[Výchozí strana]
Některé vydané knihy

Poznámka
: Některé rukopisy je volně ke stažení z tohoto webu (zejména ty starší).
Nešpor K. Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše. Praha, Portál; 2017; 160
Nešpor K. Kudy do pohody. Praha, Portál 2016; 168.
Nešpor K. Duševní pružnost. Praha, Portál 2015; 144.
Nešpor K. Sebeovládání. Praha: Portál 2013; 144.
Nešpor K. a spol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 160.
Nešpor K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Vydal Portál v roce 2011, objednat je možné zde.
Už 4. vydání knihy Léčivá moc smíchu. Vyšehrad, Praha, 2011.
Nešpor, K. Veselá vykouknutí. Oftis, Ústí nad Orlicí, 2010; 96.
Nešpor, K. Jóga a srdce, jóga a obrana, jóga a smrt. Oftis, Ústí nad Orlicí: Oftis 2005; 128.
Nešpor, K. Jóga pro děti ve věku pět až deset let aneb Hrajeme si, cvičíme a povídáme pohádky. Velryba, Praha, 1998, s.  88.
Nešpor, K. Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka. Grada, Praha, 1998, s. 96.
Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238.
Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130.
Nešpor, K., Müllerová, M.: Jak přestat brát drogy. 4. rozšířené vydání. Vydal Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2004, s. 144.
Nešpor, K. Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. 5. revidované vydání. Sportpropag, Praha 2003, s. 104.
Nešpor, K. Závislost na práci. Grada, Praha, 1999.
Nešpor, K. Bolest se dá zvládat. Jak mírnit bolest vlastními silami (celý rukopis). Nakl. Lidové noviny. Praha 2004, 168 stran. 
Nešpor, K., Csémy, L.: Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jeho zvládání. FIT IN a Sportpropag, 1999, s. 76.
Nešpor, K.: Jak zlepšit sebeovládání. Oftis, Ústí nad Orlicí, 2007; 112.
Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat. 5. revidované vydání. Sportpropag, Praha 2003, s. 104.
Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence. Sportpropag pro MŠMT, Praha 1999. s. 39.
Nešpor, K.: Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka, Grada, Praha, 1998, s. 96.
Nešpor, K., Fischerová, D., Csémy, L., Pernicová, H.: Příručka pro  3. tisíciletí. BESIP, Praha, 1994, s. 54.
Nešpor, K. Jóga, poezie, psychoterapie (Tušené světlo). Nakladatelství Avatar, Praha, 1997, s. 86.
Nešpor K. Po kapkách. Poezie, psychoterapie, jóga. Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov, 1995.

Některé recenze
Nešpor K. Kudy do pohody.
- Kniha je velmi čtivá, nejsou zde jen samé poučky, ale pro laika srozumitelné návody, jak si navodit pohodu a dobrou náladu.
- Kniha je skvělá a budu se k ní často vracet.
- Laskavá kniha do nepohody všedních starostí
- Kniha naprosto splnila mé očekávání. Četla se Velmi lehce, skoro sama.

Nešpor K.
Duševní pružnost. Praha, Portál 2015; 144.
- Kniha je velkým pomocníkem při překonávání těžkostí v každodenním životě. Čte se lehce, skoro sama. (heureka.cz).

Nešpor K. Sebeovládání. Praha: Portál 2013; 144.
- Bezvadná, informace dokonalé, možnosti léčby, čtivá.
- Přehledné, vtipné, praktické návody. Dle mého názoru je to velmi dobrá příručka, lidský přístup k problematice, srozumitelnost, humor – vše v jednom.
- Skvělá kniha pro všechny, kteří mají problém s jakýmkoliv druhem bažení – po alkoholu, cigaretách, sladkém… Prostě pomoc v nouzi pro každou nestřídmost a nezvladatelné touhy po nepodstatných věcech. Vřele doporučuji i pro lidi, kteří nemají žádný akutní problém s bažením.

Nešpor K. Léčivá moc smíchu. Praha:
Vyšehrad 2007; 160.
- V záverečnej kapitole,nazvanej Ako sa smiať alebo Prax smiechu, autor na 19 stránkach zhrnul cvičenia, ktoré môže praktizovať každý podľa okolností a vlastnej voľby. Stačí, keď sa bude riadiť múdrou radou lorda Byrona: „Smejte sa vždy, keď môžete. Je to lacná medicína.“ PhDr. R. Kopsová, CSc., Empatia 4/2004.
- Kniha mě zaujala, chci ji použít ve své práci při kolektivní činnosti se seniory.
- První pomoc proti stresu a špatné náladě.
- Až překvapivě pozitivní obsah :) Skvělá knížka

Nešpor K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál 2007; 176.
- Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku. Autor v knize vysvětluje základní pojmy, popisuje psychologické a biologické mechanismy návykového chování a uvádí podrobný přehled typů závislostí. Věnuje se také zvláštnostem věkových kategorií, pohlaví, vlivu rodiny, kultury a náboženství. Ve druhé části své práce popisuje postupy používané při léčení nejrůznějších návykových problémů. Tato hutně zpracovaná kniha je určena psychologům a terapeutům, sociálním pracovníkům, učitelům a vychovatelům (zejména těm, kteří se zabývají drogovou prevencí), lékařům. Učitelské Listy, 13.6.2007
- Recenzovaná monografia je písaná pre autora typickým zaujímavým štýlom, obsahuje množstvo  prakticky použitelných informácií. Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., Alkoholizmus a drogové závislosti 2000; 35:189-190 (recenze dřívějšího vydání knihy).

Nešpor K.: Zůstat střízlivý. Host 2006; 238.
- Kniha je určena širokému okruhu čtenářů. Těm, kterým alkohol působí potíže, i těm, kdo mají problém s alkoholem v rodině. (...) Text je psán jasně a srozumitelně a doplněn řadou zajímavostí a příkladů z praxe. O tom, že jsou tištěné materiály v prevenci a léčbě prospěšné, svědčí zkušenosti z USA, Velké Británie nebo Austrálie. Zdravotnické noviny, 29.1.2007.

O  autorových svépomocných příručkách.
Všechny uvedené  publikace jsou výborným manuálem pro ty, kterým, jsou především určeny, tj. pro nemocné a pro ty, kteří by jim chtěli pomáhat z těchto svízelných situací dostat. Doc. MUDr. František Faltus, DrSc., Česká a slovenská psychiatrie 2001; 97:51.

Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat.
Autoři za předchozí vydání této publikace a za některé další obdrželi prestižní národní cenu Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma „Psychiatrické a psychologické problémy dospívání“ za rok 1996.

Nešpor, K.: Počítače a zdraví. Ben - technická literatura, Praha 1999; 96.
Tato kniha je jakýmsi zdravotním kompendiem práce s počítačem. Povinně bych ji doporučil jak učitelům a propagátorům informačních technologií, tak i všem pracovníkům pedagogicko - psychologických poraden. Jejím autorem je renomovaný MUDr. Karel Nešpor. Tato publikace, ač ne zrovna novinka, je na knižním počítačovém trhu stále jakousi nenahraditelnou raritou, a to hned z několika důvodů. Za prvé se věnuje vztahu člověka a počítače z pohledu technického, psychologického, psychiatrického a celkově zdravotního. Knih s tímto záběrem u nás příliš nevyšlo. Za druhé je psána značně netradičním způsobem. A za třetí nabízí čtenářům zrcadlo, ve kterém mohou nejen sami spatřit své (nezdravé) chování, ale pokud zjistí, že je jejich situace neúnosná, tak i najít způsob, jak z ní co nejrychleji vyváznout. (Ondřej Neumajer, Česká škola, 2001).

Nešpor, K., Csémy, L.: Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a jeho zvládání. FIT IN a Sportpropag, 1999, s. 76.
- Azda jediným nedostatkom monorafie je jej ťažšia dostupnosť na Slovensku. Doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc., Alkoholizmus a drogové závislosti 1999; 34:311-312.

Nešpor, K.: Závislost na práci. Grada, Praha, 1999.
- Kniha je nesmírně užitečná a aktuální, zejména v dnešní době, kdy řada jedinců zvyšuje a své pracovní úsilí zejména e ekonomických důvodů. Doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc., Česká a slovenská psychiatrie 2000; 96:177-178.

Některé obálky
Strizliva pohoda         Strizliva pohoda.   Strizliva pohoda.
Klidny, moudry, strizlivy!    Klidny, moudry, strizlivy!    Klidny, moudry, strizlivy! 
Klidny, moudry, strizlivy!     Klidny, moudry, strizlivy!        Prevence v rodine funguje 

Zustat strizlivy!       Klidny, moudry, strizlivy! 
    Klidny, moudry, strizlivy!   
     [Výchozí strana -  Home]