[Výchozí strana – Home]
Semináře, akce pro veřejnost a různá vystoupení
Vesele a strizlive!
Poznámky
1. Do organizování vlastních akcí se mi nechce. Když to zorganizuje někdo jiný, se
dám často přemluvit.
2. Neuvádím zde akce pro uzavřené skupiny, např. vzdělávání pro členy nějaké organizace, jako byl Sokol. Čchi-kung a jógu cvičím pravidelně sám i s pacienty, dlouhodobé kursy jógy pro veřejnost nepořádám. Občas ale vedu nějaké semináře, viz dále. Můj e-mail: drnespor@gmail.com.


2022

19. 3. Přednáška "Zdravé emoce v prevenci stresu". Konference o stresu a vyhoření. Více viz https://www.vyhoret.cz

18. 6. Seminář "Jóga a zdravé emoce". Pořádá Český svaz jógy, další informace: kazizk@seznam.cz.

6. 10. Praha, 9-15:00 seminář "Některé psychoterapeutické techniky, které se osvědčily nejen při léčbě návykových nemocí." Přihlášky www.ipvz.cz.

15.10. 13:30-17:30, seminář na téma "Indikace a kontraindikace cviků jógy, magie dechu". Základní škola Jižní 1750/10, Praha 4. Český svaz jógy organizuje kurs jógové terapie. Bližší informace na tomto letáku. Je možné účastnit se celého kurzu, případně přijít jen na můj odpolední blok. V tom případě by byla cena 500 Kč a zaplatili byste ji na místě Ivaně Knaislové. Lze přijít i bez předběžného přihlašování. Chcete-li mít jistotu, že bude na příslušném semináři místo, ozvěte se mi týden předem na e-mail drnespor@gmail.com. Na seminář si vezměte podložku a obuv na přezutí.

10. 11. 2022 od 17:00 Křest knihy "300 úsměvů pro lepší život" proběhne v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Kmotrovství se laskavě ujala spisovatelka a dramatička paní Daniela Fischerová. Srdečně Vás zveme.

26. 11. 13:30-17:30, seminář na téma "Relaxace v józe a medicíně". Podrobnosti viz seminář 15. 10. 2022.

2023

21. 1. 13:30-17:30, seminář na téma "Jóga a emoce" . Podrobnosti viz seminář 15. 10. 2022

9.2. 19:00, centrum Koruna Radotín, Zdravé emoce v prevenci stresu. vera.peroutkova@praha16.eu.

25. 2. 13:30-17:30, seminář na téma "Uvědomování v józe a psychoterapii". Podrobnosti viz seminář 15. 10. 2022.

25. 3. 13:30-17:30, seminář na téma "Tělesná aktivita a její vliv na zdraví a psychiku". Podrobnosti viz seminář 15. 10. 2022.

22. 4. 13:30-17:30, seminář na téma "Jak potěšit mozek". Podrobnosti viz seminář 15. 10. 2022.

9. 5. Dopoledne, přednáška "Zdravé emoce", konference „Jak být šťastný“, hotel Artemis Praha, více viz www.infracz.cz.

11. 5. Praha, 9:00-16:00, Vrozené způsoby, jak zvládat profesionální stres. Přihlášky www.ipvz.cz.


[Výchozí strana – Home]