[Výchozí strana - Home]
Svépomocné materiály

Poznámka
Kliknutím pravého tlačítka myši na modře napsaný odkaz se objeví nabídky. Zvolte "uložit cíl jako". Na tuto možnost klikněte levým tlačítkem a publikaci uložte na svůj počítač.

Obsah této sekce
 1. Problémy s alkoholem
 2. Drogové problémy
 3. Problémy s hazardem
 4. Závislost na tabáku
 5. Počítače, internet, videohry
 6. Práce
 7. Pornografie
 8. Nezdrženlivé nakupování
 9. Návykové nemoci obecně
 10.  Odborná pomoc
 11. Rodina
 12. Škola
 13. Spánek
 14. Zvládání stresu
 15. Zvládání samoty
 16. Smutek a deprese.
 17. Strach a úzkost
 18. Nezaměstnanost
 19. Virová onemocnění dýchacích cest.
 20. Bolest.
 21. Vztahy.
 22. Sebeovládání v jídle
 23. Mozek
 24. Soustředění.
 25. Svépomocné organizace.
 26. Různé
1. Problémy působené alkoholem
* Nešpor, K. Zůstat střízlivý: 11 oblastí. Jedná se o stručný jednostránkový přehled pro ty, kdo se rozhodli pro střízlivost.
* Nešpor K. Zůstat střízlivý. Určeno těm, kdo mají problémy s alkoholem, a jejich příbuzným. Inspiraci zde najdou i odborníci. Toto je pracovní verze rukopisu bez ilustrací, rukopis s ilustracemi pana Jiránka vyšel v prosinci 2006 v nakladatelství Host. Knihu lze objednat na adrese redakce@hostbrno.cz. Verze s fotografiemi cviků ve formátu pdf (přes 4 MB) bez ilustrací pana Jiránka se zde dá také stáhnout.
* Video Zůstat střízlivý: 10 okruhů.
* Svépomocná, velmi užitečná organizace Anonymní alkoholici. Informace o ní viz Nešpor K. Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým.

2. Drogové problémy
* Nešpor K. Zůstat čistý (pomoc pro drogový problém). Jedná se o stručný jednostránkový návod.
* Nešpor K., Müllerová, M. Jak přestat brát drogy. Svépomocná příručka určená zejména mladším lidem, kteří mají problém s nealkoholovými drogami. Verze z prosince 2006.
* Nešpor K. Svépomoc pro závislost na benzodiazepinech.
* Video Jak překonat drogový problém: deset okruhů
* Svépomocná, užitečná organizace Anonymní narkomani.

3. Problémy s hazardem
* Nešpor K.: Jak se zbavit hazardu. Stručná základní informace pro ty, kdo chtějí překonat tento problém
* Nešpor K.: Už jsem prohrál dost (soubor pdf). Kniha je určena hlavně patologickým hráčům a jejich příbuzným.
* Nešpor K. a spol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 160. Určeno spíše odborníkům. Tato kniha není ke stažení, možná objednat u nakladatele.
* Video Jak se zbavit hazardu.
* Svépomocná a velmi užitečná organizace Anonymní gambleři.

4. Závislost na tabáku
* Nešpor K. Za plíce krásnější čili Jak přestat kouřit.
* Video Jak přestat kouřit: jednoduchý svépomocný návod a další možnosti

5. Počítače, internet, videohry
* Nešpor K. Jak překonat nezdrželivost vůči počítačům a mobilním telefonům: šest oblastí
* Nešpor K. Co mohou udělat rodiče v prevenci problémů s moderními technologiemi u dětí.
* Nešpor K, Csémy L.  Zdravotní rizika počítačových her a videoher. (Určeno hlavně rodičům a odborníkům, četné odkazy).
* Video "Závislost" na počítačích: test, prevence, svépomoc, léčba

6. Práce
* Nešpor, K.: Závislost na práci. Grada, Praha, 1999. Zde uvedeno s laskavým souhlasem vydavatele. Informace o knihách nakladatelství Grada viz www.gradapublishing.cz.
* Video Jak zvládat pracovní stres: 30 dobrých možností
* Video Najednou bez práce: 20 dobrých možností
* Anonymní workoholici : Klimentská 18 každý čtvrtek od 8 do 9 hod. (zvonek Sborová kancelář 1. Patro). Telefon 775 627 293.

7. Pornografie
Nešpor K. Jak zvítězit nad internetovou pornografií (svépomocný návod).
* Video 25 způsobů jak přemoci internetovou pornografii.
* Anonymní sexholici.

8. Nezdrženlivé nakupování
Nešpor K.  48 tipů, jak zvládnout nezdrženlivé nakupování.
Video „Závislost" na nakupování: svépomocný návod.

9. Návykové nemoci obecně
* Nešpor K.  První pomoc pro lidi s návykovými nemocemi.
* Nešpor K. Jak zlepšit sebeovládání - praktické postupy.
* Nešpor K. Léčba návykových nemocí - interaktivní semináře. 13 témat, jimiž se pravidelně zabýváme v pobytové léčbě.
* Nešpor K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Vydal Portál v roce 2011, objednat je možné u nakladatele.
* Nešpor K. Bažení a jak ho zvládat stručně, jasně, přehledně (formát pdf). Existuje i ve formátu Word.

10. Odborná pomoc
* Některé užitečné adresy a telefonní čísla. (pobytová zařízení v celém Česku a  pražské ambulance)

11. Rodina
* Nešpor K. Co poradit rodičům dospělých lidí s návykovou nemocí.
* Nešpor K. Co poradit ženám závislých mužů a mužům závislých žen.
* Nešpor K. Pomoc dospělým dětem rodičů s návykovou nemocí.
* Nešpor K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti. (Zejména rodiče zde najdou cenné podněty pro prevenci v rodině.). Existuje i jako soubor v pdf.
* Nešpor K. Co mohou udělat rodiče v primární prevenci návykových nemocí u dětí. Tato práce není zatím volně šiřitelná.
Videa
* Návykový problém v rodině: tři jednoduché zásady
* Úspěšní rodiče: 12 rad založených na výzkumu

12. Škola
Nešpor K. Life skills training program G. J. Botvina a některé další americké preventivní programy
Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Zásady efektivní primární prevence

13. Spánek
Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví: svépomocný návod.

14. Zvládání stresu
Nešpor K. Zvládání stresu

15. Zvládání samoty
Nešpor K. 46 způsobů, jak zvládat samotu.

16. Smutek a deprese
Nešpor K. Je mi smutno, co mám dělat?

17. Strach a úzkost
Nešpor K. Jak zvládat úzkost a strach.

18. Nezaměstnanost
Nešpor K. Jsem bez práce. Co teď?

19. Virová onemocnění dýchacích cest

Nešpor K. Virová onemocnění dýchacích cest.

20. Bolest
Nešpor K. Bolest se dá zvládat. Jak mírnit bolest vlastními silami. Nakladatelství Lidové noviny, 2004, str. 167. Tato kniha ve formátu pdf.

21. Vztahy
Nešpor K. 36 způsobů, jak zlepšit své vztahy.

22. Sebeovládání v jídle
Nešpor K. Jak zlepšit sebeovládání v jídle

23. Mozek, soustředění
Nešpor K. Hýčkejte svůj mozek

24. Soustředění
Nešpor K. Jak zlepšit soustředění: 18 tipů.

25. Svépomocné organizace
Anonymní alkoholici u nás: www.anonymnialkoholici.cz. Anonymní alkoholici anglicky: www.aa.org
Anonymní narkomani: česky, anglicky
Marijuana Anonymous anglicky: www.marijuana-anonymous.org.
Marijuana Anonymous česky: Web: https://marijuana-anonymous-cesko-slovensko.webnode.cz.
Anonymní hráči česky, informace viz Anonymní gambleři, anglicky: www.gamblersanonymous.org
Manželky a dospívajícíděti závislých: česky a anglicky.
Anonymní workoholici: anonymniworkoholici.unas.cz
Anonymní sexholici: česky: www.saa-cesko.cz. Obdobná organizace je i anglicky, jmenuje se Sex Addicts Anonymous: http://saa-recovery.org
Al-Anon (pro příbuzné závislých, česky): http://alanon.cz
Anonymní gambleři: http://anonymnigambleri.cz

26. Různé

– Vyznamenání „Tisíckrát střízlivé ráno
– Aršík s nápisem „střízlivá svoboda“ v pěti jazycích. Tuto motivační pomůcku si lze stáhnout, text vystřihnout a zastrčit do peněženky nebo umístit na nějaké vhodné místo.
– Co na cesty?  Mezinárodní průkaz střízlivosti!


Střízlivosti zdar!
[Výchozí strana - Home]