Výchozí strana
Internetový deník
Zde najdete mé zápisky, poznámky a krátké texty. Reagovat na ně můžete e-mailem drnespor@gmail.com. Nikomu neručím za to, že jeho dopis uveřejním. Ručím ale za to, že žádný dopis neuveřejním, jestliže ho někdo označí za důvěrný. A ještě něco důležitého: Střízlivosti zdar!

8. 12.
Nové video Odpovědi na otázku „Jak se máte?“
---
Sen a motýli
Pan Veselý: „Jeden mistr doporučuje přeměňovat nedobré energie v motýly. Dnes v noci se mi ve snu zjevil někdo silně podezřelý. Tak jsem ho přeměnil v motýly.“
Paní Veselá: „Změnit člověka v křídlatý hmyz nebylo hezké.“
„Ale bylo, nezměnil jsem toho člověka, ale špatnou energii v něm.“
„Aha, možná to někdy vyzkouším. Třeba na tobě.“

7. 12.
Výlevka
Žena kamsi odjela a se pan Veselý dal do vaření. Nezačalo to dobře, kousek nakrájené papriky spadl do výlevky dřezu. Pan Veselý se pokusil ho vylovit pinzetou, ale nepovedlo se mu to. Vzal proto šroubovák a odstranil krytku výlevky. Našel tam nejen papriku, ale i velké množství čehosi slizkého a černého. Výlevku vyčistil a kryt zašrouboval. Pak si řekl: „Všelijaké nepříjemnosti nás často mohou upozornit na nepořádek v nás.“

6. 12.
Nové video Co vás rozesměje. Máme i anglicky.
---
Tohle moje povídání o smíchu a střízlivosti se objevilo v novinách na internetu.
---
Samota? Ale kdež!
Někdo je sám doma. Jenže shora na něj hledí Bůh, světci, mistři, ochránci a zdola přicházejí škůdci nebo ďáblíci. Co víc, občas přiletí a zase odletí nějaká duše. Mohou to být příbuzní, přátelé nebo někoho úplně jiný. Je to prostě tak, ať se nám to líbí nebo ne.
---
Tři druhy relaxace
Poznámka: Nahrávky relaxačních technik jsou volně na webu www.drnespor.eu.
Celková relaxace: Cvičí se obvykle vleže na zádech, možné jsou i jiné polohy. Patří sem mimo jiné jógové relaxace šavásana a jóga nidra, autogenní trénink a Jacobsonova progresivní relaxace.
Částečná relaxace je typická pro jógu a čchi-kung, používá se i ve fyzioterapii. Některé části těla jsou aktivní. Uvolněné ale zůstávají ty, které nejsou zapotřebí k udržení polohy nebo provedení pohybu.
Automatická relaxace: Jestliže si člověk zvykne relaxovat v určité poloze, už její zaujetí automaticky navodí stav klidu. To se týká také prostředí nebo času. To je jeden z důvodů, proč se vyplatí cvičit a relaxovat pravidelně a na stejném místě.
Video

5. 12.
Nové video Jak se směje šnek. Máme i anglicky.
---
Logická protiopatření
Člověk udělá něco, o čem předem ví, že to není dobré. Měl by se za to potrestat?
Vhodnější než trest, je logické protiopatření. Nejlépe to bude ukázat na příkladech.
– Pan Veselý šel na společenskou akci, kde se pilo. Dostal bažení, sice ho zvládnul, ale ani další ráno nebyl ve své kůži. V následujících sedmi dnech navštívil pět setkání Anonymních alkoholiků, což bylo víc než obvykle. Po pár dnech už se mu zase abstinovalo snadno. Umínil si, že se podobným akcím příště vyhne.
– Bylo krátce před Vánoci a paní Veselá se přejedla sladkostmi. Vzala krabici, naskládala do ní zbylé cukrovinky a odnesla je postarší, osamělé sousedce.
– Pan Veselý seděl u počítače více, než bylo zdrávo, a zabýval se tam zbytečnostmi. Počítač vypnul, šel se projít, a pak cvičil. Přesně to potřeboval.
---
Jak se chránit před chladem
– Zdánlivě nejlepší možnost je vlézt do postele a pořádně se přikrýt. To funguje v noci, ale přes den to není praktické. Navíc, když člověk vstane, je mu zima ještě větší. Teplo, které vytváří výměna látková, je vleže hodně nižší než teplo, které vzniká při cvičení nebo tělesné práci.
– Zahřát se pohybem je vzhledem k výše uvedenému velmi rozumné.
– V chladném počasí má přednost vnitřní teplota před povrchovou. I když je teplota kůže např. 20  C, vnitřní teplota může být až 37  C. Požití alkoholu zvýší prokrvení povrchu těla a pokles vnitřní teploty. To ohrožuje fungování vnitřních orgánů. Alkoholem ovlivněný jedinec navíc chlad hůře vnímá a hůře se před ním chrání.
– Podle švédského rčení neexistuje špatné počasí, to jen někteří lidé se neumějí přiměřeně oblékat. Nemáme zdaleka takové ochlupení jako třeba medvěd, zato si na rozdíl od medvěda můžeme obléknout více vrstev oděvu. Zvláště je třeba pamatovat na chodidla, krk a hlavu. První vrstva nebo vrstvy by měly sát pot a být prodyšné, druhé zahřívat a třetí chránit před větrem a deštěm.
– Jestliže je opravdu velká zima je dobré si zakrýt i ústa, aby se do plic nedostával ledový vzduch.
– Zahřeje i teplá polévka nebo čaj. Ideální teplota nápoje by měla být mezi 40 °C až 50 °C. Příliš horká tekutina by totiž neprospěla sliznicím.
Video

4. 12.
Sympatické sobectví
Někoho bolí hlava, cítí napětí nebo je mu neveselo. Obtěžovat s tím vesmír, Pána Boha nebo Vyšší moc je mu s takovou maličkostí trapné. Co tedy udělá? Požádá tam nahoře o pomoc pro všechny, které bolí hlava i pro ty, kdo potřebují uklidnit a rozveselit. To už je žádost, která je hodna pozornosti i v nejvyšších kruzích. A co když někdo ve Vyšší moc nevěří? Ať to udělá i tak. Třeba se objeví praktická myšlenka, jak pomoci sobě nebo druhým.
---
Vánoční anekdoty
Pan Veselý chvíli váhal, jestli se hodí vyprávět o Vánocích anekdoty. Pak si ale řekl: „Proč ne, když si lidé přejí „veselé Vánoce“.
– Miláčku vypni to sváteční osvětlení. Proč? Když jsi byl venku, přistál nám na zahradě vrtulník.
– Paní se svěřuje kamarádce: Tak jsem včera vzala manžela na vánoční trhy. Ta se zasměje a zeptá se, jestli manžela někdo koupil?
– Řekněme si to narovinu: Santa Claus nadržuje dětem bohatých rodičů!
– Tatínku, odkud pochází Santa Claus? Jako většina vánočního zboží asi z Číny.
– Jaká je tvá nejoblíbenější vánoční píseň? Tichá noc.

3. 12.
Novinka, video Jak přeměnit sny ve skutečnost
---
Od toho pryč!
Kdosi mě požádal o názor na drogu kratom. Zde je má odpověď.
Mitragyna speciosa (kratom)
Úvod: Droga působí komplikovaně, obsahuje přes 40 alkaloidů. Ovlivňuje opiátové receptory, ale má také budivý efekt. Účinek se liší i podle původu a zpracování. Droga může být kontaminována, našly se v ní např. těžké kovy a mikroorganismy. Tato látka nesplňuje nároky kladené na potraviny, natož pak na léky. Nízké dávky působí budivě. Střední a vyšší dávky tlumí, ale i zde může být zachován budivý efekt.
Bezprostřední rizika: Nevolnost, závratě, vzestup krevního tlaku, předávkování, záchvaty, zmatenost, úzkost, zácpa a halucinace. Byly popsány i smrtelné otravy, zejména při interakci s jinými látkami. Do jakých interakcí s drogami nebo léky droga vstupuje je nejasné. Zneužívání kratomu představuje riziko samo o sobě a v kombinaci s čímkoliv dalším tím spíš.
Možné účinky po delším užívání: Zahrnují podrážděnost, agresivitu, třesy, nechutenství, psychotické stavy, závislost a tělesné obtíže při odvykacím stavu. Zmiňují se také změny krevního tlaku a tepové frekvence, poškození jater, ledvin, plic a nervových buněk.
---
Je to oficiální!
Mnozí touží abstinovat, ale stydí se! Střízlivost je privilegium. Chápu, že se někdo ostýchá na takovou výsadu, byť i jen pomyslet. Budu velkorysý! Teď a tady vám to dovolím. Smíte být trvale střízliví. Střízlivostí se smíte kochat, těšit a radovat se z ní! Máte na to plné právo! „Ejchuchů, ejchuchů, střízliví a na suchu!!
Video

2. 12.
Nové video Jak přečkat zimu.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Rozejít se?
Jeden střízlivý přítel řekl, že se mu osvědčilo opustit bývalé známé, kteří pili.
Nato někdo namítl: „To se mám rozejít s člověkem, kterého znám dvacet let?!“
Dostal tuto odpověď: „Jestli jste si s tím člověkem dvacet let škodili, je to o důvod víc s tím přestat.“
Jiný střízlivý přítel nabídl svoji zkušenost: „Nechodil jsem do hospod, a tím moje špatné vztahy skončily samy od sebe. Pak ještě ironicky dodal: „Představte si, že jsem nikomu z bývalé party nescházel.“
---
Tajné úsměvy
Usmívat se jako měsíček není v některých situacích vhodné. Existují ale i nenápadné druhy úsměvů.
Úsměv Mona Lisy: Nejlépe zlepší náladu lišácký (Duchennův) úsměv. Přimhouří se při něm oči, čelist je uvolněná, zuby se nedotýkají a koutky úst táhneme šikmo nahoru. Jde to ale i bez vytažení koutků úst, takže se smějeme očima. Podobně se usmívala Mona Lisa, proto ten název.
Úsměv ušima: Při něm vyvoláme pocit jako, kdybychom přitahovali uši k hlavě.
Usmívat se na věci a rostliny: Lze si při tom představit, že se ony usmívají na nás.
Smích v kapse: V určitých situacích, je lépe schovat svůj úsměv do kapsy a vyndat ho až někdy později.
Na smích a úsměv se těšit: Sice se zrovna z nějakého důvodu nemůžeme smát nebo usmívat, ale můžeme se na to těšit.
Video

1. 12.
Pan Veselý bez bundy
Pan Veselý nebyl ten den v pohodě. Bylo mu chladno a cítil se unavený. Napadlo ho, že by si mohl koupit nějakou teplou a elegantní bundu. Měl ale své zkušenosti, a tak to neudělal. Kdyby šel shánět bundu, cítil se by v té nové bundě ještě víc nesvůj. Místo toho začal svůj stav zkoumat. Zjistil, že potřebuje lehké cvičení a odpočinek. To udělal a pomohlo to.
---
Neformálně ujeté
Někdo mi napsal: „Zajímalo by mě, jestli jste si nějak určil míru normality a jestli chodíte navštěvovat psychiatry? Víte, mně to Vaše chování připadá zvláštní, zábavné a opravdu neformálně ujeté.“
Odpověděl jsem: „To, co je neobvyklé, může být normální, ale bývá to i naopak, příkladem je kouření. Psychiatrů mám několik. Patří k nim střízlivost, úsměv, smích, chůze, jóga, čchi-kung a relaxace. Podívejte se na můj web drnespor.eu.“
Ještě dodám, že tento výčet není úplný. Pro naše střízlivé přátele může být psychiatrem i svépomocná organizace, jako Anonymní alkoholici.
Video

30. 11.
Nové video Šťastný svišť. Máme i anglicky.
---
Sušení prádla na mrazu
Paní Veselá se dočetla, že sušit prádlo je možné i v mrazu. V mrazu se led rovnou mění v páru. Má to nulovou spotřebu energie, mráz oblečení do jisté míry desinfikuje a prádlo je prý příjemnější na dotek. Zrovna bylo minus 3 °C a paní Veselá se rozhodla to vyzkoušet. Na šňůru za oknem pověsila vyprané zimní ponožky a tepláky. Po asi 24 hodinách zmrzlé oblečení sundala ze šňůry. Tepláky vypadaly jako prkno a ponožky jako střešní krytina. Pak oblečení vyžehlila, i tak ale bylo dost mokré. Sušit prádlo v mrazu je možné a levné, ale rychlé ne, zvláště když nesvíti slunce a nefouká vítr.
---
Důležité upozornění
Vážení přátelé, kdyby Vám někdo tvrdil, že dárky vozí na Vánoce Santa Claus, nevěřte mu. Všelijaké dárky dává střízlivost, a to nejen na Vánoce, ale průběžně. Ještě něco: Jestli někdo neví, čím obdarovat blízké, ať je potěší svojí střízlivostí. Juchú
Video

29. 11.
Trojí autosugesce
Autosugesci říkají jógíni sankalpa (opakuje se třikrát), v autogenním tréningu se mluví o formuli (opakuje se desetkrát). Měla by být stručná, jasná, bez gramatického záporu, tedy např. místo „nezmatkuji“ si říci „klid a rozvaha“. Autosugesci opakovat je možné je kdykoliv, ale nejúčinnější je to těsně před usnutím, bezprostředně po probuzení a na konci relaxační techniky.
K čemu může sloužit:
1. K dosažení bezprostředního krátkodobého cíle. Máte před sebou rušný den a ráno ještě posteli si zopakujete např. „Dobře zvládám, co je třeba.“
2. K rozvoji osobnosti a sebezdokonalení, tak našim střízlivým přátelům doporučujeme opakovat „Klidný moudrý střízlivý.“ To se opakuje dlouhodobě, třeba i celý život.
3. K rozhodování se a hledání odpovědi. Během spánku a relaxace přicházíte do kontaktu s nevědomou částí své mysli a ta má k dispozici mnohem více informací než vědomá mysl. Uvažujete, jestli si něco koupit. Odložíte rozhodnutí a těsně před usunutím se ohledně toho zboží zeptáte: „Prospěje mi to?“
---
Nové audio Meditace milující laskavosti krok za krokem.

28. 11.
Nové video Meditace milující laskavosti krok za krokem. Máme i anglicky.
---
Malý nebeský okruh podle mistra Chunyi Lina
Malý nebeský okruh se v čchi-kungu používá k léčbě a prevenci všemožných problémů. Podle tradice se tak zlepší proudění energie v celém těle. Člověku to pak i lépe myslí. Tento postup se ale nehodí pro lidi s vážnými duševními nemocemi. Jazyk se dotýká patra a cvičíme uvolněně. Mistr Lin doporučuje vést energii po páteři nahoru na temeno a pak ji spouštět středem těla kolmo dolů. To je možné s vlněním páteře, za pomoci rukou i nehybně. Lze také postupně nadechovat do bodů. Při výdechu se pak vede energie do dalšího bodu. Ty body zahrnují kostrč, bederní oblast, krajinu ledvin, začátek krční páteře, týl, temeno, hlavu ve výši obočí, hrdlo, srdeční oblast, místo mezi pupkem a páteří, trup ve výši močového měchýře a spodek trupu. To se obvykle praktikuje nehybně.
Jak dlouho Malý nebeský okruh praktikovat? I pět nebo deset minut je lepších než nic, obvykle se ale cvičí déle. Při troše praxe ho lze nenápadně praktikovat např v hromadné dopravě.
Video

27. 11.
Nech to na mně
Táta se večer zmíní, že bude třeba uklidit půdu. Další den se jeho malý synek vypraví na půdu a pokusí se ji uklidit. Hodně se při tom zamaže a výsledek žádný. Táta přijde domů, usměje se na ušmudlané dítě a řekne: „Nech to na mě.“ Tohle asi říká i Pán Bůh, když vidí, jak se pouštíme do věcí, na které nestačíme, nebo do kterých nám nic není.
---
Klíč
Klidná radost je poklad. Klíč k němu je úsměv.

26. 11.
Nové video Tři druhy relaxace,
---
Úsměv a smích
Smích je jako růže a úsměv jako sedmikráska. Sedmikrásky nejsou tak nápadné, ale jsou mnohem rozšířenější a kvetou naprostou většinu roku.
---
Delfín a bulvár
S přáteli abstinenty jsme praktikovali cvik „Delfín abstinent pluje na setkání Anonymních delfínů“ zkráceně „Delfín“. Doprovodil jsem ho komentářem: Nyní něco intimního z mého soukromí. Tenhle cvik praktikuji pravidelně hned ráno. Ne, abyste o tom řekli bulváru. Udělali by z toho článek nazvaný „Nešpor se zbláznil, myslí si, že je delfín“. ¨
Video

25. 11.
Střízlivost a vztahy
Jedna novinářka se mě zeptala, jestli abstinence nevyřadí člověka ze společnosti.
Odpověděl jsem: To je nesmysl. Neznám osamělé, všemi opuštěné bezdomovce, kteří se na ulici dostali proto, že byli nenapravitelní abstinenti. Zato závislých na alkoholu, drogách a patologických hráčů je mezi bezdomovci hodně. Při abstinenci se obvykle změní okruh lidí, k nimiž se abstinující muž nebo žena stýká. Často se také obnoví a prohloubí vztahy s lidmi, kteří se odvrátili od dotyčné osoby, v době, kdy pila. Jeden náš abstinující přítel měl pracovní jednání na ministerstvu. Uvědomil si při tom, že je to o hodně jiná společnost než ta, se kterou se stýkal dříve. Je ale pravda, že střízlivost někdy působí potíže. Člověk je pak sebevědomější a lépe prosazuje své zájmy.
Se sociálními dovednostmi včetně navazování vztahů je to podobné, jako s jízdou na kole. Obojí se dá naučit, chce to ale trochu trpělivosti a střízlivost.

24. 11.
Nové video Úsměv na oblaku.
---
Rychle nebo pomalu?
V běžeckých závodech vítězí ti, kteří jsou nejrychlejší. Podobně i v řadě zaměstnání se vyžaduje rychlost a svižnost. Instrukce, které dostane ten, kdo cvičí jógu nebo čchi-kung, je právě opačná. Dozví se, že „čím pomaleji, tím lépe.“ Důvody jsou mimo jiné tyto:
– Pomalý pohyb si člověk lépe uvědomí, spíše se mu pak podaří cvičení zlepšovat.
– Pomalý a uvědomovaný pohyb je bezpečnější.
– Díky pomalému pohybu se lépe uvolní svaly, které nejsou potřebné k provedení určitého cviku. To je částečná relaxace a ta působí dobře na psychiku a šetří životní energii.
– Člověk, který cvičí přiměřeně pomalu, si spíše uvědomí účinky cvičení a spíše odhadne, co se pro něj hodí a co ne.
– Zpomalit bývá užitečné i v běžném životě. První nápad, jak vyřešit stresující situaci, obvykle vychází z primitivních částí mozku. Jestliže člověk zpomalí a počká, obvykle se objeví rozumnější řešení. To je zvláště důležité pro začínající abstinenty, kteří si ještě nestačili vytvořit zdravé návyky.
Poznámka na závěr: Jestli si někdo myslí, že chodím do práce jako zpomalený náměsíčník, tak je na omylu. Ten, kdo se umí pohybovat pomalu a uvolněně, se může pohybovat i rychle. Neplatí to ale naopak.

23. 11.
Nové video Jak se chránit před chladem. Máme i anglicky.
---
Trojí pokání
Podle mistrů člověka dostihnout dříve nebo později následky jeho činů. Existuje však možnost, jak tomu předejít a tou je pokání. Co se tím konkrétně míní:
– Ještě poměrně snadná možnost je omluva. Omlouvat se lze z očí do očí, ale i nepřítomným lidem, a dokonce i těm, kterým ublížíme někdy v budoucnu.
– Další možnost je jako pokání vykonat nějaký dobrý skutek nebo se něčeho zříci. Někdo utratil peníze za hlouposti, a k tomu se ještě předl sladkostmi. Nato, coby pokání, poslal přiměřenou částku na dobročinné účely. Jiný příklad. Kdosi slíbil, že se ani alkoholu nedotkne, jenže to porušil. Jako logické pokání si uložil devadesát návštěv Anonymních alkoholiků během devadesáti dní. Můžete to nazvat pokání nebo pud sebezáchovy, užitečné to bylo.
– Snad každého potká v životě něco nepříjemného. Místo fňukání si lze říci: „Je to moje pokání, i když nevím přesně za co.“ Podle jednoho staroindického spisu to pak bude jako pokání započteno.

22. 11.
Právě vyšlo Dobrá nálada pomáhá mozku i tělu.
---
Řidič
Skončilo živé ranní vysílání. Na závěr jsem převedl jednu naši legrácku. Televize mi na zpáteční cestu objednala taxi. Řidič řekl, abych se posadil dopředu vedle něj a začal si povídat. Dozvěděl jsem se, že má za manželku zdravotní sestru, která u nás pracovala. Ten pán měl od patnácti let invalidní důchod, protože nechodil. Dětství a mládí prožil z velké části ve zdravotnických zařízeních. Před rokem prodělal infarkt, ale díky rychlému zákroku mu prý srdce funguje lépe než před tím. Ten postarší člověk mi byl sympatický, vyzařovala z něj chuť do života a skoro dětská radost. Vlastně jsem ho i trochu obdivoval. Není tak důležité, co člověka potká jako to, jak se s tím vypořádá. On se s tím vypořádal dobře.

21. 11.
Nové video Ten problém vypadá hned jinak!
---
Příklady dobrozvyků
– Chodit z práce rovnou domů.
– Po návratu ze zaměstnání se převléknout z pracovního oblečení.
– Ráno cvičit a snídat.
– Jíst pravidelně, pokud je to možné.
– Chodit spát pravidelně v rozumnou dobu.
– Docházet pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinou formu doléčování.
– Uvědomovat si své tělo a respektovat jeho možnosti.
– Praktikovat nějakou relaxační techniku.
– Uvědomovat si dech a držení těla. Pomocí klidného dýchání do břicha se umět osvěžit a uklidnit.
– Při bažení automaticky použít negativní motivaci, např. si připomenout odvykací stav nebo kocovinu.
– Po 20. hodině večer vypínat počítač, mobil a televizi.
– Usmívat se.

20. 11.
Zdravý odstup
Vezměte popsaný list papíru a přiložte si ho na nos. Z této blízkosti, patrně nedokážete přečíst, co je tam napsané. Text se stane čitelný, až když oddálíte papír na přiměřenou vzdálenost. S našimi problémy je to podobné. Dokud je máme jenom v hlavě, moc se v nich nevyznáme. Jakmile se někomu svěříme, hned je nám problém jasnější, a to i tehdy, když nám ten druhý nic neporadil. K tomu často dochází na setkání Anonymních alkoholiků, ale i v běžném životě. Ze stejného důvodu může pomoci i vedení si deníku.

19. 11.
Nové video Je to oficiální!
---
Úžasný pořádek
Řada našich přátel, kteří prošli pobytovou léčbou, si pochvalovala, že se u nás naučili pořádku. V určitou dobu chodit spát, v určitou dobu vstávat, jíst pravidelně, přiměřeně pracovat i odpočívat vypadá jako samozřejmost. Pro z mnohé z našich přátel to byl ale životní objev. Osvědčilo se jim to, a tak v tom pokračují i doma.

18. 11.
Nové video Tajné úsměvy.
---
Cvik proti bažení a hněvu
Při bažení nebo hněvu stoupá energie do hlavy a rukou. Při tomto cvičení se naopak stáhne dolů do nohou. Kolena zůstávají mírně pokrčená. Dýchejte do břicha a usmívejte se. Zdvihněte ruce nad hlavu a střídavě si stoupejte na jednu a druhou špičku chodidel. Dá se při tom i různě vlnit, lehce otáčet trupem a dovádět.
Když se s někým nepohodnete, můžete si to oba zacvičit. To lze s někým z rodiny a přátel, ale asi těžko v na úřadech nebo v práci.
Video

17. 11.
Ve vesmíru
Ve vesmíru jste vy, jsem, tam i já, vesmír je i v nás, ve vesmíru je všechno. Jsou tam i střízlivost, klidná radost a pohoda. Občas někomu z nás cosi schází. Má málo energie, stojí o pochvalu, porozumění nebo povzbuzení, cítí se osamělý atd. Podle mistrů se to dá snadno vyřešit. Člověk si to opatří z vesmíru. Ale co, když mu něco schází a on neví co? I tak to může nadechovat z vesmíru, protože vesmír zná, co kdo potřebuje. Během výdechů pak bude odevzdávat to, co má v těle a mysli navíc.
---
Krásné sny
První sen se týkal přírody, druhý laskavých lidí a třetí všeobecné střízlivosti. Ve spánku to šlo raz dva.
Video

16. 11.
Kombinovaná odmítnutí
Způsoby, jak odmítat, lze navzájem kombinovat. To si ukážeme na příkladech.
– Kombinace rychlých odmítnutí: Zavrtět hlavou, říci „ne“ a jít pryč.
– Kombinace zdvořilých odmítnutí (odmítnutí s vysvětlením a nabídnutí lepší možnosti) „Tam nepůjdu, necítil bych se tam dobře. Můžeme se ale sejít u mě doma.“
– Kombinace odmítnutí jednou provždy a ignorování: „Co nepiju alkohol, vede se dobře, osvědčilo se to.“ Další přemlouvání hrdý abstinent ignoruje a jde pryč.
Podobně lze i kombinovat způsoby, jak zvládat bažení, ale o tom jsme se už vícekrát zmiňovali např. zde.
Video
---
Jak být skvělý společník snadno a rychle
Obvykle stačí vlídně, trpělivě a s pochopením naslouchat, A být střízlivý.
Video

15. 11.
Nové video Moji psychiatři.
---
Za ušima
Tvrdit, že za ušima je mozek, není přesné, protože mozek je mezi ušima. Kromě toho mozek má každý, ale za ušima jen někdo. Přímo za ušima jsou ale zakrnělé svaly, které přitahují uši k hlavě. Nevadí, že většině z nás se uši nepohnou ani o milimetr. I tak vyvolá aktivace těchto svalů pocit klidné, mírumilovné veselosti a zlepší myšlení. Zvláště snaživí si navíc mohou přitáhnout uši k hlavě dlaněmi. Za ušima můžeme mít všichni! Juchů!

14. 11.
Slavík a já
Ozval se telefon. Příjemný ženský hlas mi sděloval, že by mě rádi přizvali k televiznímu předávání cen v hudební soutěži Český slavík. Měl bych si na to rezervovat určitý sobotní večer.
Vyjmenoval jsem zpěváky, kterým bych cenu rozhodně předávat nechtěl. Hovor skončil a já považoval věc za vyřízenou. Jenže několik dní před příslušným datem se ta paní ozvala s instrukcemi, co si mám vzít na sebe. Když už jsem jasně neodmítl dřív, teď by to bylo trapné. A krom toho, co se mi tam může stát? Nejvýš zakopnu o kabel na podlaze nebo předám cenu omylem někomu jinému.
V den, kdy se měla akce konat, jsem se dozvěděl, co se ode mě bude chtít. Mám za 45 vteřin uvést diváky do pohody. Cenu prý předám jedné kapele, která patří do středního proudu. Odpověděl jsem, že kapela možná do středního proudu patří, ale já ne. Odpovědí mi byl smajlík a sdělení, že s tím počítají.
V prostorách, kde se to konalo, byl hluk a hodně lidí. Když za mě po dlouhé době přišla řada, řekl jsem: „Vážené dámy a pánové, Anonymní alkoholici je užitečná svépomocná organizace. My si ale ukážeme, jak vypadá setkání Anonymních žab. Budeme kvákat. Předpažte pokrčené ruce a roztáhněte prsty.“ To jsem tam pak udělal. Dámy v róbách a pánové z lepší společnosti to přežili. Moc ale nekvákali, spíše tleskali do rytmu mého kvákání. Moderátor spěchal a vyzval mě ať vyhlásím, kdo vyhrál třetí místo. Odpověděl jsem: „Třetí místo a kategorii kapely získala skupina, já vám to neřeknu.“ V moderátorovi zatrnulo. Nato jsem dodal: „Nebo ano,“ vyhlašování jsem dokončil a z jeviště bystře zmizel.
Kdysi jsem dostal chuť na jeden měkký zrající sýr. Koupil jsem si ho a zjistil, že není o co stát. S tímhle mým výletem do showbusinessu to bylo podobné.

13. 11.
Nové video Malý nebeský okruh podle mistra Chunyi Lina
---
V zóně pozitivní energie
„Ona má takovou pozitivní energii.“ Tohle řekl mi po přednášce cestou na nádraží pan řidič o své nadřízené. Pozitivní energii měla ta paní primářka i její okolí. Přednášelo se tam dobře. Emoce se přecházejí snadněji od výše postavené osoby k podřízeným než naopak. To se týká také zdravých emocí, jako jsou laskavost, přívětivost nebo veselost. Na emoční atmosféru pracoviště působí řada vlivů, ale i tak mají vedoucí, šéfové a ředitelé čehokoliv určitou odpovědnost i za to, jak se tam lidé cítí.

12. 11.
Křest nové knihy
Křest knihy „300 úsměvů pro lepší život“ proběhl v přívětivém prostředí velkého knihkupectví v Praze. Byl dokonale střízlivý a byla tam legrace. V jednu chvíli se smáli všichni včetně paní, kte„Autorovi se podařilo něco, co není tak snadné, jak se laikům zdá. Našel si styl, který obsáhne celou populaci. Ty texty mohou číst primáři, doktoři, erudovaní odborníci – a najdou si v nich své. A může je číst nejjednodušší čtenář, nějaký pan Veselý a paní Veselá, a pobaví se historkami... a přitom, ani nevědí jak, dostanou spoustu žitých rad... Moje tři adjektiva pro Karla Nešpora zní: Důvěryhodný. Skromný. Laskavý."
Vlastně kdybych byl opravdu tak skromný, tak se to zde neodvážím citovat.
Video

11. 11.
Nové video Křest knihy „300 úsměvů pro lepší život“, Praha, 10. 11. 2022
---
Co je to?
Prochází to poli, lesy, i horami, a při tom se to ani nehne?
Je to cesta. Ať už na cestě životem procházíme čímkoliv, měli bychom mít vždy na zřeteli cíl.
---
Proč stát a chodit na pokrčených kolenou
– Posílí se tím svaly nohou.
– Zlepší se krevní oběh v nohách.
– Člověk může díky tomu pohotověji reagovat.
– Pokrčení kolen je zvláště důležité při zvedání něčeho těžšího. Zdvíhání z předklonu s nataženýma nohama by přetěžovalo hlavně berní páteř.
– Chůzi to dodá větší pružnost.
– V nerovném terénu nebo při cestování vstoje to chrání klouby nohou a páteř.

10. 11.
Připomenutí
Na doléčovací skupině 8. 11. 2022 se sešlo hodně zkušených abstinentů. Dali jsme se do zkoumání tajemství jejich úspěchu. U naprosté většiny z nich to byla pravidelná docházka na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinou formu doléčování. Zkušení abstinenti měli společné i to, že krotili svoji ctižádost. Díky tomu dali do pořádku svůj životní styl, přiměřeně spali, odpočívali, cvičili, chodili a věnovali se blízkým lidem. Nebyl to žádný nový objev. Anonymní alkoholici a podobné organizace to doporučují mnoho let. Ale stejně bylo prospěšné si to připomenout.
---
Jak zachránit sebe a svět
Hněv nahrazujme laskavostí, bezohlednost ohleduplností, strach odvahou, nezdrženlivost střízlivostí a nabubřelost smíchem.
Video

9. 11.
Překvápko
Žiju celkem poklidně, ale závěr tohoto týdne je výjimka. Ve čtvrtek je křest mé nové knihy „300 úsměvů pro lepší život“ a v pátek mám přednášku pro zdravotníky v Ústí nad Labem. V sobotu mě čeká něco opravdu překvapivého. Překvapilo to mě, a překvapí to i vás. Více uvedu zde.
---
Čchi-kung: delší sestava podle Spring forest qigong
Spring forest qigong znamená „čchi-kung jarního lesa“. Natáčel jsem to sice v lese, ale v listopadu, naštěstí bylo hezké počasí. Video má přibližně 15 minut, což je víc než mé obvyklé dvouminutové hříčky. Anglickou verzi jsem nedělal, v angličtině předvedli tato cvičení dávno jiní.
Tyhle cviky praktikuji, nabízím vám tedy to, co sám považují za dobré i pro sebe.
Video

8. 11.
Nové video Čchi-kung: sestava podle mistra Lina (Spring Forest Qigong)
---
Mantra Óm
Podle některých učenců, je Óm zvuk, při kterém vznikl vesmír, před ním nebylo nic. Existují i další výklady, mně ale připadá nejpochopitelnější tento: Je to zvuk, který uslyšeli dávní mistři a předali ho svým žákům, aby urychlili jejich duchovní rozvoj. Slabika Óm se opakuje samostatně nebo jako součást jiných manter, jako např. mantry Óm šánti (šánti znamená mír).

7. 11.
Právě vychází: Nešpor K. Válka na Ukrajině a nepřímá traumatizace v Česku. Psychiatrie, 2022; 26(4):133.
---
Konference podologů
Podologie je vědní disciplína, která se zabývá zdravím nohou. Dostal jsem pozvání na jejich konferenci, přednášet jsem měl kolem poledne. To bývají lidé unavení a málo vnímaví. Bylo mi jasné, že se bude třeba zvednout a trochu se rozhýbat. Moje téma „Nohy a emoce“ se k tomu výborně hodilo. Odhaduji, že tak 60 % času jsme společně vestoje něco zkoušeli a cvičili. Po skončení semináře následovaly hlasité ovace, autogramiáda a společné fotografování do mobilů.
Abych nezpychl: Nebyl jsem to já, kdo objevil, že fyzická aktivita, správné dýchání, střízlivost a smích dělají divy. Tady se to jen potvrdilo.

6. 11.
Nové video Tři krásné sny. Máme i anglicky.
---
Hádanka
Co mají společného Facebook (Meta) a lednička?
Někdo ví, že tam není nic, ale přesto je otevírá každou chvíli.
Mnozí z nás si myslí, že na to či ono nemají čas. Jenže by si ten čas mohli snadno udělat, kdyby se nezabývali zbytečnostmi. Tím myslím sociální sítě a jídlo v nevhodnou dobu, sledování sportovních zápasů, většinu televizních programů, zbytečné procházení zpráv a komentářů a šmejdění po internetových a jiných obchodech. Ještě nenasytnější žrouti času jsou různé formy návykového chování. Čím víc času dostanou, tím víc ho chtějí.
David Hume napsal: „Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělané pole.“ Přejme si, aby ta naše pole a políčka přinášela dobrou úrodu.

5. 11.
Letmý úklid
Pan Veselý se pochlubil ženě: „Objevil jsem letmý úklid. Spočívá v tom, že obejdu dokola byt a uklidím ten největší nepořádek. Nezdržuji se při tom detaily, jako je třeba vytírání podlahy. Dá se to stihnout i za deset minut.“
Obdivu se pan Veselý nedočkal. Žena se zasmála a řekla: „Je to lepší než nic.“
---
Máme vždy říkat pravdu?
Správné je nelhat. Správné ale není říkat každému na potkání to, co považujeme za pravdu. Mozek a srdce máme od toho, abychom odlišili, kdy mluvit a kdy být zticha.

4. 11.
Nové video Důležité upozornění.
---
Jednou navečer
Přítel abstinent mi poslal rozhořčený e-mail, který se týkal jistého politika.
Odepsal jsem mu: Uklidněte se, vážený abstinente, Váš organismus potřebuje večer a v noci střízlivost a klid. Za toho člověka odpovědný nejste, za své zdraví ano.
Střízlivosti v širším i užším smyslu slova zdar.

3. 11.
Žralok a ponorka
Co si říká žralok, když vidí ponorku?
“Hele konzerva.“
Rozumný žralok se ponorce vyhne. Ví totiž, že jíst konzervy není zdravé.
---
Respekt
Tento týden budu přednášet pedagogům. Chystám se zdůraznit, jak důležité je mít respekt k žákům, a to i k těm, s nimiž jsou problémy. Tahle rada se hodí nejen pro učitele, ale i pro zdravotníky nebo třeba obráběče kovů. I ten obráběč bude úspěšnější, když bude ke strojům a práci přistupovat s respektem.
---
Nový link na můj kanál na YouTube je youtube.com/@drnespor.

2. 11.
Nové video Veselý cvik, který mírní bažení a hněv. Máme i anglicky.
--
Doléčování na odd. 31 probíhá normálně.
---
Profesorská rada
Jeden profesor medicíny radil: „Procházejte se se psem i bez psa.“
V době, kdy to řekl, nemohl ještě znát práci amerických vědců z roku 2019. Podle ní je optimální ujít denně 7500 a více kroků. Ale i jen zvýšení počtu kroků z 2700 na 4400 podstatně prodlužuje život. Důležité je také to, kam člověk chodí. Jestliže je závislý, měl by často chodit na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinou formu doléčování.
Video

1. 11.
Nové video Co radil profesor medicíny
---
Doléčování na odd. 31 probíhá normálně.
---
Zvláštní rada
Jedna dobrá známá se na pana Veselého obrátila e-mailem. Měla komplikovaný problém, který se týkal věcí, ve kterých se vyznala lépe než pan Veselý. Ten jí odpověděl: „Je to na mě moc složité. Představ si, že máš dobrou kamarádku, která je na tom úplně stejně jako ty. Co bys jí poradila?“ Později se pan Veselý dozvěděl, že ta známá tak vyřešila problém rad dva.
Jednou po ránu se panu Veselému nechtělo cvičit. Představil si, že má kamaráda v podobné situaci. Řekl mu: „Jen si hezky zacvič, projasní ti to náladu a bude ti to pak lépe myslet.“ Během cvičení mu něco vadilo, a tak řekl sobě coby kamarádovi: „Uvolni se.“ Fungovalo to i na něj.
---
Anekdoty pro pejskaře
Můj pes Sultán často pronásledoval cyklisty. Došla mi trpělivost! Kolo jsem mu sebral!
Jestli nevíte, kde je váš pes, tak otevřete lednici. Bude stát za vámi.

31. 10.
Není dovolená jako dovolená
Jedna abstinentka ze Slovenska připojila k mému videu tento komentář: Tomu nejlépe rozumějí ti, kdo už zažili dovolenou na infuzích. Tím asi myslela léčbu deliria tremens.
Mimochodem k přednostem střízlivosti patří i to, že má člověk skutečnou dovolenou. Ne na infuzích, ani vybíranou po dnech kvůli kocovinám, ale normální a opravdovou dovolenou. Pro řadu našich střízlivých přátel je to nový, příjemný, osvěžující, ba vzrušující zážitek.

30. 10.
Nové video Přechod z letního času na zimní
---
Chyby a přednosti
Jestliže si dá člověk práci, najde nekonečně mnoho chyb a nedostatků i na lidech, kteří jsou vysoce nadprůměrní. To ale není moc užitečné. Mnohem lepší je nacházet v druhých to dobré, co se od nich můžeme naučit nebo co nás může inspirovat. Anonymní alkoholici používají rčení „napodob vítěze“, tím se nemyslí vítězové v nějaké bizarní sportovní disciplíně, ale ti, kteří úspěšně abstinují. V tom je dobré je napodobit. Byl by ale nerozum je kopírovat ve všem. Jeden z našich dlouhodobě abstinujících přátel hraje na trubku. V tom ho asi bude napodobovat málokdo, zvláště, když nemá hudební sluch a bydlí v panelovém domě.

29. 10.
Nové video Veselý nezbeda
---
Sportovec
Štíhlý, sportovně oblečený šedesátník se bavil s manžely stejného věku. Šel jsem kolem, on mi řekl: „Á, pan doktor. Co si myslíte o digitální demenci?“
„Lidstvo přežilo mor, přežilo alkohol a drogy, přežije i počítače a mobily,“ odpověděl jsem.
„To jste mě uklidnil, “ řekl sportovec.
Nato jsme se všichni rozesmáli.

Strizliva pohoda

28. 10.
Vrozené způsoby, jak se uvolnit
Příští týden bud mít pro jednu organizaci přednášku na téma „Vrozené způsoby, jak se uvolnit“.
Pojďme si je připomenout:
– Smích, humor, veselost.
– Klidné brániční dýchání.
– Spánek.
– Dobré vztahy.
– Uklidňují prostředí.
– Uklidňující společnost.
– Relaxace po tělesné aktivitě.
– Zdravé emoce.
Tyto způsoby, jak se uvolnit, se nemusíme učit, stačí na ně pamatovat, pěstovat je a využívat.

27. 10.
Nové video Jak zachránit sebe a svět.
---
Rudý bratr
Rudým bratrem nemyslím Indiána, ale mrkev. Obsahuje vitamin A, v menším množství i vitaminy B, C, E a K. Navíc je bohatá na stopové prvky a vlákninu. Prospívá očím, zlepšuje trávení, působí dobře na imunitu, údajně chrání před nádory, urychluje hojení ran a prospívá pokožce. Při tom je to jedna z nejlevnějších potravin na trhu.
Video

26. 10.
Křest knihy "300 úsměvů pro lepší život" proběhne 10. 11. 2022 od 17:00 v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Kmotrovství se laskavě ujala spisovatelka a dramatička paní Daniela Fischerová. Srdečně Vás zveme.
---
Jak předcházet stresu z médií
Pomáhá omezit čas, který člověk věnuje sdělovacím prostředkům. Nejhorší bývá televize a stresující filmy nebo fotky. A nejméně vhodný čas na sledování zpráv je ráno, večer a v noci. Osobně televizi nemám a na příslušném zpravodajském webu jsem vypnul zobrazování ilustrací. Co s ušetřeným časem? Místo katastrofických fantazií vnímat své skutečné okolí, svoji situaci a plnit běžné povinnosti. Je to vlastně odvedení pozornosti. To se dá použít i ke zvládnutí bažení nebo jiných negativních emocí. Také je třeba věnovat pozornost fyzické aktivitě (např. chůze, jóga a čchi-kung), vztahům, relaxaci atd.
Vypadá to ale, že jsem na něco zapomněl. Co by to tak mohlo být? Aha, už to mám: střízlivost!!
:)

25. 10.
Nová odborná práce Nešpor K. Válka na Ukrajině a nepřímá traumatizace v Česku.
---
Není jenom jedna relaxace
Poznámka: Většina z dále uvedených technik je ve formě nahrávek volně na webu www.drnespor.eu.
Celková relaxace: Cvičí se obvykle vleže na zádech, možné jsou i jiné polohy. Patří sem mimo jiné jógové relaxace šavásana a jóga nidra, autogenní trénink a Jacobsonova progresivní relaxace.
Částečná relaxace je typická pro jógu a čchi-kung, používá se i ve fyzioterapii. Některé části těla jsou aktivní. Ty, které nejsou zapotřebí k udržení polohy nebo provedení pohybu, zůstávají uvolněné.
Relaxace na signál: Jestliže si člověk zvykne relaxovat v určité poloze, její zaujetí u zkušeného praktikujícího automaticky navodí stav klidu. To se týká také prostředí nebo času. To je jeden z důvodů, proč se vyplatí cvičit a relaxovat pravidelně.

24. 10.
Nádech a výdech
Měl jsem seminář pro hlasové profesionály. Zeptal jsem se jich: „Co potřebuje člověk pro to, aby mohl mluvit, smát se nebo zpívat?“ Správných odpovědí by se našlo víc, mám teď namysli to, že potřebuje pořádně nadechnout do velkých dolních plicních laloků. Připomněl jsem si to, když jsem natáčel video, na kterém bylo třeba bez pauzy odříkat dvojverší. Bez důkladného nádechu by to nešlo. Bez pořádného nádechu se nedá dlouze vydechnout a bez důkladného výdechu se zase nedá dobře nadechnout. Jedno podmiňuje druhé.
---
Zázračné děkování
Psychologové zjistili, že když někomu poděkujete, posílí to vaše vzájemné sympatie. Děkování je projevem vděčnosti a vděčnost prospívá zdraví a zlepšuje myšlení. Děkujte co nejčastěji. A co když na to během rušného dne není čas? Tak poděkujte večer: lidem, svému tělu, přírodě, Pánu Bohu a komu uznáte za vhodné. A za co poděkovat? Třeba za střízlivost, jak to mají ve zvyku Anonymní alkoholici.
Děkuji vám za pozornost.
Video

23. 10.
Nové video Jak být skvělý společník snadno a rychle. Máme i anglicky.
---
Návštěvníci
Kdesi v horách žil jógín. Jednou za ním přišly víly. Byly překrásné a lákaly ho, aby šel s nimi. Jógín se usmál a zůstal v klidu doma. Pak se z jógína zastavil ozbrojený loupežník. Chtěl, aby mu jógín sloužil a konal v jeho prospěch magické obřady. Jógín na jeho výhrůžky nedbal, jen se usmál a zůstal doma. Jindy do poustevny přišel královský posel. Předal jógínovi list, kterým ho panovník zval ke dvoru. Jak to dopadlo? Úplně stejně, jógín se usmál a zůstal doma.
Tento příběh pojednává o tom, jak přistupovat k myšlenkám a emocím. Vlídně, uvědomovaně a zachovávat od nich odstup.
---
Jak se vzchopit
Možná vám někdo řekl: „Vzchop se!“ Ale neřekl vám, jak se vzchopit. Tak to napravíme (video)
K čemu se vzchopit. No přece ke střízlivosti. Juchú!

22. 10.
Dětská důvěra
Dítě umí věřit naprosto a bezvýhradně. Jenže pak přijdou všelijaká zklamání a komplikace. Časem z původní, čiré důvěry mnoho nezůstane. Děti si rodiče nevybírají. Naproti tomu dospělí si mohou zvolit vzory, ideály, duchovní otce i matky. Nejlépe takové, na které se dá vždy spolehnout.
---
Jízda na velbloudu
Tento cvik se v józe nazývá „Jízda na velbloudu“, používá se ale i v čchi-kungu. Kromě polohy na židli se dá cvičit i vstoje, v tom případě mu říkáme „Delfín abstinent pluje na doléčování“. Velbloud je u Anonymních alkoholiků symbolem střízlivosti. Je pochopitelné, že jede klidně a vytrvale, den po dni k trvalé střízlivosti.
Video


21. 10.
Nové video Zdraví dobré
---
Děda a vnuk
Děda se ptá vnuka: „Kolik je ti let?“
„Osm,“ odpoví vnuk.
„V tvém věku už mi bylo deset!“
Tahle anekdota bude asi hodně stará. Dnešní ženy i muži dělají všechno možné, aby vypadali mladší. Asi ne zrovna na osm let, ale třeba na dvacet. Jestli na tom někomu tak záleží, ať si představuje, že je mu osmnáct. Mně by i těch osm let docela vyhovovalo. Podle východní tradice takové představy prodlužují život. Nevím, jestli je to přímo tím nebo proto, že se člověk cítí lépe a dětinsky se usmívá.
---
Hlava
Jedna paní, která si říká „Ela Beba“ mi napsala: Kájo vydrž! Hlavou zeď prorazíš!
Odepsal jsem jí tohle: „Hlava není buldozer, ale hlava buldozer vymyslela.

20. 10.
Nové video Čtyři zásadní tipy pro život
---
Odezva čtenáře
Autorský výtisk knihy „300 úsměvů pro lepší život“ jsem dal televiznímu redaktorovi panu Richtárovi, který za mnou přišel v jiné věci. Napsal mi pak toto: „Vyšel kniha se mi líbí a dělám mi společnost na cestě do práce. Snad Vám to vykouzlí úsměv na tváři.“
Odpověděl jsem tím, že jsem mu poslal tři smajlíky.
---
Bravo
Chytrá střízlivá ryba uviděla žížalu s háčkem. Rybáři se vysmála a plavala pryč.
Jestli to někdo nepochopil, ten háček jsou alkohol drogy hazard. Pryč od nich.
Mějte se hezky a střízlivě, juchú!
Video

19. 10.
Hledání místa
Pán si hledá místo. Personalista se ho zeptá: „Proč máte na sobě tepláky?“
„Tam, kde jsem byl před tím, to bylo standardní oblečení.“
„A kde jste byl?“
„Doma.“
Mimoslovní komunikace má obvykle větší význam než to, co řekneme slovy. Určitým oblečením lze dávat najevo respekt vůči druhému člověku nebo naopak nedostatek úcty. Oblečení bývá navíc typické pro to či ono zaměstnání, funkci nebo příslušnost k nějaké skupině, viz např. uniformy nebo kroje. Komunikujeme také vzdáleností. Jestliže někdo jde pryč bez jediného slova a pohledu, je to jasné odmítnutí. Mimochodem v Japonsku se prý právě to považuje za těžkou urážku. Komunikujeme i vzdáleností a doteky, to je ale podmíněno i kulturně. Sklon komunikovat na blízkou vzdálenost mají kromě Japonců i Francouzi a Arabové. Naproti tomu největší vzdálenost udržují při komunikaci Australané. Rozhovor Australana a Francouze může být dost legrační. Několik Australanů jsem v životě potkal, ale nepřipadali mi nijak odtažití, možná je to tím, že nejsem Arab. Významný je i výraz tváře, tón hlasu, gesta, pohled, jeho délka a směr. Jen různých výrazů tváře je prý přibližně tisíc. A nesmíme zapomenout na držení těla, to je důležité pro správné dýchání. Navíc tak lze projevit i sebevědomí a ochotu komunikovat. Ruce zkřížené před tělem jsou obranné gesto a komunikaci neusnadňují.
Co z toho vyplývá prakticky? Měli bychom vnímat co nám druzí říkají nejen slovy, ale i mimoslovně. A měli bychom věnovat pozornost tomu, jaké vysíláme do okolí mimoslovní signály. To platí ještě více pro muže než pro ženy, ženy jsou totiž co se vnímání mimoslovní komunikace o hodně lepší.
Z výše uvedeného vyplývá, že dobře komunikovat není snadné. Tak to zjednodušme: Snazší než předstírat laskavost, je být laskavý. Snazší je také vyvolat v sobě pocit vděčnosti než vděčnost jenom nevěrohodně předstírat.

18. 10.
Synchronicita
Právě jsem šel do prádelny a zastavil mě jeden střízlivý přítel se zvláštní otázkou: „Je synchronicita nebezpečná?“
Řekl jsem mu: „Když abstinujete tak ne. Za střízliva dokážete odlišit fantazii a skutečnost. Nestřízliví lidé v tom mají zmatek.“
On se zasmál. Asi měl takovou zkušenost.

17. 10.
Nové video Vzchop se!
---
A proč ne rovnou?
Na semináři „Jógová terapie“ jsem mimo jiné mluvil o lokalizovaném dýchání. Vzduch se dostává do dýchacích cest a odtud do plicních sklípků, ale energie může přijít odkudkoliv a odkudkoliv z těla odejít. Tak je možné podle potřeby dýchat třeba do kolene, zápěstí nebo bederní páteře. S nádechem přijmeme dobrou energii z přírody a vesmíru a s výdechem tam odevzdáme to, co je v těle navíc.
Bažení souvisí s pocitem nedostatku něčeho. Člověk to chce uchvátit, zakousnout a sežrat. Když se ale naučí dýchat mezi pupek a páteř, tak tam potřebnou energii doplní rovnou a bažení zmizí. Může to být jistě i tím, že dýchání do břicha s prodlouženým výdechem zklidňuje a stáhne nadbytečnou energii z hlavy a rukou dolů. Tak či onak to funguje. Zvláště když se při tom navíc usmíváme.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Jak chodit
Ve škole jsem se naučil skákat přes kozu. Tuto dovednost jsem ale nikdy nepoužil. Zato jsem se tehdy nenaučil, jak správně chodit. Jak tedy správně chodit?
Chodidla by měla být rovnoběžně. Došlapuje se na patu, chodidlo se postupně pokládá na zem, poslední se zdvíhá palec.
Video

16. 10.
Pocit prázdnoty
Jeden začínající abstinent se zeptal zkušenějších: „Jak zahnat po léčbě pocit prázdnoty?“
Jedná se jen o častý problém mnoha lidí, a to i těch, kteří nejsou závislí . Existuje více příčin a řada možností, jak tento problém překonat.
– Předně se může jednat o skryté bažení. Člověku se do ničeho nechce, protože baží. Za této situace je vhodné jít na setkání Anonymních alkoholiků, využít jinou formu doléčování pracovat s motivací atd. Známe řadu lidí, kteří v začátcích abstinence chodili na setkání Anonymních alkoholiků denně. A osvědčilo se jim to.
– Může se také jednat důsledek špatné organizace času a únavu. Zde stačí si v životě udělat pořádek a pamatovat na přiměřený odpočinek.
– Nedostatek hodnot, dobrý cílů a vzorů. Osobně si myslím, že jsme na tenhle svět nebyli poslání jen tak pro zábavu. Své možnosti nadání bychom měli vhodně vyžívat.
– Někomu se rozpadla síť vztahů. Se špatnými známými se rozešel, rodina s ním nemluví a nové přátele ještě nemá. I tady pomůže doléčování, to posílí střízlivost a dočasně nahradí chybějící vztahy.

15. 10.
Nové video Zázračné děkování.
---
Co se při léčení závislostí nezměnilo, a co je naopak jiné?
Jednalo se o dotaz z jednoho časopisu. Moje odpověď: To nejpodstatnější se odehrálo ještě před tím, než jsem se narodil. Byl to vznik organizace Anonymních alkoholiků a jí podobných. V Praze i v Brně se, pokud vím, scházejí denně. Znám lidi, kteří tam v počátcích své abstinence opravdu denně chodili. Není třeba se předem objednávat, funguje to, je to zdarma a opravdu anonymní. V druhé polovině 20. století se objevily užitečné postupy, jak posilovat motivaci ke střízlivosti. Lze také zmínit nové psychoterapeutické techniky, které pomáhají předcházet recidivám.

14. 10.
Vánoce jsou svátek střízlivosti!
Tohle jsem řekl v jedné televizi. Mělo by se to vysílat před Vánoci, zda a kdy se to objeví na obrazovce nemám tušení.
Jak souvisejí Vánoce a střízlivost?
Vánoce jsou svátek střízlivosti! Malý Ježíšek abstinoval. Panna Maria jako zodpovědná matka abstinovala v době těhotenství a kojení. A Josef? Ten sháněl velblouda!
Jak předcházet závislosti na alkoholu?
Abstinovat. Zejména jste-li žena v reprodukčním věku, dítě, dospívající, řidič nebo obsluha atomové elektrárny.
Existuje nějaká bezpečná dávka alkoholu?
Ano je to nula celá nula.
Je horší pro organismus tvrdý anebo pivo/víno?
Půl litru piva, 2 dcl vína a velký panák obsahují přibližně stejné množství alkoholu. Tvrdit, že někdo pije „jenom“ pivo je pošetilost.
Zvyšuje se v posledních letech počet závislých na alkoholu a jak poznáme, kdy máme problém?
Přesný počet závislých neznáme a nikdy znát nebudeme. Známe ale spotřebu alkoholu, ta mírně klesá. Hlavním znakem závislosti je zhoršené sebeovládání. Tatínek jde pro stromeček a vrátí se na Štěpána bez stromečku, bez peněz a bez dokladů.
Jak je na tom Česko, co se týče závislosti na alkoholu v porovnání s ostatními státy?
Spotřeba alkoholu je zde nadprůměrná. TGM řekl, že budoucnost patří střízlivým. Myslel tím i národy. Vážené dámy a pánové, jste-li vlastenci, abstinujte!

13. 10.
Nohy a emoce
Nohy a komunikace: Jestliže jdeme pryč, dáváme tím najevo nezájem a odmítnutí. Nohy obvykle lidé ovládají hůře než ruce. Neklid nohou proto prozradí nervozitu, i když horní polovinu těla dotyčný ovládá.
Hněv a bažení jsou útočné emoce a zdvíhají energii a krev nahoru do hlavy a rukou. Energii zdvíhá nahoru do hlavy i přílišné přemýšlení a duševní práce. Logické je proto aktivovat nohy a energii tak stáhnout dolů. Vhodné jsou chůze, chůze do schodů, běh, vytřásání, rotoped, stoupání si na špičky pohupování se v kolenou atd. Lze použít dýchání do břicha s prodlouženým výdechem, poměr nádechu a výdechu bude 1:2, a spojit ho s různými cvičeními.
Strach: Při strachu se energie stáhne dolů do nohou. Je to příprava na útěk. Ten ale v moderním světě nenastane a krev i energie se v nohách zablokují. Z tohoto důvodu jsou výše uvedené způsoby aktivace nohou užitečné i zde. Je ale je vhodné doplnit aktivací horní poloviny těla, zejména rukou. Používáme např. tleskání, poplácávání se apod. Dýchání do břicha za pomocí rukou (poměr nádechu a výdechu  asi 1:1) atd. Ještě otázka: Když má někdo ze strachu srdce v kalhotách, o jaké kalhoty se jedná? Správná odpověď je, že to nejsou kraťasy, ale kalhoty s dlouhými nohavicemi, protože energie se stahuje až do lýtek a chodidel.
Smutek: Smyslem smutku je přečkat krizi nebo nebezpečí a neupozorňovat na sebe. Dýchání je mělké a vzdychavé. Vydatnější tělesná aktivita a dýchání do proto skvěle mírní deprese.
Emoce a dýchání: Brániční dýchání a dýchání s pomocí dolních žeber zklidňují a mírní všechny negativní emoce. Dýchání do horních části plic působí opačně. Nádech aktivuje, zvyšuje svalové napětí a zdvíhá energii nahoru. Důkladný nádech je proto vhodný při mírnění strachu. Výdech energii naopak stlačuje energii dolů a zklidňuje. Dlouhý výdech nebo smích proto pomáhají při mírnění bažení a hněvu. Jak to ale udělat v běžném životě? Stáhnout ramena dolů. To omezí pohyb horních žeber a dýchání se přenese dolů.

12. 10.
Deset nejpopulárnějších
S publikováním videí na YouTube jsem začal v roce 2007. Počet shlédnutí od té doby do 10. 10. 2022 činil 8,6 miliónů. Zde je deset nejpopulárnějších:
1. Lišácký úsměv a hlemýždí smích v televizi
2. Smích veselého buldozeru
3. Smích veverky
4. Smích veselé kachny
5. Melodický smích
6. Uvolněte se a doplňte energii
7. Prevence křečových žil (anglicky)
8. Dlouhé velmi dlouhé prsty (anglicky)
9. Veselý bobr
10. Šest jednoduchých kroků, jak zlepšit život
Jedná se většinou o starší videa, z těch novějších lze zmínit např.: Pět druhů hlasitého smíchu pro lepší náladu. Který nejvíce vyhovuje vám? Z nejnovějších je to např. video „Já zírám".

11. 10.
Nové video Mějte odvahu. Máme i anglicky.
---
Dětinská hádanka
Dokáže klokan vyskočit výše než dvoumetrový plot?
Ale ovšem, plot neskáče.

10. 10.
Nové video Jízda na velbloudu. Ale Kam? Máme i anglicky.
Jedná se o velmi užitečné cvičení a lze ho cvičit na židli a vstoje. Kam ten velbloud jede, si moji fanoušci snadno domyslí.
:)

9. 10.
Dotaz z médií: Čím se liší knihy „Léčivá moc smíchu" a „300 úsměvů pro lepší život“?
Kniha „Léčivá moc smíchu“ vyšla poprvé v roce 2002 a pak v mnoha opakovaných vydáních. Kniha „300 úsměvů pro lepší život“ je novinka a pojednává hlavně o úsměvu. Usmíváme se často, smát se na plné kolo není zase až tak běžné. Úsměv lze přirovnat k jorkšírovi. Tenhle pejsek je velmi skladný. Někdy vídám dámy, jak si vezou tyhle miláčky v autobusu v tašce, ze něhož kouká jenom chlupatá hlavička. Dobrman by se jim do tašky nevešel. V knize „300 úsměvů pro lepší život“ najdou čtenáři praktické návody ale i zajímavosti, např. jak se usmívají slavní nebo jak se usmívala Mona Lisa.

8. 10.
Novinka, video Bravo
---
Oslava sedmdesátin
Toho dne byla právě středa a já pracoval v nemocnici, kde mám ještě malý úvazek. Pak jsem si připravil čaj, ale to dělávám i jindy. Na svém narození nemám pražádnou zásluhu. Logičtější než bujaře jásat je vděčně vzpomenout na své rodiče. Je docela možné, že okázalá oslava narozenin má přehlušit něčí nepříjemný pocit, že stárne. Tenhle problém nemám. Udělal jsem v životě nějakou tu chybu, ale v zásadě jsem žil dobře. Jak dlouho v tom budu pokračovat, o tom rozhodne nejvyšší velení někde nahoře. Já to přijmu. Doufám, že s úsměvem.

7. 10.
Kosmetička s maturitou
Při cvičení jógy na oddělení pro závislé ženy jsem řekl: „Jestli chcete působit dobře na okolí, tak zapomeňte na kosmetiku. Stačí abstinovat a víc se usmívat.“
„No dovolte!“ ozvala se jedna paní, „já jsem kosmetička s maturitou!“
Já na to: „Až zákaznice vylepšíte, tak jim řekněte, ať se usmívají. To bude dokonalé.“
Týž den jsem se dal v práci do řeči s o hodně mladší kolegyní. Během hovoru se usmívala a připadala mi velmi hezká. Pak jsem ji uviděl, jak kamsi spěchá. Její úsměv se vytratil a s ním i hodně z jejího půvabu.

6. 10.
Pohled vzhůru
Pan Veselý se dal do řeči s kolegyní z práce. Stěžovala si mu na různé zdravotní obtíže.
Pan Veselý ji trpělivě vyslechl, a pak se dlouze zahleděl kamsi vzhůru.
„Vidíš tam něco?“ zeptala se ho.
„Ano, tvého strážného anděla, jak nad tebou drží ochrannou ruku.
Nato se oba rozesmáli.

5. 10.
Skvělá zpráva
Pan Veselý se rozzářil štěstím a zvolal: „Mám skvělou zprávu!“
„Copak?“ zeptala se paní Veselá.
„Nedostal jsem Nobelovu cenu!“
„To mě nepřekvapuje. Co je na tom tak úžasného?“
„Nemusím cestovat někam do Skandinávie a zůstanu hezky a v klidu doma!“
---
Zírám
Já zírám, co abstinuju, už se mi netřesou ruce!
Já zírám, co abstinuju, tak jsou na mě lidi hodnější!
Můj lékař zírá, mám normální jaterní testy!
Tento monolog jsem natočil pro střízlivé přátele jako video. To vzbudilo na YouTube  překvapivý zájem.
Video

4. 10.
Nové video Co je důležitější než skákat přes kozu?
---
Úspěšní abstinenti
Papež František poznamenal: „Je zásadní po pádu nezůstat na zemi, ale ihned a rychle vstát a pokračovat v cestě.“
Tato myšlenka vystihuje mimo jiné rozdíl mezi úspěšnými abstinenty a těmi méně úspěšnými. Úspěšný abstinent abstinuje trvale, ale je připraven i na možnost recidivy. Jestliže k ní dojde, za pomoci intenzivního doléčování recidivu rychle zastaví a poučí se z ní. A ten méně úspěšný? Ten se to bude muset naučit.

3. 10.
Nové video Pro kolena, vitalitu a dlouhověkost. Máme i anglicky.
---
Proč dýchat do břicha
Hledisko západní medicíny: Břišní dýchání je typické pro stav klidu a uvolnění. Pomocí břišního dýchání se lze proto uklidnit a zvládat negativní emoce a bažení. Naproti tomu při stresu se břišní svaly napnou, aby chránily vnitřní orgány před útokem zvenčí, což zásadně omezí pohyby bránice. Jedinec pak dýchá do horních částí plic, jejichž objem je malý. To se snaží kompenzovat vyšší dechovou frekvencí. To je namáhavé a vyčerpávající, a navíc to přetěžuje krční páteř, na kterou se upínají pomocné dýchací svaly.
Hledisko východní medicíny: Odpověď na otázku „odkud stavět dům“ je jednoduchá. Samozřejmě od základů. Tím základem z hlediska energie je oblast mezi pupkem a páteří. Krajina srdce, tj. dolní střední část hrudníku, je důležitá pro distribuci energie do těla. Jestliže není dýchání do břicha z nějakého důvodu možné, např. v pokročilém těhotenství, lze ale dýchat i sem. V hlavě se energie spotřebovává – k tomu dochází při pozorování obrazovek, přemýšlení, mluvení a naprosté většině pracovních aktivit. To je často nevyhnutelné, ale po skončení takové činnosti se doporučuje stáhnout zbylou energii dolů, aby se zbytečně nespotřebovávala. Je např. možné si položit dlaně na břicho a třikrát sem nadechnout a vydechnout.
Proč je důležité mít ramena dole: Zdvižení ramen chrání krk ze strany a je typickým projevem strachu a stresu. Stažení ramen dolů naopak omezuje aktivitu pomocných dýchacích svalů, a dýchání se tak přesouvá do dolní části. plic. Takové dýchání je efektivnější a pozitivně ovlivňuje i psychiku.
Poměr nádechu a výdechu: Prodloužený výdech zklidňuje, proto bývá v józe výdech často dvojnásobně delší než nádech. Nemusí to být přesně dvojnásobek, stačí, když bude výdech o něco delší. Proto také lidé říkají „to jsem si oddechl“. Podstatně prodloužený výdech při smíchu je také jeden z důvodů, proč smích uklidňuje.
Jak nacvičovat dýchání do břicha: Břišní stěnu lze funkčně rozdělit na část pod pupkem, ta se při dýchání pohybuje minimálně a slouží ke stabilizaci páteře při vzpřímené poloze trupu. Část břišních svalů nad pupkem se naproti tomu při nádechu uvolňuje a dělá místo bránici, při výdechu se stahují a vytlačují bránici vzhůru. Logické je proto položit ruce na tuto horní část břicha, kde jsou dechové pohyby nejvýraznější. Ten, kdo přijme východní přístup, položí ruce spíše na pupek a zaměří pozornost mezi pupek a páteř. Při nádechu sem přijímá ze všech stran energii a při výdechu posílá nejkratší cestou pryč to, co je v těle navíc. Nejužitečnější bude si obě možnosti vyzkoušet a vybrat si tu, která vám nejvíce vyhovuje.
Video

2. 10.
Trapas
Šéf napomíná nadřízené: „Z někoho je tady cítit alkohol!“
Někdo z nich s úsměvem poznamená: „Ale pane vedoucí, tohle je přece videokonference.“
Příklad rodičů, učitelů a nadřízených je důležitý. To se týká střízlivosti i mnoha jiných věcí. Není to jediný činitel, důležitý ale je.
Video.
---
Podrobněji viz Nešpor K, Csémy L. Jablko nepadá daleko od stromu, nebo ano?
---
Usmějte se, ať vám to lépe myslí
Emoce ovlivňují mimické svaly. Aktivací příslušných svalů obličeje lze naopak ovlivnit psychiku. Inteligenci oslabují silné emoce a stres. Pomocí úsměvu se lze uklidnit a zlepšit myšlení. Nejúčinnější je „lišácký úsměv“. Přimhouřené oči dávají najevo pocit bezpečí. Zuby se nedotýkají – uvolněné žvýkací svaly sdělují, že nikoho nepokoušeme. Lišácký úsměv je ještě účinnější, když ho spojíte s dýcháním do břicha a budete prodlužovat výdech.
Video

1. 10.
Co hrozí mladým ženám v zimě
Pan Veselý se obrátil na manželku: „Blíží se zima a mladé nezkušené dívky je třeba varovat před nebezpečím, které je s tím spojené. Jestlipak víš, jak s bránit proti sněhulákovi?“
„Mladou dívku“ brala paní Veselá jako lichotku. Zasmála se a řekla: „Nemám tušení.“
Pan Veselý udělal dramatickou pauzu, a poučil ji: „Fénem na vlasy!“
---
Nový svépomocný materiál
Nešpor K.  Jak zvládat úzkost a strach: co pomáhá a co ne.

30. 9.
Nové video: Já zírám!
---
Hlas z koupelny
Jednou časně ráno zaslechl pan Veselý pootevřenými dveřmi koupelny hlas manželky: „Na svůj věk vypadáš báječně. Hezky se usmíváš. Navíc jsi milá a inteligentní.“
Pan Veselý se šel podívat, komu to žena říká. Uviděl ji, jak hledí do zrcadla. „Co tě to napadlo?“ zeptal se.
„Zlepšuji si náladu a sebevědomí. Koupelna už je volná, tak si to můžeš taky zkusit.“
---
Telefonát jiné galaxie
Zvoní telefon. Pan Veselý zrovna něco dělá a neochotně přijme hovor.
Uslyší divný, kovově znějící hlas: „Dobrý den, já jsem z M87.“
„To je nějaká firma?“
„Ale kdež, to je název galaxie.“
„A co byste chtěl?“
„Potřebuji poradit. Blízko nás se válčí a ceny rostou. Neměl bys nějakou autosugesci na uklidnění?
„Před usnutím, po probuzení a na konci relaxace třikrát opakujte „Klidný moudrý střízlivý.“
„A můžu to opakovat i jindy?“
„Jasně.“
Díky, kámo, až budeš mít cestu do naší galaxie, tak se zastav.“
Video

29. 9.
Nové video Jak zvládat úzkost a strach: 17 věcí, které pomáhají, a 6 které ne. Máme i anglicky.
---
Zbožná anekdota
Tuto anekdotu prý říkával svatý Pio z Pietrelciny.
Petr si v nebi stěžoval Ježíši: „Poslední dobou tady potkávám divné duše, myslím, že do nebe nepatří.“
Ježíš mu odpověděl: „To je pravda. Stačí, abych chvíli nedával pozor, a moje máma sem pustí kdekoho.“

28. 9.
Nové video Kam jede ten veselý jezdec?! Máme i anglicky.
---
Odkud se bere to nedobré?
1. Některé problémy mají jasnou příčinu. Někdo se opije a má kocovinu, jiný hazardně hraje a zadluží se a další má psychické obtíže po drogách. Všechno se takto vysvětlit nedá, leda bychom přistoupili na myšlenku, že se jedná o špatnou karmu předků.
2. V legendách se často objevuje jiná možnost: Jde o zkoušku víry, věrnosti a přesvědčení. I to je v souladu s každodenní zkušeností, aby člověk získal dobré místo nebo postavení, musí skládat různé zkoušky.
3. Bolesti a trápení lze chápat i jako nutnou průpravu a vzdělávání. Ten, kdo jimi projde, se díky tomu stane např. laskavější a soucitnější.
Která z těchto možností nejlépe vystihuje skutečnost? Možná se v různé míře uplatňují všechny. Mají ostatně společný rys. Předpokládají, že po odchodu z tohoto světa cesta duše pokračuje. A kam vede? K Bohu, pravdě nebo dokonalosti. I když často velkou oklikou.

27. 9.
Zajímavost: 26. 9. 2022 vyšla moje kniha 300 úsměvů pro lepší život.
---
Skupina pro hráče: Doléčovací skupina pro patologické hráče bude 28. 9. v 16:30 na odd. 31 jako obvykle, i když je svátek.
---
Emoce a tělo
Emoce ovlivňují tělesné zdraví. To je známo od pradávna a bude s tím souhlasit naprostá většina odborníků. Dávní čínští lékaři zjistili, že strach zatěžuje ledviny, hněv játra, divoká radost srdce, nerozhodnost slezinu a žaludek a smutek plíce. Naopak vděčnost posiluje ledviny, laskavost játra, klidná radost srdce, důvěra a pocit bezpečí slezinu a žaludek a spokojenost plíce. Vypadá to trochu komplikovaně a lze to zjednodušit. Jakákoliv zdravá emoce prospívá celému tělu a jakákoliv nezdravá působí opačně. Tak třeba hněv a bažení zatíží nejen játra, ale také srdce, vyčerpávají ledviny, blokují energii v plicích a zhoršují trávení. Jiný příklad: Spokojenost prospěje plicím a tím i ledvinám, které s nimi souvisejí. Zcela jistě zlepší také trávení a uklidní játra a srdce.
---
Návštěva u boháče
Jeden střízlivý přítel navštívil v pracovní věci vilu bohatého člověka.
Ten otevřel domácí bar a zeptal se: „Co si dáte?“
Střízlivý přítel odpověděl: „Vodu, léčil jsem se pro závislost na alkoholu. Od té doby nepiju.“
Nastalo ticho Vtom se ozvala manželka hostitele: „Slyšel jsi to?! Vezmi si z toho pána příklad!“
Video

26. 9.
Nové video Usmějte se, ať vám to dobře myslí.
---
Žertíky o programátorech a počítačích
Programátor najde doma vzkaz: „Kup jednu brokolici. Kdyby měli pěkná jablka, tak kup deset.“ Programátor jde nakupovat a přinese domů deset brokolic.
To je zvláštní, čím více se počítač zahřeje, tím častěji zamrzá.
Nápis na pomníku programátora: „Od roku 2011 offline.“
---
Důležité slovo "ne"
"Ne" je tak důležité, že zní v mnoha jazycích podobně. Posuďte sami: nie (slovensky), no (anglicky), nein (německy), non (francouzsky), no (italsky, latinsky a španělsky), nej (švédsky), nem (maďarsky), nět (rusky), naí (thajsky), nahí (hindsky). Je to asi proto, že slovem „ne“ dáváme najevo, co je pro nás nepřípustné. Odmítnout za pomoci „ne“ lze téměř cokoliv, v jakékoliv společnosti a v naprosté většině situací. Já osobně říkám alkoholu, drogám a hazardu „ne!!“
Video

25. 9.
Nové video: Trapas.
---
Tři snadné otázky
Co je lepší, střízlivost nebo delirium?
Co je lepší, střízlivost nebo cirhóza?
Co je lepší, střízlivost nebo vyhazov z práce?
Lze namítnout, že ne každý, kdo pije alkohol dostane třeba delirium. To je sice pravda, ale ne celá. Nikdo nikomu nemůže zaručit, že alkohol, drogy nebo stres při hazardu neudeří na zranitelné místo jeho těla nebo psychiky. Naprostá střízlivost je proto nejlepší možnost pro všechny, ať už jsou závislí nebo ne.
A proto střízlivosti zdar!
---
Privilegovaní
Privilegovaní lidé mají víc peněz.
Mají větší možnosti.
Mají vyšší sebevědomí.
Mezi privilegované můžete patřit i vy.
Stačí se vyhýbat alkoholu, drogám a hazardu.
Video

24. 9.
Nová odborná práce: Nešpor K. Jak se mění schopnosti řídit motorové vozidlo při intoxikaci alkoholem a v kocovině. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Jak snížit mediální stres
Nejlepší je media používat co nejméně. To se týká hlavně televize, obrazového obsahu na internetu a ranní nebo večerní doby. Přidám ještě jednu fintu. Po dlouhém klikání a zkoumání se mi podařilo na prohlížeči Edge najít tlačítko, které na vybraném webu zakáže obrázky (nastavení, oprávnění pro soubory cookie a weby, oprávnění pro web, obrázky). Tak jsem zakázal obrázky na zpravodajském serveru, který používám. Další, podstatně jednodušší možnost, je pracovat nepřipojený k internetu.
---
Nevýznamné? Ale kdepak!
Pojem zdánlivě nevýznamná rozhodnutí pochází od profesora G. A. Marlatta. Ta se týkají naprosté většiny z nás. Jak vypadá zdánlivě nevýznamné rozhodnutí u pana Zdeňka závislého na alkoholu. Řekl si, že se jen tak podívá, jestli v hospodě nepotká známého. V hospodě dostal silné bažení. Skončilo to opilostí, kocovinou a mnoha dalšími problémy.
Jiný příklad. Paní Zdena není závislá, jenom dostala v noci nápad: „Podívám se, jestli mi někdo neposlal e-mail a co je nového ve světě.“ Ve světě toho bylo nového hodně. Paní Zdenu přepadl strach. Ve zmatku se přejedla sladkostmi. S plným žaludkem a vystresovaná nemohla usnout. Její další den pak vypadal podle toho.
Jak se bránit proti špatným zdánlivě nevýznamným rozhodnutím? Tím, že uděláme dobré zdánlivě nevýznamné rozhodnutí. Pan Zdeněk půjde místo do hospody na setkání Anonymních alkoholiků. Paní Zdena si zvykne před 20:00 vypínat počítač i mobil a nechat je do rána vypnuté.
Přejí vám mnoho dobrých zdánlivě nevýznamných rozhodnutí! Mějte se hezky a střízlivě.
Video

23. 9.
Nová videa
Telefonát jiné galaxie
Dvě věci, které možná nevíte, ale měli byste. Máme i anglicky.
---
Kňú a JUCH
Objevil jsem půvabné citoslovce. Je to výraz „kňú“ odvozený od slov kňourat nebo kňučet. Ale stejně se mi líbí víc „JUCH“ Anonymních alkoholiků, což znamená „já ubohý chudáček“. Člověk si řekne juch, juch a na to plynule naváže: „juchuchú.“
---
Velký problém a jak ho vyřešit
Někdo abstinuje od alkoholu, tabáku, drog a hazardu. Najednou má hodně peněz. Neví, co s nimi, ach! Jak tento problém vyřešit? Přebytečné finanční prostředky může poukázat na Ukrajinu nebo do Afriky. Tamní lidé jsou na tom o moc hůř než my.

22. 9.
Důkaz, že moje knihy fungují
Jeden střízlivý přítel vypravoval tuto příhodu. Jeho manželka požádala svoji matku, aby pohlídala děti. Když se manželka vrátila domů, našla svoji mámu, jak spí. Na prsou měla otevřenou moji knihu „Kudy do pohody“. Dostala se do takové pohody, až z toho usnula.
---
Jak šetřit
K šetření dnes vyzívá kdekdo včetně ekonomů. To se netýká jenom energií, ale také spotřebního zboží a všelijakých zbytečných lahůdek. Ostatně k jejich výrobě a dopravě je také třeba energie. Tedy jak ušetřit:
– Abstinovat od alkoholu, drog, hazardu a tabáku. To mnoha lidem samo o sobě stačí k tomu, aby se vyšli do rozpočtu.
– Místo impulzívního nakupování drahých věcí, počkat s případným nákupem nejméně 24 hodin. Možná pak zjistíte, že je nepotřebujete.
– Než něco koupíte, podívejte se, jestli doma nemáte podobnou věc, která je stejná nebo lepší.
– O případném nákupu se můžete poradit s někým důvěryhodným a podívat se na recenze zákazníků, kteří si zboží koupili.
– Jeden z koníčků dnešní doby je sledovat slevové akce. Ty mohou být užitečné jenom tehdy, když člověk nakupuje pouze to, co opravdu potřebuje.
– Nekupujte nic po telefonu a od pouličních prodejců. Vyhýbejte se pokud možno velkým nákupním centrům a reklamě.
– Nekupujte nic jenom proto, že je to moderní, nebo proto, že chcete na někoho udělat dojem.
– Nakupujte podle předem vypracovaného seznamu a seznamu se držte.
– Některé ochody to s cenami přehánějí. Proto bývá výhodnější si nechat poslat např. koření nebo čaj z internetového obchodu ve větším množství. Cenu dopravy to více než pokryje.
– Spotřebiče odpojujte od sítě, nestačí je jenom vypnout. Ušetříte energii a je to bezpečnější. Elektrický proud může kolísat a zničit spotřebič. Nebo se může do sítě zapojený spotřebič porouchat a způsobit požár, to se týká např. rychlovarných konvic.
– Rozumná teplota v bytě je kolem 20 °C, vytápět byt víc se v dnešní době prodraží. Volte ekonomicky nejvýhodnější možnost topení, elektřina to většinou není.
– Vařte zásadně s přiklopenou pokličkou. Energeticky úsporné jsou tlakové hrnce. Myčku na nádobí používejte málo nebo vůbec, je to velký žrout elektřiny.
– Jestliže máte doma zavedený internet nepotřebujete ho mít ještě v mobilu. Ušetříte tak za data a vystačíte s levným a jednoduchým telefonem.
– Jestliže je to možné, místo jízdy autem choďte pěšky nebo používejte městkou dopravu.
– Když se něco porouchá, zvažte, zda je levnější si koupit novou věc nebo tu starou nechat opravit. Ti, kteří to umí, si dokáží ledacos opravit sami.
– Stravujte se doma a restauracím se vyhýbejte. Doma si uvaříte lepší jídlo z kvalitnějších surovin za zlomek ceny.
– Udělejte si čas od času bezmasý den nebo týden. Vegetariánská strava bývá o hodně levnější.
– Pamatujte, že to nejlepší bývá často zadarmo, např. cvičení, procházky v přírodě, relaxační techniky, správné dýchání, humor, úsměv a smích.
Závěr: Jestli je to na někoho moc složité, tak to zjednoduším. Buďte střízliví v užším i širším smyslu slova.

21. 9.
Nové video Óm Šánti Óm – mantra pro mír v nás i ve světě (60 minut). Máme i anglicky.
---
Vyznamenání!

Dostal jsem Heverochovu medaili. Profesor Antonín Heveroch byl významný český psychiatr, který působil na konci 19. a začátkem 20. století. Heverochovu medaili uděluje psychiatrická společnost svým dlouholetým členům, kteří dosáhli věku sedmdesáti let nebo více. Zjednodušeně řečeno, tu medaili jsem dostal, protože mi bylo sedmdesát. Tu další mohu očekávat za pět let, takže v devadesáti bych jich mohl mít pět. Možná si je pak všechny připnu na hruď a půjdu do obchodu nakoupit zeleninu a luštěniny. A lidé si při pohledu na mě budou ukazovat na hlavu.
---
Co je to „Bž“
Bažení a silné emoce oslabují sebeovládání i myšlení a působí stres. Bývají vyvolány určitými podněty. Jednotkou bažení je „1 bž“. Představte si tuto situaci: Bystrý abstinent Víťa se ubírá svižným krokem do zaměstnání. Musí minout smrdutý brloh, tj. hospodu, toxický byt či hazardní sluj. I když půjde po druhé straně ulice, objeví se bažení po dobu 1 minuty 1 bž, což činí 1 bžminutu. Když existuje kilowatthodina, tak proč ne bžminuta, že?
Nezkušený a naivní Vendelín se domnívá, že závislost přemůže silou charakteru. Vleze do smrdutého brlohu. Tam setrvá 100 minut. Vyvolá si tím bažení o síle 10 tisíc bž po dobu 100 minut čili 1 milión bžminut. Jedná se o bažení miliónkrát silnější než v případě bystrého abstinenta Víti. Teď už snad každý uzná, že vyhýbání se rizikovým podnětům zlepšuje sebeovládání. Člověk navíc ušetří hodně času a sil. Mějte se hezky a střízlivě, juchú!
Video

20. 9.
Nové video Jak se usmívají slavní (z mé knihy „300 úsměvů pro lepší život“)
---
Plískanice
Paní Veselá měla nějaké zařizování a nechala doma manželovi seznam toho, co má nakoupit. Jenže venku pršelo a tam foukal silný vítr. Panu Veselému se tam ani trochu nechtělo. Začal se místo toho zabývat vším možným. Jenže zjistil, že mu to nepřináší potěšení. Dokonce ani čaj mu nechutnal tak jako obvykle. Kdesi v nitru hlodal pocit z nesplněné povinnosti. Pan Veselý si vzal bundu a deštník a vyrazil do nepohody. Za necelou hodinu se vrátil domů, sice trochu mokrý, ale bylo mu dobře.
---
Optimista nebo pesimista?
Paní Veselá řekla manželovi: „Kolegyně v práci mi pověděla, že se jí v životě osvědčil pesimismus. Není tak nikdy zklamaná. Když se k ní někdo zachová dobře, bere to jako příjemné překvapení. Co si o tom myslíš?“
Pan Veselý se zamyslel a pak řekl: „Zkusme to pojmout prakticky. Na přechodu stojí pesimista, pitomý optimista a moudrý optimista. Pesimista nevěří, že je možné se dostat na druhou stranu. Pitomý optimista vyrazí vpřed a riskuje. Moudrý optimista ví, že je možné se dostat na druhou stranu. Je ale opatrný. Počítá i s možností, že míjející auto může řídit opilý nebo zfetovaný člověk. Optimismus může vycházet i z duchovní oblasti. Někdo věří, že i všelijaké problémy mají vyšší smysl. To mu dává větší klid a nadhled.“
Video

19. 9.
Nové video Práce s klávesnicí: důležitý detail!  Máme i anglicky.
---
Jak to ututlat
Někdo udělá chybu a snaží se ji zakrýt nebo ututlat. Dlouhodobě to ale většinou nefunguje. Lepší možnost nabízí toto půvabné přísloví. Staří Číňané říkali: „Jestli nechceš, aby se někdo dozvěděl o tvých špatných skutcích, tak je prostě nedělej.“
---
Umět odmítat je potřeba
Existuje mnoho možností:
Předně jsou to rychlá odmítnutí
- Ignorovat a jít pryč.
- Odmítnout gestem
- Jasné a důrazné „ne!“
Pak existují zdvořilá odmítnutí
- Odmítnout a vysvětlit: „Ne, mám s tím špatné zkušenosti“.
- Odmítnout a nabídnout lepší možnost: „Ne, pojďme dokončit tu pracovní věc.“
- Odmítnout a převést řeč jinam: „Ne, to máme hezké počasí, že?“
Další skupinu tvoří důrazná odmítnutí
- Odmítnutí vytrvale opakovat: „Nechci, nechci, nechci.“
- Odmítnout žádat změnu chování: „Ne, starej se o sebe.“
Odmítnout jednou provždy je užitečné u lidé, které potkáváme často: „Alkohol zásadně nepiju!“
Je také možné odmítnou a nabídnout pomoc nebo radu: „Ne, a ty s tím přestaň, dokud je čas.“
Jaký způsob odmítání je nejlepší? Vyhýbat se rizikovým lidem a situacím.
Video

18. 9.
Dárek
Pan Veselý dostal od manželky dárek. Bylo to kapesní zrcátko.
Pan Veselý poděkoval a řekl: „Což o to, zrcátko je to hezké, ale co s ním mám dělat?“
Paní Veselá nato: „Nosit ho u sebe a během dne se do něj na sebe usmívat. Doma ho používat nemusíš. To se usmívej na mě.“
---
Nespravedlnost!
Někdo zneužívá alkohol a drogy nebo hazardně hraje. Pak s tím přestane. Ušetří balík peněz.
Já mohu tak akorát přestat pít čaj. Ušetřím nepatrně. Taková nespravedlnost! Budu se s tím muset vyrovnat.
Video

17. 9.
Nové video: Návštěva u boháče.
---
Nová odborná práce Nešpor K, Csémy L. Jablko nepadá daleko od stromu, nebo ano?
---
Paní Veselá na něco přišla
Paní Veselá se podívala na internetu na předpověď počasí. Nevěštila nic dobrého. Paní Veselá si řekla: „Všechno je, jak má být.“ Tato věta se jí zalíbila, tak ji vyzkoušela na zprávách. Psalo se tam o inflaci, cenách energií a konfliktech ve světě. Jednalo se o záležitosti, které mohla změnit asi tak jako počasí. A tak si opakovala: „Všechno je, jak má být.“
Večer se svěřila se svým objevem manželovi. Ten jí řekl: „Kdyby před domem přistáli mimozemšťani, to bys také řekla, že je všechno, jak má být?“
„Jasně,“ zasmála se paní Veselá.
---
To je ono!
Hlavu jsem ozdobil fialovou čelenkou. Zvolal jsem: „To je ono!“ a pisklavě jsem se smál jako slečna ve věku osm až osmdesát let. Pak jsem si nasadil kšiltovku a zajásal jsem: „To je ono!“ a smál se hlubokým mužským hlasem. Na závěr jsem nadšeně zopakoval, že to je ono, smál se normálně. Také jsem vysvětlil těm, co to ještě nepochopili, že „střízlivost, to je ono!“
Video

16. 9.
Nové video Veselé interview
---
Dvě nejtěžší období pobytové léčby pro závislost
Je to jednak začátek léčby. To souvisí s odvykacími stavy a tělesnými obtížemi, a hlavně s tím, že si dotyčný začne uvědomovat problémy, které mu závislost způsobila. Pro mnohé střízlivé přátele je obtížný i závěr léčby. Mají obavy „jak to všechno zvládnou.“ Ty bývají většinou zbytečné. Za střízliva jsou v lepší tělesné i duševní kondici, lépe vypadají a lépe komunikují. Mnohé se vyřeší automaticky prostě tím, že budou abstinovat. Proto by se měli soustředit na střízlivost a doléčování. Jestliže přesto nějaké problémy přetrvají, půjdou zastřízliva vyřešit mnohem snadněji. To ostatně potvrzují zkušenosti mnoha dlouhodobě abstinujících přátel.

15. 9.
Nové video Generální zkouška na křest mé nové knihy „300 úsměvů pro lepší život“. Máme i anglicky.
---
Dva úplně jiné světy
Porovnávat veřejná vystoupení Putina a Zelenského nejde. Zelenskij je o několik tříd lepší. Památná je jeho věta na začátku invaze. Tehdy mu Američané nabízeli odvoz Kyjeva do bezpečí. On jim řekl: „Nepotřebujeme odvoz, ale munici.“
U jeho dalších projevů není jisté, nakolik si je píše sám, tak či onak jsou to mistrovská dílka. V noci na 12. září 2022 ruské rakety dočasně vyřadili z provozu na některých místech zásobování vodou a elektřinou. Zde je část Zelenského reakce: „Bez plynu, nebo bez vás? Bez vás. Bez elektřiny, nebo bez vás? Bez vás. Bez vody, nebo bez vás? Bez vás. Bez jídla, nebo bez vás? Bez vás... Historie ale vše uvede na pravou míru. A my budeme mít plyn, světlo, vodu a jídlo… a bez vás!“
---
Zachráněný rozpočet!
Paní Veselá řekla manželovi: „Uvažovala jsem, že si koupím nové hodinky. Někde jsem se dočetla, že každá elegantní žena má mít elegantní hodinky. Chtěla jsem si ověřit, co teď nejvíc frčí. Měla jsem cestu do centra, tak jsem se dívala lidem na zápěstí.“
„A co jsi zjistila? zeptal se pan Veselý. „Doufám, že se vejdeme do rozpočtu.“
„Určitě ano,“ uklidnila paní Veselá manžela. „Zjistila jsem, že nejnovější móda je chodit bez hodinek. Z mnoha žen, které jsem cestou potkala, měla hodinky jenom jedna.“
Pan Veselý se zasmál: Já jsem kdysi uvažoval o koupi hodinek, které by vydržely snad pád meteoritu. Ale pak jsem si řekl, že kdyby na mě spadl meteorit, tak bych hodinky nepotřeboval.
Vážení přátelé, nevěřte reklamě, ale zdravému rozumu. Ušetříte hodně peněz. A ušetříte ještě víc, když se vyhnete tabáku, alkoholu, drogám a hazardu.

14. 9.
Nové video Udělejte radost rukám a mozku. Máme i anglicky.
---
Slogan pro naši dobu
Anglické rčení „keep calm and carry on“ lze přeložit jako „buď klidný a pokračuj.“ To se týká střízlivosti, péče o rodinu a všeho dobrého, co kdo děláme.
---
Smích razicího stroje
Cesta ke střízlivosti je jako kopání tunelu. Jestliže chce někdo překonat závislost sám, je to jako se prokopávat krumpáčem. Když si vezme na pomoc Anonymní alkoholiky atd., je to jako použít razící stroj. To jde o mnoho rychleji a lépe. Mimochodem jednu z linek pražského metra razil stroj Adéla. Tahle Adélka vážila 900 tun a ze všeho nejlépe jí chutnala tvrdá skála.
A co až je tunel hotov? Pak je třeba ho udržovat v dobrém stavu. To znamená vyhledávat střízlivá prostředí, žít rozumně, chodit na setkání Anonymních alkoholiků anebo se jinak doléčovat.
Video

13. 9.
Jak se lidé hroutí
Jestliže přesáhne stres únosnou mez, začíná být pan Veselý agresivní. Paní Veselá v podobných situacích propadá beznaději a zoufalství. Pak je tu ještě třetí možnost ze všech nejhorší. To je chemické zhroucení. Intoxikace alkoholem nebo jinou návykovou látkou vede k dalším problémům. Co víc, obvykle ústí v apatii a smutek nebo v agresi.
Nejlepší je zvládat stres rozumně, a díky tomu se nehroutit. K tomu pomáhají např. relaxačních techniky, přiměřená fyzická aktivita, jóga, čchi-kung, mít se komu svěřit, klidné dýchání do břicha a také úsměv a smích.
---
To se stává
Někdo žije normálně a celkem spokojeně. Ale chce být hodně šťastný.
Přijdou drogy, alkohol nebo hazard. Je hodně nešťastný.
Pak díky svépomoci, Anonymním alkoholikům anebo léčbě abstinuje. Žije normálně a celkem spokojeně.
Není to ale stejné jako dřív. Střízlivosti si teď váží. Kromě toho má často jiné životní hodnoty, získal více pochopení pro druhé a bývá laskavější a soucitnější.
Video
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

12. 9.
Nová videa
Nejdůležitější slovo ze všech.
Variace pozice trojúhelníka.
---
Paní Veselá pod sprchou
Paní Veselá měla ráda teplo. Než se šla sprchovat, obvykle zapínala v koupelně elektrický přímotop. Jenže nastal rok 2022, ceny energií rostly a ruský plyn byl nehorázně drahý. Paní Veselá se proto osprchovala v nevytopené koupelně. Byla jí zima, měla husí kůži, ale stejně ji těšilo, že pomáhá zdejší ekonomice, Ukrajině a životnímu prostředí.
---
Divný balík
Panu Veselému přišel balík. Rozbalil ho a v ruce držel jakousi podivnou věc.
„Co to máš?“ zeptala se paní Veselá.
Pan Veselý byl rád, že může manželku chvíli poučovat, většinou totiž poučovala ona jeho. Řekl: „Většina židlí je nevhodná k sezení. Mají sedací plochu rovně nebo nakloněnou vzad. Když se někdo na takové židli vzadu opře, dostává se jeho páteř do nemožné polohy. Omezuje to jeho dýchání.“
„Vleže se většinou pracovat nedá, tak co s tím?“ zeptala se paní Veselá.
Pan Veselý: „Dobrá možnost je obětovat oporu vzadu a sedět na přední třetině sedací plochy. To sice není moc pohodlné, ale páteř je v dobré poloze. Lze také použít sedací podložku klínovitého tvaru. Ta nadzdvihne zadní část sedací plocha, a sedí se tak lépe. Ta, co mi přišla je určená do vozíků pro invalidy, ale dá se použít i na normální židli.
Paní Veselé to nedalo a hned vyzkoušela, jak se na podložce pro invalidy sedí.
Pak řekla: „Ano, je to užitečné. Ale sezení na židli není ani tak zdravé. Důležitější než ta podložka jsou přestávky. Stačí se na chvíli zvednout a trochu chodit. Hned se pak cítím lépe.
Video

11. 9.
Dvě cesty
Pan Veselý se vrátil od zubaře. Dáseň ho pořádně bolela. Zhodnotil situaci a usoudil, že má dvě dobré cesty. Tou první bylo odvést pozornost. Mohl by si pustit hudbu, praktikovat relaxační techniku, číst si nebo dělat něco jednoduchého. Druhou cestou bylo soustředit na bolest pozornost a plně ji vnímat. Tato možnost byla obtížná, ale panu Veselému připadala zajímavější. Pan Veselý se do toho statečně dal. Bolest se po několika minutách zmírnila. Pan Veselý si díky tomu uvědomil, že je rád, že k tomu zubaři šel a že má potřebné ošetření za sebou.
---
Jak se směje čáp
Na tuhle legrácku se pan Veselý vybavil červenou kšiltovkou, tu by si normálně na hlavu nedal. Mělo to ale důvod. Běžně se tomuto druhu čepic říká „čáp“ asi proto, že dlouhý kšilt připomíná čapí zobák.
Pan Veselý současně pohyboval upaženýma rukama do připažení a zdvíhal jednu nohu, a ještě se smál. To víte, že mu to napoprvé nešlo, ale za den nebo dva byl z pana Veselého celkem zdatný čáp. Čapí klapání zobákem musel ale vynechat, to už by bylo moc.
Video

10. 9.
Nová odborná práce Nešpor K. Den poté.
---
Nové video Privilegovaní.
---
Dobrozvyk
S přáteli abstinenty jsme hovořili o dobrozvycích. Dobrozvyk je opakem zlozvyku. Někdo znova a znova opakuje něco dobrého, až se z toho stane zvyk. K dobrozvykům patří např. pravidelnost v jídle a spánku nebo pravidelné návštěvy Anonymních alkoholiků. Jeden několik let abstinující přítel chodil dřív po práci do hospody. Jako svůj dobrozvyk uvedl: „Z práce jdu rovnou domů bez mezipřistání.“
---
Pan Veselý u počítače
Pan Veselý seděl u počítače a dělal divné věci.
„Co to provádíš?“ zeptala se ho žena.
„Vzpírám klávesnici,“ řekl pan Veselý a zdvíhal ji jako těžkou činku. Při tom se smál.
Na to navázal kýváním se vpřed a vzad a smíchem.
Pak vytočil dlaně proti monitoru a pokračoval ve smíchu.
To má být co?“ zeptala se paní Veselá.
Pan Veselý nato: „Posílám počítači dobré vibrace.“
Paní Veselá mu řekla: „Dobrý, ale lepší než kývat trupem, je vlnit páteří jako delfín.“ Hned mu to také předvedla.
Pan Veselý to po ní zopakoval a s přehnanou uctivostí se zeptal, jestli je to tak správně.
Paní Veselá blahosklonně souhlasila a oba se rozesmáli.
Video

9. 9.
Humor nad nosem
Pan Veselý našel skvělou zásobárnu humoru. Nebyla to nějaká komedie, ale jeho vlastní hloupé nápady. Dřív se nad nimi pohoršoval, dnes z nich má legraci. Tak třeba se někde dočetl, že vládní koalice marně hledá svého kandidáta na prezidenta. Nikomu se do toho nechce. Pan Veselý si řekl: „Že bych jim vypomohl.“ Nato se nějakých pět minut usmíval, uculoval a pochechtával.
---
E-mail od jedné známé
Dopis: Včera večer jsem krátce kukala na televizi, kde novináři kritizovali vládu a vedli rozhovory s lidmi, kteří mají mnohonásobně větší účet za elektřinu. Nemohla jsem usnout do tří hodin a jsem na dně. Absolutně jsem nemohla zastavit katastrofické myšlenky. Před tím mi bylo krásně, dokud jsem neshlédla ten pořad. Jsem cvok?
Moje odpověď: Média všechno dramatizují, aby si zvýšila sledovanost. Před 10:00 a po 17:00 se jim vyhni a jejich sledování omez i jindy. Na mě televize také nepůsobila dobře ani za klidnějších dob, proto ji nemám. Další informace najdeš zde.

8. 9.
Sviňa
Jedna zkušená abstinentka ze Slovenska mi napsala, že „bažení je sviňa“.
Kéž by to tak bylo! Člověk uvidí velké prase, začne si dávat pozor, ukončí rizikovou situaci nebo činnost a bažení snadno překoná. Jenže bažení je spíš jako chameleón. Bere na sebe převleky a slibuje všechno možné. I tak mu lze předejít nebo ho překonat, ale dá to víc práce.
Stejně se mi představa, že je bažení tlusté prase líbí. Hrdý abstinent rozpozná bažení, řekne si: „Hele prase“ a zasměje se. Už to samo o sobě ho uklidní, a bažení pak lépe zvládne. Naopak to ale fungovat nebude. Když někdo potká v lese divočáka, je to opravdu prase a ne bažení.
---
Chyták paní Veselé
Paní Veselá se zeptala manžela: „Jak by sis přál, aby to vypadalo ve světě.“
Pan Veselý: „Předně bych si přál, aby byl všude mír, pohoda a střízlivost. A lidé by se měli chovat ohleduplně k sobě i k přírodě.“
„Tak dávej pozor, něco ti řeknu. Buď tou změnou, kterou chceš ve světě.“
„To jsi vymyslela ty?“
„Ale kdepak, ten citát pochází od Gándhího. Takže buď klidný, mírumilovný, střízlivý a chovej se ohleduplně ke mně, k druhým lidem i přírodě,“ zasmála se paní Veselá.

7. 9.
Nové video: Nevýznamné? Kdepak!
---
Strana lišáckého úsměvu
Pan Veselý řekl ženě: „Co kdybychom založili Stranu lišáckého úsměvu? Už mám programové prohlášení – lišácky se usmívat.“
„Tuhle stranu by nikdo nevolil,“ namítla paní Veselá.
Pan Veselý: „Třeba volil, která strana má tak jasný program?“
Paní Veselá: „Kdyby nás zvolili, to by byl teprve malér. Kvůli obstrukcím někdy sedí přes noc. Abych se při tom lišácky usmívala, to na mě nemůžeš chtít.“
Nato se pan Veselý a paní Veselá na sebe lišácky usmáli.
---
Kancelář vstoje
Pan Veselý dostal e-mail. Pisatel mu sděloval, že jeho známá pracuje v japonské bance. Kancelářské práce se tam odehrávají vstoje. Říká se tomu „standing office“. V e-mailu byl i odkaz na firmu, která vyrábí stoly pro práci vstoje. Pak Veselý na se prospekt podíval a vyděsil se. Což o to, modelky na obrázcích byly hezké, ale stály na svých vysokých podpatcích naprosto příšerně. Měly vystrčené zadky a břicha a jedna dokonce překřížené nohy. Stát takhle několik minut při fotografování bylo snadné. Vydržet v takovém stoji většinu pracovní doby by ale nešlo bez újmy na zdraví.
Pan Veselý měl úplně jiné plány, ale nedalo mu to. Na e-mail odepsal přibližně toto:
„Správný stoj je prevencí únavy, cévních onemocnění i onemocnění páteře. Vysokým podpatkům je lépe se vyhnout. Oslabují totiž lýtkové svaly a zhoršují krevní oběh v nohách, a tak zvyšují riziko cévních onemocnění. Chodidla by měla být na šířku pánve a rovnoběžně. Váha je rozložena rovnoměrně mezi oběma chodidly. Mírné pokrčení kolen aktivuje svaly nohou a zlepšuje krevní oběh v nich. Hýžďové svaly jsou aktivní. To spolu s aktivitou svalů v dolní části břicha napřimuje bederní páteř a chrání ji. Ramena jsou dole a mírně vzad. To usnadňuje správné dýchání a vytváří podmínky pro napřímení a vytažení krční páteře. Když stát, tak pořádně!
Video

6. 9.
Cobydup
Paní Veselá se zeptala manžela: „Mívám občas pocity viny. Vynoří se vzpomínka na situaci, kdy jsem se nechovala dobře. Úplně mi to zkazí náladu. Co s tím?“
Pan Veselý: „Tak tohle není jenom tvůj problém, nějakou tu chybu udělal skoro každý. Nejlogičtější je to nějak napravit.“
Paní Veselá: „Ale co když to nejde?“
Pan Veselý: „Tak místo toho pomoz někomu úplně jinému. Celé to ale komplikuje skutečnost, že druhým někdy ublížíme a nevíme o tom. Proto se každé ráno omluvím všem, kterým jsem ublížil a pro jistotu i těm, kterým ublížím v budoucnu. Nezabere to ani minutu.“
Paní Veselá se zasmála: „To mi připomíná způsob, jakým uklízíš. S tím jsi také hotový cobydup.“
---
Duše
Paní Veselá řekla manželovi: „Jsi věčná, zářivá duše.“
Pan Veselý se podivil: „Co tě to napadlo?“
Paní Veselá: „Učím se vidět věčnou a zářivou duši ve všech lidech. A ty jsi zrovna po ruce.“
Pan Veselý s usmál: „Tohle ti připomenu, až dostaneš chuť se hádat.“
Paní Veselá: „Udělej to, právě v takových situacích je to potřeba ze všeho nejvíc.“
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

5. 9.
Novinka, video Obrovský problém a jak ho vyřešit.
---
Motýli
Mistr Lin doporučuje přeměňovat nadbytečné a neužitečné energie v motýly. Člověk se nadechne a s výdechem pošle barevného motýlka z bolavého místa pryč do přírody. S motýly se pojí zajímavá symbolika. Co mohou znamenat:
- Transformaci, proměnu a přerod.
- Duši, řecké slovo psyché znamená motýla, ale také duši.
- Osvobození.
- Lehkost, uvolněnost.
- V čínské tradici také dlouhověkost.
---
Jak překonat váhavost
Pan Veselý: „Tak já nevím, mám vstávat a cvičit?“ Pak udělal rozkazovačné gesto směrem k židli, kde měl oblečení, a řekl: „Vstaň a cvič!“
Pan Veselý docvičil, nasnídal se a řekl si: „Tak já nevím, mám uklízet?“ Nato ukázal na kuchyňskou linku a řekl: „Ukliď!“
Pan Veselý to udělal a zaváhal: „Tak já nevím, mám abstinovat?“ I ukázal směrem k místu, kde se scházejí Anonymní alkoholici a důrazně pronesl: „Abstinuj!“
Video

4. 9.
Klidný den
Manželé Veselí si udělali odpočinkový den. Byli v přírodě, poslouchali hudbu, hodně cvičili a dobře se najedli. K večeru řekl pan Veselý ženě: „Dnes jsme nic užitečného neudělali. Nemám z toho úplně dobrý pocit.“
Ta mu odpověděla: „Bylo to potřeba, uvidíš, že zítra toho stihneme o to víc.“ Jako obvykle měla pravdu.
---
Skromné přáníčko
Pan Veselý telefonoval se sestrou. Zeptala se ho: „Co bys chtěl k narozeninám?“
Pan Veselý odpověděl: „Naprosto střízlivé Česko.“
Sestra se zasmála: „Maličkost, další přání?“
Tak k tomu střízlivému Česku můžeš přidat ještě Slovensko.

3. 9.
Nové video: Co je to bž?
---
Rychlokurz cizích jazyků
Se střízlivými přáteli řekneme „střízlivá svoboda“, pak jásáme a stejně pokračujeme k dalším jazykům. Překlady zde uvádím foneticky, už proto, že málokdo ovládá azbuku. Anglicky: Souber frídom. Rusky: Trjezvaja svabóda. Ukrajinsky: Čista svobóda. Romsky: Pačivalo dživipen. Německy: Die nichterne frajhajt. Latinsky: Libertas sobria. Japonsky: Džimanadžijú.
---
Radikálně!
Jeden střízlivý přítel se rozhodl pro „radikální střízlivost.“ Důkladně prohledal svůj byt a vyházel všechno, co by mu připomínalo alkohol včetně vody po holení. Pohyb po městě si naplánoval tak, aby nechodil kolem hospody, kde se dříve zdržoval. Do restaurací nechodil natož aby tam jedl. Nestřízlivým známým se vyhýbal a při náhodném setkání nanejvýš pozdravil a rychle šel pryč. K tomu přidal pravidelné doléčování u nás a formou Anonymních alkoholiků. Ten střízlivý přítel už abstinuje několik let. Radikální střízlivost se mu vyplatila.

2. 9.
Nové video Jak šetřit: 21 osvědčených tipů. Máme i anglicky.
---
Patero dveří
Klíčník otevírá patero dveří. Ty první vedou k lepšímu zdraví. Druhé dveře k lepším vztahům. Třetí dveře k lepšímu pracovnímu uplatnění. Čtvrté dveře vedou ke kvalitním zájmům a páté ke zdravému sebevědomí. Klíčník se usmívá. Ten klíčník je střízlivost.
Video

1. 9.
Nové video Veselý klíčník. Máme i anglicky.

Skryté nebezpečí a jak se mu vyhnout
Jeden střízlivý přítel jel služebně do Německa. Přišel do recepce a zeptal se: „Je v mém pokoji minibar s alkoholem?“
„Samozřejmě,“ odpověděla recepční.
„Nenastěhuji se, dokud ten alkohol neodnesete pryč.“
Recepční to zařídila. Přítel abstinent se pak nastěhoval a služební cesta proběhla dobře.
Je to pochopitelné, v bezpečném prostředí se abstinuje lépe.
Mějte se hezky a střízlivě, juchú!
---
Útěk
Pan Veselý vyprávěl manželce anekdotu.
Pacient utekl z operačního sálu.
„Co vás to napadlo?“ zeptal se lékař.
Sestra říkala: „Uklidněte se, uvidíte, že to dobře dopadne.“
„To od ní bylo milé, chtěla vás upokojit.“
„Jenže ona to neříkala mně, ale chirurgovi.“
Paní Veselá se usmála, ale pak řekla: „Ona to zase taková legrace není. Člověk vyslechne poznámku, která není určená jemu, a pak se diví. Jednou mě někdo pomlouval a myslel, že to neslyším. Já mu vynadala, a potom si připadala trapně. Příště bych dělala, že jsem nic neslyšela a myslela si své. A o druhých mluvím pokud možno s respektem. Co kdyby jim to někdo řekl.“

31. 8.
Nové video Jak se chránit před strašidly. Máme i anglicky.
---
Pět okruhů, jak se lépe ovládat v praxi
Těch pět okruhů zahrnuje: 1. přerušit působení zevní rizikové situace, 2. přerušit působení vnitřní rizikové situace, 3. pracovat s motivací, 4. uklidnit se např. fyzickou aktivitou, smíchem nebo relaxovat, 5. použít rozum, např. se někomu svěřit nebo se poradit. Jak to může vypadat prakticky?
1. Pan Veselý se vracel z práce a připletl se k nějaké demonstraci. Byl tam hluk a někteří lidé se hádali. Pan Veselý dostal chuť se zapojit a také se pohádat, ale neudělal to. Místo toho odešel.
2. Pak si pan Veselý uvědomil, že je unavený. Šel proto domů a odpočinul si.
3. Nato si pan Veselý připomněl, že měl v úmyslu trochu cvičit. Moc se mu nechtělo, ale řekl si, že sezení v práci a povalování se doma by mu neprospělo. Navíc se po cvičení bude cítit lépe.
4. Pan Veselý cvičil čchi-kung, přidal něco z jógy a opravdu se cítil lépe.
5. Mezi tím přišla domů paní Veselá. Dali se do řeči, vyměnili si novinky a bylo jim dobře.
Video
---
Zkrásnění
Pan Veselý potkal ženu středního věku, která trpělivě čekala, až její jezevčík cosi očichá.
Pan Veselý jí řekl: „Tak nevím, jste na procházce se psem, nebo pes s vámi?“
Paní se usmála a vesele odpověděla: „Pes se mnou.“ Neuvěřitelně při tom zkrásněla.
Vážené paní a dívky, úsměv je mnohem důležitější než kadeřník, kosmetika a móda dohromady.

30. 8.
Přirovnání
K čemu přirovnat cestu ke střízlivosti?
– Cesta ke střízlivosti je jako ražení tunelu. Je třeba razit ta dlouho, až se člověk dostane na druhou stranu. Pak je nutné udržovat tunel v dobrém stavu. Razit lze různě. Když to člověk zkouším sám, je to jako kopání krumpáčem. Jestliže k tomu přidá Anonymní alkoholiky a profesionální pomoc, je to jako razící stroj.
– Cesta ke střízlivosti je jako stoupání po žebříku. Střízlivost bývá poměrně snadná, jestliže jsou příčky v rozumné vzdálenosti, tj. dotyčný chodí často a pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků a psychoterapii.
– Cesta ke střízlivosti je jako jízda na kole. Cyklista, který přiměřeně šlape do pedálů, tedy se doléčuje, lépe udrží rovnováhu.
A k čemu přirovnat střízlivost?
Střízlivost je jako Mikuláš, protože nosí dárky. Často i takové, které člověk nečekal.
---
Co si vzít s sebou?
Na tuto legrácku jsem se vybavil příručním zavazadlem. Kontroluji, zda v něm mám doklady, klíče a láhev na vodu. Ale ještě něco tam schází. Co by to tak mohlo být. Aha, už to mám! No přece střízlivost!
Nato vytleskávám „dobře žiju, abstinuju“ a jásám.
Video
---
Nové vydání Střízlivých novinek.

29. 8.
Nové video No konečně!
---
Nová odborná práce Nešpor K. Spánek, tělesná aktivita a alkohol.
----
Jak přijímat myšlenky a pocity
Můžeme se k nim chovat zdvořile, laskavě a s odstupem jako vedoucí hotelu k váženým hostům. Vedoucí ale nepřipustí, aby některý host začal řídit hotel místo něj.
---
Pět věcí, které si uvědomovat, pět věcí, kterým se vyhnout, pět věcí, které pěstovat
Pět věcí, které si uvědomovat
– Tělo, bude tak zdravější.
– Své možnosti i hranice, budete úspěšnější.
– Své okolí, zlepšuje to vztahy.
– Své povinnosti, lépe je zvládnete.
– Uvědomujte si také, co vám prospívá a co ne.
Pět věcí, kterým se vyhnout
– Zbytečnému stresu, např. stresu z médií.
– Alkoholu a jiným návykovým látkám, omezují svobodu.
– Kupování zbytečností nebo toužení po nich.
– Lidem, kteří se chovají špatně.
– Přetěžování se, ale také lenosti.
Pět věcí, které pěstovat
– Dobré vztahy.
– Zdravé emoce, jako laskavost.
– Fyzickou aktivitu, např. chodit.
– Rozumnou sebekázeň.
– Relaxační techniky (nahrávky volně na drnespor.eu). Jóga a čchi-kung spojují výhody relaxace a tělesného cvičení.
Tento seznam sepsal pan Veselý jedno nedělní odpoledne. Pak ho hrdě ukázal manželce.
„Já bych to rozšířila,“ řekla.
Pan Veselý namítl: „I tohle je na mě skoro moc.“
Paní Veselá se zasmála: „Tak v rámci pěstování dobrých vztahů sundej v ložnici záclony, potřebují vyprat.“

28. 8.
Žárovka a střízlivost
Úvodem anekdota: „Kolik psychoterapeutů je potřeba k výměně žárovky? Stačí jeden, ale žárovka musí chtít.“
To je sice vtipné, ale neodpovídá to skutečnosti. Pan Veselý je závislý na alkoholu a abstinuje. Jenže ho napadají myšlenky na pití a není si jistý, zda chce v abstinenci pokračovat. Jeho motivace k abstinenci se v důsledku zevních i vnitřních okolností snížila. Jde na setkání Anonymních alkoholiků nebo jinou formu terapie. Motivace ke střízlivosti tím podstatě vzroste. Psychoterapie by měla motivaci nejen využívat, ale také posilovat.
---
Co v polepšovně?
Pan Veselý řekl: „Jeden mistr poznamenal, že přizpůsobivý člověk je spokojený i v pekle. Nedělám si o sobě iluze. Je pravděpodobné, že se jednou ocitnu na kratší nebo delší dobu v některém nižším světě. Někdo tomu říká očistec, já bych to nazval polepšovnou. Jak se tam přizpůsobit a být spokojený?“
Paní Veselá odpověděla: „Také jsem o tom přemýšlela.“
„A nač jsi přišla?“
„Nést následky a nekňourat.“

27. 8.
Bádání
Pan Veselý řekl manželce: „Chceš předvést, jak probíhá vědecké zkoumání smíchu?“
„To jsem zvědavá,“ řekla paní Veselá.
Manžel se zahloubal do nejtlustší bichle, kterou doma našel. Tvářil se při tom jako, kdyby četl nekrolog. Hloubání ale netrvalo dlouho. Výraz jeho tváře se rozjasnil náhlým poznáním. Položil si knihu na hlavu, přidržoval ji rukou a začal se smát hlubokým hlasem, přecházel do fistule a zase nazpátek. Paní Veselá se k němu přidala. U Veselých bylo veselo.
Video
---
Zázračná lékařka
Paní Veselá řekla manželovi: „Předvedu ti zázračnou lékařku v akci.“
Pan Veselý tušil, že to bude nějaká legrace a už předem se usmíval.
Žena se ale tvářila vážně a upřeně hleděla na manžela: „Vaše léčení bude vyžadovat za prvé střízlivost, za druhé se uklidnit a za třetí se za den třicetkrát usmát!“
Pan Veselý pochopil, že má hrát pacienta a zeptal se naoko ustrašeně: „A bude to stačit?“
Paní Veselá se zamyslela: „Tak dobře zvýšíme dávkování. Ke střízlivosti a klidu přidejte šedesát úsměvů denně!“
Video

26. 8.
Nové video Je lepší být pesimista nebo optimista?
---
Odborníci
Při živém rozhovoru v médiích mě kdosi nazval odborníkem na závislosti.
Opravil jsem ho: „Nejsem odborník na závislosti, ale na střízlivost. Odborníky na závislost jsou jiní.“
Těmi jinými jsem myslel výrobce alkohol, a drog, provozovatele hazardu, reklamní agentury a média, která jim slouží. Děje se tak v mezích nebo na pomezí zákona a lze s tím dělat jediné. Odborníkům na to, jak vyvolávat závislosti, se vyhýbat.
---
Jak se dělá veselý dům
Manželé Veselí si usmysleli, že udělají z celého činžáku, kde bydlí, veselý dům.
Smáli se a posílali smích sousedům před sebou i za sebou, vpravo i vlevo, dole i nahoře. Není jisté, jak to fungovalo na sousedy, ale manželům Veselým to prospělo.
Video

25. 8.
Novinky, videa
Tři druhy úsměvu a smíchu. Máme i anglicky.
Umět odmítat je potřeba
---
Stop technika v praxi
Pan Veselý řekl manželce: Doslechl jsem se o zajímavé technice. Když je situace vhodná, člověk se zastaví na chvilku, znehybní a uvědomí si své tělo i mysl.“
„K čemu je to dobré?“ zeptal se paní Veselá.
Rozvíjí to schopnost si sám sebe lépe uvědomovat. Navíc, když je tělo v nevhodné poloze, lze ji změnit, a když je mysl neklidná, jde ji uklidnit. Třeba tím, že se usmějeme nebo dlouze vydechneme.“ V ten moment pan Veselý znehybněl, jako kdyby ho někdo začaroval. Netrvalo to ale dlouho.
„Nač jsi myslel?“ zeptala se ho manželka.
„Zjistil jsem, že mám hlad,“ řekl pan Veselý.
Paní Veselá právě dokončovala přípravu jídla. Úhledně ho narovnala na talíře a ty nesla ke stolu. Byla asi metr od stolu, ale v tom znehybněla.
Manžel se rozesmál. Paní Veselé se chtělo smát také, ale uvědomila si, že s dvěma plnými talíři v rukách by to nedopadlo dobře.
---
Udělejte dlouhý nos a buďte v pohodě
Udělat na někoho nebo něco dlouhý nos je posměšné gesto. Používá se v mnoha zemích, první doložená zmínka o něm pochází z Anglie z roku 1791. Palec se pro tomto gesto dotýká nosu, prsty jsou roztažené, dlaň kolmo k obličeji. Udělat dlouhý nos lze dělat jednou i oběma rukama, což je u nás častější.
Dlouhý nos může být někdy velmi užitečné, viz příklady:
– Dělám dlouhý nos na podvody.
– Dělám dlouhý nos na propagandu.
– Dělám dlouhý nos na předražené zbytečnosti.
– Dělám dlouhý nos na pomluvy.
– Dělám dlouhý nos na hloupé nápady.
– Dělám dlouhý nos na alkohol drogy a hazard.
Ještě příklad toho, jak lze použít dlouhý nos k udržení střízlivosti. Někdo dostane bažení po alkoholu, udělá na bažení dlouhý nos a jde na setkání Anonymních alkoholiků. Někdo jiný dostane chuť zavolat toxickým známým. Místo toho přesměruje jejich příchozí hovory na místní věznici a jejich čísla vymaže. Pak si řekne, že to od něj není hezké zatěžovat vězeňskou službu. Nechá si roto místo toho změnit telefonní číslo, a to nové dá jenom důvěryhodným lidem.
Video

24. 8.
Udělejte si nový drahokam
Oblast mezi pupkem a páteří nazývají jógíni „manipura“ čili město klenotů. Některé klenoty jsme zdědili po předcích, ale neměli bychom spoléhat jenom na ně. Následující postup lze praktikovat nehybně i za pohybu, kombinovat ho s cviky jógy i čchi-kungu nebo ho cvičit za chůze. Nepoužívejte ho ale při řízení a podobných činnostech.
Postup
– Uvolněte se a usmějte.
– Dýchejte mezi pupek a páteř. Při nádechu sem přijímejte energie přírody, při výdechu posílejte pryč to, co je v těle a mysli navíc. Pokračujte libovolně dlouho.
– Pak při nádechu nabírejte energii a při výdechu ji postupně soustřeďujte a zmenšujte na velikost drahokamu.
– Na závěr nechte drahokam se otáčet a ukládat se mezi pupek a páteř. Tento drahokam můžete pak použít, kdykoliv budete potřebovat energii.
---
Jak povzbudit mozek
Podle východní tradice souvisejí prsty rukou s mozkem. Z hlediska západní medicíny je na prstech velké množství nervových zakončení. Procvičování prstů působí dobře na mozek. Existuje mnoho možností, např.:
– Natahování a pokrčování prstů najednou.
– Natahování a pokrčování prstů postupně jeden po druhém.
– Prsty jedné ruky postupně namasírovat na druhé ruce jeden prst po druhém a pak ruce vyměnit.
– Bubnovat konečky prstů o desku stolu.
– Masírovat si kůží pod vlasy konečky prstů od čela směrem dozadu. To ale jen pokud nemá člověk dlouhé nehty.
– Tleskání a jeho varianty. Můžete při tom opakovat nějaké říkadlo, třeba: „Dobře žiju, abstinuju.“
– Používání růžence nebo mály.
– Hakini mudra, při ní se před tělem ve výši srdce dotýkají bříška natažených prstů.
Video

23. 8.
Veselá meditace
Paní Veselá řekla manželovi: Jeden mistr popsal veselou meditaci, má prý přímo zázračné účinky. Radí si představovat, jak se všichni usmívají. Je nad moje síly si představit usměvavé úplně všechny. Tak jsem si to pozměnila. Nechceš to vyzkoušet?“
Pan Veselý souhlasil, způsobně se posadil a narovnal se.
Paní Veselá říkala zvolna a polohlasem: „Usmíváme, se, bytosti kolem se usmívají, bytosti v tomto městě se usmívají, bytosti v této zemi se usmívají, bytosti na tomto kontinentě se usmívají, bytosti na této planetě se usmívají, bytosti ve Sluneční soustavě se usmívají, bytosti v této galaxii se usmívají, vesmírné bytosti se usmívají.“
„Dobré,“ řekl pan Veselý, připomíná mi to meditaci milující laskavosti. Při ní ale přeju sobě i druhým mír a světlo.“
„Když je v někom mír a světlo, tak to se asi také usmívá,“ řekla paní Veselá.
Dobře tak to rozšířím na mír, světlo, úsměv. Tohle všechno ti přeju.“
„A já tobě také,“ zasmála se paní Veselá.

22. 8.
Nové video Nespravedlnost!
---
Poznámka: Doléčování funguje normálně.
---
Z rozhovoru pro média na téma smích
Proč je dobré se smát?
S jistou mírou zjednodušení, lze říci, že smích a úsměv prospívají všemu. Stres vyvolává nebo komplikuje většinu nemocí a smích, úsměv a veselost naopak uklidňují. To posílí imunitu, zlepší trávení, zmírní bolest, prospěje to psychice i spánku, zlepší kvalitu života atd.
Co se při tom děje v mozku?
Je třeba odlišovat smích a úsměv, humor a veselost. Smích a úsměv se v mozku promítají do oblastí, které souvisejí s pohybem. Humor obvykle spojuje věci, které jsou vzdálené nebo protichůdné. Třeba když emeritní primář MUDr. Nešpor s žabí čepicí na hlavě předstírá, že je žabák (video). To překvapí část mozkové kůry, která souvisí s logickým uvažováním. Veselost je zdravá emoce a ovlivňuje podkorové struktury, žlázy s vnitřní sekrecí, autonomní nervový systém a celé tělo. Ze zdravotního hlediska je nejdůležitější právě veselost. Nejčastěji používaná a nejbezpečnější cesta k veselosti vede přes úsměv.
Je třeba se smát nahlas, nebo stačí se usmívat?
S vydatným bráničním smíchem jsou určité problémy. Předně ho nelze používat vždy a všude. A pak jsou tu určité kontraindikace. Neměli by ho praktikovat např. lidé s kýlou, krátce po operaci v břišní dutině, s vážnými srdečními nemocemi, rozedmou plic, výhřezem dělohy nebo v pokročilejším těhotenství. Lidé s glaukomem nebo krvácením v oblasti oka by se měli o tom, zda jim vydatný smích prospívá, nebo ne, poradit s očním lékařem. To se ale týká vydatného břišního smíchu. Dobrá nálada a úsměv pomáhají prakticky vždy. Osobně si více než hlasitého smíchu cením úsměvu. Ostatně moje kniha z roku 2021 se jmenovala „Usmát se a poodstoupit“ a ta další, která vychází koncem září 2022, se jmenuje „300 úsměvů pro lepší život“.
Jak se víc smát?
Naprostý základ je lišácký (Duchennův) úsměv. Při výzkumu mozku se zjistilo, že veselost navodí nejlépe právě ten. Kruhový sval obkružující oči se při něm lehce sevře. Stáhněte tento sval, až se vám v koutcích očí udělají jemné vrásky. Uvolněte čelist, takže se zuby nedotýkají, a povytahujte koutky úst šikmo vzhůru směrem k uším. Tento úsměv má logiku. Povolená čelist dává najevo, že nebudeme nikoho kousat. Přimhouřené oči zase souvisejí s pocitem bezpečí. Záměrně se smát a usmívat je možné a užitečné. Smích a úsměv často nejvíc potřebujeme v situacích, kdy nám, není dvakrát do smíchu.

21. 8.
Promítání filmů jako pomoc při rozhodování
Někdo si pustí grotesky, směje se, to ho uklidní a rozhodne se lépe. Filmy si ale můžeme pouštět i ve své hlavě. Pan Veselý přemýšlí, zda změnit zaměstnání. Práce, kterou dělá, je dobře placená, ale dost stresující. Vztahy tam také nejsou ideální. Nová práce, o které uvažuje, vypadá zajímavěji a bude asi klidnější, mzda je tam ale nižší.
Pan Veselý si v hlavě pustí film. Představuje si, jak bude jeho život vypadat za pět nebo deset let, když zůstane ve stávajícím zaměstnání. Co to udělá s jeho zdravím, vztahy, střízlivostí atd.
Nato si pustí nový film. Ten pojednává o tom, jak bude probíhat jeho život v případě, že si vybere změnu zaměstnání. A rozhodování je hned snazší.
---
Návštěva moudré sovy
„Hu, hu, hú.“
„Dobrý den, moudrá sovo, co tu hledáte?“
„Hú, hledám myš.“
„To, paní sovo, nebudete moudrá. Jinak byste nehledala myš, ale střízlivost.“
Mějte se hezky všichni a střízlivě, hú.
Tohle není jenom absurdní humor, Jestliže dává závislý člověk přednost všemu možnému před střízlivostí, mívá problémy. Jestliže dá přednost střízlivosti, dostane střízlivost a často ještě hodně navíc.
Video

20. 8.
Nové video To je ono!
---
Nová střízlivá pohlednice
---
Čtvrtá očkovací dávka
Na internetu jsem našel místo, kde očkují bez objednání. Uváděli tam kapacitu 500 osob za tři hodiny. Podivil jsem se, jak to mohou stihnout. Asi mohou, i s krátkým čekáním mi to zabralo asi čtvrt hodiny. Na závěr mě paní doktorka poučila, abych zůstal dalších patnáct minut po dohledem.
Zasmál jsem se a řekl: „Dobře, dohlédnu na sebe.“
---
Poselství moudré žáby
Tato legrácka vyžadovala předchozí trénink a pomůcky. Mávat rukama v podřepu na plných chodidlech není úplně snadné. Na hlavě mám čapku ve tvaru žáby a jsem zeleně přioděný. Kvákám jako žába a divák nerozumí. Pak se dozvídá, že mu to laskavě přeložím do lidské řeči.
Po nějaké době titulky sdělují světu, že tajemná žába tím kvákáním myslí toto:
„Střízlivost je výhoda,
střízlivost je svoboda!“
K tomuhle videu mi přišly většinou příznivé odezvy, našly by se ale i kritici. Tak kdosi mi ironicky napsal, co jsem to vzal, že by to chtěl taky. Odpověděl jsem mu: „Já jedu na střízlivost, je zadarmo a v pohodě. Však si to vyzkoušejte!“
Video

19. 8.
Nové video Zachráněný rozpočet.
---
Úsměvy
Pan Veselý potkal v blízkém lesoparku ženu se třemi dětmi.
Řekla mu: „Vy se tak hezky usmíváte.“
„Vy také,“ odpověděl pan Veselý.
„Někdy je to těžké, kluci se dostávají do puberty. Nějakou radu byste neměl?“
Pan Veselý se krátce zamyslel a navrhl: „Usmát se, zhluboka nadechnout a hodně dlouze vydechnout.“
Nato se usmáli všichni, včetně těch chlapců, co se dostávají do puberty.
---
Tajemství pergamenu
Na tomhle zdánlivě tajemném videu žádám s pomocí strašného zaklínadla „čáry máry fuk“ o moudrou radu. Vztahuji ruce a v nich se ocitá pergamen. Mezi námi, je to léta nepoužitý papír na pečení. Rozbaluji listinu a dozvídám se tajemství, které skrývala: „Střízliv zůstat, to je základ.“
Z toho mám takovou radost, že asi minutu jásám. Mimochodem, ono „střízliv zůstat, to je základ“ je obdoba rčení Anonymních alkoholiků, které zní v originále: „Sobriety first!“

18. 8.
Nové video Smích razicího stroje. Máme i anglicky.
---
Cobydup
Paní Veselá se zeptala manžela: „Mívám občas pocity viny. Vynoří se vzpomínka na situaci, kdy jsem se nechovala dobře. Úplně mi to zkazí náladu. Co s tím?“
Pan Veselý: „Tak tohle není jenom tvůj problém, nějakou tu chybu udělal skoro každý. Nejlogičtější je to nějak napravit.“
Paní Veselá: „Ale co když to nejde?“
Pan Veselý: „Tak místo toho pomoz někomu úplně jinému. Celé to ale komplikuje skutečnost, že druhým někdy ublížíme a nevíme o tom. Proto se každé ráno omluvím všem, kterým jsem ublížil a pro jistotu i těm, kterým ublížím v budoucnu. Nezabere to ani minutu.“
Paní Veselá se zasmála: „To mi připomíná způsob, jakým uklízíš. S tím jsi také hotový cobydup.“
---
To se stává
Někdo žije normálně a celkem spokojeně. Ale chce být hodně šťastný.
Přijdou drogy, alkohol nebo hazard. Je hodně nešťastný.
Pak díky svépomoci, Anonymním alkoholikům anebo léčbě abstinuje. Žije normálně a celkem spokojeně.
Není to ale stejné jako dřív. Střízlivosti si teď váží. Kromě toho má často jiné životní hodnoty, získal více pochopení pro druhé a bývá laskavější a soucitnější.

17. 8.
Skromné přáníčko
Pan Veselý telefonoval se sestrou. Zeptala se ho: „Co bys chtěl k narozeninám?“
Pan Veselý odpověděl: „Naprosto střízlivé Česko.“
Sestra se zasmála: „Maličkost, další přání?“
Tak k tomu střízlivému Česku můžeš přidat ještě Slovensko.
---
Jak překonat váhavost
Pan Veselý: „Tak já nevím, mám vstávat a cvičit?“ Pak udělal rozkazovačné gesto směrem k židli, kde měl oblečení, a řekl: „Vstaň a cvič!“
Pan Veselý docvičil, nasnídal se a řekl si: „Tak já nevím, mám uklízet?“ Nato ukázal na kuchyňskou linku a řekl: „Ukliď!“
Pan Veselý to udělal a zaváhal: „Tak já nevím, mám abstinovat?“ I ukázal směrem k místu, kde se scházejí Anonymní alkoholici a důrazně pronesl: „Abstinuj!“

16. 8.
Nové video Skryté nebezpečí a jak se mu vyhnout.
---
Kdy pít vodu jako kůň a kdy jako hraběnka?
Kůň vypije rychle velké množství vody najednou. To lze doporučit, když je třeba zvládnout bažení po alkoholu. Jinak je lepší pít vodu jako hraběnka. Ta klidně, zvolna a decentně usrkává svůj odpolední čaj. Tento způsob pití vody je sice pomalejší, ale zato laskavější k ledvinám, srdci i trávícímu ústrojí.
---
Přítomnost
Paní Veselá se někde dočetla, že by měl člověk žít v přítomnosti. S tím sice souhlasila, ale nevěděla, jak to udělat. Paní Veselá vzala hrnec s uvařeným jídlem a dala ho za okno, aby vychladl. Za chvíli začalo pršet. Paní Veselá řekla: „Prší“ a přenesla hrnec zpátky do bezpečí. Později při jídle řekla z ničeho nic: „Jím“. Manžel se na ni tázavě podíval. Paní Veselá mu vysvětlila: „Učím se žít v současnosti, a právě mi odběhly myšlenky.
Po večeři se dali manželé Veselí do úklidu kuchyně. Jako kdyby to měli nacvičené, řekli najednou: „Uklízím.“ Nato se oba rozesmáli.
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

15. 8.
Novinka, video Co si vzít s sebou?
---
Štěkot
Pan Veselý se potřeboval na něco soustředit.
Jenže v tom se někde venku ozval hlasitý psí štěkot. Jistě se nejednalo o jorkšíra, ale nejméně o vlčáka.
Pana Veselého napadala silně nepřívětivá řešení, jak psa umlčet. Z nich ještě nejmírnější bylo opatřit zvíře zvukotěsným náhubkem. Štěkot ale spíše sílil, než aby slábnul. Pan Veselý to tedy zkusil po dobrém. V duchu poznamenal na adresu štěkajícího chlupáče: „Milý pejsku, tak už sis zaštěkal dost a teď buď zticha.“
Po chvíli se štěkot opravdu zmírnil. Nebylo to asi vlivem telepatie. Pravděpodobnější možnost je, že se pan Veselý uklidnil a štěkot mu už tolik nevadil.
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.
---
Ze života veverky abstinentky
Veverka abstinentka vstala protáhla se a požádala Vyšší moc o další střízlivý den. Pak se vydala sehnat něco k snídani. Našla oříšek a měla z toho velkou radost. Odpoledne vylezla na strom, kde se konalo setkání Anonymních veverek. Na stromě pozdravila několikerým kviknutím kamarády a kamarádky a ti jí odpověděli podobně. Navečer poděkovala veverka Vyšší moci za střízlivý den a šla spát.
Jestli tohle povídání někdo nepochopil, tak je to průhledná narážka na užitečné organizace Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a jim podobné.

14. 8.
Bůh střízlivosti
Některé dávné kultury si střízlivosti cenily. Vyhýbání se opojným látkám doporučoval svým stoupencům nejen prorok Mohamed, ale dávno před ním Buddha. Abstinenci od alkoholu měla nařízenou i kasta kněží ve staré Indii. Nevím ale o tom, že by existoval bůh střízlivosti. Zato bohů lékařství a zdraví by se po světě našla přibližně stovka. Jen staří Řekové jich měli nějakých šestnáct. Co by se stalo, kdyby bůh střízlivosti existoval a lidé ho uctívali? To by jistě všichni ti bohové léčení, uzdravování a medicíny měli o hodně méně práce.
---
Oddechnout si
Člověk si s úlevou oddechne a při tom dlouze vydechne. Funguje to i naopak, tj. dlouhý výdech uklidňuje. Toho využívá řada jógových praktik např. plný jógový dech, při kterém je výdech prodloužen na dvojnásobek nádechu, nebo dechové cvičení Bhrámarí. Při něm praktikující vydává zvuk připomínající čmeláka a prodlužuje tak výdech ještě víc.
Následující legrácka nemá s jógou mnoho společného.
Pan Veselý dlouze vydechne a říká: „To jsem si oddechl.“
Paní Veselá dlouze vydechne a říká: „To jsem si oddechla.“
Oba dlouze vydechnou a říkají: „To jsme si oddechli. Střízlivost funguje.“

13. 8.
Betynka
Byl příjemný letní večer a pan Veselý se vracel domů. Před vchodem seděla sousedka s obtloustlou jezevčicí Betynkou.
Pan Veselý pozdravil a řekl: „Blahopřeji vám!
Sousedka na něj tázavě pohlédla a pan Veselý pokračoval: „Ano, blahopřeji! S tímhle psem jste v naprostém bezpečí!“
Sousedka se zasmála: „Jasně, cítím se v bezpečí na sto procent.“
---
Čarodějnice
„Co máš proti čarodějnicím a čarování?“ zeptal se pan Veselý manželky.
„Při všelijaké magii se dotyčná osoba snaží zapřáhnout Vyšší moc, vesmír nebo přírodu a jejich síly do vozíku svých přání. To většinou nedopadá dobře. Lepší je se Vyšší moci podřizovat, i když se do toho člověku zrovna nechce. Chce se ti umýt okna?“
„Nechce,“ řekl pan Veselý.
Paní Veselá se zasmála: „Mně také ne. Tak se do toho dáme!“

12. 8.
Nové video Jak se ovládat názorně.
---
Nová odborná práce: Nešpor K. Jak se správně rozhodnout a jak rozhodnutí uskutečnit. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Přirovnání
K čemu přirovnat cestu ke střízlivosti?
– Cesta ke střízlivosti je jako ražení tunelu. Je třeba razit ta dlouho, až se člověk dostane na druhou stranu. Pak je nutné udržovat tunel v dobrém stavu. Razit lze různě. Když to člověk zkouším sám, je to jako kopání krumpáčem. Jestliže k tomu přidá Anonymní alkoholiky a profesionální pomoc, je to jako razící stroj.
– Cesta ke střízlivosti je jako stoupání po žebříku. Střízlivost bývá poměrně snadná, jestliže jsou příčky v rozumné vzdálenosti, tj. dotyčný chodí často a pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků a psychoterapii.
– Cesta ke střízlivosti je jako jízda na kole. Cyklista, který přiměřeně šlape do pedálů, tedy se doléčuje, lépe udrží rovnováhu.
A k čemu přirovnat střízlivost?
Střízlivost je jako Mikuláš, protože nosí dárky. Často i takové, které člověk nečekal.

11. 8.
Nové video Hezké protažení s jednoduchou jógou. Máme i anglicky.
Poznámka: Pro střízlivé přátele jsem nazval tento cvik "Hrdý abstinent se probouzí do nového, střízlivého dne, juchú."
---
Smích, úsměv, emoce a pracovní prostředí (odpověď médiím)
Smích, a ještě častěji úsměv patří k projevům zdravých emocí, jako jsou veselost, laskavost nebo vděčnost. Tyto emoce působí příznivě na psychiku, tělesné zdraví i komunikaci. Jeden ze způsobů, jak navodit zdravé emoce, je napodobit jejich projevy. Toho lidé často využívají. Jistý americký profesor psychologie zjistil, že nejčastěji se lidé usmívají např. při pozdravu a ze zdvořilosti, ale i to je užitečné. Moje poslední vydaná kniha se jmenuje „Usmát se a poodstoupit“, úsměv opravdu usnadňuje zdravý odstup a nadhled. A moje nová kniha se bude jmenovat „300 úsměvů pro lepší život“, ta vyjde v září 2022. Smích a úsměv se ale nehodí vždy. V případě že někdo jedná s rozčileným zákazníkem, udělá lépe, když projeví pochopení nebo se bude tvářit neutrálně. Ještě zajímavost: Emoce se více přenášejí z výše postavené osoby k podřízeným než naopak. Tedy usměvavá paní ředitelka ovlivní atmosféru na pracovišti víc než usměvavá paní uklízečka.
Semináře čistě jen o smíchu nevedu. Nabízím např. témata jako „Zdravé emoce“, Smích a komunikace“ nebo „Vrozené způsoby, jak se uvolnit“. Bývá při tom i dost legrace. Naposledy se to odehrálo koncem června 2022. Seminář se líbil a jsme dohodnuti na jeho opakování pro jinou skupinu zaměstnanců téže firmy.
---
Nová střízlivá pohlednice.

10. 8,
Čekání
Pan Veselý se ocitl v polospánku a měl dojem, že je po smrti. Bezradně čekal, až se ho někdo ujme a řekne mu, co má dělat. Kdosi směrem k němu prohodil, aby počkal. Pan Veselý byl zvyklý neztrácet čas, posadil se proto stranou a začal praktikovat Meditaci milující laskavosti. Daleko se nedostal, jakási tajemná síla ho vymrštila vzhůru do vyšších světů.
Pan Veselý se probudil. Meditace milující laskavosti si velmi cenil a jeho úcta k ní po tomto zvláštním snu ještě vzrostla. Mimochodem nahrávky různých variant této meditace jsou volně na mém webu.
---
Dietní oběd manželů Veselých
Paní Veselá řekla manželovi: „Dnes jsem na dala záležet, oběd ti bude jistě chutnat.“
Pan Veselý se usmál: „Až se těším, co to bude?“
Teď se usmála paní Veselá: Jako předkrm poslouží lišácký úsměv. Pak se budeme místo polévky chichotat. „A co hlavní chod?“ vyzvídal pan Veselý.
„To bude vydatný břišní smích,“ řekla paní Veselá a dodala: „Po tomhle obědě si pak oba zasloužíme šálek čaje.“
Video

9. 8.
Nové video Ošemetná situace - osobní zkušenost.
---
Policie!
Pan Veselý se vracel z nákupu. Bylo nedělní odpoledne a ulice byly téměř prázdné. Po silnici jelo policejní auto. Prudce zastavilo. Vystoupili z něj dva mladí policisté.
Jeden z nich se zeptal pana Veselého: „Máte u sebe občanský průkaz?“
„Ano,“ řekl pan Veselý a začal se přehrabovat v tašce. Chvíli to trvalo, tak zažertoval: „Tohle se mi nestalo ani nepamatuji. Podobám se snad hledané osobě?“
Odpovědí mu bylo mrazivé mlčení.
„Vyndejte ten průkaz z pouzdra!“ nařídil policista a nahlížel při tom do tašky pana Veselého. Uviděl tam mrkev a půlenou čočku. Pak začal průkaz zkoumat vizuálně a posléze za pomoci elektronické čtečky. „Kam jdete?“ zeptal se přísně.
„To je moje věc,“ řekl pan Veselý, „copak jsem u výslechu?“
„Výslech vypadá jinak!“ poučil pana Veselého policista. „Kam jdete?“
„Domů,“ odpověděl pan Veselý.
„Nemůžu vědět, že tady bydlíte!“ řekl úsečně policista a vrátil panu Veselému jeho občanku.
Tato věta postrádala logiku. Z občanky se dalo vyčíst místo bydliště. Kromě toho, i kdyby bydlel pan Veselý jinde, bylo by to v mezích zákona. Pan Veselý z toho usoudil, že policista je pod vlivem negativních emocí, což oslabilo jeho rozumové schopnosti.
Policisté odcházeli do auta. Pan Veselý se zasmál a poznamenal: „Přeji vám úspěšnější lov.“
Strnulým výrazem policisty problesklo něco jako náznak úsměvu.
Cestou domů si pan Veselý v duchu řekl: „Ještě že existují smích a humor.“
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

8. 8.
Nové video Velký omyl výrobců židlí
---
Vyvolávání duchů
Paní Veselá zaslechla, jak si kolegyně v práci povídají o vyvolávání duchů.
„Taková pověra,“ pomyslela si. Jenže pak si uvědomila, že něco podobného občas dělá i ona. Vzpomene si na dávné setkání, příhodu, nebo na někoho, o kom slyšela. Pak o nich dlouze přemýšlí. Tohle její vyvolávání duchů je nepříjemné a neužitečné. Je třeba se duchů nějak zbavit.
Paní Veselá vymyslela následující postup. Představuje si čas jako oblaka, která plynou kamsi dozadu. Nato nechá „duchy“ odplout i s oblaky do minulosti, kam patří.
---
Jak být hned inteligentnější: 5 možností
1. Tělesná aktivita (chůze, jóga, čchi-kung atd.)
2. Dýchat do břicha a prodlužovat výdech.
3. Pít dost vody nebo slabého čaje.
4. Být střízlivý.
5. Usmát se nebo se zasmát.
Video

7. 8.
Blahobyt
Pan Veselý ukázal na mapu světa a řekl: „Vlastně tady žijeme v blahobytu.“
Paní Veselá nato: „Tak buď rád. Problém by nastal, až kdybys chtěl žít ve větším blahobytu, ještě ve větším, a ještě ve větším.“
---
Ženská intuice
Pan Veselý vymyslel, jak vypadá smích datla a předvedl ho manželce.
Ta se usmívala a řekla mu: „Dobré, ale něco mi tam vadí.“
Pan Veselý si zkusil „Datla“ před zrcadlem a zjistil, že i jemu něco vadí. Za chvíli zjistil, kde by mohl být problém. „Držet ramena dole!“ předsevzal si.
Týž den navečer řekl paní Veselé: „Mají ženy dobrou intuici? Co si o tom myslíš?“
Paní Veselá odpověděla: „Asi ano. Intuice nemusí být něco nadpřirozeného. Nevědomí se dá přirovnat k velké knihovně a vědomí k několika svazkům, které má čtenář po ruce. Varování, že něco není v pořádku, může vycházet z minulých zkušeností v nevědomí. Osobně intuici nepodceňuji, ale ani nepřeceňuji.“
Pak se zasmála a dodala: „V nevědomí máme ledacos a není to vždy užitečné.“
Video

6. 8.
Nové video Jak se směje datel a krční páteř. Máme i anglicky.
---
A na just!
Paní Veselá byla pár dní sama doma. Řekla si, že žije až moc disciplinovaně a že by to chtělo změnu. Začala tím, že po sobě večer neumyla nádobí. Napadlo jí také, že by mohla do půlnoci jen tak brouzdat po internetu. Na to byla ale příliš unavená, tak alespoň slupnula velkou čokoládu. Mohla by vynechat i večerní čištění chrupu. Usoudila ale, že její zuby za nic nemohou a že zbytky čokolády v ústní dutině by jim neprospěly. Zuby si tedy vyčistila a uvažovala, co neobvyklého by se ještě dalo udělat. Na nic nepřišla a usnula oblečená na válendě. Probudila se za dvě hodiny, bolel jí žaludek a ozývala se i krční páteř, které vadila pro spánek nezvyklá poloha hlavy.
Další den se dala paní Veselá za pomoci namáčení, jedlé sody a octa do čištění špinavého nádobí. Pak si řekla, že žít spořádaně je vlastně lepší.

5. 8.
Nová videa
Smích čápa, máme i anglicky.
Jak správně stát
---
E-mail od kamarádky
Paní Veselá dostala e-mail od kamarádky. Ta se paní Veselé ptala, jak se vyrovnat s křivdou. Paní Veselá neměla moc času, a tak odpověděla stručně: „Jestliže se skutečně jedná o křivdu, je to problém toho člověka, ne Tvůj. Jestli má ten člověk pravdu, tak mu poděkuj. Další dotazy?
Později se nad svojí odpovědí zamyslela a srovnala jí se svou životní zkušeností. Vcelku to napsala dobře, ale není to právě lehké.

4. 8.
Podobně zvýhodnění
Jeden střízlivý přítel řekl, že i po osmi letech abstinence mu pomáhá chodit mezi „podobně postižené“.
Někdo namítl, že by se mělo mluvit spíš o lidech podobně zvýhodněných. Pak jsme uvažovali o tom, v čem je abstinence od alkoholu, drog a hazardu výhodná. Přináší nejen finanční úspory, ale hlavně zlepšuje vztahy, člověk má silnější pozici v rodině a v zaměstnání, je zdravější atd. Další výhody souvisejí s psychoterapií, ať za pomoci profesionálů nebo ve svépomocné organizaci. Jeden střízlivý přítel chodí často na setkání Anonymních alkoholiků. Poznamenal, že lidé, kteří často navštěvují tato setkání, se vůčihledně mění k lepšímu. Na tom má jistě hlavní zásluhu střízlivost, ale nebude to jenom díky ní.
---
Třikrát „Aha smích“
Člověk něco pochopí a radostně se zasměje. To je „Aha smích“. Názorně to ukážeme na třech příkladech. První dva pronáším vyšším hlasem s šátkem na hlavě, aby bylo jasné, že jde o ženy. Třetí je naopak typický mužský smích v hluboké tónině.
„Střízlivost je možná, aha!“ To následováno smíchem a pisklavým jásáním.
„Střízlivost mě baví, aha!“ Pak něco jako smích několika pubertálních dívek dohromady.
„Střízlivost funguje, aha!“ Tohle pro změnu doplňuje uznalý smích statného dřevorubce.
Video

3. 8.
Nová odborná práce: Nešpor, K. Jak předejít agresivnímu jednání ve vypjatých situacích.
---
Z kanclu
Paní Veselá seděla u počítače a pracovala. Pak z ničeho nic začala vlnit páteří.
Kolegyně se jí zeptala: „To nacvičuješ hadí tanec?“
„Ale kdepak, tohle mi dělá dobře na páteř, pojď si to také zkusit.“
Kolegyně se připojila. Pak se paní Veselá zapřela o opěradlo židle, rozpřáhla ruce a vypjala hrudník. Kolegyně ji napodobila.
Paní Veselá spokojeně řekla: „A hned mi to lépe myslí.“
Obě dámy se daly do práce. Za nějakou dobu paní Veselá poznamenala: „Co vím, tak kouříš. Bereš antikoncepci?“ Kolegyně přisvědčila a paní Veselá jí řekla: „Antikoncepce dohromady s kouřením mohou způsobit trombózu. Dlouhé sezení tohle riziko zvyšuje.“
„Co je to ta trombóza?“ zeptala se kolegyně.
„Nejčastěji v nohách nebo jinde se srazí krev a sraženina může ucpat žílu, ale také doputovat do plic nebo do mozku.“
Kolegyně řekla: „Hele ty mě nestraš. To myslíš, že bychom si v pracovní době mohli udělat procházku po městě.“
„To zrovna ne,“ řekla paní Veselá. „Ale na záchod musíš tak jako tak. Proč se nevypravit o dvě patra výš? A také pij dost vody, káva, koly a alkohol nepomůžou, protože odvodňují.“
„Je proti těm trombózám nějaká dieta?“
Paní Veselá odpověděla: „Co si pamatuji, tak omezit sůl, smažená jídla, uzeniny, sladkosti. Prospěšné jsou zelenina, borůvky, jahody, maliny, třešně a vláknina. Ale mezi námi, samotná dieta by byla málo. Je třeba dělat přestávky, a chodit. Třeba jenom k oknu a nazpátek.“
„A co ty příšerné tříhodinové schůze?“ zeptala se kolegyně.
Paní Veselá pokývala hlavou. „Také je nesnáším, ale i tam se pod stolem dají nenápadně procvičovat kotníky.“
„Nebo si odskočit na záchod o dvě patra výš,“ zasmála se kolegyně.
„Tak přesně tohle zhruba v polovině schůze dělávám,“ přitakala paní Veselá. „A po práci dost chodím, jako záminku mám venčení psa. Cvičím jógu a někdy si jdu i zaplavat.“
„A co kompresní punčochy, mají smysl?“ zajímala se kolegyně.
„Určitě a některé vypadají docela hezky,“ smála se paní Veselá, „nosila jsem je v těhotenství a nějakou dobu po porodu.“

2. 8.
Nové video: Strana lišáckého úsměvu.
---
Doléčování: V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.
---
Setkání
Na ulici jsem potkal bývalého pacienta, jeho matku, které mohlo být tak šedesát, a dvě dospívající dcery. Dali jsme se do řeči. Dozvěděl jsem se, že ten muž třináct let abstinuje.
Pak se na mě obrátila jeho matka a žertem mě požádala, abych stanovil její diagnózu.
Soustředěně jsem se na ni zahleděl, a po chvíli řekl: „Veselá, roztomilá, v nejlepších letech!“
Paní s rukama nad hlavou zajásala a všichni jsme se začali smát.
---
Sluchátka
Bylo pozdě odpoledne a pan Veselý cítil, že si potřebuje odpočinout. Položil se na záda, dal si ruce vedle pupku a dýchal do břicha. Jenže od sousedů se ozvala vrtačka. Pan Veselý byl na tyto situace vybavený. Nasadil si ochranná sluchátka, které používají dělníci v hlučných provozech. Dýchal do břicha a byl šťastný. Mezi tím se vrátila domů paní Veselá. „Co to máš na hlavě?“ zeptala se.
Pan Veselý: „Sousedi něco vrtali a dělalo to rámus. Tak jsem si nasadil sluchátka k ochranně sluchu.“
Paní Veselá: „A funguje to?“
Pan Veselý: „Tak na osmdesát procent.“
„Sežeň mi také taková,“ požádala ho manželka.
Pan Veselý: „Růžová asi nikde mít nebudou,“ zasmál se pan Veselý.
Paní Veselá nato: „Nemusí být růžová, ani se srdíčky.“

1. 8.
Nové video 5 věcí, které si uvědomovat, 5 věcí, kterým se vyhnout a 5 věcí, které pěstovat. Máme i anglicky.
---
Usmát se a poodstoupit
Těší mě, že je o tuto knihu mezi čtenáři zájem, na stránkách nakladatelství je vedle ní znovu písmeno B, což znamená bestseller. Přišla mi na ni následující hezká odezva:
Vaši knihu  „Usmát se a poodstoupit“ jsem ihned po vydání poslala i do Austrálie, do Melbourne mojí přítelkyni Pavlíně. Přes hory doly a oceány posílá velké díky za skvělé, hravé, srozumitelné a výživné čtení. Mgr. Blažena Mačáková, lektor a kouč.
---
Dýchání
Skončila hodina jógy se závislými muži. Přišel za mnou jeden abstinent středního věku a zeptal se: „Proč pořád tak zdůrazňujete význam dýchání?“
Řekl jsem mu, aby dýchal jako člověk, který je rozčilený nebo má bažení. Jeho dýchání se zrychlilo a dýchal povrchně do horní části hrudníku. Pak jsem ho vyzval, aby dýchal, jako naprosto klidný člověk. Dech se prohloubil, zvolnil, teď dýchal spíše do dolní části hrudníku a do břicha.
Ten pán pak řekl: „Je mi to jasné, to jsem potřeboval vědět.“
Duševní stav ovlivňuje dýchání, ale i naopak dýchání ovlivňuje duševní stav. Je to stejné jako se smíchem. Můžeme se smát, protože jsme veselí, ale také proto, abychom byli veselí.
---
Zavírání a otvírání
V čchi-kungu existuje cvik „Zavírání a otvírání dantianu“. Dantian znamená pole elixíru. Nejčastěji se cvičí s dlaněmi na úrovní pupku nebo s dlaněmi ve výši srdce. Obojí jsem spojil dohromady a přidal k tomu dlouhý, melodický smích. Smysl téhle hříčky je zřejmý – doplnit energie a uklidnit se. Když tohle funguje Číňanům tisíce let, mohlo by to fungovat i nám. U podobných cviků se uvádí jako minimální počet opakování osm. Osobně si ale myslím, že jednou je lepší než nic. Schválně si to vyzkoušejte.
Video

31. 7.
Nové video Smích u počítače. Máme i anglicky.
---
Výdech ústy
Paní Veselá se zeptala manžela: „Je správné vydechovat ústy?“
Pan Veselý: „Lepší je vydechovat nosem, čistí to nos a dutiny a energie ze vzduchu se lépe využije.“
Paní Veselá: „To je pravda, ale výdech ústy je vhodný jako způsob, jak tělo a mysl očistit. Proto se používá na začátku cvičení a když je potřeba. Včera jsem cvičila jógu se zavřenýma očima a napadaly mě hloupé myšlenky. Tak jsem oči otevřela, párkrát dlouze vydechla ústy a pomohlo to.
Pan Veselý pokýval hlavou: „Když se někomu svěřujeme nebo se hlasitě smějeme, také vydechujeme ústy. Možná to pomáhá i z tohoto důvodu.“

30. 7.
Nové video Zázračný lékař v akci.
---
Rozmíška
Manželé Veselí se nemohli shodnout. Vyměňovali si argumenty, ale nikam to nevedlo.
Paní Veselá řekla manželovi: „Sice tě chápu, ale nesouhlasím s tebou.“
Pan Veselý odpověděl: „Já tě také chápu, ale také s tebou nesouhlasím.“
Nato se oba rozesmáli a důvod jejich neshody jim připadal nicotný.
---
Zavírání a otvírání
V čchi-kungu existuje cvik „Zavírání a otvírání dantianu“. Dantian znamená pole elixíru. Nejčastěji se cvičí s dlaněmi na úrovní pupku nebo s dlaněmi ve výši srdce. Obojí jsem spojil dohromady a přidal k tomu dlouhý, melodický smích. Smysl téhle hříčky je zřejmý – doplnit energie a uklidnit se. Když tohle funguje Číňanům tisíce let, mohlo by to fungovat i nám. U podobných cviků se uvádí jako minimální počet opakování osm. Osobně si ale myslím, že jednou je lepší než nic. Schválně si to vyzkoušejte.
Video

29. 7.
Nové video: Výzkum smíchu. Máme i anglicky.
---
Automatické jednání a bažení
Recidivě návykového chování přechází skoro vždy bažení.
Jeden střízlivý přítel namítl, že u něj došlo k recidivě automaticky a že žádné bažení neměl. Byl zvyklý chodit po práci do hospody neboli brlohu. Prostě ta šel a basta.
Tato zkušenost stojí za prozkoumání. To že si dotyčný neuvědomoval bažení při spěchu cestou do brlohu, ještě neznamená, že bažení neměl. Předpokládejme, že se další den rozhodne po práci do brlohu nejít. Půjde místo toho domů, ale do brlohu ho to bude táhnout, tj. bude bažit. Není to tím, že by bylo bažení silnější, je naopak slabší. Dotyčný si ho ale během delší časové plochy a když je klidnější lépe uvědomí. Jeden z osvědčených způsobů, jak zlepšit sebeovládání, je zpomalit. To se netýká jen bažení, ale i silných emocí.
---
Upatlané ruce
Pan Veselý neměl toho dne dobrou náladu. Poznamenal: „Když má člověk upatlané ruce, tak upatlá všechno, na co sáhne. Totéž se týká psychiky. Dát ji do pořádku ale vyžaduje víc práce než umytí rukou.“
Paní Vesela mu na to řekla: „Je neděle, máme čas, tak se půjdeme projít. Pak si pustíme nějakou relaxační nahrávku. Co ty na to?“
Pan Veselý souhlasil a zjistil, že očišťování psychiky může být docela příjemné.
---
Respirátory a doléčování
V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

28. 7.
Kurz čarodějnic
Pan Veselý řekl manželce: Představ si, někde prý pořádají kurz pro čarodějnice. Když ho někdo absolvuje, to je pak z něj něco jako certifikovaná čarodějnice. Nechtěla by ses tam přihlásit?“
Paní Veselá odpověděla: „Zázraky umím dělat i bez kurzu.“
„Předveď mi to,“ vyzval ji pan Veselý.
„Zázrak je, že jsem to s tebou tak dlouho vydržela,“ řekla paní Veselá, zasmála se a hodila po manželovi polštář.
---
Mise mimozemšťana na planetu Země
V ruce jsem držel porcelánovou mísu. Ukázal jsem na ni a řekl: „To je létající talíř a já jsem mimozemšťan. Mám důležitý úkol.“
Prováděl jsem mísou podobné pohyby jako by to bylo letadlo soutěžící v letecké akrobacii.
Při tom jsem pokračoval: „Letím na planetu Země. Mám objevit tajemství úsměvu.“
S drcnutím jsem přistál.
Dostatečně výrazný dalekohled jsem doma neměl, tak jsem si vypomohl velkým červeným trychtýřem, do jehož úzké strany jsem se díval jako do teleskopu. Chvíli jsem studoval lidstvo, a pak jsem se pokusil napodobit lidský úsměv. Vyšlo z toho všelijaké legrační šklebení. To jsem zopakoval ještě jednou. Až na potřetí se podařilo se lišácky usmát. Se svým talířem jsem letěl zpět na svoji planetu a za letu podával hlášení: „Mise splněna, juchú!“
Pak jsem ještě popřál pozemšťanům střízlivost a zmizel v kosmu.
Vytvořil jsem i variantu, při které letí mimozemšťan na Zem, aby vyzvěděl tajemství střízlivosti.
To spočívá v docházení na setkání Anonymních alkoholiků a využívání dalších forem doléčování.
Video
---
Respirátory a doléčování
V příkazu paní ředitelky stojí, že respirátory jsou nutné, jestliže návštěvníci zvenčí přicházejí do kontaktu s pacienty. Vyřešil jsem to tak, že jsem absolventy posadil odděleně, do kontaktu nepřicházeli a respirátory mít nemuseli.

27. 7.
Nové video Radost v celém domě. Máme i anglicky.
---
Invalida
Pan Veselý jel autobusem. Opodál seděl obézní starý muž, ten měl asi potíže při chůzi, protože vedle něj ležela opřená berle. Muž zapředl rozhovor s kultivovaně vyhlížející spolucestující. Popisoval, jak ho někdo urazil a on to vyřešil tím, že „mu dal do držky“.
Paní se ho pokusila převychovat a namítla, že by bylo lepší to prostě přejít.
Muž ale stále opakoval to své, dokonce přidal podrobnosti: „On mě kopl, tak jsem mu řekl, co mě bude kopat, a sešrotoval jsem ho, že pro něj musela přijet sanitka.“
Pan Veselý se tiše rozesmál a po něm i paní, která seděla vedle něho. Dodatečně si pan Veselý uvědomil, co ho tak rozesmálo. Nesmál se temperamentnímu důchodci, ale absurditě celé situace.
---
Splněno!
Jeden přítel abstinent mi poslal e-mail. Vyplnil na internetu jakýsi test. Když ho vyhodnotil, dozvěděl se, že by měl neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.
Odepsal jsem mu: „Dotazníky z internetu berte s rezervou. Co se míry Vašeho duševního zdraví týče, ta je nadprůměrná. Tak lékařskou pomoc jste u mě právě vyhledal a můžete si odškrtnou splněný úkol.

26. 7.
Dvě kila přitažlivosti
Paní Veselá odložila ženský časopis a řekla manželovi: „Nad tím, jak být přitažlivější lidé hodě přemýšlejí. Přitom je to tak jednoduché. Stačí být střízlivý, klidný, laskavý a mít dost energie.“
Pan Veselý se zeptal: „Tou energií asi nemyslíš elektřinu. Kde chceš tu tvoji energii sehnat? Koupil bych si ji přes internet alespoň dvě kila.“
„Tu energii, kterou myslím já, získáváme v přírodě, dobrých prostředích, jógou, čchi-kungem a hezkými vztahy.“ Při tom se paní Vesele zaculila, zavlnila jako španělská tanečnice a dodala: „Když má člověk dost energie, je přitažlivý i v kabátu po dědečkovi.“
Video
---
Balíček
Jednou časně ráno dostala paní Veselá úžasný nápad: „Koupím si nový batůžek!“
Jedna část psychiky toužila po batůžku a druhá tvrdila, že žádné další zavazadlo už nepotřebuje. Paní Veselé bylo jasné, že batůžek má, a při tom nemůže, uspokojit nějakou její duševní potřebu.
Řekla si: „Potřebuji něco jiného, ale co?“ Pak si představila, jak před domem zastavil vůz přepravní služby. Paní Veselá seběhla ze schodů. Usmívající se řidič jí podával balíček. Než mu stačila poděkovat, byl i s autem pryč. Paní Veselá rozbalila zásilku. Uvnitř našla zdobenou krabičku. Nedočkavě ji otevřela. Byl tam svitek papíru. Opatrně ho rozvinula. Ozdobným písmem tam bylo napsáno: „Nekonečně mnoho bytostí marně touží mít lidskou podobu.“
„A mě se to podařilo, dovtípila se paní Veselá a šla vařit snídani.

25. 7.
Nové video Princip svépomocných skupin jednoduše
---
Karavana
Východní přísloví říká: „Psi štěkají, karavana jde dál.“ Jednoho mého čtenáře tohle přísloví zaujalo a napsal mi: „Psi nemusí štěkat jen okolo nás, ale často začnou štěkat i v naší hlavě. Tohle přísloví lze proto použít i na ty psy v nás.“
Ano, je to naprostá pravda. Ať psi štěkají nebo ne, karavana jde dál a střízlivost trvá.
---
Obdiv
Jednou ráno zatoužila paní Veselá, aby ji druzí obdivovali. Přemýšlela o tom, co by měla udělat, koupit nebo obstarat, aby to bylo hodné obdivu. Na nic nepřišla, a tak se začala obdivovat sama jen tak. Část jejího mozku toužila po obdivu a jiná část mozku projevovala obdivný úžas. Bylo to hodně namáhavé, a tak toho paní Veselá rychle nechala.
Odpoledne řekla manželovi: „Chtěla bych, abys mě pět minut obdivoval.“
Pan Veselý to pojal jako náramnou legraci a překypoval nadneseným uznáním.
Po chvíli se začali oba smát.

24. 7.
Nové video Návštěva moudré sovy.
---
Drobná nehoda
Paní Veselá shodila ze stolu kuchyňskou minutku. Minutce se nic nestalo. Paní Veselá ji zdvihla ze země a uvažovala o tom, co se to právě stalo. Uvědomila si, že malou chvilku před tím, než shodila tu minutku, vyšlehl v její mysli plamen nespokojenosti. Ona se snaží a uznání žádné, poděkování žádné a vděk žádný!
Pak ji ale napadlo, že je na tom vlastně docela dobře. Třeba taková chobotnice naklade vajíčka a stará se o ně. Z vajíček se vylíhnou malé chobotničky a ty maminku sežerou. „Ještě že nejsem chobotnice,“ řekla si paní Veselá a zasmála se. P
Pak se zamyslela nad svým životem. Hodně nepříjemného, které zažila, souviselo s tím, že si dělala velké nároky. Některé nároky byly oprávněné, většina ale ne. Je skvělé, když je hezké počasí, je zdravá, v pohodě a lidé kolem jsou milí, poctiví a spolehliví. Na nic z toho ale nemá nárok.
Paní Veselá se pak rozhodla, že bude vděčná za to, co je a co má.
---
Úplná nula
Panu Veselému někdo řekl: „Vy jste taková nula!“
Ten člověk byl rozčilený a pan Veselý by normálně na celou věc rychle zapomněl. Jenže mu to nedalo a rozhodl se o nule něco dozvědět. Zjistil, že výpočty za pomoci nuly začali používat nejdříve staří Indové, od nich se to naučili Arabové a od Arabů to převzali Evropané. Bez nuly by nebyl možný pokrok matematiky. Nula má také tu půvabnou vlastnost, že když se libovolné číslo vynásobí nulou, je to zase nula. Pan Veselý se zasnil a představil si, jak vynásobil veškerý alkohol, tabák, drogy a hazard nulou. To by bylo krásné, všude by nastala naprostá střízlivost.
V jiném významu znamená nula prázdnotu a naprosté, dokonalé nic. Pan Veselý se na chvíli ponořil do stavu, kdy nic nechtěl, nepotřeboval, o nic neusiloval. Bylo to příjemné a osvěžující. Pan Veselý si řekl: „Ten člověk mě vlastně pochválil a nevěděl o tom.“
---
Novinka ohledně doléčování
Během doléčovacích aktivit v Bohnicích jsou nově povinné respirátory, roušky tedy nestačí. Tenhle nápad vyšel od pražských hygieniků, asi to zavedou i v jiných zdravotnických zařízeních v Praze. Netýká se to ale např. setkání Anonymních alkoholiků, která jsou mimo zdravotnictví, kupříkladu Na Poříčí.

23. 7.
Rada odborníků pro horké dny
Nepijte vodu, až budete mít žízeň, pijte vodu, abyste žízeň neměli.
--
Dětská prosba
Na jednoho mistra čchi-kungu se obrátil jeho synek: „Tati, pošli mi čchi (energii). Chtěl bych vyřešit tuhle počítačovou hru.“
Otec neměl o těchto hrách valné mírnění a odpověděl: „Požádej Kuan Jin.“
Kuan Jin je legendární buddhistická světice. Tvrdí se o ní, že naslouchá hlasům světa“ a přichází na pomoc velmi rychle.
Chlapec sepnul ruce a ponořil se do modlitby. Za chvíli se vrátil ke své hře a rychle ji vyřešil.
Otec na něj s obdivem pohlédl. Duchovní život dětí je někdy jednoduchý, přímočarý a opravdový.

22. 7.
Nové video Jak být přitažlivější.
---
Odborná novinka: Nešpor K. Návykové nemoci a otravy psychoaktivními látkami u pacientů, kterým bylo lékařem předepsáno užívání konopí.
---
Novinka ohledně doléčování: Během doléčovacích aktivit v Bohnicích jsou nově povinné respirátory, roušky tedy nestačí. Tenhle nápad vyšel od pražských hygieniků, asi to zavedou i v jiných zdravotnických zařízeních v Praze. Netýká se to ale např. setkání Anonymních alkoholiků, která jsou mimo zdravotnictví, kupříkladu Na Poříčí.
---
Motivace ke střízlivosti
Někdo přijde na setkání svépomocné organizace nebo skupinovou terapii. Tam ožijí vzpomínky na problémy, které působila návyková nemoc. Zároveň si dotyčný uvědomí pokroky, které od té doby udělal. Obojí posílí jeho motivaci ke střízlivosti. Nedávno jsem se zeptal deset let abstinujícího střízlivého přítele, jestli si pamatuje své krušné začátky. Odpověděl, že velmi živě. Zásadní podíl na tom mělo právě soustavné doléčování.
---
Mrkev
Pan Veselý vyprávěl manželce s vážnou tváří: „Představ si, kupoval jsem na trhu mrkev. Zeptal jsem se prodavače, jestli je ta mrkev geneticky modifikovaná. Prodavač se divil, proč to chci vědět. Než jsem stačil odpovědět, ozvala se mrkev a řekla mi, že jsem moc zvědavý!“
„To ti zrovna budu věřit,“ řekla paní Veselá. Nato se oba rozesmáli.
---
Jídlo a psychika
Účinky jídla na psychiku nejsou vždy stejné, např. jinak působí jídlo na člověka přejedeného a jinak na toho, kdo má hlad. Něco ale platí většinou. Potrava během jídla a krátce po něm aktivuje. Po těžších jídlech později nastává útlum, protože tělo potřebuje energii na jejich trávení. Pocit sytosti po jídle se dostavuje zpožděním. Lidé, kteří jedí pomalu, si proto lépe uvědomí, kdy už mají dost.
Co psychice prospívá: Na prvním místě je třeba jmenovat dostatečný příjem vody. Odborníci dále doporučují nepražené ořechy a semena, zejména vlašské ořechy a pekany, zeleninu, ovoce, ryby, čaje a bobuloviny, houby, jablka, ryby, ale třeba i cibuli, luštěniny a tepelně upravená rajčata. Co se semínek týče, nejzdravější jsou lněná asi nechutnější sezamová. Zmíněná semínka lze snadno sešrotovat za pomoci mlýnku na kávu a přidávat do jídla. Je to stravitelnější, než se je pokoušet kousat.
Co psychice neprospívá: Nejhorší je v tomto směru alkohol. Psychický stav může zvyšovat nízká hladina krevního cukru při hladovění a po sladkostech a bílé pšeničné mouce. Ty totiž přimějí slinivku břišní vylučovat velké množství inzulinu a insulin sníží hladinu krevního cukru víc, než je zdrávo. Negativně působí i přepálený tuk (hranolky, brambůrky, hospodská strava atd.). Přesolená jídla zvyšují tlak krve, vyvolávají pocit žízně a ten může způsobit bažení po alkoholu. Nevhodné jsou i konzervy, přídatné chemické látky, káva, umělé tuky, solené arašídy, bramborové lupínky, přemíra dráždivého koření atd.
Téma jídlo pro psychiku lze ale pojmout i jinak, viz následující „jídelní lístek“.
Jídelní lístek pro mysl
- Chcete se se cítit normálně? Omezte stresující obsah médií na 0 až 10 minut.
- Chcete cítit neklid? Zvyšte dávku mediálního stresu na 20 až 30 minut.
- Chcete mít vysloveně strach? To už zabere víc času, ale hodina mediálního stresu by měla stačit.
- Chcete se probouzet v noci hrůzou a děsem? V to případě si dopřejte 2 až 3 hodiny mediálního stresu nejlépe krátce před spaním.
- Chcete být v pohodě? Buďte klidní, moudří a střízliví.

21. 7.
Novinka: Jak povzbudit mozek. Máme i anglicky.
---
Tresty a odměny
„Nebudeš trestán za svůj hněv, potrestá tě tvůj hněv.“ Tento výrok je připisován Buddhovi. Šlo by ho pozměnit, a podobně říci: „Nebudeš odměněn za svoji laskavost, odmění tě tvoje laskavost“.
Jak trestají hněv a bažení: Sem patří zdravotní problémy působené stresem, mimo jiné i častější úrazy. Podle východní tradice hněv poškozuje zejména játra. Pozornost, soustředění, rozhodování a sebeovládání jsou zhoršené. Člověk pod vlivem těchto stavů se dostává do konfliktů s okolím, trpí jeho vztahy a snižuje se kvalita života.
Jak odměňují laskavost, jiné zdravé emoce a střízlivost: Přinášejí klid, uvolnění, lepší tělesné i duševní zdraví, lepší sebeovládání. Člověk pod vlivem těchto stavů lépe komunikuje a spolupracuje, lépe se ovládá i rozhoduje, má lepší vztahy a bývá úspěšnější. Vyšší kvalita života a životní spokojenost.
---
Záchranná brzda
Pan Veselý měl někdy sklon k úpornosti. O něco se pokoušel, ale ono to nešlo. Pokoušel se tedy víc a zase to nešlo. To mohlo trvat klidně hodinu nebo ještě víc. Pro tyto situace vytvořil pan Veselý cosi jako záchrannou brzdu. Zeptal se sám sebe: „Stojí to za námahu?“ Obvykle si odpověděl, že ne, a šel dělat něco rozumnějšího nebo si odpočinout.

20. 7.
Nové video Udělejte dlouhý nos a buďte v pohodě.
---
Nepříjemný problém
Paní Veselé se udělal opar na jazyku. Nebylo to vážné, ale nepříjemné. Špatně se jí mluvilo, jídlo si musela dělat kašovité a někdy ji bolest vzbudila i ze spánku. Paní Veselá se dala do pátrání, co by jí mohlo pomoci. Hledání bylo úspěšné, jenže až příliš. Bylin, extraktů z nich, dalších léků a doporučení na opary existuje nepřeberně. Paní Veselé se z toho udělal v hlavě zmatek.
Pak si ale řekla: „Základem léčby čehokoliv je se uklidnit.“ Položila se na záda a dýchala klidně do břicha. Po asi čtvrthodině jí bylo jasné, co má udělat. Místo shánění všeho možného si připravila odvar z olivových listů, které měla zrovna doma. Opar začal postupně ustupovat a za pár dní zmizel. Mohlo to být odvarem, nebo tím, že se uklidnila. Pravděpodobně obojím.

19. 7.
Nové video Udělejte si nový drahokam. Máme i anglicky.
---
To ještě důležitější
Paní Veselá se zeptala manžela: „Co je mnohem důležitější než peníze?“
Pan Veselý odpověděl: „Čas.“
Ano, ale ještě důležitější než čas je energie.
„Jak jsi na to přišla?“ odpověděl pan Veselý.
„Když má člověk dost energie, je zdravější, dožije se vyššího věku a víc toho v životě zvládne.“
„Takže energií bychom měli šetřit a doplňovat ji?“ odvodil pan Veselý.
„Při čem ztrácíš hodně energie?“
„Když se rozčílím nebo když dostanu strach,“ řekl pan Veselý.
„Se mnou je to podobné,“ zasmála se paní Veselá. „Tak víš co, abychom se uklidnili a doplnili energii, půjdeme ven cvičit.“

18. 7.
Dobře rozhodněte, energicky udělejte
Úvod
Metodu „Ukázat a nazvat“ používají hlavně v Asii. Usnadňuje udržet pozornost při zodpovědných činnostech, např. na železnici. Lze ji ale použít i k rozhodování a realizaci dobrých rozhodnutí, jako je střízlivost.
Postup
– Usmějte se a dlouze vydechněte, abyste se uklidnili.
– Představte si před sebou různé možnosti. Ukažte na ně a domyslete jejich následky.
– Tyto možnosti porovnejte a vyberte nejlepší.
– Nejlepší možnost uskutečněte.
Příklady
– Skončila pracovní doba. Je možné se najíst v restauraci, v rychlém občerstvení nebo jít domů a něco uvařit. Ukážete, domyslíte, rozhodnete se a jdete domů.
– Objeví se bažení. Lze shánět alkohol, zůstat doma a počkat, až bažení přejde, nebo jít na setkání Anonymních alkoholiků. Ukážete, domyslíte, rozhodnete se a jdete na mítink Anonymních alkoholiků.
– Trochu se nudíte. Mohli byste si pustit televizi, otevřít nějakou knihu, cvičit, jít se projít nebo navštívit setkání Anonymních alkoholiků. Spojíte poslední dvě možnosti a jdete pěšky na setkání Anonymních alkoholiků.
Poznámka
Při rozhodování lze použít nejen rozum, ale také srdce, můžeme si např. uvědomit, jaký budeme mít z určitého rozhodnutí pocit.
Video
---
S nechutí
Paní Veselou toho dne čekaly běžné povinnosti. Obvykle se jimi zabývala docela ráda, ale tentokrát se jí do ničeho nechtělo. Přemohla se ale a pustila se do domácích prací. Za chvíli zjistila, že už jí to zase baví. Přemoci počáteční nechuť se často vyplatí.

17. 7.
Nové video Dobře rozhodněte, energicky udělejte!
---
Lístek papíru
Po cvičení jógy nebo čchi-kungu by se měl člověk cítit uvolněný a svěží. To se paní Veselé někdy podařilo, jindy ne. Uvažovala o tom, co zlepšit. Skoro všichni učitelé se shodují, že by se mělo cvičit uvolněně. Svaly, které praktikující právě nepotřebuje, by měly zůstat relaxované. To se týká kupříkladu svalů obličeje, což není úplně jednoduché, jenom mimických svalů je přes čtyřicet. Paní Veselá si pak vzpomněla na prostou radu, kterou kdysi zaslechla: „Ústa nechte zavřená, rty se dotýkají, ale tak lehce, jako byste v nich drželi lístek jemného papíru.“ Paní Veselá se na tento zdánlivý detail při dalším cvičení zaměřila. Možná to nebylo jen tím, ale po cvičení se cítila opravdu dobře.
---
Paní Veselá má problém, nebo možná ne
Paní Veselá se problémům chvíli směje nebo se na ně usmívá. To proto, aby se uklidnila.
Pak se postupně zeptá:
Je to důležité? Jestli ne, tak je to vyřešené.
Mohu to ovlivnit? Jestli ne, tak je to vyřešené.
Je to moje zodpovědnost? Jestli ne, tak je to vyřešené.
Tím se počet problémů podstatně zmenší a na ty zbylé je možné se lépe soustředit.
Video

16. 7.
Právě vyšlo: Nešpor K. Bažení (craving): biologický význam, důsledky pro praxi. Alkoholizmus a drogové závislosti (Bratislava) 2022, 57:69-70.
---
Prokrastinace čili odkládání a odkládání
Úvod
Prokrastinace je výrazný a dlouho trvající sklon odkládat plnění nutných povinností.
Mezi možné příčiny patří:
– Člověku se nechce podstupovat námahu nebo obtíže spojené s určitou aktivitou.
– Nedostatečné sebevědomí a depresivní nálada.
– Strach ze selhání.
– Chronická únava.
– Nabízí se jiná a příjemnější aktivita.
Jak této problém zvládat
Při prokrastinaci se uplatňují negativní emoce. Proto je i zde možné použít postupy, které se používají k mírnění silných emocí, bažení a stresu, viz např. moje knihy „Sebeovládání“ nebo „Kudy do pohody“. Patří sem mimo jiné:
– Dát se do plnění nepříjemné povinnosti rychle a energicky a neposkytovat negativním emocím čas, aby zesílily. Japonská metoda „Ukázat a nazvat“ spočívá v tom, že člověk ukáže prostředníkem a ukazovákem příslušným směrem, řekne si, co má udělat, a hned to provede. Např. jedna paní chtěla po večeři odejít z kuchyně, místo toho ale ukázala na kuchyňskou linku, řekla si „nádobí“ a šla ho umýt.
– Umět si rozvrhnout čas. Náročnější úkoly plnit v čase, kdy máme dostat energie, např. na začátku pracovní doby.
– Připomenout si nepříznivé následky zanedbání něčeho důležitého a výhody správného jednání.
– Slíbit si za splnění správného, ale nepříjemného rozhodnutí drobnou odměnu nebo potěšení.
– Uklidnit se, např. fyzickou aktivitou relaxační technikou (nahrávky na webu drnespor.eu), přátelským rozhovorem apod.
– Připomenout si minulé úspěchy a to, jak člověk nebo jeho známí zvládali podobné situace.
– Náročné úkoly rozdělit do snadných kroků.

15. 7.
Nové svérázné video Poselství moudré žáby. Máme i anglicky.
---
Všemožná vyznání
Pan Veselý uklízel a shodil při tom na zem hrnek.
„Měl bys být k věcem laskavější,“ řekla mu paní Veselá.
„Jak to mám udělat?“ zeptal se pan Veselý.
„Dívej se kolem sebe a říkej v duchu všemu, co uvidíš, že to máš rád. Třeba milé závěsy, mám vás rád, milé linoleum, mám tě rád, milá žehličko mám tě rád.“
„A můžu do toho zahrnout i tebe?“ zeptal se žertem pan Veselý.
„Klidně,“ usmála se paní Veselá. „A teď už si to pojďme oba na chvíli zkusit.

14. 7.
Čepice
Pan Veselý si objednal přes internet čepici ve tvaru žáby. Žába na čepici byla zelená, měla červenou tlamičku a vykulené oči.
Paní Veselá se zasmála: „Doufám, že s tímhle na hlavě nebudeš chodit do práce.“
Pan Veselý na to řekl: „Čepici nebudu nosit do práce, divadla, ani na koncert České filharmonie. Budu ji používat na uklidnění. Nasadím si ji, párkrát zakvákám a vypnu mozek. Tedy ne celý, ale jeho vyšší funkce. Ty žába nemá. A bude po zbytečném přemýšlení.“
„Půjčíš mi občas tu čepici?“ zeptala se paní Veselá a nemyslela to jenom jako žert.
---
Drama v horách
Turista během horské túry zabloudil. Vtom uslyšel, jak za ním někdo funí. Byla to statná medvědice.
Turista se dal do běhu. Medvědice běžela za ním. Turista ale zakopl a upadl.
Medvědice k němu doběhla, ale nesežrala ho. Místo toho se ho zeptala: Kde je tady prosím nejbližší skupina Anonymních alkoholiků?“
Turista jí to řekl a medvědice se radostně a dlouho smála.
V téhle hříčce jsem si zahrál turistu i medvědici, na té jsem si dal zvlášť záležet.
Video jsem pak poslal střízlivým přátelům z Anonymních alkoholiků.

13. 7.
Nové video Jídelní lístek pro vaši mysl, máme i anglicky.
---
O tohle asi nestojíte
Příjemně teplé počasí má většina lidí ráda. Jenže právě takové počasí mají rády některé mikroorganismy, např. Salmonely. Tyhle baktérie dokáží pořádně zkomplikovat dovolenou, působí průjmy, zvracení, někdy i horečku.
Čemu se v létě raději vyhnout
– Hospodské stravě, protože nevíte, kdy a jak bylo jídlo uvařeno.
– Tepelně neupraveným nebo nedovařeným vejcím, riziko s sebou nese i majonéza.
– Zákuskům, zejména těm lepkavým a mazlavým.
– Opakovaně zmrazeným a rozmrazovaným potravinám, např. drůbež.
– Rizikové je i málo propečené nebo uvařené maso (např. při grilování!).
– Tohle vám asi říkali už v mateřské školce: Při vaření a manipulaci s potravinami dbejte na čistotu rukou i nádobí.
---
Na zastávce
Pan Veselý odložil jakousi duchovní knihu. Řekl si: „Je to odtržené od života. Kromě toho bych měl odnést boty do opravy.“
Pan Veselý došel na zastávku autobusu a uviděl tam tři ženy. Hlasitě si povídaly a panu Veselému připadaly jedna ošklivější než druhá. Pan Veselý se jim v duchu uklonil a neslyšně pronesl: „Klaním se vám lotosové květy, budoucí Buddhové.“ Pak se tomu zasmál. Ty ženy mu ale byly hned sympatičtější.

12. 7.
Nové video Tajemství pergamenu
---
Den spokojenosti
Paní Veselá se večer rozhodla, že bude další den pěstovat spokojenost. Následující den ale nezačal dobře, paní Veselou pobolívalo v krku a měla rýmu. Paní Veselá si řekla: „Rýma znamená, že se tělo brání infekci, s tím jsem spokojená.“ Venku bylo toho dne deštivé a podmračené počasí. „Stromům a dalším užitečným rostlinám tohle počasí velmi svědčí.“ usoudila paní Veselá. Uvažování východních mistrů je jiné než naše. Rýma a podobné obtíže nejsou důvod, proč necvičit, ale důvod cvičit déle. Paní Veselá na tuto filosofii přistoupila. Za dvacet minut její nosní sliznice splaskla a dýchání se uvolnilo.
Po snídani se vydala paní Veselá do obchodu. Zlevněné zboží, pro které tam hlavně šla, bylo vyprodané. Řekla si: „Někdo to asi potřeboval víc než já. Kromě toho je procházka po jídle zdravá.“ Domů hrdě přinesla rýži a rajčata a dala se do uklízení. Ne, že by se jí moc chtělo, ale byla spokojená s tím, že může zkulturnit prostředí, ve kterém žije. Po půlhodině si řekla, že sice nemá dokonale uklizeno, ale že dokonalé uklizený byt je iluze, která se nedá uskutečnit. Byla proto s výsledkem svého snažení docela spokojená.
Rozhodla se, že si trochu odpočine. Jenže její mozek neodpočíval, ale servíroval jí nepříjemné vzpomínky na příležitosti, které nevyužila, a životní cesty, jimiž se nevydala. Paní Veselá se tomu zasmála a řekla si: „Kdybych žila jinak, možná bych si dnes vyčítala, že sem nežila tak, jak žiju dnes.“
Jak plynul den, spokojenost paní Veselé sílila. Průběžně byla spokojená se svým manželem, zaměstnáním a spolupracovníky, přírodou, finanční situací, vztahy, a dokonce i s tím, co by ji za normálních okolností dráždilo. Nastal večer a čas zhodnotit, jak se den spokojenosti povedl. Paní Veselá uznala, že byla sice spokojenější než obvykle, ale ne spokojená se vším a naprosto. Ale i s touhle svojí nedokonalou spokojeností byla spokojená.

11. 7.
Nové video To se stává.
---
Rozhovor s vesmírem
Pan Veselý se kamsi zahleděl
„Nač myslíš?“ zeptala se ho paní Veselá.
„Povídám si s vesmírem.“
„Aha,“ řekla žena a nechala ho být.
Později se ho zeptala: „Nechápu, jak si může člověk povídat s vesmírem.“
Pan Veselý odpověděl: „Pokaždé, když nadechnu, tak mu naslouchám. Když vydechnu tak mu něco říkám. Děje se to odjakživa, ale teprve dnes jsem si to uvědomil.“

10. 7.
Proplachování úst olejem
Úvod
Jedná se o dávný postup tradičního indického lékařství. Prospívá údajně zubům a dásním, pomáhá proti oparům a zápachu z úst, zbavuje hlenu, zlepšuje chuť k jídlu, mírní problémy s vedlejšími dutinami a migrény a působí i proti vráskám. Indové věří, že se tak tělo zbavuje jedovatých látek a přináší to i další výhody, např. se zpomaluje stárnutí, mírní se nespavost, pískání v uších, zácpa, bolesti v zádech a ženské problémy. Tuto techniku není vhodné provádět v těhotenství, krátce po porodu, při kojení, těsně po jídle a krátce po operacích.
Technika
Lze použít prakticky jakýkoliv jedlý olej, nejvhodnější budou asi kokosový, sezamový a olivový, protože ty prokazatelně obsahují látky, které působí proti mikrobům a kvasinkám. Olej je třeba ponechat deset až dvacet minut v ústech a jazykem a svaly obličeje s ním pohybovat. Pak je olej vyplivneme do odpadkového koše nebo do WC, tedy ne do umývadla, aby se neucpal odtok. Nakonec vypláchneme ústa teplou vodou.
Poznámka
Není to žádná ztráta času, s olejem v puse se dá např. cvičit nebo uklízet. Mimochodem tento text jsem napsal s olivovým olejem v puse. Mluvit při tom ale nezkoušejte.

9. 7.
Nové video Jak překonat váhavost.
---
Z dopisu muži, který měl problém s internetovou pornografií
Výmluvy na vůli si nechte a hezky se snažte. Z mého webu si stáhněte svépomocný materiál. Každé ráno ho prostudujte a uvažujte o tom, co zlepšit.
Večer vyhodnoťte, jak jste byl úspěšný. Souložit s počítačem je divné, zvláště když máte přítelkyni.
Poznámka: Na webu drnespor.eu jsou také svépomocné materiály pro lidi s jinou návykovou nemocí a jejich příbuzné.
---
Osvícení
Někdo se pana Veselého zeptal, jaká je podstata osvícení.
Pan Veselý mu odepsal: „Na odpověď bych musel být dokonale osvícený, což nejsem. Ale jsou také drobná a užitečná, osvícení, např. že je čas vstávat, cvičit, pracovat nebo jít spát.“

8. 7.
Nové video Ze života veverky abstinentky. Máme i anglicky.
---
Pohádky se mýlí
Na přeměnu v prince nebo princeznu, nestačí náhodné políbení kolemjdoucí osoby. Aby člověk vypadal k světu, měl by se uklidnit, mít dost energie a být střízlivý. Tyto tři věci spolu úzce souvisejí.
Požírání princezen draky je další nesmysl. Většině našich střízlivých přátel sežrala závislost jednu nebo více princezen. Žádný ale nepřišel o princeznu kvůli nějakému ještěrovi.
Ale abych byl k pohádkám spravedlivý. Často se v nich vyskytuje zázračný, čarovný nápoj. Ano, takový nápoj opravdu existuje. Klidně vám prozradím jeho složení. Je to voda.
---
Dobrák pan Veselý
Pan Veselý dělal raději něco pro druhé než pro sebe, což byla někdy chyba. Pan Veselý o tom věděl a našel chytré řešení. Kupříkladu šel cvičit čchi-kung. Před cvičením řekl v duchu manželce a příbuzným, že teď bude deset minut cvičit pro ně. Pak totéž dvakrát zopakoval ve vztahu k jiným lidem. Samozřejmě při tom cvičil hlavně pro sebe, ale i tak to fungovalo. Půlhodina cvičení uplynula rychle a pan Veselý měl ze cvičení ještě lepší pocit než obvykle.

7. 7.
Zahrádky
Slovem zahrádky se označuje venkovní prostory restaurací neboli brlohů. Tyhle zahrádky někdy zabírají část chodníku a u závislých na alkoholu vyvolávají bažení. K tomu přispívá i dehydratace a teplé počasí. Název „zahrádky“ je zavádějící. Na zahrádkách se pěstuje mrkev, petržel, pažitka atd. V prostorách před brlohy se pěstují deliria a cirhózy.
Zvláště za teplého počasí by měli závislí lidé pamatovat na dostatečný příjem vody a nosit vodu s sebou. Při bažení často stačí napít se vody a přejít na chodník, který je dál od brlohu.
---
Úsměv a kozy
Pan Veselý řekl manželce: „Představ si, kozy umí rozlišit výraz lidského obličeje. Vědci umístili do kozího výběhu dvě fotografie stejné osoby, jednu usměvavou a druhou zamračenou. Kozy trávily více času vedle usměvavé fotografie a častěji s ní zkoušely navázat kontakt.“
Pak požádal pan Veselý manželku, aby se na něj usmála.
Ta to ráda udělala a pan Veselý na ni něžně zamečel.
Nato se rozesmáli.

6. 7.
Nové video Proměna netvora. Máme i anglicky.
---
Obrana
Pan Veselý přemýšlel o tom, jak se chránit před negativními vlivy. Ne, že by na nic nepřišel, bylo to právě naopak. Možností bylo tolik, že je obtížné se v nich vyznat. Pak si pan Veselý uvědomil, že v nebezpečných situacích nejlépe funguje něco jednoduchého, co má člověk dobře naučené. To může být např. mantra, modlitba nebo rituál. Pan Veselý si oblíbil Meditaci milující laskavosti. Mohl by použít její zkrácenou verzi a říci si: „Mír a světlo mě, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, dole i nahoře.“
Pak pana Veselého napadlo, že by k tomu mohl přidat ochrannou mudru. Při ní se špičky ukazováků a prostředníků dotýkají a tvoří kroužek, ostatní prsty jsou volně natažené. Dlaň může být nahoře nebo dole, což je nenápadnější.
Nato přišel další nápad: Zvířata i ptáci často používají k zastrašení nepřátel to, že se udělají větší, např. se načepýří nebo zamávají křídly. Peří sice nemá, ale může si představit, že je větší než panelák. Kdyby nic jiného, získá tak nadhled a odstup. To je zvláště v problematických situacích užitečné.
Pan Veselý se rozhodl to všechno spojit a hned si to vyzkoušel.
Sice by to fungovalo, ale začalo to být trochu složité. Tak si to pan Veselý zjednodušil na „Mír a světlo všem.“ To si vybaví kdykoliv.
5. 7.
Nové video Máte problém? Možná, že ne!
---
Opice nemocí
Staří lékaři nazývali syfilis „opice nemocí“, protože napodobovala řadu chorob. Dnes se u nás s pokročilými stadii syfilis a jejími pestrými příznaky téměř nesetkáváme. Novodobou opicí nemocí se staly problémy působené alkoholem. Zdaleka se nejedná jen o závislost. I u lidí, kteří nejsou závislí, se důsledku pití alkoholu objevují trávicí, jaterní, kožní, nervové, psychické i četné další obtíže. Kromě toho alkohol mnoho jiných nemocí zhoršuje. Můžeme to formulovat i pozitivně. Abstinence od alkoholu hodně nemocí vyléčí sama o sobě a léčbu mnoha dalších podstatně usnadní.
---
Zážitek
Jeden střízlivý přítel mi napsal, že po dvaceti letech dospělého života jede poprvé na dovolenou.
No řekněte, není ta střízlivost vzrušující?
---
Státní svátky a doléčování: 5. 7. 2022 pouze klub ELPA (povedu ho já), doléčovací skupina nebude. Další den 6. 7. 2022 odpadne skupina pro patologické hráče. Jinak doléčování normálně. Jedinou podmínkou je střízlivost. Využívejte také svépomocné organizace, jako jsou Anonymní alkoholici.

4. 7.
Novinka, video Ach, jaké překvapení
---
Velké sousto
Paní Veselá zažila něco neuvěřitelného. Byla doma s jejich velkým psem. Pes vypadal bezradně, měl otevřenou tlamu a z ní mu čouhala nějaká umělá hmota. Paní Veselá vyndala psovi z tlamy šišku salámu. Pes jí za to byl určitě vděčný, bylo to pro něj příliš velké sousto.
Velká sousta se netýkají pouze jídla, ale i práce a všelijakých ctižádostí. Jako lidé nemůžeme spoléhat na to, že nám taková sousta bude někdo tahat z krku. Měli bychom mít rozum.
---
Kočky pro páteř, břišní dýchání, uvolnění břicha a posílení svalů
Video „Jógové kočky pro páteř“ jsem natočil v roce 2007. Jedná se o užitečná a většinou i snadná cvičení. K těmto cvikům jsem se vrátil v roce 2022 a přidal další varianty. Na novém videu jich najdete jedenáct, není třeba je cvičit všechny, vyberte si ty, které vám nejvíc vyhovují. Opakujte pětkrát nebo podle potřeby.

3. 7.
Vícepráce
Slovo „vícepráce“ se používá v obchodním právu. Zjednodušeně znamená práci navíc.
Pan Veselý to někdy s prací přehání. Pracuje déle, než je zdravé a prospěšné. Během let se naučil tento problém slušně zvládat, ale přece jen se mu někdy stane, že se snaží něco úporně dodělat. Zapomíná při tom na čas, zdraví nebo jiné povinnosti.
Když si to uvědomí, řekne si: „Vícepráce!“
Totéž udělá, když se zabývá něčím neužitečným. Pak nechá zbytečného pachtění. Místo toho jde třeba na procházku, udělá si čaj nebo cvičí.

2. 7.
Nové video Pro hrudní páteř a plíce. Máme i anglicky.
---
Výplatní termín
Pan Veselý si našel nové zaměstnání. Jednalo se o solidní firmu a pan Veselý si byl jistý, že za svoji práci dostane přiměřeně zaplaceno. Nebude to ale hned, ale až další měsíc.
Většina z nás mívá občas dojem, že si jich druzí dost neváží a že je neoceňují. To pak vyčítají kdekomu včetně Pána Boha. Zapomínají na skutečnost, že do výplatního termínu je ještě daleko.
Dříve či později dostanou všichni, co jim patří. Nebude to ale hned.
--
Hádanka pro bystré počtáře
Kolik stran má kruh?
Dvě, vnitřní a vnější.
Tuhla hádanka není úžasně vtipná, ani duchaplná. Jako záminka k smíchu ale úplně stačí.
Ha, ha, ha.

1. 7.
Nové video Ta úleva!
---
Vytřásání mírní bažení, hněv, čistí a doplňuje energii: šest možností
Při vytřásání jsou nejaktivnější nohy. To stáhne energii z hlavy a rukou dolů a pomáhá zvládnout bažení, hněv i přílišné přemýšlení. Vyberte si jednu nebo více z uvedených možností a praktikujte je alespoň jednu minutu.
1. Vytřásání s rukama podle těla.
2. Vytřásání s rukama podle těla a rotacemi.
3. Vytřásání velkého břicha. Představte si, že máte velké břicho, přidržujte si ho a natřásejte ho.
4. Vytřásání s rukama nad hlavou.
5. Vytřásání s rukama nad hlavou a rotacemi.
6. Kterýkoliv z těchto způsobů můžete spojit s lehkým smíchem.
Poznámka: Podobně jak vytřásání působí i chůze, zejména do schodů nebo do kopce.
Video

30. 6.
Vrtule
Pan Veselý se svěřil dobré známé s nápadem: „Mám chuť si koupit leteckou vrtuli.“
„A k čemu ti bude?“ podivila se známá.
„Vezmu vrtuli a budu si představovat, jak putuji prostorem.“
„K tomu nepotřebuješ vrtuli,“ zasmála se známá.
Pan Veselý v duchu uznal, že je to pravda. Nastalo ticho.
Pak se oba vznesli vzhůru a zmizeli v dálce.
---
Nejdůležitější napřed!
Pomáháte člověku, který utrpěl úraz elektrickým proudem. Ze všeho nejdřív musíte vypnout elektřinu.
Podobně zvládáme silné emoce, bažení a stres. Nejdřív přerušíte působení podnětu, který je vyvolat.
Příklady:
– Stres z médií: Vypnout stresující audiovizuální obsah.
– Bažení po hazardu a drogách: Opustit rizikové prostředí.
– Dehydratace a bažení po alkoholu: Napít se dostatečně vody.
Ještě lepší než bažení a stres zvládat, je jim předcházet.

29. 6.
Nové video Folklórní smích.
---
Opravené přísloví
České přísloví říká: „Komu není rady, tomu není pomoci.“
To ale není pravda. Kdo nepřijme dobrou radu, ten dříve či později udělá nepříjemnou zkušenost. Ta se může týkat alkoholu, tabáku, drog nebo třeba zbytečného přetěžování se. To je svým způsobem také pomoc. Jak by mělo toto přísloví znít, aby lépe vystihovalo realitu: „Komu nepomůže rada, tomu pomůže zkušenost.“
---
Nová střízlivá pohlednice.

28. 6.
Proč a jak si stoupat na špičky
Důvody
Hledisko západní medicíny: Rozproudí se tak krevní oběh v nohách a je to užitečná prevence cévních onemocnění dolních končetin. To je zvláště důležité pro lidi se sedavým zaměstnáním, při delších cestách, při dehydrataci nebo tam, kde se už objevilo cévní onemocnění nohou, jako je žilní nedostatečnost, křečové žíly, sklon k trombózám nebo bércové vředy. Chcete-li pro své cévy udělat ještě něco dalšího, pijte dost vody, vyhýbejte se sladkostem a přesolování, smaženým jídlům, kouření i alkoholu. Vhodné jsou např. bobuloviny, různé druhy zeleniny a ovoce a pohanka. Jestliže to jenom trochu jde, omezte dlouhé sezení nebo při práci vsedě dělejte krátké přestávky.
Hledisko východní medicíny: Na prstech u nohou a v okolí kotníků jsou důležité body, které ovlivňují vnitřní orgány včetně jater, žaludku, sleziny a ledvin. Stavění se na špičky „otevře dráhy nohou“ a usnadní proudění energie v celém těle.
Špičky u nohou, sebeovládání a střízlivost: Při bažení nebo hněvu stoupá energie a krev do hlavy a rukou. To představuje přípravu k boji a zmocňování se. Procvičování nohou stáhne energii dolů a uklidní. Takové jednoduché cvičení může předejít velkým nepříjemnostem v práci i v soukromém životě.
Některé možnosti
Chůze: Co myslíte, stoupají si dospělí lidé často na špičky? Naštěstí ano. Při správné chůzi došlapujeme na patu, pak postupně pokládáme na zem chodidlo a, než se noha zdvihne, lehce se odrazíme špičkou.
Jóga a čchi-kung: Zde najdeme množství cviků, které tuto oblast procvičují. Některé z nich lze praktikovat i vleže na zádech, což usnadňuje návrat žilní krve k srdci.
Každodenní život: I ten nabízí řadu možností. Při čekání na autobus se lze mírně a nenápadně stavět na obě špičky nebo střídavě na jednu a na druhou. Také při cestování vsedě jde zmíněnou oblast procvičovat. Právě toto doporučují cestujícím aerolinie a někteří další dopravci.
---
Nové básničky.

27. 6.
Jógín a voják
Za dob, kdy Indii ovládali Britové, žil kdesi na indickém venkově žil jógín. Uměl rozpoznávat božskou podstatu lidí, které potkával.
Jednou slyšel, jak někdo mluví s velkým pohrdáním o britských vojácích. Dotyčný se na jógína obrátil a řekl mu: „Snad nechceš tvrdit, že i Angličané mají božskou podstatu?!“
„Nikdy jsem žádného neviděl,“ přiznal jógín skromně a usmyslel si, že to prozkoumá.
Další den se vydal na cestu do města, kde sídlila britská posádka. Jakmile tam dorazil, začal pátrat po Britech. Konečně několik z nich uviděl na tržišti. Zkoumavě je pozoroval, až to bylo jednomu divné.
Přišel k jógínovi a neurvale řekl: „Co čumíš?“
Jógín anglicky neuměl a místo odpovědi poznamenal spokojeně: „V Britech je to také.“
Teď voják nerozuměl jemu. Ale, když ale uviděl jógínův široký úsměv, bezděčně se usmál i on.

26. 6.
Pan Veselý a Potvora Netvora
Pan Veselý se vydal na procházku do blízkého lesa. V tom uviděl prapodivnou bytost. Podobala se člověku, ale měla pět končetin a místo obou očí jenom jedno na dlouhém tykadle.
Bytost přišla blíž a řekla: „Dobrý den, já jsem Potvora Netvora.“
„Veselý, těší mě,“ zakoktal pan Veselý.
„Jsem zakletá princezna potřebuji zachránit.“
„To je maličkost,“ řekl pan Veselý, vyndal telefon a chystal se zavolat lékařskou službu první pomoci.
„Ne,“ odmítla bytost. „Zachráníte mě vy!“
„Ale jak,“ divil se pan Veselý.
„Naučíte mě se smát.“
„Ale smát se umí každé malé dítě,“ rozesmál se pan Veselý.
Bytost se pokoušela ho napodobit. Její smích se podobal zvuku startujícího traktoru. K tomu, aby byla zachráněna, to ale stačilo. Potvora Netvora se změnila v normální sportovně vyhlížející děvče. To panu Veselému zamávalo a běželo lesní cestou pryč.

25. 6.
Nová videa
Veselý oběd. Máme i anglicky.
Jógový trojúhelník pro vnitřní orgány. Máme i anglicky.
---
Smích a úsměv proto, smích a úsměv přesto
Pan Veselý si rozdělil smích a úsměv do dvou skupin. Tou první je smích „proto“. Člověk překonal problém, něco se mu podařilo nebo potkal známého. Tak tohle všechno nám pan Veselý přeje. Jenže se takto usmívat nebo se smát je málo.
Druhou skupinu tvoří smích a úsměv „přesto“. Ten se objevuje v situacích, které nejsou milé, ale právě tehdy smích nejvíc potřebujeme. Pan Veselý se usmívá, přesto, že ho bolí zub a směje se přesto, není mladý, krásný a zvlášť úspěšný. A co když pana Veselého někdo pořádně dopálí nebo zklame? V tom případě se pan Veselý směje o to víc.
---
Usmívat se, smát a opět usmívat pro lepší náladu
Tuhle legrácku začínám decentním úsměvem, ten se mění v melodický smích a ten opět v tichý úsměv. I v běžném životě často úsměv přechází smích a naopak. Schválně si to zkuste. Může to to brát jako svépomoc, herecký trénink nebo naprostý nesmysl. Tak či onak se tak dá nálada zlepšit.
Video

24. 6.
Moudrá laskavost
Pan Veselý přemýšlel nad uplynulým dnem. Toho dne přišel domů později, uvařil si večeři a přejedl se. Únava a jeho trávicí ústrojí jeho myšlení ovlivnily. Místo by na něco přišel usnul oblečený a neumytý. Později za noci měl dojem, že vidí světlo. Ze světla vystoupila jakási zářivá bytost. Ukázala na pan Veselého rukou a řekla mu zřetelně a důrazně: „Moudrá laskavost.“
Pan Veselý se probudil, umyl se a vyčistil si zuby. Ta dvě slova, která zaslechl ve snu si opakoval často. Stalo se z nich jeho životní heslo.
---
Máte finanční problémy? Snadné řešení!
Bohnická nemocnice pořádá pro pacienty různé kurzy. E-mailem mi přišla informace o kurzu finanční gramotnosti. Zprávu jsem smazal, ale vzápětí mě napadlo, že by to byl hezký námět na video.
Na tuhle legrácku jsem se vybavil dětským počítadlem. Jednalo se o promyšlenou investici. Bylo levné, a později poslouží coby dárek pro nějaké dítě v příbuzenstvu. Tak tedy jak vyřešit finanční problémy. Nejdříve je třeba vytvořit rozpočet:
- Výdaje za alkohol: Nula
- Výdaje za tabák: Nula.
- Výdaje za hazard: Nula.
- Výdaje za drogy: Nula
Mnozí už nemusí pokračovat. Jejich finanční problémy jsou vyřešeny. Juchú!

23. 6.
Nové video Třikrát "Aha smích".
---
Dub
Jeden pět let abstinující přítel dostal dárek, o kterém si myslel, že je to pokojová květina. O „květinu“ se staral a ta rychle rostla, dokonce velmi rychle. Když zdvojnásobila svoji velikost, zjistil onen střízlivý přítel, že se jedná o sazenici dubu. Na doléčování se nám pak pochlubil, že má v kanceláři dub.
---
Velký obdiv
Slavnostně pronesu: „Opičák tančí.“
Nato zvolna provádím jeden elegantní cvik vypůjčený z čchi-kungu.
To doprovodím komentářem. Opice se na opičáka dívají a říkají si: „Holky koukněte, to je krásný opičák. To bude určitě abstinent!“
Tuhle legrácku dělám s přáteli abstinenty dost často. Natočil jsem ji i jako video, abych ke střízlivosti motivoval také širší veřejnost.
Ona je to totiž pravda. Jeden z našich přátel, muž již zralého věku, na doléčování konstatoval: „Pánové, střízlivost je sexy.“

22. 6.
Naše tři vzácné klenoty
Řadu lidí na Západě přitahují východní nauky, např. buddhismus. Málokdo z nich ale ví, že mezi pět slibů buddhisty patří také slib vyhýbat se alkoholu a drogám. V tom se buddhismus shoduje s moderními epidemiology, kteří považují abstinenci od alkoholu za nejzdravější a nejbezpečnější možnost.
Nejčastějším budhistickým rituálem je hledání ochrany u třech klenotů, což jsou Buddha, jeho učení, a společenství buddhistů. Název „Tři klenoty“ jsem si z buddhismu vypůjčil, ale obsah jsem změnil.
– Prvním klenotem je spokojenost s tím, co se nedá změnit. Člověk tak šetří silami na to, co může ovlivnit
– Druhým klenotem je střízlivost. Ta znamená abstinenci a také realizmus. Takový člověk dokáže správně posoudit situace, do kterých se dostává, i své možnosti.
– Třetím klenotem je smích. Ten dává nadhled a klid.
Natočil jsem to celé jako video a na závěr jsem se skoro minutu chechtal.
Za tohle Oscara nedostanu, ale i tak jsem s tím spokojený.
Video

21. 6.
Leopard a dikobraz
Statný leopard chtěl ulovit dikobraza. Vypadalo to jako nerovný boj. Dikobraz byl mnohem menší a pomalejší, navíc působil neohrabaně.
Leopard na něj opatrně útočil tlapami z různých stran.
Nikam to nevedlo. Tak leopard zkusil mohutný bleskový útok na jeho hlavu.
Jak to dopadlo?
Dikobraz zvolna odcházel a leopard si vytahoval tlamou bodliny z tlap.
Inu, takové věci se dějí ve světě zvířat i ve světě lidí.
---
Smích jako modlitba
Veselost a smích byly součástí duchovního života izraelitů i křesťanů. Ti, kdo rozveselují druhé, mají i svého patrona, tím je svatý Filip Neri. V buddhismu je zosobněním smíchu veselý, dobromyslný, tělnatý Pu-taj. Staří Řekové a Římané měli dokonce bohy smíchu.
A nyní už trocha praxe: Nadechuji se a zdvihám ruce do výše hrudníku. Při výdechu je sepnu a dlouho a nahlas se chechtám. To celé pro jistotu to vícekrát zopakuji, aby smích a dobrá nálada vydržely.
Video

20. 6.
Novinka Jak být hned inteligentnější: 5 možností.
---
Jako obvykle
V červnu 2022 měl Český svaz jógy valnou hromadu. Na tuto akci mě pozvali, abych vedl odborný program.
Během asi dvou hodin jsme se zabývali vztahem jógy a emocí, cvičili jsme a také se dost smáli.
Na závěr jsem se přítomných zeptal, co si ze semináře odnesou do praktického života.
I když se většinou jednalo o zkušené učitele jógy, nejčastěji odpovídali, že dýchání do břicha. S touto odezvou se setkávám často i jinde.
Seminář skončil a já se vydal domů. Jenže v metru jsem nastoupil nesprávně a místo doma se ocitl na zastávce Depo Hostivař.
To bylo tím, že jsem se za pomoci dýchání do břicha nezklidnil.
:)

19. 6.
Už!
Určité cviky čchi-kungu nebo jógy se vícekrát opakují.
Při společném cvičení jsem prohodil: „Právě mě to začalo bavit, řekněte někdo až bude šest večer.“
Pokračovali jsme ve cvičení a někdo žertem řekl „už!“, i když bylo do 18. hodiny daleko.
Samozřejmě jsem přeháněl, ale něco na tom bylo. Stává se, že nějaké cvičení vstoje s pokrčenými koleny mi připadá jako divné mávání rukama.
Pak ale do cvičení vpluji, najednou mě těší a změní se i vnímání času.
---
Smích s polštářem
Na tohle video jsem se vybavil sedacím polštářem růžové barvy. Držel jsem ho v levé ruce, pravou ho poplácával a smál se. Totéž jsem zopakoval levou rukou a pak ještě jednou pravou. Na konec jsem polštář pohladil, aby bylo všem jasné, že já a polštář jsme kamarádi.
Video

18. 6.
Nové video Ne, ne a ne!
---
Naprostá pravda
Pan Veselý měl kolegyni, která se často bavila o hubnutí. Jednou pan Veselý poklidně jedl oběd, který si přinesl do práce.
V tom jeho kolegyni dovezli cosi smaženého z prodejny rychlého občerstvení.
Pan Veselý zakroutil hlavou a řekl: „Takhle leda ztloustneš!“
Kolegyně s ním pak celý den nemluvila.
Pan Veselý se nejdřív podivil. To, co jí řekl, byla přece naprostá pravda. Pak si vzpomněl na větu, kterou někde zaslechl: „Pravda není kyj.“
Za několik dní se situace opakovala. Tentokrát ale pan Veselý poznamenal: „Á, přivezli ti hrášek, mrkvičku a růžičkovou kapustu, že?“
To nebyla pravda, ale ještě přijatelná ironie.
Kolegyně mu odpověděla: „To zrovna ne,“ a zasmála se tomu.

17. 6.
Oslovení
Při psychoterapii jsme se zbývali tím, jak zlepšovat vztahy. Jedná se o čtyři kroky, konkrétně střízlivost, vztahy očistit, radost a respekt. V souvislosti s respektem jsem mluvit o tom, že pomáhá zdvořilé oslovení, např. pane inženýre, pane Veselý nebo třeba milá Jarmilko. Mluvíme při tom zvolna, vyslovujeme zřetelně a můžeme se i uklonit.
Pak jsem navrhl, aby někdo nabídl příklad takového zdvořilého oslovení.
Jeden pán středního věku a řekl: „Já oslovuji přítelkyni kozo Rózo.“
Tak právě tohle jsem na mysli neměl.

16. 6.
Nové video Zvládnutí podrážděnosti, hněvu a bažení. Máme i anglicky
---
Dovětek
V počítači mám soubor, kam zaznamenávám různé druhy smíchu. Bylo jich tam přes 250. Jenže tenhle soubor jsem omylem přepsal. Kdybych ho smazal, asi by šel zachránit, ale takhle ne. Mezi zmíněnými druhy smíchu je jeden, který se jmenuje „Směšný dovětek“. Člověk něco pokazí, usměje se, a řekne si „a stejně se mám rád“. Tak jsem to hned zkusil a opakoval: „Ztracený soubor. Ale stejně se mám rád.“
Uvědomil jsem si, že těch opravdu významných druhů smíchu je podstatně méně. V kratším seznamu také bude snazší se zorientovat. Tak jsem se do toho další den s chutí pustil.

15. 6.
Mravenci
Po kuchyňské lince mi začali lézt mravenci. Likvidovat je po jednom bylo neestetické a neúčinné.
Zapátral jsem na internetu, co s nimi. Celkem k ničemu byla rada, abych se na pět dní někam odstěhoval a nechal specialisty očistit nejen můj byt, ale celý dům. Jako užitečnější se ukázalo doporučení nelákat mravence na zbytky potravin a odpuzovat je nějakou silnou vůní. Kuchyňský kout a jeho okolí jsem vyčistil octem a odpadkový koš jsem dobře uzavřel a umístil jinam. Ocet běžné používám jako univerzální čistící prostředek a vůni má silnou dost.
Návštěvu mravenců jsem bral jako upozornění, abych dbal více uklízel. Pak jsem mravenečkům neochotně poděkoval za to, že mě vedou k pořádku. Požádal je také, aby ke mně už nelezli.
Jestli to bude k něčemu dobré, to se uvidí, zatím to funguje. A když nic jiného, tak mám trochu uklizeno.

14. 6.
Nové video Drama v horách.
---
Psaní e-mailů a posílání SMS jako duchovní cvičení
Je to jednoduché. Pokaždé, když někomu odesíláte e-mail nebo SMS, mu pošlete mír a světlo. Je to varianta Meditace milující laskavosti. Té si Buddha velmi cenil. Řekl o ní, že každý, kdo ji cvičí alespoň po dobu jednoho lusknutí prstem, zasluhuje své denní jídlo. Takže stačí takto vyřídit několik e-mailů a zasloužíte si živobytí na týden.
Tento postup lze snadno přizpůsobit lidem různých vyznání.
Tak křesťan může říci: „Amen, amen, mír tobě.
Člověk, který má blízko k józe a indické tradici, možná vysloví mantru míru. Ta zní „Óm šánti“.
Video

13. 6.
Žertík
Končila lekce jógy pro závislé muže. Zeptal jsem se: „Kdo se cítí po cvičení lépe než před jeho začátkem?“
Přihlásili se všichni a já pokračoval: „A to se vás ani neptám, jestli se teď cítíte lépe než v kocovině nebo na dojezdu.“
Tomu jsme se zasmáli.
---
Čistič bot a milionář
Přišel mi zvláštní dotaz: „Znám úspěšného podnikatele, který rozděluje lidi na bohaté a chytré a chudé a hloupé. Mě takové dělení připadá zjednodušené. Co si o tom myslíte?“
Odpověděl jsem: „Je to nesmysl, z čističe bot se může stát milionář a naopak. Jeho inteligence se tím nezmění.“
Až dodatečně jsem si uvědomil, že to nebylo přesné. Silná radost zbohatlého čističe jeho inteligenci dočasně sníží, a právě tak i silné negativní emoce zchudlého milionáře. Jak by tedy měl znít správná odpověď?
„Z čističe bot se může stát milionář a z milionáře čistič bot. Jestliže při tom dotyčný zachová klid, jeho inteligence se nezmění.“

12. 6.
Nové video Mimozemšťanova důležitá mise. Máme i anglicky.
---
Ježíšův úsměv
Nad tím, jak vypadal Ježíš, se zamýšlel jeden článek na serveru BBC. Podle něj byl Ježíš tmavovlasý, měl černé nebo hnědé oči, plnovous a na nohou sandály.
Ježíš coby malé dítě se jistě usmíval, protože všechny zdravé, malé děti se smějí a usmívají.
Usmíval se asi také, když uviděl, jak papež František posadil svoji bílou čepičku na hlavu klučinovi, který mu mával u cesty.
Nejstarší vyobrazení Ježíše byzantskými umělci pocházejí s pátého století a jsou stylizovaná a důstojná. To platí ještě více o Kristových portrétech ze středověku. Z nich na mě nejvíc zapůsobil obraz řeckého malíře působícího ve Španělsku přezdívaného El Greco. Kristus na něm obrací oči k nebi. Možná se modlí za učedníky, možná žádá o radu nebo setrvává ve zbožném vytržení.
Ze zvědavosti jsem zadal do vyhledávače anglicky psané heslo „usmívající se Ježíš“. Usmívajících se vyobrazení Ježíše nabízí internet nespočet. Většinou pocházejí z Ameriky a jsou to perfektní kýče. Na milost jsem vzal pouze jediný. Zobrazuje Ježíše, jak sedí na chrámových schodech a pouští na svobodu bílou holubici. Pochybuji, že tohle viděl jeho autor jistý Greg Olsen coby zjevení. Symbolika je to ale přívětivá. Laskavost, svoboda a mír jsou úžasné hodnoty. Osobně bych k nim přidal ještě střízlivost, ale to bych chtěl od pana Olsena příliš.

11. 6.
Jak funguje karma?
Pan Veselý si přál porozumět tomu, jak funguje zákon karmy.
Další den na tohle přání rychle zapomněl. Způsobil si drobné, ale nepříjemné, poranění a v obchodě neměli zboží, pro které tam šel. Navíc ho čekaly povinnosti, do kterých se mu nechtělo.
Pan Veselý měl chuť do něčeho praštit, přejíst se nebo si pustit televizi.
Nic z toho neudělal. Místo toho si vzpomněl na své přání porozumět tomu, jak funguje karma.
Nepříjemnosti, které ho potkaly, mohly být způsobeny jeho karmou. Kdyby se rozčiloval kvůli politice nebo si kazil žaludek, nijak by si nepomohl. Naopak by vytvářel špatnou karmu.
Jednat klidně, střízlivě a laskavě je užitečné vždy. V nesnázích to platí dvojnásob.
---
Jak si zlepšit náladu a sebevědomí
Za něco konkrétního se pochvalte, poplácávejte po rameni, usmívejte se a vydávejte uznalé zvuky.
Příklady:
Vypral jsem bundu, ó, ach, skvěle!
Uklidil jsem, ó, ach, skvěle!
Cvičil jsem jógu, ó, ach, skvěle!
Jsem střízlivý, ó, ach, skvěle!
Video

10. 6.
Nové video Doplňte a očistěte energii. máme i anglicky.
---
Stále totéž, nebo ne?
Pan Veselý měl v mládí rád změny a vzrušení. Není to zvláštní, že teď cvičí zrovna jógu a čchi-kung? Tahle cvičení se praktikují pomalu a mnohokrát se opakují. Nepřipadá mu to nudné?
Pan Veselý má jinou zkušenost. Cvik, který zacvičil tisíckrát, je jiný než ten, který se teprve učil. Ono je to vlastně docela zajímavé, ale jinak.
Se střízlivostí je to podobné. Střízlivost po třech letech je o hodně jiná než střízlivost, která trvá týden.
---
Pomoc při nadmutí pýchou
Pomáhá zasmát se sám sobě.
Můžete si říci: „Jsem nejchytřejší!“ a pak se chvíli smát.
„Jsem nejlepší!“ a zase se tomu řehtat, chichotat a uculovat.
Pak ještě přidejte třeba: „Jsem dokonalý!“ Tomu se také zasmějte.
Tím by tohle nadýmání mohlo být vyléčené.
Video

9. 6.
Den po dni
Jeden z našich střízlivých přátel abstinuje 18 let a soustavně dochází na setkání Anonymních alkoholiků.
Na otázku, jak se mu daří, odpovídá obvykle: „Střízlivost den po dni.“
Myslí tím zásadu Anonymních alkoholiků ráno požádat Vyšší moc o střízlivý den a navečer za střízlivý den poděkovat.
Kdo nevěří ve Vyšší moc, může ranní rituál brát jako vlastní předsevzetí a večer se za střízlivý den pochválit.
Tak či onak je to užitečný postup. Jak by ne, když dobře funguje zmíněnému příteli i mnoha dalším.
---
Věci a lidé
Někdo se u mého videa „Jak se směje parní stroj“ divil, že se věci mohou smát.
Odpověděl jsem přibližně tohle: „Pocity lidí se na věci snadno přenášejí. Jistě i vy máte nějakou věc ráda. I když parní stroj to asi nebude.“
Mnohem častěji si lidé oblíbí šálek na čaj, nějaké oblečení, obrázek, sošku nebo knihu. Moje nejnovější knížka se bude jmenovat „300 úsměvů pro lepší život“ a vyjde koncem září 2022.
Doufám, že si ji lidé oblíbí.
:)

8. 6.
Nový odborný text Nešpor K. Dobré vztahy chrání před stresem a zvyšují kvalitu života. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Smlouvy
V různých duchovních tradicích se objevuje podobný motiv. Někdo uzavře smlouvu s ďáblem, a něco tak získá. Až později zjistí, že prodělal.
Zní to jako pohádka, ale něco na tom bude. Ona každá cigareta nebo láhev alkoholu je malá smlouva s ďáblem. Tím spíše to platí pro drogy, hazard a svévolné násilí. Člověk se spojuje se špatnými silami, a působí tak o to větší utrpení sobě i druhým. Vytváří si tak veliký dluh, který bude dlouho splácet.
Naštěstí to funguje i naopak. Střízlivost a projevy laskavosti jsou smlouvy s dobrými lidmi, vlídnými silami a bytostmi. Díky tomu má člověk něco naspořeno, což v budoucnu přijde vhod.
V médiích se hodně diskutuje o tom, jak ochránit úspory před inflací. Právě jsem na to přišel a vy už to víte také, juchú!
---
Usmějte se ušima
Úsměv ušima spočívá v tom, že člověk přitahuje uši k hlavě jako spokojený králík. Uši se sice nepohnou, ale i tak projasní náladu.
Ušní smích jsem natočil jako video opakovaně. Poprvé jsem to pojal vědecky a vyjmenoval jsem drobné svaly, které se při tom aktivují. To bylo v roce 2014, české video vidělo něco přes 400 lidí, líbilo se osmi. Anglickou verzi vidělo asi 3,4 tisíc lidí a líbilo se 16.
Další verze z roku 2022 byla úplně jiná, nechal jsem vědu být, anglickou verzí jsem se nezdržoval a latinskými názvy už vůbec ne. Pojal jsem to čistě jako legraci. Jak tohle video uspělo v porovnání s předchozím, na to bude třeba počkat osm let.

7. 6.
Novinka, video Usmějte se ušima.
---
Kamarádka
Jedna známá se na mě obrátila kvůli problému s kamarádkou.
Napsal jsem jí: „Jako správná jógínka jsi přítelem všech včetně té kamarádky. Co cítí ona k tobě, je její věc.“
K tomu jsem připojil smajlíka.
Ona se nato žeptala, co konkrétně má udělat.
Odepsal jsem: „Ze všeho nejdříve vyvolej vůči ní pocit laskavého pochopení. Pak zjistíš, jak jednat.“
Hned jsem si to také vyzkoušel. Na mě by to fungovalo.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Jak se směje hraboš polní
Skutečný hraboš opatrně vykoukne a pak vyleze z nory, ostražitě se rozhlédne a vezme si, co potřebuje. Pak udělá bleskurychlou otočku, a ještě rychleji zmizí v noře. Tohle opakuje znova a znova.
Napodobit hraboše nebylo snadné už proto, že nemám noru.
Snad se mi to trochu podařilo, hraboš je na videu a byl také v televizi.

6. 6.
Nové video Pět očištění pro vás i svět. Máme i anglicky.
---
Hodit se do klidu
Pan Veselý zaslechl, jak někdo v montérkách říká svému známému: „Tak, a teď se hodím do klidu“.
V první chvíli pana Veselého napadlo, že „házení“ a „klid“ nejdou dohromady.
Pak si ale řekl, že se tím nejspíš míní rychlé uvolnění. Ale jak to udělat?
Pan Veselý přišel domů a vzal si tužku a papír a začal o tom přemýšlet.
– První možnost je vybavit si stav klidu a uvolnění, který člověk někdy prožil, např. během praktikování relaxační techniky nebo v přírodě.
– Ale co když někdo relaxovat neumí a v přírodě se necítí dobře, zvlášť když ho tam koušou komáři. I takový člověk prožívá klid a uvolnění, a to dokonce každodenně. Je to při spánku. Lze si např. vybavit příjemný stav mezi spánkem a bděním při usínání.
– Další možnost je si zacvičit, chodit nebo běhat. Psychika se uvolní už během tělesné aktivity a tělo i psychika po jejím skončení.
– K nejpříjemnějším způsobům, jak se uvolnit, patří úsměv. Nejúčinnější je usmát se tak, aby se zúžily oční štěrbiny a v koutcích očí vytvořily jemné vrásky. Úsměv působí dobře na toho, kdo se usmívá, a většinou i na jeho okolí.
– Další možností je dýchat do břicha a prodlužovat výdech nebo si břišní dýchání prostě uvědomovat. Tohle ale ten chlapík v montérkách, co hodí se do klidu, asi nemyslel.
– Je také nepravděpodobné, že by používal částečnou relaxaci. To lze i běžném životě, např. uvolnit ramena, ruce nebo vsedě i nohy.
– Ten člověk v montérkách se nejspíš vracel z práce domů. V domácím prostředí a mezi blízkými lidmi se člověk obvykle uvolní velmi rychle.
– K dalším možnostem patří opakování mantry, modlitby nebo duchovní rituál. Lze také. uvolněně a s nadhledem pozorovat myšlenky a pocity a nereagovat na ně nebo nahradit negativní emoci pozitivní, např. strach pocitem bezpečí a důvěry nebo hněv soucitem.
Pan Veselý odložil tužku a papír. Už mu bylo jasné, že hodit se do klidu dokáže skoro každý.

5. 6.
Kupón
Zaplatil jsem v obchodě. Kromě účtenky vylezlo z pokladny něco navíc. „Pokladní řekla: „To je kupón, můžete mít slevu na barvu na vlasy?“
Tomu jsem se zasmál a se mnou i pokladní a slečna která stála za mnou ve frontě.
Ne, nechci ani se slevou barvu na vlasy, síto na halušky, sladkosti a konzervy pro psa, když žádného nemám. A už vůbec nechci žádný alkohol a tabák.
Doma jsem vybalil nákup. Podíval jsem se na něj a usoudil, že i bez kupónů se dá hodně ušetřit.
---
Vaše záchranná brzda
Jako záchrannou brzdu použijte ušní lalůček. Zatáhněte za něj, a tak zabrzděte.
Zatáhněte znovu, a tak odbrzděte.
Příklady následují: Alkohol: Zabrzdit! Voda nebo čaj: Odbrzdit!
Sportovní přenos s reklamou na hazard: Zabrzdit! Procházka nebo běh: Odbrzdit!
Špatná společnost: Zabrzdit. Dobrá společnost, třeba Anonymní alkoholici: Odbrzdit.
Video

4. 6.
Nové video Žabák v dobré náladě. Máme i anglicky.
---
Popěvek
Pan Veselý měl problém s alkoholem. Zkoušel ho zvládat svépomocí, párkrát byl na setkání Anonymních alkoholiků, ale nestačilo to. Střízlivá období se střídala s propadáky. Pan Veselý se jednou vrátil z práce a přemýšlel, jak dál. Místo toho, aby na něco přišel, tak usnul.
Zdálo se mu, že je šestileté dítě v první třídě. Do třídy přišla nějaká hodná a laskavá paní a řekla: „Milé děti, dneska se naučíme písničku.“
Za chvíli už celá třída zpívala a paní učitelka vypadala náramně spokojeně.
Pan Veselý se probral ze spánku a šel na setkání Anonymních alkoholiků.
Cestou si zpíval písničku, co slyšel ve snu. Začínala slovy: „Pro má játra, voda dobrá.“

3. 6.
Nové video 11 jógových koček pro páteř, břišní dýchání, uvolnění břicha a posílení svalů. Máme i anglicky.
---
Motivační rozcvička
Během skupinové terapie jsem se zeptal: „Víte, jaké zaměstnání patří k nejnebezpečnějším a nejhůře placeným?“
Na to jsem si odpověděl: „Je to být závislý. Člověk za tuhle dřinu nic nedostane, ale ještě za ni musí platit.“
Pak jsme zkoumali v čem je zaměstnání u firmy Závislost tak rizikové. Zjistili jsme, že se při práci objevují nebezpečné chemikálie a výpary, jednalo se o alkohol, ale i ledacos dalšího. Tahle práce bývá spojena s dlouhými přesčasy, často se pracuje i v noci. Je to stresující a nevděčné. K zaměstnancům se chová majitel firmy Závislost nelaskavě, vděku se od něj člověk nedočká, právě naopak
Z toho vyplývá, že nejlepší bude s firmou Závislost rozvázat pracovní poměr a nechat se zaměstnat u firmy Střízlivost.

2. 6.
Sítka
Pan Veselý zadal do vyhledávače heslo „čajové sítko“ a počal se divit. Sítka jsou roztodivná. Sítko ve tvaru vajíčka zdobilo už kuchyň jeho babičky. Pak ale existují sítka ve tvaru listů, čajových konvic, srdíček a zvířátek včetně rybek a žab. Co se materiálů týče, nejčastěji se lze setkat s nerezem nebo umělými hmotami, existují ale i sítka skleněná, porcelánová a keramická. Čajový sáček vlastně není nic jiného než porce čaje se zabudovaným papírovým sítkem. Nejstarší čajová sítka vyráběli Číňané z bambusu. Podobná se dají sehnat i v současnosti a u nás. Anglický lord by ovšem bambusovým sítkem za vděk nevzal, on musel mít sítko z kvalitního stříbra. Na trhu je i sítko s integrovanými přesýpacími hodinami nebo odměrkou.
Pan Veselý obdivoval lidskou tvořivost, měl ale své zkušenosti. Čím hlubší a komplikovanější sítko, tím hůř se čistí. A tak pan Veselý vypnul počítač a šel si udělat čaj. Po chvíli ho přecedil obyčejným mělkým sítkem z nerezu a byl s tím náramně spokojený.

1. 6.
Odmítat se dá i laskavě
Čas od času mi někdo e-mailem nebo SMS napíše, že odchází na jiné pracoviště, má narozeniny apod. Při té příležitosti pořádá přátelské posezení.
Na podobné akce nemám čas, asi bych se tam navíc necítil dobře.
Obvykle odepíšu, něco jako: „Přeji hodně zdaru, dobrou kondici a pohodu.“
Tím je to pro mě vyřízené.
---
Jak se směje květina
Postup je jednoduchý. Zvolna zdvíhejte ruce a dlaněmi a prsty kousek nad hlavou lehce pohybujte, jako kdyby to byly okvětní plátky v mírném větru. Tohle jsem dělal asi minutu a pak to zakončil pro rostliny nezvyklým pozdravem: „Mějte se hezky a střízlivě.“
Video

31. 5.
Nové video Vytřásání mírní bažení, hněv, čistí a doplňuje energii: šest možností. Máme i anglicky.
---
Jorkšír Ferda
Paní Nová: „Měla jsem dojem, že váš jorkšír Ferda zpívá jako kos. Je to pravda nebo se mi to jenom zdálo?“
Paní Veselá: „Je to pravda, Ferda se učí druhý jazyk.“
---
Další vydání Střízlivých novinek

30. 5.
Nové video Usmívat se, smát a opět usmívat pro lepší náladu. Máme i anglicky.
---
Labuť a lachtan
Směšná videa zobrazují všelijaké pády a překvapení. Takto postižené osobě se nic nestane, a nakonec se tomu směje i ona. Některé příklady:
– Paní více než plnoštíhlá se pokusí nasednout na nafukovací labuť. Na její hmotnost nebyla labuť projektována. Paní se ocitne ve vodě. Směje se tomu ona i její manžel.
– Novomanželé se dávají fotografovat na malebném pobřeží. V tom se přižene velká vlna. Pořádně je pocáká a oni se smíchem utíkají pryč.
– Pán klimbá ve stínu na lavičce. V tom vedle něj přistane s plácnutím lachtan. Polekaný pán přenechá lachtanovi lavičku. Pán se ale nesmál, na to nebyl čas. Možná se smál až potom.
– Zvoní mobil, rozespalý muž po něm sáhne, ale místo telefonu si přiloží k uchu pantofel.
Nejedná se o nijak duchaplný humor, ale to je jedno. Hlavně, že se tak lidé zasmějí a uvolní.
---
Kamsi
Pan Veselý se kamsi zahleděl.
Známý se ho zeptal: „Nač myslíš?“
„Hledím do tváře věčnosti,“ odpověděl pan Veselý.
Známému to připadalo zvláštní.
Ale pak se i on někam dlouze zadíval.

29. 5.
Překonávání závislosti názorně
Překonávání závislosti je jako ražení tunelu. Je třeba razit, dokud se člověk neprokope na druhou stranu.
Někdo chce překonat závislost sám. To je jako kdyby používal středověké nástroje. Jde to pomalu a ztěžka.
Jiný člověk chodí na setkání Anonymních alkoholiků nebo se léčí za pomoci profesionálů. To je jako kdyby použil moderní razicí stroj.
Ale pamatujte, když je tunel hotov, je třeba ho udržovat v dobrém stavu. To znamená o svoji střízlivost pečovat. Více viz materiály pro lidi se závislostí na mém webu drnespor.eu.
---
Kdy nejvíc?
Vrátil jsem se od zubaře. Pobolívala mě čelist a venku se rozpršelo. Přečetl jsem si zprávy na internetu, ale žádná mě nepotěšila.
Pak jsem dostal nápad. Natočil jsem video. Tvářil jsem se tam velmi seriózně a pronesl: „Vážené dámy a pánové, kdy potřebujeme smích nejvíc?“
Nato jsem ukázal na kameru smajlík a odpověděl si: „Když k tomu nemáme žádný, ale žádný důvod!“
Pak jsem se usmíval, řehtal a zase usmíval.
Vlivem této legrácky, jsem si uvědomil, že mám hotový čaj s kardamomem a jsem v suchu.
Lidé si většinou myslí, že ke smíchu a usmívání potřebují mít důvody. Ale ono to funguje i naopak. Můžeme se usmívat, a důvody se objeví až pak.

28. 5.
Nové video Kdy potřebujeme smích nejvíc?
---
Cestou ze školky
Námořník na zaoceánské lodi se po dlouhé době vrátil domů.
Manželka ho požádala, aby vyzvedl jejich dítě ze školky.
Námořník dítě vyzvedl, ale ono cestou domů hlasitě plakalo.
Doma se námořník zeptal manželky: „Nevíš, co jí je?“
Manželka užasle: „To není naše Vendulka, ale jiné dítě.“
Při léčbě závislostí se mimo jiné zabýváme motivací. Zdůrazňujeme, že motivace je důležitá pro střízlivost, ale i z jiného důvodu. Jestliže budeme uvažovat o motivacích druhých lidí, spíše je pochopíme a budeme s nimi lépe vycházet.
---
Slušivý účes a husa domácí
Jedno rčení Anonymních alkoholiků říká: „Když vydržíš čekat u holiče dost dlouho, dočkáš se účesu.“
Není třeba vysvětlovat, že čekáním se zde míní docházení na mítinky Anonymních alkoholiků a účesem trvalá střízlivost.
Jiné přísloví, tentokrát z domácích luhů: „Dočkej času, jako husa klasu.“
Jinými slovy i ten neinteligentní pták nezobe nezralé obilí, ale počká, až dozraje.
Upřímně řečeno, trpělivost nebyla moje silná stránka. Dnes je to lepší, když musím na něco čekat, dýchám klidně do břicha nebo praktikuji jiná nenápadná cvičení.

27. 5.
Nové video Nejdůležitější napřed.
---
I těm?
Při jedné z variant Meditace milující laskavosti přejeme všem na východě i na západě, na severu i na jihu mír a světlo.
Není to neodpovědné přát mír a světlo těm, kdo jednají hanebně?
Klidně můžeme mír a světlo posílat i jim. Člověk, který se tak chová hromadí špatnou karmu. Přejeme mu, mír a světlo, tedy aby prohlédl a choval se slušně. Jinak to později pořádně schytá. To už mu nepřejeme, ale je to tak.
---
Svépomoc u návykových nemocí
Různé návykové nemoci mají mnoho společného. Podobné jsou i postupy, jak je zvládat nebo jim předcházet. Podrobnější informace jsou volně na webu drnespor.eu.
Kdy svépomoc nestačí a je třeba vyhledat lékaře
– Při těžkém odvykacím stavu s třesem nebo epileptickým záchvatem.
– U těžké deprese, při halucinacích, pocitech pronásledování atd.
– Jestliže došlo vlivem návykové nemoci k zhoršení nějaké nemoci.
– Po úrazu, zejména po úrazu hlavy.
Abstinence
– Naprostá abstinence je pro lidi s návykovou nemocí daleko nejsnazší a nejbezpečnější cesta.
– Závislí drogách udělají dobře, když se vyhnou i alkoholu a hazardu.
Omezit podněty, které vyvolávají bažení nebo se jim vyhnout
– Osvědčilo se vyhýbat rizikové společnosti a prostředím.
– Pomáhá domácnost bez alkoholu drog, hazardu a všeho, co by je připomínalo („suchý domov“).
– Spouštěči pro patologické hráče jsou i větší částky peněz, sportovní zápasy nebo internet.
Životní styl
– Sebeovládání zlepšuje pravidelnost v jídle, snídat, dostatečný příjem vody, přiměřeně spánku a střízlivé zájmy.
Posilování motivace
– Lze si připomínat problémy, které působilo návykové chování alkohol, i výhody střízlivosti (lepší zdraví, vztahy, práce, finance, zájmy, prestiž atd.).
– Důležitou motivací bývají i ohledy vůči okolí.
Zvládání stresu
– Užitečné jsou rozumná tělesná aktivita, dobrá organizace času, klidné dýchání do břicha, úsměv a smích a relaxační techniky (volně na www.drnespor.eu). Tyto postupy mírní i silné emoce a bažení.
Uvědomování
Prospívá si uvědomovat, kde a kdy se člověku abstinuje dobře a co působí opačně. To se týká i sdělovacích prostředků, rizikové bývají např. televizní reklamy alkoholu a stresující programy.
Spojenci
Sem patří společnost lidí, kteří o rozhodnutí abstinovat vědí a podporují ho. Užitečnými spojencem jsou i Anonymní alkoholici, Anonymní narkomani, Anonymní gambleři a různé formy profesionální pomoci, včetně krizových linek.
Spiritualita
Např. ráno lze požádat Vyšší moc o střízlivost pro tento den a večer za střízlivost poděkovat.

26. 5.
Nové video Finanční problémy? Řešení může být snadné!
---
Právě vyšlo: Nešpor K. Změny, k nímž dochází v mozku při abstinenci od alkoholu a drog. Psychiatrie 2022; 26(2):82.
---
Naprostá otevřenost
Biblická kniha Job je zvláštní. Job tam mluví s Bohem naprosto otevřeně, a ne právě zdvořile. V závěru knihy je za to pochválen a odměněn.
Tak jsem to něm zkusil. K tomuto účelu jsem použil Modlitbu srdce. Ta zní „Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se nad námi.“ Modlitbu jsem pozměnil na „Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se nad nimi.“
Myslel jsem tím Ukrajince a Rusy. Adresátovi modlitby jsem vyčetl, že má dost personálu na to, aby válku na Ukrajině rychle a dobře skončil. Tak proč to neudělá?!
Snad mi to projde.
---
Lichotka
Pan Veselý má dobrou známou. Je jí přes sedmdesát let a je to noblesní dáma.
Vypravovala mu tuhle příhodu: Jela ve vlaku a průvodčí jí požádal o doklad, aby ověřil, že je seniorského věku. Ta paní to brala jako lichotku a potěšilo ji to.
Pan Veselý jí řekl: „Kolik si platila pokutu? Nebo tě vysadili z vlaku na další stanici?“
Tomu se oba zasmáli.

25. 5.
Co říká o úsměvu věda
Švýcarští vědci zjistili, že smích a úsměv se přenáší snadněji než zívání. Takže až někdy ve společnosti nevhodně zívnete, usmějte se, tím se to více než vyrovná.
Jiný vědecký tým, tentokrát z USA vybádal, že úsměv má řadu zdravotních výhod, včetně vyšší odolnosti vůči stresu a nemocem.
A konečně je tu roztomilá práce z Kanady. Ta se týká spontánního tance u dětí, jejichž průměrný věk byl 2,5 roků. Vědci zjistili že tancující batolata se při tanci více usmívala, když poslouchala jim známou hudbu.
Na závěr praktická rada. Ať už jste žena nebo muž, opatřete si malé kapesní zrcátko.
To, abyste se do něj na sebe během dne, třeba i v metru, usmívali.
---
Transplantace genů
U téhle legrácky existují dvě varianty. Tou první pro širší veřejnost je transplantovat si gen smíchu. Levou rukou cosi míchám v pravé dlani. Pak si to poplácáváním na zátylek umístím do mozku a chechtám se.
V případě transplantace genu střízlivosti pro střízlivé přátele, postupuji stejně, jenom místo chechotu se blažené usmívám.
Mimochodem víte, co jsou to „bohnické transplantace“? Spočívají v tom, že si někdo přenese prvky léčby do každodenního života. Může se jednat o pravidelnost v jídle a spánku, psaní deníku, ranní cvičení apod. S těmito transplantacemi mají naši přátelé výborné zkušenosti.

24. 5.
Nehoda
Jakýsi řidič s hladinou alkoholu v krvi 0,4 promile měl smrtelnou dopravní nehodu.
Jednu televizi zajímalo, jak ovlivnil alkohol jeho schopnost řídit.
Řekl jsem mim přibližně toto: „Už při nižší hladině se objevuje sklon riskovat, řidič hůř odhaduje vzdálenost a obtížně dělá dvě věci najednou. Při hladině 0,5 promile řidič pomaleji reaguje, mívá potíže v zatáčkách a klesá soustředění. Navíc se oči hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy a zhoršuje se vnímání barev semaforů. Naprostá střízlivost je nejlepší pro každého a pro řidiče zvlášť!“
Nevím, co z toho pak odvysílali.
---
Lékaři a kuchaři
Kuchařské řemeslo a lékařství se ve středověku překrývaly. To se děje do jisté míry dodnes. Vycházejí dietní kuchařky speciálně pro lidi s určitým onemocněním. Výběru stravy věnuje značnou pozornost také i východní medicína. Aniž si to uvědomujeme, přidáváme do jídla léčivé rostliny, namátkou jmenuji bazalku, kmín a kurkumu. Ale i tak v dnešní době lidi víc zajímá, jak jídlo chutná. Jestliže jsou jakž takž zdraví, příliš se nestarají o to, co určité jídlo udělá jejich s tělem a psychikou.
To je škoda, v dnešní době ví medicína o účincích různých potravin mnohem víc než středověcí kuchtíci.

23. 5.
Nové video Velký obdiv.
---
Nová básnička.
---
Úspěch, mám radost!
Televize odvysílala zábavný pořad, kde jsem účinkoval. Někdo nad ním bude kroutit hlavou, ale já jsem spokojený. Povedlo se mi tam zpropagovat střízlivost, smích, Anonymní alkoholiky i své knihy.
---
Dobrá karma
Holčička v ZOO stojí u pavilonu šelem. Uvidí jí panter a vrhne se na ni. Jenže mezi ním a dítětem je silné sklo. Panter buší tlapou do skla a dítě se tomu směje. Podobně jako skleněná zábrana často působí dobrá karma. I tak je namístě opatrnost. Panterům je lépe se vyhýbat, i když jsou za sklem.

22. 5.
Orangutani
V zoologické zahradě utekli orangutani. Našli totiž místa, kde byly díly klece spojené, dráty rozmotali a bylo to.
O čem to svědčí? Že orangutani jsou chytří a šikovní.
Útěk ale netrval dlouho. Pracovníci ZOO přilákali lidoopy zpátky do klece za pomoci banánů.
O čem svědčí tohle? Že orangutani zase tak chytří nejsou. Svoboda má větší cenu nežli žrádlo.
Mimochodem to, čeho si naši přátelé často nejvíc cení, je nové získaná střízlivá svoboda.
---
Chvalte se!
Toto cvičení je zvlášť vhodné pro ty, kdo mají sklon se podceňovat, jsou na sebe příliš přísní nebo mají sklon ke smutku.
Chvalte se i za maličkosti, např. umytí nádobí, zalití květin, nebo za to, že jste si připravili čaj. Já vás za to předem chválím.

21. 5.
Novinka, video Tři rady moudré sovy.
---
Technici a knoflíkologové
Jeden můj známý vedl pracovní skupinu, která měla ve firmě na starosti opravy poruch. Byla to velmi stresující práce. Jestliže nastala porucha, zastavila se výroba a vedení firmy silně znervóznělo. Někdo z nadřízených se přiřítil k technikům a žádal okamžité vysvětlení, proč k té zpropadené chybě došlo. Vedoucí opravářů o tom ještě neměl ani tušení, ale vymyslel nějaké dokonale nesrozumitelné zdůvodnění. To nadřízené uklidnilo a opraváři mohli v klidu pracovat.
Jeden odborník na informační technologie si stěžoval, že neví, k čemu slouží všechny soubory jeho operačního systému. Tak tohle je asi většině z nás úplně jedno, hlavně když počítač funguje.
Jistý vysokoškolský učitel vymyslel nový vědní obor. Jmenuje se knoflíkologie. Zkušený knoflíkolog dokáže zprovoznit i bez návodu přístroj, který před tím nikdy neviděl. Co přesně se v tom přístroji odehrává, ho nezajímá, podstatná je pro něj skutečnost, že přístroj funguje.
Lidé často mylně předpokládají, že když pochopí příčinu své nemoci, bude tím jejich problém automaticky vyléčen. Jenže nemoc nemá jednu příčinu, a i kdyby je člověk všechny znal, samo o sobě mu to nepomůže. Jednou z příčin může být třeba nedostatek pohybu. Vědět to samo o sobě nikomu nepomůže. Je třeba víc chodit nebo cvičit. Místo hledání příčin nemocí je vhodnější se soustředit na to, jak zůstat zdravý.
O slavném psychoterapeutovi Miltonu Ericksonovi se traduje, že byl nejspokojenější, když z jeho ordinace odcházel zmatený, nic nechápající, ale vyléčený člověk.
V osobním životě, v zaměstnání i jinde nemusíme rozumět všemu. Důležité je, aby to dobře fungovalo.
Na závěr ještě anekdota nebo možná příběh ze života:
Zapnul jsem počítač, ale ten se aktualizoval.
Zapnul jsem editor, ale ten se aktualizoval.
Zapnul jsem mobil, ale ten se aktualizoval.
Teď už jen čekám, jestli se k nim přidá i žehlička.

20. 5.
Nové video Posílání e-mailů a SMS jako duchovní cvičení.
---
Myšlenky
Během skupinové psychoterapie jsem řekl přibližně toto: „Kdybychom byli posuzováni za myšlenky, tak jsme všichni dávno zavření ve valdické věznici. Naštěstí můžeme od svých myšlenek zachovat odstup a vybírat z nich ty, které jsou užitečné.“
Nato jsme krátce praktikovali Meditaci vnitřního ticha, při které člověk myšlenky neosobně pozoruje a zachovává od nich odstup.
Lze tak zvládnout i bažení, jestliže je člověk v bezpečném prostředí. To neznamená, že by myšlenky nebyly důležité. Je ale normální a v pořádku, když se někomu objeví v mysli něco nehezkého. Za problém bych považoval až to, kdyby člověk takové myšlenky záměrně živil a rozvíjel nebo podle nich dokonce jednal.

19. 5.
Nové video Transplantace genu smíchu. Máme i anglicky.
---
Mladé duše
Při televizním natáčení před publikem se mě moderátor zeptal, kolik je mi let.
Odpověděl jsem, že jsem ještě mladý, protože je mi teprve 69 roků.
K tomu jsem dodal: „Jsem o dva měsíce starší než Putin. To mnohé vysvětluje, je ještě nezkušený.“
Část publika se pochechtávala, další na mě hleděla nevěřícně.
Později jsem přemýšlel o tom, co to ze mě vypadlo za perlu. V určitém smyslu by to mohla být pravda. Autoři esoterických spisů dělí duše podle toho, kolik mají za sebou lidských vtělení. Čím je jich méně tím jsou mladší a tím víc připomíná jejich chování zvířata. Motivace takových duší jsou primitivní a týkají se hlavně tělesných požitků, boje o moc a soupeření. Pak, vlivem zkušeností z dalších vtělení, se duše zušlechťují a bývají více motivovány laskavostí a soucitem. Stávají se z nich staré duše a později osvícené bytosti. Řekl bych, že staré duše mají také smysl pro humor a paradoxně i něco z dětské prostoty.
Ale zpět k mladým duším. Až budete rozladění z toho, jak někdo jedná, můžete si v duchu říci: „Je to mladá duše,“ a zasmát se tomu.
Poznámka: Zmíněný pořad se jmenuje Všechnopárty a sestřih z něj bude vysílat Česká televize 20. 5. večer a 21. 5. dopoledne. Později bude i na internetu.

18. 5.
Cvičit společně je možné vždy
Možná máte podobnou zkušenost. Jestliže cvičím jógu nebo čchi-kung ve skupině, jde mi to lépe. Jenže kde shánět skupinu, když si chcete zacvičit v půl šesté ráno před odchodem do práce nebo do školy?
Můžete si při tom představovat kamarády ze cvičení, ale třeba i přátele, příbuzné nebo ty, kterým chcete pomoci. Ať už cvičí s vámi, nebo se jenom dívají, představujte si, jak i oni mají prospěch z vaší praxe. Energii tím neztratíte, ale naopak získáte. Příroda, vesmír nebo někdo tam nahoře vám jí pošle podstatně víc, než kdybyste si cvičili jenom pro sebe.
---
Cosi na skříni
Je to bílé a sedí to v noci na skříni. Co je to?
Moucha v noční košili!
Tahle anekdota se nikoho nedotkne, dokonce ani dvoukřídlého hmyzu ne.
Že vám nepřipadá moc vtipná?
Tak se smějte ze zdvořilosti, nebo bez důvodu.
Anekdoty nejsou důležité, důležitý je úsměv a smích.

17. 5.
Nové video Naše tři vzácné klenoty.
---
Nanda
Alexandr Dumas starší napsal volně přeloženo: „Za vším hledej ženu.“
Podle legendy má žena zásluhu i na tom, že byl jeden do té doby neznámý mnich dokonale osvícen.
Onen mnich pěstoval přísnou askezi a nejedl. Nikam to nevedlo a málem umřel. Jednou ho uvidělo prosté venkovské děvče. Na kost vyhublého askety jí bylo líto a přinesla mu z domova kaši. Mnich nahradil přehnanou askezi zdravou sebekázní. Díky tomu dosáhl osvícení a stal se z něj Buddha.
Tahle příhoda má pro střízlivé přátele zvláštní význam. Lidé, kteří to přehánějí s prací, se dostávají do stavů vyčerpání, hůř se ovládají a spíše u nich dojde k recidivě. Jestliže člověk nastolí v životě rovnováhu mezi prací a odpočinkem, dožije se vyššího věku, je efektivnější a lépe se mu abstinuje.
Zmíněné děvče se jmenovalo Nanda. Zkusil jsem uvařit kaši ze surovin, které mohla mít před dvěma a půl tisíci let k dispozici. Osvícení jsem nedosáhl ale kaše byla dobrá.
---
Tři čajové přípitky
Nejdřív připíjím na lepší vztahy.
Pak na lepší zdraví.
Pak na střízlivost, i když ta měla být hned na prvním místě.

16. 5.
Nové video Smích s polštářem. Máme i anglicky.
---
Přízný zákaz
Pan Veselý: „Lékař mi přísně zakázal jezdit na kole.“
Známý: „To vám zjistil nějakou nemoc?“
Pan Veselý: „Ale kdepak, on mě viděl to kolo řídit.“
S jízdou na kole jsou spojené určité problémy.
1. Tím prvním je bezpečnost. Cyklista podobně jako motorkář je více ohrožen úrazy a pády. Ty může způsobit on sám nebo jiný řidič. Počet úrazů cyklistů ještě vzrostl poté, co se rozšířila elektrokola. Co z toho vyplývá? Mít helmu, být opatrný a vyhýbat se silnícím, kde je hustý provoz.
2. Druhým problémem je dehydratace. Proudění okolního vzduchu, fyzická námaha a teplo vede ke ztrátám vody. Dehydratace zhoršuje rozumové schopnosti, má zdravotní rizika a u závislých na alkoholu vyvolává bažení. Co z toho vyplývá? Je třeba mít s sebou přiměřenou zásobu vody a nepřepínat se. Anebo místo cyklistiky chodit, to je bezpečnější a zdravější.

15. 5.
Jak je to s tím polem?
V lidové písni konstatuje neznámýautor, že láska neroste na horách a farmáři ji nesejí na polích.
Může, ale nemusí to být pravda. Někdo s láskou pečuje a svá pole. Navíc tak zajistí obživu těm, které má rád, ať je to manželka, děti nebo rodiče.
Nacházet lásku v malých věcech je nadějnější cesta, než se dívat z okna a čekat. až odněkud přiletí.
:)
Uživatelům internetu
Z dále uvedeného si vyberte to, co se hodí pro vaši osobu.
– Jdi se projít.
– Běž cvičit.
– Uklízej.
– Připrav něco k jídlu.
– Udělej úkoly do školy.
– Zajímej se o rodinu.
– Vyčisti si boty.
– Pečuj o zdraví a střízlivost.
– Usmívej se, nebo se směj.
– Jdi už spát.

14. 5.
Nové video Doplňte energii a uklidněte se. Máme i anglicky.
---
S kuřetem na hlavě
Jedna paní farářka ze státu Iowa v USA včlenila do programu svého sboru smích. S farníky se scházela jednou týdně a půl hodiny dováděli, smáli se a chechtali.
Zdůvodnila to tím, že radost patří k základním hodnotám křesťanství. Společný smích navíc účastníky stmeloval. Farářka působila uvolněně a sympaticky. Na hlavě měla čapku znázorňující kuře. Nožičky kuřete se jí vesele pohupovaly kolem spánků.
---
Anekdota z doby bronzové
Nejstarší dochovaná anekdota údajně pochází z Mezopotámie z doby bronzové. Uvádět ji zde nebudu. Buď jsem ji nepochopil, nebo není moc vtipná.
S anekdotami je potíž. Mohou se někoho dotknout. V tom, co je a není humorné, se lidé neshodnou. Nejlepší je smát se jen tak, i když k tomu není moc důvodů.
Vlastně bychom se měli smát právě proto, že k tomu nemáme důvod. Nato se dosti dlouho chichotám, řehtám, směju a chechtám.
Celé jsem to natočil jako video. K němu někdo napsal stručný komentář: „Pecka!“
To mě potěšilo.

13. 5.
Nové video Jak netrhat kopřivy. Máme i anglicky.
---
Co místo valchy?
Možná se vám kvůli troše prádla nechce zapínat pračku, nebo ji ani nemáte. Levné a ekologické je praní v ruce. Problém je ale v tom, že se děje v předklonu, a to není pro páteř nejvhodnější. Valcha, kterou používaly naše prababičky, tenhle problém neodstraní. Zajímavá možnost je použít prací zvon, ten se ale tady nesežene. Zkusil jsem ho nahradit zvonem na čištění odpadů. Výsledek byl neuspokojivý. Podtlak, který zvon působil, mi vytahoval špunt z umývadla. Další pokus byl úspěšnější. Využil jsem při něm kovové šťouchadlo na brambory a zeleninu. S tím se pralo mnohem lépe. Nebyl jsem při tom v takovém předklonu. Navíc se šťouchadlo dalo ponořit do horké vody a po použití jsem ho snadno vysušil.
Možná přijdete na něco lepšího, ale mně šťouchadlo vyhovuje.

12. 5.
Nové video Zbožný smích. Máme i anglicky.
---
Právě vyšlo: Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku. Sociálná prevencia (Bratislava) 2022; 17(1):8-9.
---
Devadesát centimetrů
Občas se mě někdo zeptá, kolik jsem napsal knih.
To není tak snadná otázka. Od kolika stran textu je určitá tiskovina už kniha? Jsem také jsem spoluautorem některých odborných knih. Počítá se i to?
Tenhle problém jsem vyřešil po svém. Knihy, které jsem napsal, ukládám do jednoho regálu. Zabírají tam přibližně devadesát centimetrů.
Až se mě zase někdo na tohle zeptá, odpovím: „Asi devadesát centimetrů“.

11. 5.
Hraboš v divadle
Devátého května 2022 jsem byl na natáčení Všechnopárty. Probíhalo to v divadle Semafor před publikem. Česká televize z toho odvysílá sestřih 20. 5. večer a 21. 5. dopoledne. Překvapeným divákům jsem nabídl svůj osvědčený repertoár. např. Lišácký úsměv, Smích hraboše a vytleskávání „Dobře žiju, abstinuju.“
Přijali to dobře a byla tam legrace.
---
Dobré zprávy
Média přinášejí i dobré zprávy, i když dá trochu práce je najít. Ušetřím vám námahu a nabídnu takové zprávy hned tři:
– Jestliže potkáte aligátora, nekličkujte, ale zdrhejte rovně. Šance, že mu utečete, je vysoká. Aligátoři sice běhají rychle, ale nemají s ohledem na krátké končetiny výdrž.
– Argentinští vědci objevili největší nalezené pozůstatky dinosaura z čeledi dromeosauridů. Byla to devítimetrová potvora se čtyřiceticentimetrovými drápy. Utéci mu nebylo snadné, dokázala frčet rychlostí až 50 km za hodinu. Kde je ta dobrá zpráva? Tohle zvířátko v Praze nepotkáte, zmizelo ze zemského povrchu někdy před 66 milióny let.
– A ještě něco pro milovníky klasických mobilů. Síť 2 G, na které funguje i můj mobil z roku 2010, vypnou až v roce 2028 nebo později.
Dobré zprávy už znáte, a tak můžete chvíli jásat.

10. 5.
Vítězství
Vyhledal jsem, jak se řekne ukrajinsky „vítězství“. Zjistil jsem, že se vyslovuje „pěremoha“.
Zkopíroval jsem toto slovo, vytiskl a přilepil na mapku světa, kterou mám na stěně.
Může to působit dětinsky, ale je to pravda. Po okupaci v roce 1968 jsme se dočkali spravedlnosti po asi dvaceti letech. Odhaduji, že na Ukrajině to půjde rychleji.
---
Vzorný žák
Učitel: „Blahopřeji, máš jedničku.“
Žák skromně: „Tu snad nezasloužím.“
Učitel: „Zasloužíš, protože lepší známka než jednička neexistuje.“
Mimochodem tohle se mi během školní docházky nikdy nestalo, vám ano?

9. 5.
Nové video Pro lepší náladu a sebevědomí.
---
Elektřina není a nebude zadarmo
Kdosi poznamenal, že cena plynu silně kolísá, kdežto elektřina bude drahá pořád. Nemusela by být tak drahá, kdybychom jí více šetřili.
Topení elektřinou je hodně nákladná záležitost. Lze ho doporučit leda krátkodobě, např. v koupelně.
Lednička zapnutá nepřetržitě spotřebuje elektřiny hodně. Když jí zrovna nepotřebujete, např. jedete na dovolenou, je účelné ji vypnout. V každém případě je třeba lednici pravidelně odmrazovat, protože námraza zvyšuje spotřebu. Spotřebu zvyšuje i to, když je teplota v lednici zbytečně nízká.
Televize: Čím větší obrazovka, tím větší spotřeba. Nejlepší je se bez televize obejít, nebo si koupit nějakou menších rozměrů.
Počítač: Z hlediska spotřeby energie jsou úspornější notebooky. Když přes den počítač nepoužíváte, převeďte ho do úsporného režimu a na noc ho vypínejte.
Myčky nádobí: Záleží na tom, kolik nádobí používáte, jestli málo, je lepší myčku nekupovat.
Vaření: Vařte zásadně s přiklopenou pokličkou, případně používejte tlakový hrnec. Dá se tím dost ušetřit.
Svícení: Nejúspornější jsou LED žárovky, na druhém místě pak kompaktní zářivky. Svítit něčím jiným je dnes z hlediska úspory energie nerozumné.
Stand-by spotřeba: I vypnutý spotřebič zapojený do sítě si z ní bere nějakou energii. Jestliže je takových spotřebičů víc, může se to projevit i na spotřebě. Počítač, přehrávač, televizi atd. je vhodné na noc odpojit od sítě.
Energetická třída spotřebičů: Do roku 2021 se používalo značení (řazeno od nejúspornějších): A+++, A++, A+, B, C, D. Od roku 2022 platí nové značení energetických tříd od A do G („A“ je nejúspornější). Kupujete-li nový spotřebič, měli byste brát i v úvahu i jeho energetickou náročnost.
To nejdůležitější nakonec: Výše uvedená doporučení lze realizovat jedině, když je člověk střízlivý.
:)

8. 5.
Stále totéž, nebo ne?
Pan Veselý měl v mládí rád změny a vzrušení. Není to zvláštní, že teď cvičí zrovna jógu a čchi-kung? Tahle cvičení se praktikují pomalu a mnohokrát se opakují. Nepřipadá mu to nudné?
Pan Veselý má jinou zkušenost. Cvik, který zacvičil tisíckrát, je jiný než ten, který se teprve učil. Ono je to vlastně také vzrušující, ale jinak.
Se střízlivostí je to podobné. Střízlivost po třech letech je o hodně jiná než střízlivost, která trvá týden.
---
Opačné emoce pro dnešní dobu
Válečné zpravodajství vyvolává u mnoha lidí stres a negativní emoce. Je ale známo, že emoce snadno přecházejí v opak. Některé příklady:
– Opakem hněvu může být soucit. Není snadné vyvolat soucit vůči Putinovi, i když vypadá nemocný a unavený. Jednodušší je soucítit s lidmi na Ukrajině a uprchlíky.
– Pocity bezmoci lze přeměnit např. v laskavost, dobročinnost a velkorysost.
– Opakem strachu je odvaha a k ní patří smích a humor. Lze se např. posmívat ruské propagandě a tomu, že „operace probíhá podle plánu.“
– Opakem bažení je skromnost a spokojenost.
Vyvolat zdravou emoci se někdy podaří jen částečně. Člověk možná cítí zároveň hněv i soucit. I to je dobrý výsledek, lze si pak vybrat lepší možnost.
Způsoby, jak navozovat zdravé emoce, jsem popsal v knize „Jak být milejší“. Zde zmíním jednu možnost. Tou je napodobování projevů zdravých emocí. Např. laskavé jednání může navodit pocit laskavosti a soucitné jednání soucit.
K tomuto to videu mi jeden přátel abstinent napsal, že kdyby existoval Bůh, tak Putin už dávno není, pokud ovšem nemá Bůh jiný záměr.
Odpověděl jsem toto: Člověk má svobodu a může si vybrat, za které mužstvo hrát, jestli za to Boží nebo to druhé. První možnosti je mi sympatičtější, a navíc jako obvykle nakonec vyhraje. Tohle utkání probíhá nejen ve světě, ale i v nás. A proto střízlivosti zdar.
Video

7. 5.
Nové video: Jak se směje hraboš. Máme i anglicky.
---
Zhmotňování myšlenek
Jedna paní připojila k mému videu Putin a věštkyně komentář, že každá dobrá myšlenka se zhmotňuje.
Zpráva odjinud: Předsedkyně Evropské komise vyzvala členské státy Evropské unie k dodávkám zbraní na Ukrajinu. Řekla doslova: „Kdo může, měl by dodávat rychle.“
Minomet doma nemám, natož obrněný transportér nebo helikoptéru. Tak jsem poslal Ukrajincům duhu, ať jim dává naději, sílu, střízlivost a klid.

6. 5.
Nové video Jak šetřit životní energii.
---
Zpravodajství
Jedna televizní redaktorka mě požádala o rozhovor do zpravodajství. Měli jsme mluvit o kombinaci alkoholu a léků. Probíhalo to jako obvykle. Dostával jsem otázky, na které se nedá odpovědět jednou větou. Jenže ve zpravodajství se objeví právě jedna věta, a ještě možná necelá.
Rozhovor jsem zakončil jasně a srozumitelně: „Za více než čtyřicet let praxe jsem zjistil, že nejlepší je střízlivost!“
Divil bych se, kdyby zrovna tohle odvysílali.
---
Můj velký objev
Objevil jsem tzv. „Střízlíka vždy střízlivého“. Jedná se o a situace, podněty, činnosti nebo lidi kteří usnadňují střízlivost a zlepšují náladu. Namátkou jmenuji procházku do přírody se psem nebo bez něj, návštěvu Anonymních alkoholiků, jógu, četbu mých knih nebo hru na housle.
A nyní už úkol: Sepište nejméně deset takových střízlíků. K tomuto seznamu se pak vracejte, kdykoliv to budete potřebovat.
Tohle povídání jsem natočil jako video. Jeden kolega lékař mi k němu napsal tento komentář. Profesor vnitřního lékařství Štěpán Svačina říkal: „Choďte denně na procházku se psem, i když ho nemáte!“

5. 5.
Otužování
V době pandemie COVID-19 se začalo hodně lidí otužovat. Někteří se ráno sprchovali studenou vodou, jiní se v zimě koupali v řece a další běhali nahatí po sněhu. Bylo mi to sympatické, ale ani mě nenapadlo abych následoval jejich příklad. Mám rád hezky teploučko.
Jenže ruská invaze na Ukrajinu to trochu změnila. V dubnu 2022 jsem snížil doma teplotu a na noc vypínal plynové topení. Otužováním bych to ale nenazval, protože někdy jsem spal v kulichu.
:)
Bumerang
Uplynulo několik let, co jsem hodil bumerang někam hodně daleko.
Od té doby žiju ve strachu.
Ještě by to chtělo nějaké poučení, tady je: „Uklidněte se a neházejte bumerangy.“
:)

4. 5.
Nové video Pomoc při nadmutí pýchou
---
Krásná váza
Paní Veselá dostala velký dar. Byla to krásná váza, jakou si dlouho přála.
Paní Veselá umístila vázu na vhodné místo, dávala na ni pozor a utírala z ní prach.
Střízlivost je velký dar. Je třeba ji chránit a pečovat o ni. Dá to ale víc práce, než se starat o vázu.
---
Nejednoznačnost
Mezi způsoby odmítnutí patří odmítnutí s vysvětlením. Odmítající by neměl lhát, ale může nabídnout vysvětlení, které není jednoznačné. Lze např. říci: „Nechci mám k tomu zdravotní důvody.“
Podobně se dá reagovat i na choulostivé dotazy. Viz příklad.
Novinář se ptá ruského dělníka někde za Uralem: „Jak se vám tady daří.“
Dělník odpoví: „Nemohu si stěžovat.“

3. 5.
Přílišná soběstačnost
Právě probíhá přijímací pohovor.
Personalista se ptá: „Jaké jsou vaše silné stránky?“
Uchazeč: „Nejraději všechno udělám sám.“
Personalista: „Dobře, ozveme se vám telefonicky.“
Uchazeč: „To ne, já zatelefonuji vám.“
Co myslíte, byl tento uchazeč přijat nebo ne?
Záleží na tom, o jakou pracovní pozici se jednalo. Byla by to špatná volba, kdyby měl vést větší pracovní kolektiv a zvládat úkoly vyžadující týmovou práci a dobrou komunikaci. Na druhou stranu, proč by takový člověk nemohl pracovat v nějakém odlehlém skladu? Nebo vykonávat funkci strážce majáku?
Snaha dělat všechno sám, a tak mít jistotu, že je to v pořádku, je známkou perfekcionalismu. Je také typická pro některé typy lidí závislých na práci. Pro zajímavost úryvek z mé knihy „Závislost na práci“, která je volně na webu drnespor.eu.
„Člověk závislý na práci chce všechno nebo co nejvíc zvládnout sám. Při týmové práci mívá problémy, mnohdy očekává od ostatních, že budou věnovat práci stejně času a energie jako on. Rozumné je delegovat pravomoc a rozdělovat nebo se rozdělit o pracovní úkoly. Je také dobré vědět, že dobře pracující tým dokáže mnohem více než skupina izolovaně pracujících jednotlivců.“
Při léčbě a prevenci má svépomoc významné místo, viz např. organizace Anonymních alkoholiků. Nikdo také namůže čekat, že za něj budou lékaři chodit, cvičit, rozumně se stravovat nebo přiměřené spát. Ale i svépomoc má své hranice. Je pravda, že jistý chirurg si při nedostupnosti jiné péče sám vyoperoval slepé střevo. To je ovšem kuriozita, nikoli příklad k následování.
Jakýsi patrně mladší muž sděluje světu v lidové písni: „A já sám, vždycky sám…“
Tato píseň se netýká pouze pracovních záležitostí. Nebylo by proto správné z ní vyvozovat závěry ohledně osobnosti autora. Lze ale říci, že podle svižného tempa písně, byl její autor veselá kopa.
---
Nová střízlivá pohlednice.

2. 5.
Nové video Jak poznáte, že vás slon miluje? Máme i anglicky.
Mimochodem na 2. května připadá Světový den smíchu.
:)
Kliďas
Nabídnu vám příklad dokonale klidného člověka. Nebude to jógín, ani mystik, ale anglický aristokrat.
Jeho lordstvo sedělo u snídaně. V tom se do jeho sídla proboural automobil. Z vozu se vypotácel řidič.
Lord ho pozval k snídani. Když posnídali, lord se zeptal: „Kam cestujete?“
„Do Durhamu,“ odpověděl motorista.
„Ach tak,“ řekl lord, „ale je to blíž přes kuchyň.“

1. 5.
Názor na psychiatrii
Někdo se mě zeptal, jaký mám názor na psychiatrii.
Odpověděl jsem: „Dokud budou duševní nemoci bude psychiatrie potřebná. Nejen psychiatři, ale další lékaři, by měli klást větší důraz na jednoduché a účinné postupy, jak zlepšovat duševní zdraví. Sem patří fyzická aktivita, relaxační techniky, rozumný životní styl a střízlivost.“
---
Narcisistický úraz
Člověk s narcisistickými rysy se přehnaně obdivuje. Druhé lidi nechápe a chová se k nim povýšeně. Mít narcisistické rysy není žádný med. Nabídku příklad něčeho, co by se dalo nazvat narcisistický úraz.
Královna: „Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na světě nejkrásnější!“
Zrcadlo: „Tak uhni královno, zacláníš.“

30. 4.
Nové video Vaše záchranná brzda. Máme i anglicky.
---
Hříšné myšlenky
Jeden duchovní řekl: „Lidé si pletou hříchy a hříšné myšlenky. Při zpovědi pak mluví o hříšných myšlenkách, ty ale nejsou důležité.“
Mít „hříšné myšlenky“ je normální. Problémy nastávají, až když někdo tyto myšlenky schválně vyvolává nebo pod jejich vlivem jedná. Stejně bych takové myšlenky nepodceňoval. Už velmi dávno doporučoval Buddha jako obranu následující postupy:
– Vyvolat opačnou myšlenku.
– Uvědomit si následky špatného jednání na tomto světě i pak.
– Špatné myšlenky pozorovat a zachovat od nich odstup.
– Odvádět od nich pozornost.
– Hledat jejich příčiny.
– Silou mysli těmto myšlenkám odolat.
K tomu dodám, že se zároveň jedná o účinné způsoby, jak zvládat bažení.
Ještě perlička: Víte. co považoval papež František za svůj hřích? To, že byl hrdý, jak dobře zvládal své povinnosti. Tohle mu nahoře rádi odpustí.

29. 4.
Nové video Jak se směje parní stroj. Máme i anglicky.
---
Poselství z chrámu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přednesl u příležitosti pravoslavných Velikonoc řeč. Tento projev se objevil na internetu. Natočili ho v krásném prostředí kyjevského pravoslavného chrámu a projev byl po profesionální stránce dokonalý. Zelenskyj mluvil klidně, důrazně a zřetelně. Tomu, co říkal, jsem většinou nerozuměl. I tak jsem vyslechl projev do konce. Cítil jsem z něj naléhavost i velké odhodlání. Zvlášť silný okamžik nastal, když prezident ukázal na fresku Panny Marie nad svojí hlavou a žádal ji o pomoc a ochranu pro ukrajinský národ.
To, co se více než dva měsíce děje na Ukrajině, se podobá zázraku. Žasne nad tím kdekdo, zejména Putin a jeho a generálové.

28. 4
Jak je to s tou laskavostí?
Pana Veselého naučila jedna dobrá známá meditaci milující laskavosti. Zmínila se i o tom, že tato technika zlepšuje zdraví i vztahy.
Při nejbližší příležitosti si pan Veselý meditaci zkusil. Přál mír a světlo příbuzným, přátelům, kolegovi z práce, s kterým se nemají moc rádi, a kdekomu. Nijak ho to ale neuklidnilo, spíš v něm rostlo napětí.
Zavolal to té známé. Ta se ho zeptala, jestli přál mír a světlo i sobě.
„Na to jsem zapomněl,“ připustil pan Veselý.
„To jsi měl udělat na začátku, v závěru a kdykoliv pocítíš nepohodu a neklid.“
Pan Veselý si dal poradit. V jednu chvíli si uvědomil, že se mu nesedí dobře. Místo, aby toho se na sebe začal hněvat, vyvolal vůči sobě pocit laskavosti. Uvědomil si, co dělá a proč a že to stojí za trochu nepohodlí.
Meditace skončila. Pan Veselý díky ní zjistil, že laskavost vůči sobě a druhým úzce souvisejí.
---
Meditace milující laskavosti (audio)

27. 4.
Divný sen
Pacient: „Pane doktore, včera v noci se mi zdálo o jídle.“
Lékař: „Ale to je normální.“
Pacient: „Jenže když jsem se probudil, zjistil jsem, že mi chybí polštář.“
Občas se někdo zeptá, jestli je normální mít sny o alkoholu, i když člověk už dlouho abstinuje.
Je to úplně normální, ale i tak doporučuji mít „suchou domácnost“, kde nejsou alkohol, drogy a nic co je připomíná.
---
Dobrý příklad
Slovenský ministr práce, sociálních věcí a rodiny navrhl vyšší zdanění tabáku, alkoholu a hazardu. Takto získané prostředky by chtěl použít pro chudé lidi a jejich rodiny. Slovenská vláda s tím prý v principu souhlasila, jen ještě zbývá dohodnout technické detaily.
Zvýšení daní vede podle výzkumů, které proběhly ve světě, k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatel. Navíc ty peníze přijdou chudým rodinám vhod. Pramen: https://movendi.ngo.
---
Nové vydání Střízlivých novinek.

26. 4.
Zvládání hněvu a bažení
Tento text pochází z mé nové knihy „300 úsměvů pro lepší život“, která vyjde koncem září 2022.

– Uvědomit si hněv nebo bažení. Připomenout si, že není třeba se připravovat na boj, ale uklidnit se.
– Omezit působení podnětů, které vyvolávají hněv nebo bažení, např. nedívat se na násilné filmy a programy, protože ty by hněv zvyšovaly.
– Zpomalit a odložit důležitá rozhodnutí.
– Psychickou odolnost zvyšuje rozumný způsob života, např. být vyspalý, přijímat dost vody, pravidelně jíst atd.
– Pracovat s motivací: Uvědomit si rizika hněvu i bažení a výhody dobrého sebeovládání.
– Usmívat se nebo se smát, i když se člověku nechce.
– Pokud to jde, vyhledat klidné prostředí, např. přírodu.
– Chodit, běhat nebo cvičit vstoje čchi-kung nebo jógu. Posílí to dolní polovinu těla a stáhne nadbytečnou energii dolů.
– Dýchat do břicha a prodlužovat výdech.
– Praktikovat relaxační techniku. Ta bude účinnější po přechozí tělesné aktivitě. Nahrávky relaxačních technik viz web drnespor.eu.
– Svěřit se nebo se poradit. Často stačí vyhledat někoho, kdo člověka pochopí.
– Pozorovat myšlenky a nereagovat na ně, zachovávat od nich odstup a udržovat si postoj nestranného pozorovatele.
– Odvést pozornost k něčemu bezpečnému.
– Vyvolat opačnou emoci, např. spokojenost nebo vděčnost. Lze si např. připomenout, za co všechno může být člověk vděčný a s čím vším spokojený.
– Vyhnout se návykovým látkám. Není náhodou, že ovlivnění alkoholem je časté u násilné kriminality.
– Být pružný a přizpůsobivý.
– Psychickou odolnost zvyšuje i vhodná forma duchovního života.
Zjednodušená verze
– Uvědomte si hněv nebo bažení.
– Usmějte se.
– Použijte něco z výše zvedeného. Naši střízliví přátelé si nejčastěji připomenou rizika nevhodného chování. Nebo lze prostě jít pryč od toho, co bažení vyvolalo.

25. 4.
Nové video Co se stane s Putinem?
---
Tři stadia střízlivosti
S pokračující abstinencí se mění vztah člověka ke střízlivosti.
1. Začínající abstinent vnímá střízlivost jako újmu. Říká si: „Ostatní mohou pít a já ne.“ Někdy jim to závidí.
2. Jak se vytvářejí zdravé návyky, stává se abstinence samozřejmá a přirozená. Člověk se už nezabývá tím, jestli druzí pijí alkohol nebo berou drogy.
3. Zkušení abstinenti si po nějaké době uvědomují, jaké jim přináší střízlivost výhody. Vnímají ji jako přednost. Abstinovali by, i kdyby nebyli závislí.
Přechod z jednoho stádia do jiného není způsoben pouze délkou abstinence. Někdo se ocitne na nestřízlivém večírku. Abstinuje a druhým pití závidí. Další den jde na setkáni Anonymních alkoholiků. Tam si uvědomí, že mu abstinence dává větší svobodu, lepší zdraví i vztahy.

24. 4.
Nové video Usmějte se jako květina. Máme i anglicky.
---
Karma jóga
Vytvářet dobrou karmu a hromadit zásluhy je jistě lepší než vytvářet špatnou karmu. Je tu ale ještě třetí možnost. Tou je plnit své přirozené povinnosti, ať za to člověka chválí nebo kritizují, odměňují nebo trestají. Tím se karma postupně spotřebuje. Vznešeněji řečeno, pravda je na člověka vylita, i když o to nestál.
Jaké jsou hlavní principy karma jógy:
– Zaujetí, jednat co nejépe a "osvobozujícím způsobem".
– Dobře vnímat sebe a své možnosti.
– Dobře vnímat lidi kolem a okolí.
– Chápat své povinnosti. Jak praví jedna moudrá kniha: „Lépe je plnit nedokonale vlastní povinnosti než dokonale povinnosti jiných.“
– Pěstování psychické odolnosti. Úspěchy i neúspěchy přijímat s klidnou myslí.
– Nečekat a nevyžadovat nic, dokonce ne ani osvícení nebo nebe.

23. 4.
Muž s vytřeštěnýma očima
Byl jsem doma a někdo dost silně zabouchal na dveře. Otevřel jsem a uviděl neznámého muže středního věku, který vypadal vyděšeně. Byl s ním jeho kamarád. Kde sehnali moji adresu, nemám tušení.
Mezi dveřmi jsem se dozvěděl, že ho pronásleduje bývalý soused. Policie „na to kašle“. Poslali ho k psychiatrovi a ten zjistil poruchu s bludy.
„Berete pervitin?“ zeptal jsem se.
„Ne,“ odpověděl muž.
Už jsem chtěl tenhle podivný rozhovor ukončit, ale nedalo mi to a pokračoval jsem se: „A co marihuana?“
„Tu jenom občas,“ řekl muž. Pak dodal: „A taky nějaké to pivo.“
„Tři měsíce žádnou trávu a alkohol, pak se mi ozvěte e-mailem,“ řekl jsem.
„Tím to nebude,“ odporoval muž.
„Tři měsíce abstinujte, pak se mi ozvěte e-mailem,“ trval jsem na svém.
Pak jsem mu dal ještě adresu na svůj web, aby si odtud stáhl materiály pro závislé na drogách.
Muž nevypadal nadšeně.
„A máš to!“ řekl mu jeho kamarád.

22. 4.
Dva světy
Na otázku, proč pil a bral drogy, odpověděl jeden krátce abstinující pacient, že chtěl být šťastnější.
Skupiny se účastnil i několik let abstinující statný muž.
Zeptal jsem se ho: Byl jste šťastnější v době, kdy jste pil, bral drogy a hazardně hrál? Nebo jste šťastnější teď, když abstinujete?
Odpověděl? „Určitě teď.“
Pak se rozhovořil o své minulosti a současnosti. Než se šel léčit a začal abstinoval, musel nocovat ve spacím pytli na Petříně. Nyní jezdí do zahraničí, podporuje dceru, hodně čte a sportuje.
Setkávání dlouhodobě abstinujících přátel a začátečníků je typické pro svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků. Je ale velmi užitečné i při léčbě prováděné profesionály.

21. 4.
Nová odborná práce Nešpor K. Život v krizi. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Samou radostí
Silné emoce oslabují rozumové schopnosti. To se týká i velké radosti.
Jeden mladík mi napsal, že mu milovaná dívka projevila přízeň. On se pak samou radostí opil.
Odepsal jsem mu: „Jestli s tím děvčetem chcete vytvořit dlouhodobý vztah, to byste měl abstinovat nebo být velmi zdrženlivý. Dnešní ženy si nedají nic líbit. Člověk se párkrát opije a ona by ho vyhodila. No, fakt!“

20. 4.
Rozmrzelost
Pan Veselý ztratil skoro hodinu tím, že byl rozmrzelý. Pravda, rozmrzelost je proti pořádnému naštvání slaboučký čaj. Jenže i tak je nepříjemná. Pan Veselý ji prozkoumal a rozpoznal v ní zklamání, smutek, hněv a strach. Od každého trochu.
Nato začal pan Veselý vytvářet opačnou emoci. V té bylo něco spokojenosti, trošku radosti, laskavosti a odvahy. Tahle nová emoce neměla zažité jméno. To bylo panu Veselému jedno. Hlavně, že si tak zlepšil náladu.
---
Aktualita: Doléčování dnes opět normálně
---
V osmém měsíci
Semináře jógy, který jsem vedl, se účastnila mladá žena v osmém měsíci těhotenství. V takto pokročilém těhotenství se toho moc cvičit nedá, ale i tak pro ni mohl být seminář užitečný. Po porodu je třeba zpevnit postavu a k tomu se jí bude jóga hodit.
Seminář skončil a já poslal kamarádovi, který seminář organizoval, tento e-mail: „Budu stručný. Proběhlo to dobře a k porodu nedošlo.“

19. 4.
Nové video Jemná digitální pomlázka.
---
Jak daleko poodstoupit?
V roce 2021 vyšla moje kniha „Usmát se a poodstoupit“.
Poodstoupit lze různě daleko. Panu Veselému se podařilo zapatlat žehlící plochu nové žehličky.
„Takový malér,“ řekl si.
Jenže pak si uvědomil, že má za sebou docela úspěšný den. Kdyby poodstoupil ještě dál, zjistil by, že z hlediska jeho dosavadního života se jednalo o bezvýznamnou příhodu. A což teprve kdyby začal o žehličce uvažovat z globálního, vesmírného nebo duchovního hlediska.
Tak tedy pan Veselý poodstoupil, a co pak?
Pak se pokusil žehličku vyčistit.

18. 4.
Aktualita: Skupina Anonymních gamblerů na odd. 31 bude i v pondělí 18. 4.
---
Nové video Putin a věštkyně.
:)
Anekdoty na míru
Některé anekdoty se mohou druhých dotknout a vyvolat problémy. Před časem jsem měl přednášku pro policisty. Vyprávět jim anekdoty o strážcích zákona mě ani nenapadlo.
Častěji ale anekdota potěší, ostatně proto si je lidé vyprávějí. Následují příklady.
Anekdota pro ty, kteří nemilují matematiku:
Pepíček říká Jardovi: „Ta matika mi fakt nejde!“
Jarda. „Mně také ne.“
Pepíček: „Tak to jsme už tři.“
Anekdota pro ty, kteří neumějí vařit:
Paní Vomáčková: „Včera jsem spálila spoustu kalorií.
Paní Polívková: „A jak?“
Paní Vomáčková: „Zapomněla jsem vypnout vařič.“
Anekdota pro psychiatry
Neuvěřitelné, potkal jsem mikrobioložku, ale byla mnohem větší, než jsem čekal.
Proč tenhle vtip právě pro psychiatry? Protože je potěší, že si lidé nedělají legraci jenom z nich.“
:)

17. 4.
Aktualita: Skupina Anonymních gamblerů na odd. 31 bude i v pondělí 18. 4.
---
Kdo je kdo?
Jak už jsme se zmínili, k vlastnostem pana Veselého patřila schopnost se vcítit. To bylo někdy užitečné, ale ne při sledování zpráv ze světa. Pan Veselý potřeboval vhodný způsob, jak tuhle svoji schopnost dočasně vypínat. Použil k tomu větu, kterou slyšel od jednoho moudrého člověka: „Já jsem já a vy jste vy.“
Když bylo třeba, tak si to v duchu klidně zopakoval i vícekrát za sebou.
Připadá vám to málo ušlechtilé? Tak přidám ještě myšlenku ze staré Indie: „Lépe je konat nedokonale vlastní povinnosti než konat dokonale povinnosti jiných.“

16. 4.
Přece jen mi to nedalo, trochu nekorektního humoru:
Nové video Zpráva ruské tiskové agentury
---
Na zelený čtvrtek
Tohle povídání píšu na Zelený čtvrtek. To není nejvhodnější den na legrácky, žertíky a chichotání.
Takže dnes něco jiného. Různé duchovní tradice se většinou shodují v tom, že se vyplatí chovat slušně. Naše činy a možná i myšlenky jsou někde zaznamenány. Dříve či později za ně poneseme odpovědnost.
Je tu ale také rozpor. Jedni tvrdí, že Boží milost, přízeň duchovně vyspělých bytostí, duchovní praktiky apod. mohou zmírnit následky špatné karmy. Jiní tuto možnost popírají.
Žiju sice celkem spořádaně, ale stejně doufám, že pravdu mají ti první.

15. 4.
Nové video Překonávání závislosti názorně
---
Jedna špatná a jedna dobrá zpráva
Nejdřív ta špatná zpráva: Zneužívání alkoholu a jiných drog vede ke změnám mozku. Podle jedné novější práce lze negativní změny v mozku pozorovat už při pravidelném pití malých dávek, které odpovídají necelým 2 dcl vína za den. Tyto změny se zvyšují úměrně s dávkou alkoholu.
Nyní už dobrá zpráva: Jeden vědecký tým si dál práci a shrnul výsledky 45 studií. Zjistil, že při abstinenci od alkoholu a drog dochází k prokazatelnému zlepšování struktury mozku.
Co z toho vyplývá prakticky:
1. Alkohol a jiné drogy působí jako „množírna problémů“. Původní problémy zůstaly a k nim přibyly ještě další včetně zhoršeného fungování mozku.
2 Stav mozku se při abstinenci zlepšuje. Tomu může napomoci i přiměřená tělesná aktivita, např. chůze nebo jóga.
3. Na webu drnespor.eu jsou volně ke stažení svépomocné materiály pro lidi s návykovými nemocemi a jejich příbuzné.

14. 4.
Tohle jste asi nikdy neochutnali!
10. 4. 2022 jsem vedl delší seminář pro učitele jógy. Začínali jsme v devět ráno a bylo to na druhém konci Prahy. Trochu jsem pospíchal, proto jsem místo čaje dal do termosky půl růžice badyánu a zalil to horkou vodou. Chuť takového nápoje bývá nevýrazná, badyán ale vodu ovoní, což je příjemné.
Seminář proběhl dobře. Pozdě odpoledne jsem se vrátil domů a termosku vypláchl. Kromě badyánu v bylo ještě něco podivného. Vidličkou jsem to vytáhl ven. Termoska byla nová a zůstala v ní tištěná informace o tom, jak o ni pečovat.
Zdravotní rizika toho, co jsem vypil, byla malá. Snad by se projevila, kdybych si „papírkové čaje“ připravoval denně. To nemám rozhodně v úmyslu.

13. 4.
Aktualita: Doléčování na odd. 31 už funguje normálně.
---
Sebevědomí
Jeden mladý muž mě požádal, abych natočil video o tom, jak si zvýšit sebevědomí. Měl pocit, že nikam nepatří a připadá si osamělý.
Odpověděl jsem toto:
Buďte rád, že nemáte přehnané sebevědomí, to je větší problém.
Co se vaší sounáležitosti týče, ať si to uvědomujete, nebo ne:
– Jste občan vesmíru.
– Jste majitel luxusního jedinečného mozku.
– Patříte k rodu Homo sapiens, tj. člověk moudrý.
– Dobré přátele najdete při pěstování dobrý zájmů. Já cvičím jógu a čchi-kung, jsou tam většinou fajn lidé.
Ještě přidám něco konkrétního. Podívejte se na video „Tři zlaté věci“ na mém YT kanálu. Praktikujte to třicet dní, pak se ozvěte.

12. 4.
Nové video Hrdý bobr.
---
Aktualita
Úterní a středeční doléčování bude probíhat normálně. Juchú!
---
Rytíř a vesmír
I zdánlivě nedůležité příhody mohou mít pro někoho zvláštní význam. Tuhle historku jsem náhodou vyslechl v rádiu a dost často si ji připomínám.
Dirigent Libor Pešek působil deset let u filharmonického orchestru v Liverpoolu. Za to mu britská královna udělila vyznamenání rytíř britského impéria.
Pan dirigent se vrátil domů a tam ho někdo předběhl v samoobsluze. Libor Pešek chtěl té osobě vynadat, ale řekl si: „Jsi rytíř britského impéria“. Nato se ovládl a uklidnil.
V indické tradici existuje mantra „Aham brahmásmi“. Tu lze volně přeložit jako „jsem věčná a zářivá podstata všeho.“
Asi nejste rytíři britského impéria. To je ale jedno. Co je to nějaký rytíř proti věčné podstatě celého vesmíru! Až vás něco dopálí nebo poleká, můžete si říci: „Aham brahmásmi“.
Při troše cviku by to mohlo fungovat i proti bažení a lze si tak zlepšovat náladu. Existují ovšem mnohé další a osvědčené možnosti, jak být klidnější. O tom jsem napsal několik knih, tak si nějakou sežeňte.

11. 4.
Nová odborná práce Nešpor K. Zdravé emoce a zvládání stresu.

10. 4.
Kdeže to vlastně jsem?
K vlastnostem pana Veselého patřila schopnost se vcítit. To bylo někdy užitečné, ale ne vždy. Pan Veselý se doslechl o nějakém skandálu, křivdě nebo podvodu. Více méně automaticky se ztotožnil s obětí a horečně hledal způsob, jak se z té šlamastiky dostat.
Dát mozku úkol, který nemá řešení, je dobrý způsob, jak ho zavařit. Pan Veselý si to uvědomil.
Pak stačilo si říci třeba: „Právě jsem doma v bezpečí a měl bych tady trochu uklidit.“

9. 4.
Nové video Válka a emoce.
---
Slušivý účes a husa domácí
Jedno rčení Anonymních alkoholiků říká: „Když vydržíš čekat u holiče dost dlouho, dočkáš se účesu“.
Není třeba vysvětlovat, že čekáním se zde míní docházení na mítinky Anonymních alkoholiků a účesem trvalá střízlivost.
Jiné přísloví, tentokrát z domácích luhů: „Dočkej času, jako husa klasu.“
Jinými slovy i ten neinteligentní pták nezobe nezralé obilí, ale čeká až dozraje.
Upřímně řečeno, trpělivost nebyla moje silná stránka. Dnes už je to lepší, když musím na něco čekat, dýchám klidně do břicha nebo praktikuji jiná nenápadná cvičení.
Ona ani ta husa nebyla až do žní úplně o hladu.

8. 4.
Nové video Tři čajové přípitky.
---
Konečně!
Končila lekce jógy na ženském oddělení pro léčbu závislostí. V tom jsem dostal nápad.
Zeptal jsem se: „Kdo se teď cítí lépe, než se cítil před začátkem cvičení?“
Abstinentky se přihlásily všechny a já pomalu a vážně pokračoval: „Dlouho jste hledaly způsob, jak být šťastné.“
Pak jsem zajásal: „A nyní jste ho našly!!“

7. 4.
Nové video Vesele zamávat: tři možnosti. Máme i anglicky.
---
Škodolibost
Slovo „škodolibost“ odpovídá německému „Schadenfreude“. Pod tímto jménem se dá o škodolibosti ledacos dočíst v odborné literatuře. Tak třeba, že škodolibost je motivována agresivitou, soupeřením, závistí anebo touhou po spravedlnosti. Se škodolibostí se lze setkat už u malých dětí. I v pohádkách patří ke šťastnému konci to, že jsou padouch, macecha nebo čarodějnice potrestáni.
V životě se objevuje škodolibost často, i když většinou nenápadně. Sportovní fanoušek má radost z toho, že mužstvo soupeře si dalo vlastní gól. Čtenáře denního tisku potěší, když si přečte něco o domnělých nebo skutečných nemocech některých politiků. Mnozí u nás mají radost z toho, že v Rusku kvůli válce klesá životní úroveň.
To, že se podobné pocity objevují v našem nitru, je normální. Neměli bychom ale u nich zůstávat dlouho, není to hezké, ani užitečné. Nejlepší bude je trpělivě nahrazovat soucitem nebo laskavostí.

6. 4.
Aktualita: Na odd. 31 v Bohnicích je opět karanténa. V týdnu od 4. 4. 2022 proto na „jednatřicítce“ odpadají veškeré doléčovací aktivity. Anonymní alkoholici a podobné organizace v knihovně a na jiných odděleních v Bohnicích by měli fungovat normálně. O dalším vývoji situace budu informovat na tomto webu.
---
Jak vyfotit sedmikrásku
Volně rostoucí květiny jsou tu pro všechny. Majitel nemůže zakazovat fotit jeho sedmikrásku, protože sedmikráska majitele nemá. Co se sedmikrásek samotných týče, ty s focením souhlasí. Asi se fotí rády, ale brzy ráno to ještě ne. Ráno za rosy je na ně brzo. Z vějíře okvětních plátků mají polštář a na něm spí.
Až nastanou vhodná doba, počasí a světlo, bude focení docela snadné. Rozhodně je to snazší než třeba focení zajíců.
Ale k čemu je pak člověku fotka sedmikrásky?
Může ji kupříkladu přiložit k nějakému pracovnímu e-mailu.
Přesně to jsem také udělal.
Adresátka byla ráda.
---
Střízlivá pohlednice se sedmikráskou.

5. 4.
Nové video Svépomoc u návykových nemocí. Máme i anglicky.
---
Aktualita: Na odd. 31 v Bohnicích je opět karanténa. V týdnu od 4. 4. 2022 proto na „jednatřicítce“ odpadají veškeré doléčovací aktivity. Anonymní alkoholici a podobné organizace v knihovně a na jiných odděleních v Bohnicích by měli fungovat normálně. O dalším vývoji situace budu informovat na tomto webu.
---
Jaký pozorovatel?
Během relaxace nebo meditace se mohou objevit zvláštní stavy a pocity. Učitelé obvykle radí vůči nim zachovat odstup, nadhled a postoj pozorovatele. Ale pozorovat lze různě, jinak pozoruje maminka dítě a jinak ochranka zákazníky v supermarketu.
Náš vnitřní pozorovatel by měl být klidný, laskavý a veselý.
Pan Veselý relaxuje a z ničeho nic se vynoří v jeho mysli obluda.
Vnitřní pozorovatel na ni koukne, usměje se a řekne si: „Nějaká obluda, no a co.“
A pan Veselý? Ten je v pohodě a klidně pokračuje v relaxaci.

4. 4.
Pobaveně se usmát
V obtížných a nepřehledných situacích někdy vytváří lidská mysl katastrofické fantazie. To se týká zdraví, počasí nebo třeba toho, že se k naší planetě blíží lstivý asteroid.
Navíc má mysl sklon zevšeobecňovat. Panu Veselému se porouchal nějaký přístroj a on usoudil, že „všechno je v háji.“
Katastrofické a zevšeobecňující myšlenky je možné opravovat. Tak pan Veselý si řekl: „V háji není všechno, ale jenom tenhle vařič.“
Pak spočítal, kolik by si mohl koupit vařičů za svůj měsíční plat. Výsledek ho uklidnil.
Tenhle postup je užitečný i při léčení návykových nemocí. Bažení vyvolává chyby myšlení. Je dobré se uklidnit a „myšlenkové zmetky“ opravit. Pokročilí smíškové si mohou navíc z podobných myšlenek dělat legraci.

3. 4.
Hodně zvláštní pes
Paní Veselá se rozhodla, že si pořídí pejska. Vypravila se do psího útulku. Zalíbil se jí tam jeden kříženec střední velikosti. Paní, která tam pracovala, jí řekla: „Což o to, pejsek je to hodný, ale možná budete překvapená.“
„Čím?“ zeptala se paní Veselá.
Na to už se odpovědi nedočkala.
Paní Veselá a pejsek se rychle spřátelili. Další den už spolu hrdě vykračovali na procházku. Pes se na okamžik zastavil a zprudka otřepal, jak to psi umějí. Při tom změnil vzhled. Místo dlouhých, šedivých chlupů byl najednou porostlý krátkou hnědou srstí.
Paní Veselá na pejska nevěřícně hleděla. „To se mi snad jenom zdá,“ řekla.
Jenže pejsek jí tohle provedl během půlhodiny ještě třikrát.
Pak dostala paní Veselá nápad: Řekla svému psímu chameleónovi: „Pojedeme do města, zmenši se, abych tě mohla vzít do tašky. Budeš pak cestovat zadarmo.“
Pes se otřepal a zmenšil se na velikost čivavy.
Další den se paní Veselá v práci zmínila, že má nového pejska.
„Jaká je to rasa?“ zeptala se kolegyně.
„Ale, taková všehochuť,“ řekla paní Veselá a zasmála se.

2. 4.
Aktualita: Na odd. 31 v Bohnicích je opět COVID. V týdnu od 4. 4. 2022 proto na „jednatřicítce“ odpadají veškeré doléčovací aktivity. Anonymní alkoholici a podobné organizace v knihovně a na jiných odděleních v Bohnicích by měli fungovat normálně. O dalším vývoji situace budu informovat na tomto webu.
---
Nové video Jak? Tak!
---
Mají to vymyšlené!
Jeden střízlivý přítel měl po příchodu do léčby jiné starosti než sledovat televizi. Po nějaké době se šel podívat na televizní noviny.
O tom pak během skupinové terapie řekl: „Úplně mě to rozhodilo. V televizi to mají vymyšlené tak, aby člověka co nejvíc naštvali.“
Stresující obrazy z médií fungují jako materiál, z něhož si lidé vytvářejí vlastní katastrofické vize a fantazie.
Den nato mi z jednoho odborného portálu nabídli, abych pro ně zpracoval článek na téma „Život v krizi“.
Je to, co prožíváme, opravdu krize? Životní úroveň trochu klesla, ale to je tak všechno. Co se uprchlíků týče, ti jsou vzhledem k stárnutí populace v Česku přínosem.
Pravda, na Ukrajině se bojuje a v Moskvě se chytají za hlavu. Nevypadá to ale, že by se česká armáda chystala tenhle problém vyřešit.
Článek o zvládání krizí mohu klidně napsat. Mimo jiné v něm lidem poradím, aby omezili sledování médií, zejména televize.

1. 4.
Klíč ke klidu a správnému dýchání
Zdvižená ramena chrání krk ze strany, jsou typická pro stres a směrují dýchání do horních laloků plic. To je namáhavé a neefektivní. Ramena je třeba držet dole. Jeden náš pacient profesionálně hraje na dechový nástroj. Zkusil držet ramena dole i během hraní. Jeho dýchání se prohloubilo, a navíc je klidnější.
---
O čem mluví Putin s poradci
Putin: Invaze se nám podvedla.
Poradci uctivě: Nepovedla, pane prezidente.
Putin: Ekonomika je v háji.
Poradci podlézavě souhlasí.
Putin: Nikdo nás nemá rád.
Máte úplnou pravdu, pane prezidente.
Putin: Tak víte co, spravíme si náladu. Pojedeme na Sibiř chytat ryby.
Výborný nápad, pane prezidente. Následuje všeobecný jásot a provolávání slávy.
Co se komentářů k tomuto aprílovému videu týče, většinou se jednalo smajlíky.

31. 3.
Nové video Jak se máš?
---
Z dopisu paní, která měla problémy se spánkem
Častá chyba je nutit se do spánku. To ho spolehlivě zažene. Kdyby nepomohla relaxace, tak můžete dělat něco manuálního a neatraktivního. Určitě ne jídlo nebo média, to byste se za nespaní odměňovala a problém by se prohluboval. Když ve dvě v noci vycídíte do zářivého lesku kuchyň, Váš mozek bude příště raději spát.
Text Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví
Nahrávka relaxace pro lepší usínání
Video

30. 3.
Poruchy životního stylu a jak je uzdravit
Nejčastější poruchy životního stylu
Přešponovaný životní styl: Takový člověk toho chce stihnout příliš moc. Má program nabitý a bývá v časové tísni.
Prázdný životní styl: Pro něj je typická nuda a prázdnota.
Chaotický životní styl: Zde dochází ke střídání přílišného vypětí a nečinnosti.
Rizikový životní styl: Ten se týká lidí, kteří mají rizikové zaměstnání. Problémem je nadměrný stres nebo snadná dostupnost alkohol, drog a hazardu.
Jak léčit poruchy životního stylu
Obecně: Používejte diář a plánujte do něj práci i odpočinek (viz dále). Buďte střízliví.
Přešponovaný životní styl: Nepřibírejte si další povinnost, o práci se rozdělte, nechávejte si časovou rezervu na nepředvídané komplikace. Odpočinek si plánujte stejně zodpovědně jako důležité pracovní úkoly. Praktikujte jógu, čchi-kung, choďte atd.
Prázdný životní styl: Buďte pružní a věnujte se i pracím, které jsou pro vás nové. Vstávejte v určitou dobu, čas si rozvrhněte a svůj rozvrh dodržujte. Uvažujte o dobrých možnostech, které vám situace poskytuje. Můžete např. rozvíjet své zájmy, pomoci blízkému člověku, studovat atd.
Chaotický životní styl: Rozdělte si naléhavé záležitosti na ty, které skutečně spěchají, a na ty, které mohou počkat. Těmi méně naléhavými se v situaci, kdy nemáte čas, nezabývejte. Dbejte na rovnoměrné rozložení svých aktivit.
Rizikový životní styl: Zde bývá často nutná změna zaměstnání.

29. 3.
Nové vydání "Střízlivých novinek".
---
Koho přitahujeme
Člověk, který je pod vlivem negativních emocí nebo má bažení, dělá častěji chyby. To je pochopitelné, tyto duševní stavy dočasně oslabují rozumové schopnosti. Zkusme navíc předpokládat, že prostorem putují nehmotné bytosti. Jaký typ bytostí bude přitahovat člověk, který je hodně naštvaný? Určitě ne takové, které by mu pomáhali.
Funguje i naopak. Člověk, který cítí vděčnost, laskavost nebo soucit, obvykle jedná efektivněji a cílevědoměji. Proč? Protože mu to lépe myslí. A možná i proto, že ho podporuje nějaká dobrá bytost.

28. 3.
Nové video Uživatelům internetu.
---
Co říkají média říká a co odborník
Předpověď počasí podle médií. Od severu k nám bude pronikat velmi chladný arktický vzduch a teploty mohou klesnout pod nulu. Jaro si dá dlouhou přestávku, zimní bundy a teplé svetry neuklízejte. Budete je ještě potřebovat!
Předpověď počasí podle meteorologa: V závěru měsíce se trochu ochladí, teploty se budou pohybovat mezi 9–12° C. Lze také očekávat o něco větší oblačnost a občasné přeháňky.
A pak má člověk médiím věřit.
:)
K dění na Ukrajině
Putin chtěl vstoupit do dějin. To se povedlo. Bude znám jako jeden z největších packalů všech dob. Podle fotek z nedávné doby trpí depresí. Měl by se léčit.
Co se mě týče, můj život to ovlivní jen v tom, že budu víc šetřit energii. Abych přestal jezdit svým autem, to nejde, protože žádné nemám. Na spotřebě alkoholu a tabáku a tabáku také neušetřím. Mé náklady v tomto směru činí 0,0 Kč. Rozhodl jsem se tedy používat k vaření místo obyčejného hrnce papiňák. Doba vaření se tak zkrátí na polovinu. Střízlivosti zdar a mějte se hezky.
Tento text jsem natočil jako video. To vzbudilo zájem a přišly mi na něj zajímavé odezvy. Z nich vyjímám:
– Pane doktore, díky. A mám pro vás ještě lepší zprávu, papiňák zkracuje dobu varu až na třetinu. :-)
– Konečně první normální komentář k současnosti. Díky doktore.
– Jó, na tento pohon jedu již sedmero let. (Pisatel tím myslel střízlivost.)

27. 3.
Lépe je vysvětlit
Někdo udělá chybu, něco rozbije nebo poplete.
Nebylo by správné mu říkat, že je debil, idiot nebo kráva. To se týká dospělých, a ještě více dětí.
Účelnější, konstruktivnější a zdvořilejší je dotyčnému vysvětlit, co by měl příště udělat jinak.
To se týká i nás samých. Nadávat si by nebylo hezké, ani prospěšné. Mnohem lepší je uvědomit si, nač by si měl člověk v budoucnu dávat lepší pozor.

26. 3.
Nové video Anekdota z doby bronzové
---
Paraziti času
Jedná se o lidi, činnosti a věci, která připravují člověka o čas, který by mohl věnovat např. péči o sebe nebo o druhé. Kromě hospodských známých (tzv. škůdců neboli brložníků) sem patří i naprostá většina televizních programů, elektronický a tištěný bulvár, sociální sítě, počítačové hry a další pošetilosti.
Během psychoterapie jsem se střízlivých přátel zeptal, o kolik času je připravili za den tihle paraziti.
Odpovědi se pohybovaly od jedné do pěti hodin. Nevím, jak vám, ale mně to připadá hodně.

25. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Návyková rizika a kardiologie. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Silné emoce a bažení: Jaký mají smysl a jak je zvládat
Silné emoce byly užitečné v pravěku. Ve 21. století působí ale lidem víc problémů než čeho jiného.
– K čemu sloužil za dávných časů hněv? Smyslem hněvu je připravit tělo na boj. Energie stoupá do hlavy, krku a do rukou a v těchto částech těla se zvyšuje svalové napětí. Podobně působí bažení, to připravuje organismus na to, aby se něčeho zmocnil. I v tomto případě stoupá energie nahoru do hlavy, rukou a šíje.
– Smyslem strachu je připravit tělo na útěk. Energie se stahuje do nohou a v nohách se zvyšuje svalové napětí.
– K rizikovým emocím patří i divoká radost, které někdy říkáme „radost idiota“. Často se totiž stává, že lidé ze samé radosti udělají nějakou hloupost. Tak jeden sportovní komentátor měl takovou radost z gólu, že udeřil do stolu, poškodil techniku a měl po vysílání.
– A ještě je tu smutek. Živočich, který nemůže utéci a ani bojovat, znehybní a snaží se být nenápadný. Netvrdím, že deprese u člověka je přesně totéž, ale jistá příbuznost zde bude.
V dnešním světě nerozhoduje o tom, zda budeme úspěšní naše schopnost utíkat bojovat a zmocňovat se ale rozum. Všechny silné emoce rozumové schopnosti oslabují, proto je účelné je co možná rychle zvládnout. Má to i zdravotní výhody.
O tom, jak zvládat bažení a silné emoce, jsem toho dost napsal, např. knihu „Kudy do pohody“. Zde zmíním pouze některé postupy, které patří k nejužitečnějším.
Fyzická aktivita: To, že fyzická aktivita mírní stres, víte asi z vlastní zkušenosti. Při hněvu a bažení jsou zvláště vhodné formy tělesné aktivity, při kterých se stáhne energie dolů, jako např. delší procházka. Profesor vnitřního lékařství Štěpán Svačina údajně říkal: „Choďte denně na procházku se psem, i když ho nemáte!“
Práce s motivací, tj. uvědomit si rizika nekontrolovaného projevování emocí a výhody dobrého sebeovládání.
Smích a úsměv: Osobně si ještě více než smíchu cením úsměvu. Na podzim roku 2022 vyjde moje nová kniha „300 úsměvů pro lepší život“.
Břišní (brániční) dýchání: Energie se při tomto způsobu dýchání stahuje dolů do břicha a lze tak mírnit hněv, bažení, smutek i strach.
Klidné prostředí a společnost.
Spánek: Zvládání rizikových emocí podstatně zlepší i přiměřené množství spánku. Večer místo televize spokojeně zalezte pod deku a buďte tam šťastní.

24. 3.
Světice
Legendární čínská světice Kuan Jin slíbila, že bude ve svém úsilí o pozdvihnutí lidstva pokračovat tak dlouho, dokud nedosáhnou všichni dokonalosti.
Je to gigantický úkol. Kuan Jin jistě potěší, když jí v tom pomůžeme.
Jak? Nejlépe tím, že začneme u sebe.
:)

23. 3.
Zvláštní náklonnost
21. 3. 2022 jsem se vydal do lesa trochu cvičit. Nejsem žádný otužilec, na hlavě jsem měl neforemnou čepici a na rukách pletené rukavice. Dost daleko od cesty poblíž velkého stromu jsem se dal do cvičení čchi-kungu. Uplynulo asi deset minut a poblíž se objevili dva kluci s terénními koly. Povídali si, něco kutili a vypadalo to, že si mě nevšímají. Po půl hodince cvičení jsem skončil a vydal se domů. V tom ke mně přiběhl jeden z chlapců a řekl: „Mohl bych si s vámi udělat fotku?“
Souhlasil jsem a on vytáhl velký mobil a udělal pár snímků. Pak mi řekl: „Já vás mám děsně rád“ a odběhl.
To mě překvapilo, je mi asi o šedesát let víc než jemu, počítačové hry nehraju a moderní hudbu neposlouchám. Místo toho chodím do lesa a mávám tam rukama. Že by ten chlapec četl mé odborné práce, bylo krajně nepravděpodobné. To spíše viděl na YouTube nějaká moje veselá videa. Pak je tu ještě jedno vysvětlení. Člověk je prý druhým mnohem sympatičtější, když má dost energie. Přitahuje to zejména děti a zvířata.
Ono to mávání rukama bylo možná k něčemu dobré.

22. 3.
Nové video Můj velký objev.
---
Dvě cesty
Pana Veselého něco trápí. Má dvě možnosti.
1. Může se znecitlivět, obrnit cynismem, přejíst se a opít, nebo kupovat zbytečnosti. To neprospěje ani jemu ani druhým.
2. Může cvičit, chodit, dýchat do břicha, udělat něco laskavého, opakovat mantru nebo modlitbu atd. To mu dá větší nadhled a odstup. Bude mu pak jasnější, co může a co ne, co má dělat a čemu se vyhnout.

21. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Bažení (craving): biologický význam, důsledky pro praxi.
---
Právě vyšlo Nešpor K. Olympiáda a tělesná aktivita běžné populace. Prakt. Lék 2022; 102(1):42.
---
Konečně normální přednáška!
19. 3. 2022 jsem přednášel pro veřejnost a živému publiku.
Mluvili jsme o nahrazování emocí, zdravých emocích, cvičili jsme, smáli se a trochu dováděli.
Docela jsem si to užil a přítomní podle všeho také.

20. 3.
Já bych to vyřešil raz dva!
Mnozí z nás mají dojem, že přesně vědí, co by se mělo ve světě udělat. Jenže věc má háček. Ani novináři, natož laici, nemají k dispozici tolik informací jako vlády. A ani vlády nevědí zdaleka všechno. To, co nám připadá jasné, bývá ve skutečnosti o hodně složitější.
Vyjádřit svůj názor je v pořádku, ostatně jsem to vícekrát udělal i já. Pak můžeme politikům přát, ať se rozhodují dobře, a zabývat se vlastními záležitostmi. K tomu patří i péče o své zdraví, střízlivost a doléčování.
Ještě praktická rada: S příbuznými nebo spolupracovníky se o politice raději nebavte, zvláště když mají odlišný názor. Odvádělo by to vaši pozornost nežádoucím směrem.

19. 3.
Ukrajinci, děkujeme vám!
Před Ruskou invazí na Ukrajinu tvrdil jeden český poslanec, že síly NATO se ruským nemohou vyrovnat. Tohle se domnívali také v Kremlu. Předpokládali, že Ukrajinu porazí během jednoho týdne.
Tváří v tvář statečným Ukrajincům se ruská armáda ukázala jako zastaralá, špatně vycvičená a mizerně organizovaná. Ukrajinci navíc ruskou armádu pořádně zdecimovali.
Putin teď jistě nemá chuť pokračovat dál na západ. Je mu jasné, že by tam pohořel.
A za to vám, milí Ukrajinci, děkujeme.
---
Diskrétnost
Nikdy se neptej ženy na to, kolik je jí let.
Nikdy se neptej muže na jeho plat.
Nikdy se neptej ukrajinského farmáře, odkud má ten ruský radar.
Mimochodem tahle anekdota není daleko od pravdy. Ukrajinské ministerstvo financí vydalo naprosto vážně míněný výnos, podle něhož není nutné hlásit ukořistěné ruské obrněnce ke zdanění.

18. 3.
Nové video Opačné emoce pro dnešní dobu.
---
Metoda „i když“ pro nesnadné časy
Nepříjemné skutečnosti, které se týkají nás i okolí je třeba si uvědomovat. Nebylo by ale správné na ně zbytečně dlouho myslet. Příklady následují:
I když se ve světě dějí divné věci, mohu se jít projít.
I když něco nezvládnu, mohu být užitečný.
I když mě někdo zklamal, mohu se usmívat.
Mějte se hezky a střízlivě.

17. 3.
Aby naše semafory dobře fungovaly
Semafor zlepšuje sebekontrolu a usnadňuje rozhodování. Jak to udělat, aby nám dobře fungoval?
Červená znamená poznat rizikovou situaci a zastavit automatické jednání. Říkadlo na červenou:
Ryba plachá
dává bacha,
chachá.
Žlutá bude lépe fungovat, jestliže se napřed uklidníme. Díky tomu nám to bude lépe myslet a rozhodneme se správně. Říkadlo na žlutou:
V klidu myslím,
mozkem celým.
A jsme u zelené. Uskutečníme nejlepší možnost, kterou situace nabízí. Pak vyhodnotíme, jak se osvědčila a můžeme se i pochválit. Říkadlo na zelenou:
Moudré činy
dobrodiní!

16. 3.
Užitečné červené světlo
Červené světlo znamená pro naše střízlivé přátele:
1. Varování a výzva zastavit automatické jednání.
2. Červená kulička nebo malé červené sluníčko v břiše připomínají, jak důležité je pro zdraví, pohodu a sebeovládání klidné dýchání do dolních částí plic.
Obojí lze spojit: Nejdříve zastavit automatické jednání, a pak chvíli klidně dýchat do břicha a prodlužovat výdech. Člověk se tak uklidní. Bude mu to lépe myslet a situaci lépe zvládne.

15. 3.
Miska
Jeden klasický zenový příběh zní takto:
Za představeným přišel nováček a žádal ho o poučení.
Představený se zeptal: „Už jsi vypil čaj?“
„Ano,“ řekl nováček.
„Tak si umyj misku,“ řekl představený.
Tím patrně myslel, aby se nováček zaměřil právě na to, co je třeba. To vypadá jako dobrá rada i pro nás.
Pan Veselý si uvědomil, že jeho myšlenky těkají a rozbíhají se. Řekl si: „Umyj si misku!“ a šel připravit něco k obědu.

14. 3.
Nové video Jedna špatná a jedna dobrá zpráva.
---
Nová odborná práce Změny, k nímž dochází v mozku při abstinenci od alkoholu a drog.
---
Na procházce
Pan Veselý byl vtažen do dramatického mezinárodního konfliktu. Ne, že by se ho přímo účastnil, ale hodně na něj myslel. Už i jen to, že k něčemu takovému došlo, ho naplňovalo trpkostí.
Rozhodl se nakoupit nějakou zeleninu a spojit to s procházkou. Jak tak šel, začínal tušit souvislosti toho, co se kolem dělo. Intuitivně cítil, že je za tím jakási tajemná zákonitost. Pochopil, že nemá smysl proti tomu reptat. Mnohem lepší je se uklidnit a soustředit se na své povinnosti.

13. 3.
U fotografa
Obrázky do řady knih jsem si fotil sám. Nakladatelství, se kterým teď spolupracuji, chtělo, aby fotky dělal profesionál. Knize „Usmát se a poodstoupit“ to prospělo.
Nedávno jsem odevzdal rukopis knihy „300 úsměvů pro lepší život“. Ta pravděpodobně vyjde na podzim 2022, to už bude o hodně usměvavěji. V knize je dvanáct obrázků, a tak jsem se opět vypravil za fotografem. Nafoceno ve více variantách jsme to měli během hodiny. Kdybych si fotky dělal sám, zabralo by to o hodně víc času. Krom toho profesionál, který se focení věnuje celý život, prostě umí.

12. 3.
Kdo všechno nám pomáhá
Podle mistra Lina lze bytosti, které nám pomáhají, rozdělit do následujících skupin:
– Nejvyšší kategorii tvoří mistři, světci a další osvícené bytosti.
– Následují ochránci: Sem by patřili kupříkladu strážní andělé.
– Další kategorii tvoří učitelé: Ti nedosahují duchovní úrovně předchozích skupin, ale můžeme se díky nim naučit něco důležitého.
– A konečně jsou tu pomocníci: Pan Veselý vykonal dobrý skutek a prospěl tak nějakému člověku nebo zvířeti. Tím si z nich udělal pomocníky. Pak se pan Veselý dostal do nesnází a pomocníci zasáhli v jeho prospěch.

11. 3.
Nové video O čem mluví Putin s poradci
---
Babička abstinentka
V březnu 2022 jsem vedl jsem cvičení jógy na ženském oddělení. Lekce skončila a já si balil věci.
V tom za mnou přišla mladší žena a řekla: „Babička se u vás také léčila. Ráda na vás vzpomíná.“
Léčba té paní probíhala někdy v osmdesátých letech 20. století.
Zasmál jsem se a odpověděl: „Babičku abstinentku prosím pozdravujte.“

10. 3.
Nové video Klíč ke klidu a správnému dýchání
---
Magický třetí rok
Jeden abstinující přítel zjistil, že během třetího roku jeho abstinence se něco změnilo. Udržování střízlivosti nevyžaduje z jeho strany takové úsilí jako dřív a je klidnější. Chtěl vědět proč.
Důvod bude tento: Zmíněný přítel chodí pravidelně na setkání Anonymních alkoholiků. Díky tomu a pokračující abstinenci si vytvořil zdravé návyky a o některých věcech nemusí přemýšlet. Dělá je už automaticky.
Jak kdosi řekl: „Nejlepší přátelé jsou naše dobré zvyky.“
---
Pradávná aktualita
Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí.“
Tahle myšlenka vypadá jako stvořená dnešní časy. Jenže jejím autorem je Konfucius, který žil přibližně před 2,5 tisíci lety.

9. 3.
Nová videa Poruchy životního stylu a jak je uzdravit. Máme i anglicky.
---
Co vyplývá z toho, že je Putin patrně psychopat
Definice disociální psychopatie by se na Putina hodila velmi dobře. S jistotou to tvrdit nelze, ale pravděpodobné to je.
Co z toho vyplývá:
1. Putinovi nevěřit.
2. V psychoterapii těchto poruch se doporučuje, aby se pacient naučil respektovat hranice toho, co může a co ne.
To v tomto případě není práce pro psychiatry, ale pro politiky.
---
Bodové dýchání
Tohle cvičení je jednoduché, to ale neznamená, že je úplně snadné. Jedná se o „bodové dýchání“.
Lze tak posilovat a léčit prakticky jakoukoliv část těla. Dovnitř vdechujete jas a světlo a ven posíláte to, co je v těle navíc. Je možné cvičit v jakékoliv poloze.
A co když máte těch problémů vice nebo jste naopak úplně zdraví a všechno je v pořádku. Tak dýchejte tímto způsobem mezi pupek a páteř. Posílíte tím svoji vitalitu, doplníte energii a prospějete všemu.

8. 3.
Nové video V Rusku.
---
Důvěra dnes?
Důvěra zjednodušuje život, dává klid a podle východní tradice prospívá zejména trávení.
Bezvýhradně důvěřovat umějí některé děti. My dospělí to máme komplikovanější. Během let nás potkávala zklamání ze sebe nebo druhých. Důvěřovat lidem nebo institucím je ošidné. Nejbezpečnější možnost je hledat důvěru jinde než v hmotném světě. Jak funguje trávicí systém duchovně orientovaných lidí, o tom věda mlčí. Jisté ale je, že nějaká forma duchovního života prospívá nejen psychice, ale i tělesnému zdraví.

7. 3.
Putin mezi letuškami
Naaranžovaná fotografie Putina mezi letuškami je snad největší kýč, který jsem kdy viděl. Letušky Aeroflotu mají v rukou velké kytky a pokoušejí se usmívat do objektivu.
Putin se tváří se jako kluk, kterému někdo snědl svačinu. Duchem nepřítomné letušky přemýšlejí, kde seženou práci.
Chtělo by to se přeladit. Jestlipak znáte moje video „Vyzkoušejte a uvidíte“?

6. 3.
Nové video Obyčejní Rusové.
---
Při vší skromnosti
Kvůli Ukrajině bojkotují na mnoha místech světa ruský alkohol.
Při vší skromnosti musím říci, že já a moji střízliví přátelé jsme daleko důslednější.
Bojkotujeme totiž veškerý alkohol.

5. 3.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Slogany
Za mého mládí si propaganda libovala v bizarních sloganech. Jeden takový zněl: „Buduj vlast, posílíš mír.“
Pod tohle by se dnes podepsal málokdo. „Budování vlasti“ má všelijakou podobu, může se jednat např. o výrobu jedovatých látek nebo propagaci hazardu.
Zmíněné heslo je třeba pozměnit. Mohlo by třeba znít: „Buďte střízliví, uklidněte se, posílíte mír!“
To už zní lépe, že?
Jiný slogan, tentokrát z dílny Anonymních alkoholiků, říká: „Klid neznamená, že přestala bouře, ale je to klid za bouře.“
Tohle přijde vhod každému a v každé době.

4. 3.
Nové video Metoda „I když“ pro nesnadné časy"
--
Drobný hovor
Anglický výraz „small talk“ lze přeložit jako drobný nebo malý rozhovor. To se týká jeho délky i tématu. Dříve se za vhodné téma k takovému rozhovoru považovalo počasí, to už dnes není úplně pravda.
Jak může takový drobný rozhovor vypadat?
Potkal jsem kolegyni lékařku přibližně mého věku. Pozdravili jsme se a ona mi řekla, že jede na hory.
Odpověděl jsem jí tónem, jakým k nám hovořily naše mámy: „Dávej na sebe pozor a buď opatrná. A vezmi si s sebou teplé prádlo!“
Nato jsme se oba rozesmáli.

3. 3.
Nové video K dění na Ukrajině.
---
Pohled nazpět
Na doléčovací skupině řekl jeden v dnešní době 24 let abstinující přítel: „Když jsem měl drogy, tak jsem myslel, že umřu. Když jsem je neměl, tak jsem myslel, že umřu. Po měsíci léčby, jsem zjistil, že žiju a že je to tak lepší.“
---
Z dopisu dobré známé
Milá jógínko,
co Tě znám, jsi milý člověk, učila jsi děti jógu a vytvořila hodně dobré karmy.
Nashromáždila jsi tak karmický poklad.
Tak co bys ještě chtěla za jistoty?
:)
2. 3.
Jaké vysíláte vibrace?
Jeden přítel abstinent mi upřímně napsal, že je z televizních záběrů ruské invaze na Ukrajinu ve velkém stresu. Ptal se mě, co má dělat. Byl už večer, tak jsem mu mimo jiné odpověděl, aby okamžitě vypnul televizi a internet a nepouštěl je dřív než další den v 11:00. Poslal jsem mu také tento odkaz s tím, že je to vhodné i za této situace.
Je dávno známo, že emoce se mezi lidmi přenášejí. Moderní telekomunikační prostředky napomáhají přenosu emocí na velké vzdálenosti. Mistři různých duchovních tradic navíc uvádějí, že emoce putují na velkou dálku i bez použití techniky. Co myslíte, kdo prospěje emoční atmosféře na této planetě víc: Ten, kdo je od rána do večera vystresovaný něčím, co nemůže ovlivnit? Nebo ten, kdo je klidný, soucitný a laskavý?

1. 3.
Nové video Ani tiché, ani pomalé, ale i tak uklidní. Máme i anglicky.
---
Právě vyšlo: Csémy L., Nešpor K. Střízlivost jako módní trend u dospívajících. Psychiatrie 2022; 26(1):42.
---
Setkání
Právě probíhala ruská invaze na Ukrajinu. Pan Veselý potkal známého. Ten se mu svěřil s obavami z budoucnosti.
Pan Veselý mu řekl: „Bez ruské kořalky a dovolené na Sibiři se budeme muset nějak obejít.“
Tomu se oba zasmáli. A co bylo pak?
Pak šli na setkání Anonymních alkoholiků.
:)
Skryté světy
Někdo má těžký život a říká si: „Kdyby byl Bůh, tak by to nedopustil.“
Svádět na Pána Boha lidské chyby není úplně fér. Kromě toho tento náš svět není možná jediný. Třeba existují i mnohé další, některé z nich lepší, jiné horší. Tak tibetská tradice hovoří o šesti světech a z nich pouze jediný předčí svět lidí. Podle této tradice určité jednání vytváří karmu a kvůli ní se duše dostává do některého z těchto světů. Když tam nějaký čas pobude, zrodí se v určité podobě a situaci. Jestliže si to někdo hodně zavařil, může se narodit třeba jako buvol, tchoř nebo mandelinka bramborová. Naštěstí se to prý nestává často.
Možná tohle povídání zní někomu jako pohádka, tak zakončím něčím vědeckým. Kdosi zjistil, že kultury, kde lidé věřili ve vyšší spravedlnost, byly úspěšnější než jiné.

28. 2.
Nové video Hledač pokladů. Máme i anglicky.
---
130 tisíc zachráněných
Podle Světové zdravotnické organizace by vyšší zdanění alkoholu v Evropě každoročně zabránilo 130 tisícům předčasných úmrtí.  Na okraj dodávám, že většina alkoholu, který se v Česku vypije, není zdaněná. Našim střízlivým přátelům to může být jedno. Abstinovali by, i kdyby měli alkohol zadarmo. Jeden abstinent byl na dovolené v Egyptě. Jídlo a pití včetně alkoholu měl v ceně zájezdu. Alkoholických nápojů se ani nedotkl, což u místního personálu budilo respekt.
---
Opakování matka střízlivosti
Na doléčovací skupině 22. 2. 2022 se někdo zeptal zkušených abstinentů na začátky jejich střízlivosti. Odpovědi zněly přibližně takto: „Zkoušel jsem to sám, nedoléčoval jsem se. Došlo k recidivě. Teď chodím na setkání Anonymních alkoholiků anebo se doléčuji jinde a abstinuji.“
Rozdíly byl jen v délce abstinence, ta trvala u někoho pár měsíců, u jiného pět let nebo déle.
Některé věci je užitečné opakovat znova a znova.

27. 2.
Chlapík v montérkách
Přibližně v devět ráno jsem cestoval tramvají. Poblíž seděl vysoký, statný muž v montérkách. Potud všechno v pořádku, ale on žmoulal v puse ručně ubalenou, nezapálenou cigaretu. Pak ji někam uklidil a vytáhl z vnitřní kapsy láhev piva. Předepsaný respirátor na obličeji neměl před tím, ani potom. Došlo mi, že se nejspíš jedná o bezdomovce, který jede od řádových sester, kde dostal najíst. Uvažoval jsem, jestli mu dát rezervní respirátor, který jsem měl v tašce. Raději jsem to z opatrnosti neudělal.
Asi za hodinu nebo za dvě jsem se vracel domů. V autobuse cestovaly dvě postarší drobné řádové sestry asijského původu. Trochu jsem je obdivoval a vůbec jim nezáviděl.
---
Za zdí
Ctnostný buddhistický mnich se po smrti dostal do nebe, i když na žádné nebe nevěřil.
V jemném, zlatistém světle procházel širými nebeskými prostorami. Až jednou přišel k vysoké zdi.
Zeptal se anděla, který byl poblíž: „Co je prosím za tou zdí?“
Anděl odpověděl: „Tam jsou křesťané. Oni si myslí, že jsou tady sami.“

26. 2.
Neklidné časy
Roky 2019 až 2022 nejsou Evropě právě pohodové. Nejdříve COVID, a pak ruská invaze na Ukrajinu. V čele Ruska navíc stojí nepředvídatelná osoba se zakrnělým svědomím.
Způsoby, jak si udržet klid během pandemie i událostí na východě Evropy, jsou podobné.
Zde zmíním něco dalšího. V únoru 2022 jsem se vydal do práce a zapomněl jsem klíče. To se mi nestalo ani nepamatuji. Všichni uděláme dobře, když budeme věnovat větší pozornost svým každodenním povinnostem. Uklidní nás to, a navíc je to potřebné.
Jednou se tam nahoře nebudu zodpovídat z chování politiků v Moskvě, ale ze svého chování tady.

25. 2.
Nové video Mudra odvahy. Máme i anglicky.
---
Příčina bažení
Jeden vzdělaný a inteligentní abstinent se mě zeptal: „Co je příčinou bažení? Je to snad nějaká neuspokojená potřeba?“
Odpověděl jsem: „Příčinou bažení je závislost. Bažení bývá vyvoláno spouštěčem. Tím může být třeba hospoda čili brloh. Ani mě nenapadne do brlohu chodit, ale co by se stalo, kdybych tam šel? Bažení nedostanu, protože nejsem závislý. Spouštěčům je správné se vyhýbat, usnadní to abstinenci. Ale spouštěč není příčinou bažení, tou je opravdu závislost.“
Ještě dodám, že bažení bývá většinou krátkodobé, ale závislost trvá. Mimo jiné i proto je třeba se dlouhodobě doléčovat.

24. 2.
Bilance
Videa jsem začal uveřejňovat na YouTube v prosinci 2007. Do února 2022 si některé z mých videí někdo pustil více než osm miliónkrát. Mezi deseti nejsledovanějšími videi se šest týkalo smíchu. Z těch dalších jim mohla konkurovat jedině relaxace „Uvolněte se a doplňte energii“.
Vypadá to, že dnešní lidé potřebuji hlavně uklidnit, ať už smíchem nebo relaxací. Nebo to ode mě čekají.
Lze namítnout, že některá videa s tzv. hudbou jsou daleko sledovanější. To se týká i hororů a různých konspirací. Může to být tím, že někteří lidé si své potřeby neuvědomují.
Představte si filmové drama se spoustou střílení a křiku. Najednou vysílání přeruší příjemný ženský hlas a řekne: „Usmějte se, dýchejte do břicha a dlouze vydechujte. To vás uklidní. Naše společnost nestojí o to, aby dostal někdo z vás infarkt. No tak se usmějte.“

23. 2.
Doléčování na odd. 31: Opět funguje normálně. Vezměte si s sebou potvrzení o očkování nebo PCR test ne starší než 72 hodin.
---
Jak jsme si posílali nuly
V daňovém přiznání je kolonka „Žádost o vrácení přeplatku“. Jednou jsem ji vyplnil. Částku jsem tam žádnou neuvedl, protože jsem přeplatek neměl.
Dlouho se nic nedělo. Pak mi přišel dopis do vlastních rukou. Podepsal jsem jeho převzetí a nestačil se divit. Nikoli pouze řadová úřednice, ale samotná paní ředitelka finančního úřadu mi sdělovala, že se moje žádost zamítá. Žádal jsem o nula Kč a dozvěděl jsem se, že na tuto částku nemám nárok.
Jak na takový dopis odpovědět? Rozhodl jsem se té paní poslat nulu, tj. na její dopis nereagovat.
Mimochodem nulu objevil indický učenec Brahmagupta. Perský vyslanec v Indii kopii jeho spisu přivezl do Bagdádu. To podstatně přispělo k rozvoji arabské a později i evropské  matematiky. Ostatně dodneška mluvíme o „arabských číslicích“.

22. 2.
Doléčování na odd. 31: Opět funguje normálně. Vezměte si s sebou potvrzení o očkování nebo PCR test ne starší než 72 hodin. Rád vás uvidím.
---
Mantra
Pan Veselý se dočetl, že nejlepší mantra je ta, kterou člověk dostal od duchovně pokročilého mistra. Další možnost prý je ta, že se někomu zjeví mantra ve snu. Duchovně pokročilý mistr nebyl široko daleko nikde žádný. Pan Veselý se rozhodl pro druhou možnost. Těsně před usnutím si položil otázku: „Jaká mantra je pro mě nejlepší?“
Odpověď žádná.
Pan Veselý to tedy zopakoval další den, ale bez výsledku.
Zkusil to tedy potřetí. Někdy kolem půlnoci se probudil s prudkým trhnutím. V hlavě mu zazněla s ozvěnou tato slova: „Dělám, co mám.“
To je divná mantra, řekl si pan Veselý a usnul.
Ráno si na noční příhodu vzpomněl.
„No, co zkusit to opakovat, nějaký čas mohu, třeba to bude k něčemu dobré,“ řekl si pan Veselý.
„Dělám, co mám“ si pak často ríkal při různých příležitostech. Postupně přestal strkat noc do cizích věcí. Pochopil, že to, co dělají a nedělají druzí lidé, je jejich věc. Pan Veselý se místo toho soustředil na svoji práci a své závazky vůči druhým lidem. Náramně mu to prospělo.

21. 2.
Nová odborná práce Nešpor K. Dech, psychika a zdraví. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Nové video Jóga pro kyčelní klouby. Máme i anglicky.
---
Tlakový hrnec (papiňák) je prima
Výhody
- Lze v něm vařit podstatně rychleji, obvykle stačí přibližně polovina času v porovnání klasickým vařením.
- Šetří energii.
- Neuvolňuje se z něj tolik páry jako při běžném vaření a nepůsobí takovou vlhkost v bytě.
- S tím souvisí často i lepší chuť a vůně některých pokrmů.
- Dnes se tlakové hrnce vyrábějí téměř výlučně z nerezové oceli. To je bezpečnější než dřívější hliníkové papiňáky. Odpadají také problémy s loupajícím se teflonem nebo poškozením smaltu jako u běžných hrnců.
- Dnešní papiňáky mají zpravidla více bezpečnostních prvků a pojistek. Vaření v nich je bezpečné.
Nač si dát pozor
- Raději kupovat solidní značku. Já mám nějaký ten rok Tefal, byl celkem levný a funguje spolehlivě.
- Hrnec nepřeplňovat vodou.
- Jakmile z papiňáku začne unikat pára, ztlumit vařič.

20. 2.
Na výletě s deštníkem
Podle předpovědi počasí mělo být následujících několik dní deštivo a větrno. Pan Veselý se rozhodl si opatřit pořádný deštník. V blízkém obchodě jeden takový měli. Nebe se mezi tím zatáhlo a začalo pršet.
„Alespoň ho vyzkouším,“ řekl si pan Veselý.
Rozevřel deštník, ale silný vítr mu ho málem vyrval. Pan Veselý pevně uchopil deštník oběma rukama. Prudký vítr jím nejdříve smýkl stranou a pak ho i s rozevřeným deštníkem zdvihl vzhůru. Pan Veselý by deštník obětoval, ale na to, aby se ho pustil byl už příliš vysoko. Doufal, že se vítr uklidní a on se zase vrátí na zem. Jenže to jeho let pokračoval opačným směrem. Pan Veselý stoupal výš a výš. Zem pod sebou už viděl jako z letadla, a pak jako z kosmické lodi. Modrá planeta se mu vzdalovala a pan Veselý se ocitl v širém meziplanetárním prostoru.
„Vida, jde to i bez skafandru,“ zažertoval pan Veselý, i když mu do smíchu nebylo.
Kosmický let naštěstí netrval příliš dlouho. Rodná planeta se začala pozvolna přibližovat a pan Veselý s rozevřeným deštníkem se ladně snesl poblíž svého bydliště.
„Ještě, že jsem nepřistál na Čukotce,“ řekl si pan Veselý a vrátil se domů.
Viděla to sousedka. Velmi se podivila a pro jistotu se objednala k oční lékařce.
Pan Veselý deštník uklidil, ale už ho nikdy neotevřel. Na to byl příliš oparný.
Po čase řekl panu Veselému jeden známý“ „Ty jsi teď nějaký klidnější a pořád se usmíváš. Jak to prosím tě děláš?“
Panu Veselému se ani trochu nechtělo vyprávět o své kosmické pouti, a tak opatrně a při tom po pravdě odpověděl: „Nějak jsem se naučil brát všechno s nadhledem.“
Možná byste se to chtěli naučit také. To byste si mohli přečíst moji knihu „Usmát se a poodstoupit.“ Najdete tam mimo jiné následující tipy:
– Chvíli počkejte, nereagujte hned. Zkušenost říká, že první impuls bývá ten nejméně vhodný.
– Usmějte se s přimhouřenýma očima. Tento druh smíchu prokazatelně uklidňuje, a navíc většinou působí dobře i na okolí.
– Stáhněte ramena dolů. Zdvižená ramena jsou typická pro stres a strach, ramena dole naopak uklidní a směrují dýchání do dolních částí plic.
– Dýchejte do břicha a prodlužujte výdech. Tento způsob dýchání je typický pro klid a uvolnění.
– Vyhledejte někoho milého a laskavého, nebo mu zavolejte nebo si ho představte.

19. 2.
Nové video Dá se smát při nádechu? Máme i anglicky.
---
Jak uvařit ohnivzdorné fazole
Většina běžných potravin je po 20 minutách vaření hotová, pro fazole to ale neplatí. Fazole patří k tomu nejzdravějšímu, co se dá v běžných obchodech koupit. Musí se ale vařit a vařit. Zasyrova jsou jedované a nedovařené tvrdé. Přes noc je hezky namočíme, ráno vodu vylejeme a v nové vodě je důkladně povaříme. V papiňáku to jde o dost rychleji. Jak dlouho vařit zde neuvádím, záleží na druhu fazolí a na tom, jak jsou staré. Já je vařím tak dlouho, až se dají rozmáčknou lžící.
Video

18. 2.
Jediná věta
16. 2. 2022 za mnou byla televize. Chtěli rozebírat pandemii a pití alkoholu. Jenže to bylo do televizních novin. Tam se po několika dnech z delšího rozhovoru obvykle objeví jedna věta, a to ještě někdy necelá.
Rozhovor jsem zakončil zvoláním: „Za čtyřicet let praxe jsem zjistil, že nejlepší ze všeho je… Střízlivost!“
Tahle věta byla ze všeho nejdůležitější, asi dost pochybuji, že si zrovna tu vyberou.

17. 2.
Nové video Závislost motivace, střízlivost (interview s Romanou Navarovou)
---
E-mail
Dnes se budu chlubit. Jedna paní mi poslala e-mail. Stálo tam mimo jiné: „Právě jsem přečetla Vaší asi nejnovější knihu Usmát se a poodstoupit. Opět mě kniha nadchla a četla se neskutečně lehce, což je samozřejmě dáno Vaším stylem psaní. Chci Vám opět poděkovat za spoustu užitečných rad. U knihy jsem se i upřímně zasmála.“

16. 2.
Včera bylo po vynucené přestávce opět doléčování. Přišli četní absolventi zvenčí a pokračovali jsme jako obvykle, tj. střízlivě a vesele. S dnešní skupinou pro hráče také počítáme.
:)
Nová střízlivá pohlednice.
---
Úžasná zpráva: Karanténa na odd. 31 přízemí skončila, doléčování bude!
---
Jak o sebe pečovat v předjaří z hlediska východní tradice
Úvod: Toto období je složité. Doznívá zima a ledviny, hormonální systém atd. mohou být poněkud vyčerpané, zvláště ve vyšším věku. Přechod z jednoho ročního období do druhého je náročný pro trávicí ústrojí. A pak je tu nastupující jaro, které zatěžuje játra. Z následujícího návodu si proto vyberte podle okolností, co právě potřebujete.
Emoce: Ledvinám prospívá zejména vděčnost, trávicími ústroji důvěra a bezpečí a játrům laskavost. Osobně si ale myslím, že zdravé emoce, jako je pohoda nebo vlídnost, prospívají celému tělu. Navíc působí dobře na okolí.
Strava (příklady): Luštěniny pro ledviny, obiloviny pro trávicí ústrojí a zelené natě pro játra (např. řapíkatý celer).
Kterou část těla více chránit: Šíji, páteř a trávicí ústrojí. Játra nezatěžovat alkoholem, přepáleným tukem a chemickými látkami v potravě. A určitě nejíst, ani neďobat, pozdě večer nebo v noci.
Cvičení, práce a životní styl: Přiměřené a pravidelné cvičení, jóga, čchi-kung, chůze v přírodě, pravidelnost v jídle, přiměřeně spát, pít dost vody a relaxační techniky atd. Tohle prospívá vždy a všemu.

15. 2.
Nová odborná práce: Nešpor K. Účinky tělesné aktivity na psychiku. Tato práce není volně šiřitelná, psáno na objednávku.
---
Úžasná zpráva: Karanténa na odd. 31 přízemí skončila, jestli se nic nesemele, doléčování tento týden bude!
---
Břišní dech před spaním
V neděli 12. 2. jsem cvičil na mužském oddělení jógu a čchi-kung. Mimo jiné jsem říkal, že dýchání do břicha a soustředění mezi pupek a páteř lze použít dvojím způsobem.
– Je to skvělý způsob, jak zmírnit únavu během každodenních aktivit.
– Kromě toho to lze použít k lepšímu a zdravějšímu usínání.
Pro většinu přítomných to nebyla novinka, opakuji to často. Po cvičení ke mně přišel jeden statný muž středního věku. Sice tomu nejdříve moc nevěřil, ale před spaním to zkusil a spal bez léků jako mimino.
Jak říká jeden mistr: „Když tomu věříš, tak to funguje, když tomu nevěříš, tak to funguje také.“

14. 2.
Úžasná zpráva: Karanténa na odd. 31 přízemí skončila, jestli se nic nesemele, doléčování tento týden bude!
---
Nová odborná práce Csémy L. a Nešpor K. Střízlivost jako módní trend u dospívajících.
---
Tolik květin!
13. února jsem byl nakupovat. V samoobsluze mě překvapilo nezvykle velké množství květin. Až dodatečně jsem si uvědomil že další den se slaví svátek svatého Valentýna. Podle legendy tento světec oddával ty, kdo ho o to požádali, ačkoliv to bylo v rozporu se zákazem císaře.
Na tom, že se někdo do někoho zamiloval, neměl tedy Valentýn nejmenší zásluhu. Není to vlastně patron zamilovaných, ale patron manželů a manželek.
Jste-li ženatý muž, uděláte dobře, když 14. 2. své dámě nějakou kytku přinesete.
Ať už jste zamilovaný nebo ne.

13. 2.
Odpuštění prakticky
Na tom, že je správné odpouštět, se shodne většina lidí včetně lékařů a psychologů. Jenže když jde o to něco odpustit konkrétním lidem, naráží většina z nás na zábrany.
Jak odpustit prakticky: tři možnosti
1. Jestliže nejste schopni někomu odpustit, uvědomte si to. Řekněte si, že tomu člověku nedokážete odpustit, ale alespoň se o to pokoušíte. I předstírané odpuštění je lepší než upřímná nenávist.
2. Řekněte si, že odpouštíte ne kvůli druhému, ale kvůli sobě, abyste byli klidnější a zdravější.
3. Třetí možnost vychází z nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš. Nejdříve se najednou omluvte všem, kterým jste někdy ublížili. Pak odpusťte těm, kdo ublížili vám. Nikdo z nás není dokonalý a nemůžeme čekat, že budeme vždy obklopeni samými anděly. To je životní realita.
---
Nový svépomocný materiál
Ten se týká se toho, jak zvládat smutek.

12. 2.
Nové video Je mi smutno. Co mám dělat? Existuje i anglická verze.
---
Jaký smysl má utrpení?
Bolest má do značné míry takový smysl, jaký jí dotyčný člověk dá.
Kardinál Tomášek považoval za nejcennější to, když někdo obětuje své bolesti a trápení pro dobro církve.
S podobnou myšlenkou se lze setkat i v jednom staroindickém spise. Tam se uvádí (cituji volně): Jestliže někdo považuje svoji bolest za formu askeze nebo pokání, bude mu tak započtena.

11. 2.
Jak využít krátkou přestávku při práci
Krátké přestávky jsou zdravé, zvyšují efektivitu a člověka práce víc baví. Nejlepší by bylo během přestávky trochu chodit nebo cvičit.
Ale co když to není možné? V tom případě doporučuje mistr Lin se chvíli soustředit na zářivý bod mezi pupkem a páteří. Při tom si můžete představovat, jak tam vdechujete z okolí dobrou energii a při výdechu se zbavujete té méně dobré.
Někdy je možné se trochu projít. V tom případě to udělejte. Navíc se při chůzi soustřeďujte do břicha a usmívejte se. To bude úplně nejlepší.
:)

10. 2.
Nové video Interview s Alexandrou Mynářovou o střízlivosti a o smíchu.
---
Nedostatek vitaminu B12 je problém pro vegetariány, závislé na alkoholu a mnohé další
Vitamin B12 je důležitý pro mozek, periferní nervy, imunitu, krvetvorbu a výměnu látkovou. Tento vitamin se prakticky vyskytuje pouze v živočišných produktech, zejména v mase a vnitřnostech. Najde se ale i v mléčných výrobcích nebo ve vejcích.
Jeden kolega lékař nebyl vegetarián, ale ve věku kolem padesáti let ho trápily divné potíže. Byl unavený, trpěl poruchami rovnováhy a stability a necítil se dobře. Dost dlouho trvalo, než mu jeden neurolog diagnostikoval nedostatek vitaminu B12. Nějakou dobu tento vitamin dostával a jeho stav se zázračně zlepšil. Nedostatek vitaminu B12 byl v jeho případě způsoben zánětem žaludeční sliznice. Její normální fungování je podmínkou toho, aby se tento vitamin vstřebal v tenkém střevě. Záněty a poškození žaludeční sliznice jsou časté i u lidí, kteří pili větší dávky alkoholu.
Jak tento problém vyřešit. První možnost zahrnuje injekční podání. Tato cesta se v medicíně používá často, ale není úplně praktická. Další možností je nechat tabletu vitaminu B12 rozpustit pod jazykem a vstřebat v ústech. Předávkování při podání ústy není prakticky možné. Existují i tablety vitaminu B12, které jsou k rozpouštění v ústech přímo určeny. Vitamin B12 je volně prodejný a mají ho snad ve všech lékárnách.

9. 2.
Aktualita: Karanténa na odd. 31 stále trvá, proto zde odpadá doléčování 9. 2. Omlouváme se, ale nedá se s tím nic dělat.
---
Zajímavost: Dnes jsem odevzdal rukopis knihy 300 úsměvů. Předpokládám, že vyjde na podzim 2022.
---
Makula mudra při rituálech a v běžném životě
Technika: Makula znamená zobák. Při této mudře jsou špičky prstů spojené do špetky a ruka získává tvar zobáku.
Použití
– Při rituálech se pomocí této mudry zbavuje praktikující např. hloupých přání a negativních emocí a hází je do ohně.
– To můžete udělat i v běžném životě a bez ohně. Můžete tak zvládat bažení, stres nebo netrpělivost. Když se jim navíc zasmějete, bude to ještě účinnější.
– Tato mudra se někdy používá i při akupresuře. V čínské tradici se jmenuje Orlí dráp a lze její pomocí kupříkladu poslat pryč nevhodnou energii.
Video

8. 2.
Aktualita: Karanténa na odd. 31 stále trvá, proto zde odpadá doléčování 8. 2. a 9. 2. Omlouváme se, ale nedá se s tím nic dělat.
---
Hlasitý smích potichu
Jedete hromadnou dopravou a chcete si zlepšit náladu. Hlučně se smát a popadat se při tom za břicho v plném autobusu by bylo divné a někoho by to mohlo rušit. V této situaci si ale můžete představit, jak se hlasitě, dokonce velmi hlasitě smějete. Navenek se to projeví jako úsměv, ale uvnitř je to pořádný řehot.
Že to není možné? Ale je, mám to vyzkoušené.
---
Taktní úsměv
Co když někomu vadí váš úsměv?
Tak ho schovejte do kapsy.
Až to bude vhodné, tak ho zase vyndejte.
Video

7. 2.
Aktualita: Karanténa na odd. 31 stále trvá, proto zde odpadá doléčování 8. 2. a 9. 2. Omlouváme se, ale nedá se s tím nic dělat.
---
Nová odborná práce: Nešpor K. Olympiáda a tělesná aktivita běžné populace.
---
Valounek
Paní Veselé nebylo právě do zpěvu a tance. Někdo tvrdí, že nepříjemné zážitky člověk rychle zapomíná. Jenže paní Veselá si všelijaká trápení pamatovala náramně dobře. Krom toho ťukalo na vrátka stáří.
Ten den měla paní Veselá volno, a tak rozhodla si vyčistit hlavu procházkou. Jak šla, zaujal její pozornost bělostný valounek křemene. Vzala ho do ruky a přemýšlela o jeho historii. Kdysi to byl kus skály. Odlomil se a byl hranatý a špičatý. Pak se ocitl v nějaké pradávné řece nebo v moři. Vlny a písek ho postupně zaoblily a vyleštily.
„Se mnou je to podobné,“ usmála se paní Veselá. Křemen zabalila do papírového kapesníku a schovala do kapsy.
Za necelou hodinu se vrátila domů. Křemen dala do květináče ke kytkám a zjistila, že má už docela dobrou náladu.

6. 2.
Hejno budíků
Panu Veselému se znelíbil starý budík. Uvažoval o koupi nového. Jenže budíku je na světě nepřeberné množství. Pan Veselý přemýšlel o tom, jaký budík si opatřit, přemýšlel a přemýšlel. Dost ho to vyčerpalo a on usnul. Ve spánku viděl, jak vzduchem krouží obrovské hejno budíků. Z tohoto hejna se pak oddělil jeden exemplář a mířil domů. Budík ladně přistál u pana Veselého a ten zjistil, že je to jeho starý, osvědčený budík. Tím byl velký budíkový problém vyřešen.

5. 2.
Nové video Interview na téma Suchý únor a střízlivost
---
Co lze udělat pro dlouhověkost
– Dostatečně spánku. Telefon a televizi na noc vypínat.
– Přiměřený a bezpečný pohyb, např. chůze.
– Vyhýbat se alkoholu, nikotinu a drogám.
– Rovnováha mezi prací a odpočinkem.
– Dobrá organizace času.
– Pěstovat dobré vztahy.
– Vyhledávat bezpečná prostředí a záliby.
– Smích, úsměv, humor.
– Pěstovat zdravé emoce, např. laskavost, spokojenost nebo vděčnost.
– Omezit zbytečný stres a rizika (např. média, jízda na motorce, hazardní hry).
– Jóga, čchi-kung, relaxační techniky (nahrávky volně na drnespor.eu).
– Klidné brániční (břišní) dýchání.
– Duchovní život, smysluplnost, být užitečný.
– Zdravotní péče včetně očkování a péče o chrup.
– Dobře a zdravě se stravovat.
– Pokud možno si vařit doma
– Pít dost vody nebo slabého čaje.
Tento přehled jsem natočil jako video a přidal k němu návod, jak masírovat bod ST 36. Tento akupunkturní bod souvisí mimo jiné s dlouhověkostí. Volný překlad jeho názvu je „bod tří mil“. Unavený poutník, který si ho ošetřil, prý pak dokázal ujít ještě tři míle. Bod se nachází na šíři čtyř prstů pod čéškou a na šíři jednoho prstu zevně od holenní kosti.
Stejně si ale myslím, že úsměv a střízlivost jsou ještě užitečnější.

4. 2.
Nové video Proč se nesmát při pití čaje, ale až pak. Máme i anglicky.
---
Alkohol a spánek
Půllitru piva nebo 2 dcl vína se odbourají zhruba za 2 hodiny. Po tu dobu se nejedná o plnohodnotný spánek. U lidí, kteří pijí před spaním alkohol, je také větší riziko poruchy, která se jmenuje spánková apnoe. Při ní dochází k chvilkovým zástavám dechu. To je nepříjemné a má to svá rizika.
Zdravý spánek je střízlivý spánek. Další tipy, jak zdravě usínat a spát, najdete zde.

3. 2.
Úžasné objevy
Střízlivost je vzrušující. Díky ní učinili mnozí lidé fantastické objevy. Některé příklady:
– Někdo si povšiml, že má doma sympatickou manželku.
– Jiný zjistil, že po jídle se dá pít čaj.
– Kdosi měl dojem, že u něj začala demence. Nebyla to demence, ale kocovina.
– Dámy shledají, že střízlivé vypadají o hodně lépe i bez kosmetiky.
– Někdo objeví zdravý spánek. Dříve nespal, ale byl v alkoholové narkóze.

2. 2.
Důležitá aktualita: Skupina pro hráče 2. 2. odpadá, na odd. 31 přízemí je karanténa.
---
Rodina Veselých
Nejdřív se směju hlubokým hlasem, to je pan Veselý.
Pak následuje melodický smích paní Veselé.
Jejich syn se směje vysokým hlasem.
Ještě o poznání vyšším hlasem se směje a piští malá dcerka. Její smích trvá nejdéle a je nejvýraznější. Aby ne, děvčátka jsou, co se týče smíchu, nepřekonatelná.
U Veselých je prostě veselo.
---
Jak chytit nic
Usměju se a pohybem vypůjčeným z čchi-kungu pomalu prst po prstu uzavírám dlaň. Pak se ostražitě rozhlédnu, druhou rukou sáhnu jinam a celé to zopakuji. Podívám se do prázdných dlaní a radostně zvolám: „Není tam nic! Úspěch!!“

1. 2.
Důležitá aktualita: Doléčovací programy (AG, ELPA, doléčovací skupina a skupina pro hráče) 1. 2. a 2. 2. odpadají na odd. 31 přízemí je karanténa.
---
Létající potraviny
O některých lidech se říkalo, že chtějí, aby jim létali pečení holubi do huby.
Že to není možné? Mně se stalo něco podobného. Nejednalo se ovšem o pečené holuby, ale o syrovou zeleninu. Ta nemířila do mé ústní dutiny, ale naopak pryč do prostoru. Zeleninu jsem měl za oknem v krabici a silný vítr krabici posunoval víc a víc k okraji římsy. Naštěstí jsem nebezpečí rozpoznal a zeleninu zachránil. Není naprosto nutné, aby ke mně potraviny přilétaly, úplně postačí, když nebudou odlétat.

31. 1.
Důležitá aktualita: Doléčovací programy (AG, ELPA, doléčovací skupina a skupina pro hráče) 1. 2. a 2. 2. odpadají na odd. 31 řízemí je karanténa.
---
Někomu se v dnešní době může šiknout tento text: Jak léčit COVID-19 a virová onemocnění dýchacích cest doma.
---
Snadná relaxace ke zvládnutí hněvu a bažení
Tento postup máme jako audio i jako video, ale dá se snadno naučit a praktikovat i zpaměti.
Hněv a bažení připravují tělo na boj. Krev při tom stoupá do hlavy a očí, aktivují se zejména svaly rukou. Budeme jim proto věnovat větší pozornost.
Můžete praktikovat vsedě i vleže, s očima zavřenýma i otevřenýma.
- Ze všeho nejdřív se usmějte.
- Uvědomte si a nechte uvolnit čelo, pravé oko, levé oko, pravou tvář, levou, dolní ret i horní. Ústa jsou zavřená, ale zuby se nedotýkají. Uvědomte si a nechte uvolnit i šíji a přední stranu krku včetně hlasivek.
- Nyní uvolnění rukou. Uvědomte si a nechte uvolnit palec pravé ruky, ukazovák, prostředník, prsteník i malík. Uvolňuje se pravé zápěstí, předloktí, loket, paže i rameno. Celá pravá ruka je uvolněná.
- Stejně levá ruka. Uvědomte si a nechte palec levé ruky, ukazovák, prostředník, prsteník i malík. Uvolňuje se levé zápěstí, předloktí, loket, paže i rameno. Celá levá ruka je uvolněná.
- Uvědomte si dechové pohyby v horní části břicha a v dolní části hrudníku. Při nádechu počítejte jedna, při výdechu jedna, při nádechu dvě, při výdechu dvě, při nádechu tři, při výdechu tři atd. Takto chvíli pokračujte.
- Pak můžete vložit do své mysli předsevzetí. Třikrát opakujte v duchu např.: „Jsem klidný a v míru.“
- Na konec pohněte prsty u nohou, příjemně se protáhněte a otevřete oči.
Existují i další možnosti, jak zvládnout hněv a bažení. Patří k nim fyzická aktivita, zejména chůze nebo běh, smích, uvědomit si následky nevhodného chování, jóga a čchi-kung vstoje, uklidňující prostředí a společnost a zdravé emoce, např. laskavost. Pomáhá také omezit násilné filmy a programy, vyhnout se návykovým látkám, pružnost, přizpůsobivost a duchovní praktiky.

30. 1.
Věštba
Paní Veselá říká kamarádce: „Tak si představ, podle horoskopu mě měli včera lidi chválit a nosit mi květiny. A ono nic!“
Kamarádka se zasměje: „Buď ráda, ta předpověď mohla klidně znamenat pohřeb.“
Prokazovat úctu zemřelým je jistě správné. Ale proč s tím nezačít dříve, dokud jsou naživu?
---
Jak souvisejí střízlivost a hrdinství?
Střízlivost vyžaduje hrdinství
Přiznat si problém chce hrdinství.
Zvládat problém vyžaduje trvalé hrdinství.

29. 1.
Ouha!
Pana Veselého si zavolal ředitel a cosi mu rozvláčně vytýkal.
Pan Veselý pokyvoval hlavou, a když šéf skončil, odpověděl: „Ano miláčku.“
Šéf na něj vytřeštil oči.
Pan Veselý se omluvil: „Promiňte, pane řediteli, já jsem tak naučený z domova.“
A co na to ředitel?
Ten se s pochopením usmál.
:)

28. 1.
Nové video Makula mudra při rituálech a v běžné životě. Máme i anglicky.
---
Jednoduchá relaxace ke zvládnutí strachu
Tento postup máme jako audio i jako video. Je natolik jednoduchý, že se dá snadno naučit a praktikovat zpaměti.
Strach připravuje tělo na útěk. Napínají se při něm zejména svaly nohou. Budeme jim proto věnovat větší pozornost.
Můžete praktikovat vsedě i vleže, s očima zavřenýma i otevřenýma.
Z všeho nejdřív se usmějte.
Uvolněte oči, hlasivky a ramena.
Nyní už uvolnění nohou. Uvědomte si a nechte uvolnit palec pravé nohy, druhý, třetí, čtvrtý i pátý prst. Uvolňuje se chodidlo, kotník, pravé lýtko, koleno, stehno, hýždě. Celá pravá noha je uvolněná.
Stejně levá noha. Uvědomte si a nechte uvolnit palec levé nohy, druhý, třetí, čtvrtý i pátý prst. Uvolňuje se i chodidlo, kotník, levé lýtko, koleno, stehno a hýždě. Celá levá noha je uvolněná.
Uvědomte si dechové pohyby v horní části břicha a v dolní části hrudníku. Při nádechu počítejte jedna, při výdechu jedna, při nádechu dvě, při výdechu dvě, při nádechu tři, při výdechu tři atd. Takto chvíli pokračujte.
Pak můžete vložit do své mysli předsevzetí. Třikrát opakujte v duchu např.: „Jsem klidný a v bezpečí.“
Na konec pohněte prsty u rukou, příjemně se protáhněte a otevřete oči.
Existují i další možnosti, jak zvládnout strach. Patří k nim smích, fyzická aktivita, jóga a čchi-kung, uklidňující prostředí a společnost, zdravé emoce, např. důvěra. Pomáhá také omezit stres z médií, vyhnout se návykovým látkám včetně kofeinu, připravenost na všechny možnosti a duchovní praktiky.

27. 1.
Postesknutí
Jeden střízlivý přítel si stěžoval: „I když abstinuji, nemám zdaleka takovou paměť jako dřív.“
„Jak dlouho abstinujete?“ zeptal jsem se.
„Pět dní,“ zněla odpověď.
Tím se to vysvětlilo. Proti mozku dotyčného abstinenta byla po mnoho let vedena chemická válka. K tomu, aby se jeho mozek vzpamatoval, bude třeba víc času.
---
Zajímavost
Moji knihu „Usmát se a poodstoupit“ si za tři měsíce koupilo 1200 lidí. Podle znalců je to v dnešní době více než slušné.
---
Přistihněte je!
Přistihněte sebe nebo druhé při něčem dobrém a oceňte to. Možná pak zjistíte, že svět je lepší, než jste si mysleli.

26. 1.
Nové video Co když někomu vadí váš úsměv?
---
O akci Suchý únor“ (odpovědi jedněm novinám)
Co si myslíte o suchém únoru?
Je to skvělý nápad. Člověk měsíc abstinuje. Díky tomu může porovnat střízlivost a nestřízlivost. Pak si vybere to, co je lepší. Vlastně mám podobnou zkušenost. V roce 1984 jsem zkusil, jaké je to rok abstinovat. Zjistil jsem, že mi abstinence vyhovuje, a tak jsem u ní zůstal.
V čem konkrétně může měsíc bez alkoholu člověku prospět?
To by bylo na dlouhé povídání, nabídnu jen tři příklady.
1. Už po měsíci to lidem, kteří víc pili, začne lépe myslet. Navíc se lépe ovládají a lépe vycházejí s okolím. Jeden náš bývalý pacient poznamenal: „To je zvláštní, co nepiju, tak jsou na mě lidi hodnější.“
2. I po měsíci, tím spíše po delší abstinenci, se většinou zlepšují jaterní testy. Jeden bývalý pacient mi poslal originální novoroční přání. Bylo napsané na zadní straně v té době už normálních jaterních testů.
3. Ženy, které víc pily alkoholické nápoje, už po měsíci abstinence zkrásní. Vypadají také podstatně mladší. Vím to z doby, kdy jsem pracoval na ženském oddělení.

25. 1.
Lednové vydání Střízlivých novinek.
---
Zvláštní příhoda
Jedná se o dopis čtenářky, podrobnosti jsou s ohledem na soukromí pisatelky vynechány.
„Pracuji v jedné firmě a řekla jsem tam, že jsem očkována proti Covidu. Kolegyně mě nařkla, že šířím jedovaté a škodlivé proteiny do vzduchu a nemůže se mnou být v jedné místnosti. Začalo jí být špatně, dělají se jí ekzémy a opary. V jednom kuse mi nadávala. A tak mi moje dcera a paní obvodní doktorka poradily jak na to. Mám koupenou knihu: „Usmát se a poodstoupit“. A ono to funguje. Když člověk mlčí, usmívá se a poodstoupí, toho druhého pěkně znejistí. Proto jsem vám chtěla poděkovat.“
Mimochodem počet proočkovaných zdravotníků se v lednu 2022 blížil 90 %. S největší pravděpodobností jsou tedy očkovaní i lékaři, k nímž chodí zmíněná odpůrkyně vakcinace. Kdyby se ta paní dostala kvůli COVID-19 do nemocnice, zdravotníci na specializovaných pracovištích budou nejspíš očkovaní všichni.

24. 1.
No a co?
Lidská mysl má sklon nepříjemné věci a zážitky zveličovat, nafukovat a zevšeobecňovat.
Až se vám to někdy přihodí, usmějte se a řekněte si: „No a co?“
„No a co?“ vyjadřuje odstup, velkorysost, nadhled a věcný, vyrovnaný přístup.
Mám podat daňové přiznání. Nejprve je třeba shromáždit podklady, a pak se dát do vyplňování složitého, nesrozumitelného formuláře. Připadá mi to jako nadlidský úkol.
Řeknu si: „Daně, no a co?“
Ustrašený človíček uvnitř mé osobnosti namítne: „Ale co když tam udělám chybu!“
Na to si odpovím: „Chyba, no a co? Když tam bude chyba, tak mě předvolají na finanční úřad, abych něco doplatil nebo mi něco vrátí. Nebylo by to poprvé.“

23. 1.
Chůze po jídle
Nevím jak vás, ale mě nutili jako dítě po obědě ležet. Radost jsem z toho míval pramalou. Mnohem příjemnější a zdravější by bylo jít na procházku. Posuďte sami.
Proč po jídle chodit
– Napomáhá to trávení a mírní plynatost.
– Vede to k stabilnějším hladině krevního cukru.
– Je to prevence obezity a onemocnění pohybového systému.
– Prospívá to srdci.
– Zlepšuje se tak krevní oběh
– Pomáhá to k normalizaci krevního tlaku.
– Projasňuje to náladu a zlepšuje myšlení.
– Při chůzi se stáhne energie dolů, a lze tak mírnit bažení po alkoholu, jiných látkách a dalším jídle.
– Usnadňuje to usínání a zlepšuje spánek.
Jak dlouho po jídle chodit:  Nejlépe půl hodiny, ale i deset minut je lepší než nic. Ale co když venku prší? V tom případě se projděte po bytě. Tu a tam něco ukliďte, upravte vyčistěte nebo vylepšete. Projdete se, a ještě budete mít uklizeno. Jestli bydlíte v garsonce, stihnete to možná za deset minut. Jestli obýváte palác, nebude vám asi stačit ani půlhodina. Možná někdo namítne, že tohle není možné v pracovní dny, kdy je člověk v jenom kole. To ale není úplně pravda. Část cesty do práce můžete absolvovat pěšky. Jestliže se nestravujete na pracovišti, nemusíte se z oběda vracet nejkratší cestou. A procházka po večeři ta je možná skoro vždy.
Tip na závěr: Jestliže budete po jídle chodit, mějte z toho radost a během procházky se usmívejte! A na procházku vezměte i své blízké, pokud budou souhlasit.

Tip na závěr: Jestliže budete po jídle chodit, mějte z toho radost a během procházky se usmívejte!

Tip na závěr: Jestliže budete po jídle chodit, mějte z toho radost a během procházky se usmívejte!
Video

22. 1.
Nové video Poklepávání bodu pro vitalitu a dlouhověkost (ST 36) a mnoho dalších tipů. Máme i anglicky.
---
Jako kráska
Z jednoho časopisu se mě zeptali na symbolický význam pohádky „Kráska a zvíře“.
Odpověděl jsem: „Ta pohádka to zbytečně komplikuje. Usměvavá kráska a tupé zvíře jsou ve většině z nás. Uděláme dobře, když budeme komunikovat jako ta kráska a ne jako zvíře.“

21. 1.
Opatrnost
Jedna paní mi poslala video zlehčující COVID-19.
Odepsal jsem jí: „Co se mě týče, tak jsem opatrný. Nechal sem se komplet očkovat. Kromě toho nechodím na žádné party. To jsem nedělal ani před tím, tak nevím, proč bych s tím měl teď začínat.“
:)
Smát se jako ohňostroj
Ohňostroje jsou nebezpečné, hlučné, znečišťují životní prostředí a plaší zvířata i ptáky. Jde to i zadarmo, ekologicky a bezpečněji. Stačí se smát, mávat rukama na všechny strany a občas napodobit nějaké to řachnutí.
Tohle jsem natočil a dal na internet. Mezi jinými mi přišla tato odezva: „Dobrý den, já abstinuju 4 měsíce a sama od sebe. Sekla jsem se vším, i s cigaretami. Žádný chlast, drogy, cigára 4 měsíce. Hrabe mi asi jako Vám. Fakt, je to sranda a úplně s čistým tělem.“
K tomu pisatelka připojila několik smajlíků. Odepsal jsem jí: „Blahopřeji ke střízlivosti. Jestli Vám hrabe zdravě, vesele a střízlivě a víte, že vám hrabe, tak je zdravé hrabání.“
Video

20. 1.
Právě vyšlo, Nešpor K. Konspirační teorie a duševní zdraví. Tempus medicorum 2022; 31(1):3.
---
Centrála
Pan Veselý se spokojeně uvelebil na válendě. V tom ho napadlo, jestli vesmír někdo řídí, nebo jestli je to kosmické hemžení jenom čirá náhoda.
Z ničeho nic se v pokoji objevil sportovně vyhlížející mladík a řekl: „Dobrý den, jmenuji se Anděl. Máte štěstí, zrovna dnes šéf povolil exkurze do centrály."
„Do jaké centrály?“ podivil se pan Veselý.
„Do centrály vesmíru,“ odpověděl Anděl.
„Aha,“ řekl pan Veselý. Na víc se nezmohl, protože ho vítr kamsi unášel.
To trvalo dost dlouho. Pak se pan Veselý ocitl v útulně vyhlížející pracovně.
„Tak tohle je ta centrála,“ řekl Anděl a vzal do ruky starodávně vyhlížející mosazný dalekohled. „Co z vesmíru byste chtěl vidět?“
„Jestli mají v obchodě za rohem, řapíkatý celer,“ řekl pan Veselý a měl radost z toho, jak Anděla doběhl.
„Anděl se podíval do dalekohledu a odpověděl: „Jasně, řapíkatý celer mají, jeden jsem vám právě rezervoval.“
Pan Veselý se probral z polospánku. Protáhl se a pomyslel si, že to byl divný sen.
Pak se vydal se do blízkého obchodu.
Našel tam poslední řapíkatý celer a dal si ho do košíku.
Prodavačka to uviděla, usmála se a řekla: „Právě ten tady na vás čekal.“

19. 1.
Víra, nevíra
Jeden střízlivý přítel se nám svěřil s tím, že v Boha nevěří. Přesto se jednou vydal na setkání Anonymních alkoholiků. Zjistil, že v této organizaci jde hlavně, a především o střízlivost. Od té doby tam chodí pravidelně.
Mimochodem, nevěřit v Boha, posmrtný život, Vyšší moc atd. je také víra. Není možné přesvědčivě dokázat to, že Bůh neexistuje. Vlastně je to těžší než dokazovat, že Bůh je.
--
Já tě vidím!
I když žijeme dobře, mohou ožívat vzpomínky na zlozvyky a objevovat se bažení.
Existuje mnoho způsobů, jak to zvládnout. Zde vám nabídnu kombinaci uvědomění a smíchu. Lze ji používat podle okolností nahlas, tiše nebo i jen v duchu.
Uvědomte si náznak zlozvyku nebo bažení řekněte: „Já tě vidím!“
Při tom hrozte ukazovákem a smějte se.“

18. 1.
Nové video: Co to je?
---
Pronikavý pohled
Jeden z významů slova „střízlivost“ je objektivnost a realismus. Střízlivý pohled není zabarven touhami, předsudky a silnými emocemi a proniká pod povrch jako hlubinná sonda.
Je nesnadné takhle hledět na svět od rána do večera, ve dne i v noci.
Ale velkou cenu má i to, když se usmějeme a ze svých vnitřních zmatků na chvíli střízlivě vykoukneme.
---
Dary z nebes leteckou poštou
Hledím kamsi vzhůru.
Z ničeho nic držím v rukou první úhledně zabalenou zásilku. Je to mírnost.
Totéž se opakuje podruhé. Tentokrát dostanu střízlivost.
Nebesa jsou dnes opravdu štědrá. V rukách mi přistane další balíček. Je to spokojenost.
Pak následují ještě laskavost a vděčnost
Královská nadílka!
Video

17. 1.
Pravdivá odpověď
Během, televizního rozhovoru se mě moderátorka zeptala, v čem je moje kniha „Usmát se a poodstoupit“ jiná než ty předchozí.
Bezelstně jsem odpověděl, že léta píšu o jednom a tomtéž.
Pak jsem si uvědomil, že jsem tím své knize moc nepomohl, a pokračoval jsem: „Přišla mi na ni řada kladných odezev. Třeba kamarádka mi napsala, že její osmdesátiletá maminka se podle knihy každé ráno vesele poplácává a opakuje při tom „zdravé buňky“. To jsem v té televizi také hned předvedl.
Doma jsem o této příhodě přemýšlel. Ano, k mým oblíbeným tématům patří střízlivost, smích a úsměv i sebeovládání. Píšu nebo mluvím o nich často. To je ale v pořádku, protože neříkám totéž, ale uvažuji o nich z různých úhlů a v jiných souvislostech.

16. 1.
Hrnec střední velikosti
Objednal jsem si přes internet hrnec. Byl to druhý pokus, první hrnec mi přišel s ulomeným uchem. Vrátil jsem ho přesto, že by šlo vařit i v něm.
Přišel jsem do obchodu pro nový hrnec, řekl kód k vyzvednutí zásilky a dodal: „Je to hrnec střední velikosti.“
Prodavač se smíchem opakoval: „Hrnec střední velikosti, ha, ha, ha.“
Nechápal jsem, čemu se směje, ale usmál jsem se také.
Až venku mi došlo, že mě lidé vnímají jako smíška, komika a žertéře. Řeknu něco úplně normálního a oni to považují za náramný vtip. Vlastně je to výhoda.
Mimochodem ten nový hrnec měl obě ucha.

15. 1.
Novinka, video Jak chytit nic. Máme i anglicky.
---
Velkorysé pohoštění
Pan Mokrý přišel na návštěvu za panem Suchým. Požádal ho o něco k pití.
Pan Suchý mu nabídnul vodu.
„Něco tvrdšího byste neměl?“ zeptal se pan Mokrý.
„Jistě,“ řekl pan Suchý, „led.“
Co se mě týče, tak mám doma karob, přírodní kakao, praženou čekanku, pět druhů čaje, mátu, řepík a další byliny. To bude oslava!

14. 1.
Novinka, video Povzbuďte a očistěte mozek, srdce, plíce a trávení. Máme i anglicky.
---
Množírna
Někomu je smutno nebo má vztek. Chce zmírnit tyto duševní stavy alkoholem. Účinek alkoholu odezní a on má svůj původní problém, a k němu ještě řadu dalších, např: kocovinu, další zdravotní problémy, zhoršené myšlení, nepříjemnosti, které si nadělal pod vlivem alkoholu, ostudu atd.
Alkohol, drogy a hazard fungují jako množírna problémů. Je-li někdo v nesnázích nebo v krizi, je o to důvod víc abstinovat.

13. 1.
Nová střízlivá píseň maestro Eversober: Pojď
---
Motivační silové pole
Během terapie se někdo zeptal zkušených abstinentů na klíčovou událost, která je přiměla abstinovat. Takových událostí se odehrálo nepřeberně, byly často dramatické, ale samy o sobě k zvládnutí problému nestačily.
Důležitá byla nějaká forma doléčování, ať za pomoci profesionálů nebo formou Anonymních alkoholiků a podobných organizací. Člověk si tak připomínal problémy působené návykovým chováním a zároveň pokrok, který od té doby udělal. Čím déle abstinoval, tím se zvyšuje kontrast mezi dřívějším závislým životem a životem ve střízlivosti. Vznikalo tak jakési motivační silové pole, které se při pokračujícím doléčování a střízlivosti ještě zesilovalo.

12. 1.
Proč odložit lžíci
Odborníci doporučují lidem, kteří chtějí zhubnout, aby po každém soustu na chvíli odložili lžíci nebo příbor. Pomalejší jídlo je zdravější, navíc si tak člověk lépe uvědomí, kolik ještě potřebuje sníst a kolik už ne. Je tu ale i další důvod. Při bažení stoupá energie do hlavy a rukou. Krátce uvolnit ruce mezi sousty může zmírnit bažení a zlepšit sebeovládání.

11. 1.
Nové video Střízlivost a hrdinství.
---
Šaškárna
Obézní vůdce cosi říká armádním velitelům.
Ti na něj hledí jako na zjevení a o sto šest si dělají poznámky do sešitů.
Možná si někdo z nich myslí: „Zase stejné kecy.“
Říci to nahlas, by se ale ani ve snu neodvážil.
Celé to snímají kamery a odvysílá to místní televize. Jako video se to pak dostane na internet.
Diváci v jiných zemích se tomu smějí a považují to za legraci a šaškárnu.
Se slovem „šaškárna“ máme spojené výrazy jako neupřímnost, předstírání a pokrytectví. Aby to byla správná šaškárna nebo komedie, musí se to ještě dít neohrabaně, nemotorně a přehnaně.
Je úplně jedno, jestli se to odehrává v nějaké daleké zemi nebo v Praze.
---
Nová střízlivá pohlednice.

10. 1.
Nové video U Veselých je veselo. Máme i anglicky.
---
Jak vypadat lépe: tři kroky
Návodů, co si vzít na sebe, jak se nalíčit a jak udělat dobrý dojem, se najde na internetu nespočet. Není vůbec snadné se v tom vyznat. Tak jsem to celé podstatně zjednodušil či spíše zparodoval a dal na internet.
Jak vypadat lépe: tři kroky
1. Vyčistěte si zuby.
2. Vezměte si čistou košili.
3. Usmějte se.
Předpokládal jsem, že se na tohle video sejde řada negativních odezev, protože si budou diváci právem myslet, že si dělám legraci. To se ale nestalo. Ono to zjednodušení bylo možná vlastně docela užitečné.
Video

9. 1.
Nové video Relaxace ke zvládnutí hněvu a bažení.
---
Sluneční úsměv
Před tělem opisuji dlaněmi kruh, v jehož středu je moje hlava. Kdyby snad někdo nepochopil, že ten kruh je slunce, tak to celé ještě dvakrát zopakuji.
Je právě předvánoční čas, lidé se snaží to či ono dokončit, nakoupit dárky a ještě uklidit. Na závěr jsem proto dodal: „I vy můžete být pro sebe a pro druhé takové slunce, stačí se na chvíli zastavit, uklidnit se, usmívat a zářit.“
Natočil jsem to jako video a odkaz poslal jedné dobré známé s tímto vzkazem: „To se k Tobě docela hodí, jsi takové sluníčko.“
Napsal jsem jí to ne proto, že bych jí chtěl lichotit, ale proto, že to je pravda.
Čím se vyznačuje slunečný úsměv:
– Jedna paní poznamenala, že zmíněné video je „obzvlášť hřejivé“. Aby ne, teplota na povrchu Slunce dosahuje 5780 °K.
– Slunce se usmívá na každého a je mu jedno, jestli ho za to chválí nebo pomlouvá. Sluce se usmívá je proto, že je to jeho přirozenost.
– Slunce sice zapadá nebo je zakryté za mraky. Ale i tak všichni víme, že se dříve či později objeví. Slunci lze důvěřovat a dá se na něj spolehnout. Podobně je i slunečný úsměv velmi důvěryhodný.
Použití: Ke zlepšování nálady v soukromí, ať už o samotě, ve dvou nebo s přáteli. Na veřejnosti to bude asi používat málokdo.
Video

8. 1.
Nové video Jednoduchá relaxace ke zvládnutí strachu.
---
Kombinace
Jeden čtenář mi položil tento dotaz: „Ve vašich knížkách je mnoho cvičení. Lze je různě kombinovat, i když vycházejí z jiných tradic?
Moje odpověď: „Kombinování různých postupů může zesílit jejich účinek. Např. úsměv, dýchání do břicha procházka, a ještě se někomu svěřit uklidní víc než samotný úsměv. Ale někdy stačí i něco jednoduchého tak, proč to komplikovat, že?“

7. 1.
Vybíravá pozornost
Naše pozornost nefunguje jako zrcadlo, ale je vybíravá. Jestliže má někdo bažení po alkoholu, bude jeho pozornost upřednostňovat podněty, které souvisejí s touto chemickou látkou.
Jestliže má někdo slabost pro sladké, budou při nákupech poutat jeho pozornost více cukrovinky než třeba celer.
Člověk, který začíná abstinovat od alkoholu, má dojem, že všichni lidé v jeho okolí se opíjejí. Uplyne rok nebo dva a dotyčný zjistí, že abstinujících nebo umírněných lidí je naprostá většina.
Vazba mezi pozorností a motivací je oboustranná, tj. motivace ovlivňuje pozornost, ale i soustavné zaměřování pozornosti určitým směrem ovlivňuje motivaci.
Anonymní alkoholici radí „napodobovat vítěze“, tj. lidi, kteří dlouhodobě a úspěšně abstinují.Stejný princip lze využít, jestliže se chcete více usmívat nebo být laskavější. Stačí věnovat zvýšenou pozornost lidem, kteří se usmívají nebo jsou laskaví, a napodobovat je.

6. 1.
Nové video Přistihněte je! Máme i anglicky.
---
Časopis Cesta
Tento časopis vydávají Anonymní alkoholici. Lze ho objednat na adrese cesta.aa@email.cz, cena jedno výtisku je 30 Kč.
---
Třicet vteřin štěstí: společenská hra
Můžete ji hrát sami, ve dvou nebo ve skupině.
Pomůcky: Smajlík z libovolného materiálu.
Potřebný čas: Ve dvojici se do dá stihnout za dvě minuty.
Popis: Dejte někomu smajlíka. Jeho úkol je se nejméně třicet vteřin se usmívat, smát a dávat najevo tiše nebo nahlas štěstí. Pak předá smajlíka někomu dalšímu, ten projevuje třicet vteřin štěstí, pak dá smajlíka dalšímu atd., až se vystřídají všichni.
Kdo je v této hře vítěz? Všichni!

5. 1.
Logaritmická pravítka v nás
Jedné dobré známé jsem dal pravítko se zabudovanou kalkulačkou.
„Co to je?“ zeptala se překvapeně.
„Pravítko s kalkulačkou,“ odpověděl jsem.
Zatvářila se přísně: „Jak to, že to pravítko není logaritmické!?“
Tomu jsme se oba zasmáli. I kdybych někde logaritmické pravítko sehnal, nevěděli bychom si s ním rady. Logaritmická pravítka patří do technického dávnověku. Někdy v 70. letech 20. století je nahradily praktičtější kalkulačky.
Jestli máte logaritmické pravítko a chcete se ho zbavit, je to snadné. Jde to i ekologicky, s klidným svědomím ho můžete vyhodit do popelnice na umělé hmoty. Jenže jak se zbavit toho, co se přežilo v nás samotných. Mám na mysli neužitečné návyky, různé formy návykového chování, nepřiměřené reakce na určité situace a divoké emoce?
Bylo by krásné, kdyby technické služby rozvezly po městech celého světa popelnice s nápisy „mentální haraburdí“. K tomu ale hned tak nedojde, tak to zkusíme svépomocí. Budeme postupovat v následujících jednoduchých krocích:
1. Nereagujte hned, ale zpomalte. Automatické vzorce chování naskakují rychle, kdežto jejich překonání vyžaduje více času.
2. Usmějte se s přimhouřenýma očima. Je to jednoduchý a praktický způsob, jak se uklidnit. Všichni to umíme už odmalička, kdy jsme se usmívali na maminky, babičky, tetičky, medvídky atd.
3. Vnímejte situaci, ve které jste. Uvědomujte si také, co cítíte. Nejspíše se vás nikdo nechystá sežrat, ani prodat do otroctví, tak se můžete uklidnit.
4. Připomeňte si, že místo jedné hloupé možnosti, jak reagovat, existuji také lepší.
5. Pak některou z těch lepších možností vyberte a uskutečněte.
Ale co když zareagujete opět postaru a nevhodně? V tom případě mějte pro sebe pochopení. Změnit hluboce zakořeněné zvyky vyžaduje čas a trpělivost. Místo častování se šťavnatými nadávkami si jednou nebo dvakrát představte sebe sama, jak podle tohoto návodu ošemetnou situaci zvládáte. Příště budete připraveni.

4. 1.
Dobrá znamení
– Jedna dobrá známá mi napsala, že dala tatínkovi moji knihu „Usmát se a poodstoupit“. Ten ji „čte a tvrdošíjně odmítá ji ostatním půjčit.“ Méně úspěšné knihy jsou naopak rychle dávány jako dárek někomu dalšímu, takže se mohou vrátit po čase původnímu dárci.
– Příznivé znamení je i to, že knihu nelze sehnat v knihovně. Důvodem bývá okolnost, že ji má půjčenou jiný čtenář nebo že ji někdo šlohnul.
– Úspěšné knihy bývají časným používání ohmatané, opotřebované a ošoupané.
– Jedna z největších poct, jaké se může autorovi dostat, je to, že někdo jeho knihu pravidelně používá např. před spaním. Sice ji dávno zná, to mu ale nevadí. Stejně si kousek přečte, protože na něj knížka působí dobře.

3. 1.
Nové video Smát se jako ohňostroj. Máme i anglicky.
---
Zvláštní přání
1. 1. 2022 jsem šel s pacienty cvičit jógu. Cvičení skončilo a já se vydal za sestrami, které měly službu.
Řekl jsem jim: „Dnes si lidé přejí šťastný a veselý nový rok. Budu velkorysejší. Přeji vám skvělých, úžasných a spokojených příštích třicet let!“
Kolegyně mi se smíchem děkovaly.
Byl to veselý Nový rok v praxi.

2. 1.
Vyvolávají ve vás média úzkost? Snadná pomoc!
1. Vypněte televizi, rádio a internet.
2. Usmějte se, protože úsměv uklidňuje.
3. Stáhněte ramena dolů. Zdvižená ramena jsou typická pro strach. Ramena dole usnadňují dýchání do dolních částí plic, což uklidňuje.
4. Cvičte, choďte nebo fyziky pracujte. Tělesná aktivita mírní stres a projasňuje náladu.
Tento postup jsem natočil jako video. Kdosi mi k němu napsal: „Děkuji, už první krok mi pomohl!“
Ano, i jen první krok může stačit, ale proč si to ještě nevylepšit, že?
---
Proč se smějete pane filosofe?
Filosof se řehtá na celé kolo. Pokouší se odpovědět, ale jeho odpověď přeruší další smích.
Takhle to jde asi minutu. Pak filosof konečně řekne: „Směju se, protože jsem!“
Jestli někdo potřebuje důvod k tomu, aby se smál nebo usmíval, tenhle důvod máme všichni.
Ha, ha, hahaha.
K tomuto videu mi nějaký mladík napsal: „Ty jo, to je absurdní až se musím smát.“

1. 1. 2022
Silvestr 2021
Na Silvestra jsem byl v supermarketu. Domů jsem si přinesl kilo mrkve, kedluben, zelené papriky a svítilnu na baterie.
Co kupovali ostatní, mě nezajímalo, co dalšího nabízel supermarket také ne.
Zaplatil jsem, prokličkoval se mezi plnými nákupními vozíky vážených spoluobčanů a vyšel na ulici.
Venku jsem se spokojeně usmál. Vypadá to, že letošní Silvestr i Nový rok budou příjemné a pohodové.
---
Z manželského života
Krátká intervence znamená, že rychlý a jednoduchý zásah může předejít rozvoji závislosti na alkoholu nebo jiné látce. Krátkou intervenci provádějí odborníci, ale i laici.
Jeden přítel abstinent mi poslal tuto zkušenost (zkráceno a upraveno, aby nebylo poznat o koho se jedná): „Abstinuji delší dobu, ale manželka si občas dávala víno s kamarádkami. Jak byl covid-19, tak se nescházely. Ona popíjela sama, ne moc, ale denně. Nevyváděla a nezpívala, ale připadala mi přiblblá. Nebyla opilá, jenže jí to nemyslelo jako dřív.
Asi před měsícem jsem jí řekl, že je místy úplně mimo. Takhle dostane cirhózu a dopadne jako (zde bylo jméno jednoho politika). Od té doby nepije. Během měsíce je zase bystrá, a navíc to pomohlo i mně.“
Pisatel zakončil e-mail radostným zvoláním: „Abstinence je normální!“
Usmívám se na něj i na vás a přeji vám skvělou, úžasnou a vzrušující střízlivost! Juchú!
Ještě poznámka: V dopise to sice nezaznělo, ale střízlivé ženy vypadají podstatně lépe. Vím to z doby, kdy jsem pracoval na oddělení pro závislé ženy. Tamní pacientky během měsíce nebo dvou neuvěřitelně prokoukly.

31. 12.
Nové video Rozhovor paní Daniely Drtinové se mnou o smíchu a střízlivosti.
---
Čaj a sebeovládání
Udělali jste si hrnek čaje. Horký čaje vychládá zvolna. Jeho teplota se sníží přibližně na 40 °C v nezakryté nádobě za 15 až 20 minut. S emocemi a bažením to bývá podobné.
Když se objeví silné emoce nebo bažení, usmějte se, dýchejte klidně do břicha a prodlužujte výdech. Počkejte alespoň 15 až 20 minut. Reagujte až pak.
---
Složité otázky, jednoduché odpovědi
Jak předejít kocovině? Být střízlivý.
Ale jak řešit problémy? Střízlivě.
Co asi tak sluší každému? Střízlivost.
Co zlepšuje myšlení? Střízlivost.
Co dělá život zajímavější? Střízlivost.
Jaký úsměv je ze všech nejlepší? Ten střízlivý.

30. 12.
Nové video Vyzkoušejte a uvidíte. Máme i anglicky.
---
Bilancování
Tenhle příběh asi nepochopí lidé, kteří touží po uznání a velkolepých zážitcích.
Dva přátelé se v mládí rozhodli pro duchovní cestu. Každý si našel jiného učitele a dlouho se neviděli.
Po letech se přece jen setkali. První se zeptal toho druhého: „Co jsi dosáhl?“
„Vůbec nic, a co ty?“
„Také nic,“ odpověděl ten první.
Chvíli se odmlčel, a pak dodal: „Ale stálo to za to, viď?!“
Nato se oba rozesmáli.

29. 12.
Pan Veselý na přechodu
Pan Veselý se vracel domů. Na přechodu měl červenou. Zastavil se a ustalo i jeho myšlení.
Přál si, aby tento stav trval dlouho. Jenže pak se rozsvítilo zelené světlo.
Meditovat na přechodu by bylo divné. Pan Veselý se usmál a pokračoval v chůzi.
Tahle příhoda panu Veselému pomohla. Tu a tam, jestliže to okolnosti dovolovaly, se zastavil. Uvědomoval si to, že je, a nic víc.
Poznámka: Při řízení auta nebo jiných rizikových činnostech to nedělejte.

28. 12.
Aktualita
Jak možná víte, nejlepší způsob, jak něco oslavit, je jít na doléčování. Anonymní alkoholici se v Praze a asi i jinde scházejí i na Silvestra.
Jestli to má někdo daleko, existuje také internetová stránka Triezvy prostor a skupina na Skype Zvláštní spojení.
---
S hrochem v zádech
Do vyhledávače jsem zadal slovo „funny“ (legrační). Na obrazovce se objevili usmívající se malé děti, zvířátka a komici. Některé obrázky z tohoto rámce vybočovaly. Patřila k nim fotografie tlustého pána ve spodním prádle pronásledovaného hrochem.
Pán a hroch se při tom neusmívali, natož aby se smáli. Proč lidem připadá zrovna tenhle obrázek komický? Kdyby za námi běžel hroch určitě bychom se neculili, ale pelášili bychom pryč bez ohledu na to, co máme na sobě. Důležitá je skutečnost, že se nás tato situace netýká. Jestliže budeme přijímat různé příhody neosobně a s větším nadhledem, bude nám život připadat humornější.
---
Nové vydání Střízlivých novinek.

27. 12.
Nové video Velkorysá nabídka.
---
Já tě vidím!
I když žijeme dobře, mohou ožívat vzpomínky na zlozvyky a objevovat se bažení. Existuje mnoho způsobů, jak to zvládnout. Zde vám nabídnu kombinaci uvědomění a smíchu. Lze ji používat podle okolností nahlas, tiše nebo i jen v duchu.
Uvědomte si náznak zlozvyku nebo bažení řekněte: „Já tě vidím!“
Při tom hrozte ukazovákem a smějte se.“

26. 12.
Splněné přání
Pan Václav pracoval jako barman. Jednou zaslechl v rozhlase rozhovor se mnou.
Moderátorka mi položila otázku: „Jaká je bezpečná dávka alkoholu?“
Odpověděl jsem, že nula.
Pan Václav se blahosklonně usmál. Chtěl mě potkat a vysvětlit mi, že se mýlím.
Uplynulo pár let. Pak ho přivezli ho k nám do nemocnice v neutěšeném stavu.
Řekl jsem mu tehdy: „Tak vy jste barman, těch už jsme tady měli!“
Po léčbě u nás změnil pan Václav zaměstnání. V době, kdy tento text píšu, několik let abstinuje a dal svůj život do pořádku. Tuhle příhodu nám pobaveně vyprávěl při psychoterapii.
Také se vám stává, že se vám splní přání, ale jinak, než jste si představovali?
Mně tedy ano.

25. 12.
Nové video Dary z nebes leteckou poštou. Máme i anglicky.
---
Co je to příznak lustru
Jedná se o pojem z amerického lékařského slangu. Někteří pacienti reagují na odběr krve nebo nějaké vyšetření přehnaně, takže „vyskočí až k lustru“.
S příznakem lustru se lze setkat i jinde než v medicíně. Možná přijdete do styku s někým, kdo se bezdůvodně rozčiluje, výrazně gestikuluje nebo křičí.
Berte to s klidem. Usmějte se a řekněte si v duchu a s pochopením: „Tohle vypadá jako příznak lustru.“

24. 12.
Firemní politika
Jeden mladší muž pracoval pro významnou zahraniční firmu. Práce mu vyhovovala a vydělal si tam dost peněz.
Jednou přišel do práce pod vlivem drog. Dostal okamžitě výpověď, a navíc se dozvěděl, že žádná pobočka zmíněné firmy ve světě ho už nikdy nezaměstná.
Tahle příhoda byla jedním z důvodů, proč vyhledal léčbu.
Představy mnoha zdejších lidí o demokracii a svobodě jsou vzdálené skutečnosti.
---
Ono to přece jen funguje!
Patologickým hráčům, ale nejen jim, doporučuji používat jednoduché telefony bez přístupu na internet.
Jeden střízlivý přítel na to dlouho nechtěl přistoupit. Pak to ale udělal. Změnu zaznamenal okamžitě. Bažení se zmírnilo, byl klidnější, lépe se ovládal a zlepšilo se i soustředění.
Z rady, kterou slyšel od jednoho výstředního lékaře, se stala jeho osobní zkušenost.
Technická poznámka: Jiný přítel abstinent svého času namítl, že staré telefony u nás nebudou fungovat, protože po zrušení sítě 3G (třetí generace) přijde na řadu i síť 2G (síť druhé generace, ta je v provozu od roku 1991). Jednalo se ale omyl. Zrušení sítě 2G není u nás v plánu. Ale co když u nás např. někdy kolem roku 2050 síť 2G opravdu zruší?
I tak výrobci budou jednoduché mobily vyrábět dál, jen je přizpůsobí novým sítím. To se už ostatně děje i dnes.

23. 12.
Jak potěšit bříško
Během Vánoc je trávicí ústrojí mnoha lidí vystaveno zvýšené zátěži. Jeden přítel abstinent si stihl přivodit trávicí obtíže už kolem 20. prosince a požádal mě o radu.
Napsal jsem mu přibližně toto:
- Nadále abstinujte od alkoholu.
- Jezte pravidelně, ne po sedmé večer, protože večer a v noci trávení špatně funguje.
- Vyhněte se všemu smaženému, chlebu, pečivu a sladkostem, ale i syrovým potravinám.
- Nevhodná je také káva, ta škodí zvláště nalačno.
- Nejlepší je vařené jídlo, např, kaše a domácí polévky.
- Jezte pomalých soustech nejlépe čajovou lžičkou. Do každého sousta kousněte nejméně šestkrát, než ho spolknete.
- Po jídle se jděte projít nebo vleže asi deset minut odpočívejte a dýchejte do břicha.
- Takto pokračujte nejméně tři týdny. Kdyby přesto problémy trvaly, vyhledejte lékaře. Jestliže se budete řídit výše uvedeným, trávení se pravděpodobně uklidní i bez léků.
- Pomoci mohou i vhodná cvičení.

22. 12.
Křišťálová koule
Pan Veselý si koupil křišťálovou kouli. Nebyla z křišťálu, ale ze skla, jenže to panu Veselému nevadilo. Usoudil, že oxid křemičitý je to tak jako tak.
Pan Veselý přinesl kouli domů a podle návodu ji umyl tekoucí vodou.
Pak jí dal úkol: „Milá koule, potřebuji poradit.“
Nato umístil kouli na stojánek a zahleděl se do ní.
Za nějakou dobu, začaly pana Veselého bolet oči, ale rada žádná.
Napadlo ho, že by šlo kouli vrátit, protože není funkční.
Pak si to rozmyslel a zkusil to znovu. Ze světlé mlhy v kouli začala vystupovat písmena. Pan Veselý rozeznal jen začátek, stálo tam něco jako „nej“.
Částečný úspěch pana Veselého povzbudil. Trochu si odpočinul a učinil třetí pokus. Tajemný nápis se postupně vynořoval z mlhy. Netrvalo dlouho a pan Veselý ho rozluštil celý.
Stálo tam: „Nejlepší je střízlivost.“
Pan Veselý kouli do obchodu nevrátil. Musel uznat, že funguje.

21. 12.
Nové video Jak vypadat lépe: tři kroky
---
Nová recenze mé knihy „Kudy do pohody!"
Milá, pohodová kniha – stejně jako její autor. V dnešní době by si ji měla přečíst většina lidstva. Kniha přibližuje závažné a odborné věci laikovi. Díky za to.
---
Gorila
Pustil jsem si video s koupající se gorilou. Čvachtající se lidoop při tom prožíval velikou a čirou radost.
Lidé mají proti gorilám velkou výhodu. K tomu, aby měli radost, nepotřebují teplé počasí a koupel. Často stačí se srdečně usmát nebo se začít jen tak chichotat. To jsem ostatně využil a smějící se gorilu napodobil. Celé jsem to zakončil otázkou: Z čeho má ta gorila takovou radost?“
A hned jsem si odpověděl: „Protože je střízlivá a očkovaná proti COVID-19.

20. 12.
Důležitá informace
Doléčování na oddělení 31 v Bohnicích bude před Vánoci a po nich probíhat normálně. Střízlivosti zdar!
---
Spokojený úsměv v běžném životě
Být spokojené umí děti. Dokáží to bez výhrad a se vším všudy. Jejich spokojenost mívá konkrétní důvod, třeba jsou najedené, cítí se příjemně a maminku mají blízko. Spokojenost dospělých bývá komplikovanější, ale i dospělí bývají často spokojení např., když obdivují přírodu nebo se jim něco povede.
Jenže jak být spokojený, když nastanou nesnáze. Naše babičky je uměly klidně přijímat a říkávaly: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal.“ Byly přesvědčené, že i to má smysl.
Vy, kdo čtete tyto řádky, jistě nejste vaše vlastní babička ani batole.
Doma vás čeká hodně práce, je třeba uvařit jídlo, uklidit, žehlit a kdovíco ještě.
Tak dělejte, co máte. Při tom usmívejte a říkejte si:
„Spokojeně studuji.“
„Spokojeně vyřizují e-maily.“
„Spokojeně myju nádobí.“
„Spokojeně uklízím.“
„Spokojeně jdu spát.“
Video

19. 12.
Nové video: Spokojený úsměv v každodenním životě.
---
Čaj, po kterém zeštíhlíte
Některé moje objevy zaslouží, aby byly znovu připomínány. Patří k nim objev čaje na hubnutí. V době nejen kolem Vánočních svátků uvítají tento originální a zaručeně spolehlivý návod mnohé dámy, ale i nejeden pán.
Recept
– Čajovou lžičku svého oblíbeného čaje spařte obvyklým způsobem vodou a nechte ho tři až pět minut louhovat. Tento čaj zásadně nesladíme. Zatímco, se čaj louhuje, se usmívejte, cvičte, tančete, skákejte nebo jásejte.
– Pak čaj přeceďte a nechte ho vystydnout. To zabere dalších osm až deset minut. po tu dobu se usmívejte, cvičte, tančete, skákejte, jásejte atd.
–Pak můžete čaj vypít.
– Je libo ještě další šálek čaje? Jestliže ano, tak to celé zopakujte.

18. 12.
Nová odborná práce: Nešpor K. Konspirační teorie a duševní zdraví
---
Vykuchaný rozhovor
Jeden novinář mě požádal o rozsáhlý rozhovor. Poslal jsem mu odpovědi v požadovaném rozsahu a deset dní se nic nedělo. Pak mi přišel rozhovor k autorizaci. Moje odpovědi byly vykuchané, vykostěné a vzniklé mezery zaplnila slovní vata. Navíc je docela možné, že se vedle rozhovoru objeví reklama na alkohol nebo „zasvěcené“ rady nějakého barmana.
Sledování médií je vhodné omezit. Prospěje to duševnímu zdraví a můžeme se věnovat užitečnějším věcem. To platí v předvánočním čase ještě více než jindy.

17. 12.
Nové video Pane filosofe, proč se smějete?
---
Vyrovnaný úsměv
Někteří lidé používají úsměv k tomu, aby zakryli své skutečné pocity. Jejich úsměv bývá strnulý a působí křečovitě. Vyrovnaný úsměv je něco jiného. Takový člověk se usmívá nejen navenek, ale dovnitř. Nejde mu to něco zakrývat, ale o to se uklidnit a klid si podržet bez ohledu na zevní okolnosti. Nejčastěji k tomu použije lišácký (Duchennův) úsměv. Vyrovnaný úsměv patří k těm nejméně snadným. Jeho dokonalé zvládnutí může zabrat mnoho let. Cenu má ale i částečný úspěch, tedy to, že se díky tomuto úsměvu budeme postupně stávat emočně odolnější.

16. 12.
Nové video Smích pračky. Máme i anglicky.
---
Omlazující čaj
Na webu jednoho jinak seriózního e-shopu mají v nabídce „omlazující čaj čarodějek“.
Ze zvědavosti jsem se podíval na složení tohoto čaje. Byly tam mimo jiné šalvěj, meduňka, karotka a fenykl, jehož vůně údajně chrání před zlými duchy.
Tomu jsem se zasmál, čaj zhodnotil jako neškodný, ale ani mě nenapadlo ho kupovat.
Jestli některé dámě stačí tohle k omlazení, bude to mocná čarodějka tak jako tak.
O cvičeních k omlazení se mluví i v józe nebo v čchi-kungu. Jenže tam to nejde hned. Jeden mistr popsal svůj omlazující návod následovně: „Praktikuj určitou sestavu cviků denně půl hodiny, lépe hodinu. Za deset let zjistíš, že vypadáš skoro stejně, kdežto tvoji vrstevníci o deset let zestárli.“
Tento návod vypadá věrohodněji. I kdyby nic jiného, přiměřená fyzická aktivita prospívá tělu i psychice.

15. 12.
Pan Veselý a divná kniha
Pan Veselý šel jako obvykle ráno do práce. Vedle kontejneru před domem, kde bydlel, ležela hromádka knih. Pan Veselý měl knihy rád. Se zájmem se podíval, jestli by se mu některá nehodila. Byly to knížky pro děti, ale pan Veselý si přesto jednu vzal. Chtěl se podívat, co v ní je, a pak ji někomu dát.
Večer se vrátil z práce a knížku bezmyšlenkovitě uklidil do knihovny. Úplně na ni zapomněl.
Uplynulo několik dní a pana Veselého v noci probudily divné zvuky. Připomínaly mu dětský smích a povykování. Rozsvítil a rozhlédl se po pokoji. Nic zvláštního neobjevil. Něco podobného se vícekrát opakovalo. Jednou za úplňku se opět probudil. Tentokrát nevstal, jen nenápadně pootevřel oči. V měsíčním světle uviděl malého kluka, který pištěl, jásal a dělal kotrmelce. Pan Veselý měl dojem, že toho chlapce zná, ale nemohl si vzpomenout odkud. Klučina někam zmizel a pan Veselý usnul.
Ráno si uvědomil, že chlapec se podobá obrázku na obálce dětské knihy, kterou si přinesl domů. Vyndal knihu z regálu a podíval se na ni. Ano, bylo to opravdu tak. Pan Veselý byl racionální člověk. Řekl si, že za tím bude nějaký technický trik. Na noční řehot a chichotání si zvykl, dokonce se mu začaly líbit. Ráno pak míval lepší náladu.
Jednou se mu kolegyně z práce svěřila s problémem. Její synek jí připadal apatický a nic ho nebavilo. Další den jí pan Veselý přinesl knihu s rozverným klučinou na obálce a řekl: „Syn ani nemusí tu knížku číst, stačí dát mu ji někam do pokoje.
---
Nová střízlivá pohlednice.

14. 12.
Jaká je česká národní povaha
Příjmení „Veselý“ má v Česku 12958 osob a toto příjmení je 16. nejčastější (citováno podle www.prijmeni.cz, navštíveno 12. 12. 2021). Co se žen týče, těch s příjmením Veselá je dokonce 13437. Nejveseleji by mělo být v Hořovicích, protože tam je příjmení „Veselý“ nejčastější ze všech. Není to tedy ve Veselí nad Lužnicí, ani ve Veselí nad Moravou.
Naproti tomu příjmení „Smutný“ má u nás 1637 osob, což je v porovnání s příjmením „Veselý“ téměř osmkrát méně.
Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že naši předkové byli spíše veselé kopy. Máme tedy na co navazovat.

13. 12.
Nové video Slunečný úsměv. Máme i anglicky.
---
Olejovky na stropě
V kuchyni se může přihodit ledacos. Manžel jedné dobré známé si ohříval na vařiči plechovku s olejovkami. Nebyl dost trpělivý, aby počkal u vařiče, šel dělat něco jiného a na olejovky zapomněl. Jak teplota sloupla tlak v konzervě rostl. Exploze, k níž pak došlo, rozmetala rybičky do všech směrů i na strop. Manželé, v jejichž domácnosti se tohle odehrálo, měli nedávno zlatou svatbu. Ta paní mi tuhle příhodu vypravovala se smíchem. Bylo zřejmé, že manželovi zapatlanou kuchyň dávno odpustila.

12. 12.
Nové video 30 vteřin štěstí: společenská hra. Máme i anglicky.
---
Tři úsměvy
– První úsměv bude hodně častý. Je to smích „proto“. Usmějeme se proto, že potkáme známého, uvidíme malého chlupatého pejska, barevného motýla, duhu nebo vycházející slunce.
– Druhý smích se jmenuje „přesto“. Někdo se směje, přesto, že mu ujel autobus nebo v kuchyni omylem rozsypal kurkumu. To se mi opravdu stalo.
– Třetí úsměv se jmenuje „jen tak“. Člověk se neusmívá na pejska, ani na autobus, ale bez důvodu.
Otázka: Ale co když se dotyčný usmívá, aby vypadal lépe, nebo proto, že je to zdravé? Jedná se o smích „proto“ či o smích „jen tak“?
Odpověď: Ono je to vlastně jedno, prospívá mu to tak jako tak.

11. 12.
Podivný úkaz na Staroměstském náměstí dne 17. 11. 2021
Mačkalo se tam deset tisíc lidí a šířili po Praze infekci.
To bylo divné.
Někdo řekl: „Je úžasné vidět plný Staromák lidí, kteří nemají roušky.“
To bylo divné.
Jiní tvrdili, že COVID-19 neexistuje.
To bylo divné.
Dav volal: „Svobodu!“
To bylo divné.
Mysleli svobodu pro sebe, ale ne pro ty, kdo o COVID nestojí.
To bylo fakt divné.
Nechte se očkovat, buďte opatrní, mějte se hezky a střízlivě.
Poznámka: Tohle povídání jsem natočil jako video. Bezděčně jsem při tom použil překvapený, ironický a rezignovaný úsměv. Až na samý závěr jsem si nechal poctivý široký lišácký úsměv.

10. 12.
Nové video Jak se smějí kukačkové hodiny. Máme i anglicky.
---
Nová původní píseň, maestro Eversober: Noví přátelé.
---
Provokativní otázky
Zrovna nemiluji živé rozhovory s novináři. Někteří z nich kladou provokativní otázky a snaží se vyvést člověka z klidu. Ten se rozčílí, začne přehánět nebo říkat hlouposti. Noviny to pak se škodolibým zadostiučiněním otisknou. Lepší je si nechat poslat otázky e-mailem, přečíst si je, usmát se, trochu cvičit a začít odpovídat až další den. I velmi provokativní otázky mohou být užitečné, člověk o určitém problému uvažuje hlouběji, to ale chce se uklidnit.
Některý novinář na tenhle můj systém přistoupí, jiný ne.
Jestliže ne, tak se snadno zabavím jinak.

9. 12.
Hněv a bažení: co se při něm děje, jaké to má následky a jak ho zvládat
K čemu slouží bažení a hněv
Hněv a bažení připravují tělo na boj. Energie stoupá do hlavy a rukou, protože ty jsou při boji a zmocňování se nejdůležitější. To bylo užitečné v pravěku, dnes to zhoršuje myšlení a škodí zdraví.
Následky hněvu a bažení
Buddha měl pravdu, když řekl: „Za svůj hněv nebudeš trestán, potrestá tě tvůj vlastní hněv.“
Posuďte sami:
– Myšlení je zúžené, zkratkovité, dochází k poruchám paměti.
– Jedinec nebývá schopen domyslet následky svého jednání.
– Roste riziko agresivního jednání.
– Zhoršují se mezilidské vztahy.
– Stoupá krevní tlak a tepová frekvence.
– Zvyšuje se hladina glukózy a mastných kyselin v krvi.
– Dochází k oslabení imunity.
– Roste riziko řady onemocnění včetně těch nejzávažnějších.
– Oslabení dolní části těla může vést poruchám stability, pádům a úrazům.
Zvládání hněvu a bažení (příklady)
– Uvědomit si hněv nebo bažení. Připomenout si, že není třeba se připravovat na boj, ale uklidnit se.
– Omezit působení podnětů, které vyvolávají hněv nebo bažení.
– Zpomalit a odložit důležitá rozhodnutí.
– Psychickou odolnost zvyšuje rozumný způsob života, např. být vyspalý, pít dost vody, pravidelně jíst atd.
– Pracovat s motivací: Uvědomit si rizika hněvu i bažení a výhody dobrého sebeovládání.
– Usmívat se nebo se smát, i když se člověku nechce.
– Pokud to jde, vyhledat klidné prostředí, např. jít do přírody.
– Chodit nebo cvičit vstoje čchi-kung nebo jógu. Posílí to dolní polovinu těla a stáhne energii dolů.
– Dýchat do břicha a prodlužovat výdech.
– Praktikovat relaxační techniku. Ta bude lépe fungovat, jestliže je předem dobře naučená.
– Někomu se svěřit nebo se s někým poradit.
– Pozorovat myšlenky a pocity a nereagovat na ně. Zachovávat od nich odstup a udržovat si postoj nestranného pozorovatele.
– Vyvolat opačnou emoci, např. spokojenost nebo vděčnost. Lze si např. připomenout, za co všechno může být člověk vděčný a čím vším spokojený.
– Odvést pozornost k něčemu bezpečnému.
– Duchovnost (modlitba, mantra, meditace, rituál atd.).
Zjednodušená verze
– Uvědomte si hněv nebo bažení.
– Usmějte se.
– Použijte něco z výše zvedeného. Naši střízliví přátelé si nejčastěji připomenou rizika nevhodného chování. Lze ale také prostě jít pryč od toho, co bažení vyvolalo.

8. 12.
Kde se tady vzaly Vánoce?
Slovo „Vánoce“ se do českého jazyka dostalo ze staroněmeckého výrazu, který označuje svatou noc.
Vánoce tedy nejsou svátkem nakupování nebo přejídání se, ale posvátným časem.
Pro většinu z nás je užitečné si tohle připomenout, usmát se a uklidnit už během adventu.
---
Jak se nenápadně uklidnit a ovládnout: pět snadných možností
Jednoduché věci bývají často překvapivě účinné. Nepoužívejte během řízení a činností vyžadující naprostou pozornost.
– Klidně dýchat do břicha a prodlužovat výdech (oddechnout si)
– Chodit nebo dělat něco fyzicky např. uklízet.
– Opakovat v duchu mantru nebo modlitbu
– Představit si poblíž někoho mocného a důvěryhodného.
– Usmát se s přimhouřenýma očima.

7. 12.
Nové hudební video Chandi Kirtan.
---
Jednoduchý způsob, jak se cítit lépe
Uvědomujte si, co ve vás vyvolává negativní emoce, jako jsou strach, smutek nebo podrážděnost.
Podobně si uvědomujte podněty, které vyvolávají zdravé emoce, jako veselost, laskavost, vděčnost nebo spokojenost.
Zbytečné zdroje negativních emocí omezte. Zdroje dobrých emocí naopak vyhledávejte.
Mohu nabídnout příklad ze svého života: Před lety jsem zjistil, že sledování televize na mě nepůsobí dobře. Televizní přijímač proto doma nemám.
Zjistil jsem také, že mi prospívá smích a úsměv. Tak toho často využívám, ha, ha, ha.
---
Ospalý úsměv
Popis: Podobná se lišáckému úsměvu, ale pomalý, jako když se někdo rozespalý probudí do krásného slunného dne. Může ho provázek zívnutí.
Použití: Je zvláště vhodný před usnutí, protože zlepší váš spánek. Nepoužívejte ho při řízení auta a při jednání na úřadech.

6. 12.
Nové video Kdo se smál nejvíc.
---
Střízlivost a společenský život (z rozhovoru pro média)
Většina lidstva od alkoholu abstinuje. Pohoršení nebudí abstinenti, ale naopak lidé, kterým se alkohol vymknul z rukou a kteří pijí nekontrolovaně. To platí u nás, a ještě více ve světě. Ve slušné společnosti ostatní respektují to, že někdo abstinuje. A neslušné společnosti je lépe se vyhýbat. Kromě toho od určité hladiny alkoholu přestávají lidé pořádně vnímat, co se v jejich okolí děje. Kdyby vedle nich seděl robot, možná by si toho nevšimli.
Oč lepší je takový zdravý, normální a střízlivý úsměv!

5. 12.
Nové video Vyvolávají ve vás média úzkost? Snadná pomoc! Máme i anglicky.
---
Alkohol a nálada (z rozhovoru pro média)
Alkohol působí v mozku na různé receptorové systémy, a to přispívá k nepředvídatelnosti jeho účinku. Pravděpodobnost, že alkohol zesílí některou negativní emoci, jako hněv nebo smutek, je větší, jestliže člověk tuto emoci prožíval už před začátkem pití. Jakmile účinek vyšší dávky alkoholu odezní, objevuje se kocovina. A při kocovině má špatnou náladu skoro každý. Je to pochopitelné, alkohol přiměl mozek, aby uvolnil určité působky a těch se pak při kocovině nedostává. Při kocovině dochází i dalším problémům, jako jsou dehydratace, nedostatek spánku, rozvrat minerálního a vodního hospodářství a extrémní zatížení jater.
Léky proti kocovině jsou v lepším případě neúčinné, v horším škodlivé. Je třeba doplnit vodu a minerální látky, pořádně se vyspat a veškerá důležitá rozhodnutí a rizikové aktivity, jako je řízení, odložit alespoň o tři dny. Ještě vám prozradím jeden zaručeně spolehlivý způsob prevence kocoviny. Je to naprostá střízlivost.

4. 12.
Nové video Složité otázky, jednoduché odpovědi.
---
Co s problémy?
Někdo se zeptal zkušenějších abstinentů, jak zvládají problémy. Byl to obecný dotaz, problémy jsou různé, je jich hodně a způsobů, jak je zvládat ještě mnohem víc. Z bohaté diskuse, která následovala, to skoro vypadalo, že dlouhodobě abstinující lidé moc problémů nemají, nebo je za problémy nepovažují. Blížil se závěr skupinové terapie. Chtěl jsem debatu na toto téma shrnout.
Vzal jsem si slovo a řekl přibližně toto: „Jistě je vám všem už jasné, jak řešit problémy!“
Udělal jsem dramatickou pauzu a dodal: „Problémy je třeba řešit střízlivě!!“
Pak jsme se začali všichni smát.
Tahle skupina byla zajímavá ještě něčím. Jeden přítel abstinent tam zmínil radikální střízlivost. Myslel tím odmítat stůj co stůj vnitřně i navenek alkohol nebo drogy.
Co myslíte, jak vypadá radikální úsměv? Řekl bych, že radikálně usmívající se člověk se usmívá tváří, srdcem i celým tělem na sebe i na druhé vždy a za všech okolností. Tak tohle bych chtěl umět.

3. 12.
Nové video Radikální úsměv. Máme i anglicky.
---
E-mail, který adresáta jistě nepotěšil
Jeden přítel abstinent mi psal, že má skvělou práci, výborný vztah s milovanou ženou atd.
Odepsal jsem mu: „Nic z toho, o čem píšete, Vás v minulosti před recidivami neochránilo. Organizace Anonymních alkoholiků by mohla, jenže to byste tam musel pravidelně chodit. Střízlivosti a Anonymním alkoholikům zdar.“
---
Dobrý skutek
Video s tímto obsahem zavánělo černým humorem. V závěru jsem měl ještě chuť říci, komu jsem tu svoji nemocniční postel přepustil. Ke své cti dodávám, že jsem to neudělal.
Vážení přátelé, udělal dobrý skutek.
Jaký? Víte, já se nerad chlubím. Ale dobře, tak vám to řeknu.
Jsem komplet naočkovaný. Lůžko s plicní ventilací jsem přenechal někomu potřebnějšímu.
Z toho mám velkou radost.

2. 12.
Génius a úsměv
Leonardo Da Vinci byl nejen vynikající malíř, ale také originální myslitel a vynálezce.
Jedna paní znalá krásných umění mi napsala, že mistr Leonardo byl průkopník úsměvu v malířství. Před ním se úsměvy na středověkých obrazech téměř neobjevovaly. Na obrazu „Madona s dítětem a svatá Anna“ se usmívají všichni – Madona, Ježíšek i svatá Anna. Podle pisatelky je to dílo neskutečně půvabné a za doby středověku tímto zřejmě ojedinělé.
V muzeu Louvre jsem na rozdíl od té paní nebyl, ale i reprodukce tohoto obrazu na internetu mě zaujala a potěšila.

1. 12.
Technický problém
Nepodařilo se mi přihlásit do e-mailu na svém webu. Ten e-mail jsem ale potřeboval.
Zavolal jsem technickou podporu.
S touhle komplikací si dlouho nevěděl rady ani odborník.
Zkoušeli jsme různé možnosti a pořád nic.
Zabralo to skoro čtyřicet minut a bylo to stresující.
Pak se přece jen povedlo zjistit, kde je problém, a vyřešit ho.
O zvládání stresu často přednáším a píšu. Zpětně jsem si promítnul, který z mnoha postupů jsem použil. Nebylo to dýchání do břicha, vyvolávání pozitivních emocí, ani práce s motivací. Jenom jsem se nepříliš duchaplně usmíval a pochechtával. Ale i to stačilo k tomu, abych se nenaštval. Hněv by mi snížil inteligenci na úroveň dvouměsíčního štěněte a já zůstal doteď bez potřebného e-mailu.
Smích a úsměv naštěstí fungují.

30. 11.
Nové video: Z manželského života.
---
Úžasné štěstí? Ne tak docela!
Nacházíte se v nádherné krajině. Je krásný, slunečný den. Všude kolem rostou barevné květiny. V dálce se rýsují modravé vrcholky hor. Lidé jsou milí a sympatičtí. Má to ale drobnou nevýhodu. Pořádně vás rozbolely zuby. Jak se cítíte? Moc dobře asi ne. Ono zdraví bude asi opravdu důležité. Uvědomujete si to, i když je všechno v pořádku? Dovolte několik otázek:
– Pravidelně cvičíte nebo chodíte?
– Přiměřeně spíte?
– Vyhýbáte se tabáku, alkoholu, drogám a hazardu?
– Jste očkovaní proti COVID-19?
– Často se usmíváte?
– Pěstuje dobré vztahy?
Jestli jste na všechny otázky odpověděli kladně, vaše tělo i mysl vám děkují.
A já vám uděluji řád Zrzavé veverky abstinentky.
---
Další vydání Střízlivých novinek.

29. 11.
Divný sen
Pan Vtípil byl elektrikář a potýkal se s alkoholem. Nějakou dobu byl v pořádku a měl dojem, že s alkoholem problém nemá. Jenže pak se příšerně opil a způsobil si velké potíže. Jednou večer o tom přemýšlel a usoudil. Napadalo ho, že pracovat v kocovině pod vysokým napětí není právě bezpečné. Buď tenhle problém zvládne sám a s Anonymními alkoholiky nebo se půjde ústavně léčit. Uprostřed neradostného uvažování pan Vtípil usnul. Za hluboké noci ho probudil divný sen. Zaslechl v něm nádražní rozhlas, který vyhlašoval: „Abstinence do kredence!“
Pan Vtípil se podivil a hned zase usnul.
Ráno si ale na hlášení snového rozhlasu vzpomněl. Vydal se ke svému příborníku a našel tam tři láhve alkoholu, z toho jednu nedopitou.
Přestal si namlouvat, že ten alkohol tam mám pro návštěvy a s povzdechem láhve vyhodil do pytle na odpadky.
Týž den o téhle příhodě vypravoval na setkání Anonymních alkoholiků.
Kdosi se zasmál: „Dobře jsi udělal, já jsem vyhodil i památeční půllitr na pivo po dědečkovi, aby mě to nepřipomínalo chlast.“
Pan Vtípil přišel domů. Do pytle s odpadky přidal i půllitr a pár sklenic.
Pro jistou to všechno hned odnesl do kontejneru.
Tím se z jeho bytu stal suchý byt a střízlivost byla hned snazší.

28. 11.
Moje účast v nejhorším televizním programu
Jedné televizi jsem slíbil, že se zúčastním jako host jakési show pro mládež.
Pak jsem se podíval na internet, co mohu čekat.
Recenzenti se shodovali v tom, že se jedná o to nejhorší, co kdy viděli.
To mě zviklalo, ale pak jsem si řekl: „Povím tam a předvedu to své. Co se tam bude dít před tím a potom, už není moje věc.“
Tak se i stalo. Je možné, že moje vystoupení diváky utvrdilo v přesvědčení, že je to nejhorší televizní program všech dob.
Ale to není moje věc, ale jejich chyba. Neměli mě tam zvát.
Tak jsem se vám, milí čtenáři, svěřil, je mi lépe a tomu všemu se teď usmívám.

27. 11.
Nové video Já tě vidím! Máme i anglicky.
---
Nová, velmi procítěná píseň, maestro Eversober: Je to snadný.
---
Divočáci
Podle jednoho zpravodajského serveru se v Karlových Varech objevila divoká prasata a děti po nich házely sněhové koule.
Sestra bydlí v kopcích nad tímhle půvabným městem. Tak jsem jí tuhle senzaci zavolal.
Zeptal jsem se jí: „Také házíš sněhové koule na divočáky?“
Sestra se smála: „Ve Varech nejsou ani prasata, ani sníh.“
Tahle novinářská kachna byla přece jen k něčemu dobrá. Náramně nás oba pobavila.

26. 11.
Nové video: Jak a proč se směje gorila. Máme i anglicky.
---
Křivdy
Začínající abstinent se zeptal zkušenějších, jak se vyrovnat s křivdou.
Nebylo to právě veselé téma, ale pustili jsme se do něj. Z odpovědí dlouhodobě abstinujících přátel bylo zřejmé, že pocity ublíženosti nepěstují.
Jeden abstinent se vzorně staral o svojí starou příbuznou. Tu paní ve věku 98 let postihlo krvácení do mozku. Její vyhlídky na uzdravení jsou malé. Onen abstinent ví, že to není křivda, ale zákonitost.
Jiný přítel abstinent pracovat soupeřivém prostředí manažerů. O schválnost a podrazy tam nebyla nouze. Zpětně to nevnímá křivdu, ale jako fakt. Nechovali se tak pouze k němu, ale i k sobě navzájem. Kdo žije s vlky, musí počítat s tím, že ho některý kousne. Nyní tento přítel chodí mezi slušné lidi na setkání Anonymních alkoholiků. Je mu tam dobře.
Dalšímu abstinentovi se vryla hluboko paměti Modlitba míru, kterou Anonymní alkoholici často opakují. Jestliže se s určitou záležitostí nedá nic dělat, klidně ji přijme a zaměří pozornost užitečnějším směrem.
Ani východní tradice si v sebelitování nelibuje. Drobné i větší nepříjemnosti jsou někdy splátkou na starý dluh. Je také možné, že nás chce Vyšší moc takto připravit na nějaký úkol. Takže jakápak křivda?
Ještě myšlenka z materiálů Anonymních alkoholiků (cituji volně): „Závislý člověk si nemůže dovolit sladký jed sebelítosti.“
Pro sebelítost vymysleli Anonymní alkoholici žertovný název „JUCH“ (já ubohý chudáček).
Až nás někdy přepadne sebelítost, můžeme se usmát a zvolat: „JUCH!“

25. 11.
Osudové setkání
Na oddělení pro závislé ženy jsme cvičili jógu. Řekl jsem: „Některá setkání jsou osudová. Tak já jsem byl v šestnácti letech na semináři sedmdesátileté americké jógínky českého původu madam Ossius. To mě ovlivnilo na celý život.“
Odmlčel jsem se a po chvíli ticha jsem řekl: „Znám vaše budoucí osudové setkání.“
To je překvapilo a já pokračoval: „Bude to setkání s mužem. Jeho jméno je Bill Wilson!“
Hned jsem to také vysvětlil: „Tenhle pan Wilson založil společně s jedním závislým lékařem svépomocnou organizaci Anonymních alkoholiků.“
To to jsme se začali smát.

24. 11.
Nov video: Mně i tobě.
---
Aktualita: Zatím se nic nezměnilo dnešní doléčování pro patologické hráče na odd. 31 by mělo proběhnout normálně.
---
Exploze
Pečlivě jsem si připravil vše potřebné a dal se do vaření polévky. Ta vesele pobublávala na vařiči a já šel cvičit. V tom se ozvalo cosi jako výstřel. Chvíli mi trvalo, než jsem zjistil zdroj zvuku. Přišel jsem k vařiči a zjistil, že poklička je roztříštěná a její vršek odletěl.
Podivil jsem se. Skleněné pokličky používám řadu let, ale ještě se mi nic podobného nestalo. Polévku vylepšenou o střepy jsem vylil a dal se znova do vaření. Torzo pokličky jsem vyfotil a poslal obrázek výrobci. Připsal jsem k tomu, že o jejich novou pokličku nemám zájem. Pak jsem ještě výrobek zkritizoval na internetu. Věc tím byla vyřízená. Dokonce jsem se tomu zasmál, moc ne, ale trochu ano.

23. 11.
Poznámka: Zatím se nic nezměnilo dnešní doléčování na odd. 31 by mělo proběhnout normálně.
---
Nové video Podivný úkaz na Staroměstském náměstí dne 17. 11. 2021.
---
Proslov k litinovým kamnům
Jedna firma mě požádala o dvouhodinový teleseminář. Nemusel jsem jet do Brna, ale zůstat hezky doma a mít na sobě tepláky. Tolik výhody. Našly by se ale i nevýhody.
Při živých seminářích rychle odhadnu, které z mých žertíků zabírají, a co si můžu dovolit. Také chodím, nabízím různá cvičení a kladu otázky. Tady to moc nešlo. Pravda, vtipkoval jsem, usmíval se a ukazoval nějaké techniky. I tak mi to připadalo jako proslov k litinovým kamnům.
Seminář skončil. Z pomyslných litinových kamen vykoukla paní, která to organizovala.
Poděkovala mi a vypadalo to, že je spokojená.
Tak to asi přece jen dopadlo dobře.

22. 11.
Nové video Hněv a bažení: 15 tipů. Máme i anglicky.
---
Skřítek
Jedno listopadové odpoledne jsem se dal do cvičení. Najednou jsem dostal nápad.
Nechal jsem cvičení a vydal se do blízkého obchodu.
Prodavačky jsem se zeptal: „Kde je prosím ten skřítek s puntíkovanou čepicí?
Prodavačka se usmála a ukázala na regál poblíž.
Skřítka jsem přinesl domů a natočil s ním video.
Blížily se Vánoce a lidé uvažují o tom, jaké koupit dárky. Zeptal jsem se na to skřítka.
Pak jsem si ho přiložil k uchu jako, kdyby to byl telefon, a nadšeně volal: „Skvěle! že mě to nenapadlo! fantastické!“
Na závěr jsem prozradil divákům, o jaké dárky se jednalo. Ten první byl nechat se očkovat proti COVID-19, druhý střízlivost a třetí úsměv.
To se ode mě dalo čekat, že?

21. 11.
Nové video Jak se nenápadně uklidnit a ovládnout: pět snadných možností. Máme i anglicky.
---
Jak se usmívala Mona Lisa
Popis: Tato dáma z vyšší společnosti se usmívala očima, ale ne ústy. Je to tedy opak umělého úsměvu letušek popsaného výše, při němž se neusmívají oči, ale jen ústa. Ještě další zajímavost: Znalci tvrdí, že úsměv této dámy je výraznější, když se člověk dívá na okraj obrazu, a ne přímo na obličej.
Použití: Mnohoznačnost tohoto výrazu se může uplatnit při škádlení nebo v situacích, kdy by se široký úsměv nehodil.
---
Jak se usmívají slavní
V roce 2001 jsme dělali ilustrace do knihy „Léčivá moc smíchu“. Profesionální fotograf  se tehdy divil, proč při úsměvu mhouřím oči. Modelky, s nimiž nejčastěji pracoval, mívaly totiž oči doširoka otevřené jako při obdivném úsměvu.
Nedávno mi to nedalo a zjišťoval jsem, jak se smějí známí herci, herečky a další slavní lidé. Nejčastěji se jednalo o lišácký úsměv s přimhouřenýma očima a pootevřenými ústy. To mohlo budit zdání náramné veselosti, a navíc při tom světu předvedli svůj pěstěný chrup.
Asi by to měl někdo těm modelkám říci.

20. 11.
Nové video Řád Zrzavé veverky abstinentky. Máme i anglicky.
---
Smích a úsměv pro duševní pružnost a sebeuvědomění
Smějete nebo se usmívejte se proměnlivě, např. chvíli vysokým hlasem a chvíli zase hlubším, rychle i pomalu, tiše i hlasitěji. Uvědomujte si, jak měnící různé způsoby smíchu ovlivní vaši náladu a jaké vyvolají pocity.
Natočil jsem to na video, nejdříve jsem se smál jako dítě, které si není jisté, jestli se smát nebo plakat. Pak následovala čirá radost, jako by mě něco příjemně překvapilo, dokonce jsem si při tom začal prozpěvovat. Nato jsem přešel do úlevného smíchu. Poté jsem se zadíval do dálky a tomu, co jsem tam uviděl jsem se chichotat. Od toho jsem přešel jsem k míchu, který provází nějaké prozření. Pak jsem se udiveně kamsi díval a žasnul jsem. Žasnutí ukončil hodně hlasitý výbuch smíchu, který nejspíš slyšeli i sousedi. Celé jsem to stihl do asi dvou minut.
K videu mi někdo napsal: „On je to vážně magor.“
Laskavější komentář pocházel od jedné paní: „Pane doktore, vy těmi smíchy dovedete vyprávět historky ze života.“
Na to jsem jí odepsal: „Možná jste si při tomto videu vyprávěla vy své vlastní příběhy.“

19. 11.
Nové video Ospalý úsměv, máme i anglicky.
---
Jak jsem se ocitl ve vznešené společnosti
Papež se nechal očkovat.
Dalajláma se nechal očkovat.
Joe Biden se nechal očkovat.
A já také.
:)

18. 11.
Jiná motivace k očkování
Podle médií nebude vláda Singapuru proplácet léčbu pacientů, kteří se nakazil CIOVID-19 a nebyli očkováni. V této asijské zemi dosahuje míra proočkovanosti 85 %. Pro srovnání  Česku činí kolem 60 %. (Zdroj NPR, 9.11. 2021).
---
Úsměvy pro duši i tělo
Toto cvičení pochází od čínského mistra působícího v USA, jehož jméno je Chunyi Lin. Doporučuje ho jako způsob, jak posílit nebo léčit kteroukoliv část těla.
– Můžete praktikovat v jakékoli poloze s očima zavřenýma nebo otevřenýma.
– Představte si nějakého světce, mistra nebo učitele. Usmívá se na vás a vy na něj.
– Přeneste pozornost do středu dolní části hrudníku. Tato oblast úzce souvisí s emocemi Představte si zde krásný zářivý úsměv.
– Uvědomte si oblast těla, kterou chcete posílit nebo uzdravit. Nadechněte sem ze všech stran energii. Při výdechu si představujte, jak se usmívá. Můžete si při tom v duchu říci: „Úsměv“.
– Pak můžete celý postup zopakovat pro jinou část těla.
– Na závěr se na chvíli soustřeďte mezi pupek a páteř a představujte si, jak se tato oblast usmívá. Pak pohněte prsty u nohou, u rukou, protáhněte se a cvičení ukončete.
Toto cvičení jsem natočil jako video. Jedna paní dlouhodobě na vozíku k videu napsala: „Už se vidím chodící.“
Napsal jsem jí: „Ani na mě to nefunguje vždy a na 100 %, ale i částečný úspěch má velkou cenu.“
Ona mi odepsala: „Ale já to myslím vážně. Pročistilo mi to organismus.“
To mě potěšilo.
---
Nová střízlivá pohlednice.

17. 11.
Nové video Jednoduchý způsob, jak se cítit lépe
---
Lpění na logice
Učeň: „Kolik červené čočky přijde do té polévky?“
Mistr kuchař: „Čočka neumí chodit, musíš jí tam nasypat.“
Lpění na logice se objevuje v řadě anekdot, což je někdy půvabné.
V běžném životě se ale jedná o nevýhodu. Všude kolem se děje mnoho nelogického. Je to tak, bylo to tak a vždycky to tak bude. Nejlepší bývá se usmát a skrytý smysl všelijakých událostí hledat o patro nebo o dvě patra výš, než kam vidí logicky uvažující mysl.

16. 11.
Nové video Dobrý skutek
---
Veverky
Veverky vídám často v blízkém lesíku. Některé odvážnější se objevují i v okolních zahradách. Představují pro mě inspiraci.
– Tak smích veverky spočívá v tom, že se veverka abstinentka na stromě směje vlkovi. Ten na ni dole bezmocně cení zuby a veverka po něm hází šišky.
– Setkání Anonymních veverek se odehrává na stromě. Na ten je třeba nejdříve vylézt, a pak pozdravit další veverky zamáváním tlapkami a trojím kviknutím.
– Ještě vám poradím návod, jak chytit veverku. Není to ale snadné. Jděte do lesa a předstírejte, že jste oříšek.

15. 11.
Nové video Smích pro duševní pružnost a sebeuvědomění. Máme i anglicky.
---
Správný název
Název knihy bývá pro její úspěch důležitý. V redakcích nakladatelství o vhodném názvu pro novou knihu někdy dlouze diskutují.
V roce 2021 mi vyšla kniha „Usmát se a poodstoupit“. Nakladatel tento název přijal bez připomínek asi proto, že byl dobrý. Slova „usmát se a poodstoupit“ shrnují způsob, jak zvládat různé životní situace. Úsměv uklidní, poskytne nadhled a schopnost vidět problém objektivněji včetně jeho humorných stránek. To vytváří dobré podmínky pro další postup.
Jenže úsměvů existuje nespočet. Jak se usmát? Ironicky, povýšeně, vesele, lišácky nebo obdivně?
Jestliže se jedná o něco závažnějšího, nejlepší bude soucitný úsměv.
Říkáme tak sobě nebo druhým přibližně toto: „Chápu tě. Uklidni se, podívej se na to věcně a s odstupem. Zvládneš to pak lépe.“

14. 11.
Přišel mi kontakt na Českou online skupinu Marijuana Anonymous. Zde jejich web a zde e-mail.
---
Čemu se podobá překonávání závislosti
Ražbě tunelu: Je třeba razit tak dlouho, dokud se člověk nedostane ven. Pak je nutné udržovat tunel v dobrém stavu. K tomu jsem natočil video, na kterém napodobuji práci se sbíječkou a smíchem imituji její zvuk.
Jízdě na kole: Když člověk šlape, tj. doléčuje se, udrží snadno rovnováhu. Šlapat je možné i za zemi a smát se při tom.
Chůzi: Nechtít všechno hned. Postupovat klidně, krok za krokem, abstinovat den po dni. Vzorem nám může být hlemýžď abstinente, který zvolna leze k brokolici.
Jachtaření: Zkušený jachtař dokáže plout proti větru. Podobně zkušeného abstinenta motivuje ke střízlivosti cokoliv. Když se daří, je to proto, že abstinuje. A když se nedaří? Pak je třeba abstinovat tím spíš, aby člověk problémy zvládal.
Návštěvě Mikuláše: Ke střízlivosti člověk většinou dostane navíc dárky, které nečekal. Ty se mohou týkat zdraví, financí, osobních vztahů, respektu okolí i úspěchů v zaměstnání.

13. 11.
Nové video Co jim darovat?
---
Účtenka
Koupil jsem si čaj a zaplatil. Prodavačka mi podávala účtenku.
Řekl jsem jí: „Ten papírek nepotřebuji.“
Zasmála se: „To já zase ano.“
Odpověděl jsem: „Tak to vám klidně přenechám i ten svůj.“
Nato jsme se zasmáli oba.

12. 11.
A co ženy?
Na doléčovací skupině se zeptal jeden začínající abstinent zkušenějších přátel: „A co ženy?“
Odpovědi byly různorodé. Jeden muž kolem padesátky právě navazoval nový vztah.
Další ženu neměl a vyhovovalo mu to.
Jiný prohlásil: „Ženám nerozumím a nikdy rozumět nebudu.“
Navzdory tomu žil v desítky let trvajícím dobrém manželství.
Jeden nyní šťastně ženatý a před tím dvakrát rozvedený abstinent zjistil, že o vztah je třeba pečovat a věnovat mu potřebný čas. Snaží se do vztahu přinášet více radosti a chovat se s větším respektem.
Jiný přítel se před nedávnem „šťastně rozvedl“. Nový vztah nehledá, ale ani by se mu nebránil. Nechává tomu „volný průběh“.
Zkušenosti střízlivých přátel měli jedno společné. S tím, v jakých žili vztazích, byli spokojeni. Mluvili o svých vztazích s nadhledem a většinou se přitom usmívali. Ani u jednoho jsem si nevšiml sebelitování nebo trpkosti. Byli, i co se týče vztahů, psychicky odolnější.

11. 11.
Semafor, motivace a instinkty
Pro připomenutí: Semafor funguje tak, že červená zastaví automatické, primitivní jednání. Během žluté si uvědomíme, jaké možnosti nabízí určitá situace a vybereme tu nejvýhodnější. Tuto možnost pak během zelené uskutečníme.
Při výběru nejvhodnější možnosti domýšlíme její dlouhodobé následky, tedy pracujeme s motivací. K vrozeným rysům většiny živých tvorů patří snaha netrpět a mít se dobře. Semafor blokuje instinktivní jednání (červená). Během domýšlení následků ovšem využívá instinkt „netrpět a mít se dobře“. Příkladem je závislý muž, který se po práci rozhoduje, kam jít. Jistě, mohl by jít do hospody, ale přineslo by mu to utrpení. Bude tedy raději volit mezi příjemnějšími možnostmi a půjde domů.

10. 11.
Nové video Úsměvy pro duši i tělo
---
Cvičení pro začátečníky? Ale vůbec ne!
Jedno ze základních cvičení čchi-kungu se jmenuje jang-čchi, což lze volně přeložit jako pěstování životní energie. Lze ho praktikovat vsedě, vleže, a dokonce i během procházky. Usmějeme, dýcháme přirozeně a zaměříme pozornost do hloubi břicha. Při nádechu přijímáme mezi pupek a páteř energii z vesmíru, při výdechu odevzdáme vesmíru to, co nepotřebujeme.
Mluvíme zde o energii, ne o dechu. Vzduch se mezi pupek a páteř z plic nedostane a dechové pohyby jsou v této oblasti o hodně menší než v horní části břicha. Takto je možné postupovat u kterékoliv části těla, např. „dýchat“ některého kloubu nebo vnitřního orgánu. To znamená, že ten, kdo se naučí dobře jang-čchi, může podobnou technikou léčit nebo posilovat kteroukoliv část těla. Prý je možné takto dosáhnouti i osvícení. Neříká se ale za jak dlouho, během pěti minut se to asi povede málokomu.

9. 11.
Nové video Rozhlasové interview, host: Karel Nešpor, moderátor: Ondřej Kubala.
---
Výtečný lékař
Během živého rozhlasového vysílání se jedna posluchačka svěřila s tím, že manžel hodně pil.
Řekla mu: „Buď toho necháš, nebo půjdeš za vrata!“
Ten muž vyhledal psychiatra a několikrát u děj byl.
Pak řekl manželce: „Já tam chodit nebudu, ten doktor káže jako farář.“
Manžel i tak dál abstinuje a posluchačka se ptala, co já na to.
Řekl jsem: „Vybrali jste si výtečného lékaře.“
Tato odpověď stojí za vysvětlení. Dlouhodobé střízlivost vyžaduje většinou víc než jen několik návštěv u odborníka. Na mužově abstinenci mohl mít ten lékař zásluhu. Roli ale jistě hrálo i to, že ten pán nechtěl „jít za vrata“.

8. 11.
Nové video Ochranná křídla sobě i pro druhé. Máme i anglicky.
---
Ochranná křídla
Jeden z mých oblíbených žertíků vypadá tak, že zdvihnu ruce šikmo nahoru s dlaněmi dolů. Pak se střízlivých přátel zeptám: „Jak se cítíte pod mými ochrannými křídly?“
Ti se smějí a odpovídají, že v bezpečí.
On tohle není jenom žert. Je výhoda mít někoho, kdo na nás působí dobře a uklidňuje nás. Může se jednat o příbuzného, dobrého přítele nebo organizaci, jako jsou Anonymní alkoholici. Dokonce to může být i kdosi, koho jsme neviděli, ale jehož tichou přítomnost tušíme. Sem patří andělé, světci, světice a nadpozemští ochránci. Ochranná křídla si můžete udělat také sami pro sebe nebo pro ty, na kterých vám záleží. Můžete si také představit, že jste to vy, kdo druhé chrání.

7. 11.
Vakcinační drama
Poznámka: Toto povídání jsem natočil jako video. Vzbudil velký zájem a přišla mi na něj řada ohlasů. Některé z nich mě vybízely, aby se intoxikoval alkoholem, jiné tvrdily, že už intoxikovaný jsem. Tyto komentáře jsem smazal a k videu připojil svůj komentář: „Na mém webu jsou volně relaxační nahrávky, kdyby někdo potřeboval se uklidnit.“

Pan Spořádaný měl rád pravidelnost a bezpečí. Své záležitosti pečlivě plánoval předem. Teď ho čekal krok do neznáma. Bude třeba jednat s cizími lidmi. Ti mu mohou, ale nemusí vyhovět. Možná to bude spojené s dlouhým čekáním a nepohodlím. Jednalo se o očkování proti COVID-19 bez registrace. Pan Spořádaný ho potřeboval co nejdřív.
Kdyby mu bylo sedm let, dovedl by ho tam někdo z rodičů, to ale nepřicházelo v úvahu. Pan Spořádaný si vzpomněl na dvanáct kroků Anonymních alkoholiků. Mluví se tam mimo jiné o předání své vůle do péče Boha. Nastal vhodný okamžik, aby si to vyzkoušel v praxi. Byla to příležitost, o kterou nestál, ale i tak to byla příležitost.
Prostě se zeptal: „Mám tam jít?“
Kdesi v prostoru se objevil souhlasný úsměv.
Pan Spořádaný řekl: „Dobře, je to na tvoji odpovědnost.“
Vybral si vzdálenou, ale renomovanou nemocnici. Řekl si: „Těm nedojdou vakcíny. Snad to stihnou do své polední pauzy, jídlo si s sebou brát nebudu.“
Další den ráno za svítání vyrazil na cestu. Do nemocnice dojel tramvají asi za hodinu. Mezi čekajícími převažovali postarší lidé. Zdravotníci se k nim chovali laskavě a s pochopením.
Po vyřízení formalit přišlo vlastní očkování. Pan Spořádaný rozepnul vršek košile a vystrčil z ní rameno. Tento manévr měl nacvičený z domova.
Když odcházel, řekl si v duchu: „Šlo to tam rychleji než na poště.“

6. 11.
Závěr týdne mám trochu rušnější, včera od 21:00 jsem byl v rozhlase (Frekvence 1), dnes mě čeká seminář o józe pro děti.
Následující příběh se tam bude hodit.
Čáry a magie
Honzík byl odmalička neposedný a nesoustředěný. Ve škole mu to moc nešlo a často vyrušoval při vyučování. Jednou poprosil dědečka, aby mu udělal kouzelnou hůlku.
Dědeček byl šikovný a rád mu vyhověl.
Honzíkovi se hůlka líbila. Pak chtěl, aby ho děda naučil s hůlkou kouzlit.
Děda řekl: „Usměj se, zamávej hůlkou a řekni: Čáry máry řeřicha, dýchám do břicha!“
Tohle kouzlo používal Honzík často. Za nějakou dobu se uklidnil a zlepšily se i jeho prospěch a chování.
Možná tohle zaklínadlo přijde vhod i vám. Tak pamatujte, usmát se a něčím zamávat, což může být třeba vařečka nebo kuličkové pero. Pak si řeknete: „Čáry máry řeřicha, dýchám do břicha!“

5. 11.
Nová odborná prace Nešpor K. Co komplikuje komunikaci mezi lékařem a pacientem a co ji usnadňuje. Tento text není volně šiřitelný.
---
Pomalý smích
Pomalý smích je jednoduchý. Místo „ha, ha, ha“ se smějeme „ha…ha…ha“.
K videu na toto téma jsem ještě připojil osm situací, kdy je dobré zvolnit:
– Při silných emocích.
– Při bažení.
– Při stresu.
– Při velké únavě.
– Při nemoci nebo oslabení.
– Když se něco nedaří.
– Při jednání s rozrušenými lidmi.
– Při jídle.
Jedna paní k videu přidala smajlíka a napsala: „Je to osvobozující, ale nevím, zda by mi to prošlo v práci.“
Odpověděl jsem: „Rutinní práci je možné dělat rychle, všechno ostatní včetně citlivé komunikace jde mnohem lépe pomalu.“

4. 11.
Nové video Velké vyznamenání. Máme i anglicky.
---
Jízlivost, ironie, humor
Hranice mezi jízlivostí, ironií a humorem je velmi tenká. Musím si na to dávat pozor, protože občas mívám k jízlivosti sklon. Za rozhodující kritérium považuji to, zda nějaká poznámka víc ublíží nebo prospěje. Jestli ublíží, bude lépe neříkat nic a nanejvýš se jen tak usmívat.
Následující žertík mi připadá neškodný, možná dokonce utěšující: „Kdo si připadá jako páté kolo u vozu, ať si uvědomí, že tím pátým kolem je volant.“

3. 11.
Čemu se ti lidé smějí?
Tým amerických psychologů zjistil, že lidé s poruchou osobnosti obtížně rozeznávají úsměv jako projev dobré vůle a úsměv jako projev posměchu. Tahle nastraženost jim komplikuje vztahy a přizpůsobení ve společnosti.
Většina z nás poruchou osobnosti netrpí, ale i tak někdy nesnadno rozlišujeme, zda je něčí úsměv projevem sympatie, zda se usmívá něčemu jinému, nebo zda se posmívá nám. Představte si, že jste se ocitli ve společnosti neznámých lidí. Ti se smějí a vy nevíte čemu. Řada lidí si v takové situaci není jistá, jestli má v pořádku oblečení a zda se ti lidé nesmějí jim. Mnohé může napovědět výraz tváře a směr pohledu dotyčných smíšků. Nabídnu vám, ale něco jednoduchého. Předpokládejte, že se ti lidé smějí něčemu jinému nebo že se jedná o přátelských smích. Ale když to není pravda?
V tom případě svým smíchem nebo úsměvem dáte najevo, že máte smysl pro humor, z jejich posměchu si mnoho neděláte a berete se s nadhledem. To je mimochodem pro změnu projev duševního zdraví.

2. 11.
Oči a mysl
Náhodou jsem potkal kolegu lékařem, který byl kdysi na jedné mé přednášce. Svěřil si mi, že má posttraumatickou stresovou poruchu. K té dochází v důsledku nějaké silně stresující události, která se pak dotyčné osobě znovu a znovu vybavuje. To je nepříjemné a rušivé.
Situace vyžadovala, abych mu rychle poradil něco jednoduchého. Vzpomněl jsem si na práci americké psycholožky Francine Shapiro. Ta léčila uvedenou poruchu za pomoci vědomých pohybů okohybných svalů. Tento postup má logiku. Už dávno před tím si průkopník využívání relaxačních technik v medicíně Dr. Edmund Jacobson povšiml, že uvolnění očí vede k tomu, že ustávají myšlenky v podobě obrazů. Zrakové fantazie bývají provázeny právě pohyby zmíněných svalů. Jestliže člověk tento mimovolní pohyb nahradí jiným, např. horizontálními pohyby zprava doleva a naopak, obrazy tak zruší. Kolega se mi svěřil, že mu pomáhá jógový cvik „Lví grimasa“. Při něm pohled otevřených očí směřuje do středu obočí. Kolegu jsem pochválil, na rozloučenou jsem na něj usmál, vykulil oči a zakroužil jimi.
Týž den jsem doma praktikoval jedno meditační cvičení. Zaměřil jsem na chvíle, kdy mysl odbíhala a co se při tom dělo s okohybnými svaly. Ty se opravdu spontánně rozpohybovaly. Jakmile jsem je ukáznil, ukáznila se i mysl. Vypadá to, že Francine Shapiro měla pravdu.
Osvědčený způsob, jak udržet pozornost, je slovně si připomínat to, nač se chceme zaměřit. Slova ale označují obrazy, a tak ovlivňují svaly oči i mysl. Jestliže např. řekneme slovo „úsměv“ vybaví se nám pravděpodobně usměvavá tvář nebo odpovídající emoční stav.

1. 11.
Nová odborná práce: Nešpor K. Krátká intervence v lékařské praxi. Tento text není zatím volně šiřitelný.
---
Nové video Jak jsem se ocitl ve vznešené společnosti
---
Úsměv na velkou dálku
Kdosi zjistil, že člověk s normálním zrakem dokáže rozpoznat úsměv na vzdálenost 300 stop (tj. asi 100 metrů). Úsměv ale dokáže putovat prostorem i časem kamkoliv. Pojďme si to vyzkoušet.
– Usmějte se na mistry, učitele ochránce nebo své dobré vzory.
– Usmějte se na ty, které jste potkali v minulosti.
– Usmějte se na ty, které potkáte v budoucnu.
– Usmějte se na přátele.
– Usmějte se na nepřátele.
– Usmějte se na bytosti v nižších světech.
– Usmějte se na bytosti ve vyšších světech.
– Usmějte se, na koho právě chcete, třeba na ty, které toho dne potkáte.

31. 10.
Kouknout se kolem
Lidé s vážnější duševní poruchou nebo psychikou destabilizovanou po drogách by neměli praktikovat dlouhé meditace. Pohybová cvičení jógy i dynamický čchi-kung cvičit mohou, ale je pro ně lepší, když při tom mají otevřené oči.
Já cvičím nebo medituji se zavřenýma očima, ale občas je bezděčně otevřu. Trochu mi to vadilo, ale pak jsem si uvědomil, že je to způsob, jak se uklidnit, když se v mysli vynoří něco nepříjemného.
Občasné bezděčné otevírání očí jsem přijal jako normální a vylepšil o úsměv a konstatování: „Jsem v bezpečí.“

30. 10.
Nové video Vakcinační drama
---
Pan Sivý
Do oční ordinace přišel pan Sivý. Pozdravil a sotva dosedl, už se svěřoval: „Paní doktorko, v poslední době mi připadá všechno takové šedivé.“
Lékařka provedla orientační vyšetření za pomoci speciálních tabulek. Ty obsahovaly body různých barev. Body vytvářely písmena nebo číslice na pozadí jinak zbarvených puntíků. Pan Sivý písmena a číslice snadno rozpoznat.
Vyšetření skončilo a lékařka řekla: „O barvoslepost se nejedná. Vaše potíže budou patrně psychického původu.“
„A dá se s tím něco dělat?“ zeptal se pan Sivý.
„Problém, který máte, je v poslední době častý. Objevila se zajímavá experimentální léčba. Jestli chcete, můžeme to zkusit.“
Pan Sivý souhlasil. Lékařka odněkud opatrně vyndala bytelné pouzdro s brýlemi a řekla: „Tyhle brýle vám mohu na čtrnáct dní půjčit. I když na to nevypadají, v obroučkách mají napěchované velké množství elektroniky. Buďte na ně opatrný.“
Bylo dopoledne a pan Sivý se vydal do práce. Pracoval v obrovské kanceláři se spoustou stolů a minimem soukromí. Říká se tomu „open space“ a pan Sivý si tam připadal jako v drůbežárně.
Pak si vzpomněl na brýle, vyhrabal je z tašky a nasadil na nos. Najednou měl dojem, že se všichni kolem usmívají. Na tyhle milé lidi, se nedalo mračit a pan Sivý se usmíval na ně. Nato si sundal brýle. Všichni ti usměvaví lidé se rázem tvářili neutrálně. Pan Sivý si znovu nasadil brýle a jeho kolegové opět hýřili úsměvy a zářili spokojeností.
Pan Sivý si řekl: „Takhle je to lepší, jen škoda, že ty brýle budu muset vrátit.“
Během přestávky na oběd mu řekla známá: „Kde jsi přišel k těm staromódním brýlím?“
Pan Sivý se neurazil, ale s úsměvem nabídl kolegyni, aby si je zkusila.
Ta mu se smíchem řekla: „Dobře vidím i bez brýlí. Někdy až moc dobře. A navíc bych v tom vypadala jako sova.“
Uplynulo čtrnáct dní a pan Sivý brýle vrátil. Vlastně už je nepotřeboval. Naučil se na okolí více usmívat a druzí lidé jeho úsměv většinou opětovali.

29. 10.
Záhada
Astronomové na mnoha místech světa zaznamenali podivné signály z kosmu. Nikdo z odborníků nechápal, co znamenají. Tato skutečnost vzbudila velký zájem sdělovacích prostředků. Do televizního studia BBC pozvali váženého profesora a odborníka na astrobiologií. Požádali ho, aby diváky informoval o podrobnostech.
Moderátor: „Pane profesore, vy se zabýváte mnoho let astrobiologií. Mohl byste diváky blíže seznámit s tímto oborem?“
Profesor: „Zjednodušeně řečeno zkoumáme vesmírnou přírodu, tedy projevy života ve vesmíru.“
Moderátor: „Pane profesore, je známo, odkud přicházejí ony tajemné signály, o kterých se teď tolik mluví?“
Profesor: „Jediné, co mohu s určitostí říci, že nepocházejí z naší sluneční soustavy.“
Moderátor: „Jedná se tedy o signály z některé exoplanety?“
Profesor: „Je to možné. Co překvapilo vědeckou komunitu ze všeho nejvíce, je charakter těchto signálů a jejich podivná energie. Vlastně se v mnohém podobají živému organismu.“
Moderátor: „V čem?“
Profesor: „Například se umí dělit a měnit směr i tvar. Část této energie pronikla do zemské atmosféry, další část pokračovala směrem Slunci, zůstala tam a obklopila ho a další nezmenšenou rychlostí a intenzitou putuje dál někam mimo sluneční soustavu.“
Moderátor: „Pokusil se někdo dešifrovat význam tohoto podivného jevu a poselství, které přináší.“
Profesor: „Pokoušeli se o to mnozí, mezi jinými i náš tým. Využili jsme to tomu naši původní metodu. Ta spočívá ve sledování subjektivních změn vědomí osob, které se tímto jevem zabývaly. Závěry, k nímž jsme dospěli, jsou překvapivé.“
Moderátor: „Vy mě napínáte!“
Profesor: „Domníváme se, že se jedná o kosmický úsměv.“
Moderátor pochybovačně: „Tomu bude věřit málokdo.“
Profesor rozpačitě pokrčil rameny, a pak se rozzářil širokým úsměvem.
Překvapený moderátor na něj udiveně hleděl. Nato se i on začal široce, dobrosrdečně usmívat.

28. 10.
Nové video Čáry a magie.
---
Dvě dobré otázky
Následující dvě otázky používají Anonymní alkoholici a podobné organizace. Mají dvojí efekt, člověk si tak svoji závislost zřetelněji uvědomí a posílí to jeho motivaci ke změně.
Tyto otázky se týkají doby, kde se dotyčný choval nestřízlivě.
„Co jsem dělal, i když jsem to dělat nechtěl?“
„Co jsem nedělal, i když jsem to dělat chtěl?“

27. 10.
Co místo rotopedu?
Při bažení a hněvu stoupá energie do hlavy a do rukou.
Dobrý způsob, jak je zvládat, je proto stáhnout energii dolů tak, že zaměstnáme nohy. Že to opravdu funguje, ověřil tým švédských vědců. Ti zjistili, že bažení zmírňuje jízda na rotopedu. Na rotopedech lze nastavit intenzitu pohybu, což je pro výzkum výhoda.
Rotopedy jsou ovšem většinou rozměrné a poměrně drahé, do práce si bude vozit rotoped málokdo. Jednoduchý způsob, jak stáhnout energii dolů, je chodit. To ale také není vždy možné s ohledem na počasí a další okolnosti.
Vstoje se také praktikuje řada cvičení z jógy a čchi-kungu. Ty nevyžadují mnoho místa a dají se cvičit doma i v kanceláři. Před časem jsem vedl delší seminář pro zdravotníky. Během přestávky jsem našel klidné místo a využil jsem čas ke cvičení čchi-kungu. Dost mi to prospělo.
Ale co když není možné ani to? V tom případě můžeme použít postupy, které mírní všechny negativní emoce. K těm patří klidné dýchání do dolních částí plic s delším výdechem, zaměřit pozornost do břicha mezi pupek a páteř anebo úsměv.

26. 10.
Perlička z doléčování
Někdo si myslí, že alkohol drogy nebo hazard jsou zadní vrátka do nebe. Jenže jsou to zadní vrátka do pekla.
---
Mezi radostí idiota a úsměvem idiota je velký rozdíl
Radost idiota: Mnozí z nás chtějí být šťastní, co šťastní, oni chtějí být bez sebe blahem! Občas se to někomu na chvíli podaří, a on se pak diví. Ona totiž velká radost oslabuje rozumové schopnosti, vyvolává stres a zhoršuje sebeovládání i pozornost. Dva příklady za všechny:
– Jakýsi mladík samou radostí házel v Brně z okna syrová vejce. Přivolaná policie se ujistila, že se nikomu nic nestalo, a jeho radost zchladila tučnou pokutou.
– Sportovní komentátor měl takovou radost z gólu, že mlátil rukou do stolu. Zlikvidoval tak vysílací techniku, a jeho další komentář diváci neslyšeli. To ještě mohl být rád, že z té radosti nedostal infarkt.
Člověku prožívajícímu silnou radost bych doporučil se uklidnit třeba delší procházkou, cvičením jógy nebo prací na zahradě.
Úsměv idiota je něco úplně jiného. Člověk, který se takto usmívá, vědomě vypnul myšlení. Oči má zavřené nebo hledí do prázdna a neřeší zhola nic. Mozek si při tom báječně odpočine a je to zdravé i po tělesné stránce.
Možná budete na nějakém zbytečném školení a budete se tak usmívat.
Někdo se vás zeptá: „Čemu se prosím tě směješ?“
Vy odpovíte: „To je úsměv idiota, klidně tě to taky naučím.“
---
Nové vydání střízlivých novinek.

25. 10.
Odborná novinka Nešpor K. Fyzická aktivita a bažení.
---
Moudré i nemoudré
S citáty, aforismy a moudrými myšlenkami je určitý problém. Někdy perfektně vystihují skutečnost, jindy jsou úplně vedle.
Anonymní autor řekl: „Úsměv je to nejhezčí oděv, který si můžete obléknout.“
Tohle sice platí skoro vždy, ale ne pokaždé. Řekněme, že se vám bude kamarádka svěřovat s tím, že jí chcípl kanárek. Místo zářivého úsměvu bude lépe se zatvářit vážně a s pochopením pokývat hlavou.
Myšlenka, kterou napsal J. M. Barrie: „Tajemství štěstí nespočívá v tom, dělat, co se člověku líbí, ale to, co člověk dělá, mít rád.“
Často je i tohle naprostá pravda. Jenže, co když někdo dělá zbytečnou nebo dokonce škodlivou práci? To by jistě udělal lépe, kdyby s tím přestal, a ne v tom s radostí pokračoval.
Na závěr jsem si nechal citát, proti kterému se nedá mnoho namítat. Autor totiž nevyhlašuje věčné pravdy, ale jen říká, koho má rád, a kdo se mu líbí. Tím autorem je Leonardo da Vinci: „Mám rád ty, kdo se dokáží i v nesnázích usmívat.“

24. 10.
Nový odborný text: Nešpor K. Pití alkoholu a fibrilace síní: riziko zvyšují už malé dávky alkoholu.
---
Nové video Buďte laskaví k dětskému mozku. Máme i anglicky.
---
Několik vagónů
Abstinence na celý život vypadá jako cosi skoro nerealistického. Anonymní alkoholici radí abstinovat den po dni a nestarat se o to, jak budou abstinovat za dvacet let. Novomanželka, která by si představovala několik vagónů špinavého nádobí, které za život umyje, by ze svatby moc neměla. Za dalších šedesát let života to všechno umyje a ani jí to nepřijde.

23. 10.
Střízlivost a vegetariánství
Někteří naši střízliví přátelé koketují s myšlenkou na vegetariánství. Vegetariánství přináší řadu výhod, ale i tak před ním začínající abstinenty spíše varuji. Jejich stav výživy závislých nebývá dobrý. Mohou mít sice nadváhu, ale při tom trpí nedostatkem vitaminů a minerálů. Je to pochopitelné. Stravovali se nevyváženě a alkohol zhoršoval vstřebávání živin včetně vitaminů skupiny B. Vegetarián, zejména když nejí ani mléčně výrobky, by měl o své zdravě více vědět, aby se vyhnul problémům. Oč se konkrétně jedná.
Vitamin B12: Vegetariáni by ho měli doplňovat ve formě tablet. To lze ostatně doporučit i lidem, kteří se zotavují ze závislosti, protože stav jejich žaludeční sliznice není dobrý. Užitečná možnost je nechat tabletu vitaminu B12 rozpustit v ústech, vysoká dávka účinné látky v tabletě se vstřebá i tam.
Vitamin D: Pro naše předky, kteří pracovali dlouhé hodiny venku na slunci to nebyl problém. Pro moderního člověka to ovšem obtíž je, i když není vegetarián. Podle studie Státního zdravotního ústavu má dostatek vitamínu D z obvyklé české stravy méně než 1 % osob. Nejvydatnějšími zdroji vitaminu v potravě D jsou mořské ryby, tento vitamin je obsažen i v mléčných výrobcích, mase a vejcích, ale tam je ho málo. Zvířata bývají většinou chována v uzavřených prostorách a sama mívají vitaminu D nedostatek. Zásoba vitaminu D v těle je nejnižší koncem zimy, doplnit vitamin D formou tablet proto může být rozumné.
Bílkoviny: Jestliže kombinujeme různé obiloviny, luštěniny, semena a ořechy, příjem bílkovin je i bez masa dostatečný.
Železo: Železo je obsaženo v hojné míře i v obilovinách, semenech a ořechách, jenže se odtud obtížně vstřebává kvůli kyselině fytové a dalším látkám, které ztěžují jeho využití. Pomůže dlouhé máčení ve vodě, případně i klíčení, vodu vylít a příslušné potraviny tepelně upravit. Samotné vaření by obsah kyseliny fytové podstatně nesnížilo, ale vaření v tlakovém hrnci (papiňáku) už ano.
Zinek a vápník: I u nich platí přibližně totéž, co v případě železa. Rostlinné potraviny je obsahují, ale je třeba tyto potraviny dlouho máčet, a pak tepelně upravit.
Příklad z praxe: V německy mluvících zemích, ale i u nás se těší oblibě müsli. Někdo si večer namočí ovesné i jiné vločky, sušené ovoce, semínka, ořechy atd. a ráno to sní. Pročistí mu to střeva, ale pro lepší využití živin by bylo vhodnější nechat tyto ingredience na noc namočené, vodu ráno vylít a zbytek povařit v čisté vodě. To ovšem dělá málokdo.

22. 10.
Nesmírná vděčnost
V závěru skupiny pro patologické hráče jsem se přítomných zeptal, v čem jim byla užitečná zkušenost s návykovou nemocí.
Jeden deset let abstinující přítel důrazně odpověděl: „Jsem nesmírně vděčný za to, že jsem spadl na dno! Teď mám dobrou práci, rodinu a dvě děti.“
Být vděčný dluhy a exekuce zní divně. Jenže bez toho by tenhle přítel lavíroval mezi dobrým a špatným. Teď ví, čemu má dávat přednost.
Jiný dlouhodobě abstinující přítel s odpovědí váhal. Řekl jsem mu: „Nebýt závislosti tak byste jako barman celý život okrádal zákazníky a přišel byste do pekla. Takhle máte užitečné a poctivé zaměstnání a tam nahoře to s vámi možná vyřeší domluvou.
Nato jsme se oba rozesmáli.

21. 10.
Noblesní společnost
Jedno úterý jsem jako obvykle cvičil na ženském oddělení s pacientkami jógu. Jen tak mimochodem jsem se jich zeptal: „Chtěly byste být v dobré společnosti mezi milým a střízlivými lidmi?“
Odpověď zněla, že ano, a tak jsem pokračoval: „To vám nezbude než chodit na setkání Anonymních alkoholiků.“
Braly to jako vtip a smály se. Pak jsem šel na mužské oddělení, kde jsem vedl klub a doléčovací skupinu. Tam jsme mluvili o důležitých momentech po skončení pobytové léčby.
Jeden střízlivý přítel popsal své první setkání s Anonymními alkoholiky: „Ti lidé byli střízliví, spokojení, v klidu a v pohodě. Měli něco, co jsem já neměl a co jsem chtěl mít.“

20. 10.
Jak prospět národu a vlasti
Jistý populista s vřelým vztahem k pivu prohlašoval o své politické straně, že jsou to vlastenci. Nedalo mi to a natočil jsem video o skutečných vlastencích. Ti vyhýbejte alkoholu, drogám, tabáku a hazardu a často se smějí nebo usmívají. Proč? Protože smích a střízlivost jsou zdravé.
Vlastně jsem na tohle nepřišel já, ale už T. G. Masaryk. Ten svého času řekl, že v soutěži národů zvítězí ty střízlivé. V dnešní době globalizované ekonomiky to platí ještě víc než za jeho časů.
---
Konkurz
Jedná velká pohřební služba vyhlásila konkurz na vedoucího jedné větší pobočky. Přihlásili se dva kandidáti. Ten první byl hovorný a žoviální, během konkurzu se často usmíval nebo smál. Ten druhý při konkurzu vystupoval důstojně, tvářil se vážně a mluvil pomalu a s rozvahou. Co se kvalifikace a dalších předpokladů na tom byli oba kandidáti podobně. Koho myslíte, že konkurzní komise vybrala?
Kdybych v ní seděl já, přimluvil bych se za toho prvního. Komise ale vybrala jeho protikandidáta.
Při konkurzu na místo, které vyžaduje seriózní vystupování, není vhodné se příliš usmívat nebo dokonce chichotat. Na to jsem nepřišel já, ale vědci, kteří se touto otázkou zabývali.
Mimochodem o smrti a pohřbech existuje řada anekdot, třeba tato:
Baví se dva známí a jeden se ptá: „Půjdeš sousedovi na pohřeb?“
Druhý nato řekne: „Ne, proč bych to dělal. On na můj pohřeb taky nepůjde.“

19. 10.
Jako v nebi
Baví se dva přátelé a jeden se ptá: „Jaká je tvoje nová práce?“
„Je to tam jako v nebi.“
„Vážně?“
„Ano, kdykoliv mě odtamtud mohou vykopnout.“
Podle amerických výzkumů lidé nejčastěji přicházejí o práci kvůli neshodám se spolupracovníky nebo nadřízenými. Metodu S. O. R. R., kterou doporučujeme ke zlepšování osobních vztahů, lze snadno přizpůsobit i pracovnímu prostředí.
S. znamená střízlivost: Abstinence od alkoholu se v některých zaměstnání striktně vyžaduje. Střízlivost ale také zahrnuje realismus. Nelze např. očekávat, že nás budou nadřízení neustále chválit nebo že budeme za málo práce dostávat hodně peněz.
O. je očista: Tím se míní omezit, to, co člověka odvádí od práce a pracovních vztahů. Sem patří hudební videa, puštěné rádio, sociální sítě, dlouhé soukromé telefonáty nebo nakupování přes internet. Kdysi jsem přišel do nejmenované firmy. Pracovníci ve vrátnici mi nevěnovali nejmenší pozornost, protože právě hráli jakousi videohru. Řada firem si tento problém uvědomuje a blokuje sociální sítě a soukromé e-mailové služby. To je důležité nejen kvůli produktivitě práce, ale také pro bezpečnost firemní počítačové sítě.
R. znamená radost: Emoce se mezi lidmi snadno přenášejí. Sympatičtější jsou nám lidé, od kterých k nám přicházejí zdravé emoce, jako klidná radost, vděčnost, spokojenost nebo laskavost. Typickým projevem většiny zdravých emocí je úsměv.
R. je respekt: S nadřízenými a se spolupracovníky nelze vždy souhlasit nebo jim v plné míře vyhovět. Ale i odmítnutí nepřiměřených nároků by se mělo dít s respektem. Způsobů, jak projevit respekt, je celá řada, např. pozdrav, lehká úklona a zdvořilé oslovení. V této souvislosti je třeba připomenout zásadu, že nikdy nekritizujeme člověka. Místo toho je vhodnější vyžadovat změnu chování. Nebudeme tedy nikomu říkat, že je popleta, ale vysvětlíme mu, kde udělal chybu a jak se jí vyhnout.

18. 10.
Nové video Uvolnění a posílení nohou. Máme i anglicky.
---
Jak odlišit soucitný úsměv a posměch
Někomu se cosi nepovede. Co myslíte, je lepší se usmívat nebo se spíše tvářit vážně?
Je možné obojí. I za této situace bývá úsměv vhodný, ale je při něm vhodné udržovat přiměřený oční kontakt. Podstatný je také slovní doprovod, lze např. říci, že příště to půjde lépe, že se to stává nebo že máte podobnou zkušenost. Někdy je ještě lepší nabídnout konkrétní pomoc, např. když někdo upadne, můžete mu pomoci se očistit.
Naproti tomu při posměchu se často zdvihne pouze jeden koutek úst. Posměváček se navíc spíše dívá jinam. Vlastně tím dává najevo, že takovým břídilem nemá smysl se zabývat a že je to beznadějný případ. Místo posměchu už by bylo lepší zachovat vážnost nebo dělat jako, kdyby se nic nestalo.

17. 10.
Z rozhovoru pro jeden časopis
– To, že si člověk přizná určitý reálný problém, není pocit méněcennosti. Je to fakt a první krok k nápravě.
– Co je, to je, co není, to není. Toho, co je, lze využít, tím, co není, je lépe se nezabývat.

16. 10.
Nová videa
Úsměv na velkou dálku. Máme i anglicky.
Primitivní emoce: co funguje a co ne. Máme i anglicky.
---
Smát se na příšeru
Zjevuje se příšera. Dostanu strach, celý se třesu.
Zeptám se zajímavě: „Co chceš příšero?“
Příšera neodpoví, cení zuby a přibližuje se.
Začnu se smát. Nejdříve jenom trochu, pak na celé kolo.
Příšera se zmenšuje, a pak úplně zmizí.
Jistě máte podobnou zkušenost.
Video

15. 10.
Zajímavost
Na webu nakladatelství se vedle mé nové knihy „Usmát se a poodstoupit“ objevilo písmno "B".
Když jsem na něj najel myší, zjistil jsem, že to znamená „bestseller“. To mě potěšilo.
---
Vnitřní úsměv
Vnitřní úsměv v Česku vyučovala Americká jógínka českého původu paní Ossius koncem 60. let 20. století. Při něm se rozšíří a rozzáří oči. Tento úsměv má blízko k obdivnému úsměvu. V zářivém vnitřním úsměvu je ale více srdečnosti a laskavosti. Nejlepší bude si to vyzkoušet.
---
Dobré vztahy: první důležitý krok
Tím krokem je střízlivost. To neznamená pouze abstinenci od alkoholu a drog, ale i realizmus. K druhým lidem přistupujte klidně, s úsměvem bez předsudků, ale i bez přehnaných očekávání. A přehnaná očekávání nevzbuzujte. Zbožňování často přechází v nenávist. To věděli už staří Římané, jedno latinské přísloví říká: „Jasné dohody dělají dobré přátele.“

14. 10.
Tiše se smát v srdci
Představte si krásné, slunečné ráno, venku je klid a vy se jdete projít.
Intuitivně cítíte, že všechno je a vždy bude v naprostém pořádku.
Ale co když je pod mrakem a vás čekají nějaké nepříjemnosti?
Tak si uvědomte, že slunce sice právě nesvítí zde, ale někde jinde a jiným lidem. Přejte jim to.
Pak si řekněte: „Čeká mě zajímavý den.“
Ony i ty drobné a větší nepříjemnosti mohou být velmi zajímavé.
K výhodám střízlivosti, smíchu a úsměvu patří to, že uklidní, a člověku to pak lépe myslí. A dobré, střízlivé myšlení přijde vhod vždy a v nesnázích obzvlášť.

13. 10.
Nové video Pomalý smích a osm situací, kdy zvolnit. Máme i anglicky
---
Snadná svépomoc
K tomu abychom se smáli nepotřebujeme odborníky. Smích a úsměv patří k nejrozšířenějším způsobům, jak se svépomocí uklidnit. Schopnost se usmát máme neustále pohotově po ruce. Je to něco jako naše nejlepší kamarádka, které se můžeme kdykoliv svěřit.

12. 10.
Velká, veselá společnost
Smát se o samotě je možné, ale s tou samotou je to složitější. Nikdo není nikdy úplně sám. Řekněme, že se usmívám, cvičím jógu nebo čchi-kung. V stejnou dobu přesně totéž dělají nespočetní další lidé na celém světě. Sice se neznáme, ale stejně jsou to něco jako moji kamarádi.
---
Jak se směje zdvíhací jeřáb
Rukou napodobuji pomalu se pohybující rameno jeřábu a pochechtávám se.
Pointa této hříčky je tato: „Život je někdy těžký, ale i tak se můžeme smát.“
Jedna paní mi napsala, že to mám asi odpozorováno ze života.
Odpověděl jsem: „Odpozorováno, vyzkoušeno.“
Video.

11. 10.
Nové video Kdo je největší vlastenec?
---
Zlaté Bohnice!
Jednu dobu jsem chodil do různých odborných komisí na ministerstvo zdravotnictví nebo na magistrát.
Do poklidného areálu Bohnické nemocnice mezi střízlivé přátele jsem se pak vracíval s velkou úlevou.

10. 10.
Překvapení novináři
7. října 2021 dopoledne jsem přednášel na téma smích a komunikace. Přišly většinou zdravotní sestry. Atmosféra byla úžasná. Na moje vtípky, žertíky a veselá cvičení reagovali přítomní hlasitým smíchem. Během toho dopoledne jsme užili hodně legrace.
Týž den mě čekal křest knihy „Usmát se a poodstoupit“. Na tuhle akci přišli hlavně lidé z médií.
Kmotrou byla paní Daniela Fischerová. Ta mi před tím slibovala, že mě důkladně pohaní. Místo toho chválila a chválila, až se mi skoro červenaly uši. Mimo jiné řekla: „Autorův styl je čím dál tím lehčí a čtivější. Primář Nešpor má výhodu odbornosti a výhodu pohádkově symbolického myšlení a k tomu ještě humor. To mu otevírá cestu ke čtenářům všeho typu. Navíc je to člověk nevídaně poctivý.“
Zapomněla při tom dodat, že takový cit pro jazyk, jaký má ona, nemám a nikdy mít nebudu.
Křest zdárně proběhl a zbyl nějaký čas. Nabídl jsem přítomným některé osvědčené legrácky. Ti ale reagovali rozpačitě. Překvapilo je už i jen to, že se měli postavit. Uvolnili se až v závěru, když jsme jásali a opakovali „Veselý, radostný, nadšený, juchú, nakladatelství Vyšehrad zdar!“
Doma jsem o tom přemýšlel a zjistil, kde se stala chyba. Posluchači přišli na dopolední seminář připravení na to, že se budou smát a cvičit. Účastníci křtu očekávali něco seriózního a důstojného. Do tohoto rámce dobře zapadal projev paní Fischerové, ne však moje dovádění. Kdybych křest mohl opakovat, uvedl bych do pozvánky, že některé věci popsané v knize vyzkoušíme a že bude legrace. Jednodušší možnost by byla se více krotit. Ale ono to i tak dopadlo docela dobře. Z toho křtu existuje amatérské video a lidem se líbí.

9. 10.
Nové video Křest knihy „Usmát se a poodstoupit“.
---
Křest knihy „Usmát se a poodstoupit“ – můj úvod
Vážené dámy a pánové,
velmi mě těší, že kmotrovství se ujala paní Fischerová. Na počátku mé literární dráhy stala její rady, abych nedělal věty delší než dvě řádky. V této knize věty delší než dvě řádky nejsou. Je tedy jasné, že bude mít velký úspěch.
Děkuji také nakladatelství Vyšehrad, kniha vypadá opravu hezky. O fotografie se postaral mistr Vojtěch Vlk. Paní redaktorka Jitka Suchá při práci s textem i jednání se mnou projevovala andělskou trpělivost. To knize prospělo.
Z obsahu knihy jsem pro vás připravil menší ochutnávku. Můžete se ne mě jen tak dívat nebo, což bude lepší, praktikovat společně se mnou.

8. 10,
Klidná radost: 7 výhod a 15 jednoduchých možností
Klidná radost prospívá zdraví, zlepšuje myšlení, usnadňuje sebeovládání i komunikaci a zvyšuje kvalitu života. Klidnou radost je možné navozovat.
– Radost z toho, že plníme své přirozené povinnosti.
– Radost z dobrého jednání druhých lidí.
– Radost z vnitřní svobody a střízlivosti. Určitými věcmi se nemusíme zabývat a máme právo být jiní než druzí.
– Radost z pravidelnosti, předvídatelnosti a toho, že můžeme ve svém životě mnohé ovlivnit.
– Radost z toho, že je člověk užitečný.
– Radost z drobných úspěchů.
– Radost z přírody, květin, domácích zvířat.
– Radost z dobrých knih, hezké hudby i jiných uměleckých děl.
– Radost z duchovního života.
– Radost z pohybu, procházek, cvičení, jógy, čchi-kungu atd.
– Radost ze spánku a odpočinku.
– Radost ze zdravého jídla, vody a čaje.
– Radost navozují také smích, úsměv a humor.
– Radost z dobrých a stabilních vztahů.
– Mít radost z toho, že jsme. Různé duchovní tradice považují zrození v lidské podobě za velké privilegium.

7. 10.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Jak uklidnit manželku
Někdy dávám na doléčování střízlivých přátelům čaje – jasmínový, assámský nebo třeba bílý. Jeden střízlivý přítel měl kromě čajů ode mě i další, které si koupil sám.
Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že manželka smíchala při uklízení všechny jeho čaje do jedné velké dózy.
Zmíněný přítel mi se smíchem vypravoval, že jeho žena tuhle podobnou směs pije a je po ní klidnější.
Takže se to vlastně vyplatilo.

6. 10.
Jiné děkování
Jedno cvičení čchi-kungu spočívá v tom, že se praktikující pět minut uklání a děkuje lidem, věcem nebo okolnostem. Jednou mě napadlo děkovat za to, co nemusím. Nemusím se zabývat cenou alkoholu a cigaret, sháněním drog, politikou, profesionálním sportem, burzou atd.
Byla to docela legrace a já si při tom uvědomil, oč jsem svobodnější. Takže za to všechno děkuji.

5. 10.
Nové video Jak zlepšit vztahy: Stručně, jasně a názorně. Máme i anglicky.
---
Jak začít téměř cokoliv
Existuje řada možností, navrhují kupříkladu sebevědomý smích. Jak takový smích vypadá?
Dáme si ruce v bok. To opticky zvětšuje postavu.
Pak se smějeme hlubokým hlasem s klesající intonací, jak se to děje v oznamovacích větách. Psychoterapii se střízlivými přáteli často začínám právě takto.
S touhle technikou jsou určité problémy.
– Předně se nedá použít všude. Řekněme, že nás čeká návštěva zubního lékaře. Sebevědomý smích nebudeme praktikovat v čekárně. Šlo by to ale ještě před tím v soukromí doma.
– Sebevědomý smích není namístě v situacích, kdy se chystáme udělat nějakou hloupost. Takže prvním krokem, než něco začneme, by mělo být si to důkladně rozmyslet.

4. 10.
Nové video Zasmát se na příšeru.
---
Nevídaný skandál!
Právě probíhalo významné mezinárodní utkání českých fotbalistů s týmem Nauru. Zápas přenášela televize a fotbalový stadión byl zaplněn do posledního místa. V tom skupina organizovaných výtržníků vytáhla transparent s nápisem „Pijte vodu!“
Tato individua pak provolávala pobuřující hesla jako „Střízlivosti zdar!“ nebo „Pryč s hazardem!“
Výtržníci byli místním rozhlasem upozornění, že za reklamu hazardu a alkoholu dostává fotbalový svaz peníze.
Zmínění chuligáni ale ve své skandálním počínání urputně pokračovali.
Organizátoři se obrátili na policii, ta ale odmítla zasáhnout.
Nezasáhli ani diváci, někteří z nich se naopak pobaveně smáli
Naštěstí se podařilo výtržníky identifikovat. Všichni do jednoho dostali doživotní zákaz vstupu na fotbalové stadióny.
Novináři zeptali jedné z potrestaných osob, co na to říká.
Ta drze a cynicky odpověděla: „Je mi to fuk!“
Taková nestydatost!

3. 10.
Vše dobré
Na konci e-mailů často používám formulaci „vše dobré přeji“ a někdy přidám i smajlíka.
Není to irone, ani utopie. Mince má dvě strany a to, co nás potkává, má své výhody a nevýhody.
Až vám budu já nebo někdo jiný přát „vše dobré“, uvědomte si, že je to možné.
Záleží na vás, co dobrého najdete i tam, kde jste to nečekali.
---
Volby
Mohu se cítit starý,
mohu se cítit mladý.
Mohu být smutný,
mohu být veselý.
Mohu být bezmocný,
mohu být užitečný.
Tuhle legrácku provázenou příslušnou mimikou jsem natočil jako video a dal na internet. Odkaz na video jsem poslal sestře. Tu čekala operace a moc do smíchu jí nebylo. V e-mailu sestře jsem připustil, že jsem to možná trochu zjednodušil.
Jedna známá mi napsala: „Život je krásný.“
Odpověděl jsem, že někdy opravdu krásný, ale vždy zajímavý.

2. 10.
Omluva do budoucna
Jeden mistr radí omlouvat se nejen těm, kterým jsme ublížili, ale i těm, kterým ublížíme v budoucnu. Omlouvat se do budoucna mi připadalo přehnané.
Jednoho dne jsem se rozhodl za pomoci vysavače a desinfekce dát do pořádku svoji matraci. Bylo to něco jako vojenské tažení proti roztočům a dalším mikroorganismům usídlených v mém lůžku. Necítil jsem se při tom dobře. Pak jsem se všem těm pidimužíkům omluvil a popřál jim lepší budoucí na onom světě. To mě uklidnilo.
---
Skvělý začátek dne i konec vašeho dne
Jednoduché věci často fungují nejlépe. Můžete se o tom sami přesvědčit.
Skvělý začátek dne
Usmějte se.
Řekněte si v duchu třikrát něco povzbuzujícího, např.:
– Život je zajímavý.
– Žiji moudře.
– Klidný, moudrý, střízlivý.
Skvělý konec dne
Před usnutím se usmějte.
Pak v duchu třikrát zopakujte totéž, co ráno.
Tento postup jsem dal jako video na internet. Jedna paní mi k němu napsala, že by to ale mělo být upřímné.
Odepsal jsem jí, že kdy to někdo dvacetkrát neupřímně zopakuje, po 21. už to bude upřímné.
Bylo by trochu příliš, chtít upřímné nadšení po někom, kdo vstává o hodinu nebo dvě dřív, než by chtěl.
Video

1. 10.
Nové video Dobré vztahy: první důležitý krok
---
Prevence nádorů v kostce
Dodržování následujících zásad podstatně snižuje riziko nádorových onemocnění.
Životní styl
- Fyzická aktivita, např. chůze.
- Střední míra zátěže.
- Vyhnout se zbytečnému stresu, včetně hazardu nebo násilí v médiích.
- Naučit se zvládat stres (jóga, čchi-kung, relaxační techniky, pěstovat dobré vztahy, dobré záliby, smích a humor, zdravé emoce jako laskavost, duchovní život atd.).
- Nevystavovat se dlouhodobě ultrafialovému záření.
- Vyhnout se rizikovému sexu.
- Nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostředím.
- Abstinence od alkoholu a drog.
Výživa
- Vyhnout se přepálenému tuku, praženým a uzeným potravinám (hospodská strava, fast food).
- Omezit chemické látky v jídle a sladkosti.
- Nepřejídat se, zvláště ne na noc, předcházet obezitě.
- Vhodné jsou např. luštěniny, zelenina a houby.
- Pít dost vody.
Zdravotní péče
- Prevence a léčba některých onemocnění, např. cukrovky a žloutenek typu B a C.
- Léčení chronických zánětů.
- Preventivní prohlídky podle rady lékařů.

30. 9.
Smích na psychiatrii
Lidé se mylně domnívají, že typickým příznakem duševních chorob je smích nebo duchem nepřítomný úsměv. V rámci postgraduálního vzdělávání jsem pracoval na různých psychiatrických odděleních včetně těch nejtěžších. Nejvíce smíchu a legrace bylo se závislými lidmi. Ne na začátku jejich léčby, ale až později, když pořádně vystřízlivěli a zlepšil se jejich stav. To už byli většinou kromě závislosti úplně normální.
Nejvíce se smějí děti, ženy a duševně zdraví lidé. Smích, úsměv a humor mají mnoho výhod. Mimo jiné slouží jako bezpečnostní ventil tlakového hrnce. Když tlak páry neúměrně stoupne, ventil se uvolní a část páry pustí ven. Zde je možné hledat jedno z vysvětlení, proč se někteří lidé smějí nebo chichotají i v silně nepříjemných situacích. Není to tím, že by zešíleli, jen se zbavují přílišného napětí.
Zakončím myšlenkou jednoho amerického básníka a dramatika. Je stručná a výstižná: „Kdybychom se nemohli smát, tak se všichni zblázníme.“ Robert Frost.

29. 9.
Mocný lék, který máte stále k dispozici
Tím lékem je úsměv a také klidné brániční dýchání.
Výhody bráničního dýchání
– Mírní negativní emoce a stres.
– Prospívá duševní činnost.
– Uklidňuje, dává nadhled.
– Zlepšuje sebeovládání.
– Je efektivní a šetří energii.
– Prospívá plicím a srdci
– Prospívá svalům a zlepšuje stabilitu.
– Pomáhá normalizovat krevní tlak.
– Zlepšuje trávení a výměnu látkovou.
– Mírní záněty.
– Mírní bolest.
– Usnadňuje řeč a zpěv.
– Pomáhá předcházet únavě a nemocem.
– Dá se snadno naučil.
– Lze ho používat nenápadně v každodenním životě. To ale nedělejte při rizikových činnostech, jako je řízení auta.
Princip bráničního dýchání
Nádech: Břišní svaly se uvolní a umožní bránici pohyb dolů.
Výdech. Břišní svaly se stáhnou a vytlačí bránici nahoru.
Nácvik
Lze praktikovat vstoje, vsedě, vleže, a dokonce i za chůze. Nejjednodušší možnost je položit si vleže na zádech dlaně na břicho a uvědomovat si pohyby břišní stěny při dýchání. Vleže na zádech se mohou břišní svaly uvolnit i při nádechu, zpětný pohyb bránice se děje díky hmotnosti vnitřních orgánů. Tato možnost je výborná jako relaxace před spaním.

28. 9.
Nová videa
Jaká úleva.
Klidná radost: 7 výhod a 15 jednoduchých možností. Máme i anglicky.
---
Kancléř
Olaf Scholz působí věcným, klidným a na něčí vkus až nudným dojmem.
Kdosi mu vytýkal nedostatek emocí.
Scholz na to odpověděl: „Ucházím se o místo kancléře, ne o místo ředitele cirkusu.“
On to zase takový suchar nebude, když má smysl pro humor.

27. 9.
Nové vydání Střízlivých novinek.
---
Věštba
Tvářím se tajemně, hledím přímo do kamery a pomalu provádím pohyby vypůjčené z čchi-kungu. Pak udělám rozhodné gesto a objeví se titulek „Prospěje vám střízlivost.“ Nato asi půl minuty jásám.
Tahle věštba je na rozdíl od mnoha jiných srozumitelná, jednoznačná a pravdivá. Střízlivost v užším i širším smyslu slova opravdu prospěje každému.
---
Jak si vyčistit mozek
Usmějeme se a opatrně oběma rukama vynadáme mozek. Pak mu poděkujeme mu. Nato ho vezmeme do levé ruky a pravou nad ním proděláme krouživé pohyby. Mozek přendáme do pravé dlaně a totéž opakujme levou rukou. Nakonec mozek opatrně vrátíme do hlavy. Mít umytý a střízlivý mozek je skvělé.
Natočil jsem to jako video. Jedna paní mi k němu napsala, že vyndávat mozek z hlavy považuje za riskantní.
Odepsal jsem jí: „Mozek zůstal na svém místě. Jenom jsem vypucoval jeho obraz a trochu si při tom zadováděl.“
Paní to uklidnilo a odepsala mi: „Jdu na to.“

26. 9.
Nové video Jak se směje zdvíhací jeřáb. Máme i anglicky.
---
Bezmoc
Naše snažení někdy nepřináší očekávaný efekt. Nebo nastane nepříjemná situace, kterou se nedaří ovlivnit. Pak se objeví pocit bezmoci. Na to lidé často reagují horečnou aktivitou a vystavují se dalším zklamáním.
První krok Anonymních alkoholiků radí přiznat si bezmoc vůči alkoholu. Ono je dobré si přiznat bezmoc i vůči mnoha jiným věcem. Upřímné přiznání si bezmoci otevírá dveře Vyšší moci nebo jinak řečeno napomáhá rozvoji naší osobnosti. Jednou ráno jsem pocítil bezmoc. Místo, abych tento pocit odehnal, jako mnohokrát před tím, jsem si ho užil. Velmi mě to uklidnilo.
Zvládání bezmoci v šesti krocích
– Bezmoc si přiznat.
– Usmát se a uklidnit se. Je to zdravé, a člověku to pak lépe myslí.
– Vyhodnotit, co má smysl a co ne.
– V tom dobrém a užitečném pokračovat.
– Zanechat bezúčelného nebo škodlivého jednání.
– Rozšířit svůj obzor. V tom nám může pomoci někdo zkušenější, studium, svépomocná organizace, psychoterapie nebo zjíněná Vyšší moc. Kupříkladu mnozí z našich přátel se dopracovali k dlouhodobé abstinenci, až když začali pravidelně docházet na setkání Anonymních alkoholiků, což dříve odmítali.
Myslím, že jsem byl v životě docela úspěšný. Bylo to i díky tomu, že se mi mnohé nepodařilo, jak jsem chtěl.

25. 9.
Soutěž o nejpodivnější smích
Tuhle soutěž odvysílala indická televize v některém z tamních jazyků. Z komentáře jsem nerozuměl ani slovo, ale předpokládám, že se jednalo o finále. Smáli se tam všichni včetně konferenciérů. Nejlepší mi připadala silnější paní středních let. Smála se nahlas, ve vysoké tónině a svoje „ha, ha, ha“ opakovala neskutečně rychle.
Úplně opačný, ale stejně komický, smích předvedl na jiném videu Američan důchodového věku. Ten nebyl silnější, ale vysloveně tlustý. Pomalu, s nosovým přízvukem opakoval: „njo… njo… njo“.
Nevím, jak se smějete vy, ale jestli nějak zvláštně, tak toho využívejte. A co když se smějete úplně normálně? Tak toho využívejte také.
Video
---
Blesková relaxace
Úsměv, dlouhý výdech a laskavost uklidňují. To všechno jde stihnout během jednoho dechu.
Postup: Nadechněte do břicha a při výdechu v duchu opakujte: „Mír přede mnou, mír za mnou, mír napravo, mír nalevo, mír dole, már nahoře.
A je to!

24. 9.
Nové video Skvělý začátek i konec vašeho dne. Máme i anglicky.
---
Křest mé nové knihy "Usmát se a poodstoupit"
Bude se konat ve vegetariánské restauraci Maitrea, Týnská ulička 1064/6, Praha 1 (v blízkosti Týnského chrámu).
Datum 7. 10. 2021. Začátek 16:00. Odhadované trvání akce asi hodinu. Vstup je volný a uvítací nealkoholický nápoj je zdarma.
Na akci je ale třeba se předem u mně e-mailem přihlásit, kapacita místa je omezená.
---
Jak vnést do života více radosti
Je to jednoduché a překvapivě účinné. Tento postup používám často.
Natočil jsem ho na video a dal na internet.
Přišlo mi na něj hodně příznivých odezev a komentářů.
Potěšilo mě, že to funguje i druhé lidi, nejen na mě.
Technika
Co nejčastěji s úsměvem opakujte: „Úspěch! Mám radost!“
Příklady
– Vstal jsem z postele. Úspěch! Mám radost!
– Docvičil jsem. Úspěch! Mám radost!
– Nasnídal jsem se. Úspěch! Mám radost!
– Jsem naživu. Úspěch! Mám radost!

23. 9.
Nové video: Skvělý způsob, jak něco začít. Máme i anglicky.
---
Lze rozveselit vozíčkáře?
Čekala mě přednáška pro vozíčkáře. Předem jsem si pro ně připravil malou sestavu pěti snadných cviků vsedě. Před tím jsem si prohlédl některá videa na stejné téma v angličtině. Mnohá z nich byla profesionálně natočená a vystupovali v nich kompetentní fyzioterapeuti. Všichni se na nich ale tvářili zasmušile. To není můj styl. Do své sestavy jsem zařadil cviky z čchi-kungu a jógy a přizpůsobil je praktikování vsedě. Moje sestavička začínala vytleskáváním slov „úsměv sluší, hřeje duši.“ Pak jsem se vytahoval nahoru a uvažoval o něčem příjemném, vlnil páteří a smál se jako žába. Nakonec jsem za spokojeného pochechtávání stáhl energii dolů do břicha.
Lidé se mylně domnívají, že tělesně postižení lidé jsou pořád nešťastní. Jistě, po ztrátě zraku nebo hybnosti bývají lidé v šoku. Jenže po čase si většinou zvyknou a míra jejich životní spokojenosti je podobná, jako u zdravých lidí.
---
Zákaz zastavení
Asi víte, jak vypadá značka zákaz zastavení Tahle značka platí pro motoristy, ale i pro každého. O tom svědčí následující příklady:
– Nezastavujte před tím, co vyvolává bažení po alkoholu, drogách, hazardu a škodlivých věcech.
– Nezastavujte před tím, co vyvolává zbytečný stres a negativní emoce. To se týká i médií.
– Jestliže jednáte správně, nezastavujte, ale pokračujte v tom.
Mějte se hezky a střízlivě.

22. 9.
Nové video Mudry pro lepší myšlení a rozhodování a něco navíc. Máme i anglicky.
---
Veselá samota
Andy Rooney byl americký žurnalista, který měl až do 92 let svůj pravidelný hodinový program v rozhlase. Jednou řekl: „Jestliže se smějete o samotě, pak to bývá skutečně upřímné.“
Osobně si myslím, že to může být i jinak. Člověk se o samotě začne smát neupřímně a uměle. Upřímný smích se často dostaví až pak.
---
No tohle!
Jedná se o legrácku pro střízlivé přátele. Vlastně to není jen legrace, ale naprostá pravda.
Žasnu jako malé dítě, které dostalo koloběžku, a říkám: „No tohle!!“
S obměnami to dvakrát zopakuji.
Pak vroucně děkuji: „Děkuji, ti milá střízlivosti, za tyto krásné dárky.“
K dárkům, které přináší střízlivost, patří mimo jiné lepší vztahy nebo lepší zdraví. Ale to byste si jistě domysleli sami.
Video

21. 9.
Úplně jiná filosofie
V době, kdy jsem studoval medicínu, byla povinou součástí studia marxistická filosofie. Student se příslušné poučky mechanicky naučil a u zkoušky to odříkal. Jeden kolega to nevydržel a řekl, co si opravdu myslí. Zkoušející s ním nediskutoval, ale prostě ho vyhodil. Skládat tuhle zkoušku bylo nepříjemné, skládat ji dvakrát ještě horší. Takže to si každý rozmyslel.
Někdy v té době mě okouzlila postava Alberta Schweitzera. Vlastně mě fascinuje dodnes. Schweitzer byl varhanním virtuos, filosof, teolog, lékař v Africe a mírový aktivista. Tento všestranný génius uměl uvažovat prakticky. Bylo mu jasné, že složitá filosofická pojednání běžný člověk nečte. Vytvořil proto filosofii, která se dá shrnout do jedné krátké věty: „Dobré je to, co pomáhá životu.“
Životu jistě pomáhají střízlivost, dobrá péče o své zdraví, úsměv a smích, laskavost a to, že je člověk nějak užitečný. Existují dlouhé a rafinované postupy, jak se rozhodovat. Jenže na ty většinou nemáme čas. Místo toho se můžeme zeptat: „Pomůže to mně, druhým lidem nebo přírodě?“
Je to rychlé, praktické a většinou náramně užitečné.

20. 9.
Jak se usmívat ve spánku
Děti se ve spánku usmívají často, usmívají se ale i spící dospělí. Tuto skutečnost vybádal tým francouzských odborníků za pomoci spánkové laboratoře na vzorku více než 170 osob. Vědci zjistili, že se ve spánku objevuje lehký úsměv, výraznější úsměv i široký úsměv s otevřenými ústy. Usmívání se ve spánku souviselo většinou s příjemnými sny. Dobrý způsob, jak se ve spánku usmívat, bude mít hezké sny, ale asi by to šlo i naopak, tj. ve spánku se usmívat, a díky tomu krásně snít. Co z toho je lepší, tím si nejsem jist. Spánkovou laboratoř nemám a 170 osob také ne. Tak či onak klidnému a příjemnému spánku můžete snadno napomoci. Na mém webu drnespor.eu je volně text „Zdravý spánek zvyšuje inteligenci a prospívá zdraví: svépomocný návod“. Viz také toto video.
---
Země svobody a no tohle!
Možná považujete Spojené státy za svobodnou zemi, kde žijí svobodní lidé.
Jak se to vezme. Mediální kolos CNN dal třem zaměstnancům výpověď. Důvod? Přišli do práce bez očkování proti COVID-19.
Nepředpokládám, že byste chtěli pracovat pro CNN. I tak je dobré se nechat očkovat. Ne kvůli zaměstnavateli, ale kvůli sobě a svému okolí.

19. 9.
Nové video Smích bobra po 12 letech. Máme i anglicky.
---
Bacha na něj!
Odborníci z Japonska a z Austrálie zjistili, že děti ve věku pět až šest let si nejdéle zapamatovali lidi, kteří se na ně usmívali, ale při tom se k nim zachovali špatně. To bude pravděpodobně platit i pro dospělé a je to pochopitelné. V genetické paměti máme zakódováno, že na usmívající se rošťáky je třeba si dávat zvlášť dobrý pozor.
Lepší by bylo mračit se jako hladový buldok, ale chovat se dobře.
A ještě lepší by bylo se chovat dobře, a při tom se usmívat.
---
Veselá anestezie
Sestru čekala operace v celkové anestezii.
Na operačním sále se jí anesteziolog zeptal: „Kdepak byste teď chtěla být?“
„U moře,“ odpověděla sestra.
„To je maličkost, hned to zařídíme,“ usmál se anesteziolog.
To bylo to poslední, co si sestra pamatovala.
Když mi to později se smíchem vypravovala řekla: „Jestli jsem byla u toho moře, to nevím. Takže to nemůžu reklamovat.“

18. 9.
Nové video Prevence nádorů v kostce. Máme i anglicky.
---
Hrachová polévka
Pan Hrášek miluje hrachovou polévku. Hned po ránu si jí udělal plný hrnec.
Proč? Protože chtěl být šťastný. Jakmile byla polévka uvařená, pan Hrášek se do ní nedočkavě pustil. Popálil si při tom pusu.
Další den na to šel jinak. Řekl si: „Uvařit hrachovou polévku je služba mému tělu.“
Když byla polévka hotová, nechal ji přiměřeně vychladnout, a pak si na ní pochutnal.
Nevím, jak vám, ale mně se postoj služebníka osvědčil. Když jsem se chtěl prosazovat nebo být šťastný, nedopadalo to dobře.
Smích a úsměv mohou být také službou, protože působí totiž dobře na nás samotné a obvykle i na okolí. A stejné je to se střízlivostí.
---
Posílejte SMS sobě nebo o to někoho požádejte!
Nezní to právě logicky, ale může to být užitečné. Proč, to vyplyne z následujících příkladů.
Příklady SMS sobě:
- Uklidni se!
- Zpomal a přemýšlej!
- Zůstaň střízlivý!
- Narovnej se!
- Usměj se!
- No tak se usměj!

17. 9.
Jak očistit karmu své rodiny – čtyři kroky a dvě poznámky
1. Požádejte o odpuštění všechny, kterým jste ublížili.
2. Požádejte o odpuštění všechny, kterým ublížili vaši příbuzní. To se týká i dávných předků včetně těch, které neznáte.
3. Opusťte těm, kdo ublížili vám.
4. Tento krok je nejtěžší: Odpusťte těm, kdo ublížili vašim příbuzným.
Poznámky:
– Bývá vhodné to praktikovat každý den měsíce nebo léta.
– Existují i další možnosti, zejména laskavost a vytváření dobré karmy.
– Jeden střízlivý přítel mi napsal, že tento postup je obtížný až nemožný. Odepsal jsem mu, že v tom případě radí mistr Chunyi Lin odpuštění předstírat. I to působí dobře na psychiku i zdraví.
---
Jak se za jednu minutu uklidnit
Tenhle postup vypadá jednoduše, je jednoduchý, ale ne tak úplně. Napnuté svaly se, až napětí povolí, lépe uvolní. Proto ten začátek. Uvědomování si dechu a prodlužování výdechu zklidňují. A zklidňují i zdravé emoce, jako laskavost a úsměv.
Technika
– Nadechněte se a na chvíli napněte svaly.
– Pak dlouze vydechněte a řekněte si: „Mohu dýchat.“
– Nadechněte se a při výdechu se usmějte se a řekněte si: „Mohu se usmívat.“
– Nadechněte se, při výdechu si řekněte: “Mohu být laskavý.“
Poznámky
– Laskavý je dobré být k druhým, ale i k sobě.
– Nepoužívejte tento postup při řízení a podobných činnostech.
Video

16. 9.
Nové video Malý nebeský okruh jednoduše. Máme i anglicky.
---
Grotesky
V jedné grotesce vstoupí Chaplin omylem do maringotky, která slouží jako klec pro lva. Lev spí. Chaplin zjistí, že na boční straně klece jsou nízká dvířka. Má z toho velkou radost, otevře je a zjistí, že vedou do vedlejší klece. Tam je ale tygr. Ten nespí, ale cení dobře vyvinutý chrup. Chaplin dvířka rychle zavře. Zachrání ho až nějaká slečna a otevře mu dveře maringotky. Chaplin se před ní chce předvést. Jde ke lvu a chystá se na něj položit nohu. Lev se probudí a zdvihne hlavu. Chaplina to náramně vyděsí a upaluje pryč.
V ošemetných situacích je třeba se uklidnit. Díky tomu člověk dobře posoudí situaci a nepoleze od spícího lva k čipernému tygrovi. Nebezpečné jsou nejen strach, ale i silná radost a předvádění se. Na tom ale není nic k smíchu.
Pustil jsem si několik dalších grotesek. Myslel jsem, že se něco přiučím. Obdivoval jsem Chaplinovo herectví, ale nesmál jsem se ani při jedné. Chaplinův kostým by mi nesedl. Nebyl bych v něm směšný, ale trapný. To se raději budu smát jen tak a bez důvodu. Že je to možné, na to přišel dávno přede mnou, hádejte kdo! Byl to Charlie Chaplin. Ten řekl: „Když se jen tak usmějte uvědomíte si, že život má pořád cenu.“
---
Usmějte se jako nikdo
Na chvíli zapomeňte na svoji životní situaci, věk i jméno.
Jen se usmívejte. Je to osvěžující.
Video

15. 9.
Tři stupně v příkladech
Cvičení
– Začátečník cosi cvičí, ale myšlenkami je jinde. Jeho pohyby jsou mechanické a neuvědomované. I to je ale lepší, než kdyby se povaloval.
– Někdo vyspělejší už ví, co cvičí a ví proč. Když jeho myšlenky odbíhají, připomíná si, třeba že chce mít zdravou páteř, uklidnit se atd.
– Ti nejlepší jsou dokonale soustředěni na cvičení a okolní svět pro ně po dobu cvičení přestává existovat.
Práce
– Začátečník pracuje a myslí na všechno možné.
– Někdo vyspělejší už ví, co dělá a proč. Jestliže jeho myšlenky odbíhají, připomíná si, třeba že chce uživit rodinu, splnit slib nebo být užitečný.
– Ti nejlepší jsou na práci dokonale soustředěni a okolní svět pro ně dočasně přestává existovat.
Úsměv
– Začátečník si neuvědomuje své emoce, natož aby se je pokoušel měnit.
– Někdo vyspělejší ví o svých emocích a s větším nebo menším úspěchem je ovlivňuje. Připomíná si např. že chce působit přívětivěji nebo si úsměvem projasnit náladu.
– Mistři úsměvu se usmějí a jejich úsměv prozáří jejich celou bytost.
Teď se možná zeptáte, do které skupiny bych zařadil sebe. Vypadá to, že nejčastěji jsem v té druhé, někdy v té první a velmi zřídka ve třetí.
---
Chápavý úsměv
Tento úsměv může, ale nemusí být radostný. Někdo si myslí, jak ho ten či onen člověk má náramně rád nebo jak si ho váží, ale pak pochopí, že to není pravda.
Chápavě a s nadhledem se usměje i vlastní naivitě. Tím si zachová noblesu a úroveň. Je to lepší než si dělat iluze, nebo se rozčilovat.
Chápavý úsměv se také objevuje, když si uvědomíme humornou stránku určité situace. To už bývá o dost veselejší.

14. 9.
Nové video Volby.
---
Doma
Poranil jsem si prst u nohy a usoudil, že by se mi hodila podpůrná hůl. Strávil jsem dost času studováním nabídek na internetu. Ne, že by nebylo z čeho vybírat. Právě naopak. Holí bylo na trhu až moc. Nejlevnější se daly sehnat za stovku, ty dražší stály třeba desetkrát tolik. V hlavě jsem z toho měl zmatek.
Pak mě ale napadlo, že mám doma nastavitelné trekingové hole. Jednu si zkrátím a druhá poslouží jako náhrada, kdybych tu první někde zapomněl.
Podobně i většina z nás hledá ve vnějším světě to, co máme uvnitř, jen o tom nevíme. Myslím tím např. klid, pocit bezpečí, důvěru, nadějí a tichý vlídný úsměv.
Mimochodem další den se prst uklidnit, takže už jsem hůl nepotřeboval.
---
Úsměv z archivu
Vzpomeňte si nějakou na veselou příhodu, hezkou chvíli nebo příjemný zážitek. Úsměv se při tom obvykle objeví sám od sebe.

13. 9.
Co se vzpomínkami?
Mnozí z nás by se rádi zbavili špatných vzpomínek. Používají k tomu i různé rituály. Nepříjemné vzpomínky lze např. napsat na kus papíru a ten spálit, vyhodit do popelnice nebo spláchnout, však víte kam.
Ale co když mají špatné vzpomínky cenu. Pak by byl nerozum se jich zbavovat. K čemu mohou být takové vzpomínky užitečné:
– Díky tomu, že si občas připomeneme vlastní chyby, máme větší pochopení pro druhé.
– Vzpomínky na problémy působené alkoholem, drogami a hazardem pomáhají lidem abstinovat.
– Chyba, omyl nebo trápení slouží často jako prst, který ukazuje správným směrem.
Rozhodně nikomu neradím, aby se v myšlenkovém haraburdí jen tak přehraboval. Stačí, když si ho uvědomí a usměje se. Asi to bude spíše soucitný a laskavý úsměv než hlasitý řehot.
---
Úsměv pro netopýry
Následující příhoda je skutečná, tohle bych si ani nedokázal vymyslet.
Asi šestileté děvčátko se nad něčím zaškaredilo. Babička se ho zeptala, proč se mračí.
Děvčátko odpovědělo, že se usmívá na netopýry.
Netopýři, jak známo, odpočívají hlavou dolů, takže koutky úst stažené dolů by jim při troše fantazie mohli připadat jako úsměv.
Babička si pomyslela, že vnučka bude mít velký smysl pro humor a že bude tvořivá. Humor i tvořivost totiž vyžadují schopnost spojovat třeba úsměv a netopýry.
---
Neber to osobně!
Tuhle radu někdy v životě slyšel skoro každý. Ale jak to konkrétně udělat?
Stalo se něco nemilého. Představte si, že se to nepřihodilo vám, ale vašemu dvojníkovi.
Na svého dvojníka se povzbudivě usmějte. Pak tu událost společně prozkoumejte. Možná vyplynula ze situace, kterou nemohl dvojník ovlivnit. V tom případě je to vyřízené a lze to pustit z hlavy. Ale co když dvojník udělal chybu? Tak mu ji odpusťte a vysvětlete mu, jak jednat lépe.

12. 9.
Jak jsem se stal kmotrem
Kamarád přeložil knihu o čchi-kungu a pozval mě jako kmotra na její křest. Křtít se mělo čajem, což mi bylo sympatické. Kamaráda jsem varoval, že při křtění knihy nebudu řečnit, ale budeme dělat divné věci.
Nedal si říci, tak jsem tam šel. Trochu se to protáhlo a já dostal slovo po hodině a půl.
Řekl jsem přibližně toto: „Velmi jednoduché a zároveň účinné cvičení čchi-kungu je vytřásání. O jednom mistrovi koluje historka, že věnoval vytřásání celý víkendový seminář. To nemám v úmyslu. Jestli budete souhlasit, tak si spolu zacvičíme verzi, kterou používám pro střízlivé přátele v Bohnicích. Je to smích po třech, šesti a dvanácti letech střízlivosti.“
Nato jsme se smáli a vytřásali nejdřív s rukama podle těla, pak ve výši hrudníku a nad konec na hlavou.
Na konec jsem poznamenal: „Jestli si myslíte, že jsem se zbláznil, tak ne tak docela. Při bažení a hněvu stoupá energie do hlavy a při tomto cvičeni jsou nejaktivnější nohy, takže stáhnete energii dolů. To vás uklidní. Nemusíte se jenom vytřásat. Když vás někdo dopálí, vyjděte několik pater do schodů, to bude fungovat také.
Tahle legrácka měla velký úspěch. Kdyby nic jiného, tak si přítomní odpočinuli od dlouhého sezení.
---
Bonbóny
Jedna lékařka byla se synkem nakupovat.
Chlapci se zalíbily jakési bonbóny a požádal matku, aby mu je koupila.
Ta se usmála, přečetla si složení výrobku a řekla: „To ti nekoupím, jsou v tom škodlivé chemické látky.“
Chlapec namítl: „Ale kamarádovi tyhle bonbóny rodiče kupují.
„Já mám laťku někde výš,“ řekla matka.
Mít laskavé a vzdělané rodiče, kteří mají laťku přiměřeně vysoko, je výhoda.
I když to tak dětem někdy nepřipadá.

11. 9.
Nové video Skoro všelék. Máme i anglicky.
---
Otevřenost
Když o někom řeknete, že je otevřený, většinou tím myslíte, že se jedná o upřímného a pravdivého člověka.
Půvabné rčení Anonymních alkoholiků ale říká: „Mysl je jako padák, aby fungovala, musí se otevřít“.
Otevřenost v tomto smyslu znamená přistupovat k rozhodování bez předsudků a být otevřený i divným možnostem. Řekněme, že dostanu nápad přihlásit se do soutěže Muž roku. Mohl bych sám sebe označit za debila a tuto možnost okamžitě odmítnout. Ale proč o ni trochu neuvažovat? Jak bych se vyjímal mezi dvacetiletými kulturisty? Jak bych se cítil, kdybych se měl producírovat v plavkách někde na pódiu. Úplně nejlepší by bylo, kdyby to přenášela televize. Moje pověst komika, smíška a vtipálka by ještě vzrostla. Vlastně je to docela dobrá a veselá možnost.
Stejně se tam ale hlásit nebudu, protože existují důležitější věci než tahle soutěž.
---
Rada (z dopisu)
Dávný mistr jógy radí mně, Vám, a všem: „Buď spokojen s tím, co máš.“
Já, Vy a všichni bychom na tom mohli být lépe, mohli bychom na tom být hůře, ale jsme na tom tak, jak jsme. S tím, co se nedá změnit, bude opravdu nejlepší být spokojený.
Mějte se hezky a nadále střízlivě.

10. 9.
Lék na demence existuje!
Jedna mi poslala e-mail, kde citovala výzkum, podle kterého poroste v budoucnu počet lidí s demencí.
Odepsal jsem toto: Počet demencí roste proto, že se prodlužuje průměrná délka života. Co se v tisku neobjevilo, je skutečnost, že přiměřená tělesná aktivita a střízlivost mozek před stárnutím do značné míry chrání. A když se člověk navíc často směje nebo usmívá, je to ještě lepší. Na to lékaři často zapomínají a pro farmaceutické giganty to není zajímavé téma.
Mějme se střízlivě, usměvavě a tužme se.
---
Chovatel
K znakům závislosti patří zanedbávání střízlivých zájmů.
Při psychoterapii jsem se zeptal přítomných, jaké zájmy budou pěstovat ve svém budoucím životě.
Jeden muž středního věku odpověděl: „Budu chovat domácí zvířata.“
„Jaká, králíky, slepičky?“ vyzvídal jsem.
„Ne, bejky,“ odpověděl.
Všichni se začali smát. Řekl jsem: „To máte opravdu zajímavou zálibu.“
Chov býků sice nepatří k mým koníčkům, ale proč ne.
Závislost je nudná, kdežto střízlivost je rozmanitá.
---
Musíte?
Otevřel jsem jeden internetový portál. Tučný nadpis úvodníku mi sděloval, že určitý akční film prostě musím vidět.
Tomu jsem se zasmál. Nemusím, nemusím a nemusím!
A nemusím ani otevírat tyto stránky a dělat spoustu jiných zbytečných nebo škodlivých věcí.
Uf, to jsem si oddechl.

9. 9.
Velké a malé cíle
Většina lidí se shodne na tom, že je dobré si dávat rozumné a přiměřené cíle. Jeden východní mistr si ale předsevzal, že zbaví svět veškeré bolesti. To je prakticky nemožné. Zmíněný mistr nepůsobí sklesle, naopak má smysl pro humor a často se usmívá nebo směje. Na dlouhé cestě ke vzdálenému ideálu nachází řadu dílčích, drobných a snadných cílů. Má pak radost, když se mu podaří některý z nich splnit. Více viz video „Jak vnést do života více radosti“.
---
Tak je to zdravé nebo ne?
Pan Horký zastával názor, že pořádně se rozčílit je docela zdravé. Jeho manželka si myslela pravý opak.
Jednou, když na toto téma přišla řeč, mu řekla: „Až tě zase něco dopálí, uvědom si, co se při tom děje uvnitř těla.“
Příležitost se panu Horkému naskytla další den. V práci se pohádal se šéfem. Hádka trvala pět minut, ale i za hodinu na ni pan Horký myslel. Vzpomněl si na včerejší rozhovor s manželkou a uvědomil si své tělo. Svaly měl napnuté, břicho stažené, bušilo mu srdce a svíral se mu žaludek.
Doma o tom pověděl manželce. Ta ho s pochopením vyslechla. Pan Horký si při tom vybavil jednu komickou situaci, do které se jeho nafoukaný šéf dostal. S manželkou se tomu zasmáli. Ta mu pak řekla „Uvědom si, co se teď, když jsi klidný, v těle změnilo. Pan Horký zjistil, že dýchá volně a že napětí zmizelo. To ho zviklalo a řekl si v duchu: „Ona má asi pravdu.“

8. 9.
Smích a úsměv v nejvyšších kruzích
Špičkoví politici bývají školeni v mimoslovní komunikaci a učí se mimo jiné usmívat. Většině z nich se to daří pramálo. Z českých politiků, kteří se hezky a věrohodně usmívali, si vybavuji pouze Václava Havla. Situace ve světě není lepší. Ve vrcholné politice se objevuje mnohem víc zamračených než usměvavých lidí. Výjimkou je papež František. Jeho široký, symetrický, dobrosrdečný úsměv budí důvěru. V době, kdy tuto úvahu píšu, je mu 84 let, má velkou zodpovědnost a musí řešit složité problémy. O to je to obdivuhodnější.
Tato myšlenka pochází od něj: „Smysl pro humor je milost, o kterou prosím Boha každý den.“
---
Jak si opatřit luxusní bydlení
Mnoho lidí u nás i ve světě si klade otázku: „Kde sehnat bydlení.“
Ani netrvají na tom, aby bylo luxusní, úplně by jim stačilo něco obyčejného.
Jejich problém se dá jednoduše vyřešit. Jak, na to jsem nepřišel já, ale někdo moudrý kdysi dávno. Čínské přísloví říká: „Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčou.“
V pronajaté garsonce se víc smějte a za čas z ní máte přepychovou rezidenci.
---
Jiná cesta podobný výsledek
Úsměv, zdravé emoce, jako laskavost, a chování spolu navzájem souvisejí. Lze se např. usmát, mít víc pochopení a být laskavější a lépe se chovat. Je ale možné začít z opačného konce, tj. udělat něco prospěšného, být s tím spokojený a usmát se. Pro někoho může být druhá možnost snazší. Určitě to platí pro mé střízlivé přátele. Provádět soustavnější psychoterapii, když je člověk pod vlivem alkoholu nebo drog, téměř nejde. Ale když člověk nejdřív začne abstinovat, mění se díky střízlivosti, Anonymním alkoholikům nebo psychoterapie jeho životní styl, vztahy, hodnotový systém i emoční život.

7. 9.
Vozíčkáři podruhé
Seminář pro vozíčkáře o smíchu proběhl 4. 9. 2021. Nejtěžší pro mě bylo najít adresu, na které se konal. Pak šlo všechno hladce. Začal jsem opatrně, ale pak jsem přešel ke své obvyklé agendě. Mimo jiné jsme vsedě cvičili žabí smích, učili se správně mávat na pozdrav a smáli se jako chytrá ryba abstinentka.
Mezi účastníky byli někteří s ochrnutýma nohama i rukama. Jedna taková paní seděla v doprovodu mladší příbuzné v první řadě. Cvičit sice nemohla, ale podle výrazu tváře to vypadalo, že se i tak náramně bavila.
Seminář byl pro účastníky asi docela přínosný, ale pro mě ještě víc. Praktikovat poměrně dlouho vstoje čchi-kung se mi někdy nechce. Teď budu rád, že vstoje cvičit mohu. Mám se vlastně dobře a měl bych za to být vděčný.
---
Jako dítě
Během telesemináře jsem řekl něco, co mě samotného překvapilo. Podle čínské tradice má představa, že je člověk dítě, omlazující účinky. Je ale užitečná i jinak. Cvičení čchi-kungu se dlouho znovu a znovu opakují. V józe se zase praktikují výdrže v pozicích. Není snadné udržet pozornost. Postoj dítěte to usnadní. Dítě se usmívá, žasne a zkoumá, co se při cvičení děje. Postoj dítěte může být užitečný i při stereotypní práci, třeba žehlení. Malého chlapce nebo holčičku nechá maminka poprvé něco vyžehlit. Řekněte, není to vzrušující?

6. 9.
Nové video Mikuláš ví.
---
Složitosti
Často si dělám legraci z okázalosti. Napadlo mě ale, že někdo je možná okázale neokázalý, nebo naopak neokázale okázalý. Kdo se v tom má vyznat? Bude třeba to zjednodušit. Na všechny, kdo jsou okázalí i neokázalí, neokázale okázalí a okázale neokázalí se usměju. A je to.
---
Veselý nezbeda
Usměvavým, nezbedným dětem dospělí ledacos odpustí, někdy až moc. Když je ale někomu čtyřicet a tváří se sveřepě, bývá to s odpouštěním těžší. Toho čtyřicátníka si ale můžeme představit jako usměvavého nezbedu, který ze svého rošťáctví jistě časem vyroste. Podobně si lze představovat i postarší příbuznou, se kterou máme problémy. Mávneme rukou a řekneme si: „Ona je to taková veselá nezbednice.“
A co když je člověku přes šedesát a něco rozbije?
Tak si řekne: „Já jsem takový roztomilý nezbeda.“ a jde to uklidit.

5. 9.
Nová odborná práce: Malé dávky alkoholu a fibrilace síní.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Paní Domluvná
Paní Domluvná má veselou, přátelskou povahu a dokáže se domluvit skoro s každým. S úsměvem se domlouvá nejen s lidmi, ale i kupříkladu s vlastním kolenem, s mouchou, která krouží kolem jejího oběda, nebo rýmou. Koleno se uklidnilo a moucha odletěla. Co se rýmy týče, té se odejít nechtělo. Paní Domluvná jí ale zdvořile vysvětlila, že to tak bude lepší. Rýma ocenila její dobré mravy a kamsi zmizela.
Nebo jiný příklad. Paní Domluvná si koupila novou počítačovou myš. Usmála se na ni a řekla jí: „Milá myši, budeš sloužit dobrému.“ Nato si představovala, jak myš souhlasí a usmívá se. Stala se z ní kamarádka.
Jednou paní Domluvná zapochybovala, jestli je to normální. Ale pak si řekla: „Je mi jedno, jestli je to normální nebo ne. Hlavně, že to funguje.“

4. 9.
Nové video Jak zvládnou stres, bažení a rizikové emoce stručně a jasně. Máme i anglicky.
---
Jak to udělat, aby byly děti šťastnější
Odpověď na tuto otázku jedna odborná práce z roku 2021 . Ta zkoumala vliv smíchu na s pocit štěstí u žáků páté třídy. Děti se díky smíchu cítily ve škole podstatně šťastnější než děti v kontrolní skupině.
Napadají mě dvě možnosti, jak tento poznatek prakticky využít. Tou první je požádat školu, kam chodí vaše děti nebo vnoučata, aby do výuky zařadila dvakrát týdně dvacet minut smíchu nejméně po dobu čtyř týdnů. Druhá možnost bude asi schůdnější. Místo toho se s dětmi více smějte u vás doma.
---
Světec a úsměv
Jeden střízlivý přítel mi poslal e-mailem obrázek s tímto citátem:

Úsměv nic nestojí a má velkou cenu.
Obohatí toho, kdo ho dostane, a neochudí toho, kdo ho dává.
Trvá jen okamžik, ale vzpomínka na něj může být věčná.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj mohl obejít.
Nikdo není tak chudý, aby ho nemohl dát.
Sv. Pio z Pietrelciny

Citát byl ještě delší a já zjistil, že se objevuje v českém internetu na více místech. Je dobře, že oslovuje i nábožensky málo založené lidi. Ještě příhoda ze života otce Pia. Jeden svého času populární italský komik ho přijet navštívit. Otec Pio mu tehdy s úsměvem řekl: „Můj synu, každý na tomto světě děláme šaška, jak nejlíp umíme na místě, kam nás Pán postavil.“

3. 9.
Nová videa
Jak si doslova vyčistit mozek. Máme i anglicky.
Věštba. Máme i anglicky.
---
Únava – někdy funguje opak toho, co byste mysleli
Mnozí z nás zahánějí pocit únavy kávou. Na chvíli je to probere, ale pak se únava ještě prohloubí. To patří k účinku budivých látek, ale je tu ještě další důvod. Příčinou únavy může být napětí a neklid. Kofein napětí nezmírní, ale většinou zvýší.
Což jít na to úplně opačně? Možností, jak se uklidnit, je nespočet. I v běžném životě se můžeme usmát, vyvětrat, lehce cvičit nebo chodit, dýchat do břicha a prodlužovat výdech nebo si pustit tichou a melodickou hudbu. A večer jít spát v rozumnou hodinu.
---
Slunce a úsměv
Britský spisovatel a básník Joseph Addison napsal: „Tím co, je sluneční světlo pro květiny, jsou pro lidstvo úsměvy.“
Z mnoha myšlenek o úsměvu a smíchu, patří tato k mým nejoblíbenějším. Koncem srpna 2021 bylo týden zataženo a často pršelo. A prvního září bylo celý den krásně slunečno. Usmívat se je možné i deště, ale slunečného dne je to snazší.
---
Karma
Jeden střízlivý přátel mi poslal odkaz na článek o jednom politikovi, který lže, až se mu od úst práší.
Odpověděl jsem přibližně toto: „Někdo lže, to je jeho karma. Moje karma je střízlivost, a proto střízlivosti zdar!“

2. 9.
Duch a paměť věcí
Jakýsi Američan koupil v dražbě za milióny dolarů revolver, kterým byl zastřelen jistý proslulý desperát Divokého západu. Ta věc, za kterou utratil tolik peněz, ho jistě nebude uklidňovat a nepřinese do jeho domova pohodu.
Špatná energie vychází i z alkoholu, drog a hazardu. Hazardní brloh nikdo neprovozuje z lásky k lidstvu. Děje se tak z čirého, bezohledného sobectví.
Jenže ono je to složitější. Velká část zboží, které používáme, pochází z chudých zemí. To se týká elektroniky, ale třeba i prádla. Kdesi daleko to vyrábějí unavení a špatně placení lidé. Z těchto věcí také nebude vycházet ideální energie. Co s tím?
– Nekupovat zbytečnosti. Někdy váhám, jestli to či ono koupit. Pak si představuji, že to letí vzduchem ke mně. Když se tomu do mého bytu nechce, tak to nekupuji. Ušetřil sem tak dost peněz.
– Chovejte se k věcem laskavě. Není dobré určitou věc někam pohodit a pak jí dlouho hledat. Lepší a vlastně i rychlejší je tu věc pečlivě a s respektem uložit.
– Když je to možné, upřednostňujte zboží s logem „Fairtrade“ vyráběné za přiměřenou mzdu a s ohledem na životní prostředí.
– Prastarý způsob, jak něco zbavit nežádoucích energií, je opláchnout to ve vodě. Alternativou je to otřít navlhčeným ubrouskem.
– V bezpečné vzdálenosti třikrát opište zapálenou svíčkou nebo vonnou tyčinkou kolem předmětu kruh.
– Další tradiční způsob, je očista zvukem. To může být zvonek, duchovní hudba, zpěv, mantra i modlitba. Krátce se pomodlit před jídlem je velmi dobrý zvyk.
– Použít představivost. Řekněme, že jste zakoupili počítačovou myš. Představte si proud světla, jak ji čistí. Pak se na ni usmějte a řekněte jí, co od ní chcete, např.: „Milá myši, budeš sloužit dobrému.“
Nato si můžete představit, jak myš souhlasí a usmívá se. Stala se z ní vaše kamarádka.
– Nemusíte u všeho použít všechno uvedené. Třeba mrkev postačí umýt a říci jí, že prospěje zdraví těch, kdo ji budou jíst.

1. 9.
Nové video Blesková relaxace. Máme i anglicky.
---
Co se stane, když někdo řídí a má v krvi přes jednu promile alkoholu
Už při nízkých hladinách pod 0,2 promile roste sklon riskovat. Takový řidič si příliš věří, hůře rozezná pohybující se světla a hůře odhaduje vzdálenosti. Jak roste hladina alkoholu, zhoršuje se i úsudek a koordinace. Reakční čas se podstatně prodlužuje, oči se hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy. Takový řidič špatně vnímá barvy semaforu a je nesoustředěný. Velké potíže mívá také zatáčení. Hůře vnímá okraje zorného pole, špatně zpracovává informace, zapomíná a chová se bezohledně. Klesá soustředění a zhoršuje se orientace. Řidič má problém udržet směr a může udělat velkou chybu, např. sešlápnout plyn místo brzdy nebo usnout za volantem.
Kontrolní otázka: Jaké auto je nejlepší?
Takové, které řídí střízlivý řidič!

31. 8.
Informace o mojí nové knize
Kniha „Usmát se a poodstoupit“ by měla vyjít co nevidět. Má barevné ilustrace a vypadá to, že si na ní dalo nakladatelství Vyšehrad záležet. Mimochodem ve stejném nakladatelství vyšla už před lety moje velmi úspěšná kniha „Léčivá moc smíchu“.
---
V roli policisty
Jeden střízlivý přítel mi napsal něco v tomto smyslu: „Zjistil jsem, že nejdůležitější je pro mě střízlivost. Ta podmiňuje všechno další včetně vztahů.“
Na tohle přišli dávno před ním Anonymní alkoholici. Pisateli jsem ale i tak poděkoval za inspiraci a natočil nové video. Hraji si v něm na dopravního strážníka a sděluji světu: „Střízlivost má přednost.“
Na závěr videa ještě salutuji. První den tohle video vidělo asi 150 lidí. To je velmi málo v porovnáním s počty těch, kdo sledují bulvární televize nebo podřadné filmy. Kdybych dostal za životní úkol polepšit celé lidstvo, musel bych hořce lkát.
Jenže můj úkol je dělat jen to, co mohu a co mám. To jsem udělal a jsem s tím spokojený.
Video
---
Nové vydání Střízlivých novinek.

30. 8.
Nové video Tenhle policista má fakt pravdu. Máme i anglicky.
---
Rebelie kvůli úsměvu
Úřady v jednom americké velkoměstě zakázaly, aby se na fotografii do řidičského průkazu člověk usmíval.
Byl z toho skandál. Řidiči hlasitě protestovali a stěžovali si v médiích. Při tom mohli tento problém snadno vyřešit a usmívat se ušima. Úsměv ušima vám nemohu předvést, protože je neviditelný. Spočívá v tom, že přitahujeme uši k hlavě. Uši se sice ani nehnou, ale řekl bych, že to dokáže projasnit náladu stejně dobře jako lišácký úsměv s přimhouřenýma očima. Schválně si to vyzkoušejte.
---
Přátelé a cizinci
Jistý vědec zjistil, že společný smích přátel je vyšší a hlasitější. Cizí lidé se naproti tomu spolu smějí tlumeněji.
Ale co když se lidé spolu nesmějí, ale jen usmívají. Dost možná tady nehraje velkou roli vzájemných vztah dotyčných osob, ale jejich osobnosti. Někteří lidé se usmívají vřele, laskavě, srdečně nebo soucitně i na cizince.

29. 8.
Nové video Divný smích. Máme i anglicky.
---
Podívat se do očí
Pohled stranou může svědčit pro únikové tendence, což se děje při strachu nebo smutku. To platí pro západní, ale i čínskou populaci. Pohled přímo signalizuje radost nebo hněv a otevřenost. Ostatně lidé běžně říkají: „Mohu se každému podívat do očí.“ Myslí tím, že nemají co skrývat. Podobně se říká, že se někdo „podíval pravdě do očí“. To je o mnohem lepší než před pravdou zavírat oči. Moji střízliví přátelé by vám o tom mohli vyprávět.
---
Ze všech nejkrásnější
Jeden střízlivý přítel mluvil při psychoterapii hodně o tom, že se mu líbí děvčata.
Po čase se na mě obrátil e-mailem kvůli nějakému problému.
Odepsal jsem mu mimo jiné: „Nejlepší partnerka pro Vás je střízlivost. Tak jí zůstávejte věrný.“

28. 8.
Nové video Očistěte a doplňte energii a uklidněte se. Máme i anglicky.
---
Čaj a nálada
Jedna Američanka  porovnala na základě údajů z literatury obsah kofeinu v nápojích. Co zjistila?
Obsah kofeinu v 250 ml nápoje
Bílý čaj 6–55 mg
Zelený čaj 30–70 mg
Černý čaj 47–90 mg
Káva 96 mg
Kofein: Obsah kofeinu v čaj závisí mimo jiné na typu čajových pupenů a listů, teplotě vody a době louhování. Tak či onak není obsah kofeinu v čaji zdaleka zanedbatelný. I čaj proto může někdy zvýšit úzkost, vyvolat bažení po budivých látkách a znesnadnit usínání.
Přesto mnoho lidí používá čaj k tomu, aby se uklidnili a projasnili si náladu. Proč?
Theanin: Theanin objevili v roce 1949 Japonci. Na rozdíl od kofeinu opravdu uklidňuje. Starší údaje o tom, že je obsažen pouze v zeleném čaji, se nepotvrdily, najde se nejen v zeleném, ale i v černém nebo bílém čaji, dokonce ho tam může být víc .
Teplo: Dobře na nás působí teplo. Lidé, kteří drželi v rukou hrnek teplé vody posuzovali druhé příznivěji, než když měli v rukou studenou vodu. Nepijte ale čaj horký, poškozovalo by to sliznice a zuby.
Vůně: Vůně mohou ovlivňovat duševní stav i náladu. Kvalitní čaj voní sám o sobě, navíc lze do něj přidat i další voňavé příměsi. Známý je např. jasmínový čaj.
Prostředí: Tím lépe, jestliže pijeme čaj v prostředí, které na nás působí dobře.
Rituál: Řada lidí má svůj oblíbený hrnek nebo misku. Uklidní už to, že si do nich obvyklým způsobem připravujeme oblíbený čaj. A pak ho s úsměvem a zvolna vychutnáváme.
:)
Video

27. 8.
Matka Tereza o úsměvu
Nikdy nepochopím všechno to dobré, čeho může dosáhnout prostý úsměv.
---
Turbína
Jedna firma ode mě chtěla teleseminář. Podával jsem se na to vyrábějí. Byly to mimo jiné turbíny.
Pak jsme dohodli honorář a já jim napsal: "Skvěle, bude to lepší, než kdybyste mi poslali honorář v naturáliích a já dostal třeba turbínu."

26. 8.
Nové video Jak vnést do svého života více radosti.
---
Předstíraný úsměv: funguje nebo ne?
Na to, že úsměv a smích používají lidé, aby se uklidnili, přišel už Darwin. Nejčastěji se lidé usmívají při běžném společenském kontaktu např. při pozdravu. To je také v pořádku a také to funguje.
Ale co když je někdo k usmívání nucen. Třeba letušky jedné letecké společnosti měly v pracovní smlouvě zakotvenou povinnost se usmívat. Letuška měla chuť vylít problémovému pasažérovi rajčatovou šťávu na hlavu, ale musela se na něj usmívat. K jejím povinnostem přibyl povinný úsměv, a to vedlo k únavě a častějším chybám. Navíc její úsměv nebyl právě přívětivý, koutky úst sice vytáhla do stran a nahoru, ale obvykle to přehnala a úsměv byl křečovitý.
Stručně řečeno: Předstírat úsměv, protože chceme, je prospěšné. Předstírat úsměv, protože musíme, prospěšné není.

25. 8.
Zvláštní modlitba
Jeden střízlivý přítel mi poslal e-mail s přílohou připomínající rok 1968.
Když se to opakovalo, odepsal jsem mu: „Správný křesťan by se měl za Brežněva a spol. modlit.“
Znělo to ironicky, ale vlastně to byla pravda. Tak jsem si to hned zkusil. Nešlo mi to úplně snadno.
---
Usmívejte se a povzbuzujte druhé, aby se usmívali
V jedné studii zkoumali školní fotografie dívek a jejich další osudy. Ukázalo se, že ty, které na fotografiích usmívaly, měly šťastnější život a lepší manželství.
Rodiče většinou chtějí, aby jejich děti byly šťastné a dělají pro to všechno možné. A při tom je to tak jednoduché!
Jestli myslíte, že přeháním, máte pravdu. Ještě důležitější než úsměv, je střízlivost. Tipy k prevenci návykových problémů u dětí najdete volně na totmo webu.

24. 8.
Nové video Narovnejte páteř, protáhněte prsní svaly a otevřete srdce. Máme i anglicky.
---
Obdivuhodné
Jedné mojí známé z jógy umíral v nemocnici táta na rakovinu. Byla s ním do posledních chvíle. Pouštěla mu jeho oblíbenou hudbu. Táta byl naprosto klidný a ona také. Intuitivně cítila, že otec neumírá, ale kamsi odchází. Táta zemřel a jeho dcera zařídila vše potřené. Pak vysvětlila matce, že táta neodešel jí naschvál, ale proto, že musel. Nato odjela s dětmi na dovolenou a matku vzala s sebou.
Ta známá mi to to vypravoval klidně, věcně, s nadhledem a vlastně i s humorem. Bylo to obdivuhodné.
Pro lidi, kterým odešel někdo blízký, mám velké pochopení. Napadlo mě ale, že možná netruchlí kvůli zemřelému, ale hlavně kvůli sobě.
---
Vnitřní Olympiáda
V téhle Olympiádě můžete zvítězit i vy. Jejich pět kruhů jsou klid, vděčnost, laskavost, střízlivost a moudrost. Je to důležitější než nějaká medaile. Mějte se hezky a střízlivě.

23. 8.
Nové video Zákaz zastavení pro každého.
---
Láska, odpuštění úsměv
Přichází dříve odpuštění a pak láska, nebo naopak láska předchází odpuštění?
Obojí je možné. Člověku, kterého máme rádi, spíš odpustíme. Jestliže někomu odpustíme, budeme ho mít pak o něco raději. Lásku i odpuštění provází úsměv. Proto uděláme dobře, když se na dotyčnou osobu ze všeho nejdřív na dálku usmějeme.
---
Co opravdu potřebujeme
Představte si, že by Česko vyhrálo všechny olympijské medaile. Co by se tu změnilo?
Podpořilo by to zájem o profesionální sport, a tím i o hazard.
Co by se stalo, kdyby měl každý Čech rychlé, moderní auto?
To by byl malér, těch dopravních nehod!
Co by se stalo, kdyby si mohl každý v rámci nějaké akce dovolit s velkou slevou luxusních zboží?
Jen by lidem přibyly doma zbytečné krámy.
Co by se stalo, kdyby v Česku nastala všeobecná střízlivost a lidé se víc usmívali?
Žili bychom déle, byli bychom šťastnější.
Takže co opravdu potřebujeme?
Video

22. 8.
Nové video No tohle!
---
Přátelé pana Šťastného
Pana Šťastného se kdosi zeptal: „Proč se na všechny usmíváte?
Pan Šťastný: „Protože jsou to moji přátelé.“
„Ale vždyť ty lidi ani neznáte. Třeba vás pomlouvají.“
Pan Šťastný: „To je jejich věc, pro mě jsou to přátelé.“
---
Přednost pana Šťastného
Pan Šťastný potkal známého. Dali se do řeči a známý mu řekl: „Vy máte optimistickou povahu a nic vás nevyvede z míry. To vám závidím.“
Pan Šťastný mu na to řekl: „I ba ne, občas to ve mně vře nebo je mi hodně smutno. Nějak jsem se ale naučil to s odstupem pozorovat a usmívat se tomu. Schválně si to někdy zkuste.“

21. 8.
Pan Šťastný dostal dárek
Byly Vánoce a pan Šťastný navštívil příbuzné. Dostal od nich dárek. Ten se mu nelíbil, ale pan Šťastný věděl, co se sluší a patří. S úsměvem za dárek poděkoval. Dárek doma uklidil a na nějaký čas na něj zapomněl. Až jednou na něj narazil při uklízení a uvědomil si, že je vlastně docela užitečný.
S tím, co nás v životě potkává, je to podobné. Často o to nestojíme Ale i tak bychom měli poděkovat a usmát se. Třeba to nakonec bude k něčemu dobré.
---
Jak získat větší nadhled?
Na tuto otázku je možné odpovědět jednoduše nebo složitě.
Jednoduchá odpověď je být střízlivý, usmát se a uklidnit.
Jestli to někomu nestačí, ať se navíc podívá na tato videa:
https://youtu.be/5ZZeQBeb7D4
https://youtu.be/UZuyy4Hph3M
https://youtu.be/cgAk7QCDM0w
https://youtu.be/mmv2oJZsads

20. 8.
Nové video Veselá cvičení nejen pro vozíčkáře. Máme i anglicky.
---
Nové audio maestro Eversober: Naprosto upřímně (píseň)
---
Vlídná laskavost k ručníkům
V odborných kruzích je známo, že agresivita vůči předmětům často předchází agresivitě vůči lidem. Od lidí, kteří vztekle rozbíjejí věci, je proto lepší se držet dál.
Ale co když někdo jedná právě opačně? Chová se ke svému oblečení, nádobí, a dokonce i k ručníkům laskavě a s věčností. Odborník na duševní zdraví by dotyčného považoval za neškodného podivína. Takové chování by bylo sice nezvyklé, ale užitečné. Představte si, že byste byli v bytě obklopeni samými nepřáteli – nepřátelským nábytkem, nepřátelským ložním prádlem, nepřátelským nádobím atd. Asi byste se necítili dobře. Oč lepší je se na věci usmívat, být na ně hodný a projevovat jim vděčnost. Vlídná laskavost vůči věcem se navíc promítne i do vztahů k druhým k vůči sobě.

19. 8.
Respirátory a střízlivost
Respirátory zachránily mnoha lidem život a zmírnily následky pandemie. Že by si někdo pochvaloval, jaké je to skvělé nosit respirátor, s tím jsem se setkal poprvé až na doléčování. Jeden střízlivý přítel žije v rizikové části města. Je tam hodně hospod a bydlí tam jeho nestřízliví známí. S respirátorem ho problémoví známí nepoznávají a nechají ho na pokoji. Nasazený respirátor navíc tlumí zápach z hospod, pach cigaretového kouře nebo marihuany. Zmíněný střízlivý přítel se cítí s respirátorem klidněji a v bezpečí.
---
Jak potěšit své tělo
Toto cvičení je užitečnější, než by se mohl zdát. Často se zabýváme záležitostmi jiných lidí, abstraktními problémy nebo umělými potřebami. To oslabuje kontakt s naším tělem a vede k jeho zanedbávání nebo přetěžování. Následující postup pomáhá se vrátit domů do svého těla a k jeho reálným potřebám.
Technika
Je-li příhodná situace, zavřete oči a zeptejte se: „Milé tělo, co ti prospěje?“
Chvíli počkejte na odpověď. Možná bude stačit změnit polohu těla, trochu se projít, chvíli cvičit nebo se napít vody.
Vaše tělo vám předem děkuje.

18. 8.
Chvála úsměvu
Úsměv lze přirovnat k jorkšírovi. Tenhle pejsek je velmi skladný. Často vídám paní, jak si svého miláčka třeba v autobuse vezou v tašce, ze které mu kouká roztomilá hlavička. Usmívat se můžeme v nejrůznějších situacích a mnoha způsoby. Usmíváme se dokonce i ve spánku, když se nám něco hezkého zdá. Zkusme si nyní v těch přemnoha úsměvech udělat trochu pořádek.
Úsměv a oči
Přimhouřené oči: Ty jsou typické pro mírumilovnou veselost a pocit bezpečí. K tomu dochází při lišáckém úsměvu (oficiálně se jmenuje Duchennův úsměv). Působí příznivě na nás a obvykle i na okolí
Oči doširoka otevřené: Takto se usmíváme, když něco nebo někoho obdivujeme nebo nad tím žasneme.
Směr pohledu: Jestliže se díváme spíše vzhůru, tak k někomu vzhlížíme. Je to tedy často projev obdivu. Pohled směřující dolů bývá naopak projevem převahy nebo nadhledu. Zde je ale třeba přihlížet k okolnostem. Dvoumetrový basketbalista se bude na slečnu, která má 150 cm, dívat dolů, i když ji obdivuje.
Úsměv a ústa
Při úsměvu se zuby nedotýkají, rty jsou uvolněné (tzv. plné rty) a ústa bývají zavřená. Při spontánním smíchu bývá úsměv většinou symetrický. Asymetrický úsměv může např. zakrývat rozpaky, ale i to je někdy zvláště u dívek roztomilé. Jestliže někdo rty nafoukne, takže si trochu ucpává nos, jedná se o projev odporu a tzv. trubačský úsměv. Pan T. je na návštěvě u známých. Hostitelka je hrdá na své kuchařské umění. Pan T. se při jídle usmívá jako trubač. Tím hostitelku nepotěší.
Úsměv a emoce
Úsměv je typických projevem zdravých emocí: Usmívat se můžeme laskavě, soucitně, vděčně, vesele, láskyplně nebo i odhodlaně. Úsměv se objevuje i za nepříjemných okolností. Lidé ho často používají, aby se uklidnili. To jim pomáhá ošemetnou situaci lépe zvládat.

17. 8.
Disciplína pro radost
Jsem teď z 80 % v důchodu a měl bych mít dost času. To je výhoda, ale má to i rizika. Kdybych se poflakoval, napadaly by mě hloupé myšlenky a necítil bych se dobře. A tak si dávám úkoly, třeba kolik mám denně cvičit. Když to nesplním, musím další den cvičit o to déle. Do diáře si píšu různé povinnosti, včetně maličkostí. Vypadá to, že jsem na sebe docela přísný, ale je to tak lepší.
18. 8. 2021 se mi ale stalo něco zvláštního. Bylo šest večer a já měl všechno splněno. Tak jsem začal psát novou knihu. Tím jsem tento problém nadlouho vyřešil.
---
Nové video Posílejte SMS sobě, nebo o to někoho požádejte! Máme i anglicky.

16. 8.
Nové video Užitečný způsob, jak se motivovat k dobrému. Máme i anglicky.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Kočky jógínky
Předení je kočičí úsměv, kterým se uklidňují a léčí. Uklidňují a léčí tak nejen sebe, ale i jiné kočky a nejspíš i své chovatele. Jestliže je nějaká kočka nemocná, její kamarádky v její blízkosti pokojně předou, aby se rychleji uzdravila. Předou i další kočkovité šelmy, ale kočky jako jediné předou i při nádechu. Nevím, jak vás, ale mě by předoucí tygřice neuklidnila, ani kdyby se naučila příst i za nádechu.
Kočičí předení trochu připomíná dechové cvičení z jógy bhrámarí. Při něm člověk vydává zvuk připomínající bzučení čmeláka. Kromě jiných příznivých účinků tento cvik také uklidňuje. V józe také existuje poloha kočky, která má mnoho variant (viz moje video z roku 2007). Některé z těchto kočiček jsem si 18. 8. 2021 s přáteli abstinenty zacvičil a mnohým to dalo dost zabrat.
:)

15. 8.
Nové video Jak vnést do svého života více lásky.
---
Znepokojující představa
Podle některých mistrů mohou duše putovat prostorem na libovolné vzdálenosti. To se běžně děje např. ve spánku. Zkusme tuto myšlenku domyslet. Někdo si pustí porno. V ten moment má plný byt prostitutů, prostitutek a chamtivých filmařů, kteří dělají pro peníze špinavou práci. I ten, kdo sleduje běžnou televizní produkci, bude mít za chvíli v obýváku zločince, podvodníky, obětí neštěstí, prolhané politiky atd.
Jak tenhle problém vyřešit? Třeba tím, že vypneme televizi a promluvíme si s někým normálním třeba na setkání Anonymních alkoholiků.
:)

14. 8.
Nové video Usmějte se jako nikdo. Máme i anglicky.
---
Televize naživo
12. 8. 2021 od asi 13:15 jsem byl asi čtvrt hodiny v živém vysílání TV Nova. Souviselo to s rozsáhlou studií, která vyšla v jednom prestižním lékařském časopise*. Podle ní v důsledku pití alkoholu onemocní rakovinou celosvětově asi 740 tisící osob. Riziko pro vznik nádorů zvyšují i nízké dávky alkoholu. Autoři z toho správně vyvozují, že nejlepší je od alkoholu abstinovat.
Rozhovor v televizi proběhl dobře, stihl jsem při něm dvakrát uvést odkaz na svůj web se svépomocnými materiály a také velmi pochválit organizaci Anonymních alkoholiků.
Jedna perlička z rozhovoru:
Mladičká moderátorka: „Jaká je bezpečná dávka alkoholu?“
Já: „Nula a pro vás obzvlášť! Ženy, které mohou otěhotnět by se měly alkoholu vyhýbat. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy žena o těhotenství často ještě neví.“
---
* Rumgay H, Shield K. Charvat H et al. Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. Lancet Oncol. 2021; 22(8):1071-1080.

13. 8.
Následky
Pan S. měl hrozný den. Na co sáhl, to pokazil nebo popletl. Přišel domů a řekl si: „Hodně toho jsem zvoral, ale hlavně že jsem střízlivý. Zítra to třeba půjde lépe. Možná to bylo tím, že jsem utahaný. Trochu si zacvičím a půjdu dřív spát.“
Pan O. prožil přesně totéž. Přišel domů, ale řekl si: „Všechno je v háji, člověk se snaží a výsledky žádné! Nejlepší bude se ožrat.“ A to také hned udělal.
Pan S. Přišel další den do práce, poradil se s kolegy a chyby z předchozího dne napravil.
Pan O. v  kocovině také přišel do práce, ale pozdě. Byl tam k ničemu. Jeho hlavní starostí byla příšerná bolest hlavy a svírání žaludku.
V pohodě i nepohodě střízlivý je ve výhodě, a proto střízlivosti zdar.

12. 8.
Nové video: Jak být přitažlivější. Máme i anglicky.
---
Jak si koupit deodorant
Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Posuďte sami.
1. Nejprve je třeba zvážit, jestli deodorant potřebujeme, nebo jestli by stačilo se občas umýt.
2. Pokud se rozhodneme pro nákup deodorantu, bude třeba si nejdříve opatřit lupu (viz dále).
3. Budeme se muset rozhodnout, zda chceme pevný deodorant nebo deodorant ve spreji. Deodorant ve spreji obsahuje většinou koncentrovaný alkohol. Citlivou pokožku na některých místech těla by mohl dráždit.
3. Vybaveni lupou se vypravíme do obchodu. Necháme si ukázat příslušný regál a za pomoci lupy prozkoumáme složení nabízených produktů. Složení bývá nenápadně ukryto někde na obalu a je tištěno titěrným, bez lupy obtížně čitelným písmem.
4. Jestliže zjistíme, že deodorant obsahuje hliník (aluminium) nebo jeho sloučeniny, nekupujeme ho. Lstivý hliník se nějak dostává do těla a ženám se hromadí v prsech. Kde se hromadí mužům není známo, ale i jako muž bych se mu vyhnul. Jestliže vám bude prodavačka něco s hliníkem nabízet, odmítněte to s vysvětlením, že nechcete být letadlo.
5. Uf, to byla dřina, nějak jsme se při tom v tom horku zapotili. Asi by to chtělo se umýt.
:)

11. 8.
Perly z doléčování
Jeden začínající abstinent se zeptal zkušenějších, jaký je rozdíl mezi abstinencí a střízlivostí.
Věcně nejsprávnější odpověď byla, že závislí lidé tím myslí totéž. Abstinence je spíše odborný výraz a střízlivost spíše lidový.
Nejvtipnější odpověď zněla: „Pro závislého člověka je abstinence jediná možnost, jak zůstat střízlivý.“
Jiný abstinent řekl na podobné téma: „Závislost je nemoc, abstinence je moc“.
Jazyková poznámka: Slovo abstinence pochází z latiny, kde znamená zdrženlivost. Naproti tomu slovo „střízlivost“ je všeslovanského původu a má blízko k výrazu „čistit“.
---
Velká naděje
Jistý vysoký důstojník prožil v nelidských podmínkách válečného zajetí osm let. Když se ho ptali, jak to dokázal, odpověděl, že si uchoval naději. Někteří spoluvězni se upínali k určitému datu a věřili, že toho dne získají svobodu. Vytoužené datum minulo a nestalo se nic. To se opakovalo, oni ztratili naději a nedopadlo to s nimi dobře. Naděje by se neměla vztahovat k nějakému dni nebo události. Měla by být bez hranic, jako je vesmír.

10. 8.
Nové video Jak potěšit své tělo.
---
Betlémy
V mnoha domácnostech se najdou malé či větší betlémy. Ty lidé před Vánoci vyndají, opráší a po Vánocích zase uklidí. Je to určitě lepší než kupovat stromek, který by jinak mohl poklidně růst v lese. A je to vhodnější než skleněné ozdoby z Číny, kde to křesťané nemají snadné.
Betlémy připomínají nadpozemský rozměr života a je v nich láska, laskavost, důvěra a prostota. To je dobré mít na očích i v srpnu a po celý rok.
---
Happy end hned na začátku
Jedna kamarádka jógínka mi napsala, že dcera má problémy s maturitou¨, jestli bych něco neporadil.
Poslal jsem jí následující tipy. Happy end bývá obvykle na konci, ale já vám ho prozradím rovnou. To děvče se připravovalo, použilo vše uvedené a maturitu udělalo.
Když jsem se to dozvěděl, tak jsem jí i její „trenérce“ (tj. matce) pogratuloval.
Jak odmaturovat
V náročných situacích funguje to, co je jednoduché a co má člověk dobře zvládnuté. Učit se ve stresu něco nového moc nejde. Takže:
– Večer před tím nestudovat a udělat si pohodu.
– Technika "i kdyby", tj. budu se snažit, ale i kdyby se to nepovedlo, mám další možnosti. Mimochodem J. Seifert neodmaturoval, i když se o to opakovaně pokoušel.
– Účinek relaxační techniky trvá dlouho poté, co skončila, můžeš dceři ráno před testem odříkat nějakou krátkou relaxaci nebo můžete spolu cvičit jógu.
– Během testu si lze odskočit na WC o patro výš, to také uklidní.
– Ještě tip z čchi-kungu. Ať se to ale naučí a vyzkouší si to předem. Ženy tento pohyb dělají dost často a není nápadný, u mě působí zvláštně (video).

9. 8.
Jak zachovat pravidelný a rozumný životní styl?
Z debaty se zkušenými abstinenty vyplynula tato zkušenost: Žil jsem chaoticky a zmateně a byl jsem nešťastný. Teď pravidelně vstávám, jím, cvičím, doléčuji se a spím a cítím se mnohem lépe. Stačí tyto dvě cesty porovnat a člověku je hned jasné, co je pro něj lepší.
Je to podobné jako se střízlivostí. Jedno z rčení Anonymních alkoholiků zní: „Byl jsem ožralý a teď jsem střízlivý. Střízlivost je lepší.“
---
Ještě k očkování
Kdosi v reakci na video „Země svobody a tohle!“ zapochyboval o účinnosti očkování.
Odpověděl jsem toto: „Vakcína Pfizer–BioTech, která se u nás používá nejvíc, je v současnosti nejlepší na světě. Riziko přenosu podstatně sníží, a hlavně chrání před těžkým průběhem. Ono je rozdíl mít něco jako rýmu a být na plicní ventilaci v přeplněném špitále. Vakcína není všechno. Respirátorů se asi natrvalo nezbavíme a rozumná opatrnost bude potřebná pořád.“

8. 8.
Vyšší spravedlnost a Česko
Dějiny 20. století ponechám stranou a omezím se na konstatování, že Češi udělali od vzniku samostatné republiky řadu osudových chyb a mnoho pochybných kompromisů. Jeden údaj za všechny, ještě v roce 1989 měla zdejší komunistická strana 1,5 miliónu členů.
Jak to vypadá v současnosti? Česko patří k největším exportérům tabákových výrobků na jednoho obyvatele na světě a zastoupení kuřáků je zde alarmující. Počet osob závislých na alkoholu může dosahovat půl miliónu osob a mnohem víc dalších lidí poškozuje alkohol jinak. Alkoholické nápoje, zejména pivo, pilně exportujeme do dalších zemí. Vyvážíme také zbraně a další vojenský materiál. K tomu je třeba připočíst vysoký počet problémových a patologických hráčů a export hazardu. Pak jsou tu slabé, nedůsledně prosazované zákony omezující hazard, nebo zakazující prodej alkoholu nezletilým. Drogy jsou v Česku velmi rozšířené. Alkoholová, hazardní, drogová, tabáková a zbrojařská lobby mají v Česku silné slovo a ovlivňují politiku i média. Ekologie je pro některé české politiky málem sprosté slovo. Vysloveně extrémistické strany, tj. SPD, TSS, Volný blok a KSČM by volilo přibližně 16 % voličů (údaj z července 2021).
Z fašismu ani komunismu jsme se nepoučili. Jestli opravdu existuje Vyšší spravedlnost, tak se máme na co těšit.
Ale abych skončil konstruktivně. Jste-li vlastenci, nekuřte, vyhněte se alkoholu, drogám, hazardu, zbraním a extrémistům. Vyhýbejte se i všemu, co s nimi nějak souvisí. Střízlivosti zdar!

7. 8.
Nové video Země svobody a tohle!
---
Učení se
To, že se chybami učíme, je pravda. Ještě na střední škole jsem za sezónu zlámal troje lyže. Správně jsem usoudil, že lyžování se pro mě nehodí. Řidičák jsem sice na druhý pokus udělal, ale dlouho jsem neřídil. Po letech mi kamarád, učitel v autoškole, nabídl kondiční jízdu. Odvděčil jsem se mu tím, že jsem mu málem naboural auto. Dospěl jsem k závěru, že pro mě i bezpečnost silničního provozu bude lepší, když budu chodit pěšky.
Vlivem těchto i jiných příhod mám pro lidi, kteří dělají chyby, velké pochopení.
---
Klub milionářů
Při skupinové terapii jsem se zeptal přítomných kolik, kdo prohrál, propil a profetoval. Odpovídali většinou, že milión, dva nebo tři. Byl to klub milionářů, ale se znaménkem minus. Pak jsme mluvili o doléčování a tom, jak si udržet střízlivost. Jeden postarší pán poznamenal: „Nejsem si jistý, že léčení potřebuju.“
Zasmál jsem se a řekl jsem: „Prohrál jste tři milióny, kolik jich ještě budete třeba prohrát, abyste vás to přesvědčil? Další tři, šest, nebo snad deset?

6. 8.
Nové video Jak se za jednu minutu uklidnit. Máme i anglicky.
---
Zvláštní otázka
Jeden abstinent začátečník se zeptal dlouhodobě abstinujících přátel: „Dali jste po léčbě přednost doléčování nebo práci?“
Tato otázka u nich vyvolala úsměv, ale i nepříjemné vzpomínky. Někteří dali přednost práci, a nakonec přišli i o ni.
Pak, po trpkých zkušenostech, si postavili jako prioritu abstinenci a doléčování. Práci si díky tomu udrželi a byli úspěšnější. To byl dárek navíc.

5. 8.
Nové video Smíchem proti úzkosti. Máme i anglicky.
---
Vtipný protiútok
Prostořeký mladík řekl na koupališti jednomu tlustému pánovi: „Zapomněl jste si vzít podprsenku.“
Pán mu odpověděl: „A vy náhubek.“
Mezi našimi způsoby odmítání je odmítnutí protiútokem. Při něm místo vysvětlování vlastního odmítnutí kritizujeme chování druhého. Obvykle to nedoporučujeme, protože se najdou lepší možnosti.
I v té příhodě na koupališti by stačilo, kdyby obézní pán mladíkovu poznámku přešel se vznešeností aristokrata.
K odmítnutí protiútokem dochází i ve virtuálním světě, třeba když pochybný e-mail nebo poznámku označíte jako spam. To může pomoci ostatním a lze to plně doporučit.

4. 8.
Vysmát se úzkosti, že je to nesmysl? Není!
Jistá vědkyně* shrnula výsledky studií, které za zabývaly využíváním smíchu při mírnění úzkosti.
Zjistila, že ano, že smích opravdu úzkost mírní.
To ostatně potvrzují zkušenosti z každodenního života, kdy se lidé uklidňují často i nemístným smíchem. Mějte pro ně pochopení, nesmějí se vám, ale kvůli sobě.
* Demir Dogan M. The Effect of Laughter Therapy on Anxiety: A Meta-analysis. Holist Nurs Pract. 2020; 34(1):35-39.
---
Chcete zlatou olympijskou medaili a 2,4 milionu Kč k tomu?
Odpověď to tuto otázku se zdá jednoznačná. Zkusme se ale zamyslet, od koho těch 2,4 miliónů pochází. Je vyloučeno, že by je dali funkcionáři ze svého. Pak zbývají dvě možnosti: Peníze pocházejí od státu, tedy z našich daní. Druhou, pravděpodobnější možností je, že peníze dali sponzoři o čekávají za to reklamu. Největšími sponzory olympijského týmu jsou Prazdroj a Sazka. Jinak řečeno ty peníze jsou z chlastu a hazardu. Vy byste za ně pak měli chlast a hazard propagovat.
Nevím jak vy, ale já bych se té pivní medaile štítil. Nenápadný život v ústraní a poctivě vydělané, skromné příjmy jsou lepší.
---
Olympijská
Olympionici propagují alkohol.
Já propaguji střízlivost.
Oni musí.
Já také.
:)

3. 8.
Nová videa
Vnitřní Olympiáda
Jak zesílit účinek jakékoliv relaxační techniky a uklidnit se. Máme i anglicky.
---
Nový odborný text
Nešpor. K. Proč zasluhuje organizace Anonymní alkoholici Nobelovu cenu za lékařství: devět důvodů.
---
Aby vám semafor lépe fungoval
Semafor patří k užitečným a oblíbeným technikám, jak zlepšit sebeovládání.
Aby lépe fungoval, je třeba:
1. Vnímat sebe i okolí. Pak dokážeme včas rozsvítit červené světlo.
2. Uklidnit se. Díky tomu lépe domyslíme následky různého jednání a vybereme si nejvýhodnější možnost.
3. Projevit odhodlání a vybranou možnost uskutečnit.

2. 8.
Legenda
Jistý muž byl nespravedlivě odsouzen k trestu smrti. Den před popravou se ho zeptali, jestli má nějaké přání. Muž požádal, aby směl promluvit s mnichem, kterého léta znal a jemuž důvěřoval.
Mnich k němu navečer přišel a muž se mu se vším svěřil.
Pak ho mnich naučil modlitbu ke světici Kun Jin.
Muž neměl na spánek ani pomyšlení, a tak modlitbu celou noc bez přestávky opakoval.
Další den se stalo něco nevídaného. Katovi se při popravě rozpadl meč.
Soudce si pomyslel, že muž je pod ochranou nějaké mocné síly. Kromě toho si uvědomil, že důkazy byly nevěrohodné a že muž je asi nevinen. Rozhodl proto, aby ho propustili.
Tento příběh lze chápat i přeneseně. Některé praktiky mohou lidi zachránit pro duchovní život, i když je potkávají neradostné věci.

1. 8.
Nové video Proč zasluhuje organizace Anonymní alkoholici Nobelovu cenu za lékařství: devět důvodů. Máme i anglicky.
---
Nová, hezká střízlivá pohlednice.
---
Přeměny
Ve slovesu „zničit“ rozpoznáme slovní základ „nic“. Byla by chyba se domnívat, že něco zničit znamená, že to přestane existovat. Ono se to jen přemění. To se týká věcí, myšlenek, lidských osudů a všeho. Obklopeni přeměnami se stále přeměňujeme i my. Musí to tak být, jde jen o to, abychom se stávali lepší a moudřejší.

31. 7.
Nové video Jak očistit karmu svého rodu: čtyři kroky a dvě poznámky. Máme i anglicky.
---
Drobné žertíky
Pan Rozverný si šel vyřídit občanský průkaz.
Na otázku, co si přeje, odpověděl: „Novou občanku. Ta stará je zachovalá, úplně by mi stačila, ale končí jí platnost.“
Úřednice s ním sepsala příslušnou žádost a řekla mu, aby ji překontroloval.
Pan Rozverný se podíval na formulář a s vážnou tváří řekl: „Mužské pohlaví, to souhlasí.“
Další den kdosi u Rozverných silně zabouchal na dveře. Pošťačka s těžkou taškou za ním vystoupala do patra. Nevypadala nadšeně.
Pan Rozverný od ní převzal doporučené psaní, poděkoval jí a dodal: „Jste zralá na… státní vyznamenání!“
Pošťačka se rozesmála a odpověděla: „Správně.“
Týž den si pan Rozverný kupoval dvě balení sušené houby Jidášovo ucho. Při placení prohodil: „Uši máme dvě, tak jsem vzal dvě balení.“

30. 7.
Nové video Něco nám chybí, ale co? Máme i anglicky.
---
Dobrák od kosti
Kostí a kůstek je v těle dospělého člověka obvykle 207. Je tedy třeba se zeptat: „Dobrák, od které kosti?“ Největší kost v těle je stehenní, ale jenom od té to asi nebude.
Toto úsloví začne být srozumitelnější, jestliže ho pozměníme na dobrák od (všech) kostí. Ve většině lidí dochází ke konfliktu mezi jejich lepším já a tím méně dobrým. V jejich srdci se střídají zdravé emoce, např. laskavost, a ty problematické, třeba závist. Není divu, že se pak chovají nepředvídatelně. To se ale netýká dobráků, kteří jsou dobří skrznaskrz včetně svých 207 kostí. Ti prožívají pouze zdravé emoce a jednají vždy dobře. Dosáhnout toho vypadá jako nemožné. Můžeme se ale k tomu trochu přiblížit.

29. 7.
Inspirující symbolika
Anonymní alkoholici používají jako své logo trojúhelník v kruhu. Jeden střízlivý přítel vysvětlil ostatním jeho význam. Trojúhelník symbolizuje Vyšší moc. Kruh nikdy nekončí a nezačíná. Podobně by měla stále pokračovat naše práce na sobě i pro druhé.
---
Jak se vyrovnat s neúspěchem?
Tuto otázku položil jeden střízlivý přítel zkušeným abstinentům. Z diskuse, která následovala, vyplynulo mimo jiné:
– Neúspěch může člověka přimět, aby přehodnotil své priority. Jeden střízlivý přítel vyměnil výborně placenou, ale stresující práci za jinou klidnější a smysluplnější. Vydělává míň, ale cítí se mnohem lépe.
– Klíčovou prioritou je pro závislé lidi střízlivost, takže každý střízlivý den je úspěšný den.
– Pomáhá i to, když je člověk na neúspěch připravený a ví, co v tom případě dělat. V určitých situacích je riziko neúspěchu vysoké, to se týká hledání optimálního místa nebo volby vhodného životního partnera. S tím je třeba počítat.
– Některá přání jsou nemoudrá. To, že jsme při jejich uskutečňování neuspěli, je jen dobře.
– Jeden střízlivý přítel, který působí jako trenér řekl, že někdy jeho mužstvo vyhrává a jindy prohrává. To je normální a je třeba to brát sportovně.
– Z neúspěchu je také možné se poučit. Může to být prst, který člověku ukazuje správnou cestu.

28. 7.
Zápach a vůně
Pan Vybíravý uvidí profesionální sport a pak se od něj znechuceně odvrátí. Nato rychle projde kolem hazardu jako, kdyby to byla sbírka shnilých vajec. A jedy? Z těch vychází takový zápach, že to nejde vydržet. Pan Vybíravý od nich rychle prchá.
Pak sáhne do regálu a dá do košíku úsměv, klid a střízlivost. Ty krásně voní. Ano, přesně to opravdu potřebuje.
Natočil jsem to jako a dal na internet. Tohle video není jen legrace. V podvědomí máme zakódováno, že páchnoucí věci jsou jedovaté a že je třeba se jim vyhýbat. To se netýká pouze předmětů, ale i osob. Vědci zjistili, nikoliv překvapivě, že lidé, kteří smrdí, jsou hůře hodnoceni, než kdyby nesmrděli. Jak jsou hodnoceni lidé, kteří to přehánějí s parfémy, o tom věda mlčí. Myslím ale, že když někdo voní jako půl hektaru růží, na přitažlivosti mu to nepřidá. Pro zajímavost dodávám, že podle východní tradice se z duchovních bytostí a dobrých skutků line příjemná vůně květin.
K čemu je tohle uvažování užitečné? Mimo jiné k tomu, že za pomoci zápachu lze mírnit nežádoucí náklonnosti. Stačí si představit, že určitá věc příšerně smrdí. Proto při práci se závislými pacienty někdy napůl žertem mluvím o smradlavých brlozích (např. hospody) a slizkých, smradlavých škůdcích (např. drogoví dealeři).
Nabídnu i další příklady.
Paní Boubelatá dostala chuť na sladkosti a vybavila si příšerný chemický zápach. Na tom byl kus pravdy, chemikálií bývá v sladkostech hodně.
Pan Udatný zatoužil po koupi loveckého tesáku. Pan Udatný si vybavil, jak smrdí zkažené maso v kontejneru. Brr! Také si uvědomil, že jíst tesákem jogurt ke svačině by vypadalo směšně.
Paní Shánčivá zatoužila po elegantní tašce přes rameno. Dočista zapomněla, že jich má doma dost. Vybavila si typický zápach, které vydávají některé nové výrobky z umělých hmot. Za takový hnus dávat peníze? Nikdy!
Video.

27. 7.
Z mého rozhovoru pro média na téma smích
– O blahodárném působení smíchu věděli už starověcí lékaři v Řecku, ti doporučovali svým pacientům sledovat komedie. Ve 14. století francouzský chirurg Henri de Mondeville vypravoval svým zotavujícím se pacientům anekdoty a humorné historky. Viděno dnešníma očima to bylo rozumné. Smích, úsměv a veselost mírní bolest a posilují imunitu. Smíchem a usmíváním se zabývá i moderní medicína. Jen tak pro zajímavost jsem si v jedné databázi lékařské literatury zadal slovo „laughter“ (smích). Objevilo se mi téměř 1700 odkazů.
– Osobně si ještě více než smíchu vážím úsměvu. Úsměv je vhodný i v situacích, kdy není smích přijatelný. Navíc usmívat se můžete klidně celé odpoledne. Celé odpoledne se hlasitě smát by vydržel málokdo.
– Čím je člověk mladší, tím více se směje. Chichotání dospívajících patří k jejich věku a je v pořádku.
Co se černého humoru týče, to je něco jiného. Smích může vyjadřovat mimo jiné pocit převahy. Jeho kombinace s agresivitou nebo pohrdáním není zdravá a komplikuje vztahy.
– I podprůměrná komedie je lepší než něco silně stresujícího. Kvalita humoru není často nejdůležitější. Někdo si koupí lístky na komedii. Na představení přichází připravený se smát. Takových lidí se tam sejde hodně. Kdosi se začne chechtat, jiný chichotat a ostatní se přidají. Smích a veselost se mezi lidmi snadno přenášejí.
– K tomu abych se smál nebo usmíval, humor nepotřebuji. Když cítím, že bych to potřeboval, tak se prostě směju. Následující půvabné cvičení pochází východní tradice: „Představuji si, jak se usmívám, pak jak se usmívají ti, které jsem potkal v minulosti, i ti které potkám v budoucnu. Usmívají se přátelé a příbuzní, ale i ti, s nimiž mám nějaké problémy. Všichni se usmíváme.
– Různé druhy smíchu většinou vytvářím, ne že bych je odpozoroval. Třeba smích „Jak se směje housenka na bio zelenině“ nevznikl při zkoumání přírody, ale docela obyčejně jsem si ho vymyslel.
– V odborné literatuře existuje pojem „kvalita života“. Smích, humor, veselost a nadhled zcela jistě kvalitu života zvyšují. Nejde jenom o to být zdravý, ale také o to být šťastnější a odolnější vůči stresu.
– Při úsměvu jsou důležité oči. Smích s přimhouřenýma očima nazýváme lišácký (oficiálně se jmenuje Duchennův). Tím dáváme najevo, že se cítíme bezpečně a nemusíme koukat, co kde letí. Tenhle druh smíchu je ze zdravotního hlediska nejdůležitější, protože uklidňuje nás i okolí. A pak je tu obdivný úsměv. Při něm naopak oči rozšíříme a s obdivem civíme. Nějaký mladík tak říká svému protějšku: „Slečno jste přírodní úkaz, fascinujete mě, jsem z vás úplně vedle.“
---
Nové vydání Střízlivých novinek.

26. 7.
Nové video 35 způsobů, jak zlepšit své vztahy. Máme i anglicky.
---
Stejné téma máme i v textové podobě.
---
Skrytá tužba pana Bivoje
Pan Bivoj zatoužil po odolných hodinkách, které by možná fungovaly, i kdyby je přejel parní válec. Pan Bivoj ale zároveň věděl, že by mu dost překážely. Napadlo ho, jestli nemají tyhle hodinky uspokojit nějakou jeho skrytou potřebu. Uvědomil, že ano. Chtěl by si připadat jako správný chlap!
Pan Bivoj se tomu zasmál a řekl si: „Snadná pomoc.“
Pak půl hodiny cvičil ve stoje. Bylo to zdravější, zadarmo a úplně mu to stačilo.

25. 7.
Neskromnost
Chlapec ukázal na obrázek světice, který měli doma na stěně, a zeptal se dědy: „Jak to mám udělat, aby mě měla ráda.“
Děda se usmál a řekl: „Ona má ráda všechny lidi.“
Chlapec nato: „Ale já chci, aby mě měla ještě raději než ty ostatní.“
Dědu jeho otázka rozveselila. Až po chvíli odpověděl: „Buď k druhým laskavý, tak budeš v souladu s její energií. Nejde o to, aby tě měla ráda víc, ale abys otevřel své srdce.“
---
Spravedlivě se uklidnit
Někdy říkám lidem, aby se místo spravedlivého hněvu spravedlivě uklidnili. Člověk pak jedná účelněji, a hlavně je to zdravější.

24. 7.
Guru púrnima 2021
Letos připadá na dnešní den Guru púrnima, neboli svátek duchovních učitelů. Asi nejednoduší způsob, jak ho oslavit, bude poděkovat těm, kdo se zasloužili o váš duchovní rozvoj.
---
Velký zmatek
Pan Jelen si dost zakládal na tom, že abstinuje, umí se ovládat, relaxovat a ještě pravidelně cvičí. Díky tomu dokáže zachovat klid i v ošemetných situacích.
Jednou po ránu potřeboval někam zavolat, ale mobil ne a ne najít. Ztráta mobilu se služební SIM kartou by znamenala velké komplikace. Pan Jelen se dal do hledání, ale nic nenašel. Pak ho napadlo zavolat na své číslo z jiného mobilu. Ten sice měl, ale předplacená karta v něm už dávno nefungovala. Pan Jelen šel koupit novou. Technika a mobily nebyly právě jeho silnou stránkou a vložit novou simku do telefonu mu dalo hodně práce. Nakonec se to přece jen podařilo, jenže mobil vyžadoval jakýsi PIN. Na obalu karty ale nebyl. Až po dost dlouhé době napadlo pana Jelena seškrabat tmavý flek, pod který lstivý operátor ukryl zmíněný kód. Pak konečně pan Jelen vytočil své číslo. Jeho starý mobil odkudsi zvonil, ale panu Jelenovi se nedařilo zjistit odkud. Postupně vyklidil skříňku, která byla nejblíže zdroji zvuku, ale zvonící mobil nikde. Skoro to vypadalo, že se panu Jelenovi směje. Náhle dostal Pan Jelen nápad. Nahlédl za skříň a uviděl svůj mobil. Přístroj naštěstí přežil pád z výšky ve zdraví a pan Jelen si oddychl.
Co myslíte, byly střízlivost, relaxace a cvičení panu Jelenovi úplně k ničemu?
Neřekl bych. Díky nim situaci zvládl, i když měl ke klidu chvílemi hodně daleko.

23. 7.
Nové video Pan Vybíravý nakupuje. Máme i anglicky.
---
Olympiáda střízlivě
Jedna paní si stěžovala, že někdo z olympioniků propagoval alkohol. Odepsal jsem jí toto:
Vážená paní, chápu Vaši nespojenost.
Profesionální sport je a vždy bude špína a zase špína.
Chování některých profesionálů připomíná prostituci.
Prostituci ani profesionální sport nejde zakázat.
Lze jde ale ignorovat.
Mějte se hezky a střízlivě.
P.S.:  Je nesmysl tvrdit, že sportovci propagují naše dobré jméno. Česká olympijská výprava přivezla do Japonska lidi s COVID-19 a stihla nám udělat ostudu ještě před tím, než Olympiáda začala.

22. 7.
Chlapi, poplach!
Dostal jsem zvláštní e-mail. Pisatel si stěžoval, že „má zanesené tělo“.
Odpověděl jsem mu, aby více cvičil nebo chodil, že se tak spotřebují látky uvolněné ve stresu.
A ještě jsem dodal, že by měl abstinovat. Játra fungují jako úklidová firma. Právě probíhá běžný úklid. V tom se přižene šéf a křičí: „Chlapi, všeho nechte, chemický poplach! Ostatní musí počkat!“
Alkohol nebo drogy jsou po nějaké době jakžtakž odbourané, ale i tak po nich zůstane v těle nepořádek. A nepořádek způsobilo i to, že se úklidová firma nemohla věnovat své běžné práci.
Video Jak usmířit mozek a játra

21. 7.
Stejný cíl, jiný prostředek, jiný výsledek
Honzík tak dlouho škemral, až mu rodiče koupili kouzelnickou hůlku, jakou měl údajně Harry Potter. Hůlka měla dvě nevýhody: Nebyla dřevěná, ale z umělé hmoty. Kromě toho nefungovala.
Honzíka brzy omrzelo s ní jen tak pro nic za nic mávat.
Pan Ruda chtěl být šťastný. To je cíl mnoha lidí. Pan Ruda zvolil nevhodné prostředky a s psychózou po alkoholu a drogách se ocitl na psychiatrii.
Honzík po letech pochopil, že duchovní rozvoj vyžaduje trpělivost a zdravou sebekázeň.
A pan Ruda? Ten chodí často na setkání Anonymních alkoholiků. Jednak kvůli střízlivosti, a navíc se tam cítí dobře.

20. 7.
Setkání s bruslařkou
Bylo horké léto a já se odněkud vracel domů. V tom ke mně přijela mladší žena na kolečkových bruslích. Znali jsme se z oddělení pro závislé ženy, kam jsem chodil cvičit jógu. Začali jsme si povídat. Stěžovala si na časté bažení po alkoholu. Nezdálo se, že by měla s sebou láhev s vodou, a tak jsem řekl: „V létě je třeba pít teplou vodu nebo slabý čaj, i když nemá člověk žízeň. A nejméně půllitrovou láhev s vodou byste měla nosit pořád u sebe. Bažení se tak dá zahnat.“
Abstinentka se mi pochlubila, že má ráda vodu s trochou citrónu a že doma používá velký džbán se srdíčky.
Řekl jsem, že je to pěkné a pomyslel si, že jezdit s tím džbánem na bruslích by nebylo moc praktické.

19. 7.
Nová videa
Chraňte svoji energii a klid: šest jednoduchých možností. Máme i anglicky
COVID-19, proč nás ještě čekají těžké časy, sedm důvodů. Aktualizace 18. 7. 2021
---
Paní Veselá a paní Smutná soupeří. Kdo vyhraje?
Emoce se mezi lidmi přenášejí, ať už je to veselost nebo její opak. Ale co když paní Veselá potká paní Smutnou. Která z nich ovlivní více tu druhou. Předvedl jsem to jako video, ale konec nechal otevřený. Jestli v nás vyhraje paní Veselá nebo paní Smutná totiž záleží na právě na nás.
Video

18. 7.
Setkání po roce
Z jedné venkovské knihovny mě po roce pozvali na besedu. Mluvili jsme na téma „Jak si zlepšit náladu“ a také o mé knize „Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti“. Nejmladší účastnicí byla šestiletá Lucinka, což byla dcerka paní knihovnice. Na besedu se prý těšila, protože se „bude smát.“
Na závěr kladli účastnicí dotazy. Povídali jsme o všem možném. Třeba jedna paní důchodového věku si stěžovala, že doma ztratila budík. Netrápila ji ztráta budíku, ale to, že ho nemůže najít.
Zatvářil jsem se slavnostně a řekl: „Máte to ode mě úředně povoleno: Smíte ztrácet budíky!“
Besedu jsme zakončili mým oblíbeným „Veselý, radostný, nadšený juchú!“
Smáli se všichni, včetně Lucinky.

17. 7.
Nové video Paní Veselá a paní Smutná soupeří. Kdo vyhraje? Máme i anglicky.
---
Iluze (z dopisu)
Slovo iluze označuje zkreslené vnímání. Iluzí se klidně zbavte, ideály si ale ponechte. Mějte se hezky.
---
Složitá cesta
Pan Moudrý se vydal na cestu. Věděl, kam jde a proč. Některé překážky na šlo překonat, jiné bylo nutné obejít. Někdy postupoval rychle, jindy zastavil, odpočíval, nebo čekal, až ustane silný déšť. Při tom všem pan Moudrý udržoval správný směr, a tak dosáhl cíle.
S námi je to podobné. Měli bychom být dostatečně pružní a přizpůsobovat se měnícím okolnostem života. Při tom je ale třeba mít stále na zřeteli svůj cíl.

16. 7.
Popelář Pepa
Časně ráno probudil Pepu budík. Pepa neochotně vylezl z postele, zašklebil se a řekl si: „To je zase dneska den.“ Neochotně se oblékl, a pak bezmyšlenkovitě cosi spolykal k snídani. Při odchodu z domova naštvaně bouchl dveřmi. Přišel do práce a vydal tam zvuk, který bylo možné považovat za pozdrav i zavrčení. Tahání popelnic mu připadalo jako nesmysl a jeho parťáci jako úplní cvoci.
To, že Pepa přišel do práce, bylo lepší, než kdyby se věnoval hospodářské kriminalitě. Ideální stav to ale nebyl. Lze ho nazvat „odcizení“ (alienace). Objevuje se nejen u popelářů, ale i u mzdových účetních, náměstků a v mnoha dalších oborech. Přispívá k tomu např. přemíra samoúčelné byrokracie, to, že člověk nevidí konkrétní výsledky své práce, nemožnost si práci organizovat, nezájem nadřízených, jejich neochota komunikovat a manipulativnost ze strany organizace. Odcizení je spojeno s pracovními komplikacemi, nižší výkonností a zdravotními problémy.
O filozofických a psychologických teoriích odcizení neměl Pepa potuchy. Byl to jednoduchý člověk a jeho myšlení bylo konkrétní. Po šichtě přišel domů a byl rád, že to má za sebou.
V jeho mysli se začal odvíjet následující monolog.
„Proč tuhle práci vlastně dělám?
Abych měl prachy a zaplatil z nich alimenty a nájem.
No, zrovna nóbl práce to není, ale mám čisté svědomí. Nikdo mě nemůže popotahovat.
Navíc mám tuhle práci jistou. Popeláři budou pořád potřeba.“
Opakem odcizení a zároveň dobrou možností, jak ho překonat je smysluplnost. Bylo by krásné, kdyby si Pepa řekl, že odvozem odpadu prospívá blahu lidstva, ale to bychom od něj chtěli moc. I díky uvedenému monologu si lépe uvědomil smysl své práce. Další den vstal o něco méně neochotně a při odchodu nebouchl dveřmi a nevzbudil sousedy. To byl pokrok.
Podobně i my se můžeme při práci, cvičení, jídle odpočinku nebo procházce ptát sami sebe: „Proč to dělám?“ Jestliže to prospívá nám nebo druhým lidem, bude to asi v pořádku. Měli bychom v tom pokračovat.

15. 7.
Právě vyšlo Nešpor K. Hazardní hry u dětí a dospívajících: projevy, rizika, prevence, svépomoc a léčba.
---
Není to žádný krasavec, ale stojí za to ho potkat
Vysloveně veselých postav by se ve světových mytologiích mnoho nenašlo. Výjimkou je Gama Sennin dávných Japonců. Je nesmrtelný, plešatý, směje se na celé kolo a v ruce nebo na hlavě má velkou žábu. Kdybyste ho náhodou potkali, nejlepší bude ho požádat o dlouhověkost a věčně dobrou náladu.

14. 7.
Nové kousky kdykoliv
Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Podobně jsou i někteří lidé přesvědčeni, že ve osobnost starších lidí se nemění a když, tak ne k lepšímu. Nemyslím si to. Od doby, kdy jsem z větší části v důchodu, mám více času na sebe, cvičení, psaní a na odborné věci, které mě zajímají. Možná je pro mě právě toto životní období zvlášť důležité.
---
Někdo ťuká na dveře. Ale kdo?
Tento druhý smíchu patří k těm výstřednějším. Natočil jsem ho a dal na internet. Jako odezvu mi jedna paní napsala: Váš smích je nakažlivý, culím se během celého videa“.
A ještě jedna zajímavá reakce: „Jste MUDr. a CSc. a také máte určitě papír na hlavu.“
Jak tenhle smích vypadá?
Někdo ťuká na dveře. Jdete otevřít.
Dovnitř vběhne slečna Smíchová a směje se na celé kolo.
Vy se smějte na ni. Takhle si chvíli povídáte.
Za chvílí Vám slečna Smíchová se smíchem zamává a o odběhne jinam.
Video

13. 7.
Jak a proč ovlivňují emoce tělesné zdraví
I rizikové emoce mají určitý smysl, hněv nebo bažení nás připravují na boj a zmocňování se, strach na útěk a smutek se podobá znehybnění tvora, který se tak brání nepříznivým okolnostem. Změny, které zmíněné emoce vyvolávají, trvají obvykle krátce, a to k vyvolání vážnějšího zdravotního problému zpravidla nestačí. Ale co když si člověk určitou stresující událost znovu a znovu připomíná? Nebo když se příslušná emoce objevuje i v situacích, které se té původní jen vzdáleně podobají? V tomto případě dochází k vyčerpání. Také se v určité části těla zhorší krevní oběh a proudění energie. To už je vážnější.
Existuje řada možností, jak tento problém zvládat. Asi ta relativně nejsnazší a nejpříjemnější, je pěstovat zdravé emoce, jako laskavost, soucit, vděčnost nebo klidnou radost. Důležité je také vlídně přijímat sám sebe i se svými nedokonalostmi a chovat se slušně k sobě i k okolí. A také odpustit. O tom se mluví v Otčenáši i v této buddhistické modlitbě: „Omluvám se všem, kterým jsem vědomě nebo nevědomě ublížil a prosím je za odpuštění. Odpouštím těm, kteří mi vědomě nebo nevědomě ublížili. Jestliže toho nejsem zatím schopen, odpouštím to sobě.“

12. 7.
Pověrčivost u návykových nemocí a v každodenním životě
Přeborníky v pověrčivosti jsou patologičtí hráči. Předpokládají, že určitý den v týdnu, specifická situace, vnitřní hlas atd. jim zajistí výhru. Pak přijde trpké zklamání a oni vymýšlejí další nesmysly.
Podobně lidé zneužívající alkohol si připíjejí na zdraví. Důsledky jsou neradostné. Mnohem pravdivější by bylo připíjet si na cirhózu.
K pověrčivosti mají sklon i lidé bez návykových problémů. Toho využívá reklama a slibuje jim nemožné, třeba že se díky nějakém parfému, osobnímu autu, nápoji nebo oblečení budou přitažlivější.
Odpověď na otázku, kde se v nás pověrčivost bere, je složitá. Důvodů může být řada. U návykových nemocí na tom má velký podíl bažení. Už proto je správné se vyhýbat všem podnětům, které ho vyvolávají. Jiný, poměrně častý důvod: Někteří lidé neměli ideální dětství a cítí, že s nimi něco není v pořádku. Chtějí to změnit tím, že si koupí určitou věc, budou úspěšní nebo dosáhnou dobrého postavení. Díky značnému úsilí se jim to často podaří, ale i tak zůstanou sami se sebou nespokojení. Lesklé cetky hmotného světa jim nepomohou.
Užitečnější jsou nadhled a duchovní hodnoty. Meditace milující laskavosti začíná tím, že člověk přeje nejprve mír a světlo sobě, pak druhým lidem a pak zase sobě. Podobně u Meditace střízlivé lásky (máme jako video i jako audio) si nejdříve uvědomíme nějaký svůj nedostatek a k tomu dodáme: „A stejně se mám rád.“ Pak takto pokračujeme i vůči jiným lidem a končíme opět sami sebou.

11. 7.
Nové video Jednoduchý, uklidňující čajový rituál. Máme i anglicky.
---
Pro živé i pro ty, kdo odešli
Jedna dobrá známá a jógínka má vážné rodinné problémy. Napsal jsem jí toto:
Duchovní cesta Ti poskytuje možnosti navíc. Následující postup lze použít pro živé i pro ty, kdo odešli:
– Vyber si vhodnou mantru nebo modlitbu.
– Požádej mistra, Boha atd. o ochranu a vedení.
– Dotyčné osobě řekni: "Teď pro tebe budu opakovat mantru (modlitbu), abys měl(a) lepší život."
– Za 5, 10 nebo 20 minut poděkuj mistrovi nebo Bohu a cvičení ukonči.

10. 7.
Nadprůměrná mládež
5. 7. 2021 jsem přednášel organizaci Hudební mládež. Jako téma jsem si vybral: “Co myslíte, že umíte, ale asi to neumíte.“
Mluvili jsme o zdánlivých samozřejmostech, např. jak stát, sedět, dýchat, vstávat, chodit, usmívat se, hledět, spát a telefonovat.
Bylo při tom hodně legrace.

9. 7.
Nová odborná práce Nešpor K. Grounding – technika pro lepší sebeovládání a větší klid.
---
Nové video: Užaslý smích. Máme i anglicky.
---
Spojení neslučitelného
Strach připravuje tělo na útěk a energie se stahuje hlavně do nohou. Hněv připravuje na boj a energie naopak stoupá do hlavy a rukou. Tyto emoce vypadají jako neslučitelné, ale v reálném životě se často kombinují. Lze mít z něčeho strach a zároveň na to mít pořádný vztek. Podobně působí kombinace bažení a hněvu. Při všech těchto emocích se zdvíhají ramena, napíná břišní stěna a zhoršuje dýchání. Všechny také působí značný zmatek v těle i psychice.
Strach, hněv i bažení je možné zvládat stejnými nebo podobnými postupy. K nim patří smích nebo úsměv, klidné dýchání do břicha, držet ramena dole, přiměřená fyzická aktivita a uklidňující prostředí nebo společnost.

8. 7.
Právě vyšlo Nešpor K. Zdravé emoce dnes potřebujeme. Sociálná prevencia (Bratislava) 2021; 16(2):3-4.
---
Anekdota od „proroka“
Manžel jedné dobré známé si nechal narůst dlouhý plnovous.
Potkali jsme se a já mu řekl: „Vypadáš jako starozákonní prorok.“
On se zasmál a vyprávěl mi anekdotu.
Přijde pan Kohn do obchodu pana Roubíčka a koupí si od nějakou drobnost.
Pan Roubíček mu podává účet.
„To není potřeba,“ řekne pan Kohn.
„To je teď ten nový zákon,“ vysvětluje pan Roubíček.
Pan Kohn nato: „Ale co je nám dvěma do Nového zákona.“
Přiznám, že mi chvíli trvalo, než jsem pochopil, že není řeč o EET, ale o části bible.
---
Znovu Dvě nové básničky.

7. 7.
Hledají se posluchači
V dnešní přetechnizované době je velká poptávka po dobrých posluchačích. O tom, je následující přísloví: „Kdo umí dobře mluvit, toho lidé obdivují, kdo umí pozorně naslouchat, toho lidé milují.“
Nepřerušovat druhého, ale trpělivě ho vyslechnout, patří k základním zásadám Anonymních alkoholiků a podobných organizací. Jistě i v tom bude jedno z tajemství jejich úspěchu.
---
Dvě nové básničky.

6. 7.
Jasmínový čaj
V jedné televizní show se mě moderátor zeptal: „Je u vás doma na návštěvě krásná žena. Navrhne vám, abyste se spolu napili alkoholu. Co uděláte?“
Odpověděl jsem: „Nabídl bych jí jasmínový čaj.“
Tím jsem se stal populární a řada lidí si myslí, že nepiju nic jiného než právě čaj s kvítky jasmínu. To ale není pravda. Zelené čaje spíše ochlazují. Pít zelený čaj, ať s jasmínem nebo bez, uprostřed zimy by mě ani nenapadlo. Tyto řádky ale píšu v červenci a na jasmínový čaj nastala správná doba. Jasmín v něm není pouze z estetických důvodů. Má mít blahodárné účinky i sám o sobě. Jeho vůně prý uklidňuje, jasmín působí dobře na kůži a vlasy, mírní křeče a menstruační problémy, desinfikuje a pomáhá při cukrovce.
Číňané prý pijí zelený čaj s jasmínem od 5. století po Kristu. Jasmínový čaj, co mám doma, pochází ale od místních Vietnamců. Je levnější než čínský, krásně vodí a připadá mi dost kvalitní.

5. 7.
Co lidi zajímá a nemělo by
Mám teď na mysli profesionální sport. Nezdá se, že by někdo prospěl lidstvu kopáním do míče a faulováním. Typický profesionální sportovec se za peníze přetěžuje a riskuje zdravotní problémy. Aby těch peněz dostal víc, často se podílí na reklamě alkoholu a hazardu. Zaslouží nezájem, nebo nanejvýš soucit.
Obdivovat bychom měli lidi, kteří dělají prospěšnou a často nenápadnou práci. Těch je naštěstí mnohem víc.
---
Pan O.
Pan O. měl rád obyčejné věci. Nosil obyčejné hodinky, používal obyčejný telefon, pil obyčejnou vodu nebo čaj a vařil si obyčejná jídla. Nechtěl mít na zápěstí drahé cibule, komplikovat si život složitou elektronikou a zatěžovat žaludek „delikatesami“.
Pravda, sem tam dostal chuť si obstarat si něco výjimečného.
Obvykle ho to rychle přešlo. Uvědomil si, že je takhle spokojenější.

4. 7.
Z mého rozhovoru pro média na téma návykové nemoci
– Většinu svého života jsem se věnoval léčení návykových nemocí. Alkohol, drogy a hazard působí lidem veliká trápení. Na alkohol, drogy a hazard mám proto vyhraněný názor. Sám se jim vyhýbám.
– Přál bych si spotřeba alkoholu v Česku klesla na úroveň Norska, Japonska nebo Itálie. Ve všech těchto zemích a ve většině dalších je spotřeba alkoholu podstatně nižší. Alkohol u nás zakázaný je, a to pod 18 let. Je to rozumné. Mozek během dospívání a mladší dospělosti prochází bouřlivým rozvojem. Alkohol a drogy v tomto věku poškozují mozek víc než v pozdějších letech. Navrhovat zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let by v Česku nebylo realistické. Tato společnost nedokáže před alkoholem ochránit ani dvanáctileté.
– Většina lidí si naštěstí závislost nevytvoří. U některých lidí je ale toto riziko nadprůměrné. Dětem závislých rodičů proto doporučujeme celý život abstinovat. Jiný příklad: Velmi nebezpečná je kombinace pracovního stresu a to, že se na pracovišti hodně pije. Mezi našimi pacienty bývají nadprůměrně zastoupeni třeba kuchaři a číšníci.
– Závislost není zdaleka jediné riziko spojené s alkoholem. K těm dalším patří úrazy, násilí, dopravní nehody, nádorová onemocnění, nemoci jater a trávicího systému a mnohá další. Všechny uvedené problémy se vyskytují i lidí, kteří nejsou závislí. Rčení, že střízlivosti výhodná, má všeobecnou platnost.

3. 7.
Střízlivost a zvládání bolesti
Některá témata se při debatách s dlouhodobě abstinujícími přáteli objevují zřídka. Jeden mladší muž mírnil bolesti páteře drogami. Z dlouhodobého hlediska se tak jeho potíže zhoršovaly. Nebyl si jistý, jak bude bez drog zvládat bolest.
Debatu, která následovala, lze shrnout takto:
– Jeden střízlivý přítel poznamenal, že je bolesti vděčný. Bolest ho upozorňuje, aby se nepřetěžoval, vyhledal lékaře, více cvičil nebo chodil apod.
– Střízlivost a zlepšení životního stylu vede lepšímu zdravotnímu stavu, bolestivé obtíže proto nejsou tak časté. To mohu potvrdit. K pronikavému zlepšení zdravotního stavu dochází u většiny závislých pacientů už za měsíc nebo dva pobytového léčení.
– Častý problém závislých pacientů bývá silně zanedbaný chrup. Díky střízlivosti mají čas, prostředky a odvahu si dát zuby do pořádku.
Poznámka: Na mém webu je volně ke stažení rukopis knihy „Bolest se dá zvládat“.

2. 7.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Nové video Jak se zbavit hazardu. Máme i anglicky.
---
Hraní se smíchem
Výška hlasu při smíchu se mění podle polohy rukou, tj, když je mám před břichem směji se hlubokým hlasem, když nad hlavou, tak fistulí.
Trochu to připomíná dirigování (viz video)

1. 7.
Nová videa:
Posilněte svaly, otevřete hrudník, procvičte páteř a učte se pružnosti. Máme i anglicky.
Anglická verze včerejšího videa: COVID-19: Six Reasons Why to Expect Great Problems. What We Can Do
---
Jak zvládnout těchto dvanáct situací
Je to jednoduché, ale ne vždy snadné.
– Jak přijmout ztrátu? Klidně.
– Jak přijmout úspěch? Klidně.
– Jak přijmout ponížení? Klidně.
– Jak se radovat? Klidně
– Jak se rozhodovat? Klidně.
– Jak mluvit a jednat? Klidně.
– Jak odpočívat? Klidně.
– Jak nakupovat? Klidně.
– Jak pracovat? Klidně.
– Jak se rozhodovat? Klidně.
– Jak jíst? Klidně.
– Jak pečovat o sebe i o druhé? Klidně.
Takhle by šlo pokračovat hodně dlouho. Mohli bychom sem přidat cvičení, procházky, diskutování, studium, spánek, uklízení, vaření, pití čaje, střízlivost a mnoho dalšího.

30. 6.
Nové video: COVID-19, proč nás čekají těžké časy: šest důvodů
---
Duchovní praktiky a karma
Na Východě je rozšířené přesvědčení o působení karmy. Jestliže se člověk chová dobře, vytváří dobrou karmu, jestliže se chová špatně, vytváří špatnou.
Ale jak je to s duchovními cvičeními, praktikami a rituály?
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Hodně záleží na motivaci a okolnostech. Zanedbávat kvůli meditaci povinnosti by nebyla dobrá karma. Živit těmito cvičeními vlastní pýchu také ne.
Něco jiného je, když se člověk chce stát užitečnější sobě i druhým. Dobrou karmu vytváří i to, když si někdo řekne, že to dělá nejen pro sebe, ale i pro rodinu, přátele nebo lidstvo.

29. 6.
Nové Střízlivé novinky.
---
Jak poznat svůj životní úkol
Různé duchovní autority se shodují v tom, že bychom se měli soustředit především na své životní poslání.
Ale jak ho poznat? Nabídnu vám jednoduché cvičení, třeba se někomu šikne.
Položte se na záda a uvolněte se. Představte si, že jste malé dítě, které spí v postýlce.
Odkudsi k vám přichází anděl nebo jiná nadpozemská bytost. Položí vedle postýlky nějaký předmět a zmizí.
Podívejte se, co vám tam nechal. Možná je to flétna, možná bílý plášť, možná počítač, možná brašna s nástroji.
Toto cvičení bývá užitečné s odstupem opakovat. Např. jedna paní mohla najít vedle postýlky panenku a usoudila, že by se měla soustředit na výchovu dětí.
Jenže uplynul nějaký ten rok, děti odrostly a odešly z domova. Stejný pokus měl najednou jiný výsledek. Vedle postýlky se objevil třeba šanon se spisy.

28. 6.
Nové video Někdo ťuká na dveře. Ale kdo?
---
Dvakrát nebo třikrát?
Starověký filozof řekl: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky.“ To je naprostá pravda, proměňuje se nejen řeka, ale celý svět. Třeba naše milá planeta se za pouhou vteřinu posune na své oběžné dráze o nějakých 30 km.
Zmíněné úsloví lze ale chápat i jinak. Mohlo by znamenat také: „Neuděláš dvakrát stejnou chybu.“ Někteří mistři jsou smířlivější, podle nich je dvakrát stejná chyba ještě přijatelná, ale udělat ji třikrát už by bylo opravdu moc. To lze vztáhnout na návykové chování, přejídání a přetěžování se, nakupování zbytečností, nedostatek sebeovládání a mnoho dalšího.

27. 6.
Dobré a vynikající
Říká se, že nepřítelem dobrého je vynikající. I nadprůměrný spisovatel je rychle zapomenut, jestliže je některý jeho současník geniální.
Platí to i naopak, tj. nepřítelem vynikajícího může být dobré. Řekněme, že se někdo rozhoduje, zda jít na setkání Anonymních alkoholiků (výborná možnost), nebo poslouchat hudbu (dobrá možnost). Jestliže by se rozhodl pro poslech hudby, byla by to chyba. Jenže on půjde na setkání Anonymních alkoholiků čili zvolí výbornou možnost. A to je správné.

26. 6.
Nové video Ten úplně nejlepší úsměv.
---
COVID-19: dvě možnosti
Přední německý virolog Dr. Drosten prohlásil, že skupinovou imunity proti původci CIOVID-19 nelze dosáhnout. Skupinová imunita je možná u zvířat, která žijí na omezeném prostoru. Naproti tomu lidé hodně cestují, třeba i jen do práce nebo za příbuznými. Podle zmíněného odborníka člověk buď COVID-19 prodělá, nebo bude proto této nemoci očkován.
Osobně jsem COVID-19 prodělal a také jsem se nechal očkovat.
Z vlastní zkušenosti vím, že očkování je lepší. Mějte se hezky a střízlivě.

25. 6.
Nové video Pro břicho, trávení, páteř a životní energii. Máme i anglicky.
---
Zajímavá skupina
Na první doléčovací skupině po dlouhé pauze způsobenou pandemií se dne 22. 6. 2021 sešlo deset přátel zvenčí a asi dvacet hospitalizovaných. Mimo jiné jsme mluvili o tom, jak se kdo s pandemií vyrovnával.
Přátelé zvenčí si pochvalovali online setkání Anonymních alkoholiků i to, že nyní už fungují živě.
Největší odezvu měly tyto dvě zkušenosti:
Žena jednoho abstinujícího přítele pracovala z domova. Po odchodu dospělých dětí soustředila veškerou péči na manžela. To se nedalo vydržet, ten proto utíkal do školy. Tam s kolegou vybavili technikou dvě specializované učebny.
Jiný pacient řekl přibližně toto: „Udělal jsem ze dřeva psí boudu. Sousedům se líbila, tak jsem udělal dohromady tři. Vyrobil jsem vnoučatům budky pro ptáky. Jejich kamarádům se líbily, tak jsem jich udělal šestnáct. Také jsem dělal hračky pro děti. A ještě jsem udělal pelíšek pro kočku. Ta ale chcípla.“
Nevím proč, ale tomu se začali všichni hlasitě smát.
Zeptal jsem se ho: „A co jste s tím pelíškem udělali?“
„Připadl jorkšírovi,“ řekl abstinent.
To vyvolalo další vlnu smíchu.

24. 6.
Ach, ta pýcha
Jistý světec  přednesl kázání o pýše. Jak předpokládáte, pýcha se mu nelíbila a považoval ji za zdroj mnoha hříchů. To je jistě pravda, ale ne celá. Pýcha a předvádění se má často mírnit pocity méněcennosti a domnělá nebo skutečná ponížení. To ale nemůže fungovat. I kdyby byl takový člověk jakkoli ctěn, obdivován a chválen, stále mu to bude málo.
Jaké je tedy řešení? Zkoumání minulosti a pátrání po skutečných příčinách v dětství není zdaleka tak účinné, jak lidé myslí. Může sklouznout k obviňování rodičů a zříkání se odpovědnosti. Pak je tu ještě duchovní oblast. Křesťané se modlí k Bohu jako ke svému společnému otci. V této důstojnosti jsou si rovni. Podobně hovoří východní tradice o duši, která je věčná, dokonalá a plná pravdy a čisté radosti. I v tom jsme si rovni. Není účelné si dokazovat, že jsme lepší než druzí, protože to není pravda. Stačí jen žít v souladu s tím nejlepším, co je v každém z nás.
Až nás bude někdy pokoušet démon pýchy, můžeme mu říci: „Hele, já jsem věčná a zářivá duše. Víc nelze chtít.“

23. 6.
Stejný začátek, jiné emoce, jiný výsledek
Možná znáte následující lidovou píseň. Její děj je tento: Mladík pásl koně a usnul. Koně toho využili a vypravili se do žitného pole. To patřilo sedlákovi, který se k tomu zrovna nachomýtl. Na mladíka se rozzlobil a nazval ho šelmou. Pro naše předky to bylo jistě krajně nelichotivé označení. Teď se pro změnu dopálil mladík a řekl sedlákovi, že je „dobré matky syn“.
Uvedená píseň je čítankový příklad toho, jak neřešit problémy. Sedlák neměl mladíka nazývat zvířátkem, ale měl ho upozornit, kde udělal chybu a jak se jí příště vyhnout. Mladík se měl místo řečí o své mámě omluvit a slíbit, že příště dá pozor. Jak by vypadal děj písně upravené podle výše uvedených zásad.
Sedlák: „Promiňte pane, že vás budím. Vaše koně vběhli do mého pole. Prosím, abyste tento problém urychleně vyřešil.“
Mladík: „Velmi se omlouvám, pane majiteli, hned ty koně vyženu a dám pozor, aby se to neopakovalo.“
Sedlák smířlivě: “Chybu může udělat každý zvláště, když se v noci dost nevyspal.“

22. 6.
V úterý 22. 6. od 16:45 na odd. 31 klub ELPA a od 18:00 doléčovací skupina. Na obou programech budu.
---
Jak přijímat tekutiny
Na rozumný příjem tekutin bychom měli dbát celý rok, a v létě obzvlášť. Následuje několik dobrý zásad:
– Nečekejte, až se objeví žízeň, to už je trochu pozdě, vodu pijte průběžně
– Ideálním nápojem je teplá voda. Nápojům rovnou z lednice je lepší se vyhnout, a právě tak i zmrzlině. Je to šetrnější k sliznicím i trávicímu ústrojí. Je také třeba se vyhýbat všemu, co obsahuje alkohol a hodně cukru nebo kofeinu.
– Vodu pijte pomalu. Mistr Lin doporučuje každý doušek vody polknout na třikrát. Pomalé pití čaje, které je obvyklé na Východě, umožňuje čaj vychutnat, a zároveň je zdravější.
– Vodu mějte vždy s sebou, i když se jedná o kratší cesty. Nejméně půllitrová skleněná láhev na vodu nebo nerezová termoska patří k povinné výbavě každého, kdo překonává problémy s alkoholem.

21. 6.
Nové video Pro zdravou páteř a mladistvost: dvě varianty. Máme i anglicky.
---
Čištění zubů a vděčnost
Čištění zubů nepatří k nejoblíbenějším činnostem většiny z nás. Proto se v prevenci přejídání doporučuje si hned po jídle vyčistit zuby. Člověka to motivuje v jídle nepokračovat, aby si nemusel čisti zuby znova. Navíc pocit sytosti přichází po jídle se zpožděním.
Ale jak to souvisí s vděčností? Představte si, že byste si tři dny nesměli čistit zuby, ani vyplachovat ústa. To by se vám nelíbilo a mně také ne. Naštěstí si můžeme čistit chrup každý den. To je skvělé a je třeba za to být vděčný!

20. 6.
Cestovatelský smích
Cestoval jsem vlakem z Prahy do Brna. Vlak byl plný, poblíž mého sedadla nějaká paní často, dlouze a hlasitě telefonovala a bylo horko. Nevypadalo to jako ideální situace pro duchovní praktiky. Přesto jsem se o něco pokusil. Představoval jsem si, jak se mé tělo i mysl usmívají. Pak jsem nechal se usmívat spolucestující ve stejném vagónu i v celém vlaku včetně průvodčího a vlakvedoucího. Kudy tenhle veselý vlak jel, šířil úsměv a lidé se na něj i na sebe usmívali.
Cvičení fungovalo a cestu jsem přečkal v přijatelné náladě.
---
Vaše důležité právo
Máte právo si říci:
„Je mi to jedno.“
„Nezajímá mě to.“
To se týká např. politického hašteření, profesionálního sportu, klepů a laciných senzací.
Pak se zabývejte tím, co je opravdu důležité.

19. 6.
Hodnocení mé nové láhve na vodu
Láhev je hezká a za ještě přijatelnou cenu. Pravda, existují levnější modely, např. láhev od kečupu. Co se dražších výrobků týče, nepřipadají mi v ničem lepší. Jestli chce někdo zlepšit termoizolační vlastnosti hodnoceného produktu, může ho strčit třeba do (vypraných) zimních ponožek.
Zde ještě dodám, že dostatečně velkou láhev na vodu by sebou měl nosit každý, kdo překonává problémy s alkoholem. Lze tak předejít bažení nebo ho zvládnout.
---
Jednoduchá možnost, jak se stát milejší
Jděte se projít. Každému člověku, jehož potkáte, řekněte v duchu něco milého, např.:
Měj se hezky.
Žij moudře.
Buď zdravý.
Usmívej se.
Buď střízlivý.
Mějte se hezky a střízlivě.

18. 6.
Nové video: Pan O.
---
Legrace ve stanu
Od května do půli června 2021 jsem vedl tři semináře přes Zoom a jeden živě. V červnu mě ještě čeká živý seminář o smíchu pro jistou IT firmu. Obvykle při seminářích pouštím prezentace, tady by se promítání nehodilo, má se to konat ve velkém stanu. Bude to trvat devadesát minut, ale celou dobu se smát nebudeme. To by vydržel málokdo, ani já ne.
---
Jednoduchý způsob, jak zlepšit sebeovládání
Osvědčila se kombinace negativní motivace a pak pozitivní.
Ukážeme to na příkladech:
- Nechci kouřit a kašlat, chci být fit.
- Nechci prožít alkoholové delirium, chci dobře myslet.
- Nechci se zbláznit z drog, chci být duševně zdravý.
- Nestojím o dluhy z hazardu, peníze použiji lépe.
A co když to nebude stačit? Tak vyhledejte svépomocnou organizaci jako Anonymní alkoholiky nebo profesionální pomoc.

17. 6.
Moudrý parní válec?
O tom, jak být šťastný bylo napsáno hodně. Zde vám nabídnu osvědčený recept, jak být nešťastný. Je to jednoduché, stačí usilovat o štěstí teď, hned, okamžitě a za každou cenu. To pak skončí střevními potížemi, kocovinou nebo pobytem v nápravně výchovném zařízení.
O spolehlivosti výše uvedené metody svědčí četné zkušenosti střízlivých přátel i většiny z nás. Jestliže se tomu chceme vyhnout, je třeba postupovat uvážlivě a systematicky. Třeba jako hlemýžď abstinent, který leze k brokolici nebo parní válec.
Předsevzetí, které by si měli střízliví přátelé opakovat na konci relaxace, před usnutím a těsně po probuzení zní, „klidný moudrý střízlivý“.
To bychom ale od hlemýždě a parního válce chtěli příliš.

16. 6.
Aktualita: Dnes poprvé po delším čase máme na odd. 31 doléčovací skupinu pro patologické hráče. Začátek v 16:30.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Rozhovor o spokojenosti
Mistra se kdosi zeptal: Radíte nám, abychom byli spokojení. To jste nezažit bolest nebo zklamání?
Mistr odpověděl: Ale ano, ale i tak jsem byl spokojený.
To nechápu, divil se návštěvník.
Jestliže se necítím dobře, a přesto dělám, co je správné, očistím svoji karmu víc než, kdyby bylo všechno v pořádku.
A co když je všechno v pořádku?
Tak jsem s tím spokojený.

15. 6.
Nové video Jak zvládnout těchto dvanáct situací. Máme i anglicky.
---
Dcera má problémy s maturitou!
Tohle jsem napsal jedné dobré známé, třeba se to bude hodit i někomu dalšímu:
V náročných situacích funguje to, co má člověk dobře zvládnuté. Učit se ve stresu něco nového moc nejde.
Takže:
– Večer před tím nestudovat a udělat si pohodu.
– Technika "i kdyby", tj. budu se snažit, ale i kdyby se to nepovedlo, mám další možnosti. Mimochodem J. Seifert neodmaturoval, i když se o to opakovaně pokoušel.
– Účinek relaxační techniky trvá dlouho poté, co skončila, můžeš dceři ráno před testem odříkat nějakou krátkou relaxaci nebo můžete spolu cvičit jógu.
– Během testu si lze odskočit na WC o patro výš, to také uklidní.
– Ještě tip z čchi-kungu. Ať se to ale naučí a vyzkouší si to předem. Ženy tento pohyb dělají dost často a není nápadný, u mě působí zvláštně (video).
:)

14. 6.
Nové video Hraní se smíchem. Máme i anglicky.
---
Mnoho druhů lásky
Americký psycholog Abraham Maslow rozdělil lásku na dva typy. V tomto textu půjdeme ještě o dost dál.
1. Láska k někomu nebo něčemu, co nám působí příjemné pocity. Může se jednat o houbovou polévku, ale třeba i pochvalu.
2. Jemnější variantou předchozí skupiny je láska k tomu, co je hezké a co se nám líbí. Potěšení zde vychází z estetické oblasti. Typickým příkladem je umělecké dílo, květina nebo východ slunce.
3. Láska spojená s vděkem, např. láska dospělých dětí k rodičům. Děti už nemohou od starých rodičů nic čekat, ale i tak je mají rády.
4. Láska k neznámým lidem, která se projevuje ochotou jim pomoci za předpokladu, že to od nás vyžaduje minimum času nebo nákladů. Někdo vás požádá, abyste mu pomohli najít určitou ulici a vy to uděláte.
5. Tato láska je stejná jako předchozí typ, jen vynaložený čas nebo výdaje jsou větší. Typickým příkladem je finanční podpora dobročinného projektu v nějaké vzdálené zemi.
6. Láska k lidem, kteří nám ublížili. To neznamená, že si necháme dál ubližovat nebo se zneužívat. Tím bychom nepomohli sobě ani druhým. Tato láska se může projevovat větším pochopením jejich motivů nebo soucitem se sebou i s nimi. Kromě toho je zde ochota takovým lidem pomoci, jestliže je to účelné.
7. Nebeská láska. Na tu by bylo třeba se zeptat tam nahoře. Odhaduji, že bude ryzí a podle okolností soucitná, veselá nebo chápající.

13. 6.
Nové video COVID-19: jen dvě možnosti. Máme i anglicky.
---
Nový odborný text Nešpor K. Návykové nemoci: Prevence a krátká intervence pro pedagogy.
---
Mistr
Honzík miloval knihy o duchovních mistrech a světcích. Velmi toužil, aby i on měl svého mistra. Rodiče měl rád, některých učitelů si vážil, ale to nebylo ono.
Jednou konečně mistra potkal. Bylo to ve spánku. Mistr byl usměvavý a laskavý. Řekl: „Každý má svého mistra a máš ho i ty. Někdo se jím dá vest ochotně, jiný se vzpírá. Než se něco naučí, trvá to věky. Je to stejné jako ve škole, někteří se učí snadno, jiným to moc nejde.“
„Co je to za učitele?“ divil se Honzík.
„Někdo tomu říká karma, jiný osud. Všechno, co tě potká, tě má něčemu naučit. Přijímej to s úctou.

12. 6.
Aktualita
Jak jste si asi všimli, pomalu se rozjíždí doléčování na mužském oddělení v Bohnicích. Když půjde všechno dobře, mohli bychom být v druhé polovině června na stejné úrovni jako předtím.
---
Dvanáct věcí, které jdou s úsměvem lépe
S úsměvem práce víc baví.
S úsměvem jde studium lépe.
Jóga, čchi-kung, cvičení jsou s úsměvem veselejší.
Usměvavá procházka více uvolní.
Úsměv zlepšuje komunikaci.
Úsměv dělá vaření je radostnější.
S úsměve, jídlo více chutná.
Úsměv podněcuje tvořivost.
Usměvavý odpočinek je hlubší.
Úsměv usnadňuje odpuštění
S úsměvem se lépe abstinuje.
S úsměvem jde skoro všechno lépe.

11. 6.
Mimořádné vydání Střízlivých novinek, týká se doléčování v Bohnicích.
---
Mnoho možností, jak využít úsměv nebo smích
– Uklidnit se, protože smích a úsměv jsou vrozené způsoby, jak se uvolnit.
– Uklidnit druhé. Úsměvem jim říkáme: „Všechno je v pořádku, jste v bezpečí.“
– Naznačit souhlas. V tom případě provází úsměv pokyvování hlavou nebo lehká úklona.
– Pochválit a projevit uznání. Úsměv zde znamená něco jako: „Jsem s vámi spokojený.“
– Projevit nadhled a sebevědomí nebo povzbudit druhé. Úsměvem vlastně říkáme: „Jen klid, to snadno zvládneme.“
– Projevit laskavost a dobré úmysly. Úsměv je typický projev zdravých emocí a může je i navodit.
– Dát najevo mírumilovnost. To má logiku, s uvolněnými žvýkacími svaly totiž nikoho nekousneme.
– Dát najevo, že se bavíme. Veselost je provázena smíchem a smích vede k veselosti.
– Zesílit účinky jógy, čchi-kungu, chůze atd. Kdyby nic jiného, tak úsměv usnadňuje celkovou relaxaci i relaxaci za pohybu.

10. 6.
No tohle!
Malý chlapec se modlil k Pánu Bohu. Svoji modlitbičku opakoval náramně opravdově znovu a znovu.
V tom se objevil Bůh a zeptal se: „Copak bys chtěl, maličký?“
Chci, aby se zbraně změnily ve smajlíky!“
„S tím bude dost práce řekl Bůh. Nechtěl bys třeba autodráhu nebo model železnice?“
Chlapec chvíli přemýšlel, a pak odmítl: „Ne, chci, aby se zbraně změnily ve smajlíky!“
Bůh se rozesmál: Lidi ode mě chtějí všechno možné, počínaje hospodářským dobytkem a konče manželkami nebo manžely. Ale tohle?!
Pak vzal chlapce za ruku. Ocitli se ve skladišti zbraní. Majitel velkoobchodu právě prováděl inspekci. Najednou se kolem něj objevily hromady smajlíků. Majitel sáhl pod sako, kde nosil zbraň. Z pod saka se vykutálel růžový smajlík.
Pak se Bůh s chlapcem vydali někam hodně daleko. Právě tam probíhala vojenská přehlídka. Věže tanků se změnily ve smajlíky a pochodující vojáci drželi v rukou smajlíky. Na pořádek dohlížela policie na to vyzbrojena smajlíky a na obloze se místo bojových letadel vznášely smajlíci. Bůh i chlapec se tomu hodně nasmáli.
Další den ráno si chlapec vzpomněl na události předešlého dne. Měl dojem, že se mu to všechno zdálo. Pak vytáhl zpod postele krabici s hračkami. Místo meče z umělé hmoty tam našel velkého plyšového smajlíka.

9. 6.
Dvě nové střízlivé pohlednice.
---
Paní Věrka nakupuje
Paní Věrka vstoupí do supermarketu a zmocní se jí chtivost. Nejraději by všechno zboží vykoupil, a to poživatelné na místě snědla.
Paní Věrka ale pochopí, že toto není vhodné rozpoložení pro nakládání s penězi. Na vykoupení supermarketu nemá dost peněz, a i kdyby měla, kam by ty věci dala?
A tak se usměje, to proto aby se uklidnila. S úsměvem bude také dělat lepší dojem.
Poté ladně proplouvá mezi regály, pobere, co potřebuje a s úsměvem nechá být to ostatní.
Nato zaplatí a rychle odejde.
Uf, ještě, že to nakupování dobře dopadlo.

8. 6.
Nová odborná práce Nešpor, K. Příběhy v terapii.
---
Nové video Mudra pro moudrost, intuici a ochranu. Máme i anglicky.
---
Reportáž
V době, kdy probíhalo mistrovství světa v hokeji, jsem si pustil rozhlasovou reportáž jednoho utkání. Nepůsobila na mě dobře a rádio jsem rychle vypnul. Bylo mi úplně jedno, kdo vyhraje. Vadily mi ale tón a tempo řeči reportéra. V běžném životě takto mluví lidé, když jsou ve velkém stresu nebo ohrožení.
Při tom tady se pouze nějací pošetilí mladíci klouzali po ledě.
:)

7. 6.
Novinka, video Vaše důležité právo.
---
Příběhy
V roce 2021 jsem přednášel na semináři o léčbě návykových nemocí. Obvykle, když jsem vypravoval nějakou zkušenost z praxe, posluchači zbystřili pozornost. Mluvil jsem mimo jiné o Anonymních alkoholicích a podobných organizací i tom, jak vypadají jejich setkání typická. Podstatnou část tvoří vyprávění osobních příběhů. Negativní zkušenosti s návykovým chováním a dobré zkušenosti s abstinencí posilují motivaci ke střízlivostí. Během semináře, jsem si uvědomil, že vypravování příběhů používám při psychoterapii často i já a mnozí další. Jeden příklad za všechny.
Lokálka
Kamsi jsem cestoval a potkal skupinu veselých výletníků. Byli to přátelé z Anonymních alkoholiků a radostně se ke mně hlásili. Byli na výletě a z cílové stanice se chtěli vrátit pěšky domů. Cestoval s nimi i jeden obrýlený intelektuál. Ten se u nás opakovaně, ale neúspěšně léčil. Když proti radě lékaře odcházel, obvykle jsem mu říkal, aby se doléčoval a chodil na setkání Anonymních alkoholiků. To ho ovšem ani nenapadlo. Za krátký čas se u nás ocitl znova. Až poslední recidiva přinesla změnu. Uvědomil si, že další recidivu by nepřežil. Na „Áčka“ začal opravdu chodit. V době, kdy jsme se potkali ve vlaku, už mnoho let abstinoval.

6. 6.
Nečekaná žádost
Blížil se závěr společného cvičení na ženském oddělní a já se zeptal: „Jaký druh smíchu byste si přáli?“
Jena paní středního věku řekla: „Smích housenky“.
To mě překvapilo, takový smích jsme nikdy dříve nedělali.
Ale zkusil jsem to, při nádechu jsem se kroutil jako housenka při výdechu se pochechtával.
Doma jsem přemýšlel, jestli bych to měl natočit jako video. Češi jedí málo zeleniny, mohl bych při tom zpropagovat i zeleninu. Jenže název „Housenka na zelenině“ mi připadal moc obyčejný.
Nechal jsem přemýšlení a trochu si odpočinul. A v tom jsem dostal nápad. Ta housenka bude na bio zelenině. Častým rysem humoru je to, že se spojí dohromady nesouvisející věci, zde to byla housenka, smích a bio potraviny.
Video jsem ještě ten večer natočil a dal na internet. Mělo dobrou odezvu. Určitě také kvůli názvu.
Video

5. 6.
Nové video Kdy se nejvíc potřebujeme smát. Máme i anglicky.
---
Tři věty
Kamarád chtěl, abych napsal tři věty ke knize o čchi-kungu, kterou přeložil.
Poslal jsem mu toto:
Cvičení čchi-kungu vypadají zajímavě, ale to není důležité.
K čchi-kungu se vážou barvité příběhy, ale ani to není důležité.
Důležité je to, že čchi-kung funguje.
---
Cestovatel
Američan přicestoval do jakési tropické země a prohodil: „Tady je horko jako v pekle.“
Někdo z místních lidí na to řekl s obdivem: „Kam se vy Američané všude nedostanete!“
O tom, jak to vypadá v pekle, vědí dobře nejen Američané, ale i střízliví přátelé a mnozí další.
Dostat se ven z pekla dá někdy dost práce, ale vyplatí se to. Ta úleva!

4. 6.
Osm hezkých sester
Uměřenost, realizmus, věcnost, střízlivost, přizpůsobivost, skromnost, objektivnost a jednoduchost jsou půvabné sestřičky. Tato slova lze zaměňovat, někdo může být např. střídmě nebo jednoduše oblečený, to či ono střízlivě nebo objektivně posoudit a na určitou situaci reagovat uměřeně nebo věcně.
Uměřenost
Ve Švédsku a Norsku se používá výraz „lágom“. Toto slovo odkazuje na severské přísloví „Nejlepší je tak akorát.“ Uznejte nebylo by to krásné, kdyby se při vydávání různých zákonných opatření a vyhlášek praktikovala uměřenost. Uměřenost se týká např. i jídla. Někteří z nás se stravují podobně jako hroznýš, tomu stačí se jednou týdně pořádně nadlábnout. Lidé často přes den skoro nejedí, zato večer se nacpou. To neprospívá ani jejich trávení, postavě ani spánku. Co se práce týče, už Plútarchos věděl, že práce je pro člověka jako voda pro květiny. Člověk práci potřebuje, ale nemělo by jí být moc.
Realismus
Někteří duševně nedospělí lidé chtějí, aby je nadřízení chválili. Těm realističtějším úplně stačí, když je šéfové nechají v klidu pracovat.
Věcnost
Při jednání s rozčíleným člověkem, se někdy doporučuje se z jeho požadavky zbývat pouze těmi rozumnými a ostatní ignorovat.
Střízlivost
Nestřízlivý lze být i v majetkových záležitostech. Jinak si nelze vysvětlit, že se někomu vyplatí rozesílat spamy slibující to pět set miliónů dolarů jen tak pro nic za nic. Další příklady finanční nestřízlivosti si sami domyslíte.
Přizpůsobivost
Jeden bývalý pacient mi poslal e-mail přibližně tohoto znění: „V našem domě přestala téci na týden teplá voda. Nikomu se to nelíbilo, ani mně ne. Tak jsem si řekl, že je to dobrá příležitost začít s otužováním. Sprchování studenou vodou už jsem nebral jako problém, ale jako výhodu.“
Skromnost
Ta nejlépe vynikne ve srovnání s okázalostí. Na jakési ceremonii ve Velké Británii šel představitel tamního parlamentu oblečený do pláště s dlouhou vlečkou, kterou mu vzadu nesli dva sloužící. Ke cti zmíněného hodnostáře je třeba dodat, že se při tom smál a měl z toho legraci.
Objektivnost
Dva slepci zkoumali v muzeu model mamuta. Jeden ho ohmatával zepředu a druhý zezadu. Jejich představy o mamutovi se lišily. Až vy budete s někým nesouhlasit, řekněte si v duchu, že jenom vidí mamuta jinak.
Jednoduchost
Jednoduchostí v oblékání se vyznačují zejména nudisté.

3. 6.
Dvě upřené oči
Hrdinou tohoto příběhu je Karel. Může to být autor, ale nemusí. Karlů je v Česku skoro 120 tisíc, nemluvě o stejných nebo podobných jménech ve světě.
Tak tedy Karlovi se jednou za zavřenými víčky zjevily dvě upřené oči. Jen tak se vznášely v prostoru a nikomu nepatřily. Bylo to nepříjemné. Pak dostal Karel nápad. Přeměnil ty oči v rozverně se usmívající smajlíky. Tahle příhoda podstatně ovlivnila Karlův život.
Objevil se hloupý nápad a Karel ho přeměnil ve smajlíky.
Karel narazil na zapeklitý problém, vyřešit se nedal, a tak ho přeměnil ve smajlíky.
Do Karlovy mysli se vracely nemoudré touha nebo ctižádosti.
Co myslíte, že udělal?
Ano, správně, všechny je přeměnil ve smajlíky.
Video

2. 6.
Právě vyšlo: Nešpor K. Duševní pružnost a zdraví. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR 2021; 31(3): 13-14.
---
Nové video Smajlík zachránce.
---
Z mého rozhovoru o smíchu
Kdy jste se poprvé terapie setkal a terapií smíchem?
Usmíval jsem se už během svého nitroděložního vývoje. Smích a úsměv jsou vrozené způsoby, jak se uvolnit a jsou zdravé. Takže je to vlastně terapie. Smích coby cvičení jsem zažil poprvé v roce 1968 na semináři který vedla americká jogínka českého původu madam Ossius. O mnoho let později jsem četl báseň Swamiho Satyanandy, kde byly tyto verše: Jak se naučíš umění smíchu, této nejznamenitější ze všech jóg? Cestu najdeš.
Tak jsem hledal cestu a napsal knihu „Léčivá moc smíchu“ i řadu dalších veselých knížek. Nedávno to byla třeba kniha „Úsměvy zkušenosti výstřednosti“.
Pomáhá i hraný smích?
Nejčastěji se lidé smějí a usmívají ze zdvořilosti nebo aby se uklidnili. Smích potřebujeme zvláště v době, kdy nám není veselo. Záměrně navozený smích a úsměv jsou proto náramně důležité
Který smích je nejlepší?
Zcela jistě je to Lišácký (Duchennův) úsměv. Při něm se stahuje sval obkružující oči. Tento sval má tvar obrouček brýlí. Stáhněte tento sval, oči se přimhouří a v koutcích očí se udělají jemné vrásky. Zároveň táhněte koutky úst šikmo vzhůru směrem k uším. Žvýkací svaly jsou částečně povolené, zuby se nedotýkají a rty se dotýkají zlehka.
Někteří vás právě kvůli léčbě smíchem označují za „šílence“.
Pro duševní nemoci není typický smích, ale strach, smutek a neklid. Duševně nemocní také více kouří, pijí alkohol a zneužívají drogy. Vypadá to, že jsem duševně zdravý, a to dokonce nadprůměrně.
Za jak dlouho se člověk zbaví závislosti?
Záleží na tom, co myslíte slovy „zbavit se závislosti“. Zdravotní stav, duševní výkonnost, životní situace a vztahy se mohou zlepšit poměrně rychle, řádově během měsíců. Návrat do situace před vznikem závislosti ale možný není. Cestovat v čase medicína neumí. Závislý člověk udělá dobře, když bude trvale střízlivý, bude si vybírat střízlivé přátele a bude žít rozumně. To lze doporučit úplně každému.
Setkal jste se někdy i s nějakou opravdu hodně zvláštní závislostí?
Každá závislost je hodně podivná. Člověk dělá to, co nechce, a působí si problémy, o které nestojí.
Jak se cítit šťastnější?
Buďte sobě i druhým užiteční, usmívejte se a buďte střízliví. Střízlivost znamená také realismus, dobrý odhad situace a svých možností. Proto, vážení a milí, střízlivosti zdar!
:)

1. 6.
Žít v přítomnosti není vůbec snadné
Z různých stran lze slýchat radu, abychom žili v přítomnosti. Málokdo k tomu ale dodá, proč se to často nedaří, a jak toho dosáhnout. Úniky do minulosti mívají řadu příčin, třeba tu, že člověk není s přítomností spokojený. Minulost mu připadá lepší tím víc, čím víc ji ve vzpomínkách idealizuje. Ze stejného důvodu se lidé vydávají do budoucna. Kromě uniku z přítomnosti se může jednat o touhu po něčem příjemném. Plně si uvědomit neradostné skutečnosti současnosti vyžaduje statečnost, odříci si nezralé ovoce budoucnosti zase sebekázeň. Putování časem může být ale také užitečné, třeba když bilancujeme nebo plánujeme.
Pravda, v mnoha jiných situacích je žít právě teď to nejlepší, co lze udělat. Řekněme, že se někdo učí na zkoušku. Kdyby se jenom těšil, až ji bude mít za sebou, nedopadlo by to dobře. A tak, když mysl odbíhá vpřed nebo vzad, pilný student si znovu připomíná: „Teď se učím.“

31. 5.
Nové video Jednoduchá možnost, jak se stát milejší
---
Zapadlý kout duše
Možná máte podobnou zkušenost. Při uklízení natrefíte na nějaký zapadlý kout, kterému jste dlouho nevěnovali pozornost. Je tam hodně prachu a možná i nějaká ta pavučina. Uklidit to je docela snadné. Ale jak uklidit podobně vypadající zákoutí lidské duše?
Záleží na okolnostech. Lze např. odpustit sobě nebo druhým, zanechat pošetilých přání, uvědomit si své silné stránky a dobré možnosti, změnit své chování vůči sobě nebo okolí. A zůstávat střízlivý.

30. 5.
Dinosauři a střízlivost
Traduje se, že dinosauři vyhynuli kvůli dopadu meteoritu na zem. To ale není pravda. Mnozí z nich se přizpůsobili a stali se z nich ptáci. Že je tomu opravdu tak, dokládá výzkum genetického materiálu. Těchto novodobých dinosaurů létá na zemi kolem 50 miliard, kdežto počet lidí činí necelých 8 miliard. K přednostem lidského rodu patří velká přizpůsobivost. Vypadá to ale, že dinosauři byli v tomto směru ještě o něco lepší.
S přáteli abstinenty někdy přemýšlíme o symbolech abstinence. Patří k nim velbloud nebo ametyst. Mohl by to ale být i dinosaurus. Střízlivý život vyžaduje mnohé změnit, např. okruh známých, životní styl, trávení volného času, stravovací návyky a přístup k práci. Dá se to ale zvládnout mnohem rychleji , než proběhla přeměna dinosaura v sýkorku.
Video

29. 5.
Jak přeprogramovat tělo i mysl
Problémem střízlivých přátel je to, že návykové chování dlouhá léta znova a znova opakovali. To si pamatuje jejich mozek i tělo. Tady nepomůže mistrovský jednorázový zásah. Je třeba znova a znova opakovat mozku, hlavě, trupu i končetinám nový program např.: „Klidný, moudrý, střízlivý. Klidný, moudrý, střízlivý. Klidný, moudrý, střízlivý.“ Daleko nejúčinnější je to na začátku relaxační techniky, v jejím závěru, a pak těsně před usnutím a hned po probuzení.
Přeprogramování na střízlivost napomáhá dlouhodobé doléčování. O tom už jsem ale psal mnohokrát.

28. 5.
Nové video Dinosauři žijí dál, jsou tu s námi! Máme i anglicky.
---
Jak vytvořit motivaci ke střízlivosti z čehokoliv
Je to celkem jednoduché.
Nepříjemné události: Stačí přidat větu „Ještě že abstinuji.“
– Nastalo zemětřesení. Ještě že abstinuji.
– Uletěl mi papoušek. Ještě že abstinuji.
– Milovaná bytost mě opustila kvůli cirkusákovi. Ještě že abstinuji.
Potěšitelné skutečnosti: Stačí dokončovat větu začínající slovy „díky abstinenci…!“
– Díky abstinenci jsem přežil zemětřesení.
– Díky abstinenci mám papouška.
– Díky abstinenci jsem si našel milovanou bytost číslo dvě.
:)

27. 5.
Nové video Tajuplná nabídka.
---
Informace
Po delším čase budu mít 3. 6. 2021 zase živý seminář odborného rázu, více viz zde.
---
Překvapivý požadavek
Přišel mi e-mail od jednoho pána. Jeho manželka onemocněla Parkinsonovou nemocí. Někde se doslechl, že se tato nemoc dá léčit konopím, a chtěl, abych mu nějaké sehnal.
Odepsal jsem toto: Vážený pane, konopí je u Parkinsonovy nemoci neúčinné a zvyšuje např. riziko úrazu. Má pouze hodně fanoušků, kteří by s ním chtěli léčit kdeco. Manželka udělá dobře, když bude užívat předepsané léky, povede zdravý životní styl, bude pravidelně a přiměřeně cvičit nebo chodit. Tělesná aktivita toto onemocnění prokazatelně zlepšuje. Pomáhají i relaxační techniky (volně ke stažení z mého webu) a také jóga.
Odkazy
Carroll CB, Bain PG, Teare L et al. Cannabis for dyskinesia in Parkinson disease: a randomized double-blind crossover study. Neurology. 2004; 63(7):1245-50.
Schlesinger I, Benyakov O, Erikh I et al. Relaxation guided imagery reduces motor fluctuations in Parkinson's disease. J Parkinsons Dis. 2014;4(3):431-6.
Urrea-Mendoza E, Revilla F, Adams EV et. al. Functional Improvements in Parkinson's Disease Following a Randomized Trial of Yoga. Evid Based Complement Alternat Med. 2018; 2018:8516351.

26. 5.
Sejde z očí, sejde z mysli
Tohle rčení zní trochu cynicky, ale je v něm hodně pravdy:
– Vztahům prospívá to, že jim věnujeme přiměřeně času.
– Dostatečně dlouhý čas, který stráví rodiče s dítětem, chrání dítě do značné míry před návykovými nemocemi.
– Opustit rizikové prostředí nebo situaci pomáhá zvládnout bažení.
– Nemít doma alkohol, drogy a nic, co by je připomínalo, usnadňuje abstinenci.
– Totéž platí o hazardu. Jestliže někdo hrál hazardní hry přes internet, měl by mít mobil bez internetu.
– Abstinenci ulehčuje vyhýbání se rizikovým prostředím a lidem. Ještě lepší, než když něco sejde z očí, je, když nám to na oči ani nepřijde.

25. 5.
Mistři opakování
K principům úspěšné léčby návykových nemoci patří důležité věci opakovat. Je to pochopitelné. Dovednosti vštípené častým opakováním dokážeme použít i při stresu, bažení nebo pod vlivem silných emocí. Někdo navštíví během roku 200 setkání Anonymních alkoholiků, tj. za pět let je jich tisíc. Na každém setkání opakuje Modlitbu míru. Díky tomu, si Modlitbu míru vybaví kdykoliv, třeba při zemětřesení, výbuchu sopky nebo když hledá klíče. Asi ji znáte, ale stejně ji zde připomenu: „Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit, odvahu měnit věci, které změnit mohu, a moudrost mezi nimi rozlišovat.“
Mistry v opakování jsou jogíni. Když už jsme se zmínili o Modlitbě míru, v józe existuje Mantra míru. Je kratičká a jednoduchá: Óm šánti („šánti“ znamená mír). Zopakovat mantru „Óm šánti“ se dá za tři vteřiny. Během minuty ji jógín zopakuje přibližně 20×. Řekněme, že ji bude opakovat deset minut denně, to činí 200 opakování za den a 73 tisíc opakování za rok. Mantra míru se pak jógínovi vybaví v nejrůznějších situacích. Třeba i když hledá ty klíče.

24. 5.
Karma slavného sportovce profesionála
Jednou po ránu mě napadla otázka: „Jakou karmu vytváří úspěšný a slavný profesionální sportovec?“
Pustil jsem tu věc z hlavy a šel nakoupit nějakou zeleninu a další věci do kuchyně.
Za chůze jsem si uvědomil, že profesionál se přetěžuje, a tak ubližuje sobě. Při bojových nebo kolektivních sportech, jako je fotbal nebo hokej, ubližuje i protihráčům. To se někdy děje v rámci pravidel, jindy za jejich rámec. Dobrá karma to rozhodně není. To, že je pak slavný a má hodně peněz, je přitěžující okolnost. Jednak se tím ve svém počínání utvrzuje, a krom toho dává špatný příklad mnoha dalším lidem. Profesionální sport také bývá spojen s reklamou alkoholu a hazardu, což je další karmický problém. Špatná karma se někdo projeví rychle – přijdou úrazy, prohry, zklamání a někdy i posměch. Lepší karma, než zabývat se profesionálním sportem, bude uklidit a uvařit si tu zeleninu.
Poznámka: Výše uvedené se netýká lidí, kteří sportují s rozumem, ohleduplně a pro radost. To je něco úplně jiného.

23. 5.
Nové video Jednoduchý způsob, jak zlepšit sebeovládání.
---
Nová básnička.
---
Mistr mírumilovnosti
V jednom klasickém indické spise se uvádí přibližně toto: V přítomnosti mírumilovného člověka utichají veškerá nepřátelství.“
Dokonalá mírumilovnost není vůbec snadná. Týká se nejen jednání a slov, ale i myšlenek. Ve zmíněném textu se neuvádí, na jakou vzdálenost zmíněný mistr působí, jestli na dva metry, na půl kilometru nebo ještě dál. Myslím, že ten, kdo dosáhl takové dokonalosti, ovlivňuje celý svět. Jenže aby na světě nastal naprostý mír, bylo by mistrů mírumilovnosti potřeba mnohem víc.
A proto se, vážení a milí, v tomto umění zdokonalujme. I částečný úspěch se počítá.
---
Meditace pro mír v nás a všude
Poznámky
– Šánti znamená mír.
– Podle Paramahansy Satyanandy tako mantra probouzí duchovní srdce.
– Opakování šeptem je účinnější než opakování nahlas.
– Na začátku požádejte světce, mistry nebo Boha o pomoc při této meditaci. Na závěr za to poděkujte.
– Mantru šeptejte při výdechu, při nádechu ji můžete opakovat v duchu.
– Meditaci můžete přizpůsobit a včlenit do ní např. své přátele.
Postup: Při opakování mantry posílejte přání míru do okolí: Mír mně (tj každý sám sobě). Mír kolem. Mír v tomto městě. Mír v této zemi. Mír na tomto kontinentě. Mír na této planetě. Mír ve sluneční soustavě. Mír v této galaxii. Mír v celém vesmíru. Mír mně. Pak cvičení ukončete.

22. 5.
Na návštěvě u Vlka
Kniha „Léčivá moc smíchu“ vyšla poprvé v roce 2002. Do jednoho z dalších vydání udělal fotografie pan Vojtěch Vlk.
V roce 2021 jsme se znovu setkali. Redakce stejného nakladatelství se chystá vydat moji knihu „Usmát se a poodstoupit“. Přáli si, aby pan Vlk opět zhotovil ilustrace.
A tak jsem přijel k němu do ateliéru. Doufal jsem, že se při fotografování dokážu uvolnit a být přirozený. Myslím, že se to povedlo. Jak by ne, když mě fotil můj dobrý známý.
---
Jak se směje čmelák
Čmeláčí bzučení je působeno rychlým pohybem křídel. Čmelák má křídla vzhledem ke své velikosti maličká. Abych to znázornil přitáhl jsem lokty, ohnul lokty, mával dlaněmi a řehtal se. Zde je třeba dodat, že pohybovat rukama s lokty u těla bychom v praktickém životě neměli. Lokty o těla, např. při práci s klávesnicí, omezují krevní oběh v rukách, ruce se dříve unaví a mohou se objevit i další problémy.
Video

21. 5.
Smích a dýchání
Pro klid a pohodu jsou typické brániční dýchání a přiměřeně dlouhý výdech. K dlouhému výdechu dochází i při smíchu a když si jedinec s úsměvem „oddechne“.
Mezi smíchem a dýcháním existuje i další důležitá souvislost. Člověk pod vlivem emocí, jako je vztek, napne břišní stěnu. To ho připravuje na boj a chrání vnitřní orgány před poraněním. Napětí břišních svalů ale zablokuje bránici a dolní žebra. Dýchání se přesouvá do horních částí hrudníku, což je namáhavé a stresující. Ke způsobům, jak uvolnit určitou svalovou skupinu, patří tyto svaly nejdříve napnout. Při hlasitém smíchu se břišní stěna napíná, a to někdy dost silně. O to lépe se břišní svaly uvolní po skončení smíchu a umožní volný pohyb bránice.
Ještě dodám, že dobrý způsob, jak se přimět k dýchání do břicha a dolních částí hrudníku je stáhnout ramena dolů.
---
Co mohou při stresu zvířata a co mohou lidé
Zvířata mohou bojovat, utíkat nebo znehybnět. Tohle mohou lidé také a často to ve stresu dělají.
Jenže lidé jsou svobodnější a mají i další možnosti. Mohou usmát a uklidnit, přemýšlet, a pak vhodně reagovat. Z vlastní zkušenosti vím, že to první, co mě při stresu napadne, je to nejméně vhodné. Opravdu se obvykle vyplatí počkat, uklidnit se a jednat až pak.
Video

20. 5.
Nové video Jak se směje housenka na bio zelenině. Máme i anglicky.
---
Odkaz docenta Skály
18. 5. 2021 uplynulo 70 let od založení první záchytné stanice. Docent Skála tak chtěl chránit opilé a nebezpečně se chovající závislé od zbytečného trestního stíhání a zdravotních komplikací. To ale není jediná Skálova zásluha. K těm dalším patří:
– Založení socioterapeutického klubu. V tom docenta Skálu inspirovala organizace Anonymních alkoholiků, se kterou se seznámil koncem 40. let 20. století v Dánsku.
– Docent Skála se zasloužil o vzdělávání v psychoterapii.
– Jeho zásluhou byli zdejší odborníci dobře informováni o novinkách a nových trendech v léčbě.
– Docent Skála byl poctivý a věrohodný. Sám důsledně abstinoval od roku 1950 po celý svůj dlouhý život. Dožil se 91 let.
– Podstatně se zasloužil o využívání tělesných cvičení a běhu při léčbě. Až mnohem později se ukázalo, že fyzická aktivita prospívá mozku a mírní úzkosti i deprese.
– Docent Skála doporučoval odborníkům, aby zkusili rok abstinovat. To jsem udělal v roce 1984 a už jsem u toho zůstal.
– Docent Skála mluvil srozumitelně a jasně. Mimo jiné řekl: „Abstinence je jako těhotenství, nelze být jen trochu těhotný.“
– Složil také řadu písní a sloganů. K mým nejoblíbenějším určitě patří: „Dobře žiju, abstinuju.“

19. 5.
Jiná poslušnost
Někde jsem zahlédl hrnek s nápisem „Zjednodušte si život.“
Asi se tím mínilo nehromadit zbytečnosti, jenže život komplikuje i mnoho jiných věcí.
Součástí řeholních slibů v křesťanských církvích je poslušnost. Když nařízený něco řekne, je třeba top udělat. Život se tím  zjednoduší.
Jenže co má dělat člověk, který nechce nebo nemůže jít cestou disciplinovaného mnicha?
V tom případě se může zeptat o mnoho pater výš.
Doufejme, že tam s námi mají svatou trpělivost.

18. 5.
Nová odborná práce Nešpor K. Co by měl vědět lékař o smíchu. Tento text není volně šiřitelný, psáno na objednávku.
---
Princip opaku a dění kolem nás
Princip opaku doporučoval ke zvládání špatných myšlenek už Buddha. Je pravděpodobné, že tento postup převzal z dávnější indické tradice. Podstatu techniky ukážeme na příkladech:
– Někdo dostane bažení po alkoholu. Místo něj se napije vody a jde na doléčování,
– Někoho má chuť kupovat zbytečnosti. Místo toho použije peníze pro rodinu a dobročinné účely
– Někdo dostal chuť se přecpat. Místo toho se jde projít.
Princip opaku lze použít i jako reakci na dění kolem nás.
– V době, kdy u nás vrcholila pandemie a převládala ponurá nálada, jsem napsal veselou knihu.
– V době, kdy se ve světě hodně válčilo, jsem často opakoval mantru Óm šánti (šánti znamená mír), i když normálně tuto mantru opakuji zřídka.
– V době politického napětí u nás jsem sepsal odbornou práci o soucitu.
Ani v jednom z těchto případů nešlo o jednorázovou záležitost. Zabralo to víc času, a to bylo dobře.

17. 5.
Nové video 11 věcí, které jdou s úsměvem lépe.
---
Co je to karmický dluh
Předem varuji striktně racionální čtenáře, tento text nevychází z tvrdých dat, ale z východní tradice.
Karma
Slovo karma znamená činnost nebo akci. Taková činnost pak s sebou nese logické následky.
Karma se dělí do tří skupin
1. Aktuální, právě probíhající karma.
2. Souhrnná karma, která se může ale nemusí projevit v tomto převtělení.
3. Karma, kterou v tomto převtělení vytváříme. Z té se pak stává buď aktuální nebo souhrnná karma.
Karmický dluh
Karmickým dluhem se myslí nepříznivá aktuální karma způsobená minulými chybami. Tenhle dluh i všechny další informace o nás jsou zaznamenány v jakési centrální databázi, případně jejich pobočkách. Karma se projevuje i v naší auře. To vede k tomu, že přitahujeme dobré nebo méně dobré síly z duchovního světa. Nějaký karmický dluh má skoro každý člověk. Získat lidské zrození je tak veliká milost, že si ji duše nemohla zasloužit. Žít v lidském těle je něco jako bydlet v luxusním bytě, na který máme velkou hypotéku.
Jak splatit karmický dluh
– V první řadě tím, že budeme druhým podle svých schopností pomáhat a budeme se chovat dobře a ohleduplně. Určitě bychom za to neměli čekat chválu a fanfáry, je to jen naše dílčí splátka.
– Jestliže zjistíme, že jsme někomu ublížili, omluvíme se a chybu pokud možno napravíme.
– V případě, že nás potkají těžkosti nebo ztráty, měli bychom je přijímat klidně a s vědomím, že se tak splácí karmický dluh.
– Podle některých mistrů pomáhají i určité duchovní praktiky a milost pokročilých bytostí. To ale asi platí jen někdy. Jestli někdo cvičí jen proto, aby se mohl chlubit, karmu to moc nezlepší. Dobrá karma vznikne spíše u praktikujícího, který se chce dostat na vyšší úroveň, a tak být užitečnější.
Video

16. 5.
Nové video Obrovská radost. Máme i anglicky.
---
Veselý rozhovor
13. 5. 2021 mě pozvali do pořadu „Host Lucie Výborné“ v Českém rozhlase.
Bylo deštivé, šedivé ráno. Moc se mi tam nechtělo, ale slíbil jsem to a basta.
Krátce před začátkem jsem seděl ve studiu. V tom téměř přiběhla moderátorka. Smála se na celé kolo. Asi mě měla v hlavě zařazeného v šuplíku „smích a legrace“.
Já jsem se také rozesmál. V jednu chvíli začala naprosto přirozeně mluvit na mikrofon.
Když skončila, zeptal jsem se: „To už bylo ve vysílání?“
Přisvědčila. Stejně uvolněně a přirozeně probíhal i náš rozhovor. V jeho průběhu stihla přemluvit režii, aby vynechali jednu písničku, protože měla chuť si povídat.
Necelá hodina vysílání rychle uběhla.
Byla to jedna z mých nejpříjemnějších zkušeností s médii.
Audio.

15. 5.
Z mé odpovědi na dotaz, který se týkal relaxace Jóga nidra
Swami Satyananda, který tuto techniku vytvořil, o ní napsal knihu "Yoga Nidra". Asi by se dala sehnat přes internet. Její podstatnou část tvoři popisy různých variant.
Jóga nidra není cestovka na zážitky. Je to způsob, jak se uvolnit, načerpat síly a spřátelit se svým tělem i myslí. Pokud se nějaké zvláštní zážitky objeví, doporučuje se si je neosobně uvědomit a nezabývat se jimi. Techniku podstatně usnadní předchozí fyzická aktivita, zejména ásany, ale třeba i chůze.
Poznámka: Nahrávky zmíněné techniky jsou volně na mém webu.

14. 5.
Nové video Jak se směje hlávkové zelí. Máme i anglicky.
---
Nové audio, rozhovor se mnou, Český rozhlas, Host Lucie Výborné ze dne 13. 5. 2021.
---
Jak poznat, že jste odpustili
1. možnost:
Slovo „odpustit“ je složenina předložky a slovesa pustit. Jestliže jste někomu opravdu odpustili, klidně ho pustíte z hlavy. Tím se nemíní, že na všechno dočista zapomenete, ale na dotyčného zbytečně nemyslíte.
2. možnost: Co byste udělali, kdyby se ten člověk ocitl v nesnázích. Jestliže byste mu podle možností pomohli, jste přinejmenším na dobré cestě k perfektnímu odpuštění.
3. možnost: Přejte dotyčnému, ať je zdravý, dosáhne svých dobrých cílů atd. Uvědomte si, co při tom cítíte. Cenu má i to, když to opakujete mechanicky. Ještě lepší je myslet to naprosto upřímně.

13. 5.
Nové video Tři objevy, trojí radost. Máme i anglicky.
---
Rozdíl mezi sebelitováním a soucitem se sebou
Paní Libuše, řečená Líba, uslyšela v bytě nad sebou podivný hlomoz. Bouchání, vrzání a šoupání se střídaly s mocnými vibracemi vrtačky. Bylo asi deset hodin dopoledne a o rušení nočního klidu se nejednalo. Líba se začala litovat: Má teď tolik práce, do toho tenhle kravál! Je docela možné, že se k ní ti řemeslníci probourají stropem! Kdyby se víc snažili, jistě by se to dalo zvládnout potichu! Podobné úvahy chvíli pokračovaly a paní Líba musela připustit, že za svoji nepohodu může z části sama.
Zkusila tedy soucit se sebou. Přemlouvat řemeslníky, aby vrtali potichu by nemělo smysl. Pustila si místo toho dost hlasitě hudbu z přehrávače. To také nefungovalo. Pak si vzpomněla, že má doma protihluková sluchátka, která používají k ochraně sluchu na stavbách. Vypnula přehrávač a nasadila si sluchátka. Zvuky shora se ztišily až se zdálo, že k ní doléhají odkudsi zdáli. Líba se na sebe podívala do zrcadla. Vypadala jako stavbyvedoucí, pilot nebo Marťan. Zasmála se a dala se do práce.
Více viz text Soucit, únava ze soucitu a soucit se sebou a video.

12. 5.
Střízlivost a pandemie
Vědci z Velké Británie zjistili, že v době, kdy trval lockdown, přibylo těch, kdo přestávali kouřit i těch i těch, do se snažili přestat nadměrně pít. Měli k tomu pochopitelné zdravotní důvody. Trvala abstinence od alkoholu, ale vyžadoval nějakou formu podpory na dálku, tj. např. online setkávání Anonymních alkoholiků .
---
Deset možností, jak využít úsměv nebo smích
Uklidnit se.
Uklidnit druhé.
Naznačit souhlas
Pochválit.
Povzbudit.
Projevit laskavost a dobré úmysly.
Dát najevo mírnost.
Projevit nadhled a sebevědomí.
Dát najevo, že se bavíte.
Zesílit účinky jógy, čchi-kungu, chůze atd.
Video

11. 5.
Pan Válek
Pan Válek se ráno probudil. Nechtělo se mu vstávat, ale ani spát. Ještě ke všemu si vyčítal, že se jen tak povaluje. Tohle chvíli trvalo a stával se z toho problém.
V tom dostal pan Válek nápad. Začal se těšit: Na to, až se protáhne, na snídani, na setkání s milými lidmi, na legraci a na příjemné chvíle při poslechu hudby. Pan Válek bystře vstal a za chvíli se na sebe vesele šklebil do zrcadla v koupelně.
---
Čím se lidé nejčastěji obdarovávají
Vytáhnut jablko a zeptám se: “Jídlem?“
Ozve se důrazné „ne“.
Odkudsi vylovím šálu: „Oblečením?“
„Ne“.
Zamyslím se, vylovím plastové botu a řeknu Obuví“.
„Kdepak.“
Zatvářím se bezradně a pak mi to dojde: „No přece úsměvem!!“
Tohle je pravda, úsměv na okolí působí dobře. Dospělý člověk se prý zasměje nebo usměje v průměru patnáctkrát za den a děti ještě častěji.
Video

10. 5.
Nová odborná práce Nešpor K. Soucit, únava ze soucitu a soucit se sebou.
---
Početné příbuzenstvo
Podle vědců všechno živé na této planetě vzniklo ze společného předka. Nebyl to žádný fešák, ani krasavice, ale jedna jediná buňka. Představa, že kokršpaněl, žába a hlávka zelí, jsou naši vzdálení příbuzní je zábavná. Jestli je to pravda, máme o důvod víc se ke všemu živému chovat ohleduplně.
---
Jen pro psychicky odolné
Jeden střízlivý přítel mi napsal, že má COVID-19.
Mimo jiné jsem odepsal, ať je rád, že je to jen COVID-19 a ne recidiva.
To můžete použít v jakékoliv situaci.
Někdo je doma a není mu dobře. Může si říci: „Dobře, že jsem doma, a ne v nemocnici.“
A co když je v nemocnici?
Tak si může říci: „Ještě že jsem naživu.“

9. 5.
Nové video Jak se směje čmelák. Máme i anglicky.
---
Půvabné přísloví pro naši dobu
Toto polské přísloví mi poslala jedna jógínka. „Tohle není můj cirkus, ani moje opice.“
Můžete si ho opakovat třeba během zpráv v médiích a při mnoha jiných příležitostech.
Podobně Anonymní alkoholici doporučují věci, které nemůžeme ovlivnit, předat Vyšší moci a nezabývat se jimi. Kdo šetří silami tam, kde nemá smysl se namáhat, lépe využije čas a energii tam, kde to má smysl.

8. 5.
Nové audio, Maestro Eversober Čmelák zjara.
---
Cizí mobil
Pan Popleta vyšel z obchodu a uviděl na zemi mobil. Zdvihl ho a rozhlédl se kolem, jestli není poblíž jeho majitel. Kolem bylo liduprázdno. Na zadní straně mobilu našel pan Popleta číslo. Pana Popletu nenapadlo nic lepšího než na tohle číslo zavolat ze svého mobilu. Cizí telefon mu zadrnčel v ruce. Pan Popleta chvíli uvažoval, zda nevytočit nějaké číslo z telefonního seznamu nalezeného mobilu. Usoudil ale, že by se mohl dovolat kdovíkam. A tak vzal mobil a odnesl ho do obchodu. Snad si tam pro něj majitel přijde. Prodavačka ochotně převzala mobil do úschovy. Pan Popleta myslel, že ta věc je pro něj vyřízená.
Jenže nebyla. Pan Popleta přišel domů, uklidil nákup a šel se na chvíli natáhnout. V tom zadrnčel telefon. Pan Popleta se neochotně zdvihl. „Kdo mi tak může volat?“ řekl si.
Majitel nalezeného mobilu mu sděloval, že našel v telefonu nepřijatý hovor z jeho čísla.
---
Kouzlo, magie, amulet?
Obracím oči k nebi a ptám se: „Kouzlo?“
Shora se ozve: „Ne“!“
Ptám se podruhé? „Magie?“
„Ne!“
Zkusím to potřetí: „Amulet?“
„Ne!“
„Ale co mě ochrání?“
Hromový hlas odpoví: „Střízlivost!“
Nato vytleskávám slova „Za střízliva velká síla.“
Video

7. 5.
Pan Opatrný v pekle
Pan Opatrný si o sobě nedělal velké iluze. Jednou ho napadlo, co by asi dělal, kdyby se ocitl v pekle.
Uvědomil si, že slovo „peklo“ lze chápat také přeneseně. V tomto smyslu je na této planetě i ve zdánlivě klidné střední Evropě pekel nespočet. Člověk se může do některého z nich dostat jedna dvě.
Pan Opatrný si řekl, že nejlepší by bylo se v pekle chovat slušně. Kdyby se přizpůsobil mravům pekelného personálu, to by se pak pobyt tam hodně protáhnul. Slušné chování by si mohl nacvičit už na tomhle světě, třeba by se pak do toho pekla ani nedostal nebo tam nebyl moc dlouho.
Poznámka: Lidé většinou pojmy peklo a očistec nerozlišují. Z hlediska katolické církve myslel pan Opatrný spíše očistec.
---
Země z vesmíru
Vytiskl jsem si obrázek Zeměkoule z vesmíru a zavěsil ho za zeď.
Moje další kniha se bude jmenovat „Usmát se a poodstoupit“.
Podívat se na tenhle náš svět z vesmíru, to už je slušný odstup.

6. 5.
Moje a vaše
Jeden čínský mistr nabádal žáky, aby soustavně a dostatečně dlouho praktikovali čchi-kung. Řekl jim: „Moje čchi je moje čchi a vaše čchi je vaše čchi. Jestli chcete svoji čchi posílit a zušlechtit, bez cvičení to nepůjde.“ Na vysvětlenou dodám, že čchi se míní vyšší, inteligentní forma energie
Tohle je možné vztáhnout i na jógu, jiné duchovní praktiky, střízlivost a doléčování, studium a mnoho dalšího. Abstinenti začátečníci někdy namítají: „Kde vezmu na doléčování čas?“
Na to jim říkám: „Kolik času vám zabral alkohol, hazard nebo drogy? Kolik času trávíte zbytečným sledováním médií? Kolik času věnujete shánění zbytečností, přejídáním se nebo drby?“
Časové rezervy máme skoro všichni značné.
---
Jednoduchý způsob, jak vnést to každodenního života duchovno a zdravé emoce
Kdykoliv to bude vhodné, usmějte se a řekněte si v duchu: „Boží láska je všude.“
Chvíli počkejte, a pak dodejte: „Je i ve mně.

5. 5.
Obrátit smysly dovnitř – co si to ti jógíni vymýšlí!
Tradiční literatura o józe zmiňuje obrácení smyslů dovnitř. To považovali jógíni za předpoklad dobrého soustředění a meditace. Meditace většinu lidí nezajímá, proto je nezajímá ani obrácení smyslů dovnitř.
Jenže to je chyba. Dávné rčení říká, že kde je pozornost, tam je energie. Jestliže věnujeme pozornost televizi, posíláme energii televizi. Jestliže vnímáme své tělo, posíláme energii svému tělu. To je mnohem užitečnější. Obrácení smyslů dovnitř je podstatnou součástí i jednoduchých jógových tělesných cvičení, a ještě více relaxace.
Tajemné energie, o kterých mluví jóga a čínská tradice, může někdo považovat za východní pohádky. V tom případě nabídnu ještě jeden naprosto racionální argument. Zmíněné obrácení smyslů dovnitř zlepšuje vnímání vlastního těla. Člověk, který to umí, se dokáže lépe chránit před nadměrnou zátěží a úrazy. Jestliže se nějaký zdravotní problém přesto objeví, dokáže ho dříve rozpoznat a podniknout protiopatření.
Řečeno jednoduše: Obrácení smyslů dovnitř je zdravé!
---
Výhoda střízlivosti, kterou všichni neocení
Jeden z našich přátel pracoval ve vedoucí pozici. Úspěšně abstinoval.
Po nějaké době mu jeden podřízený řekl: „S tebou je to teď těžké. Ty si všechno pamatuješ.“
Nejen že se mu zlepšila paměť, ale byl i sebevědomější a klidnější.
To někdo ocenil a jiný ne.

4. 5.
Nové video Co mohou při stresu zvířata a co mohou lidé. Máme i anglicky.
---
Světový den střízlivosti
Světový den střízlivosti by mohl být pro přátele abstinenty na Nový rok.
Pro mnohé další bývá Nový rok den kocoviny.
:)

3. 5.
Nové video: Deset možností, jak využít úsměv nebo smích.
---
Střízlivé pohlednice
Existuje mnoho možností, jak využít střízlivé pohlednice z mého webu, pro inspiraci některé možnosti:
– Můžete si ji vytisknout, dát do peněženky nebo mezi doklady a budete ji mít stále u sebe.
– Tu, která se vám zvláště líbí, lze vystavit doma, případně i v práci.
– Lze ji poslat jako přílohu k e-mailu někomu ze střízlivých přátel nebo příbuzným.
– Ze střízlivé pohlednice si můžete vytvořit pozadí pracovní plochy počítače nebo mobilu.
– Střízlivá pohlednice se dá vytisknou, zarámovat a věnovat někomu jako milý dárek.

2. 5.
Dvě anekdoty ke Světovému dni smíchu
Smát je možné se bez anekdot, dokonce je to mnohem častější. Ale třeba i anekdoty přijdou někomu vhod.
---
Panu Veselému kdosi telefonuje: „Dobrý den, dovolte abych se představil, jsem obchodní zástupce firmy „Spi sladce“. Vyrábíme kvalitní rakve na míru. Ještě se nám nestalo, že by náš výrobek někdo reklamoval.“
Pan Veselý: „Nemám zájem, ty vaše rakve jsou poslední, co bych potřeboval.“
---
Pan Milá říká dopálenému šéfovi: „Pracuji na poloviční úvazek, proto prosím, abyste na mě křičel polohlasem.“
---
Ber to s humorem
Jeden kolega lékař se svěřil ostatním s bizarním a značně nelichotivým e-mailem, který o něm kdosi napsal.
Odepsal jsem mu: „Ber to s humorem.“
Pak mě napadlo z toho udělat veselé video.
On: „Ber to s humorem.“
Ona: „Co?“
On: „Ber to s humorem.“
Ona: „Ale co?“
On: „Všechno!“
Na to se dost dlouho hlasitě směju.
Bude na tom hodně pravdy. Nejlepší anekdoty se týkají věcí, které nejsou veselé.
Ale i ty lze je brát s humorem.
Video.

1. 5.
Nové video Dobrá rada při kupování čehokoliv: dva jednoduché kroky. Máme i anglicky.
---
Pan Horký potřebuje chladit
Pan Horký při svých kuchařských pokusech narazil na problém. Uvařené jídlo v hrnci ne a ne vystydnout.
Foukat na jídlo mu nepřipadalo hygienické. Pravda, místo foukání by šel použít ventilátor. Ten ale byl hlučný a nemotorný. A tak začal pan Horký pátrat po lepších možnostech. Kdosi radil dát jídlo vystydnout na římsu. Ta byla ale šikmá a hrnec by po ní mohl snadno sklouznout a spadnout nějaké paní na jezevčíka. To by bylo po jídle a možná i po jezevčíkovi. I tuto možnost proto pan Horký rychle odmítl. Zjistil, že profesionálové chladí uvařené jídlo v přístroji, který se jmenuje šoker. Tahle mašinka je však nehorázně drahá a rozměrná. Kdyby si ji koupil musel by ji v kuchyni umístit místo vařiče. V tom případě by nebylo co chladit.
Nakonec pan Horký tenhle zapeklitý problém vyřešil. Uvařené jídlo rozdělil do tří porcí, dva dal na talíře a třetí nechal v hrnci. Menší porce jídla vychládaly dost rychle, jen měl pan Horký trochu víc nádobí. Ale rozhodně to bylo lepší než ohrožovat jezevčíky nebo shánět šoker.
Jednoduché věci často fungují překvapivě dobře. Třeba kdyby pana Horkého někdo dohřál a on potřeboval zchladit, mohl by se projít. Bylo by to lepší než šoker nebo zbytečné prášky.
---
Prvomájová anekdota
Jaruška si stěžuje svému chlapci: „Spolužačka mi na hodině tělocviku řekla, že jsem brambora.“
Chlapec se usměje a něžně zašeptá: „Kdybys byla brambora, tak sladká.“

30. 4.
Nové video Vyznamenání, které můžete získat i vy. Máme i anglicky.
---
Nová střízlivá pohlednice.
---
Jedinečné vyznamenání
Není vyznamenání jako vyznamenání. Důležité je, od koho člověk ho dostane, a hlavně za co.
Normálně dávám přátelům, kteří oslavili nějaké výročí abstinence, malé ametysty.
To není kvůli pandemii možné, a tak jsem vyrobil medaili „Tisíckrát střízlivé ráno“. Na tu má nárok každý, kdo abstinuje od alkoholu, drog a hazardu tisíc dní za sebou nebo více.
Tohle vyznamenání existuje jako video i jako střízlivá pohlednice. Kdo má na vyznamenání nárok, jednoduše si ten obrázek stáhne. Pak si ho může dát mezi doklady, na pracovní plochu počítače nebo vytisknout nebo zarámovat a někdy vystavit.
Na tohle vyznamenání mi přišly hezké odezvy. Jeden střízlivý přítel mi sděloval, že si nadělil půl druhého vyznamenání a další má už skoro dvě. Znám přátele, kteří abstinují mnohem déle, např. deset nebo dvacet let – to bude medailí! Střízlivost prospívá tomu, kdo abstinuje, i jeho okolí. Abstinent působí na druhé také dobrým příkladem. Ocenění zaslouží víc než nějaký generál, co vypadá jako vánoční stromek.

29. 4.
Co to ten člověk mele?
Pan Všetečka s nelibostí vyslechl politické názory jednoho známého. Připadaly mu úplně pitomé. Na onoho člověka dostal vztek.
Uplynulo několik hodin a pan Všetečka si vzpomněl, že mu ten člověk kdysi pomohl. Pan Všetečka chvíli váhal, jestli mu být vděčný za pomoc, nebo na něj být naštvaný. Rozhodl se pro vděčnost. Ta je příjemnější.
Teď se možná zeptáte, co kdyby ten člověk panu Všetečkovi nikdy nepomohl. K vděčnosti by neměl důvod.
To je pravda. Mohl by místo hněvu vyvolat soucit s tím, kdo zabloudil.

28. 4.
Nové video Váš klíčový vztah (krátká relaxace). Máme i anglicky.
---
Váš klíčový vztah (krátká relaxace)
Tento postup existuje jako audio i jako video. Připojuji ještě jeho psaný popis, kdyby se ho chtěl někdo naučit zpaměti. Je to celkem jednoduché.
Úvod
Jaký vztah je pro nás hodně důležitý? Je to jistě vztah k sobě. Tak pojďme tento vztah zlepšovat a prohlubovat. Vyberte si jednu zdravou emoci. Vhodné jsou laskavost, vděčnost nebo láska. Zde použijeme vděčnost. Budeme děkovat částem těla. Jestliže je některá oslabená nebo nemocná, je to o důvod víc věnovat jí pozornost. Poděkujeme jí za její snahu se uzdravit.
Postup
Položte se pohodlně na záda. Můžete praktikovat i v jiné poloze. Oči jsou zavřené.
Usmějte se a nadechněte do břicha a dlouze vydechněte. Opakujte ještě jednou nebo dvakrát.
Postupně si uvědomujte části těla. V duchu jim říkejte: Milá hlavo, děkuji ti. Milý krku, děkuji ti. Milá ramena, děkuji vám. Milé paže, děkuji vám. Milé lokty, děkuji vám. Milá předloktí, děkuji vám. Milá zápěstí, děkuji vám. Milé dlaně, děkuji vám. Milé prsty, děkuji vám. Milé lopatky, děkuji vám. Milá bedra, děkuji vám. Milá páteři, děkuji ti. Milý hrudníku, děkuji ti. Milé břicho, děkuji ti. Milá pánvi, děkuji ti. Milá stehna, děkuji vám. Milá kolena, děkuji vám. Milá lýtka, děkuji vám. Milé kotníky, děkuji vám. Milá chodidla, děkuji vám. Milé nárty, děkuji vám. Milé prsty, děkuji vám.
Pak opakujte. Milé tělo, děkuji ti, milé tělo, děkuji ti, milé tělo, děkuji ti.
Na závěr se příjemně protáhněte a otevřete oči.

27. 4.
Nové vydání Střízlivých novinek.
---
Nové audio Váš klíčový vztah (krátká relaxace).
---
Překvapení pana Dobroty
Pan Dobrota se považoval za náramně laskavého a ušlechtilého. Občas četl nebo slyšel o odpouštění druhým. Hleděl na to s převahou jako na věc, kterou má už dávno vyřešenou.
Jednou se díval na zprávy na internetu, rychle toho ale nechal, nedělalo mu to dobře. Chvíli dýchal do břicha a přemýšlel o tom, co ho rozladilo. Ke svému nemilému překvapení zjistil, že má na řadu lidí, o kterých ve zprávách četl, pořádný dopal. Pan Dobrota se dal do odpouštění, postupně odpustil dvěma prezidentům, několika dalším politikům, jednomu zločinci a vládám dvou zemí.
Bylo to komické, ale cítil se pak lépe. Pochopil, že odpouštění ještě zvládnuté nemá.

26. 4.
Kombinace všeho možného a trocha legrace navíc
Zatvářím se jako, kdyby přišel domů a našel na stopě krápníky.
Udělám gesto s dlaní před. Podobně zastavil Buddha rozzuřeného slona a policie zastavuje přijíždějící auta. To je červená a znamená stopnout automatické jednání.
Pak se usměju, volně dýchám do břicha a dlouze vydechuji. To abych se uklidnil.
Následuje žluté světlo. Použiji gesto, které se jmenuje „Meč tai-či“. Ukazuji ukazovákem a prostředníkem různými směry. To znázorňuje různé možnosti a jejich následky. Na vybranou možnost ukážu důrazněji.
Pak ještě jednou energicky ukážu tím směrem. To značí zelenou, tj. nejlepší možnost uskutečnit.
V závěru chvíli jásám nad tím, jak hezky to funguje.
V uvedeném videu jsem použil Mudru odvahy, Meč tai-či, japonskou metodu Šíša kankó (ukázat a nazvat) a psychoterapeutickou techniku Semafor.
Video.

24. 4.
Nové video Pro lepší sebeovládání a rozhodování. Máme i anglicky.
---
Nová básnička zde.
---
Pravda a lež
V jednom starodávném textu o józe se píše, že všechno, co dokonale pravdomluvný člověk řekne, to se také stane. Nepíše se tam ale, jestli k tomu dojde za deset nebo za padesát let.
Co když se někdo chová právě opačně? Někteří lidé lžou proto, aby zakryli něco nehezkého. Výstižné by bylo říkat: „Kdo krade nebo škodí, ten pak lže.“
S lhaním mají naši střízliví přátelé, zejména patologičtí hráči, velké zkušenosti. Složité výmysly je těžké si pamatovat a oni někdy nevědí, co komu namluvili. Není divu, že jim pak okolí většinou silně nedůvěřuje. Co horšího, mnozí závislí lidé svým výmyslům začnou sami věřit. Působí zmatek v sobě i kolem sebe.
Začnou abstinovat a mluvit pravdu. Přichází veliká úleva, jsou klidnější a sebevědomější. K tomu dochází ne za deset nebo padesát let, ale mnohem rychleji.

23. 4.
Bílá vrána
Následující interview je netypické, je to taková bílá vrána. Není na mém kanálu, ale na kanálu, který spravují finančníci. Netočil jsem ho já, ale oni. A netýká se burzy a ekonomiky, ale střízlivosti a v závěru i smíchu. Poslechnout si to můžete zde.
:)
Módní rádce
Vážené dámy a pánové, zjistili jsem, že lidem ze všeho nejvíce sluší úsměv.
Proč? Protože úsměv sluší, hřeje duši.
Mějte se hezky a střízlivě, juchů!
Video

22. 4.
Nové video Ber to s humorem
---
Nová odborná práce Nešpor K. Kdo by měl abstinovat od alkoholu a proč.
---
Duševní pružnost nás činí odolnější. Ale jak být pružnější?
Jedním ze způsobů, jak podnítit pružnost myšlení a tvořivost, jsou vhodně volené otázky.
Nejdříve se usmějte, člověk se tak uklidní.
Pak se lze se zeptat: „Šlo by to dělat jinak?“
Případně: „Šlo by místo toho dělat něco jiného?“

21. 4.
Z dopisu
Za to, že abstinujte, Vás velmi chválím a oceňuji to.
V dnešní době se cítí dobře málokdo. Zdravotní a existenční záležitosti, zneklidňující zprávy z médií atd. dobré nálady nepřidají.
Navrhuji toto:
– Denně hodinu choďte nebo praktikujte jinou tělesnou aktivitu.
– Na mém webu jsou volně nahrávky relaxačních technik, několik jich vyzkoušejte a tu, která se nejvíce osvědčí, používejte denně.
– Přiměřeně spěte, viz návod.
– Nejméně dvakrát týdně navštivte online mítink AA, lze se tam svěřit s různými problémy a ledacos vyřešit.
Další tipy najdete zde.

20. 4.
Nové video Jednoduchý způsob, jak vnést to každodenního života duchovnost a zdravé emoce. Máme i anglicky.
---
Dvojí čekání
Bez trpělivosti to nejde, jak o tom svědčí dobrý příklad šneka abstinenta, který leze k brokolici. Velmi často stojí za to počkat. Jenže jak?
Nevhodné čekání: Sledování drbů v médiích, jídlo v nevhodnou dobu, nevlídné uvažování o těch, kvůli kterým musíme čekat, návykové látky, např. tabák, denní snění o hloupostech, šmejdění po internetových obchodech, zbytečné zabývání se mobilem nebo jinou elektronikou atd.
Správné čekání: Předem si připravit, co člověk řekne nebo udělá, případně se s někým rozumným poradit, klidně dýchat do břicha a usmívat se, opakovat mantru nebo modlitbu, cvičit, což lze i nenápadně, být rád, že je možné se chvíli věnovat sobě atd.

19. 4.
Nové video Meditace pro mír v nás a všude. Máme i anglicky.
---
Jen pro psychicky odolné
Jeden střízlivý přítel mi napsal, že má COVID-19. Mimo jiné jsem odepsal, ať je rád, že je to jen COVID-19 a ne recidiva. To můžete použít v jakékoliv situaci. Někdo je doma a není mu dobře. Může si říci: „Dobře, že jsem doma, a ne v nemocnici.“
A co když je v nemocnici?
Tak si může říci: „Ještě že jsem naživu.“
Video

18. 4.
Někdo se dívá
Se střízlivým přáteli jsme hovořili o motivacích ke střízlivosti.
Zeptal jsem se: „Kdo věří v nějakou vyšší moc, vyšší spravedlnost nebo vesmírné vědomí?“
Přihlásila se většina přítomných a já pokračoval: „Co myslíte, chovají se lidé lépe, když jsou druhým na očích, nebo když jsou o samotě?“
„Když jsou druhým na očích,“ odpověděli střízliví přátelé.
Nato jsem poznamenal: „Jestli věříte ve vyšší moc, musíte počítat s tím, že ví a vidí všechno. Ať se nám to líbí nebo ne.“

17. 4.
Nová odborná práce Nešpor K. Laskavost a pomáhající profese.
---
Paní Veselá poučuje
Paní Veselá uvařila jídlo.
Manželovi nechutná.
Paní Veselá řekne: „Víš proč ti to nechutná? Protože se při jídle neusmíváš!
Tenhle žertík měl dohru. Další den jsem něco kuchtil. Výsledek byl mírně řečeno zvláštní. Zkusil jsem se při jídle usmívat. Opravdu to pomohlo.
Video

16. 4.
Nové video Tohle bylo na televizi moc.
---
Čestné občanství
O udělení čestného občanství rozhoduje zastupitelstvo určitého města.
Osobně bych stál o čestné občanství vesmíru. Možná tam také mají něco jako zastupitelstvo. Dostal bych vesmírný diplom a klíč od vesmírné brány. Jenže ty by byly určitě velikánské. Kam bych je dal?
Raději se spokojím s tím, že jsem obyčejný vesmírný občan, jako všichni ostatní.

15. 4.
Anonymní workoholici online
Podobně jako řada jiných svépomocných organizací se Anonymní workoholici přesunuli do online prostředí.
Nově mají i svůj web, tam najdete další informace: anonymniworkoholici.unas.cz
Pro lidi, kteří to s prací přehánějí, zde nabídnu jen tři tipy:
1. Nikdy si nepřibírejte další práci, dokud se nezbavíte jiné nejméně tak náročné.
2. Odpočinek plánujte stejně odpovědně jako důležité pracovní úkoly.
3. Nechtějte být dokonalí, a nepožadujte to ani od druhých. Naprostá dokonalost je vyhrazena pouze Pánu Bohu.
---
Skvělý nápad
Chtěl bych se smát!
Chtěl bych se něco naučit!
Chtěl bych se divit!
Už to mám! Přečtu si knihu Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti“
Ha, ha, ha. Aha! Jú!
Video

14. 4.
Aby to bylo úplně jasné
Stejná slova nebo věty mívají různý význam. Je rozdíl, když něco řekne člověk zblázněný z drog a když totéž řekne někdo střízlivý. Dokonce i týž výraz používá jeden člověk v odlišných významech.
Anonymní alkoholici si oblíbili slovo „střízlivost“. Mně se také líbí. Vzhledem k výše uvedenému je třeba říci, že Anonymní alkoholici i já tím myslíme naprostou abstinenci od alkoholu, drog a hazardu.
Být střízlivý trošku nebo občas není v případě závislého člověka střízlivost, ale recidiva.
Mějte se hezky a střízlivě.

13. 4.
Projasnit náladu a uklidnit se (krátká meditace)
Cílem této meditace není si idealizovat sebe nebo druhé. Jde o to, cítit se lépe.
– Lze praktikovat v jakékoliv poloze. Zavřeme oči. Dýcháme klidně a volně.
– Obrátíme se k Bohu, světci nebo mistru. Řekneme zvolna v duchu: „Jsi mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Řekneme sami sobě: „Moje podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Obrátíme se k těm, které potkáme v budoucnu: „Vaše podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Řekneme těm, které jsme potkali v minulosti: „Vaše podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Přátelům a příbuzným řekneme: „Vaše podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Nepřátelům řekneme: „Vaše podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Nakonec řekneme všem: „Naše podstata je mír a světlo, mír a světlo, mír a světlo.“
– Pohneme prsty u rukou a u nohou, otevřeme oči, protáhneme se a cvičení ukončíme.
Ještě zkrácená verze pro rychlé přeladění.
– Obrátíme se k Bohu nebo světci nebo mistru. Řekneme mu v duchu: „Jsi mír a světlo.“
– Pak řekneme sami sobě: „Moje podstata je mír a světlo.“
– Nakonec řekneme všem: „Naše podstata je mír a světlo.“
Poznámka: Existuje i jako video a audio.

12. 4.
Nové video Hlemýžď – veselá příhoda z živého televizního vysílání.
---
Tři osvědčené metody, jak zvládat stres a zlepšit soustředění
Pan Přemysl
Pan Přemysl se vrátil unavený z práce. Doma si pustil rádio a vyslechl zprávy. Ty ho, jak se dalo čekat, neuklidnily. Rádio sice vypnul, ale jeho myšlenky byly střídavě v práci, na Korejském poloostrově a kdovíkde ještě. Bylo to nepříjemné, vyčerpávající a neproduktivní. Pan Přemysl tenhle problém vyřešil takto:
1. Využil rituál. Převlékl se do domácího oblečení, řekli si: „Konečně doma,“ a pokusil se o úsměv.
2. Pak následovalo uvědomování. Zeptal se sám sebe: „Kde jsem?“. Odpověděl, že v Koreji. Zasmál se tomu a řekl si: „I ba ne, doma.“
3. Ukázat mysli, kam se zaměřit. Pan Přemysl šel vařit večeři. Kdykoliv myšlenky odběhly, připomněl si: „Vařím večeři.“ Stejný postup v obměněné podobě zopakoval při jídle, v koupelně, a pak při poslechu oblíbené hudby z cédéčka.
Paní Myslíková
Paní Myslíkové řekla její známá Dora nějakou jízlivost. Paní Myslíková o tom intenzivně přemýšlela. Hledala nějakou nejméně stejně tak jízlivou odpověď. Vymyslela jich víc, ale necítila se dobře a měla zlost na celý svět. Maní Myslíková se rozhodla stav změnit.
1. Rituál použila velmi jednoduchý. Známé prostě zamávala, a tak se s ní rozloučila.
2. Uvědomila si, že zabývat se takovou malicherností je k ničemu. Doru vídá tak jednou za půl roku. Až se znova potkají, nejspíš na to obě dávno zapomenou. Kromě toho má důležitější práci než se hádat s nepřítomnou známou.
3. Otevřela svůj diář. Stálo tam mimo jiné: Zalít kytky, vyluxovat, zavolat příbuzným, zacvičit si jógu a relaxovat. Tak se do toho dala. Kdykoliv myšlenky odběhly, připomněla si: „Kytky“ nebo „luxovat“ Ke cvičení se ale nedostala. Dora ji zatelefonovala a omluvila se.
Závěrem
Budu rád, jestli se vám tohle povídání líbí. Budu ale ještě mnohem raději, když pana Přemysla a paní Myslíkovou budete napodobovat. Sám tohle používám často.
Video.

11. 4.
Nové video Tři osvědčené metody, jak zvládat stres a zlepšit soustředění. Máme i anglicky.
---
Květy a padák
Kdysi časně ráno jsem se vypravil fotografovat luční květy. Světlo bylo ideální a všude byl klid. Jenže nic z toho nebylo. Na rostlinky bylo časně, ani je nenapadlo rozvinout květy.
Anonymní alkoholici přirovnávají mysl k padáku – aby fungovala, musí se otevřít.
To je vtipné, ale trochu zjednodušující. Kolem nás proudí nespočet energií, informací, podnětů a vlivů. Něčemu z toho je správné se otevřít, ale jistě ne všemu.
Vida, i to nepovedené fotografování bylo k něčemu dobré.

10. 4.
Vakcinace střízlivost
Podle britské lékařky (Dr. Fiona Sim) by lidé neměli pít alkohol nejméně dva dny před očkováním proti COVID-19 a dva týdny po očkování. Jiné prameny doporučují po vakcinaci dokonce 45 denní abstinenci.
---
Co dělat, když dojde humor
Čtvrtek 4. 3. 2021 nezačal dobře. Venku bylo mlhavo a šedivo. Bez velkého nadšení jsem se začal zabývat obvyklými záležitostmi včetně cvičení. Do krátké meditace v jeho závěru se mi vůbec nechtělo. V jednu chvíli jsem si řekl: „Došel mi humor.“ Vzápětí jsem si uvědomil, že jsem právě dostal nápad.
Vzniklo z toho video. Na něm ukazují divákům prázdný hrnec na humor a tvářím se nevesele.
Nato si řeknu: „Tak se budu smát jen tak.“
Jednou rukou si přidržuji prázdný hrnec nad hlavou, druhou mávám na všechny strany a při tom se směju, juchů!
Video

9. 4.
Nové video Čím se lidé nejčastěji obdarovávají. Máme i anglicky.
---
Umění odmítnout a bažení
Vědci zjistili, že lidé, kteří umějí odmítat, lépe zvládají bažení. Je to pochopitelné, schopnost odmítat jim dává v rizikových situacích větší jistotu. Navíc díky odmítání takovým situacím většinou předejdou. Jinak řečeno, schopnost odmítat umožňuje se vyhnout většině vnějších spouštěčů, např. rizikovým akcím, i většině vnitřních spouštěčů, např. přílišné únavě.
Platí to i naopak, lidé, kteří umějí zvládat bažení, také dokáží spíše a přesvědčivěji odmítnout.
Umět odmítat a umět zvládat bažení je prostě výhoda.

8. 4.
Pan Sam a podivný ajťák
Pan Sam míval pocit, že mu kdekdo křivdí. Jednou pozdě večer si na to stěžoval Pánu Bohu. Ten jediný byl totiž po ruce. Pan Sam nemohl usnout, a litanie k Nejvyššímu proto trvala dost dlouho.
Z ničeho nic se v jeho pokoji objevil nějaký člověk. Oblečený byl trochu nedbale a vypadal jako typický ajťák. Chlápek slušně pozdravil a řekl: „Posílám mě šéf kvůli údajným nesrovnalostem ve vašem vyúčtování.“
„Jaký šéf a jaké vyúčtování?“ divil se pan Sam.
„Ještě se ptejte,“ řekl ajťák. „Pojďte, podíváme se na to.“
Vytáhl z tašky notebook a řekl panu Samovi, ať se posadí vedle, aby viděl na obrazovku.
Za chvíli se na tam objevila fotografie pana Sama, jeho jméno, příjmení a datum narození.
„To souhlasí, že?“ zeptal se ajťák.
„Ano,“ zakoktal pan Sam. Na obrazovce se začal odvíjet jeho život jako ve filmu. V jednom rohu obrazovky naskakovaly červené body. Ty dostával za všelijaké špatnosti, včetně těch, které úspěšně tajil. Ve druhém rohu obrazovky se objevovaly zelené body. Ty dostával za drobné i větší zásluhy. Červených bylo ale víc.
Film skončil a ajťák řekl: „Kdepak křivda, naopak jsme vám dali nějaký kredit, protože nám připadáte perspektivní. Važte si toho. Kdyby se vám něco nezdálo, tak se ozvěte.“
„To už bych si nedovolil,“ řekl pan Sam a myslel to upřímně.

7. 4.
Drzá moucha
Cosi mě dopálilo. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale myšlenka na určitou událost se vracela znova a znova jako drzá moucha. Někdy žertem říkám, že řešit své duševní problémy psychologickou cestou je jako ošetřovat zraněnou ruku tou samou rukou. Někdy to jde, ale je to nepraktické.
Pak jsem si vzpomněl na poučku, kterou často opakuji druhým: Při hněvu a bažení stoupá energie do hlavy a rukou a je třeba ji vrátit dolů. Mohl bych třeba chodit do schodů, ale místo toho jsem se několik minut pohupoval v kolenou s rukama nad hlavou. A moucha odletěla.
Lze namítnout, že jsou situace, kdy nelze chodit do schodů, ani cvičit se zdviženýma rukama. V tom případě se dá soustředit do břicha, dýchat bránicí a dlouze vydechovat. Funguje to také.
Video Jak zvládnout energii hněvu a bažení

6. 4.
Nové video Módní rádce.
---
Nová odborná práce Nešpor K. Duševní pružnost a zdraví. Je čtivá a praktická.
---
Odpuštění: dva jednoduché kroky
Odpouštění nás osvobozuje od minulosti. Následující postup stačí opakovat ve fantazii.
1. krok: Někdo vás zklamal nebo vám ublížil. Udělal si tak karmický dluh. Vezměte jeho dlužní úpis a hoďte úpis do ohně.
2. krok: Zamyslete se na tím, jak podobným příhodám v budoucnu předejít.
Tento postup jsem natočil i jako video. Jedna paní k němu napsala, že netěžší je odpustit sobě.
Odpověděl jsem: „Jestliže člověk něco vyvede, měl by se omluvit a pokud možno to napravit. To se týká i sebe sama. Někdo si poraní prst, omluví se mu a ošetří ho. Případně může svému prstu ještě slíbit, že bude opatrnější.“
Video

5. 4.
Nové video Duševní pružnost nás činí odolnější. Ale jak být pružnější? Máme i anglicky.
---
Smích v Paříži
Pařížský lékař dr. P. Wachet pořádal praktické skupinové kurzy smíchu. Po krátkém úvodu a několika vysvětleních nechal zatemnit okna, a pak pustil gramofon. Z desky zněly salvy bouřlivého smíchu na nejrůznější způsoby. Lidé v sále se jeden po druhém připojovali k veselí. Zpočátku bývali trochu nesví, ale brzy se dávali strhnout, až se nakonec dlouho a hlasitě smáli všichni. Domů odcházejí odreagovaní a uklidnění. (Volně podle Míček L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN 1986; 224.)
Poznámka: Překvapivě působí zatemnění oken. Výhodou tmy je to, že se tak dá snížit ostych. Na druhou stranu pohled na smějící se druhé lidi může sám o sobě smích vyvolat nebo zesílit.

4. 4.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Cestovní pas
Daniela vedla lekci pro začátečníky. Hodina měla obvyklý průběh a blížil se závěr se společnou recitací slabiky Óm.
Daniela řekla: „Představte si, že jste přicestovali do vzdálené země. S tamními lidmi vycházíte dobře a respektujete místní mravy, i tak je to ale cizina Naštěstí máte s sebou cestovní pas. Slabika Óm je jako ten pas. Připomíná vám, kde je váš domov, a umožňuje se vám tam vracet.“
Recitace Óm není jediná možnost. Existuje nespočet manter, modliteb a rituálů, které nám pomáhají se vracet k tomu nejlepšímu v nás. Co se osvědčilo vám?

3. 4.
Nové video Tři doušky vody pro zdravé tělo, zdravou mysl a dobrou karmu. Máme i anglicky.
---
Vymoženost
Koupil jsem si technickou vymoženost, o které výrobce tvrdil, že nahradí žehličku, čistírnu praní atd.
Ta věc byla dlouhá a nešikovná. Asi by mohla částečně zastoupit žehličku, ale to bylo vše.
Přemýšlel jsem, co teď. Nabízely se dvě možnosti. První byla vymoženost vyhodit a druhá poslat ji zpět do obchodu. Jednalo se o solidní obchod a k zásilce přiložili příslušné dokumenty i nálepku se zpáteční adresou. Vymoženost jsem nasoukal do krabice od stativu a metrový balík s úlevou odeslal.
Uplynuly tři dny a ve schránce jsem našel upozornění, že mi ten obchod cosi posílá. Předpokládal jsem, že mi vrátili vymoženost zase nazpátek.
Radost jsem z toho neměl, ba objevily se opačné emoce.
Vypravil jsem se na poštu a tam se dozvěděl, že zásilku jsem vyzvedl už před čtyřmi dny.
Hlasitě jsem se rozesmál. Nesmál jsem se poště, ale sobě.

2. 4.
Nové video Jak posílit duševní zdraví za pandemie a kdykoliv. Máme i anglicky.
---
Jak pěstovat spokojenost
Pataňdžali více než před dvěma tisíci lety doporučoval zájemcům o jógu, aby pěstovali spokojenost. Radil jim být spokojený s tím, co mají a s tím, co je.
Čekalo mě toto: návštěva u paní zubařky, nějaká natáčení, jednání ohledně daní, práce na odborných článcích atd. S čímkoliv z toho šlo být spojený i nespokojený. První možnost je určitě lepší.
A teď už praktický návod: V nejrůznějších situacích se usmějte a řekněte si v duchu „jsem spokojený“ nebo „jsem spokojená.“ Nepoužívejte to ale při řízení a v situacích, které nevyžadují naprostou pozornost.

1. 4.
Pandemie a psychika (z rozhovoru pro jeden časopis)
Jaká emoce dnes převládají?
To je různé. Současná situace působí jinak na pracovníky v cestovním ruchu a jinak na zaměstnance přepravních služeb. Zpěváci popu nemohou koncertovat a někteří protestují. Zdravotníci, kteří léčí pacienty s COVID-19, by uvítali daleko důraznější restrikce. Potkal jsem dvě učitelky z mateřské školy na brigádě v drogérii. Byly veselé, pohodové a přátelské.
Pomohla nám pandemie se lépe poznat?
Uvědomovat si stinné stránky své osobnosti je užitečné. Stejně důležité je znát a rozvíjet ty dobré. Z tohoto důvodu je mi blízký přístup paní profesorky Barbary Fredrickson, která zkoumala zdravé emoce, zejména laskavost. Její práce mě zaujala do té míry, že jsem o zdravých emocích napsal knihu. Jmenuje se „Jak být milejší“ a mezi čtenáři je o ni zájem.
Podepsala se pandemie na naší psychice?
Lidé se vyznačují velkou přizpůsobivostí, někdy až moc velkou. V roce 2020 u nás podle dostupných údajů zemřelo víc lidí na následky kouření a pití alkoholu než na následky COVID-19. O tom se ale moc nemluví, protože jsme si na to zvykli. Mimochodem kouření, nadměrné pití alkoholu a obezita podstatně zvyšují riziko těžkého průběhu COVID-19.
Neodnášíme si do budoucna něco jako punc?
Punc může být známkou kvality. Třeba si budeme víc vážit toho, co jsme dříve považovali za samozřejmé.
Na co se máme zaměřit?
V jednom staroindickém spise se dočteme, že je lépe konat nedokonale vlastní povinnosti než konat dokonale povinnosti druhých. Každý z nás má v životě nějaké úkoly a závazky. Pozornost bychom měli zaměřit na ně.
Jak na psychiku působí media?
Většina médií je až komická tím, jak se zabývá katastrofami. Když se zrovna nikde ve světě žádná neděje, tak vytáhnou něco, co se přihodilo před deseti nebo padesáti lety. V zájmu duševního zdraví bychom měli praktikovat informační gramotnost a vyhledávat takové informace, které potřebujeme.
Jak chránit svoji psychiku?
Viz materiál, který je volně na mém webu.
Co tu nám pandemie zanechá dobrého?
Našlo by se toho víc, ale zmíním jedinou věc. Vlastní zdraví i zdraví druhých se, doufejme, dostane v našem žebříčku hodnot na přední místo. Budeme se pak chovat lépe k sobě i druhým. K tomu patří také střízlivost.

31. 3.
Nové video Vnitřní očista těla: devět možností a jedno cvičení. Máme i anglicky.
---
O čem sní chobotnice
Sny souvisejí s tzv. REM fázi spánku. Alkohol a drogy narušují REM fázi spánku, proto říkám, že pod jejich vlivem nejde o spánek, ale o narkózu. Na otázku, který mořský živočich je zvlášť inteligentní, většina lidí odpoví, že delfín. To je pravda, ale vysokou mírou inteligence se vyznačují i chobotnice. Vědci zjistili, že u chobotnic se podobně jako u lidí ve spánku objevuje REM fáze.
Zatím není známo, o čem chobotnicí sní. Víme ale, proč sní. Je to proto, že jsou střízlivé.
:)

30. 3.
Otázka naruby
Lidé v nesnázích se často ptají: „Co mohu od života ještě čekat?“
Viktor E. Frankl tuto otázku elegantně otočil: „Co ještě čeká život ode mě?“
Tahle otázka naruby je užitečnější. Můžeme si ji pokládat kdykoliv, ať se nám daří nebo ne.
---
Těžké rozhodování za pandemie.
Nemohu do divadla (vzlyk).
Nemohu do kina (štkaní)
Nemohu na koncert (nářek).
Pak přijde nápad: „Už to mám. Navštívím online setkání Anonymních alkoholiků.“
Následuje jásání a přání „mějte se hezky a střízlivě.“
Video

29. 3.
Nové video Paní Veselá poučuje manžela
---
Odkud přichází inspirace
Řekl bych, že múzy nemají na inspiraci monopol. Po delším čase jsem se pracovně vydal přes celou Prahu. V metru jsem si všiml plakátu, na kterém bylo několik lidí těsně namačkaných k sobě. Plakát sliboval, že až budeme všichni naočkovaní, tak budeme pořizovat rodinné fotky.
Řekl jsem si, že pro vakcinaci by se našly vážnější důvody, a pustil to z hlavy.
Další den jsem si nesl z obchodu domů nějakou zeleninu. Pak mi v hlavě zajiskřilo, jako když dojde ke zkratu. Okamžitě mi bylo jasné, o čem bude mé další video. Měl jsem jiné plány, třeba vyprat, ale ty musely počkat. Natočil jsem filmík „Důvod, proč se nechat očkovat, který asi neznáte“.

28. 3.
Nové video Důvod, proč se nechat očkovat, který neznáte
---
Vysoký tlak a střízlivost (z dopisu)
Alkohol zvyšuje krevní tlak a působí arytmie. Léčba vysokého tlaku se podobá léčbě závislosti, je třeba držet s dietu minimem soli a bez alkoholu, tlak si pravidelně měřit, chodit na kontroly, užívat předepsané léky na snížení tlaku, zvládat stres např. za pomoci relaxačních technik (volně na mém webu), pravidelně a s rozumem cvičit nebo chodit, hlídat si váhu atd.
Souhlasím s Vámi v tom, že dobrá společnost je důležitá. Určité možnosti jsou i dnes. Zařadím Vás do svého adresáře, krom toho můžete navštěvovat online setkání Anonymních alkoholiků.

27. 3.
Jak mít veselé sny
Je to celkem jednoduché. Stačí dodržovat obecné zásady pro zdravý spánek, zejména nejíst na noc, chodit pravidelně spát a nejméně hodinu před spaním se věnovat klidným a pohodovým věcem. V posteli, krátce před usnutím si navíc třikrát řekneme: „Milý vesmíre, přírodo, mistře atd., prosím o veselé sny.“
A co ráno? Ať už si veselé sny zapamatujeme nebo ne, poděkujeme za ně. A pak požádáme o veselý den.
:)
Video: Relaxace pro zdravé usínání.

26. 3.
Nová videa
Tři extrémní situace, jedno řešení
Pohybujte hlavou jako hraběnka a potěšte tím krk. Máme i anglicky.
---
Kdysi
Kdysi doputovali dávní lidé do cizí krajiny. Chtěli se tam usadit. Přeměnit divočinu v úrodná pole nebylo snadné, ale vyplatilo se jim to.
S naší psychikou je to podobné. Jestliže si uvědomíme a zkultivujeme primitivní složky své osobnosti, můžeme vypěstovat ledacos užitečného. Třeba laskavost, věčnost nebo pochopení.

25. 3.
Bumerang
Jeden křesťanský duchovní řekl, že tam nahoře budeme souzeni podle toho, jak jsme splnili svůj životní úkol.
Na otázku novinářky, na co se máme za pandemie zaměřit, jsem odpověděl podobně  a to citátem z Bhagavadgíty: „Lépe konat nedokonale vlastní povinnosti než konat dokonale povinnosti druhých.“
Občas něco řeknu a ono se mi to vrátí jako bumerang. Pár dní nato jsem se čímsi zabýval, ale pak jsem si řekl: „Je to můj úkol?“
Samozřejmě nebyl.

24. 3.
Nové video Kouzlo, magie, amulet?
---
Dinosaurus za oknem
Dívám se z okna a nestačím se divit. Odkudsi přiletěl dinosaurus a posadil se na větev.
Odborníci zjistili, že genetická výbava dinosaurů byla velmi podobná genetické výbavě dnešních ptáků.
Na té větvi sedí sojka, ne dinosaurus, ale v podstatě je to skoro totéž.
---
Já to nebyl!
Já Vám, vážený abstinente, závislost nebral. To vy jste ji odložil jako zasmrádlé a potrhané oblečení, které Vám neslušelo. Mějte se hezky, a střízlivě.

23. 3.
Nový svépomocný materiál Jak léčit COVID-19 a virová onemocnění dýchacích cest doma.
---
V tomhle světě je to všechno pomíchané, a to je dobře
U zrodu vakcíny Comirnaty, kterou vyrábí firma Pfizer, stáli dva turečtí manželé žijící v Německu. Ti spolupracovali s Němci, Číňany a Američany. Je to hezký příklad družby mezi národy, určitě lepší než profesionální sport a nějaké Olympiády.

22. 3.
Nové video Jen pro psychicky odolné.
---
Pět možností, jak v sobě probudit veselé dítě
Divte se a žasněte. Můžete při tom říkat „jú“ a kulit oči.
Hrajte si a tím, co máte právě po ruce. Já jsem radostně cinkal malým zvonečkem.
Smějte se samozřejmostem nebo i bez důvodu.
Při smíchu pištěte: Děti se obvykle smějí vysokým hlasem, tak je napodobíme.
Přehnaně gestikulujte, např. se hluboce uklánějte nebo nadšeně tleskejte.
Video

21. 3.
Nové video Skvělý nápad.
:)
Jak mně milí Japonci ušetřili peníze a čas
Podle vědců z Tokia je psaní poznámek na papír rychlejší než psaní do telefonu nebo na tabletu. Navíc si tak toho člověk víc zapamatuje. Občas se setkávám novináři, kteří mají podklady na tabletech. Uvažoval jsem, jestli si ho také nekoupit, ale neudělal jsem to. Papír je skladnější a vydrží třeba, když spadne na zem. Článek tokijských autorů ně v mé náklonosti k papíru utvrdil.

20. 3.
Nový odborný text, Nešpor K. Relaxační techniky mají mnohostranné použití. Tato práce není zatím volně publikovatelná, určeno pro jeden odborný časopis.
---
Mudra odvahy vesele
Mudra odvahy vypadá jednoduše. Levá dlaň obrácená vzhůru je ve výši pupku, pravá dlaň přibližně ve výši srdce natočená vpřed. Podle tradice zastavil Buddha touto mudrou zdivočeného slona.
Dobrý způsob, jak povzbudit odvahu, je smích. Obojí lze spojit. Vybavte si to, z čeho máte obavy. Pak udělejte mudru odvahy a zasmějte se tomu.
Video

19. 3.
Závislost to asi není, ale riziko ano
Jedna paní má známého. Ten při oslavách vypije čtyři piva. Tu paní zajímalo, jestli je ten člověk závislý. Moje odpověď: „Závislý asi není, ale riskuje. Dva litry tekutiny plus alkohol mu podstatně zvýší krevní tlak. To může mimo jiné způsobit vnitřní krvácení nebo cévní mozkovou příhodu.“
Zde ještě dodám, že existují lepší a bezpečnější způsoby, jak něco oslavit. Může si např. sehnat některou z mých skvělých knih nebo si pustit Písně hrdých abstinentů.
:)
Vyznání
Nevím, jak to říci. Nějak se stydím, ale i tak vám to řeknu.
Nebo ne? Ale ano:
Víte, já miluji… Ano miluji… Střízlivost!
Na to vytleskávám slova „Za střízliva, velká síla“ a směju se o sto šest.
Video

18. 3.
Nové video Jak se směje moudrá sova. Máme i anglicky.
---
Jak léčit COVID-19 doma
Tuto otázku mi položil jeden střízlivý přítel, jehož soused onemocněl COVID-19. Moje odpověď:
Kdy volat lékaře
- Zejména při dechových obtížích, bolesti na prsou, cyanóze, zmatenosti atd.
Výživa a doplňky stravy
- Dostatek teplé vody nebo slabého čaje.
- Vitamin D v dávkách podstatně vyšších, než je denní dávka, např. 1000 IU ze den nebo i více.
- Také vitamin C, stačí např. 100-500 mg za den, působí trochu projímavě a je hodně kyselý.
- Dýchací cesty může pomoci uvolnit zázvor, česnek (ten navíc snižuje krevní tlak), cibule, bazalka, třeba i trocha pepře. To jsou ale vesměs to pálivé potraviny nevhodné u lidi s citlivým žaludkem, při vysoké horečce atd. Našly by se i bylinky, příjemná je třeba mateřídouška, ale ty mají určité kontraindikace.
- Abstinence od alkoholu tabáku a drog. Nezatěžovat játra chemikáliemi v potravě a zbytečnými léky.
Vzduch
- Přiměřeně větrat.
- Použít zvlhčovač vzduchu, třeba i improvizovaný, pokud je vlhkost vzduchu pod cca 45 %.
Životní styl
- Nikam zbytečně nechodit, jídlo apod. kupovat přes donáškovou službu.
- Nesledovat zprávy, dramata atd., spíše něco uklidňujícího, jako komedie a klidnou hudbu.
- Dost spát.
- Pravidelnost, včetně jídla.
- Podle stavu i lehké cvičení.
- Relaxační techniky (volně na mém webu).
- Koníčky, pokud je to možné.
- Být v kontaktu s okolím třeba telefonicky.
- Při psychických potížích lze volat linku telefonické pomoci, např. Centrum krizové intervence má tel 284016 666 a funguje nepřetržitě.

17. 3.
Nové audio Maestro Eversober Jemné probuzení.
---
Nová básnička na stejné téma zde.
---
Jak se smějí medvědi
Ležím na zádech, třepu ve vzduch nohama i rukama a směju se hlubokým hlasem. To je pan medvěd.
Pak zopakuji totéž, ale smích je tentokrát melodický. To je paní medvěd.
Nakonec se směju vysokým hlasem a pisklavě, což je medvídě.
Video

16. 3.
Nové hudební video O čem si povídají květiny. Máme i anglicky.
---
Nešporův reflex (z korespondence)
Jedna paní mi napsala: Musím se přiznat, že se u mě rozvinulo něco jako "Nešporův reflex". Ten se projevuje tím, že mi naskočí úsměv, jakmile uvidím, že mi od vás přišel e-mail.
:-)
Poznámka: Tenhle reflex mají i jiní, někdo se na mě třeba na ulici podívá a začne se smát.

15. 3.
Nové video Skrytý smysl toho.
---
Právě vyšlo Nešpor K. Smích a výuka jógy. Zpravodaj Unie jógy 2021,
---
Nové audio, Maestro Eversober: O čem si povídají květiny.
---
Léčivý soucit pro nás i druhé (krátká meditace)
– Je to soucit. Můžete praktikovat v jakékoliv poloze, ideální je zpřímený a uvolněný sed se zavřenýma očima.
– Možná vás něco trápí, bolí nebo zneklidňuje. Uvědomte si, oč se jedná.
– Uvědomte si, kolik lidí na této planetě je v podobné situaci. Řekne jim v duchu, že chápete, jak se cítí.
– Pak je na dálku nějak potěšte, povzbuďte nebo jim něco poraďte.
– Podobně povzbuďte a uklidněte sebe.
– Na závěr se protáhněte, lehce usmějte a otevřete oči.
Tento postup máme jako audio i jako video. Na videu je Kuan Jin, což je ve východní tradici ztělesnění soucitu.
Ještě poznámka: Sebelítost srdce uzavírá, kdežto tento postup ho otevírá.

14. 3.
Nová odborná práce, Nešpor K. Anonymní alkoholici a podobné organizace prakticky. Tato práce není zatím volně publikovatelná, určeno pro jeden odborný časopis.
---
Jak poznat bažení a proč je to důležité
Překonání návykové nemoci usnadňují určité dovednosti. K těm nejdůležitějším patří schopnost rozpoznat bažení. To se týká bažení po návykových látkách, hazardu, ale i třeba sociálních sítích nebo sladkostech. Podle čeho lze bažení rozpoznat:
– Objevují se myšlenky na návykové chování a člověka to k němu přitahuje.
– Bažení provází stres, neklid a napětí.
– Bažení znesnadňuje soustředění na jiné věci a dočasně oslabuje rozumové schopnosti.
Často lze vysledovat podněty, které bažení vyvolávají. Může se jednat o únavu, nevyspání, rizikové prostředí nebo chování atd. Pak většinou stačí přerušit působení podnětu, který bažení vyvolal. Můžeme také chodit, dýchat do břicha, poradit se, usmívat nebo se rovnou nahlas smát.
Mějte se hezky a střízlivě.

13. 3.
Nové video Jak pěstovat spokojenost. Máme i anglicky.
---
Velký poklad
Pan Všetečka se směje na celé kolo.
Paní Všetečková se ho ptá: „Čemu se směješ?“
Pan Všetečka: „Našel jsem poklad!“
Paní Všetečková: „Jaký poklad?“
Pan Všetečka odpoví: „Velký poklad!“ a směje se dál.
Paní Všetečková: „Co je to za poklad?“
Pan Všetečka odpoví: „No přece střízlivost“ a jeho smích přechází v jásot.
Video

12. 3.
Co s tím?
Někdo se chová špatně. Varovat ho by nemělo smysl. Dotyčného naše názory nezajímají.
Co teď? Negativní emoce by nepomohly nám ani okolí. Existuje lepší možnost.
1. Požádáme vyšší moc, Boha, vesmír, světce, mistry atd., aby dali tomu člověku více moudrosti.
2 Pak požádáme o více moudrosti pro sebe, abychom se uklidnili.
---
Řešit problémy rozumnou cestou: tři kroky
1. Usmějte se.
2. Pak nadechněte do břicha a dlouze vydechněte. Úsměv, břišní dýchání a dlouhý výdech uklidní.
3. Představte si, jak by ve vaší situaci jednal někdo moudrý a laskavý.
A je to. Mějte se hezky a střízlivě.

11. 3.
Nová odborná práce Nešpor K. Zdravé emoce, zdravé návyky a prevence v medicíně.
---
V polospánku
V polospánku jsem za zavřenými víčky spatřil staršího muže. Vyzařovala přirozená autorita. Aniž by se obracel přímo na mě, řekl: „Všechno dobré, co kdo vykoná, si budou pamatovat celé generace.“
Nebyl to námět k diskuzi. Věděl, že to tak je.

10. 3.
Nové video Váš deník zdraví (motivační pomůcka). Máme i anglicky.
---
Pohled zpátky
Když jsem se v životě zabýval tím, čím jsem měl, byl jsem docela úspěšný. Když jsem se pouštěl do jiných věcí, tak jsem pohořel. Jenže nebýt neúspěchů, tak bych nepochopil, čím se zabývat a čím ne.
:)

9. 3.
Nová střízlivá pohlednice.
---
Zajímavost
Proti COVID-19 se nechal očkovat papež, dalajlama, Binden a dokonce i Trump.
Uděláme dobře, když je v tom napodobíme, jakmile to bude možné.
---
Z dopisu jedné paní
Zbytečné plastické operace vyčerpávají a vyčerpaný člověk nebývá přitažlivý nejméně do doby, než se jakž takž vzpamatuje. Podívej se do zrcadla a zamrač se. Pak se usměj. Hned Ti bude jasné, co máš dělat, abys dobře vypadala. Jógu můžeš cvičit klidně i doma, ta energii doplní.

8. 3.
Nová videa
Demonstrace na podporu COVID-19

 Projasnit náladu a uklidnit se (krátká meditace). Máme i anglicky.
---
Které druhy zeleniny a ovoce prodlužují život
Podle jedné americké lékařské společnosti sníst více porcí zeleniny nebo ovoce denně prodlužuje život. To ale neplatí třeba pro brambory. Ovoce na rozdíl od ovocných šťáv obsahuje vlákninu, a je proto zdravější. K nejlepším druhům zeleniny a ovoce patří podle zmíněného výzkumu např. listová zelenina (kapusta, zelí, salát, brokolice atd.), mrkev dýně a bobuloviny.

7. 3.
Nové video Jak se usmívat. Máme i anglicky.
---
Nové audio Projasnit náladu a uklidnit se (krátká meditace)
---
Z dopisu střízlivému příteli
Vážený abstinente, děláte pokroky, vynechat Facebook bylo, je to kvítko z ďáblovy zahrádky. Zpravodajství je užitečné jen potud, aby člověk věděl, co smí a co ne.
Co se smíchu týče, i tady u Vás konstatuji zlepšení. Jen ještě ty koutky úst! Nacvičte si to před zrcadlem s umytou tužkou mezi zuby. S takovým úsměvem budete vypadat mnohem lépe než po pěti plastikách.
Střízlivosti a AA na Skype a kdekoliv zdar!

6. 3.
Pan Všetečka má divný problém
Bylo ráno a pan Všetečka cvičil. Začal si ale vyčítat, že si nepřipravuje snídani. Jenže když se pustil do kuchtění, objevila se výčitka, proč nedělá něco užitečnějšího.
To už bylo na pana Všetečku moc. Vrátil se ke cvičení a řekl si: „Cvičím a jsem s tím spokojený.“ Pak přišla na řadu snídaně, pan Všetečka byl i s tím spokojený. A po snídaní se milý pan Všetečka pustil spokojeně do práce.

5. 3.
Nové video Co dělat, když dojde humor. Máme i anglicky.
---
Rada abstinentkám
Na cvičení jógy se závislými ženami jsem přišel o trochu dříve. Jedno děvče s nadváhou se svěřovalo kamarádkám: „Já se podívám na housku a mám hned kilo víc.“
Cvičení rychle uběhlo a byla při něm legrace. Na závěr jsem řekl: „Teď bych vám měl poradit něco moudrého. Tady slečna se podívá na housku a má hned o kilo navíc. Slečně radím, aby se na housky nedívala. Vám ostatním radím, abyste se nedívaly, však vy víte na co.“
Nastal všeobecný řehot. Myslel jsem to ale i vážně. Vyhýbat se podnětům, které vyvolávají bažení nebo rizikové emoce, je náramně užitečné.

4. 3.
Nové video Výhoda střízlivosti, kterou všichni neocení.
---
Zvláštní den
Den 1. 3. 2021 pro mě začal brzy. Ráno jsem si musel trochu přivstat, abych si stihl zacvičit. Pak jsem měl tři živé vstupy přes Skype do ranního vysílání České televize. Probíhalo to dobře, moderátoři se drželi podkladů, které jsem dostal předem.
Pak se nedělo nic mimořádného, zato večer byl rušný. Čekal mě seminář o zdravých emocích, tentokrát pro změnu přes Zoom. Kamera a mikrofon, které mi poslali organizátoři, s mým hardware nekamarádily. Seminář bylo proto třeba přerušit. Situaci zachránila moje prostinká kamera, která původně nepřipadala organizátorům dost vznešená. Celé to skončilo kolem 20. hodiny. S úlevou jsem vypnul počítač.
Často říkám, že jóga a čchi-kung pomáhají doplnit energii. Tak jsem si to vyzkoušel a fungovalo to.

3. 3.
Z telefonátu s kamarádkou
Ona: „Jak se máš?“
Já: „Co jsem z 80 % důchodu, tak se mám pořád stejně. Lockdown v tom nehraje roli. Cestovat do jiných okresů by mě nenapadlo ani normálně.“
Ona se smíchem: „Zavřené bary ti asi nevadí.“
Já: „To tedy ne. Co se kasin týče, tam bych také nechodil. Nejspíš by mi tam nabančili.“
Na to se oba smějeme.

2. 3.
Suchý únor 2021 (audio z rozhovoru pro Českou televizi)
Duševní zdraví a smích (audio z rozhovoru pro Českou televizi)
---
Oblíbená role
Herců se často ptají, jaká jejich oblíbená role.
Kdyby se na to někdo zeptal mě, odpověděl bych: „Nejdřív obléknu kostým. To je tepláková bunda. Pak hraju spokojené sedmileté dítě. Jsou prázdniny, je teplo a rodiče mě mají rádi. To mi stačí a jsem úplně spokojený.“

1. 3.
Z telefonátu sestře, která je také lékařka
Já: „Musím se ti s něčím svěřit.“
Sestra: „Copak?“
Já: „Představ si, nikde jsem nesehnal vynikající ruskou vakcínu Sputnik. Tak jsem se nechal naočkovat vakcínou z prohnilého Západu. Budeš se mnou ještě mluvit, když jsem očipovaný?“
Následoval smích.
Sestra: „Měl jsi nějaké vedlejší účinky?“
Já: „Místo vpichu bylo citlivější. Byl jsem trochu spavý, ale rychle to přešlo.“
Sestra: „To je normální, u mě to bylo podobné.“
---
Nové video Lockdown: Je nutný nebo ne?

28. 2.
Co znamená „umýt poutníkovy nohy“
Toto rčení souvisí s přípravou čaje. Lze ho použít prakticky u všech druhů čajů s výjimkou těch, které jsou v prášku. Čajové lístky spaříme horkou vodou a tu okamžitě vylejeme. Pijí se až další nálevy.
Čaje nám prokazují dobré služby a putují k nám zdaleka. Umýt nohy tedy zaslouží. Z praktického hlediska se tak z čaje odstraní případné nečistoty. Ještě jeden tip: Než lístky po opláchnutí horkou vodou znovu zalijete, přivoňte k nim. Vůně bývá nejsilnější právě za začátku louhování.
---
Nové video Jasnovidec v akci. Máme i anglicky.

27. 2.
Veselé očkování
V zaměstnání mi nabídli možnost nechat se očkovat proti koronaviru. Rád jsem to přijal.
Vakcíny, jak víte, je třeba uchovávat v lednici. Přišel jsem na určené místo a zeptal se, jaká zmrzlina se dnes podává, jestli od Astry nebo od Pfizera.
Pak jsem postavil do krátké fronty. Muž, který stál přede mnou, se mě zeptal, jestli je dobré se nechat očkovat.
Odpověděl jsem: „Ano, je to dobré, na to přišel už i pan Klaus.“
Moji anamnézu zjišťoval kolega lékař. Než skončil, vesele mi poradil, abych po očkování nejméně dny nepil alkohol.“
Abstinuji od roku 1984, tak to snad ještě vydržím.
Přišlo na řadu vlastní očkování. Prováděla ho sestřička, se kterou se známe hodně let.
Svěřila se mi: „Mrzí mě, že nemůžu k moři.“
Poradil jsem jí: „Vezměte pár lžic soli, dejte je do kbelíku, napusťte ho teplou vodou a vykoupejte si v něm nohy. A je to jako v moři.“
Myslela, žertuji, ale nebylo to tak docela. Koupel v hodně teplé slané vodě před spaním doporučuje pro posílení ledvin čínská tradice. U nás ho běžně používají lidé při nachlazení – vykoupou si nohy, obléknou teplé ponožky a zalezou pod peřinu.
:)

26. 2.
Nové video Těžké rozhodování za pandemie.
---
Napůl žert
Na oddělení pro závislé ženy právě končí lekce jógy. Ptám se: „Kdo se po cvičení cítí lépe?“
Vážené abstinentky se přihlásí všechny.
Usměji se a řeknu: „Požádejte tým, ať vám povolí vstávat hodinu před budíčkem, abyste si mohli zacvičit.“
Abstinentky se smějí. Není divu, pro některé z nich je vstávání už v sedm hodin ráno překvapivá novinka.
Jenže já to myslím napůl vážně. Už od mládí vstávám dříve a ráno cvičím. Jednak je klid, a pak se v tuto dobu skoro nikdy neobjeví nečekané povinnosti.

25. 2.
Co si vzít na sebe?
Je ráno a vy odcházíte do práce. Krátce se zamyslíte a vyberete si vhodný svetr nebo bundu.
Moment, ještě chvíli počkejte! Vyberte si také vhodnou emoci. Možná budete potřebovat odvahu, možná, trpělivost, soucit nebo klidnou radost.
Ať už si vyberete jakoukoliv zdravou emoci, bude vám velmi slušet.

24. 2.
Nové video Oslava nejvyšší pravdy a nejvyššího vědomí (zpěv Yogamandala)
---
Hodné úřednice
Úřednictvo se zdejší zemi netěší velké vážnosti. Nejvyšší čas, aby se někdo úředníků zastal.
Kuncem února 2021 jsem se vydal na úřady. Na Finanční úřad Prahy 8 se chodí z boku budovy. Obvyklou přístupovou cestu někdo vtipně zablokoval. Zato před hlavním vchodem byla velká fronta lidí. Postavil jsem se do ní a čekal, až na mě přijde řada. Trvalo to dost dlouho. Pak jsem přistoupil k okénku podatelny a chtěl odevzdat daňové přiznání. Paní mě vlídně poučila, že nejsem na finančním úřadu. Vysvětlila mi také, že budu muset budovu velkým obloukem obejít.
Týž den jsem byl ve zdravotní pojišťovně. Tamní pracovnici jsem se svěřil s problémem: „Pojistné se nějak zvýšilo. Letos mám platit víc než obvykle.“
Paní přehlédla papír, který jsem ji odevzdal. Zjistila, že jsem zaškrtl jedno okénko navíc. Dokonce mi opravený formulář vytiskla, stačilo ho podepsat.
V 50. letech 20. století se u nás často stavěly sochy pracujících, třeba horníků. Některé z nich přežily dodnes, třeba vchod na nádraží v Plzni zdobí obří hutník. Nikde jsem ale neviděl sochu laskavého a schopného úředníka nebo úřednice. To je ale jedno, paní, s nimiž jsem se setkal, by nejspíš o takovou sochu nestály.

23. 2.
Pětkrát se usmát pro pět částí těla
Poznámka: Dále uvedené barvy nejsou ty, které má určitý orgán ve skutečnosti. Jsou to barvy, které podle tradice danému orgánu prospívají.
Postup
– Lze praktikovat v libovolné poloze, třeba i vleže.
– Usmějeme se na ledviny, mají tvar velkých tmavomodrých fazolí vzadu po obou stranách páteře. Kromě ledvin tak posílíme kosti, uši, hormonální systém, vitalitu atd.
– Usmějeme se na játra, ta mají tvar velké hlavy hřibu zelené barvy a jsou vpravo za žebry a pod nimi. Kromě jater tak posílíme oči, šlachy, krvetvorbu atd.
– Usmějeme se na srdce, to leží na bránici v dolní části hrudníku a má jasně červenou barvu. Kromě srdce tak posílíme mozek, tenké střevo atd.
– Usmějeme se na slezinu, ta je vlevo za dolními žebry a má sytě žlutou barvu. Kromě sleziny tak posílíme žaludek, svaly atd.
– Usmějeme se na plíce, ty mají bílou barvu. Kromě plic tak posílíme kůži, tlusté střevo atd.
– Nakonec se ještě jednou usmějeme na ledviny, ty mají tvar velkých tmavomodrých fazolí vzadu po obou stranách páteře.

22. 2.
Nové video: Odpuštění: dva jednoduché kroky k vnitřní svobodě. Máme i anglicky.
---
Mé dva semináře jsou zdarma dostupné online
Jak zvládat stres za pomoci toho, co už dávno umíte.
Jak zvládat stres za pomoci úsměvu a smíchu
---
Proplachování nosu
Jedna paní se mě zeptala, jestli při proplachování nosu mírně slanou vodou nemůže sůl v nose krystalizovat.
Odpověděl jsem toto: Fyziologický roztok obsahuje 0,9 % soli a v takto nízkých koncentracích nekrystalizuje. Nos si proplachuji nejméně jednou denně, to už bych musel mít v nose krápníkovou jeskyni. Problémy bych hledal jinde. V případě akutního zánětu se může voda dostat do dutin a zanést tam infekci. Sůl také trochu vysušuje. Jestli chcete být na svůj nos zvláště hodná, můžete si tam proto po výplachu kápnout nebo vetřít trochu olivového oleje. Ještě něco: Vyplachování nosu mírně slanou vodou není vhodné při krvácení z nosu.

21. 2.
Nové video Co radí oční lékaři uživatelům počítače.
---
Dva vstupy
Jednou ráno zazvonil telefon. Volali z jedné televize, že potřebuji natočit týž den dva krátké vstupy. Televizní publicistika je zvláštní žánr. Je třeba mluvit krátce, stručně a nejlépe v holých větách.
Na otázku, jestli je horší pít sám doma nebo na veřejnosti, jsem odpověděl: „Nejlepší je domácí i veřejná střízlivost. Člověku to lépe myslí a je zdravější. Vážení přátelé, prosím slavnostní výraz: Právě k Vám přicházejí čtyři zázrační lékaři: První se jmenuje Dr. Pohyb, druhý Dr. Spánek, třetí Dr. Úsměv a čtvrtý Dr. Střízlivost. A nyní už společně jásejme: „Za střízliva velká síla.“
Pak jsem měl říci, jak se postavit k pandemii. Moje odpověď: „Klíčem k zvládnutí této situace je ohleduplnost. Ohleduplnost vůči svému zdraví i druhým. Od toho se odvíjí mnoho dalšího: Držet se v bezpečí, cvičit jógu, chodit nebo běhat, něco si odříci. A také se občas smát nebo usmívat. Pak jsem ještě dodal: „Úsměv sluší, hřeje duši“ a snažil se v roušce co nejlíbezněji usmívat."
Z druhého vstupu odvysílali pouze první větu, co se stalo s tím prvním, to nemám tušení.

20. 2.
Nové video Pět možností, jak v sobě probudit veselé dítě. Máme i anglicky.
---
Špagetový smích – aktualizace pro dnešní dobu
Pán v košilí začíná jíst špagety. Dovedně navine porci špaget na vidličku a chce ji vložit do úst. Ale zapomene, že má roušku. Špagety mu po ní sjedou za košili.
Pán a smysl pro humor a směje tomu.
Špagetový smích – původní verze.
---
Vyděláte na tom!
V prosinci 2020 vydala Světová zdravotnická organizace doporučení, podle něhož by se měl člověk věnovat fyzické aktivitě nejméně 150 minut za týden. Jestliže denně cvičíte nebo chodíte těch přibližně 22 minut, budete zdravější a prodloužíte si život. Ono je to i příjemné. Osobně se cítím mnohem lépe po cvičení, než kdybych sledoval stejně dlouho zprávy. Mějte se hezky a střízlivě.

19. 2.
Líný sokol
Jeden král dostal darem sokola. Což o to pták vypadal nádherně. Jenže když ho vypustili, sedl na nejbližší větev a seděl tam jako pecka.
Král nechal vypsat odměnu tomu, kdo přiměje líného opeřence náležitě létat.
Zkoušeli to mnozí, ale výsledek byl stejný. Pták popoletěl a přistál na své oblíbené větvi.
Až jednou přišel na královský dvůr jakýsi člověk a tvrdil o sobě, že sokolnictví rozumí.
Král mu řekl: „Když se ti to povede, dostaneš odměnu, když ne, tak dostaneš výprask.“
Cizinec souhlasil a k překvapení všech uspěl.
„Jak jsi to dokázal?“ zeptal se král.
„Uřízl jsem větev, na které sokol sedával, a on musel letět jinam.“
Jak správně tušíte tento příběh není o chovu chráněného ptactva, ale o jistotách. To že o některou zdánlivou jistotu přijdeme, nás nutí hledat jinde a výš.

18. 2.
Nové video Mudra odvahy vesele. Máme i anglicky.
---
V čem pro nás může být pandemie příležitostí?
– Je to příležitost přehodnotit žebříček hodnot, zdraví by se v něm mělo dostat výš. S tím souvisí přiměřený pohyb, střízlivost, životní styl atd.
– Tato situace vyžaduje pružnost a přizpůsobivost, to se nám bude hodit i jindy.
– Užitečné bývá si připomenout, že lidský život má omezené trvání. Svůj čas bychom měli dobře a účelně využívat a třeba se i víc smát.
---
Jednoduchá možnost, jak být šťastnější
Pěstujte klidné přátelství vůči sobě, příbuzným, spolupracovníkům i lidem, které osobně nikdy nepotkáte.
Pravda, jsou lidé, s nimiž nesouhlasíte, a jiní, kterým je lépe se vyhýbat.
Ale i vůči těm můžete pociťovat klidné přátelství.
Video.

17. 2.
COVID-19 a psychika (odpověď na otázku médií)
– Naprostá většina lidí, kteří COVID-19 prodělali, žádné psychické obtíže nemá. Duševní problémy jsou podle kolegů z Hradce Králové nejčastější u lidí, kteří měli těžkou formu onemocnění a poruchy dechu. Nejčastěji se objevují úzkost a deprese, tyto potíže bývají nejsilnější těsně před propuštěním z nemocnice a postupem času se mírní.
– Epidemie COVID-19 má podle některých odborníků i pozitivní vliv. Může vzbudit solidaritu, zlepšit péči o své zdraví a změnit žebříček hodnot.
– Když se ptám pacientů, kdo se hlásí k nějaké církvi, přihlásí se menšina. Většina ale věří ve Vyšší moc, vesmírný řád atd. Vhodná forma duchovního života usnadňuje zvládání krizí. Není to jediná možnost (viz materiál z mého webu „Zvládání stresu při pandemii a za klidnějších časů“). Zmíním jen pravidelnost. Pomáhá pravidelně jíst, spát, vstávat, chodit, cvičit, pracovat, vypravovat dětem pohádku atd.
– Mnohem lepší než strach jsou klid, nadhled, opatrnost a střízlivost.

16. 2.
Svépomocný materiál
Svépomocný materiál „Zvládání stresu při pandemii a za klidnějších časů“ jsem rozšířil.
---
Střízlivost ženám sluší (z mého textu pro jeden módní web)
Ženy jsou vůči alkoholu opatrnější. To je dobře. Odbourávají totiž alkohol pomaleji a zdravotní škody u nich nastávají dříve. Například riziko rakoviny prsu u žen zvyšuje dávka alkoholu menší nežli dvě dcl vína nebo půl litru piva denně. Alkohol také poškozuje plod. I malá množství alkoholu mohou vyvolat srdeční arytmie, to se týká i mužů.
Léta jsem pracoval na ženském oddělení. Ženy, které se tam dostávaly, nevypadaly dobře. Uplynul měsíc a ony vzhledem omládly, začaly být přitažlivé a lépe jim to myslelo.
Ještě prosba: Někteří grafici připojují k podobným článkům obrázky namazaných příšerek. Vy jistě budete nápaditější a vkusnější a použijete raději elegantní dámu při čaji o páté.

15. 2.
Nové video Zázračná dieta.
---
Přizpůsobivost
Přizpůsobivost je jedna z velkých výhod člověka. Lidé žijí na rovníku i v polárních oblastech. Zvyknout se dá téměř na všechno i na pandemii. Uvedu příklad: Když jsem začínal nosit roušky s gumičkami za ušima, dost mě to tlačilo. Teď je to už v pohodě. Asi to bude tím, že se mi za ušima udělaly mozoly. Mimochodem přitahovat uši k hlavě jako spokojený králíček je snadný způsob, jak si zlepšit a projasnit náladu. Mějte se hezky a střízlivě.
Poznámka: Více o přizpůsobivosti viz moje kniha Duševní pružnost.

14. 2.
Rozhovor o emocích
Jedná se o rozhovor před webinářem, který bude online 1. 3. 2021. Více viz zde.
1. Co jsou to zdravé emoce a jak se liší od nezdravých?
V knize „Jak být milejší“ zmiňuji vděčnost, laskavost, veselost, odhodlání, spokojenost, pokoru, důvěru, skromnost, klidné štěstí, hrdost, obdiv, respekt, úlevu, zájem, zaujetí, soucit, přejícnost, vyrovnanost a lásku. Našly by se i další. Zdravé emoce rozšiřují vědomí, přinášejí klid a uvolnění, zlepšují sebeovládání, rozhodování i komunikaci. Lépe fungují také trávení, imunita a další tělesné funkce.
2. Nejsou všechny emoce zdravé v přiměřeném množství?
Pro pračlověka bylo zdravé, když dostal strach a upaloval pryč od smečky nenasnídaných vlků. Za oněch časů měl strach smysl. Dnes je mnohem důležitější, aby nám to dobře myslelo. A to rizikové emoce neusnadní.
3. Může pozitivita škodit?
Za zdravou emoci nelze považovat divokou radost. Někdo se dívá na televizi a zakřičí „gól“, spadne ze židle a narazí si kyčel. Proto také doporučujeme našim pacientům životní úspěchy oslavovat dvojnásobnou dávkou doléčování.
4. Jakou roli hrají emoce v životě člověka?
Naprosto klíčovou. Ovlivňují tělesné funkce, rozhodování, vztahy, komunikaci atd.
5. Často mluvíte o rozvíjení zdravých emocí. Jak je možné emoce ovládat?
Co bych měli zcela určitě, je emoce si uvědomovat. To se týká i těch rizikových. Namlouvat si, že jsem klidný, a mlátit při tom pěstí do stolu je směšné a nezdravé. Způsobů, jak zklidnit své emoce, je nespočet, patří sem smích a úsměv, jóga, procházka, klidné dýchání do břicha, někomu se svěřit atd.
Půvabná starodávná technika je princip opaku. K rizikové emoci vyvoláme opačnou zdravou emoci, a pak si vybereme, co je lepší.
6. Neklade se v současné době na emoce přílišný důraz?
Na zdravé emoce by se měl klást důraz daleko větší. Film, televize a další média vyvolávají určitě více rizikových emocí než těch zdravých.
7. Co si představujete pod pojmem "vnitřní mír"? Je to reálný stav nebo nedosažitelný ideál?
Pro začátek úplně stačí, když se trochu uklidníme a usmějeme.
:)

13. 2.
Nové video Čeho si poslanci nevšimli.
---
Ať půjdeš kamkoliv, vezmi ji s sebou
Dospělý: „Ať půjdeš kamkoliv, vezmi ji s sebou!“
Dítě: „A co, kreditku?“
Dospělý: „Ne.“
Dítě: „Mobil?“
Dospělý: „Ne.“
Dítě: „Kapesníky?“
Dospělý: „Ne.“
Dítě: „A co tedy?“
Dospělý: „No přece střízlivost!“
---
Video

12. 2.
Nové odborné práce
Nešpor K. Zdravé emoce. Tato práce není volně publikovatelná, určeno pro jeden odborný časopis.
Nešpor K. Craving (bažení) u návykových nemocí: jeho význam a zvládání
Tato práce není volně publikovatelná, určeno pro jeden odborný časopis.
---
Pevný bod
Archimédes řekl: „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí.“
Pevný bod potřebuje dnes hodně lidí. Ne kvůli postrkování naší milé planety, ale proto, aby se uklidnili.
Najít pevný bod v proměnlivém světě lze těžko. Nadějnější je hledat ho v duchovní oblasti.
---
Zachránění hypochondra
Jak předejít mrtvici? Vzdych.
Jak předejít úrazům? Vzdych.
Jak předejít nádoru? Vzdych.
Pak se hypochondr rozzáří a řekne: „Už to mám. Budu cvičit, smát se, a hlavně budu střízlivý!“
Nato asi minutu jásá.
Video

11. 2.
Nové video Úsměv speciálně pro dámy. Máme i anglicky.
---
Pro lepší soustředění
Někdo by si mohl myslet, že jsem povznesený nad postupy, které nabízím druhým.
To ale není pravda. Naprostou většinu z nich sám používám. Jeden příklad za všechny. 7. 2. 2021 jsem jedl a myslel při tom na všechno možné. Usoudil jsem, že to tak nejde.
Řekl jsem si: „Jím.“ Slovo „jím“ jsem pak ještě několikrát zopakoval, když se myšlenky začaly toulat.
Díky tomu jsem se v klidu najedl, nepobryndal se a nic nepřevrhl.
Tento postup se nazývá označování a používá se, když se chceme soustředit. Dá se tak odvést pozornost i od bažení, tak ho zvládnout.

10. 2.
Videohry a pandemie
Jeden novinář se mě zeptal, jestli jsou videohry dobrý způsob, jak přečkat pandemii. Odpověděl jsem následovně.
Videohry, zejména násilného charakteru, vyvolávají stres a toho mají lidé i tak dost. Takové videohry mohou potencovat sklony k násilí. Pandemie snížila míru fyzické aktivity populace. Jinak řečeno, mnozí lidé běhají, chodí nebo cvičí méně, i když by mohli a měli. Rozumná tělesná aktivita totiž mimo jiné posiluje imunitu. Distanční výuka tento problém ještě komplikuje.
Dlouhé sezení není dobré pro páteř a zdravý vývoj. Zjistila se souvislost mezi hraním videoher na jedné straně a obezitou a horším zdravotním stavem na straně druhé. Našla by se i další rizika.
Do tuhého začíná jít, když někdo kvůli videohrám zanedbává školu, důležité vztahy a povinnosti. Prevence je jednoduchá. Videohrám se vyhnout nebo je omezovat. A místo toho cvičit, chodit, běhat nebo třeba skládat hudbu a posílat ji známým přes internet. Zrovna nedávno mi jedno střízlivý přítel dvě takové skladby poslal.
Ještě nabídka: Na mém webu drnespor.eu jsou volně svépomocné materiály pro ty, kdo to s počítači přehánějí a jejich rodiče.

9. 2.
Nové video Dojemný příběh.
---
Střízlivost: Použít rozum
Často stačí si uvědomit, že určitý pocit je známkou bažení a počkat, až bažení odezní. Lze také odvést pozornost, poradit se s někým vhodným, udělat opak toho, k čemu člověka nutí bažení, pozorovat myšlenky a nereagovat na ně, korigovat chyby myšlení nebo uvažovat o příčinách bažení a jeho souvislostech atd.
Na principu „pozorovat a nereagovat“ je založena i Meditace vnitřního ticha z mého webu.
---
Opravdu velká sláva
Panu Všetečkovi říká syn: „Tati, chtěl bych být slavný spisovatel.“
Panu Všetečka: „Jak moc slavný?“
Syn: „Tak slavný, že mě budou číst na celém světě. A na všechny silně zapůsobím.“
Pan Všetečka přemýšlivě: „Aha, to bys mohl psát chybová hlášení pro mobilní telefony.“

8. 2.
Nové video Vyznání.
---
Nové audio nahrávky Maestro Eversober: Na procházce, Klidná noc, Veselý rozhovor.
---
Střízlivost: Uklidnit se, zmírnit stres, tak zvládnout bažení
Pomáhají tělesná cvičení, chůze nebo tělesná práce, relaxační techniky, klidné dýchání do břicha s prodlouženým, výdechem, úsměv a smích, uklidňující společnost nebo prostředí, jóga, čchi-kung, klidné břišní dýchání s prodlouženým výdechem atd.
---
Jak se smějí chrti?
Tuhle otázku mi někdo připsal k videu „Jak se smějí medvědi“.
Odpověděl jsem takto: „Chrt v klidu: Chr, chr, chr. Běžící chrt: Hr, hr, hr.
:)

7. 2.
Nové video: Tři způsoby, jak se smějí medvědi. Máme i anglicky.
---
Nové audio Léčivý soucit pro nás i druhé lidi (krátká meditace).
---
Maestro Eversober a jeho původní skladby: Zpěv chytrých ryb abstinentek: První ryba a Druhá ryba.
---
Střízlivost: Oslabit motivační působení bažení
Doporučujeme kombinaci nejprve negativní a pak pozitivní motivace. Co se tím míní, ukážeme na příkladech:
Nechci, aby bylo ráno špatně. Chci mí ráno čistou hlavu a být zdravý.
Nechci dělat rodině ostudu. Chci jim být užitečný.
Nechci mít výpadky paměti. Chci, aby mi to dobře myslelo.
K motivování se lze využívat vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných, jak se to děje ve svépomocných organizacích typu Anonymních alkoholiků.

6. 2.
Nové video Léčivý soucit pro nás i druhé lidi. Máme i anglicky.
---
Střízlivost: Předejít vnitřním spouštěčům nebo oslabit jejich působení
V prevenci tohoto typu spouštěčů pomáhá zdravý životní styl, dostatek spánku, rovnováha mezi prací a odpočinem atd. Dobrou organizací času lze předcházet nudě i časovému stresu.
Příkladem rychlého zvládnutí vnitřního spouštěče je napití se vody při bažení po alkoholu. Z tohoto důvodu doporučujeme lidem závislým na alkoholu mít vodu vždy u sebe. Soustavné využívání postupů této skupiny usnadňuje sebeovládání a příznivě působí na zdravotní stav.

5. 2.
Střízlivost: Předejít setkání s vnějším spouštěčem nebo oslabit jeho působení
Patří sem vyhnout se rizikové společnosti prostředí nebo z ní rychle odejít, vyhýbat se hudbě, četbě a audiovizuálnímu obsahu, které vyvolávají bažení. „Suchý byt“ znamená nemít doma alkohol, drogy atd. věci, které by je připomínaly. Postupy této skupiny zásadně důležité, protože tak lze předejít dlouhodobému působení silných spouštěčů.
Příklad z praxe: Jeden náš bývalý pacient byl na služební cestě v Německu. Přijel do recepce hotelu a zeptal se, jestli je v jeho pokoji minibar s alkoholem. Recepční přisvědčila a on řekl, že se tam nenastěhuje dříve, než odtud alkohol zmizí. Recepční mu vyhověla a služební cest proběhla dobře. Výhodou postupů z této skupiny je navíc to, že jedinec ušetří čas. Místo intoxikování se může věnovat čas rodině, vzdělávání, péči o své zdraví atd.
---
Jaký být večer šťastnější
Je to jednoduché. Připomeňte si nějaký svůj úspěch. Příklady
Byl jsem střízlivý.
Vstal jsem včas a ráno cvičil jógu.
Jídlo, které jsem uvařil, bylo dobré.
Pak se usmějete a uznale poplácávejte rukou po opačném rameni.
Video

4. 2.
Nové video Jak mít z fyzické aktivity větší prospěch. Máme i anglicky.
---
Užitečná protivenství
Ve vývoji člověka sehrála velkou roli zdánlivá maličkost. Došlo k ní, když se palce rukou začaly pohybovat naproti ostatním prstům. V našem životě je to podobné. Různé překážky a protivenství často významně urychlí náš osobní rozvoj.
---
Naše veselé video s paelontologickou tématiku.

3. 2.
Distanční výuka
Koncem ledna 2021 jsem vedl na dálku dva semináře. První byl o vrozených způsobech, jak se uvolnit, ten druhý o smíchu. Na obou seminářích bylo přes 300 účastníků. Tuto akci organizovalo Nakladatelství Dr. Raabe, kde mi na tato témata vyšly knihy „Úsměv a smích u pomáhajících profesí“ a „Přirozené způsoby zvládání stresu“.
Normálně jsem zvyklý během přednášek chodit a často do nich zařazuji pohybové aktivity. To tady moc nešlo. Přibližně hodinové semináře proběhly dobře. Je mi ale líto učitelů, kteří takto musí trávit mnoho hodin denně. Máte-li možnost se při práci z domova protáhnout, využívejte toho.
Video Nebeské protažení.

2. 2.
Dvě možnosti
Kdosi se mě zeptal, kolik je mi let.
Odpověděl jsem: „Jenom 68.“
Lze být 68 let starý, nebo 68 let mladý.
Druhá možnosti mi vyhovuje víc.
---
Co nám střízlivým druzí závidí a kdy nejvíc
Víme, co jsme dělali.
Můžeme mluvit pravdu.
Nejsme v narkóze, ale spíme.
Nezvracíme, ale snídáme.
Vody máme vždy dost
Kdy nám střízlivým závidí nejvíc?
No přece 1. ledna.

1. 2.
Nové video Klidná přátelství. Máme i anglicky.
---
Nové audio, maestro Eversober: Klidná přátelství.
---
Co je to zkusmý úsměv
Přijdete do neznámého prostředí mezi cizí lidi. Zkusmo se usmějete a čekáte, jak zareagují.
Jestliže se usmějí také, je to dobré a můžete se na sebe usmívat třeba celý den.
A co když na úsměv neodpoví? Váš kratičký úsměv je i tak v naprostém pořádku.

31. 1.
Nové video Tygří protažení je skvělé! Máme i anglicky.
---
Nové audio maestro Eversober Střízlivost, klid a úsměv.
---
Co mají návykové problémy společného a v čem se liší
K společným znakům návykových nemocí patří hlavně bažení a s ním související zhoršené sebeovládání.
Některé rozdíly:
– Odlišné spouštěče: Např. při závislé na alkoholu je to obyčejná žízeň, pro patologické hráče sledování profesionálního sportu a pro závislé na lécích třeba lékárna.
– Trochu jiné následky: U závislých na alkoholu jsou to např. nemoci jater, u patologických hráčů velké dluhy a u závislých na drogách psychotické stavy.
– Specifika léčby a svépomoci: Závislým na alkoholu pomůže zvládnout bažení např. napití se vody, patologickým hráčům dělá zvlášť dobře fyzická aktivita a mladší lidé závislí na drogách často potřebují získat dobré pracovní návyky a sociální dovednosti.
Návykové nemoci a jejich léčba mají ale mnohem více společného než rozdílného.

30. 1.
Nejdříve negativní, pak pozitivní
Jednoduché věci často fungují nejlépe. Následující postup lze použít ke zvládání návykových nemocí i při překonávání běžných zlozvyků.
Postup:
– Negativní motivace: Nejdříve si vybavte jeden nebo více negativních důsledků nesprávného jednání. To je účinné a samo o sobě často to stačí.
– Pozitivní motivace: Připomeňte si jednu nebo více výhod rozumného a zdravého jednání. To ještě více posílí motivaci, a navíc to uklidní a zlepší náladu.
Video Motivace ke střízlivosti názorně

29. 1.
Co místo bazénu?
Jeden střízlivý přítel chodil pravidelně plavat do bazénu. V době pandemie to nebylo možné. Zeptal se mě, jak plavání nahradit.
Odpověděl jsem mimo jiné toto: „Podobně všestranná jako plavání je i chůze, třeba těch populárních 10 tisíc kroků. Není třeba je ujít najednou a počítají se do toho i různé pochůzky a nákupy.“
Ještě dodám, že rada chodit denně 10 tisíc kroků pochází od jednoho japonského lékaře. Dr. Yoshiro Hatano, jak se ten lékař jmenoval, se v roce 1965 docela trefil. Novější výzkumy uvádějí, že by možná stačilo i 7 500 kroků, ale to je malý rozdíl.
Video: Proč chůze prospívá páteři

28. 1.
Jak odpočívat: Sedm okruhů
Americká lékařka Dr. Saundra Dalton-Smith rozdělila způsoby odpočinku do následujících skupin.
Pasivní tělesný odpočinek, sem patří např. spánek.
Aktivní tělesný odpočinek, tj. např. chůze a různá cvičení.
Duševní odpočinek, autorka v této souvislosti doporučuje nezabývat se najednou různými věcmi, ale zaměřit se na jedinou.
Smyslový odpočinek: Sem patří předcházet zahlcení podněty, např. vypnout televizi a jen tak nebrouzdat internetem.
Emoční odpočinek, např důvěrný rozhovor.
Sociální odpočinek: Autorka v této souvislosti doporučuje být užitečný nejen sobě a své rodině, ale i širšímu okruhu lidí.
Duchovní odpočinek: Tím se míní vztah k něčemu vyššímu, co nás přesahuje.
Naskýtá se otázka, jestli by tyto typy odpočinku nebylo možné spojit.
Jistě ano. Jeden náš přítel abstinent chodil tam a zpět pěšky 5 km na setkání Anonymních alkoholiků. To byl aktivní tělesný odpočinek, emoční odpočinek, sociální odpočinek a duchovní odpočinek zároveň. Ke kombinaci různých typů odpočinků dochází i při praktikování jógy nebo čchi-kungu.

27. 1.
Nové video Nebeské protažení. Máme i anglicky.
---
Nejlepší přání
Dítě jede na koloběžce.
Koloběžka je v dobrém stavu, to je zdravé tělo.
Dítě je šikovné. To je zdravá mysl.
Dítě jede správným směrem. To je dobrá karma.
Tohle všechno vám přeji.
Video

26. 1.
Nové video Příjemné překvapení. Máme i anglicky.
---
Zdatní tlouštíci
Podle studie španělského týmu je nadváha pro srdce ještě závažnější problém než nedostatek fyzické aktivity. Samozřejmě ideální je mít dost pohybu i rozumnou hmotnost. V tom pomáhá i pravidelný tělesný pohyb, ale je třeba přidat ještě něco navíc. Pár jednoduchých tipů:
– Vyhýbejte se přeslazeným nápojům a alkoholu.
– Omezte příjem cukru a sladkostí.
– Vyhněte se smaženým jídlům a přepálenému nebo nekvalitnímu tuku.
– Dávejte přednost zdravým potravinám, která obsahují málo kalorií. Sem patří zejména podušená zelenina.
– Jezte pomalu. Pocit sytosti se nedostavuje hned, ale až po určité době.

25. 1.
Nové video Jak poznat bažení a proč je to důležité. Máme i anglicky.
---
Očkování ano nebo snad ne?
Jedna paní vyjádřila pochybnosti ohledně očkování proti COVID-19.
Odepsal jsem ji mimo jiné toto: „Moje sestra je mikrobioložka a očkovat se nechala. Jediný, kdo z jejího pracoviště odmítl očkování, byla uklízečka.“

24. 1.
Nové video Moped do pekla.
---
Talismany amulety
Talismany se používají jako ochrana, naproti tomu amulety mají přitahovat dobré síly. Často se ale mezi těmito kategoriemi nerozlišuje nebo se překrývají. Příkladů je nepřeberně – podkovy, čtyřlístky, náboženské symboly, obrázky, polodrahokamy atd.
Jak si vybrat talisman? Asi by mělo být něco, k čemu má člověk citový vztah a co v člověku vyvolávat dobré emoce. Anonymní alkoholici si dávají při výročí střízlivosti speciální mince. Někdo nosí takovou minci u sebe a připomene si hezkou atmosféru na setkáních této organizace, na střízlivé přátele a vzájemnou solidaritu. Dobře působí také věc, kterou člověk dostal od někoho, koho si váží.

23. 1.
Myslitel a komik
Jistý lékař dostal od známé e-mailem zvláštní fotografii.
Slavná socha „Myslitel“ od sochaře Rodina znázorňuje sedícího, nahého muže v nadživotní velkosti. Na fotografii stál před touto sochou jeden americký komik a podával jí toaletní papír.
Zmíněného lékaře  obrázek velmi rozesmál a poslal ho všem známým.
Nejednalo se o právě jemný humor, ale u zmíněného lékaře zafungoval.
Ošidnost humoru spočívá v tom, že jednoho rozesměje to a druhého ono. Jaký druh humoru máte rádi vy a co rozesměje vás?

22. 1.
Nové video Smích: stačí málo a častěji.
---
Nová kratičká odborná práce o smíchu, Nešpor K. Stačí  málo a častěji.
---
Ještě na téma omluva
Jeden znalec japonské kultury mi napsal přibližně toto: „Japonci, kteří zde žijí, často zmiňují, že Češi nepřijímají zodpovědnost za své jednání a málo se omlouvají.“
K tomu pisatel dodal, kdo z českých politiků by se měl omlouvat, to zde ale zmiňovat nebudu.
On to asi bude asi problém mnoha z nás.

21. 1.
Nové video: Velký poklad.
---
Rozdělit se
Nejsnazší je rozdělit se o to, co nepotřebujeme a to, co nám překáží. Přináší to dvojí radost. Zbavili jsme se něčeho zbytečného, a navíc jsme tak někoho potěšili nebo mu pomohli.
Mnohem těžší bývá dělit se o své zkušenosti, zvláště ty nedobré. I to je dvojnásob užitečné. Uvědomíme si, co nechceme a oč nestojíme, a ještě pomůžeme druhým. Příjemnější, ale stejně užitečné, se dělit o své dobré zážitky ze střízlivého života. K obojímu dochází na setkání Anonymních alkoholiků a podobných organizací nebo při psychoterapii.

20. 1.
Nové video Řešit problémy rozumnou cestou: tři rychlé kroky.
---
Nečekaný kompliment
17. 1. 2021 mě pozvali do televize k živému vysílání. V té době u nás nepanovala právě veselá nálada. Přispěla k tomu pandemie, s ní související omezení a poměrně nízké teploty.
Nabízel jsem různé možnosti, smál se a žertoval.
Na odchodu mě zastavil nějaký člověk, který tam nejspíš pracoval jako technik. Řekl mi: „Děkuju vám, dvanáct hodin denně musím sledovat vysílání. Konečně se tady objevil normální člověk.“
Překvapilo mě to a potěšilo. Někdy říkám střízlivým přátelům, ať chodí na doléčování, že se tam scházejí normální lidé. To ale myslím napůl jako žert.
Ten technik to mínil naprosto vážně.

19. 1.
Nové video Televizní interview.
---
Jak by měla vypadat vtipná reklama na očkování proti COVID-19?
Je otázka, jestli očkování nějakou reklamu potřebuje, když je zájem o něj i tak velký.
Ale předpokládejme, že je propagace vhodná. Jeden velmi známý americký lékař naočkoval v loutkovém filmu Santa Klause.
Českému panu Klausovi by očkování také prospělo.
:)

18. 1.
Největší abstinent
Tři přátelé se rozhodli abstinovat.
Sešli se po roce všichni střízliví a v dobrém stavu.
První z nich řekl: „Když jdu kolem hospody, nic to se mnou nedělá.“
Druhý k tomu poznamenal: „Se mnou je to stejné. Při nákupech si alkoholu v supermarketu nevšímám.“
Třetí nabídl svoji zkušenost: „Kolem hospody a na nákupy chodit musím. Ale dávám při tom velký pozor.“
Co myslíte, kdo z těch tří na to šel nejlépe.
Jestli jste odpověděli, že ten třetí, bylo to správně.

17. 1.
Nové video Ať půjdeš kamkoli, vezmi ji s sebou.
---
Pan Všetečka to zvládl!
Pan Všetečka byl věčně nesoustředěný. Chvíli ho zajímalo to, pak zase ono, jednu věc začal dříve, než dokončil předchozí. Dost ho to vyčerpávalo. Psychiatři by to možná nazvali „Porucha pozornosti s hyperaktivitou“ (ADHD) v dospělosti. Pan Všetečka se rozhodl tento problém zvládnout. Sehnal si informace a dozvěděl se, že lidem, jako je on, prospívá:
– Dostatek spánku, chodit spát v pravidelnou dobu
– Přiměřená fyzická aktivita, což může být i chůze cestou z práce.
– Čerstvé potraviny bez chemických látek. Vhodné jsou také rybí tuk, len a další nepražená semena. Nedoporučují se mléčné výrobky, cukr, bílá pšeničná mouka, salámy atd.
– Omezit kofein v nápojích, abstinovat od alkoholu a drog.
– Přiměřená hydratace. Pan Těkavý ke svému zjistil, že nejrychlejší, nejlevnější a nejpraktičtější je pít teplou kohoutkovou vodu.
– Do svého života vnesl pan Všetečka pořádek a plánování. V tom mu velmi pomohl obyčejný papírový diář. Dával si malé, dílčí úkoly a ty plnil. Občas se za to odměňoval drobnými radostmi. Časem si vytvořil zdravé návyky a prospěšné rituály.
– Omezil zbytečný a nadměrný stres. Pan Všetečka např. zjistil, že na něj nejhůř působí televize a videa na internetu. Jejich sledování omezil a hodinu před spaním měl televizi, počítač i mobil dávno vypnuté.
– Více si uvědomoval své tělo a duševní pochody.
– Naučil se také jógovou relaxaci a pravidelně ji používal.
– Osvědčila se mu i metoda, která se nazývá „označování“. Např. když stlal postel a myšlenky mu odběhly jinam, řekl si „stelu postel“. To mu pomohlo dokončovat to, s čím začal.
Už za pár týdnů zaznamenal pan Všetečka velký pokrok. Byl výkonnější a zlepšila se i nálada. Pan Všetečka si řekl: To budu mít opravu poruchu pozornosti s hyperaktivitou, když to tak dobře zabralo.
To ale nebylo vůbec jisté. Zmíněné změny životního stylu by totiž prospěly každému.

16. 1.
Nové video Vyděláte na tom.
---
Jak se správně omluvit
Americká psycholožka Susan Shapiro napsala knihu o tom, jak bychom se měli omlouvat. Podle ní by měla omluva zahrnovat následující kroky:
1. Uznat svoji chybu.
2. Vysvětlit, proč k ní došlo.
3. Projevit lítost a předsevzetí jednat lépe.
4. Pokud je to možné, chybu napravit nebo kompenzovat.
Velmi mi to připomíná některé z kroků Anonymních alkoholů. Netvrdím ale, že to od nich zmíněná autorka opsala. Možná jen zjistila, podobně jako oni, že uvedený postup funguje.

15. 1.
Pan Všetečka řeší problém
Pan Všetečka se rozhodl vylepšit jeden kout svého skromného bytu. Lámal si hlavu jak,  ale nikam to nevedlo. Pan Všetečka si to uvědomil a řekl si: „Vyřeším to později, teď jdu vařit oběd. Než se uvaří, tak s zacvičím.“
Uvařené jídlo pomalu vychládalo na poživatelnou teplotu. Pan Všetečka se po cvičení natáhl ke kratší relaxaci. Na jejím začátku se zeptal: „Jak vylepšit jihozápadní stranu bytu?“ Aniž by se pak problémem zabýval, bylo mu po skončení relaxace jasné, co má udělat. Uvědomil si také, že jeho předchozí pachtění byla ztráta času. Příště na to půjde chytřeji.

14. 1.
Nové video Pandemická bublina: Proč je důležitá.
---
Jak rozproudit energii a krev a být zdravější
Východní tradice hovoří o energii, která volně proudí tělem a udržuje ho zdravé. Tato energie do značné míry souvisí s krevní oběhem, proto lze uvažovat o proudění energie a krve současně. I podle západní medicíny omezení krevního oběhu v určité časti těla působí větší nebo menší problémy. Následující přehled není úplný, jedná se spíše o inspiraci pro váš životní styl.
Co pomáhá prodějí energie a krve
- Přiměřeně se pohybovat.
- Klidný a hluboký břišní dech.
- Smích a zdravé emoce jako laskavost.
- Pít dost vody nebo slabého čaje.
- Pravidelné vyměšování.
- Některá cvičení jógy a čchi-kungu, např. bandhy nebo malý nebeský okruh.
- Masáž a automasáž.
Co omezuje pohyb energie
- Dlouhé sezení.
- Přejídání se zvláště sladkostmi a bílou moukou.
- Konzervy, bramborové lupínky, sušenky, chemikálie v potravě atd.
- Zácpa.
- Silné, dlouho trvající emoce, jak hněv nebo strach.
- Dlouhé působení vlhka a chladu.
- Vyčerpání.
Přání na závěr: Přejí vám veselé, zdravé a střízlivé proudění.

13. 1.
Kotrmelce
Jeden střízlivý přítel se začal v důchodovém věku věnovat otužilectví. Nejdříve mi posílal videa, na kterých se koupal ve studené vodě. Někdy v polovině ledna jsem od něj dostal e-mail s přílohou. Přílohu jsem otevřel a ke svému překvapení uviděl, jak nahatý dělá na sněhu kotrmelce a směje se při tom. Možná by to šlo nazvat „Otužilecký smích“.
:)

12. 1.
Pandemická bublina
Pandemickou bublinou se míní skupina lidí, kteří si důvěřují a stýkají se i během pandemie. Většinou se jedná o lidi ve společné domácnosti. Počet osob v takové bublině může být jedna až devět. Při vyšším počtu osob by příliš rostlo riziko. Tato doba nepřeje povrchním vztahům a navazování nahodilých známostí. Lepší je se soustředit na stabilní a dlouhodobé vztahy s lidmi, na které je možné se spolehnout.
---
Video Jak na dálku zlepšit vztahy

11. 1.
Nová videa
Moc divná party.
Jak být večer šťastnější.
---
Ochutnávání čaje
Ochutnávat a posuzovat čaj lze v následujících krocích:
– Hodnotit vzhled suchých lístků.
– Hodnotit vůni suchých lístků.
– Hodnotit vůni vlhkých lístků.
– Hodnotit vzhled nálevu.
– Hodnotit chuť nálevu a její proměny.
– Hodnotit dozvuk chuti nálevu.
– Hodnotit vzhled a vůni vylouhovaných listů.
– Hodnotit účinky čaje na tělo a psychiku.
Dostal jsem nabídku podílet se na projektu, který by se týkal čaje a střízlivosti.
Odpověděl jsem toto: „Kdosi tvrdil, že čaj zachránil v období průmyslové revoluce evropskou populaci před alkoholovou degenerací. Možná na tom něco je, ale lze to těžko dokázat. Jak ovlivňuje pití čaje spotřebu alkoholu neumím odhadnout. Do zmiňovaného projektu se mi nechce.“
Zpět k ochutnávání čaje. Nejdůležitější bude poslední bod. Kdyby si lidé dobře uvědomovali dlouhodobé účinky určitého nápoje, prospělo by to zdraví i střízlivosti.

10. 1.
Nové video Pětkrát se zasmát pro pět částí těla. Máme i anglicky.
---
Zázračné slovo
Dr. S. Gupta je americký neurochirurg a novinář. Podle něj je oním zázračným slovem „hallo“, tedy česky něco jako „ahoj“.
Má to svou logiku. Pozdravit někoho je jednoduchý a naprosto běžný způsob, jak posílit vztahy. Dobré vztahy zcela jistě prospívají zdraví i dlouhověkosti.
K výše uvedenému bych skromně dodal, že zmíněné „ahoj“ bude ještě účinnější, když se při tom usmějeme.
Ahoj.
 Strizlivý pozdrav

9. 1.
Samota vítaná i nevítaná
Pan Rušný pracuje celý den s lidmi. Když skončí v práci, rád se o samotě projde nebo si v klidu odpočine. Jeho manželka byla celý den doma s malým dítětem a ráda by si promluvila s dospělým člověkem. Pan Rušný na to sice nemá náladu, ale, aby měl doma klid, vyjde ženě částečně vstříc. Děti odrostou a odejdou z domova. Paní Rušná chodí do práce. Když se vrátí domů, nemá takovou potřebu si s manželem povídat jako dřív. Často spolu v klidu, spokojeně mlčí.
Pan Kůl se po rozvodu ocitl sám. Často se poddává sebelítosti, což jeho situaci nezlepší, ale právě naopak. Možnosti, jak uspokojit jeho sociální potřeby, by se našly. Jenže to by pan Kůl musel používat mozek k přemýšlení, ne k sebelitování. Naproti tomu pan Noha je také po rozvodu, ale je mu docela dobře. Vlastně je rád, že jeho konfliktní vztah skončil a že se může věnovat jiným záležitostem.
Naši přátelé abstinenti na téma „samota“ často mluví. Samotou jako problémem se zabývají i média. Samota není sama o sobě ani dobrá, ani špatná. Důležité jsou její širší souvislosti a to, jak člověk samotu pojme.

8. 1.
Nové video Zachránění hypochondra.
---
Dobrá společnost snadno, rychle, hned!
Vážené dámy a pánové, co myslíte, kolik lidí se právě teď na světě směje?
Bude jich hodně. Víte co, naladíme se na ně. To bude velká legrace!
Na to navazuje dost dlouhý hlasitý chechot a závěrečný pozdrav „mějte se hezky a střízlivě.“
Tohle video vypadá jako průhledná záminka, proč se smát. Může mít ale hlubší smysl, ať už připravujete polévku, studujete cizí jazyk nebo cvičíte, mnozí dělají v té chvíli přesně totéž. Máte tak hned spoustu přátel a můžete vy jim nebo oni vám užiteční.
Video

7. 1.
Něco nevědeckého, co vás bude motivovat mít doma uklizeno
Podle čínské nauky o prostoru feng-šuej souvisejí různé strany bytu s částmi těla. Jestliže chce člověk některou část těla posílit, měl by příslušnou oblast uklidit a odstranit odtud zbytečnosti. Bude tam pak lépe proudit energie. Nyní už přehled:
Východ: Oči, játra.
Jihovýchod: Nohy, kyčle, hýždě.
Jih: Srdce, oči.
Jihozápad: Žaludek, břicho.
Západ: Ústa, plíce.
Severozápad: Hlava.
Sever: Uši.
Severovýchod: Ruce.
Uklízení jistě nelze doporučit jako jedinou léčebnou metodu. Často je místo toho lepší zůstat v posteli, cvičit, navštívit lékaře atd. Ale i skeptik uzná, že mít uklizeno je zdravé.

6. 1.
Laskavost vůči těm, které neznáte
Nikoho, kdo žije na Maltě, osobně neznáte a nikdy jste tam nebyli. Můžete sice opakovat: „Mír a světlo všem Malťanům,“ ale asi to nebude vycházet úplně ze srdce.
Půjdeme na to tedy jinak, viz příklady.
– Měli jste hodnou babičku, na kterou rádi vzpomínáte. Tak její vlídné duši pošlete mír a světlo a přibalte k tomu všechny babičky na světě včetně těch z Malty.
– Jedno tričko z Vietnamu rádi nosíte. Tak pošlete mír a světlo těm, kdo ho tam vyrobili. Klidně k tomu přidejte i celou Indočínu.
– Máte sympatické příbuzné v západních Čechách. Pošlete jim mír a světlo a s nimi i Portugalcům a obyvatelům západního pobřeží severní a střední Ameriky.
Video Mettá (meditace milující laskavosti): pokročilá varianta

5. 1.
Nové video Veselá prehistorická veverka.
---
Zkušenost
Cosi jsem připojoval k počítači, ale nešlo mi to. Za nějakou dobu jsem problém vyřešil. Zpětně jsem si uvědomil, co se dělo v mém těle. Měl jsem napnuté svaly kolem páteře, zvláště šíji. Napínal jsem břicho, jak kdyby zdvíhal něco těžkého. Dýchání bylo proto nepravidelné a povrchní.
Kdyby to trvalo déle, asi by se objevily bolesti páteře a hlavy, poruchy trávení a vyčerpání z nedostatku vzduchu. Často radím lidem, aby se uklidnili, usmívali se, dýchali do břicha a zachovali nadhled. Vím ale, že to není vždy snadné.

4. 1.
Nové video Jak rozproudit energii a krev a být zdravější: 15 tipů. Máme i anglicky.
---
Pan Malý jako buňka
Pan Malý se věnoval jakémusi cvičení. Měl už nějaký ten rok a cvičení mu moc nešlo. Napadlo ho, jestli má smysl v tom pokračoval. Stejně ničeho oslnivého nedosáhne.
V tom se objevila podivná představa. Uviděl lidstvo jako jednoho jediného člověka. V tomto ohromného organismu byl on malá buňka.
Pan Malý si řekl: „Dělám to pro lidstvo.“
Jeho cvičené získalo nový smysl a začalo ho bavit.
3. 1.
Jak se směje vrána
Na sobě mám sako a tvářím se jako profesor na kongresu. Říkám vážným hlasem bez sebemenšího náznaku úsměvu: „Vážené dámy a pánové, vrána podobně jako příbuzní ptáci z čeledi krkavcovitých se umí chovat inteligentně. Vrána např. dokáže rozlišovat lidské obličeje a orientovat se v číselné řadě. Bylo by překvapivé, kdyby se takto inteligentní tvor neuměl také smát. Takže jak se směje vrána?“
Na tomto místě udělám dramatickou pauzu. Pak hlasitě zakrákám a začnu se chechtat.
Video jsem publikoval den před Silvestrem 2020 a na jeho závěr popřál všem smích, inteligenci a střízlivost.
---
Jednoduchá pomoc pro složité situace
Použijeme zde tři způsoby, jak se uklidnit a zlepšit myšlení, tj. úsměv, břišní dýchání s dlouhým výdechem a zdravé emoce.
Usmějte se.
- Nadechněte do břicha a při výdechu řekněte v duchu: „Mír a světlo mně.“
- Nadechněte do břicha a při výdechu řekněte těm, kterých se to týká: „Mír a světlo vám.“
- Nadechněte do břicha a při výdechu řekněte: „Mír a světlo všem.“
A je to. Mějte se hezky a střízlivě.

2. 1.
Připomínat si své úspěchy: ano i ne
Spontánně si lidé připomínají své úspěchy, když se jim něco podaří a mají radost. To je ale dost neužitečné, za těchto okolností by bylo lepší se uklidnit. Vybavovat si svá drobná či větší vítězství, nadání a schopnosti pomáhá v přesně opačné situaci, tj. při smutku nebo pochybnostech. Právě tehdy totiž potřebujeme posílit sebevědomí a zlepšit náladu.
Video Dokážete to.
---
Spokojený smích na všechny strany
Směju se a ukazuji při tom dlaněmi nejdřív k sobě a pak různými směry, podle toho, s čím jsem spokojený.
Jsem spokojený se sebou.
Jsem spokojený s tím, co je přede mnou.
Jsem spokojený s tím, co je za mnou.
Jsem spokojený s tím, co je napravo.
Jsem spokojený s tím, co je nalevo.
Jsem spokojený s tím, co je dole.
Jsem spokojený s tím, co je nahoře.
A s vámi jsem také spokojený.

1. 1. 2021
Žabí smích
Docent Skála řekl, že terapeut by měl pacienty občas překvapit. To se mi docela daří. Třeba do cvičení jógy zařazuji legrácky jako je smích žáby abstinentky. Při něm vleže na zádech třepeme končetinami ve vzduchu a vesele kuňkáme. 30. 12. 2020 jsem přišel na jógu. Abstinentky se z ničeho nic seřadily na jedné straně tělocvičny a s žabím kvákáním doskákaly na druhou stranu. Měly to určitě předem nacvičené.
Tehdy jsem nepřekvapil já je, ale ony mě.
---
Svatí
Jeden kněz řekl, že ani svatí nejsou dokonalí, jenom když upadnou, dokáží rychle vstát.
Nemohu posoudit, jestli je to pravda, svatých osobně mnoho neznám.
Umět rychle vstát je ale opravdu důležité i pro nás obyčejné lidi.
---
Dřívější deníkové záznamy.


  [Výchozí strana - Home]