[Výchozí strana – Home]
Semináře, akce pro veřejnost a různá vystoupení
Vesele a strizlive!
Poznámky
1. Do organizování vlastních akcí se mi nechce. Když to zorganizuje někdo jiný, se
dám často přemluvit.
2. Neuvádím zde akce pro uzavřené skupiny, např. vzdělávání pro členy nějaké organizace, jako byl Sokol. Čchi-kung a jógu cvičím pravidelně sám i s pacienty, dlouhodobé kursy jógy pro veřejnost nepořádám. Občas ale vedu nějaké semináře, viz dále. Můj e-mail: drnespor@gmail.com.


2023

21. 1. 13:30-17:30, seminář na téma "Jóga a emoce a jak potěšit mozek" Základní škola Jižní 1750/10, Praha 4. Český svaz jógy organizuje kurs jógové terapie. Bližší informace na tomto letáku. Je možné účastnit se celého kurzu, případně přijít jen na můj odpolední blok. V tom případě by byla cena 500 Kč a zaplatili byste ji na místě Ivaně Knaislové. Lze přijít i bez předběžného přihlašování. Na seminář si vezměte podložku a obuv na přezutí.
9.2. 19:00, centrum Koruna Radotín, Zdravé emoce v prevenci stresu. Více viz www.centrumkoruna.cz

25. 2. 13:30-17:30, seminář na téma "Uvědomování v józe a psychoterapii". Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

25. 3. 10:00-10:45 „Stresu se můžete také vysmát“. Praha, konference Stres a vyhoření.

25. 3. 13:30-17:30, seminář na téma "Tělesná aktivita a její vliv na zdraví a psychiku." Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.
9. 5. Dopoledne, přednáška "Zdravé emoce", konference „Jak být šťastný“, hotel Artemis Praha, více viz www.infracz.cz.

11. 5. 9:00-16:00, Praha, Vrozené způsoby, jak zvládat profesionální stres. Přihlášky www.ipvz.cz. O absolvování kurzu bude vystaveno potvrzení, je hodnocen 5 kredity České lékařské komory.

15. 6. 18:45-20:15, Měšice u Prahy, Úsměv, smích a emoce. Více bude na www.mesice.cz.

21. 9. 12:00-14:00, Smích a komunikace pro pedagogy. Brno, více viz www.vim-jmk.cz

21. 9. 15:00-18:00, Magie dechu, indikace a kontraindikace některých jógových cviků. Brno, další informace Romana.Klasterecka@seznam.cz.

14. 10. 13:30-17:30, Jóga coby léčba, ale ne jakákoliv jóga, seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

19. 10. 17:00 Autorské čtení a beseda. Knihovna Lovosice, Osvoboditelů 48, Lovosice

25. 11. 13:30-17:30, Očistné techniky. seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

2024

13. 1. 13:30-17:30, Dech života, seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

24. 2. 13:30-17:30, Aby se mozkové buňky radostně množily, seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

23. 3.  13:30-17:30, Kde máme svůj druhý mozek, seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.

20. 4. 13:30-17:30, Karma a karma jóga, její vztah s jiným směrům jógy, seminář pro Český svaz jógy. Podrobnosti viz seminář 21. 1. 2023.


[Výchozí strana – Home]