paní, mám ještě lepší návrh. Zůstaňte doma potmě! Tak ušetříte ještě víc a budete ještě šťastnější! Má odpověď se ale vrátila jako nedoručitelná. Pojďme se krátce zamyslet nad otázkou, kdy není radno konat dobré skutky.
* Když se nejedná o dobrý skutek, což byl tento případ. U počítače, který rozesílá spam, totiž nesedí šťastná novomanželka, ale utahaný zaměstnanec marketingové firmy. Místo plnění podivných příkazů šéfů a rozesílání spamu by se nejraději viděl doma. Na žertíky nemá náladu ani čas.
* Existují také situace, kdy je konání dobrých skutků vysloveně nebezpečné. V případě uvedeného e-mailu jsem mohl kliknout na příslušné tlačítko, a dostat další informace. Jenže přesně před tím odborníci na počítačovou bezpečnost varují. Takové kliknutí by mi totiž mohlo zavirovat počítač. Ten by pak bez mého vědomí rozesílal na všechny strany třeba nabídku nakoupit  žárovky, aby byl člověk šťastný.
* Ošidné bývá konání dobrých skutků v situacích, kdy je člověk hodně unavený. Křečovité sebeobětování často nikomu neprospívá. Za takových okolností bývá mnohem lepší si odpočinout a být mnohem užitečnější.
* Notorická dobračiska na sebe často přebírají odpovědnosti jiných a dělají jejich práci. Tím vedou druhé k nezodpovědnosti. Sobě tak neprospějí a povaze těch, kterým chtějí pomáhat, už vůbec ne.
Být užitečný jiným lidem je správné. Prospívá to duševnímu zdraví a zlepšuje vztahy.
Jenže se musí jednat o skutečný prospěch a opravdovou pomoc.

9. 1.
Další nové video: Dobře se ovládat, správně se rozhodnout!
Máme i anglicky.

8. 1.
Nové video Pět Buddhových způsobů, jak překonávat špatné myšlenky a psychoterapie, máme i anglicky.

7. 1.
Nové audio, instrumentální skladba Veselá střízlivost.
---
Typický dopis
Dobrý den, vážená paní,
z www.drnespor.eu si stáhněte text příručku, kteá se týká synova problému, a přečtěte si kapitolu pro příbuzné. Najdete tam údaje o tom, kdy je možná nedobrovolná léčba, a informace o vhodném psychologickém přístupu. Zde jen stručně: Nejčastějším důvodem, proč se lidé přicházejí léčit, jsou existenční a jiné problémy, které jim působí alkohol, drogy nebo hazard. Důležité, je, abyste syna nechali nést následky jeho chování. Pomáhat mu má smysl, až jestli se bude chovat dobře. Jinak radím myslet na čistě sebe a další členy rodiny.
Kdyby dostal syn rozum, na zde je seznam různých zařízení, svépomocných organizací a naše aktivity.
V případě krize volejte linku telefonické pomoci (tel. 284 016 666, jsou tam nepřetržitě) nebo lékaře (tel. 155).

6. 1.
Nově na tomto webu: Zůstat čistý (pomoc pro drogový problém).
Máme i související video.
---
Pobíhání ve vlaku a efektivita práce
Množství práce neodpovídá vždy výsledku, zvláště když se někdo lopotí zbytečně.
Je časně zrána. Ve vlaku jedou dva cestující na služební cestu. Oba mají málo času. Ten první neklidně pobíhá po vlakové soupravě, shání informace o případném zpoždění a zakopává o zavazadla dalších pasažérů. Druhý cestující spokojeně pospává. Do cíle přijedou oba dva společně. První je nervózní a vyčerpaný jako po směně v kamenolomu. Druhý spokojeně mžourá na sluníčko nesměle se nořící z mlhy.
Rozpoložení obou pánů se odrazí v úrovni jejich komunikace i v tom, jak bude jejich služební cesta úspěšná.
---
Video Skvělé zimní ráno: 6 osvědčených tipů

5. 1.
Novinka Bobkový list (vavřín) pro chuť i zdraví, máme i anglicky.
---
Osud jako tvrdý učitel
Jeden z našich střízlivých přátel vystudoval vysokou školu. Chtěl něco dokázat, zabezpečit rodinu a mít hodně peněz. Vydal se strmou cestou kariérního růstu.
Dosáhl postavení, o kterém se mu za studií ani nesnilo.
V době, kdy jsme se setkali, byl bezdomovcem, manželka se s ním rozešla a pracoval jako pomocná síla v supermarketu.
Příčinou byl alkohol, ale nejen alkohol. Neuměl odpočívat, neměl čas na sebe ani na rodinu a jeho kariéra stála na vratkých základech.
Aby dostal v životě dál, je třeba se naučit pečovat o své zdraví a střízlivost.
Musí se také stát laskavější k sobě i druhým.
Jinou dobrou možnost nemá.

4. 1.
Nové video Šest doušků čaje pro šest světů, máme i anglicky.
---
Pro sebe i pro druhé
„Abstinujte kvůli sobě!“ Toto doporučení najdeme v materiálech docenta Skály.
Nezní právě ušlechtile, je to ale dobrá rada. Ze střízlivosti určitého člověka mívají prospěch i další, nejčastěji jeho rodina. Je jistě správně brát ohled na blízké lidi a abstinovat také proto, aby měli lepší život. To je se střízlivostí kvůli sobě v naprostém souladu. Jsou to dvě strany jedné mince.
Swami Satyananda kdysi prohlásil, že koná dobré skutky proto, aby měl čisté srdce. Jistě by se našly i jiné, zdánlivě vznešenější důvody, např. soucit. I v tomto případě se ovšem jedná o dvě strany téhož.

3. 1.
Smysluplnost prakticky
V jednom zahraničním jógovém centru mají zvon. Kdykoliv se rozezní, všichni nechají práce a na chvíli si vzpomenou na mistra, který založil jejich školu.
Nabídnu vám zde něco praktičtějšího, nežli je zvon.
Čas od času se zastavte a zeptejte se sami sebe: „Proč to dělám?“
Jestliže má vaše jednání dobrý účel, pokračujte v něm.
A jestli ne? Pak otočte kormidlo a změňte směr.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

2. 1.
Novinka, video Přistání mimozemšťana, máme i anglicky.
---
První cesta z letiště
Někteří naši střízliví přátele navštěvují pražská setkání Anonymních alkoholiků v angličtině.
Povšimli si něčeho zajímavého. Na tato setkání často přicházejí elegantní pánové s kufříky a cestovními zavazadly. Jsou to zahraniční obchodníci a manažeři, které zavedlo jejich zaměstnání do Prahy. Jejich první cesta z letiště nevedla na Hradčany nebo do hotelu, ale na setkání Anonymních alkoholiků. Střízlivost je pro ně důležitější než to ostatní.
Jedno z rčení Anonymních alkoholiků a sesterských organizací říká: „Měj střízlivost na prvním místě, aby ti vydržela.“
Ti z našich střízlivých přátel, kteří se tím řídí, většinou abstinují snadno a lehce.

1. 1. 2015
Nové video, které naši střízliví přátelé nepotřebují: Kocovina: příznaky, příčiny a svépomoc, máme i anglicky.
---
Slunce a mraky v nás
Místo mezi pupkem a páteří se ukrývá naše vnitřní Slunce. Jestliže jsme v klidu a máme dobrou náladu, při nádechu sem přicházejí energie z přírody a vesmíru a při výdechu září na všechny strany do celého těla i do okolí. Negativní emoce jsou mraky. Slunce zakryjí a brání výměně energie mezi námi a okolím. Takový člověk připomíná vyhaslou hvězdu. Naštěstí stačí se uklidnit a vnitřní Slunce se opět hezky rozzáří.
Pro naše střízlivé přátele je klidné dýchání do břicha zvláště důležité. Dá se použít ke zvládnutí stresu nebo bažení a navíc zvyšuje celkovou odolnost. Člověk, který má dost energie, se lépe ovládá. To se netýká jen závislých, ale všech.

31. 12.
Jedna abstinující dáma se mě zeptala, co má dělat na Silvestra. Odpověděl jsem:
To je jednoduché, jestli jste z Prahy, jděte na AA. Fungují i na Silvestra.
Kromě četby můžete poslouchat hudbu, cvičit, meditovat, bilancovat atd. Viz též video .
---
Slavnostní nápoj
To, co dělá nápoj slavnostním, není jeho cena, ale okolnosti, za jakých je podáván. Na hezky prostřeném stole a se může stát slavnostním nápojem voda s malinami, ovocná šťáva, libovolný čaj nebo čistá voda.
---
Videa
10 důvodů, proč pít vodu, a 3 tipy
Co pít a kdy
Slavnostní čaj

30. 12.
Novinka, video Jak vesele zvládat rizikové situace, máme i anglicky.
---
Některé výhody smíchu a veselosti
* Smích posiluje imunitu, což zvyšuje naši schopnost se bránit infekcím nebo se rychleji uzdavovat. Lidé, které sledovali během chřipky komedie, se uzdravovali rychleji než ti, kdo se dívali na běžnou televizní produkci.
* Smích míní stres a to pomáhá při prevenci a zvládání mnoha problémů.
* Vydatný smích procvičuje bránici, dýchací systém, srdce i další části těla.
* Smích mírní bolesti různého původu.
* Smích navozuje svalové uvolnění.
* Smích čistí plíce. Během dlouhého výdechu při smíchu se totiž plíce zbavují podstatně většího objemu vzduchu než za normálních okolností.
* Smích povzbuzuje krevní oběh.
* Smíchem ke kráse: Usmívající se člověk bývá sympatičtější. Smích vede k většímu slinění, což prospívá zubům. Aktivace obličejových svalů při vydatném smíchu zlepšuje prokrvení pokožky obličeje.
* Smích zlepšuje náladu a mírní negativní emoce a zvyšuje psychickou odolnost.
Poznámka: Lehký úsměv je ze zdravotního hlediska užitečný prakticky vždy. To ale nepláti pro vydatný břišní smích. Ten totiž zvyšuje tlak v břiše a nehodí se krátce po operacích břicha, pro lidi s kýlou, s pokročilými hemeroidy, vážnými srdečními nemocemi, výhřezem dělohy a během těhotenství, při porodu je ale smích vhodný a usnadňuje ho. Vydatný břišní smích  také může působit problémy při udržení moče, zeleném zákalu nebo krvácení v oblasti oka.

29. 12.
Nové video Zdravé sebevědomí
---
Nové audio, Fred Eversober ve stylu country: Most
---
Zisky a výdaje
Někteří z našich střízlivých přátel vykonávají vysloveně nebezpečná zaměstnání, např. pracují jako číšníci.
Když přijde řeč na tom, zda by nebylo dobrá práci změnit, často argumentují vysokým výdělkem.
Na to se jich ptám: „Když jste tolik vydělal, to budete mít jistě hodně našetřeno, že?“
Našetřeno nemají, často je naopak trápí dluhy.
Příčinou jsou vysoké výdaje za alkohol, drogy, hazard a zbytečnosti.
Kdyby si našli méně placenou a bezpečnější práci, byli by na tom lépe finančně i zdravotně.
---
Videa
Peníze a energie
Jak ušetřit

28. 12.
Novinka: Co mají psi rádi? Máme i anglicky.
---
Jsou úsměv a smích normální?
Jestliže se myslí slovem „normální“ totéž, co zdravý, pak je úsměv dokonale normální.
Definice zdravé Světové zdravotnické organizace používá výraz „well-being“, což lze přeložit slovem pohoda.
A projevem pohody je právě úsměv.
Video Veselá, rychlá a jednoduchá relaxace.
---
Naše  videa týkající se smíchu a úsměvu najdete zde.

27. 12.
Další novinka, video Zdravý optimismus, máme i anglicky.
Nová básnička zde.

26. 12.
Nové, veselé video Vyhazuji simku.
---
Zahrada
Řekněme, že někdo dostal zahradu. Přijde tam a zjistí, že zahrada je zarostlá vším možným. Není divu, dvacet let se o ni nikdo nestaral. Co teď?
Brokolice, karafiáty ani celer se tu pěstovat nedají. Zahradu je třeba nejdříve důkladně vyčistit a zbavit plevelu.
Se vztahy našich střízlivých přátel je to podobné. Jestliže chtějí posílit ty dobré, je třeba se nejdříve zbavit těch nestřízlivých.

25. 12.
Druhý okruh motivace
Lidé, kteří vyznávají určité duchovní hodnoty, nejsou automaticky chráněni před problémy a návykovými nemocemi. Přesto mají jistou výhodu. Motivace k překonán návykové nemoci zahrnuje ohledy na zdraví, rodinu a vztahy, práci, existenční zajištění atd. To se týká většiny lidí. K těmto obvyklým motivacím přistupuje u duchovně orientovaných lidí navíc motivace vycházející z další oblasti. Chtějí žít v souladu se svými ideály, obstát před Božím zrakem, jít dobrou duchovní cestou a plnit úkoly, které z toho vyplývají.

24. 12.
Nové video Polévky: osm výhod a pět tipů, máme i anglicky.
---
Emoce a zdraví prakticky
Podle čínské tradice i západní medicíny jsou pozitivní emoce zdravé. Mistři jsou v tomto směru velmi konkrétní, např. ledvinám podle jednoho z nich prospívá vděčnost, játrům laskavost, srdci pohoda, slezině klid a plicím spokojenost.
Nejjednodušší možnost, jak tento poznatek prakticky využít, je kupříkladu při automasáži krajiny jater opakovat „laskavost, laskavost, laskavost“. Šlo by si také představit někoho velmi laskavého. Játra souvisejí s energií dřeva, takže by to mohl být např. strom. Ten poskytuje vlídnou ochranu lidem, ptákům i zvířatům. K srdci by se hodila pohoda lidí, kteří se po chladné noci hřejí na slunci. Slezina souvisí se zemí, užitečná může být představa hory, která stojí tisíce let pevně a klidně na svém místě. V případě spokojenosti si lze představit moudrého starce v horách, kolem něhož plují bílé mraky. Ledviny souvisejí s mořským živlem, a tak si lze vybavit některého mořského tvora, jak vděčně plave v moři, jež mu dává obživu i ochranu.

23. 12.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
V pořádku!
Naprostou většinu z nás potkávají drobné i větší problémy a neúspěchy. V tom jsme si podobní. Rozdíl je v přístupu.
Někoho všelijaká zklamání utvrdí v přesvědčení, že celý svět nestojí za nic. Jiného potkává totéž. Nemá z toho zrovna radost, ale cítí, že je to v pořádku. Je přesvědčen, že ty problémy mají nějaký smysl, i když vždy nechápe jaký. To mu pomáhá se s nesnázemi lépe vyrovnat a lépe je zvládat.
---
Videa
Jak si ušetřit velké problémy: dva snadné kroky
Deset možností pro "bezvýchodné" situace

22. 12.
Novinka, maestro Eversober v písni Nová simka
---
Dárky
Anonymní alkoholici a podobné organizace doporučují: „Měj střízlivost na prvním místě, aby ti vydržela!“
Ten, kdo se této zásady drží a podřídí střízlivosti to ostatní, na tom vydělá po všech stránkách. Zlepší se jeho zdraví rodinné vztahy ekonomická situace i pověst.
Jinak řečeno dostane ke střízlivosti spoustu milých dárků.
---
Naše vánoční videa.
Video Úžasný dárek

21. 12.
Vánoční novinka, video Tichá noc
---
Z korespondence
Jsou tři věci, které je třeba zvládnout:
1. Vnímat střízlivost jako prioritu a podřídit jí vše ostatní.
2. Dobře hospodařit s energií a silami.
3. Chodit často na AA (první rok denně nebo ob den).
---
Nejlepší jídlo je to, které si člověk uvaří z kvalitních surovin doma.
Jestliže se k Vám druzí nechovají vždy hezky, chovejte se k sobě hezky Vy sama.
Přeji Vám střízlivost a pohodu.

20. 12
Nové video Smějící se ruka.

19. 12.
Odpověď jedné paní novinářce
Co se léčebných postupů týče, ty se ve vyspělejších zemích v mnohém podobají. Důležitá je i svépomoc. Na mém webu najdou zájemci zdarma svépomocné materiály a užitečná je  organizace Anonymní alkoholici.
Jeden americký lékař napsal, že závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc. Každý závislý na alkoholu nebo na drogách by měl počítat s dlouhodobým ambulantním léčením, docházením na setkání svépomocné organizace a změnou životního stylu. Tím může podstatně snížit riziko recidivy. Nejlepší ze všeho je ovšem závislosti předejít a chovat se zdrženlivě.
Pro stát i zdravotní pojišťovny je nejdražší neléčená a nepoznaná závislost. Tito lidé se totiž léčí pouze po následky závislosti, jako úrazy a poškození orgánů. Kupříkladu transplantace jater nebo komplikovaná operace po úrazu nejsou rozhodně levné.
Střízlivost je výhodná zdravotně i ekonomicky.
---
Nové audio, Duo Vždystřízlivci: Jasně vidím.

18. 12.
Nové video 12 výhod zeleniny, máme i anglicky.

17. 12.
Dobré vztahy jednoduše: metoda S. O. R. R.
S. znamená střízlivost v užším i širším smyslu slova, tj. také mít ve vztahu k druhému člověku realistická očekávání.
O. znamená očistění, tj. ukončit škodlivé vztahy.
R. znamená radost, protože ta dobré vztahy posiluje.
R. znamená respekt. Ani lidem, na nichž nám velmi záleží, nemůžeme dělat vždy pouze radost. Respekt bychom měli zachovat vždy.
---
Video Jak se žehlí vztahy?

16. 12.
Jak vybrat nejlepší způsob odmítnutí
* Jestliže je to možné, nejlépe je vyhnout se rizikové situaci a problémovým lidem.
* U osob, které by mohli vyvolat bažení nebo nás kompromitovat, se použije rychlý způsob odmítnutí, tj. dotyčného ignorovat, zavrtět hlavou nebo říci ne a jít pryč.
* Odmítnutí s vysvětlením, nabídnutím lepší možnosti a převedení řeči jinam používáme u lidí, s nimiž je třeba jednat, ale které potkáváme velmi zřídka.
* Odmítnutí jednou provždy je nejvhodnější u lidí, s nimiž jsme v kontaktu často (příbuzní, sousedé, spolupracovníci atd.).

15. 12.
Odmítání
Jinak se oblékáme do divadla a jinak na úklid sklepa. Se způsoby odmítání je to podobné. Z množství možností, jak odmítat, snadno vybereme pro tu kterou situaci ten nejvhodnější. To prospěje zdraví, střízlivosti, komunikaci, vztahům i sebedůvěře. Podrobnosti najdete např. zde.
---
Nové video Jak odmítat: 12 možností, máme i anglicky.

14. 12
Dvě nové básničky zde.
---
Krátce o vděčnosti
Vděčnost je důležitá nejen pro nás samotné, ale i pro naše vztahy. Sebelítost, ukřivděnost a podobné jedovaté rostlinky vedou k tomu, že se k druhým chováme nelaskavě. Vděčný člověk cítí, že dostává mnoho dobrého, a chová se tak, aby si to zasloužil.
---
Video Dvanáct důvodů k vděčnosti s mantrou vděku

13. 12.
Vánoční symboly
Některé symboly Vánoc jsou podivné a některé i nebezpečné. Uříznout zdravý stromek mi nepřipadá právě ušlechtilé. O vánočním čase se na náměstích ocitají i krásné, statné smrky. Vysloveně riskantní jsou adventní věnce. Rozsvícená svíčka uprostřed chvojí se může snadno převrhnout. K vánoční oslavě je pak třeba přizvat místní hasičský sbor.
Jiné symboly a tradice se mi líbí. Vánoce souvisejí s narozením Spasitele, nadějí, mládím a štědrostí. Dalšími symboly Vánoc jsou světlo a mír. Uděláme dobře, když místo elektrických svíček a všelijakých rachejtlí rozsvítíme své nitro a budeme v klidu a pohodě.
---
Ještě odkaz na naše vánoční videa.
Máme i další střízlivou pohlednici.

12. 12.
Dnes dvě nová videa.
Nejnovější video se jmenuje Veselý objev.
Další video je naše svérázné novoroční přání. K němu máme i střízlivou pohlednici.
:)
Nové audio, Duo Vždystřízlivci: Tento život

11. 12.
Ještě o předstírání dobrých emocí
Řekněme, že budu chtít do svého života vnést více vděčnosti. Rozhodnu se, že dnes budu celý den vděčný.
Večer ale zjistím, že té vděčnosti bylo za celý den tak pět gramů.
Jestliže budu vděčnost předstírat a v duchu děkovat za všechno možné, mohu se dopracovat k půl kilogramu ryzí vděčnosti za den.
A to je pořádný rozdíl.
---
Video Napodob a zvítězíš

10. 12.
Nové video Jak zvládat emoce: dva jednoduché kroky, máme i anglicky.
---
Klidná vodní hladina
V primitivních podmínkách byla důležitá schopnost rychle zmobilizovat síly a za každou cenu přemoci např. divoké zvíře.
Dnes je ale jiná doba. Nebezpečí odvracíme mnohem častěji rozumem než silou. Vnitřní mír lze přirovnat ke klidné vodní hladině. Taková hladina umožňuje pohled do hlubin. Podobně klidný člověk rozumí lépe sám sobě. Klidná vodní hladina také dobře zrcadlí okolní přírodu a oblohu. Podobně i klidný člověk dobře vnímá to, co se děje kolem.

9. 12
Nové video Pět jednoduchých kroků, jak zlepšit sebeovládání, máme i anglicky.
---
Co funguje nejlépe?
Co z mnoha způsobů, jak se uklidnit, funguje nejlépe?
Uvědomujte si, kdy se cítíte dobře po tělesné stránce, kdy je klidná mysl a kdy se ve v srdci objevují dobré emoce.
Takové situace, prostředí nebo postupy pak vyhledávejte a využívejte.
Tento úkol za vás nemůže udělat nikdo jiný než právě vy.

8. 12.
Nové video Kaše, matka naše, máme i anglicky.
---
Odborná novinka, právě vyšlo: Nešpor, K. Pozitivní emoce a zdraví. Medicína pro praxi 2015; 12:211.
---
Nová informace o Anonymních gamblerech.
---
Nové audio, maestro Vždystřízliv: To se mám!

7. 12.
Nové video Hezký výlet.  Nová střízlivá pohlednice z tohoto videa zde.

6. 12.
Střízlivá pohlednice z videa Šest dobrých kruhů je zde.
---
Vysvobození
Následující příběh pochází z dávné Číny.
Duše jistého opata nemohla najít po smrti klid. Tento jinak ctnostný muž se totiž dopustil veliké chyby.
Mladý mnich se opata kdysi zeptal, zda se na osvíceného člověka vztahují vesmírné zákony.
Opat tehdy odpověděl, že osvícená bytost je nad tyto zákony povznesena.
Tím uvedl opat mnicha v omyl a za spáchaný hřích nesl následky.
Duše zemřelého opata hledala správnou odpověď dlouho, ale marně. Až po mnoha letech potkala moudrého starce, který ji vysvobodil.
Mudrc duši řekl: „Osvícená bytost rozumí vesmírným zákonům a jedná v souladu s nimi.“
Mudrc duši řekl: „Osvícená bytost rozumí vesmírným zákonům a jedná v souladu s nimi.“
To platí pro osvícené bytosti a tím spíše pro nás obyčejné lidi.

5. 12.
Nové video: Šest dobrých kruhů, máme i anglicky.
---
Nové audio, duo Vždystřízlivci: Lepší

4. 12.
Co je lepší?
Jedno z rčení Anonymních alkoholiků říká: „Byl jsem střízlivý, byl jsem opilý. Střízlivost je lepší.“
To lze vztáhnout i na emoce. V situaci, kdy nás, mírně řečeno, něco rozladí, si můžeme říci: „Byl jsem mockrát naštvaný a mockrát v pohodě. Pohoda je lepší.“
---
Video Princip opaku: prostředek ke svobodě

3. 12.
Slušnost
Slušnost není slaboučká služtička, ale je to dáma. Paní Slušnost zůstává slušná za nepříznivých okolností a při jednání s lidmi, kteří jsou pod vlivem emocí. Slušnosti se umí ovládat a ví, jak zachovat klid. To dává Slušnosti ohromnou výhodu. Myšlení má jasné, uvažuje přesně a jedná účinně.
Všem nám velmi nám prospěje, když se budeme s paní Slušností stýkat a přátelit.

2. 12.
Skvělé mikro přestávky
Nevítaná novinka
Dlouhé sezení dnešních lidí je pro tělo překvapení. Během tisíců let jsme chodili na dlouhé vzdálenosti, nosili břemena a obdělávali půdu. Tělo není na vysedávání na židlích zvyklé. Lidé se vsedě často dostávají do předklonu, omezují tak pohyby bránice a dolních žeber, a tak si znesnadňují dýchání. Vsedě je vystavena zvýšené zátěží páteř a v dolních končetinách trpí krevní oběh. Schůze, která trvá bez přestávky tři hodiny, neprospívá zdraví, náladě ani výkonnosti. Většina účastníků si na konci takové akce v duchu toužebně opakuje jedno, jediné: „Ať už to skončí!“
Mikropřestávka
Mikropřestávka znamená se po 20 - 30 minutách sezení zvednout, něco udělat, a pak se opět vrátit k práci. Některé příklady následují: 1. Obejit kancelář. 2. Připravit si čaj. 3. Podívat se z okna. 4. Jít na záchod, i když ne není úplně nutné. 5. Nenápadně se protáhnout. 6. Trochu cvičit, třeba i na tom záchodě. 7. Jít jedno nebo dvě patra pěšky po schodech. 8. Něco uklidit nebo srovnat.
Výhody mikro přestávek
Mikro přestávka může trvat i jen minutu nebo dvě. Výčitky svědomí kvůli ní mít nemusíte. Zaměstnavatel tak nezchudne. Mikropřestávka zvýší vaši výkonnost a to se pak projeví i v práci. Navíc budete mít zdravější páteř a klouby, předejdete tak žilní trombóze dolních končetin, prospějete srdci a budete tvořivější a v lepší náladě. Navíc budete lépe vypadat a snáze komunikovat.
Uvědomování
V odborných kruzích se v posledních letech zdůrazňuje uvědomování. Tím se myslí vnímání vlastního těla, duševního stavu i okolí. Je dobré se svého těla čas od času zeptat, jak se cítí a co chce. Včas provedené lehké protažení nebo promasírovaní některé části může předejít zbytečným problémům.
Zkušenost
Poměrně často vedu semináře pro zdravotníky i pracovníky jiných oborů. Vždy pamatuji na mikro přestávky, během nichž cvičíme. Na konci seminářů se ptávám účastníků, co použijí ve svém životě. Řada z nich odpovídá, že právě mikro přestávky.
---
Video Skvělé využití jedné minuty
---
Poznámka: Někdo se za mě vydává na Twitteru a pod mým jménem tam píše nesmysly. Neřekl bych být populární je zrovna výhoda. Účet na Twitteru ani Facebooku jsem nikdy neměl a nebudu. Stačí mi tento web a deníček.

1. 12.
Nové video Chápavý úsměv
---
Dobré emoce konkrétně
Někdo si pod pojeme dobré emoce představuje cosi vznešeného a málem nedosažitelného.
Jeden z našich střízlivých přátel mi napsal, že zná jen jediný způsob, jak si navodit dobré emoce. Tím je fyzická aktivita.
Odpověděl jsem mu: Že byste necítil dobré emoce při poslechu hudby? Četbě dobré knihy? Ve společnosti někoho sympatického? Při bohoslužbě? V přírodě?

30. 11.
Komplikovaný člověk
Dostal jsem dlouhý e-mail. Na alkoholu závislý pisatel v něm líčil své osudy od časného dětství až do současnosti. Velkou část dopisu věnoval rozboru své povahy a jejích zvláštností. V dopise se to hemžilo cizími slovy a spletitými formulacemi.
Odpověděl jsem rčením, které pochází od Anonymních alkoholiků: „Střízlivost je jednoduchá cesta pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.“
Myslel jsem to vážně. Naprostá většina psychických problémů lidí s návykovou nemocí mizí po delší abstinenci. A i ty, co snad ne, se pak dají mnohem lépe zvládat.
---
Video: Senzační zpráva

29. 11.
Nově na webu: Nešpor K, Csémy L. Bezpečná dávka alkoholu v prevenci nádorových onemocněním neexistuje.
---
Nové video Jak být zdravější: 21 tipů, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.

28. 11.
Nové audio: Chápu skvěle.
---
Jak si uvědomovat emoce: jednoduché cvičení
Tradičně se toto cvičení praktikuje ve zpřímeném sedu. To usnadňuje klidné, volné dýchání a pozornost. Lze ale praktikovat v libovolné poloze. Nejprve uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování pozice. Pak přeneste pozornost do prostoru ve středu dolní části hrudníku. Nechte zde vynořovat pocity a emoce. Emoci nezkoumejte, ale uvědomujte si ji. Můžete vnímat i její barvu. Ušmudlané a rezavé emoce nebývají většinou právě ušlechtilé.
Pak emoci přeměňte v klid a světlo. Počkejte, až se objeví další emoce, přeměňte ji v klid a světlo. Tak pokračujte libovolně dlouho.
Když se místo emocí začnou objevovat myšlenky, uvědomujte si i je, ale nespokojujte se s tím. Zároveň vnímejte i pocity a emoce, ze kterých myšlenky vycházejí.
(Volně podle Bihar School of Yoga.)
Poznámka: Dlouhé meditace nejsou vhodné pro lidi, kteří berou drogy nebo mají vážnější duševní onemocnění, jako je schizofrenie. Tyto lidé potřebují spíše navázat kontakt s vnějším světem, ne se přespříliš zabývat svým nitrem. Pro většinu lidí se ale jedná o bezpečný a užitečný postup.
---
Podobné cvičení viz video Meditace vnitřního ticha

27. 11.
Rozdíl mezi emocemi a myšlenkami
Rozdíl mezi myšlenkou a emocí si nejlépe ukážeme na příkladu.
Pan Pozorný si vzpomněl, že by měl někomu z rodiny koupit dárek. To je myšlenka.
Zároveň k onomu člověku pocítil náklonnost a navíc i lehkou rozmrzelost, že má něco shánět. To jsou emoce.
Emoce jsou provázeny tělesnými změnami. Negativní emoce obvykle provázejí příznaky stresu a pozitivní emoce uklidnění a tělesná pohoda. Kromě toho negativní emoce zhoršují schopnost se správně rozhodovat i sebeovládání, kdežto pozitivní emoce je zlepšují.

Strizliva pohoda


26. 11.
Můj trochu delší rozhovor pro jeden studentský časopis najdete zde.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

25. 11.
Odhalení
Některé odborné časopisy vyžadují u každého článku „disclosure“, tj. odhalení. Myslí se tím, že autoři popravdě řeknou, jestli např. nejsou financováni z peněz výrobce léku, který zkoumali. Mimochodem, děje se to velmi často. Podobně i „odborné“ texty a vyjádření týkající se alkoholu bývají mnohdy financovány alkoholovým průmyslem.
Latinské rčení „cui bono?“ znamená „komu ku prospěchu?“ Tuto otázku bychom si měli klást nejen při čtení odborných textů, ale ještě více při sledování médií. Ta jsou totiž z velké části financována přímou i nepřímou reklamou. Žádná odhalení ohledně sponzorů od nich nechtějte. Považují to za svá obchodní tajemství.
Co z toho vyplývá pro naše střízlivé přátele? Zázračná pilulka, která by vyléčila závislost, neexistuje. Člověk s návykovou nemocí udělá dobře, když bude pravidelně chodit na setkání svépomocné organizace, držet se v dobré společnosti a vést rozumný životní styl. Toto opravdu funguje, na rozdíl od reklamou vynášených nesmyslů.

24. 11.
Nové video Jak se učit od šálku čaje vděčnosti? Máme i anglicky.
---
Nové audio:  Maestro Vždystřízliv a Paráda
---
Předběhnutá doba
O některých lidech se s obdivem říká, že předběhli svoji dobu. To se kupříkladu podařilo zakladatelům organizace Anonymních alkoholiků. Tato organizace vznikla ještě před tím, než se začaly šířeji využívat skupinová terapie nebo socioterapie.
Přeběhnout dobu o 2 500 let se ale podaří málokomu.
* Pět způsobů, jak překonávat špatné myšlenky, jak je popsal Buddha, odpovídá tomu, co často používají i dnešní psychoterapeuti.
* Buddhova Meditace milující laskavosti (Mettá) se praktikovala tisíce let před tím, než si psychologové začali uvědomovat význam pozitivních emocí. Věta „Ať jsou všechny bytosti šťastné a v bezpečí“ odpovídá moderním zásadám pro vytváření autosugestivní formule, tj. je jasná, stručná a pozitivní.
* V buddhismu se klade důraz na uvědomování (mindfulness). To se začalo ve 20. století využívat např. ke zvládání stresu nebo léčení psychosomatických nemocí. Součástí pěti etických principů, jimiž by se měl řídit každý buddhista, je i vyhýbání se alkoholu a drogám. To souvisí se zmíněným uvědomováním, jak o tom svědčí formulace této zásady: „Látkám zatemňujícím uvědomování se chci vyhýbat!“
Je možné, že zmíněné postupy Buddha převzal od jiných dávných mistrů, jejichž jména se nedochovala. To by ale nic neměnilo na skutečnosti, že došlo k velkému předběhnutí doby.

23. 11.
Nové video Jak být spokojený: 15 možností, máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

22. 11.
Lidé ze Západu
Jednoho čínského mistra čchi-kungu, který žije řadu jet ve Spojených státech, se někdo zeptal: „Co je pro lidi ze Západu největší překážkou?“
Mistr odpověděl: „Příliš  analyzují. V duchovní oblasti jsou důležité pocity a energie srdce. Další překážkou je netrpělivost a snaha chtít všechno hned nebo rychle.
Při cvičení dýchejte a pohybujte se zvolna. Získáte tak mnohem více dobré energie.
---
Video: Pěstování životní energie: čtyři varianty

21. 11.
Nové video Prostá pravda, máme i anglicky.
---
Nové audio, Duo Eversobers: Skvělý nápad.

20. 11.
Nové video: Jak jednoduše projasnit náladu, máme i anglicky. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Velkorysost
Potřeboval jsem vlněnou prošívanou deku. Jednu, která mi vyhovovala, jsem našel v internetovém obchodě venkovské firmy. Kromě rozumné ceny zde bylo cosi navíc. Kdybych ostříhal svoji ovci a vlnu jim přinesl, dali by mi slevu. Ovci nemám a nehodlám si pořizovat. I tak to bylo od nich milé.
Řekněme, že někdo dostane k Vánocům nebo narozeninám dokonale nevhodný dárek. Dárek je sice k ničemu, ale i tak je správné za něj hezky poděkovat.
Potěší už to, že si na nás někdo vzpomněl.
Nepotřebný dárek lze pak někomu věnovat. Ale pozor, měl by to být člověk, kterého dárce nezná a jemuž tím pádem nemůže onen putovní dar předat nazpátek.
---
Videa
Úžasný dárek
Květinový úsměv

19. 11.
Důvody k pohodě se najdou skoro vždy
Dostatečným důvodem, abychom si navozovali dobré emoce, je to, že nám to prospívá. Krom toho, jestliže se budete trochu snažit, najdete důvody k dobrým emocím na každém kroku. Řada našich střízlivých přátel udělali zajímavou zkušenost. Nacházejí radost i v tom, čeho si dříve nevšímali. Může se jednat např. o hvězdné nebe, východ slunce, šálek čaje, květinu, něčí pozdrav, procházku, klidnou hudbu nebo cvičení.
Mlžná se někdo zeptá, jak vyvolat pozitivní emoce sledováním zpráv v televizi nebo čtením novin.
Sdělovací prostředky opravdu zaplavují lidstvo sbírkou katastrof. Příliš se vystavovat jejich působení ohrožuje duševní i tělesné zdraví. Ale i v tomto případě se důvody k pozitivním emocím najdou. Může to být např. vděčnost za to, že většina z nás žije v relativně dobrých poměrech a v bezpečí. Může to být také laskavost, která se projeví darem nebo přímluvnou modlitbou.
Představte si veliký globální hrnec. V něm se z emocí všech lidí na této planetě vaří celosvětová polévka. Můžeme do ní přispět něčím dobrým, aby byla chutnější a zdravější.
 
18. 11.
Nové video: Spokojený.
---
Nové a překvapivé
Negativní emoce neprospívají duševnímu a tělesnému zdraví ani vztahům. To není novinka, ale ví se to už dávno. Západní psychoterapeuti se často snažili hledat příčinu temných duševních stavů v dávné minulosti, nejčastěji v dětství. Předpokládalo se, že pochopení původu a příčiny negativní emoci automaticky odstraní. Tak to ale často nefunguje. Ve své praxi jsem se setkal s mnoha pacienty, kteří byli schopni své duševní stavy náramně dobře vysvětlovat. Problém byl v tom, že je nechtěli nebo nedokázali změnit. Negativní emoce lze zvládat bez ohledu na jejich původ a nahrazovat je pozitivními. To je skutečnost pro mnohé nová a překvapivá.
---
Video Princip opaku: prostředek ke svobodě

17. 11.
Nové audio, maestro Vždystřízliv a píseň Muži.
---
Vlídný zájem
Někteří chlapci mívají před schůzkou s děvčetem zbytečnou obavu, o čem si budou povídat. Mezilidské vztahy posiluje ani ne tak slovní akrobacie, jako vlídný zájem a pochopení. Je to komplikovaná emoce a dá se v ní rozpoznat laskavost i jistá zvědavost spojená s respektem.
Podobný postoj můžeme zajímat i vůči sobě samým. Řekněme, že budete praktikovat cvičení vnitřního ticha. Při něm se doporučuje klidně a uvolněně pozorovat myšlenky a emoce. Nejedná se o přísný pohled kontrolora, ale právě o vlídný zájem a  lehkou pobavenost nad tím, co všechno se objevuje v našem vnitřním světě.
---
Ještě růžičková kapusta
Video o této zajímavé zelenině a jejích blahodárných účincích poslal známým. Doporučil jsem jim místo pečení vánočního cukroví růžičkovou kapustu.
:)

16. 11.
Nové video Dobré cesty, videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Nešlo by to beze emocí?
Nešlo by se bez emocí obejít, a dosáhnout tak klidu?
Kdysi jsem si to myslel a doplatil jsem na to. Tudy opravdu cesta nevede. Popírání emocí a ke stavu, který se nazývá alexitymie. Pro ni je typická neschopnost uvědomit si a popsat vlastní emoce. Alexitymie je spojena s riziky pro duševní a tělesné zdraví a vztahy, ale je ovlivnitelná léčbou a nácvikem. Jak taková léčba vypadá?
Často stačí svépomoc. Princip je jednoduchý. Jde o to, se naučit emoce lépe vnímat a uvědomovat si je. K tomu pomáhá mimo jiné:
* Psaní deníku. Při tom je třeba se zaměřit více na své pocity a méně na popis událostí.
* Různé druhy umění, pěstované aktivně i pasivně. Pocity lze vyjádřit básní, obrázkem, kresbou i zpěvem. Lze si také uvědomovat emoce, které se objevují při poslechu hudby nebo četbě dobré knihy.
* Nácvik sebeuvědomování za pomoci meditačních technik (např. Cvičení vnitřního ticha). Tento postup je možné si přizpůsobil a vnímat zejména emoce a duševní pocity.
* Používá se také psychoterapie. Ta zahrnuje nácvik toho, jak si emoce uvědomovat a vhodně je projevovat.
* Lepšímu sebeuvědomování napomáhají i relaxační techniky.
* Důležitý je také životní styl. Např. jestliže je člověk vyspalý a střízlivý, uvědomuje si své emoce mnohem lépe.

15. 11.
Oprava odkazu, nyní již funguje Nešpor, K. Pozitivní emoce a zdraví.
---
Požádat o odpuštění
To, že někoho požádáme o odpuštění, přinese úlevu hlavně nám samým. Je to vnitřní očista. Člověku se uleví a připadá si, jako kdyby si vyměnil špinavé oblečení za čisté.
Co když ten člověk nežije nebo není dosažitelný?
Můžeme se omluvit i tak. Není důležité, jestli nás slyší nebo ne. Děláme to hlavně pro sebe. Psychoterapeuti radí v takových situacích napsat dopis, i když neznáme adresu příjemce.
Logickým krokem po té, co se člověk omluvil, je chybu napravit. Jestliže nemůžeme potěšit onoho člověka, je možné udělat radost někomu jinému.
Pokud na takové věci věříte, požádejte ještě Vyšší moc, aby tento dobrý skutek připočetla k dobru člověka, vůči němuž cítíte dluh.
---
Video Jak jednoduše zvýšit sebevědomí

14. 11.
Nové video Růžičková kapusta je malá, ale šikovná, máme i anglicky.
---
Nové audio, maestro Vždystřízliv Velice
---
Způsoby, jak posilovat motivaci ke střízlivosti
* Doléčování, tj. svépomocné organizace terapeutické kluby, skupiny, psychoterapie atd. To je ze všeho nejdůležitější a nejúčinnější
* Vést rozumný způsob života, který zahrnuje také střízlivé radosti.
* Zdrojem motivace jsou dobré vztahy a dobrá prostředí.
* Motivační kartička, kterou nosí člověk při sobě. Na jedné straně si napíšeme rizika návykového chování, na druhou výhody střízlivosti. V případě krize si lze s pomocí kartičky připomenout nejdříve rizika závislosti a pak výhody střízlivého života.
* Motivační symboly, např. ametyst, mince Anonymních alkoholiků, odznaky, fotografie blízkých lidí atd.
* Zdrojem motivace jsou pro řadu lidí duchovní hodnoty.
* Motivaci posiluje si přečíst deník z léčby, zejména jeho začátek.
* K posílení motivace poslouží i různé životní události. V případě problémů si zkušení abstinenti říkají: „Ještě že jsem střízlivý!“ Když dosáhnou úspěchu, připomenou si, že je to díky střízlivosti.

13. 11.
Další novinka, video Lenka.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Nabíjení baterek
Mezi lidmi, kteří překonávají návykovou nemoc, se vžilo úsloví, že si chodí na setkání svépomocné organizace nebo jinou formu doléčování „ si nabíjet baterky“.
Doléčování posiluje motivaci ke střízlivosti. Člověk si tam připomene nesnáze, které mu působilo návykové chování. Tak si lépe uvědomí, v čem je na tom zastřízliva lépe. Kromě toho se utvrdí v přesvědčení, že je na správné cestě a uklidní se. To prospěje jeho střízlivost i zdraví a má více energie.

12. 11.
Nové video: Příjemný způsob, jak pěstovat životní energii, máme i anglicky.

11. 11.
Kongres
V listopadu 2015 mě organizátoři pozvali na kongres pro lékaře. Před kongresem jsem dostal program. Zjistil jsem, že moje přednáška o pozitivních emocích má trvat 90 minut. Trochu mi zatrnulo. Tato akce se konala v Plzni. Vlak měl zpoždění. Na místo konání kongresu jsem dorazil včas, ale právě v pohodě. Mohlo tam být snad 300 lékařů. To mě také neuklidnilo, zvláště, když vpředu seděli dva profesoři.
Přednáška dopadla dobře. Jistě hlavně díky tomu, že jsme prakticky zkoušeli různé způsoby, jak pozitivní emoce navodit a prožívat. Povedlo se navzdory tomu, že jsem nepřijel zrovna v dobré náladě. Předstírání a napodobování pozitivních emocí opravdu funguje. Po chvíli už není nutné nic předstírat, protože pozitivní emoce přijdou.

10. 11.
Nové audio, Maestro Vždystřízliv vesele: Lenka
---
Zvláštní rada
Jedna dáma žijící v Česku navštívila buddhistický klášter v Asii a nějakou dobu v něm pobývala.
Kdosi jí tam poradil: „Pohybuj se tady jako, kdybys byla hloupá a nemocná.“
To zní na první poslech nevlídně, jistě ne jako způsob, jak se uklidnit a povznést. Ale zkusme se nad tím více zamyslet. Hloupý člověk nevytváří složité myšlenkové konstrukce, být hloupý zde znamená zklidnit myšlení. Čím se vyznačují nemocní lidé? Často se stáhnou do sebe a uvědomují si více své tělo i pocity. Pohybují se obvykle pomalu. Možná už tušíte, kam směřuji. Vlastně jí onen člověk poradil, aby prohloubila sebeuvědomování.
V roce 1989 jsem navštívil Indii. Jel jsem tam do jednoho centra, kde se vyučuje jóga. Pro nezkušeného cestovatele, jako já, byla už cesta silný zážitek a to ne právě příjemný. Snadný nebyl ani pobyt v onom centru. Podmínky k životu tam byla na indické poměry dobré, ale problém spočíval jinde. Člověk nemohl sám před sebou unikat k médiím a nemohl jíst, kdy ho napadne. Povrchně tlachat tam nebylo snadné, ani běžné. Musel jsem být více sám se sebou, tj. více si sám sebe uvědomovat. To je užitečné, ale ne vždy radostné.

9. 11.
Nové video Prvohorní úsměv, máme i anglicky.
---
Nová odborná práce Nešpor, K. Pozitivní emoce a zdraví.
Tato práce není na rozdíl od jiných veřejně šířitelná, byla napsána po jeden odborný časopis.

8. 11.
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Poznámka k meditační technice Tonglen
Nahrávku techniky najdete zde, máme i jako audio. Co tam ale není zmíněno, je možnost, že potkáme někoho, kdo je v dobré náladě a spokojený. I v tomto případě je správně s nádechem dobrou emoci přijmout a při výdechu vrátit ji dotyčnému člověku v zesílené podobě. Zdůrazňuji, že se to týká jen opravdu dobrých emocí.

7. 11.
Nové video Komplikované situace: čtyři jednoduché kroky, máme i anglicky.
---
Dětské starosti
Honzík přišel ze školy a svěřoval se dědečkovi. Kamarád se k němu nezachoval dobře, dostal horší známku, než jakou si zasloužil. A ještě ke všemu byla k obědu kapusta, která mu nechutnala.
Dědeček uměl naslouchat. Pozorně ho vyslechl. Pak laskavě poznamenal: "Víš, Honzíku, lidé jsou jiní, než bychom si přáli. Chovají se proto jinak, než bychom chtěli. Přesto bychom je měli mít rádi."
---
Video Meditace pro vyrovnanost

6. 11.
Nové video Trochu jiná přenáška
---
Kudy odchází z těla nejvíce energie?
Podle čínských mistrů odchází nejvíce energie temenem hlavy. To se děje při hněvu, bažení, dlouhé duševní práci, usilovném přemýšlení apod.
Energií je lépe šetřit, a proto mají zvláštní význam cviky, které stáhnou energii dolů. Patří sem chůze, vytřásání těla i řada dalších cvičení.
---
Video Stáhněte energii dolů a zůstaňte v klidu a v pohodě (tři možnosti)

5. 11.
Dva přátelé
Cesty dvou přátel rozdělil osud. Znovu se potkali až po mnoha letech.
Ten první se jmenoval Viktor. Chlubil tím, čeho dosáhl. Měl velký majetek, krásnou manželku a vlivné postavení.
Přítel mu blahopřál. Pak skromně dodal, že on má kouli.
Viktor nechápal, co tím přítel myslí a pomyslel si cosi neuctivého.
Za nějaký čas ale přišel Viktor o majetek, žena mu odešla a z práce ho propustili.
Vzpomněl si na dávného přítele a svěřil se mu.
Ten přijal jeho trápení s pochopením a naučil ho, jak pěstovat kouli v břiše – nádech větší, výdech menší.
Pak šli společně na setkání Anonymních alkoholiků a cestou si tiše prozpěvovali: „V pohodě i nepohodě, střízlivý je ve výhodě.“
:)

4. 11.
Kmenové buňky
V kostní dřeni i nás, dospělých lidí vznikají tzv. kmenové buňky. Ty jsou schopné se dělit a přeměňovat na jiné typy buněk. Kmenové buňky se pak dostávají krví do celého těla. Nové buňky z nich vznikají kupříkladu v části mozku, která je důležitá pro paměť. To může být jeden z důvodů, proč se často překvapivě zlepšuje paměť lidí, kteří abstinují od alkoholu.
Lidské tělo díky má kmenovým buňkám úžasnou schopnost regenerace, obnovy a uzdravování. Transplantace kmenových buněk se v současnosti používá u některých typů nádorů. Doufejme, že existuje možnost, jak jejich tvorbu a činnost těchto buněk povzbudit jemnějším způsobem, např. nějakou formou meditace nebo změnou emočního života.
---
Videa
Jemné emoce
Meditace o tajemné nádobě s původní hudbou

3. 11.
Nové audio nahrávky:
Duo Vždystřízlivci a píseň Být v pohodě
Duo Stálástřízlivost Má krajina
---
Jaká duchovní cesta je nejlepší?
Občas se některý pacient závislý na drogách hrdě hlásí k buddhismu. Jedno z přikázání, které by měl každý buddhista dodržovat, zní: „Zatemňování mysli omamnými látkami se budu zdržovat.“ Onen mladík tuto zásadu ani nezná, natož aby se jí řídil.
Jednou jsem hovořil s pacienty o motivaci ke střízlivosti. Jiný muž závislý na alkoholu řekl: „Chci být dobrý křesťan.“
Nikomu nepomůže, když si z toho či onoho duchovního směru udělá sváteční oblečení, ve kterém pózuje fotografům.
Nejlepší duchovní cesta je ta, kterou člověk žije opravdově a která ho motivuje k dobrému.
Ať je to buddhismus nebo křesťanství.
---
Video Pět způsobů, jak překonat negativní myšlenky dle Buddhy

2. 11.
Farmaceuti, bankéři i letci
Slíbil jsem, že bude přenášet pro farmaceuty. V předstihu jsem dostal program a zjistil jsem, že se jedná o velkoryse pojatou akci. Přede mnou hovořily těžké váhy vědeckého světa. Účastníků byl asi 250. Začal jsem tím, že jsme tleskali do rytmu „zdraví dobré, druhým sobě“. O pozitivních emocích a o tom, jak zvládat stres, by šlo dlouho povídat. Ale ještě mnohem lepší je si pozitivní emoce navodit. Podle odezvy přítomných se to podařilo. Nebylo to poprvé, když jsem s lidmi prováděl taškařice, učil je smíchu a tomu, jak klidně dýchat. Fungovalo to stejně dobře i u letců, pracovníků banky nebo zdravotníků.

1. 11.
Nové video Jak se doma cítit lépe: 9 jednoduchých tipů podle feng šuej, máme i anglicky.

31. 10.
Nová odborná práce, Nešpor K, Matanelli O. Poruchy rovnováhy a alkohol: zajímavé souvislosti a praktické důsledky.
---
Jednoduchá práce
Jedná z možností, jak se uklidnit, je soustředit se na nějakou jednoduchou práci, třeba mytí nádobí nebo úklid. Mnozí z nás se zabývají složitými problémy. Jestliže to s komplikovaným uvažování přeženeme, objevuje se duševní vyčerpání. Kdybychom chtěli jen tak odpočívat a nedělat nic, pravděpodobně bychom se v myšlenkách vraceli ke komplikovaným problémům. Zaměstnat mozek něčím jednoduchým je často účinnější.
---
Video Jak si užít koníček

30. 10.
Uvědomování a sebeovládání
Někdo si plete sebeovládání a křeč. To je ale omyl. Díky sebeovládání se člověk dokáže vyhnout podnětům, které by zmíněnou křeč vyvolávaly. Ideální sebeovládaní funguje klidně. Vyžaduje uvolněnou, pružně se přizpůsobující pozornost sobě i okolí. Díky tomu dobře reagujme s ohledem na své vnitřní zdroje i zevní situaci. V tomto prostředí se daří pozitivním emocím a objevují se dobré nápady.
Video Úžasný dárek

29. 10.
Další novinka, video Relaxace v každodenním životě: 13 skvělých možností, máme i anglicky.
K videu je i nová střízlivá pohlednice.

28. 10.
Nové video Klidná radost.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Integrita
Slovo integrita pochází z latinského slova integer, což znamená celý a úplný. Běžně se používá jako synonymum ke slovu poctivost. Nejlépe bude vysvětlit tento pojem na příkladech.
* Pan Celý jedná v souladu se svými dobrými zásadami vždy. Jeho chování je předvídatelné a je na něj spolehnutí. Při tom je ale také pružný. Pan Celý se dlouho domníval, že pudink z prášku je zdravý. Proto ho kupoval a doporučoval známým. Jednou si někde přečetl složení prášku a zjistil, že obsahuje chemická barviva, která tělu neprospívají. Pudink přestal kupovat a nikdy nikomu ho už nedoporučil.
* Pan Necelý je známý herec a přivydělává si reklamou. Klidně propaguje cokoliv, jen když za to dostane zaplaceno. Potraviny, které doporučuje jiným, sám nejí, a výrobky, které vychvaluje, nepoužívá.
K integritě patří důslednost. Je velký rozdíl mezi tím, když je někdo poctivý občas a když je poctivý vždycky.
Nabídnu příklad nedostatku integrity z naší praxe. Mladý muž bere drogy a nechodí do práce. Rodiče ho živí. Když mu máma navrhne, aby se šel, léčit, odsekne, že léčbu nepotřebuje, protože je zdravý. A když mu řekne táta, aby si našel práci, odpoví, že nemůže ze zdravotních důvodů.
Jiný příklad, tentokrát pozitivní. Před lety jsem pracoval se závislými ženami. Jedna z našich prvních pacientek před léčbou dělal servírku. Během léčby si našla pro ni mnohem lepší zaměstnání. Bylo to nejen bezpečnější, ale také logičtější. Nebude přece nosit jiným lidem nápoje, které ji samotnou poškodily. Anonymní alkoholici, Anonymních gambleři a Anonymní narkomani pomáhají ke střízlivosti sobě a zároveň i druhým. Má to logiku a je v tom integrita.
---
Video Cvičení pěti ctností - snadné a jednoduché

27. 10.
Nové audio, jemné a procítěné: Díky, díky
---
Polospánek
Někdo si myslí, že nemá na relaxační techniky hlavu a že relaxovat neumí.
Neuvědomují si, že jsou krásně uvolnění, jenže o tom nevědí. K hluboké relaxaci totiž dochází i při spánku.
Mezi spánkem a relaxací je ale velký rozdíl. Při relaxaci si sebe i techniku sice uvolněně, ale zřetelně uvědomujete. Kdysi jsem sebou po vydatném cvičení jógy blaženě plácnul na zem v očekávání dlouhé relaxace. Jistá jógínka mi tehdy řekla: „Relaxace neznamená vypnout, ale zapnout!“
Kromě toho není tak snadné si vybavit, jaké je to, když spíte hlubokým spánkem. Mnohem snazší je vybavit si pocit při usínání nebo podřimování. K navození relaxace to stačí. Mistr Sü-Ming-thang doporučuje si během i během cvičení vstoje říkat: „Zdá se, že spím i bdím.“
Po skončení semináře, který jsem vedl, za mnou přišel mladší muž. Svěřil se mi, že se po meditaci, kterou doma praktikuje, cítí unavený. Řekl jsem mu tehdy, že by to mohlo být tím, do své meditace vládá přílišné úsilí. To vede k napětí, zadržování dechu a vyčerpání. Postoj „Zdá se, že spím i bdím“ je mnohem lepší.
V každodenním shodu a neklidu si někdy pocity vzpomínku na dřímotu a polospánek vybavuji. Používám ji také při cvičení, zvláště když cítím, že praktikuji příliš urputně. Je to jednoduché a funguje to.
---
Video Co dělat lehce a bez úsilí (šest příkladů)

26. 10.
Napodobování dobrých emocí
I předstíraná emoce ovlivňuje tělesné funkce a náladu. Příkladem je předstíraný smích. Ten, jak známo, může člověka rozveselit. Platí to i pro jiné emoce. Zkušený herec hraje Othella. Cítí při tom žárlivost a objevují se tomu odpovídající tělesné změny. Dochází k tomu i přes to, že ve skutečnosti je herec je více než dvacet let ženatý a žárlit kvůli manželce by ho ani nenapadlo.
Jestliže se chcete dostat do pohody, předstírejte pohodu. Jestli chcete vnést do svého života více vděčnosti, tak ji předstírejte. Kdo se chce stát laskavější, ať předstírá laskavost.
Zde je i další snadná možnost. Choďte mezi lidi, kteří právě prožívají dobré emoce. Může se jednat o vám blízké duchovní společenství, charitativní organizaci nebo jiné hodné lidi. Emoční nákaza znamená, že se emoce přenášejí z jednoho člověka na druhého. To platí jako jak pro rizikové emoce, tak i pro ty dobré.
Našim střízlivým přátelům radíme, aby šli na nejbližší setkání Anonymních alkoholiků.
A ještě je tu další možnost. Od pradávných časů žilo na této zemi mnoho skvělých lidí. Životopisy některých známe. Může pomoci i to, že si je připomeneme a dáme se jimi inspirovat.
---
Video Albert Schweitzer, J.S.Bach: Fantasy and Fugue G-mol.

25. 10.
Nové video Síla jemného doteku, máme i anglicky.

24. 10.
Nové video Meditace Tonglen, máme i krátkou anglickou verzi.
---
Body scan
Součásti řady relaxačních technik je následující pravek. Člověk v duchu vysloví název části těla, vybaví si její tvar a nechá ji uvolnit. Anglicky se tomu říká „body scan“. Technika bude účinná, i když budete názvy části těla opakovat mechanicky. Tento postup ale můžete vylepšit tím, že vyslovování částí těla spojíme dobrými emocemi. Už to, že budete názvy částí těla vyslovovat s respektem, pozdvihne vaše praktikování na vyšší úroveň.
Video Uvolněte se a doplňte energii

23. 10.
Právě vyšlo Nešpor k, Karbanová H, Matanelli O. Alkohol a tabák u lidí s duševními poruchami. Sociální služby 2015; 17(10):30-31.
---
Nová kniha
V první polovině roku 2016 vyjde v nakladatelství Portál moje nová kniha „Kudy do pohody, tisíc snadných rad, jak se uklidnit“.
Rukopis mám z větší části napsaný a ke knize už existuje barevná obálka.

22. 10.
Fialová a růžová hodina
Fialová hodina je hodina před tím, než jdete spát. To jak, ji prožijete, podstatně ovlivní kvalitu spánku. V té době se věnujte, pokud možno, pouze pohodovým záležitostem. Vhodné jsou např. klidný rozhovor, uklidňující kniha nebo příjemná a melodická hudba.
Růžová hodina je hodina po té, co vstanete. To, jak a k čemu ji využijete, ovlivní vaši náladu během dne. Když člověk napodzim a v zimě brzy vstává, bývá kolem pořádná tma a po růžových červáncích ani stopy. Nabídnu vám ale příklad, jak si udělat ranní červánky v listopadu a prosinci. Vstaňte o něco dříve, než je nutné. Rozsviťte na chvíli všechna světla. Pak jděte do koupelny a do zrcadla se na sebe zářivě usmějte. Některá paní nebo dívka třeba nebude úplně nadšená z toho, jak po ránu vypadá. Ať se ale na sebe do zrcadla chichotá i tak. Vstávání v rozumnou dobu má řadu výhod. Máte tak časovou rezervu. Kromě toho vám zbude vám čas na lehké cvičení. Také si v klidu připravíte věci s sebou do práce a stihnete se nasnídat. Nasnídaný člověk je bystřejší a výkonnější během celého dopoledne. Do práce přijdete včas, na nohách budete mít obě ponožky a knoflíčky od košile se budou nacházet ve správných dírkách.
---
Videa
Úsměv po ránu dělá divy
Jak se dobře vyspat?

21. 10.
Novinka, video Ranní slunce
---
Nová odborná práce: Nešpor K. Jóga v prevenci a léčbě zdravotních poruch: nová zjištění.

20. 10.
Nové audio nahrávky
Dobří kamarádi
Zůstaň v klidu
---
Tonglen
Ke vzniku této meditační techniky se váže půvabný příběh. Jistý mistr vyučoval tonglen v Tibetu někdy v 11. století své nejpokročilejší žáky a malomocné. Nepokročilejší žáky proto, že považoval tonglen za obtížný a malomocné proto, že jim chtěl pomoci. Onen mistr měl bratra, člověka hrubého a necitlivého, jehož duchovní nauky nezajímaly. Bratr byl ale zvědavý, a tak instrukce ke cvičení tajně vyslechl a začal ho ve skrytu praktikovat. Mistr ke svému překvapení zjistil, že bratrova povaha se začíná měnit. Bylo mu okamžitě jasné, čím to je. Mistr si řekl, že když toto cvičení pomohlo jeho bratrovi, tak může pomoci skoro každému. Pak začal tonglen vyučovat veřejně a díky mistrovu nezdárnému bratrovi se s ním můžeme seznámit i my.
Audio nahrávku této techniky najdete zde.

19. 10.
Tichá radost bez důvodu
Děvče z nemajetné rodiny zatouží studovat na prestižní zahraniční univerzitě.
Podaří se jí sehnat stipendium a odjede do vysněného města. Dům, kde bydlí, je nevzhledný. Z ulice sem doléhá hluk a peněz nemá nazbyt. Navzdory drobným nepříjemnostem prožívá dívka tichou radost.
Narodit se v lidské podobě je veliká výsada a privilegium. Tato skutečnost sama o sobě je to důvodem k tiché radosti, i když i nás potkávají drobné a větší nepříjemnosti.
Možná se někomu nezdá, že má mít radost, že  se nenarodil jako orangutan.
Není to ani nutné. Radost, o které hovoříme, důvody nepotřebuje. Taková radost prostě je.
---
Video Jemné emoce

18. 10.
Jak to vypadá na císařském dvoře?
Čínská tradice přirovnávala orgány lidského děla k císařskému dvoru . Zmíněné orány se ale nekryjí s tím, jak je chápe západní medicína. Spíše si je můžeme představit jako funkční celky, které daleko přesahují velikost a umístění toho kterého orgánu.
Složité jednání
Slezina: Dostala jsem návrh, najít si vedlejší pracovní poměr. Zvýšilo by to příjmy. Hodně peněz znamená hodně jídla, respekt okolí a moc.
Ledviny: Nesouhlasím, tohle platilo v době kamenné. Kvalitní výživu je dnes možné zajistit i ze skromného příjmu.
Plíce: Upozorňuji na občasný nedostatek energie, který se projevuje výpadky v různých částech říše. Zvýšené pracovní úsilí by tento stav zhoršilo.
Slezina: Chci tu práci a peníze, chci a chci!
Játra: Té energie mi plíce posílají málo. Jestli to takhle bude pokračovat, tak začnu zuřit!
Na císařském dvoře se schylovalo k bouři. Nikdo nikoho neposlouchal a každý si mlel to své.
Náhle se objevil moudrý stařec s dlouhým bělostným vousem. Všichni dvořané se uklonili a ztišili se.
Stařec řekl: Vašim vládcem je srdce. Můžete mu předkládat návrhy, ale je třeba se podrobit vůli. Jen tak nastane v říši blahobyt.
Srdce: Nařizuji poskytnout slezině každé ráno vydatnou snídani, protože v té době je v nejlepší kondici. Játra potřebují ochladit. Denně jim pošlete čaj z máty a třikrát týdně porci celeru. Plíce mají pravdu. Vedlejší pracovní poměr se zapovídá s ohledem na plíce a ledviny.
Dvořané se uklonili a každý se šel věnovat svým povinnostem. A říši nastal blahobyt a mír.
Královský posel ve středu hrudi tak mohl do všech stran posílat tichou radost.
---
Video: Řízená relaxace pěti prvků pro tělo i mysl

17. 10.
Novinka, video Jak se směje buldozer? Máme i anglicky.
---
Nové audio: Probudit se

16. 10.
Nové video Užitečná hořčice. Máme i anglicky.
---
Laskavost a vřelost v praxi
Počátkem 90. let 20. století jsem dostal od Američanů velkorysou nabídku. Mohl jsem podle vlastního výběru navštívit tamní zařízení, kde se léčí návykové nemoci. Mimo jiné jsem zvolil Anonymní alkoholiky. Setkání, jehož jsem se účastnil, se konalo ve velké přednáškové síní jednoho z kostelů v Clevelandu na severu USA. Mohlo tam být přes sto lidí. To, co mě z této návštěvy zaujalo nejvíc, byla vřelá a laskavá atmosféra. Připomínalo to dobře fungující rodinu. Člověk tam přijde na návštěvu a okamžitě vycítí, že se ti lidé mají rádi. Z laskavého člověka vychází hřejivé teplo. Jestliže je takových lidí více, vytvoří laskavé prostředí s příjemnou atmosférou pochopení a přívětivosti.
---
Video Slogany Anonymních alkoholiků a psychoterapie

15. 10.
Nové video s hudbou J. Bacha Mládí
---
Kdy se k sobě samému chovat, jako k dobrému příteli (příklady)
* Jestliže právě překonáváme tělesný nebo duševní problém, dobrý přátel v nás pomůže.
* Když nás napadají nerozumné myšlenky a tužby. Dobrý přítel v nás to pochopí, ale zároveň nás dokáže včas varovat před následky určitého jednání.
* Jestliže jsme udělali chybu. Dobrý přítel v nás ji dokáže vytknout i odpustit.
* Jestliže nám někdo ublížil. Dobrý přítel v nás učí, jak se podobným situacím vyhnout nebo jako se bránit.
* Když si nevíme rady,  dobrý přítel v nás může poradit.
---
Video Co podávat k čaji?

14. 10.
Co je to koeficient klidného spánku?
Pojem koeficient klidného spánku používají architekti jako zdůvodnění toho, proč nějakou konstrukci předimenzují.
Takto je vhodné uvažovat, i když se jedná o překonávání návykové nemoci. Řekněme, že někomu by stačily k udržení střízlivosti dvě návštěvy setkání Anonymních alkoholiků týdně. Bude raději chodit třikrát týdně. Nebo někomu by stačila k zastavení krátké recidivy dvoutýdenní pobytová léčba, bude se ale raději léčit měsíc.
Proč? Protože zdraví a s ním související střízlivost jsou příliš důležité hodnoty.
---
Hezká chvilka
Být šťastný od rána do večera se podaří málokomu. Daleko realističtější je udělat si alespoň jednou denně hezkou chvilku. Možná máte rádi dobrý čaj. Sice si ho zrovna nemůžete udělat, ale máte se na co těšit. Dobrá nálada navíc přetrvá dlouho po té, co je čaj dopitý a čajová miska uklizená.
---
Video 13 maličkostí, které udělají radost

13. 10.
Nové video Harmonie podzimu (J. S. Bach).  K videou máme i střízlivou pohlednici.
---
Mapa vesmíru
Tibeťané rozdělili vesmír do šesti sfér. Spíše než jako zeměpis vesmíru je chápejte jako mapu duševních stavů, které prožíváme vy i já v každodenním životě:
Svět lidí: Poskytuje velké možností rozvoje, důležitá je zde zdravá disciplína.
Svět zvířat: Zvířatům se žije nelehko, protože jsou ovládána instinkty. Pozdvihnout výše je může až moudrost.
Peklo: Zde je třeba snášet trpělivě utrpení. Hněv a podobné duševní stavy by pobyt v těch nehostinných končinách  prodlužovaly. Nezbývá než trpělivost, pokání a naděje.
Svět hladových duchů: Ti nemohou cokoliv pozřít a jsou sužování žízní a hladem, i když je kolem dost vody a jídla. Zde se doporučuje štědrost a ochota se rozdělit o to.
Svět démonů: K jejich charakteristikám patří svárlivost, nesnášenlivost a bojovnost. Výše se mohou dostat, jen když v sobě probudí soucit a úctu k druhým.
Nebesa: I nebeská blaženost je v tibetském pojetí dočasná. Bytosti, které se zde ocitly, by měly pěstovat nadhled, uvědomovat si dočasnost svého štěstí a konat dobro, aby se zde udržely nebo dosáhly vysvobození.
---
Video Meditace o šesti světech

12. 10.
Vzpomínka na docenta Skálu
Docent Skála mi v roce 1987 dal svoji knihu s věnováním.
Napsal do ní „Mohli jiní, mohly jiné, tak proč ne ty, Augustine?“ Takže Karle, když začneš psát svoji monografii? Ptám se, Jaroslav.
Bylo to milé popostrčení správným směrem. Děkuji, Jaroslave.
---
Video: Skálová píseň Dobře žiju česky, japonsky a rusky

11. 10.
Nové video Co umí šikovný pes? Máme i anglicky.
***
Skutečný příběh
Příběh jednoho kamaráda (jeho web je zde) začal v jeho 21 letech, kdy se u něj objevily podivné potíže, těžce dýchal a brzy se unavil. Po nějaké době mu lékaři zjistili srdeční nemoc. Odborník, který ho vyšetřoval, mu řekl, že má srdce zbytnělé jako starý piják piva. Kapacita  srdečního svalu činila pouze 42 % normy. Účinná lékařská léčba jeho problému neexistovala. Onen kamarád se nechtěl smířit s osudem. Začal intenzivně cvičit a později vyučovat čínský čchi-kung. Jeho srdce se jako zázrakem uzdravilo a on se po třech letech mohl klidně vydat s těžkým batohem do hor.

10. 10.
Nové video Co pít a kdy, máme i anglicky.
---
Lékař, les a velké nebezpečí
Jeden lékař, jehož jsem znal, se zabýval ve volném čase myslivostí. Byl už vyššího věku a neměl v pořádku srdce. Jednou se sám vypravil do lesa. Už se připozdívalo. Lékař pocítil ostrou bolest u srdce. Mohl to být záchvat anginy pectoris, ale také infarkt. Uvědomil si, že v oněch končinách se sotva dovolá pomoci. Bolest sílila a on propadal panice. Posadil se do mechu, opřel se o strom a začal si předříkávat relaxační techniku, kterou dobře znal. Jak se uklidnil, bolest ustoupila. Pak se zvolna vydal na zpáteční cestu do civilizace. Naštěstí se o infarkt nejednalo a celé to dobře dopadlo.
Dá se to nějak vysvětlit? Ano, a celkem snadno. Stres zvyšuje krevní tlak, tepovou frekvenci a nároky na srdce. Jakmile se člověk uklidní, sníží se tep i tlak, což srdci prospěje.

9. 10.
Nové video Čchi-kung a střízlivost, máme i anglicky.
***
Tělo a emoce
Pan Neliba zjistí, že ho bolí noha. Má na ni vztek, protože s ní nemůže tančit čardáš, ani jít pěšky do Pardubic. V jeho mysli se objevují fantazie o dalším průběhu tohoto problému včetně možné amputace. Představa amputace nohu vyděsí a vyvolá v ní obranné reflexy. Tím se zvýší svalové napětí a noha bolí ještě více.
Pan Všeliba zjistí, že ho bolí noha. Má pro ni pochopení. Je mu jasné, že nosit po světě jeho 80 kg plus oblečení a tašky není snadné. Nohu namasíruje a trochu si odpočine. Jeho noha se díky tomu uzdraví mnohem rychleji.
Video Zahřejte a posilněte kolena

8. 10
Vznešené příbytky
Buddhistická tradice hovoří o „čtyřech vznešených příbytcích“. Tím se myslí milující laskavost, vyrovnanost, soucit a radost ze štěstí druhých, tedy přejícnost. Posledně jmenovaná kvalita  nás chrání před závistí a žárlivostí. Tradice přirovnává tuto přejícnost k radosti rodičů, jejich dítě se zdárně vyvíjí a zvládá nové a nové dovednosti včetně toho, co rodiče neumějí.
Je to tak trochu, jako radost pologramotných rodičů, jejichž syn dostudoval a právě promuje.
Lze namítnout, že někoho rozradostní, když jiného podvedl nebo okradl.
Tady je vhodný soucit a to dvojnásobný – s tím, kdo byl poškozen, i s tím, kdo se zachoval špatně a dříve či později na to doplatí.
---
Video: Játrům prospívá soucit  a laskavost

7. 10.
A jsem zase doma, tuto práci jsem přednesl na Slovensku:
Nešpor K. Čchi-kung a střízlivost. 5. mezinárodní konference image medicíny a tradiční čínské medicíny, Bratislava, 3. - 4. 10. 2015.
Anglická verze Nespor, K. Qigong and Sobriety. 5th International Conference of Image Medicine and Traditional Chinese Medicine, Bratislava October 3 - 4, 2015.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.

3. 10.
Nové video J. S. Bach: Allemande
---
Jak pomáhá Vyšší moc
Pomoc ze strany Vyšší moci si nepředstavujme jako rozvoz až do domu.
Můžeme si to ukázat na legendě, která se váže ke světici Kuan Jin. Hrdina příběhu sice pomoc obdržel, ale musel se při tom pořádně snažit.
Jistý chudý člověk navštívil polorozpadlou kapičku, kde stála želená socha světice. Z úcty ke světici ono místo zametl a uklidil.
Navečer se mu ve snu zjevila železná socha. Nabádal ho, aby se ke kapli vrátil. Poblíž se totiž nachází zvláštní rostlina. Tu ať přesadí na svoji zahradu a podělí se o její výhonky se sousedy.
Muž uposlechl. Z tajemné rostliny se vyklubala sazenice ušlechtilého čaje.
Díky této rostlině se začalo tamním lidem dařit o hodně lépe.
Onomu čaji se dodnes říká „Železná bohyně“.
Video Čaj a čínská medicína
---
Odjíždím na kratší cestu, což znamená i krátkou přestávku v Deníčku, pokračovaní brzy.
:)

2. 10.
Nová videa
J. S. Bach: Preludium E-dur
J. S. Bach: Adagio G-Minor
---
Bojovat nebo uklidnit?
Jeden s našich střízlivých přátel se nám svěřil s následující zkušeností. Když chtěl se závislostí bojovat, nekončilo to dobře.
Přestal bojovat a uklidnil se. Začal se více vyhýbat rizikovými lidem a prostředím. Střízlivost se najednou stala o hodně snazší.
Najdou se i bojovníci se sebou samými. Jejich bojování často znamená klást na sebe nepřiměřené nároky a dostávat se do stavů vyčerpání. To neprospívá zdraví, sebeovládání ani dobrým vztahům.
Lze namítnout, že vrcholový sportovec přece musí bojovat – se sebou i se soupeři.
Extrémní zátěž při vrcholovém sportu zvyšuje riziko zdravotních problémů včetně návykových nemocí. Oč lepší je si jít jen tak zaběhat nebo se projít.
---
Video Chůze nebo běh?

1. 10.
Nové video Jak získat odvahu: duchovní praktiky, máme i anglicky.
---
Soucit
Záleží na tom, co myslíme pojmem soucit. Určitě to není sentimentální hořekování nebo vyžívání se ve skandálních odhaleních. Podle jedné teorie je soucit forma lásky nebo laskavosti. Soucitem sdělujeme druhému člověku, že chápeme, jak se cítí. Zároveň ale zůstáváme sami sebou. Kdybych se jako lékař s utrpením svých pacientů ztotožnil a hlasitě s nimi hořekoval, byl jim k ničemu. Soucit je činný a aktivní. Pomoc znamená už i jen to, že řekneme druhému člověku, že ho chápeme.
Soucit přináší výhody i tomu, kdo ho cítí. Takový člověk dokáže druhé lépe pochopit a být jim užitečnější. Druzí lidé na něj proto reagují pozitivněji. Zlepšuje to jeho vztahy a dobré vztahy dávají pocit většího bezpečí a klidu. A je tu ještě jedna výhoda. Posiluje se tak sebevědomí a člověk má ze sebe lepší pocit. Anonymní alkoholici používají tzv. patronství. Patronem se myslí dlouhodobě abstinující člověk, který telefonicky nebo osobně radí začátečníkovi. Zjistilo se, že takové patronství patronům pomáhá. Prostřednictvím pomoci druhým pomáhají také sobě.

30. 9.
Hrdost na tradici a národ
Na obalu jedno čínského čaje bylo napsáno, že v jejich městě vyrábějí dobré čaje už 400 let.
Těch 400 let bych jim věřil. I když asi ten první čaj, který tam vyrobili, nepatřil k nejlepším. I tak myslím, že je jejich hrdost na tradici správná.
Problematické by bylo až, kdyby tvrdili, že každý, kdo vyrábí čaj kratší dobu, to nedělá dobře.
Eixstují ale nebezpečné formy hrdosti. O  těch řekl Albert Einstein toto: Nacionalismus je dětskou nemocí, zarděnkami lidstva.
---
Videa
Čaj chudého muže
Co nás učí čaj?

29. 9.
Tvořivost jednoduše
Vezměte pořádnou porci otevřenosti a přidejte dvě lžíce zvědavosti. Dejte pozor, aby se do vaší tvořivé polévky nedostaly žádné předsudky. Na počátku vaření je obvykle nějaký problém. Vymyslete co nejvíce třeba i nesmyslných řešení, aniž byste uvažoval o jejich proveditelnosti.
Chtělo by to příklad: Tetička Amálka má kulaté narozeniny. Problém je, čím jí obdarovat. Možností je hodně: Můžete jí koupit zájezd do Grónska, obdarovat ji cepínem, obšťastnit ji psem, kočkou, morčetem nebo krajtou tygrovitou, věnovat jí sebrané spisy Aloise Jiráska, palmu fíkus nebo pianino. Všechny nápady, i ty nejpitomější, si hezky zapište. Následují fáze zrání. Na tetičku zapomeňte, běžte se projít, vyspat nebo vyluxujte. Pak si představte tetičku jako šťastnou a rozráženýma očima. Na to se vraťte ke svému seznamu a počkejte na to, čemu se říká osvícení, což bude v tomto případě nejspíše fíkus.
---
Video Deset možností pro "bezvýchodné" situace

28. 9.
Nové video Sladké brambory nejsou brambory, ale batáty, máme i anglicky.
---
Další relaxační a meditační technika, již 21. je zde.
---
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Respekt
Ze starého Japonska pochází půvabný příběh, který ukazuje, jak důležitý je respekt. Jistý moudrý soudce se těšil velké vážnosti. Jednoho dne si onoho soudce předvolal vladař. Nařídil mu, aby vybral ze tří kandidátů toho nejvhodnějšího na minstra financí. Soudce toho o matematice mnoho nevěděl, ale úkol musel splnit.
Nejdříve si dal přivést prvního uchazeče. Zeptal se ho, kolik je čtyři plus čtyři. Uchazeč se pohrdavě ušklíbl a řekl, že přece osm.
Druhý uchazeč dostal stejnou otázku a odpověděl na ni podobně.
Třetí uchazeč se zamyslel a vyňal z oděvu dřevěné počitadlo. Po chvíli vážně a s respektem odpověděl, že osm.
Toho pak vybral moudrý soudce za ministra. Soudce financím nerozuměl, ale lidem ano. Pohrdavý tón prvních dvou uchazečů by panovník nestrpěl. Jedině třetí kandidát dokáže s vládcem vyjít.
---
Video: Všelék

27. 9.
Video Meditace pro vyrovnanost
---
Skromnost
V 90. letech dvacátého století jsem měl možnost navštívit pracoviště jednoho špičkového amerického psychoterapeuta.
Když návštěva skončila, laskavě mě odvezl na stanici metra. Bylo to v létě a on se omlouval, že mu v autě nefunguje klimatizace.
Můžete se zeptat, jaký je rozdíl mezi skromností a podceňováním se.
Ten, kdo se podceňuje, popírá realitu, kdyžto ten, kdo je skromný, si ji uvědomuje. Řekněme, že potkáte někoho, kdo je ve vašem oboru opravdu velmi dobrý. Ve vztahu k němu je skromnost rozhodně na místě. Kdyby to byl ale nějaký nešika, mohl byste si nanejvýš připomenout své začátky, kdy jste toho moc neuměl.
Možná i to je skromnost. Ať už je to skromnost nebo pochopení, je to užitečné.
---
Video Malá osvícení

26. 9.
Upravil jsem stránku s relaxačními nahrávkami. K dnešnímu dni je jich tam dvacet.
---
Má to smysl!
Vnímat, že život má smysl a že ho člověk dobře naplňuje, je zdravé. Zvyšuje to odolnost vůči stresu a člověk se cítí lépe.
Organizace Zdravotní klaun mě v srpnu 2015 pozvala, abych pro jejich členy udělal seminář. Konalo se to na venkově. Jedna paní, říkejme jí třeba Zdena, mě tam vezla autem. Paní Zdena pro organizaci v minulosti pracovala. Cestou mi vyprávěla osobní zkušenost.
Ve zmíněné organizaci měla na starosti účetnictví a finance. Nebyla to moc zajímavá práce a dost ji vyčerpávala.
Jednou se rozhodla, že se podívá na zdravotní klany v praxi. Vzali ji s sebou do  nemocnice. Když tam přišli, právě tam píchali malé holčičce do hlavičky injekci. Dívce se to pochopitelně nelíbilo a hlasitě plakala. Smutno z toho bylo její mámě, která bezmocně přihlížela. Děvčátko se vrátilo do svého pokoje. Za neustálého štkaní si přetáhlo deku přes hlavu.
Do pokoje nenápadně vstoupili tři klauni. Jeden z nich začal tichoučce hrát na mandolínu. Děvčátko opatrně vystrčilo hlavu zpod deky. Vystoupení klaunů postupně nabíralo obráky. Po chvíli se děvčátko i její maminka smály na celé kolo.
Paní Zdena se pak vrátila k účtům a financím. Zabývala se jimi s daleko větší chutí. Uvědomila se, že její práce má dobrý smysl.
---
Video Objevitelský smích

25. 9.
Nové, nezvykle znějící audio v provedení komorního souboru Vždystřízlivci: Vytrvale.
---
Mírné emoce
Mírné emoce jsou roztomilá kvítka v andělské zahradě. Hezky vypadají, příjemně voní a navíc působí jako léčivé rostliny. Řečeno méně poeticky, mírné emoce rozšiřují vnímání, zlepšují rozumové schopnosti, zvyšují odolnost vůči stresu, prospívají zdraví a zlepšují vztahy i kvalitu života.
Video Jemné emoce

24. 9.
Spravedlnost
Aristotelés považoval spravedlnost za nejdůležitější ze všech ctností, protože se vztahuje ke druhému člověku a znamená dobro pro druhé.
Mnozí z nás ale chtějí „spravedlnost“ čistě pro sebe. Považují za spravedlivé to, že budou zdraví, šťastní, bohatí slavní atd.
Takové nároky zdůvodňují za pomoci myšlenkové přízemní akrobacie.
Jestliže jsou ve svých požadavcích zklamání, obviňují kdekoho včetně nebeských mocností.
Melancholičtější povahy se místo toho věnují juchání (JUCH znamená „já ubohý chudáček“).
Rozumní lidé se snaží si dobré cíle zasloužit. Je-li jejich cílem střízlivost, pak namísto juchání chodí denně nebo ob den na setkání Anonymních alkoholiků nebo se jinak intenzivně léčí.

23. 9.
Co podivuhodného zažil pan Nezdvořák
Pan Nezdvořák byl velice pořádný a zakládal si na tom. O druhých lidech se vyjadřoval nelichotivě, ba kriticky. Žil osaměle a cítil se zneuznalý. Náladu míval neveselou. Jedna z mála věcí, která ho těšila, byla představa, že se po smrti dostane do nebe. On ano, ale mnozí jiní ne. Ti mu pak budou z pekla závidět jeho nebeské apartmá .
Jednoho nevlídného rána napadala pana Nezdvořáka zvláštní myšlenka: „Jak to asi v tom vysněném nebi vypadá?"
Během zlomku vteřiny se ocitl pan Nezdvořák v prosvětleném prostoru. Připadal si tam trochu jako na koncertu vážné hudby. Všichni tam byli čisťoučcí, krásně upravení a oblečení do šatů z jemného světla.
Cosi se tam panu Nezdvořákovi nezamlouvalo. Cítil totiž podivný zápach. Pan Nezdvořák se chvílí rozhlížel kolem, a pak zjistil, že zápach vychází z jeho ponožek. Krom toho byl oblečen jako hastroš a vypadal, jako kdyby se poslední rok nemyl.
A tak pan Nezdvořák pochopil, že do nebe zatím zdaleka nepatří.
Když šel ten den do práce, sousedku pozdravil a snad poprvé v životě se na ni přátelsky usmál. Postupně se z něj stal laskavější člověk.
Video 11 nebeských radostí

22. 9.
Nové video Skvělé ráno.
---
Nové audio, píseň s kytarou Usmívám se.
---
Nová básnička zde.

21. 9.
Nová odborná práce Nešpor K, Karbanová H. Rčení a zásady Anonymních alkoholiků a podobných organizací a psychoterapie
---
Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Péče s úmyslem
Proč si čistíme ráno zuby? 
Možná řeknete: Protože nás to naučili v mateřské školce.
Máte pravdu v tom, že většina z nás tuto záležitost provádí mechanicky a ze zvyku. Zkuste si svůj chrup pro změnu čistit s úmyslem. Řekněte mu v duchu, že to děláte, aby byl zdravý a hezký. To se týká i jídla, vody, hygieny, zdravotní péče atd.
Podle východní tradice je k nesení dobrých úmyslů zvláště vhodná voda. Kromě zdraví do ní můžete posílat třeba laskavost, pohodu, vnitřní mír nebo moudrost.
A pak můžete svoji moudrou vodu vypít.
:)
Video Voda s dobrým úmyslem

20. 9.
Hrdost
Ve výčtu pozitivních emocí najdeme i poněkud ošidnou hrdost. Podobně jako mnoho jiných slov může hrdost znamenat ledacos. Lze to ukázat na dvou krajních příkladech.
První příklad: Hrdost jako klidné sebevědomí vycházející z toho, že člověk žije dobře a tak, jak má. Taková hrdost i jiné jemné emoce dávají vnitřní mír, rozšiřují vnímání a přinášejí úspěch.
Druhý příklad: Hrdost jako forma hněvu. Člověk tak říká druhým cosi jako: „Pacholci, však já vám ještě ukážu, jací jste proti mě trpaslíci!“ Většinou ale neukáže. Hněv je špatný rádce. Navíc je takový postoj nezdravý a vyvolává zbytečný stres.
Existuje i národní hrdost - někdo je hrdý Čech, Moravan nebo hrdý občan Čelákovic.
Je v naprostém pořádku, jestliže si někdo si uvědomuje předosti Čelákovic, kupříkladu to, že první zmínky o tomto městě pocházejí ze 13. století.
Bylo by ale komické považovat za méněcenného každého, kdo žije jinde, třeba v Lysé nad Labem nebo v Nymburce.
---
Video Smích trpaslíka

19. 9.
Nové audio Nová síla
---
Jakou barvu má naděje?
O naději se říká, že má zelenou barvu. Dávní zemědělci zaseli a čekali. Na poli se objevily zelené výhonky. To bylo nadějné. Naděje může mít také barvu duhy, protože ta zvěstovala konec potopy. Tak či onak je naděje zdravá a užitečná. Zjistilo se např., že naděje vedle k větší soběstačnosti chudých, nezaměstnaných lidí. Je pochopitelné, že naději věnují pozornost i lékaři i psychologové.
K tomu, abyste si naději opatřil, je dobré znát její složení.
* Základem jsou dobré cíle. Dlouhodobé cíle je vhodné rozdělit na menší. Např. trvalá střízlivost je velký cíl, který lze rozdělit na malé, tj. zůstávat střízlivý právě tento dnešní den, jak to doporučují Anonymní alkoholici.
* Mít plán, jak těch dobrých cílů dosáhnout.
* Být přesvědčen, že je to možné. Takový člověk si říká, že to dokáže, že se to dá zvládnout nebo že to půjde.
---
Video Duhové dýchání

18. 9.
Nové video Slogany Anonymních alkoholiků a psychoterapie, máme i anglicky.
---
Dá se dokázat, že pozitivní emoce zlepšují zdraví?
Vědci začali věnovat pozornost pozitivním emocím mnohem později než negativním. I tak vám mohu nabídnout některá zajímavá zjištění :
* Pozitivní emoce měly příznivý vliv na srdce a vedly ke zvýšení sekrece imunoglobulinu A, který se považuje za první obrannou linii proti nachlazení. Vzestup sekrece zmíněné látky se také zjistil u osob, které sledovaly veselý film.
* I když se zdravotní problém objeví, pozitivní emoce vedou k tomu, že se člověk chová účelněji – např. vyhledá pomoc, odpočine si, bude praktikovat zdravotní cvičení atd. Je méně pravděpodobné, že by kouřil, přejídal se nebo pil alkohol, což by jeho zdraví zhoršilo.
* Pozitivní emoce také pomáhají lépe chápat lékařská doporučení a lépe je dodržovat.
* Kromě toho usnadňují pozitivní emoce zvládání stresu. Příkladem je veselost a s ní související smysl pro humor.
* A ještě je tu další důvod, proč jsou pozitivní emoce zdravé. Člověk působí lépe na okolí a to posiluje jeho síť vztahů. Dobře fungující síť vztahů lépe chrání před stresem a zvyšuje tělesnou i duševní odolnost.
A ještě důležitá informace pro ty, kdo se považují za mrzouty. Pozitivní emoce můžete vyvolat zdravými a dostupnými způsoby. Patří k nim smích, fyzická aktivita, příroda, duchovní život, relaxační a meditační techniky atd.

17. 9.
Jak na problémy?
Jednou jsem se napůl žetem zeptal pacientů, kdo má životní problémy.
Těm, co se přihlásili, jsem doporučil denně půl hodiny chodit a jestli mají velké problémy tak denně chodit hodinu.
Projasní se tak nálada a třeba se objeví i dobrý nápad.
Video Odpolední procházka
---
Perla z materiálů Anonymních alkoholiků a sesterských organizací: Střízlivost je jednoduchá cesta pro zmatené lidi, kteří mají komplikovanou nemoc.

16. 9 .
Dopis unavenému manažerovi, kterého zaujala jedna moje kniha
Je třeba, abyste si své záležitosti rozdělil do následujících skupin:
* Při kterých energii získávám.
* Při kterých energii ztrácím, ale je to potřebné.
* Při kterých energii ztrácím zbytečně.
Vypadá to, že se, co se energie týče, tak se vnitřně zadlužujte. Radím ukončit mimomanželský vztah, brouzdání internetem a podobné hlouposti. Měl byste místo toho cvičit a chodit. Lehká fyzická práce, třeba to mytí nádobí, manažerovi také jen prospěje.
To, že si často nevíte rady, je pochopitelné. Souvisí s tím, že máte novou práci a ještě ke všemu jste utahaný. Odpočinout si, případně se poradit, a k práci se vrátit později, je velmi rozumné.
---
Video Jak mít dost energie

15.9.
Video Hezká procházka (původní píseň)
---
Voda
Zapíjet jídlo vodou je běžné i ve vznešené indické společnosti. Gándhí a první indický prezident Néhrú spolu obědvali. Gándhí omylem vylil džbánek s vodou. Byl z toho smutný.
Néhrú ho utěšoval, že trocha vody nehraje roli. Indie má přece tolik velkých řek.
Gándhí mu na to odpověděl, že ano, ale jemu z nich patřil právě ten jediný džbánek s vodou.
Další na Východě běžný zvyky je vypláchnout misku vodou a tu vypít. Když jím v soukromí, což bývá většinou, často to tak dělám.
A jestli vám nestačí voda, je tu čaj. Ten zná lidstvo asi tři tisíce let. Dá se jím zapít cokoliv.
---
Video Čaj a mozek

14. 9.
Novinka Om Namo Narayanaya. Nová střízlivá pohlednice zde.
---
Nač se v životě zaměřit?
Každý z nás má spoustu schopností a nadání. Kdybychom byli, řekněme hoblíkem, měli bychom to prostinké. Jednoduše bychom hoblovali. Jenže jako lidé můžeme psát básně, vařit polévku, hrát na flétnu, pěstovat zeleninu a mnoho dalšího. Nemůžeme to ale dělat všechno najednou. Generální tajemník OSN, prezident Spojených států i starosta obce Veselá Lhota mají k dispozici během jedné otáčky naší milé planety 24 hodin a ani o vteřinu déle. Je opravdu důležité pochopit, co je právě ten náš úkol. Vyžaduje to střízlivost v užším i širším slova smyslu.

13. 9.
Nové video Smích trpaslíka a jeho použití, máme i anglicky.
---
Zdánlivé maličkosti
Psychologové zjistili, že dobré návyky jsou překvapivě odolné vůči stresu, bažení i negativním emocím.
Některé příklady:
* Ráno cvičit.
* Po ránu se na sebe usmát do zrcadla. Málokdo je po ránu spokojen s tím, jak vypadá. Navíc je to dětinské, ale náladu to zlepší. Je to zadarmo a nezabere to skoro žádný čas.
* Jíst pravidelně.
* Umýt po jídle nádobí. Jde to o hodně snadněji, než kdyby zbytky zaschly.
* Osobně se mi osvědčila zásada nepouštět po večer po desáté večer počítač. Monitor nebo televizní obrazovka (televizi nemám) a zdravý spánek opravdu nejdou dohromady.
* Patří sem i to, že člověk v určité dny v týdnu uklízí, pere prádlo, chodí na setkání Anonymních alkoholiků nebo pěstuje určitou zálibu.

12. 9.
Nové video Nejzdravější čaj, máme i anglicky.
---
Nové tajemně znějící  audio Uši slyší
---
Americký účes
Mnoha věcem, které zbytečně narušují náš klid a duševní pohodu, se můžeme vyhnout.
Nabídnu vám osobní zkušenost. O útlého dětství jsem choval podivnou nedůvěru příslušníkům poctivého cechu kadeřnického.
Jednoho dne, už dávno dospělý, jsem kriticky pohlédl do zrcadla. Shledal jsem, že zarůstám. Je třeba dát se ostříhat, ach jo.
Když jsem dorazil do místní provozovny, zeptala se mě dáma v bílém plášti: „Jste objednán?“
Zahanbeně jsem se odplížil.
Po krátkém čase jsem otevíral krabici s elektrickým zastřihovačem vlasů. Byla v ní řada nástavců a také podrobný návod. Ten zahrnoval mimo jiné i různé účesy. Zaujal mě střih, který tam nazývali americký. S pomocí strojku a dvou zrcadel, z nichž jedno jsem držel ve volné ruce, jsem se dal do práce. Už jsem byl téměř hotov, ale zjistil jsem, že účes není symetrický. Tak jsem postupně ubíral napravo, nalevo a zase napravo. Ukázalo se, že americký účes přesahuje mé schopnosti. Nu což, když ne americký účes, tak anglický trávník. U toho jsem zůstal dodnes.
---
Video Hygienický smích

11. 9.
Pozorovat a nereagovat
Uvolněně a s nadhledem pozorovat myšlenky a pocity a nereagovat na ně vypadá jako jednoduchá, málem primitivní technika.
Lidí, kteří to dokonale umějí, ale mnoho neznám. Vypomohu si tedy legendou.
Milarepa meditoval v horské jeskyni, všude kolem ležel vysoký sníh a nejbližší lidská obydlí byla daleko. Náhle se u vchodu jeskyně objevily podivné přízraky. Bylo hroziví démoni. V rukách s dlouhými drápy drželi zbraně a vydávaly nelidské skřeky.
Milarepa na ně vlídně pohlédl. Pak se zeptal: „Nechcete čaj?“
Démoni tím byli zaskočeni. Po chvíli mlčení největší z nich zavrčel: „Jak to, že nemáš strach?!!
„Strach?“, usmál se Milarepa. „Když vás vidím, jsem rád, že jsem na duchovní cestě. Děkuji, že mi připomínáte, jak důležité jsou klidná pozornost a soucit. Mimochodem nechcete ten čaj? Nic jiného tu nemám.“
Démoni se zvolna rozplynuli jako mlha a v oněch končinách je už nikdy nikdo nespatřil.
Můžete namítnout, že ani vy, ani já nejsme Milarepa.
To jistě ne, ale přece jen sami sobě trochu rozumíme a dokážeme se většinou jakž takž ovládat. Když přicházíme do styku s lidmi, kteří jsou na tom hůře, měli bychom cítit vděčnost za to, že jsme o něco dál.
Video Meditace vnitřního ticha. Máme i jako audio.

10. 9
Nové hudební video Věrný. K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Změna práce
„Změnili jste po léčbě zaměstnání?“
Naši abstinující přátelé na tuto otázku odpovídali různě. Jeden mladý muž s humorem a sympatickou sebeironií popisoval, jak chtěl sobě i druhým, dokázat, že je možné pracovat jako barman a zároveň abstinovat. Až opakované problémy ho přiměly změnit názor.
V něčem se ale abstinující přátelé shodli. I ti, co nezměnili obor, změnili přístup.
Řada z nich byla dříve poháněna divokou ctižádostí, pracovali dlouho do noci, neuměli odpočívat a zanedbávali sebe, zdraví i rodinu. Takový životní styl nemohl přinést nic dobrého.
Nyní se tito střízliví přátelé naučili uměřenosti. Lépe hospodaří se silami. Někdy to znamená odmítat nepřiměřené požadavky zaměstnavatele nebo zákazníků. Jejich prestiž tím paradoxně roste, protože jsou předvídatelnější a spolehlivější.
Video

9. 9.
Milníky
Je chyba považovat určitý cíl za konečný bod života.
Princ dosáhl cíle, získal princeznu, všechno dobře dopadlo a pohádky je konec.
Jenomže v životě to chodí jinak. Jestliže existuje nějaký konečný cíl života, nachází se v duchovní rovině a zůstává pro většinu nás v nedohledu.
Všechno ostatní jsou jen nepatrné milníky na dlouhé cestě.
Možná někomu připadá, že cesta jeho někde končí. Jenže stačí jít kousek dál a ukáže se, že to zdaleka není  cíl, ale jen zatáčka. Z ní se otevírá nová krajina a čekají tam člověka nové zkušenosti.
Jestliže si to člověk uvědomí, klidně přijímá vítězství a neúspěchy. Zachovává rozvahu tak či onak.
---
Video Deset možností pro "bezvýchodné" situace

8. 9.
Nové audio, procítěná píseň a s kytarou: Lepší cesta
---
Plán B
V některých životních chvílích jde o hodně. Jak si za této situace zachovat klid?
Dá se udělat ledacos, třeba klidně dýchat do břicha, jít se projít nebo použít akupresuru.
Další možností je mít plán B. To znamená dělat, co je v našich silách, aby se záležitosti vyvíjely dobře, ale zároveň být připraven na všechny možnosti. To dá člověku větší jistou, sebevědomí a klid.
Paní Běta zjistila, že manžel je nevěrný. Měla v prvních chvíli pocit naprosté beznaděje. Pak ale správně usoudila, že sebelitování je poslední věc, která by jí pomohla. Promluvila o tom s kamarádkou, společně si šli zacvičit a ještě stihla vylepšit svoji vizáž.
Manžel už byl doma a očekával výčitky a scény. Toho se ale nedočkal. Paní Běta na toto nemilou záležitost reagovala lakonickým „budeš se muset rozhodnout.“
To manžela vyvedlo z míry. Rozhodovat se mezi zhroucenou hysterkou doma a jeho novou známostí by bylo mnohem snazší. Rozhodovat se mezi dvěma sebevědomými a elegantními ženami je obtížné.
Jak tato záležitost dopadne, není důležité. Důležité je, že paní Běta má plán B. Díky němu si dokáže zachovat úroveň, ať už se její vztah bude vyvíjet tak nebo onak.

7. 9.
Novinka, video Čas šípků.
Nová pohlednice zde.
---
Procházka tělem
Postupné uvědomování si části těla je prvek mnoha relaxačních technik.
K čemu je to dobré? Abyste mohli některou část těla uvolnit, je třeba si ji nejdříve uvědomit. Jestliže by vám toto racionální vysvětlení nestačilo, nabídnu ještě jedno. Kde je pozornost, tam je i energie. Tím, že si určitou část těla uvědomíte, jí zároveň posíláte energii a umožníte jí, aby se lépe zotavila.
---
Video Relaxace pro klid, odpočinek a inspiraci
Relaxační audio nahrávky zde.

6. 9.
Novinka, video Uklidněte se: nárt, máme i anglicky.
---
Otázky jako způsob, jak posílit motivaci
Posilování motivace představuje moderní, zajímavý a účinný postup, který se osvědčil při léčbě návykových nemocí i jiných problémů. Předpokládejte, že někdo váhá, zda se léčit a abstinovat. Terapeut se ho může vlídně a s pochopením vyptávat na problémy, které působilo návykové chování. Dobré otázky mají výhody. Jestliže terapeut řekne: „Alkohol poškozuje játra“, pacient si pomyslí, že to už dávno ví. Jenže když se ho zeptá, jaká rizika má alkohol, proběhne mu hlavou možná desítky důvodů, proč se alkoholu vyhnout. A to motivaci ke střízlivosti mnohem více. Nebo přijde takový člověk na sekání svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků. I kdyby tam neřekl jediné slovo, jeho motivace vzroste díky příběhům, které tam slyší. Vyvolávají totiž vzpomínky na jeho vlastní, podobné zkušenosti.
Otázky k posílení motivace si může člověk klást i sám. Osvědčilo se začít negativní motivací a tu pak zjemnit a doplnit pozitivní motivací. Příklady následují.
* Co mohu čekat, když se přecpu? Jak se budu cítit, když se najím přiměřeně? Pozn.: Zde bych dodal, že žaludek je těšně pod bránicí. Přeplněný žaludek omezuje proto pohyby bránice a znesnadňuje dýchání do dolních částí plic.
* Někoho potká ho pořádný malér. Může se sám sebe zeptat: „V čem by alkohol situaci ještě zhoršil? Jaké mám dobré možnosti, když zůstanu střízlivý?
* Kdy mi bylo po alkoholu nejhůř? V čem jsem na tom zastřízliva lépe?
* Pan Pružina obtížně zvládá hněv. Právě ho někdo „pořádně vytočil“. Pan Pružina váhá, zda dotyčnému od plic vynadat. Jenže si uvědomí, že by se tak kvůli maličkosti zesměšnil. Řekne si v duchu: „Tu radost ti neudělám.“ Pak se vládně usměje a prohodí: „To je všechno, cos mi chtěl říci?“
---
Video Tyto tři otázky vyřeší  složité situace

5. 9.
Novinka Uklidněte se: temeno hlavy, máme i anglicky.
---
Novinka, audio Keltská píseň
---
Prostě se někoho zeptat
Zeptat na radu někoho chytřejšího je určitě dobrý nápad. Jenže nejsme pokaždé ochotni dobrou radu vyslechnout, a pak se jí také řídit.
Za Swamim Satyanandou, který působil v severoindickém státě Bihár, často přicházeli lidé se žádostí o radu. Mistr zpravidla dobrými radami nešetřil. Jenže lidem často říkal věci, které nechtěli slyšet. Někteří z nich mu pak navrhovali jiná, vlastní řešení. Mistr s nimi nediskutoval. Většinou jen pokýval hlavou a odpovídal: „To je také dobré.“
Jednou se někdo zeptal, jestli  ono „to je také dobré“ opravdu tak myslí.
Mistr vážně odpověděl, že ano, a přidal vysvětlení: „Někdo si dá poradit a jiný ne. Takový člověk potřebuje udělat chybu a trpět. Až to ho naučí moudrosti.“
Video Swami Satyananda Saraswati

4. 9.
Novinka, Kurkuma je víc než koření, máme i anglicky.
---
Otázkami proti myšlenkovým zmetkům
Myšlenkové zmetky často vznikají pod vlivem silných emocí (např. hněv nebo smutek) a při bažení po něčem.
Chyby myšlení  začínají už při výběru informací. Smutný člověk se zaměřuje především na neveselé skutečnosti v okolí, rozhněvaný na domnělé nebo skutečné křivdy a bažící na předmět své závislosti. Teprve když se takový člověk uklidní, bude si všímat i toho, co je dobré a střízlivé. Silně emoce a bažení ovšem zhoršují nejen výběr informací, ale i jejich zpracování.
Nejsou to jediné příčiny, k těm dalším patří např. únava nebo spěch. Můžeme to ilustrovat na příkladech. K nim připojíme užitečné otázky, které pomohou zmetky opravit.
 * Zklamaný člověk si myslí, že ho nikdo nemá, neměl a nebude mít rád. Lze se zeptat „opravdu nikdo?“ Pak dost možná člověk vybaví spoustu lidí, kteří mu nějak pomohli nebo pomáhají.
* Patologický hráč si pod vlivem bažení namlouvá, že tentokrát „to musí přijít!“ Dobré otázky v tomto případě mohou vypadat následovně: „A proč by to mělo přijít? Kolikrát jsem si něco podobného namlouval? Jak to dopadlo? Nemám právě bažení? Nebylo by lepší s rozhodnutím počkat, až bažení zmizí?
* Závislý na alkoholu uvažuje po nějaké době abstinence o návštěvě brlohu. Říká si při tom: „Pro jednou se nás nestane.“ Dobré otázky mohou vypadat následovně: „Jak se ovlivní mé sebeovládání? Jaké mám zkušenosti s podobnými situacemi? Jaká to s sebou nese rizika a jaké výhody, pokud nějaké? Jaké mám lepší možnosti?“
* Někomu se nechce jít na setkání svépomocné organizace. Může se sám sebe zeptat: „Co zabere více času, léčená nebo neléčená závislost? Jak by vypadal můj život, kdybych tam pravidelně chodit už před lety, jak mi radili? Jak se cítím za střízliva, když chodím na setkání Anonymních alkoholiků? Jak jsem se cítil dříve?“
* Někdo hodně unavený z práce si říká, že by si měl odpočinout. Existují různé možnosti, některé vhodné a jiné nikoliv. Zde je možné se kupříkladu zeptat: „Jak se pak budu cítit? Budu ještě unavenější nebo si tak skutečně odpočinu? Co na to mé zdraví? Našly by se lepší možnosti?“
---
Video 15 prostých radostí

3. 9.
Jasná hranice mezi prací a soukromím
„Spravedlnost dává každému, co jeho jest!“
Tento Ciceronův výrok se dobře hodí také na vztah mezi odpočinkem a soukromím. Můžeme to ukázat na příkladech.
Pan Zmatek v práci nadbíhá kolegyním a na služebním počítači šmejdí po internetových obchodech s všelijakými zbytečnostmi. Na práci není soustředěný a ta podle toho vypadá. Ustaraný si bere pracovní nedodělky domů. Při večeři se snaží studovat úřední lejstra a cintá při tom polévku na stůl. V deset večer volá kolegovi z práce. Ten nemá z jeho telefonátu velkou radost, protože se právě nachází ve vaně.
Pan Pořádek dělá co má. Trpké zkušenosti ho naučily, že při práci vsedě se nevyplácí ignorovat bolesti v zádech. Ví, kdy je třeba se protáhnout a trochu se projít nebo změnit činnost. Když si dělá čaj, tak si dělá čaj, když telefonuje tak telefonuje a když píše jakési hlášení, tak píše hlášení. V rozumnou dobu vypne počítač. Vypne i služební mobil, i když je to zbytečné, protože spolupracovníci vědí, že se mu večer nedá dovolat. Jakmile přijde domů, okamžitě se převlékne do domácího oblečení. Převlečení u něj funguje jako jednoduchý rituál, s jehož pomocí se okamžitě přeladí. Firemní večírky a podobné akce pan Pořádek většinou ignoruje. Kolegům nezávidí možnost se zadarmo najíst a intoxikovat. To spíše oni závidějí jemu. Druhý den se totiý potýkají  s kocovinou a nevyspáním. Kromě toho nevědí, jestli mají šéfovi vykat, tykat nebo se mu vyhýbat.
Vypínání mobilu zvláště na noc šetří  baterii a vaše nervy i nervy spolupracovníků. Ale třeba ho někdy nejde vypnout. V tom případě udělá člověk dobře, když bude s mobilem zacházet opatrně. Telefonování ospalé kolegyni není právě taktní. Zvláště když pobíhá po bytě ne a ne najít svůj odkudsi urputně drnčící telefon. Ona dáma navíc čekala telefonát od někoho úplně jiného. Pozdní telefonní serenáda dobré pracovní vztahy dozajista neutuží.
---
Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností

2. 9.
Nové video Úžas, máme i anglicky.
K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
---
Je důležité to, co si o nás myslí druzí lidé?
V psychoterapii se používá pojem zpětná vazba. Tím se myslí, chápající a otevřená reakce skupiny nebo terapeuta na naše názory nebo jednání. V organizaci Anonymních alkoholiků, když někdo domluví, často na to reaguje jiný člen skupiny vlastní zkušeností nebo příběhem. To je také zpětná vazba, i když jemná a nepřímá
Zpětná vazba druhých lidí je důležitý nástroj změny. Je dobré ji brát v úvahu i v běžném životě.
Někdo namítne: Kdybych se řídil jenom tím, co si o mě druzí myslí, ztratil bych osobnost. Znáte přece přísloví „kam vítr, tam plášť“?
Řekněme, že nějaký roztomilý ptáček znečistí váš oděv na zádech. Někdo vás na to upozorní. Neznamená to nezbytně, že by ten člověk byl chytřejší nebo lepší. Má od vás větší odstup. Díky tomu, si toho všimne dříve než vy Ale opravdu se nemůžeme zavděčit všem. Kdyby mě z ničeho nic začali výrobci alkoholu nebo provozovatelé hazardu chválit, velmi bych se divil. Zvláště když kasina nazývám „smrduté brlohy“ a mluvím o nápojích připravovaných shnilého ovoce a plesnivého obilí (podle časopisu D-test z roku 2013 se ve většině českých piv našel jedovatý aflatoxin, což je produkt plísní).
U názorů druhých je třeba brát v úvahu kompetenci toho kterého člověka a jeho vlastní zájmy. Čas od času se v médiích objeví nějaký nehorázný nesmysl týkající se alkoholu. Druhý den dostávám od různých lidí poplašené e-maily. Média žijí z reklamy a její velká část připadá na alkohol a hazard. Očekávat, že budou média vůči alkoholu a hazardu objektivní proto zavání naivitou.
Duchovně založení lidé to mají v tomto směru jednodušší. Víte, jak vzniklo jméno Daniel?
Pochází z hebrejštiny a jeho původní význam je „Bůh je můj soudce“.

1. 9.
Nové audio, Maestro Vždystřízliv a šanson Chvála
---
Břicho (z dopisu)
Dýchání do břicha není buddhismus.
Při stresu se břicho napne, aby chránilo útroby, při relaxaci začne fungovat jako výdechový sval.
Proto dýchání do břicha uklidňuje lidi bez ohledu na jich vyznání.
Video: Váš kouzelný míč
***
Proč zhoršuje alkohol rozumové schopnosti a střízlivost je zlepšuje
Jak oslabuje alkohol intelekt: Opilost, kocovina a dehydratace, zhoršená kvalita spánku, hypoglykémie i zdravých a zejména u těch, kdo jsou léčeni pro cukrovku, nedostatek vitaminů a dalších živin, stres a negativní emoce, bažení, odvykací stavy, úrazy hlavy, zhoršení řady nemocí, interakce s léky, vliv alkoholu na nervové buňky a jejich spoje. Zvláště rizikové je pití v tazích.
Jak prospívá střízlivost: Při abstinenci se obnovují spoje mezi mozkovými buňkami (rewiring), vznik nových mozkových buněk v hippokampu (neurogeneza), zlepšení zdravotního stavu a výživy, lepší zvládání stresu a negativních emocí, lepší životní styl a přiměřený pohyb.

Video: Šťastný mozek

31. 8.
Nové video Krátká usměvavá relaxace, máme i anglicky.
***
Kdo jsem já
Jihoindický mistr Ramana Mahariši doporučoval dlouho a vytrvale meditovat nad otázkou „Kdo jsem já?“
Odpovědi, které se objevují nejdříve, se často týkají celkem povrchních a zdánlivě samozřejmých záležitostí. Člověk by se s nimi neměl spokojovat, ale postupně se díky vytrvalému dotazování „kdo jsem já?“ dostávat hlouběji a hlouběji. Až, jednoho dne, pozná svoji skutečnou duchovní podstatu.
Při vší úctě k duchovní autoritě si dovolím podotknout, že mají velkou cenu i dílčí pravdy. Jestliže si někdo dobře uvědomí, že je elektrikář, bude lepší elektrikář, jestliže si uvědomí, že je otec, bude lepší otec a jestliže si uvědomí, že je mu padesát let, bude se podle toho spíše chovat. Zároveň bychom ale měli chápat, že dílčí pravdy o nás nevystihují jeho podstatu. Život je proměnlivý a žena, která byla dobrou matkou, zjistí, že děti odrostly a nestojí o její péči. Ví, že role matky nevystihuje její podstatu. Dokáže tuto roli pružně a v pohodě odložit a najít si jiné, vhodnější uplatnění.

30. 8.
Uklidnit se za pomoci rozumu
To není vůbec snadné. Řekněme, že je někdo pod vlivem emocí nebo bažení. Třetina mozku dotyčného člověka blázní a druhá třetina se jí brání v nepředloženostech. Se zbývající třetinou mozku se toho moc nevymyslí. Za této situace fungují postupy, které jsou dobře naučené a jednoduché. Různé možnosti popisuji v knize Sebeovládání a některé zmíním i zde. Tyto postupy budou ale mnohem účinnější, jestliže člověk před tím uklidní své tělo relaxací nebo procházkou, dýcháním do břicha, jógou apod. Nyní už stručný přehled:
* Používejte humor.
* Naučte se rozpoznávat už první známky nepohody. Emoce a bažení zvládejte, pokud možno, dokud jsou slabé.
* Pozorujte myšlenky, nereagujte na ně.
* Poraďte se s někým s někým, kdo to s vámi myslí dobře a vašemu problému rozumí.
* Představte si, jak by se zachoval váš vzor, ideál, ať už se jedná o vašeho současníka nebo velkého člověka z minulých dob.
* Zpochybňujte katastrofické myšlenky vhodnými otázkami, např. „Opravdu jsem k ničemu? To přece není pravda, mohu udělat to a to nebo pomoci tam či onde.“
* Použijte protistresovou větu „i kdybych…, tak…“Můžete si kupříkladu říci: „I kdybych to veřejné vystoupení zpackal, tak se s tím dokážu vyrovnat. Nebyl bych ani první, ani poslední.“
* Stresu v práci se předejdete jednoduše tím, že se naučíte, co je třeba.
---
Video 33 způsobů, jak zvládnout stres

29. 8.
Nové audio: Maestro Vždystřízliv: Lepší sny
---
Soupeřivost
Ze soupeřivosti se v moderní době stalo málem nové náboženství. Má své modly. Těmi jsou šampióni různých bizarních pohybových aktivit, jako nakopávání kožené bubliny nebo bruslení s klacky. Patří sem také vítězové hitparád, nejbohatší, nejkrásnější nebo ti, kdo se nejčastěji objevují v televizi.
Nehraji si zde na toho nejušlechtilejšího, kdo se nad to povznesl. Zvláště v mladších letech jsem také trpěl podivnou nemocí, která se nazývá soupeřivost. A ze své zkušenosti vím, jaká je to pitomost.
V jedné starobylé modlitbě se říká:
Ať jsou všichni šťastní,
ať jsou všichni v míru,
ať dosáhnou všichni naplnění,
ať mají všichni úspěch.
Lidé jsou navzájem propojeni tisícerými vazbami. Úspěch kohokoliv nás je úspěchem všech. Ten, kdo dosáhl něčeho opravdu hodnotného, ukazuje ostatním cestu.
Úspěch druhého člověka není důvodem k závislosti. Je to důvod k radosti.
Video

28. 8.
Novinka, video Jemné emoce, máme i anglicky.
---
Nohy
Nohy si lidé obvykle hůře uvědomují než ruce. Neuvědomované pohyby nohou někdy prozradí potlačovanou nervozitu. Podle čínské tradice při strachu klesá energie do nohou.
Vyděšený člověk má tendenci utíkat a k tomu potřebuje silné nohy. Uvolnění nohou např. v zubařském křesle člověka uklidní a pomůže mu, aby neutekl. Někdo je stahování energie do nohou vysloveně prospěšné. Při vzteku a bažení stoupá energie do hlavy a horní části trupu. Stáhnout energii dolů uklidní, proto je vhodné se třeba projít. Někdy stačí i vyjít do schodů.
Nohy bychom ale měli také často procvičovat. Dlouhé sezení nesvědčí krevnímu oběhu v této oblasti a je jednou z příčin křečových žil a žilních trombóz.
Proto také aerolinky doporučují procvičovat za letu chodidla. Kromě procvičování nohu je třeba při dlouhém sezení pamatovat na dostatečný příjem vody, aby se krev „naředila“. Ale pozor, kofein nebo alkohol odvodňují, proto je lépe se jim vyhnout. Pomáhá také mít na sobě volnější oblečení a předcházet zácpě.
Videa:
První cvičení po ránu
Jak jednoduše a zadarmo zlepšit kondici a zdraví

27. 8
Částečná relaxace
Některé části těla mají pro pocit klidu a pohody zvláštní význam. Částečná relaxace znamená uvolnit určitou část těla, zatímco jiné části těla jsou aktivní. To je důležité zvláště v každodenním životě v situacích, kdy celková relaxace nepřipadá v úvahu. Při nádechu si příslušnou uvědomte. Můžete si při tom přestavit, jak se usmívá a je spokojená. Během dlouhé výdechu ji nechte příjemně uvolnit.
Částečná relaxace je důležitá i z jiného důvodu. Vsedě nebo ve stoji chrání přiměřené svalová aktivita jedné oblasti jiné, často i vzdálené části těla. To lze ilustrovat na následujícím příkladu. Někdo má neaktivní hýžďové a hluboké břišní svaly. To pak vede k nadměrnému prohnutí bederní páteře. Aby se tělo nepadalo dozadu, dojde k zakulacení zad. Je to držení těla, s nímž se setkáváme na vyobrazeních středověkých žen. Protože člověk musí častěji hledět před sebe než pod sebe, prohne se tím ještě dozadu krční páteř. Jestliže dojde k nápravě, člověk zpevnění hýždě a hluboké břišní svaly, vznikne dobrá základna pro bederní páteř. To umožňuje relativně vzpřímené držení hrudní páteře a to usnadní dobrou polohu krku. Z páteře se tak stává jakýsi centrální stěžeň těla, kolem kterého se mohou jiné části těla krásně uvolnit.
Video Usměvavá relaxace pro větší klid i sílu.

26. 8.
Nové video Co přát těm, kdo nás nemají rádi? Máme i anglicky.
---
Relaxační techniky
O relaxačních technikách jsem napsal před lety celou knihu. Jaký je jejich princip?
Změny, ke kterým při relaxaci dochází, si můžete představit jako sourozence, kteří se drží stále pospolu. Jestliže změníme např. dýchání, změní se i svalové napětí. Platí to i naopak, tj. jestliže uvolníme svaly, změní se i způsob dýchání nebo činnost nadledvin. Relaxační techniky se liší hlavně tím, na co kladou důraz. Výsledný stav navozenými různými relaxačními technikami je ale v mnoha směrech podobný.
Pan Zkoumal: V té své knize o relaxaci popisuje spoustu různých technik. Tak proč se odborníci nedohodnou, která je nejlepší? Lidem by se tak zjednodušil život.
Jestliže byste chtěl zjistit, která technika je nejlepší, musel byste se zároveň zeptat pro koho a za jakých okolností. Např. důkladná jógová relaxace vleže na zádech je těžko možná při jízdě v tramvaji. Tam byste se asi spokojil s relaxací za pomoci dechu. Celé se to ještě komplikuje tím, že si někdo výborně uvědomuje tělo, ale nemá dobrou zrakovou představivost. V jeho případě bude nejúčinnější uvolňování svalů, kdežto relaxační představy tak účinné nebudou. Ani stav relaxace není při použití různých technik naprosto stejný. Např. Jacobsonova progresivní relaxace není z nějakého důvodu účinná při léčbě astmatu, kdežto jiné techniky být účinné mohou.
Na mých webových stánkách najdou zájemci nahrávky mnoha relaxačních technik. Lidem, kteří trpí stresem, většinou doporučuji, aby si je všechny vyzkoušeli a tu, která se nejvíce osvědčí, aby praktikovali denně.

25. 8.
Nové audio: Maestro Vždystřízliv: Kdo
---
Jak sebrat drakovi z hlavy zlatou korunku?
Existuje řada jednoduchých a účinných způsobů, jak překonávat bažení. Většinou stačí si ho uvědomit a počkat až přejde, přerušit působení spouštěče nebo si s někým promluvit. Další možností, která není tak snadná, je uvědomit si, jaká tužba za bažením stojí. Tuto tužbu pak můžeme uspokojit zdravým a rozumným způsobem. Nabídnu tři příklady:
* Někdo nám ublížil nebo nás zklamal. Návykové chování zde má přehlušil pocit trpkosti, což ale nefunguje. Lepší možnost: Vynahradit si křivdu tím, že se k sobě budeme chovat hezky – třeba si odpočineme a pustíme si příjemnou hudbu.
* Pocit ponížení, zklamání a neúspěch. Návykové chování má pomoci přehlušit pocit neschopnosti a neužitečnosti. Jenže když člověk vystřízliví, cítí se ještě hůře. Lepší možnost: Uvědomit si, v čem jsme dobří, a jak můžeme být prospěšní.
* Nuda. Návykové chování má přinést rozptýlení. Po čase se z něj ale stává šedivý stereotyp. Lepší možnost: Příroda, cvičení setkání se zajímavými lidmi, dobrá kniha, turistika atd.
Video Kombinujte a zvítězíte

24. 8.
Novinka, hudební video Časně ráno.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
---
Podivné štěstí
Jeden chudý chlapec získal řízením osudu poukázku na neomezený nákup zboží v jistém obchodním domě. Podmínkou bylo, že zboží, které si vybere, nesmí prodat a že ho bude používat pouze pro svoji potřebu.
Chlapec byl radostí bez sebe. Z obchoďáku si přinesl spoustu oblečení, elektroniky a všelijakých hloupostí. V jeho pokojíku to vypadalo jako ve skladišti. Oblečení vypadalo ve výkladu krásně. Jenže když si ho chlapec oblékl, vypadal legračně a na ulici budil posměšky. Elektronika byla mnohem složitější, než čekal. Potřeboval hodinu k tomu, aby složitou hi-fi soustavu přiměl přehrát jednou ze svých dvou desek.
Chlapec si vzpomněl na svého moudrého dědečka. Co kdyby se s ním poradil?
Dědeček opravdu přišel a řekl: „Jestli chceš, dám to zboží odvést zpátky do toho obchodu.“
Chlapec rád souhlasil.
Ředitel firmy, které obchoďák patřil, protáhl obličej. Měli už připravenou reklamní kampaň s fotografií chlapce, který si odnáší jejich zboží. Fotka pitomě se usmívajícího mladíka měla být ve všech novinách. Takhle museli přípravu kampaně zastavit.
A co chlapec? Ten si od té doby ze štědré pokladnice světa bral pouze to, co opravdu potřeboval. Časem se z něj stal stejně moudrý člověk, jakým byl jeho dědeček.
---
Video Jak překonat nezdrženlivé nakupování: 48 tipů

23. 8.
Nové video Jak za minutu zlepšit mezilidský problém? Máme i anglicky.
---
Jak odmítat alkohol?
Jeden pán se mě zeptal, jak odmítat alkohol. Připadalo mu zvláštní hrdě prohlašovat, že je abstinent.
Já sice považuji abstinenci za úplně normální, ale i tak jsem nabídl další možnosti:
- Alkohol nepiju a mám k tomu důvody.
- Co nepiju, cítím se lépe.
- Lékař mi to zakázal. (Jestli chcete, tak Vám to hned teď zakazuji.) :)
- Alkohol zásadně nepiju. Mám s ním špatné zkušenosti.
- Alkohol mi nedělá dobře.
Možností je spousta, viz rukopis knihy Zůstat střízlivý, která je na mém webu i toto video. Úplně nejlepší je ale nechodit do mokré společnosti a tím pádem nic nevysvětlovat.
Ještě něco pro odvážné. Jeden z našich střízlivých přátel v podobné situaci řekl: "Už mi to nikdy nenabízejte! Kdybych začal pít, nedokázal bych přestat, a pak bych vás pozvracel!"

22. 8.
Nové audio: Duo Vždystřízlivci: Čestný muž
---
Inteligence a síla
Jeden pan inženýr měl značnou sílu a navíc byl velmi inteligentní. Problém spočíval v tom, že měl také delirium tremens. V nestřežené chvilce rozebral infuzní stojan a takto vytvořeným nástrojem počal likvidovat dveře nemocničního pokoje. Když jsem tam přišel, vypadaly dveře jako ementálský sýr.
Pro člověka s návykovým problém je nejdůležitější střízlivost. Inteligence ani síla nestačí.

21. 8.
Odborná novinka Účinky alkoholu na imunitní systém.
---
Veselá střízlivost na pracovišti
Jeden z našich střízlivých přátel pan X. si po léčbě hledal místo.
Šéf příslušné firmy se ho zeptal, kde byl předchozí tři měsíce.
Pan X. chvíli váhal. Pak řekl: „byl jsem se protialkoholně léčit.“
Šéf se usmál a poznamenal: „Já také.“
To místo pan X. dostal, protože pracovníka s jeho kvalifikací ta firma potřebovala.
---
Jiný abstinent, pan Y. pracoval v hotelu. V onom zařízení měl mít jistý prominent okázalou svatbu.
Den před touto událostí si prominent dal zavolat zaměstnance a objednal jim na své útraty koňak.
Pan Y. odmítl s tím, že je abstinující alkoholik.
Prominent se obrátil na majitele hotelu s otázkou: „Je ten člověk spolehlivý?“
Majitel odpověděl: „Teď už ano.“
---
Pan Z. byl stavbař. Měl pracovní jednání s jistým architektem. Architekt ho pozval do své vily.
Na přivítanou hostitel otevřel bohatě zásobený domácí bar a zeptal se: „Co si dáte?“
Pan Z. odpověděl: „Vodu, léčil jsem se pro závislost. Od alkoholu abstinuji.“
Nastalo ticho.
Pak se ozvala architektova manželka a vyčítavě řekla svému choti: „Slyšel jsi to! Měl by sis z toho pána vzít příklad!“

20. 8.
Nové video Naprostý úžas
---
Zázračný čaj
Jaký čaj je nejzdravější? Tuto otázku si klade mnohý čajový znalec. Někdo nedá dopustit na jemné zelené čaje z Číny, jiný preferuje vakuově balený japonský čaj a jiný přísahá na staré čaje typu pu-erh z divoce rostoucích čajovníků v provincii Yunnan.
Tuto otázku jsem definitivně vyřešil. Nejlepší čaj je ten, který se servíruje pacientům v Bohnické psychiatrické nemocnici.
Jaterní testy a zdravotní stav našich střízlivých přátel se po několika týdnech jeho trpělivého vychutnávání neuvěřitelně zlepšují.
Pochybovač namítne, že to není čajem, ale střízlivostí.
To omyl, někteří pacienti tvrdí, že před přijetím k nám alkohol téměř nepili nebo jenom „trošku“.
Jak potom přišli k odvykacímu stavu, zůstává záhadou, kterou lékařská věda dosud neobjasnila.
:)
Naše čajová videa

19. 8.
Nové video Klídek
---
Dva dárky
Jistý chlapec měl nesplnitelné přání. Chtěl k narozeninám cestu kolem světa. O svém přání pověděl strýčkovi.
Ten se usmál a řekl: „Proč bys cestoval tak daleko? Hodně zajímavého najdeš i doma.“
Chlapec mu nevěřil a považoval to za výmluvu.
Jenže strýček měl pravdu. K narozeninám od něj chlapec dostal hned dva dárky – dalekohled a mikroskop.
Chlapci se úžasně rozšířilo vnímání světa. I když byl ve známém prostředí, nacházel kolem sebe mnoho překvapivého.
S trochou nadsázky říkáme, že střízlivost vzrušující. Střízlivý člověk objevuje nové i v tom, o čem si myslel, že to zná.
Podobně jako střízlivost působí i některá cvičení. Člověk se při nich uklidní. Klidný a střízlivý mozek vnímá jinak a mnohem lépe.

18. 8.
Nové audio, maestro Vždystřízliv v původní kytarové skladbě Můj střízlivý čaj.
Seznam našich videí, které se týkají čajů, najdete zde.
---
Výlet se zajímavou tradicí
Léčba závislosti jistého pana inženýra se nedařila a nedařila. Pak nastal zlom. Začal chodit na setkání Anonymních alkoholiků. Doléčování si zpestřoval sobotními výlety se střízlivými přáteli. K nim patřil i jeho terapeut pan K., který také prošel peklem závislosti. V době, kdy se pan inženýr setkal s panem K., abstinoval pan K. 25 let. Jeho tehdejší pacient tehdy nechápal, jak to někdo může tak dlouho vydržet.
V srpnu 2015 jsem potkal na nádraží skupinu lidí. Vesele mě zdravili. Byl mezi nimi i pan inženýr. Shodou okolností jsme měli společnou cestu. Dozvěděl jsem se, že jedou na obvyklý sobotní výlet. Takhle to dělají přes dvacet let.

17. 8.
Nové video Jak být zdravý během změn ročních dob, máme i anglicky.
---
Příjemný vedlejší efekt
Někdy se střízlivých přátel ptám, co se jim na střízlivosti líbí ze všeho nejvíc.
Často zmiňují vnitřní svobodu, větší klid, lepší zdraví i vztahy, vyšší životní úroveň i to že za střízliva nelžou.
To má řadu výhod: Není třeba si pomatovat, co člověk komu napovídal, roste důvěryhodnost, objevuje se klid a lepší pocit ze sebe. Lidé se neléčí z návykové nemoci jen proto, aby přestali lhát. Větší pravdivost je nechtěný, ale příjemný, vedlejší účinek střízlivosti. Pravdivost neznamená říkat každému na potkání, co si o něm myslíme. Stačí nelhat a být pravdivější i vůči sobě.
Video: Kirtan Om Satya ("satja" znamená pravda).

16. 8.
Prostá řešení
Co můžete udělat proti globálnímu oteplování?
Zhasnout zbytečně svítící světlo.
Co můžete udělat pro povznesení národa?
Abstinovat od alkoholu, drog a hazardu.
Co můžete udělat pro lepší vztahy mezi lidmi?
Vlídně pozdravit někoho, kdo vám není právě sympatický.
Co můžete udělat pro čistší ovzduší?
Více chodit a méně jezdit autem.
Co můžete udělat pro světový mír?
Uklidnit se.
:)
Video Relaxace pro klid, odpočinek a inspiraci

15. 8.
Nové video Jak jednoduše zvládat emoce a bažení, máme i anglicky.
---
Není hrdost jako hrdost
Podobně jako mnoho jiných slov může hrdost znamenat ledacos. Lze to ukázat na dvou krajních příkladech.
První příklad: Hrdost jako klidné sebevědomí vycházející z toho, že člověk žije dobře a v souladu se svým posláním. Taková hrdost i jiné jemné emoce dávají vnitřní mír, rozšiřují vnímání a přinášejí úspěch.
Druhý příklad: Hrdost jako forma hněvu. Člověk tak říká druhým cosi jako: „Pacholci, však já vám ještě ukážu!“
Většinou ale neukáže. Hněv je špatný rádce. Navíc je takový postoj nezdravý a vyvolává zbytečný stres.

14. 8.
Chci být terapeutem
Občas se na mě některý z našich střízlivých přátel obrátí s tímto dotazem: „Jak to udělat, abych se stal terapeutem a mohl pomáhat druhým překonávat závislost?“
Je to hezké přání a přistupuji k němu s respektem. Odpovídám přibližně takto. Existují dvě možnosti:
1. Vystudovat vhodnou vysokou školu a doplnit si výcvik v psychoterapii. Jestliže má někdo maturitu, dá se to stihnout za přibližně pět let. Ani pak ale nelze zaručit, že dotyčný najde místo, které mu bude vyhovovat.
2. Chodit na setkání Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů nebo Anonymních narkomanů. K tomu není potřebná žádná kvalifikace, jedinou podmínkou je přání být střízlivý a pomáhat ke střízlivosti druhým. Lze to splnit prakticky okamžitě. Tato druhá cesta je pro naprostou většinu lidí mnohem vhodnější.
Video Jak jednoduše zvýšit sebevědomí
***
Jak se motivovat ke střízlivosti a jiným dobrým cílům
Při překonávání návykových problémů považují někteří za rozhodující vůli. Je to nesmysl. Klíčová je motivace. Jistý muž získal olympijskou medaili ve velmi náročné disciplíně. Musel mít jistě želenou vůli, aby tvrdě trénovat a přemáhal bolest. Setkal jsem se s ním v době, kdy měl alkoholovou demenci a nedokázal se o sebe postarat. Naproti tomu znám řadu obyčejných lidí s alkoholovou závislostí, co si své vůli nedělali iluze. Udržovali si ale vysokou motivaci a jsou střízliví.
Následující postupy lze využívat k posilování motivace ke střízlivosti nebo jiným dobrým cílům:
* Využívat vlastní negativní zkušenosti s návykovým chováním i zkušenosti jiných lidí.
* Podobně je možné využívat vlastní pozitivní zkušenosti ke střízlivosti i zkušenosti jiných.
* K posilování motivace dochází automaticky v dobré společnosti, např. na setkání svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků nebo při skupinové terapii. Doporučuje se vyhledávat to, co motivaci posiluje, a se vyhnout prostředím, sdělovacím prostředkům i lidem, kteří motivaci se střízlivosti oslabují.
* Kartička kamarád: Na první stranu se v bodech napíší rizika návykového chování a druhou výhody střízlivosti. Kartičkou je dobré mít u sebe. V krizi je vhodnější si nejdříve přečíst stranu s riziky závislosti, a pak tu druhou s výhodami střízlivosti.
* Motivační bankovka se od kartičky liší formátem a tím, že doplněna obrázky.
* Psaní deníku pomáhá si připomenout rizika nevhodného chování a také si uvědomit své pokroky.
* V závěru relaxace, před usnutím nebo hned po prouzení lze použít vhodnou autosugesci, např. „klidný, moudrý střízlivý!“ Opakuje se třikrát.
* Motivuje i krizový plán. Ten zahrnuje kroky, které by bylo třeba udělat v případě recidivy, např. vyhledat pomoc druhých lidí, zintenzivnit léčení a z recidivy se poučit. Člověk si tak lépe uvědomí, že recidivě je lépe se vyhnout.
* Využívání motivačních symbolů. K symbolům střízlivosti patří např. ametyst nebo velbloud. Lidé takto využívají i fotografie blízkých lidí a duchovní symboly.
*Zkušení abstinenti umějí motivaci ke střízlivosti získat prakticky ze všeho. Když se jim daří, je to proto, že jsou střízliví. Jestliže mají problémy, připomenou si, že za střízliva je zvládnou lépe.

13. 8.
Je v ústních vodách alkohol
Tuto otázku mi poslal jeden z našich střízlivých přátel.
Odpověděl jsem mu toto: To je různé, je třeba prostudovat složení na lavičce.
Mezi námi, mírně slaná vody voda je levnější a působí nejméně stejně dobře a nemusíte nic luštit.
Mimochodem voda je to horkém počasí také skvělý nápoj. Včera jsem jí dal dokonce přednost před skvělými čajii, kterých by se z mě pár našlo.
Video: Moje voda
***
Nuda je a není problém
Co budu za střízliva dělat? Takto se někdy ptají lidé, kteří začínají abstinovat.
Zkušení abstinenti se při této otázce obvykle usmívají. Střízlivost poskytuje možnosti, o jakých se závislému ani nesnilo.
Jenže je tu háček. I dlouhodobě abstinující člověk může pocítit nudu. Ano, má co dělat nebo jak se zabavit. Jenže se mu nechce.
Jeden z našich střízlivých přátel řekl lakonicky: „Nuda je bažení.“
Nuda opravdu může být projevem skrytého bažení. Není tomu tak vždy, ale je to důvod k větší opatrnosti.
Za této situace je nejlépe jít na doléčování, třeba formou AA. Vyřeší se tak nuda i bažení.
Video Skryté bažení: jak ho poznat a zvládat

12. 8.
Nové video: Pozor na motivační útoky! Máme i anglicky.
***
Výlet do pravěku slov
* Slovo klid je praslovanského původu (kľud). Slované ho převzali z gótského hlútrs, což znamená „čistý“, a z germánského hlúttar, což je „čistý, jasný“. Klid ve slovanských jazycích souvisí se slovem kloudný, tedy „správný“, a uklidit.
* Praslovanské slovo pokoj souvisí se slovesným základem ve slově odpočinout. Pokoj jako místnost je „místo určené k odpočinku“.
* Třetí synonymum klidu je mír. To ve slovanských jazycích znamená zároveň svět. Pro naše předky byl jejich „svět“ to místo, kdy byli v bezpečí a míru.
Video Klidné místo uvnitř (s mantrou míru)

11. 8.
Nové video Nejlepší obětina, máme i anglicky.
***
Nové audio, maestro Vždystřízlivý s kytarou: Jsem
***
Něžný zubař
Luxusní američtí zubaři prý pouštějí zámožným pacientům během zákroků relaxační nahrávky.
Zubař: Tu stoličku musíme vyndat. Nic jiného se nedá dělat.
Pacient: Bude to bolet?
Zubař: Ani o tom nebudete vědět. Dáme vám injekci a pustíme vám něco velmi příjemného. Nasaďte si sluchátka a otevřete doširoka ústav.
Pacient s otevřeným ústy souhlasně zahuhňá. Něžný ženský hlas ve sluchátkách ho nabádá, aby si udělal pohodlí, uvolnil své oblečení a dýchal klidně do břicha. Sladká reprodukovaná hudba se mísí s kovovým cinkotem nástrojů. Pacient spatří přivřenýma očima, jak do jeho úst vklouzly velké kleště. Vzpurná stolička se ne a ne uvolnit. A tak statný zubař páčí a páčí. Něžný hlas ve sluchátkách mezi tím popisuje krásy jarní přírody. Pak už pacient opravdu necítí vůbec nic. Důvodem je to, že omdlel.
Když se po chvíli probere z mrákot, řekne: Dal byste mi to nahrávku domů? Myslím, že ji budu ještě potřebovat.
Abych si z amerických stomatologů nedělal pouze legaci, využití relaxace má i zde logiku. Relaxace mírní bolest, posiluje imunitu a zlepšuje hojení.
Jedno z naších nejsledovanější videí Uvolněte se a doplňte energii
Audio nahrávky relaxačních technik jsou zde.

10. 8.
Spokojenost
Lidé dělají všechno možné, aby byli spokojení. Podle indické tradice je být spokojenost pro jógíny téměř povinností. Návod k dosažení spokojenosti od dávného mistra je průzračně prostý: „Bud spokojený s tím, co máš!“ Jistě tím nemyslel jen peníze, ale např. postavení, vztahy, prestiž, uznání, fyzickou kondici nebo možnosti zábavy. Být spokojený s tím, co člověk m á, je skvělé a přináší to do života více klidu.
. Možná existuje ještě vyšší stupeň spokojenosti. Uvědomil jsem si to během doléčovací skupiny.
Jeden z našich mnoho let abstinujících přátel tehdy řekl: „Mám dobrý pocit z toho, že žiju správně.“
Video Spokojenost (s původní písní)

9. 8.
Další novinka, video Napínavá pohádka o hledání svobody.
Nové video Do pohody, k němu je i nová střízlivá pohlednice.
***
Dva osudy
V jedné nemocnici pracovali dva řidiči sanitek. Jeden, říkejme mu pak Neklid, byl pruďas. Nechodil daleko pro ostřejší slovo, třeba když přijel pro pacienta a musel čekat. Stejnou práci  vykonával pan Pohoda. Nevzpomínám si, že bych ho někdy viděl jinak než usměvavého a zdvořilého. Jeho pracovní tempo bylo volnější, ale zato choval se klidně a předvídatelně.
Plynula léta, až jsem jednoho dne potkal pana Neklida na invalidním vozíku. Po mozkové příhodě částečně ochrnul. Měl hodnou ženu. Pravidelně ho vozila po parku nemocnice a usmívala se, i když jí asi do zpěvu nebylo.
Pak Pohoda v té době dále procoval jako řidič. Až na prošedivělé vlasy se prakticky nezměnil.
Za největších objevů současné psychologii považuji zjištění, že svůj postoj ke světu a emoční život můžeme kultivovat a zušlechťovat.
Průkopníky v tomto směru byli zejména dva američtí profesoři psychologie Martin Seligman  a Barbara L. Fredrickson.
Video Posílání světla: pokročilá varianta

8. 8.
Nové audio, Duo Vždystřízlivci (kytara, bubínek a zpěv): Do pohody
***
První pomoc proti bažení
Existuje mnoho skvělých a účinných způsobů, jak zvládnout bažení, které lze navíc kombinovat (video). Co použít jako první?
Jistě záleží na okolnostech. To první a často postačující je přerušit působení spouštěče.
Příklad přerušení vlivu vnějšího spouštěče: V práci probíhá jakási nestřízlivá oslava. Bystrý abstinent se vytratí a zařizuje něco o patro výše nebo úplně jinde. Kdyby to nešlo, určitě se lze odebrat na WC a tam se uklidnit.
Příklad přerušení vlivu vnitřního spouštěče: Bystrý abstinent se snaží stihnout termín a cítí se unavený a podrážděny. Podobné stavy vedly v minulosti k recidivě. Nyní je moudřejší. Odpočine si. Další den pracuje s větším nadhledem a efektivněji.
Až náš přítel abstinent přeruší vliv spouštěčů, možná ještě sáhne po dalších osvědčených možnostech.
Může pracovat s motivací, uvolnit se např. dýcháním do břicha nebo použít rozum.
***
Video Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

7. 8.
Nové video Čekanka potěší oči i játra, máme i anglicky.
***
Cesty z bažin
V televizním rozhovoru se mě reportér zeptal, jestli na sobě zkouším účinky drog.
Odpověděl jsem, že mě to ani nenapadne.
Reportér namítl: „Jak se pak dokážete vcítit do pacientů?“
Řekl jsem: „Mým úkolem je pomáhat lidem nacházet cesty z bažin, ne se s nimi v bažinách čvachtat.“
Dobrá cesta se často najde snadno. Někomu stačí co nejčastěji chodit na setkání AA, AG nebo NA.
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

6. 8.
Nové video Očištění a doplnění energie, máme i anglicky.
***
Terapeutický vztah a sonet
Vztah mezi profesionálním terapeutem a pacientem má jasná pravidla. To neznamená, že by takový vztah nemohl být hezký, vřelý a přátelský.
Vezměte si např. sonet. To je přísná básnická forma. Její strukturu je třeba zachovat. Při tom existují mnohé sonety, které jsou formálně dokonalé a zároveň krásné.
Terapeutický vztah se při léčení návykových nemocí vyvíjí. Lidé, kteří dlouho abstinují, přicházejí na skupinovou terapii nebo do svépomocné organizace často jako rádci a průvodci těch, kdo se střízlivostí začínají. Prospívají tím sobě a mnohdy stejně nebo ještě více druhým.
Video: Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

5. 8.
Odborná novinka, právě vyšlo:
Nešpor K, Csémy L, Nechanská B. Regionální rozdíly v incidenci deliria tremens v Česku a jeho léčba. Alkoholizmus a drogové závislosti 2015; 50:55-64.
***
Nové audio, maestro Vždystřízliv: Střízlivá pohoda (kytarová improvizace)
***
Smutek lze zvládat svépomocí
Po ztrátě, blízkého člověka, nechtěném rozchodu nebo neúspěchu je smutek normální reakcí. Podle čínské tradice se při smutku zablokuje energie v plicích. Během mého studia medicíny se jeden profesor vnitřního lékařství zmínil, že zápal plic se často objevuje po účasti na pohřbu. Dost možná se na tom podílí nejen prochladnutí, ale také duševní rozpoložení přítomných.
Z hlediska čínské medicíny logická je masáž hrudníku, aby se energie rozproudila. Při tom je možné si hlubokým hlasem pobrukovat nebo opakovat nějakou říkanku, např. „zastřízliva velká síla“. Zvláštní pozornost je dobré věnovat místu pod zevní stranou klíčních kostí, protože tam začíná dráha plic. Proti smutku, podobně jako proti jiným emocím, pomáhají rovněž fyzická aktivita, smích, relaxační techniky, dobrá společnost atd.
Více viz toto video.

4. 8.
Magické uklízení
Čínská nauka o prostoru rozděluje byt nebo dům do jednotlivých částí. Ty zahrnují: 1. Sláva a úspěch, 2. manželství a vztahy, 3. děti a budoucnost, 4. nápomocné osoby, 5. kariéra, povolání a cesta, 6. moudrost a meditace, 7. předci a minulost, 8. bohatství a prosperita, 9. jednota a zdraví.
Při uklízení zbavování se zbytečností, děláme zároveň pořádek i v sobě a ve svém životě. Dobré energie tak mohou volněji proudit kolem nás i v nás samých.
Video Veselý metař

3. 8.
Nové video Jednoduchá rada, jak si zlepšit život. K videu existuje i anglická verze a nová střízlivá pohlednice.
***
O pohybování těla
(Mírně upravené úryvky z knihy F. S. Kodym: Úvod do zdravovědy, vyšlo v Praze v roce 1869)

Druh cvičení
Jakého pohybování třeba se chopiti? táže se mnohý domnased.
Co se nahodí – choď na procházku, běhej, skákej, vesluj, plovej, hobluj, co z toho se ti líbí. Nejlépe prospívá pohybování, ježto se koná na zdravém, čerstvém povětří. Není nad řádný, dobře řízený tělocvik. Nebo tu se nenamáhají jen některé údy neb svaly, nébrž všecky – a to souměrně a všestranně.
Výlet do antiky
Plato, Aristoteles a jiní řečtí mudrcové vážili si tělocviku tolik, že každou zem, každou obec, kde by se tělocviku nehledělo, pokládali za chybně zřízenou. A potom jak tělocvik ke zdraví prospívá, tak i k napravení pokaženého slouží! Plutarch vypravuje o Ciceronovi, slovutném to římském řečníku, že na počátku veřejného svého živobytí byl velmi churav, trápen jsa zvláště bolením a slabostí žaludku. Aby tedy se pozotavil, odebral se do Athén, kde tehdáž tělocvik kvetl. Dal se v cvičení těla vida! Netrvalo to dlouho a on se z úplna pozdravil a chraplavý jeho hlas stal se plným a zvučným. Znamenitý lékař Herodikos prohlašoval tělocvik za první a nejhlavnější věc ve správě života; i byltě se svým tělocvikem v léčení tak šťastný, že mu že mu vytýkali, že prý nedává lidem umírati, že vetchý život slabochů protahuje až k nejvyššímu stáří.
Radostný závěr kapitoly
Bohu díky, začátek již učiněn, tělomorné druhdy vychování počíná se káceti, sokolské jednoty množí se. Na zdar!
***
Video Zázračný lékař

2. 8.
Novinka a to velmi praktická Jak zvládnout energii hněvu a bažení
***
Rituál míru
Předpokládejme, že máte s někým problém. Bylo by dobré se usmířit. Jenže onen člověk by na podání ruky nepřistoupil nebo je daleko a nemůže s vámi mluvit. Co v takové situaci?
Můžete opakovat Mantru míru Ta zní Óm šánti (šánti znamená v sanskrtu mír). Lze si také zpívat její delší verzi. Mír a světlo nechte, ať se šíří z vašeho srdce k němu. Nevím, jestli a jak mnoho ovlivní onoho člověka vaše meditace. Ale zcela jistě vám samotným pomůže překonat zábrany a předsudky. Díky tomu se s oním člověkem lépe domluvíte nebo se s ním vyrovnáte vnitřně.

1. 8
Nové video Dobře vím, k videu je i nová střízlivá pohlednice.
***
Co mi vadí na fotbalu
Fotbal není právě zdravý. Prudké starty a zastavení nebo otočky nesvědčí kloubům nohou, při osobních soubojích dochází ke zlomeninám a tzv. „střílení hlavou“ netěší mozek. Lze namítnout, že třeba basketbal nebo házená také nepatří právě k něžným sportům.
Jenže s fotbalem je ještě jedna potíž. Kolega Dr. Csémy zjistil u českých dospívajících, že žádný sport nesnižuje riziko návykových problémů. V případě fotbalu, tance, boxu a kick-boxu bylo riziko naopak vyšší. Český fotbal je silně svázán s reklamou alkoholu a hazardu. Negativně zde také uplatňuje vliv kolektivu. Důležité je to, kam chlapci chodí do skončení fotbalového tréninku a o čem spolu hovoří. Velmi pochybuji, že by si vyměňovali recepty zdravé výživy nebo diskutovali o tom, jako druh čaje je nejlepší. Poměrně často se také setkáváme s fotbalisty, kteří se dostali do problémů kvůli hazardu, zejména sportovním sázkám.

31. 7.
Nové audio Elen Eversober: Co je drahé.
***
Odborná novinka: Zpráva OECD týkající se alkoholu z roku 2015
***
Nelehký začátek střízlivosti (z dopisu)
Na počátku abstinence má dobrou náladu málokdo. Důležité je vydržet.
Jak asi víte, Anonymní alkoholici je užitečná svépomocná organizace, není třeba se tam objednávat, stačí prostě přijít. V Praze se scházejí 2x denně česky a 2x denně anglicky. Choďte tam co nejčastěji. Z www.drnespor.eu si stáhněte text "Zůstat střízlivý"  Na soubor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Uložit jako".
Co se bezpečných způsobů, jak mírnit úzkost a stres týče, podívejte se sem:
33 způsobů, jak zvládnout stres (s původní hudbou)  
Jak překonat strach: 1+15 možností
Z tohoto webu si také můžete stáhnout relaxační nahrávky. Vyzkoušejte si je a tu, která se nejvíce osvědčí, praktikujte denně.

30. 7.
Kde je míč?
Míčem nemyslím koženou bublinu, za kterou se honí pošetilí lidné po hřištích. Míč je zářivé centrum naší energie, něco jako naše osobní slunce.
Domovem míče je oblast mezi pupkem a páteří. Jógíni toto místo nazývají „město klenotů“ a Číňané „dolní rumělkové pole“.
Při hněvu a bažení stoupá energie do hlavy a tam se ztrácí. Hněv a bažení vyčerpávají. Podle čínské tradice na ně doplácejí hlavně játra. Nepřímo škodí i ledvinám (ledviny jsou „matkou jater“).
Při strachu klesá energie dolů do nohou, možná proto, aby člověk dokázal rychle utíkat. To také vyčerpává.
Způsobů jak se ovládnout je celá řada (video). Můžeme např. vyvolat opačnou emoci, cvičit, chodit, relaxovat nebo se někomu svěřit.
Skvělý způsob je uvědomit si, kde je můj míč, tj. kde máme nejvíce energie. Pak se soustředíme do břicha a zářivý míč tam pěstujeme. Při nádechu si říkáme větší a při výdechu menší. Energie se tak soustředí tam, kde má být. Člověk ji neztrácí, ale získává a navíc se uklidní. Zvláště když potřebujeme stáhnout energii, je důležité mít ramena dole a prodlužovat výdech. Jestliže k tomu přidáte ještě lehký úsměv, bude to dokonalé.
Možná se nyní v duchu ptáte, jestli se autor těchto řádků umí dobře ovládat.
K dokonalosti mám daleko, ale snad dělám mírné pokroky. V souvislosti s tímto textem jsem si uvědomil, že energie stoupá do hlavy při duševní práci, jako je psaní na počítači. Aktivní jsou při tom ruce, ale hlavně oči a mozek. Když skončím, měl vždy stáhnout energii dolů do břicha. To často nedělám. Měl bych se polepšit.
:)

29. 7.
Novinka Střízlivé myšlení, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Pozdrav po deseti letech
Z dopisu (mírně upraveno): Na klub se nedostanu, mám to daleko, tak prosím vyřiďte klukům pozdrav. Mockrát jsem si říkal, že to nejde. A šlo to, abstinuji deset let. To období jsem si rozdělil do tří částí a to na nucenou střízlivost (asi dva roky), střízlivost a radostnou střízlivost. Nejhorší krize přišla po půl roce, kdy jsem dostal v práci výpověď. Vzpomněl jsem si ale na pana Gregora. Řekl jsem si: "Když to dokázal on, tak to zvládnu taky."
Druhé období střízlivosti u mě trvalo dva až čtyři roky. Stala se veliká změna. Střízlivost jsem přestal brát jako trest. Pojal jsem ji přirozeně, jako součást života. Všem to přeji je to nádherný pocit. Poslední období jsem nazval nádherná střízlivost. Najdete nové a spolehlivé lidi a bude vám mnohem lépe.

28. 7.
Nově na tomto webu: Nešpor K. Pozitivní myšlení, pozitivní motivace, suportivní psychoterapie a lékařská praxe. Prakt. Lék. 2009; 89(12): 683-685.
***
Dopis jedné hodné paní
To, že se k Vám manžel choval špatně, neberte osobně. Takto se chovají prakticky všichni patologičtí hráči, kteří v hazardu pokračují. Abstinencí bývalého manžela nebo neabstinencí se nezabývejte. Soustřeďte se na sebe a na děti. Jestli abstinuje nebo ne, je jeho věc. Vy jste připravena na všechny možnosti. Nekompromisně hájíte svá práva. Takový přístup může patologického hráče motivovat a hlavně prospěje Vám.
***
Chvála dlouhého výdechu
V józe se výdech často prodlužuje na dvojnásobek nádechu nebo při některých dechových cvičeních (např. recitace slabiky Óm) i více. Je k tomu řada dobrých důvodů:
* Dlouhý výdech zklidňuje. Oddychnout si znamená dlouze vydechnout a uklidnit se.
* Při výdechu se snižuje svalové napětí. Proto často zahajujeme delší relaxaci dlouhým výdechem. Uvolněné svaly se lépe protáhnou. Protahování svalů se obvykle děje při výdechu a posilování při nádechu.
* Dlouhý výdech udělá místo čerstvému vzduchu. Dýchací cesty i plíce se tak čistí.
* Dlouhý výdech je typický pro smích a úsměv a smích uklidňují samy o sobě.
* Výdech má i svoji symboliku. Vycházejícího vzduchu se lehce a s klidem zříkáme. Podobně se můžeme zříkat i pošetilých myšlenek a neprospěšných emocí.
Video Dlouhý smích při výdechu

27. 7.
Nová videa
Jógový úsměv
Posílání světla: pokročilá varianta
***
Střízlivé rituály
Příkladem nestřízlivého rituálu je to, když si intoxikované osoby si připíjejí na cirhózu a tvrdí, že je to na zdraví. Tím se utvrzují v tomto pošetilém počínání. Existují ale také střízlivé rituály a těmi se zde budeme věnovat:
* Jeden z nejlepších rituálů je předsevzetí na tento den Anonymních alkoholiků, Anonymních narkomanů a Anonymních gamblerů. Ráno požádají Vyšší moc o střízlivost pro tento den. Večer za střízlivý den poděkují. Jestli někdo na Vyšší moc nevěří, může o střízlivý den požádat Karla Marxe. Vyšší moc mu to jistě odpustí. :)
* Rituálem je představování se na setkáních Anonymních alkoholiků (např. jsem alkoholik Jiří).
* Na setkáních Anonymních alkoholiků se také pravidelně opakuje Modlitba míru.
* Rituálem je i podání ruky se střízlivými přáteli.
* Pro někoho se stalo rituálem doléčovaní, protože si na něj vyhrazuje obvyklý čas a den v týdnu.
* Patří sem předávání diplomů, odznaků, mincí nebo ametystů u příležitosti výročí abstinence.
* Na závěr našich programů zařazujeme náš původní rituál. Je to jednoduché cvičení provázené slovy „veselý, radostný, střízlivý, juchů! Abstinenci zdar!“
Jeden z našich střízlivých přátel se mě zeptal, jestli se střízlivým rituálem může stát i ranní čištění zubů.
Za nestřízliva si je totiž nečistil, protože měl jiné starosti.
Odpověděl jsem mu, že ano. Zdravým a střízlivým rituálem je i ranní sprcha nebo ranní cvičení. Z rituálů mohou vznikat prospěšné návyky. Dobré návyky nás chrání i při bažení nebo silných emocích, tj. když nejsme úplně v pohodě.
Video Rituály související s jídlem: principy a šest možností

26. 7.
Další hudební video Pět roků
A další nová střízlivá pohlednice
***
Předávání
Anonymní alkoholici radí, abychom věci, které nemůžeme změnit, předali Vyšší moci.
Někdo na Vyšší moc nevěří nebo si ji nedokáže představit. Jiný se možná stydí obtěžovat pána všehomíra malichernostmi.
V tom případě lze použít lidové rčení „předej to koňovi, on má větší hlavu“.
Kůň má navíc dobrý žaludek.
S přáteli abstinenty jsme přemýšleli o tom, co všechno koňovi předat.
Myslím, že jsme mu obstarali dostatek krmení na mnoho let.

25.7.
Nové video: Čistá.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Přemíra citu
Byl jsem nakupovat. Z reproduktoru v prodejně říkal vemlouvavě mužský hlas: „Je něco křehčího než jarní cibulka?!“
Kdyby vám tohle řekl někdo ze známých, museli byte to brát jako vtip.
Možná byste hlasem ještě zjihlejším odpověděli: „Ještě křehčí než cibulka je zelí!“
Pak byste se oba zasmáli a mluvili o něčem jiném.
Říkat něco reproduktoru ale nemá smysl. Mele svoji si ódu na cibuli pořád dokola.
Mimochodem zmíněnou cibulku v prodejně neměli.
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?
***
Střízlivý realizmus
Swami Satyananda si nedělal o indické společnosti iluze. Zcela bez obalu řekl, že úřady vynakládají obrovské částky na stavbu zbytečných stadiónů. Osudy chudých lidí jsou jim lhostejné. Neradostné poznání u něj nevedlo k zatrpklosti. V rámci svých možností pomáhal místním lidem se lépe uživit.
Situace týkající se alkoholu, drog a hazardu je u nás špatná. Nic nenasvědčuje tomu, že by se měla v dohledné době zlepšit. Je to důvod být zatrpklý?
Ne, je to důvod je střízlivosti!
***
Video Veselý kaligraf

24. 7.
Nové audio, Elen Eversober v písni Čistý štít.
***
Koníček není kůň
Jaký koníček
Odborníci doporučují při zvládání pracovního stresu, aby si člověk našel koníčka. Jenže jakého?
Přepokládejme, že někdo pracuje jako personalista a ve volných chvílích kádruje sousedy. Odpočine si při tom?
Nebo zahradník pěstuje v práci kedlubny a doma si místo nich na zahrádce nasází brokolici. Není to úžasná změna?
Koníček by měl zaměstnávat jiné části těla i psychiky nežli zaměstnání. Někdo je prodavačem v rušném obchodním domě. Po práci mu udělá dobře tichá procházka v odlehlém parku. Nebo jistá dáma působí na zastrčeném detašovaném pracovišti. Během pracovní době pronese asi tak třicet slov. Není divu, že si chce doma hezky popovídat. Problém může nastat, jestliže jejím manželem je zmíněný prodavač.
Při čem si skoro nikdo neodpočine
Sem patří běžná televizní produkce, politické diskuse, bulvární tisk, počítačové hry a online nakupování. Samozřejmě, že máte právo to dělat. Jen si při tom nenamlouvejte, že odpočíváte.
Jak si užít koníčka
Stejný koníček lze provozovat různě. Pan Pohoda i pan Zavilý mají sedavé zaměstnání a oba rádi fotografují. Pak Pohoda jde s foťákem v kapse po lese a sem tam něco vesele cvakne. Přijde domů, jednu nebo dvě fotky uloží a jde se osprchovat.
Pan Zavilý kouká po lese jako ostříž. S dvoukilovým fotoaparátem zajímá neuvěřitelné, komické pozice. Navíc si láme hlavu kompozicí, fokusem, vyvážením bílé a vším možným. Utahaný se dovleče domů. Tam další dvě hodiny fotografie digitálně upravuje. Nakonec usne zcela vyčerpán na koberci.
Ctižádostiví lidé se často vyznačují jistou urputností. Pěstují koníčky, jako kdyby jim šlo o život. Ono vlastně někdy o život jde. Karel Čapek popsal dojemný příběh kaktusáře. Ten dokonal po té, co ho při hledání kaktusů chytili domorodci a napíchli na kaktus.
Někdo z vás možná ve volných chvílích maluje, věnuje se kutilství, pěstuje hudbu nebo ji poslouchá či skládá básně.
Ptejte se při tom sami sebe: „Proč to vlastně dělám?“
Odpovězte si: „Abych si odpočinul (odpočinula)!“
Pak se blaženě usmějte a řekněte si: „Já odpočívám.“
:)
Video

23. 7.
Nové video Citrónová tráva, máme i anglicky.
***
Nové audio Maestro Vždystřízliv: Rozcestí.
***
Pěstování
Jeden z našich střízlivých přátel řekl, že se mu nelíbí slovo doléčování. Navrhl místo něj hledat jiný, výstižnější výraz.
Slovo doléčování má dvě výhody, totiž je srozumitelné a stručné. Má ale také nevýhody.
Přemýšlel jsem o různých možnostech. Napadl mě mimo jiné „trénink střízlivosti“, to ale není ani krátké ani srozumitelné.
Spíše než k sportovnímu tréninku bych přirovnal doléčování k pěstování.
K pěstování střízlivosti, zdraví, vztahů a života.
Pro naše střízlivé přátele to vše spolu úzce souvisí.

22. 7.
Nové video Dva druhy smíchu používané při pozdravu, máme i anglicky.
***
Horko, voda, nápoje
Teplo a voda: Vyšší okolní teplota vede k pocení. Tělo tak ztrácí vodu. Není to jediný vliv. Ke ztrátám vody dojde i při fyzické aktivitě nebo v průvanu (otevřené okénko auta). Někdy se tyto vlivy kombinují. Jestliže se silně dehydratovaný člověk napije alkoholu, bývá nepříjemně překvapen. Dávka alkoholu, kterou by normálně toleroval, může vyvolat silnou opilost.
Nevhodné možnosti: Alkohol odvodňuje, takže jeho vlivem se voda ztrácí. Navíc se rozpouští ve vodě. Jestliže je v těle vody málo, koncentrace alkoholu je přirozeně vyšší.
Jeden britský odborník nazval svoji knihu „Alkohol: rozporuplná molekula“. To je výstižné. Maličká molekula alkoholu dokáže v mozku ovlivnit mimo jiné dopaminové receptory (jako pervitin a kokain), opiátové receptory (jako heroin) a GABA receptory (jako některé tlumivé léky). To vysvětluje odlišné působení alkoholu i u téhož jedince a to, že alkohol vyvolává závislost. Alkohol je nevypočitatelný. V kombinaci s léky nebo za horkého počasí obzvláště.
Nejsou vhodné ani přeslazené limonády a podobné nesmysly. Čím méně je v nápojích alkoholu, cukru, barviv a různých chemikálií, tím lépe. Kdyby nic jiného, voda má v porovnání s nimi nižší osmolaritu a rychleji a lépe se vstřebá.
Co pít: Nejlepší jsou nápoje bez alkoholu, nesladké a bez kofeinu. Alkohol i kofein působí močopudně, voda se proto jejich vlivem ztrácí. Já právě piju zelený čaj. Ve třetím nálevu z jedné porce čaje je kofeinu minimum. Příjemně chladivý je čaj z máty. Nejdostupnější je obyčejná voda. Vhodné jsou také nesladké minerálky. Při extrémních ztrátách vody a minerálů se používají speciální přípravky s vyváženým obsahem různých látek.
Ještě zajímavosti ze světa: Číňané často pijí za horka čaj z chryzantémy indické, Indové zase čaj z citrónové trávy (voňatka citrónová). A ještě něco ze Švédska. Za letního horka si tam dávají jeden nebo dva plátky okurky do džbánu s vodou. I ten plátek okurky stačí k tomu, aby voda změnila vůni a chuť.
***
Vztahy nejsou vždy idyla
Jednomu z našich střízlivých přátel navrhla přítelkyně, aby si pronajali hospodu.
Napsal jsem mu toto:
Řekněte jí o svém alkoholovém problému.
Kdyby na pronájmu brlohu trvala, je to Maryša.
Pryč od ní!
Abyste si pak neříkal, že to kafe je hořké.

21. 7.
Nové audio, maestro Vždystřízliv s kytarou: Madla
***
Mantra se sebeuvědoměním
Toto cvičení pochází z Bihárské školy jógy a jmenuje se Antar mauna džapa. Jedná se to kombinaci meditace vnitřního ticha s opakováním mantry. Dochází zde mimo jiné k „čištění mysli“, zlepšuje se sebepoznání a sebeovládání. Jak se toto cvičení praktikuje?
* Tradičně se cvičí vsedě se zpřímenou páteří, je to ale možné i v jiné poloze.
* Uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování pozice a lehce se umějte.
* Opakujte mantru (např. mantru míru, která zní „Óm šánti“) nebo krátkou modlitbu.
* Uvědomujte si při tom pocity a myšlenky, které se spontánně objevují. Počítejte s tím, že většinou nebudou vznešené ani svaté. Podobně vnímejte i tělesné pocity včetně případného nepohodlí. To je právě zmíněné „čištění mysli“. Na myšlenky a pocity nereagujte, ale uvolněně se vracejte k opakování mantry.
* Praktikujte podle situace a svých potřeb několik minut nebo déle.
Antar mauna jako video a jako audio.
Jakou zvolit mantru a navíc čtyři užitečné tipy

20. 7.
Nové video Zvládání nepříjemných povinností: metoda poctivé dohody, máme i anglicky.
***
Mozková dieta
Schopnost přijímat a zpracovávat informace poskytuje velkou výhodu. Pes díky skvělému čichu vystupuje králíka, sova dokáže ve tmě rozpoznat myš a netopýr slyší chůzi hmyzu.
Lidské smyslové vnímání je všestranné. Máme sice ne vynikající, ale slušný, zrak, sluch i čich. Naší obrovskou výhodou je to, že dokážeme informace z okolí skvěle vyhodnocovat.
Problémem moderního člověk nebývá nedostatek informací, ale jejich nadbytek. Mozek bývá zahlcen informačním šumem. Ten pochází z médií, reklamy i odjinud. To znesnadňuje zpracování důležitých informací. Je to podobné, jako když se někdo přecpe. Jeho trávicí systém přemíru potravy nezvládá a objeví se problémy.
V obou případech je namístě dieta, tj. soustředit se na to, co opravdu potřebujeme.
Video Přetížení informacemi: příznaky a jednoduchá svépomoc

19. 7.
Míč jako učitel
Jedenou přišel za starcem chlapec ze sousedství a chlubil se, jaký dostal krásný míč.
„Ano, ten míč je opravdu hezký, a můžeš se od něj naučit něco užitečného.“ řekl stařec.
Chlapec se podivil: „Od míče?“
„Když tím míčem mrskneš vší silnou o zeď, co se stane?“
„Odrazí se a poletí kdoví kam.“
„Jestliže mu dáš faleš, jak se ten míč odrazí?“
„Odletí stranou a těžko ho budu chytat.“
„A když ho hodíš s citem a tak akorát?“
„To se bude chytat snadno.“
Stařec se usmál a řekl: „Ano, tak na světě chodí.“
Video

18. 7.
Nové video: Ej, lásko!
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Nové audionahrávky
Elen Eversober v písních Co je drahé a Můj most.
***
Tunelové vidění a jeho opak
Člověk, který baží, se zaměřuje na to, po čem baží. Ostatní ignoruje nebo vnímá okrajově. Vědomí zužují i silné emoce. Mírné pozitivní emoce, jako spokojenost, pohoda a tichá radost, působí opačně a vědomí rozšiřují. To umožňuje zaměřit svoji pozornost jedním směrem a přitom vnímat širší souvislosti.
Pan Vendelín baží po nápojích připravovaných ze shnilého ovoce a plesnivého obilí. Pospíchá, aby si je opatřil. Nekouká na cestu. Omylem šlápne na jezevčíka a praští sebou. Jezevčík si to nenechá líbit a natrhne mu kalhoty.
Pan Střízlivý jde koupit brokolici. Dává při tom pozor na cestu a jezevčíkovi se ladně vyhne. Je soustředěný na svůj cíl, ale zároveň vidí jezevčíka. To je velká výhoda.
Video s jezevčíkem

17. 7.
Skupina NA v Ostravě
Od našich přátel Anonymních narkomanů jsem dostal informaci o skupině jejich organizace v Ostravě. Další informace najdete zde.
Přátelé z NA uvažují o založení další skupiny v Liberci a hledají schopné Liberecké členy, kteří by se o skupinu starali.
Video Jak překonat drogový problém: deset okruhů
***
Co je a co není spouštěč
Co je a co není spouštěč, záleží na jeho zpracování. Například někdo z rodiny vážně onemocní. To je opravdu nemilé, ale spouštěč to být nemusí. Někoho tato situace může motivovat ke střízlivosti. Je třeba být rodině oporou a nemocného v tom či onom zastoupit. Podobně lze uvažovat o úspěchu, neúspěchu, problémech ve vztazích nebo finančních problémech. Jestliže má někdo málo peněz, měl by šetřit, tj. abstinovat, vyhýbat se hazardu a nekouřit.
Některé podněty mohou automaticky vyvolávat určitou náladu. Např. zatažená obloha v někom probouzí pochmurné myšlenky. Jiného naopak temná mračna rozradostní, protože nebude muset zalévat zahrádku.
Schopnost dívat se jednu a tutéž věc konstruktivně a z různých hledisek se dá naučit. O tom více v mé knize „Duševní pružnost“.

16. 7.
Odborná novinka, Csémy L., Nešpor, K.: Hazardní hry a zneužívání psychoaktivních látek u dospívajících: souvislosti a prevence
***
Bez postranních úmyslů
Říci o někom, že jedná bez postranních úmyslů je pochvala. Míní se tím upřímnost, otevřenost a poctivost.
Proč ale neuvažovat také o kladných a ušlechtilých postranních úmyslech?
Ano, ty také existují, ale jsou poměrně vzácné. Dobré úmysly lidé většinou rádi zveřejní, kdežto špatné si nechávají pro sebe. Často si je dokonce ani neuvědomí nebo nepřiznají.
Uvažovat o vlastních postranních úmyslech je užitečné pro každého.
Pro ty, kdo překonávají návykovou nemoc obzvláště.
***
Video Meditace vnitřního ticha, tu máme i jako audio nahrávku.

15. 7.
Peníze a energie
Peníze si lze představit jako formu energie. Mohou prospívat nebo škodit podobně jako elektřina. Záleží na způsobu použití. Někdo použije peníze k tomu, aby žil lépe nebo aby pomohl druhým. Má pak z toho dobrý pocit.
Jiný vydal peníze za hazard, alkohol nebo drogy. Má z toho pak v hlavě zkrat.
Při práci s elektřinou a penězi je třeba být opatrný.
Video
***
Střízlivé konstatování
Český stát v prevenci škod působených alkoholem, drogami a hazardem soustavně selhává. Rodiče by proto měli v tomto směru spoléhat především na sebe.
Materiály o prevenci v rodině jsou volně na mém webu, zde jen velmi stručně:
* Rodiče by měli alkohol doma zamykat. Je užitečné, když není dětem na očích. U dětí se tak dá předejít i otravám. Ty zde nastávají už po nízkých dávkách.
* Rodiče by měli věnovat dítěti dostatek času a laskavé pozornosti.
* Zároveň by ale měli prosazovat rozumná pravidla a omezení. Sem patří i to, aby děti a dospívající nepili alkohol doma ani jinde a vyhýbali se také hazardu a drogám.
Video Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu

14. 7.
Odborná novinka, právě vyšlo: Nešpor, K. Pomáhá drogově závislým docházení na setkání Anonymních alkoholiků? Vesmír 2015; 94:378.
***
Video Peníze a energie, máme i anglicky.
***
Velký bílý flek
Pokoušel jsem se zvelebit své obydlí. Při tom jsem převrhl plechovku s bílou barvou. Plechovka byla zavřená, ale málo. Byla to kvalitní barva. Likvidace velkého bílého fleku na podlaze dala dost práce.
Jestliže nějaká dáma prohlásí o určitém muži, že je pozorný, obvykle tím míní, že věnuje pozornost jí.
Ty, kdo nám věnují pozornost, míváme raději. Pozornost obvykle znamená i respekt. Nezájem mívá blízko k pohrdání.
Práce s barvami není můj koníček. K plechovce s bílou barvou jsem neměl dostatečný respekt. Tak si ho vynutila.
:)

13 7.
Další novinka Proč je důležité, kde jíme a s kým jíme? Máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Dobrý úmysl: ale co pak?
Myslet něco dobře je hezké, ale nestačí to. Řekněme, že si budu chtít čaj. Musím si sehnat hrnek, horkou vodu a sušené lístky čajovníku. Bez toho si čaj neudělám, ani kdybych to s jeho přípravou myslel opravdu, ale opravdu vážně. Podobně je to i se střízlivostí.
Semafor je hezká technika (video), která zlepšuje sebeovládání, usnadňuje správná rozhodnutí a pomáhá tato rozhodnutí uskutečnit.
* Červené světlo zastaví automatické jednání. K tomu pomohou trpké zkušenosti s podobnými situacemi v minulosti.
* Během žluté si uvědomíme různé možnosti a vybereme z nich tu nejlepší. Je to snazší, když se napřed uklidníme.
* Zelená znamená zvolenou možnost uskutečnit. Výsledek můžeme ještě zpětně vyhodnotit. To pomůže v budoucích podobných situacích. Až toto zelené světlo dává semaforu smysl.

12. 7.
Nové video Proč je procházka lesem  zdravá? Máme i anglicky.
***
Nová pohlednice zde.

11. 7.
Pointa na konci tohoto nového videa pochází od jednoho z našich střízlivých přátel: Z lásky
***
Nové audio, maestro Vždystřízliv s kytarou v písni Báječné ráno.
***
Zázračná voda
Jeden jógín potřeboval k určitému rituálu vodu z  Gangy. Indie je velká, zvláště když po ní někdo cestuje pěšky. Horké počasí putování neusnadnilo. Ale jógín byl zdatný a odolný. Po mnohatýdenním putování dosáhl cíle. Naplnil nádobu vodou z posvátné řeky a vydal se nazpět. Horko ještě zesílilo.
I stalo se, že spatřil u cesty schváceného starého poutníka. Ten ho prosil o trochu vody. Jógín mu podal nádobu s posvátnou vodou a stařec ji vypil.
Divoký vír emocí v jógínově nitru prozářilo jasné světlo. Byl osvícen. Od toho okamžiku snadno poznával duchovní podstatu ve všech bytostech, jak o tom slýchal od svých učitelů.
Video Moje voda

10. 7.
Novinka, video Jak si užít koníček, máme i anglicky.
***
Podařilo se nám, získat ke spolupráci pěvkyni Elen Eversober. V jejím provedení si můžete poslechnout píseň "Dobře žiju" (česky, anglicky, japonsky, španělsky a rusky)
***
Úspěšný den?
Na tuto otázku existuje pro naše střízlivé přátele jednoduchá odpověď.
Pro člověka, který překonává závislost, je střízlivost nejdůležitější ze všeho. Proto každý střízlivý den znamená úspěšný den.
Video Předsevzetí pro tento den

9. 7.
Pořádek pro srdce i střízlivost
Pořádek nebyl v dětství moje silná stránka. Školní úkoly jsem často psal narychlo před odchodem do školy. Vypadaly podle toho. Jednou jsme měli přinést do školy sazeničku květiny, o níž tam budeme hezky pečovat. Vzpomněl jsem si na to až ráno. Květináč jsem doma našel, ale sazenici ne. Tak jsem vydloubl cestou do školy cosi zeleného v příkopu. Díky laskavé péči plevel rostl o sto šest.
Myslím, že jsem od té doby udělal jisté pokroky, i když i dnes mám v této oblasti rezervy. Pořádek je opravdu důležitý. Existuje pro to řada pádných důvodů:
* Pořádek vede k vytváření zdravých návyků. Ty jsou odolné i vůči stresu nebo emočním krizím. Např. někdo si zvykne se v určité dny v týdnu doléčovat. Tak se doléčuje, i když se mu právě nechce. Dodatečně zjistí, že právě ten den doléčování obzvláště potřeboval. Vybočení ze zdravých návyků slouží jako varování, že není něco v pořádku. Jeden z našich mnoho let střízlivých přátel považuje za známku bažení to, že po sobě neumyje večer nádobí. Nemusí to být bažení, ale nějaká emoce. I tak je to důvod k obezřetnosti.
* Pořádek ohledně práce i odpočinku chrání před stresem nebo vyčerpáním i před nudou.
* Pořádek šetří čas. Jestli jste někdy hledali ráno ponožku, víte, o čem mluvím.
* Podle čínské tradice chrání pořádek srdce a naopak ho poškozují divoké emoce, zejména nekritické nadšení, které vede k přepínání se. O srdce je podle tradice dobré pečovat zvláště v létě. Srdci prospívá jasně červená barva vycházejícího slunce. To nám může být, co se pořádku týče, vzorem. Vychází na minutu přesně.
* Pravidelnost je zdravá i z jiného důvodu. Člověk, který si zvykne v 7:00 snídat a v 12:00 obědvat, má v příslušném čase trávicí systém připravený. Jeho trávení pracuje daleko lépe, než kdyby jedl, kdy ho napadne.
* Dle čínské medicíny máme v sobě tzv. orgánové hodiny. Aktivita i útlum jednotlivých orgánů se mění během 24 hodinového cyklu. Např. v noci nefunguje trávení, zato jsou aktivní játra. Člověk, který nejí na noc a jde včas spát, umožní játrům, aby v těle uklidila. Je to podobně jako uklízet místo, kde je klid, než to, kde někdo pobíhá.
* Největším žroutem energie je mozek. Jestliže si zvykneme na pořádek, ušetříme si zbytečně přemýšlení, co dělat.
* Pořádek vede k tomu, je jsme včas tam, kde máme být. Projevujeme druhým lidem respekt, zlepšujeme vzájemné vztahy a usnadňujeme komunikaci. Pořádek napomáhá klidu a pocitu bezpečí v rodině a vztazích.
* Pořádek usnadňuje střízlivost a střízlivost je nutnou podmínkou pořádku. Řada našich přátel se jistému pořádku naučila až během pobytového léčení. Pravidelnou udržují i doma a pochvalují si to.
Videa
Pravidelný a pružný
Potěšte své srdce

8. 7.
Nové video Reinkarnace, máme i anglicky.
***
Karma: někdy rychlá jindy ne
Co se myslí pojmem rychlá karma, lze ukázat na příkladu. Jeden z našich střízlivých přátel hledal zaměstnání. Velký šéf se ho zeptal, co dělal poslední tři měsíce.
Náš střízlivý přítel trochu váhal. Pak řekl, že se protialkoholně léčil.
Na to mu šéf odpověděl: „Já také.“
Místo dostal. Možná i proto, že mluvil pravdu.
Ale jindy si karma dává načas. Řekněme, že se někdo chová dobře. Odměna nikde žádná, spíše problémy. Nespokojeně mrmlat nepomůže. Naopak by se tím vytvořila nepříznivá karma. Mnohem lepší je v konání prospěšných věcí pokračovat. Řečeno jazykem Písma, je moudré „hromadit svůj poklad v nebesích.“
Co když se někdo chová hanebně a vesele mu to prochází? Motivace, aby své chování změnil, široko daleko žádná. Takový člověk hromadí svůj poklad v pekle.
Koncept karmy je fascinující. Vytváříme ji každým, činem, slovem a dokonce i myšlenkou. Asi právě proto se v některých duchovních systémech klade důraz na uvědomování. Je to podmínka dobrého sebeovládání. Díky sebeovládání můžeme lépe vytvářet příznivou karmu a vyhnout se té špatné.

7. 7.
Další novinka, video Houpavý úsměv, máme i anglicky.
Nové video Tři důvody, proč večeřet lehce, máme i anglicky.
Nová pohlednice zde.
***
Nešimrat
Kolega lékař zdůvodnil svoji abstinenci takto: „Není dobré šimrat receptory.“
Nešimrat mozkové receptory znamená úplně abstinovat. Existují i chuťové a čichové receptory. Proto je lépe se vyhýbat všemu, co připomíná alkohol, např. „nealkoholickému“ pivu. Sebeovládání zlepšuje také dostatek vody, spánku, odpočinku, cvičení, relaxace a vyvážený způsob života.
„Nešimrání“ má další velkou výhodu. Předejde se tak bažení a člověk se lépe soustředí na to, co je právě třeba.

6. 7.
Novinka: Kdy neriskovat, máme i anglicky.
***
Hrdinství
Hrdina dělá to, co je dobré a správné. Dělat odvážně pitomosti, není hrdinství ale pitomost.
Hrdinské jednání bývá spojeno s rizikem a všelijakým nepohodlím a odříkáním.
Hrdinou by chtěl být každý. Do hrdinství se lidem většinou nechce.
Jenže hrdina bez hrdinství není hrdina, ale hysterka.
Hrdinství mohou být nenápadná. Lepší než snít o hrdinství, je třeba hrdinně uklidit.

5. 7.
Nové video Mnohem hezčí, máme k němu také novou střízlivou pohlednici.
***
Sebelítost a soucit
Sebelítost není jednoduchá emoce, ale klubko hadů. Mísí se v ní smutek, vztek i závislost. Co je jejím opakem? Neřekl bych, že je to vojácká bezcitnost.
Spíše je to soucit. Soucit se sebou a s lidmi v podobné nebo horší situaci. Skutečný soucit má dobré důsledky. Těm, kdo trpí, můžeme poslat světlo a energii, dobré slovo nebo nějak pomoci. Podobně postupujeme vůči sobě.
Video Játrům prospívá soucit  a laskavost

4. 7.
Nové audio, Jiří Vždystřízlivý:  Mohem hezčí
***
Odkládání problémů
Někteří lidé odkládají řešení naléhavých problémů. Nechce se jim pouštět se do nepříjemných věcí.
Myslíte, že jsou tím šťastnější? Rozhodně ne. Připomíná to následující anekdotu.
Otec říká synovi: „Teď nemám čas, tak si zatím vesele hraj. Za dvě hodiny ti nařežu.“
Jestliže někdo ignoruje problém, kterým by se měl zabývat, cítí napětí. Jak by ho při tom mohly těšit drobné životní radosti?
Naši dlouhodobě abstinující přátelé mají také problémy. Často bez nadšení, ale pouštějí do jejich zvládání.
Jsou pak nejen úspěšnější, ale i spokojenější.
***
Moje dopověď na otázku „kolik toho může člověk vypít, aniž by riskoval?“
Světová zdravotnická organizace kdysi uveřejnila určité limity. Nyní je ale už neuvádí. Důvod je prostý. Existuje příliš mnoho lidí, pro které je bezpečná hranice nula. Někdo se napije a je agresivní, jiný má nemocnou slinivku nebo vysoký krevní tlak. Navíc je víme asi o stovce léků, které se s alkoholem nesnášejí. Lidé s návykovou nemocí, tedy i závislí na drogách nebo patologičtí hráči, by měli abstinovat. Potřebují se totiž dobře ovládat. Těhotné ženy nebo ty, které otěhotnění nevylučují, by měly abstinovat také, aby chránily plod. Navíc i dávka kolem dvou dcl vína denně zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu. A je tu ještě další riziko. Alkohol je návyková látka. Ze dvou „deci“ se mohou stát časem dva litry.

3. 7.
Nové video Skvělé ráno (původní kytarová hudba), máme i anglicky.
***
Co dělají bažení a střízlivost s mozkem
Při bažení se zhoršuje schopnost přijímat informace z okolí. Bažící člověk věnuje pozornost tomu, po čem baží. Unikají mu tak důležité podněty z okolí i z vlastního těla a psychiky. Neúplné a kusé informace navíc bažící mozek špatně zpracovává.
Střízlivost naopak rozšiřuje vědomí a zlepšuje pozornost. Do střízlivého mozku se dostane více podstatných informací. Ty jsou navíc kvalitněji vyhodnoceny.
Video
***
Jak vymyslet systém?
Patologičtí hráči se někdy snaží obelstít tu či onu formu hazardu tím, že na ni vymyslí  systém. Končívá to dluhy a maléry.
Navíc je to zbytečné. Systém hazardu nemusí objevovat. Je už dávno známý. Ten systém se jmenuje „oškubat a vykopnout“.
Video

2. 7.
Ve slovenském časopise "Bedeker zdravia" právě vyšly tyto naše práce:
Nešpor K. Organizace Anonymní alkoholici a medicína
Nešpor K. Problémové nakupování na internetu: nová diagnostická jednotka nebo kombinace známých poruch.
Nešpor K. Bažení (craving) v souvislostech
***
Střízlivost léčí
Někteří naší střízliví přátelé vyhledávali pro své obtíže různé lékaře. Zneužívaní alkoholu a drog zamlčeli, a tak u nich lékaři nacházeli různé nemoci. Léčba ne a ne zabrat. Nebylo divu.
Chtělo to střízlivou dietu. Střízlivá dieta vyléčí mnoho nemocí a léčbu mnoha jiných podstatně usnadní.

1. 7.
Odborná novinka, právě vychází Nešpor K. Smích a medicína
***
Novinka, video Co dělat lehce a bez úsilí (šest příkladů), máme i anglicky.
***
Nové audio, delší skladba pro sólovou kytaru "Střízlivá jitra".
Autor a provedení Jiří Vždystřízlivý.

30. 6.
Uvědomování si, pokora a odevzdání se
Uvědomování: Kupříkladu ten, kdo si někdo uvědomí svoji závislost, tím udělal velký krok na cestě k jejímu překonání. O užitečnosti uvědomování je přesvědčena řada psychoterapeutů. Na toto téma vycházejí mnohé odborné práce, něco jsem o tom napsali i my (Bažení (craving) u návykových nemocí a uvědomování (mindfulness) a Uvědomování v medicíně a psychoterapii).
Pokora: Mnohem ošidnější je slovo pokora. Nelze jednoznačně říci, jestli je dobré být pokorný nebo ne. Někdo se pokorně přizpůsobuje nesmyslným módním trendům nebo špatným vzorům. Ztrácí čas i peníze. Pokora, která se rodí z dobrého vnímání reality, je ovšem užitečná. Uvědomím si, že je někdo chytřejší než já. V tom případě si dám „pokorně“ poradit.
Odevzdání se: Odevzdání jde ještě dál. Odevzdání většinou předchází řada drobných i větších problémů. Člověk to či ono zkoušel po svém, ale ono to nešlo. To se týká např. marných pokusů o pití s mírou u závislých. Odevzdání by mělo začít uvědomováním. Člověk zjistí, že někdo je moudřejší než on, ne v jedné oblasti, ale ve všem nebo skoro ve všem. Třeba Anonymní alkoholici. Ti za dobu své existence získali řadu užitečných zkušeností a radí naprostou střízlivost.

29. 6
Novinka, video Radost (folk). Nová střízlivá pohlednice.
***
Jaké výhody má abstinence ?
Tuto otázku jsem dostal od jednoho novináře. Odpověděl jsem toto: Znám hodně lidí, kterým naprostá střízlivost zachránila zdraví, rodinu, práci a dobrou pověst. Díky střízlivosti se zlepšují lupénky, problémy se slinivkou a daří se lépe stabilizovat krevní tlak. Dvě třetiny domácího násilí se v Česku dějí za situace, kdy jsou jeden nebo oba pod vlivem alkoholu. Střízlivá žena se při konfliktu chytřeji chrání. Střízlivý muž se lépe ovládá. Ví, že ho policie může pro násilí vykázat z bytu. Střízlivý řidič reaguje rychleji. I když dojde k nehodě, spíše z ní vyvázne. Naši střízliví přátelé zvláště oceňují střízlivou svobodu a svěží, střízlivá rána. Co se mě týče, začal jsem abstinovat ze solidarity s pacienty. Není to z mé strany žádná oběť. Už proto, že existuje tolik skvělých čajů.
:)

28. 6.
Novinka, video Projasněte myšlení a soustřeďte energii, máme i anglicky.
***
Nejvyšší jóga
Podle Swamiho Satyanandy je nejvyšší formou jógy tzv. átmabháva. To znamená vidět Boha v každém člověku. Takový jógín se cítí mezi svými, ať je kdekoliv, třeba i v cizí zemi, kde nerozumí ani slovo. Lze namítnout, že většina z nás se chová způsobem, který neusnadňuje rozpoznávání naší vznešené duchovní podstaty.
Podle křesťanské tradice nás všechny stvořil jeden Bůh, a jsme tedy sourozenci. Z toho, jak se druzí chovají k nám, se tam někde nahoře zodpovídat nebudeme. Budeme se zodpovídat z toho, jak se chováme k sobě i ke druhým my.
Ještě dodávám, že o užitečnosti pozitivních emocí, jako je laskavost, svědčí i moderní psychologický výzkum.

27. 6.
Novinka Ó Pane, přijď! Máme i anglicky. Nová pohlednice zde.
***
Nové audio, Jirka Vždystřízlivý:  Budoucnost
***
Matka jater
Játra našich střízlivých přátel to v minulosti neměla lehké. Celkem logicky by se tedy měla játra posilovat. Někteří odborníci, kteří se zabývají čínskou medicínou, jsou při posilování jater opatrní. Příliš mnoho této energie může za určitých okolností vystřelovat nahoru, působit podrážděnost a neklid. Bezpečnější cesta pro mnoho lidí vede před posílení ledvin. Podle tradice jsou ledviny matkou jater. Energie, kterou ledviny játrům posílají, bývá jemná a konejšivá.
Řada cvičení prospívá jak játrům, tak i ledvinám, např. malý nebeský okruh, delfín, tajemný drak na dně moře, předklony nebo chůze.
Video Proč a jak posilovat ledviny

26. 6.
Prostředky a cíle
Většina lidí chce být šťastná a vyhnout se utrpení. Prostředky, které k tomu volí, jsou různé. Někdo cvičí, studuje nebo pomáhá druhým. Druhý nespí, prohrává peníze, dýchá tabákový dehet nebo týrá játra. Ze všeho nejdřív bychom se měli uklidnit. Pak je dobré si uvědomit, co chceme. A až potom chytře vybrat prostředky.
S přáteli abstinenty jsme se něčím podobný zabývali při psychoterapii. Zkoumali jsme, co si od návykového chování slibovali a jak by to šlo lépe uspokojit. Bylo to snadné. Těch lepších možností existuje hodně.
Může se ale stát, že dosažení určitého cíle není reálné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V tom případě bude lépe se ho zříci.
Kdybych se chtěl stát operním pěvcem a věnoval tomu veškerý čas, stejně se mi to nepovede. Uřízl bych si tak akorát ostudu.
:)
Video: Takto zpívá profesionál

25. 6.
Mnoho způsobů, jak využít kouli
Jak asi víte, že „pěstovaní koule“ znamená představit si v břiše kuličku ze zářivé energie. Ta se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Nepoužívejte tento postup při řízení nebo při práci vyžadující pozornost (např. při řízení auta nebo práce na cirkulárce). K čemu je pěstování koule dobré?
* Klid: Dýchání nosem a do břicha dolní části hrudníku uklidňuje. Zklidňující efekt se dá ještě zvýšit následujícími způsoby: prodloužení, výdechu, úsměv a autosugesce (např. vdechuji klid, vydechuji a usmívám se). Lze praktikovat ve stoji, vsedě, vleže, při pomalé chůzi i v každodenním životě (video).
* Doplnit energii: V jakékoliv poloze položte dlaně na pupek. Dýchejte pod ně do koule a prodlužujte výdech. Během výdechu posílejte dlaněmi další energii do koule. Tento postup údajně cvičí mistři na všech úrovních. Zušlechťuje a zmnožuje energii.
* Zvládání negativních emocí a rizikových duševních stavů a princi opaku: Jestliže se objeví např. touha po nesmyslech, naberte do koule spokojenost a světlo.
* Ušlechtilé emoce: Kouli zdvihneme do středu hrudníku a tam s ním praktikujeme některou variantu meditace mettá (záření dobrotivosti). Máme i jako audio.
* Posilování jednoho nebo více orgánů i částí těla. Příklad zde.
* Malý nebeský okruh: Kuličku můžeme poslat po dráze malého nebeského okruhu.

24. 6.
Expertem proti své vůli
Někteří naši střízliví přátelé zjistili zajímavou věc. Po nějaké době abstinence, je lidé v jejich okolí začali považovat za odborníky na překonávání závislosti. Žádali je o radu, ať ohledně vlastních návykových problémů nebo problémů v rodině. Někdy se k nám přicházejí léčit lidé, kterým léčbu doporučil náš bývalý abstinující pacient. A to je dobře.
***
Z dopisu
Kvalitní ambulantní léčba včetně setkání Anonymních alkoholiků někdy může nahradit pobytové léčení. Pobytové léčení ale nenahrazuje léčení ambulantní, pouze na něj člověka lépe připraví.
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost
***
Nové video Jak si ušetřit velké problémy: dva snadné kroky, máme i anglicky.
***
Zkušenost
Šlechtický synek Valentýn se zeptal duchovního učitele: „Jsou lidé spíše dobří nebo spíše zlí?“
Učitel se usmál: „To se dá snadno zjistit. Jestli máš odvahu?“
„Samozřejmě, že mám!“
„Tak se přestroj za žebráka. Zkus vyžebrat jídlo ve vesnici, kde tě nikdo nezná.“
Začátek žebráckého živobytí se nepovedl. Valentýn dostal od sedláka plesnivé zbytky a k nim porci šťavnatých nadávek.
Druhý pokus dopadl lépe. Nějací lidé ho pozvali dovnitř a dali mu najíst.
„Nevyznáte se v koních?“ zeptal se ho hospodář. „Ten náš nevypadá dobře.“
Valentýn koním rozuměl. Podíval se na koně a bylo mu všechno jasné. Nechtěl hospodáře zarmoutit, a tak mlčel.
Další den přijeli do vesnice jeho lidé. Do prvního stavení vrátili tlející zbytky, které tam včera vyžebral jejich pán.
Do druhého přivedli krásného, zdravého koně.
Valentýn si vyzkoušel, že se stáváme lepší díky zkušenostem. Mnohdy i tvrdým.
O tom by vám naši střízliví přátelé mohli vyprávět.

23. 6.
Informační monarchie
Máme demokracii a svobodu, my se máme!
Ano, je to lepší než dříve, ale ta svoboda má přistřižená křidélka.
Informace, které lidem servírují sdělovací prostředky, nejsou vybírány podle prospěšnosti nebo významu. Často jsou nepravdivé. Média chtějí vydělávat a být zadobře se svými vlastníky. Navíc si většinou vybírají senzace, o kterých přepokládají, že zvýší jejich sledovanost. Skrytá reklama alkoholu a hazardu je častá. Nemusí se jednat vyloženě o korupci, ale „pouze“ o snahu vyjít vstříc zadavatelům placené reklamy.
Papež František se svěřil, že se od roku 1990, tj. 25 let, nedívá na televizi. Nemyslím, že by o něco přišel.
***
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

22. 6
Nové video Kvasinky, strava a životní styl, máme i anglicky.
***
Hříbě
Jeden sedlák se vypravil na trh koupit hříbě. Neměl moc peněz. Nezbylo než koupit hubenou chudinku, kterou nikdo nechtěl.
Hříbě sotva pletlo nohama. Přivedl ho domů a kdekdo se mu posmíval.
Jenže sedlák věděl, co dělá. Dal hříběti vodu a poskytl mu bezpečí. Nechal ho klidně pást na louce, kam od rána svítilo slunce a kde vanul svěží vánek. Krom toho přikrmoval hříbě obilninami. Hříbě rostlo a sílilo. Po čase se z něj stal silný a zdravý kůň.
Tento příběh popisuje, jak posilovat pět hlavních orgánů. Podle čínské tradice prospívá ledvinám voda a bezpečí. Játrům svědčí zelené potraviny a volný prostor. Srdci zase slunce, zvláště ráno a večer, kdy má jasně červenou barvu. Slezinu a slinivku posilují žluté potraviny a plíce čerstvý vzduch. A všem orgánům, hříbatům i většině z nás dělá dobře laskavost.

21. 6.
Nový odborný text Nešpor, K. Stručný svépomocný materiál pro patologické a problémové hazardní hráče.
***
Nové video Om Namo Bhagavate Vasudevaya
***
Co se mnou bude?
Tuto otázku si lidé obvykle kladou, když se jim přihodí něco nemilého.
Odpověď z hlediska indické tradice je prostá: „Dosáhneš dokonalé pravdy, moudrosti a štěstí!“
Neříká se ovšem, kdy se to stane. Obvykle to trvá velmi dlouho. Záleží na tom, kolik toho má člověk zvládnuto, jak se bude snažit i na dalších okolnostech. A tak máme každý před sebou jinou cestu, ale stejný cíl.
Dokonalé  pravdy, moudrosti a štěstí se týká i tento duchovní zpěv: Om Satchidananda

20. 6.
Nové video Jak se zbavit hazardu, máme i anglicky.
Stručná psaná informace pro ty, kdo chtějí překonat tento problém s hazardem: Jak se zbavit hazardu.
***
Nové video Dospělé děti závislých rodičů: jak mít lepší život, máme i anglicky. Nová pohlednice zde.
***
Slibný začátek
Muž středního věku mi napsal, že má velký problém. Týká se hazardu u jeho syna. Selhává v učení, krade a půjčuje si od lichvářů.
Domluvili jsme si schůzku. Nechal jsem otce, ať chvíli hovoří o problémech, které působí mu syn.
Pak jsem se obrátil na syna: „Uvědomujte si, že jste nemocný?“
Ten odpověděl: „Teď už ano.“
Cesta od hazardu nebo jiné závislosti ke svobodě není snadná ani rychlá.
Ale začalo to dobře.

19. 6.
Vnitřní boj
Prožívat vnitřní boj je nepříjemné a nese to s sebou rizika. Je lépe si ho ušetřit. Jenže někdy to nejde. Bažení, idiotská myšlenka nebo emoce ženou člověka nesprávným směrem. Co teď?
Vybavuje se mi dávné rčení: „Nepřátelům se vyhýbej. Když to nejde, chovej se tak, aby se pak oni vyhýbali tobě.“
Můžete použít některý ze způsobů, jak zvládnout bažení a zlepšit sebeovládání. Udělejte to energicky, nekompromisně a s velkou rozhodností.
***
Objev
Jeden z našich přátel díky nově nabyté střízlivosti zdárně dostudoval. Jako téma závěrečné práce si zvolil „význam doléčování při léčbě závislosti na alkoholu“. Práci mi věnoval, a tak vám mohu prozradit její hlavní myšlenku. Ta zní: „Doléčování usnadňuje střízlivost".

18. 6.
Novinka Hněv a bažení: co funguje a co ne? Máme i anglicky.
***
Pozornost jako zboží
Pozornost, kterou lidé něčemu věnují, má tržní hodnotu. Vyšší pozornost znamená větší zisk, např. z reklamy. Je pochopitelné, že o naši pozornost se uchází kdekdo. Jenže naše vlastní pozornost má hodnotu především pro nás samotné. Zahrnuje naše energie a čas. A s nimi je třeba hospodařit uvážlivě a dobře.
Video Přetížení informacemi: příznaky a jednoduchá svépomoc

17. 6.
Novinka Šťastné kuře (původní hudba), máme i anglicky.  Nová pohlednice zde.
***
Před a potom
Někteří začátečníci mají následující mylnou představu: „Každý pozná, že jsem se léčil pro závislost.“
K tomu jeden dva roky abstinující přítel trefně poznamenal: „To, že je člověk po léčbě, se na něm nepozná. Pozná se to, že je před léčbou!“

16. 6.
Co použít a vy jakém pořadí, když se objeví bažení, stres nebo silná emoce
Způsoby, jak zvládnou bažení, emoce a stres, lze rozdělit do následujících skupin: 1. Vyhnout se vnějšímu spouštěči nebo přerušit jako působení. 2. Vyhnout se vnitřnímu spouštěči nebo přerušit jako působení. 3 Pracovat s nejdříve s negativní a pak s pozitivní motivací. 4. Uklidnit se. 5. Použít rozum.
Každá z uvedených skupin nabízí řadu možností. V případě, že by jeden postup nestačil, je vhodné je kombinovat. To lze prakticky v jakémkoliv pořadí.
Některé kombinace jsou ale účinnější než jiné. Můžeme si to ukázat na příkladu, jak hrdý abstinent František překonal silné bažení.
1. Nejprve přerušil působení vnějšího spouštěče, tj. rychle odešel od rizikových lidí.
2. Uvědomil si také, že je unavený (vnitřní spouštěč) a přerušil práci.
Zdůvodnění: Proč ze všeho nejdříve přerušit působení spouštěčů? Při úrazu elektrickým proudem také spočívá první pomoc v tom, že se ze všeho nejdříve vypne elektřina.
3. Připomněl si, do jakých nesnází se dostával kvůli recidivám, i výhody střízlivosti.
Zdůvodnění: Negativní motivace pronikavě zlepší sebeovládání a pozitivní zase náladu.
4. Uklidnila ho rychlá chůze, při které dýchal volně do břicha.
Zdůvodnění: Jakmile se člověk uklidní, začne mu to lépe myslet, což se hodí u postupů využívající rozum.
5. Udělal opak toho, k čemu ho nutilo bažení. Místo za rizikovými lidmi šel na doléčování (5. skupina využívající rozum).
František problém s přehledem zvládl. Asi by vystačil i s jedním nebo dvěma postupy, ale jistota je jistota.

15. 6.
Novinka: Cvičení pro správná rozhodnutí, máme i anglicky.
***
Odpovědi na anketu jedněch novin
Jaké knihy teď máte na nočním stolku? A proč zrovna tyto (můžete je či autory trochu přiblížit)?
Noční stolek u postele nemám. Jestli to myslíte obrazně, knihy, k nimž se vracím, jsou např.: Sogjal Ripočhe Tibetská kniha o životě a smrti s předmluvou Václava Havla, knihy Swamiho Satyanandy o józe v angličtině nebo české překlady knihy mistra Sü Ming-tchanga o čchi-kungu.
Jaký je Váš nejoblíbenější spisovatel vůbec? Ke kterým jeho knížkám se čas od času prostě musíte vrátit?
Z Českých spisovatelů je u to určitě paní Daniela Fischerová a třeba její kniha krátkých povídek Jiskra ve sněhu.
Jaké knížky jste měl rád v dětství? A proč?
V dětství jsem měl období, kdy jsem četl rychlostí jedna kniha za den. Co mě hodně ovlivnilo, byl překlad z čínštiny Bohyně milosti, aneb jak zahubila vášeň řezbáře nefritu. Byl to dobrodružný příběh prokládaný lyrickým verši. Později jsem tuto metodu napodobil a krátké básně najdou čtenáři např. v mých knihách Léčivá moc smíchu nebo Sebeovládání.
Která knížka Vás  naposledy dojala  nebo nějak překvapila, šokovala? Anebo zásadně inspirovala? A proč?
Nebylo naposledy, ale byl to silný zážitek. Kamsi jsem cestoval a na nádraží jsem si koupil Seifertovu Halleyovu kometu. V duchovních naukách se někdy mluví o astrálním světě. Tomuto pojmu jsem do té doby naprosto nerozuměl. Začetl jsem se do knihy a byl jsem tam, ani jsem nevěděl jak.
Čtete jistě odborné knihy, nicméně máte rád i beletrii,  jež se vztahuje k medicíně, závislostem atd., tedy k Vaší profesi? A případně, které takové knihy čtete? Anebo se jim ze zásady vyhýbáte...?
Kdysi jsem četl Londonovu knihu Démon alkohol. Nemám ale pocit, že bych se tam dozvěděl něco nového. Také nemyslím, že by to byla vhodná četba pro mé střízlivé přátele.
Kterou knihu byste si chtěl přečíst, stále není dost času, ale Vy víte, že to prostě musíte stihnout?
Tak to se mi ještě nestalo. Jestliže si opravdu chci něco přečíst, tak to udělám.
S kterou spisovatelkou byste šel rád na večeři?
Určitě s Danielou Fischerovou. Známe se z doby, kdy jsme prodělávali výcvik v psychoterapii. Pojí nás dlouhé přátelství. Jedli bychom něco vegetariánského a pili čaj. Samozřejmě že ne v nějakém zakouřeném brlohu.
A s kterým autorem byste se nebál strávit desetihodinový let. O čem byste si povídali?
Zase s Danielou Fischerovou. Vícekrát mi dobře poradila. Třeba mi zakázala v knihách pro veřejnost používat věty delší než dvě řádky. Navíc je s ní legrace. Jednou vystřihla se svojí dcerou v poloprázdném autobuse veřejné dopravy scénku, na kterou by mohli být hrdí i Voskovec a Werich.
:)

14 .6.
Pozor na velryby!
Podle biblického příběhu spolkla Jonáše velryba. Jenže velryby se živí planktonem. V tlamě mají hřeben, kterým cedí vodu.
Stejně jako mnohé jiné dávné příběhy, ani tento nelze tento chápat doslova. Jonášovi se nechtělo splnit určitý úkol, který dostal od Boha.
Posléze byl z velrybího žaludku vysvobozen. Pochopil, že mu nic jiného nezbude, a udělal, co měl.
Pro mnoho našich střízlivých přátel je klíčovým úkolem střízlivost. Někteří na to přijdou, až po té, co byli vícekrát spolknuti velrybami.
Po trpkých zkušenostech se vyhýbají škůdcům a brlohům, chodí na AA a hezky se doléčují.
A mají od velryb pokoj.
***
Video Recidiva závislosti: příčiny a prevence

13.6.
Dvě nové básničky zde.
***
Nová videa
Jednoduchá otázka, která vyřeší mnoho problémů, máme i anglicky.
Legrační autíčko
***
O zahrávání si
Někteří abstinenti začátečníci si zahrávají s rizikovými fantaziemi nebo jinými spouštěči.
Zeptal jsem se jejich zkušenějších, dlouhodobě střízlivých kolegů, jestli to dělají také.
Jeden z nich odpověděl: „Ne, na to si sebe příliš vážím.“
Video Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

12. 6.
Chyby myšlení a duševní stav
Silné emoce nebo bažení vedou mimo jiné k chybám myšlení (myšlenkovým zmetkům). Následující řádky mají za cíl připomenout, nač bychom si měli dát zvláště pozor.
Smutek: Pod vlivem této emoce vidí lidé všechno černě. Např. mladík, kterého odmítlo děvče, má pocit, že ho nikdo a nikdo, nikdy nebude mít rád.
Silná radost a přílišné nadšení nasazují člověku růžové brýle. Má dojem, že dokáže nemožné. Někdy hloupě riskuje.
Ustrašený člověk vidí nebezpečí i tam, kde není.
Hněv se často obrací vůči věcem nebo lidem, kteří nemají nic společného s jeho příčinou. Někdy se obrací i vůči vlastní osobě.
Bažení vede k tomu, že člověk věnuje nadměrnou pozornost podnětům, které aktivují závislost. Zároveň se oslabuje schopnost brát v úvahu podněty, které napomáhají střízlivosti.
Softwarová korekce: Digitální fotoaparáty mívají softwarovou korekci, která dokáže opravit vady optiky. Podobně i my můžeme opravovat chyby myšlení. To nám pomůže se lépe rozhodovat a zlepší to sebeovládání.
***
Video Duševní pružnost jednoduše: 18 možností. O duševní pružnosti jsem také napsal knihu, informace zde.

11. 6.
Nové video: Hrách: za málo peněz hodně muziky, máme i anglicky.
***
Není služba jako služba
V jedné křesťanské písni se zpívá: „Jsme bídní sluzi.“ Myslí se tím, že se snažíme sloužit Bohu a moc nám to nejde.
V jistém smyslu jsme opravdu všichni sluhy. Nejdůležitější je rozhodnout se, komu soužit. Možností se nabízí řada:
* Sloužil lze třeba mlsnému jazyku, zvědavosti a ne právě vznešeným hnutím mysli a emocím.
* Jestliže někdo hazardně hraje, pije alkohol nebo bere drogy, slouží hazardu, lihovarníkům a dealerům.
* Ten kdo sleduje bulvár, slouží bulváru. Zvyšuje mu tak sledovanost a zisk z reklamy.
Nemůže stihnout posluhovat kdekomu. Musíme si vybrat. Dobrou volbou jsou zdraví a střízlivost – vlastní i druhých lidí.
Včera mě televize ČT24 vytáhlá před 6:00 z domova na živé vysílání. Asi bych odmítl, kdyby tématem rozhovoru nebylo výročí založení organizace Anonymních alkoholiků.
***
Videa
Anonymní alkoholici a podobné organizace: výhody a doporučení
12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

10. 6.
Nové video Trojí veselé třesení, máme i anglicky.
***
Nesnáze paní Hedviky
Stres, silné emoce i bažení (craving) po všem možném lze zvládat stejnými nebo podobnými prostředky: Na toto téma jsem napsal knihu „Sebeovládání“. Zde uvedu jednoduchý a názorný příklad. Tím je hloupý úsměv.
1. Stres: Moderní svět je složitý. Jednou si paní Hedvika postěžovala odborníkovi na informační technologie: „Můj počítač se chová divně!“
Ten ji uklidnil těmito slovy: „Divně se chovají všechny počítače.“
Je pochopitelné, že se vy, já, i paní Hedvika dostáváme do nesnází. Chce se od nás, abychom to či on vyřešili, jenže my nevíme jak. Trapnost situace zvyšuje stres a nepohodu. Stres a napětí oslabují rozumové schopnosti. Naděje, že zavařený mozek něco vymyslí, je asi taková, jako že na severním pólu vykvetou sněženky. Co s teď?
Záchrana existuje a tou je hloupě se usmát! My se uklidníme a možná na něco přijdeme. A když ne? Pak nás budou druzí považovat za neschopné, ale sympatické. Je to lepší než vypadat jako zmatený Krakonoš.
2. Emoce: Paní Hedvika má yorskhirského teriéra jménem Honzík. Někdo nazve jejího miláčka chlupatou myší. Paní Hedvika by se mohla rozčílit nebo propadat pocitům méněcennosti. To by jí procházku s Honzíkem nezpříjemnilo. Hedvika se místo toho hloupě usměje. Uklidní se, uvědomí si, že Honzík toho nesežere tolik jako půlmetráková doga. Navíc se malí psi většinou dožívají vyššího věku. A je tu ještě další výhoda – velikost psích exkrementů bývá úměrná hmotnosti toho kterého hafana.
3. Bažení: Paní Hedvika zatoužila po nádherné kabelce. Místo toho, aby sáhla do peněženky, tak se tak hloupě usmála. Hloupý úsměv je dočista zadarmo. Pak si Hedvika uvědomila, že kabelek má doma asi třicet. A proč chce tu kabelku? No přece, aby se líbila. To by chtělo místo kabelky víc chodit, cvičit jógu a necpat se na noc. Paní Hedvika usoudila, že nechce vypadat jako pytel brambor s hezkou kabelkou. A tak šla domů pěšky. To bylo také zadarmo.
hohoho

9. 6.
Nové audio, trio Vždystřízlivci v písni Klidní a ohniví
***
Jak rozplést klubíčko?
Poměrně často se na mě někdo obrátí s takovouto žádostí. Má množství velkých problémů a neví si rady. Co si má počít?
Část odpovědi na jeden takový dopis zde uvedu: Když chcete rozmotat spletité klubíčko komplikovaných problémů, je třeba najít místo, kde začít. Tím je u Vás střízlivost. Je to jednoduché: Někdo zvládne návykový problém svépomocí, kdo ne, ten se léčí ambulantně, kdo ani to ne, ten zvolí tříměsíční pobytovou léčbu nebo rok v terapeutické komunitě pro závislé na drogách. V každém případě je třeba se dlouhodobě doléčovat.
Taková odpověď dává logiku. Střízlivému člověku to lépe myslí, lépe vypadá a je zdravější. Jeho schopnost zvládat problémy se tak mnohonásobně zvýšila.
Videa
Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost
Jak si nezavařit mozek

8. 6.
Karmajógín a workholik
Pro karmajógína i workholika představuje práce velkou hodnotu. Tím podobnost mezi nimi končí.
Ideální karmajógín se dobře vyzná v okolí i v sobě. Pracuje tehdy, jestliže je to vhodné s ohledem na vnější i vnitřní podmínky (např. není příliš unavený). Jestliže karmajógín zjistí, že je třeba odpočívat nebo změnit druh práce, okamžitě to udělá. Naproti tomu workholik pracuje hlava nehlava. Pak se diví se, že mu nejsou druzí vděční. Oni totiž nemají zač. Negativní odezva přichází i z jeho těla. Také se objevuje se sbírka divokých a nelaskavých emocí.
Naproti tomu karmajógín je v pohodě. Udělal, co měl, a to mu stačí.
Jestliže workholik nemůže pracovat, cítí obvykle neklid a netrpělivost.
A co udělá v takové situaci karmajógín? Usmívá se a klidně dýchá do břicha.
Videa
Pět zásad karma jógy
Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností
Poznámka: Na tomto webu je také rukopis knihy "Závislost" na práci

7. 6.
Novinka: Jednoduchý postup pro lepší sebeovládání v běžném životě, máme i anglicky.
***
Veverka v Ústí nad Labem
Včera jsem měl seminář v Ústí. Sešlo se tam asi čtyřicet místních jógínek a jógínů. Byla tam hezká atmosféra. Kromě seriózních cvičení zbyl čas na legrácky, jako chytrá ryba abstinentka nebo veverka. Na závěr jsem se ptal přítomných, co ze semináře budou používat v běžném životě.
Nejčastěji odpovídali, že „kouli“.
:)

6. 6.
Nové audio, Jirka Vždystřízlivý Radost
***
Bažení (craving), čínská medicína a čchi-kung
(Jedná se o část konceptu rozepsané práce)
Znaky bažení
Bažení je typickým příznakem všech návykových nemocí, včetně např. patologického hráčství. Bažení má mnoho společného se silnými emocemi, jako je hněv. Nejprve si připomeňme, čím se bažení liší od obyčejné myšlenky:
* Obvykle je vyvoláno spouštěči. Ty mohou být vnější (např. rizikoví známí) i vnitřní (např. únava nebo nuda).
* Bažení motivuje k návykovému chování, tj. zhoršuje sebeovládání.
* Bažení je provázeno stresem.
* Pozornost se při bažení soustřeďuje na jeho předmět, vědomí je zúženo, paměť a rozhodovací schopnosti jsou podstatně zhoršeny. Z tohoto důvodu budou při bažení fungovat pouze jednoduché a dobře naučené postupy.
Proč je důležité to vědět
Uvedené znaky jsou důležité. Díky nim, je možné bažení včas rozpoznat, dokud je slabé. Znaky bažení navíc napovídají, jak bažení zvládat: 1. Vyhnou se vnějším a vnitřním spouštěčům nebo omezit jejich vliv, 2. pracovat s motivací, 3. mírnit stres (fyzickou aktivitou, smíchem, dýcháním do břicha, relaxačními technikami atd.) a 4. posílit rozumové schopnosti.
Co se při bažení děje s energií?
Při bažení podobně jako při hněvu stoupá energie vzhůru (člověk něco hltá očima). To vyčerpává vnitřní orgány, jak je chápe čínská medicína (játra, slezinu, ledviny) a ohrožuje srdce. Jak může pomoci čchi-kung
* Pomáhá fyzická aktivita, zejména taková, při které jsou aktivní nohy, aby se energie stáhla dolů. Může to být chůze nebo cvičení ve stoje s pokrčenými koleny, což je pro čchi-kung typické. Snadné a zároveň intenzivní je vytřásání celého těla, při němž jsou nejaktivnější právě svaly nohou.
* Dýchání do břicha, čili pěstování koule. Dýchání do břicha zklidňuje i z hlediska západní medicíny. Navíc se tak energie doplní a ukotví v okolí pupku.
* Akupresura: Užitečná může být řada bodů, ale svépomoc za pomoci akupresury by měla být jednoduchá a použitelná v běžném životě. Užitečné jsou proto např. body dráhy perikardu. V každodenním životě lze nenápadně ošetřovat body perikard 6, 7, 8, které jsou snadno dostupné na rukou. Body perikard 8 (laogong) a perikard 7 (da ling) se navíc snadno lokalizují. Dobře dostupný je také bod srdce 7 (shenmen), který uklidňuje ducha shen a rozpouští hlen tan. Přicházejí v úvahu i ušní body na chrupavce před zvukovodem. Efekt akupresury může zesílit klidné dýchání do dolních částí plic, úsměv a autosugesce, např. „klidný, moudrý, střízlivý“ a představa s proudu světla, které vyzařuje z prstů do příslušného bodu.
Jednoduchá doporučení ohledně jídla
Doporučujeme dostatečný příjem vody. Varujeme zejména před přepáleným tukem, nadbytkem sladkostí a chemikáliemi v potravě. To ostatně říká i západní medicína.

5. 6.
Střední cesta jako ochrana před vnitřními spouštěči
K vnitřním spouštěčům patří únava a vyčerpání, silné emoce (smutek, strach, hněv, ale i divoká radost) a zanedbávání přirozených potřeb, jako jsou voda, spánek a pohyb.
Mnoho z našich střízlivých přátel udělalo následující zkušenost. Střízlivost zklidnila jejich emoce a větší duševní stabilita jim usnadnila střízlivost. Naučili se přílišnou radost mírnit třeba tím, že doma pořádně uklidí. K zahnání skutku někdy stačí šálek čaje a procházka nebo úzkost se obvykle snadno zvládne např. v dobré a střízlivé společnosti.
Video Léčíme životní styl: prostě a účinně.

4. 6.
Nové video Jak překonat drogový problém: 10 okruhů. Máme i anglicky
***
Nová odborná práce Nešpor K, Csémy L, Karbanová H, Matanelli, O. Rodiče úspěšní v prevenci u dětí: multimediální materiál
***
Novinka, video Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu, máme i anglicky.

3. 6.
Nové video V suchu a bezpečí (Country)
***
Suchý domov, suché zaměstnání a suché vztahy
* Suchý domov usnadňuje střízlivost. Nejsou v něm alkohol, drogy a nic, co by připomínalo návyková rizika.
* Podobně je třeba uvažovat o zaměstnání. Některé druhy práce jsou rizikové (dostupnost alkoholu a drog, stres, rizikoví spolupracovníci, trojsměnný provoz). Jiná zaměstnání střízlivost usnadňují už jen tím, že si je chce člověk udržet.
* S tím souvisejí suché vztahy, tj. vztahy, které motivují ke střízlivosti a rozumnému způsobu života.
Někteří střízliví přátelé se diví, proč se někomu abstinuje snadno a jinému ne. Důvody můžeme hledat v jejich domovech, zaměstnáních, vztazích a v intenzitě doléčování. Kvalitní doléčování považuji za nejdůležitější střízlivý vztah, ať jde o účast ve svépomocné organizaci nebo profesionální léčbu.

2. 6.
Nové audio, duo Vždystřízlivci a píseň Zůstáváme
***
Železná košile
Dobré zvyky člověka chrání ještě lépe, než chránily železné košile. Psychologové totiž zjistili, že dobré zvyky skvěle odolávají stresu a emočním krizím. Výroba železné košile nebyla snadná ani laciná. Právě tak vytváření zdravých návyků potřebuje čas. Je to čas dobře vynaložený. Co se myslí zdravými návyky, vyplyne z následujících příkladů:
* Chodit spát pravidelně a v  rozumnou dobu.
* V rozumnou dobu i vstávat.
* Ráno alespoň trochu cvičit.
* Snídat.
* Po jídle umýt nádobí.
* Po 20. hodině nejíst.
* Pravidelně v určité dny v týdnu chodit na doléčování.
* Při bažení, ve stresu a zmatku odložit rozhodnutí, uklidnit se, případně i poradit.
Co máte, vážení a milí čtenáři, zvládnuto a k tomu ještě přidáte?
Video Vaši ochránci

1. 6.
Novinka Uzdravení. Máme i anglicky a k videu je i nová střízlivá pohlednice.
***
Guru
Výraz guru se používá v nejrůznějších významech. V indické tradici to není jen učitel, ale ten, kdo vede druhé ke světlu. Aby mohl člověk někoho vést ke světlu, měl by světlem být.
Občas se mě někdo zeptá, jestli jsem guru. Tak to tedy rozhodně nejsem.
Guruů je málo. Těch kdo se za ně mylně považují, by se našlo mnohem víc.
Lidé si někdy představují, že je guru naloží na trakař a odveze do nebe. To je naivní. Guruové jsou nepředvídatelní. S oblibou dávají úkoly, do kterých se lidem nechce, třeba přestat kouřit nebo každé ráno cvičit. Tradice říká, že guru se objeví automaticky, jakmile je žák připraven. Neplatí to ale naopak. Následující příběh se traduje jako skutečný. Mezi žáky Swamiho Satyanandy byl jeden místní zemědělec. Rozplýval se nad tím, jak si svého učitele váží. Nejednou řekl, že by mu dal všechno. Toho roku se urodilo hodně kokosových ořechů. Swami požáda onoho člověka, aby mu nějaké přinesl po potřeby ášrámu. Ten odmítl. Ano, dal by učiteli všechno, ale kokosové ořechy ty ne.

31. 5.
Novinka, video se silnou ochrannou mantrou: Om Dum Durgaye Namaha
***
Mantra v dobré společnosti
Mnozí z vás někdy sborově zpívali duchovní písně nebo mantry. Na většinu lidé to působí silněji, než kdyby si totéž opakovali sami doma. Ale co když máte právě čas, ale není po ruce vhodná společnost. Praktikujte mantru nebo modlitbu i tak. Můžete si při tom představit, jak totéž spolu s vámi opakují tisíce lidí po celém světě. Jestliže se jedná o nějakou známou mantru nebo modlitbu, je to naprostá pravda. Dokonce si lze představit, že s vámi zpívají nebo recitují obyvatelé vyšších světů. Jestliže je zaslechnete, doporučuje se jim přizpůsobit, co se týče rytmu, tempa i melodie.
***
Mantra míru patří k těm nejznámějším.
Takto zpíva mantry Swami Satyananda (video)

30. 5.
Právě vyšlo Nešpor K, Csémy L. Pravděpodobný konec hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění. Medical Tribune 2015; 11(11):A6
***
Nové video Z hrdinského rodu, máme i anglicky.
***
Nové audio: Jirka Vždystřízlivý a píseň Divy.
***
Proč se soustřeďovat na kouli?
Soustředěním na kouli míníme zaměřit pozornost na představu koule v břiše. Ta se zvětšuje a zmenšuje při dýchání. Existuje více důvodů, proč je to užitečné. Dýchat do břicha znamená dýchat do dolní části plic. Ty jsou mnohem větší než tzv. plicní hroty. Dýchat do břicha je účinnější, uklidňuje a je typické pro relaxaci. Ještě je to ale další, trochu tajemný důvod. Kam zaměřujeme pozornost, tam posíláme energii. Posílat energii do koule, tj. sám sobě, je lepší než jí posílat např. do výkladních skříní nebo bulvárním médiím. Člověk, který si více všímá svého dechu, má více sil pro sebe, pro práci, dobré vztahy atd.
Video

29. 5.
Nové video: Spokojenost, k videu máme i střízlivou pohlednici
***
Vnější změna často předchází té vnitřní
Docent Skála byl moudrý člověk. Kdesi napsal, že vnitřní změna k lepšímu může nastat vlivem zevních okolností.
Představa laiků o psychoterapii bývá jednostranná. Myslí si, že člověk se zlepší jenom tím, že za pomoci psychoterapie pochopí cosi ze své minulosti.
Jenže představte si následující situaci. Mladší člověk začal pít alkohol a brát drogy ve 14 letech. O deset let později nemá vytvořené pracovní návyky, neumí se ovládat, ani si nedokáže organizovat čas. Nezná zdravé způsoby, jak se uvolnit, a neumí komunikovat. Pátráním v minulosti potřebné dovednosti nezíská. Dopracuje se k nim až nácvikem např. během ročního pobytu v terapeutické komunitě. To přispěje k jeho soběstačnosti. Posílí se tak i jeho zdravé sebevědomí. Nositelem vnitřní změny zde bylo zevní prostředí a jeho nároky. To, co nás činí lepšími lidmi, bývají často střízlivost, pořádek, sebekázeň a plnění přirozených povinností.

28. 5.
Vděčnost jako lék
Anonymní alkoholici správně varují před „sladkým jedem sebelítosti“.
Proti jedům existují protijedy. Proti mnoha neprospěšným emocím pomáhá vděčnost. Mantru vděčnosti známe z doby, kdy jste byli velmi malé děti. Je to slovo „děkuji“. Jestliže chceme vděčnost rozvinout a prohloubit, děkujme v duchu za všechno. Obnošenému oděvu, který odkládáme, neznámému zemědělci, jenž vypěstoval plodiny pro náš stůl, počítači, který funguje, a dokonce i nepříjemnostem. Těm můžeme děkovat za to, že nás naučily něčemu užitečnému. Stávají se z nich schody a schůdky na cestě k lepšímu životu.
***
Videa
Vděčnost
12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie.
Mimochodem v sobotu 3. 10. 2015 bude v  Bohnicích výroční setkání pražských AA skupin.

27. 5.
Nové video Japonská květina a píseň, k videu je i nová střízlivá pohlednice.
***
Bílý slunečník
Kamarádovi se osvědčila představa bílého slunečníku. Představoval si, jak na riskantní zahraniční cestě chrání jeho skupinu. Onen ochranný slunečník nedrží nikdo menší než ženská podoba Buddhy soucitu v tibetské tradici a Kuan Jin v tradici čínské.
Jestliže se někdo vydá do sousedovy zahrady krást hrušky, bílý slunečník mu nepomůže. Ona totiž Kuan Jin nikomu nenadržuje a bílý slunečník drží i nad sousedovou zahradou.
:)

26. 5.
Nové audio, Vždystřízlivci se dvěma kytarami: Malý, velký.
***
Novinka, což je takový malý žertík: Dáma, co nepotřebuje sluneční brýle, máme i anglicky.
***
Různé druhy energie
Mistr Sü Ming-thang hovoří o třech druzích energie. Jsou jimi energie mlhy, ještě lepší energie světla a nejlepší transcendentální energie. Někde jsem zaslechl větu: „Když dá Bůh úkol, dá i prostředky, jak ho uskutečnit.“ Tím se jistě myslí i energie.
Jenže co když se člověk zabývá hloupostmi, tj. nedělá, co má. Pak pro své pošetilosti nemůže čekat novou energii. Spotřebovává zásoby. Je to jako vydat se na poušť a divit se, že došla voda. Dostavuje se utrpení. Až to člověka přivádí k rozumu.
Slib
Pomohu ti, když budeš
v souladu se mnou.
Když ne, nepomohu.
I to je pomoc.

25. 5.
Nové video Samoléčení pohybem, máme i anglicky.

24. 5.
Nové video: Jaya Shivam
***
Vztah těla a psychiky jednoduše a srozumitelně
Někomu stoupne na malíček koza. To je ovšem nepříjemné. Existují dvě možnosti.
Nesprávná možnost: Bolavý malíček posílá do mozku zprávu „bolím!“ Mozek to vezme na vědomí a naštve se tu rohatou, chlupatou bestii, na malíček i na sebe, že nedával pozor. Malíček bolí ještě víc.
Správná možnost: Bolavý malíček posílá do mozku zprávu „bolím!“ Mozek si přesto uchová dobrou náladu. Trochu dobré nálady pošle spolu s čerstvou krví a energií malíčku. Malíček uvolní a uklidní, a proto už tolik nebolí.
Videa
Jak zvládat bolest bez léků - mnoho možností
Samoléčení: tři jednoduché kroky

23. 5.
Nové audio Jirka Vždystřízlivý a píseň Roztomilá
***
Výběrová pozornost jako znak skrytého bažení
Závislý člověk, který baží, se zaměřuje především na to, co souvisí s jeho závislostí. Řekněme, že je někdo závislý na nakupování. Civí do výkladní skříně jako králík na krajtu. Nevšimne, že do něj někdo vrazil, a pak mu ukradl peněženku. V klidu, a když člověk bažení překoná, se zlepšují pozornost i soustředění. Mění se i pohled na život. Závislý na alkoholu dříve viděl kolem samé opilce. Jako abstinent zjistí, kolik lidí abstinuje nebo pije jen velmi zdrženlivě.
K dalším znakům skrytého bažení patří zhoršené myšlení, přitažlivost spouštěčů a projevy stresu.
Video: Skryté bažení: jak ho poznat a zvládat

22. 5.
Omluva
Jeden mladší muž se opil a ztropil výtržnost. Na služebně policie se popral. Byl to nerozum. Příslušníci policie byli v převaze a navíc trénovanější. Po té, co ho přemohli, jim nadával a vyhrožoval.
Onen mladý muž se pak u nás léčil. Na doléčovací skupině vyprávěl, co se dělo dále. Už jako abstinent se vypravil na místní oddělení policie a omluvil se. Když později potkával policejní hlídky, měl dojem, že se na něj dívají přívětivěji.
Jeden z kroků Anonymních alkoholiků, Anonymních gamblerů a Anonymních narkomanů je napravit to, co člověk způsobil. Někdy stačí se omluvit. Ale co když není omluva možná, protože dotyčná osoba není dosažitelná? Psychologové v takovém případě radí se omluvit alespoň v duchu.
***
Video Pět zásad karma jógy

21. 5.
Novinka Záření dobrotivosti (mettá) do šesti směrů a jejich význam, máme i anglicky.
***
Různí lidé, stejné postupy
Včera jsem vedl seminář pro zdravotníky. Dělali jste tam mnoho z toho, co znají naší střízliví přátelé z léčby, např. semafor, pěstování koule, chytrou rybu abstinentku, smích ušima atd. Tyto postupy jsou vhodné skoro pro každého.

20. 5.
Kdo je normální?
Normálních lidí je většina. Jen menší část lidstva je mírně nenormální. Tito lidé se živí se naklíčenými luštěninami, cvičí jógu a čchi-kung, pěstují jiné formy duchovního života, věnují se bádání, striktně dodržují určité zásady, abstinuje atd. Pak jsou lidé, kteří jsou naprosto nenormální. Podobají se předchozí skupině, jenže to dělají s podstatně větší intenzitou a zaujetím. Podle mistra Sü Ming-thanga jsou to právě ti hodně nenormální, kdo činí lidstvo lepším pokrok. Získané poznání předávají mírně nenormálním a ti ho zprostředkují ostatním. V sociologii se tomu říká pozitivní deviace. Abstinující závislý nemůže být jako ostatní. Má-li si udržet střízlivost, měl by být lepší, tj. alespoň mírně nenormální. Prospěje tím sobě i druhým lidem.
Video

19. 5.
Odhalí ho nebo ne? Ono je to jedno!
Pán karmy a podsvětí Jama má velmi mnoho služebníků. Všechno o nás pečlivě a vytrvale sledují. Podstatné, co zjistí, pečlivě zaznamenají.
I ve Starém zákoně stojí psáno, že před Božím zrakem není kam se schovat (citováno volně).
Nezáleží na tom, zda na něčím rameni spočine ruka pozemské spravedlnosti. Dotyčný ponese následky tak jako tak. Nejrozumnější, co  může provinilec udělat, je polepšil se. Pak by měl  vyrovnat špatné skutky dobrými.
Lze namítnout, že hodně lidí na putování duší nevěří. Pro ně má riziko usvědčení odstrašující efekt.
To je asi pravda. Duchovní lidé to mají v jistém smyslu jednodušší. Ušetří si přemýšlení, jestli se na to či ono přijde. Snaží se chovat slušně v každém případě.
Video Cvičení pěti ctností - snadné a jednoduché

18. 5.
Jak si udržet dobrou motivaci ke střízlivosti (osm příkladů)
* Lze využívat vlastní negativní zkušenosti s návykovým chováním i zkušenosti jiných lidí.
* Podobně i vlastní dobré zkušenosti s abstinencí i zkušenosti jiných.
* K výše uvedenému dochází většinou automaticky při skupinové terapii nebo na setkáních svépomocných organizací.
* Kartička kamarád: Na první stranu se napíší rizika návykového chování a druhou výhody střízlivosti. Kartičkou je dobré mít u sebe. V krizi si je lépe si nejdříve přečíst první stranu (rizika závislosti), a pak druhou (výhody střízlivosti).
* Motivační bankovka se od kartičky liší jen formátem a tím, že doplněna obrázky.
* Motivace prostředím a společností: Sem patří vyhledávat toho, co motivaci posiluje. Naopak je dobré se vyhnout rizikovým, prostředím, lidem a motivačním útokům (např. reklama škodlivých látek nebo toxické řeči).
* Na konci relaxace, před usnutím nebo hned po probuzení lze použít autosugesci, např. „Klidný, moudrý střízlivý!“ Opakuje se třikrát.
*Zkušení abstinenti umějí motivaci ke střízlivosti získávat téměř ze všeho. Když se jim daří, je to proto, že jsou střízliví. Je to důvod střízlivost chránit. A když mají problémy? V tom případě si připomenou, že za střízliva je zvládnou mnohem lépe.
Video Tři jednoduché motivační pomůcky

17. 5.
Novinka Klidné místo uvnitř, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.

16. 5.
Veselá novinka: Pevný základ
***
Jak se Masaryk nedal obelstít
T. G. Masaryk byl abstinent a nekuřák.
Jednou ho pivovarníci pozvali na výstavu.
Nastražili na něj léčku. Podali mu na uvítanou plný korbel. Připravený fotograf měl prezidenta zvěčnit, jak z něj pije.
Masaryk rychle pochopil situaci. Do piva štítivě namočil prst.
Fotografie, která tehdy vznikla, byla pivovarníkům k ničemu.
Fotograf ji  poskytl členům Abstinentního svazu. Ti ji použili jako originální novoroční pohlednici.
***
Video (Masarykova oblíbená píseň)

15. 5.
Uklidni se! Ale jak?
Původně plánovaný seminář na toto téma bude třeba uskutečnit o 14 dní dříve, tj. 30. 5. 2015.
Mám tedy nejvyšší čas uvažovat o jeho náplni. Východiskem může být prastará mantra „Óm šánti, šánti, šánti, hí.“
Slovo „šánti“ znamená mír a v této mantře se opakuje třikrát. Swami Satyananda svého času řekl, že to má dobrý důvod. Za prvé je to mír těla, za druhé míry mysli a za třetí mír srdce.
Asi by se našlo více úrovní, na kterých je možné se uklidnit. Kromě těla mysli a srdce se bude jistě jednat o dech a s ním souvisejících tajemnou energii, které jógová tradice říká prána a Číňané čchi. Užitečné je uvažovat o jídle, prostředí, společnost druhých lidí, hudbě, duchovní oblasti nebo smyslu života. Zmíněné úrovně spolu souvisejí a nepřetržitě ovlivňují jedna druhou. Jako divadelní hra by to byla fascinující podívaná.
***
Jiná verze mantry míru zde.

14. 5.
Vitamin B
Různí lidé se mě občas ptají na vitamin B v pivnovarských kvasnicích. Předně je třeba říci, že vitaminů skupiny B je celá řada. V běžné stravě máme těchto vitaminů více než dost. Jsou ale výjimky:
* Lidé zneužívající alkohol mají málo zejména vitaminu B1, protože alkohol znemožňuje jeho vstřebávání.
* Problém mohou mít ti vegetariáni, kteří nejedí vejce a mléčné výrobky. Může jim chybět vitamin B12. Jenže ten v kvasnicích není. Je tam pouze neúčinný analog tohoto vitaminu podobně jako např. v mořských řasách. Nejjednodušší je v tomto případě si vitamin B12 koupit v lékárně. Za 100 až 200 Kč dostanete dávku, která vystačí na 30 let nebo déle. Vitamin B12 není třeba užívat pravidelně, tělo ho umí ukládat. Dospělému stačí 2-3 mikrogramy denně, u lidí nad 50 let by to mělo být více (hůře ho vstřebávají). Přehánět to s vitaminem B12 by ale zdraví neprospělo.
Ještě poznámka: Riziko rakoviny tlustého střeva zvyšuje jakýkoliv alkohol, nejvíce však pivo. Podezření v tomto případě padá právě na zmíněné kvasnice. Osobně bych se jim vyhnul.
Video Je vitamin B1 (thiamin) problém nebo ne?

13. 5.
Co ty víš o životě!
Pan P. abstinuje mnoho let a je s tím velmi spokojený.
Jednou začal kolega v práci vést toxické řeči o jakýchsi nápojích připravovaných z plesnivého obilí a shnilého ovoce.
Pan P. obvykle podobné řeči ignoroval a vyhýbal se jim.
Tentokrát mu to ale nedalo a řekl: „Co ty víš o životě? Pil jsi někdy jemný vysokohorský čaj z Nepálu? Znáš temnou a tajemnou chuť čajů pu-erh? Měl jsi někdy potěšení s jemné, květinové vůně ušlechtilých oolongů? Víš, jak vypadají ploché lístky Dračí studny? Viděl jsi rozvíjet se v nálevu lístky čaje Černý oblak z provincie Yunann?“
Na to se oba rozesmáli.

12. 5.
Různé problémy, stejná příčina
Na jednu ložnici v akutní části oddělení se dostali dva pánové. Jeden byl inženýr a druhý bezdomovec. Inženýr slyšel hlasy neexistujících lidí, kteří ho pomlouvali. Bezdomovec viděl pavouky. Pavouci pocházeli z krabicového vína. Hlasy měly původ ve značkovém alkoholu. Jistě stály pana inženýra hodně peněz.
K mozku je třeba se chovat slušně. Nic dokonalejšího než lidský mozek věda dosud neobjevila.
Video Šťastný mozek

11. 5.
Nová odborná práce Nešpor K., Csémy, L. Pravděpodobný konec hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění.
***
Nové video s původní kytarovou hudbou Jak mít radost z maličkostí? Máme i anglicky.

10. 5.
Video Pěstování životní energie: čtyři varianty, máme i anglicky.
***
Zářivá kulička
Chlapec přišel za svým dědečkem a tajemně oznamoval: „Dneska v noci jsem měl zvláštní sen.“
Děda si zrovna připravoval čaj. Přiklopil hrníček porcelánovou pokličkou. Pak se posadil, usmál se a kývl hlavou, že poslouchá.
„Zdálo se mi o krásné zářivé kuličce. Chtěl jsem si ji vzít. Jenže se nedala se chytit. Nevíš, co to znamená?“
Děda zvážněl a dal se do vyprávění: „Za mého mládí bylo zvykem, že mladý muž pobyl nějakou dobu v klášteře. Naučil jsem se tam pořádku, skromnosti a duchovním cvičením. Nejčastěji jsme používali jednoduchou meditaci. Při ní se člověk soustřeďuje do břicha. Představí si tam zářivou kuličku. Ta se při nádechu zvětšuje a při výdechu zmenšuje. Kulička má být zářivě červená. Po čase se může barva změnit na zlatou a nebo dokonce duhovou. Jeden starší mnich mi vysvětlil, že člověk s duhovou kuličkou má blízko k osvícení.“
„A co když člověk duhovou kuličku do smrti nezíská?“ zeptal se vnuk.
„Mnichové věří, že v dalším převtělení pokračuje přesně tam, kde v minulém životě skončil. Kulička je vlastně obrazem naší životní energie.
Dohodnutá délka pobytu v klášteře se chýlila ke konci. Požádal jsem představeného, abych směl odejít. Tem mi radil ještě zůstat. Byl jsem mladý a netrpělivý. Představený se pousmál a poznamenal, že je to moje karma.
Bylo tehdy časně zjara. Počasí se rychle měnilo. Ráno byla obloha jasná. Před polednem se zatáhlo. Zanedlouho se rozpoutala bouře. K nebližší osadě zbývaly asi dvě hodiny cesty. Mokrý sníh promáčel lehké oblečení. Ke všemu jsem před sebe neviděl. Dostal jsem strach.
Náhle jsem spatřil představeného kláštera. V ruce držel duhovou kuličku a usmíval se. Pochopil jsem. Soustředil jsem se mezi pupek a páteř. Prohloubil a uklidnil jsem dech. Místo do bílé tmy vpředu jsem se díval na zem. Cestu se dala se rozeznat i ve vánici. Pak se rozjasnilo. Promočený a šťastný jsem uviděl selské stavení. Teplý čaj mi ještě nikdy nechutnal lépe.“
Starý muž skončil vyprávění.
Vnuk kamsi odběhl. Stařec si položil dlaně na břicho a ponořil se do svého nitra. Na stole stál netknutý čaj, na který se ještě před chvílí těšil.

9. 5.
Novinka, video Miluji ranní slunce, máme i anglicky.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Jak to na mě poznali?
Jeden z našich střízlivých přátel mi položil otázku: „Okolí poznalo moji hrozící recidivu dříve než já. Jak je to možné?“
Odpověděl jsem, že okolí zpozorovalo projevy bažení (craving). K nim patří podrážděnost, nesoustředěnost, stres a zhoršená komunikace.
Skryté bažení se dá poznat a zvládnout  (video).
Ještě důležitější je to, že bažení lze předejít (video).

8. 5.
Nové video Klidné štěstí snadno, máme i anglicky.
***
Prastará meditační technika
V jenom dávném indickém textu je popsána zvláštní meditační technika. Spočívá v tom, že člověk stále medituje o některé Boží vlastnosti a posléze jí dosahuje. V textu se zmiňuje např. přívlastek pronikající vším.
Jakou Boží vlastnost byste si vybrali? Mně by se líbila absolutní dobrota.
Jak dlouhou by měl praktikující meditovat, se v textu nedočteme. Asi to bude individuální. Kromě toho se nejspíš jedná postupné přibližování se ideálu. Takový projekt už začíná vypadat reálně. V případě dobroty se vlastně tak vlastně dostáváme do blízkosti jiné a známější techniky. Tou je záření dobrotivosti (mettá). Napsal jsem o ní odborný článek, máme její audio nahrávku i řadu videí, např. toto. Naše populární minutová meditace je také variantou této techniky.

7. 5
Nové video Přítel řepík, máme i anglicky.

6. 5.
Nová odborná práce Nešpor K, Csémy L, Nechanská B. Delirium tremens v Česku
***
Kdy se ztrácí energie?
Děje se tak hlavně vlivem silných emocí a bažení. Řekněme, že se někdo dopálí. Pak má vztek na sebe, že se dopálil. Vlastně si tak vytvořil dopálení na druhou. Tudy cesta nevede.
Existuje mnoho lepších možností. Pod vlivem silných emocí ale fungují zejména ty nejjednodušší. K nim patří usmát se a klidně dýchat do břicha, čili pěstovat kouli.

5. 5.
Smysl pro humor a smích na nejvyšších místech
Papež František
Papeže František zachytili filmaři, jak posadil bílou papežskou čepičku (solideo) na hlavu malého chlapce, který ho nadšeně zdravil.
František ovšem není první hlava katolické církve se smyslem pro humor.
V roce 1878 umíral Pius IX. Jeden z kardinálů nařídil rozeznít zvony a vyzval lid, aby se modlil za papežovo uzdravení.
Pius IX. mu s úsměvem řekl: „Nechápu, proč mi chceš bránit, abych šel do nebe.“
Barack Obama
Republikáni zpochybňovali, že se Barack Obama narodil na území Spojených států. To je totiž podmínka pro zvolení prezidentem USA. Obama svolal tiskovou konferenci, kde ukázal rodný list. Pak novinářům oznámil, že jim promítne video, které ukazuje, jak se narodil. Jenže se nejednalo o žádný dokumentární film. Přítomní se mohli pokochat kresleným filmem „Lví král“, v němž africký lev představuje zvířátkům svého syna Simbu.
Golda Meir
Golda Meir působila jako izraelská premiérka na přelomu 60. a 70. let 20. století. Svého času poznamenala (cituji volně): „Jednu věc nemohu Mojžíšovi odpustit. Čtyřicet roků vodil naše předky pouští. Pak se zastavil na jediném místě na Středním východě, kde není ropa.“
Dalajláma
Dalajláma napsal: „Potkalo mě v životě mnoho potíží a moje vlast prožívá kritické období. Ale často se směju a můj smích je nakažlivý. Když se mě lidé ptají, kde beru sílu se dnes smát, odpovídám, že jsem profesionální smíšek.“
O dalajlámovi kolují hezké anekdoty, třeba tato:
„Proč má dalajláma na lůžku vakuum?“
„Protože na ničem nelpí. Je povznesen!
***
Video Veselá, rychlá a jednoduchá relaxace

4. 5.
Co poradit?
Obrátil se mě jeden muž středního věku, který se kvůli alkoholu dostal do problémů. Přišel o kvalifikované zaměstnání a rodina se od něj distancovala. Právě se léčil v jednom mimopražském zařízení. Obával se, co s ním bude po léčbě.
Napsal jsem mu toto: „Řada našich střízlivých přátel se kvůli alkoholu ocitla podobné situaci. Jejich cesta vedla ze špatné ubytovny na lepší, z ubytovny do nájmu, z nevyhovující práce k přijatelnější. Když někdo musí žít v rizikových podmínkách, je třeba se o to více doléčovat. Negativní vlivy tak vyváží ty pozitivními. Znám dost lidí, kteří chodili na setkání Anonymních alkoholiků denně nebo obden. A vyplatilo se jim to.“
***
Nové video: Malá osvícení, máme i anglicky.
***
Nový text Jak mít z jógy a čchi-kungu co největší prospěch. Je v části tohoto webu  Relaxace a jóga.
***
K básničkám na tomto webu přibylo několik dalších.

3. 5.
Dobrý pocit z léčby
Během skupinové terapie se zdaleka nezabýváme jen příjemnými věcmi. V průběhu doléčovací skupiny   hráče jsem se zeptal, komu se tento typ společné práce líbí. Skupiny se účastnila i řada lidí zvenčí, kteří se přišli doléčovat ve volném čase. Přihlásila se naprostá většina přítomných. Léčení závislosti není loutkové divadlo a líbit se nemusí. Když se člověk při doléčování cítí dobře, je to ale výhoda. Do příjemných záležitostí není třeba se nutit. Děláme je s radostí.
***
Vybít, nebo uklidnit?
Jedna studentka se mě zeptala, jakým způsobem vybít negativní emoce jako např. hněv.
Na nesprávně položenou otázku nelze správně odpovědět. Vybíjení emocí nadáváním, agresí vůči předmětům atd. nejenže nepomůže, ale trvání negativní emoce prodlouží. To s sebou nese rizika pro zdraví, správné rozhodování i vztahy.
Negativní emoce je třeba zklidnit. Dostáváme tak pevnou půdu toho, co už známe. Stačí omezit působení rizikových zevních podnětů, rizikových vnitřních podnětů (např. únava), uvědomit si následky (tj. práce s motivací), zklidnit se za pomoci dýchání do břicha („pěstování koule“) nebo fyzickou aktivitou a použít svůj rozum. Předpokládejme, že mě někdo nazve idiotem. Jestliže má pravdu, je dobré to vědět. Jestliže pravdu nemá, je to jeho problém, ne můj.
:)
Videa
Okamžitá relaxace: 12 snadných možností
Jak ochladit horké emoce: 6 možností

2. 5.
Světový den smíchu
Na 2. 5. připadá Světový den smíchu. V kalendáři byste ho nenašli. Vyhlásil ho totiž indický lékař a učitel smíchu Madan Kataria. Tento svátek jsem oslavil novým veselým videem.
***
Novinka: Veselý kaligraf, máme i anglicky.

1. 5.
Novinka, video Co se učit od mosteckých věží, máme i anglicky. K videu máme i střízlivou pohlednici.
***
Co říká o relaxaci jógová tradice?
Pro řadu lidí splývají jóga a relaxace do jednoho celku. V tradičních jógových textech se toho o relaxaci mnoho nenajde. Dávní jógíni se józe věnovali kvůli osvícení, ne kvůli relaxaci. V dnešní době je to většinou přesně naopak.
* Nedávno jsem vedl seminář o relaxaci pro učitele jógy. Když jsem se na něj připravoval, sáhl jsem po klasickém textu Hatha Jóga Pradipika, který pochází z počátku 16. století. U pozice šavásana určené k relaxaci jsem se dočetl, že odstraňuje únavu a pomáhá mysli i tělu se uvolnit. Popis cvičení bývá v starých textech velmi stručný. Patrně sloužily jako připomenutí toho, co už člověk umí, ne jako učebnice.
* Relaxace se také týká čtvrtý stupeň Pataňdžaliho Rádža jógy. Tím je obrácení smyslů dovnitř. Moderním jazykem řečeno, se jedná o sebeuvědomování. To relaxaci podstatným způsobem usnadňuje.
* Mantra míru (Óm šánti, šánti, šánti hí) je podstatně starší, než zmíněný text. Pochází z doby někdy před třemi až čtyřmi tisíci let. Podle Swamiho Satyanandy znamená „mír tělu, mysli i srdci“. Taková relaxace má ke zmíněnému osvícení asi dost blízko.
:)
Video Uvolněte se a doplňte energii. Mimochodem to patří k našim nejsledovanějším. Lidé asi relaxaci potřebují.

30. 4.
Proč pěstovat kouli
Tradiční čínské cvičení Jang čchi u nás nazýváme „Pěstování koule“. Přesnější překlad by byl kultivace životní energie. Proč se tomuto jednoduchému postupu věnovat:
* Podle tradice se tak energie přijatá potravou a dýcháním přeměňuje na energii, kterou dokážeme dobře využít. Mít dost energie prospívá zdraví, vztahům, práci nebo tvořivosti.
* Cvičení prý používají mistři na všech úrovních.
* Dýchání do břicha uklidňuje.
* Lze tak lépe zvládat bažení a rizikové emoce.
* Lze ho praktikovat vstoje, vsedě i vleže a využít čas např. při čekání.
* Za pomoci tohoto cvičení je možné hezky zdravě usínat.
Dvě velké kulové pravdy
1. Kdo má kouli, ten se má!
2. Někdo má starosti, já ne, já mám kouli.
:)
Video

29. 4.
Další novinka, video Víme dobře.  K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Novinka, video Příjemný problém, máme i anglicky.
***
Kdo má pravdu?
Lidová moudrost říká: „Čiň ďáblu dobře a peklem se ti odmění.“ Jenže duchovní tradice se shodují v tom, že bychom se měli pomáhat i nepřátelům.
Rozpor je pouze zdánlivý. Někdo slouží lidem, kteří jednají špatně, jak to oni požadují. Pak ovšem nemůže čekat nic dobrého.
Jestliže někdo druhým pomáhá, aby byli lepší, asi mu nepoděkují. Nemají nad ním ale žádnou moc.
Řekněme, že mladý muž zneužívá drogy, alkohol nebo hazardně hraje. Po rodičích chce, aby platili jeho dluhy.
Jestliže mu rodiče ve všem vyhoví, udělá jim časem ze života doslova peklo.
Kdyby rodiče kladli tvrdé podmínky, zvlčilá ratolest by jim jistě předvedla nějakou tu scénu.
Žádnou lepší možnost ale nemají.
***
Střízlíci
Jedné dámě se zalíbil obrázek Střízlíka vždystřízlivého, jak ho nakreslil jeden z našich přátel.
Střízlíky je všechno, co napomáhá střízlivosti a zlepšuje sebeovládání.
Co, vážení přátelé, působí jako střízlík u vás?

Strizliva pohoda.

28. 4.
Nové video Čaj velmi chudého muže, máme i anglicky.
***
Nové audio, Fred Vždystřízliv: Srdce jásá.
***
Mnohem lepší možnost
Byl jsem nakupovat. Abych se dostal k pokladně, musel jsem minout regály s jedovatými roztoky vyráběnými z plesnivých obilovin.
Zastavil mě neznámý muž středního věku a zeptal se: „Co z toho si vyberete?“
Nechápu, proč někteří lidé touží po slávě. Jsou z toho jenom problémy.
Sáhnul jsem do košíku a vyndal svěží čekanku: „Tohle je pro játra mnohem lepší.“
Byla to pravda. Podle čínské medicíny ochlazuje čekanka oheň jater. Je to skvělá potravina pro teplejší období roku.
Pro zdravá játra by ovšem bylo lepší téměř cokoliv.
***
Video 13 přátel vašich jater.

27. 4.
Nové video Šest velkých ochránců, máme i anglicky. K videu existuje i nová střízlivá pohlednice.
***
Jenom
Na jihu Indie žil mistr Ramana Mahariši. Ve stáří těžce onemocněl. Během bolestivých ošetření vypadal naprosto klidně a spokojeně.
Kdosi se ho zeptal: „Vás to nebolí?“
Mistr s úsměvem odpověděl: „Bolí, ale to je jenom tělo“.
O tom, že máme nesmrtelnou duši, je přesvědčena naprostá většina lidstva. Jenže pro Ramana Maharišiho to nebyla víra, ale osobní zkušenost.
Tělesná bolest vyvolává u naprosté většiny z nás negativní emoce a stres. To problémy nezmírní, ale zvětší. Podobně reagujeme na nesympatické lidi nebo situace. Prospělo by nám, kdybychom se v nepříjemné situaci usmáli a připomněli si, že jsme víc než tělo a mysl.
K tělu bychom se ovšem měli chovat dobře. Řekněme, že vám dobrý přítel půjčí drahý fotoaparát. Budete s ním jistě zacházet opatrně. Lidské tělo je mnohem cennější než nějaká elektronika.

26. 4
Čtyři plus jeden typ žen, jejichž muž pije
Jedna americká sociální pracovnice popsala v padesátých letech 20. století čtyři typické manželky mužů závislých na alkoholu. Toto rozdělení převzal do svých publikací i docent Skála. Zmíněnými typy jsou trestající Polly, vládnoucí Kateřina, trpící Zuzana a váhající Winifred.
Při vší úctě ke klasikům si dovolím podotknout, že existuje i pátý typ. Tím je zdravá Zdena. Paní Zdena je v pohodě, i když se manžel chová jako idiot. S touto možností počítala a je na ni připravena. Manžel dávno pochopil, že scény nebo vydírání jsou k ničemu. Na to není paní Zdena zvědavá. Má svůj život a dokáže se o sebe dobře postarat i bez manžela.
Jestliže manžel hezky abstinuje a léčí se, je paní Zdena v pohodě také. Dokonce mu udělá večeři.
:)
Video

25.4.
Prázdnota není problém, bažení ano
Začínající abstinenti se někdy ptají: „Nezůstane po alkoholu, drogách nebo hazardu v životě prázdno?“
Z logického hlediska nedává tato otázka smysl. Střízlivý člověk, který nebaží, má nekonečně mnoho možností. V porovnání s někým, kdo se chová závislostně, je mnohem svobodnější.
Co když se ale začínajícímu abstinentovi do ničeho nechce? Většinou bývá příčinou bažení.
Předpokládejme, že někdo má závislost na brokolici, i když je to vyloučeno. Pak nebude mít zájem o květák, mrkev ani kedluben. Takovému člověku nemá smysl nabízet ani pór, pažitku a zelí. Situaci vyřeší až to, když si dotyčný uvědomí své bažení po brokolici a překoná ho.
***
Video: Skryté bažení: jak ho poznat a zvládat

24. 4.
Nové video Ze srdce. K videu je i nová střízlivá pohledenice.
***
Veselost a jiné emoce v praci
Mimořádná událost
Jedna spolupracovnice zakopla o odpadkový koš.
Obrátil jsem se na další kolegyni, která tam byla s námi: „Rozzuřená zdravotní sestra rozšlapala odpadkový koš. Neměli bychom to napsat jako mimořádnou událost?“
Na to jsme se začali všichni tři hlasitě smát.
Smích je nakažlivý. Pro děti a dospívající zvláště. Pubertální dívka se začne ve škole chichotat a za chvíli se řehtá celá třída. Smích bývá nejčastěji projevem veselosti. Někdo nás rozesmál a zároveň i rozveselil. Co myslíte, přenášejí se kromě veselosti mezi lidmi i jiné duševní stavy?
Shora dolů to jde lépe
Mezi lidmi se opravdu přenášejí nejrůznější emoce. Přednos se děje snadněji z osoby, která je vyšším postavení, na podřízené než naopak. Praktický příklad: Dobrá nebo méně dobrá nálada paní vedoucí se přenáší více na uklízečku nežli nálada uklízečky na šéfovou. Neplatí to ale absolutně. Emoce proudí mez lidmi všemi směry, tj. k podřízeným, nadřízeným i ke spolupracovníkům. K dobré atmosféře na pracovišti přispíváme všichni.
Jak se přenášejí emoce?
Vysvětlení se nabízejí různá, např. telepatie nebo intuice. Přenos emocí lze ale vysvětlit naprosto racionálně. To, jak se právě cítíme, sdělujeme druhým pomocí mimiky, gesty, tónem hlasu atd. Uhlídat všechny prvky mimoslovní komunikace je velmi obtížné.
Všichni jsme trochu komedianti a to je dobře
Mnohem snazší než „nedat na sobě nic znát“ je vyvolat v sobě nějakou pozitivní emoci. Smích vyvolá veselost i tehdy, když se člověku smát nechce. Často právě tehdy smích potřebujeme.
Nejčastěji se lidé smějí ze zdvořilosti. Paní Nerudná potká paní Navrčenou. Nedá se říci, že by z toho měla velkou radost. I tak se zdvořile usměje. Paní Navrčená na to odpoví také ne zrovna upřímným úsměvem. Obě dámy se dají řeči. Jak se tak na sebe usmívají, jsou si hned sympatičtější.
***
Video

23. 4.
Nové video Ukazují k nebesům, k videu je i nová pohlednice.
***
Pět skupin vašich záležitostí
V našem videu Jak využít čas se doporučuje rozdělit své záležitosti do čtyř skupin, tj. důležité a spěchá, důležité a nespěchá, nedůležité a spěchá a nedůležité a nespěchá.
Zapomněli jsme ale ještě na pátou skupinu. Tou jsou věci, kterými nemá smysl se jakkoliv zabývat.
Proč? Třeba proto, aby nám zbyl čas na to, co je důležité.

22. 4.
Nové video Kroužení květinou (variace márdžariásany. tj. pozice kočky), máme i anglicky.
***
S pravdivostí to není tak jednoduché
Pravda z různých stran
* To, že se nemá lhát, nám asi říkali už v předškolním věku.
* „Pravda vítězí“ hlásá i česká prezidentská vlajka. Toto heslo je patrně inspirováno podobným výrokem Jana Husa a podobnou myšlenku uvádějí i dávné apokryfní biblické texty.
* Heslo indického státu říká že „pravda vždy vítězí“.
* Pravdivost (satja) je jedna ze základních ctností, kterou doporučují klasické jógové texty.
Ohleduplnost
V buddhismu se věřící mimo jiné zavazuje vystříhat se nepravdivé a škodlivé řeči. Tento závazek zde o něco dále. Znamená víc než říkat každému na potkání to, co nám připadá pravdivé. Člověk si má dávat pozor na to, aby mluvil pravdivě a zároveň přiměřeně okolnostem a situaci. Např. říci někomu že vypadá jako tučňák, není vhodné. Jednak to není tak úplně pravda a hlavně to není taktní a ohleduplné.
Pravdivost vůči sobě
Celé to ještě komplikuje pravdivost vůči sobě samému. Ta vyžaduje sebeuvědomování a klidnou objektivitu. Kdo se tomuto ideálu přiblížil, vnímá své silné stránky a nadání, ale také své hranice a omezení. Takový člověk si uvědomuje sám sebe v souvislostech. Jasně chápe, co je jeho životní úkol. Ví, čím se má zabývat, a čím ne.

21. 4.
Nové audio: Fred Vždystřízliv: Díky
***
Radost, kde bychom ji nečekali
Zdrojem radosti může být i to, co druzí lidé nemají právě v lásce. Následuje několik příkladů:
Práce: Řekněme, že se zabýváte něčím užitečným, při čem uplatníte své schopnosti a nadání. Pravděpodobně při tom budete mít dobrý pocit. Ten se dostaví už průběhu práce, nejde tedy o radost typu „mám to z krku“.
Povinnost: Dobrý pocit přináší také to, že člověk plní své přirozené životní úkoly a povinnosti. Je to navíc skvělý způsob, jak posílit sebevědomí.
Něco dobrého udělat: Sem patří i drobná pomoc, dárek nebo, návštěva člověka, který nás rád uvidí. Často to přinese stejnou radost oběma stranám.
Doléčování, účast ve svépomocné organizaci typu Anonymních alkoholiků atd.: Abstinent začátečník nebývá nadšen tím, že by měl o střízlivou kondici pečovat a dlouhodobě se doléčovat. Řada zkušených abstinentů se naproti tomu doléčuje ráda. Chodí mezi střízlivé přátele asi tak, jako anglický lord dochází do svého klubu. Je tam si lidmi, kteří si navzájem rozumějí.
***
Video 13 maličkostí, které udělají radost

20. 4.
Nové video Teče voda, teče
K videu existuje nová střízlivá pohlednice.
***
Jak zlepšit vztah k sobě i druhým: metoda SORR
Dobrý vztah k sobě a k druhým spolu souvisejí. Při meditační technice „záření dobrotivosti (mettá)“ posílá praktikující dobrá přání sobě i jiným lidem. Přát někomu dobré nebo něco dobrého udělat vytváří dobrou karmu. Slovy Písma člověk „hromadí poklad v nebesích“.
Jak zlepšit vztah k sobě i k druhým a co znamenají písmena SORR?
Střízlivost: Střízlivostí prospíváme nejen svému mozku a játrům a také okolí. Střízlivost v širším slova smyslu znamená realismus. Díky ní lze sobě i druhým ušetřit mnohé problémy.
Očista: Očistu potřebuje tělo, mysl i vztahy. Toho, co neprospívá, je dobré se zbavit. To se týká i nevhodné společnosti. Člověku pak zbude čas na prohlubování dobrých a opravdových vztahů.
Radost: Klidná radost prospívá tělesnému a duševnímu zdraví. Společně prožité hezké chvíle posilují vztahy. Často stačí málo, drobná pozornost, pomoc, pochopení nebo úsměv.
Respekt: Respekt vůči svému tělu a svým možnostem prospívá zdraví. Respekt vůči druhým lidem, i když s nimi vždy nesouhlasíme, umožňuje s nimi lépe vycházet. Člověk, který respektuje druhé i sebe, se obvykle těší větší úctě okolí.
***
Video 13 maličkostí, které udělají radost

19. 4.
Včera jsem byl v Písku, byla tam hezká atmosféra, možná je to vidět i z tohoto videa: Mantra vnitřního míru

18. 4.
Veselá novinka: Moje paní je v bezpečí, máme i anglicky.
***
Světice a Jama
Světice Kuan Jin meditovala vysoko v horách. Soucitným zrakem viděla celý vesmír. Problémy existovaly ve všech světech, ale nejhůře na tom byly duše uvězněné v pekle.
V pekle začalo být po příchodu světice útulno. Zněly tam duchovní zpěvy, odkudsi přiletěli ptáčci a objevily se tam květiny.
Bůh smrti Jama má doširoka otevřené, jasnovidné třetí oko. I spatřil Kuan Jin. Neměla v jeho říši co dělat a ještě ke všemu ji měnila v kvetoucí zahradu.
Jama se uklonil a řekl hlasem, který připomínal temný zvon: „Ctihodná světice, okamžitě odejdi. Narušuješ vesmírný řád!“
Kuan Jin to uznala. Sepnutým rukama pozdravila Jamu a opustila peklo.
Odvážná výprava světice do pekla přinesla i tak dobrý výsledek.
Mnohé duše se zázračně proměnily v laskavé a přívětivé bytosti.
Jamovi nezbylo než je z pekla propustit.
:)

17. 4.
Další novinka, video Věrný pes, máme i anglicky.
***
Vděčnost jako medicína
Na doléčovací skupině se sešla řada střízlivých přátel. Někteří abstinovali mnoho let
Zeptal jsem se: „Komu a za co jste vděční?“
Naši přátelé nejčastěji zmiňovali příbuzné, terapeuty a Anonymní alkoholiky.
Mimochodem Anonymní alkoholici a sesterské organizace používají „list díků“.
Na něj si člověk napíše všechno dobré, co ho v životě potkalo a za co má být vděčný.
Vděčnost je jedna z těch jemných emocí, které prospívají tělesnému i duševnímu zdraví.
Navíc je to skvělý lék proti ukřivděnosti a nespokojenosti.
Video: Děkovná mantra

16. 4.
Novinka Dvě skvělá světla, máme i anglicky.
***
Vzdušné zámky jsou dobrý byznys, ale špatný koníček
Reklama vyrábí vzdušné zámky ve velkém. Krásná dívka pózuje u jakéhosi auta. Někdo naletí a plechovou krabici na kolech koupí. Jenže po krásné dívce ani vidu, ani slechu.
Lidé také staví vzdušné zámky bez důvodu. Je to jejich koníček. Vzdušný zámek nepotřebuje stavební povolení a dá se postavit rychle.
Jenže stavba i skromného vzdušného zámku vyžaduje energii. Po té, co je zámek hotov, je třeba v něm topit, větrat a uklízet. To také spotřebuje hodně energie. Obyvatel vzdušného zámku má hlavu v oblacích a nohama zakopává o nezaplacené složenky.
Vzdušný zámek je nejlépe zbourat.
Ušetřená energie se dá použít třeba k úklidu pronajaté garsoniéry.
:)

15. 4.
Novinka Pět důvodů, proč se chovat dobře
Anglická verze je delší a s jinou hudbou.
***
Jasnovidec
Na královský dvůr přišel jakýsi cizinec a tvrdil, že je jasnovidec.
Král chtěl sebe i dvůr pobavit. Nechal stejně obléknout důstojníka, úředníka a nádeníka.
Pak se jasnovidce zeptal: „Kdo z nich má největší moc a svobodu?“
Jasnovidec ukázal na nádeníka a řekl: „Ten je z těch tří nejchudší, lidé si ho neváží, je ale nejsvobodnější.
Mezi dvořany to zašumělo a jasnovidec pokračoval: „Nejsvobodnější je proto, že se rozhoduje podle svědomí. Ti druzí dva jen slepě poslouchají.“
Voják a úředník začali na jasnovidce křičet a nadávat mu.
Jasnovidec mlčel. Když ztichli, dodal: „Navíc má i největší moc. Z těch tří se umí nejlépe ovládat. Nepodléhá tolik emocím a všelijakým choutkám. Druzí mají velký majetek, ale chtějí víc. Touží po tom, co je zbytečné nebo škodlivé.“
Král se zamyslel. To, co jasnovidec řekl, se hodilo i na něj. Neměl dobrý pocit z toho, že někdo zná stíny jeho nitra.
Proto jasnovidci nařídil, aby ihned opustil jeho zemi.
Jasnovidec se chápavě usmál. Pak se rozplynul v prostoru.
Od toho dne se poměry se v onom království měnily k lepšímu.
Panovník i jeho dvůr pochopili, že mezi nebem a zemí se neutají zhola nic.

14. 4.
Suchý domov se vším všudy
* Lidem, kteří přestávají kouřit, se doporučuje, aby z domova odstranili vše, co by připomínalo tabák. Vyhodit drahý popelník není škoda. Zdraví má mnohem větší cenu.
* Podobně závislí na alkoholu by měli odstranit z domova veškerý alkohol a sklenice, ze kterých dříve pili alkohol. Místo toho si mohou levně koupit třeba hrníček s květinami. :)
Je také správné se vyhýbat i  nápojům, které pachem nebo jinak připomínají alkohol, i když ho neobsahují.
* Rozumné je odstranit z domova obrazy, plakátky, hudební nahrávky atd., které by vyvolávaly bažení. To se týká i závislých na drogách.
Doma by se měl člověk pokud možno cítit dobře a být v bezpečí.
Video Bezpečnější domov

13. 4.
Nové video Zapomenutý čaj, máme i anglicky.
***
Pohádky a skutečnost
V pohádce se utkává dobro a zlo.
Nejdříve to vypadá s dobrem neslavně. Nakonec ale láska a poctivost mocně a provždy zvítězí.
Dobré a nedobré se střetávají i ve skutečném světě. A také tady dostává dobro co proto.
Je naivní čekat, že v dohledné době dojde vítězství dobra na celé čáře.
Naším úkolem je stát na straně dobra.
Ostatním se není třeba zabývat.
Tuto naši veselou pohádku o veverce asi asi znáte.

12. 4.
Novinka, video Relaxace pro klid, odpočinek a inspiraci.
***
Stručně a jasně
Včera jsem vedl čtyřhodinový seminář na téma „Jak mít z jógy a čchi-kungu co největší prospěch“.
Zmíním zde pouze to nejdůležitější: Je třeba je cvičit!
:)

11. 4.
Složité otázky, jednoduché odpovědi
Přátelé abstinenti mi kladou různé otázky, např.: Jak mám vycházet s lidmi? Jak zlepšit životní situaci? Jak si udržet práci? Jak se dát zdravotně do pořádku?
Často odpovídám: „Zůstaňte střízlivý!“
„A jak mám zůstat střízlivý.“
„Doléčujte se!“
Jednomu Američanovi, který se u nás nakrátko objevil, jsem řekl jinými slovy totéž: „Choďte denně na Anonymní alkoholiky.
Nehledejte zázračnou pilulku. Co vám pomůže, je vytrvalost.“
Třeba v oblasti zlepšování vztahů, je možné udělat ledacos (video).
Jenže to všechno předpokládá střízlivost a rozumné sebeovládání.
Krom toho často stačí zůstat střízlivý a různé záležitosti se začnou dávat do pořádku samy od sebe.

10.4.
Ovládnout se nohama
Jeden z našich střízlivých přátel dostal opravdu silně bažení. Bylo vyloučeno, aby za této situace něco rozumného vymyslel. Naštěstí si vzpomněl na radu, kterou mu kdysi někdo dal: „Ovládej se rukama a nohama!“
Vydal cvičit. Při tom se uklidnil. Pak šel navštívit svoji matku.
Formálně vzato použil následující způsoby, jak zvládnout bažení: 1. Uvědomil si bažení 2. Vyhledal bezpečně prostředí. 3. Využil zklidňující efekt fyzické aktivity. 4. Vyhledal bezpečnou a pohodovou společnost.
I tak se mi pojem „ovládání se nohama“ líbí. Zní to hezky a dobře se to pamatuje.
***
Video Kdy raději zdrhnout: 9 příkladů

9. 4.
Nové video Moji malí přátelé.
***
Co je ještě lepší než relaxace
Našim střízlivým přátelům jsem vysvětlil, co je to relaxace, k čemu je užitečná a jaký je princip relaxačních technik.
Pak jsme se postili do nácviku. Odhadují, že uvolnit se dokázala snad polovina přítomných. Je to pochopitelné, relaxační techniky vyžadují delší nácvik.
Pak jsme to zkusili jinak. Byl to jeden z našich druhů smíchu. Znázorňoval, jak se člověk směje po roce střízlivého života, po třech a po dvaceti letech (video).
Nálada se okamžitě projasnila. Zafungovalo to na všechny.
I to je pochopitelné. Smích máme vrozený a není třeba se ho učit.

8. 4.
Překvapení pro princeznu
V jedné daleké zemi žili král s královnou. Vládli moudře a lidé byli v jejich zemi spokojení. Jedinou starostí královských rodičů bylo chování dcery. Děvče se neumělo ovládat. Její nálada se měnila rychleji než dubnové počasí. Žádná komorná u ní nevydržela déle jak měsíc. Princezna už odradila nejednoho nápadníka. Dokonce se proslýchá, že princ Vendelín Chrabrý začal po návštěvě u princezny koktat.
Jednou se králi ve snu zjevila moudrá žena. Jmenovala se Hyacinta a král jí kdysi pomohl.
Řekla mu: „Zítra k vám zajdu. Problém s dcerou vyřešíme.“
Druhého dne se u dvora objevila Hyacinta. Měla s sebou spoustu voňavek a zboží pro ženy, které se chtějí líbit. Takových žen je naprostá většina a patřila k nim i princezna.
Zatímco si princezna prohlížela všelijakou kosmetiku, Hyacinta jí řekla: „Pro vznešenou princeznu mám něco speciálního.“
Na to Hyacinta vynadala zdobenou krabičku. V ní bylo malé kovové zrcátko.
Princezna se rozhněvala: „Taková drzost, obtěžovat mě cetkami!“
Místo odpovědi ukázala Hyacinta princezně její obraz v zrcátku.
Princezna si uvědomila, že vypadá jako rozzuřený kokršpaněl.
Zmíněné zrcátko od té doby nosila u sebe.
Díky tomu se častěji usmívala.
A po nějaké době se z ní stalo docela milé děvče.
***
Video Úsměv po ránu dělá divy

7. 4.
Je možné dýchat kůží?
Co říká západní věda
Někteří obratlovci, například obojživelníci, opravdu umějí dýchat kůží.
U žáby pokrývá kožní dýchání její klidovou spotřebu kyslíku.
Ale jak je to s dospělými lidmi?
Kůže není krabice, ale živý orgán. Proto potřebuje kůže přijímat kyslík a zbavovat se kysličníku uhličitého. Kožní dýchání má podle vědců význam právě a jedině pro kůži. Kyslík se z kůže do jiných částí těla u člověka nedostává.
Uvolnit se kožním dýcháním ale dává jistou logiku i z hlediska medicíny. Dýchání pokožkou znamená, že se kůže v určité oblasti dobře prokrvila. Prokrvení povrchu těla je typické pro relaxaci.
Východní tradice
V čínské tradici i v józe se dýchání kůží připisuje velký význam. Lze se soustřeďovat na výměnu vzduchu na povrchu těla a dosáhnout očištění energie nebo její doplnění. Východní tradice pracuje nehmotnou energií čchi (prána v józe). Ta může pronikat kůže do těla ze všech směrů a odkudkoliv odcházet. Kdyby nic jiného, je kožní dýchání skvělý způsob, jak se uvolnit.
Praxe: Dýchání kůží pro zdraví i jako meditace

6. 4.
Nové černobílé video Bezpečná jedině nula, máme i anglicky.
Další novinka Kdy vypnout počítač:12 příkladů, máme i anglicky.
***
Dech, emoce a myšlení
Plíce a břicho
Jeden z našich střízlivých přátel se zeptal: „Plíce jsou v hrudníku. Jak mám dýchat do břicha?
Dozvěděl se toto: „Pod plícemi je bránice. Ta se při nádechu pohybuje dolů jako píst. To vyklene břišní stěnu. Do plic se tak dostává vzduch. Pohyb břišní stěny opačným směrem vytlačí píst nahoru. Tím dojde k výdechu.“
Jak vypadají plíce a jak to souvisí s dýcháním?
Zjednodušeně řečeno se pravá i levá plíce podobají hruškám. Objem dolních laloků plic je podstatně větší než objem plicních hrotů. Proto je také dýchání do dolních částí plic mnohem efektivnější.
Proč tedy nedýcháme do dolní části plic stále?
Může za to psychika. Ta ovlivňuje dýchání podstatným způsobem. V závislosti na duševním stavu se mění poměr nádechu a výdechu i to, do kterých částí plic dýcháme. Souvislosti jsou vzájemné. Informace z dýchacích svalů přicházející do mozku a kvalita energie přijímaná dechem mají vliv na duševní činnost.
Dýchací svaly jako pancíř
Dýchání za pomoci břišních svalů, bránice a dolních žeber je skutečně výhodné. Jenže za výjimečných okolností to neplatí.
Jistě jste někde v muzeu viděli rytířské brnění. Rytířům v něm určitě nebylo příjemně ani volně. Dýchací svaly mají také ochrannou funkci. Tím, že se stáhnou, chrání útroby a zpevňují dolní žebra. Tím chrání také srdce. Při stresu se člověk navlékne do těsného brnění z dýchacích svalů. Pak může dýchat jen do horních částí plic. To je namáhavé a málo účinné.
Stáhnout dýchací svaly je výhodné, když potkáte v Horních Počernicích medvěda. To se ovšem nestává často.
Co hraje při dýchání roli
* Rychlost dýchání: Příkladem je zrychlené dýchání (hyperventilace) u úzkostných lidí. Rychle dýchání jejich úzkost ještě zvyšuje. Klidné a volné dýchání naopak uklidňuje.
* Nádech: Aktivuje a zvětšuje opticky postavu. Ne nadarmo se o někom říká, že je nafouklý. Nedostatečný nádech nastává při smutku a strachu.
* Výdech: Zklidňuje, uklidňující dechová cvičení z jógy pracují obvykle s prodlouženým výdechem. Připomeňme si, co znamená, když se o někom řekneme: „On si oddychl.“ Zmíněné „oddychl“ znamená, že dlouze vydechl a uklidnil se.
* Zádrže dechu: K mohutnému nádechu, zádržím dechu a neúplnému výdechu dochází při hněvu, bažení a velkém úsilí. Zádrže po výdechu se mohou objevovat při strachu a smutku. Člověk se tak doslova zmenšuje, jako by se chtěl někam schovat. Známá psychoterapeutka Virginia Satir říkala, že depresivní člověk má malé energetické pole, proto je třeba s ním mluvit na krátkou vzdálenost. U rozčílených lidí je to naopak. Od vzteklounů je lépe se při komunikaci držet dál.
* Poměr nádechu a výdechu: Z výše uvedeného vyplývá význam poměru mezi nádechem a výdechem. V józe se doporučuje poměr 1:2, tedy např. na 4 vteřiny nádech a na 8 výdech.
Uvědomování si dechu
Uvědomování si toho, jak dýcháme, je užitečné z mnoha důvodů. Napomáhá sebepoznání a sebeovládání. Navíc samo o sobě zklidňuje.
Jednoduchá praxe
Pohoupejte hračku a naučte se dýchat do břicha

5. 4.
Další novinka Jednoduché cvičení pro IT nadšence, máme i anglicky.
K tomuto videu máme také novou střízlivou pohlednici.
***
Nové video Jak udělat jinový a jak jangový čaj, máme i anglicky.
***
Na co nestačí úklidová firma?
Pracovník úklidové formy byl zaskočen, když se na něj obrátil náš pacient s nezvyklou žádostí.
Chtěl na něm, aby odstranit z pokoje čtyřicet myší.
Na podobné problémy nestačí saponáty ani desinfekce.
Pomůže pouze energická léčba a pak doléčování a trvalá střízlivost.
Mimochodem Anonymní alkoholici se v Praze scházejí i o Velikonocích a v pondělí bude jako obvykle na odd. 31 setkání Anonymních gamblerů.

4. 4.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Jak udělat ze spouštěčů střízlíky?
Spouštěče zhoršují sebeovládání a střízlíci ho zlepšují.
Může něco působit jako spouštěč a zároveň jako střízlík?
Jistěže ano. Ze spouštěčů se dokonce dají střízlíci vyrábět. Podmínkou ovšem je, že spouštěč dobře zpracujeme.
Než se dáme do výroby střízlíků, bude třeba se uklidnit. Má to logiku, protože v klidu to člověku lépe myslí.
Možností, jak se uklidnit, máme řadu, viz tato videa:
1. Zahrada zázraků
2. Okamžitá relaxace: 12 snadných možností
Zde jen krátce. Pomáhají např. tělesná aktivita (např. cvičení nebo chůze), relaxační techniky (viz tento web), dýchání do břicha, smích, uklidňující prostředí a rozhovor.
A nyní už jednoduché příklady spouštěčů, ze kterých jsme nadělali miloučké střízlíky:
* Dluhy: Aby se splatily, je třeba šetřit. Nejvíce se ušetří abstinencí.
* Rodinný nebo partnerský problém: Mám-li ho vyřešit, je třeba rozumně vypadat, rozumně uvažovat a rozumně se chovat. K tomu je nutná střízlivost.
* Problém v práci: Střízlivost se hodí k tomu, aby si člověk práci udržel. A kdyby si někdo práci neudržel, za střízliva se nová hledá mnohem lépe.
* Duševní krize (např. deprese nebo úzkosti): To jsou skvělé důvody ke střízlivosti. Návykové chování by potíže zhoršovalo, kdežto za střízliva je člověk lépe zvládne – např. psychoterapií, fyzickou aktivitou nebo relaxací.
Shrnutí: Ze spouštěčů lze udělat střízlíky. Postupuje se následovně: 1. Rozpoznání spouštěče. 2. Uklidnění se. 3. Zkoumání spouštěče. Obvykle si pak najde to, čím bývalý spouštěč a nynější střízlík motivuje k rozumnému jednání.

3 .4.
Nové video: Velikonoční nálada (původní kytarová hudba), máme i anglicky.
***
Spouštěče a střízlíci
Spouštěče
Spouštěče jsou podněty, které vyvolávají silné rizikové emoce, stres nebo nerozumné bažení. Mezi rizikové emoce počítáme také „radost idiota“. Někdo se dívá na podivnou činnost, při které se zdatní chasníci odstrkují kvůli kousku gumy nebo vzduchové bublině. Náhle se bublina ocitne tam, kde si ji divák přeje vidět. I zařve „gól“, spadne ze židle a vykloubí si čelist.
Spouštěče jsou vlastně takové červené knoflíky. Červený knoflík stačí pořádně zmáčknout a dotyčný vystartuje.
První a nejdůležitější je si své spouštěče uvědomit. Jeden z našich střízlivých přátel zjistil, že k jeho spouštěčům patří poťouchlé poznámky jeho choti. Schválně zkrotil emoce. Manželka mačkala a mačkala a on pořád nic. Po mnohaletém manželství ji to poněkud vyvedlo z konceptu.
Vědět o svých spouštěčích má i další výhodu. Dokážeme se pak spouštěčům lépe vyhýbat nebo jejich vliv omezit. Řekněme, že někdo cítí při sledování televizních zpráv směs podrážděnosti, bezmoci a bažení po zbytečnostech. Udělá jistě dobře, když si nebude zprávy pouštět pětkrát denně.
Střízlíci
Opakem spouštěčů jsou střízlíci. Jsou to podněty a situace, které vedou k tomu, že se chováme střízlivě a rozumně. Střízlici také vyvolávají emoce, jenže jiného druhu. Jsou to příjemné a jemné city, jako laskavost, pohoda nebo spokojenost. Takové rozpoložení uklidňuje, prospívá duševní výkonnosti i zdraví a usnadňuje komunikaci. Jací jsou vaši nejoblíbenější střízlíci a střízlíčci? Abych vám usnadnil uvažování na toto téma, nabídnu pár příkladů: Příroda, šálek čaje, hudba, hezká kniha, rodina, přátelé, zdravý spánek, květiny, cvičení, procházka, jóga nebo relaxace, domácí pohoda, živí tvorové od kanárků až bernardýnům, duchovní praktiky, práce na zahradě, psychoterapie, Anonymní alkoholici a pocit užitečnosti. Asi nejjednodušší je se jen tak zasmát, třeba i bez důvodu.

2. 4.
Interview
Na rovinu
V rozhlase proběh svého času zajímavý rozhovor.
Velmi uctivý redaktor rozmlouval s mezinárodně uznávaným výtvarníkem.
Redaktor: „Mistře, mnohé překvapila nová etapa vašeho vývoje. Dříve jsme nacházeli ve vašich dílech chaos a rozervanost. V posledních několika letech je tomu jinak. Převládá promyšlená kompozice, řád a uměřenost. Vysvětil byste laskavě posluchačům tuto náhlou změnu?“
Mistr odpověděl: „Přestal jsem chlastat.“
Proč se za střízliva zlepšuje myšlení?
Důvodů se najde celá řada, kupříkladu:
* Odpadá obluzení chemickou látkou a kocovina.
* V bezpečném prostředí a za střízliva slábne bažení. Bažení, jak známo, myšlení nesvědčí.
* Zklidňuje se citový život. Objevují pozitivní emoce jako laskavost, vděčnost a spokojenost. Tento druh emocí rozšiřuje vnímání a prospívá tvořivosti.
* Za střízliva se mírní stres a odpadají mnohé nejistoty. Člověk si např. pamatuje, co komu slíbil a co dělal předchozí den.
* Při abstinenci dochází k tvorbě nových mozkových buněk v části mozku, která je důležitá pro paměť.
Nejen umělci
Za střízliva se studentům zlepšuje prospěch, obchodníkům rostou tržby, živnostníci jsou najednou schopni dobře uživit rodinu a učitelům se vrací respekt ze strany žáků, kolegů i nadřízených.
Lidem závislým na alkoholu radíme, aby si do aktovky nebo pracovní tašky dávali láhev s vodou. Je to skvělá první pomoc proti bažení po alkoholu. Do každé tašky, aktovky i kufříku ale patří především střízlivost.
***
Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností

1. 4.
Další novinka Magnolia (country)
***
Nové video Kdo je chytřejší?
***
Zdravý životní styl prakticky
Zdravý životní se skládá z naprosto konkrétních složek. Odpovězte na následující otázky ano nebo ne. Pak vám bude jasné, co zlepšit.
Dech: Uvědomujte si alespoň občas, jak dýcháte? Umíte se za pomoci klidného břišního dýchání zklidnit?
Voda: Dopřáváte si dost vody (do toho se počítají i polévky a jas, ale ne káva)?
Jídlo: Jíte pravidelně? Snídáte? Jíte přiměřeně? Jíte zdravě?
Spánek: Spíte přiměřeně dlouho?
Pohyb: Máte dost pohybu? Zaměstnáváte ve volném čase jiné části těla než v práci?
Péče o zdraví: Chodíte na lékařem doporučené kontroly? Pečujte o hygienu?
Dobré vztahy: Věnujte důležitým vztahům potřebnou pozornost a čas?
Zájmy: Máte zájmy, které nesouvisejí s prací? Zaměstnáváte při odpočinku jiné části psychiky než při práci?
***
Video Jak využít čas

31. 1.
Odborná novinka: Nešpor, K, Csémy L. Co říkají oficiální materiály Světové zdravotnické organizace o alkoholu
***
Vždystřízlivici v nápaditě instrumentované skladbě Pořád střízliv
***
Jde to jinak
Někteří abstinenti začátečníci se ptají: „Čím mám zapít tučné jídlo? Snad ne čajem?“
Staří Číňané zapíjeli tučné kachny čajem dlouho před tím, než do této části světa přišli Slované.
Jestliže se někdo obává průjmu, může nechat čaj louhovat pět minut nebo i déle.
Nejen jeho střeva, ale i slinivku a játra ušlechtilý čaj potěší.
:)
Video Čaj a mozek

30. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Kocovina a fyzická aktivita
***
Čočka z Kanady
Čočka patří k mým oblíbeným luštěninám. V blízké samoobsluze prodávají za rozumný peníz čočku z Kanady. Kanadská čočka, to z ní hrdě.
Jenže s kanadskou čočkou si člověk přinese domů i nějaký ten kanadský kamínek. Nemyslím, že poťouchlý farmář tam hází schválně kamínky. I tak je ale potřeba čočku dobře přebrat.
Tím spíše je třeba přebírat to, co říkají media o alkoholu. Za přímou i nepřímou alkoholu dostávají velké peníze. Proto často lžou.
Potkal jsem hodně poctivých novinářů. Jenže systém je nastaven tak, aby se médiím vyplácelo o alkoholu lhát.
Nežijeme v ideálním světě. Opatrnost se vyplatí ve vztahu ke sdělovacím prostředkům i k čočce.
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

29.3.
Další novinka Pružný optimismus, máme i anglicky.
***
Spokojenost
Spokojenost patří do rodiny mírných emocí, které prospívají psychice i tělesnému zdraví.
Je to také jedna z klasických jógových ctností. Doporučuje se být spokojený s tím, co člověk má.
Lidé žijí v různých podmínkách. Našel by se společný důvod ke spokojenosti?
V různých duchovních systémech se narození v lidské podobě považuje za dar nesmírné ceny.
Jiní tvorové hledí na lidi s velikou závistí. Lidé mají v porovnání s nimi mnohem větší možnosti.
Člověk může dosáhnout toho, co se nazývá osvícení nebo věčná radost.
A než toho dosáhneme, můžeme být spokojení, že jsme na dobré cestě.
Video Spokojenost

28. 3.
Nové video Keltské jaro
***
Jak udělat z jarní únavy jarní svěžest?
Vhodné jídlo:  Natě, celer, ovoce, střídmě, ředkvičky, pór, brokolice, houby, např. shitake, okurka, mrkev, pažitka, sezam, ředkvičky (i listy), zelený čaj, čekanka slunečnicová semena, luštěniny, vláknila, laktobacily.
Trávení: Pravidelná stolice.
Nevhodné jídlo: alkohol, smažení, přepálené, chemikálie, uzené.
Byliny: Máta, pampeliška, šípek, chryzantéma, kustovnice.
Pohyb: Cvičení, zejména protahovací (jóga, čchi-kung), procházky v přírodě, dobře se oblékat a chránit se před větrem, oční cviky. Pomáhá i masáž a automasáž.
Oči: Nepřetěžovat oči (televize atd.), dívat se do zeleně, např. mít doma pokojové rostliny. Vhodné jsou i oční cviky
Psychika: Ne hněv, ale laskavost, dobré vztahy, pohoda, nadhled, úsměv.
Poznámka: Podle čínské tradice dochází na přechodech mezi ročními dobami ke zvýšené zátěži trávicího systému. Doporučení jsou v mnohém podobná: jíst s mírou, chodit a cvičit, zjednodušit si život a nejíst na noc.
***
Viz také toto video.

27. 3.
Laskavost dělá zázraky
Ráj na zemi, kde byste ho nečekali
Laskavost vůči sobě i druhým pomáhá při léčení návykových nemocí. Je ale velmi užitečná i jinak.
Z laskavého člověka vychází přívětivé teplo. Když se takových lidí sejde víc, společně vytvoří laskavý prostor.
Počátkem 90. let minulého století jsem navštívil setkání Anonymních alkoholiků na severu USA v Clevelandu. Mohlo tam být hodně přes sto lidí. Setkání probíhalo obvyklým způsobem. Co se faktů týče, nedozvěděl jsem se mnoho nového. Nadchla mě ale atmosféra setkání. Účastníci byli na sebe hodní, projevovali si ohleduplnost, pochopení a vřelost. Člověk se tam cítil jako v ideální rodině.
Obousměrné působení laskavosti
Laskavost působí navenek. Na laskavého člověka lidé lépe reagují. Laskavost působí zároveň dovnitř.
Mírné a ušlechtilé emoce prospívají zdraví, uklidňují a rozšiřují vnímání. To nemám ze své hlavy, ale přišla na to profesorka Barbara Fredrickson.
Někdo teď může namítnout, že neumí být laskavý. Nedokáže pociťovat k druhým lidem sympatie. Zvláště ne jen tak a pro nic za nic.
Laskavost se dá naučit, podobně jako se člověk naučil např. číst, psát a počítat. Stačí laskavost dostatečně dlouho předstírat.
Po nějaké době se i z bručouna může stát milý člověk.
***
Video Laskavost: 12 snadných možností

26. 3.
Nové video: Snadné a příjemné varianty pozice sfingy, máme i anglicky.
***
Jak často a jak dlouho se doléčovat?
Je třeba brát v úvahu řadu vlivů
* Délka závislosti: Čím déle závislost trvala, tím častější je třeba se doléčovat.
* Délka abstinence: Doléčování je vhodné i po dlouhodobé abstinenci, nemusí být ale tak časté.
* Silné emoce: Silné emoce včetně divoké radosti jsou pádným důvodem se doléčovat často.
* Silné a časté bažení: Doléčování je třeba zintenzivnit.
* Zátěžové životní událost jsou dalším důvodem k častějšímu doléčování.
* Stresující zaměstnání (trojsměnným provoz a velké nároky): Je vhodné se doléčovat častěji a zvážit změnu zaměstnání.
* Silné spouštěče v rodině nebo v okolí: Je třeba se intenzivně doléčovat a usilovat o změnu ve svém okolí.
Příklady
Pan A. abstinuje šest let, je v naprosté pohodě, má klidné zaměstnání a suchou domácnost. Panu A. k udržení střízlivosti stačí jedno doléčování za 14 dní.
Pan B. abstinuje dva měsíce, často prožívá hněv, smutek, silnou radost i bažení, má problémy, kam se podívá, a živobytí si opatřuje příležitostnou prací.
I pan B. si může udržet střízlivost, ale měl by se doléčovat denně nebo ob den např. za pomoci Anonymních alkoholiků.
Co když to člověk neodhadne?
Ať se léčí více, než potřebuje. To je naprosto bezpečné. Ostatně i např. výtah má bezpečnostní rezervu. Měl by unést mnohonásobně více, než je jeho doporučená nosnost.
Jak dlouho se doléčovat?
Nejlépe po celý život, aby si člověk udržel motivaci zůstat střízlivý.
***
Video Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

25. 3.
Nové audio Trio Eversobetrs: Úžas
***
Být osobností nebo raději ne?
Někteří naši střízliví přátelé si dokázali závislost přiznat, ale měli dojem, že jsou „silná osobnost“.
Ano, jsou sice závislí, ale jinak než obyčejní lidé.
Z toho jim vyplynulo, že jejich léčení by mělo být úplně jiné. A měli problémy.
Po nějaké době si uvědomili, že mají normální závislost. Začali se léčit standardním způsobem, a tak se dopracovali ke střízlivosti.
Jejich zvláštní nadání a schopnosti se projevily až pak. Přestali si hrát na osobnost a osobností se stali.
Indický světec Ramakrišna působil jako kněz v soukromém chrámu Božské matky.
Majitel svatyně ho přišel zkontrolovat. Uviděl Ramakrišnu, jak sestupuje po chrámových schodech.
Náhle se obraz změnil. Šokovaný majitel spatřil na schodech místo Ramakrišny Božskou matku.
Co myslíte, byl Ramakrišna osobnost nebo nebyl?
***
Video

24. 3.
Nové audio, téměř pětiminutová, rafinovaná kompozice Vždystřízlivců: Ať si, kdo chce
***
Co přestěhovat a co ne?
Někdo se stěhuje. Klade si přitom otázku: „Co přestěhovat do nového bytu a co vyhodit?“
Odpověď bude záležet na okolnostech. Někdo přestěhuje skoro všechno a jiný vůbec nic.
Jeden z našich střízlivých přátel začal brát drogy v jedenácti letech. Do té doby si nestihl vytvořit zdravé návyky a osvojit si dostatek dovedností. Střízlivou domácnost si bude muset vybavit komplet nově. To je jeden z důvodů, proč těmto mladým lidem pomáhají terapeutické komunity. Během roční léčby se tam naučí mnoho užitečného.
Jiný člověk si vytvořil závislost ve středním věku. Takový člověk je v jiné situaci. Může si do nového střízlivého bytu přestěhovat ledacos. Ale i on by si měl dobře rozmyslet, co se tam hodí a co ne.
***
Video Moudrost pro nový den

23. 3.
Nové video Jak se dělá šťastný čaj (s původní hudbou), máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Proč odmítat?
Odmítání je důležité. Všichni máme k dispozici 24 hodin denně a ani o vteřinu víc. Z této doby zaberou dost času spánek, odpočinek, obnova sil a nutná péče o sebe.
Odmítáme proto, abychom chránili svoji střízlivost, svůj čas a svoji energii.
Jinak řečeno, musíme někdy říkat „ne,“ abychom jindy mohli říkat „ano.“
Video 13 způsobů, jak odmítnout

22. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Závislost na konopných drogách: léčba a svépomoc
***
Granát
Jeden z našich střízlivých přátel se nám svěřil s problémem.
Při nákupech si všímal zlevněného alkoholu. Byl to jeho nečastější spouštěč.
Onen muž byl dříve voják z povolání a musel mít perfektní kondici. Nyní ale nebyl v dobrém zdravotním stavu.
Řekl jsem mu: „Kdybyste v tom obchodě narazil na zlevněný odjištěný granát, dal byste si ho do košíku?“
Nebyla to nadsázka. Těžší recidiva by u něj mohla mít následky jako exploze.
Některé věci jsou drahé, i kdyby byly zadarmo.
***
Video 30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

21. 3.
Nové video: Jak svépomocí překonat drogový problém: 36 tipů, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Maestro Vždystřízliv a nová píseň Klidný, moudrý střízlivý.
***
Co si vzít do nepohody
Když se jedná o počasí, je to jednoduché, stačí třeba deštník. Ale co když jde o duševní stav?
Jestliže člověka napadají špatné myšlenky a pocity, už dávní mistři doporučovali vyvolávat jejich opak.
Tak namísto hněvu můžeme vyvolat laskavost, místo smutku spokojenost a místo strachu odvahu.
Jenže rizikové duševní stavy zhoršují schopnost správně uvažovat. Pro pořádně dopáleného člověka není snadné si připomenout laskavost.
V tom případě bude nejlépe se nadechnout do břicha a říci si „vdechuji klid“, pak dlouze vydechnout a opakovat „vydechuji a umívám se.“ Celé se to zopakuje třikrát. A je to.
:)
Video Veselá, rychlá a jednoduchá relaxace

20. 3.
Výčitky svědomí někdy pomohou, jindy ne
Pod vlivem silných emocí, bažení nebo intoxikace lidé často ubližují sobě i druhým. Má smysl si minulé chyby vyčítat nebo ne?
Abychom na tuto otázku dokázali odpovědět, musíme výčitky svědomí rozdělit do dvou skupin.
* Užitečné výčitky: Ty motivují k tomu, abychom byli lepší a napravili, co se dá. Vedou k inteligentnímu a cílevědomému jednání.
* Neprospěšné výčitky: Při nich se člověk zbytečně trápí a vlastně si tak dál ubližuje. Pak se nechová úplně rozumně. Jeden z našich střízlivých přátel šel pod vlivem výčitek na policii a začal se tam překotně přiznávat ke všemu možnému. Nezapomněl ani na to, jak pod vlivem drog nakopl ježka. Policista mu dal papír a řekl, ať to všechno napíše. Pak onoho mladíka vyhodil a ten papír pak nejspíš také.
Jak změnit neprospěšné výčitky na užitečné?
Nabídnu vám jednoduchý postup s příklady. Stačí si říci: „Udělal jsem chybu, a proto…“
Příklady
* Udělal jsem chybu, a proto se vyhnu rizikovým lidem (škůdcům) a špatným prostředím (brlohům).
* Udělal jsem chybu, a proto se budu pořádně léčit a doléčovat.
* Udělal jsem chybu, a proto se nebudu přepínat. Najdu si čas také na odpočinek.
***
Video Jak si nezavařit mozek

19. 3.
Jednoduší a bezpečnější
Kontrolované pití u člověka se sklonem závislosti je riskantní, vyvolává vnitřní konflikty a silné bažení. Přemáhat silné bažení vyčerpává. Člověku pak schází energie jinde.
Naprostá střízlivost je mnohem snazší a zjednodušuje život. Navíc umožňuje se lépe soustředit na jiné záležitosti.
Člověk pak snáze abstinuje a je v životě úspěšnější.
***
Jak zmoudřet
Zmoudřet lze tak, že si dá člověk dobře poradit nebo dělá chyby a trpí.
Obě cesty napomáhají sebezdokonalení.
Ta druhá zabere více času, ale dotyčný má na takové rozhodnutí právo.
Okolí by ho mělo nechat nést následky, protože ty k jeho rozhodnutí patří.

18. 3.
Nové video 13 přátel vašich  jater, máme i anglicky
***
Inspirace pro střízlivé hudebníky. Nový klenot ve sbírce střízlivých textů:

Tak či onak
Kdo si neví rady,
moudrý člověk každý
jde se doléčovat
a je střízliv pořád!

Kdo má velkou radost
překonává žádost.
Jde se doléčovat
a je střízliv pořád!

Kdo si žije klidně,
třeba šestkrát týdně
jde se doléčovat
a je střízliv pořád!

17. 3.
Kdo je ještě chytřejší než ryba?
Chytrá ryba se ne nedá nachytat na žížalu s háčkem.
Někdy se ptám našich střízlivých přátel: „Kdo je ještě chytřejší než chytrá ryba?“
Správná odpověď je, že delfín, protože ví, kde jsou rybáři.
Těm se vyhne. Plave v bezpečných vodách střízlivé svobody.

16. 3.
Nové video Prostá magie, máme i anglicky s jinou hudbou.
***
Uvědomování, psychoterapie a etika
Motto
„Vznešený mistře, co mám udělat pro to, aby byli všichni osvíceni?“
„Uklidnit se.“
V buddhismu se po mnoho tisíc let klade důraz na uvědomování si sebe sama i okolního světa. Anglické „mindfulness“ se do češtiny překládá různě, např. jako uvědomování, bdělá pozornost nebo všímavost. Proč je uvědomování tak důležité?
Uvědomování a zdraví
Dobře vnímat své tělo, jeho stav i potřeby je zdravé, protože tak člověk dokáže o sebe lépe pečovat. Uvědomování si myšlenek a pocitů navíc poskytuje výhodu při zvládaní rizikových duševních stavů. Proto se nácvik uvědomování používá ke zvládání stresu a lepšímu sebeovládání. Ovládnout můžeme jedině to, co si uvědomujeme. Aplikace uvědomování v medicíně se nejčastěji spojuje se jménem profesora Kabat-Zinna, který tento koncept rozvíjel na Univerzitě v Massachusetts. Ale už před ním jiný lékař jiný lékař Fritz Perls tvrdil, že většinu duševních problémů lze vyřešit vytrvalým kladením následujících otázek „Co děláte? Co cítíte? Co chcete?“ Zvláště snaživí si k těmto otázkám mohou přidat ještě dvě otázky: „Čemu se vyhýbáte? Co očekáváte?”
Uvědomování, etika a sebepoznání
* Různé duchovní systémy doporučují respekt k druhým lidem, poctivost, pravdomluvnost atd. To je jistě moudré. Vyžaduje to ale dobré uvědomování a s ním související sebeovládání.
* Jestliže si budeme dobře uvědomovat, snaze pochopíme, odkud se berou naše myšlenky a jaké vnitřní a vnější okolnosti vyvolávají určité duševní stavy. To napomáhá sebepoznání a přináší praktické výhody. Lépe si tak uvědomíme, co nám prospívá a co ne.
Trocha praxe
Zabere to opravdu jen chvíli. V každodenním shonu se na minutku zastavte. Nadechněte do břicha, dlouze vydechněte, ještě jednou nadechněte a při dalším výdechu se zeptejte: „Co dělám, co cítím, co chci?“
***
Související video: Meditace vnitřního ticha

15. 3.
Nová videa
Pohoupejte hračku a naučte se dýchat do břicha, máme i anglicky.
Zdraví na jaře podle čínské tradice, máme i anglicky. K tomuto videu máme i novou střízlivou pohlednici.

14. 3.
Nové audio: Maestro Vždystřízliv: Proměna
***
Jak vyléčit závist
Závist je složená emoce. Lze v ní rozpoznat smutek a hněv.
Příčinou bývá nedostatek informací o tom, komu závidíme, nebo o tom, co závidíme.
Trápit se pocit viny, když si člověk závist uvědomí, to ještě komplikuje.
Nejlepší je se uklidnit.
Video Okamžitá relaxace: 12 snadných možností

13. 2.
Dvě dámy
Paní Zuzanka potká paní Růženku.
Obdivně na ni pohlédne a zvolá s obdivem: „Paní Zuzanko, vy máte krásnou střízlivost!“
Růženka pokývá hlavou: „Stálo mě hodně času ji sehnat. Krom toho vyžaduje stálou péči. Ale nevyměnila bych ji za nic!“
Zuzanka: „To chápu. Ta střízlivost vám moc sluší. Že bych si pořídila také takovou?“
Růženka: „Mohu vám to jen doporučit. Budete v ní vypadat úžasně. V každé situaci a za každého počasí.“
Zuzanka si říká v duchu: „Takovou střízlivost jako ona musím mít stůj co stůj. To budou doma koukat. A což teprve v práci!“
A paní Zuzanka se vypravila na setkání Anonymních alkoholiků.
:)
Video Nová svoboda

12. 3.
Nové video Když chcete mít jasno: dva tipy, máme i anglicky.
***
Ubytuji se jedině v suchém pokoji!
Jeden s našich přátel byl na služební cestě v jisté západoevropské zemi.
Přijel do hotelu a zeptal se v recepci: „Je v pokoji minibar?“
„Jistě,“ odpověděla recepční. Pak začala vyjmenovávat jeho obsah.
„Ubytuji se, až ten alkohol někdo odnese.“
Recepční nechápala, a tak jí náš přítel řekl: „Pil jsem spoustu let. Teď jsem už nějaký čas střízlivý. Je to tak lepší.“
Recepční se na něj podívala s respektem. Asi jí imponovala jeho střízlivost a otevřenost.
Alkohol zmizel a služební cesta proběhla v pohodě.
Video Bezpečnější domov (s původní písní)

11. 3.
Opravdu i malá?
Jeden mnoho let abstinující pán se pozastavil nad zkušeností jiného abstinenta: „Mezi mnou a recidivou stojí pouze jedna sklenička. Mezi mnou a skleničkou stojí doléčování. Jako zeď.“
Napsal jsem mu toto: „I malá sklenička vyvolá velké bažení.“
Podrobněji zde: Recidiva závislosti: příčiny a prevence
***
Jak je u Anonymních alkoholiků a podobných organizací zajištěna anonymita?
Zdravotník, který by porušil povinnou mlčenlivost, může dostat až tři roky nepodmíněně.
Ale jak je to u Anonymních alkoholiků? Těm přece mlčenlivost zákon nenařizuje?
To je sice pravda, ale přesto i tam anonymita dobře funguje. Řekl, že ze dvou důvodů:
1. Patří to ke slušnosti a dobrým mravům.
2. Kdyby pan X. řekl, že potkává na setkáních Anonymních alkoholiků pana Y., automaticky by se tak přiznal ke své závislosti.
Mimochodem, jestliže chce závislý člověk za něco stydět, existují lepší důvody, než je střízlivost. Třeba by si mohl připomenout, jak v opilosti dělal ostudu. Po nějaké době je velká část závislých lidí se svojí střízlivostí spokojená nebo je na ni hrdá. Přináší jim řadu výhod.
Video Anonymní alkoholici a podobné organizace: výhody a doporučení

10. 3.
Nejdůležitější má přednost
Stará zásada Anonymních alkoholiků a podobných organizací říká: „Nejdůležitější má přednost!“
To platí pro každého z nás, ať už jsme závislí nebo ne. Důvod je jasný. Máme k dispozici 24 hodin denně a ani vteřinu navíc. Účelné využití času vyžaduje priority.
Pro naše střízlivé přátele je prioritou abstinence. Aby si ji udrželi, musí se naučit rozpoznávat bažení, přecházet mu a zvládat ho. Způsoby, jak předcházet a zvládat bažení jsme rozdělili do následujících skupin:
1. Předejít vnějším spouštěčům nebo omezit jejich působení (např. se vyhnout rizikovým lidem).
2. Předejít vnitřním spouštěčům nebo omezit jejich působení (např. se vyhýbat jak únavě, tak i nudě, vést zdravý způsob života).
3. Pracovat s motivací, použít nejdříve negativní motivaci (tj. špatné zkušenosti s návykovým chováním) a pak pozitivní motivaci (uvědomit si výhody střízlivosti).
4. Uklidnit se (fyzická aktivita, relaxační techniky, uklidňující prostředí, klidné dýchání do břicha atd.).
 5. Použít rozum, např. uvědomit si bažení, když je ještě slabé, odvedené pozornosti, klidně pozorovat myšlenky a nereagovat na ně, s rozhodnutím počkat, až bažení zmizí a poradit se.
Více viz moje kniha „Duševní pružnost“ a naše videa, např. toto o skrytém bažení.

9. 3.
Novinky
Smích se zázračnými brýlemi, máme i anglicky.
Jak jednoduše zvýšit sebevědomí, máme i anglicky.
***
Cvičení v přírodě
Jistě jste udělali podobnou zkušenost. Cvičení ve skupině bývá většinou snazší a příjemnější. Má to ale také nevýhody. Tou největší je skutečnost, že lidé, kteří by si s vámi rádi zacvičili, nejsou právě po ruce.
Lze příznivý vliv skupiny nějak nahradit?
Podle jednoho zkušeného učitele čchi-kungu může skupinu nahradit příroda.
I to má své nevýhody. V přírodě není zaručeno soukromí. Při cvičení vás mohou očichávat pejsci, zatímco jejich pánové kroutí hlavou. Problémy působí i rozmary počasí, komáři a klíšťata.
Ale cvičit v přírodě je stejně prima.
:)
Video Veselá chůze na místě s původní hudbou

8. 3.
Nová videa
Jak dopít svůj šálek čaje, máme i anglicky
Moje voda
***
Co je symbolem srdce?
Obrázky srdcí a srdíček jsou asi inspirovány tvarem srdečního svalu. Lepším symbolem lásky je Slunce. To svítí na každého, na poctivce i na toho, kdo krade sousedům hrušky.
Jednoho vzorného člověka to nahněvalo: „Jak to, že Slunce svítí stejně na pobudy i na něj, který platí daně a poslouchá nadřízené?!“
Jak byl dopálený, vytrhl drn trávy a hodil ho po Slunci. Drn mu spadl na hlavu.
A Slunce na ně dál vesele svítilo.
:)
Video Ovládnout se, a tak chránit srdce

7. 3.
Nové audio Maestro Vždystřízliv a píseň Ideál.
***
Má to smysl?
Velmi starý, hubeňoučký člověk sedí na invalidním vozíku. Rukama otáčí s neviditelnou kuličkou z energie. Asi to nebude stačit k tomu, aby se někdy postavil na vlastní nohy. Má smysl se i za této situace snažit?
Jistě ano a to z mnoha důvodů:
* Takové cvičení projasní mysl i náladu a usnadní dobré rozhodování.
* Je to dobrý příklad pro okolí.
* Místo toho, aby onen muž naříkal nad tím, co nemůže, se soustředěně zabývá tím, co je v jeho silách.
* Podle východní tradice si člověk duchovní pokrok, jehož v životě dosáhl, automaticky přenáší do dalšího zrození. Díky cvičení na sklonku života se může starcova duše ocitnout v těle mimořádně vitálního a nadaného novorozence. Ostatně i Písmo hovoří o pokladu, který bychom si měli ukládat v nebesích. Oním pokladem se myslí duchovní praktiky a dobré skutky.
Video Deset možností pro "bezvýchodné" situace

6. 3.
Právě vychází: Nešpor K. Organizace Anonymní alkoholici a medicína. Praktický lékař 2015; 95(2):33-34.
***
Nové video Šest pokladů, co jsou zdarma, máme i anglicky.
***
Ze zkušeností střízlivých přátel
* Mezi mnou a recidivou stojí pouze jedna sklenička. Mezi mnou a skleničkou stojí doléčování. Jako zeď.
* Dříve jsem jedl jednou za čtyři dny, teď jím čtyřikrát denně.
* Největší úspěch? Že jsem to pití přežil.

5. 3.
Léky na všechno
Lidé hledají od nepaměti lék, který by předcházel a léčit všechno možné. Takové léky opravdu existují, jenže se nedají koupit.
* Pohyb: Přiměřená fyzická aktivita snižuje riziko srdečních onemocnění, obezity, pohybových problémů, nádorů atd. Navíc dokáže zlepšit náladu, zklidnit emoce a zvládnou bažení.
* Relaxační techniky: Ty vhodně doplňují tělesnou aktivitu, mírní stres široce se využívají v prevenci i léčbě. Audio nahrávky zde.
* Omezit nekvalitní tuky, zejména se vyhnout přepálenému tuku: Tím prospějete srdci a cévám a snížíte riziko nádorů. Vděčná vám budou i játra, trávicí systém i další části těla. Řada našich pacientů jsou kuchaři. Od nich víme, že při hospodském vaření se šetří. Na jednom tuku se smaží, dokud to jde. Stravovat se doma prospívá zdraví a usnadňuje střízlivost.
* Vláknina: Vláknina chrání srdce, cévy, tlusté střevo a prospívá i játrům. Češi spotřebují v porovnání s Němci asi polovinu vlákniny. To spolu s vysokou spotřebou alkoholu vede k tomu, že jsme mistři světa v rakovině tlustého střeva. Léčba je jednoduchá. Jezte více zeleniny, ovoce (i sušeného), ořechů, semen (např. rozemletý neloupaný sezam), luštěnin atd.
* Spát: Přiměřeně dlouhý a kvalitní spánek prospívá střízlivosti, tělesnému i duševnímu zdraví a vede k větší produktivitě práce a lepšímu rozhodování.
* Nekouřit a abstinovat od alkoholu a drog: Se zázračnými účinky střízlivosti se setkáváme prakticky denně. Kromě tělesného zdraví se zlepšuje paměť, soustředění, duševní výkonnost, schopnost komunikovat atd.
* Mírné, pozitivní emoce: Sem patří např. laskavost, vlídnost a pobavenost, ale ne divoká radost. Zkušení abstinenti vědí, že divoká radost neprospívá střízlivosti. Když se jim něco opravdu podaří, jdou to oslavit doléčováním. Zdravé pozitivní emoce lze navodit úsměvem, cvičením, přírodou, zájmem, který nesouvisí s prací atd.
* Spiritualita: Zdravá je nějaká forma duchovního života.
Jedná se zázračné medicíny, které chutnají dobře a jsou snadno dostupné. Dopřát si je může skoro každý.

4. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Energetické nápoje jsou nebezpečné zvláště pro řidiče a dospívající
***
Další video novinka: Jak být šťastnější: jednoduchý tip, máme i anglicky.
***
Lidé někdy vidí a slyší to, co chtějí
Pan R. je rozladěný. Místo toho, aby se uklidnil, klikne si na internetové zprávy. Jak se dalo čekat, zprávy tvoří sbírka katastrof a malérů. Duševní naladění pana R. ho motivuje, aby si z nabídky zpráv vybral jeden zvláště nechutný skandál. Ten ho rozčílí ještě víc. Není-li pan R. rozumný, bude si nacházet další důvody, proč se dopálit. Jeho duševní stav zpětně ovlivní to, co bude vnímat a jak to bude vnímat. Je to bludný kruh, který při velké smůle může skončit třeba infarktem.
To, co vidíme, ovlivňuje naši motivaci a naše jednání. Proto jsou důležité dobré vzory, dobrá společnost a dobrá prostředí. Řekněme, že se pan R. šel projít do přírody, a tak se uklidnil. Pak si pustil nahrávku s hezkou hudbou. Svět mu najednou připadal hezčí. Choval se lépe k druhým lidem a ti k němu. To mu dále zlepšilo náladu. Došlo tak také ke kruhu, ale zdravému.
Některé podniky zaměstnávají metrology. Metrolog má za úkol pravidelně kontrolovat, zda měřící pomůcky a přístroje udávají správné hodnoty. Podobně i my, než začneme cokoliv poměřovat a hodnotit, bychom měli zhodnotit svoji objektivnost. A uklidnit se.
:)
3. 3.
Nové video: Jemnost.
K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Nové audio: Vždystřízlivci: Odhodlání.
***
O věcech, které jsme ztratili
Kdosi se zeptal Buddhy: „Mám se snažit získat zpátky věci, které jsem ztratil?“
Buddha odpověděl: „Věci, které jsi ztratil, ti nikdy nepatřily. Nemusíš jich litovat. Už vůbec není třeba je chtít zpět.“

2. 3.
Novinka Jemné probuzení a rozcvičení, máme i anglicky.
***
V naprosté tajnosti
Učitel dal každému ze svých žáků jablko. Dostali za úkol ho sníst tak, aby je nikdo neviděl.
První žák šel do hlubokého lesa. Tam v koruně rozložitého stromu snědl své jablko.
Druhý našel potemnělou jeskyni.
Třetí žák hledal a hledal, ale vhodné místo nenašel.
Vrátil k mistrovi a řekl: „Neexistuje místo, kde by mě neviděl ani Bůh.“
Někteří abstinenti začátečníci se stydí za léčbu a střízlivost.
Přitom se dříve veřejně propíjeli do deliria, bláznili po drogách nebo prohrávali cizí peníze.
Rozumní lidí přece ocení změnu k lepšímu. A na těch ostatních nezáleží.

1. 3.
Nové video, místo květin, tentokrát Nešpor: Pomoc pro plaché
:)
Odtud a až potud
Některé dámy by chtěly, aby manžel hodně vydělával a zároveň byl pořád doma. A někteří šéfové by nejraději zaměstnávali lidi, jež budou pracovat 12 hodin denně a zadarmo.
Proti nerealistickým požadavkům okolí je třeba se vymezit.
Střízliví lidé nemají máslo na hlavě a většinou to zvládají sebevědomě a zároveň diplomaticky. Navíc se jim za střízliva zlepšila paměť. Vědí, co slíbil a co ne.
Stejně důležité je vymezit se proti nerealistickým nárokům svého vnitřního drába. Můžeme mu říci třeba toto: „Hele drábe, nemusím být vždy a ve všem nejlepší. Dělal jsem dost, jdou si dát voraz. Ty udělej totéž!“
:)

28.2.
Nové video: Skromný začátek jara, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Objevily se nové recenze mých knih, více zde.
***
Smích ve smlouvě
Kolega lékař MUDr. Jaroslav Veselý mi v reakci na článek „Smích a medicína“ napsal, že britští i američtí zdravotníci mají v pracovní smlouvě jako jeden z bodů: „Každý den se budu usmívat, jinak mohu být propuštěn.“
Celodenní usmívání není legrace. Vyžaduje trénink. Možná by ho měli zdejší zdravotníci už teď nacvičovat. Jestli se tato povinnost zavede i u nás, přijde takový nácvik vhod.
:)
Video: Usměvavý den (5 příkladů)

27. 2.
Nové video Kdy dávat velký pozor: osm příkladů, máme i anglicky.
***
Tři špatné a dvě dobré možnosti
Někdo chová nedobře. Může to být člověk v okolí nebo někdo, koho známe z médií. Může se jednat o jedince, organizaci, vládu apod. I kdybychom tisíckrát chtěli, nemůžete s tím nic dělat. Co teď?
1. možnost: Neprospěšné jednání podporovat. To, že si člověk koupí noviny, které se specializují na skandály, přináší oněm novinám zisk. Totéž platí o některých televizních pořadech nebo webových stránkách.
2. možnost: Napodobovat nedobré jednání. Napodobování je naší přirozeností. Často i nevědomky, napodobujeme kde co. Např. jestliže někdo reaguje na hulvátství hulvátstvím, znamená to, že napodobuje hulváta.
3. možnost: Závidět nebo se rozčilovat. Negativní emoce neprospívají zdraví ani duševní výkonnosti. Dopálený člověk nepůsobí dobře na okolí a dělá zmatek.
4. možnost: Lhostejnost vůči tomu, co nemůžeme změnit, nezabývat se tím. Jedná se o velmi dobrou možnost. Tu doporučují také Anonymní alkoholici a podobné organizace. Jedna z jejich zásad říká: „Co nemůžeš změnit, předej Vyšší moci.“
5. možností je soucit. To je vhodné pro lidi s pevným duchovním zázemím. Kdo se nechová dobře, na to dříve či později pořádně doplatí. Není důležité, jestli se bude jednat očistec nebo další zrození v tíživých podmínkách. Z tohoto pohledu zasluhují soucit oběti i pachatelé. Je to soucit nesentimentální. Rozumný člověk se od problematicky jednajících lidí drží dál. Swami Šivananda napsal, že zločinci jsou budoucí světci, na kterých se pracuje. Bývá lepší počkat, až se z nich ti světci stanou.
:)

26. 2
Roztomilý telefonát
Ženský hlas: „Dobrý den, pracuji pro farmaceutickou firmu XY. Mohla bych vás informovat o naší nové léčbě poruch paměti?“
Já: „ Není třeba, poruchy paměti u nás léčíme střízlivostí.“
Na to se hlas se rozchichotal a telefonát skončil.
***
Video Jak zlepšit paměť: praktický a jednoduchý návod

25. 2.
Odborná novinka Nešpor K. Smích a medicína
***
Kuchtík králem
Milé děti, to vám bylo tak. Byl jeden kuchtík. V kuchyni dělal pomocné práce.
Jednou takhle nespokojeně přebíral čočku. Snil přitom, jaké by to bylo krásné, kdyby byl šéfkuchařem.
Čáry máry fuk a stal se šéfkuchařem. Ocitl se mezi spoustou koření, které neznal. Podřízení mu kladli různé otázky. Nevěděl, co jim má odpovědět. Aby si dodal vážnosti, posadil si na hlavu vysokou bílou čepicí. Ta mu ale vzápětí spadla do polévky. Všichni se smáli, až se za břicha popadali.
Kuchtík zrudl a řekl si: „Šéfkuchařem, být nechci. Chci se stát králem!“
Čáky máry fuk a kuchtík byl králem. Seděl na trůně. Dvořané mu předkládali dlouhatánské listiny, které měl studovat. Do toho přišel vyslanec z ciziny. Mluvili na něj nesrozumitelnými jazyky a tvářili se jako bouřkový mrak. Ke všemu ještě navlékli ubohého kuchtíka do uniformy. Měl velet slavnostní přehlídce. Kuchtík stál před statnými, ozbrojenými chlapy a klepala se mu kolena.
Kdosi do něj lehce strčil: „Nespi tady a přeber tu čočku!“
Kuchtík se probudil a dal se do práce. Bylo to poprvé, kdy přebíral čočku s radostí.
Milé děti, ještě vám dlužím ponaučení: Věnujme se tomu, čemu máme. A buďme s tím spokojení.
***
Video O veverce a vlkovi: veselá pohádka pro děti i dospělé

24. 2.
Nové hudbení video Které písmeno je nejdůležitější? Máme i anglicky.
***
Pán překážek
Dobrácký a laskavý Ganéša se v indické tradici také nazývá „Pán překážek“. To znamená, že překážky klade i odstraňuje. Ganéša by se jistě netěšil v Indii tak velké oblibě a vážnosti, kdyby působil zbytečné problémy. Co se tedy míní oním Pánem překážek?
Ganéša je strážcem mysli. Moderním jazykem řečeno, filtruje to, co do mysli přichází skrze smysly.
Moderní svět nás zaplavuje kvanty podnětů a informací. Z nich některé jsou prospěšné, ale většina zbytečná nebo matoucí.
Ať už je vám indická tradice blízká nebo ne, potřebujete své smysly dobře chránit.
***
Video Ganéša: symbolika a kirtan

23. 2.
Spolek Sokol
V této organizaci jsem nikdy nebyl, přesto k nám mám zvláštní vztah. Do Sokola chodili oba rodiče. Bývalá Sokolka byla i moje češtinářka na základní škole. A díky jiné dámě odchované Sokolem jsem se seznámil s jógou. Paní Zábranská emigrovala z Čech do USA někdy na počátku 20. století. Tam se stala členkou amerického Sokola. Ve středním věku utrpěla úraz s bolestivými následky. Zkoušela se uzdravit všemožnými způsoby. Pomohla až jóga. Přijala jméno Ossius a jógu v Americe vyučovala. Kolem roku 1968 přijela jógu šířit i do své původní vlasti. Zúčastnil jsem se tehdy jejich dvou seminářů. Té dámě bylo tehdy přes 70 let. Cvičila obdivuhodně a udělala na mě velký dojem. Bylo to osudové setkání. Jógu cvičím do dneška.
Proč jsem si na to vzpomněl? Obnovený Sokol má oddíly jógy. Lidé ze Sokola mě pozvali, abych jejich učitelům řekl něco o zdravotních záležitostech.
Rád jsem přijal. Byla to vlastně moje splátka dluhu této organizaci.
Na závěr ještě jedno sokolské heslo: „Ni zisku, ni slávy.“
Na podobném principu je založena karma jóga (jóga činů).
***
Vide Pět zásad karma jógy

22. 2.
Nové video 13 maličkosti, které udělají radost, máme i anglicky
***
Dá se smích naučit?
Čím je člověk mladší, tím se směje častěji. Spokojné malé dítě se dokáže smát skoro od rána od večera. Smát se umíme už odmalička. Nejde o učení se novému, ale jen o připomenutí si toho, co dávno umíme. Stačí si vybavit nějakou hezkou chvilku z dětství. A pak se usmát se.
Následující myšlenku nemám ze své hlavy. Napsal ji filozof a nositel Nobelovy ceny Bertrand Russell: „Smích je ta nejlevnější a nejúčinnější zázračná medicína.“
***
Video Vesele se otřepat!

21. 2.
Nové poetické, hudební video Jaro se blíží. K videu máme i novou střízlivou pohlednici.
***
Nové audio Maestro Vždystřízliv: Skvělý nápad
***
Střízlivost přináší bezpečí
Lidé s návykovou nemocí jsou často napadáni, okrádání nebo podvádění. Důvodem bývá, že nejsou přiměřeně opatrní a hůře reagují. Navíc pachatelé si myslí, že závislí mají hodně peněz, když je jen tak vyhazují. To je ovšem většinou omyl.
Tento problém se za střízliva obvykle vyřeší automaticky. Většina našich střízlivých přátel zjistila, že jim střízlivost přináší větší klid a také mnohem větší bezpečí.
***
Video Chytrost proti agresi na 15 způsobů

20. 2.
Jak přemoci obludu?
V jednom městě strašilo. Městská rada by se ráda strašidla zbavila. Narušovalo totiž noční klid a dělalo nepořádek. Radní  vypsali odměnu na ekologickou likvidaci strašidla.
Jenže nikomu se do toho nechtělo. Není divu, chudák ponocný začal po náhodném setkání se strašidlem koktat.
Jednoho dne přišel na radnici malý chlapec a řekl: „Paní učitelka říkala, že máme dělat dobré skutky. Tak jdu ekologicky zlikvidovat strašilo.“
„Honzíku neblbni,“ řekl purkmistr. „Nechceš přece kvůli strašidlu koktat?“
„Strašidel se nebojím, protože nejsou,“ odpověděl chlapec.
Purkmistr jen pokrčil rameny.
Chlapec se za temné a bezměsíčné noci vydal hledat strašilo.
Podvedlo se. Strašidlo na něj cenilo velké tesáky a hrozilo mu drápy.
„Pane strašidlo, měl byste si vyčistit zuby,“ řekl Honzík.
„Sežeru tě i nevyčištěnýma,“ odseklo strašidlo.
Honzík si vzpomněl, že má v břiše zázračnou kouli, která ho vždy uklidní. Při nádechu kouli zvětšoval a při výdechu zmenšoval. Zároveň si opakoval tajemné zaklínadlo, které ho naučil jeden hodný pan doktor. Znělo: „Střízliv zůstat, to je základ!“
Díky tomu dostal dobrou náladu a vrátil se mu smysl pro humor. Lišácky se usmál a řekl strašidlu: „Dobrou chuť, pane strašidlo.“
Naštvané strašilo pochopilo, že na Honzíka nestačí. Než zmizelo, zamumlalo: „V pohodě i nepohodě, střízlivý je ve výhodě!“
Honzík se druhý den zeptal při hodině přírodopisu, do které čeledi patří strašidla.
Paní učitelka byla vztahovačná, a tak dala Honzíkova poznámku.
Honzík usoudil, že o strašidlech nebude před paní učitelkou příště mluvit.
Pak si v duchu připomněl: „Kdo je střízliv, lépe chápe složitosti všelijaké.“
Městská rada na odměnu jaksi zapomněla.
Honzíkovi to bylo jedno. Skončila škola a on se vesele vracel domů.
Zpíval si přitom: „Co mám, to mi stačí, hlavně že si sebe vážím.“
***
Video Mladý chlapec (romantická píseň)

19. 2.
Alkohol a práce
Podle jednou výzkumu je riziko pití vysokých dávek alkoholu u lidí pracujících nad 48 hodin týdně vyšší o 11 %. V pracovním prostředí existují také jiné a často významnější rizikové činitele. K nim patří dostupnost alkoholu na pracovišti, trojsměnný provoz nebo nadměrný stres. Proto se často setkáváme např. se závislými kuchaři nebo číšníky. Doporučujeme jim změnit zaměstnání. Bezpečnější než vařit v „brlohu“ je třeba práce v nějaké jídelně.
Klíčovým znakem závislosti je zhoršené sebeovládání, tj. pití při nevhodných příležitostech nebo ve větší míře, než dotyčný chtěl. Takový člověk kvůli alkoholu zanedbá pracovní povinnosti. Pak to chce vynahradit zvýšeným úsilím. Jenže únava z práce ještě zhorší jeho sebeovládání a on se zase opije. Z tohoto bludného kruhu pomůže jedině střízlivost a zdravější způsob života. Kromě profesionální léčby lze využít svépomocnou organizaci Anonymní alkoholici. Ti se kupříkladu v Praze se scházejí 2x denně v češtině a 2x denně v angličtině.
Přiměřeně pracovat je bezpečné a zdravé. Je to podobné jako s jídlem. Pracovat i jíst bychom měli s rozumem.
Videa
Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností
Najednou bez práce: 20 dobrých možností

18. 2.
Novinka Voda s dobrým úmyslem, máme i anglicky a to s jinou hudbou.
***
Mám více problémů, kterým začít?
Na tento dotaz jsem odpověděl přibližně takto:
Jestliže má člověk dva problémy, tj. návykový a ještě nějaký další, je třeba nejdříve zvládnout ten návykový. Další problém se pak vyřeší sám nebo bude jeho překonání podstatně snazší.
Choďte denně nebo ob den na setkání AA a pár let abstinujte. Potom se uvidí, jestli je třeba řešit ještě něco dalšího nebo ne.
***
Sebelítost a vděčnost
V sebelítosti lze rozpoznat smutek i ukřivděnost a tichý hněv. To není dobrá kombinace pro zdraví, rozhodování ani vztahy.
Jednou z možností, jak pracovat s rizikovými emocemi, je vyvolávat jejich opak. Tím může být vděčnost. Ve vděčnosti najdeme radost i dobré úmysly ve vztahu k těm, kdo se k nám hezky zachovali.
Možná jste neměli lehký život a právě vás nenapadá nic, zač byste měli být vděční.
Podle východní tradice je důvodem k velikému vděku už to, že se nějaká bytost narodí jako člověk. Je to privilegium, které je třeba si zasloužit.
V této souvislosti lze také zmínit středověkého theologa a mystika mistra Eckharta: Kdyby jedinou modlitbou, kterou by ses v životě pomodlil, bylo prosté „děkuji ti“, stačilo by to.
Související videa:
Děkovná mantra
Vděčnost

17. 2.
Nové video Antioxidanty, máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde
***
Nové audio, Vždystřízlivci svižně a s chutí: Muži
***
Recenze mé nové knihy Duševní pružnost
Kniha je velkým pomocníkem při překonávání těžkostí v každodenním životě. Čte se lehce, skoro sama. (heureka.cz).

16. 2.
Novinka, video Telekomunikační smích, máme i anglicky.
***
Dopis člověku v krizi
Stavy, které popisujete, nejčastěji souvisejí s:
1. Únavou, tj. měl byste denně relaxovat (nahrávky viz můj web), více chodit, lehce cvičit a pracovat s rozumem a přiměřeně. V předjaří se únava objevuje často.
2. Nedostatečným doléčováním. Díky doléčování si lépe uvědomíte, že problémy Vám z velké části způsobila návyková nemoc. To Vás bude motivovat k udržení střízlivosti.

15. 4
Další  veselá novinka Šikovnější než jsem čekal (původní hudba)
***
Užitečný pohled do dálky
Návyková rizika připomínají lichváře. Ti nejdříve půjčí. Člověk má pocit, že přišel lehce k penězům. Pak si lichvářská forma naúčtuje na splátkách dvojnásobek. Je pak po radosti.
Jednoduchá obrana proti lichvářům, alkoholu, drogám a hazardu spočívá v tom, že si člověk vybaví dlouhodobé následky. Pak si uvědomí výhody střízlivosti a rozumného života. Tím svoji motivaci ještě posílí. Navíc se uklidní a zlepší si náladu.

14. 2.
Novinka, video Jak vyřešit  neřešitelný problém? Máme i anglicky.
***
Prominentní apartmá
Na jedné sociální síti se objevila zpráva, že v Bohnicích chystáme apartmá pro jistého prominenta.
Byl to nesmysl. Na prominenty nejsme zařízeni. Léčba zde probíhá za stejných podmínek u dospívajícího z výchovného ústavu i závislého lékaře.
Z www.drnespor.eu si může kdokoli zdarma stáhnout svépomocné materiály. Může také chodit na setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací a do ambulance.
Pobytové léčení přichází na řadu, až kdyby uvedené nestačilo.

13. 2.
O chytání ryb očima
Jeden z našich střízlivých přátel má náročnou práci. Čas od času se potřebuje uklidnit. Vymyslel si originální postup. Poblíž jeho pracoviště je nábřeží. Jde se chvíli projít podél řeky a pozoruje, jestli ve vodě neuvidí rybu. Ať uvidí nebo se, většinou se rychle zklidní. Pak se vrátí k rozdělané práci.
Jedná se o chytrou kombinaci více technik:
* Opustit na chvíli stresující nebo rizikovou situaci (video).
* Fyzická aktivita, tj. chůze po schodech a procházka.
* Odvedení pozornost k něčemu jednoduchému a uklidňujícímu.
Pozorování vzdálených předmětů navíc uleví očím. V práci je zaměstnává četbou dokumentů na krátkou vzdálenost.

12. 2.
Co dělat proti syndromu vyhoření?
Syndrom vyhoření souvisí s vyčerpáním v důsledku dlouhodobého stresu. Jak se s ním vyrovnat, zajímalo jednoho pána ze Slovenska. Zvláště se ptal na vitaminy. Moje odpověď zde:
Od vitaminů bych si mnoho nesliboval, leda byste jich měl nedostatek (např. B12 u vegetariánů, vitaminu D u lidí, kteří nechodí na slunce a přijímají ho málo v potravě, vitaminy skupiny B u závislých na alkoholu atd.).
Další možnosti zde jen stručně, více viz odkazy. Užitečné jsou:
1. Organizace času, tj. odpočinkové aktivity si plánovat stejně zodpovědně, jako důležité pracovní úkoly.
2. Fyzická aktivita. To může být chůze, běh, plavání, práce na zahradě atd.
3. Relaxační techniky: Z mého webu s stáhněte nahrávky, vyzkoušejte si je. Tu, která se nejlépe osvědčí, používejte denně.
4. Klidné dýchání do břicha, viz video.  Takové dýchání je možné i nenápadně během denních aktivit.
5. Usmívat se, třeba bez důvodu.
***
Odkazy:
Kniha "Závislost" na práci
Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností

11. 2.
Další novinka Moudrý holub, máme i anglicky.
***
Jaký je stav vaší vnitřní baterie?
Notebooky a mobily mívají ukazatel stavu baterie. Některé přístroje uvádějí, kolik procent elektřiny zůstává k dispozici.
Měli bychom se zabývat také stavem své vnitřní baterie. Stačí se uvolnit, zaměřit pozornost dovnitř a klidně se zeptat. Jestli někomu jeho vnitřní baterie ukazuje třeba 20 %, měl by energii doplnit. K tomu poslouží odpočinek, spánek, klidné dýchání do břicha, jóga, čchi-kung atd.

10. 2.
Nové video Když  není pohoda: jednoduchá rada, máme i anglicky.
***
Zdánlivě nezajímaví lidé
Pilný a televizní divák a čtenář novin by si mohl myslet, že na světě téměř nejsou normální lidé.
To ovšem není pravda. Normálních lidí je velké množství. Ráno cestují do práce, pěstují zeleninu, jdou na procházku a připravují si čaj. Tito lidé jsou pro média naprosto nezajímaví.
Přitom jsou právě tito normální a nenápadní lidé, díky kterým se dá na světě docela dobře žít.

9. 2.
Nové video Komu pomáhá Ganéša, máme i anglicky.
***
Moje odpovědi na otázky jednoho zahraničního novináře
1. Myslíte, že došlo po roce 1989 k revoluci v léčbě závislostí v České republice?
Díky profesoru Jaroslavu Skálovi se zde návykové nemoci léčily podobně jako na Západě už před listopadem 1989. Nejvýznamnější změnou po roce 1989 byl prudký nárůst počtu drogově závislých a patologických hráčů. Hlavním důvodem byla zvýšená dostupnost těchto rizik.  Spotřeba alkoholu také rostla. Jeho reklama je zde agresivní a dotěrná.
2. Můžete popsat některé ze svých léčebných metod, a proč jsou účinné?
Používáme podobné metody jako naši kolegové jinde, jako posilování motivace, kognitivně behaviorální techniky, spolupráci s Anonymními alkoholiky atd. Tyto postupy byly vyvinuty a ověřovány v USA a dalších zemích.
Mimo to cvičím s pacienty jógu a čchi-kung. Potřebují totiž bezpečné fyzické aktivity i relaxaci, aby lépe zvládali stres. Podrobně popsat léčbu závislostí by bylo příliš časově náročné. Napsal jsem o tom v češtině několik knih. Některé z mých rukopisů jsou zdarma na www.drnespor.eu.
3. Co si myslíte, že je největší problém závislých v České republice?
Je to stejné jako na Západě. Jejich největší problém je závislost. Lze ji překonat, ale vyžaduje to poučené úsilí a vytrvalost.
***
Dobrá prognóza
Ptám se nově přijatého patologického hráče: „Léčíte se pro nějakou nemoc?“
Odpovídá: „Až na tu hlavu jsem v pořádku.“
Já na to: „Hlava se snadno spraví. Stačí dva měsíce u nás pak chodit 20 let na Anonymní gamblery.“
***
Související videa
Vyhněte se hazardu
Tři jednoduché kroky, jak překonat závislost

8. 2.
Nové video Květinový úsměv, máme i anglicky
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

7. 7.
Nové video: Vyřešení dávného problému (původní hudba), máme i anglicky.
***
Studené a horké srdce
Srdce je podle čínské medicíny ohnivý orgán. Mít chladné srdce je z tohoto hlediska pořádný malér.
U nás se srdcem jako led myslí nedostatek citu.
V opačném významu říkáme „zahřálo mě u srdce, vřelé city a srdečný úsměv“.
Při rozhodování mezi různými možnostmi používáme většinou rozum. To je správné. Pomoci ale může i tato jednoduchá otázka: „Jestliže udělám to a to, zastudí nebo zahřeje mě u srdce?“
Video Hlava a srdce

6. 2.
Možná někomu nešly otevřít včerejší audio nahrávky. Už je to v pořádku a přibyla k nim další:
Nové instrumentální audio, maestro Vždystřízliv a skladba Střízlivé ráno.
***
Vytvořte si tento dobrý návyk
Co dělat, když se člověk nudí, neví si rady nebo se objeví bažení?
Jestliže to situace umožní, položte si dlaně na pupek a usmějte se. Pak dýchejte pod dlaně a říkejte si: „Vdechuji klid, vydechuji a usmívám se.“ Opakujte třikrát. V každodenním životě mohou být dlaně i jinde než na břiše, i když dlaně na pupku usnadňují soustředění do této oblasti.
Jaké výhody má tento návyk?
* Budete se lépe rozhodovat.
* Budete klidnější a v lepší náladě.
* Budete lépe vypadat.
* Prospěje to vašemu zdraví.
Vytvoření zdravého návyku chce čas a opakování. Takto vynaložený čas se mnohonásobně vyplatí.
Podobný postup viz toto video.

5. 2.
Novinka, video Nová svoboda
***
Maestro Vždystřízliv: Moje krajina (původní folková píseň)
***
12 kroků Anonymních alkoholiků a podobných organizací na přeskáčku
S 12 kroky Anonymních alkoholiků a podobných organizací jsem se poprvé setkal před mnoha lety. Důvodem byla profesionální zájem. Po té, co jsem „kroky“ prostudoval, jsem málem dostal pocity méněcennosti. Lidé, kteří dokonale zvládli všech 12 kroků, zasluhují obdiv. Program 12 kroků dnes používají u závislých pacientů i profesionální terapeuti hlavně ve Spojených státech.
Někteří naši střízliví přátelé považují tyto kroky za obtížné a nedosažitelné.
To není tak docela pravda. Už to, že někdo přijde na setkání svépomocné organizace, je tak trochu první krok. Dotyčný si tak přiznal, že na překonání návykového problému nestačí sám, ale že potřebuje pomoc druhých. Nebo to, že druhým s pochopením naslouchá, je v souladu s 12. krokem, který zahrnuje pomoc jiným závislým. Někomu se omluvit za nestřízlivé chování je slibný začátek 9. kroku (náprava minulých chyb).
Mnozí tak procházejí programem 12 kroků a nevědí o tom.
***
Video 12 kroků Anonymních alkoholiků a psychoterapie

4. 2.
Voda pomáhá v mnoha směrech
Abstinující závislí na alkoholu potřebují více vody. Má to dva důvody:
* Je utlumena sekrece hormonu, který omezuje ztráty vody ledvinami.
* Žízeň vyvolává bažení a napití se vody často bažení odstraní.
Kofein a tím spíše alkohol působí močopudně a vedou ke ztrátám vody. To ovšem neplatí o čaji chudého muže. Ten se jednu čajovou porci zalévá horkou vodou od rána do večera. Najít v tom, co pije navečer, kofein by asi dalo hodně práce. Jedna dáma inspirována našim videem vymyslela čaj chudé ženy. Spočívá v tom, že pije čistou vodu.
Že je voda důležitá pro život, jistě víte už ze školy. Ale možná vám neřekli, že voda pomáhá i proti nachlazení. Příslušné viry nemají vlhko v oblibě, proto se také šíří více v zimě, kdy je nízká absolutní vlhkost vzduchu. Pocení i odkašlávání pomáhají tělu se zbavit škodlivin. K tomu je třeba mít v těle dostatek vody. Některé léky a byliny rozpouštějí hlen a usnadňují odkašlávání. Fungují jen tehdy, když je v těle dost vody. Má to logiku. V čem by se měl hlen rozpouštět, když ne ve vodě.
Související videa
10 důvodů, proč pít vodu, a 3 tipy
Voda pro zdraví: 9 důvodů a 5 poznámek

3. 2.
Nové video Voda pro zdraví: 9 důvodů a 5 poznámek, máme i anglicky.
***
Letadlo a uvědomování
Jeden z našich přátel toužil pilotovat letadlo. Za střízliva se člověku ladacos povede, a tak si onen muž zralého věku udělal pilotní zkoušku.
Dostal jsem od něj fotografii. Kromě něj je tam palubní deska letadla s množstvím všelijakých ciferníků.
Každý z nás dostal úkol dobře pilotovat důmyslný nástroj svého těla. K tomu potřebujeme dobře vnímat své tělo i psychiku.
Stejně i pilot potřebuje vědět, jaký je stav jeho stroje, kolik má benzínu, jaká je teplota motoru apod.
Je také třeba, abychom se dobře orientovali ve svém okolí.
Podobně pilot i by měl znát, v jaké letí výšce a jakým směrem.

2. 2.
Nové video Jak si zlepšit náladu, máme i anglicky.
***
„Divné“ pocity při relaxaci
Při relaxaci se mohou zvláště u začátečníků objevovat nezvyklé zážitky. Jsou to např. mravenčení, pocity tepla nebo dávno zapomenuté vzpomínky.
Vysvětlení je prosté. Člověk se uklidnil a zaměřil pozornost dovnitř sebe sama. Díky tomu vnímá sám sebe lépe a hlouběji. A to je dobře a přináší to výhody. Doporučuje se vzít všelijaké pocity na vědomí, nezabývat se jimi a klidně pokračovat v relaxaci.
Je tu ovšem výjimka. Někdo zbláznil z drog a začal se léčit. Při relaxaci si začne myslet, že je King Kong nebo Matka Tereza. Takovému člověku bych dlouhou relaxaci nedoporučoval. Tady je lepší např. lehká tělesná práce, protože při ní se posílí kontakt s realitou.

1. 2.
Veselá novinka, video Jak se směje ryba? Máme i anglicky.
Nové video Noc i den (původní píseň)
***
Neupřímné umytí
Má neupřímný smích příznivé účinky?
Jistěže ano. Je to stejně, jako s umytím se. I neupřímné umytí je mnohem lepší než žádné.
Velkou cenu má i neupřímné doléčování a neupřímná střízlivost.
Jeden z našich střízlivých přátel měl problémy. Opakovaně jsem mu říkal, aby chodil na setkání Anonymních alkoholiků.
Nakonec si dal říci. Šel tam bez nadšení a s nechutí. Pomohlo to i tak.

31. 1.
Nové audio: Vítězslav Vždystřízlivý: Noc a den.
***
Právě vyšlo Nešpor K. Problémové nakupování na internetu: nová diagnostická jednotka nebo kombinace známých poruch.
***
Podmínka dobrého zvládání stresu
Nejdůležitější je nedělat nic, co by stres zhoršovalo. Lidé často zaměňují zvládání stresu a přehlušením stresu jiným stresem. Zvládnout stres je jako uhasit požár. Přehlušit a popřít stres připomíná člověka, který ignoruje požár a sleduje televizi. Nanpř. někdo se ve stresu „ uklidňuje“ jízdou v autě. To je nebezpečné a nerozumné. Pud sebezáchovy ho nutí se soustředit na řízení. Na své problémy dočasně zapomene. Pak se vrátí domů a zjistí, že problémy se nezmenšily. Kvůli únavě ale není schopen jim čelit tak dobře, jako kdyby se šel třeba projít.
Nevhodné způsoby zvládání stresu, které ho zhoršují: Stres zvyšují návykové látky včetně tabáku, hlasitá a rytmická hudba, hádka, shánění zbytečných věcí, přejídání se, bulvární média, riskantní, činnosti, nebezpečné sporty atd.
Vhodné způsoby zvládání stresu zklidní a umožňují obnovu sil: Sem patří dobré sebeuvědomování, pohyb (tělesná práce i cvičení), svěřit se, být v pohodové společnosti, získat potřebné informace a dovednosti, smích a humor, přiměřeně spát a aktivně odpočívat, uklidňující prostředí (např. příroda), pravidelnost, dobrá organizace času, nějaká forma duchovního života, uklidňující hudba, relaxační techniky, jóga a čchi-kung. Relaxaci lze také vkládat i do normálních denních aktivit (ne při řízení auta nebo při činnosti, která vyžaduje zvýšené soustředění).
***
Relaxační nahrávky zde.
Některá relaxační videa:
Uvolněte se na doplňte energii
Meditace o tajemné nádobě s původní hudbou

30. 1.
Odborná novinka: Na tomto webu nově přibyla strana Pomoc pro návykový problém.
***
Střízlivost a dobrá nálada v praxi
Pan X. už dlouho abstinuje a je v pohodě.
Jednou šel v samoobsluze s vozíkem v pokladně.
Vtom se za ním ozvalo: „Mámo, von nás předběh!“
Těsně za ním dosupěl k pokladně silně obézní, prostoduchý člověk následovaný jemu podobnou ženou.
Žena poznamenala: „To je v prdeli.“
Pan X. se usmál a pustil tlouštíka se ženou před sebe.
Muž chvíli váhal, pak se dohrabal k pokladně a řekl ženě „Mámo, von je úplně blbej.“
To už se pan X. smál na celé kolo a s ním i pokladní.
***
Video Kdy se lidé nejčastěji  smějí?

29. 1.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Vždystřízlivci při kytaře: Výhoda.
***
Veselé doléčování
Jeden z našich střízlivých přátel přišel domů z doléčování. Žena se ho zeptala, co se tam naučil.
Odpověď zněla: „Smích tuneláře.“
Překvapená žena nevěřícně kroutila hlavou.
Manžel jí  to předvedl. Pak se jako tuneláři smáli oba.

28. 1.
Nové video: Anonymní alkoholici a podobné organizace: výhody a doporučení, máme i anglicky.
***
Uctivá oslovení včera a dnes
V jednom staroindickém se vyskytuje oslovení „Ó, ty býku mezi muži.“ Nemyslím, že byste takto pochodili třeba u šéfa v práci.
Staří Číňané ztotožňovali stáří s moudrostí. Proto např. postarší sluha říkával svému mladičkému pánovi „ctihodný kmete“. Sdělit nějaké slečně, že je ctihodná stařena, by se v dnešní době také nehodilo.
Všelijaké titulování je ale důležité i pro nás. Říci „pane vedoucí“ nebo „vážená paní“ může usnadnit komunikaci.
Není ovšem rozumné si zakládat na tom, jak nás druzí oslovují a chválí, nebo se rmoutit, že to nedělají.
J. S. Bach vpisoval do svých partitur tato moudrá slova „Sole Deo gloria“ (jen Bohu budiž sláva).

27. 1.
Nepřímé působení
V pohádkách a bájích přichází Bůh mezi lidi v převlecích. Kdo ho dobře přijme, je odměněn, kdo ne, ten se za to pak stydí. Staří Řekové považovali za posla bohů je Herma. V křesťanské a židovské tradici se hovoří o andělech a prorocích.
Ano, Bůh působí také za pomoci prostředníků. Těmi se můžeme stát i my. Nedávno mi jeden z našich střízlivých přátel napsal, že založili novou skupinu Anonymních alkoholiků.
Někomu to zlepší zdraví, zachrání rodinu a pověst. A v nebi z toho budou mít radost.
***
Věcné a neromantické
Anonymní alkoholici a podobné organizace varují před sebelítostí (příznak JUCH, čili „já ubohý chudáček“).
Jak tedy přijímat nevítané změny a události?
Nabídnu jednu z mnoha možností. Někteří východní mistři chápou proměnlivost osudu jako důsledek karmy. Karma napomáhá sebezdokonalování. Vyšší moc nás připravuje novými zkušenostmi na nějaký úkol. Takové pojetí vede ke klidu a přijímání toho, co nás potká. Za příležitost se něco důležitého naučit bychom vlastně měli být vděční. Také se vyplatí vytvářet dobrou karmu – kvůli druhým i kvůli sobě.
***
Video Pět zásad karma jógy

26. 1.
Novinka, video Zadek je důležitý, máme i anglicky.
***
Velká hlava
Podle Swamiho Niranjananandy má dobrácký a laskavý bůh Ganéša velkou hlavu proto, že si pamatuje všechno, co se stalo od počátku světa. To je ovšem velká výhoda, když jde o to dobře se rozhodnout.
Někteří závislí lidé se snaží co nejrychleji zapomenout na problémy, které jim alkohol, drogy a hazard působily. To je chyba. Při rozhodování o střízlivosti jsou právě tyto zkušenosti zvláště důležité. Moudřejší střízlivý přátelé se dlouho a důkladně doléčují. To jim umožní si připomínat negativní zkušenosti s návykovým chováním třeba i po dvacetileté abstinenci. Motivaci ke střízlivosti si tak udrží velmi snadno.
***
Co se vytrvalosti týče, ta je předvedena názorně zde.
:)
25. 1.
Nové video Čajový kamarád (s původní hudbou), máme i anglicky.
Další novinka: Štěstí v zimě, také máme anglicky.
***
Jak na zimní nenáladu
Možností je řada. Pomáhají fyzická aktivita, relaxační techniky (nahrávky volně a mém webu), úsměv a smích, dobré vztahy, příjemná hudba, mediální gramotnost, některé meditační a duchovní praktiky a psychoterapie. Často stačí se projít a hned všechno vypadá lépe.
Video: Jak jednoduše a zadarmo zlepšit kondici a zdraví

24. 1.
Nové audio nahrávky:
Maestro Střízlivid: Střízlivá pohoda (instrumentální skladba)
Fredy Vždystřízlivý: Překvapení (zpěv s kytarou)
***
Očista
V jednom odlehlém kraji žil starý mistr. Těšil se velké úctě. Přijížděli za ním návštěvníci zblízka i zdaleka. Mistr se s místními lidmi rád dělil o dary, které dostával.
Dříve velmi chudý kraj začal zvolna prosperovat.
Jednoho dne navštívil mistra královský posel. Král nabízel mistrovi místo a tučný plat.
Mistr nabídku vyslechl, přečetl si králův list a zdvořile odmítl.
Pak si šel omýt oči a uši, aby se očistil do toho, co viděl a slyšel.
Dovolte otázku: „Kolikrát denně bychom si měli mýt uši a oči my?“
Návštěvy královských poslů nejsou pro dnešního člověka, problém. Zato sdělovací prostředky a reklama zbytečných a škodlivých věcí ano.
Videa
Mediální gramotnost jednoduše
30 reklamních triků - jak si uchovat zdravý úsudek?

23. 1.
Nové video Zelenina: deset výhod (původní hudba maestro Střízlivid), máme i anglicky.

22.1.
Dnes vychází nová kniha Nešpor K. Duševní pružnost v každodenním životě. Portál, Praha 2015; 144.
***
Nové video Tunelářský smích, máme i anglicky.
***
Střízlivost a vytrvalost
Časem proti času: U mnoha lidí se závislost vytvářela během deseti nebo více let. Za tu dobu se vytvořily nevhodné návyky. Jejich překonání a vytvoření dobrých návyků vyžaduje časté opakování po dlouhou dobu.
Změny motivace: Bez vytrvalého doléčování slábnou vzpomínky na negativní zkušenosti s návykovým chováním. Výhody střízlivého života přestane člověk spojovat se střízlivostí. Problémem jsou i motivační útoky ze strany „škůdců“. Škůdci jim říkáme proto, že škodí střízlivosti, ať zištně nebo z nevědomosti. Mám-li být člověk v pořádku, musí být jeho motivace ke střízlivosti dostatečně silná. A to se díky doléčování daří.
Přirovnání: Cesta ke střízlivosti je jako ražení tunelu. Je třeba pokračovat tak dlouho, až se člověk prokope. Tunel se pak musí zpevňovat, vylepšovat a udržovat čistý a průchodný.

21. 1.
Nová odborná práce Nešpor K, Csémy, L. Novinky týkající se problémového a patologického hráčství.
***
Nové video Jak rozkvést jako osobnost (původní hudba), máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice zde.
***
Chleba herců je o dvou kůrkách
Kdosi moudrý se modlil: „Bože chraň mě před tím, aby se splnila moje hloupá přání!“
Někteří dospívající touží být herci.
Herec nejsem a nebudu, jenom občas se mnou někdo něco natočí. Naposledy to byla Česká televize. Natáčení se týkalo smíchu. Lidé, kteří za mnou přijeli, byli sympatičtí a měli rádi svoji práci. Řekl bych, že ji měli rádi až moc. Zhruba po hodině zkoušení různých variant jsem toho měl právě tak akorát.
A výsledek? Když půjde všechno dobře, tak se z toho ve vysílání objeví pár minut.
Profesionální herec takhle natáčí nebo zkouší celý týden. To by mi připadalo jako práce v kamenolomu.
Milí chlapci a milá děvčata, buďte rádi, že studujete průmyslovku nebo učňák.
:)
Video Herecký trénink

20. 1.
Nové video Chichotání vleže k posílení hlubokých břišních svalů, máme i anglicky.
***
Střízlivost jako forma komunikace
Komunikace se děje také na mimoslovní úrovní. Mimoslovní komunikace má dokonce větší váhu. Představme si následující rozhovor.
Paní A.: „Jak se máš?
Pan A.: „Dobře.“ Jenže pan A. se při tom tváří se jako špatně naložená okurka.
Paní A.: „Stalo se něco?“
Paní A. nereagovala na slovní sdělení, ale na výraz tváře, protože ten byl důležitější.
Někdo se opije, intoxikuje nebo kvůli hazardu nepřijde domů. I když to tak často nemyslí, říká tím rodině: „Nezáleží mi na vás.“
Pak dostane rozum, abstinuje, chodí domu včas a dělá, co má. Tím říká beze slov: „Jste pro mě důležití, záleží mi na vás a mám vás rád.“

19. 1.
Jak zlepšit vztahy pěti krocích
1. krok: Tím je střízlivost. Proč právě střízlivost, je jasné každému, kdo přišel do kontaktu s nestřízlivostí.
2. krok: Je třeba očistit vztahy. Nelze zároveň sedět v brlohu a posilovat vztahy s rodinou. Na dvou židlích se současně sedět nedá. Navíc rizikové vztahy zvyšují riziko nestřízlivosti.
3. krokem je radost: Hezké, společně prožité chvíle, společný úspěch nebo dobré společné zájmy posilují a upevňují vztahy.
4. krokem je respekt. Radost není vždy možná. V důvěrných i pracovních vztazích je často třeba odmítnout. Už s ohledem na své zdraví a časové možnosti bychom měli stanovit rozumné meze. Všem nárokům okolí vyhovět nejde. I odmítnutí nebo kritika se může dít s respektem. Někdy je dobré spojit kritiku s pochvalou. Jiný příklad: Oslovovat šéfa „pane vedoucí“ člověka nic nestojí. Přitom se tak může komunikace s nadřízeným podstatně usnadnit.
5. krok spočívá v plnění rolí. Určité role máte v práci, v rodině, v různých organizacích a skupinách. Dobré plnění těchto rolí posiluje vaši prestiž a zlepšuje vztahy.
***
Video Jak se žehlí vztahy?

18. 1.
Nové video, natočeno po našem sobotním semináři: Om Namo Bhagavate Satyanandaya
***
Překážky mohou být příznivým znamením
V křesťanské tradici se lze setkat se zajímavým názorem. Jestliže začnete dělat něco opravdu dobrého a prospěšného, ďábel zpozorní. Takové jednání se mu nelíbí. Začne klást překážky a působí komplikace. Jestliže jste na správné cestě, měli byste na ní pokračovat. Časem si toho povšimne někdo v nebi a klepne škůdce přes prsty.
:)

17. 1.
Nové audio: Fredy Vždystřízlivý: Najdu lehce
***
Noční služby
Kolega lékař se mě zeptal, jak omezit negativní vliv nočních služeb. Problém jsem rozdělil do tří okruhů.
1. Jak po noční práci rychle usnout: Naučit se relaxační techniku a uvolnit se. To poskytne kvalitní odpočinek, i kdyby se spánek nedostavil. On ale obvykle rychle přijde. Lze použít i relaxační nahrávku (jsou zde). Jinak platí to, co je uvedeno na videu.
2. Jak se rychle probudit: Rozsvítit všechna dostupná světla. Pak, je-li na to čas, se trochu protáhnout.
3. Spánkový dluh: Dluhy se mají pokud možno platit. To tady znamená dluh při vhodné příležitost dospat.
Poznámka: Naši střízlivým přátelům doporučujeme, je-li to možné, se nočním službám vyhnout. Práce přes den a spánek v noci usnadňují střízlivost.
***
Ostuda po celé Dolní Lhotě
Česko je malá země. I taková Praha je v porovnání s Tokiem nebo Bombají něco jako větší vesnice.
Někdo má návykový problém. Když přijde řeč na léčbu, řekne: „Co by si o mě lidi pomysleli!“
Neuvědomuje si, že svoji pověst poškozuje chozením do brlohů, nočním potulováním se a projevy intoxikace. Zdravotnici jsou vázáni mlčenlivostí. Za její porušení jsou až tři roky natvrdo. Anonymní alkoholici a podobné organizace mají anonymitu v názvu. Povinná mlčenlivost ale neplatí pro hostinské, lidi z kasin, drogové dealery, pokladní a stánkaře.
Praha není New York, o Poličce, Kladně nebo Dobříši nemluvě.
Jestli chce závislý člověk chránit svoji pověst a pověst své rodiny, to by měl abstinovat, že?“

16. 1.
Co je kořenem mé závislosti?
Dost často se mě někdo ptá, co je příčinou jeho závislosti. Přepokládá že ukážu prstem na určitou zkušenost z dětství, on vše pochopí a bude vyléčen. Tato naivní představa pochází patrně z některého filmu. Bývá v nich spousta zmatených představ.
Příčinou návykových nemocí je vzájemné působení rizikových a ochranných činitelů na mnoha rovinách (video). Jestliže někoho tato problematika zajímá hlouběji, může si zadarmo stáhnout svépomocné materiály z tohoto webu nebo sehnat moji knihu „Návykové chování a závislost“.
Nemyslím ale, že by všichni závislí měli hned teď utíkat do knihkupectví. Představte si, že někdo dostal choleru. Místo, aby přijal osvědčenou léčbu, se rozhodne pro studium mikrobiologie. Tím si ovšem moc nepomůže. Bude vědět, že choleru vyvolává bakterie Vibrio cholerae. Jenže průjem se tím nezlepší. Místo pátrání po příčinách závislosti je vhodnější chodit např. na setkání Anonymních alkoholiků.
:)
Z moudrostí staré Číny
Alkohol otupuje mysl uvnitř a poškozuje důstojnost navenek.
Video Naprostá střízlivost: nutnost i volba

15. 1.
Meta a mettá
Předpona meta znamená „přesah“, např. „metafyzika“ je to co přesahuje fyziku.
Mettá je stará buddhistická meditační technika (video Meditace vnitřního míru: dva způsoby). Její podstatou je přát sobě i druhým dobro (video Mettá: pokročilá varianta). I zde najdeme přesah. Se stejným principem se setkáváme v přímluvných modlitbách různých duchovních tradic. Duchovní lidé často prosí za i za ty, s nimiž se nikdy nesetkají. Na stejném principu vznikla také organizace Anonymních alkoholiků. Skrze pomoc druhým pomáhá člověk sobě.
V této souvislosti mě napadá půvabný příběh. Dalajláma, jak známo, žije na severu Indie. Jednou za ním přišli lidé z blízké vesnice. Prosili ho, aby vyhnal strašidlo. To se údajně usídlilo blízko jejich vsi. Dalajláma chtěl vyhovět. Odebral se na to místo a posadil se. Meditoval takto: „Jestli tady strašidlo jsi, přeji ti klid. Ať dosáhneš dokonalosti! Ať jsi vysvobozeno!“
Místní lidé byli spokojeni. Na zmíněném místě prý přestalo strašit. Jestli tam strašidlo opravdu bylo, není důležité. Dalajlámova meditace přesahovala konkrétní cíl. Byla prospěšná v každém případě.

14. 1.
Další novinka Dobrý základ
Novinka, video Kdy pomáhá buldočí vytrvalost? Dvě situace, máme i anglicky.
***
Ferrari? Ano, ale máme podmínku!
Jeden z našich střízlivých přátel prodává auta. Nedávno komusi prodával Ferrari. K tomuto vozu se standardně dodává asi třicetistránková brožura o riziku alkoholu a drog při řízení.
Mezi prodávajícím a kupujícím se mohl odehrát tento rozhovor:
„Kolik Ferrari stojí? Máte to se slevou, pět miliónů. Budete nám muset podepsat, že jste byl seznámen s riziky alkoholu a drog a že budete řídit střízlivý. Kdybyste to nedodržel, tak by vám firma Ferrari už nikdy nic neprodala!“
Nejvyšší čas to zavést i u škodovek.
***
Ještě o napodobování
Z Ásie pochází příběh o kurtizáně, která si oblékla mnišské roucho. Myslela to jako žert. Jenže krátce na to se stala niškou. Měli bychom si rozmyslet, koho a co napodobujeme. Anonymní alkholici radí napodobovat vítěze, tj. ty, kdo dlouhodobě abstinují.
Video Napodob a zvítězíš

13. 1.
Z rozhovoru o knize „Duševní pružnost“
Brzy vyjde v nakladatelství Portál moje kniha „Duševní pružnost“. V této souvislosti mě požádal jeden novinář o rozhovor. Část z něj uvádím i zde.
Co je to duševní pružnost?
Předpokládejme, že rodiče přijdou unavení z práce. Doma je nepořádek a děti dělají hluk. Mohou začít lamentovat: „Děti jsou nevychované! Ani po sobě neuklidí!“
Rodiče si ale mohou s úsměvem říci: „Je vidět, že jsou to zdravé děti.“
Různé zpracování stejné skutečnosti má odlišné následky v emoční oblasti. V popsané situaci se může objevit nespokojenost právě tak jako nadhled nebo dokonce hrdost na vitalitu potomků. Duševní pružnost neznamená malovat věci na růžovo. Je to schopnost různě posuzovat stejnou skutečnost. Rozšiřuje se tak naše vnitřní svoboda.
Jak může učitel relaxovat?
Jistě se nebude uvolňovat vleže na zádech uprostřed hodiny. Mám praktičtější návrh. Věnujte pozornost dechu. Klidné dýchání do břicha s prodlouženým výdechem uklidňuje. Naproti tomu při stresu břicho znehybní a napne se. Zpevněné břicho totiž chrání vnitřní orgány a připravuje tělo na boj. Takový člověk dýchá pod klíční kosti. To je namáhavé, neefektivní, vyčerpávající. Viz také viz video Okamžitá relaxace: 12 snadných možností.
Výuka a emoce
Určitě bych učitelům doporučil přinášet do třídy dobrou náladu. Nedávno jsme napsali článek o emoční nákaze, tj. přenosu emocí mezi lidmi. Emoční nákaza se častěji přenese z osoby v dominantním postavení na osoby v submisivním postavení než naopak. To znamená, že dobrá nálada učitele nebo rodičů se snadno přenese na žáky. Učení usnadňují pozitivní emoce. Tím nemyslím divokou radost, ale pohodu, vlídnost, přívětivost a dobrý vztah k dětem. Je také třeba udržet kázeň, ale to jde v klidu a na úrovni.
Závislost u učitelů?
Nejrizikovější profese to rozhodně není. Důvodem je mimo jiné to, že ve školství silnější tlak okolí zachovat střízlivost. Opilá češtinářka by vyvolala větší rozruch než opilý zedník. Učitelé k nám ale také přicházejí. Vzpomínám třeba na jednoho vzorného pedagoga, který se přišel léčit prvního července a odcházel na konci prázdnin.
Tip na závěr
Je nerealistické chtít od dětí během čtvrté vyučovací hodiny, aby byly po celou hodinu soustředěné. Zdvihněte děti ze židlí a něco s nimi udělejte. Třeba se s nimi trochu protáhněte, vyvětrejte nebo se zasmějte. Říká se tomu mikro přestávka (video). A prospívá to dětem i dospělým.

12. 1.
Nové video Smích jako skvělý úvod k relaxaci, máme i anglicky.

11. 1.
Semafor pro sebeovládání: jak to udělat, aby dobře fungoval
Semafor je elegantní způsob, jak zlepšit sebeovládání. Je sice jednoduchý, ale zase ne tak, jak by se mohlo zdát.
Červené světlo zastavuje automatické jednání. Abychom v hlavě rozsvítili červené světlo, je třeba si uvědomit bažení nebo tendenci jednat nerozumně. Také je třeba vytvořit motivaci jednat lépe. Pracuje se zde hlavně s negativní motivací. Pomáhá uvědomovat si rizika a minulé špatné zkušenosti s návykovým nebo impulzivním jednáním. To je důležité hlavně na začátku zvládání problému, kdy jsou nevhodné vzorce chování silné.
Žlutá nabízí lepší možnosti. Např. místo návštěvy smrdutého brlohu v pátek po práci vymysleli naši střízliví přátelé čtyřicet lepších možností. Aby začal mozek dobře pracovat, je třeba se uklidnit (jak se uklidnit, viz video Okamžitá relaxace: 12 snadných možností). Zklidnění povzbudí tvořivost a objeví se dobré nápady. Z nich snadno vybereme ten nejlepší.
Zelená znamená vybranou možnosti realizovat, a pak zhodnotit, zda tato možnost splnila očekávání. To vypadá jednoduše, ale i zde je háček. Realizace dobré možnosti může zabrat čas a vyžadovat úsilí. Abychom dobré rozhodnutí realizovali, je třeba opět pracovat s motivací. Pracuje se zde hlavně s pozitivní motivací, tj. člověk si uvědomuje výhody rozumného jednání.

10. 1.
Nové video Tymián: oblíbené koření, účinná léčivá rostlina, máme i anglicky.
Máme také novou  střízlivou pohlednici.

9. 1.
Nové video Uvolnění a smích jsou důležité pro přežití, máme i anglicky.
***
Semafor a délka střízlivosti
Semafor je užitečná technika, která zlepšuje sebeovládání. To se týká střízlivosti, zvládání emocí, bažení po zbytečnostech, komunikace a mnoha dalších oblastí (video).
Jak souvisí semafor a délka střízlivosti?
Na počátku používají naši střízliví přátelé hlavně červenou (červená znamená sebeovládání). Začínající abstinenti se za pomocí semaforu vyhýbají spouštěčům a překonávají nevhodné návyky. Zvláště v tomto období je třeba věnovat velkou pozornost různým formám léčení, včetně docházení na setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací.
Po delší době střízlivosti získává na významu žluté světlo. Žlutá znamená tvořivost. Střízliví přátelé nacházejí nové možnosti a objevují nové zdroje radosti. Ti, kdo abstinují hodně dlouho, už mají hluboko vštípené zdravé návyky. To velmi usnadňuje sebeovládání. Mohou se proto soustředit na rozvoj různých nadání a dobré plnění přirozených úkolů, které přinášejí různé životní situace.

8. 1.
Návrat paměti
Jeden z našich střízlivých přátel řekl: „Abstinuju 3,5 roku. Připadá mi to jako celý život. Na to, co bylo před tím, si totiž nepamatuju.“
Vyšší dávky alkoholu skutečně poškozují paměť a duševní výkonnost. Při střízlivosti se naopak obojí zlepšuje.
Vviz naše články na tomto webu a videa:
Nešpor K. Alkoholové okénko v širších souvislostech.
Nešpor K. Neurogeneze (vznik nových mozkových buněk) v dospělosti.
Videa:
Jak zlepšit paměť: praktický a jednoduchý návod
Šťastný mozek

7. 1.
Nové video Skořicový olej pro klouby a páteř, máme i anglicky.

6. 1.
Nová odborná práce: Anonymní alkoholici a medicína.
***
Naše podstata
Některé východní nauky považují za společnou podstatu lidí tajemnou prázdnotu, jiné zářivého a věčného ducha. Víra, že všichni lidé pocházejí od Boha, se tomu dost podobá.
Jestliže tuto tezi přijmeme, mnohé problémy se zmírní nebo zmizí. Místo soupeření má člověk radost z úspěchů druhých. Rád podle svých možností i pomůže. Vlastně tak pomáhá i sobě.
***
Video: Tajemství

5. 1.
Co dělá kosti silné?
Možná vás napadne vitamin D a vápník. Nic proti nim jsou důležité, ale ještě důležitější je pohyb.
Podle vědců začaly kosti ztrácet na síle už před mnoha tisíci let. Tehdy pravěký člověk přestal lovit. Dohonit a ulovit kance, a pak ho dostat do jeskyně lidské kosti pořádně zatížilo. Proto zůstávaly silné. Práce v zemědělství nám dnes připadá namáhavá. Proti lovení kanců oštěpem to ale byla rekreace.
Přenesme se nyní do vzdálení budoucnosti.
Pan profesor přednáší studentům: „Kostem našich předků se staly osudné různé obrazovky. Civěli do nich místo toho, aby chodili.“
Profesorovo tělo připomíná pudink a jeho studenti vypadají podobně.
Což tahle se jít projít? Prospěje to kostem i srdci a projasní náladu.
Nijak nevadí, že si z procházky nepřinesete kance. Můžete si místo něj udělat k jídlu brokolici.
:)
Video: Zázračná brokolice

4. 1.
Nové video Mettá (meditace milující laskavosti): pokročilá varianta, máme i anglicky.
***
Mettá čili meditace milují laskavosti
Jedna paní novinářka mi poslala otázky, které se týkají výše zmínění meditace. Část rozhovoru uvádím zde.
Lze požívat tuto meditaci při léčbě závislostí?
Schopnost soustředění našich střízlivých přátel není na počátku abstinence ideální. S desítky minut trvající tichou meditací bych asi nepochodil. Proto jsem mettá spojil s pohyby rukou ve výši srdce. S výdechem posíláme vše dobré sobě, pak lidem v okolí, na celý kontinent, pak planetu, všem, kdo překonávají závislost atd. Takto přizpůsobené cvičení může trvat např. tři minuty. Lidem se většinou líbí. Vytvářejí se tak pozitivní emoce. Navíc se procvičí hluboké dýchání do dolních částí plic. To dodá energii.
Jak překonat nesoustředěnost?
Nejjednodušší je si nesouvisející myšlenky uvědomit, ale nezabývat se jimi. Vrátit se od nich klidně a laskavě k předmětu meditace, tj. laskavosti.
Jak si pozitivní emoce vyvolané meditací udržet v každodenním životě?
Nácvik v klidném prostředí je příjemnější. Ale Buddha radil mnichům, aby toto cvičení praktikovali třeba i za chůze. Při řízení auta a činnostech vyžadujících naprostou pozornost bych ho ale nepoužíval.
Na to, jak včlenit mettá do běžného života, jsme vymysleli fintu. Předpokládejme, že nás někdo rozčílí. Může to být jeho chyba i naše. Co teď? Chyby nedělá jedině dokonalý člověk. Tak popřejeme dokonalost sobě, tomu druhému, a pak zase sobě. Tohle se dá stihnout za minutu. I v hromadné dopravě.
:)
Nahrávky meditace mettá volně zde.
Některá starší videa:
Meditace vnitřního míru: dva způsoby
Pozitivní emoce: jak a proč?

3. 1.
Nové video: To je klika! * Good Luck! (Country)
Nové audio Fred Vždystřízliv s kytarou ve stylu country Velká klika
***
Krátce z historie AA
Následující příběh se odehrál v městě Akron a severu USA v roce 1935. Tehdy se tam setkali dva „alkoholici“, které tehdejší medicína považovala za nevyléčitelné. Oba zjistili, že vzájemná pomoc je účinnější, než kdy se o střízlivost pokoušel každý sám. Setkání mělo konkrétní důsledky. Tím prvním byla celoživotní střízlivost obou mužů, druhým pak vznik organizace Anonymních alkoholiků. Zároveň se tehdy zrodily dva klíčové principy organizace. K těm patří důležitost vzájemné pomoci a 24 hodinový program (zachovat střízlivost celých 24 hodin, tj. den po dni).
***
Video: Předsevzetí pro tento den

2. 1.
Dnes hned dvě novinky:
Laskavost: osm výhod (s původní hudbou), máme i anglicky.
Moudrost pro nový den. (Jeden z našich střízlivých přátel umí japonsky, další jsou skvělí hudbníci, zde jsem využil obojího.)
***
Odpustit nebo se omluvit
Mistr Lin na základě vlastních zkušenosti často zdůrazňuje význam odpuštění, třeba i předstíraného. Odpustil lidem, kteří nám ublížili, je jistě ušlechtilé a zdravé.
Je tu i další možnost. Někdo neuspokojil naše přehnaná očekávání. Jednal rozumně, jenže nám se to nelíbilo. Opustit zde nedává velkou logiku. Spíše bychom se měli omluvit za vlastní i nevyřčené výčitky.
Ještě jedna myšlenka pocházející z Východu. Když nám někdo ublížil, může to být splátka za starý karmický dluh. To je třeba to přijmout a namísto špatné karmy vytvářet dobrou.
Ve velké knize Anonymních alkoholiků varují autoři před „sladkým jedem sebelítosti“. Zmíněné možnosti nám v tom pomáhají.

1. 1. 2015
Nové video: Novoroční přání
***
Z korespondence
Vážený abstinente, že se nestydíte i jen hovořit o hnusných roztocích C2H5OH připravovaných z plesnivého obilí a shnilého ovoce?
Zdá se, že jste nikdy nepil kvalitnější čaj.
Jděte projít do přírody, pak ten čaj!
***
Skrytá reklama alkoholu je častá, v Česku zvláště. Abstinence od alkoholu je jedna ze dvou normálních možností. Tou druhou je zdrženlivost.
Jsou  lidé, kteří by alkohol neměli pít vůbec. A jsou i takové situace, viz toto video.
Co se mozkové mrtvice týče, tu u mladších mužů nejčastěji vyvolá alkoholový exces. Alkohol zvýší krevní tlak a sníží srážlivost. V mozku tak snad vznikne krvácení.
U červeného vína se zdůrazňuje, že jsou v něm antioxidanty. Ty ale nejdete prakticky ve všech bobulovinách, v mnoha kořeních, v čaji, ovoci, zelenině atd. Alkohol návykový a vyvolává závislost. Když lékař někomu doporučí brát denně půl tablety acylpyrinu, jistě to nedopadne tak, že pacient bude za po čase polykat plné hrsti tablet. Alkohol ale není acylpyrin.
Z původně umírněného pití se při troše smůly může stát závislost.
***
Nová střízlivá pohlednice zde.

Starší deníkové záznamy najdete zde: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2014.
Ho ho ho

 [Výchozí strana - Home]

počítadlo.abz.cz